Glad for nye regler. om midlertidig ansettelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glad for nye regler. om midlertidig ansettelse. www.mesterbrev.no"

Transkript

1 ET BLAD FRA MESTERBREV 3/2015 Glad for nye regler Murmester Rune Robertsen fra Oppdal er glad for oppmykningen av reglene rundt midlertidige ansettelser. I perioder må han hyre inn utenlandsk arbeidskraft til å utføre oppdrag. - De er veldig flinke og løsningsorienterte, men utfordringen er at de ikke kjenner til kravene vi i Norge har til oppbygging av våtrom, så her må jeg følge litt ekstra godt med, sier murmester Rune Robertsen. om midlertidig ansettelse 20

2 - bli med oss på Bygg Reis Deg! Digitalisering av verdikjeden Norsk Byggtjeneste AS inviterer til NOBB-konferansen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm, rett ved Bygg Reis Deg. Konferansen er en heldagskonferanse med fokus på hvordan den tradisjonelle verdikjeden utfordres av den digitale. Våre aktiviteter under Bygg Reis Deg: NOBB-konferansen 2015: Digitalisering av verdikjeden En av årets viktigste konferanser for byggenæringen Kom og ta en is med oss! Besøk vår stand i hall D, standnr D Lær mer om våre tjenester som kan effektivisere din bedrift. Gratis fagseminarer onsdag, torsdag og fredag Vi arrangerer gratis fagseminar for to av våre produkter under messen og her er det bare å møte opp! Tema er Byggeportalen og ByggDok, dette er din sjanse til å lære mer om produktene og kunne stille spørsmål. Byggtjeneste Get-Together Møt dine bransjekollegaer på Thon Hotell på torsdag fra kl 18. Inngangsbillett får du på vår stand eller via Byggtjenestes messeapplikasjon. Få gratis inngang på Bygg Reis Deg med vår kode Benytt vår inngangskode L8OUMZ på byggreisdeg.no for gratis inngang til messen. Les mer på byggtjeneste.no

3 inn ho ld Utgiver: Mesterbrevnemnda Alle uttalelser i bladet står for de intervjuedes regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis Mesterbrevnemndas syn. 4 5 Leder LO og NHO vil styrke yrkesutdanningen Mestern redaksjonen: Roger Nyborg (redaktør), Anne Kirsti S. Felldal Mesterbrev Postboks 5145 Majorstuen 0302 Oslo. Tlf: fax: epost: Internett: Grafisk produksjon: Merkur Grafisk Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: Fax: Braa og Sørvåg Bygg AS bruker kompetanse som konkurransefortrinn Holder tradisjonen i hevd Søndagsåpne butikker vil true faghandelen Pusser opp mesterregisteret Savner fokus på mesterutdanningen i bilbransjen Glad for nye regler om midlertidig ansettelse Ta vare godt vare på våpenet Utvidet tvisteløsningstilbud til forbrukere og næringsdrivende Pauser i arbeidsforhold Å lytte og lære av egne kunder! Sak fra Skattebetalerforeningen 2041 MILJØMERKET Merkur Grafisk AS Merkur Grafisk er godkjent som svane merket bedrift. ANNONSEKONTAKT: Inge Krav, HS Media AS e-post: Tlf: Mob: PRISER 1/1 side ,- 1/2 side stående ,- 1/2 side liggende ,- 1/4 side ,- 1/8 side 8.600,- Spesialplassering 4 farger 2. omslag ,- 3. omslag ,- Bakside ,- 2/1 side ,-

4 leder Tid for dugnad Definisjonen på dugnad er at det er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Vanligvis utføres dugnader lokalt som for eksempel i borettslag, vel, idrettslag og ved ulike typer lokale arrangementer. Men det finnes også andre større dugnadsprosjekt som har betydning for stort sett hele verden. Nettleksikonet Wikipedia er et eksempel på et dugnadsprosjekt. Nå skal vi ikke sammenligne mesterregisteret med wikipedias størrelse og rekkevidde, men når mesterregisteret nå skal pusses opp (se side 16) er dette vårt dugnadsprosjekt. Alle godkjente og aktive mestere i Norge kan søkes opp i den offentlige delen av mester - registeret som ligger på mester - brev.no. Dette er mest ernes ansikt utad og det er svært viktig både for deg og ordningens seriøsitet at innholdet i mesterregisteret er så korrekt som mulig. Det betyr at det er to ting som er viktig. Det ene er at vi har riktig personopplysninger om deg i vårt register som bostedsadresse. Det andre er at vi har riktige opplysninger om mesterbedriften der dette er opprettet. Hvis ikke dette er riktige opplysninger, vil ikke publikum finne deg eller mesterbedriften i mesterregisteret. Når den tekniske løsningen er klar litt ut på høsten vil du motta en eller to henvendelser fra Mesterbrev avhengig om du har firmatilknytning eller ikke. Det er viktig at du blir med på dugnaden og svarer på henvendelsen(-e) fra oss. Det legges ikke opp til mange og lange kvelder med innsats fra deg, men heller en timinutters dugnad. Det er i hovedsak to ting du skal bidra med. Det ene er å sende oss fødselsnummer (11 siffer). Det andre gjelder kun de som har firmatilknytning og det er å sjekke ut om den er knyttet opp til riktig firma og om firmaet står med riktig organisasjonsnummer. Ser du at firmatilknytningen er feil eller har mangler melder du fra om dette via vårt firmatilknytningsskjema på mesterbrev.no. Det er kanskje enkelte som vil hevde at det er sekretariatets jobb å holde registeret oppdatert med gode data. Det har de helt rett i, men det som nå etterspørres av informasjon har ikke mesterbrev tilgang til. Mesterbrev etterspør dette for at det i fremtiden skal bli mindre å gjøre for den enkelte mester med å melde fra om adresseendringer etc. Dette vil fortløpende bli oppdatert via Folkeregisteret. Når det gjelder firmatilknytninger vil det fortsatt være slik at de med firmatilknytninger må melde fra om endring av arbeidssted, men endringer av firmanavn eller adresser vil gå automatisk via Enhetsregisteret så lenge organisasjonsnummer er lagt inn. Jeg vet at dugnadsånden er sterk i håndverksfagene og derfor er jeg optimistisk med hensyn til dugnadsinnsatsen. Se på dette som en gylden mulighet til å sjekke opplysningene om deg selv. Det er viktig for publikum, men også for mulige samarbeidspartnere. Du kan i verste fall gå glipp av et oppdrag eller flere. God dugnad! Roger Nyborg, redaktør Viktig informasjon legges først ut på 4 MESTERN

5 LO og NHO vil styrke yrkesutdanningene NHO og LO la under Arendalsuka fram et politikkdokument med en omfattende tiltakspakke for å styrke yrkesutdanningene. Et av de 16 tiltakene de foreslår er å styrke mesterbrevordningen. AV ROGER NYBORG Foto: Tuva Gaarder Nordlie/NHO - Dette er mange viktige tiltak for å styrke fag- og yrkesutdanningen og det er gledelig at NHO og LO tar med en videreutvikling av mesterbrevordningen som et tiltak for å styrke yrkesfagene. Vi må jobbe for å bygge ut, foredle og synliggjøre viktigheten av mesterkompetansen. Noe av det viktigste er å legge til rette for at flere med yrkesfaglig bakgrunn blir stående i faget. Samfunnet trenger gode fagfolk og ledere som blir stående i faget, sier leder av Mesterbrevnemnda Aksel Hagen. Politikkdokumentet tar for seg 16 tiltak som NHO og LO mener vil få flere søkere til yrkesfagene, få flere gjennom til fagbrev, bidra til at flere arbeidsgivere ser verdien i lærlinger og at samfunnet ser verdien i faglært arbeid. NHO og LO vil blant annet jobbe for: flere målrettede tiltak for å skaffe flere læreplasser mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv utvidet rett til videregående opplæring mer vekt på praktiske ferdigheter i grunnskolen I sin visjon skriver LO og NHO følgende: Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har en felles målsetting om at norsk fag- og yrkesopplæring skal sikre ungdom og voksne en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et stadig mer omskiftelig arbeidsliv. Hagen påpeker at de som velger yrkesveien holder verdiskapingen oppe mens de er under utdanning, enten det er på det ene eller andre nivået. I tillegg har denne gruppen en viktig rolle ved at de tar seg av den yngre generasjon og utenlandsk arbeidskraft og veileder disse i det daglige arbeidet. - Mesterbrevet er en viktig karrieremulighet for dem som velger yrkesfag, som gjør at de blir stående i faget og er stolte av faget sitt. Samfunnet trenger flere mestere. De gjør en jobb som mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for at vi skal kunne opprettholde kvaliteten på håndverksoppdragene som utføres, sier Hagen. Dette er NHO og LOs 16 tiltak: 1. Flere læreplasser - lærebedriftene må sikres gode rammevilkår gjennom statlig finansiering 2. Samarbeid skole og arbeidsliv - fylkene må sikres forutsigbare stimuleringsmidler 3. Lærlingklausuler skal være hovedregelen ved offentlige innkjøp 4. Utstyrsparkene på skolene må være moderne og attraktive 5. Flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning 6. Behov for et styrket trepartssamarbeid - partsorganene skal ha sterk innflytelse på fag- og yrkesopplæringen 7. Opplæringskontorene bør ha partsrepresentasjon i styrene 8. Tilbudsstrukturen skal gi relevante innganger til programområdene og lærefagene i tråd med arbeidslivets behov 9. Det må rekrutteres flere yrkesfaglærere 10. Nytt system for godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning 11. Aktiv kompetansebygging i lavkonjunktur 12. Grunnskolen må vektlegge både praktiske, teoretiske og relasjonelle ferdigheter 13. Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes 14. En allmenn rett til livslang karriereveiledning 15. Forslag om et nasjonalt utviklingsarbeid for en synlig, forutsigbar og gjennomgående yrkesvei 16. Vi må videreutvikle potensialet i Mesterbrevordningen MESTERN

6 Bjørn Braa og Nils Sørvåg startet som selvstendig næringsdrivende i år etter er de fortsatt aktive og bedriften har i dag totalt 35 ansatte hvorav 30 er tømrere med fagbrev og av disse har 7 også mesterbrev. AV ROGER NYBORG Braa og Sørvåg Bygg AS bruker KOMPETANSE som konkurransefortrinn 6 MESTERN

7 Kompetansen har blitt et stort konkurransefortrinn for bedriften og de har i dag mange oppdrag innen ivaretakelse av fredede og verneverdige bygninger. I tillegg utfører de taksering som er det siste skuddet på stammen. - Vi driver gammeldags byggmestervirksomhet og tar på oss entrepriser i privat og offentlig regi. Den største kunden er offentlig sektor med Trondheim kommune og Norges teknisk natur vitenskapelige universitet (NTNU) i spissen, forteller Bjørn Braa og Nils Sørvåg. - For det meste driver vi med vedlikehold og ombygging. Fordelen ved å drive i dette segmentet er at ombygging ikke er så konjunkturavhengig som det nybygg er, men vi som har drevet i 40 år har også vært med på opp og nedturer. I tillegg har vi store forsikringsjobber og det er gunstig for oss. Nå har vi for eksempel en jobb til 6-8 millioner med en bygård som renoveres på grunn av brannskade i Trond heim sentrum, forteller de to byggmestrene. - Vi har nå også startet med taksering, og på dette området har vi 3 ansatte som er kurset av et forsikringsselskap for å drive skadeutbedring fra A-Å. På oppdrag lager vi skaderapporter der byggmesteren foretar takst/estimat på skaden. Videre tar vi på oss sanering, gjenoppbygging og ansvaret for å koordinere alle fag som skal til for å utbedre skaden. Så vi blir på en måte prosjektledere for slike prosesser. Hvordan vinner dere kunder? - Vi har gode rammeavtaler med Trondheim kommune og NTNU og i tillegg har vi mange fornøyde kunder som vi refererer til når vi legger inn anbud på nye oppdrag. Gjør du en brukbar jobb så ryktes det. Vi får stadig vekk nye oppdrag fordi vi gjør en bra jobb, og det er veldig hyggelig. Vi skal være gode på det vi gjør, og at vi gjør en god jobb øker også sannsynligheten for at vi får forlenget rammeavtalene med det offentlige. I tillegg er det viktig for oss å drive fornuftig og ikke overprise oppdrag. Vi er ikke ute etter kortsiktig gevinst. Det slår bare tilbake på en selv. Vi må vise oss tilliten verdig med hensyn til oppdragene vi får. Tillit, kvalitet, kompetanse og erfaring er viktig, forklarer Braa og Sørvåg. Kompetanse er viktig for dere og dere har hele syv mestere i firmaet. Ser dere at mesterkompetansen utgjør en forskjell i det daglige arbeidet? - Når de har tatt mesterutdanningen har de lært seg mer om regnskap og kalkyler etc. Utdanningen gir dem langt bedre forståelse for den daglige driften og blant annet kostnadssiden, enn en vanlig tømrer. Det er mange som tror ar vi sitter igjen med differansen mellom det vi tar betalt for et oppdrag og det vi utbetaler i lønn for Nils Sørvåg og Bjørn Braa MESTERN

8 å sette det på spissen. Fordelen med mesterkompetansen er at de tenker mer økonomisk når de er ute på anlegg. Kompetansen gjør det enklere å forstå den store sammenhengen. Det er viktig for håndverkere å skaffe seg mer kompetanse. Det er det vi kan overleve på i konkurransen mot andre aktører i framtiden. Vi må selge oss inn i nye oppdrag med vår kvalitet og kompetanse og ikke bare pris, forteller de to byggmesterne. Legger dere til rette for at de ansatte skal kunne ta mesterutdanningen? - Hos oss har vi godt voksne mestere i tillegg til to ferske mestere fra våren 2014, og det er flere som ønsker å gå den veien. Det har en smitteeffekt at andre har tatt utdanningen. Vi har ikke lagt spesielt til rette for at de skal ta utdanningen bortsett fra at vi har gitt dem nødvendig fri til å gjennomføre den, men vi har oppmuntret våre ansatte til å utdanne seg videre. To av mesterne våre tok nok mesterutdanningen fordi de skal være bedre forberedt hvis vi skulle legge ned om en tid, forteller Braa og Sørvåg. De legger til at de også har ansatt mestere fordi disse har hatt et ønske om å komme til dem på grunn av at det har vært for tungvint å drive for seg selv. Godt miljø en suksessfaktor En av suksessfaktorene for at bedriften har kunnet holde på i over 40 år har vært et godt arbeidsmiljø. - Vi har et uformelt miljø. Det er viktig for at vi skal fungere godt sammen. For eksempel bruker vi to å fleipe med hverandre om ulike ting vi har vært med på for å lette litt på stemningen. Det er viktig å by litt på seg selv og slikt blir det godt miljø av, flirer de begge. Nils Sørvåg viser fram vinduene fra Gamle Fysikk på NTNU som de nå skal restaurere. Byggmesterfirmaet på Tiller ved Trondheim har mange oppdrag med bevaring av fredede og verneverdige bygninger. Akkurat nå har de en jobb for NTNU på en gammel bygning fra 1920, den som heter Gamle Fysikk. Oppdraget er at vi skal rehabilitere alle vinduene og det er en jobb for 6-7 håndverkere i ett år. Jobben består i å ta av gammel maling, ta ut glasset for så å utbedre råte og skader, male opp vinduene og sette inn glass igjen. I de innvendige rammene monterer vi nye isolerglass for å bedre isolasjonseffekten. I og med at vi har mye rehabilitering har vi også et eget snekker - verksted der vi får laget mange komponenter som ikke er handelsvarer slik som spesialprofilert listverk, panel og innredninger. I snekkerverkstedet lager vi for eksempel store to-fløys treporter som går inn til bygårder, og andre spesielle ytterdører. Akkurat nå har vi en bestilling inne fra Rom-eiendom på ei ny ytterdør til en jernbanestasjon i Nord-Trøndelag. I mange tilfeller må vi kopiere den opprinnelige døren, men når vi er ferdig og døra er montert synes det ikke at vi har skiftet noen ytterdør. Da ser det bare ut som den gamle døra er malt opp igjen, forteller Braa og Sørvåg. Hvordan er markedet for denne type arbeid? - Det er begrenset kundemarked fordi det blir fort dyrt. Ofte kommer vi opp i kroner for ei stor, ny ytterdør. Ofte er det en lengre prosess fra vi sender det første tilbudet til vi får oppdraget. Hvorfor det er slik, vet vi lite om, men det kan være at mange da leter etter støtteordninger før de bestiller. Jeg tror likevel det er småpenger de får i støtte i forhold til totalkostnaden, sier Braa. Det er ærverdige steder Braa og Sørvåg Bygg AS har og har hatt oppdrag. - På Leangen gård, som eies av Trondheim kommunen og som brukes til representasjonsbolig for kommunen, har vi hatt regel- 8 MESTERN

9 tilhengerkraner for salg og utleie Ny kran på lager! Kom og prøv! Aluminiumskraner lettere blir det ikke! TSR Light: løft 650 kg TSRH: løft 800 kg TSR: løft 1500 kg TSR: løft 1500 kg TSR City: løft 1500 kg Krokhøyde 24 til 33 m Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA Transportvekt fra 2600 kg til 3500 kg Etter at vinduene er slipt og pusset er de klare for maling. messig innvendig og utvendig vedlikehold og utbedring de siste 25 årene. Det siste oppdraget var å skifte tak på bygningene. Vi har også hatt totalrenovering av Lade Gård, som nå eies av Reitan familien. På Lade gård totalrenoverte vi hovedbygning innvendig og skiftet tak på låven. Det er mye jobb med fredede hus og det krever mye kunnskap, for teller de to byggmesterne. Tilhengerkraner Bilmonterte kraner Byggelifter Møbellifter Løfteutstyr Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA Komplette kranbiler opptil 46 m krokhøyde Ring i dag og slå av en prat! tlf Ilevegen 13, 2040 Kløfta MESTERN

10 Holder tradisjonen i hevd Os i Østerdalen har en tradisjon for å ha snekkerbedrifter. Os Trekultur er en av de som holder tradisjonen i hevd, og det som startet med profilerte vindusomramminger er i dag en bedrift med produksjon av kjøkken, senger, skap, listverk og gulv. AV ROGER NYBORG Helge Kokvoll og Steinar Meli foran en sengemodell som ble utviklet i samarbeid med arkitekten Finn Sandmæl. - Det startet med produksjon av vindusomramminger og listverk, men så kom vi i kontakt med arkitekten Finn Sandmæl. Han hadde sett profilene våre på vindusomrammingene og forhørte seg om vi var interessert i å utvide produktspekteret med senger. Etter det har det bare gått slag i slag, forteller snekkermester Steinar Meli som startet opp Os Trekultur sammen med Helge Kokvoll. Utviklet seg videre - Samarbeidet med Sandmæl startet med senger og skap inspirert av profilene på våre omramminger, men så gikk vi over til kjøkken og etter det har vi selv utviklet vårt eget design i samarbeid med kunden, forteller Meli. Markedet til Os Trekultur er for det meste hyttemarkedet, men det lages også kjøkken til nye boliger og ved rehabilitering. - Vi startet opp for over 25 år siden, og vi var så heldige å få mange store oppdrag i forbindelse med utbyggingen på Hafjell og Kvitfjell før OL. I dag leverer vi til store hytteområder som Trysil, Geilo og Hallingdal foruten til Hafjell og Kvitfjell, forteller snekkermesteren, som legger til at de produserer alt selv av listverk, vindusomramminger, kjøkken, senger og skap. Lokalt råstoff I de senere årene har bedriften også produsert gulv. Vi leverer gulv med 30 mm tykkelse som er så stivt at det kan legges rett på bjelkelagene. Materialene til gulvet lages av trevirke fra Nord-Østerdalen, men det vi trenger å kjøpe ellers av materialer kommer fra Sverige og Finland, forteller Meli. 10 MESTERN

11 For å få utnyttet mest mulig av materialene brukes en sag som sager etter fluoriserende merker på materialene. Hvorfor må dere ut å kjøpe trevirke når dere har så nær tilgang til skogen her? - Det hogges rett og slett ikke nok i Norge av den kvaliteten vi trenger. Potensialet til å få ut mer i Norge er stort. I tillegg blir det færre og færre sagbruk med saglinjer. Det gir noen utfordringer, men det vi holder oss til det nordiske. Det er en helt annen kvalitet på trevirket fra Norden enn lenger sør. I Norden gjør klimaet at trærne vokser saktere. Vi merker stor forskjell og de nordiske materialene holder lenger. Det er ikke bare materialtilgangen som skaper utfordringer. Tilgangen på arbeidskraft kan være utfordrende på en liten plass som Os. Rekrutteringen skjer gjennom at de tar mye av opplæringen i faget selv. - Vi har hatt lærlinger jamt og trutt hele tiden, og pr i dag har vi tre som startet som lærlinger og som fortsatt er i jobb hos oss. I dag er vi 12 ansatte. Vi har vært opp i 15, men på grunn av naturlige reguleringene er vi nå på 12 ansatte. Hvordan er mulighetene for å rekruttere flere? - Det er en utfordring for en liten plass å rekruttere nye til faget på grunn av at det ikke finnes skoler i nærheten. Det er veldig synd at den gode gamle snekkerlinjen ikke finnes lenger, men det verste er nok at faget er lite og at det kanskje ikke er så attraktivt lenger. Hvilke muligheter har de som ønsker seg inn i faget nå da? - Nærmeste skole for å ta det normale utdanningsløpet i faget er på Elverum, men finnes det en annen mulighet. De kan starte på VG 1 med bygg og anleggsteknikk ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Når de er ferdig med VG1 og har skaffet seg læreplass for MESTERN

12 Os Trekultur fikk stort medieoppslag i lokalavisa for sitt treningsopplegg i arbeidstida. Steinar Meli forklarer at Den rosa prikken (innfelt) leser de fluoriserende merkene på materialene og sager etter disse. eksempel hos oss, har de en mulighet for å gå inn på en treårig lærlingkontrakt. Da blir studieopplegget slik at de det første året i læretida er innom skolen en gang i uka for så å gå over til en mer normal lærlingtilværelse, forteller Meli. Det er ikke bare innen snekkerfaget Os Trekultur gir unge muligheter. Tidligere sponset bedriften Therese Johaug før hun virkelig slo igjennom som skiløper. - Litt av årsaken til at vi sponset Therese var onkelen hennes, Helge Kokvoll, som er kompanjongen min. Vi har vært opptatt av at å støtte unge utøvere i en tidlig fase slik at de kan prøve å realisere drømmene sine, forteller Meli, som legger til at da Therese slo gjennom var løpet kjørt for dem som hovedsponsor. Da kom Aker inn i bildet, men det var ikke helt tilfeldig det heller. - Det var Helge som hjalp til med å knytte kontakten opp mot Aker. Vi hadde Bjørn Rune Gjelsten som kunde, og han er som mange andre svært idrettsinteressert og Helge var med på å legge til rette slik at kontakten ble opprettet. I og med at dere støtter unge idrettsutøvere, kan vi forvente å se noen flere lokale idrettshåp helt i toppen i framtida? - Tja, i dag har vi en skihopper, Kenneth Fredheim, som er et godt talent. Han hopper nå for Trønderhopp, så kanskje han blir å se i toppen en dag. Det hadde jo vært artig, sier Meli med et smil. I bakgrunnen viser Meli fram en datastyrt sag hvor materialer til ulike produkter blir kappet. Hvor mye har det betydd for dere at dere har sponset unge idrettsutøvere? - Det er mye glede i å se at de vi har satset på har lykkes, men ellers har det vært lite konkret direkte til vår egen markedsføring. Vi har vært lite flinke til å bruke dette og vise fram dette lokalt. Vi får noe goodwill i nærområdet og gjennom idrettslaget. Vi har vært hovedsponsor sammen med andre for idrettslagene Os og Nansen, forteller Meli. Han trekker fram at noe har de fått oppslag om i lokalavisa. På forsommeren fikk vi et positivt oppslag i lokalavisen om treningsopplegg vi har i arbeidstida. Det blir litt skryt, men det må vi tørre å gjøre. Treningsopplegget blir det helt klart et godt miljø av. Det er viktig å ha det artig på jobben, avslutter Meli. 12 MESTERN

13 Gulvbordene har 30 mm tykkelse og er så stive at de kan legges rett på bjelkelaget. Hos Os Trekultur kan kunder komme og se på ulike produkter som bedriften leverer. Nyhet! Facebook.com/StarAutocoSkedsmo Vito 111 med 7 kofferter med Bosch-verktøy og vinterhjul inkludert i prisen. Kun kr ,- eks. mva. De beste velger ofte det beste. Derfor kan det hende at de som er opptatt av kvalitet i sitt eget arbeide vil sette pris på en kvalitetsbil som både kan leveres med 4x4, bakhjulsdrift eller forhjulstrekk. 5 års garanti/ km. Kvalitet i arbeid 4x4 tilgjengelig fra mars Forbruk blandet kjøring (med bakhjulsdrift): 0,58 liter pr/mil. CO2 utslipp: 163 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. Star Autoco Skedsmo, tlf , Trondheimsveien 62, 2019 Skedsmokorset,

14 Søndagsåpne butikker VIL TRUE FAGHANDELEN Diskusjonen rundt søndagsåpne butikker har gått høylytt i sommer. Mestern besøkte på sin rundreise i sommer gullsmedmester Morten Skjervagen på Røros for å høre hvilke tanker han gjorde seg om denne problematikken. Svaret var et klart å tydelig nei til søndagsåpne butikker. AV ROGER NYBORG -Røros er definert som turistmål og vi her på Domus kjøpesenter har lov til å holde åpent på søndager. Personlig er jeg sterkt i mot søndagsåpent. Senteret kunne hatt åpnet, men det er ikke lønnsomt. Vi holder åpent de tre siste søndagene før jul og da er det bare siste søndagen som er lønnsom. Da vil det være lite lønnsomt å holde åpent andre søndager resten av året når det ikke engang er lønnsomt å holde åpent de to andre søndagene før jul. Vi er jo en typisk gavebutikk som blant annet lever av høytider som jul. Hva tror du vil skje med faghandelen ved søndagsåpne butikker? - Jeg frykter at mange selvstendige som ligger i et senter vil gi seg om det blir et krav i fra sentereierne å ha søndagsåpent. Å jobbe 7 dager i uken blir for mye. En annen utfordring er at faghandel krever kunnskap om det du skal selge. Det betyr at du ikke bare kan ta inn ekstra hjelp som mangler fagkunnskapen. Kunden krever at du har kunnskap når du driver faghandel. I vår bransje må du ha kunnskap for å kunne utøve god service. Yter du dårlig service går det utover omdømmet og det taper du på de andre dagene i uken. Faghandel er ikke et kassapunkt, det er litt mer enn som så, poengterer Skjervagen. Men det ligger vel også noe i det at å handle hos en gullsmed er litt dyrere enn å handle andre varer? - Vi er en tradisjonell gullsmedforretning som selger smykker i gull, sølv, diamanter, sølvbestikk, gaveartikler og klokker og utfører graver ing og reparasjoner. Det er en myte at det er dyrere å handle hos en gullsmed. Det trenger ikke koste skjorta å handle hos en gullsmed. Vi har varer i de fleste kategorier hos oss. Det er mange skjorter som koster mer enn mange av varene vi selger, sier Skjervagen. Hvordan er det å ha butikk på et senter og følge senterets åpningstider? - Det går fint. Vi har åpent fra 9 om morgenen til 18 om kvelden. Tidligere hadde vi åpent fram til klokken 19 og det at vi kuttet ned åpningstiden med én time utgjør mye, og er bare positivt. Det gir litt ekstra fritid, forteller Skjervagen. Lever mye av hyttefolket Mestern ankommer Gullsmed Skjervagen på Røros midt i ferietida, og det synes på trafikken i butikken. - Det er mange turister innom, men det er hyttefolket som det er flest av og de er flinke til å bruke det lokale næringsliv. Nå sommerstid er det mye å gjøre og jeg prøver å gjøre det meste selv, men jeg må sette opp en lapp om at jeg ikke kan ta i mot reparasjoner. Ferieavviklingen gjør at jeg rett og slett ikke får tid til alt, forteller gullsmedmester Morten Skjervagen. I dag er butikken plassert i Domus kjøpesenter i sentrum av Røros, men det har ikke alltid vært slik. Jeg har hatt butikk i gågata og nå her på senteret. Det er mindre Gullsmedmester Morten Skjervagen kan fortelle at kobber nå begynner å bli et hett salgsprodukt igjen. plass til verksted her, men det er enklere å være her. Lokalene er på ett plan og da slipper jeg så mye trappegåing mellom verksted og butikk. Etter at vi flyttet butikken til Domus kjøpesenter har om - setningen tatt seg opp, men det skyldes ikke bare flyttingen. Mye av økningen skyldes at vi begynte å selge klokker i tillegg til vårt andre utvalg. Hvordan håndterer du klokkekunder som trenger reparasjon av klokkene sine? - Jeg er ingen urmaker så i tilfeller der noen kommer for å reparere gamle urverk, så sender jeg klokkene til en urmaker i Tromsdalen som utfører reparasjonen for meg. Her i butikken går det for det meste i salg av ur og bytting av batterier, lenker og reimer, forteller gullsmedmesteren. Familiebedrift Gullsmed Skjervagen, Eva og Morten Skjervagen, er en typisk familiebedrift der en starter tidlig med jobbingen. Når Mestern er innom er det datteren Torill Skjervagen Melien som hjelper til i butikken, den 14 MESTERN

15 Far og datter. Når Mestern er på besøk er det Morten selv og datteren Torill Skjervagen Melien som er på jobb. andre datteren, Kjersti, er også blant de seks som jobber hos Gullsmed Skjervagen totalt seks stk. - Jeg begynte som smått å hjelpe til da jeg var tolv år gammel, forteller Torill. Hun gjør mye av graveringsarbeidene og er akkurat ferdig med graveringen av medaljene til Nora Skytterlag, når vi er på besøk. MESTERN

16 Pusser opp mesterregisteret Mesterbrev har startet et omfattende arbeid med å modernisere mesterregisteret slik at dataene er riktige og at brukeropplevelsen ved søk blir bedre. Vårt mål er at alle data er oppdaterte både på person- og bedriftsnivå. Dette er helt avgjørende for at registret skal være aktuelt å bruke for forbrukere og andre. Vi ønsker også å synliggjøre mesterutdanningen som den foretrukne leder- og etablererutdannelsen innen håndverksfagene og vi ønsker at flere bedrifter skal se at det er bra å ha flere mestere registrert i sitt firma. AV ROGER NYBORG - Mesterregisteret er et offentlig register og det krever at dataene der er oppdaterte og riktige. Folkeregisteret har gitt oss godkjennelse til å registrere fødselsnummer i mesterregisteret slik at vi kan vaske vår register opp mot Folkeregisteret. Enhetsregisteret har på sin side gitt oss godkjennelse til å vaske vårt register over mester bedrifter opp mot dem. Dette vil bidra til at vi får et godt register med oversikt over mestere og mesterbedrifter. Med aktive mestre er dette en lang prosess som krever en stor manuell innsats av oss, men også av mesterne selv, sier daglig leder i Mesterbrev Johanne Wulfsberg- Gamre. - Vi ser at det er noen utfordringer med hensyn til privatadresser og endringer av disse. I dag er vi prisgitt at mesteren selv melder fra om adresseendringer til oss. Målet med avtalen med Folkeregisteret er at denne type endringer skal skje automatisk slik at mesteren slipper å melde fra til oss om nytt bosted. Dette krever at vi registrerer fødselsnummer i mesterregisteret og ikke kun fødselsdato slik det er i dag. I arbeidet for å få inn fødselsnummer vil mesterne motta en e-post fra oss der de på en sikker måte registrerer mester- og fødselsnummer i et skjema og sender dette tilbake til oss. Når vi har fått fødselsnummer på plass vil vi vaske vårt register opp mot Folkeregisteret slik at opplysninger som privatadresser slik det er registrert i Folke registeret også vil være den adressen vi får inn i vårt register. Deretter vil vi jevnlig oppdatere vårt register mot Folkeregisteret. Mesterene vil da slippe å melde fra til oss når de flytter på seg. Firmatilknytning Avtalen med Enhetsregisteret innebærer at Mesterbrev kan vaske informasjon om mesterbedrifter opp mot Enhetsregisteret. Dette betyr at firmainformasjon som organisasjonsnummer, navn og adresse. - I praksis betyr det for eksempel at når en bedrift endrer adresse i Enhetsregisteret blir også informasjonen oppdatert i mesterregisteret. For at vi skal få til dette må de som har registrert firmatilknytning i mesterregisteret også ha registrert organisasjonsnummeret til firmaet. Vi har allerede startet et arbeid med å kartlegge firmatilknytningene og ser at en del mangler organisasjonsnummer. Vår gjennomgang har også vist at enkelte av bedriftene som står oppført ikke lenger er i drift. Vi ber derfor alle som har registrert firmatilknytning om å gå inn i mesterregisteret på mesterbrev.no og sjekke om de står oppført med riktig firma og om firmaet har organisasjonsnummer. De som ser at de ikke står oppført med riktig firma eller mangler organisasjonsnummer må sende oss endring om dette via skjema for firmatilknytning på mesterbrev.no så snart som mulig slik at registeret blir oppdatert. Dette er et viktig arbeid da registeret brukes av forbrukere, mestere, myndigheter og andre for å sjekke om en bedrift er en mesterbedrift eller ikke. Vi vil også gjøre mestere oppmerksomme på at firmaer som vi ikke mottar organisasjonsnummer til eller som vi ikke finner i andre registre vil bli slettet fra mesterregisteret. Derfor er det veldig viktig at alle sjekker sin firmatilknytning, sier Wulfsberg-Gamre. Når alle er blitt registrert med organisasjonsnummer vil alle adresse endringer som gjøres i Enhetsregisteret også tilkomme mester regist eret. Firmaopplysninger som mailadresse, webside, telefonnummer må fremdeles sendes Mesterbrev for registrering i registeret. - Det mesteren må huske på er å melde fra til oss hvis en han/hun bytter arbeidsgiver. Det er ingen automatikk i at dette blir registrert i Mesterregisteret. Mesteren selv må følge opp og melde fra om bytte av arbeidsgiver. 16 MESTERN

17 HELT NYE PEUGEOT PARTNER SMART VALG. SMARTE LØSNINGER. NYE PARTNER fra kr ,- eks mva TOUCHSCREEN MED DAB+ EURO 6-MOTORER LASTELENGDE INNTIL 3,25 METER GARANTI 5 ÅR/ KM. Forbruk blandet kjøring fra 0,41 l/mil.co2-utslipp fra 108 g/km. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS. NYE PEUGEOT PARTNER

18 Savner fokus på mesterutdanningen i BILBRANSJEN Mester i billakkeringsfaget, Erik Andreas Pedersen, fra Morvik utenfor Bergen mener bransjen må synliggjøre mesterutdanningen bedre. AV ROGER NYBORG - Elever på videregående skoler må få mer informasjon om at det finnes en videreutdanning innen bilbransjen. Fagene ledelse, økonomi og markedsføring i mesterutdanningen er verdifulle fag for enhver leder på alle nivå. Dette er fag som mange ingeniører og annet teknisk utdannet personell har hatt svært lite av. Det bør også jobbes for å synliggjøre de bedriftene som allerede er godkjente mesterbedrifter, slik at flere får vite om ordningen. Hvis bedriftene blir flinkere til å markedsføre seg som en mesterbedrift kan vi på sikt få en anerkjent ordning slik som byggmestere har klart. Mange foretrekker en byggmester framfor en som ikke er det, det samme må vi prøve å få til i bilbransjen. Målet må være at bransjen blir sett på som seriøs, og at den blir attraktiv for unge å velge i et utdanningsforløp, mener Pedersen. Hvordan opplever du selv det å være en mester i bilfaget? - Personlig har jeg alltid forbundet det å være Mester med seriøsitet, yrkesstolthet og moral, samt at det forventes en faglig styrke og erfaring av en Mester som strekker seg utover det en gjerne forventer av en fagarbeider. Min opplevelse er at det å være mester i bilfaget verdsettes på samme måte som i andre mesterfag. Det skal sies at jeg føler man stiller sterkere som jobbsøker til f.eks en lederstilling. Når man snakker med andre som jobber i bilbransjen er det de færreste som i det hele tatt vet hva mesterutdanningen er og innebærer. Hvordan blir du sett på av arbeidsgiver og andre? - Tidligere arbeidsgiver viste lite interesse for mesterutdanningen, og forsto ikke verdien i dette når jeg og en kollega hadde fullført og bestått siste eksamen. Nåværende arbeidsgiver synes det var positivt at jeg hadde tatt videreutdannelse og forstår at jeg har ambisjoner og interesse for faget, noe som er positivt både for meg og bedriften. Største problemet er at min tidligere og nå - værende arbeidsgiver ikke vet hva mesterordningen innebærer. Det er nærliggende å tro at det er på grunn av at mesterutdannelsen fortsatt er veldig fersk i bilbransjen og ikke mange har fått med seg dette tilbudet. Jeg har snakket med en venn som har mesterbrev i bilskadefaget og fikk dette til svar: Christian Bakke Gullaksen. Jeg var selv i det første kullet som gjennomførte skolen for å få Mesterbrev innen Bilskadefaget ved Bergen tekniske fagskole. I den tiden husker jeg at en del av mine kollegaer, som tilfredsstilte gitte kriterier, fikk tildelt Mesterbrevet innen sitt felt uten å gjøre noe mer enn å sende inn en søknad om dette. Hva tanken bak denne overgangsordningen egentlig var, det har jeg ikke reflektert så mye over. Men, jeg tror at denne ordningen kan ha bidratt til at mange av de som i dag er verksmestere, arbeidsgivere og ledere har et syn på mesterbrevet som en slags formalitet, og ikke det kvalitetsstempelet som det egentlig er. 18 MESTERN

19 Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund er ikke helt enig i kritikken om at det gjørs for lite med hensyn til å markedsføre videreutdanningen i bilfagene. - Vi har et kontinuerlig fokus på kompetanseheving i bedrift. Dette gjør vi blant annet gjennom markedsføring av til budene gjennom internettsidene våre, nyhetsbrev, Facebook og vi tar opp dette på ulike konferanser og samlinger vi arrangerer. At vi lykkes med noe ser vi blant annet gjennom at det de fire siste årene har vært en stor økning i antall søkere ved fagskolen på Rud. Samtidig tror jeg vi må erkjenne at markedsføring ikke er den egentlige løsningen på utfordringen. Bilbransjen har ekstremt mye kompetansepåfyll fra mange andre kilder enn fagskolene, for eksempel fra importør, kjede, myndighetskrav osv osv. Kanskje noe av utfordringen er at fagskolene og mesterbrev ikke blir prioritert høyt nok, sier Steinsland. H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom! Er du forvirret over hvilke krav som egentlig gjelder for våtrom? Få svarene på dette praktiske 2 dagers kurset, spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset passer for håndverkere som utfører flislegging, tømrer-, mur- og membran-arbeider i våtrommet. Vil du vite mer om kurset anbefaler vi å se HVV-filmen som du finner på hvvkurs.no Mester i billakkeringsfaget, Erik Andreas Pedersen, savner mer markedsføring av mesterkompetansen i bilbransjen. Hva savner du? - Jeg vil at flere i bilbransjen skal velge å ta mesterbrev, slik at vi får flere gode ledere og fagpersoner med en interesse for faget som strekker seg litt lengre. Blir vi mange nok innen denne bransjen vil det bli lettere å lage et nettverk med alle mesterbedriftene og mestere. Det vil også gjøre dette lettere å få til samarbeid med forsikringsselskaper og interesseorganisasjoner hvis utdannelsen og mesterbrevet blir mer anerkjent. Hvorfor mener du at det er viktig å utdanne seg til mester? - Det er viktig for å gi det beste utgangspunktet for fagpersoner til å starte en bedrift eller arbeide som leder i en bedrift. Man får også en annen tilknytning til faget sitt etter en slik utdannelse, noe som kanskje kan bidra til å beholde flinke fagfolk i bransjen. Det krever en del ekstra av deg som yrkesutøver å gjennomføre mesterutdanningen. I de fleste tilfeller er dette en kveldsskole som strekker seg over to eller tre semestre, og folk flest går i full jobb ved siden av. Dette viser jo definitivt at de som gjennomfører mesterbrevet har en interesse og et engasjement for faget som strekker seg utover normalen. At det kan trekkes paralleller mellom interesse og kvalitet i arbeid er det vel heller ingen tvil om, mener den unge mesteren. Hva har det betydd for deg å bli mester? Det har gitt meg trygghet på å gripe tak i nye arbeidsoppgaver. Man får også en god følelse av selvrealisering, avslutter Erik Andreas Pedersen. KURSPLAN HVV Fagarbeider Sted Lillestrøm Trondheim Stavanger Hamar Oslo HVV Prosjektleder Sted Oslo Kurset går rett til kilden TEK 10. Dato sep okt nov nov des. Dato 26. nov. Se hvvkurs.no for mer informasjon og påmelding. Praktisk håndbok og oppslagsverktøy til alle som deltar på kurset. SERTIFIKAT - Håndverkerens Våtroms Veileder Navn: H Sertifikat Seriøs våtromskompetanse V V Fødselsdato: nr. : Utstedt dato: Utstedt av Norges Byggmesterforbund og Norske Murmestres Landsforening (NML). Tar du eksamen (elektronisk), får du sertifikat på at du har kompetanse i preaksepterte løsninger for våtrom.

20 Oppmykningen av reglene rundt midlertidige ansettelser er kjærkommen for murmester Rune Robertsen fra Oppdal. Med en liten murerbedrift er det i perioder behov for mye arbeidskraft uten at bedriften har råd til å gi fast ansettelse. Det har vært sagt mye for og i mot de nye reglene om midlertidig ansettelse, men for meg er det bra å kunne ansette folk midlertidig, sier murmester Rune Robertsen i Mur og Bo på Oppdal. AV ROGER NYBORG Glad for nye regler om midlertidig ansettelse 20 MESTERN

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD LES MER PÅ SIDE 2 50% PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING LES MER PÅ SIDE 10 10 ÅR I NORGE KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER 10 ÅR I NORGE 79.995,- BORDPLAtE OG VASK Designa Kjøkken feirer 10

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no SALE! Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner Gulvvasker BA 410 SPAR kr. 22.004,Se neste side Gjett og vinn en NO NorEngros SPRING A5 8s 2011.indd 1 15-04-2011 10:49:54 Små gulvvaskere Gjett og vinn en Gjett

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no

Proffleverandør av trebygg. Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Proffleverandør av trebygg Elementbygg Fasadeelementer Kompaktelementer Østlandsgarasjen www.ts-vinduer.no Gründerne av TS Elementer AS, Atle Solberg og Kenneth Trollsås ELEMENTBYGG I vårt rette element

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter

VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR. YRKESFAG nye veier, flere muligheter VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR YRKESFAG nye veier, flere muligheter YRKESFAG nye veier, flere muligheter! Økt rekruttering til yrkesfagene gjennom "dobbeltkompetanser" Hvordan løser skolen samfunnsoppdraget?

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD på skyvedører KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER Dansk design til hele huset 93.580,- Designa er et dansk kjøkkenfirma, som med ekspressfart har inntatt danskenes hjerter og boliger. Nå

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Brusenteret. Utleie Prospekt

Brusenteret. Utleie Prospekt Brusenteret Utleie Prospekt Forvalter og eier av Brusenteret: ET senter med stort potensial KONTAKTPERSON FOR brusenteret: SJEKK- PUNKT SEKTOR Viktige tiltak som skal bidra til å styrke kjøpesentrenes

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer