Fabricom Nytt. Våren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011

2 Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet [ 6 ] Markedsutsikter HMS status [ 7 ] Nytt fra studiesiden [ 8 ] Sleipner V&M [ 9 ] Beste V&M-leverandør: Fabricom [ 10 ] Godt samarbeid med Statoil offshore [ 11 ] Godt miljø på Sleipner V&M [ 12 ] Verkstedet i Dusavik går som det suser [ 14 ] Fabricom jobber på Scarabo 8 i Ølen [ 15 ] Fabricom og Westcon sammen igjen [ 16 ] Vimek-Nytt [ 17 ] Onshore & construction services [ 18 ] Nytt fra Fabricom Vigor [ 19 ] En klar IT-strategi i Fabricom [ 20 ] Fabricom sponser Global Future 30 nasjoner i Fabricom [ 21 ] Opplæring i forbindelse med permittering Husk å oppdatere personalopplysninger! [ 22 ] 12 Steps - milepælsplan for prosjektering >> Les status på SVM-prosjektet på side 8 [ 23 ] Høye rekrutteringsmål for 2011 [ 23 ] Kåre Sunde har blitt pensjonist [ 24 ] Fordeler for ansatte i Fabricom [ 25 ] B.I.L-styret 2011 [ 26 ] Bedriftsidrettslaget [B.I.L] 2011 [ 27 ] Gode avtaler for B.I.L-medlemmer B.I.L for hele familien! [ 28 ] B.I.L selger sykkeltøy Kroppsanalyse [ 29 ] Trening og riktig kosthold fikk Thor Einar tilbake i jobb [ 30 ] Bryllup, barn & runde tall >> Les om bryllup, barn & runde tall på side 30 2 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

3 Forbedring og tilpassing Overgangen fra de store prosjektene fra 2008 har ikke gått smertefritt. Det har vist seg krevende å få tilstrekkelig med nye prosjekter. Nå må vi skjerpe oss både i tilbudene og i gjennomføringen av prosjektene. Samtidig må vi tilpasse organisasjonen til de utfordringene vi står ovenfor. Veien videre Fabricom skal levere prosjekter til (og helst over) kundens forventninger, til avtalt pris, tid, kvalitet og helt uten skader og hendelser. Vi er avhengige av fornøyde kunder. Målet med de pågående endringene er å vinne nye kontrakter, og å levere over kundenes forventning på disse. Våre tre hovedfokus i tiden fremover vil være salg, prosjektgjennomføring og effektiv organisering. Økt salgsfokus Vi skal sentralisere og styrke salgsog tilbudsarbeidet. Vi må bli flinkere til å fortelle hva vi kan! Tilbud er vårt salgsredskap. Her må vi få frem all kunnskap, erfaring, utvikling og forbedring. Vi må vise at vi utvikler oss og møter kundenes behov og forventninger. Effektiv basisorganisasjon Vi sentraliserer og forenkler ledelsen av Fabricom (mindre byråkrati) og frigjør seniorpersonell til prosjektarbeid. Vi skal tilrettelegge for en effektiv basisorganisasjon som gir prosjektene den støtten de trenger for å levere prosjektene. Forbedringene starter umiddelbart En grundig planleggingsprosess foregår i disse dager. Informasjon og samhandling med foreningene er en viktig del av planleggingen. Markedssegmentene våre er de samme Fabricom er etablert i fire markedssegmenter. Det vil ikke endres. Vi vil tilby på front-endprosjekter, EPCI offshore modifikasjonsprosjekter, V&M-kontrakter og onshore-prosjekter. I dag har vi prosjekter innenfor alle segmentene. Det leveres strålende arbeid både på pågående prosjekter og i nye tilbud. Pågående prosjekter vokser og vi vinner nye kontrakter. Den siste er en vannbehandlingsstudie på Mongstad, den første kontrakten knyttet til Statoils studierammeavtale. Verktøy og arbeidsprosesser Fabricom vil jobbe med å intensivere satsningen på verktøy og arbeidsprosesser. Her finnes stort potensial for å øke effektiviteten og kvaliteten i prosjektene våre samtidig som tidsforbruket og kostnadene reduseres. Opprettelsen av enda bedre styrende dokumentasjon vil kvalitetssikre leveransene våre på alle nivåer. For å effektivisere oss og redusere kostnader i hele verdikjeden, vil alle administrative rutiner bli gjennomgått for å fjerne unødvendig arbeid, dobbeltarbeid og for å oppnå optimal bruk av IT-systemer. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs Organisasjonsendringer er utfordrende. Men endringer er nødvendig for at Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. (Foto: Hege Hoem) Fabricom skal utvikles og kunne nå sine forretningsmål. Informasjon og åpen kommunikasjon skal bidra til å fremme forståelse, redusere usikkerhet og tilrettelegge en god overgang for de som opplever endring i arbeidssituasjonen sin. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal bli enda bedre til å ta vare på og videreutvikle våre ansatte, både i Trondheim, Orkanger, Frakkagjerd, Stavanger og rundt omkring i landet hvor vårt reisepersonell bor blir et omstillingsår. Det byr på utfordringer, men også muligheter. Sammen skal vi gripe disse mulighetene og revitalisere the Fabricom Way! FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

4 Organisasjonsendringer Fabricom er midt i en omstillingsprosess. Bedriften skal bli sterkere i konkurransen om fremtidig arbeid og bli bedre til å møte markedets behov. Fremtidsrettet Fabricoms forretningssegmenter er fremdeles de samme, men administrasjonen av dem vil bli sammenslått. Dermed blir viktige områder som salgs- og tilbudsarbeid, kontinuerlige forbedringstiltak og tilbakemeldinger fra kundene sentralisert. Mer informasjon Mer informasjon om de nye organisasjonsendringene vil bli publisert fortløpende på MyFabricom og i neste utgave av Fabricom Nytt. Tekst: Hege Hoem Fabricoms nye overordnede organisasjonskart trådde i kraft i mars Hensikten med den nye organisasjonen er å bedre møte kundenes behov samtidig som vi øker effektiviteten og kvaliteten i prosjektene våre. Modifikasjonskonferansen 2011 Fabricom er sterkt involvert i gjennomføringen av årets Modifikasjonskonferanse. Viktig møteplass Onsdag 23. mars brakte årets Modifikasjonskonferanse løs i Stavanger Forum. Også i år var Fabricom med på å sette farge på programmet. Konferansen har blitt en av de aller største og viktigste møteplasser innen den norske olje og gassindustrien, med over 600 deltakere i Foredrag av Per Oscar Knudsen Per Oscar Knudsen holdt foredraget; Konkurransekraft gjennom innovative samarbeidsløsninger hvor blant annet samarbeidet med Bergen Group Rosenberg og Apply Sørco ble presentert. Han mottok gode tilbakemeldinger etter foredraget. Møtebørs skaper kontaktmuligheter Nytt av året var at de største V&M- og ISO-leverandørene var til stede. I tillegg tok Statoil del i en møtebørs hvor særlig mindre selskap, som ellers har vanskeligheter med å få de største selskapene i tale, kunne bestille møtetid med representanter fra deres anskaffelsesmiljøer. Geir Danielsen (leder av Fabricoms anskaffelsesfunksjon) og Erlend Blanchard var Fabricoms representanter i disse møtene. Tekst: Lars Sem 4 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

5 Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet [Ptil] kom med nye HMS-forskrifter 1. januar Nedenfor er hovedendringene listet opp: 1. Henvisning til ny forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjoneringsog ankringssystemer på flyttbare innretninger fra Sjøfartsdirektoratet. 2. Anbefalt bruk av DNV-OS-E406 som norm for utforming av fritt-falllivbåter. Regelverket har en stund vært uten henvisning til norm når det gjelder utforming av fritt-fall livbåter etter at henvisningen til sjøfartsregelverket ble fjernet for en stund siden. Siden den gang har det vært arbeidet med å utvikle ny norm og DNV-OS-E406 Design of Free Fall Lifeboats (2009) har blitt utgitt. 3. Anbefalt bruk av ny NORSOK N-006. Det er utgitt ny NORSOK N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures. Denne standarden er anerkjent som norm av Petroleumstilsynet og akseptert av næringen. 4. Bruk av ny forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, som norm. Den nye forskriften trådte i kraft 8. juni Fra samme tid ble forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare, forskrift 27. februar 2004 nr. 490 om brannfarlig og trykksatt stoff, forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina og lignende) og forskrift 24. februar om transport av petroleum i rørledning over land opphevet. 5. Henvisning til forskrift av 22.januar 2007 nr.89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr (dvs. forskrift av 2. januar 1996 nr.3) ble opphevet pr , og samme dato erstattet av forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon (dvs. forskrift av 22. januar 2007 nr. 89). 6. Henvisning til ny forskrift 10.september 2009 nr om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedrifts-helsetjeneste. Det er fastsatt ny forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedrifts-helsetjeneste som skal tre i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21.april 1994 nr. 333 om verne- og helsepersonale. Nye begreper Ellers er det nye begrepet til havs hentet fra den nye arbeidsmiljøloven og erstatter tidligere begreper som kontinentalsokkelen og sokkelen. Deler av det nye regelverket for virksomheten til havs og på landanlegg er nå felles gjennom en felles rammeforskrift og en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten). Begge disse forskriftene er utarbeidet med utgangspunkt i den reguleringen som var gjeldende for petroleumsvirksomheten på sokkelen. Den midlertidige forskriften for landanlegg er opphevet. Ulike tekniske og operasjonelle krav De tekniske og operasjonelle kravene Den nye regelverksmodellen: En felles rammeforskrift til havs og på land, fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, Ptil, Klif og helsemyndighetene, En felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten) til havs og på land, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene, En teknisk og operasjonell forskrift på land (strukturen speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs), fastsatt og håndhevet av Ptil og helsemyndighetene, En aktivitetsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere, og En innretningsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere. reguleres noe forskjellig til havs og på land. Den nye regelverksmodellen tar hensyn til behov for spesiell regulering av virksomheten, avhengig av hvor denne foregår. Det er derfor utarbeidet en ny teknisk og operasjonell forskrift for landanleggene. Krav til ytre miljø er holdt utenfor teknisk og operasjonell forskrift. Den gjeldende aktivitetsforskriften og den gjeldende innretningsforskriften, begge med mindre endringer, er videreført for virksomheten til havs. (Tekst: Hermod Kvalvik) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

6 Markedsutsikter Det er fortsatt stor optimisme og forventninger om aktivitetsvekst i våre kjernemarkeder de nærmeste årene. Hva skjer? Jeg har i de seneste utgavene av Fabricom Nytt informert om de markedsprognoser som ligger til grunn for vår bransje de nærmeste årene. Etter et par år med det mange har opplevd å være en forespørselstørke, introduseres på nytt ord som investeringsboom og ressursknapphet i bransjevokabularet. En oljepris i skrivende stund på mer enn 104 $/ fat bidrar vel heller ikke å redusere forventningsnivået nevneverdig på kort og mellomlang sikt. At Fabricom er en betydelig aktør i en bransje som forventes å ha gode rammebetingelser de nærmeste årene, er selvfølgelig veldig positivt. Vi kan imidlertid ikke leve av attraktive markedsprognoser alene, og må således samtidig vinne frem i konkurransen om vår rettmessige andel av de oppdragene som nå fortløpende introduseres i våre kjernemarkeder. Starten på 2011 Inngangen på året 2011 har gitt oss både oppturer og nedturer. Det var skuffende at vi ikke vant frem i konkurransen om modifikasjonsprosjektene Kristin LPP og Pan Pandora, samt FEEDstudien for oppgraderingen av boreanlegget på Gullfaks B. På den andre siden kan vi glede oss over at Statoil ønsket å forlenge TVM-prosjektet (Snorre og Statfjord) med 10 måneder, samt at vi nylig har inngått en rammeavtale med Talisman, med varighet på inntil 6 år. I forhold til Talisman-avtalen har mobiliseringen allerede startet, og vi ser her muligheten for en ytterligere vekst i tiden fremover. Videre opplever vi også at det i økende grad etterspørres leveranser av fagarbeidere i tilknytning til offshore-prosjekter, uavhengig av vår egen EPCI portefølje, samt økt aktivitet i Dusavik-verkstedet. Det er for tiden et høyt aktivitetsnivå knyttet til tilbudsoppgaver. Dette forventes å forbli høyt gjennom året. Aktiviteten forventes å være størst innen offshore- modifikasjoner, hvor eksempelvis Statoil i år har annonsert at de har besluttet å Lars Sem er direktør for salg i Fabricom. Lars er i tillegg komitèformann i Modifikasjonskonferansen. (Foto: Hege Hoem) gjennomføre åtte tie-in prosjekter i 2011, etterfulgt av i størrelsen fem nye prosjekter årlig i flere år fremover. Dette, sammen med andre modifikasjonsbehov, vil avlede en betydelig portefølje av studieoppgaver og sammenfaller med nye V&Mtildelinger, landprosjekter og nye feltutbygginger. Muligheten vil være mange, og det er opp til oss å ta godt vare på disse når de kommer. HMS status (februar 2011) Resultat Mål Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 0 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 0 0 Kritiske røde hendelser VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

7 Nytt fra studiesiden Fabricom har arbeidet med flere spennende tidligfasestudier den siste tiden. Her følger en statusoppdatering. Statoil Statfjord B Helihangar FEED-studien ble ferdigstilt i desember Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra Statoil på studiearbeidet vi har uført, både i konseptfasen som ble gjennomført i fjor vår og på den nylig avsluttede FEED-fasen. I FEED-avslutningen ble det etablert avtaler med viktige samarbeidspartnere, slik at vi senere er posisjonert til å vinne fram på EPCIkontrakten for prosjektet. Talisman YME Integrated Services Fabricom har assistert Talisman på YME-prosjektet siden sommeren Vi har bidratt med studier og ingeniørtjenester for å sikre at topsideanlegget er i samsvar med norske krav. Fabricom jobber nå med å få på plass en rammeavtale som dekker alle kompetanseområdene i Fabricom: fra prosjektledelse, prosjektering, fabrikasjon og offshore integrasjonsarbeid. Vi kommer i tiden fremover til å jobbe tett integrert i Talisman sitt prosjektteam for YME-prosjektet. Vi kommer også til ha ingeniøroppdrag og fabrikasjonsoppdrag i våre lokaler som er relatert til ferdigstillingen av YME topside anlegget. omhandler mulighetsstudier for et nytt anlegg for behandling av avfallsvann og produsertvann på Mongstad. Vi kommer ikke til å tilby på alle studieforespørselene som kommer under denne rammeavtalen på grunn av skarp lokal og internasjonal konkurranse om alle studieoppdragene. Det er viktig at vi foretar grundige tilbudsevalueringer på alle studieforespørseler som vi mottar i tiden fremover for å sikre at vi ikke bruker for mye tid og krefter på studietilbud hvor vi ikke har en sterk nok posisjon til å vinne fram. Tilbud på Statoil Gullfaks B Boreoppgradering FEED Fabricom leverte tilbud på FEEDstudien for boreoppgradering på Gullfaks B sammen med KCAD/ RDS. Dette var et meget krevende tilbud med mange leveranser og korte tidsfrister. Tilbudsteamet vårt gjorde en kjempeinnsats, og vi leverte et meget godt teknisk gjennomarbeidet tilbud. Våre estimater for gjennomføring av denne jobben var imidlertid langt høyere enn Grenland Group som vant jobben. Andre gjennomførte studieoppdrag Av mindre studieoppdrag som er gjennomført, kan det nevnes: BG Norge Jordbær - tekniske Per Inge Nag er kontraktsansvarlig for tidligfasestudier. (Foto: Hege Hoem) gjennomganger og vurderinger innen struktur, piping og materialteknologi for Jordbær-feltet som snart skal starte utbyggingsfasen GDF Suez Studierammeavtale - tidligfase evaluering og kostnadsestimering av mulige utbyggingsløsninger rundt Gjøa og i Barentshavet sammen med vår subsea samarbeidspartner Penspen. Noreco Studierammeavtale diverse ingeniørtjenester på ad-hoc basis Utvidelse av vår kundebase Fabricom jobber med å utvide kundebasen innenfor studier og ingeniørtjenester. Vi har i løpet av den senere tid hatt flere studiepresentasjoner til nye kunder, og ser for oss at dette vil gi oss nye oppdrag i tiden som kommer. Statoil Multidisipline Studierammeavtale Fabricom har mottatt flere studieforespørsler som vil gå under rammeavtalen. Vi har gitt tilbud på tre studieforespørsler og jobber for tiden med innlevering av et fjerde studietilbud, i tett samarbeid med våre kolleger i Newcastle. I uke 10 vant vi vårt første studieoppdrag som del av rammeavtalen. Studieoppdraget YME-plattformen. (Foto: Prosjektfoto) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

8 Sleipner V&M Statoil skal investere store beløp på vedlikehold og modifikasjoner (V&M) av sine offshore-anlegg de neste 8 årene. Fabricom er en av fem leverandører som skal være med å løse disse oppgavene.. Vant 4-årig kontrakt Sommeren 2010 tildelte Statoil V&Mkontrakter for de neste åtte årene. Kontraktene ble estimert å ha en samlet verdi på 49 milliarder kroner. Fabricom vant Sleipner-kontrakten, en fire-årig kontrakt med mulighet for fire års forlengelse. På Sleipner skal Fabricom levere en rekke tjenester innenfor V&M. Fabricoms portefølje av oppdrag vil gå parallelt og være varierende i størrelse og omfang. Finn Erik Espegren var leder for utvalget da Statoil evaluerte leverandører for V&M-kontrakter. Fabricom ble prekvalifisert og ble i tilbudsprosessen rangert som en av de fem beste tilbyderne. Nå er Finn Erik Statoils representant mot Fabricom i prosjektet. Finn Erik forteller at Statoil er fornøyd med Fabricoms innsats så langt og håper at prosjektet vil fortsette like bra videre. Utfordrende prosjekt Finn Erik forklarer at oppgavene er delt inn i to kategorier: 1. Vedlikeholdsoppgaver, som kan være enten assistanse til drift eller selvstendige vedlikeholdsprosjekter for å oppgradere eksisterende utstyr og anlegg. 2. Modifikasjonsprosjekter, som er selvstendige prosjekter for å modifisere anlegget, gjerne med nytt og mer moderne utstyr. Fabricom har en utfordrende portefølje med stor risiko. Dette gjelder spesielt prosjekter knyttet til brannog gassystemer, Per Oscar Knudsen (Fabricoms representant, LR, i kontrakten), Mila Varela og en del arbeid Choucino (kontraktsansvarlig for Statoil) og Finn Erik Espegren (Statoils representant, SR, i kontrakten). innenfor elektro og instrument (hvite disipliner). - Her gjelder det å holde tunga beint i Solid sikkerhetsstyring er også viktig munnen, sier Finn Erik. for Statoil. - En liten feil kan ha store - Leverandørene våre må klare å konsekvenser, og føre til at hele identifisere og styre risiko, sier Finn plattformen stenger ned. Erik. - Vi må hele tiden identifisere, hindre Blir målt og vurdert og forebygge hendelser og ulykker. Statoil vil foreta kundetilfredshetsmålinger fire ganger i året. I disse Finn Erik forteller at det må målingene vil leverandørenes etableres en A-standard for prestasjoner bli målt både i forhold til prosjektene. forventningene og opp mot hverandre. - Med A-standard mener jeg at alle - Målingen blir indirekte knyttet til elementer skal overleveres med kompensasjon, sier Finn Erik. beste karakter. Det lar seg gjøre dersom leverandørene bruker og Fabricom gjorde det bra på en følger styrende dokumentasjon. prøvemåling som ble gjennomført før Alltid. jul. Da gikk Fabricom til topps og ble rangert som beste `V&M-leverandør. Forventninger - Prosjektet har dermed startet veldig Statoil har store forventninger til bra for Fabricom, sier Finn Erik. Fabricom som leverandør. - Det har blitt etablert et godt - Fabricom leverte et godt tilbud. samarbeid mellom Fabricom og Nå må prosjektene leveres like bra. Statoil. Nå håper vi at dere lever opp Dersom prosjektet fortsetter like godt til resultatene fra første måling, og som frem til nå, vil fremtidsutsiktene leverer prosjektene like bra. være lovende, sier Finn Erik. Den første måling for 2011 vil være klar i april. Fabricom har mulighet til å få fire års opsjon på Sleipner-kontrakten. Sikkerhet og produksjon I tillegg kan god innsats og bra Statoil har to hovedfokus når det resultater føre til ytterligere arbeid. kommer til prosjektgjennomføringer: sikkerhet og produksjon. - Mulighetene er mange, avslutter - Sikkerhet kommer alltid først, sier Finn Erik. Finn Erik. - Men, da må prosjektene leveres - Vi skal være like friske når vi går som planlagt, med god kvalitet og hjem fra jobb, som vi var da vi kom til uten skader! jobb. Sikkerheten er like viktig i havet som på land. Tekst og foto: Hege Hoem 8 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

9 Beste V&M-leverandør: Fabricom! Fabricom og Sleipner (SVM) ble rangert som den V&Mleverandøren og det anlegget med de mest fornøyde kundene i Statoil i Q Klare mål for leverandørene Statoil har klare ambisjoner med sine nye V&M-kontrakter. Leverandørene skal bidra til at selskapet blir industriledende innen HMS, og til å realisere selskapets ambisjoner med hensyn til produksjonseffektivitet. Disse ambisjonene gjelder også for Fabricom, og kommer til utrykk i vår tilbuds- og gjennomføringsstrategi. Dette skal gjenspeiles i målene, som fremkommer i kontrakten, og vår daglige kontakt med Statoil sine representanter på alle nivåer. God kundetilfredshet Det er meget gledelig at Fabricom og Sleipner (SVM) har blitt rangert som den V&M-leverandøren og det anlegget med de mest fornøyde kundene i Statoil, særlig siden Fabricom er en ny V&M-leverandør for Statoil. Det er i tillegg verdt å merke seg at dette er en vurdering av kontraktsforholdet på alle nivåer. Både offshore installasjon, fabrikasjon og lager, prosjektorganisasjoner og kontraktsorganisasjon er blitt vurdert og fremstår som best in class. Vi skal forbedre oss ytterligere Resultatet er en inspirasjon for å holde trykket oppe og sørge for at SVM og Sleipner beholder denne posisjonen, og fortsetter å levere sikre og effektive tjenester til kundene våre i Statoil. Takk for innsatsen! En fantastisk innsats av alle i SVM har blitt lagt merke til. Fabricom sender en stor takk til alle som har vært med å bidra til disse gode tilbakemeldingene! Tekst: Per Oscar Knudsen Ledelsesinspeksjon i forbindelse med Sleipner SVM-prosjektet onsdag 2. mars. (f.v) Helge Eltvik [HVO i Fabricom], Trond Naglestad [formann i Fabricom], Per Oscar Knudsen [leverandørens representant, Fabricom], Yngvar Klungland [leder SL Mod. i Statoil] og Finn Erik Espegren [selskapets representant, Statoil]. (Foto: Henrik Kærgaard Nielsen) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

10 Godt samarbeid med Statoil offshore Fabricom har gjort godt inntrykk på Statoil på Snorre A-plattformen. Nå nærmer prosjektet seg slutten, og begge parter håper på videre samarbeid. Fornøyd byggeleder Statoils byggeleder Erling Larssen er fornøyd med Fabricoms innsats på Snorre Redevelopment-prosjektet. Prosjektet er nå i siste innspurt og er planlagt ferdigstilt i juni. Fabricom har rundt 35 personer offshore. - Som byggeleder for Fabricoms del av prosjektet sitter jeg igjen med en god følelse når det gjelder samarbeid, sier Erling. - Dette er upåklagelig. Det er enkelt å ta opp ting med Fabricom-ansatte, og vi har en veldig fin dialog og god tone. God innsats fra verneombudene Verneombudene har vært en ressurs i mange sammenhenger, spesielt i høyaktivitets perioden. Da har det vært en fordel med fristilt verneombud både for byggeleder og installasjonsleder. Erling Larssen (byggeleder i Statoil). (Foto: Finn Baar-Dahl) Stabil grunnbemanning har også vært til god nytte, ikke minst for å kunne forberede seg til de store aktivitetene og revisjonsstanser som vi har hatt og lære prosjektet å kjenne. Utfordringer En av de store utfordringene har vært basiskunnskap om styrende dokumenter. Finn Baar-Dahl (verneombud i Fabricom). (Foto: Morten Knudsen) - Dette er en av de tingene som det må arbeides hardt med og som er ganske omfattende, sier Erling. Håper på videre samarbeid - På bakgrunn av de gode resultatene håper jeg at vi fortsatt vil ha gleden av Fabricom på Snorre A-plattformen i tiden fremover, sier Erling. Tekst: Finn Baar-Dahl Vernetjenesten og lederne i Snorre Redevelopment-prosjektet samarbeider godt og bidrar til gode HMS-resultater på Snorre A. (Foto: Finn Baar-Dahl) 10 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

11 Godt miljø på Sleipner V&M Fabricom har sju personer offshore på Sleipner. Den glade gjengen storkoser seg, og melder om nok å henge fingrene i både i og etter arbeidstid. Mye og variert arbeid Fabricom har arbeidet på Sleipner siden 15. november Teamet utfører oppdrag både direkte for plattformen og gjennom prosjekt. - Arbeidet er en fin blanding av vedlikeholdsjobber, forteller Henrik Kærgaard Nielsen, installasjonsleder for Fabricom på Sleipner. Fabricom prosjektet, sier Henrik. Oppgraderinger på plattformen På den Sorte disiplin vil de første store jobbene bli utskifting av deler av toppdekket på M21 og D21 på grunn av sprekker. - Når det er utført skal vi gjeninstallere en WHRU unit, som har vært på land for overhaling, sier Henrik. Andre store mekaniske jobber inkluderer installering av nytt filterhus for Turbin 80C samt fabrikasjon og installering av ny permanent sveisekonteiner. - I løpet av noen få uker vil det bli stor aktivitet på SLB (Sleipner B), forteller Henrik. - PA- og MUX-systemene oppgraderes og West Epsilon skal demobiliseres. Her vil alle fagdisipliner bli involvert. Fabricom personell har i tillegg overtatt ansvaret med å holde en av livbåtene med livbåtførere [etter Aibel]. Godt miljø blant gutta Gjengen på Sleipner stortrives. - Det er et fantastisk godt miljø om bord, forteller Henrik. - Statoils personell har tatt godt i mot oss. Brann- og gassystem Det største prosjektet på den hvite disiplin er oppgradering av brann- og gassystemene ombord på SLAplattformen. - Aibel avsluttet brann- og gassprosjektet på SLA 1. mars i år. Nå viderefører Økende bemanning Fabricom startet med tre personer offshore: installasjonsleder, mekanisk formann og en sveiser / rørlegger. I dag har Fabricom sju personer på Sleipner. Bemanningen vil vokse i takt med økt arbeid. På fritiden er det et godt aktivitetstilbud, som inkluderer blant annet spinning, bygging av fluefiskestenger, knivlaging og bingo. 1. mars arrangeres den store fiskefestivalen. Tekst: Henrik Kærgaard Nielsen (Foto: Joel Galmor) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

12 Verkstedet i Dusavik går som det suser Verkstedet i Dusavik går for fullt. Allerede til nå i år har det kommet inn over 100 forespørsler - og flere kommer! God trøkk i Dusavik Det har i lang tid vært stor aktivitet i Dusavik. Conoco Phillips, Statoil, Benestad, Esso og Seadrill er bare noen av de store kundene til verkstedet. - Vi har en god blanding av store enkeltstående prosjekter og små fortløpende oppdrag, forteller Frode Helgøy, leder for verkstedet i Dusavik. TVM-prosjektet klar for installasjon - TVM-prosjektet for Statoil nærmer seg avslutningen. Her har det vært mye arbeid det siste året. Nå skal det snart være shut-down og mye nytt utstyr skal installeres, sier Frode. På TVM-prosjektet har Fabricom arbeidet med et Blow-Down sikkerhetssystem. - Sikkerhetssystemet må byttes ut for å få alle ventilene for trykkavlastning over vann slik at de ikke fryser, forklarer Roar Bokn, dimensjonkontrollør og røringeniør i prosjektet. -Trykkavlastning er en viktig barriere som skal hindre eskalering ved brann eller gasslekkasje, sier Roar. Unik teknologi for Benestad Den store amerikanske oljegiganten Chevron investerer 7,5 milliarder dollar for å øke utvinningsgraden på Jack- og St. Malo-feltene i Mexico-gulfen. Benestad AS har i den forbindelse fått en stor kontrakt for å levere penetrator og konnektorsystemer. Benestad AS har gitt Fabricom i oppdrag å lage fem spesielle rør. - Til disse rørene bruker vi en veldig spesiell sveiseprosedyre, med nitrogen som dekkgass, forklarer Frode. Kontrakten på rørene har en verdi på 1 million kr. - Vi håper at Benestad blir fornøyde og utvider ordren, sier Frode. SVM-modul er nesten klar I forbindelse med SVM-prosjektet på Sleipner [Statoil] har verkstedet fått inn en stor eksosmodul for vedlikehold og modernisering. - Modulen har blitt demontert, skadde deler har blitt skiftet ut eller reparert, modulen har blitt modernisert med noe nytt utstyr, sandblåst og malt, sier Frode. - Nå er vi iferd med å montere den igjen før den skal fraktes ut til Sleipner og installeres i begynnelsen av andre kvartal. Frode Helgøy viser hvordan ventilen skal festes på røret i forbindelse med jobben for Benestad AS. Roar Bokn og Frode Helgøy diskuterer status på TVMprosjektet, som snart nærmer seg installasjonsfase. 12 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

13 Fabricom skal levere 5 rør og ventiler til Benestad AS. Her kontrollerer Ingvard Klausen et av dem. Mye utskifting av rør For Seadrill har Fabricom mye arbeid med å skifte ut rør. Utskifting av rør foregår på boreriggen West Alpha. - Vi har hatt personell ute og målt opp eksisterende rør, produsert nye tegninger og produsert nye rør, sier Frode. - Vi har folk offshore for å skifte ut rør i perioder når vi får sengeplass offshore. Klare for Brage og Kvitebjørn Mandag 7. mars startet arbeidet for Statoil med Brage og Kvitebjørn. Prosjektet er en V&M-kontrakt som utføres i samarbeid med Apply Sørco. Fabricom har en andel på 30%. SVM-modulen er i ferd med å monteres og kan snart installeres på Sleipner. - Fabricom skal gjøre alt fabrikasjonsarbeid (hovedsaklig rørsystemer) i prosjektet, sier Frode. - Vi skal i tillegg være med på installasjonsarbeidet under revisjons-stansen i mai. De to prosjektene vil utgjøre omlag timer (fabrikasjon). Over 40 mann vil være i arbeid i 6 uker. Tekst og Foto: Hege Hoem Strømningsrør ligger klare for å installeres på West-Alfa. FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

14 Fabricom jobber på Scarabeo 8 i Ølen Fabricom utfører et spennende prosjekt på Enis Scarabeo 8 i nært samarbeid med Westcon. Scarabeo 8 Scarabeo 8 er en halvt nedsenkbar rigg med Moss CS 50 MkII - design med dynamisk posisjonering (DP) for drift i dype farvann og tøft klima. Skroget ble bygget på Sevmash yard i Severovdinsk i Russland, og utrustningen har blitt utført på Fincantieri Shipyard i Palermo i Italia. Etter en brann i juni 2010 i aktre søyle på riggen, ble det meste av kabelnettet ombord ødelagt og en del andre problemer oppstod. Saipem bestemte at riggen skulle repareres og ferdigstilles i Nord-Europa. Arbeidet er komplekst og krevende. Alle systemene om bord skal gjennomgås, ferdigstilles og overlevert. Etter ferdigstillelse skal riggen bore etter olje på Goliat-feltet i Barentshavet. Fabricom samarbeider med Westcon Fabricom fyller samtlige posisjoner relatert til utsjekk av utestående punchpunkter på Scarabeo 8, utestående punchpunkter fra verftet i Italia, DNV-kommentarer og kommentarer fra Saipem. Da riggen ankom verftet i Ølen, ble den levert med rundt utestående punchpunkter. Etter det har det kommet ytterligere punchpunkter som Fabricom-teamet skal håndtere. Fabricom er godt innarbeidet i ingeniørteamet og samarbeider tett med samtlige disipliner. Puncharbeidet går på å sjekke ut punktene i felt, foreslå eventuelt design og utarbeide grunnlag for fabrikasjon, installasjon og innkjøp. I tillegg til alle som jobber med punch, har Fabricom en del personer som også inngår i andre aktiviteter, blant annet i flere disipliner som arbeider med design. Arbeid frem til høsten Prosjektet var ment til å vare frem til april/mai På grunn av ekstra arbeid er prosjektavslutning forskjøvet til september/oktober Tekst: Audun Engesbak Lerøy 14 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT Scarabeo 8 ligger ved Westcons verft i Ølen. (Foto: Geir Solheim)

15 Gunnlaug Habbestad (Westcon) og Odd Inge Hvidsten (Fabricom) synes det er kjekt å kunne arbeide sammen igjen på Scarabeo 8-prosjektet i Ølen. (Foto: Geir Solheim) Fabricom og Westcon sammen igjen Fabricom og Westcon har en lang historie sammen. Nå jobber selskapene sammen igjen på Saipems Scarabeo 8. Lang felles historie Westcon og Fabricom har en historie som går tilbake til begynnelsen av 90-tallet, forteller Gunnlaug Habbestad, personalleder i Westcon. West Contractors (Westcon) ble etablert av flere lokale bedrifter i 1981, med hensikt å ta på seg oppdrag i forbindelse med Kårstø utbyggingen. I 1990 overtok Westcon verftet i Ølen og hadde da to lokaliteter, hovedkontor på Frakkagjerd i Tysvær og verftsavdeling i Ølen. Fabricom kjøpte virksomheten i Tysvær I 1996 solgte Westcon verkstedet og contractingavdelingen sin i Tysvær til Fabricom, og satset videre på verftet i Ølen. For Fabricom betydde oppkjøpet mulighet til å påta seg store prosjekter på landanlegg. - Verftet i Ølen, med frisk kapital fra Fabricom, ble deretter utvidet og gikk fra å være et rent skipsverft til å bli et skipsog riggverft, forteller Gunnlaug. - Siden 1994 har vi hatt nesten 100 riggoppdrag i Ølen! Kjekt å samarbeide igjen - På bakgrunn av historien var det ekstra hyggelig da våre gamle kollegaer fra Tysvær, Alf Gunnar, Birger og Odd Inge kontaktet meg for å tilby personell til å være med på vårt hittil absolutt største oppdrag noen sinne; ferdigstillelse av Scarabeo 8, smiler Gunnlaug. - Det er et utfordrende prosjekt. Vi startet arbeidet i november og fikk ikke tid til å forberede oss før riggen ankom, sier Gunnlaug. Fornøyd med Fabricom Fabricom har på kort tid stilt med personell i flere kategorier. - Det er en stor fordel for prosjektet at en del av folkene har jobbet sammen fra før, sier Gunnlaug. - Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på Fabricoms ansatte her hos oss. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke disse for flott innsats på prosjektet! Tekst: Gunnlaug Habbestad FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

16 Vimek-nytt Fabricom Vimek hadde et relativt bra aktivitetsnivå i høst. Etter nyttår har markedet vært litt roligere, men det ser ut til å ta seg opp igjen utover våren. Kårstø På Kårstø har det vært litt nedtrapping på både V&M og NGL/Dixoe. I tillegg har ikke tilflyten av nye jobber til verkstedet vært stor nok. Dette har dessverre ført til permitteringer. Nå ser heldigvis markedet ut til å bedre seg utover våren. Verksted på Frakkagjerd Ved verkstedet på Frakkagjed ser vi mulighet for økende aktivitet utover våren. Roxar har bestilt tre nye skidder, og flere er på beddingen. I tillegg antyder flere av våre lokale kunder at det er flere jobber på gang. Vi har blant annet et par jobber til Kårstø steamkjeler og K-Lab. (Foto: Hege Hoem) Contracting For Aibel har vi personell på Kårstø. I Haugesund er det fortsatt rolig, men det er signalisert opptrapping utover våren i forbindelse med Gudrun og diverse revisjonsstanser i Nordsjøen. I Ølen har vi rundt 25 mann i arbeid for Westcon. Personellet er fra Vimek og hovedkontoret på Tasta. Vi jobber på Scarabeo 8. Det er hovedsaklig formenn, QC, feltingeniører og personell for punch. Riggen antas å ligge frem til september. (Se egen artikkel fra Ølen) Fabricom er midt inne i opptrapping av rørleggere til Yme på Rosenberg. Også her jobber folk fra både Vimek og hovedkontoret på Tasta. For tiden har vi ikke personell inne for Aker Stord, men de venter på BPs Skarvbåt, som skal inn til en kampanje for noen uker fra slutten av februar. Her er vi i dialog, men foreløpig er ingenting avklart. Tekst: Odd Inge Hvidsten Kasteblokk klar for sveising: (f.v) Jean Martin Monclair og Christian Heimvik. (Foto: Odd Inge Hvidsten) 16 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

17 Onshore & construction Fabricom arbeider med tilbud både på landanlegg og offshoreinstallasjoner. Bedriften satser hardt og har identifisert flere ønskelige prosjekter. Travel periode Vi har vært gjennom en travel tid med tilbudsarbeider mot både Mongstad og Kårstø. Fabricom satser hardt på nye oppdrag på land, og det vil være stor aktivitet innen dette markedet de neste 3-4 årene. Fremtidige potensielle prosjekter Statoil skal fortsette med oppgraderinger på Kårstø, Mongstad og på Melkøya (hvis Fase II utbygging av anlegget blir bestemt). Fase II på Melkøya ligger riktignok noen år frem i tid, men er naturlig mål å satse mot for oss. På Mongstad skal blant annet myndighetene ta stilling til investering i CO 2 fangst etter at testanlegget er ferdig. Shell skal gjøre oppgraderinger i Nyhavna og ser også for seg høy aktivitet i årene fremover. Det finnes også muligheter i forbindelse med Talismans Ymeplattform, Saipems Scarabeo 8 og ferdigstilling av blant annet BPs Skarv-skip. I løpet av sommeren skal det utføres mange store revisjonsstanser, spesielt for Statoil. Disse er av stor interesse for Fabricom, som etterhvert har spesialisert seg på god og effektiv gjennomføring av driftsstanser. Det er opp til oss å tilby kundene våre gode løsninger og kompetent prosjektpersonell til en riktig pris. Dusavik og Vigor Dusavik og Fabricom Vigor har hatt en god start på året med Rolf Thorkildsen er operasjonsdirektør i Fabricom. (Foto: Hege Hoem) bra aktivitet. Vimek har hatt det litt variabelt innledningsvis, med noe permittering periodevis. Jeg håper at våren blir bra og at belastningsbildet har forbedret seg. Mongstad (foto: Hege Hoem) FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

18 Fabricom Vigor Markedet for Vigor har vært bra de første månedene i Her følger en oversikt over pågående og planlagt arbeid: Aker Offshore Partner, Offshore Vi vil ha operatører i arbeid for Aker på flere av deres kontrakter, som inkluderer Valhall, Ula, Gullfaks A-C, Statfjord C, Draugen og Åsgard B. Aker er i tillegg i startfasen med et nytt prosjekt på Oseberg. Her vil det bli ytterligere muligheter for oss å levere offshorepersonell. Aker Offshore Partner, Onshore Fabricom Vigor startet på Ormen Lange gasskompresjon-prosjektet 15. desember Her leverer vi operatører som deltar i installasjonsarbeidet i Nyhavna. Prosjektet har varighet frem til juni, når revisjonsstansen på anlegget blir utført. Technip Fabricom Vigor deltar i produksjon av subsea rørledninger på basen til Technip i Orkanger. Arbeidet startet i 2010 og vil bli ferdigstilt i februar Goliat-prosjektet (ny rørledning) startet i mars Her leverer vi operatører som sveiser og assisterer under produksjonen. Arbeidet vil pågå frem til september. Vi forventer i tillegg å levere lignende personell til Gygrid i oktober. Aibel Vi har signert en rammeavtale med Aibel for offshorearbeid. Vi stiller med operatører i forbindelse med V&M-arbeid på Norne. Aibel ønsker å prioritere oss på Norne og Kristin. Personell er også tilbudt for stanssesongen Stansene inkluderer plattformene Troll, Kvitebjørn, Veslefrikk, Oseberg og Statfjord C. Aker Stord Skarv Vi har mottatt bestilling på arbeidsledere og operatører i forbindelse med klargjøringen av Skarv. Skarv er det største gassbehandlingsskipet i verden (300 m langt og 50 m bredt). Skipet er bygd ved SHI verftet i Korea og skal til Aker Solutions på Stord for klargjøring, før det blir slept videre på Skarv-feltet i Norskehavet. Skipet er ventet inn til Stord 1. mars. Mobilisering med ledende personell startet i februar og med operatører i mars. Skipet vil ligge i land frem til april. Videre utsikter Vi ser for oss et godt marked videre i Vi forventer stor aktivet, særlig i april og mai, samt periodevis gjennom sommeren. Tekst: Elin Knudsen 2 1 Orkanger. 1 - Fabricom Vigor sine lokaler. 2 - Technip sin spolebase. 18 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

19 En klar IT-strategi i Fabricom Fabricom har gjort store endringer i IT-driften det siste året. Endringene har ført til besparelser i millionklassen. Nå har en videre IT-strategi blitt vedtatt for å effektivisere og bedre systemer og informasjonsflyt ytterligere. Ambisiøs visjon Fabricom skal være ledende i bruk av IKT-løsninger for å fremme kvalitet, produktivitet og brukertilfredshet. - IKT er et verktøy for å realisere bedriftens overordnede mål, sier Ketil Oftedahl, leder for IKT og informasjonsstyring. - Kvaliteten på leveransene våre til kundene er avhengig av at vi har de riktige verktøyene og at vi kan bruke dem effektivt. reduksjon i kostnader relatert til teknisk drift. - Målet er å ha redusert IKT driftsutgiftene med 50% i løpet av året, forteller Ketil. - For å oppnå dette vil vi gjøre en grundig gjennomgang av systemer og løsninger, for å rasjonalisere og konsolidere IT-løsningene, og fokusere på å få maksimalt utbytte av et redusert antall hovedsystemer. Også ledelsen har tilkjennegitt de gode resultatene. - Gjennomføringen har gått etter all forventning og de umiddelbare og betydelige kostnads-besparelsene taler for seg selv, sier Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. Ketil Oftedahl er leder for IKT og informasjonsstyring i Fabricom. Deler av IT-driften outsourcet Fabricom har valgt å outsource store deler av den tekniske IT-driften til Telecomputing. - Vi har flyttet ansvaret over gradvis, forteller Ketil. - Til nå har ca 50% av det som skal outsources blitt overlevert. Planen er å være helt ferdig over sommeren. Målet med IT-outsourcingen er å bedre IT-sikkerheten og få mer stabile og operative systemer. I tillegg har outsourcingen ført til årlige besparelser i millionklassen. Gode resultater Ketil er fornøyd med outsourcingsprosessen så langt. - Overgangen har gått som planlagt. Telecomputing har hatt ansvar for store deler av den tekniske driften i 6 måneder. Vi har nådd målene våre om systemstabilitet og kostnadsbesparelser. Fabricom har allerede oppnådd 40% Fremtidige fordeler Fordelene med å outsource store deler av den tekniske IT-driften er basert på både umiddelbare og fremtidige mål og fordeler. - De kortsiktige målene med umiddelbare besparelser på drift og mer stabile systemer fikk vi se relativt fort, sier Ketil. - Fremover vil vi oppleve at kostnadene vil være knyttet til antallet faktiske brukere, og at vi ikke vil få kostnader knyttet til det høyeste antall brukere på et tidspunkt per år. Det er viktig ettersom antallet konsulenter og innleid personell i prosjekter ofte svinger. - I tillegg vil det gjøre flytteprosessen vår betraktelig mye lettere den dagen vi skal skifte kontorlokaler. Vi vil i prinsipp kunne dra ut stikkontakten på vår eksisterende kontorlokasjon og plugge inn på vår nye. Brukerne vil være operative og på nett umiddelbart, forteller Ketil. - Risikoen assosiert med flyttingen er kraftig redusert. Risiko for nedetid, tapt arbeidstid og for skader og feil på utstyr er nå minimal. Fremdeles IT-avdeling Fabricom vil fremdeles ha en liten ITavdeling på huset. IT-avdelingen skal støtte prosjektene med å tilrettelegge et effektivt informasjonsstyringssystem, og skaffe til veie de verktøyene som behøves for å levere til kunden. - Vi vil drive med løsningsoppsett og design for informasjonsstyring i prosjekter, sier Ketil. - Selv om store deler av IT-driften og systemene vil bli flyttet, vil systemer som det totalt sett er mest hensiktsmessig å beholde lokalt, bli beholdt her. Enkelt forklart vil vi kjøpe de tjenestene andre kan levere bedre og billigere, samtidig som vi styrker vårt eget fokus på forretningskritisk kunnskap og funksjoner, avslutter Ketil. Tekst og foto: Hege Hoem FABRICOM NYTT NO.69 VÅREN

20 Fabricom sponser Global Future Fabricom er sponsor av NHOprosjektet Global Future. Global Future skal mobilisere personer med flerkulturell bakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Et flerkulturelt land Norge blir i økende grad et flerkulturelt samfunn. NHO er opptatt av at bedriftene skal få tak i arbeidskraften som kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn representerer, og at næringslivet selv finner gode måter å gjøre dette på. Global Future-prosjektet er et tiltak for å fremme dette målet. 18 måneders program Global Future-prosjektet startet 21. januar 2011 og varer i 18 måneder. NHO har valgt ut 25 deltakere (av 110 søknader) med internasjonal bakgrunn til programmet. Deltakerne er år. Målet for Global Future er å: - Synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse. - Oppnå større integrering av kvalifiserte personer med høyere utdanning og flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet. - Fremme gode historier og rollemodeller. - Utvikle nettverk mellom bedrifter og innvandrerbefolkningen. Mentorordning gjennom bedrifter Programmet tilrettelegger for nettverksbygging mellom deltakerne og potensielle arbeidsgivere. I tillegg involveres bedrifter gjennom en mentorordning hvor ledere fra lokale bedrifter vil få opplæring i mentoring, og skal fungere som mentor for hver sin kandidat. Fabricom er sponsor av Global Future og skal levere to mentorer til programmet. Tekst: Nick Lamb 30 nasjoner i Fabricom Fabricom har medarbeidere fra 30 ulike land. Hele 16% av selskapets fast ansatte har utenlandsk opprinnelse. Flerkulturelt miljø Det er stor ressursmangel i Norge og mange bedrifter må hente arbeidskraft fra andre markeder. Rogaland har i lang tid vært det fylket i Norge som har tatt inn mest internasjonal arbeidskraft. har vi hentet medarbeidere fra utlandet i flere år, forteller Nick Lamb, ressurs- og HR-direktør i Fabricom. Den internasjonale rekrutteringen har vært svært viktig for Fabricom. - Den har blant annet bidratt til at vi har klart å fullføre våre forpliktelser mot kundene våre i et presset arbeidsmarked. I tillegg har våre norske medarbeidere blitt tilført ny kompetanse gjennom det internasjonale personellet, som kommer med annen kunnskap og erfaring, sier Nick. Tekst: Hege Hoem Internasjonal rekruttering Rogaland har en arbeidsledighet på 2,6%. Ledigheten på landsbasis er 3,1% (Kilde: NAV, 2011). Den lave ledigheten gjør det utfordrende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Kampen om ingeniører har vært spesielt hard de siste fem årene. - Vi har ikke klart å rekruttere nok kvalifiserte medarbeidere lokalt. Derfor Fabricom har medarbeidere fra 30 nasjoner. 16 % av våre fast ansatte har utenlandsk opprinnelse. 20 VÅREN 2011 NO.69 FABRICOM NYTT

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoil styring av vedlikehold, tilsyn 001000072 001000072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum 24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum EN BRANSJE PÅ ANBUD EN BRANSJE PÅ ANBUD Program dag 1 >> 24. mars Nærmere 80 prosent av dagens norske petroleumsproduksjon kommer fra de ti største feltene. I 2025

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet

Samarbeidsavtale. mellom. Statens helsetilsyn. Petroleumsti l synet Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumsti l synet November 2011 l 1. Bakgrunn, roller og myndighet Denne avtalen omfatter anlegg, aktiviteter og annen virksomhet knyttet til Statens helsetilsyns

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell Arild Anfinsen. Trond Sundby, Ole Jacob Næss, Audun Kristoffersen

Begrenset Fortrolig. Kjell Arild Anfinsen. Trond Sundby, Ole Jacob Næss, Audun Kristoffersen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Johan Sverdrup detaljprosjektering av eksportrørledninger Aktivitetsnummer 001907004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet

Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet KranTeknisk Forening Stavanger 30 31. mai 2011 Trygg Rigg - Løfteoperasjoner og materialhåndtering i boreområdet Spesialkonstruerte løfteredskap brukt i B&B områdene 1- Classification: Statoil Internal

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA

HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt nok? Tor Greger Hansen Statoil ASA HMS konferansen 2010 Reaksjonstid og beredskapspunkter- hva er mulig- hvem setter normene- hva er godt Tor Greger Hansen Statoil ASA Onsdag 09. juni 2010 2010-06-08 mulig-hvem setter normene-hva er godt

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H.

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med styring av vedlikehold på Statfjord C uke 45 2011 Aktivitetsnummer 001037014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5.

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Kaefer Energy AS Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Lykkelige mennesker arbeider nå engang best!

Lykkelige mennesker arbeider nå engang best! Ptil Entreprenørseminar Stavanger Forum 20.11.2012 v/hilde-marit Rysst Lykkelige mennesker arbeider nå engang best! ~Hj. Helweg Hovedutfordringer for HMS ved innleie: Skal jeg jobbe med noen jeg kjenner?

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Næringslivssamarbeid med Russland

Næringslivssamarbeid med Russland Forskningsrådets Nordområdekonferanse 14.11.06 Næringslivssamarbeid med Russland Dr.ing. Torkild R. Reinertsen Reinertsens historie 1946 1980 Arne R. Reinertsen Rådgivende Ingeniør 1980 1994 Reinertsen

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vår 2012 www.fabricom.no Fabricom Nytt vår 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Ny COO på plass [ 6 ] Trondheimskontoret etablert i nye lokaler [ 7 ] Nytt hovedkontor

Detaljer

Regelverk 2011 og landanleggene

Regelverk 2011 og landanleggene Regelverk 2011 og landanleggene Terje Palmesen Statoil M&M Leder i L-8 1 - L-8: Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Høy Melkøya Aukra Offshore integrasjon Melkøya Kollsnes Sture Kårstø Tjeldbergodden Mongstad

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Nordmørskonferansen 2015

Nordmørskonferansen 2015 Nordmørskonferansen 2015 Vestbase vekstmotor i utfordrende tider Alf Dahl Adm.dir. Vestbase AS VESTBASE / KRISTIANSUND Logistikk- og serviceknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet Vestbase-modellen

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag

dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Å bli utsatt for dieseleksos Fremtidens løsninger i dag Hva er dieseleksos? Dieseleksos består av forbrenningspartikler og eksosgasser. Flere av gassene og de organiske stoffene som slippes ut er vist

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget T. Guldbrandsen, G.I. Løland, A.M. Enoksen og R.H. Hinderaker 26.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget T. Guldbrandsen, G.I. Løland, A.M. Enoksen og R.H. Hinderaker 26.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Aker BP - Oppgave nr. 992459 Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Analyse av løftehendelser 2005-2010

Analyse av løftehendelser 2005-2010 Analyse av løftehendelser 2005-2010 Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten Stavanger 21 og 22 november 2012 Jan Ketil Moberg sjefingeniør- logistikk

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer

Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Hvordan skape og opprettholde gode sikkerhetsresultater over tid? Et eksempel fra et utviklingsprogram for offshore servicefartøyer Rolf Bye og Trond Kongsvik Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv

Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Integrerte operasjoner Noen utfordringer i et myndighetsperspektiv Innhold Integrerte operasjoner Perspektivet IKT sikkerhet Hvordan ta høyde for det usannsynlige HMS i et IO perspektiv Hvordan kan IO

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Tilpasning av yrkesrettet fagoppl.

Tilpasning av yrkesrettet fagoppl. Tilpasning av yrkesrettet fagoppl. -Elektrofag -Klaus Henriksen & Vidar Haukebøe/Statoil ASA -03.06.2014 Clas sifica tion: Inter nal 2011-09- 16Cl assifi STATOIL SKAPTE FUNDAMENTET FOR DAGENS AKTIVITET

Detaljer