lyspunktet Arven fra gamle dager side 4 Fiskeundersøkelser i Orkla side 16 Åpningen av Energibygget side 19 Kunst er energi side 20 eid av trøndere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Arven fra gamle dager side 4 Fiskeundersøkelser i Orkla side 16 Åpningen av Energibygget side 19 Kunst er energi side 20 eid av trøndere"

Transkript

1 lyspunktet 1_2013 BEDRIFTSBLAD FOR TRØNDERENERGI Arven fra gamle dager side 4 Fiskeundersøkelser i Orkla side 16 Åpningen av Energibygget side 19 Kunst er energi side 20 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Konsernsjefens spalte s. 4 Arven fra gamle dager s. 6 Svorkmo kraftverk s. 8 Idélæren hos TrønderEnergi s. 10 Snart doktor Olsen s. 11 Ny informasjonstavle for Håen og Samsjøen s. 12 Barn og ungdom viktigst s. 14 Bredbånd fra Loqal i Orkdal s. 14 TrønderEnergiprisen s. 15 Pensjonister i siget s. 16 Fiskeundersøkelser i Orkla s. 18 Ny bedriftshelsetjenesteavtale s. 18 Trafobytte s. 19 Åpningen av Energibygget s. 20 Kunst er energi s. 23 Hverdagshelter s. 24 Årsfest 2013 s. 26 Glimt fra... 1/2013 Mars 2013/26. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Loqal: Redaksjonsmedlemmer Tore Wuttudal (redaktør) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Charlotte Wulff Hanne Afseth Heidi Torp Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, sørtrønderske stortingsrepresentanter, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå Trykk TrykkPartner Grytting Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. Forsiden: På bakken klargjør Knut Håvard Åsmul, Kai Otto Nilsen og John Bjørnaas isolatorene for ny 145-kV høyspentlinje. Ombygging av linja skyldes veibygging. Her vil ny E39 kobles på Fv. 714 i et nytt veikryss ved Stokkhaugen langs Gangåsvatnet. Foto: Sondre Kristiansen.

3 KONSERNSJEFENS SPALTE 3 Kjære kolleger Organisasjonen har nå kommet godt i gang med omstillingsprosessen LØFTE. Målsettingen er å effektivisere 100 millioner kroner årlig med full virkning fra Det er en ambisiøs, men realistisk målsetting. Hele energisektoren er inne i en periode med omstilling, og fremtidsbildet er mer usikkert enn det har vært på mange år. Kraftprisen både på kort og lang sikt har blitt kraftig redusert, og rammebetingelsene blir mer influert av endringer i internasjonale forhold. De radikale endringene i det europeiske energimarkedet gjør at vi i fremtiden må regne med større svingninger i våre resultater. De selskapene som klarer å tilpasse seg en mer omskiftelig omverden vil være morgendagens vinnere. LØFTE handler derfor ikke først og fremst om å kutte kostnader. Det handler om å etablere en kultur som klarer å tilpasse seg en raskere endringstakt i våre omgivelser. Der vi tidligere med stor presisjon kunne estimere den langsiktige utviklingen, prater nå de toneangivende aktørene om en teknologisk og markedsmessig dynamikk som er mye mer krevende å forutsi. TrønderEnergi har en tydelig strategi som setter retningen for selskapet. Målbilde 2020 ble etablert for tre år siden, og gjennom LØFTE ønsker selskapet å ta den organisatoriske konsekvensen av hva det betyr å gjennomføre strategien. Vi tror fornybarhetsdirektivet vil gi muligheter for lønnsomme investeringer i vindkraft, og myndighetene har signalisert at de vil stimulere næringen til å etablere større nettstrukturer. I tillegg er det stor sannsynlighet for at det nordiske sluttbrukermarkedet vil bidra til konsolidering av markedsselskapene. Den nye selskapsstrukturen og organiseringen av selskapet vil bli etablert for å underbygge målbilde 2020, og de endringene vi ser i bransjen. Den nye organisasjonsstrukturen vil gi datterselskapene større autonomi, eller selvstendighet i styringen av egen virksomhet. Dette fordi utviklingen går raskere, og muligheten til å utnytte synergiene i integrerte selskap blir mindre i det fremtidsbilde som tegnes. Dette betyr også at kravene som stilles til selskapene blir større. Det vil bli tydeligere resultatkrav, og det vil bli mer tydelig hvilke oppgaver og ansvar den enkelte enhet har. Endringene i organisasjonsstruktur vil påvirke hele selskapet, og morselskapet vil sannsynligvis oppleve de største endringene: Fra å være premissgiver og utførende vil en større andel av oppgavene utføres i datterselskapene. De oppgavene datterselskapene ikke har behov for vil vurderes avviklet. Det betyr ikke at oppgavene som avikles ikke har vært viktig i oppbyggingen av TrønderEnergi, men at behovene i organisasjonen endret seg. Den endringen selskapet nå skal gjennomføre krever omstillingsevne hos hver enkelt av oss. Deler av organisasjonen har vært gjennom store endringer tidligere, men kanskje ikke så omfattende som nå. I kulturløfte har tilbakemeldingen vært at vi har hatt for svak gjennomføringsevne. Vi har alle sammen et ansvar for at vi lykkes med LØFTE. Først og fremst så er min forventning at lederne går foran og at alle trekker i samme retning. Målet er klart og med en aktiv medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte til å finne de gode løsningene er jeg overbevist om at vi vil være godt rustet til å møte den nye fremtiden.

4 4 ARVEN FRA GAMLE DAGER Arven fra gamle dager Trondheim Energiverk (TEV) hadde som noen vet et lite museum på Nidarvoll (Sluppen). Det er nå historie. Vi fra gamle TEV lurte lenge på hvordan det skulle gå med museet og det historiske materialet når selskapet ble nedlagt og solgt. Ingen ansvarlige så ut til å bry seg. TEKST: PER HELMERSEN I FOTO: TORE WUTTUDAL / MIKAL SVEEN Land Rover jeep med bekkoker-henger. Bilen er fra 1973, og ble brukt som montørbil for linjelag. Den ble brukt der det var vanskelig framkommelighet med vanlig bil.

5 ARVEN FRA GAMLE DAGER 5 Men så: En befaring med lederne fra TrønderEnergi som ville se gamle TEVs trafostasjoner i Trondheim, endret saken. Vi var innom flere av de store trafostasjonene, og endte opp på museet på Nidarvoll. Det må ha gitt inspirasjon til ledelsen, og det endte med at TrønderEnergi tok ansvar for museet og det historiske materialet. Dette er utstyr samlet gjennom mange tiår. Noe er også Trondheim bys historie, fra den gangen trikken var en del av elverket, for 100 år siden. Informasjonsrådgiver Tore Wuttudal, fikk oppdraget med å ta vare på historien. Etter en brevveksling mellom Statkraft og TrønderEnergi, ble en avtale om museumsovertagelse gjort. Bygget som huset museet skulle selges og være tømt før 1. januar Jeg fikk klarsignal fra Wuttudal om å hyre inn pensjonister for oppdraget. Åtte mann kunne stille opp på flekken, men først skulle alt registreres. Planen var så å finne et egnet lagersted, og Munkvoll trafostasjon på Byåsen ble valgt. Utstyret som befant seg i Nardo trafostasjon ble ikke flyttet, men skulle bli værende her. Det ble imidlertid foretatt en opprydding, og resten av materialet ble også her registrert. gikk det opp for meg hvor stort arbeid de som satte opp museet i sin tid hadde utført. Massevis av veggplater og veggtepper måtte ned og ut. Fire mann med bormaskiner måtte til for å skru ut utallige skruer i flere dager. Og det er ikke bare å låne verktøy i verktøyburet lenger nå. Men dagens kabelmestre, Knut Erik Larsen og Rolf Bakken, skaffet det meste på byen. Jeg vil gjerne nevne de som bygde museet i sin tid: Først vår innleide hjelper, freelancer på teateret, Gunnar Fretheim. Han lagde modeller av de enkelte stands og bygde landskapene i titteskapene. Videre Rolf Bakkens ressurssenter med Mikael Sveen, Per Olav Melhus, Per Aune, Edgar Størdahl, John Harry Johansen, Reidar Skålvik, Arnfinn Nerdahl, Arvid Knutsen og sikkert noen flere. Under demonteringen deltok: Arvid Knutsen, Helge Sundberg, Ove Danielsen, Kjell Løvseth, Tore UIstad, Bjørn Lysholm, Karl E. Jonassen, Tore Næss, Espen Brevik (truck) og Magnar Olsøybakk med lastebil. Svære lass med plater, europaller med utstyr og ikke minst Land Roveren med bekkoker hengeren skulle ned fra andre etasje. Alt ble tatt ned med truck gjennom lokalene til firma LINDAB, som stilte velvilligst opp når varene skulle ned og ut. Bjørn Lysholm hadde ansvaret for flyttingen av instrumentene til Nardo, og resten til Munkvoll. Land Roveren ble i første omgang flyttet til Eggkleiva i Skaun, men skal nå til sommeren også lagres på Munkvoll. Videre skjebne til dette utstyret er ikke lett å spå, men nå er det i alle fall tatt vare på inntil videre. Først ble alt kartlagt og registrert, slik at det meste nå er dokumentert. Så startet arbeidet med å demontere og legge utstyret i kasser på paller. Da Bildet øverst viser forskjellige tjuvkoblinger som tilsynet har kommet over, og tatt vare på gjennom årenes løp. Nederst et utvalg av gamle skilt og plakater. Til høyre på bildet en nettmontør i telefonstolpe.

6 6 SVORKMO KRAFTVERK TEKST: ARNE SELLÆG I FOTO: TORE WUTTUDAL Eit kraftverk Fakta: Eier: Kraftverkene i Orkla Hovedvassdrag: Orklavassdraget som omfatter vassdrag i Hedmark og Sør-Trøndelag Satt i drift: 1983 Brutto fallhøyde: 99 meter Tilløpstunnelen er: 15,5 km Nedbørsfelt: km 2 Installasjon: 34 MW/20,5 MW Turbintype: Francisturbin Årsproduksjon: 270 millioner kilowattimer (GWh) varer ikkje evig, veit du! Det er en sannhet med relativt få modifikasjoner at vannkraftverk er trolig det nærmeste man kommer evighetsmaskiner perpetum mobile i vår teknologiske verden. Likevel må også de inn til service og vedlikehold, men med betydelig lengre intervall enn det du gjør med bilen din. De fem kraftverkene i Orkla er det største investeringsløftet som TrønderEnergi og forgjengeren Sør-Trøndelag Kraftselskap noen gang har gjort. Ved inngangen til 1980-årene kunne det ene etter det andre kraftverket tas i bruk etter mange års anleggsvirksomhet. Nå har de gått uavbrutt og levert elektrisk strøm til tusener av husstander i Sør-Trøndelag i 30 år og vel så det. Tiden er inne for en totalrenovering. Først ute er Svorkmo kraftverk som ligger langt inne i fjellet helt sør i Orkdal kommune, og er det siste kraftverket som utnytter vannet fra Orkla, Grana og tilstøtende elver og vassdrag. En 15 km lang tunnel fra vanninntaket ved Bjørset i Meldal bringer vannet fra Orkla inn på de to turbinene. Svorkmo er et rent elvekraftverk uten reguleringsmuligheter, og er derfor avhengig av vannføringen i den kjente lakseelva. Arbeidet i gang Da «Lyspunktet» besøkte kraftverket, var arbeidet i full gang. Det minste aggregatet med en effekt på 20 megawatt, ble demontert like etter jul. Turbinen ble demontert og sendt til

7 SVORKMO KRAFTVERK 7 bedriften Rainpower i Sørumsand, en bedrift som tidligere var eid av Kværner. Der blir hele turbinen vasket, pusset opp og stelt med, før den sendes tilbake til Svorkmo. Turbinskovlene er naturlig nok den delen av et vannkraftverk som utsettes for størst slitasje. Ikke minst er det tilfelle i et elvekraftverk. Sand og grus følger med elvevannet, og gjennom år sliter det på turbinen, forteller prosjektingeniør Nils Magne Bye i TrønderEnergi som har det stedlige ansvaret for moderniseringsarbeidet. Det er da også funnet enkelte skader på noen turbinskovler som man ikke var klar over på forhånd slik at en overhaling av turbinen slett ikke var for tidlig. I den store hallen er rotoren fra generatoren heist opp og plassert på gulvet, mens den andre delen av generatoren, den som kalles statoren, står igjen på sin faste plass. Begge disse vitale delene skal imidlertid saumfares nøye, pusses og klargjøres i minste detalj før alt settes på plass igjen. Dette arbeidet er det franskeide selskapet Alstom som står for. I sin tid var det den store kraftverksprodusenten ABB som leverte generatoren, men ABB er for lengst overtatt av Alstom. Nytt kontrollpanel Et par trapper opp fra kraftverkshallen er tre karer i sving midt i et sant virvar av kabler. Det er folk fra det tyske firmaet Voith Hydro og underleverandør, det finske Yte som er i gang med å montere et helt nytt kontrollpanel. Kontrakten har Voith, et tidligere Siemensselskap, mens de har engasjert Yte til å gjennomføre jobben. Gamle kabler skal skiftes ut, og nye, blant annet en god del fiberkabler, kommer inn i stedet. Nytt datautstyr for overvåkning av hele kraftverket, og nye kontrollskap skal installeres. Dette er vi rett og slett nødt til å gjøre fordi det ikke lenger er mulig å oppdrive reservedeler til vårt gamle kontrollpanel, forklarer Nils Magne Bye. For Per Kristian Eklid i Voith, og Even Rune Johansen og Ragnar Mathisen i Yte er dette rene drømmejobben. Alle bor i Orkdal, og er vant til å dra land og strand rundt på anlegg. Nå kan de jobbe i månedsvis bare noen få kilometer fra hjemplassen. Supert, kommenterer Mathisen, men han savner radioforbindelsen. Den er det dårlig med langt inne i fjellet. Arbeidet med Svorkmo kraftverk skal være ferdig til jul. Det første, og minste aggregatet, som har betegnelsen aggregat II, er ferdig installert i løpet av april. Deretter tas det en pause til høsten. Da er det aggregat I som skal til pers. Det aggregatet er på 34 megawatt. Det eneste det ikke skal gjøres noe med ved Svorkmo kraftverk, er tunnelen og vanntilførselen. Det er et langt mer omfattende arbeid hvis tunnelene skal renoveres. Derfor skjer det sjelden. Gir mer lønnsom drift Nils Magne Bye har vært med på renovering av mange kraftanlegg tidligere. Han forteller at selv små forbedringer i utstyret kan gi betydelig økonomisk gevinst når man tar i betraktning den lange driftstiden på utstyret. Selve arbeidet ved Svorkmo er kostnadsberegnet til 55 millioner kroner. Grovt regnet koster det millioner kroner å overhale hvert aggregat. I Orkla er det bare Svorkmo og Brattset kraftverk i Rennebu kommune som har to Deler av det elektriske anlegget og kobberføringene blir også skiftet ut. Fra v. lærling Eirik Smeplass og energimontør Erik Olav Skamfer. aggregater. Ulset, Litjfossen og Grana kraftverker har ett aggregat hver. Når arbeidet med Svorkmo er unnagjort, står Brattset kraftverk for tur. Senioringeniør Gorm Aukrust i Trønder- Energi regner med at det arbeidet kan starte høsten Planen er å modernisere alle de fem kraftverkene, men om det vil skje sammenhengende, og i hvilken rekkefølge det vil skje for de tre siste anleggene, har vi ikke tatt stilling til. Det avhenger av hvordan tilstanden er i de gjenværende kraftverkene, men det foreløpige målet er å være ferdig med alle kraftverkene innen 2020, forteller Aukrust. Da regner han med at det kan ha gått med om lag 200 millioner kroner i moderniserte og oppgraderte kraftverk. Dermed er TrønderEnergi ferdig med sitt moderniseringsprogram for denne gangen, men det tar ikke mange år før man må på han igjen. De eldste kraftverkene til TrønderEnergi er vel 60 år, og trenger snart en ny omgang 30- årsservice. Service må til, enten man eier bil eller vannkraftverk.

8 8 IDÉLÆREN Nærmere 30 idérike NTNU studenter var samlet til «verden første» Idélæren hos TrønderEnergi en onsdagskveld i februar. På programmet sto idéutvikling. TEKST OG FOTO: ANNE-LISE AAKERVIK Idélæren hos TrønderEnergi I løpet av kvelden skulle sju grupper komme opp med idéer, utvikle tre av dem, og presentere den beste foran forsamlingen, og en vinner skulle kåres. Idélæren er et nytt konsept som arrangeres av fagforeningen TEKNA Student og Start NTNU. Dette er organisasjoner som blant annet jobber for større entreprenørskap blant studentene. Tema var velferdsteknologi og oppgaven var «Hvordan kan du enklere holde kontakten med dine besteforeldre?» Med Idélæren håper vi å trekke med oss noen nye studenter som ikke allerede er koblet opp mot entreprenørskap, sier Espen Phillip Haugen, nestleder i Start NTNU. Her trenger man ikke å ha en idé på forhånd. Det som er viktig er at man er interessert og kanskje er motivert til å starte noe selv en gang. Gjennom Idélæren vil de få med seg en «verktøykasse» som de kan bruke når de selv skal utvikle idéer senere, sier Aslak Eriksen, leder av TEKNA studentene i Trondheim. Og med dagens tema, velferdsteknologi, stiller alle med samme utgangspunkt og kunnskapsnivå. I tillegg har alle et forhold til temaet gjennom å ha besteforeldre. Mulige kolleger Før studentene gjøv løs på oppgaven presenterte energidirektør Tormod Eggan, selskapet og mulighetene for studentgruppa. For TrønderEnergi er dette en fin måte å komme i kontakt med studenter på, og få presentert oss som en mulig fremtidig arbeidsplass, sier Martin Oust som er kontakt mot studentene. Vi er også samarbeidspartner, og sponsor til Start NTNU. Det var derfor naturlig å invitere hit da nybygget sto ferdig. TrønderEnergi satser på innovasjon og trenger flere dyktige hoder i årene som kommer. Fornøyde samarbeidspartnere: fra venstre Espen P Haugen, leder av Start NTNU, Martin Oust fra TrønderEnergi og Aslak Agersborg Eriksen, leder for TEKNA studentene. Før studentene fikk starte på første oppgave, holdt Ida Eriksdatter Brobakke fra selskapet Nice en innledning. Dette selskapet jobber med brukervennlighet på teknologi, og har lang erfaring med å sette seg inn i brukerens problemer.

9 IDÉLÆREN 9 Ikke alle kjenner hverandre fra før, men de vil gjerne starte noe. Fra venstre: Janniche Aucabo Aarøen, Chanour Nasseri, Malin Hope, Shun Gong og Dag Jomar Mersland. Så spredte gruppene seg rundt på huset og startet idéutviklingen på gule lapper. Løse idéer I mingleområdet sitter Janniche, Chanour, Malin og Shun. De har meldt seg på Idélæren fordi de syntes det hørtes veldig interessant ut, og fordi de ønsket å lære noe nytt. I tillegg blir man kjent med nye folk, sier Janniche. Timer senere summer det godt i kantina hos TrønderEnergi. Studentene får en velfortjent matbit og de beste idéene skal kåres etter en pitchekonkurranse (presentasjon). Og vinnerne av beste idé ble: Jørgen Erdal, Hans Olav Hilsen, Harald Manheim, Sondre Hafnor og Rasmus Fannemel. Mens Hjalmar Moberg, Rasmus Engebretsen, Marius Svenungsen, Øystein Tandberg, Brian Murray, stakk av med prisen for beste presentasjon. På et grupperom er Tobias, Katrine og Hanna i full gang med å kaste ut idéer. Enklere brukergrensesnitt for facebook, get together quiz, oppskriftdeler som app, turforening for eldre og yngre er bare noen av idéene som ligger på bordet. Nå skal de prioritere! Vi er her fordi vi ønsker å lære hvordan vi starter bedrift, sier de. I tillegg blir vi jo veldig inspirerte, sier Hanna og ler. Vinnerne av beste idé (fra venstre til høyre): Jørgen Erdal, Hans Olav Hilsen, Harald Manheim, Sondre Hafnor og Rasmus Fannemel. De gratuleres av Martin Oust. Foto: Endre Elvestad.

10 1 0 SNART DOKTOR OLSEN Trond Rikard Olsen, tidligere avdelingssjef for nettstyring i Trønder- Energi, er nå i gang med sitt doktorgradsarbeid ved NTNU. TEKST: TORE WUTTUDAL I FOTO: MARTA MORAIS-STORTZ Snart doktor Olsen Dette er en del av Trønder- Energis uttalte satsning på innovasjon og utvikling, samt behovet for å utvikle analytisk kompetanse internt. Utgangspunktet er myndighetenes ønske om å stimulere bedriftene til å satse på kompetanseheving gjennom å tilby doktorgradsmuligheter. TrønderEnergi har sammen med NTNU, opprettet en Nærings-ph.d stilling. Det er en utdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Målgruppen her er arbeidstakere som har noen «år på baken» ute i arbeidslivet og vil knytte TrønderEnergi tettere mot undervisning og forskning på NTNU. Oppgaven: Energibransjen står overfor mange nye teknologier og muligheter det neste tiåret, der Smart Grid og AMS er blant de mest profilerte. Måten dette blir håndtert og tatt i bruk på, vil være med å avgjøre hvilke selskap som kommer best ut av det med tanke på arbeidsmetoder og økonomisk utbytte. I Trond Rikards oppgave, som støttes av Norges Forskningsråd, skal han se på hvordan organisasjonen møter disse nye teknologiske mulighetene med et spesielt fokus på innovasjon og teamarbeid. Arbeidet skal gå over fire år og er en del av Master of Technology Management (MTM) programmet, som er et samarbeid mellom NTNU og Handelshøyskolen i Bergen. Trond Rikard forteller at han ble tatt opp på forskerskolen NORSI (Norwegian Research School in Innovation) som en del av programmet for Innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi». Programmet er bygd rundt et miljø av doktorgradsstudenter med forskjellig bakgrunn og nasjonalitet. Hovedfokuset er på innovasjonsprosesser i og mellom eksisterende organisasjoner, og trekker inn dyktige forelesere fra mange land innen organisasjon, ledelse og innovasjon. Trond Rikard planlegger å være ferdig med sin doktorgrad høsten I mellomtiden vil han beholde kontakten med TrønderEnergi, og spørreundersøkelser vil være en del av oppgaven. Han håper vi svarer villig vekk når disse undersøkelsene etter hvert kommer. TrønderEnergi ønsker Trond Rikard lykke til med oppgaven, og veien mot doktorgraden. Rolf Michelsen, som har ansvar for å følge opp TrønderEnergis prosjekter hos NTNU og SINTEF, sier at Trond Rikard er den første som tar doktorgraden på denne måten, og at det kan være aktuelt med flere Nærings-ph.d-er blant ansatte i TrønderEnergi. Eventuelle spørsmål vedrørende en slik utdanning kan rettes til Se også Forskningsrådets hjemmeside,

11 NY INFOTAVLE 11 TEKST OG FOTO: TORE WUTTUDAL Ny informasjonstavle for Håen og Samsjøen Ny detaljert infotavle for Lundesoknavassdraget er satt opp ved Lundamo, rett etter avkjøringen til Lundadalen. Ordførerne Erling Lenvik og Jorid Jaktøien, fra henholdsvis Melhus og Midtre Gauldal sto for den offisielle avdukingen. Tavla gir informasjon om et stort utfartsområde på grensa mellom Melhus og Midtre Gauldal i områdene rundt Samsjøen. Dette er et samarbeid mellom en rekke aktører, som de nevnte kommuner, Lundamo Bruk, Statskog, Settefiskanlegget Lundamo, utmarkslag og TrønderEnergi med flere. TrønderEnergi har en omfattende virksomhet i området med tre av våre kraftverk i dalen. Her ligger kraftverkene Sokna-, Håen- og Sama. Lenger innpå fjellet ligger de store magasinene Samsjøen og Håen. Anleggsarbeidet med Sokna startet for nøyaktig femti år siden. Vi er også deleier i Settefisk- anlegget Lundamo siden tidlig på sekstitallet. I tillegg er vi en del av veilaget gjennom Skogsbilveien Samdal/ Odal og har hatt administrasjonen av Lundamo Bruk i perioden fra 1950 til Lundamo Bruk forvalter de enorme skog- og fjellområdene øst for Gauldalen her. For de av dere i Trønder- Energi som ikke har besøkt dette flotte området, vil jeg anbefale en tur innover dalføret en sommerdag. Fra TrønderEnergi deltok disse fire under den offisielle åpningen av informasjonsskiltet for Håen/Samsjøen. F.v. Faglig rådgiver Ole Kristian Grøtnes som også sitter i veistyret, prosjektingeniør Nils Magne By, seniorrådgiver Viggo Finset som har ansvar for eiendommene i området og informasjonsrådgiver Tore Wuttudal som har vært TEs ansvarlige vedrørende skiltet.

12 12 BARN OG UNGDOM VIKTIGST Å gi barn og unge i våre eierkommuner mulighet til å holde på med det de helst vil innen idrett kultur og samfunn er blant de viktigste oppgavene i sponsorstrategien for TrønderEnergi. Det opplyser markedssjef og sponsoransvarlig Eli Flakne. TEKST: ARNE SELLÆG Intervju med merkesjef og sponsoransvarlig Eli Flakne: Barn og ungdom viktigst BARNAS ENERGIANDEL H * K Reklamebyrå Foto: Geir Mogen Den tid er for lengst forbi at sponsing er en form for milde gaver. Alle større bedrifter som bruker penger på å profilere seg selv utad, vil ha noe igjen for de pengene de bruker. TrønderEnergi (TE) er ikke noe unntak i så måte. For tre år siden bestemte selskapet seg for å bli mer synlig i markedet. En offensiv sponsorstrategi var et av tiltakene til dette. Vi satte klare krav til hvordan vi skulle arbeide og hva vi ville ha tilbake: Et styrket omdømme og forståelse for hva vi holder på med blant folk i Sør-Trøndelag, samt å etablere TrønderEnergi som en tydelig og sterk merkevare. TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og det er viktig for TE å kunne bidra med sponsorstøtte i alle eierkommunene. Vi skal bevilge sponsorkroner til alle eierkommuner, men bidraget vil variere både i omfang og størrelse. figur. Kultur, miljø og nyskapingstiltak er i tillegg meget viktige områder for oss, og som vi ønsker å jobbe enda mer med i tiden som kommer. Sponsoransvarlig Flakne peker på disse sentrale sponsorprosjektene på kultursektoren for 2013: Kultursenteret Isak i Trondheim som er et senter for unge og talentfulle utøvere, hovedsakelig innen musikk, dans, film og teater. Sammen med Isak har TE etablert TrønderEnergi-fondet der unge talenter under 18 år, og i ulike kulturgenre kan søke om midler. Både enkeltpersoner og grupper kan få midler fra fondet. Festivalsommer er et annet, stort kulturløft. Sør-Trøndelag er full av ulike festivaler, spesielt sommers tid, og ikke bare musikkfestivaler. Her er målet at alle eierkommuner skal tilgodesees, og det er opp til kommunene selv å plukke ut prosjekter det kan søkes om støtte til. Idrett er den største sponsorarenaen i Norge. TrønderEnergi er så heldige at vi blant annet har hele landets skidronning, Marit Bjørgen som en lysende forgrunns- Olavsfestdagene er et av de største kulturarrangementer i Midt-Norge. TE er i år for tredje året på rad hovedsponsor, gjennom en avtale med varighet på Søk om Støtte iandel

13 BARN OG UNGDOM VIKTIGST 13 totalt 5 år. TrønderEnergi bruker Olavsfestdagene til aktiv kundepleie, til tilbud for ansatte, eiere, og andre som er viktig for selskapet. Det samme gjelder musikkfestivalen, Psterofestivalen i Trondheim. Flakne opplyser en av grunnene til at denne festivalen ofres spesiell oppmerksomhet, er den gjennomførte miljøprofilen den har, og som er i samsvar med vår egen profil. Psterofestivalen brukes aktivt for å knytte og styrke relasjoner til egne ansatte, eiere, kunder og andre viktige grupperinger. Barnas energiandel er det fjerde prosjektet som trekkes fram. Her kan både enkeltpersoner, klubber og grupper innenfor både kultur, sport og miljø søke om penger. Her er det en egen jury som bestemmer hvem skal støttes. Det diskuteres fra tid til annen om sponsing har den nødvendige effekt som mange vil ha det til. Hvilke erfaringer har TrønderEnergi? Vårt inntrykk er at de vi spør gjennom markedsundersøkelser er fornøyd med det vi gjør, og at sponsingen bidrar til at trønderne har et positivt inntrykk av selskapet. Målet er som sagt styrket omdømme, bedre kundekontakt og fornøyde eiere og kunder. Undersøkelser viser at vi ligger godt an når det gjelder omdømme sammenlignet med andre selskaper i kraftbransjen. Kraftbransjen er blant de bransjer som synes å bruke mest penger på sponsing av ulike slag. Nå er det av ulike grunner ikke like fett i denne bransjen som før. Hva vil det få å si for den fremtidige sponsoraktiviteten i TrønderEnergi? Ut fra den økonomiske situasjonen i bransjen, vil også vi vurdere bruken av våre midler i forhold til dette. Eli Flakne opplyser at aktiviteter knyttet til barn og unge fortsatt vil være et hovedsatsingsområde, men at spissing gjennom kjente og markante aktører er viktig som motivasjonsfaktor for de unge. Dette gjelder for alle tre stolper i vårt sponsorprogram som er idrett, kultur, samfunn og miljø. KULTUR SELBU MULTIMEDIAKLUBB KLÆBU SKOLEMUSIKKORPS OSEN- HÆLJA FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLEMUSIKAL LUNDAMODAGENE BYÅSEN SKOLEKORPS BREKSTAD KULTURFESTIVAL KARL HÅPET KYSTKULURDAGENE I LYSØYSUND ÅGE ALEKSANDERSEN SØR- TRØNDELAG SKILAUG FRØYA FESTIVALEN ÅFJORDS-DAGAN PSTEREOFESIVALEN KRISTIN PÅ HUSABY OLAVSFESTDAGENE FRØYAFESTIVALEN HOPSJØDAGENE FISKEFESTIVALEN I BESSAKER IDRETT MELHUS IL AVD. HANDBALL MELHUS/GIMSE HÅNDBALL GUTTER 2000 BJØRGAN UNGDOMS OG IDRETTSFORENING SKOGN IL FOTBALL IL LEIK HOCKEY PREBEN OG BRIAN HALSETH OSEN/STEINSDALEN IL J 16 MALVIK TURN OG RS IL YRJAR FRIIDRETT STRINDHEIM HÅNDBALL HU JENTER MALVIK IL HÅNDBALL G 99 SÆTERVIK IDRETTS- UNGDOMS- GRENDALAG MELHUS-GIMSE HÅNDBALL G 12 MELHUS-GIMSE HÅNDBALL JG 12 DRIVA IL STRINDHEIM SKI J 15 MALVIK IL HÅND- BALL J 2000 MELHUS-GIMSE HÅNDBALL G 94 HAUGEN ISBANE HOVIN IL HÅNDBALL MELHUS- GIMSE HÅNDBALL J 2000 MELDAL FOTBALLKLUBB LIERNE IL FOTBALL STRINDHEIM FOTBALL J 12 KLÆBU HÅNDBALL J 96 LIERNE FRIIDRETT IL SKAUGA ORKANGER IDRETTSFORENING NIDAROS NIXIES CHEERLEADER MELHUS- GIMSE HÅNDBALL J 97 MALVIK IL FRIIDRETT STRINDHEIM-ÅSVANG FOTBALL G 02 STRINDHEIM-ÅSVANG HÅNDBALL G 02 STRINDHEIM-ÅSVANG HÅNDBALL J 03 MARIUS DRØPPING OPHEIM AGDENES PAINTBALL KLUBB FLATÅS IL IDRETTSKOLEN TRONDHEIM SEILFORENING JOLLEGRUPPA ADRENALIN VUKKU NARDORENNET KROKUS CUP GAULDALSSPRINTEN ÅFJORD IL TOUR DE FRØYA ROAN GRAND PRIX TVK BARNAS SYKKELDAG FREIDIG FOTBALL SCANDIA CUP SKAUN BALLKLUBB HITRA GOLFKLUBB STJØRDAL GOLFKLUBB MARIT BJØRGEN TEAM TRØN- DELAG KRAFTPRØVEN TRONDHEIMS ØRN KATTEM FOTBALL CHARLOTTENLUND HÅNDBALL J 94 VASSFJELLET SKIHEISER ST-OLAVSLOPPET MAUSUND IDRETTSLAG MELDAL IL KLØVSTEINBAKKEN MELDALSHALLEN ÅLEN IDRETTSLAG NORGES HÅNDBALL FORBUND REGION MIDT TS&LK MELHUS IL AVD. SKI BYÅSEN HÅNDBALL ELITE JOMAR BLEKKAN TURFOLK.COM SAMFUNN MÅKEN 4H ERVIKA 4H FOSSEKALLEN 4H FAU KVENVÆR OPPVEKSTSENTER BIOGASS MESSA FOSEN 2011 SØVATNET FISKARLAG SKOLEAVIS ÅFJORD MOT SPINN FOR TV AKSJONEN NTNU MIXER OG KREATOR FRØYA KULTURHUS FRØYA IDRETTSHALL STORLIDALEN LØYPELAG LANDSFORENINGEN MOT STOFF- MISBRUK TRESTYKKER KOM PROSJEKT DALGÅRD SKOLE Det skal vises at vi bidrar i Midt-Norge Hvert år bidrar TrønderEnergi konsernet med sponsormidler i våre eierkommuner slik at tusenvis av barn og unge får holde på med det de liker best; fotball, håndball, turn, ski, musikk, teater og andre fritidsaktiviteter. Ovenfor ser du noe av det vi har bidratt med i Vi bidrar på grasrotnivå og på elitenivå. Vi løfter fram regionens lokale helter i håp om at disse skal motivere de yngste og vise at det er mulig å nå drømmene sine. tronderenergi.no

14 14 LOQAL Bredbånd fra Loqal i Orkdal Loqal i Trondheim vil ekspandere vest- og sørover og har kjøpt bredbåndsinfrastrukturen til Orkdal Energi. Kundebasen driftes av Loqal allerede. TEKST: KJELL DAHLE I FOTO: TORE WUTTUDAL Loqal, som er eid av TrønderEnergi, startet byggingen av bredbåndsinfrastruktur allerede i 2002, og har de siste fire-fem årene opplevd meget god vekst. Selskapet hadde mer enn bredbåndskunder ved utgangen av Hurtig utvikling Loqal og Orkdal Energi har samarbeidet om utbygging i Orkanger regionen helt siden Orkdal Energi ser nå at den teknologiske utviklingen innenfor bredbånd krever økt fokus og må videreføres av aktører med bredbånd som hovedområde. Vi vil fortsatt samarbeide tett med Loqal, men føler nå at jobben er gjort innenfor bredbåndsområdet for vår del. Vi vil nå fokusere på nett og fjernvarme, sier daglig leder i Orkdal Energi Eirik Jørum. Største lokale aktør Loqal er i dag blant de ti største i bransjen, og er største bredbåndsselskap med lokalt eierskap i Midt- Norge. Vi har en ambisjon om å bli den ledende bredbåndleverandøren i Midt- Norge og er i dag en betydelig aktør både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet i regionen, sier daglig leder i Loqal AS Alf Egil Husby. Fra venstre: daglig leder Erik Jørum i Orkdal Energi og daglig leder i Loqal Alf Egil Husby under signeringen av avtalen mellom de to selskapene. TrønderEnergiprisen Konsernsjef Ståle Gjersvold omkranset av alle 7. klasse-elevene ved nyskolen i Meldal. Klassen ved Meldal barne- og ungdomsskole ble vinner av TrønderEnergiprisen for Det er tiende året vi deler ut prisen, som består av en sjekk på kroner. Prisen ble opprettet i 2003 for å stimulere barn og unge til engasjement og interesse omkring naturfag og energi.

15 15 TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK I FOTO: TORE WUTTUDAL Pensjonister i siget Bak fra v. Harry Granmo, Tor Solskinnsbakk, Jarle Ellerås, Knut Aalberg, Olav Mogstad og Bjørn Bergem. Foran fra v. Arne Eiken, Marit Berg, Gerd Torsetnes, Henry Breivik, Rune Malmo og Helge Skaffloth. TrønderEnergi har en stor pensjonistforening som møtes første fredag i måneden. Foreningen er åpen for alle som er tilknyttet selskapet. Bjørn Bergem er leder for foreningen og klar på at alle som jobber i Trønder- Energi i dag kan bli medlem når de fyller 62 år. Det spiller ingen rolle. Vi er åpen for alle. Foreningen ble etablert i 1998 av Sør-Trøndelag Kraftselskap og omfattet dengang de som arbeidet ved hovedkontoret på Tunga og Sokna, Søa og Svartelva kraftstasjoner. Under årsmøtet i fjor endret vi vedtektene slik at det nå er en pensjonistforening i konsernet. Målsetningen er å ha et sted hvor man kan møtes også etter at man har sluttet i selskapet og er pensjonist, sier Bergem. Hver første fredag i måneden er det treff hos TrønderEnergi. Det er også hyggelig å ha kontakt med tidligere kolleger som fremdeles jobber i TE. Det oppnår vi ved å legge møtene hit, sier han. For pensjonistene i selskapene som nå er fusjonert inn i TrønderEnergi er det kanskje ikke så aktuelt å slå seg sammen med oss, men for de som er ca 50 år og jobber i TE nå blir det jo naturlig, tror han. Utover de månedlige møtene, har Bergem ambisjoner om å øke aktiviteten etter hvert. Mange holder seg faglig oppdaterte selv om de pensjonerer seg, og synes det er interessant å følge med i utviklingen. Derfor satser vi også på faglig innhold på møtene. Selv har Bergem jobbet 37 år i bransjen og vært både e-verkssjef i Skaun, og regionssjef i Orkdal. Da han gikk av med pensjon var han avdelingsleder for plan og vedlikehold i nettselskapet. Pensjonistforeningen i TrønderEnergi er medlem av Pensjonistforbundet. Det er en stor og viktig organisasjon som driver lobbyvirksomhet og taler pensjonistenes sak innen helse, velferd og økonomi blant annet. Bjørn Bergem.

16 16 FISKEUNDERSØKELSER I ORKLA Forsker Nils Arne Hvidsten hos NINA med bilde av el-fiske i Orkla, som en del av fiskeundersøkelsene gjennomført for KVO. Hvidsten blir pensjonist 1. april i år. Han har jobbet med fiskeundersøkelsene i Orkla helt siden oppstarten for 30 år siden. Hvidsten fikk bildet i gave fra KVO som takk for et langt og utmerket samarbeid.

17 FISKEUNDERSØKELSER I ORKLA 17 Kraftreguleringene i Orklavassdraget gir ingen grunn til spesielt uro når det gjelder utviklingen av lakse- og ørretstammen i en av landets beste lakseelver. TEKST: ARNE SELLÆG I FOTO: VIGGO FINSET Små endringer i laksebestanden Det går fram av en femårig undersøkelse av forholdene for smolt og lakseyngel som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført etter pålegg fra Miljøverndepartementet. Undersøkelsene er også et ledd i de konsesjonskrav som Kraftverkene i Orkla ble pålagt da konsesjonen ble gitt i sin tid. Undersøkelsene har strukket seg fra 2007 og fram til 2011, og gjelder elvestrekningen fra Brattset kraftverk ved Berkåk til Stoin som ligger noen kilometer sør for Berkåk. De konkluderer med at det er gode oppvekstvilkår for de større lakse- og ørretungene. Det påpekes imidlertid at det er noen strekninger i den øverste delen av dette området der fisken har mindre muligheter for å finne skjul. Det blir også antydet at gytemulighetene kan ha blitt noe begrenset straks overfor Brattset kraftverk. De undersøkelser av laksebestanden som er gjennomført siden starten av kraftverkene i Orkla, viser at siden 1993 har produksjonen av smolt, vært stabil år for år. Et problem er at smolt eller lakseyngel om man vil forsvinner inn i Svorkmo kraftverk. Undersøkelsene viser at hver fjerde smolt forsvinner inn i kraftverket. Desto mer vann som går gjennom kraftverket desto mer smolt følger med. Konkrete tiltak for å rette på dette blir imidlertid ikke foreslått i sluttrapporten. Undersøkelsene som NINA har gjort, viser også at det årlig i perioden 2007 til 2011 vandret i gjennomsnitt 5300 laks og ørret opp Orkla forbi de elvestrekningene som har vært undersøkt. Det er også kartlagt at om lag hver fjerde fisk blir beskattet, dvs oppfisket. Fiskeundersøkelsene i Orkla startet med kraftutbyggingen i 1979, og har siden blitt fulgt opp jevnlig. De siste undersøkelsene har vært ledet av fiskeforsker Nils Arne Hvidsten ved NINA som har drevet med fiskeforskning i den berømte lakseelven siden undersøkelsene begynte. Nå går han av med pensjon, og får dermed ikke være med på de kommende undersøkelsene som man regner med at Direktoratet for naturforvaltning vil komme med i løpet av året. I de årene undersøkelsene har pågått, tyder mye på at det har vært gyting av både laks og ørret i hele den undersøkte strekningen, med unntak av den aller nederste delen av den elvestrekningen som er undersøkt. Derfor forslår NINA-forskerne at det bør vurderes å legge et forsøksfelt med såkalt gytegrus i den aller nederste strekningen ned mot Brattset kraftverk. Fv. bak: Jan Gunnar Jensås (NINA), Bjørn Ove Johnsen (NINA). Fv. foran; Viggo Finset (TEK), Nils Arne Hvidsten (NINA) og Finn Økland (NINA). Samling i trappa etter møte om Orklarapporten for fiskeundersøkelser i årene NINA sitt mannskap er all hovedsak de som har utført jobben med fiskeundersøkelsene i Orkla.

18 18 NY BEDRIFTSHELSETJENESTEAVTALE Ny bedriftshelsetjenesteavtale er nå inngått med HMS-senteret Melhus AS for en periode på 2 år med muligheter for videreføring av avtalen. Avtalen er inngått på konsernnivå og skal omfatte alle selskap i TrønderEnergi. TrønderEnergi Nett AS vil komme inn under ordningen fra 1. oktober TEKST: BEATE M. MOKSNES I FOTO: TORE WUTTUDAL Ny bedriftshelsetjenesteavtale HMS-senteret Melhus AS leverer grunntjenestene konsernet er lovpålagt å ha, herunder helsekontroller og sykefraværsoppfølging. De leverer tjenester som skal bidra til helsefremmede arbeidsplasser gjennom et frisk fokus, veiledning av ansatte og ledere, samt bistand ved fysiske og psykiske plager. TrønderEnergi ser frem til et tett samarbeid med HMS-senteret Melhus AS og er glad for at de ønsker å tilpasse sine tjenester til vårt behov. Det vil nå bli et arbeid med å utarbeide periodeplaner og samarbeidsavtaler på konsern- og selskapsnivå. De vil også være en bidragsyter i det systematiske HMS-arbeidet, og er representert i arbeids- og miljøutvalgene. Fra venstre: Tor Duesten, Ståle Gjersvold, Solveig Moen, Beate Moksnes og Hilde Rofstad Døhl. Trafobytte Siste matetransformator med plattform i Agdenes ble ombygd nå på nyåret. Kravet om at alle slike skal være ombygd innen 2016 er dermed innfridd i sone Agdenes. Arbeidet pågår også for fullt i de andre sonene, slik at alle plattformtrafoer skal være ferdig ombygd før fristens utløp. Dette har vært en prioritert oppgave, siden dette ble pålagt. Årsaken er forbudet om å oppholde seg på disse plattformene fra Noe som igjen har sammenheng med den risikoen slikt arbeid innebærer. Fra venstre: Tommy Sterten og Bjørn Grønningen. Foto: Vidar Fossflaten.

19 ÅPNINGEN AV ENERGIBYGGET 19 Åpningen av Energibygget Energibygget er nå offisielt åpnet, og noen bilder fra åpningsdagen ser du under. FOTO: TORE WUTTUDAL Studentkoret Pirum åpnet seremonien med å synge oppe fra galleriet i andre etasje, før styreleder Per Kristan Skjærvik ønsket velkommen. Kommunalråd John Stene foresto den offisielle åpningen av bygget. John Stene møtte for ordfører Rita Ottervik som hadde meldt forfall på grunn av sykdom. Det er ingen ting som blir av seg selv, og uten innsatsen fra egne ansatte hadde ikke prosessen med den integrerte kunsten på bygget blitt like smidig. Cathrine Tronstad som var ansvarlig for kunstprosjektet, delte ut blomster til tre andre nøkkelpersoner. Fra venstre Roar Aune, Jan Erik Wang og Grete S. Tvete. Cathrine selv ble også behørig takket og overrakt blomster. Familien Svendsen, som er byggherre for Energibygget overrakte Ståle Gjersvold et flott maleri fra den danske kunstneren Per Kirkeby. Fra venstre Terje Svendsen, Henning Svendsen og Ståle Gjersvold. TrønderEnergi fikk forøvrig overrakt flere gaver fra leverandører og samarbeidspartnere denne dagen.

20 20 KUNST ER ENERGI Ønsket om å prege Energibygget med noe kraftfullt og energisk resulterte i fire sterke samtidskunstprosjekt av unge talentfulle kunstnere. TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK Kunst er energi Vi som jobber i Energibygget kan glede oss over et nytt bygg og kunst som inspirerer til innovasjon og engasjement akkurat det som forventes av oss. Miljøvennlig energi for et bedre samfunn er vår visjon og var derfor et naturlig utgangspunkt for prosjektet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Cathrine Tronstad. Formålet med kunstnerisk utsmykking av det nye hovedkontoret var blant annet å prege bygget innvendig og utvendig med samtidskunst som tilfører bygget nye estetiske dimensjoner, og som bygger opp under og styrker TrønderEnergi sin profil, identitet og verdigrunnlag. I tillegg ønsket vi at kunsten skulle bidra til å skape et stimulerende og positivt arbeidsmiljø for ansatte, sier Tronstad. Vi fant vi fant TrønderEnergi torde der andre kanskje ikke er så tøffe. De søkte etter unge kunstnere med bakgrunn fra, og tilhørighet til Trøndelag. Og de fant! Vibeke Jensen, Vigdis Haugtrø, Anders Slettvoll Moe og duoen Lars Skjelbreia og Aleksander Stav har alle tilknytting til Trøndelag og er framgangsrike samtidskunstnere. De fikk alle noen tanker og ønsker med på veien i den skapende prosessen. Energi_Hjul På hovedveggen, mot sentrum av byen, har Vibeke Jensen fått boltre seg. Jensen har base i New York og Norge. Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTH, har tilleggsutdanning i arkitektur og design fra London og New York og er i dag gjesteprofessor ved Bergen Arkitekthøgskole. Hennes Energi_Hjul kaster lys på TrønderEnergis virksomhet og markerer bedriftens tilstedeværelse ved Trondheims hovedutfartsåre sørover med en stor sirkulær lysskulptur på byggets nordfasade. Kunstverket er i kontinuerlig forandring og formidler en visuell opplevelse av trøndersk lys og klima. Energi_Hjul endrer seg med vær, vind og lysforhold, og reflekterer generering og forbruk av energi; ekstremvær og årstider blir leselige og gjenkjennelige over tid. Fargene er programmert til å forandre seg gradvis i samsvar med utendørs temperatur: fra magenta på -28ºC, via rødlig, oransj og gul, til en nøytral grønn-hvit tone rundt +5ºC. Herfra blir det blåere og blåere jo varmere det blir, og ender på magenta igjen på +28ºC. Samtidig utløser lokal vindstyrke ulik animasjon av lyssjatteringene for å gi inntrykk av bevegelse i tilsvarende hastighet.

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009

TrønderEnergi Kraft AS. VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 TrønderEnergi Kraft AS VTF Regionmøte Midt Storlidalen 16. 17.09.2009 Innhold TrønderEnergi konsernet TrønderEnergi Kraft AS organisasjon virksomhetsområder produksjonsanlegg Utviklingsplaner TronderPower

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

Idrettstilbud for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag

Idrettstilbud for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag Idrettstilbud for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag Allidrett (idrettsskoler barn/unge): Klubb: Bratsberg. Aktivitetstilbud: Allidrett. Kontaktperson: Vigdis Gustavsen, mobil 4503 1150, e-post: her-gust@online.no

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 Menn 10 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6 14:12 00:00 Kvinner 11-12 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 19:59 00:00 Menn 11-12 1 Andreas Aune Aakerli TVK 8 10:11 00:00 2 Peder Antoni Gravås TVK 10 11:22 01:11

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

TrønderEnergi AS Eiet av kommunene i Sør Trøndelag. Tommy Olsen

TrønderEnergi AS Eiet av kommunene i Sør Trøndelag. Tommy Olsen TrønderEnergi AS Eiet av kommunene i Sør Trøndelag Tommy Olsen Kort om oss Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor i Trondheim Ca 500 ansatte 120 000 nettkunder

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Gamle nyheter: 2009. Resultater fra barnestevnet 3. juni

Gamle nyheter: 2009. Resultater fra barnestevnet 3. juni Gamle nyheter: 2009 Resultater fra barnestevnet 3. juni Barnestevnet ble gjennomført i litt surt og kaldt vær, men etter antall etterpåmeldinger å dømme, hindret dette ikke ungene i å stille opp! 48 deltakere

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Bjørnar Ytterhaug Sæther Oslo Østre 49 46 48 143 30,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Lars A. Kvisle Tynset 50 46 50 146 98,- 2. Tormod Oldertrøen Tynset

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO

STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO STATKRAFT SOM KULTURBYGGER SELBUKONFERANSEN, 10. FEBRUAR 2010 GRETE INGEBORG NYKKELMO AGENDA 1. Statkraft i verden, Trøndelag og Neadalen 2. Kultur del av Statkrafts identitet STATKRAFT ER KULTUR! VI GIR

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Rullator Teamet Vi kommer fra Trondheim Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 12 jenter og 7 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer