Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den!"

Transkript

1 Miljørapport 2008 B a s e C a m p AR1002 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den! Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN

2 Refleksjoner etter 2008 INNHOLD Leder Refleksjoner etter 2008 Finnmark Bildemontering løser stort behov for vraksanering Tar tempen på verdensøkonomien Det har aldri vært enklere å bli kvitt din gamle bil Autoretur en garantist for innsamling og gjenbruk Autoretur AS Organisasjonsstruktur Sanering og gjenbruk Lønnsomt og miljøvennlig Plug-in hybrider gir halvert CO2 utslipp Garantist med forpliktelser Erik Andresen Direktør Autoretur er en garantist for innsamling og gjenbruk av utrangerte biler. Det såkalte ELV direktivet som EU opprettet i 2000 etablerte produsentansvaret som innebærer at bilfabrikkene har ansvaret for å hente inn alle vrak og utrangerte biler og sørge for at de i størst mulig grad gjenvinnes. Innen 2015 fastslår direktivet at minst 85 prosent av bilens vekt skal materialgjennvinnes og inntil 10 prosent energigjenvinnes. Autoretur ble opprettet av de norske bilimportørene for ta hånd om produsentansvaret i Norge fra Vi har avtaler med to hovedoperatører med landsdekkende kjeder av biloppsamlere som er representert i samtlige fylker som igjen har avtaler med mottakere av risikoavfall som batterier, oljer og kjølemidler. Hovedoperatørene har avtaler med store selskaper som sørger for fragmentering og resirkulering av materialene. Autoretur, som er et non-profit selskap, har ikke noe økonomisk utbytte av bilsaneringen. Men som garantist har vi forpliktelser og disse forsvinner ikke selv om den økonomiske hverdagen gjør det mindre attraktivt å drive denne virksomheten. En av bransjene som først fikk merke finanskrisen som inntrådte høsten i 2008 var skrapjernshandelen. Fra å ha vært på et toppunkt i juli, falt prisene helt i kjelleren nesten over natten. For å dempe slike svingninger og bidra til å sikre virksomheten hos biloppsamlerne, vedtok Autoretur å garantere for en minstepris per vrak slik at bransjen kunne drive sin virksomhet med forutsigbarhet. Dette er kapital som hentes ut av Autoreturs fond som bygges opp ved at bilimportørene må betale inn et beløp for hver bil som importeres til Norge. I denne rapporten vil du kunne lese om hvordan biloppsamlingen er organisert i alle landets fylker. Du kan få informasjon om hvor enkelt det er for bileiere å få hentet og levert gamle vrak som forsøpler i hager og uthus og du kan ikke minst lese om hvordan nye batterier og hybridteknologi kan gi dramatisk reduksjon i CO2 utslippene fra trafikken de nærmeste årene. Autoretur har allerede avtalene i orden som sikrer en forsvarlig innsamling og gjenvinning av disse kjøretøyene. Oslo, 15. mars var det andre året med aktiv drift for Autoretur. Virksomheten har gått greit og uten store problemer. Etter oppstarten i 2007 var det fortsatt mye nytt som skulle finne sin form, noe jeg mener har gått svært bra. Rapporteringen til myndighetene gjennom det nye systemet Autostat er igangsatt. Systemet fungerer meget tilfredsstillende, men det har nok gått litt tregt å få alle aktørene til å ta det i bruk. Kontakten med myndigheter og operatører er meget tilfredsstillende og Autoretur har oppfylt sin forpliktelse til å gi informasjon til publikum gjennom en omfattende og vellykket kampanje i mediene. Som innsamlingsselskap har Autoretur en oppgave både overfor samfunnet og overfor industrien. Det ligger i samfunnets interesser å ivareta miljøet ved å påse at kasserte kjøretøyer ikke ender Styret i Autoretur AS: Bjørn Borg, advokat og styreleder i Autoretur AS, Finn Tandberg, rådgiver, Stein O. Håvelsrud, administrerende direktør Harald A. Møller AS, Erik Dalheim, rådgiver, Petter Smebye, administrerende direktør General Motors Norge AS og Erik Andresen, daglig lederautoretur AS. Trond-Vidar Sagen, konstituert konsernsjef i BOS, var ikke tilstede. som problemavfall. På den annen side har industrien generelt, herunder bilindustrien, interesse av at verdiene i kasserte kjøretøyer gjenvinnes og tjener som råstoffer i ny produksjon. Partene har dypest sett sammenfallende interesser. Autoreturs oppgave er å samordne disse interessene på en god måte. Til grunn for det norske regelverket som Autoretur ivaretar på vegne av importørene, ligger EU s direktiv om innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Reglene er i utgangspunktet gjeldende for hele EØS-området og vi opplever et betydelig engasjement også fra de utenlandske produsentene. De interesserer seg ikke minst for at innsamlingsordninger i de forskjellige land skal være mest mulig like. Gjenvinningsmarkedet er internasjonalt og det er lite rasjonelt å ha særkrav til innsamlingen i de forskjellige land. At ordningene skal være konkurransenøytrale også over landegrensene, er et krav som også Norsk Industri har stilt seg bak på generelt grunnlag. Her har Norge et stykke vei å gå. Også ellers kan produsentene spille en viktig rolle i gjenvinningsarbeidet. Når det eksempelvis reises spørsmål om hva nye biler inneholder av miljømessige utfordringer, vil det åpenbart være fruktbart å høre hva produsentene kan opplyse om dette. Autoretur ønsker å være et brohode og formidler av kontakt mellom produsentene og de forskjellige norske interessenter i slike spørsmål. Bjørn Borg, Styreleder

3 Finnmark Bildemontering Løser stort behov for vraksanering Visste du at Autoretur AS, drives på non-profit basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler - til bransjens og miljøets beste. Med tildeling av midlertidig konsesjon for biloppsamling i Troms og Finnmark i fjor sommer, så Stena Metall AS raskt behovet for en ny rasjonell oppsamlingsplass i Finnmark. Sammen med sin partner, Troms Bildelsenter AS, etablerte de mottakssentral i et tidligere forsvarsanlegg i Eiby ved Alta og var operative allerede i slutten av august. Store avstander i Nord Norge Troms og Finnmark byr på ekstra utfordringer for alle som driver gjenvinning og sanering. Ekstremt store avstander er krevende for et lønnsomt og effektivt innsamlingsapparat. STENA har inngått samarbeid med Falck som henter og bringer biler til oppsamlingsplassen. For de fleste bileiere i fylkene vil vrakpanten dekke kostnaden med å bli kvitt vraket. Effektiv registrering med direkte dataforbindelse fra biloppsamlingsplassen til tollvesenet sikrer rask ekspedering og utbetaling av vrakpanten. For å utligne kostnadene på de største avstandene kan det innebære at vi mellomlagrer vrak slik at vi kan fylle opp en trailer, forklarer Pål Odseid som er ELV-ansvarlig i Stena Metall AS. Han sier at de allerede har gjort avtale med avfallselskapene i Øst-Finnmark om å hente og bringe vrak til slike mellomlagre. Biloppsamlingsanlegget i Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Stena Metall AS og Troms Bildelsenter AS. De leier til sammen et areal på 8500 kvadratmeter og en stor demonteringshall. Der har de installert alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en rasjonell og forsvarlig miljøsanering. Væsker som bensin, motorolje, girolje, støtdemperolje, frostvæske, spylevæske kjølemiddel fra aircondition tappes og samles i spesialcontainere, alle andre komponenter som kvikksølvbrytere, katalysatorer, freonkomponenter, batterier fjernes også og samles for videre håndtering og resirkulasjon eller destruksjon. I tillegg fjernes hjulene og reservehjulet. For å utligne kostnadene på de største avstandene kan det innebære at vi mellomlagrer vrak slik at vi kan fylle opp en trailer, forklarer Pål Odseid som er ELV-ansvarlig i Stena Metall AS. Han sier at de allerede har gjort avtale med avfallselskapene i Øst-Finnmark om å hente og bringe vrak til slike mellomlagre.

4 Visste du at ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer. Tar tempen på verdensøkonomien Når bilen er tappet og ribbet for miljøfarlige stoffer, blir den lagret på plassen utenfor. Slik anlegget nå er dimensjonert,har vi konsesjon for inntil 300 vrak på plassen, forklarerer Odseid. Når denne grensen er nådd, må vi rekvirere presse. Dette er en mobil enhet som klemmer sammen vrakene til metallterninger på ca 1x2 meter før de lastes og transporteres til fragmentering. STENA har fragmenteringsverk både i Sverige og Finland som effektivt maler og sorterer bilvrakene til fragmenter av jern, metall og såkalt fluff som er en blanding av plast, glass og stoff. Fragmentene går enten til gjenvinning eller kan benyttes til energiproduksjon etc. Ved årsskiftet hadde biloppsamlingsplassen i Alta allerede tatt i mot ca 630 vrak. En driftsansvarlig er ansatt. På sikt håper de det skal være grunnlag for tre-fire heltidsjobber ved anlegget. For vår samarbeidspartner Troms Bildelsenter, er det også en målsetting En god løsning for alle Vi er glad for at det er etablert en oppsamlingsplass for gamle bilvrak i Alta sier leder Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. (Foto: Gunnar Lukerstuen ) å samle opp brukte deler fra de beste vrakene og starte med delesalg, sier Pål Odseid. Men dette vil avhenge av at vi får en permanent konsesjon og kan satse mer på å utvikle anlegget. Biloppsamlingsanlegget i Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Stena Metall AS og Troms Bildelsenter AS. De leier til sammen et areal på 8500 kvadratmeter og en stor demonteringshall. Der har de installert alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en rasjonell og forsvarlig miljøsanering. Vi er glad for at det er etablert en oppsamlingsplass for gamle bilvrak i Alta og håper de får permanent konsesjon. Det sier leder Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Vi sier at avfall er ressurser på avveie. Det gjelder i høyeste grad gamle utrangerte bilvrak som har mye verdifullt materiale i seg. Et effektivt system for innsamling og gjenvinning av disse er derfor noe vi virkelig støtter, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet. Lenge før STENA fikk konsesjon og etablerte biloppsamlingsplassen i Alta, brukte han både telefon og e-post flittig for å påvirke både kommuneledelsen og fylkesadministrasjonen til å gjøre noe med situasjonen. Vi opplevde situasjonen nærmest som prekær, sier Dag Elgvin. Vi hadde ikke noe transporttilbud i Alta, nærmeste oppsamler var i Kvalsund, 100 km unna. Det var ikke mange som fraktet bilvrak så lang vei. I stedet ble vrakene stående i hager og på parkeringsplasser. Det var helt uholdbart, sier leder Dag Elgvin. Situasjonen nå er en helt annen. For folk i Alta er det ikke noe problem å bli kvitt bilen. Og takket være transportsamarbeidet med Falck, kan også folk som bor lenger unna bli kvitt sine gamle vrak til en overkommelig kostnad. Prisene på skrapjern er en god indikator på hvordan utsiktene er i verdensøkonomien. I gode vekstperioder er behovet for stål stort. Når det er nedgang i sikte, er innkjøpet av skrapstål det første som bremses. Stålprisen reguleres 100 prosent av tilbud og etterspørsel. Det betyr at den er en god føler for nivået i verdensøkonomien. Aller tydeligst utslag gir det seg på verdien av skrapstålet. Som en råvare, blir dette ekstra følsomt for svingninger i markedsutsiktene. Som for den generelle økonomiske tilstanden, nådde stålprisene et historisk toppunkt på sensommeren i Gjennom hele perioden fra 2004 var vi vitne til en voldsom vekst i etterspørsel. Særlig var det asiatiske markedet med Kina i spissen en stor avtaker. De nærmest støvsugde Europa for skrapjern. Og selv om dette medførte at prisene la på seg over 50 prosent på bare ett år, økte likevel forbruket. Den internasjonale finanskrisen endevendte situasjonen. Over natten ble optimisme snudd til pessimisme og bremsene ble skrudd på. Det medførte umiddelbart et dramatisk fall i prisene på skrapjern, langt dypere enn fallet i stålprisene generelt. Fra dette bunnivået kom prisen seg noe opp i desember, men dette var nok like mye et særnorsk utslag av vår valutasituasjon som det var en reell oppgang i det internasjonale markedet. Slik situasjonen ser ut nå har vi også grunn til å tro at den skal videre nedover, sier Ketil Myhre i Norsk Stålforbund. Men det er klart at før eller siden må det snu. Og som viktigste råvare i alt fra bygg, maskiner, transport, olje og offshore til hvitevarer, er stålet også det første som vil merke økt etterspørsel. Han tror ikke at de dårlige tidene får spesiell påvirkning på forholdet mellom skrapjern og malm som råvare til jernverkene. Stål er 100 prosent resirkulerbart og det er også multiresirkulerbart, dvs kan gjenbrukes mange ganger uten kvalitetsforringelse. Likevel er markedssituasjonen for stålprodukter slik at bare 50 prosent av råvarene i verdens jernverk kommer fra skrap. Resten utvinnes av malm. Skrapjern har full kvalitet og benyttes til både rundstål og profilstål. Men i valseverkene som lager plater, foretrekkes ferskvare, altså jern som er utvunnet av malm. I tillegg til å være 100 prosent resirkulerbart har skrapstålet også fordelen at det krever bare en tredje del så mye energi i nedsmeltingen som malm. Dette er av stor betydning både i miljømessig og økonomisk sammenheng.

5 Det har aldri vært enklere å bli kvitt din gamle bil Visste du at vi i dag kan gjenvinne opptil 85% av en bil, og råmaterialet blir sendt rundt omkring i verden for gjenbruk. Bilgjenvinning AS i samarbeid med Falck gjør derfor i vinter en ekstra innsats for å rydde unna utrangerte biler som både forsøpler miljøet og tar opp plass. Ja, kanskje til og med er i trafikken med store utslipp og dårlig sikkerhet. En nasjonal kampanje gjennom landsdekkende media informerer effektivt om hvor enkelt og rimelig det er å bli kvitt vraket. For de som er medlemmer i Falck kan man bestille henting ved å fylle ut et skjema som ligger på Falcks nettsider, eller ringe Det samme skjemaet finner man også ved å gå inn på Dette er hjemmesiden til Bilgjenvinning AS som enkelt forklarerer muligheter og valg. Alfanummeret 800VRAKPANT er en tredje bestillingskanal. Et alfanummer er et telefonnummer der man setter sammen telefontastaturets bokstaver i stedet for tall. 800VRAKPANT tilsvarer med andre ord sifferkombinasjonen Det er ingen tvil om at bokstavene er lettere å huske enn tallene slik de er satt sammen her. Det har aldri vært enklere å bli kvitt det gamle bilvraket enn nå. Ring Falck på eller alfanummeret 800 VRAK- PANT, så kan du bestille henting. For de fleste vil vrakpanten dekke transportkostnadene. Bilgjenvinning AS har gjort avtale med redningsselskapet Falck om transport av biler til oppsamlingsplasser og hoggerier over hele landet. Avtalen som dekker hele landet, med unntak av de to nordligste fylkene, gjør det mye enklere for folk flest å bli kvitt gamle bilvrak som de kanskje har stående bak uthuset, i garasjen eller i hagen. For mange er nettopp transporten selve bøygen for å få fjernet det gamle vraket. Ofte kreves kranbil eller en biltilhenger og mange kvier seg for både arbeid og kostnad med å leie slike tjenester. Avtalen mellom Bilgjenvinning og Falck innebærer at de aller fleste vil få hentet og levert vraket til en kostnad som dekkes av vrakpanten. For medlemmer i Falck tilbyr selskapet til og med gratis transport. For alle andre er prisen satt til kr kroner innenfor 25 km kjørelengde og kroner for inntil 50 km kjørelengde. Dersom avstanden blir større enn dette, er en garantert maks. pris på kr 14,50 per kilometer utover 50 km. For de med lengst kjøreavstand hender det likevel ofte at Falck ikke krever mer enn for transporten til egen stasjon der de samler opp flere vrak som kan kjøres samtidig. Irene Røsholt, som er informasjonsansvarlig for assistanse og trafikk i Falck, sier at selv om det er gunstig, er det for få som har benyttet seg av tilbudet om henting av vrak. Totalt i 2008 har ikke Falck transportert mer enn ca 500 biler på denne måten. Til sammenligning hadde selskapet over registrerte assistanser i fjor. Avtalen mellom Bilgjenvinning og Falck innebærer at de aller fleste vil få hentet og levert vraket til en kostnad som dekkes av vrakpanten. For medlemmer i Falck tilbyr selskapet til og med gratis transport. Ring Falck på: eller alfanummeret 800 VRAKPANT så kan du bestille henting.

6 Autoretur en garantist for innsamling og gjenbruk Visste du at Autoretur AS, har et landsdekkende innsamlingsnettverket for kasserte kjøretøy i Norge. Vårt innsamlingsapparat er organisert gjennom våre to hovedsamarbeidspartnere. Kunde Kontaktperson Adresse Postnr/sted gjenvinningsgrad 2008 OMBRUK Totalt antall vrakbiler = * MATERIAL- GJENVINNING ENERGI- GJENVINNING Autoretur er bilbransjens felles organ for innsamling av utrangerte bilvrak. ELV direktivet som ble opprettet av EU i 2000, fastslår at det er bilprodusentene selv som har ansvaret for å samle inn utrangerte biler og at de innen 2015 skal materialgjenvinne minst 85 prosent av bilens vekt og at inntil 10 prosent av avfallet skal kunne benyttes til forbrenning. Gjennom Autoretur har de norske bilimportørene etablert et felles apparat for denne virksomheten. Autoretur har på sin side gjort avtale med to store aktører som begge har et landsdekkende nettverk av biloppsamlere. Totalt sto Autoretur i fjor for en innsamling av over biler og gjenvinningsgraden i form av resirkulering og gjenbruk av det fragmenterte materialet var 82,5 prosent. De to store aktørene som har avtale med Autoretur AS er Stena Metall AS og Bilgjenvinning AS. Til sammen har de ca 100 biloppsamlere fra Alta i nord til Mandal i sør. Alle landets fylker er representert. Gjennom utstrakt samarbeid med blant annet Falck og andre transportører, har de også etablert enkle og rimelige rutiner for henting og innsamling av gamle vrak. Det har aldri vært enklere for folk å bli kvitt gamle bilvrak fra uthus og hager enn det er nå. For de aller fleste vil vrakpanten dekke denne kostnaden. Autoretur har ikke selv noe økonomisk utbytte av bilsaneringen. Det er de operative aktørene som både tar investeringer og får gevinsten av gjenvinningsverdien. Men Autoretur har et definert ansvar og er garantist for at bilen blir tatt hånd om når levetiden er omme. Det kan i spesielle tilfelle bety at Autoretur bidrar også økonomisk til å holde omsetningen oppe. Det skjedde i fjor høst da prisene i stålmarkedet gikk rett i kjelleren på grunn av finanskrisen. I en så ekstrem situasjon fant Autoretur det riktig å garantere for en minstepris per bilvrak slik at bransjen kunne drive sin virksomhet med forutsigbarhet og positiv økonomi. GJENVINNING DEPONI SUM ,6 % 69,5 % 0,5 % 82,5 % 17,5 % 100,0 % * (Totalt antall biler levert til vraking i 2008 var , differansen er avvikling av vraklagre hos biloppsamlerne). Selve prosessen med materialgjenvinningen fra utrangerte biler foregår i flere etapper. Først må bilen binges inn til et mottak som er godkjent for sanering av de lokale myndighetene. Hvis bilen ikke er kjørbar, er den enkleste metoden for bileieren å kontakte Falck eller gå inn på Stena eller Bilgjenvinning sine hjemmesider og bestille henting der. Ved det lokale mottaket blir bilen tappet for alle miljøfarlige væsker. Det vil si bensin, oljer, kjølemiddel, bremsevæske, frostvæske og så videre. Videre blir batteriet tatt ut og hjulene fjernet. Deretter blir vraket presset sammen til en metallkube som er rasjonell å transportere. Fra mottaksstedet går ferden videre til et fragmenteringsverk. Det finnes flere slike verk i Norge som inngår i Autoreturs nettverk. I fragmenteringsverket blir den sammenpressede bilen malt opp i små biter i en enorm metallkvern, og ved hjelp av ulike utskillingsmetoder blir fragmentene sortert ut som jern, metall og fluff. Det siste er en blanding av plast, glass og stoff. Jern og metall har en markedsverdi i videre foredling og går på nytt inn i produksjonskjeden. AFFA AS Agder Miljø AS Araz Bilopphuggeri Asker & Bærum Bilopphuggeri AS Autobyrået Autopress DA Bamse Metall og Deler As Bil og maskinhuggeriet AS Bil1Din Kongsvinger Bil1Din Molde Bil1Din Namsos Bildemontering Nes AS Bildemontering Ringerike AS Bilopphugging Ytre Namdal Bj. Johansen Bildemontering AS Bjugn Bilopphuggeri AS Bjørke Invest AS Borg Bildemontering Brdr. Kristiansen Bilopphoggeri Brødrene London AS Bråtens Bilco AS Bø Bilco AS Bø Bilco AS, Avd. Seljord Doffens Hoggeri Eriks Bildemontering AS Eriks Bildemontering, Fagerstrand Evje Bilopphogging DA Fet Bilverksted Lakk & Karosseri DA Finnmark Bildemontering AS Franzefoss Gjenvinning AS Frya Grustak AS Glåmos Bilopphuggeri AS Grønvolds Bil-demontering Grøstad Bilverksted AS Haldorsen AS Hallingdal Bildemontering Heddal Bilopphugging AS Hedmark Bilsenter AS Hellik Teigen AS Henrik Rosenlid Hof Bilopphuggeri AS Hof Bilopphuggeri Tommy Andersen Hompen Dekk & Bil AS Hunder Bildemontering Jern og metallomsetning Kaldheims Bildeler AS Kirkenes Bilopphuggeri AS Knakki Bilopphugging AS Knoks Bilopphugging AS Kongsvinger Bilopphoggeri AS Kvalsund Auto AS Kystmiljø AS Lars Tore Bekkeseth Lier Bilgjenvinning AS Lierne Kommune Lillesand Bilopphogging (Kjells Biler) Lunds Bilopphugging Martiniussen Bilservice AS Møre Bruktbildeler AS Mørlandsmoen BilopphuggingAS Namdal Bilopphuggeri AS NGIR Nilsens Bilhuggeri NMR Kristiansund Nordfjord Bilsenter AS Norscrap West AS avd. Hanøytangen Norscrap West AS avd. Lønningen Olas Bil As Oppdal Bildemontering Opsal og Fjelnset Oscar Nilssen AS Otta Bilskadesenter AS Porsgrunn Bilopphuggeri Ragn-Sells AS avd. Moss Ragn-Sells AS avd. Sarpsborg Ragn-Sells AS avd. Skjerkøya Rogaland Bildeler AS Røsnæs Bilopphuggeri Saggrenda Bilopphuggeri AS Scan Hogg bildestruksjon Sigerfjord Karrosseri AS Skarnes Bilhoggeri Skedsmo Bilopphogging AS Skjeberg Bilopphugging AS Sollia Bilsenter Stokstad AS Stord Bildemontering ANS Stord Kommune Sunde Gjenvinning AS Sunnfjord Bil AS Sunnmøre Bilopphugging AS TestBOP Tolga Bil & landbruksverksted AS Torgers Skraph. og gjenvin.industri AS Toten Bilopphuggeri AS Tranøy Service Senter AS Troms Bildelsenter AS Tromsø Bilopphuggeri DA Trondheim Bil-Demontering AS Trøndelag Bildeler AS Trøndelag Bildeler Verdal AS Vadsø miljø & Gjenvinning AS Varanger Bildemontering AS Vartdal Gjenvinning AS Vartdal Vartdal Gjenvinning AS Ålesund Vazelina Bilopphuggeri AS Veolia Miljø Metall AS Vest Metallretur AS Vinstra Bil-demontering Ål Auksjon og handel AS Aasen Bildemontering AS Bente Jenssen Næss Dag Vidar Nesodden Ender Can Araz Trond Nilsen Terje Roger Iversen Steinar Sivertsen Geir Pauli Leif Birger Børseth Magnar Skjæret Harald Myrbostad Eskild Olsen Charley Andersen Finn Benterud Ola Gunnar Sandnes Ole Johan Myrene Stig Skilleås John Erling Bjørke Hugo Olsen John Øystein Kristiansen Thomas London Trine B. Paulsen Morten Strand Morten Strand Rolf Willy Kordahl Thomas Østby Erik Østby Finn O. Rosmer Vidar Føskerud Pål Oddseid (Stena Metall AS) Severin Eilertsen Polmar Skar Tor Erik Gullikstad Jan Grønvold Stig Odland Stein Haldorsen Egil Roa Torgeir Seljord Arne Morten Aamodt Ring Tore Teigen Henrik Rosenlid Tommy og Torild Andersen Tommy Andersen Kjel Arne Halvorsen Bjørn Gustavsen Jan Talaksen Leiv Magne Larsen Ragnar Martinsen Jan Nicolaysen Geir Sveinsvoll Tore Haldammen Reidar Bjørgve Åge Sten Johannessen Lars Tore Bekkeseth Ole Einar Kristiansen Zaia Polis Tore Baardseth Knut Martiniussen Geir Myhren Terje Abrahamsen Eskild Olsen Rune Ones Ole Nilsen Osvald Lyngstad Agnar Sætre Geir Olav Bøe Jon Fougner Ola Utvik Anne Andersen Jomar Fjelnset Franscier Andersen Reidar Nilsen Kjetil Halvorsli Morten Jansen Odd Roger Duun Hans Arne Sahlin Glenn Midttun Eivind Røsnæs Jan Roger Hansvoll Rolf Heglund Geir Eilertsen Frank Jacobsen Svein-Tore Sund Hugo Olsen Jonny Eng Rune Lund Jens Vidar Sunde Torbjørn Strømsli Steinar Sjøholt Knut B. Skolla Per Johan Gjelten Torger Johansen Tor Alm Bo Svensson Bjarte Kaldestad Olav Fagerlid Belinda Skibnes Georg Grøneng Tore Grønneng Roger Wille Inger Nesthorne Inger Nesthorne Arnulf Paulsen Jørn Eikli Osvald Lyngstad Kjetil Ovrum Arnfinn Breie Jonny Aasen Heggestadmyra Heftingsdalen Svanvikvn. 300 Røra Isiveien 59 Tranamarka Industrivn. 37 Tverrmyra 7 Mårveien 17 Årøseterveien 2 B Skage industriområde Industriveien 18 Hensmoen industriområde Dalanevn. 55 Elveng Bjørkemoen 56 Torvlia 7 Hornmoen Knud Bryns v 1-3 Hasselbakken 2 Vaskebergv. 21 Århus Industriområde Nesoddveien 135 Tusse Evjemoen Rovenveien 384, Løvås Langeneset Frya Industriområde Byhagan, Hortensveien 120 Øyjordnesvn. 40 Roppemoen Merdeveien 10 B Nærosveien 41 Loesmoveien 1 Panoramavegen Industriveien 31 Industriveien 31 Hompen industriomr Sagveien 1-3 Steinsland næringspark Hessengveien Skarvabergvegen 32 Luramyrvn Industrivegen 55 Fægfjord Lilleborgveien 18 Hegsbrov. 46 Moen Hovemovn 99 Industrivn.6 Valgermo Industrifelt Mørlandsmoen Kjevikdalen Gomsrudvn.252 Rørgt. 12C Taklo Hanøytangen Lønningsveien 12 Røkleivveien Kåsenveien 17 Vinjeøra Oslogata 5 Fyruvegen 1 Versvikv.14 Vålervegen 247 Torpebaugen 8 Isdammen 1 Ytre Torvhusvei 7 Røsnæskilen Meheiavn 15 Huggenes, Sigerfjord veien 457 Industriveien 9 A Holmegil 4 Bossvik Smalvollveien 20 Grunnavågsvegen 60 Utladalen Industrifelt Holtemyrane 10 Sjøholt TestBOP veien Fokserødv.39 Rute 511 Industriveien 1 Ringveien 90 Skattørv. 60 Øysand Sveberg Venusv. 7 Vadsøya Vartdal Flatholmvegen 34 Skjerven Skog Grønøra Industriområde Bøneset Lomoen Industriområde Kleivi Brandalsvegen 7080 HEIMDAL 4849 ARENDAL 3739 SKIEN 1340 SKUI 7718 STEINKJER 6600 SUNNDALSØRA 3185 SKOPPUM 7517 HELL 2204 KONGSVINGER 6422 MOLDE 7860 SKAGE I NAMDALEN 2166 OPPAKER 3516 HØNEFOSS 7940 OTTERSØY 4618 KRISTIANSAND S 7160 BJUGN 5700 VOSS 1739 BORGENHAUGEN 2412 SØRSKOGBYGDA 0581 OSLO 3300 HOKKSUND 3800 BØ I TELEMARK 3840 SELJORD 2260 KIRKENÆR 1455 NORDRE FROGN 1454 FAGERSTRAND 4735 EVJE 1920 SØRUMSAND 9510 ALTA 6065 ULSTEINVIK 2630 RINGEBU 7372 GLÅMOS 2380 BRUMUNDDAL 3157 BARKÅKER 9310 SØRREISA 3539 FLÅ 3676 NOTODDEN 2364 NÆROSET 3301 HOKKSUND 6795 BLAKSÆTER 3090 HOF 3090 HOF 4389 VIKESÅ 2636 ØYER 3255 LARVIK 5585 SANDEID 9916 HESSENG 4264 KVALAVÅG 4313 SANDNES 2201 KONGSVINGER 9620 KVALSUND 1655 SELLEBAKK 3632 UVDAL 3401 LIER 7882 NORDLI 4790 LILLESAND 2624 LILLEHAMMER 1820 SPYDEBERG 6240 ØRSKOG 4849 ARENDAL 7860 SKAGE I NAMDALEN 5956 VÅGSEIDET 3610 KONGSBERG 6517 KRISTIANSUND N 6770 NORDFJORDEID 5310 HAUGLANDSHELLA 5258 BLOMSTERDALEN 4262 AVALDSNES 7340 OPPDAL 7203 VINJEØRA 1610 FREDRIKSTAD 2670 OTTA 3937 PORSGRUNN 1599 MOSS 1722 SARPSBORG 3960 STATHELLE 4370 EGERSUND 1789 BERG I ØSTFOLD 3614 KONGSBERG 1580 RYGGE 8400 SORTLAND 2100 SKARNES 2021 SKEDSMOKORSET 1740 BORGENHAUGEN 4950 RISØR 0611 OSLO 5410 SAGVÅG 5417 STORD 6884 ØVRE ÅRDAL 6800 FØRDE 6240 ØRSKOG 1300 SANDVIKA 2540 TOLGA 3241 SANDEFJORD 2848 SKREIA 8297 TRANØY 9018 TROMSØ 9018 TROMSØ 7224 MELHUS 7550 HOMMELVIK 7650 VERDAL 9800 VADSØ 9840 VARANGERBOTN 6170 VARTDAL 6002 ÅLESUND 2827 HUNNDALEN 7300 ORKANGER 4260 TORVASTAD 2640 VINSTRA 3570 ÅL 6062 BRANDAL

7 Autoretur AS Organisasjonsstruktur Sanering og gjenbruk Lønnsomt og miljøvennlig Bilgjenvinning AS -en liten men effektiv aktør i Norge Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august Selskapets formål er innsamling av kasserte kjøretøy og salg av produkter som er en naturlig følge av dette. Selskapets aksjonærer er Hellik Teigen AS og Ragn- Sells AS. Begge aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn- Sells har stor kompetanse på logistikk knyttet til avfall og HellikTeigen har sin kompetanse innenfor behandling av metaller. Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, om innsamling av utrangerte kjøretøy Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført fra staten til bilimportørene. Bilgjenvinning AS har bl.a. eneansvaret for innsamling i Nordland Fylke. Bilgjenvinning AS har under etablering et nett av innsamlingspunkter. Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så miljøriktig måte som mulig. Stena Metall AS - en dominerende nordisk aktør Stena Metall AS er Nordens ledende gjenvinningsbedrift med over 300 filialer i mer enn 15 land. Stena håndterer årlig nesten 6,5 millioner tonn avfall, herunder jern & metall, farlig avfall, papp og papir, EE-avfall og restavfall. I Norge står Stena Metall AS for mer enn halvparten av all oppsamling og fragmentering av utrangerte biler. Stena har vært aktive i Norge i over 30 år. Stena har helhetsløsninger for innsamling, bearbeiding og gjenvinning av alle typer avfall. En viktig del av dette er metallgjenvinning. Stena Metall AS ble etablert i 2007 og har samlet all gjenvinning i et felles selskap. Med partnere og egne filialer tilbyr selskapet avfallsløsninger i hele Norge. Gjenvinning av metall er en transportintensiv virksomhet. Mange lastebiler ruller hver dag på veiene med jern- og metall avfall, som skal leveres til gjenvinning eller ny produksjon. Men miljøgevinsten med gjenvinning er stor, til tross for transporten. Det kreves for eksempel mye mindre energi å bruke gjenvunnet materiale sammenliknet med å framstille nytt. Gjenvinning reduserer dessuten utslippene av drivhusgasser sammenliknet med om tilsvarende produkter skulle produseres av nye råvarer. Bilgjenvinning AS Bil oppsamlere Autoretur AS er opprettet for å sørge for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur skal kun stå for organiseringen av returordningen, og har selv ikke noe apparat for mottak, destruksjon og gjenvinning. En velfungerende returordning er avhengig av at det finnes tilstrekkelig med permanente mottaksplasser over hele landet. Vi har derfor kontrakt med våre to hovedoperatører med tilhørende nettverk av underoperatører. Autoreturs to samarbeidspartnere er Bilgjenvinning AS og Stena Metall AS. Bilgjenvinning AS er eiet av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS, begge selskaper med betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Bilgjenvinning AS er ikke representert i Troms og Finnmark, men har eneansvaret for innsamling i Nordland Autoretur AS Stena Metall AS Bil oppsamlere fylke, og er ellers representert over hele landet. Stena Metall er Nordens ledende gjenvinningsbedrift med ca ansatte. Konsernet driver virksomhet innen gjenvinning, bearbeiding og foredling av metaller, retur-papir, elektronikkavfall, farlig avfall og kjemikalier. Virksomheten omfatter dessuten handel med stål, metaller og olje. Stena har et landsdekkende nettverk av mottaksplasser for kasserte kjøretøy. Begge våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å bygge ut sitt nettverk av mottaksplasser rundt i Norge etter behov. Per i dag består nettverket av ca. 120 biloppsamlere fordelt over hele landet, og disse forestår igjen ca 90% av den totale innsamling og gjenvinning av utrangerte biler i Norge. Moderne miljøsanering av biler er en omfattende prosedyre som fjerner alle miljøskadelige stoffer og gir en effektiv gjenbruk av deler og materialer. I dag er kravet at 85 prosent av bilen skal kunne gjenvinnes. Det er mange år siden biloppsamleren gøv løs på sine gamle bilvrak med slegge og hammer. Nå brukes moderne teknologi for å samle og isolere alle miljøskadelige materialer. I en gjennomtenkt prosess blir bilen gjenstand for en kvalitetsvurdering, tømming og demontering før den presses og sendes til fragmentering. Prosedyrene når et bilvrak kommer inn til huggeriet er at det først tømmes for alle miljøskadelige væsker. Dette dreier seg om bensin, motorolje, girolje, bremsevæske, spylevæske, kjølevæske, kjølemiddel fra klimaanlegg og olje i støtdempere. Alle disse væskene samles i spesialcontainere som sendes til gjenvinning eller destruksjon. Ikke en dråpe havner i naturen. Etter tømming blir hjulene skrudd av og reservehjulet fjernet. Batteriet tas ut og katalysatoren og bensintanken blir demontert. Deretter blir eventuelle deler som kan gå til direkte gjenbruk demontert og lagret. På nyere vrak er det mye som kan brukes om igjen av både motordeler, karosserideler og interiør. Etter tømming og demontering blir vraket presset til en håndterlig kloss som transporteres fra det lokale huggeriet til et fragmenteringsverk. Her blir restene av kjøretøyet knust, malt opp i småbiter og sortert i et enormt shredderanlegg. Via ulike sorteringsmetoder blir metall, glass og plaststoffer skilt fra hverandre. Det benyttes magneter, luftstrømmer, vannbad og i mange tilfeller sorteres også for hånd. For eksempel fanger magnetene opp biter av stål og jern. I vannbadet vil plast flyte opp mens aluminium synker. Slik skilles de ulike bestanddelene og tas vekk. Mesteparten sendes så videre til ulike gjenvinningsprosesser, der det blir råvare for nye produkter. En liten del av materialet benyttes også til energiutvinning. Skrapjern utgjør i dag ca 50 prosent av råstoffet hos jerneverkene. En stor andel av dette kommer fra biloppsamlere verden over. Bilbatterier er farlig avfall og krever særskilt håndtering. Før de sendes til gjenvinning lagrer vi dem slik at syre og tungmetaller som f.eks. bly eller kadmium ikke er til fare for mennesker eller naturen. Miljøfarlige væsker fjernes umiddelbart fra kasserte kjøretøy og fylles på separate beholdere som er tydelig merket som farlig avfall, og på underlag som hindrer at gift lekker ned i grunnen. I kuttemaskinen blir bilen kuttet opp i knytteneve store deler som siden gjennomgår en nidtid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk.

8 Plug-in hybrider Gir halvert CO2 utslipp Visste du at Autoretur AS, gjennom våre operatører Bilgjenvinning AS og Stena Metall AS står for ca 90% av innsamlingen av kasserte kjøretøy i Norge! større og tyngre. Daglig leder Frode Hagen i Batteriretur tror vi nå står foran et gjennombrudd for el-bilene. Batteriindustrien har de siste årene brukt enorme resurser på forskning og utvikling av batteriteknologi som har tilstrekkelig kapasitet og gir nok energi til bruk i bil. Det står nå om to teknologier, såkalt NiMh og Li-ion. Begge løsninger er uten miljøskadelige tungmetaller og er forberedt for en total gjenvinning. Batteriretur samler inn batteriene fra norske biloppsamlere og sender disse videre til de gjenvinningsverk som bilprodusentene har valgt for sine merker. Teknologien, Hybrid Synergi Drive, i Toyota Prius, gir nå enda bedre drivstofføkonomi. HSD er et smart system som sørger for optimal motorkraft i enhver situasjon. Den elektriske motoren brukes når det er riktig. Når det er behov for mer kraft, sørger systemet for en best mulig utnyttelse av begge motorene. Flere bilprodusenter arbeider med introduksjon av såkalt plug-in hybridbiler. Dette er biler med både forbrenningsmotor og el-motor som også kan lades fra stikkontakten. Autoretur har allerede apparatet klart for effektiv gjenvinning Hybridbilene som kombinerer forbrenningsmotor og el-motor er på fremmarsj. For eksempel hartoyota hatt stor suksess med sin Prius hybrid som på mange måter har fått status som miljøbil i Norge. I løpet av de nærmeste totre årene kommer en ny generasjon hybrider som også kan lades fra strømnettet. Disse vil gi innpå en halvering av CO2 utslippet. Autoretur har gode systemer for oppsamling og gjenvinning også av elbiler. Det er inngått avtale med Batteriretur som samler inn og håndterer batteriene på en forskriftsmessig måte. Behandlingsprosedyren innebærer at batteriene blir fjernet fra vraket sammen med andre miljøfarlige stoffer på førstelinjen hos den lokale oppsamleren. Deretter blir de samlet og sendt til Batteriretur. Dette er en prosedyre som allerede er etablert for ordinære startbatterier, og det betinger ingen ekstra behandling eller logistikk selv om batteriene både er Daglig leder Frode Hagen i Batteriretur, tror vi nå står foran et gjennombrudd for el-bilene. Batteriretur har inngått avtale med Autoretur, som gode systemer for oppsamling og gjenvinning også av elbiler. Batteriene fra for eksempel Toyota Prius hybrid som vi allerede har fått inn noen eksemplarer av, går for eksempel til et gjenvinningsanlegg i Frankrike. Med de enorme ressursene som legges i teknologiutviklingen er det naturlig med en forholdsvis streng industribeskyttelse. Gjenvinningen av både metaller og elektronikk skjer derfor i nokså lukkede kanaler, sier Frode Hagen. Hybridløsningens fremste fortrinn er at man kan kjøre med tilnærmet normale ytelser men med et betydelig redusert drivstofforbruk og CO2 utslipp. En vesentlig egenskap er at kjørelengden ikke er begrenset til batterikapasitet og at kraft og akselerasjon er som for en ordinær bensin eller dieselmotor. Dette vil selvfølgelig gjelde for plug-in hybridene også. Dagens hybrider er konstruert slik at de bare kan lades med energi fra forbrenningsmotoren eller fra bremsekreftene under kjøring. Det betyr at man må kjøre en vesentlig andel med vanlig drivstoff. For kommende generasjon plug-in hybrider kan man på kortere turer kunne kjøre helt elektrisk og CO2 fritt og ha forbrenningsmotoren i reserve til ekstra kraftanstrengelser og vedlikeholdslading. Flere av modellene får en el-rekkevidde på km. Lav engangsavgift og lave driftskostnader vil stimulere el-bil og hybrid-bil markedet i årene som kommer. Salget av hybridbiler har gått fra til solgte per år, de siste tre årene. Og med dagens raske utvikling på teknologisiden er det ventet at salget bare vil øke i tiden som kommer. Av de solgte hybridbilene i 2007, ble solgt i USA, i Japan og bare i Europa. Flere spår at salget av hybridbiler vil overstige 1,2 millioner allerede neste år. En annen bilprodusent som også er opptatt av drivstofføkonomi, er HONDA. Nye Honda Civic Hybrid har både en bensindrevet- og en svært avansert elektrisk motor. Teknologien kalles Integrated Motor Assist. Honda Civic Hybrid har dramatisk reduserte utslipp (109 g/km). Den oppfyller de strenge kravene som er angitt i Kyotoavtalen og programmet Clean Air For Europe.

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.04.2014-30.06.2014 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 207 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.01.2014-31.03.2014 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 339 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.01.2015-31.03.2015 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 329 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.04.2015-30.06.2015 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 218 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Miljørapport 2013. Autoretur inngår ny avtale med tre hovedoperatører. Nye krav fra 2015 95 % gjenvinning av bilvrak

Miljørapport 2013. Autoretur inngår ny avtale med tre hovedoperatører. Nye krav fra 2015 95 % gjenvinning av bilvrak Miljørapport 2013 Autoretur inngår ny avtale med tre hovedoperatører Nye krav fra 2015 95 % gjenvinning av bilvrak Utfasing av tungmetaller i nyere biler Det er miljø- og klimavennlig å skifte ut gamle

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.01.2016-31.03.2016 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 326 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.04.2016-30.06.2016 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 241 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.04.2017-30.06.2017 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 218 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Miljørapport 2012. De lange linjer og veien videre. Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning. Behandling av elbiler og høyvoltsbiler

Miljørapport 2012. De lange linjer og veien videre. Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning. Behandling av elbiler og høyvoltsbiler Miljørapport 2012 De lange linjer og veien videre Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning Behandling av elbiler og høyvoltsbiler Bilparken i Norge må fornyes INNHOLD Nye krav til miljøsanering

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Miljørapport 2011. Økning i innsamlingsaktiviteten. Behandling av el-biler og hybrider. ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag

Miljørapport 2011. Økning i innsamlingsaktiviteten. Behandling av el-biler og hybrider. ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag Miljørapport 2011 Behandling av el-biler og hybrider ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag Økt vrakpant en kjempesuksess Økning i innsamlingsaktiviteten INNHOLD Fremtidige gjenvinningskrav 95 prosent!

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

Miljørapport 2007. Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Miljørapport 2007. Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Miljørapport 2007 Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Et nytt returselskap er etablert INNHOLD Leder Organisasjonsstruktur Opptil 85

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon. Rune Stortiset, 8. mars 2012

Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon. Rune Stortiset, 8. mars 2012 Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon Rune Stortiset, 8. mars 2012 Norsk Gjenvinning-konsernet Nøkkeltall Tromsø/Balsfjord Alta Antall ansatte: 1 220 Årlig omsetning: Antall lokasjoner: 94 Årlig

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den.

Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den. Miljørapport 2009 Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den. Nye økonomiske avtaler sikrer landsdekkende skroting Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no

Detaljer

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy RAGNkSELLS Side 1 av 5 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelingen Pb 7319 5020 Bergen FYLKESMANNEN I HORWIAND SAKSNR: ARKIVNR: C!'r MOTTATT DATOi 0 7 MAR 2013 TA D DATO:. _- TIDL.REF.: Lillestrøm 06.03.2013

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Saggrenda Bilopphuggeri AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Saggrenda Bilopphuggeri AS Vår dato: 19.05.2015 Vår referanse: 2011/3941 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Saggrenda Bilopphuggeri AS Meheiaveien 15 3614 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003

Miljøfarlig avfall. Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Miljøfarlig avfall Rapport med resultater fra undersøkelse hos bilopphoggere, billakkeringsverksteder og bilverksteder April, 2003 Sammendrag Naturvernforbundet Hordaland har gjennomført undersøkelse om

Detaljer

Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport.

Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport. FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Doffens Hoggeri, Rolf Willy Kordahl Endelig rapport. Bedriftens adresse: Doffens Hoggeri, Hukusjøen 2260 Kirkenær Tlf. nr. Org. nr * 986 391 444

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Velkommen til NBFs fagkonferanse 2016.

Velkommen til NBFs fagkonferanse 2016. Velkommen til NBFs fagkonferanse 2016. Lillehammer hotell 21. - 22. oktober 2016 Program Fagkonferanse Fredag 21.oktober 11:30-12:30 Lunsj. Lillehammer hotell 12:30-12:40 Registrering 12:40-12:50 Åpning

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø

Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø Gode avfallsløsninger tar hensyn til både økonomi og miljø La oss fortelle deg hvordan FOR ET MILJØ I BALANSE ET MILJØ I BALANSE Vi tar hånd om alt avfall. Fra alle bransjer, over hele landet. Enkelt og

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Balansert målstyring i Norsk Gjenvinning-konsernet

Balansert målstyring i Norsk Gjenvinning-konsernet Balansert målstyring i Norsk Gjenvinning-konsernet Thomas Bang, Konserncontroller 6. september 2012 Forretningsidé Norsk Gjenvinning skaper verdier (og et bedre miljø) gjennom å utføre gjenvinning og miljøtjenester

Detaljer

Trafikkplan for anleggene. Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug

Trafikkplan for anleggene. Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug Trafikkplan for anleggene Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug Kort om meg Litt om Norsk Gjenvinning Overordnet HMSK Trafikkplan Grinda og Gulskogen Agenda Forretningsutvikling og prosjekt Pasa FA Lean Utdannet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

INSPEKSJON. VED Bildemontering Ringerike AS. Forrige kontroll: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: 3 Tidsrom for

INSPEKSJON. VED Bildemontering Ringerike AS. Forrige kontroll: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: 3 Tidsrom for FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Bildemontering Ringerike AS Endelig INSPEKSJONS- RAPPORT NR. 05.009 Virksomhetens adresse: Postboks 1072 3503 HØNEFOSS Hensmoen Industriområde

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER

SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER MPS Micropaint s ide er enkel: vi skal hjelpe Norge med smartere reparasjon av bilskader. Dette innebærer at kunden skal oppleve innovative tjenester innenfor reparasjon

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Miljølogistikk 04.04.08 Gjenvinningslogistikk et skritt foran Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Ragn-Sells konsernet Latvia Grunnlagt 1966 av Ragnar Sellberg Eies i dag 100% av familien Sellberg Omsetter ca 4,1

Detaljer

Sirkulære forretningsmodeller. Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge

Sirkulære forretningsmodeller. Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge Sirkulære forretningsmodeller Thomas Mørch Sjef forretningsutvikling, avd. Strategi & Bærekraft, Norsk Gjenvinning Norge Agenda Lineær økonomi vs Sirkulærøkonomi Det «grønne skiftet» og muligheter for

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof Hof bilopphuggeri AS Industriveien 31 3090 Hof Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/574 11.06.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 460 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste klasse R

Resultatliste klasse R Resultatliste klasse R 10 Skudd 1 Roger S. Nilsen Asker 100 2 Ole Kr. Bryhn Røyken 100 3 Kim Andre Lund Jondalen 96 4 Siv Marie Vad Sigdal 95 5 Hans Chr. Haarberg Lier 95 6 Kenneth Holst Eker 94 6 Guro

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Batteriretur Returselskap for alle kategorier batterier Eies av Batteriprodusenter og importører Omsetning ca 120 mill Non Profit 10 årsverk HQ i Sarpsborg Administrasjonen Logistikksenter i Horten Mottak

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

John Unneruds Minneløp Resultater

John Unneruds Minneløp Resultater Kl A Hjemsted Klubb Bil Totalt Tot TK HTK 1-1 HTK 1-2 HTK 1-3 HTK 2-1 HTK 2-2 HTK 2-3 Fart 1 Fart 2 TK 2 HTK 3-1 HTK 3-2 PK 1 (1) 3 Svein Lund Sarpsborg KNA Halden Datsun 88,45 88,45 (1,4) 0,2 (2,1) (2,0)

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer