Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den!"

Transkript

1 Miljørapport 2008 B a s e C a m p AR1002 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den! Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN

2 Refleksjoner etter 2008 INNHOLD Leder Refleksjoner etter 2008 Finnmark Bildemontering løser stort behov for vraksanering Tar tempen på verdensøkonomien Det har aldri vært enklere å bli kvitt din gamle bil Autoretur en garantist for innsamling og gjenbruk Autoretur AS Organisasjonsstruktur Sanering og gjenbruk Lønnsomt og miljøvennlig Plug-in hybrider gir halvert CO2 utslipp Garantist med forpliktelser Erik Andresen Direktør Autoretur er en garantist for innsamling og gjenbruk av utrangerte biler. Det såkalte ELV direktivet som EU opprettet i 2000 etablerte produsentansvaret som innebærer at bilfabrikkene har ansvaret for å hente inn alle vrak og utrangerte biler og sørge for at de i størst mulig grad gjenvinnes. Innen 2015 fastslår direktivet at minst 85 prosent av bilens vekt skal materialgjennvinnes og inntil 10 prosent energigjenvinnes. Autoretur ble opprettet av de norske bilimportørene for ta hånd om produsentansvaret i Norge fra Vi har avtaler med to hovedoperatører med landsdekkende kjeder av biloppsamlere som er representert i samtlige fylker som igjen har avtaler med mottakere av risikoavfall som batterier, oljer og kjølemidler. Hovedoperatørene har avtaler med store selskaper som sørger for fragmentering og resirkulering av materialene. Autoretur, som er et non-profit selskap, har ikke noe økonomisk utbytte av bilsaneringen. Men som garantist har vi forpliktelser og disse forsvinner ikke selv om den økonomiske hverdagen gjør det mindre attraktivt å drive denne virksomheten. En av bransjene som først fikk merke finanskrisen som inntrådte høsten i 2008 var skrapjernshandelen. Fra å ha vært på et toppunkt i juli, falt prisene helt i kjelleren nesten over natten. For å dempe slike svingninger og bidra til å sikre virksomheten hos biloppsamlerne, vedtok Autoretur å garantere for en minstepris per vrak slik at bransjen kunne drive sin virksomhet med forutsigbarhet. Dette er kapital som hentes ut av Autoreturs fond som bygges opp ved at bilimportørene må betale inn et beløp for hver bil som importeres til Norge. I denne rapporten vil du kunne lese om hvordan biloppsamlingen er organisert i alle landets fylker. Du kan få informasjon om hvor enkelt det er for bileiere å få hentet og levert gamle vrak som forsøpler i hager og uthus og du kan ikke minst lese om hvordan nye batterier og hybridteknologi kan gi dramatisk reduksjon i CO2 utslippene fra trafikken de nærmeste årene. Autoretur har allerede avtalene i orden som sikrer en forsvarlig innsamling og gjenvinning av disse kjøretøyene. Oslo, 15. mars var det andre året med aktiv drift for Autoretur. Virksomheten har gått greit og uten store problemer. Etter oppstarten i 2007 var det fortsatt mye nytt som skulle finne sin form, noe jeg mener har gått svært bra. Rapporteringen til myndighetene gjennom det nye systemet Autostat er igangsatt. Systemet fungerer meget tilfredsstillende, men det har nok gått litt tregt å få alle aktørene til å ta det i bruk. Kontakten med myndigheter og operatører er meget tilfredsstillende og Autoretur har oppfylt sin forpliktelse til å gi informasjon til publikum gjennom en omfattende og vellykket kampanje i mediene. Som innsamlingsselskap har Autoretur en oppgave både overfor samfunnet og overfor industrien. Det ligger i samfunnets interesser å ivareta miljøet ved å påse at kasserte kjøretøyer ikke ender Styret i Autoretur AS: Bjørn Borg, advokat og styreleder i Autoretur AS, Finn Tandberg, rådgiver, Stein O. Håvelsrud, administrerende direktør Harald A. Møller AS, Erik Dalheim, rådgiver, Petter Smebye, administrerende direktør General Motors Norge AS og Erik Andresen, daglig lederautoretur AS. Trond-Vidar Sagen, konstituert konsernsjef i BOS, var ikke tilstede. som problemavfall. På den annen side har industrien generelt, herunder bilindustrien, interesse av at verdiene i kasserte kjøretøyer gjenvinnes og tjener som råstoffer i ny produksjon. Partene har dypest sett sammenfallende interesser. Autoreturs oppgave er å samordne disse interessene på en god måte. Til grunn for det norske regelverket som Autoretur ivaretar på vegne av importørene, ligger EU s direktiv om innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Reglene er i utgangspunktet gjeldende for hele EØS-området og vi opplever et betydelig engasjement også fra de utenlandske produsentene. De interesserer seg ikke minst for at innsamlingsordninger i de forskjellige land skal være mest mulig like. Gjenvinningsmarkedet er internasjonalt og det er lite rasjonelt å ha særkrav til innsamlingen i de forskjellige land. At ordningene skal være konkurransenøytrale også over landegrensene, er et krav som også Norsk Industri har stilt seg bak på generelt grunnlag. Her har Norge et stykke vei å gå. Også ellers kan produsentene spille en viktig rolle i gjenvinningsarbeidet. Når det eksempelvis reises spørsmål om hva nye biler inneholder av miljømessige utfordringer, vil det åpenbart være fruktbart å høre hva produsentene kan opplyse om dette. Autoretur ønsker å være et brohode og formidler av kontakt mellom produsentene og de forskjellige norske interessenter i slike spørsmål. Bjørn Borg, Styreleder

3 Finnmark Bildemontering Løser stort behov for vraksanering Visste du at Autoretur AS, drives på non-profit basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler - til bransjens og miljøets beste. Med tildeling av midlertidig konsesjon for biloppsamling i Troms og Finnmark i fjor sommer, så Stena Metall AS raskt behovet for en ny rasjonell oppsamlingsplass i Finnmark. Sammen med sin partner, Troms Bildelsenter AS, etablerte de mottakssentral i et tidligere forsvarsanlegg i Eiby ved Alta og var operative allerede i slutten av august. Store avstander i Nord Norge Troms og Finnmark byr på ekstra utfordringer for alle som driver gjenvinning og sanering. Ekstremt store avstander er krevende for et lønnsomt og effektivt innsamlingsapparat. STENA har inngått samarbeid med Falck som henter og bringer biler til oppsamlingsplassen. For de fleste bileiere i fylkene vil vrakpanten dekke kostnaden med å bli kvitt vraket. Effektiv registrering med direkte dataforbindelse fra biloppsamlingsplassen til tollvesenet sikrer rask ekspedering og utbetaling av vrakpanten. For å utligne kostnadene på de største avstandene kan det innebære at vi mellomlagrer vrak slik at vi kan fylle opp en trailer, forklarer Pål Odseid som er ELV-ansvarlig i Stena Metall AS. Han sier at de allerede har gjort avtale med avfallselskapene i Øst-Finnmark om å hente og bringe vrak til slike mellomlagre. Biloppsamlingsanlegget i Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Stena Metall AS og Troms Bildelsenter AS. De leier til sammen et areal på 8500 kvadratmeter og en stor demonteringshall. Der har de installert alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en rasjonell og forsvarlig miljøsanering. Væsker som bensin, motorolje, girolje, støtdemperolje, frostvæske, spylevæske kjølemiddel fra aircondition tappes og samles i spesialcontainere, alle andre komponenter som kvikksølvbrytere, katalysatorer, freonkomponenter, batterier fjernes også og samles for videre håndtering og resirkulasjon eller destruksjon. I tillegg fjernes hjulene og reservehjulet. For å utligne kostnadene på de største avstandene kan det innebære at vi mellomlagrer vrak slik at vi kan fylle opp en trailer, forklarer Pål Odseid som er ELV-ansvarlig i Stena Metall AS. Han sier at de allerede har gjort avtale med avfallselskapene i Øst-Finnmark om å hente og bringe vrak til slike mellomlagre.

4 Visste du at ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer. Tar tempen på verdensøkonomien Når bilen er tappet og ribbet for miljøfarlige stoffer, blir den lagret på plassen utenfor. Slik anlegget nå er dimensjonert,har vi konsesjon for inntil 300 vrak på plassen, forklarerer Odseid. Når denne grensen er nådd, må vi rekvirere presse. Dette er en mobil enhet som klemmer sammen vrakene til metallterninger på ca 1x2 meter før de lastes og transporteres til fragmentering. STENA har fragmenteringsverk både i Sverige og Finland som effektivt maler og sorterer bilvrakene til fragmenter av jern, metall og såkalt fluff som er en blanding av plast, glass og stoff. Fragmentene går enten til gjenvinning eller kan benyttes til energiproduksjon etc. Ved årsskiftet hadde biloppsamlingsplassen i Alta allerede tatt i mot ca 630 vrak. En driftsansvarlig er ansatt. På sikt håper de det skal være grunnlag for tre-fire heltidsjobber ved anlegget. For vår samarbeidspartner Troms Bildelsenter, er det også en målsetting En god løsning for alle Vi er glad for at det er etablert en oppsamlingsplass for gamle bilvrak i Alta sier leder Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. (Foto: Gunnar Lukerstuen ) å samle opp brukte deler fra de beste vrakene og starte med delesalg, sier Pål Odseid. Men dette vil avhenge av at vi får en permanent konsesjon og kan satse mer på å utvikle anlegget. Biloppsamlingsanlegget i Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Stena Metall AS og Troms Bildelsenter AS. De leier til sammen et areal på 8500 kvadratmeter og en stor demonteringshall. Der har de installert alt nødvendig utstyr for å gjennomføre en rasjonell og forsvarlig miljøsanering. Vi er glad for at det er etablert en oppsamlingsplass for gamle bilvrak i Alta og håper de får permanent konsesjon. Det sier leder Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Vi sier at avfall er ressurser på avveie. Det gjelder i høyeste grad gamle utrangerte bilvrak som har mye verdifullt materiale i seg. Et effektivt system for innsamling og gjenvinning av disse er derfor noe vi virkelig støtter, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet. Lenge før STENA fikk konsesjon og etablerte biloppsamlingsplassen i Alta, brukte han både telefon og e-post flittig for å påvirke både kommuneledelsen og fylkesadministrasjonen til å gjøre noe med situasjonen. Vi opplevde situasjonen nærmest som prekær, sier Dag Elgvin. Vi hadde ikke noe transporttilbud i Alta, nærmeste oppsamler var i Kvalsund, 100 km unna. Det var ikke mange som fraktet bilvrak så lang vei. I stedet ble vrakene stående i hager og på parkeringsplasser. Det var helt uholdbart, sier leder Dag Elgvin. Situasjonen nå er en helt annen. For folk i Alta er det ikke noe problem å bli kvitt bilen. Og takket være transportsamarbeidet med Falck, kan også folk som bor lenger unna bli kvitt sine gamle vrak til en overkommelig kostnad. Prisene på skrapjern er en god indikator på hvordan utsiktene er i verdensøkonomien. I gode vekstperioder er behovet for stål stort. Når det er nedgang i sikte, er innkjøpet av skrapstål det første som bremses. Stålprisen reguleres 100 prosent av tilbud og etterspørsel. Det betyr at den er en god føler for nivået i verdensøkonomien. Aller tydeligst utslag gir det seg på verdien av skrapstålet. Som en råvare, blir dette ekstra følsomt for svingninger i markedsutsiktene. Som for den generelle økonomiske tilstanden, nådde stålprisene et historisk toppunkt på sensommeren i Gjennom hele perioden fra 2004 var vi vitne til en voldsom vekst i etterspørsel. Særlig var det asiatiske markedet med Kina i spissen en stor avtaker. De nærmest støvsugde Europa for skrapjern. Og selv om dette medførte at prisene la på seg over 50 prosent på bare ett år, økte likevel forbruket. Den internasjonale finanskrisen endevendte situasjonen. Over natten ble optimisme snudd til pessimisme og bremsene ble skrudd på. Det medførte umiddelbart et dramatisk fall i prisene på skrapjern, langt dypere enn fallet i stålprisene generelt. Fra dette bunnivået kom prisen seg noe opp i desember, men dette var nok like mye et særnorsk utslag av vår valutasituasjon som det var en reell oppgang i det internasjonale markedet. Slik situasjonen ser ut nå har vi også grunn til å tro at den skal videre nedover, sier Ketil Myhre i Norsk Stålforbund. Men det er klart at før eller siden må det snu. Og som viktigste råvare i alt fra bygg, maskiner, transport, olje og offshore til hvitevarer, er stålet også det første som vil merke økt etterspørsel. Han tror ikke at de dårlige tidene får spesiell påvirkning på forholdet mellom skrapjern og malm som råvare til jernverkene. Stål er 100 prosent resirkulerbart og det er også multiresirkulerbart, dvs kan gjenbrukes mange ganger uten kvalitetsforringelse. Likevel er markedssituasjonen for stålprodukter slik at bare 50 prosent av råvarene i verdens jernverk kommer fra skrap. Resten utvinnes av malm. Skrapjern har full kvalitet og benyttes til både rundstål og profilstål. Men i valseverkene som lager plater, foretrekkes ferskvare, altså jern som er utvunnet av malm. I tillegg til å være 100 prosent resirkulerbart har skrapstålet også fordelen at det krever bare en tredje del så mye energi i nedsmeltingen som malm. Dette er av stor betydning både i miljømessig og økonomisk sammenheng.

5 Det har aldri vært enklere å bli kvitt din gamle bil Visste du at vi i dag kan gjenvinne opptil 85% av en bil, og råmaterialet blir sendt rundt omkring i verden for gjenbruk. Bilgjenvinning AS i samarbeid med Falck gjør derfor i vinter en ekstra innsats for å rydde unna utrangerte biler som både forsøpler miljøet og tar opp plass. Ja, kanskje til og med er i trafikken med store utslipp og dårlig sikkerhet. En nasjonal kampanje gjennom landsdekkende media informerer effektivt om hvor enkelt og rimelig det er å bli kvitt vraket. For de som er medlemmer i Falck kan man bestille henting ved å fylle ut et skjema som ligger på Falcks nettsider, eller ringe Det samme skjemaet finner man også ved å gå inn på Dette er hjemmesiden til Bilgjenvinning AS som enkelt forklarerer muligheter og valg. Alfanummeret 800VRAKPANT er en tredje bestillingskanal. Et alfanummer er et telefonnummer der man setter sammen telefontastaturets bokstaver i stedet for tall. 800VRAKPANT tilsvarer med andre ord sifferkombinasjonen Det er ingen tvil om at bokstavene er lettere å huske enn tallene slik de er satt sammen her. Det har aldri vært enklere å bli kvitt det gamle bilvraket enn nå. Ring Falck på eller alfanummeret 800 VRAK- PANT, så kan du bestille henting. For de fleste vil vrakpanten dekke transportkostnadene. Bilgjenvinning AS har gjort avtale med redningsselskapet Falck om transport av biler til oppsamlingsplasser og hoggerier over hele landet. Avtalen som dekker hele landet, med unntak av de to nordligste fylkene, gjør det mye enklere for folk flest å bli kvitt gamle bilvrak som de kanskje har stående bak uthuset, i garasjen eller i hagen. For mange er nettopp transporten selve bøygen for å få fjernet det gamle vraket. Ofte kreves kranbil eller en biltilhenger og mange kvier seg for både arbeid og kostnad med å leie slike tjenester. Avtalen mellom Bilgjenvinning og Falck innebærer at de aller fleste vil få hentet og levert vraket til en kostnad som dekkes av vrakpanten. For medlemmer i Falck tilbyr selskapet til og med gratis transport. For alle andre er prisen satt til kr kroner innenfor 25 km kjørelengde og kroner for inntil 50 km kjørelengde. Dersom avstanden blir større enn dette, er en garantert maks. pris på kr 14,50 per kilometer utover 50 km. For de med lengst kjøreavstand hender det likevel ofte at Falck ikke krever mer enn for transporten til egen stasjon der de samler opp flere vrak som kan kjøres samtidig. Irene Røsholt, som er informasjonsansvarlig for assistanse og trafikk i Falck, sier at selv om det er gunstig, er det for få som har benyttet seg av tilbudet om henting av vrak. Totalt i 2008 har ikke Falck transportert mer enn ca 500 biler på denne måten. Til sammenligning hadde selskapet over registrerte assistanser i fjor. Avtalen mellom Bilgjenvinning og Falck innebærer at de aller fleste vil få hentet og levert vraket til en kostnad som dekkes av vrakpanten. For medlemmer i Falck tilbyr selskapet til og med gratis transport. Ring Falck på: eller alfanummeret 800 VRAKPANT så kan du bestille henting.

6 Autoretur en garantist for innsamling og gjenbruk Visste du at Autoretur AS, har et landsdekkende innsamlingsnettverket for kasserte kjøretøy i Norge. Vårt innsamlingsapparat er organisert gjennom våre to hovedsamarbeidspartnere. Kunde Kontaktperson Adresse Postnr/sted gjenvinningsgrad 2008 OMBRUK Totalt antall vrakbiler = * MATERIAL- GJENVINNING ENERGI- GJENVINNING Autoretur er bilbransjens felles organ for innsamling av utrangerte bilvrak. ELV direktivet som ble opprettet av EU i 2000, fastslår at det er bilprodusentene selv som har ansvaret for å samle inn utrangerte biler og at de innen 2015 skal materialgjenvinne minst 85 prosent av bilens vekt og at inntil 10 prosent av avfallet skal kunne benyttes til forbrenning. Gjennom Autoretur har de norske bilimportørene etablert et felles apparat for denne virksomheten. Autoretur har på sin side gjort avtale med to store aktører som begge har et landsdekkende nettverk av biloppsamlere. Totalt sto Autoretur i fjor for en innsamling av over biler og gjenvinningsgraden i form av resirkulering og gjenbruk av det fragmenterte materialet var 82,5 prosent. De to store aktørene som har avtale med Autoretur AS er Stena Metall AS og Bilgjenvinning AS. Til sammen har de ca 100 biloppsamlere fra Alta i nord til Mandal i sør. Alle landets fylker er representert. Gjennom utstrakt samarbeid med blant annet Falck og andre transportører, har de også etablert enkle og rimelige rutiner for henting og innsamling av gamle vrak. Det har aldri vært enklere for folk å bli kvitt gamle bilvrak fra uthus og hager enn det er nå. For de aller fleste vil vrakpanten dekke denne kostnaden. Autoretur har ikke selv noe økonomisk utbytte av bilsaneringen. Det er de operative aktørene som både tar investeringer og får gevinsten av gjenvinningsverdien. Men Autoretur har et definert ansvar og er garantist for at bilen blir tatt hånd om når levetiden er omme. Det kan i spesielle tilfelle bety at Autoretur bidrar også økonomisk til å holde omsetningen oppe. Det skjedde i fjor høst da prisene i stålmarkedet gikk rett i kjelleren på grunn av finanskrisen. I en så ekstrem situasjon fant Autoretur det riktig å garantere for en minstepris per bilvrak slik at bransjen kunne drive sin virksomhet med forutsigbarhet og positiv økonomi. GJENVINNING DEPONI SUM ,6 % 69,5 % 0,5 % 82,5 % 17,5 % 100,0 % * (Totalt antall biler levert til vraking i 2008 var , differansen er avvikling av vraklagre hos biloppsamlerne). Selve prosessen med materialgjenvinningen fra utrangerte biler foregår i flere etapper. Først må bilen binges inn til et mottak som er godkjent for sanering av de lokale myndighetene. Hvis bilen ikke er kjørbar, er den enkleste metoden for bileieren å kontakte Falck eller gå inn på Stena eller Bilgjenvinning sine hjemmesider og bestille henting der. Ved det lokale mottaket blir bilen tappet for alle miljøfarlige væsker. Det vil si bensin, oljer, kjølemiddel, bremsevæske, frostvæske og så videre. Videre blir batteriet tatt ut og hjulene fjernet. Deretter blir vraket presset sammen til en metallkube som er rasjonell å transportere. Fra mottaksstedet går ferden videre til et fragmenteringsverk. Det finnes flere slike verk i Norge som inngår i Autoreturs nettverk. I fragmenteringsverket blir den sammenpressede bilen malt opp i små biter i en enorm metallkvern, og ved hjelp av ulike utskillingsmetoder blir fragmentene sortert ut som jern, metall og fluff. Det siste er en blanding av plast, glass og stoff. Jern og metall har en markedsverdi i videre foredling og går på nytt inn i produksjonskjeden. AFFA AS Agder Miljø AS Araz Bilopphuggeri Asker & Bærum Bilopphuggeri AS Autobyrået Autopress DA Bamse Metall og Deler As Bil og maskinhuggeriet AS Bil1Din Kongsvinger Bil1Din Molde Bil1Din Namsos Bildemontering Nes AS Bildemontering Ringerike AS Bilopphugging Ytre Namdal Bj. Johansen Bildemontering AS Bjugn Bilopphuggeri AS Bjørke Invest AS Borg Bildemontering Brdr. Kristiansen Bilopphoggeri Brødrene London AS Bråtens Bilco AS Bø Bilco AS Bø Bilco AS, Avd. Seljord Doffens Hoggeri Eriks Bildemontering AS Eriks Bildemontering, Fagerstrand Evje Bilopphogging DA Fet Bilverksted Lakk & Karosseri DA Finnmark Bildemontering AS Franzefoss Gjenvinning AS Frya Grustak AS Glåmos Bilopphuggeri AS Grønvolds Bil-demontering Grøstad Bilverksted AS Haldorsen AS Hallingdal Bildemontering Heddal Bilopphugging AS Hedmark Bilsenter AS Hellik Teigen AS Henrik Rosenlid Hof Bilopphuggeri AS Hof Bilopphuggeri Tommy Andersen Hompen Dekk & Bil AS Hunder Bildemontering Jern og metallomsetning Kaldheims Bildeler AS Kirkenes Bilopphuggeri AS Knakki Bilopphugging AS Knoks Bilopphugging AS Kongsvinger Bilopphoggeri AS Kvalsund Auto AS Kystmiljø AS Lars Tore Bekkeseth Lier Bilgjenvinning AS Lierne Kommune Lillesand Bilopphogging (Kjells Biler) Lunds Bilopphugging Martiniussen Bilservice AS Møre Bruktbildeler AS Mørlandsmoen BilopphuggingAS Namdal Bilopphuggeri AS NGIR Nilsens Bilhuggeri NMR Kristiansund Nordfjord Bilsenter AS Norscrap West AS avd. Hanøytangen Norscrap West AS avd. Lønningen Olas Bil As Oppdal Bildemontering Opsal og Fjelnset Oscar Nilssen AS Otta Bilskadesenter AS Porsgrunn Bilopphuggeri Ragn-Sells AS avd. Moss Ragn-Sells AS avd. Sarpsborg Ragn-Sells AS avd. Skjerkøya Rogaland Bildeler AS Røsnæs Bilopphuggeri Saggrenda Bilopphuggeri AS Scan Hogg bildestruksjon Sigerfjord Karrosseri AS Skarnes Bilhoggeri Skedsmo Bilopphogging AS Skjeberg Bilopphugging AS Sollia Bilsenter Stokstad AS Stord Bildemontering ANS Stord Kommune Sunde Gjenvinning AS Sunnfjord Bil AS Sunnmøre Bilopphugging AS TestBOP Tolga Bil & landbruksverksted AS Torgers Skraph. og gjenvin.industri AS Toten Bilopphuggeri AS Tranøy Service Senter AS Troms Bildelsenter AS Tromsø Bilopphuggeri DA Trondheim Bil-Demontering AS Trøndelag Bildeler AS Trøndelag Bildeler Verdal AS Vadsø miljø & Gjenvinning AS Varanger Bildemontering AS Vartdal Gjenvinning AS Vartdal Vartdal Gjenvinning AS Ålesund Vazelina Bilopphuggeri AS Veolia Miljø Metall AS Vest Metallretur AS Vinstra Bil-demontering Ål Auksjon og handel AS Aasen Bildemontering AS Bente Jenssen Næss Dag Vidar Nesodden Ender Can Araz Trond Nilsen Terje Roger Iversen Steinar Sivertsen Geir Pauli Leif Birger Børseth Magnar Skjæret Harald Myrbostad Eskild Olsen Charley Andersen Finn Benterud Ola Gunnar Sandnes Ole Johan Myrene Stig Skilleås John Erling Bjørke Hugo Olsen John Øystein Kristiansen Thomas London Trine B. Paulsen Morten Strand Morten Strand Rolf Willy Kordahl Thomas Østby Erik Østby Finn O. Rosmer Vidar Føskerud Pål Oddseid (Stena Metall AS) Severin Eilertsen Polmar Skar Tor Erik Gullikstad Jan Grønvold Stig Odland Stein Haldorsen Egil Roa Torgeir Seljord Arne Morten Aamodt Ring Tore Teigen Henrik Rosenlid Tommy og Torild Andersen Tommy Andersen Kjel Arne Halvorsen Bjørn Gustavsen Jan Talaksen Leiv Magne Larsen Ragnar Martinsen Jan Nicolaysen Geir Sveinsvoll Tore Haldammen Reidar Bjørgve Åge Sten Johannessen Lars Tore Bekkeseth Ole Einar Kristiansen Zaia Polis Tore Baardseth Knut Martiniussen Geir Myhren Terje Abrahamsen Eskild Olsen Rune Ones Ole Nilsen Osvald Lyngstad Agnar Sætre Geir Olav Bøe Jon Fougner Ola Utvik Anne Andersen Jomar Fjelnset Franscier Andersen Reidar Nilsen Kjetil Halvorsli Morten Jansen Odd Roger Duun Hans Arne Sahlin Glenn Midttun Eivind Røsnæs Jan Roger Hansvoll Rolf Heglund Geir Eilertsen Frank Jacobsen Svein-Tore Sund Hugo Olsen Jonny Eng Rune Lund Jens Vidar Sunde Torbjørn Strømsli Steinar Sjøholt Knut B. Skolla Per Johan Gjelten Torger Johansen Tor Alm Bo Svensson Bjarte Kaldestad Olav Fagerlid Belinda Skibnes Georg Grøneng Tore Grønneng Roger Wille Inger Nesthorne Inger Nesthorne Arnulf Paulsen Jørn Eikli Osvald Lyngstad Kjetil Ovrum Arnfinn Breie Jonny Aasen Heggestadmyra Heftingsdalen Svanvikvn. 300 Røra Isiveien 59 Tranamarka Industrivn. 37 Tverrmyra 7 Mårveien 17 Årøseterveien 2 B Skage industriområde Industriveien 18 Hensmoen industriområde Dalanevn. 55 Elveng Bjørkemoen 56 Torvlia 7 Hornmoen Knud Bryns v 1-3 Hasselbakken 2 Vaskebergv. 21 Århus Industriområde Nesoddveien 135 Tusse Evjemoen Rovenveien 384, Løvås Langeneset Frya Industriområde Byhagan, Hortensveien 120 Øyjordnesvn. 40 Roppemoen Merdeveien 10 B Nærosveien 41 Loesmoveien 1 Panoramavegen Industriveien 31 Industriveien 31 Hompen industriomr Sagveien 1-3 Steinsland næringspark Hessengveien Skarvabergvegen 32 Luramyrvn Industrivegen 55 Fægfjord Lilleborgveien 18 Hegsbrov. 46 Moen Hovemovn 99 Industrivn.6 Valgermo Industrifelt Mørlandsmoen Kjevikdalen Gomsrudvn.252 Rørgt. 12C Taklo Hanøytangen Lønningsveien 12 Røkleivveien Kåsenveien 17 Vinjeøra Oslogata 5 Fyruvegen 1 Versvikv.14 Vålervegen 247 Torpebaugen 8 Isdammen 1 Ytre Torvhusvei 7 Røsnæskilen Meheiavn 15 Huggenes, Sigerfjord veien 457 Industriveien 9 A Holmegil 4 Bossvik Smalvollveien 20 Grunnavågsvegen 60 Utladalen Industrifelt Holtemyrane 10 Sjøholt TestBOP veien Fokserødv.39 Rute 511 Industriveien 1 Ringveien 90 Skattørv. 60 Øysand Sveberg Venusv. 7 Vadsøya Vartdal Flatholmvegen 34 Skjerven Skog Grønøra Industriområde Bøneset Lomoen Industriområde Kleivi Brandalsvegen 7080 HEIMDAL 4849 ARENDAL 3739 SKIEN 1340 SKUI 7718 STEINKJER 6600 SUNNDALSØRA 3185 SKOPPUM 7517 HELL 2204 KONGSVINGER 6422 MOLDE 7860 SKAGE I NAMDALEN 2166 OPPAKER 3516 HØNEFOSS 7940 OTTERSØY 4618 KRISTIANSAND S 7160 BJUGN 5700 VOSS 1739 BORGENHAUGEN 2412 SØRSKOGBYGDA 0581 OSLO 3300 HOKKSUND 3800 BØ I TELEMARK 3840 SELJORD 2260 KIRKENÆR 1455 NORDRE FROGN 1454 FAGERSTRAND 4735 EVJE 1920 SØRUMSAND 9510 ALTA 6065 ULSTEINVIK 2630 RINGEBU 7372 GLÅMOS 2380 BRUMUNDDAL 3157 BARKÅKER 9310 SØRREISA 3539 FLÅ 3676 NOTODDEN 2364 NÆROSET 3301 HOKKSUND 6795 BLAKSÆTER 3090 HOF 3090 HOF 4389 VIKESÅ 2636 ØYER 3255 LARVIK 5585 SANDEID 9916 HESSENG 4264 KVALAVÅG 4313 SANDNES 2201 KONGSVINGER 9620 KVALSUND 1655 SELLEBAKK 3632 UVDAL 3401 LIER 7882 NORDLI 4790 LILLESAND 2624 LILLEHAMMER 1820 SPYDEBERG 6240 ØRSKOG 4849 ARENDAL 7860 SKAGE I NAMDALEN 5956 VÅGSEIDET 3610 KONGSBERG 6517 KRISTIANSUND N 6770 NORDFJORDEID 5310 HAUGLANDSHELLA 5258 BLOMSTERDALEN 4262 AVALDSNES 7340 OPPDAL 7203 VINJEØRA 1610 FREDRIKSTAD 2670 OTTA 3937 PORSGRUNN 1599 MOSS 1722 SARPSBORG 3960 STATHELLE 4370 EGERSUND 1789 BERG I ØSTFOLD 3614 KONGSBERG 1580 RYGGE 8400 SORTLAND 2100 SKARNES 2021 SKEDSMOKORSET 1740 BORGENHAUGEN 4950 RISØR 0611 OSLO 5410 SAGVÅG 5417 STORD 6884 ØVRE ÅRDAL 6800 FØRDE 6240 ØRSKOG 1300 SANDVIKA 2540 TOLGA 3241 SANDEFJORD 2848 SKREIA 8297 TRANØY 9018 TROMSØ 9018 TROMSØ 7224 MELHUS 7550 HOMMELVIK 7650 VERDAL 9800 VADSØ 9840 VARANGERBOTN 6170 VARTDAL 6002 ÅLESUND 2827 HUNNDALEN 7300 ORKANGER 4260 TORVASTAD 2640 VINSTRA 3570 ÅL 6062 BRANDAL

7 Autoretur AS Organisasjonsstruktur Sanering og gjenbruk Lønnsomt og miljøvennlig Bilgjenvinning AS -en liten men effektiv aktør i Norge Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august Selskapets formål er innsamling av kasserte kjøretøy og salg av produkter som er en naturlig følge av dette. Selskapets aksjonærer er Hellik Teigen AS og Ragn- Sells AS. Begge aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn- Sells har stor kompetanse på logistikk knyttet til avfall og HellikTeigen har sin kompetanse innenfor behandling av metaller. Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, om innsamling av utrangerte kjøretøy Fra 1. januar 2007 ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført fra staten til bilimportørene. Bilgjenvinning AS har bl.a. eneansvaret for innsamling i Nordland Fylke. Bilgjenvinning AS har under etablering et nett av innsamlingspunkter. Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så miljøriktig måte som mulig. Stena Metall AS - en dominerende nordisk aktør Stena Metall AS er Nordens ledende gjenvinningsbedrift med over 300 filialer i mer enn 15 land. Stena håndterer årlig nesten 6,5 millioner tonn avfall, herunder jern & metall, farlig avfall, papp og papir, EE-avfall og restavfall. I Norge står Stena Metall AS for mer enn halvparten av all oppsamling og fragmentering av utrangerte biler. Stena har vært aktive i Norge i over 30 år. Stena har helhetsløsninger for innsamling, bearbeiding og gjenvinning av alle typer avfall. En viktig del av dette er metallgjenvinning. Stena Metall AS ble etablert i 2007 og har samlet all gjenvinning i et felles selskap. Med partnere og egne filialer tilbyr selskapet avfallsløsninger i hele Norge. Gjenvinning av metall er en transportintensiv virksomhet. Mange lastebiler ruller hver dag på veiene med jern- og metall avfall, som skal leveres til gjenvinning eller ny produksjon. Men miljøgevinsten med gjenvinning er stor, til tross for transporten. Det kreves for eksempel mye mindre energi å bruke gjenvunnet materiale sammenliknet med å framstille nytt. Gjenvinning reduserer dessuten utslippene av drivhusgasser sammenliknet med om tilsvarende produkter skulle produseres av nye råvarer. Bilgjenvinning AS Bil oppsamlere Autoretur AS er opprettet for å sørge for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur skal kun stå for organiseringen av returordningen, og har selv ikke noe apparat for mottak, destruksjon og gjenvinning. En velfungerende returordning er avhengig av at det finnes tilstrekkelig med permanente mottaksplasser over hele landet. Vi har derfor kontrakt med våre to hovedoperatører med tilhørende nettverk av underoperatører. Autoreturs to samarbeidspartnere er Bilgjenvinning AS og Stena Metall AS. Bilgjenvinning AS er eiet av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS, begge selskaper med betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Bilgjenvinning AS er ikke representert i Troms og Finnmark, men har eneansvaret for innsamling i Nordland Autoretur AS Stena Metall AS Bil oppsamlere fylke, og er ellers representert over hele landet. Stena Metall er Nordens ledende gjenvinningsbedrift med ca ansatte. Konsernet driver virksomhet innen gjenvinning, bearbeiding og foredling av metaller, retur-papir, elektronikkavfall, farlig avfall og kjemikalier. Virksomheten omfatter dessuten handel med stål, metaller og olje. Stena har et landsdekkende nettverk av mottaksplasser for kasserte kjøretøy. Begge våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å bygge ut sitt nettverk av mottaksplasser rundt i Norge etter behov. Per i dag består nettverket av ca. 120 biloppsamlere fordelt over hele landet, og disse forestår igjen ca 90% av den totale innsamling og gjenvinning av utrangerte biler i Norge. Moderne miljøsanering av biler er en omfattende prosedyre som fjerner alle miljøskadelige stoffer og gir en effektiv gjenbruk av deler og materialer. I dag er kravet at 85 prosent av bilen skal kunne gjenvinnes. Det er mange år siden biloppsamleren gøv løs på sine gamle bilvrak med slegge og hammer. Nå brukes moderne teknologi for å samle og isolere alle miljøskadelige materialer. I en gjennomtenkt prosess blir bilen gjenstand for en kvalitetsvurdering, tømming og demontering før den presses og sendes til fragmentering. Prosedyrene når et bilvrak kommer inn til huggeriet er at det først tømmes for alle miljøskadelige væsker. Dette dreier seg om bensin, motorolje, girolje, bremsevæske, spylevæske, kjølevæske, kjølemiddel fra klimaanlegg og olje i støtdempere. Alle disse væskene samles i spesialcontainere som sendes til gjenvinning eller destruksjon. Ikke en dråpe havner i naturen. Etter tømming blir hjulene skrudd av og reservehjulet fjernet. Batteriet tas ut og katalysatoren og bensintanken blir demontert. Deretter blir eventuelle deler som kan gå til direkte gjenbruk demontert og lagret. På nyere vrak er det mye som kan brukes om igjen av både motordeler, karosserideler og interiør. Etter tømming og demontering blir vraket presset til en håndterlig kloss som transporteres fra det lokale huggeriet til et fragmenteringsverk. Her blir restene av kjøretøyet knust, malt opp i småbiter og sortert i et enormt shredderanlegg. Via ulike sorteringsmetoder blir metall, glass og plaststoffer skilt fra hverandre. Det benyttes magneter, luftstrømmer, vannbad og i mange tilfeller sorteres også for hånd. For eksempel fanger magnetene opp biter av stål og jern. I vannbadet vil plast flyte opp mens aluminium synker. Slik skilles de ulike bestanddelene og tas vekk. Mesteparten sendes så videre til ulike gjenvinningsprosesser, der det blir råvare for nye produkter. En liten del av materialet benyttes også til energiutvinning. Skrapjern utgjør i dag ca 50 prosent av råstoffet hos jerneverkene. En stor andel av dette kommer fra biloppsamlere verden over. Bilbatterier er farlig avfall og krever særskilt håndtering. Før de sendes til gjenvinning lagrer vi dem slik at syre og tungmetaller som f.eks. bly eller kadmium ikke er til fare for mennesker eller naturen. Miljøfarlige væsker fjernes umiddelbart fra kasserte kjøretøy og fylles på separate beholdere som er tydelig merket som farlig avfall, og på underlag som hindrer at gift lekker ned i grunnen. I kuttemaskinen blir bilen kuttet opp i knytteneve store deler som siden gjennomgår en nidtid sorteringsprosess. På denne måten skiller man ulike materialer fra hverandre for senere gjenbruk.

8 Plug-in hybrider Gir halvert CO2 utslipp Visste du at Autoretur AS, gjennom våre operatører Bilgjenvinning AS og Stena Metall AS står for ca 90% av innsamlingen av kasserte kjøretøy i Norge! større og tyngre. Daglig leder Frode Hagen i Batteriretur tror vi nå står foran et gjennombrudd for el-bilene. Batteriindustrien har de siste årene brukt enorme resurser på forskning og utvikling av batteriteknologi som har tilstrekkelig kapasitet og gir nok energi til bruk i bil. Det står nå om to teknologier, såkalt NiMh og Li-ion. Begge løsninger er uten miljøskadelige tungmetaller og er forberedt for en total gjenvinning. Batteriretur samler inn batteriene fra norske biloppsamlere og sender disse videre til de gjenvinningsverk som bilprodusentene har valgt for sine merker. Teknologien, Hybrid Synergi Drive, i Toyota Prius, gir nå enda bedre drivstofføkonomi. HSD er et smart system som sørger for optimal motorkraft i enhver situasjon. Den elektriske motoren brukes når det er riktig. Når det er behov for mer kraft, sørger systemet for en best mulig utnyttelse av begge motorene. Flere bilprodusenter arbeider med introduksjon av såkalt plug-in hybridbiler. Dette er biler med både forbrenningsmotor og el-motor som også kan lades fra stikkontakten. Autoretur har allerede apparatet klart for effektiv gjenvinning Hybridbilene som kombinerer forbrenningsmotor og el-motor er på fremmarsj. For eksempel hartoyota hatt stor suksess med sin Prius hybrid som på mange måter har fått status som miljøbil i Norge. I løpet av de nærmeste totre årene kommer en ny generasjon hybrider som også kan lades fra strømnettet. Disse vil gi innpå en halvering av CO2 utslippet. Autoretur har gode systemer for oppsamling og gjenvinning også av elbiler. Det er inngått avtale med Batteriretur som samler inn og håndterer batteriene på en forskriftsmessig måte. Behandlingsprosedyren innebærer at batteriene blir fjernet fra vraket sammen med andre miljøfarlige stoffer på førstelinjen hos den lokale oppsamleren. Deretter blir de samlet og sendt til Batteriretur. Dette er en prosedyre som allerede er etablert for ordinære startbatterier, og det betinger ingen ekstra behandling eller logistikk selv om batteriene både er Daglig leder Frode Hagen i Batteriretur, tror vi nå står foran et gjennombrudd for el-bilene. Batteriretur har inngått avtale med Autoretur, som gode systemer for oppsamling og gjenvinning også av elbiler. Batteriene fra for eksempel Toyota Prius hybrid som vi allerede har fått inn noen eksemplarer av, går for eksempel til et gjenvinningsanlegg i Frankrike. Med de enorme ressursene som legges i teknologiutviklingen er det naturlig med en forholdsvis streng industribeskyttelse. Gjenvinningen av både metaller og elektronikk skjer derfor i nokså lukkede kanaler, sier Frode Hagen. Hybridløsningens fremste fortrinn er at man kan kjøre med tilnærmet normale ytelser men med et betydelig redusert drivstofforbruk og CO2 utslipp. En vesentlig egenskap er at kjørelengden ikke er begrenset til batterikapasitet og at kraft og akselerasjon er som for en ordinær bensin eller dieselmotor. Dette vil selvfølgelig gjelde for plug-in hybridene også. Dagens hybrider er konstruert slik at de bare kan lades med energi fra forbrenningsmotoren eller fra bremsekreftene under kjøring. Det betyr at man må kjøre en vesentlig andel med vanlig drivstoff. For kommende generasjon plug-in hybrider kan man på kortere turer kunne kjøre helt elektrisk og CO2 fritt og ha forbrenningsmotoren i reserve til ekstra kraftanstrengelser og vedlikeholdslading. Flere av modellene får en el-rekkevidde på km. Lav engangsavgift og lave driftskostnader vil stimulere el-bil og hybrid-bil markedet i årene som kommer. Salget av hybridbiler har gått fra til solgte per år, de siste tre årene. Og med dagens raske utvikling på teknologisiden er det ventet at salget bare vil øke i tiden som kommer. Av de solgte hybridbilene i 2007, ble solgt i USA, i Japan og bare i Europa. Flere spår at salget av hybridbiler vil overstige 1,2 millioner allerede neste år. En annen bilprodusent som også er opptatt av drivstofføkonomi, er HONDA. Nye Honda Civic Hybrid har både en bensindrevet- og en svært avansert elektrisk motor. Teknologien kalles Integrated Motor Assist. Honda Civic Hybrid har dramatisk reduserte utslipp (109 g/km). Den oppfyller de strenge kravene som er angitt i Kyotoavtalen og programmet Clean Air For Europe.

Miljørapport 2011. Økning i innsamlingsaktiviteten. Behandling av el-biler og hybrider. ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag

Miljørapport 2011. Økning i innsamlingsaktiviteten. Behandling av el-biler og hybrider. ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag Miljørapport 2011 Behandling av el-biler og hybrider ARN i Nederland oppnår 95% gjenvinning i dag Økt vrakpant en kjempesuksess Økning i innsamlingsaktiviteten INNHOLD Fremtidige gjenvinningskrav 95 prosent!

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy

Antall vrakede kjøretøy per oppsamlingsplass, dato vraket. Kundenr Oppsamlingsplass Antall vrakede kjøretøy Fylke Periode Kundenr : Alle : 01.01.2014-31.03.2014 : Alle 01 - ØSTFOLD 989710230 BORG BILDEMONTERING OG KAROSSERI JOHANSEN Torvlia 7 1739 BORGENHAUGEN 339 988909246 INDRE ØSTFOLD GJENVINNING AS Glomboveien

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg

NR. 10 2006. Avfallseksport. uten kontroll. Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg NR. 10 2006 Avfallseksport uten kontroll Tema: Avfall Elg i solnedgang Bilselgere vurderer spritsalg Innhold Lanserer giftfri tåteflaske De fleste tåteflasker inneholder Bisfenol A, men nå kommer et giftfritt

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

NBF står på for lavere avgifter

NBF står på for lavere avgifter B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 11-2008 Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Heving av bilkjøp. Ny veiledning om lakkeringskabiner Rødboka går på nett. Hva rommer Bilbransjens hus? Gruppeunntaket faller hva nå?

Heving av bilkjøp. Ny veiledning om lakkeringskabiner Rødboka går på nett. Hva rommer Bilbransjens hus? Gruppeunntaket faller hva nå? ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 7/8-2008 Hva rommer Bilbransjens hus? Gruppeunntaket faller hva nå? Juridisk guide: Heving av bilkjøp Del 1: Vilkårene for heving Ny veiledning

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2014

Samfunnsansvars- rapport 2014 Samfunnsansvars- rapport 2014 MøllerGruppen Om MøllerGruppen Samfunnsansvarsrapport 2014 MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen,

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer