HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI"

Transkript

1 HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI Viktige momenter fra HA1 og HA2, omdømme -og gapsanalyse: På et nasjonalt plan er det 5 tydelige assosiasjoner til Voss: 1. Vinteraktiviteter 2. Vakker fjord- og fjellnatur 3. Ekstremsport 4. Musikkfestival og andre arrangement 5. Folketradisjoner De to siste er ikke like sterke som de tre første. De internasjonale gjestene, turoperatører og transportører, har et bilde som skiller seg litt fra de andre respondentgruppene. I denne gruppen er de viktigste assosiasjonene som følger: 1. Fjords and mountains 2. Winter activities 3. Hiking, biking 4. Folk traditions Voss sine verdier er i tråd med Innovasjon Norge sitt verdivalg som skal karakterisere Noreg som reisemål FRISK, EKTE, VENNLIG OG NYSKAPENDE Voss scorer svært lavt på nyskapende - hele 69 % av de spurte internasjonale operatørene og transportørene mener at Voss er lite innovative. De viktigste grunnene til å besøke Voss: Vakker natur og landskap Nærheten til fjordene Aktivitetstilbudet Passer inn i reiseruta Kommentar: Internasjonale gjester setter vakker natur, fjord og fjell høyest. Nasjonalt blir aktivitetstilbudet vektet høyt. For internasjonale gjester blir aktivitetstilbudet viktigere ved gjenkjøp. For å øke gjenkjøp er det viktig å presentere et levende aktivitetstilbud og satse på nyskaping. Funnene er sammenfallende med fordelingen av markedsføring nasjonalt og internasjonalt. o Internasjonalt må en forholde seg til overordnet markedsføring, men satse på å bli synlig som en spydspiss. o Nasjonalt har Voss et konkurransefortrinn innen kategorien aktiv ferie som en bør bygge videre på. Gap: Den lokale næringen vurderer ikke det individuelle markedet for å dyrke sport og hobby og aktiviteter som en viktig målgruppe for Voss. For gjesten er dette derimot en av de viktigste faktorene for å besøke akkurat Voss. Attraksjoner Lokalnæring og lokalbefolkning tror at attraksjonene på Voss (faste installasjoner) er en utløsende faktor for å velge Voss. Gjestene (spesielt de internasjonale) vurderer derimot fjordene som det mest avgjørende for å velge Voss som reisemål HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 1

2 Arrangementer Arrangementer blir vurdert som viktig av alle respondentene At sommerkonserter scorer høyt viser at det er viktig å få på plass gode tilbud også om sommeren. Viktigheten av dette ser en også på den store interessen kunder fra utlandet har for økt aktivitetsnivå og at de vurderer Voss som en destinasjon med få tilbud til familier og andre på kveldstid. Aktiviteter Av de som velger kategorien annet så er sykling trukket fram som et viktig satsingsområde. Flere nevner sykling på Rallarvegen og et ønske om bedre sykkeltilbud på Voss. Det er stor interesse for utvikling av heisanlegg mot sommeraktiviteter som sykling se på internasjonal utvikling av sporten og den eksplosive økningen i interessen. Gap som må vektlegges Utenlandske gjester etterspør økt aktivitetsnivå for alle kundegrupper! De ser blant annet på Voss som et sted med få tilbud på kveldstid. Det er for få sekundære aktiviteter for familier, særlig i dårlig vær. Aktiviteter er en utløsende faktor for kundens valg av reisemål. Tilbyderne på Voss er ikke i tilstrekkelig grad oppmerksom på at kunden vektlegger dette. Attraksjonene på Voss er overvurdert av tilbyderne. Servicenivået på Voss blir vurdert bedre av tilbyder enn av gjest. Internasjonale kunder karakteriserer sentrum som stygt og kjedelig og etterspør generelt bedre infrastruktur. Oppsummering fra gruppearbeid, SG-møtet 6. Mars 2008: SWOT SOMMER-VOSS Styrker Naturtilhøva - beliggenhet Tilgjenglighet geografisk Bredde i aktivitetstilbud Ildsjeler Handelssenter Svakheter Sentrumstilbudet dødt sentrum Samarbeidsevne hvor er handelsstanden? Tilretteleggingsgraden, kommunikasjon, informasjon, parkering Aktivitetstilbud for familier Hotellfasiliteter, flere senger varme/kalde og større konferansesaler Gjennomgangstrafikken i sentrum Muligheter Tunnel bak Vangen Forbedre og utvide aktivitetstilbud Destinasjon Voss Flesland, havna i Bergen Lokalmat Lengre opphold pr. gjest Gjøre Vangen mer levende Utnytte nærheten til for eksempel Vangsvatnet og Prestegardsmoen Mini-Queenstown Trusler Flytting av Bergensbanen Tunnel bak Vangen potensielt mindre walk-ins Endringer av flyruter og fergetrafikk Manglende samarbeid, motstridende interesser Ikke balansert utvikling / vekst Tilgroing av kulturlandskap HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 2

3 Unique Selling Points sommer: Ekstremsport vann/luft ++ I hjertet av Fjord Norge Ekthet SWOT VINTER-VOSS Styrker Skitilbudet (alpint og langrenn) Snøsikkerhet SkiVoss as Nærhet til Bergen Hytteutvikling Kommunikasjonsknutepunkt Svakheter Svake (statiske) nettsider, spesielt på Engelsk/tysk++ Aktivitetstilbud uten ski Manglende, felles heiskort Manglende lavpristilbud på overnatting i sentrum Vestlandsklima - vind! Mangler lett tilgjenglige, lange preparerte turløyper Ikke skibuss - internkommunikasjon Muligheter Styrke infrastrukturen, parkering, internbusser Øke gjenkjøpsprosenten Helhetlig produkt skaper mersalgsmuligheter Gjøre sentrum mer vintervennlig, attraktiv (Belysning, skilting med mer.) After-ski i sentrum Videreutvikle vinter-veko med sommeraktiviteter Reinsdyrsafari Trusler Klima / mye vær! Infrastruktur blir flaskehals ved vekst Manglende oppslutning rundt DV Økt profesjonalisering hos konkurrentene (SkiStar) Avvik mellom forventninger og leveranse gjesten har forventninger Unique Selling Points vinter: Høy snøsikkerhet Bergens vinterdestinasjon Handelssenteret Voss (Omfanget/tilbudet - ikke det visuelle, logistikk med mer.) Norway in a nutshell HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 3

4 SWOT fra Forstudiet Sterke sider: Bredden i aktivitetstilbudet Knutepunkt Festivalene Landsby (dorf)/sentrum Svake sider: Manglende fellesorgan Manglende samarbeid Manglende felles markedsføring Servicegrad Muligheter: Etablere nytt fellesorgan Ta markedsandeler innen aktivitetsferier Vekst i fly&drive Lokal optimisme Trusler: Manglende samhandling kan føre til at Voss taper terreng Janteloven Status i dag fra Forstudiet Utviklingen i kommersielle gjestedøgn på Voss kan oppsummeres som følger: Voss er et helårs-reisemål med noe mer trafikk sommerstid enn vinterstid Voss hadde i 2005 ca kommersielle gjestedøgn En svak nedgang siden 1998 på 6%, primært yrkestrafikk 8 av 10 hotellgjester er ferie-fritidsgjester 8 av 10 kommersielle gjestedøgn er i hotellsenger 56% av gjestene er nordmenn, 44% er utlendinger Voss har en sterk posisjon i det britiske markedet og en svak posisjon i det tyske ut fra regionale markedsstrømmer. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 4

5 POSISJONERING Innledning Kombinasjonen av den geografiske beliggenheten midt i fjord-norge, samt et nasjonalt image som adrenalinbygd gjør Voss unik. Den viktigste enkeltstående årsaken for utenlandsturister til å velge Norge er fjordene. Vakker natur og landskap, nærheten til fjordene og aktivitetstilbudet er de viktigste grunnene for at turistene velger å besøke Voss. En felles posisjoneringsstrategi for nasjonale og internasjonale gjester gir kraftsamling og anbefales hvis mulig. Basert på alle tilgjenglige fakta foreslår vi følgende posisjoneringsstrategi: Internasjonal posisjonering Ved å koble Voss direkte til fjordene har vi muligheten til å dra nytte av all den internasjonale markedsføringen som gjøres i nasjonal regi. Nasjonal posisjonering Voss sin identitet nasjonalt er i stor grad knyttet til aktiviteter og fart, med begrepene ski og ekstremsport som de mest fremtredende. I tillegg bør en få frem det mangfoldige kulturelle tilbudet på Voss. Kommentarer til posisjonering Forslag til posisjoneringsstrategi er identisk for internasjonale og nasjonale gjester, med unntak av kultur. Kulturbaserte opplevelser er satsningsområde for Hordaland, og kultur er en del av sjela til Voss. Vi vet fra HA1 og HA2 at arrangementer er viktig for alle kategorier respondenter, og blant annet sommerkonsertene scorer høyt. En ytterlig spissing av posisjoneringsstrategien er Extremely Voss, og aktiviteter og tilbud sortert under følgende kategorier: Extreme Culture Extreme Adventure Extreme food Extreme Nature Med en slik spissing må Voss må ha fokus på tilrettelegging og markedsføring mot nisjesegmentet ekstemsportutøvere globalt hele året, slik at troverdigheten opprettholdes i fremtiden. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 5

6 MÅLGRUPPEDEFINISJON For norske helårsdestinasjoner er det naturlig å gjøre en hoveddeling mellom sommer og vinter gjester. Sommergjester kommer i sommerhalvåret, (inkludert vår og høst) med fjordene som viktigste driver. Vintergjester kommer for å oppleve snø, og snøbaserte produkter. Samtaler med representanter for de to alpinanleggene på Voss beskriver en høy avhengighetsgrad av godt vær i helgene. Vinterturistene er i for stor grad dagsturister evt. helgeturister med egen hytte som gjør at de ikke kommer hvis værmeldingen er dårlig. Det blir viktig fremover å fokusere på, og planlegge for varme vinterturister som har forhåndsbetalt og dermed kommer uansett vær. Fra Innovasjon Norges satsingsområder : Baseferie 1 og rundreise Baseferie, hvor turisten oppholder seg lengre tid på ett sted og gjerne foretar dagsutflukter til områder i nærheten, er et stort og viktig segment for norsk reiselivsbransje. Dette er ofte turister som leier feriehus/hytte, men det finnes også en mer eksklusiv versjon av dette segmentet, der de bruker hotell som base for ferien. Rundreisesegmentet har alltid vært stort i Norge. Norge er et land spesielt egnet for rundreiser, og turistrafikken bærer preg av dette. Rundreisene kan foregå med organiserte bussgrupper så vel som individuelle som reiser med bil. Sistnevnte kan både stå for organiseringen selv eller få det hele organisert av en turoperatør. Rundreiseturistene bor på like gjerne i campinghytter som i telt eller i egen bobil. Trenden mot kortere ferie gjør at vi mister overnattingsdøgn innenfor våre tradisjonelle og bærende produktkonsepter. For å kompensere for dette er det viktig å rekruttere nye turister ved å revitalisere og utvikle produktene, gi tilbud som er tilpasset de endrede reisemønstrene og tilfredsstiller ønsket om opplevelser. I 2008 vil Innovasjon Norge fortsatt styrke prioriterte bærende produktkonsepter: Rundreiser med bil (foredle, tematisere) Baseferier (foredle, tematisere) Scenariene fra forstudiet: Scenarie 1: Hytteparadiset Voss en situasjonsbeskrivelse i 2011 I dette scenariet skal Voss være Bergensernes hjem nr 2 med attraktive hytteområder og naturopplevelser vinterstid. Fokuset er på hyttebygging og tjenesteutvikling for å serve hyttegjestene. De internasjonale turistene kommer først og fremst fordi Voss har et attraktivt sommerprodukt, både for aktivitets- og kulturinteresserte. Voss som alpindestinasjon er ledende på Vestlandet, men har ikke kapret markedsandeler nasjonalt. Scenarie 2: ØkoVoss en situasjonsbeskrivelse i 2015 I dette scenariet skal Voss tilby sine gjester anerkjente økoturismeopplevelser tuftet på miljøhensyn, lokal verdiskaping og småskala reiselivsutvikling. Opplevelsene skal være av en slik kvalitet og tilrettelegging at det fører til en personlig endring hos gjesten. Voss skal være Norges ledende helårige økoturismereisemål med fokus på å skape minnerike kultur- og naturopplevelser produsert av Vossinger. I 2015 har det blitt et sterkt og godt samarbeid først og fremst blant småskala og landbruksbaserte reiselivet. De store reiselivsaktørene sliter pga den valgte strategien ikke gir rom for store investeringer og tiltrekker seg derfor ikke investorer. 1 *Baseturisten er en typisk sommerturist som bor på ètt sted, og reiser mye rundt. Vintergjesten er på resortferie, hvor en bor på ett sted og bruker fasilitetene på dette stedet. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 6

7 Scenarie 3: AdrenalinVoss en situasjonsbeskrivelse i 2015 Scenariets visjon og posisjon er at Voss skal være Europas Queenstown. Gjennom å tilby attraktive og tilrettelagte aktiviteter basert på naturkvalitetene på Voss skal destinasjonen være førstelinjeproduktet hver gang Norge og Fjord Norge skal markedsføre naturaktiviteter internasjonalt. I dette scenariet har Voss tiltrekt seg store investorer og tilrettelagt produktene og sentrum utelukkende for å tilfredsstille de internasjonale gjestenes behov. Den økte kommersialiseringen og internasjonaliseringen av reiselivet på Voss har imidlertid ført til en rekke harde interessekonflikter på Voss i Scenarie 4: Hver for oss en situasjonsbeskrivelse i 2010 I dette scenariet har ikke reiselivet klart å enes om en visjon. Voss har ikke klart å utvikle noen primærattraksjoner, i sentrum har det ikke skjedd stort og det nye destinasjonsselskapet etablert i 2007 hadde ikke livets rett. Det er imidlertid skapt noen vinnere innen hyttebygging og skisentrene, som eies av samme eier. Primære målgrupper for Destinasjon Voss Innledning Våre potensielle gjester ønsker å oppleve de norske fjordene, urørt natur og samtidig kunne velge blant mer tilrettelagte, spennende aktiviteter. Undersøkelsen gjennomført i HA1 viser en gjennomgående positivitet til markert vekst i reiselivsnæringen, 7 av 10 er for en 3-5 dobling fra eksisterende nivå. For å oppnå dette må det satses bevisst på målgrupper med et stort vekstpotensiale for Voss. Opplevelsesturisten Opplevelsesturisten på jakt etter Voss sine aktiviteter, med eller uten barn i alderen 6-16 år. Norsk eller utenlandsk. Vestlandet med fjordene har ikke den samme eksotiske appellen til nordmenn som det har for utlendinger naturlig nok. Ved å videreutvikle, og bredde imaget som adrenalinbygd til et mer inkluderende opplevelsesbasert konsept vil vi kunne tiltrekke oss en større andel av familier på ferie i Norge. For denne målgruppen vil det være Voss sine egne attraksjoner som blir avgjørende. Baseturisten Baseturistene våre er familier fra det norske markedet samt Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark. Fokus for Voss blir aldersgruppen 50+ fra operatører, og individuelle reisende i aldersgruppen 30+. Voss geografiske plassering gjør plassen svært velegnet for en fortsatt satsning på baseturisme. For denne målgruppen vil det være Voss geografiske plassering som er avgjørende, kombinert med et godt utviklet lokalt produkttilbud. Den typiske destinasjonsturisten er med stor sannsynlighet norsk, kanskje tysk, som reiser enten med sin partner eller med slekt og venner. Reisen er organisert på egenhånd og ble bestilt mindre enn 2 måneder før avreise. Det er mindre enn 50% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 7,5 netter 2. Rundreiseturisten Har mest sannsynlig valgt Norge uavhengig av Voss. Reisen rundt i Norge er målet, på veien stopper de på det som oppleves som de mest attraktive plassene. Den typiske rundreiseturisten er et utenlandsk par, sannsynligvis fra Europa, som har organisert reisen selv og bestilt denne minst 3 måneder før avreisen. Det er mindre enn 50% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 2,2 netter 3. 2 Gjesteundersøkelsen 2007 Hordaland, Kaizen as 3 Se fotnote 1 HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 7

8 Vestlandsfamilien Geografisk segment, og har Voss som sitt naturlige vintersportssted. Bergen med omegn et naturlig prioritert område. Familie med ett eller flere barn i alderen 6-16 år. Den typiske gjesten har hytte eller bekjente i kommunen. Alpinturisten En satsing på internasjonale alpinturister vil gi Voss sine to alpinanlegg samt eksisterende og nye overnattingssteder en mer stabil kundestrøm. Det vil igjen danne grunnlag for etablering av flere sekundære tilbydere vinterstid, samt styrke helårstilbudene. Naturlig primær målgruppe er familier fra vestlandet og Storbritannia, sekundær målgruppe Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia. En grunnstruktur med hhv. Midtuke (søndag-torsdag) Helg (torsdag-søndag) og Uke (søndagsøndag) er implementert på flere norske vinterdestinasjoner med suksess, og bør vurderes innført på Voss. Ved å fokusere innsatsen på markedsføring og salg av ferdig pakkede produkter (eks. overnatting og heiskort) blir risikoen for værbaserte omsetningssvingninger redusert for skianleggene. Kulturturisten Kulturbegrepet inkluderer de mer tradisjonelle som musikk, festivaler og idrettsarrangmenter så vel som matkultur. Undersøkelser gjort av Mintel Gastronomic Tourism Europe (2004) viser en økende interesse for lokal mat som en del av reisen og/eller opplevelsen og har etter hvert blitt en vesentlig suksessfaktor for reiseopplevelsen 4. I mangel av en god norsk definisjon på begrepet kulturturisme gjengis denne fra European Association for Tourism and Leisure: The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of residence, with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs MICE MICE segmentet (Meetings, Incentives, Conferences, Events & Exhibitions) er den eneste rene B2B gruppen. Man vet at MICE er et sterkt voksende segment hvor forbruket pr. reisende er høyere enn i markedet for ferie- og fritidsreiser. 5 Hovedsaklig ukedagstrafikk. Bedrifter i Bergensområdet, Stavanger og Haugesund, med 10 eller flere ansatte. Viktig å pakke inn flere elementer i markeds- og salgsprosessen. MICE gjestene antas å være gode potensielle kunder av matkultur og opplevelser når det blir pakket og presentert slik at det er enkelt å ta et valg. Kan fly til Bømoen være en mulighet for deler av dette segmentet? Målgruppematrise Nasjonalt Internasjonalt Sommer Baseturisten Opplevelsesturisten Kulturturisten MICE Baseturisten Rundreiseturisten Opplevelsesturisten Vinter Vestlandsfamilien MICE Alpinturisten 4 Kartlegging av markedsdata, Kaizen as 2005 for Innovasjon Norge 5 Innovasjon Norge HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 8

9 PRODUKTDEFINISJON Innledning Produktet Voss må tuftes på ekthet og renhet. Voss ligger i hjertet av fjordene, og gjestene forventer et lite stykke Norge, ikke Disneyland. En av de viktigste årsakene til gjenkjøp er at gjestens forventninger til ferien overgås i løpet av oppholdet. Tilbakemeldingene fra internasjonale turoperatører tyder på at det motsatte har vært tilfellet hittil. Primære drivere - hovedproduktene Attraksjoner Fjordene/Flåmsbanen Hangursbanen Tvindefossen Arrangementer EkstremsportVeko, Andre sportsarrangementer Vossa Jazz sommerkonserter Aktiviteter soft Norway in a Nutshell Fjord cruise i Hardanger slappe av og nyte utsikten Aktiviteter aktiv Alpint/snowboard langrenn/turski Elvesport/Vannsport luftsport Styringsgruppen ønsker å formidle behovet for de enkle tilretteleggingene for bruk av naturen, både i bygda, langs vannet og på fjellet med stier, merking, badeplasser, kart osv som en viktig satsing. Det kan gi en forståelse for at en ikke MÅ ha et sommerland eller en dyrepark. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 9

10 Produkt/målgruppe matrise eksisterende tilbud Hangursbanen Tvindefossen Bordalsgjelet Veko Andre sportsarr. Sommerkonserter Vossa Jazz Alpint/ snowboard Langrenn/ turski Elvesport/Vannsport Luftsport Slappe av, nyte naturen/utsikten Fjordene/Flåmsbanen Norway in a Nutshell Fjord cruise i Hardanger Opplevelse Baseferie Rundreise Vestland Alpin Kultur MICE Voss sitt eget produkttilbud Produkttilbud utenfor Voss (Ruter uten symbol angir svært lav sannsynlighet for bruk. Matrisen er, som resten av dokumentet, et grunnlag for diskusjon i Styringsgruppen! Vi forventer innspill og justeringer her.) Videreutvikling av produkter / tjenester Fjordene er, og vil være kjerneproduktet for majoriteten av sommerturistene, mens skianleggene kan (bør?) bli kjerneproduktet for vinterturisten. Kulturarrangementene er også produkttilbud som bør vektlegges, og videreutvikles disse målrettet kan det bidra til den ønskede veksten i antall gjester. En videreutvikling av tilbudet innen luftsport og vannsport er viktig og nødvendig for å ivareta (og helst overgå) gjestenes forventninger. I tillegg peker undersøkelsene fra HA1 på at produktutvikling rundt sykling vil dekke et behov. Det er en mulighet for alpinanleggene til å også tiltrekke seg gjester på sommeren, samtidig som for eksempel en utvikling av mulighetene rundt å sykle Rallarvegen vil kunne tiltrekke seg aktive sommergjester andre steder i kommunen. Det nye initiativet VinterVeko med fokus på de litt mer ekstreme skibaserte aktivitene vil også bidra med å opprettholde Voss sitt sporty image. Merkede turløyper i alle kategorier, fra korte rundløyper til toppturer, har blitt svært positivt mottatt på andre fjelldestinasjoner. Det bør vurderes å benytte noe av de fremtidige fellesgodemidlene til å utvikle og vedlikeholde et slikt tilbud. Det bør også vurderes hvordan Vikafjell landskapsvernområde kan benyttes for å forsterke turtilbudet på Voss. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 10

11 Det er viktig å huske på at det normalt sett er flere som ønsker å identifisere seg med aktiv fritid og mer ekstreme opplevelser enn det faktisk er gjester som benytter seg av tilbudene. Slike positive assosiasjoner styrer potensielle gjesters valg av destinasjon. (Eksempelvis er det en ikke ubetydelig andel av gjestene i Whistler som aldri står på ski. Til gjengjeld forbruker de en høyere andel av de sekundære tilbudene. Det er trendy å feriere i Whistler, derfor velger de destinasjonen.) Tilsvarende gjelder for sykkel. Noen velger downhill, men økt sykkelfokus viser at flertallet er tursyklister på et enklere nivå. Derfor er det behov både for spissing og samt et utviklet breddetilbud. Vi ønsker gjennom produkttilbudet å sørge for at gjestene kommer til Voss for å faktisk forbruke produkter og tjenester, men må skille mellom de primære driverne og det sekundære tilbudet. Et viktig moment fra HA1 og HA2 er at gjestene savner aktivitetstilbud på kveldstid og gråværsdager. Kveldsåpne innendørsaktiviteter bør derfor vektlegges i den fremtidige produktutviklingen. Utvikling av dag- og kveldsåpne innendørsaktiviteter er viktig for å sikre tilstrekkelig med valgmuligheter for gjestene. Vestlandsklimaet tilsier at behovet er tilstede, og resultatene fra HA1 og HA2 tilsier at det ikke er godt nok dekket inn. Voss sitt spisetilbud gjenspeiler per i dag ikke et ønske om fokus rundt lokal matkultur. Tvert i mot preges sentrumsbildet av et hurtigmat-tilbud hvor pizza, hamburger og kebab dominerer. For utenlandske turister (og til dels norske) bryter det med forventningene. Det er en stadig økende fokus rundt tradisjonell og økologisk mat og drikke som gir grunnlag for økt satsning på lokal matkultur. Perlen i Voss sentrum er selve vannet og parklignende grøntanlegg. Dette bør tilrettelegges i større grad både for spaserveier og trygge og enkle vannaktiviteter for barna. Gangavstand fra hele Voss sentrum. Synlig fra vei, og kan i tillegg fungere som en god stoppeffekt for rundreise/gjennomreise. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 11

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer

Trender i reiselivet. Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Trender i reiselivet av Hans Holmengen Høgskolen i Lillehammer Agenda Hva mener vi med «trender» Hva går prosjektet ut på? Noen resultater Konklusjon (om mulig) Hva forstår vi med trender? Trender i markedsføringen

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Trysils beliggenhet - Oslo Airport Gardermoen 160 km - Oslo 210 km - Stockholm 470 km - Gøteborg 500 km - København 770 km Trysilfjellet 32

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Seminar om sykkelturisme Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Viktig verktøy for sykkelturistene Før avreise: Turbeskrivelser som sier noe om veidekket, tunneler, overnattingstilbud, sykkelparkering,

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Program Strategisk forskingsprogrammet for reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene?

Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Hvordan kan det utvikles lønnsom og bærekraftig fjellturisme i kommunene? Presentasjon ved Bård Jervan Daglig leder og rådgiver i Mimir as Delprosjektleder i Innovativ Fjellturisme Bedre markedskunnskap

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Elin Bolann Administrerende direktør Voss Fjellandsby Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway En av Fjord Norge regionens største utviklingsprosjekter: Myrkdalen

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig 1 Grønn turisme i EU Hva er grønn turisme? Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte,

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer