HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI"

Transkript

1 HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI Viktige momenter fra HA1 og HA2, omdømme -og gapsanalyse: På et nasjonalt plan er det 5 tydelige assosiasjoner til Voss: 1. Vinteraktiviteter 2. Vakker fjord- og fjellnatur 3. Ekstremsport 4. Musikkfestival og andre arrangement 5. Folketradisjoner De to siste er ikke like sterke som de tre første. De internasjonale gjestene, turoperatører og transportører, har et bilde som skiller seg litt fra de andre respondentgruppene. I denne gruppen er de viktigste assosiasjonene som følger: 1. Fjords and mountains 2. Winter activities 3. Hiking, biking 4. Folk traditions Voss sine verdier er i tråd med Innovasjon Norge sitt verdivalg som skal karakterisere Noreg som reisemål FRISK, EKTE, VENNLIG OG NYSKAPENDE Voss scorer svært lavt på nyskapende - hele 69 % av de spurte internasjonale operatørene og transportørene mener at Voss er lite innovative. De viktigste grunnene til å besøke Voss: Vakker natur og landskap Nærheten til fjordene Aktivitetstilbudet Passer inn i reiseruta Kommentar: Internasjonale gjester setter vakker natur, fjord og fjell høyest. Nasjonalt blir aktivitetstilbudet vektet høyt. For internasjonale gjester blir aktivitetstilbudet viktigere ved gjenkjøp. For å øke gjenkjøp er det viktig å presentere et levende aktivitetstilbud og satse på nyskaping. Funnene er sammenfallende med fordelingen av markedsføring nasjonalt og internasjonalt. o Internasjonalt må en forholde seg til overordnet markedsføring, men satse på å bli synlig som en spydspiss. o Nasjonalt har Voss et konkurransefortrinn innen kategorien aktiv ferie som en bør bygge videre på. Gap: Den lokale næringen vurderer ikke det individuelle markedet for å dyrke sport og hobby og aktiviteter som en viktig målgruppe for Voss. For gjesten er dette derimot en av de viktigste faktorene for å besøke akkurat Voss. Attraksjoner Lokalnæring og lokalbefolkning tror at attraksjonene på Voss (faste installasjoner) er en utløsende faktor for å velge Voss. Gjestene (spesielt de internasjonale) vurderer derimot fjordene som det mest avgjørende for å velge Voss som reisemål HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 1

2 Arrangementer Arrangementer blir vurdert som viktig av alle respondentene At sommerkonserter scorer høyt viser at det er viktig å få på plass gode tilbud også om sommeren. Viktigheten av dette ser en også på den store interessen kunder fra utlandet har for økt aktivitetsnivå og at de vurderer Voss som en destinasjon med få tilbud til familier og andre på kveldstid. Aktiviteter Av de som velger kategorien annet så er sykling trukket fram som et viktig satsingsområde. Flere nevner sykling på Rallarvegen og et ønske om bedre sykkeltilbud på Voss. Det er stor interesse for utvikling av heisanlegg mot sommeraktiviteter som sykling se på internasjonal utvikling av sporten og den eksplosive økningen i interessen. Gap som må vektlegges Utenlandske gjester etterspør økt aktivitetsnivå for alle kundegrupper! De ser blant annet på Voss som et sted med få tilbud på kveldstid. Det er for få sekundære aktiviteter for familier, særlig i dårlig vær. Aktiviteter er en utløsende faktor for kundens valg av reisemål. Tilbyderne på Voss er ikke i tilstrekkelig grad oppmerksom på at kunden vektlegger dette. Attraksjonene på Voss er overvurdert av tilbyderne. Servicenivået på Voss blir vurdert bedre av tilbyder enn av gjest. Internasjonale kunder karakteriserer sentrum som stygt og kjedelig og etterspør generelt bedre infrastruktur. Oppsummering fra gruppearbeid, SG-møtet 6. Mars 2008: SWOT SOMMER-VOSS Styrker Naturtilhøva - beliggenhet Tilgjenglighet geografisk Bredde i aktivitetstilbud Ildsjeler Handelssenter Svakheter Sentrumstilbudet dødt sentrum Samarbeidsevne hvor er handelsstanden? Tilretteleggingsgraden, kommunikasjon, informasjon, parkering Aktivitetstilbud for familier Hotellfasiliteter, flere senger varme/kalde og større konferansesaler Gjennomgangstrafikken i sentrum Muligheter Tunnel bak Vangen Forbedre og utvide aktivitetstilbud Destinasjon Voss Flesland, havna i Bergen Lokalmat Lengre opphold pr. gjest Gjøre Vangen mer levende Utnytte nærheten til for eksempel Vangsvatnet og Prestegardsmoen Mini-Queenstown Trusler Flytting av Bergensbanen Tunnel bak Vangen potensielt mindre walk-ins Endringer av flyruter og fergetrafikk Manglende samarbeid, motstridende interesser Ikke balansert utvikling / vekst Tilgroing av kulturlandskap HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 2

3 Unique Selling Points sommer: Ekstremsport vann/luft ++ I hjertet av Fjord Norge Ekthet SWOT VINTER-VOSS Styrker Skitilbudet (alpint og langrenn) Snøsikkerhet SkiVoss as Nærhet til Bergen Hytteutvikling Kommunikasjonsknutepunkt Svakheter Svake (statiske) nettsider, spesielt på Engelsk/tysk++ Aktivitetstilbud uten ski Manglende, felles heiskort Manglende lavpristilbud på overnatting i sentrum Vestlandsklima - vind! Mangler lett tilgjenglige, lange preparerte turløyper Ikke skibuss - internkommunikasjon Muligheter Styrke infrastrukturen, parkering, internbusser Øke gjenkjøpsprosenten Helhetlig produkt skaper mersalgsmuligheter Gjøre sentrum mer vintervennlig, attraktiv (Belysning, skilting med mer.) After-ski i sentrum Videreutvikle vinter-veko med sommeraktiviteter Reinsdyrsafari Trusler Klima / mye vær! Infrastruktur blir flaskehals ved vekst Manglende oppslutning rundt DV Økt profesjonalisering hos konkurrentene (SkiStar) Avvik mellom forventninger og leveranse gjesten har forventninger Unique Selling Points vinter: Høy snøsikkerhet Bergens vinterdestinasjon Handelssenteret Voss (Omfanget/tilbudet - ikke det visuelle, logistikk med mer.) Norway in a nutshell HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 3

4 SWOT fra Forstudiet Sterke sider: Bredden i aktivitetstilbudet Knutepunkt Festivalene Landsby (dorf)/sentrum Svake sider: Manglende fellesorgan Manglende samarbeid Manglende felles markedsføring Servicegrad Muligheter: Etablere nytt fellesorgan Ta markedsandeler innen aktivitetsferier Vekst i fly&drive Lokal optimisme Trusler: Manglende samhandling kan føre til at Voss taper terreng Janteloven Status i dag fra Forstudiet Utviklingen i kommersielle gjestedøgn på Voss kan oppsummeres som følger: Voss er et helårs-reisemål med noe mer trafikk sommerstid enn vinterstid Voss hadde i 2005 ca kommersielle gjestedøgn En svak nedgang siden 1998 på 6%, primært yrkestrafikk 8 av 10 hotellgjester er ferie-fritidsgjester 8 av 10 kommersielle gjestedøgn er i hotellsenger 56% av gjestene er nordmenn, 44% er utlendinger Voss har en sterk posisjon i det britiske markedet og en svak posisjon i det tyske ut fra regionale markedsstrømmer. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 4

5 POSISJONERING Innledning Kombinasjonen av den geografiske beliggenheten midt i fjord-norge, samt et nasjonalt image som adrenalinbygd gjør Voss unik. Den viktigste enkeltstående årsaken for utenlandsturister til å velge Norge er fjordene. Vakker natur og landskap, nærheten til fjordene og aktivitetstilbudet er de viktigste grunnene for at turistene velger å besøke Voss. En felles posisjoneringsstrategi for nasjonale og internasjonale gjester gir kraftsamling og anbefales hvis mulig. Basert på alle tilgjenglige fakta foreslår vi følgende posisjoneringsstrategi: Internasjonal posisjonering Ved å koble Voss direkte til fjordene har vi muligheten til å dra nytte av all den internasjonale markedsføringen som gjøres i nasjonal regi. Nasjonal posisjonering Voss sin identitet nasjonalt er i stor grad knyttet til aktiviteter og fart, med begrepene ski og ekstremsport som de mest fremtredende. I tillegg bør en få frem det mangfoldige kulturelle tilbudet på Voss. Kommentarer til posisjonering Forslag til posisjoneringsstrategi er identisk for internasjonale og nasjonale gjester, med unntak av kultur. Kulturbaserte opplevelser er satsningsområde for Hordaland, og kultur er en del av sjela til Voss. Vi vet fra HA1 og HA2 at arrangementer er viktig for alle kategorier respondenter, og blant annet sommerkonsertene scorer høyt. En ytterlig spissing av posisjoneringsstrategien er Extremely Voss, og aktiviteter og tilbud sortert under følgende kategorier: Extreme Culture Extreme Adventure Extreme food Extreme Nature Med en slik spissing må Voss må ha fokus på tilrettelegging og markedsføring mot nisjesegmentet ekstemsportutøvere globalt hele året, slik at troverdigheten opprettholdes i fremtiden. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 5

6 MÅLGRUPPEDEFINISJON For norske helårsdestinasjoner er det naturlig å gjøre en hoveddeling mellom sommer og vinter gjester. Sommergjester kommer i sommerhalvåret, (inkludert vår og høst) med fjordene som viktigste driver. Vintergjester kommer for å oppleve snø, og snøbaserte produkter. Samtaler med representanter for de to alpinanleggene på Voss beskriver en høy avhengighetsgrad av godt vær i helgene. Vinterturistene er i for stor grad dagsturister evt. helgeturister med egen hytte som gjør at de ikke kommer hvis værmeldingen er dårlig. Det blir viktig fremover å fokusere på, og planlegge for varme vinterturister som har forhåndsbetalt og dermed kommer uansett vær. Fra Innovasjon Norges satsingsområder : Baseferie 1 og rundreise Baseferie, hvor turisten oppholder seg lengre tid på ett sted og gjerne foretar dagsutflukter til områder i nærheten, er et stort og viktig segment for norsk reiselivsbransje. Dette er ofte turister som leier feriehus/hytte, men det finnes også en mer eksklusiv versjon av dette segmentet, der de bruker hotell som base for ferien. Rundreisesegmentet har alltid vært stort i Norge. Norge er et land spesielt egnet for rundreiser, og turistrafikken bærer preg av dette. Rundreisene kan foregå med organiserte bussgrupper så vel som individuelle som reiser med bil. Sistnevnte kan både stå for organiseringen selv eller få det hele organisert av en turoperatør. Rundreiseturistene bor på like gjerne i campinghytter som i telt eller i egen bobil. Trenden mot kortere ferie gjør at vi mister overnattingsdøgn innenfor våre tradisjonelle og bærende produktkonsepter. For å kompensere for dette er det viktig å rekruttere nye turister ved å revitalisere og utvikle produktene, gi tilbud som er tilpasset de endrede reisemønstrene og tilfredsstiller ønsket om opplevelser. I 2008 vil Innovasjon Norge fortsatt styrke prioriterte bærende produktkonsepter: Rundreiser med bil (foredle, tematisere) Baseferier (foredle, tematisere) Scenariene fra forstudiet: Scenarie 1: Hytteparadiset Voss en situasjonsbeskrivelse i 2011 I dette scenariet skal Voss være Bergensernes hjem nr 2 med attraktive hytteområder og naturopplevelser vinterstid. Fokuset er på hyttebygging og tjenesteutvikling for å serve hyttegjestene. De internasjonale turistene kommer først og fremst fordi Voss har et attraktivt sommerprodukt, både for aktivitets- og kulturinteresserte. Voss som alpindestinasjon er ledende på Vestlandet, men har ikke kapret markedsandeler nasjonalt. Scenarie 2: ØkoVoss en situasjonsbeskrivelse i 2015 I dette scenariet skal Voss tilby sine gjester anerkjente økoturismeopplevelser tuftet på miljøhensyn, lokal verdiskaping og småskala reiselivsutvikling. Opplevelsene skal være av en slik kvalitet og tilrettelegging at det fører til en personlig endring hos gjesten. Voss skal være Norges ledende helårige økoturismereisemål med fokus på å skape minnerike kultur- og naturopplevelser produsert av Vossinger. I 2015 har det blitt et sterkt og godt samarbeid først og fremst blant småskala og landbruksbaserte reiselivet. De store reiselivsaktørene sliter pga den valgte strategien ikke gir rom for store investeringer og tiltrekker seg derfor ikke investorer. 1 *Baseturisten er en typisk sommerturist som bor på ètt sted, og reiser mye rundt. Vintergjesten er på resortferie, hvor en bor på ett sted og bruker fasilitetene på dette stedet. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 6

7 Scenarie 3: AdrenalinVoss en situasjonsbeskrivelse i 2015 Scenariets visjon og posisjon er at Voss skal være Europas Queenstown. Gjennom å tilby attraktive og tilrettelagte aktiviteter basert på naturkvalitetene på Voss skal destinasjonen være førstelinjeproduktet hver gang Norge og Fjord Norge skal markedsføre naturaktiviteter internasjonalt. I dette scenariet har Voss tiltrekt seg store investorer og tilrettelagt produktene og sentrum utelukkende for å tilfredsstille de internasjonale gjestenes behov. Den økte kommersialiseringen og internasjonaliseringen av reiselivet på Voss har imidlertid ført til en rekke harde interessekonflikter på Voss i Scenarie 4: Hver for oss en situasjonsbeskrivelse i 2010 I dette scenariet har ikke reiselivet klart å enes om en visjon. Voss har ikke klart å utvikle noen primærattraksjoner, i sentrum har det ikke skjedd stort og det nye destinasjonsselskapet etablert i 2007 hadde ikke livets rett. Det er imidlertid skapt noen vinnere innen hyttebygging og skisentrene, som eies av samme eier. Primære målgrupper for Destinasjon Voss Innledning Våre potensielle gjester ønsker å oppleve de norske fjordene, urørt natur og samtidig kunne velge blant mer tilrettelagte, spennende aktiviteter. Undersøkelsen gjennomført i HA1 viser en gjennomgående positivitet til markert vekst i reiselivsnæringen, 7 av 10 er for en 3-5 dobling fra eksisterende nivå. For å oppnå dette må det satses bevisst på målgrupper med et stort vekstpotensiale for Voss. Opplevelsesturisten Opplevelsesturisten på jakt etter Voss sine aktiviteter, med eller uten barn i alderen 6-16 år. Norsk eller utenlandsk. Vestlandet med fjordene har ikke den samme eksotiske appellen til nordmenn som det har for utlendinger naturlig nok. Ved å videreutvikle, og bredde imaget som adrenalinbygd til et mer inkluderende opplevelsesbasert konsept vil vi kunne tiltrekke oss en større andel av familier på ferie i Norge. For denne målgruppen vil det være Voss sine egne attraksjoner som blir avgjørende. Baseturisten Baseturistene våre er familier fra det norske markedet samt Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark. Fokus for Voss blir aldersgruppen 50+ fra operatører, og individuelle reisende i aldersgruppen 30+. Voss geografiske plassering gjør plassen svært velegnet for en fortsatt satsning på baseturisme. For denne målgruppen vil det være Voss geografiske plassering som er avgjørende, kombinert med et godt utviklet lokalt produkttilbud. Den typiske destinasjonsturisten er med stor sannsynlighet norsk, kanskje tysk, som reiser enten med sin partner eller med slekt og venner. Reisen er organisert på egenhånd og ble bestilt mindre enn 2 måneder før avreise. Det er mindre enn 50% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 7,5 netter 2. Rundreiseturisten Har mest sannsynlig valgt Norge uavhengig av Voss. Reisen rundt i Norge er målet, på veien stopper de på det som oppleves som de mest attraktive plassene. Den typiske rundreiseturisten er et utenlandsk par, sannsynligvis fra Europa, som har organisert reisen selv og bestilt denne minst 3 måneder før avreisen. Det er mindre enn 50% sjanse for at den er bestilt via Internett. Oppholdstiden på reisemålet er i gjennomsnitt 2,2 netter 3. 2 Gjesteundersøkelsen 2007 Hordaland, Kaizen as 3 Se fotnote 1 HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 7

8 Vestlandsfamilien Geografisk segment, og har Voss som sitt naturlige vintersportssted. Bergen med omegn et naturlig prioritert område. Familie med ett eller flere barn i alderen 6-16 år. Den typiske gjesten har hytte eller bekjente i kommunen. Alpinturisten En satsing på internasjonale alpinturister vil gi Voss sine to alpinanlegg samt eksisterende og nye overnattingssteder en mer stabil kundestrøm. Det vil igjen danne grunnlag for etablering av flere sekundære tilbydere vinterstid, samt styrke helårstilbudene. Naturlig primær målgruppe er familier fra vestlandet og Storbritannia, sekundær målgruppe Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia. En grunnstruktur med hhv. Midtuke (søndag-torsdag) Helg (torsdag-søndag) og Uke (søndagsøndag) er implementert på flere norske vinterdestinasjoner med suksess, og bør vurderes innført på Voss. Ved å fokusere innsatsen på markedsføring og salg av ferdig pakkede produkter (eks. overnatting og heiskort) blir risikoen for værbaserte omsetningssvingninger redusert for skianleggene. Kulturturisten Kulturbegrepet inkluderer de mer tradisjonelle som musikk, festivaler og idrettsarrangmenter så vel som matkultur. Undersøkelser gjort av Mintel Gastronomic Tourism Europe (2004) viser en økende interesse for lokal mat som en del av reisen og/eller opplevelsen og har etter hvert blitt en vesentlig suksessfaktor for reiseopplevelsen 4. I mangel av en god norsk definisjon på begrepet kulturturisme gjengis denne fra European Association for Tourism and Leisure: The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of residence, with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs MICE MICE segmentet (Meetings, Incentives, Conferences, Events & Exhibitions) er den eneste rene B2B gruppen. Man vet at MICE er et sterkt voksende segment hvor forbruket pr. reisende er høyere enn i markedet for ferie- og fritidsreiser. 5 Hovedsaklig ukedagstrafikk. Bedrifter i Bergensområdet, Stavanger og Haugesund, med 10 eller flere ansatte. Viktig å pakke inn flere elementer i markeds- og salgsprosessen. MICE gjestene antas å være gode potensielle kunder av matkultur og opplevelser når det blir pakket og presentert slik at det er enkelt å ta et valg. Kan fly til Bømoen være en mulighet for deler av dette segmentet? Målgruppematrise Nasjonalt Internasjonalt Sommer Baseturisten Opplevelsesturisten Kulturturisten MICE Baseturisten Rundreiseturisten Opplevelsesturisten Vinter Vestlandsfamilien MICE Alpinturisten 4 Kartlegging av markedsdata, Kaizen as 2005 for Innovasjon Norge 5 Innovasjon Norge HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 8

9 PRODUKTDEFINISJON Innledning Produktet Voss må tuftes på ekthet og renhet. Voss ligger i hjertet av fjordene, og gjestene forventer et lite stykke Norge, ikke Disneyland. En av de viktigste årsakene til gjenkjøp er at gjestens forventninger til ferien overgås i løpet av oppholdet. Tilbakemeldingene fra internasjonale turoperatører tyder på at det motsatte har vært tilfellet hittil. Primære drivere - hovedproduktene Attraksjoner Fjordene/Flåmsbanen Hangursbanen Tvindefossen Arrangementer EkstremsportVeko, Andre sportsarrangementer Vossa Jazz sommerkonserter Aktiviteter soft Norway in a Nutshell Fjord cruise i Hardanger slappe av og nyte utsikten Aktiviteter aktiv Alpint/snowboard langrenn/turski Elvesport/Vannsport luftsport Styringsgruppen ønsker å formidle behovet for de enkle tilretteleggingene for bruk av naturen, både i bygda, langs vannet og på fjellet med stier, merking, badeplasser, kart osv som en viktig satsing. Det kan gi en forståelse for at en ikke MÅ ha et sommerland eller en dyrepark. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 9

10 Produkt/målgruppe matrise eksisterende tilbud Hangursbanen Tvindefossen Bordalsgjelet Veko Andre sportsarr. Sommerkonserter Vossa Jazz Alpint/ snowboard Langrenn/ turski Elvesport/Vannsport Luftsport Slappe av, nyte naturen/utsikten Fjordene/Flåmsbanen Norway in a Nutshell Fjord cruise i Hardanger Opplevelse Baseferie Rundreise Vestland Alpin Kultur MICE Voss sitt eget produkttilbud Produkttilbud utenfor Voss (Ruter uten symbol angir svært lav sannsynlighet for bruk. Matrisen er, som resten av dokumentet, et grunnlag for diskusjon i Styringsgruppen! Vi forventer innspill og justeringer her.) Videreutvikling av produkter / tjenester Fjordene er, og vil være kjerneproduktet for majoriteten av sommerturistene, mens skianleggene kan (bør?) bli kjerneproduktet for vinterturisten. Kulturarrangementene er også produkttilbud som bør vektlegges, og videreutvikles disse målrettet kan det bidra til den ønskede veksten i antall gjester. En videreutvikling av tilbudet innen luftsport og vannsport er viktig og nødvendig for å ivareta (og helst overgå) gjestenes forventninger. I tillegg peker undersøkelsene fra HA1 på at produktutvikling rundt sykling vil dekke et behov. Det er en mulighet for alpinanleggene til å også tiltrekke seg gjester på sommeren, samtidig som for eksempel en utvikling av mulighetene rundt å sykle Rallarvegen vil kunne tiltrekke seg aktive sommergjester andre steder i kommunen. Det nye initiativet VinterVeko med fokus på de litt mer ekstreme skibaserte aktivitene vil også bidra med å opprettholde Voss sitt sporty image. Merkede turløyper i alle kategorier, fra korte rundløyper til toppturer, har blitt svært positivt mottatt på andre fjelldestinasjoner. Det bør vurderes å benytte noe av de fremtidige fellesgodemidlene til å utvikle og vedlikeholde et slikt tilbud. Det bør også vurderes hvordan Vikafjell landskapsvernområde kan benyttes for å forsterke turtilbudet på Voss. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 10

11 Det er viktig å huske på at det normalt sett er flere som ønsker å identifisere seg med aktiv fritid og mer ekstreme opplevelser enn det faktisk er gjester som benytter seg av tilbudene. Slike positive assosiasjoner styrer potensielle gjesters valg av destinasjon. (Eksempelvis er det en ikke ubetydelig andel av gjestene i Whistler som aldri står på ski. Til gjengjeld forbruker de en høyere andel av de sekundære tilbudene. Det er trendy å feriere i Whistler, derfor velger de destinasjonen.) Tilsvarende gjelder for sykkel. Noen velger downhill, men økt sykkelfokus viser at flertallet er tursyklister på et enklere nivå. Derfor er det behov både for spissing og samt et utviklet breddetilbud. Vi ønsker gjennom produkttilbudet å sørge for at gjestene kommer til Voss for å faktisk forbruke produkter og tjenester, men må skille mellom de primære driverne og det sekundære tilbudet. Et viktig moment fra HA1 og HA2 er at gjestene savner aktivitetstilbud på kveldstid og gråværsdager. Kveldsåpne innendørsaktiviteter bør derfor vektlegges i den fremtidige produktutviklingen. Utvikling av dag- og kveldsåpne innendørsaktiviteter er viktig for å sikre tilstrekkelig med valgmuligheter for gjestene. Vestlandsklimaet tilsier at behovet er tilstede, og resultatene fra HA1 og HA2 tilsier at det ikke er godt nok dekket inn. Voss sitt spisetilbud gjenspeiler per i dag ikke et ønske om fokus rundt lokal matkultur. Tvert i mot preges sentrumsbildet av et hurtigmat-tilbud hvor pizza, hamburger og kebab dominerer. For utenlandske turister (og til dels norske) bryter det med forventningene. Det er en stadig økende fokus rundt tradisjonell og økologisk mat og drikke som gir grunnlag for økt satsning på lokal matkultur. Perlen i Voss sentrum er selve vannet og parklignende grøntanlegg. Dette bør tilrettelegges i større grad både for spaserveier og trygge og enkle vannaktiviteter for barna. Gangavstand fra hele Voss sentrum. Synlig fra vei, og kan i tillegg fungere som en god stoppeffekt for rundreise/gjennomreise. HA3 Valg av posisjon og målgruppedefinering Side 11

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen 30.09.08 Ove Gjesdal Lillehammer Kunnskapspark FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann V URD E RIN G E R O G A NB E F A L IN G E R F R A R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015 Versjon 27.04.2007 Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann Etter sluttbehandling i allmøte og i styringsgruppa

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen VINTERTURISME TROMS NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen NORUT Samfunnsforskning AS Juni, 2006 Prosjektnavn Prosjektnr

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Masterplan NARVIK SOM REISEMÅL DET KAN BANKE I HJERTET, ELLER KILE I MAGEN, GJØRE DEG LYRISK, DU KAN LE, GRÅTE, ELLER HYLE...

Masterplan NARVIK SOM REISEMÅL DET KAN BANKE I HJERTET, ELLER KILE I MAGEN, GJØRE DEG LYRISK, DU KAN LE, GRÅTE, ELLER HYLE... Masterplan NARVIK SOM REISEMÅL Futurum AS DET KAN BANKE I HJERTET, ELLER KILE I MAGEN, GJØRE DEG LYRISK, DU KAN LE, GRÅTE, ELLER HYLE... NARVIK STERKE OPPLEVELSER! UTVIKLING & VEKST I NARVIK Forord Den

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.06.2015 Møtested:

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer