Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vinterstemning på Hafrsfjord i Stavanger. Foto NH. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 1/2014

3 Innhold Hovedartikler 5 Retningslinjer for markedsføring 11 Kontrollaksjon - NLH svarer 13 Hvor ble det av næringen i maten? 17 Datatilsynet Når en terapeut går bort 20 Behandling av virussykdommer 32 Foreningsnytt 38 Program NLHs fagkongress 2014 Kjære Kollega! Nytt år har startet og vi har mye å se frem til og glede oss over. Det første vi ser frem til er NLHs Fagkurs som holdes på Quality airport hotel Sola, 4 minutt med buss fra Stavanger Lufthavn. Kurset holdes den mars John Hetlelid Vi starter med registrering av deltakere allerede kl. 10:30 fredags morgen. Tema de to første dager går mye på oss selv som terapeuter. Hvordan vi kan forbedre oss selv og dermed smitte vår positive energi over på våre pasienter. Hvordan kan vi motivere våre pasienter og hvordan kan vi være Konge i vårt eget liv? Vi kan lett stivne til i vår praksis og overse mange detaljer som må til for å hjelpe våre pasienter. På fagkurset denne gang har NLH virkelig tatt spanderbuksene på for å få de beste foredragsholdere. Det er et faktum at mange av de fysiske og emosjonelle lidelser vi behandler er relatert til våre tanker og følelser. Derfor er et av temaene: Hvordan kan vi stimulere våre pasienter til å ta ansvar for egne holdninger, følelser og adferd? (les mer på side 36 i bladet). Det vil også være en stor workshop med mange utstillere som vil kunne gi deltakerne informasjon om produkter, testutstyr, mikroskoper, behandlingsutstyr som laser mv. Lørdagskveld inviterer NLH til festmiddag med komiker, DJ. Ta derfor med danseskoene. Flere av våre medlemmer har aldri vært på fagkurset sammen med oss. Det kan være mange grunner til det. Noen føler kanskje at de ikke kjenner noen, andre føler gjerne de ikke er så flinke selv, at det som kommer frem er for vanskelig og at de ikke vil kunne bruke det i egen praksis. Tro meg DU vil bli godt ivaretatt, du vil få mange nye terapeutvenner og du vil lære utrolig mye. Alle har et ansvar for egen utvikling. NLH hjelper deg med det. Vi har alle også et ansvar å styre den foretningsmessige delen av vår virksomhet. Den kan du være med å forme ved å delta på årsmøte til NLH lørdag 22. mars 2014 kl. 08:30 mens du er på fagkurset. NLH har følgende parole: LØP OG LÆR. Du skal være hjertelig velkommen til Fagkurset mars. Les mer på side 34. 1/ Homøopraktikeren 3

4 I lederen i Homøopraktikeren nr skrev vi om hvordan en pasient kan oppleve et besøk hos en alternativ behandler. Har du som terapeut satt deg inn i hvordan det er å være pasient og komme til DEG for første gang. Opptrer du da som en profesjonell behandler? Tenker du først og fremst på pasientens beste eller prøver du å selge inn flest mulig av dine tjenester for å tjene mest mulig? NLH har fått tilbakemeldinger på at terapeuter henter inn det de klarer økonomisk før de sender pasienten videre til en annen terapeut. Dette kan skje i flere ledd og blir svært kostbart for pasienten og mest trolig uten resultat. Noen terapeuter skaper også en slags avhengighet mellom terapeut og pasient. Det kan være uttalelser som virker så skremmende på pasienten at de tar valg som kan koste skjorta av dem. Pasientene tør rett og slett ikke slutte med visse produkter eller matvarer som selges av terapeutene. Dette er svært uetisk. Sterke og bastante uttalelser om symptomer pasienten har kan vekke angst hos pasienten. Det er viktig med informasjon, men en hver terapeut må virkelig veie sine ord i så henseende. Pasientene er en sårbar gruppe som må behandles deretter. Med våre råd og uttalelser kan vi påvirke pasientens valg som kan føre til alvorlige situasjoner. I Homøopraktikeren nr skrev vi om Metamedisin, hvor råd ble gitt som førte til at 5 kreftsyke nektet kreftbehandling og alle døde. Husk hva NLHs etiske regler sier: 2.1. Terapeuten plikter å behandle pasienten med respekt og ivareta vedkommende personlige integritet og autonomi En pasient er mer enn en kasus (sykdomstilfelle). Pasienten må derfor vises nødvendig 4 omsorg, og behandles med takt og diskresjon, slik at dets verdighet ivaretas, angst møtes og integritet respekteres Terapeuten må ikke på noen måte utnytte sine pasienter. Det gjelder både på det psykiske, fysiske eller økonomiske plan. Terapeuten må ikke unødig belaste pasienten ved å dra behandlingen ut i langdrag, eller foreskrive mer medisiner/behandling enn det pasienten trenger for å gjenvinne sin helse. Manglende kommunikasjon med pasienter både i alternativ bransjen og helsevesenet utløser de største klagesaker i dag. Det er derfor nyttig å være godt forberedt og tenke igjennom mulige situasjoner på forhånd. Da kan det være nyttig å minne om NLHs VEKSfag hvor du virkelig lærer om kommunikasjon, etikk og ikke minst lovverk og forvaltning som gir grunnlag for god behandling av dine pasienter. Nå i begynnelsen av året 2014 er det viktig å tenke igjennom hvor seriøs JEG er som terapeut. Følger jeg opp videreutdanning, holder jeg meg stadig oppdatert. Homøopraktikeren gir deg mange faglige vinklinger, det årlige fagkurs som NLH i år skal ha den mars 2014 gir deg mye faglig stoff som du kan glede dine pasienter med hele året. NLH har derfor gleden igjen av å invitere deg til vårt årlige fagkurs som du kan lese mer om på side i dette bladet. Ha et fint arbeidende år. John Hetlelid Leder NLH Husk NLHs fagkurs og festkveld mars 2014 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Homøopraktikeren - 1/2014

5 Retningslinjer for markedsføring av alternativbehandling Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med alternative behandleres markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.) NLH ber sine medlemmer studere regelverket nøye, slik at en ikke kommer i konflikt med lovverket. Alternativ behandling Behandlerbegrepet 1. Innledning Forbrukerombudet skal ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen til utøvere av alternativ behandling er i samsvar med lov om alternativ behandling av sykdom (alternativloven) av 27. juni 2003 nr 64 og tilhørende forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom av 11. desember 2003, gitt i medhold av alternativloven 8 femte ledd. Forbrukerombudet vil i det følgende redegjøre for kravene som stilles til markedsføring av alternativ behandling i denne forskriften. Forbrukerombudet ønsker med disse retningslinjene å gi næringsdrivende en enkel oversikt over de viktigste kravene forskriften stiller til markedsføring av virksomheten og behandlingsformen. Forbrukerombudet understreker at retningslinjene ikke er forskrifter, og at de ikke gir en uttømmende fremstilling. 2. Avgrensninger Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandlingen som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten, jfr alternativloven 2 tredje ledd. Helsepersonell er definert i helsepersonelloven (hlspl) 3. At loven kun gjelder helserelatert behandling, innebærer at tjenester som går ut på skjønnhetspleie, velværebehandling, personlig utvikling og lignende, vil falle utenfor lovens virkeområde. Lovens behandlerbegrep er vidt. Dette innebærer at også situasjoner der det ikke er personlig kontakt mellom behandler eller pasient omfattes, slik som for eksempel fjernhealing. Tilsvarende vil det også være behandling i lovens forstand dersom det benyttes ulike apparater eller andre hjelpemidler. (1) 1/ Homøopraktikeren 5

6 Sanksjoner Helsetilsynet i fylkene Vurdering Forbrukerombudet Kontaktinformasjon Registrert Forbud mot å markedsføre og behandling av visse sykdommer 6 3. Tilsyn Forbrukerombudet fører tilsyn med ikke-autorisert helsepersonells markedsføring av alternativ behandling, og vil også kunne ha tilsynskompetanse ved markedsføring av alternativ behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell ( ) når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten. Forbrukerombudet forsøker alltid å komme frem til en frivillig ordning med de næringsdrivende. Oppnås ikke frivillig ordning, kan Forbrukerombudet fatte forbudsvedtak i henhold til mfl 14 første og annet ledd eller legge saken frem for Markedsrådet, jfr mfl 12 første ledd. I forbindelse med vedtakelsen av et eventuelt forbudsvedtak vil det bli fastsatt et tvangsgebyr, med mindre særlige grunner taler mot det jf. mfl. 16. Personer som har medvirket til at ulovlig markedsføring har funnet sted, kan også holdes ansvarlig for den ulovlige markedsføringen, jfr mfl 12 annet ledd og 14 første ledd, tredje punktum. (3) Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkene fører generelt tilsyn med helsepersonell, herunder også deres markedsføring, jfr hlspl 13. Forbrukerombudet og Helsetilsynets tilsynsansvar kan altså være overlappende. Det er ingen som fører tilsyn med forsvarligheten av selve virksomheten til utøvere av alternativ behandling, men uforsvarlig behandling kan være straffbart. Offentlig påtale kan tas ut hvis allmenne hensyn krever det eller kan begjæres av Statens helsetilsyn, jfr alternativloven 9 femte ledd. 4. Markedsføring av alternativ behandling 4.1 Generelt Hovedreglen er at alt som fremheves i markedsføringen ses på som et utsagn fra annonsøren selv. Annonsøren må derfor kunne stå inne for alle forhold som fremheves i markedsføringen. Markedsføringen vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk den antas å gi den jevne forbruker, jfr forskriftens 4. I følge forskriftens 5 skal behandlerens navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon alltid fremgå. Dersom behandleren er medlem av en utøverorganisasjonen skal navnet på denne organisasjonen fremgå. Betegnelsen registrert kan ikke brukes i kombinasjon med bestemte titler eller lignende som gir inntrykk av at man enten er offentlig godkjent eller at det å være registrert innebærer en offentlig godkjenning av den enkelte alternative behandler eller behandlingsform. Registrert i tilknytning til yrkesbetegnelsen som alternativ behandler er forbeholdt den som er registrert i den frivillige registerordningen. Det er ikke tillatt å markedsføre sykdommer og lidelser som alternative Homøopraktikeren - 1/2014

7 Hovedregel Nøktern Saklig behandlere ikke har lov til å behandle, jfr alternativloven 5-7. Disse bestemmelsene forbyr alternative behandlere å utføre medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko, samt å behandle alvorlige og allmennfarlige smittsomme sykdommer. Alvorlige sykdommer er for eksempel kreft, MS, diabetes og alvorlige sinnslidelser. (4) Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, gitt i medhold av smittevernloven 1-3, gir en oversikt over hvilke smittsomme sykdommer som omfattes av forbudet. 4.2 Hovedregel, forskriftens 1: Forskriftens 1 angir forskriftens formål. Her heter det at: Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ behandling skjer på en nøktern og saklig måte, slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt. 4.2 Hovedregel, forskriftens 2: I 2 første ledd presiseres det at Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Med begrepet virksomhetens art menes i tillegg til opplysninger av mer forretningsmessig karakter, også opplysninger om de ulike behandlingsformer som utøveren tilbyr, hva disse går ut på og hvordan de gjennomføres,samt en nøktern beskrivelse av hvilke tilstander de brukes ved. Det skal blant annet legges vekt på om markedsføringen kan bidra til å utnytte befolkningens mangelfulle kunnskap, for eksempel dersom det ikke opplyses om eventuelle uheldige skader eller uønskede effekter av behandlingen. Et annet eksempel er dersom en behandler fremhever sine behandlingstjenester som mer egnet enn andre sammenlignbare behandlingsformer. Etter en konkret vurdering vil det også kunne være villedende dersom behandleren ikke opplyser pasienten om religiøse elementer som inngår i eller ligger til grunn for behandlingen, eller hvilke forklaringsmodeller eller virkelighetsoppfatninger behandlingen foregår innenfor. At markedsføringen skal være saklig vil særlig medføre krav om at markedsføringen ikke skal utformes slik at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den ordinære helsetjeneste, til helsepersonell eller til andre former for alternativ behandling eller behandlere. Sistnevnte vil særlig kunne være tilfelle dersom en alternativ behandlingsform er beskrevet på en måte som klart avviker fra det som bransjen selv/de ulike utøverorganisasjoner anser for å være en faglig korrekt beskrivelse av behandlingsformen. BICOM 2000 til salgs med mye tilleggsutstyr kr: ,- Mobil: / / Homøopraktikeren 7

8 4.3 Markedsføringens utforming I henhold til forskriftens 2 annet ledd kan man ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk Tommelfingerregel Jo mer konkrete tilstander som angis i markedsføringen, desto mer forsiktig må man være med å omtale hva som kan oppnås ved behandlingen. (5) Ved vurderingen av om et markedsføringstiltak er i overensstemmelse med forskriften er det sentralt å se på forholdet mellom beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen og konkretiseringen av tilstanden behandlingen kan brukes ved. Disse to faktorene påvirker hverandre gjensidig Beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen Det er viktig å utvise aktsomhet dersom man beskriver hva som kan oppnås ved behandlingen i sin markedsføring, da det lett vil kunne komme i konflikt med kravene om nøkternhet og saklighet, jfr ovenfor. I hovedsk ikke tillatt Noen beskrivelser av hva som kan oppnås er så sterke at det i all hovedsak ikke vil være tillatt å benytte dem i markedsføring av alternativ behandling, fordi de i seg selv er egnet til å gi forbrukerne et inntrykk av at behandlingen har en dokumentert eller garantert effekt. Eksempler på slike uttrykk er: - Virkning - Effekt - Helbreder - Kurerer - Fjerner - Behandler - Blir frisk og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. (2) I hovedsak tillatt Mildere og mer nøytrale beskrivelser av hva som kan oppnås ved behandlingen vil derimot kunne være tillatt. Eksempler på ord som etter omstendighetene vil kunne være tillatt er: - brukes ved - benyttes ved - erfaring med å benytte - egner seg - forebygger - reduserer omfanget av - lindrer og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. 8 Homøopraktikeren - 1/2014

9 Om de er tillatt eller ikke vil avhenge av sammenhengen de blir brukt i, blant annet hvor konkret man identifiserer tilstanden som knyttes til. For eksempel vil benyttes ved kunne være tillatt når det angis sammen med en generelt beskrevet tilstand, for eksempel benyttes ved muskelplager. På den annen side vil det etter Forbrukerombudets syn være i strid med forskriften å si at behandlingsformen kan benyttes ved en konkret sykdom eller lidelse som for eksempel pollenallergi. (6) I hovedsk ikke tillatt Beskrivelse av tilstander Det er viktig å utvise aktsomhet ved beskrivelsen av hvilke tilstander behandlingen kan brukes ved, jfr forskriftens forbud mot å si at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Eksempler hentet fra MR-sak 13/05 er angst, depresjon, fobi, traumer, etc. (3) Andre eksempler er: - astma - pollenallergi - senebetennelse - tennisalbue - migrene/hodepine - helvetesild - prolaps - hjerte- og karsykdommer I hovedsak tillatt Mer generelle beskrivelser av tilstander vil lettere være tillatt. Om de er tillatt eller ikke, vil avhenge av sammenhengen de brukes i, blant annet hvor sterk beskrivelse av hva som kan oppnås med behandlingen som knyttes til tilstanden. Eksempler: - rygg- og nakkeplager - mage- og tarmproblemer - allergiplager - stive muskler - problemer/ plager/ vondt/ smerter - fordøyelsesplager - tretthet/ slapphet - nedsatt immunforsvar - psykiske plager Hvert markedsføringstiltak må vurderes konkret, og det vil være en glidende overgang mellom påstander som er tillatt og de som ikke er tillatt å benytte i markedsføringen. 1/ Homøopraktikeren 9

10 Autorative kilder Eksterne kilder Bruk av lenker på internet Bruk av kilder i markedsføringen Bruk av autoritative kilder vil lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har effekt og er som hovedregel ikke tillatt. (7) Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Tilsvarende gjelder uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner og lignende. Uttalelser hvor helsepersonell går god for en alternativ behandlingsform vil lett kunne gi inntrykk av at behandlingsformen har effekt og er ikke tillatt å bruke i markedsføringen. Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen. Forbudet gjelder også for henvisninger til artikler i ukeblad, dagspresse etc. (4) Det skal ikke være mulig å omgå forbudet mot effektpåstander kun ved å henvise til kilder som ligger utenfor den enkelte utøvers markedsføring. Lenker til andre internettsider vil som hovedregel bli ansett som en del avbehandlerens markedsføring. Det bør således utvises aktsomhet ved bruk av slike lenker. Referanser: 1 Jfr FO-saker 06/958 (Flyt og balanse) og 07/914 (Brun og blid), hvor behandling i henholdsvis et floating-kar og en solseng ble funnet å være behandling i lovens forstand. 2 I MR-sak 13/05 fant Markedsrådet blant annet at det var i strid med forskriften å si at tankefeltsterapi har meget gode resultater i forhold til en rekke typer tvang, fantastisk effekt på fobier og frykt, at behandlingen lindrer angst meget effektivt og kan fjerne spenningshodepine. 3 I MR-sak 13/05 reagerte Markedsrådet på at Øverst på inngangssiden er det linker til overskrifter som angst, depresjon, fobi, smerter og trauma hvor hovedbudskapet åpenbart er at tankefelterapi har positive virkninger mot slike lidelser. 4 I MR-sak 13/05 forbød Markedsrådet å henvise til uttalelser fra fornøyde kunder og helsepersonell. Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen! Bicom-Norden Homøopraktikeren - 1/2014

11 Kontrollaksjon avdekker ulovlig markedsføring av alternativ behandling Slik lød overskriften i et sirkulære fra Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet. I Homøopraktikeren nr side 16 og 17 omtaler vi den saken. NLH lover der å følge godt med i denne saken og være en pådriver for å beholde loven om alternativ behandling, slik at alle får være med som er kvalifisert og godkjent av Helsedirektoratet. Hvorfor tas dette tema opp nå? NLH tror det er to grunner til det. Det ene er selvfølgelig sårbare forbrukere. Det andre er at Forbrukerombudet mener det er behov for endringer i regelverket knyttet til alternativ behandling. helsepersonell, er man i praksis også helt uten pasientrettigheter, skriver Anne Myhr, fagsjef i Statens Helsetilsyn. Dette er selvfølgelig NLH helt uenig i. Gry Nergård i Forbrukerombudet I en Epost til NLH skrev Gry Nergård 25.2: Det jeg mener er viktigst nå, og som vi alle bør bruke tid på når vi har fokus på alternativbransjen, er jo å forsøke å få politikerne i Helsedepartementet interessert i å se på regelverket på nytt. Jeg skjønner at både bransjen og vi ønsker det, og da har vi en god mulighet nå når det er så mye søkelys på temaet. Vi vet ikke når vi får sjansen igjen. Statens Helsetilsyn: Det stilles heller ingen formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. Ved alternativ behandling fra andre enn Fagsjef i Statens Helsetilsyn Anne Myhr Denne aksjonen som Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet satte i gang i februar 2013 var starten på en presse og TV debatt. Når har mye stilnet og den ønskede forandring av regelverk har ennå ikke kommet. NLH tar igjen opp tråden, fordi vi mener at aksjonen hadde feil adresse. De angriper den seriøse del sammen med den useriøse del av vår bransje. NLH mener det er uriktig. Vi får se om vårt innspill nå starter en debatt om noe som virkelig trengs en forandring på. NLH har skrevet brev til Statens Helsetilsyn som vi gjengir her: Statens Helsetilsyn brev til Anne Myhr Viser til tidligere telefonsamtale med deg. Jeg lovet å komme tilbake med kommentar 1/ Homøopraktikeren 11

12 på utspillet fra Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet angående Kontrollaksjon som avdekket ulovlig markedsføring av Alternativ behandling. NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere er en av landets ledende utøverorganisasjoner. Det vil si av de som er godkjente av Helsedirektoratet for Registerordningen av alternative behandlere. Den kontrollaksjon som er iscenesatt av Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet tåkelegger virkeligheten med en sammenblanding av halve sannheter og usannheter. Det går klart frem av aksjonen at begge innstanser ønsker en forandring av regelverket. Fremgangsmåten er noe underlig. Som utøverorganisasjon har vi aldri blitt spurt om vårt syn. Hadde vi blitt spurt hadde bransjen kanskje blitt spart for masse negativ omtale i pressen. Med overskriften Regelverket bør endres kommer dere med 3 påstander: 1. Det stilles ingen formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, 2. Eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. 3. Ved Alternativ Behandling... er man i praksis helt uten pasientrettigheter. Svar: 1. Det stilles fagkrav til hver terapeuts utdannelse. Fagplaner på skoler blir godkjent etter kriterier utøverorganisasjonene gir og har fått godkjent i Helsedirektoratet. Noen skoler har også godkjennelse fra NOKUT. 2. Alle behandlere/medlemmer av godkjente utøverorganisasjon har den nødvendige utdannelse innen den behandlingsform de tilbyr Hele konseptet med lovverk, registerordning, markedsføring og taushetsplikt for alternative behandlere skjermer pasientene. VEKS fag, dokumentasjonsplikt og informasjonsplikt som er selvpålagt av organisasjonene er ytterligere en styrking av pasientrettighetene. Forbrukerombudet ser behov for endringer i regelverket knyttet til alternativ behandling og sier forbrukerne må få et sterkere vern. Kommentar: Sterkere vern? Vi har loven om Alternativ Behandling. 8 med 4. ledd handler om markedsføring. Vi har Forskrifter om markedsføring av alternativ behandling av sykdom, det står klart i 6 at Forbrukerombudet og Markedsrådet skal ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn med alternative behandleres markedsføring. Vi har 6 sider med Merknader til markedsføringsforskriften som forklarer de 6 punkter i Forskriften. I tilegg har vi OT prp.27 som er forarbeidende. Forbrukerombudet er satt til å føre tilsyn, hvorfor er de da ikke mer på banen innad til utøverorganisasjonene i stedet for å skape en debatt i pressen. Er det mangel på ressurser eller vilje til å gripe fatt i det kontrollarbeid de er satt til å utføre? Funn av over 100 kontroller var det kun 4 behandlere av de seriøse registrerte utøvere som hadde ulovlig markedsføring. Det viser at den seriøse del av bransjen tar dette alvorlig, setter pasientsikkerheten og personvernet i høysete og har lykkes med det. Den useriøse del av bransjen har ingen regler å forholde seg til. Det er her ulovlighetene foregår. Det bør dere sette fokus på, ikke greie alle under en kam. Regelverket den seriøse del av bransjen har er svært bra og vi bør beholde det slik det er. NLH ønsker gjerne en bedre regulering av den useriøse del av bransjen. Det er en kontrolloppgave Forbrukerombudet har fått. I årene siden vi fikk loven om alternativ behandling i 2004 har utøverorganisasjonene Homøopraktikeren - 1/2014

13 med Saborg i spissen utviklet bransjen og styrket pasientrettighetene. Det arbeidet fortsetter vi med kontinuerlig. Jeg håper at NLHs innlegg kan skape en debatt, ikke at Regelverk bør endres, men snarere om hvilke etater som bør følge opp det ansvar de er satt til å utføre og hvordan de kan tilrettelegge dette sammen med godkjente utøverorganisasjoner. MVH John Hetlelid Leder NLH Obs! Hvor ble det av næringen i maten? Av Lars Ranes, fagsjef i Soma Nordic AS. Lars Ranes Myndighetene liker å berolige oss med at et normalt og variert kosthold ivaretar vårt behov for trygg og sunn ernæring. Mye taler for at det er et idealisert bilde av norsk mat som savner hold i virkeligheten. På verdenstoppen i sykdom Vi er på verdenstoppen når det gjelder forekomsten av mange alvorlige livsstilssykdommer, skriver statsviteren og forfatteren Hans C. Geelmuyden i sin banebrytende bok om norsk matkvalitet: Sannheten på bordet. Spørsmålet Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S er ikke om det har noe med kostholdet å gjøre, men hvor mye. Analyser av vitamin- og mineralinnholdet i maten viser at det er lov til å være bekymret. Som snittverdi for 20 grønnsaker viser matvaretabeller følgende utvikling i fra 1930 og frem til 1980: 35% mindre magnesium, 43% mindre natrium og 22 % mindre jern. Fra 1940 til 1991 falt innholdet av kalium, kalsium og kobber med henholdsvis 16%, 46% og 76%. Samme tendensen ser man for animalia som kjøtt, melk og ost. (1) Mineralfattig jord gir vitaminfattig mat Når plantene ikke får de mineralene og sporstoffene de trenger reduseres også plantenes evne til å produsere vitaminer, antioksidanter og andre essensielle næringsstoffer. Det vitner også matvaretabellene om. En anerkjent studie fra Universitetet i Texas viser at innholdet av vitamin C og B2 (riboflavin) sank med henholdsvis 15% og 38% i 43 grønnsaker, frukt og bær i perioden I følge USAs matvaretabeller var det 62% mindre vitamin C og 41% mindre betakaroten i alminnelig bladkål i år 2000 enn det var 37 år tidligere. (1) Japanerne har gode analyser på vitamininnhold i maten som går tilbake til Da var innholdet av vitamin C i spinat 150 mg per 100 gram, 1/ Homøopraktikeren 13

14 og deretter går det bare nedover: 1963: 100 mg; 1982: 63 mg og i 1994 kun 13 mg, altså en reduksjon på 90% på 50 år. (4) Må det en skjørbukepidemi til før det reageres? Mineraler og vitaminer Kroppen er en kjemisk fabrikk, og mineraler må til for å holde hjulene i gang. Tusenvis av arbeidende proteiner, dvs enzymene, er avhengig av dem for å gjøre jobben sin. Både planter, fisk, dyr og mennesker må ha over 60 for essensielle næringsstoffer, de må tilføres maten hver dag. Mineralene kommer fra jorden Mineralene er grunnstoffene som jorden består av, og som plantene suger opp gjennom sitt rotsystem. Planter driver med andre ord gruvedrift, de trekker rundt regnet 10 gram mineraler opp fra jordsmonnet per kvadratmeter hver vekstsesong. Det betyr at etter 100 år har en kvadratmeter med åkerjord mistet 1 Det kjemiske nitrogenet i kunstgjødselen, nitrater, gjør at plantene trekker til seg mye vann og ser fin ut i fasaden og ikke etter innhold av tørrstoff og næring mineraler og sporstoffer, til vekst, reproduksjon og vedlikehold. Sporstoffene er mineraler som vi bare trenger ørsmå mengde av; de inngår som små tennplugger for mange livsprosesser. Vitaminer trenger også mineraler og sporstoffer for å virke. Vitaminer har viktige antioksidant egenskaper, og de bidrar i å omdanne mat til energi og byggeklosser. Kroppen vår kan verken produsere mineraler eller vitaminer - derfor kalles de 14 kg av sitt mangfold av ca 70 mineraler, såfremt de ikke tilbakeføres i form av mineralrik jord, stein, støv eller andre komplette mineralkilder. Det gjør vi ikke. Jordbruket følger fortsatt oppskriften til den tyske baronen og kjemikeren Justus von Liebig. For over 100 år siden oppdaget han at tre mineraler fungerte som rene anabole steroider for planter: nitrogen, fosfor og kalium. Det er de tre hjørnestenene i moderne jordbruk. (2) Homøopraktikeren - 1/2014

15 Plantene holder fasaden I nevnte bok om dagens matkvalitet kan man lese: Grønnsakene og kornet vi spiser begynner å bli beslektet med westernbyene i amerikanske filmer: «De beholder fasaden, men det er da også det eneste de holder (3).» Det kjemiske nitrogenet i kunstgjødselen, nitrater, gjør at plantene trekker til seg mye vann og ser fin ut i fasaden. Siden bonden får betalt i total kilosvekt og utseende, og ikke etter innhold av tørrstoff og næring, har Liebigs bok «Jordbrukskjemi» vært bibelen for hvordan man skal drive økonomisk lukrativt jordbruk. Kunstgjødsel har maksimalt 8 mineraler. På mat kommer fra, er brakt i tilstrekkelig mineralbalanse.» Senatmennene skjønte alvoret og at utviklingen ikke var bærekraftig, men handling uteble. Den kjemiske industrien styrte allerede matproduksjonen, fra åker til fat. Verdens miljørapport som ble presentert i Rio De Janeiro i 1992 stadfester utviklingen: reduksjonen i mineralinnholdet de siste 100 årene er på hele 85% i USA og 72% i Europa. (2) Nasjoner består bare så lenge deres åkerjord består - Henry C. Wallace, professor, Iowa State College of Agriculture Livsstilssykdommer som hjerteinfarkt jomfruelig jord i jordens tidligere tidsepoker var det 10 ganger fler. Noen mener det var årsaken til at både planter, trær og dyr antok gigantiske proporsjoner på den tiden. Forskerne ropte varsko for 70 år siden Kunstgjødsel gjorde for alvor sin inntreden i jordbruket på 1930-tallet samtidig som en alarmerende økning av kroniske degenerative sykdommer begynte å vise seg. Den første advarselen ble presentert for den amerikanske kongressen allerede i 1936, i et senat-dokument tilsvarende en norsk stortingsmelding. Her kan man lese: «Labaratorietester viser at fruktene, grønnsakene, kornet, eggene og til og med melken av i dag ikke er hva den var bare for noen få generasjoner siden. De fleste av oss lider i dag av farlige diettmangler som ikke kan avhjelpes før den drenerte jorden vår Livsstilssykdommer som kreft Lærdommen fra prærien At mineralfattig jordsmonn gir dårlig helse er ikke ny kunnskap. Innvandrerhistorien i Nord- Amerika forteller det samme: Når gårder ble ryddet på den jomfruelige landjorda på prærien, levde innbyggerne godt av det jorda gav de første årene. Etter noen år var det derimot slutt på velstanden. Kroniske plager dukket opp og fødselsdefekter blant de nyfødte var hyppigere. Folk ble i det hele tatt utsatt for mer sykdom. De som hadde landjord ved elveleier, som fra tid til annen ble oversvømt av mineralrikt elvevann fra fjellet, var de eneste som slapp unna, skriver den nobelprisnominerte forskeren Joel Wallach i boken Rare Earths Forbidden Cures. (2) 1/ Homøopraktikeren 15

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 2-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Morgenstemning over Gandsfjorden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11. årgang Den ene vinterdag på Storhaug i Stavanger Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2015 - 11. årgang Forsommer på Arsvågen i Rogaland fylke. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2012 - 8. årgang Du skjønne Mai på Vålandspipå i Stavanger Norges Landsforbund

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2008 - 4. årgang Vi gratulerer Stavanger med kulturbystatus 12. januar 2008.

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer