Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vinterstemning på Hafrsfjord i Stavanger. Foto NH. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 1/2014

3 Innhold Hovedartikler 5 Retningslinjer for markedsføring 11 Kontrollaksjon - NLH svarer 13 Hvor ble det av næringen i maten? 17 Datatilsynet Når en terapeut går bort 20 Behandling av virussykdommer 32 Foreningsnytt 38 Program NLHs fagkongress 2014 Kjære Kollega! Nytt år har startet og vi har mye å se frem til og glede oss over. Det første vi ser frem til er NLHs Fagkurs som holdes på Quality airport hotel Sola, 4 minutt med buss fra Stavanger Lufthavn. Kurset holdes den mars John Hetlelid Vi starter med registrering av deltakere allerede kl. 10:30 fredags morgen. Tema de to første dager går mye på oss selv som terapeuter. Hvordan vi kan forbedre oss selv og dermed smitte vår positive energi over på våre pasienter. Hvordan kan vi motivere våre pasienter og hvordan kan vi være Konge i vårt eget liv? Vi kan lett stivne til i vår praksis og overse mange detaljer som må til for å hjelpe våre pasienter. På fagkurset denne gang har NLH virkelig tatt spanderbuksene på for å få de beste foredragsholdere. Det er et faktum at mange av de fysiske og emosjonelle lidelser vi behandler er relatert til våre tanker og følelser. Derfor er et av temaene: Hvordan kan vi stimulere våre pasienter til å ta ansvar for egne holdninger, følelser og adferd? (les mer på side 36 i bladet). Det vil også være en stor workshop med mange utstillere som vil kunne gi deltakerne informasjon om produkter, testutstyr, mikroskoper, behandlingsutstyr som laser mv. Lørdagskveld inviterer NLH til festmiddag med komiker, DJ. Ta derfor med danseskoene. Flere av våre medlemmer har aldri vært på fagkurset sammen med oss. Det kan være mange grunner til det. Noen føler kanskje at de ikke kjenner noen, andre føler gjerne de ikke er så flinke selv, at det som kommer frem er for vanskelig og at de ikke vil kunne bruke det i egen praksis. Tro meg DU vil bli godt ivaretatt, du vil få mange nye terapeutvenner og du vil lære utrolig mye. Alle har et ansvar for egen utvikling. NLH hjelper deg med det. Vi har alle også et ansvar å styre den foretningsmessige delen av vår virksomhet. Den kan du være med å forme ved å delta på årsmøte til NLH lørdag 22. mars 2014 kl. 08:30 mens du er på fagkurset. NLH har følgende parole: LØP OG LÆR. Du skal være hjertelig velkommen til Fagkurset mars. Les mer på side 34. 1/ Homøopraktikeren 3

4 I lederen i Homøopraktikeren nr skrev vi om hvordan en pasient kan oppleve et besøk hos en alternativ behandler. Har du som terapeut satt deg inn i hvordan det er å være pasient og komme til DEG for første gang. Opptrer du da som en profesjonell behandler? Tenker du først og fremst på pasientens beste eller prøver du å selge inn flest mulig av dine tjenester for å tjene mest mulig? NLH har fått tilbakemeldinger på at terapeuter henter inn det de klarer økonomisk før de sender pasienten videre til en annen terapeut. Dette kan skje i flere ledd og blir svært kostbart for pasienten og mest trolig uten resultat. Noen terapeuter skaper også en slags avhengighet mellom terapeut og pasient. Det kan være uttalelser som virker så skremmende på pasienten at de tar valg som kan koste skjorta av dem. Pasientene tør rett og slett ikke slutte med visse produkter eller matvarer som selges av terapeutene. Dette er svært uetisk. Sterke og bastante uttalelser om symptomer pasienten har kan vekke angst hos pasienten. Det er viktig med informasjon, men en hver terapeut må virkelig veie sine ord i så henseende. Pasientene er en sårbar gruppe som må behandles deretter. Med våre råd og uttalelser kan vi påvirke pasientens valg som kan føre til alvorlige situasjoner. I Homøopraktikeren nr skrev vi om Metamedisin, hvor råd ble gitt som førte til at 5 kreftsyke nektet kreftbehandling og alle døde. Husk hva NLHs etiske regler sier: 2.1. Terapeuten plikter å behandle pasienten med respekt og ivareta vedkommende personlige integritet og autonomi En pasient er mer enn en kasus (sykdomstilfelle). Pasienten må derfor vises nødvendig 4 omsorg, og behandles med takt og diskresjon, slik at dets verdighet ivaretas, angst møtes og integritet respekteres Terapeuten må ikke på noen måte utnytte sine pasienter. Det gjelder både på det psykiske, fysiske eller økonomiske plan. Terapeuten må ikke unødig belaste pasienten ved å dra behandlingen ut i langdrag, eller foreskrive mer medisiner/behandling enn det pasienten trenger for å gjenvinne sin helse. Manglende kommunikasjon med pasienter både i alternativ bransjen og helsevesenet utløser de største klagesaker i dag. Det er derfor nyttig å være godt forberedt og tenke igjennom mulige situasjoner på forhånd. Da kan det være nyttig å minne om NLHs VEKSfag hvor du virkelig lærer om kommunikasjon, etikk og ikke minst lovverk og forvaltning som gir grunnlag for god behandling av dine pasienter. Nå i begynnelsen av året 2014 er det viktig å tenke igjennom hvor seriøs JEG er som terapeut. Følger jeg opp videreutdanning, holder jeg meg stadig oppdatert. Homøopraktikeren gir deg mange faglige vinklinger, det årlige fagkurs som NLH i år skal ha den mars 2014 gir deg mye faglig stoff som du kan glede dine pasienter med hele året. NLH har derfor gleden igjen av å invitere deg til vårt årlige fagkurs som du kan lese mer om på side i dette bladet. Ha et fint arbeidende år. John Hetlelid Leder NLH Husk NLHs fagkurs og festkveld mars 2014 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Homøopraktikeren - 1/2014

5 Retningslinjer for markedsføring av alternativbehandling Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med alternative behandleres markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.) NLH ber sine medlemmer studere regelverket nøye, slik at en ikke kommer i konflikt med lovverket. Alternativ behandling Behandlerbegrepet 1. Innledning Forbrukerombudet skal ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen til utøvere av alternativ behandling er i samsvar med lov om alternativ behandling av sykdom (alternativloven) av 27. juni 2003 nr 64 og tilhørende forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom av 11. desember 2003, gitt i medhold av alternativloven 8 femte ledd. Forbrukerombudet vil i det følgende redegjøre for kravene som stilles til markedsføring av alternativ behandling i denne forskriften. Forbrukerombudet ønsker med disse retningslinjene å gi næringsdrivende en enkel oversikt over de viktigste kravene forskriften stiller til markedsføring av virksomheten og behandlingsformen. Forbrukerombudet understreker at retningslinjene ikke er forskrifter, og at de ikke gir en uttømmende fremstilling. 2. Avgrensninger Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandlingen som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten, jfr alternativloven 2 tredje ledd. Helsepersonell er definert i helsepersonelloven (hlspl) 3. At loven kun gjelder helserelatert behandling, innebærer at tjenester som går ut på skjønnhetspleie, velværebehandling, personlig utvikling og lignende, vil falle utenfor lovens virkeområde. Lovens behandlerbegrep er vidt. Dette innebærer at også situasjoner der det ikke er personlig kontakt mellom behandler eller pasient omfattes, slik som for eksempel fjernhealing. Tilsvarende vil det også være behandling i lovens forstand dersom det benyttes ulike apparater eller andre hjelpemidler. (1) 1/ Homøopraktikeren 5

6 Sanksjoner Helsetilsynet i fylkene Vurdering Forbrukerombudet Kontaktinformasjon Registrert Forbud mot å markedsføre og behandling av visse sykdommer 6 3. Tilsyn Forbrukerombudet fører tilsyn med ikke-autorisert helsepersonells markedsføring av alternativ behandling, og vil også kunne ha tilsynskompetanse ved markedsføring av alternativ behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell ( ) når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten. Forbrukerombudet forsøker alltid å komme frem til en frivillig ordning med de næringsdrivende. Oppnås ikke frivillig ordning, kan Forbrukerombudet fatte forbudsvedtak i henhold til mfl 14 første og annet ledd eller legge saken frem for Markedsrådet, jfr mfl 12 første ledd. I forbindelse med vedtakelsen av et eventuelt forbudsvedtak vil det bli fastsatt et tvangsgebyr, med mindre særlige grunner taler mot det jf. mfl. 16. Personer som har medvirket til at ulovlig markedsføring har funnet sted, kan også holdes ansvarlig for den ulovlige markedsføringen, jfr mfl 12 annet ledd og 14 første ledd, tredje punktum. (3) Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylkene fører generelt tilsyn med helsepersonell, herunder også deres markedsføring, jfr hlspl 13. Forbrukerombudet og Helsetilsynets tilsynsansvar kan altså være overlappende. Det er ingen som fører tilsyn med forsvarligheten av selve virksomheten til utøvere av alternativ behandling, men uforsvarlig behandling kan være straffbart. Offentlig påtale kan tas ut hvis allmenne hensyn krever det eller kan begjæres av Statens helsetilsyn, jfr alternativloven 9 femte ledd. 4. Markedsføring av alternativ behandling 4.1 Generelt Hovedreglen er at alt som fremheves i markedsføringen ses på som et utsagn fra annonsøren selv. Annonsøren må derfor kunne stå inne for alle forhold som fremheves i markedsføringen. Markedsføringen vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk den antas å gi den jevne forbruker, jfr forskriftens 4. I følge forskriftens 5 skal behandlerens navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon alltid fremgå. Dersom behandleren er medlem av en utøverorganisasjonen skal navnet på denne organisasjonen fremgå. Betegnelsen registrert kan ikke brukes i kombinasjon med bestemte titler eller lignende som gir inntrykk av at man enten er offentlig godkjent eller at det å være registrert innebærer en offentlig godkjenning av den enkelte alternative behandler eller behandlingsform. Registrert i tilknytning til yrkesbetegnelsen som alternativ behandler er forbeholdt den som er registrert i den frivillige registerordningen. Det er ikke tillatt å markedsføre sykdommer og lidelser som alternative Homøopraktikeren - 1/2014

7 Hovedregel Nøktern Saklig behandlere ikke har lov til å behandle, jfr alternativloven 5-7. Disse bestemmelsene forbyr alternative behandlere å utføre medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko, samt å behandle alvorlige og allmennfarlige smittsomme sykdommer. Alvorlige sykdommer er for eksempel kreft, MS, diabetes og alvorlige sinnslidelser. (4) Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, gitt i medhold av smittevernloven 1-3, gir en oversikt over hvilke smittsomme sykdommer som omfattes av forbudet. 4.2 Hovedregel, forskriftens 1: Forskriftens 1 angir forskriftens formål. Her heter det at: Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ behandling skjer på en nøktern og saklig måte, slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt. 4.2 Hovedregel, forskriftens 2: I 2 første ledd presiseres det at Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Med begrepet virksomhetens art menes i tillegg til opplysninger av mer forretningsmessig karakter, også opplysninger om de ulike behandlingsformer som utøveren tilbyr, hva disse går ut på og hvordan de gjennomføres,samt en nøktern beskrivelse av hvilke tilstander de brukes ved. Det skal blant annet legges vekt på om markedsføringen kan bidra til å utnytte befolkningens mangelfulle kunnskap, for eksempel dersom det ikke opplyses om eventuelle uheldige skader eller uønskede effekter av behandlingen. Et annet eksempel er dersom en behandler fremhever sine behandlingstjenester som mer egnet enn andre sammenlignbare behandlingsformer. Etter en konkret vurdering vil det også kunne være villedende dersom behandleren ikke opplyser pasienten om religiøse elementer som inngår i eller ligger til grunn for behandlingen, eller hvilke forklaringsmodeller eller virkelighetsoppfatninger behandlingen foregår innenfor. At markedsføringen skal være saklig vil særlig medføre krav om at markedsføringen ikke skal utformes slik at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den ordinære helsetjeneste, til helsepersonell eller til andre former for alternativ behandling eller behandlere. Sistnevnte vil særlig kunne være tilfelle dersom en alternativ behandlingsform er beskrevet på en måte som klart avviker fra det som bransjen selv/de ulike utøverorganisasjoner anser for å være en faglig korrekt beskrivelse av behandlingsformen. BICOM 2000 til salgs med mye tilleggsutstyr kr: ,- Mobil: / / Homøopraktikeren 7

8 4.3 Markedsføringens utforming I henhold til forskriftens 2 annet ledd kan man ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk Tommelfingerregel Jo mer konkrete tilstander som angis i markedsføringen, desto mer forsiktig må man være med å omtale hva som kan oppnås ved behandlingen. (5) Ved vurderingen av om et markedsføringstiltak er i overensstemmelse med forskriften er det sentralt å se på forholdet mellom beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen og konkretiseringen av tilstanden behandlingen kan brukes ved. Disse to faktorene påvirker hverandre gjensidig Beskrivelsen av hva som kan oppnås ved behandlingen Det er viktig å utvise aktsomhet dersom man beskriver hva som kan oppnås ved behandlingen i sin markedsføring, da det lett vil kunne komme i konflikt med kravene om nøkternhet og saklighet, jfr ovenfor. I hovedsk ikke tillatt Noen beskrivelser av hva som kan oppnås er så sterke at det i all hovedsak ikke vil være tillatt å benytte dem i markedsføring av alternativ behandling, fordi de i seg selv er egnet til å gi forbrukerne et inntrykk av at behandlingen har en dokumentert eller garantert effekt. Eksempler på slike uttrykk er: - Virkning - Effekt - Helbreder - Kurerer - Fjerner - Behandler - Blir frisk og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. (2) I hovedsak tillatt Mildere og mer nøytrale beskrivelser av hva som kan oppnås ved behandlingen vil derimot kunne være tillatt. Eksempler på ord som etter omstendighetene vil kunne være tillatt er: - brukes ved - benyttes ved - erfaring med å benytte - egner seg - forebygger - reduserer omfanget av - lindrer og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. 8 Homøopraktikeren - 1/2014

9 Om de er tillatt eller ikke vil avhenge av sammenhengen de blir brukt i, blant annet hvor konkret man identifiserer tilstanden som knyttes til. For eksempel vil benyttes ved kunne være tillatt når det angis sammen med en generelt beskrevet tilstand, for eksempel benyttes ved muskelplager. På den annen side vil det etter Forbrukerombudets syn være i strid med forskriften å si at behandlingsformen kan benyttes ved en konkret sykdom eller lidelse som for eksempel pollenallergi. (6) I hovedsk ikke tillatt Beskrivelse av tilstander Det er viktig å utvise aktsomhet ved beskrivelsen av hvilke tilstander behandlingen kan brukes ved, jfr forskriftens forbud mot å si at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Eksempler hentet fra MR-sak 13/05 er angst, depresjon, fobi, traumer, etc. (3) Andre eksempler er: - astma - pollenallergi - senebetennelse - tennisalbue - migrene/hodepine - helvetesild - prolaps - hjerte- og karsykdommer I hovedsak tillatt Mer generelle beskrivelser av tilstander vil lettere være tillatt. Om de er tillatt eller ikke, vil avhenge av sammenhengen de brukes i, blant annet hvor sterk beskrivelse av hva som kan oppnås med behandlingen som knyttes til tilstanden. Eksempler: - rygg- og nakkeplager - mage- og tarmproblemer - allergiplager - stive muskler - problemer/ plager/ vondt/ smerter - fordøyelsesplager - tretthet/ slapphet - nedsatt immunforsvar - psykiske plager Hvert markedsføringstiltak må vurderes konkret, og det vil være en glidende overgang mellom påstander som er tillatt og de som ikke er tillatt å benytte i markedsføringen. 1/ Homøopraktikeren 9

10 Autorative kilder Eksterne kilder Bruk av lenker på internet Bruk av kilder i markedsføringen Bruk av autoritative kilder vil lett oppfattes som en påstand om at behandlingen har effekt og er som hovedregel ikke tillatt. (7) Eksempler er vitenskapelige studier eller forskning som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Tilsvarende gjelder uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner og lignende. Uttalelser hvor helsepersonell går god for en alternativ behandlingsform vil lett kunne gi inntrykk av at behandlingsformen har effekt og er ikke tillatt å bruke i markedsføringen. Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen. Forbudet gjelder også for henvisninger til artikler i ukeblad, dagspresse etc. (4) Det skal ikke være mulig å omgå forbudet mot effektpåstander kun ved å henvise til kilder som ligger utenfor den enkelte utøvers markedsføring. Lenker til andre internettsider vil som hovedregel bli ansett som en del avbehandlerens markedsføring. Det bør således utvises aktsomhet ved bruk av slike lenker. Referanser: 1 Jfr FO-saker 06/958 (Flyt og balanse) og 07/914 (Brun og blid), hvor behandling i henholdsvis et floating-kar og en solseng ble funnet å være behandling i lovens forstand. 2 I MR-sak 13/05 fant Markedsrådet blant annet at det var i strid med forskriften å si at tankefeltsterapi har meget gode resultater i forhold til en rekke typer tvang, fantastisk effekt på fobier og frykt, at behandlingen lindrer angst meget effektivt og kan fjerne spenningshodepine. 3 I MR-sak 13/05 reagerte Markedsrådet på at Øverst på inngangssiden er det linker til overskrifter som angst, depresjon, fobi, smerter og trauma hvor hovedbudskapet åpenbart er at tankefelterapi har positive virkninger mot slike lidelser. 4 I MR-sak 13/05 forbød Markedsrådet å henvise til uttalelser fra fornøyde kunder og helsepersonell. Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen! Bicom-Norden Homøopraktikeren - 1/2014

11 Kontrollaksjon avdekker ulovlig markedsføring av alternativ behandling Slik lød overskriften i et sirkulære fra Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet. I Homøopraktikeren nr side 16 og 17 omtaler vi den saken. NLH lover der å følge godt med i denne saken og være en pådriver for å beholde loven om alternativ behandling, slik at alle får være med som er kvalifisert og godkjent av Helsedirektoratet. Hvorfor tas dette tema opp nå? NLH tror det er to grunner til det. Det ene er selvfølgelig sårbare forbrukere. Det andre er at Forbrukerombudet mener det er behov for endringer i regelverket knyttet til alternativ behandling. helsepersonell, er man i praksis også helt uten pasientrettigheter, skriver Anne Myhr, fagsjef i Statens Helsetilsyn. Dette er selvfølgelig NLH helt uenig i. Gry Nergård i Forbrukerombudet I en Epost til NLH skrev Gry Nergård 25.2: Det jeg mener er viktigst nå, og som vi alle bør bruke tid på når vi har fokus på alternativbransjen, er jo å forsøke å få politikerne i Helsedepartementet interessert i å se på regelverket på nytt. Jeg skjønner at både bransjen og vi ønsker det, og da har vi en god mulighet nå når det er så mye søkelys på temaet. Vi vet ikke når vi får sjansen igjen. Statens Helsetilsyn: Det stilles heller ingen formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. Ved alternativ behandling fra andre enn Fagsjef i Statens Helsetilsyn Anne Myhr Denne aksjonen som Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet satte i gang i februar 2013 var starten på en presse og TV debatt. Når har mye stilnet og den ønskede forandring av regelverk har ennå ikke kommet. NLH tar igjen opp tråden, fordi vi mener at aksjonen hadde feil adresse. De angriper den seriøse del sammen med den useriøse del av vår bransje. NLH mener det er uriktig. Vi får se om vårt innspill nå starter en debatt om noe som virkelig trengs en forandring på. NLH har skrevet brev til Statens Helsetilsyn som vi gjengir her: Statens Helsetilsyn brev til Anne Myhr Viser til tidligere telefonsamtale med deg. Jeg lovet å komme tilbake med kommentar 1/ Homøopraktikeren 11

12 på utspillet fra Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet angående Kontrollaksjon som avdekket ulovlig markedsføring av Alternativ behandling. NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere er en av landets ledende utøverorganisasjoner. Det vil si av de som er godkjente av Helsedirektoratet for Registerordningen av alternative behandlere. Den kontrollaksjon som er iscenesatt av Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet tåkelegger virkeligheten med en sammenblanding av halve sannheter og usannheter. Det går klart frem av aksjonen at begge innstanser ønsker en forandring av regelverket. Fremgangsmåten er noe underlig. Som utøverorganisasjon har vi aldri blitt spurt om vårt syn. Hadde vi blitt spurt hadde bransjen kanskje blitt spart for masse negativ omtale i pressen. Med overskriften Regelverket bør endres kommer dere med 3 påstander: 1. Det stilles ingen formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, 2. Eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. 3. Ved Alternativ Behandling... er man i praksis helt uten pasientrettigheter. Svar: 1. Det stilles fagkrav til hver terapeuts utdannelse. Fagplaner på skoler blir godkjent etter kriterier utøverorganisasjonene gir og har fått godkjent i Helsedirektoratet. Noen skoler har også godkjennelse fra NOKUT. 2. Alle behandlere/medlemmer av godkjente utøverorganisasjon har den nødvendige utdannelse innen den behandlingsform de tilbyr Hele konseptet med lovverk, registerordning, markedsføring og taushetsplikt for alternative behandlere skjermer pasientene. VEKS fag, dokumentasjonsplikt og informasjonsplikt som er selvpålagt av organisasjonene er ytterligere en styrking av pasientrettighetene. Forbrukerombudet ser behov for endringer i regelverket knyttet til alternativ behandling og sier forbrukerne må få et sterkere vern. Kommentar: Sterkere vern? Vi har loven om Alternativ Behandling. 8 med 4. ledd handler om markedsføring. Vi har Forskrifter om markedsføring av alternativ behandling av sykdom, det står klart i 6 at Forbrukerombudet og Markedsrådet skal ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn med alternative behandleres markedsføring. Vi har 6 sider med Merknader til markedsføringsforskriften som forklarer de 6 punkter i Forskriften. I tilegg har vi OT prp.27 som er forarbeidende. Forbrukerombudet er satt til å føre tilsyn, hvorfor er de da ikke mer på banen innad til utøverorganisasjonene i stedet for å skape en debatt i pressen. Er det mangel på ressurser eller vilje til å gripe fatt i det kontrollarbeid de er satt til å utføre? Funn av over 100 kontroller var det kun 4 behandlere av de seriøse registrerte utøvere som hadde ulovlig markedsføring. Det viser at den seriøse del av bransjen tar dette alvorlig, setter pasientsikkerheten og personvernet i høysete og har lykkes med det. Den useriøse del av bransjen har ingen regler å forholde seg til. Det er her ulovlighetene foregår. Det bør dere sette fokus på, ikke greie alle under en kam. Regelverket den seriøse del av bransjen har er svært bra og vi bør beholde det slik det er. NLH ønsker gjerne en bedre regulering av den useriøse del av bransjen. Det er en kontrolloppgave Forbrukerombudet har fått. I årene siden vi fikk loven om alternativ behandling i 2004 har utøverorganisasjonene Homøopraktikeren - 1/2014

13 med Saborg i spissen utviklet bransjen og styrket pasientrettighetene. Det arbeidet fortsetter vi med kontinuerlig. Jeg håper at NLHs innlegg kan skape en debatt, ikke at Regelverk bør endres, men snarere om hvilke etater som bør følge opp det ansvar de er satt til å utføre og hvordan de kan tilrettelegge dette sammen med godkjente utøverorganisasjoner. MVH John Hetlelid Leder NLH Obs! Hvor ble det av næringen i maten? Av Lars Ranes, fagsjef i Soma Nordic AS. Lars Ranes Myndighetene liker å berolige oss med at et normalt og variert kosthold ivaretar vårt behov for trygg og sunn ernæring. Mye taler for at det er et idealisert bilde av norsk mat som savner hold i virkeligheten. På verdenstoppen i sykdom Vi er på verdenstoppen når det gjelder forekomsten av mange alvorlige livsstilssykdommer, skriver statsviteren og forfatteren Hans C. Geelmuyden i sin banebrytende bok om norsk matkvalitet: Sannheten på bordet. Spørsmålet Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S er ikke om det har noe med kostholdet å gjøre, men hvor mye. Analyser av vitamin- og mineralinnholdet i maten viser at det er lov til å være bekymret. Som snittverdi for 20 grønnsaker viser matvaretabeller følgende utvikling i fra 1930 og frem til 1980: 35% mindre magnesium, 43% mindre natrium og 22 % mindre jern. Fra 1940 til 1991 falt innholdet av kalium, kalsium og kobber med henholdsvis 16%, 46% og 76%. Samme tendensen ser man for animalia som kjøtt, melk og ost. (1) Mineralfattig jord gir vitaminfattig mat Når plantene ikke får de mineralene og sporstoffene de trenger reduseres også plantenes evne til å produsere vitaminer, antioksidanter og andre essensielle næringsstoffer. Det vitner også matvaretabellene om. En anerkjent studie fra Universitetet i Texas viser at innholdet av vitamin C og B2 (riboflavin) sank med henholdsvis 15% og 38% i 43 grønnsaker, frukt og bær i perioden I følge USAs matvaretabeller var det 62% mindre vitamin C og 41% mindre betakaroten i alminnelig bladkål i år 2000 enn det var 37 år tidligere. (1) Japanerne har gode analyser på vitamininnhold i maten som går tilbake til Da var innholdet av vitamin C i spinat 150 mg per 100 gram, 1/ Homøopraktikeren 13

14 og deretter går det bare nedover: 1963: 100 mg; 1982: 63 mg og i 1994 kun 13 mg, altså en reduksjon på 90% på 50 år. (4) Må det en skjørbukepidemi til før det reageres? Mineraler og vitaminer Kroppen er en kjemisk fabrikk, og mineraler må til for å holde hjulene i gang. Tusenvis av arbeidende proteiner, dvs enzymene, er avhengig av dem for å gjøre jobben sin. Både planter, fisk, dyr og mennesker må ha over 60 for essensielle næringsstoffer, de må tilføres maten hver dag. Mineralene kommer fra jorden Mineralene er grunnstoffene som jorden består av, og som plantene suger opp gjennom sitt rotsystem. Planter driver med andre ord gruvedrift, de trekker rundt regnet 10 gram mineraler opp fra jordsmonnet per kvadratmeter hver vekstsesong. Det betyr at etter 100 år har en kvadratmeter med åkerjord mistet 1 Det kjemiske nitrogenet i kunstgjødselen, nitrater, gjør at plantene trekker til seg mye vann og ser fin ut i fasaden og ikke etter innhold av tørrstoff og næring mineraler og sporstoffer, til vekst, reproduksjon og vedlikehold. Sporstoffene er mineraler som vi bare trenger ørsmå mengde av; de inngår som små tennplugger for mange livsprosesser. Vitaminer trenger også mineraler og sporstoffer for å virke. Vitaminer har viktige antioksidant egenskaper, og de bidrar i å omdanne mat til energi og byggeklosser. Kroppen vår kan verken produsere mineraler eller vitaminer - derfor kalles de 14 kg av sitt mangfold av ca 70 mineraler, såfremt de ikke tilbakeføres i form av mineralrik jord, stein, støv eller andre komplette mineralkilder. Det gjør vi ikke. Jordbruket følger fortsatt oppskriften til den tyske baronen og kjemikeren Justus von Liebig. For over 100 år siden oppdaget han at tre mineraler fungerte som rene anabole steroider for planter: nitrogen, fosfor og kalium. Det er de tre hjørnestenene i moderne jordbruk. (2) Homøopraktikeren - 1/2014

15 Plantene holder fasaden I nevnte bok om dagens matkvalitet kan man lese: Grønnsakene og kornet vi spiser begynner å bli beslektet med westernbyene i amerikanske filmer: «De beholder fasaden, men det er da også det eneste de holder (3).» Det kjemiske nitrogenet i kunstgjødselen, nitrater, gjør at plantene trekker til seg mye vann og ser fin ut i fasaden. Siden bonden får betalt i total kilosvekt og utseende, og ikke etter innhold av tørrstoff og næring, har Liebigs bok «Jordbrukskjemi» vært bibelen for hvordan man skal drive økonomisk lukrativt jordbruk. Kunstgjødsel har maksimalt 8 mineraler. På mat kommer fra, er brakt i tilstrekkelig mineralbalanse.» Senatmennene skjønte alvoret og at utviklingen ikke var bærekraftig, men handling uteble. Den kjemiske industrien styrte allerede matproduksjonen, fra åker til fat. Verdens miljørapport som ble presentert i Rio De Janeiro i 1992 stadfester utviklingen: reduksjonen i mineralinnholdet de siste 100 årene er på hele 85% i USA og 72% i Europa. (2) Nasjoner består bare så lenge deres åkerjord består - Henry C. Wallace, professor, Iowa State College of Agriculture Livsstilssykdommer som hjerteinfarkt jomfruelig jord i jordens tidligere tidsepoker var det 10 ganger fler. Noen mener det var årsaken til at både planter, trær og dyr antok gigantiske proporsjoner på den tiden. Forskerne ropte varsko for 70 år siden Kunstgjødsel gjorde for alvor sin inntreden i jordbruket på 1930-tallet samtidig som en alarmerende økning av kroniske degenerative sykdommer begynte å vise seg. Den første advarselen ble presentert for den amerikanske kongressen allerede i 1936, i et senat-dokument tilsvarende en norsk stortingsmelding. Her kan man lese: «Labaratorietester viser at fruktene, grønnsakene, kornet, eggene og til og med melken av i dag ikke er hva den var bare for noen få generasjoner siden. De fleste av oss lider i dag av farlige diettmangler som ikke kan avhjelpes før den drenerte jorden vår Livsstilssykdommer som kreft Lærdommen fra prærien At mineralfattig jordsmonn gir dårlig helse er ikke ny kunnskap. Innvandrerhistorien i Nord- Amerika forteller det samme: Når gårder ble ryddet på den jomfruelige landjorda på prærien, levde innbyggerne godt av det jorda gav de første årene. Etter noen år var det derimot slutt på velstanden. Kroniske plager dukket opp og fødselsdefekter blant de nyfødte var hyppigere. Folk ble i det hele tatt utsatt for mer sykdom. De som hadde landjord ved elveleier, som fra tid til annen ble oversvømt av mineralrikt elvevann fra fjellet, var de eneste som slapp unna, skriver den nobelprisnominerte forskeren Joel Wallach i boken Rare Earths Forbidden Cures. (2) 1/ Homøopraktikeren 15

16 Hva kan vi lære I begynnelsen av 1900-tallet ble kun 2-3% av befolkningen i den vestlige verden rammet av alvorlige folkesykdommer som kreft og hjerte- og karsykdom. I dag er det over ti ganger så mange, og økningen av demens, allergier, autoimmune sykdommer og diabetes har vært dramatisk. Kulturer som lever på sin opprinnelige føde har den samme lave forekomsten av degenerative folkesykdommer som vi hadde for over 100 år siden. Det er grundig redegjort for i rapporten «Nutrition and Phycical Degeneration» av tannlegen Weston Price. På 1930-tallet kartla helsen til 16 Indianerstammer i Andesfjellene er kjent for sine mange 100-åringer. flere titalls befolkningsgrupper rundt om i verden. Mye tyder på at nøkkelen til deres gode helse ligger i jordsmonnet. Analyser av 10 slike tradisjonelle kosthold viser at det inneholder fem ganger mer kalsium og fosfor, 13 ganger mer magnesium, 19 ganger mer jern og over 10 ganger mer fettløselige vitaminer, enn i et typisk vestlig moderne kosthold (4,5). Lær av de lengstlevende Flere høytliggende kulturer som hunzaene, georgianerne og indianerstammer i Andesfjellene er kjent for sine mange 100-åringer. De drikker og overrisler avlingene sine med isbrevann som er så rikt på mineraler og sporstof- fer at den er fyldig i konsistensen og hvitgrå av farge. Mineralrik jord gir dem vitaminrik mat. Om disse folkeslagene kan man lese (4): «Når hundreåringene i disse kulturene dør så er det ikke av degenerativ sykdom og diverse skrøpeligheter. De tilbringer ikke de siste timene, dagene, ukene, månedene eller årene på venterom i klinikker, på linje i apotekene, sykehus, pleiehjem og intensivavdelinger huket opp til rør, ledninger og apparater eller kontemplerer om selvmord på grunn av uutholdelige smerter eller astronomiske medisinregninger. Når en hundreåring dør er det som regel på grunn av kulden om vinteren hypothermi døden må ha en årsak. Et sykdomsfritt, fengselsfritt og narkotikafritt samfunn er deres belønning for at de inntar rikt monn av essensielle næringsstoffer i hvert måltid de spiser.» Er det forskjell på vitamintilskudd? De som anbefaler et såkalt «normalt» kosthold som eneste kilde for mineraler og vitaminer lever i en drømmeverden av i går. Det som var gårsdagens lover er dagens dumskap, har en klok ernæringsekspert uttalt. Mer enn noen gang trenger vi en god ernæringsmessig basis i kostholdet. Mange tar derfor en multivitamin-mineral-pille på daglig basis, kanskje også et antioksidanttilskudd, som en ekstra helseforsikring. Ikke fullt så mange funderer på hvordan tilskuddene de tar er fremstilt. Er det i det hele tatt forskjell på naturlige og helhetlige næringsstoffer, fremfor isolerte og syntetisk forbindelser? Det er ikke bare de som sverger til økologisk mat og naturmedisin som mener det. Også kritiske røster i det norske forskningsmiljøet advarer nå mot å innta større mengder av syntetiske vitaminer, mineraler og antioksidanter. Begrunnelsen er at det kan forstyrre den delikate næringsbalansen i cellene våre (6). Bedre å få det i maten sier de. Det er vi helt enig i, men mener samtidig vi må innse at et såkalt sunt og variert norsk kosthold ikke nødvendigvis er en rik kilde til essensielle næringsstoffer. Homøopraktikeren - 1/2014

17 Hvordan optimalisere inntaket av essensielle næringsstoffer Å spise økologisk mat er fornuftig av mange grunner, men heller ikke økologisk mat er nevneverdig rikere på vitaminer, mineraler og sporstoffer enn konvensjonelt dyrket mat. Det krever tilførsel av bredspektret og relativt dyr mineralgjødsel. Det er også viktig å være oppmerksom på bruken av ordet «naturlig» i markedsføringen: Syntetiske vitaminforbindelser blir ikke mer naturlige selv om de tilsettes i en blanding av grønt pulver og urter, eller blander de i velsmakende drikke. Vær derfor kritisk når du leser etiketter, og spør: hva er kilden til næringsstoffene? Vår anbefaling i Soma Nordic for å optimalisere tilførselen av essensielle næringsstoffer er vårt nyutviklede multitilskudd Boost it Basis. Her har vi lagt vekt på matbaserte og biotilgjengelige forbindelser av vitaminer, mineraler og antioksidanter, alt i en blanding av vegetabilske proteiner og fiber. For de som ytterligere vil berike kosten med konsentrertes kilder til nyttige plantekjemikalier anbefaler vi en klassiker - mørkegrønn og næringstett «whole-food» - Boost it Himmelsk Hvetegress. Referanser 1. Laupsa-Borge Johnny, Næringsfattig Industrimat, Helsemagasinet VOF, nr , Oslo 2. Wallach Joel Rare Earths Forbidden Cures, 1992, Wellness Publication, USA 3. Niels Chrisitan Geelmuyden, Sannheten på bordet, 2013, Cappelen Damm, Oslo 4. Price Weston A, Nutrition and Phycical Degeneration, 2009, CA, USA 5. http//www.nutritionsecurity.org/pdf/ NSI_White%20Paper_Web.pdf 6. Hva gjør vi med pasientjournaler når en terapeut går bort? Dette spørsmål fikk NLH fra et av sine medlemmer. Det var absolutt ikke enkelt å få konsise svar fra Datatilsynet. Etter flere omganger med Epost fikk vi ihvertfall et svar som det går an å forholde seg til. Fra NLH medlem Irene Grude fikk vi følgende spørsmål: Hvis en terapeut faller fra (dvs. dør), hvem skal da ta seg av journalene? For min del ville det være naturlig at min nærmeste pårørende tok seg av journalene, siden min mann og jeg er terapeuter og har felles journalarkiv. Jeg har litt vanskelig med å forstå tekstene i lover og forskrifter, men i Forskrift om pasientjournal 15 fant jeg noe: Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til en bestemt virksomhet, kan de leveres til fylkesmannen. Tenker dere dette gjelder ved dødsfall, eller gjelder dette bare ved planlagt opphør av virksomhet? NLH ringte direktør Helge Veum i Datatilsynet. Han sendte saken videre til seniorrådgiver i Datatilsynet. Svaret NLH fikk fra Datatilsynet var ikke til å forstå så NLH regnet med at seniorrådgiveren ikke hadde forstått hvem spørsmålet kom fra, fordi hun snakket mer om helsepersonell enn helserelatert personell. Husk NLHs fagkurs Les mer på side / Homøopraktikeren 17

18 Det utløste en Epost fra NLH som du kan lese her: Hei Ragnhild Castberg, 9. oktober 2013 Jeg har mottatt ditt svar. For NLH gir dette mer forvirring enn forklaring. Det er riktig at Alternativ behandling ikke er omfattet av offentligrettslig regulering i form av dokumentasjonsplikt med påfølgende arkiveringsplikt. Alternative behandlere som ikke er lovpålagt dokumentasjonsplikt, forholder seg til personopplysningsloven. Denne loven er ganske omfattende både med personvern, samtykke og registrering av pasientopplysninger. NLH har pålagt alle sine ca medlemmer dokumentasjonsplikt både for pasientsikkerhet og egen sikkerhet. Via VEKS kurs blir alle våre medlemmer oppfordret til å følge lover og regler fra Datatilsynet med hensyn til registrering av personopplysninger. Våre vedtekter og etiske regler inneholder samme informasjon. Når spørsmål om behandling av personopplysninger ved dødsfall fremkommer burde det være et mer gjennomtenkt system for behandling, destruering, sletting av slike arkiv. Under registerordningen er det nå nærmere 3000 terapeuter som er lovregulert. Uregistrerte terapeuter finnes ca hevder noen. Det å be etterlatte eller partnere kontakte pasienter om de ønsker dokumentasjon selv eller om de ønsker at den skal leveres til en annen terapeut er helt håpløst. Vi snakker om tusenvis av registrerte journaler bare i løpet av 5 år. Flere terapeuter har lagret journaler for egen forskning i mye lenger tid. Det vil altså være en helt urimelig oppgave å få etterlatte til å kontakte pasienter om dette spørsmål. Skal NLH informere sine medlemmer om dette vil det føre til full forvirring. Jeg kan nesten ikke skjønne vitsen i å være nøye med å sende 18 meldeskjema til Datatilsynet når dere komme med et slikt forslag som i den mottatte Epost av 8. november 2013 kl. 16:09. Ettersom alternative behandlere ikke er Helsepersonell men Helserelatert personell bør vi få et klart svar hva Datatilsynet ønsker. NLH mener inntil det finnes klare regler for vår gruppe bør det være den enkelte terapeuts ansvar, eller kollegaer å slette, destruere arkiver og oppbevarte personopplysninger. Å la etterlatte gjøre den jobben kan være risikabel. Alternativet er at terapeuten instruerer de nærmeste at opplysninger skal overbringes utøverorganisasjonen for destruering. Dette er forslag inntil noe bedre kommer. Saborg og NLH har i flere år ønsket seg et overordnet alternativt/statlig klageorgan. Hadde et slikt organ vært etablert hadde vi hatt noen å forholde oss til i likhet med Fylkeslegen. Jeg håper nå en ytterligere klargjøring fra dere. På forhånd takk. MVH John Hetlelid, Leder NLH NLH har nå fått et svar som det går an å forstå, men helt klart er det ikke: Datatilsynet Hei igjen, Jeg kan se at jeg har talt med to tunger, så jeg forstår at det kan være forvirrende. Da forsøker jeg på nytt: 1. Den plikten til å føre journal som forbundet har vedtatt er ikke en lovpålagt plikt på linje med den plikten som følger for helsepersonell i medhold av helsepersonelloven med påfølgende plikter for ytterligere oppbevaring/arkivering. 2. Adgangen til å oppbevare pasientopplysninger i medhold av personopplysningsforskriften 7-25, gjelder utelukkende oppbevaring for behandling og oppfølging av den enkelte pasient. Homøopraktikeren - 1/2014

19 3. Det betyr at når det ikke lenger er aktiv behandling eller plan for videre oppfølging av den enkelte pasient, så skal opplysningene slettes tillater også at opplysningene kan benyttes til å utarbeide statistikk, da må identitet og andre identifiserende opplysninger fjernes. 5. Utover dette er det ikke anledning til å oppbevare opplysninger som dere som behandlere mottar i deres virksomhet. 6. Ved opphør av praksis, uansett årsak som død eller annen avvikling, innebærer dette at alle opplysninger skal slettes. Jeg oppfattet at du etterspurte muligheten for ytterligere oppbevaring ut fra pasientens eget ønske, noe jeg forsøkte å besvare. Men ettersom slike avtaler med pasient oppfattes som kompliserende kan du forholde deg til de 5 punktene ovenfor. I ditt siste svar ser jeg at du nevner at flere av behandlerne benytter opplysningene til forskning, ettersom dette ikke var med i ditt opprinnelige spørsmål orienterer jeg noe om det i de følgende to punktene: 1. Etter personopplysningsloven 7-25 er det ikke anledning til å benytte identifiserbare opplysninger om pasienter til forskning. Dersom det forskes på anonyme opplysninger (alle identifiserbare kjennetegn er fjernet) er det ikke noe til hinder for det, ettersom behandling av anonyme opplysninger ikke er å betrakte som håndtering av personopplysninger. Slik forskning krever ikke konsesjon. 2. Hvis det ønskes å forske på identifiserbare opplysninger omfattes slik forskning av en plikt til å søke Datatilsynet om konsesjon, og vilkår for å kunne få konsesjon vil blant annet være betinget at den enkelte pasient har fått grundig informasjon og gir sitt samtykke til det aktuelle forskningsprosjektet. Dere bør også undersøke om slike forskningsprosjekter kan falle innunder de regionaletiske forskningskomiteenes myndighetsområde. (REK) Se også helseforskningsloven. Vennlig hilsen Ragnhild Castberg seniorrådgiver, Datatilsynet NLH kommentar: NLH får ikke opplysninger hvordan vi skal håndtere sletting av arkiver, men bare at de skal slettes. NLH har jo innført journalplikt for NLH medlemmer, allikevel kommer vi ikke under plikten som følger den som er lik Helsepersonell. Dette skal ikke være enkelt. Jeg ønsker å bli medlem i NLH. For å søke medlemsskap, send inn en søknad via vår hjemmeside eller ta kontakt med oss på tlf eller Medlemskap m/forsikring kr. 2050,- Medlemskap u/forsikring kr. 1675,- Studentmed. m/forsikring kr. 875,- Studentmed. u/forsikring kr. 500,- Støttemedlem/abonnement kr. 350,- Norges Landsforbund av Homøopraktikere Postboks STAVANGER Epost: eller 1/ Homøopraktikeren 19

20 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Thomas Kjærsgaard Antihomotoksisk behandling av virussykdommer, del I Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Innledning For å beskrive virussykdommer er det først nødvendig å definere hva et virus er. Vira er simple biologiske partikler som består av et genom (=summen av gener i individets kromosomsett), et proteinkapsid (protein som dekker hele den sentrale kjerne i et virus), og i tilfelle av innkapslet virus av en utvendig lipidinnkapsling. Vira er simple biologiske partikler som består av et genom (=summen av gener i individets kromosomsett), et proteinkapsid (protein som dekker hele den sentrale kjerne i et virus), og i tilfelle av innkapslet virus av en utvendig lipidinnkapsling. Virus opptrer som komplette intracellulære parasitter. Deres mangedobling skjer ved kopiering og selvoppbygning av virale komponenter. Klassifikasjon av virus baseres på virussens struktur og kopieringsstrategier. De serielle hierakalske nivåer er familie, underfamilie, slekt og art, variant og stamme. Et meget stort antall virus er sammenkjedet med sykdommer. For eksempel er mer enn 200 forskjellige vira årsak til sporadiske og epi- 20 demiske luftveisinfeksjoner hos barn. Overførselen av disse sykdommene formidles av atskillige faktorer inklusiv overbefolkning. Neurotrofisk virus Neurotrofisk virus har en selektiv tilknytning -affinitet (slektskap) til nervevevene. De forårsaker akutte infeksjoner som inkluderer japansk og venezuelansk ekvin encefalitis (hjerne-ryggmargsbetennelse hos hester) samt californisk encefalitis. Neurotrofiske virus er også årsak til polio, coxsackie-infeksjon, ECHO- infeksjon (enteric cytopatogen human orphan), meslinger, influensa og rabies. Andre neurotrofiske virus er medlemmer av familien herpes viridae, blant annet herpes simplex, varicella-zoster, cytomegalo og Epstein-Barr. Latente virusinfeksjoner er hvilende infeksjoner som ikke manifesteres ved symptomer, blant annet herpes simplex og varicella-zoster. Langsomme virusinfeksjoner er karakterisert ved lange symptomfrie perioder, som kan strekke seg over måneder eller år, mellom påvirkningen av infeksjonsårsaken og den kliniske sykdoms fremkomst. Disse langsomme infeksjoner inkluderer meslinger, rubella (røde hunder), Jakob-Creutzfeld s virus samt retrovirus, blant annet T-Lymphotrofisk virus 1 og human immunodeficiens virus (HIV). Prioner (proteinaceous infectious particles) som ikke er virus, men vertsorganismeavleder, ikke-fysiologiske proteiner, forårsaker smittsom spongiform encefalopatier (hjernesykdommer), blant annet Gerstmann-Straussler-Scheinker syndromet (GSS), kuru (dødelig Homøopraktikeren - 1/2014

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING

Forbrukerombudets retningslinjer for MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING VEILEDNING TIL STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT JULI 2017 Forbrukerombudets retningslinjer for MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING 1] Innledning Forbrukerombudet skal,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING

MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING JULI 2017 Forbrukertilsynets retningslinjer for MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING 1] Innledning FORBRUKERTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR MARKEDSFØRING AV ALTERNATIV BEHANDLING Forbrukertilsynet (tidligere

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttrykk Hoveddel 01.05.2010 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Diett og genuttykk Bakgrunn og hensikt Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å se om

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Sunn og økologisk idrettsmat

Sunn og økologisk idrettsmat Sunn og økologisk idrettsmat K A R I T A N D E - N I L S E N E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G O I K O S Ø K O L O G I S K N O R G E 2 1. 0 6. 1 3 Oikos + håndball Prosjektsamarbeid Oikos + NHF RI Formål

Detaljer

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen

Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke. seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Den nye loven, tilsyn og nytt register hva gir dette og hva gir det ikke seniorrådgiver Kjetil Jonsbu, helserettsavdelingen Bakgrunn for departementets arbeid på feltet alternativ behandling Forbruket

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett

Spis smart! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett ! Else-Marthe Sørlie Lybekk Prosjektleder Sunn Jenteidrett Vi skal skape en sunnere idrett! 14.10.2011 2 Blir du forvirret? 3 Unge utøvere blir også forvirret.. Jeg lurer på noen spørsmål om kosthold.

Detaljer

Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann

Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann Alternativ Netthandel AS Fjordveien 5B 3187 HORTEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1358-31 20.10.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann Forbrukerombudet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/6378-8 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 29.10.2014 Vurdering av dagen praksis for abort etter

Detaljer

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011

Bruk av pasientjournal og personvern. Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Bruk av pasientjournal og personvern Helge Veum, senioringeniør DRG-forum, Gardermoen 8. mars 2011 Om Datatilsynet Ca 40 medarbeidere 4 Avdelinger Juridisk Tilsyns- og sikkerhet Informasjon Administrasjon

Detaljer

Er det rom for spekemat i et sunt kosthold?

Er det rom for spekemat i et sunt kosthold? Er det rom for spekemat i et sunt kosthold? Ellen Hovland Klinisk ernæringsfysiolog Fagsjef ernæring med ansvar for kjøtt og egg i kostholdet hos Animalia Hva På dagens kjennetegner meny spekemat? Ganske

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

REN MSM TABLETTER OG PULVER

REN MSM TABLETTER OG PULVER REN MSM TABLETTER OG PULVER HVA ER MSM MSM (Metylsulfonylmetan) er en naturlig og organisk svovelkilde, som nå endelig er tilbake som kosttilskudd i Norge! MSM er godt for restitusjon etter trening, ømme

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie

Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Seks fabelaktige fordeler i din grønne smoothie Hvordan du starter dagen er essensielt for optimal energi og helse. Det som mange av oss har oversett er hva vi spiser til frokost. Er du som jeg vokst opp

Detaljer

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig?

deprimert? slapp? vondt? irritabel? uopplagt? overvektig? sliten? ukonsentrert? deprimert? slapp? vondt? trett? syk? irritabel? uopplagt? overvektig? Tilfør kroppen base og energi og få overskuddet tilbake! enkelt, raskt og rimelig målbare resultater ph-testpapir

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner

Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Helseforskningsloven - lovgivers intensjoner Sverre Engelschiøn Oslo, 30. mars 2011 Intensjonen Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning Ivareta hensynet til forskningsdeltakere

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Innlegg ved Kjetil Østvold på Årsmøtet i FPP.

Innlegg ved Kjetil Østvold på Årsmøtet i FPP. Innlegg ved Kjetil Østvold på Årsmøtet i FPP. Bilde 1 Hva skal skje med pasientdataene dine ved pensjonering, ved dødsfall eller alvorlig sykdom Hva skal skje med arkivet inntil det lovlig kan slettes

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell ET SUNT SKOLEMÅLTID Små grep, stor forskjell ANBEFALINGER FOR ET SUNT KOSTHOLD Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra for kropp og helse og kan forebygge en rekke sykdommer. Overordnede

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Tallene forteller hva som virker

Tallene forteller hva som virker Tallene forteller hva som virker «Viten på lørdag» 7. Mars 2015. Odd O. Aalen, Avdeling for biostatistikk Institutt for medisinske basalfag Universitetet i Oslo Berømt historisk eksempel: Håndvask og barselfeber

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt

Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom. Et pilotprosjekt Biopsykologisk behandling ved CFS/ME Hoveddel pasienter 15-06-2014 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Et biopsykologisk behandlingsprogram ved kronisk utmatteselssyndrom (CFS/ME) hos ungdom.

Detaljer

Den utfordrende taushetsplikten

Den utfordrende taushetsplikten Den utfordrende taushetsplikten Sola seminaret 29.09.17 Pårørende medbestemmelse, verdighet og kunnskap Advokatene Tone Thingvold og Hege Veland Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Apotektekniker (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

HumaNovas Etiske Regler. Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer

HumaNovas Etiske Regler. Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer s Etiske Regler Diplomerte Samtalecoacher Diplomerte Mentale Trenere Diplomerte Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våre Etiske Regler s grunnleggende prinsipp er alle menneskers likeverd, rett til personlig

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 8

Lokal læreplan i naturfag 8 Lokal læreplan i naturfag 8 Tema: Økologi undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene og forklare hovedtrekkene i fotosyntese

Detaljer

29. AUGUST Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus

29. AUGUST Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus FAGDAG FOR KVALITETSREGISTRE 29. AUGUST 2016 Christer Kleppe Personvernombud Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus PERSONVERNOMBUDET Personvernombudet er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett

1 Innledning og bakgrunn. 2 Problemstilling. 3 Gjeldende rett Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning og bakgrunn...2 2 Problemstilling...2 3 Gjeldende rett...2 3.1 Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer