NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04"

Transkript

1 NOR Sikkerhetsanvisninger Deler og brytere Viktig informasjon Førstegangsbruk Tilberedning av kaffe Tilberedning av varmt vann Bruk av damprøret ( steaming ) Tilberedning av melkeskum Endre standardinnstillinger Vedlikehold og daglig rengjøring Avkalking Meldinger i displayet Visuelle indikasjoner Mulige feil NESPRESSO Club Tilbehør Kassering Tekniske spesifikasjoner Garanti Réf: ROMEO/V1/Aug04 NOR Gebruiksaanwijzing

2

3 Sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den på et trygt sted. Apparatet er ikke myntet på næringsvirksomhet, kun hjemmebruk. Fare for elektrisk støt Apparatet skal kun koples til og brukes i tråd med spesifikasjonene som er oppgitt på apparatet. Apparatet skal være utilgjengelig for barn. Apparatet er kun til bruk innendørs og i romtemperatur. Apparatet skal tas ut av drift ved skade på ledningen eller apparatet. Ved feil skal støpselet umiddelbart trekkes ut. For å unngå personskade bør alle reparasjoner utføres av NESPRESSO Club. Du må IKKE la strømledningen komme i kontakt med varme deler dra ledningen over skarpe kanter løfte apparatet etter ledningen. Apparatet må ikke plasseres på eller ved varme overflater som f.eks. platetopper. Apparatet eller strømledningen må aldri legges i vann. Fare for personskade Ikke stikk fingrene inn i åpningen til kapselinnkastet. Ikke berør varmeplaten 6, den blir svært varm. Ikke slå på apparatet uten at kaffetuten 18 og kapselholderen 19 er på plass. Skåldefare Munnstykket for varmtvann/damp 13 og CAPPUCCINO/CAFFELATTE-skummeren 12 blir svært varme. Grip munnstykket via plastikken, ikke metalldelene. Ikke la apparatet være påslått uten tilsyn. Deler og brytere Fig. 1 1 Knapp Av/Standby 2 Knapp - Liten kopp 3 Knapp + Stor kopp 4 Knapp P Damp 5 Display 6 Varmeplate til kopper 7 Lokk (til vanntank) 8 Vanntank 9 Varmtvann/damp bryter (Display: Kran) 10 Damprør 11 Adapter 12 CAPPUCCINO/CAFFELATTE (redskap til å skumme og varme melk) 13 Munnstykke (for varmtvann/damp) a) Munnstykkeholder b) Mansjett c) Tupp 14 Dryppbeger 15 Kapselbeholder (med drypprist) 16 Flottør 17 Hovedbryter I/0 18 Kaffetut 19 Kapselholder 20 Utspring (med kapselinnkast) Viktig informasjon Fyll vanntanken 8 med friskt, kaldt vann som skiftes ut hver dag. Bruk kun NESPRESSO -kapsler på utspringet. Andre gjenstander kan skade apparatet. Bruk kun uskadete NESPRESSO -kapsler. Bulkete eller åpne kapsler kan sette seg fast og skade apparatet. NESPRESSO -kapsler Bruk kun NESPRESSO -kapsler til dette apparatet. Bestilling: NESPRESSO Club, Førstegangsbruk Slå på apparatet Sett støpselet i stikkontakten. Sett hovedbryteren 17 på I. Fyll vanntanken 8 med friskt, kaldt vann og sett den på plass i apparatet. Trykk på knappen 1. Alle lampene tennes. Fabrikkinnstillingen Language (språk) og English (Engelsk) vises vekselvis i displayet 5. For å bekrefte English: Trykk på knappen P 4. Velg et annet språk med knappene - 2 eller + 3 og lagre med knappen P 4. Vent og Skylling vises i displayet 5. Apparatet varmes opp og skylles, og litt vann renner ut i dryppbegeret 14. Nå er apparatet klart til bruk. Klar vises i displayet 5. Hvis Norsk allerede er valgt, men et annet språk ønskes: se avsnittet «Endring av standardinnstillinger». Vannets Hardhetsgrad Standardinnstillingen for vannets hardhetsgrad er 3. Vannets hardhetsgrad kan fastlås med den vedlagte tetstrimmelen eller ved å kontakte det lokale vannverket. For å endre innstilling for vannets hardhetsgrad, se avsnittet «Endring av standardinnstillinger». Strømspar Apparatet går automatisk over i standbymodus etter en time uten bruk. Strømspar vises i displayet 5. Denne funksjonen kan slås av og på i standardinnstillingene. Varmeplaten 6 er ikke på i Strømspar. Automatisk skylling Apparatet skylles automatisk når det slås på, med mindre det fortsatt er varmt. Tilberedning av kaffe Tips: For å få en vellykket kopp espresso bør koppene forvarmes på varmeplaten 6 eller fylles og skylles med varmtvann. 2 3

4 Apparatet må være slått på, og Klar må vises i displayet 5. Plasser en NESPRESSO -kapsel med membranen ned på utspringet 20 (fig. 2). Sett en forvarmet kopp under kaffetuten 18. Trykk på knappen 2 eller knappen 3, alt etter koppens størrelse. Koppen fylles. Kaffen stopper automatisk når den programmerte mengden har passert. Nå vises Klar igjen i displayet 5. Etter bruk flyttes kapselen automatisk til kapselbeholderen 15. Tidligere stans av kaffen Trykk på knappen 2 eller knappen 3 igjen. Varig endring av vannmengden Den forhåndsinnstilte mengden for en liten eller en stor kopp kan endres. Hold knappen 2 eller knappen 3 inne, helt til ønsket mengde kaffe har passert. Du kan endre mengden igjen når du vil. Ekstra vann Trykk på knappen 2 eller knappen 3 innen fire sekunder etter at kaffen er stoppet. Samme mengde vann kommer ut via kapselen en gang til. Å lage kaffe eller tappe vann rett etter å ha brukt damp Hvis du lager kaffe rett etter å ha brukt damp ved å trykke på knappen 2 eller knappen 3, så avkjøles apparatet automatisk. Apparatet slipper først ut damp i intervaller før kaffen kommer ut av kaffetuten 18. Hvis du skal ha varmtvann rett etter å ha brukt damp, må du kjøle ned apparatet først ved å trykke på knappen 4. Da kjører apparatet damp ned i dryppbegeret 14. Tilberedning av varmt vann Du kan bruke denne funksjonen til å varme vann, f.eks. til en kopp te. Fare for brannskade Munnstykket blir svært varmt, ta kun tak i plastikkdelen. Skru munnstykket 13 fast til adapteren 11 på damprøret 10 (fig. 3). Hold et glass eller en kopp under munnstykket 13. Det kommer varmtvann fra munnstykket 13. Skru av varmtvannet ved å sette varmtvann/damp bryteren 9 tilbake til vertikal Vent vises en kort stund i displayet 5. Klar vises igjen i displayet 5. Bruk av damprøret Skåldefare Dampen er svært varm og kan få væsken til å sprute. Skru på munnstykket 13 (fig. 3). Damp og Vent vises vekselvis i displayet 5. Du kan kjøre ut damp så snart Damp og Klar vises vekselvis i displayet 5. Senk munnstykket 13 godt ned i væsken, men ikke så langt at det når bunnen av muggen. stilling (fig 4). Vend muggen sakte rundt. Væsken varmes opp. Sett varmtvann/damp bryteren 9 tilbake til vertikal stilling når væsken er blitt varm. Nå vises Damp og Klar vekselvis i displayet 5. Apparatet bruker cirka 1 minutt til automatisk avkjøling. Nå vises Klar igjen i displayet 5. Rengjør munnstykket 13 så snart det er avkjølt, ettersom det er vanskelig å fjerne tørkete rester. Se avsnittet «Vedlikehold og daglig rengjøring». Tilberedning av melkeskum Skumming eller varming av melk Skåldefare Dampen er svært varm. Ta kun tak i skummeren via plastikken. Monter sammen CAPPUCCINO/CAFFELATTE -skummeren 12 (fig. 5/a). Det må ikke være gliper eller åpninger. Sett skummeren 12 godt fast til adapteren 11 på damprøret 10 (fig. 5/b). Putt slangen ned i en mugge med melk. Sett velgeren på skummeren 12 til CAPPUCCINO (melkeskum) eller CAFFELATTE (varm melk). Sett et glass eller en kopp under munnstykket på skummeren 12. stilling så snart Damp og Klar vises vekselvis i displayet 5, så blir melken trukket inn, varmet opp og skummet. Til slutt setter du varmtvann/damp bryteren 9 i vertikal Det kommer da litt damp fra apparatet. Apparatet blir værende i dampmodus i cirka 1 minutt Før Klar vises i displayet 5 igjen. Tips: Temperaturen på melkeskummet og melken til CAPPUCCINO kan varieres ved å vri litt på velgeren på skummeren 12. Temperaturen for CAFFELATTE kan justeres ved å vri på velgeren (fig. 5/c). Bruk fortrinnsvis kald lettmelk. Rengjør skummeren for CAPPUCCINO/CAFFELATTE 12 så snart den er avkjølt, ettersom det er vanskelig å fjerne tørkete rester. 4 5

5 Se avsnittet «Vedlikehold og daglig rengjøring». Cappuccino En cappuccino består av en tredel espresso, varm melk og melkeskum. Gjør klar melkeskummet og fyll en stor kopp omtrent. Sett koppen under kaffetuten og fyll på med espresso. Avslutt med et dryss kakao over cappuccinoen. Latte Macchiato Latte Macchiato er en melkekaffe som serveres i høye glass. Begynn med å ha melkeskum i et egnet glass og trykk på knappen 4 for å avkjøle apparatet. Apparatet sender damp ned i dryppbegeret 14. Ta bort dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15. Se bort fra displayet (fig. 6). Sett glasset med melkeskum under kaffetuten. Sett inn kapselen og trykk på knappen 3. Ta bort glasset når kaffen er ferdig og sett tilbake dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15. Endre standardinnstillinger Standardinnstillingene kan endres. Til dette formålet har knappene 1, 2, 3 og 4 fått andre funksjoner. Knapp P = Starter programmeringsmodus Knapp + = Valgknapp + Knapp - = Valgknapp - Knapp = Lagrer endringer Disse standardinnstillingene kan endres: Språk Vannets hardhetsgrad Strømspar Varmeplate Programmering av apparatet Apparatet må være slått på. Hold knappen P 4 inne i minst tre sekunder. Dette aktiverer programmeringsmodus. Velg ønsket innstilling i displayet 5 ved å trykke på knappen P 4, f.eks. Hardhet // Nivå 3. For å endre innstillingen, trykk på knappen - 2 og knappen + 3, f.eks. Hardhet // Nivå 2. Trykk på knappen 1. Endringen lagres. Nå vises Klar igjen i displayet 5. Endring av språk Standardinnstillingen er Language // English (språk/engelsk). Du kan velge mellom disse språkene: Deutsch Dansk Français Norsk Italiano Svenska Nederlands Suomi Español Português Endring av vannets hardhetsgrad Standardinnstillingen er Hardhet // Nivå 3. Du kan velge mellom disse innstillingene: Nivå 1, 2, 3, 4 eller -. Innstillingen - betyr at det ikke er stilt inn noen hardhetsgrad for vannet. Da gir ikke apparatet lenger automatisk beskjed om at det er behov for avkalking. Innstilling Vannets hardhetsgrad Tysk Fransk - Ingen Ingen Strømspar Standby-modus kan endres fra Strømspar // på til Strømspar // av. Varmeplate Innstillingen for varmeplaten 6 kan endres fra Varmeplate // på til Varmeplate // av. Merk: Funksjonene Avkalkingsprosedyre og Avkalkingsalarm er nødvendige for å avkalke apparatet, se avsnittet om «Avkalking». Vedlikehold og daglig rengjøring Fare for elektrisk støt Støpselet skal trekkes ut før rengjøring av apparatet. Apparatet må aldri legges i vann. Det må ikke brukes dampvasker. Løse deler skal kun skylles for hånd. Tørk av dekselet med en fuktig klut. Ikke bruk skrubbemidler. Bruk kun vann til skylling av vanntanken 8. Trekk ut dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15 (fig. 6). Rengjør alt med mildt såpevann. Sørg for at delene havner riktig i forhold til hverandre når du setter begeret og beholderen på plass igjen. Trekk ut kaffetuten 18 først, så kapselholderen 19 (fig. 8). Gjør rent med såpevann og en myk børste. Delene kan ikke kjøres i oppvaskmaskin. Sett på plass kapselholderen 19 først, så kaffetuten 18 (fig. 9). Munnstykke 13 for varmtvann/damp Skru løs munnstykket 13 fra damprøret. Ta fra hverandre alle delene (fig. 7). Gjør rent med såpevann. Rens tuppen av munnstykket 13/c med en stump nål. Skyll alle delene i rent vann og tørk dem. 6 7

6 CAPPUCCINO/CAFFELATTE skummeren 12 De ulike delene av CAPPUCCINO/CAFFELATTE -skummeren 12 må alltid være rene. Selv den minste rest av brukt melk vil gi et dårligere skumresultat. Derfor bør du alltid skylle skummeren 12 med vann hver gang du har brukt den. Gjør slik: Stikk slangen ned i en mugge med kaldt vann. Sett en annen mugge under tuten av skummeren 12. Sett skummerens 12 velger på CAFFELATTE. stilling hvis Damp og Klar vises vekselvis i displayet 5. Skyll skummeren 12 i cirka ti sekunder. Sett varmtvann/damp bryteren 9 tilbake til vertikal Skummeren 12 bør tas fra hverandre og rengjøres minst én gang i uken, avhengig av hvor mye den blir brukt. Dra skummeren 12 ned og fri fra damprøret 10 (fig. 5/b). Demonter skummeren 12 (fig. 5/a). Rengjør de ulike delene grundig med såpevann. Skyll alle delene i rent vann og tørk dem. Avkalking Hvis Avkalking nødvendig vises i displayet 5, så skal du avkalke apparatet med en gang. Følg retningslinjene under når du avkalker apparatet, hvis ikke kan det oppstå skader. Bruk kun avkalkingsmiddel som bestilles fra NESPRESSO Club. Advarsel! Bruk aldri eddik eller eddikbaserte midler til avkalking av apparatet. Avbryt aldri avkalkingsprogrammet. Ikke drikk avkalkingsvæsken. Avkalkingsprogram Avkalkingsprogrammet tar cirka 20 minutter. Displayet 5 viser framgangen i programmet. Ta bort munnstykket 13 eller skummeren 12. Skru av adapteren 11. Hold knappen 4 inne i tre sekunder. Velg Start avkalking? med knappen 4. Velg Ja med knappen 2 eller knappen 3. Display 5: Tøm beholder og trykk på P. Tøm og sett dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15 på plass igjen. Display 5: Fyll på middel + vann og åpne kranen. Bland 1 dl NESPRESSO avkalkingsmiddel med 5 dl vann og hell det i den tomme vanntanken 8. Sett en stor nok mugge under damprøret 10. Display 5: Avkalking foregår Blandingen renner ut i muggen. Display 5: Hell blandingen tilbake til vanntanken. Steng kranen og trykk på P. Hell blandingen tilbake til vanntanken 8. Sett varmtvann/damp bryteren 9 i vertikal Sett den tomme muggen under kaffetuten 18. Display 5: Avkalking foregår Blandingen renner først fra kaffetuten 18 til muggen, ut av syne i apparatet og over i dryppbegeret 14. Display 5: Fyll på vann og trykk på P Skyll vanntanken 8 grundig og fyll den med 1,2 liter vann. Sett en tom mugge under kaffetuten 18. Display 5: Skylling Apparatet skylles. Display 5: Åpne kranen Sett en tom mugge under damprøret 10. Display 5: Skylling Apparatet skylles til vanntanken 8 er tømt. Display 5: Steng kranen + tøm beholderen Sett varmtvann/damp bryteren 9 i vertikal Tøm, rengjør og sett dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15 på plass igjen. Fyll vanntanken 8 med friskt vann. Display 5: Klar Avkalkingsalarmen nullstilles. Tørk av apparatet på utsiden med en fuktig klut. Avkalkingsalarmen blir ikke nullstilt hvis avkalkingsprosessen avbrytes. Apparatet ber da brukeren om å utføre en fullstendig skyllingsprosess etter anvisningene i displayet. Hvis det brukes uegnet avkalkingsmiddel eller friskt skyllevann, så går apparatet et skritt tilbake og gir brukeren beskjed via displayet om å tilføre avkalkingsmiddel eller vann igjen. Manuell nullstilling av Avkalking nødvendig-meldingen Hvis det kjøres en manuell avkalking, så kan Avkalking nødvendig-meldingen i displayet 5 nullstilles. Hold knappen P 4 inne i tre sekunder. 8 9

7 Velg Nullstille avkalkingsalarmen? med knappen P 4. Velg Ja med knappen -2 eller knappen +3. Trykk på knappen 1. Avkalking nødvendig-meldingen nullstilles. Viktig: Apparatet må avkalkes regelmessig, ellers kan det oppstå skader. Meldinger i displayet Fyll på og Vann blinker vekselvis i displayet 5. Vanntanken 8 er tom. Fyll på med friskt vann. Det er likevel mulig å lage én kopp til. Viktig: Hvis apparatet viser Fyll På og Vann til tross for at tanken er full, se avsnittet «Mulige feil». Tøm og Kapsler blinker vekselvis i displayet 5. Kapselbeholderen 15 er full. Kast de brukte NESPRESSO -kapslene (fig. 6). Kontroller og Beholder blinker vekselvis i displayet 5. Dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15 mangler. Sett dryppbegeret 14 og kapselbeholderen 15 riktig på plass. Strømspar vises i displayet 5. Apparatet går automatisk over i Strømspar etter en time uten bruk. Visuelle indikasjoner Flottøren 16 hever seg. Det havner litt vann i dryppbegeret 14 ved skylling og når man lager kaffe. Flottøren hever seg når begeret er fullt (fig. 6). Trekk dryppbegeret 14 fram. Ta bort kapselbeholderen 15. Tøm dryppbegeret 14 og skyll med litt såpevann. Plasser kapselbeholderen 15 på dryppbegeret 14 og sett dem tilbake. Mulige feil Apparatet fungerer ikke. Kontroller om strømmen er gått eller om støpselet er trukket ut av stikkontakten. Det kommer ikke varmtvann eller damp. Munnstykket 13 er tett. Gjør munnstykket 13 rent med såpevann og en stump nål. Det blir for lite eller for rennende melkeskum. CAPPUCCINO/CAFFELATTE-skummeren 12 er tett. Gjør rent med mildt såpevann i henhold til anvisningene. Bruk kald lettmelk. Displayet viser «Fyll På // Vann» til tross for at vanntanken er full Kontroller om vanntanken 8 er forkalket. Avkalk vanntanken 8 hvis det er nødvendig. Apparatet registrerer ikke vannivået. Det kan dannes kondens på veggen av vanntanken. Fyll på med vann. Roter vanntanken 8 litt hvis den er ripete. Bestill en ny tank hvis meldingen fortsatt vises. Feilkoder Fare for elektrisk støt Trekk ut støpselet umiddelbart hvis feilkode F1 til F10 vises. Feilkode F1,F2 F4, F6 F7, F9 F 3 F 5 F 8 F 10 Tiltak Elektrisk feil. Trekk ut støpselet og kople det til igjen etter cirka 5 sekunder. Mekanisk feil. Trekk ut støpselet og gjør følgende: En kapsel kan henge igjen ved bryggeenheten. Ta løs og tøm kapselbeholderen 15. Trekk ut støpselet hvis du ikke finner noen kapsel. Trykk utspringet 20 så langt inn som mulig (fig. 10). Det kan være at kapselen blokkerer for utdriveren eller bryggeenheten. Hvis kapselen er synlig kan den dyttes forsiktig ned i kapselbeholderen 15 med en skje. Etter at kapselen er fjernet kan apparatet slås på igjen. Elektrisk feil eller manglende kapselholder 19. Kontroller at kapselholderen er satt riktig på plass. Ring NESPRESSO Club hvis feilkoden fortsatt vises etter at apparatet er slått på. NESPRESSO Club Ring NESPRESSO Club hvis feilen ikke kan rettes. Tilbehør Dette tilbehøret følger med apparatet: Varmtvann/damp-munnstykke 13 Kassering Utrangerte apparater kan leveres inn til forhandlere av liknende produkter eller på gjenvinningsstasjoner. Tekniske spesifikasjoner Hovedspenning V / 50 Hz Effektforbruk 1300 W Damptrykk 19 bar Kapasitet på 1,2 l vanntank Mål 24 x 37 x 34 B x H x D [cm] Godkjenninger Se skilt på apparatet Garanti Vår representant i salgslandet fastsetter garantibetingelsene for dette apparatet. Betingelsene for garantien fås ved henvendelse til forhandleren. Kvittering må framvises ved garantikrav

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 INNHOLD Innledning...68 Symboler som brukes i disse instruksjonene... 68 Bokstaver i parentes... 68 Problemer og reparasjoner... 68 Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 bruk i samsvar

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79 innhold INTRODUKSJON... 79 Symboler som brukes i disse instruksjonene...79 Bokstaver i parentes...79 Problemer og reparasjoner...79 SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70

Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning. Espressoautomat ES 70 Portafilter-espressomaskin Bruksanvisning Espressoautomat ES 70 1 Forberedelse / Preparation 1 2 3 4 POWER COFFEE MANUAL 5 6 7 8 POWER COFFEE POWER COFFEE Espressobrygning / Making the espresso 1 2 3 4

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92 Innhold INTRODUKSJON... 91 Symboler som brukes i disse instruksjonene...91 Bokstaver i parentes...91 Problemer og reparasjoner...91 SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8753 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer