Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK"

Transkript

1 ÅRSMELDING BRUKTMARKEDET 2014 Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Vår 16. sesong, 26. april 11. oktober, Et lite tilbakeblikk På Høstmøtet, 5. nov. 2013, ledet av Eline Vigre, midlertidig nyansatt i Grønn Hverdag, fikk vi vite at denne organisasjonen ville opphøre å eksistere etter Deres kontor var stengt i flere måneder i 2013, og det ble derav en litt turbulent oppstart for Bruktmarkedet i fjor, og følgelig en total uvisshet for Bruktmarkedet for året Grønn Hverdag, har gjennom alle år vært vårt bindeledd versus Stavanger Kommune. I februar sendte vi mail til kommunen, hvor vi etterlyste referat fra Høstmøtet 2013, som skulle bli sendt til Stavanger Kommune fra Grønn Hverdag. Noe referat fant man ikke i de kommunale arkiver, men vi fikk etablert direkte kontakt med ulike fagpersoner / nøkkelpersoner i kommunen: Olav Stav, Miljøvernsjef, og Gabriele Brennhaugen, Rådgiver/prosjektleder Økologisk mat. I tillegg fikk vi etablert kontakt med en del politikere. Sesongen 2014 I tråd med Høstmøtet, 5. nov. 2013, ble tre personer valgt inn til å være Ansvarshavende for Bruktmarkedet. Dette ble: Marit Pogue, Kjell Johnsen og Odd-Jan Jonassen (sistnevnte som kontaktperson). Imidlertid, i ettertid, flyttet Marit Pogue til Flekkefjord, så i en tid fungerte kun to personer i Styret. På et seinere tidspunkt, i april, gled Gunvor Flotten inn som en god erstatning. Avsperring på Nytorget De tre personene i Styret, utstyrt med gule vester og reserverte plasser, har hatt tilsyn med selve avviklingen på Bruktmarkedet, med bl.a. rettleiing av (nye) selgere som har kommet til, samt generell tilvisning av plass. Ellers har andre rutinerte selgere på en fin måte støttet opp om våre retningslinjer, slik at vi i fellesskap bidrar til en god tone oss i mellom, kombinert med best mulig bordplassering for publikum. Kjell E. Thorsen sammen med Judith Aarsteinsen har i år, hver fredag kl. 15:00, sørget for korrekt avsperringen på Nytorget. Selve parkeringsautomaten er da også blitt tildekket om fredagene, for å unngå ulovlig parkering på området. Dessverre er de to spesialproduserte lerretshettene, for å tildekke automaten, blitt borte i løpet av sesongen. Ukjente kjekkaser, nattestid, har fjernet disse, og nå og da gjennom sesongen forflyttet deler av den oppsatte sperringen. En del av sperremateriell er også blitt borte. Kommunen har supplert med sperremateriell. På selve parkeringsautomaten har det ellers vært separat info om Bruktmarkedet, oppsatt av Stavanger Parkering. En slik info på automaten har vi også i tidligere år hatt god erfaring med. Slik en info på automaten har i de øvrige ukedagene informert publikum om, at hele området ellers er avsperret fra fredag ettermiddag og utover lørdagene i sommerhalvåret. Gjennom årets sesong har det samlet sett, kun forekommet noen få ulovlige parkeringer inne på vårt område om lørdagene. Dette fungerer bra. Utvidet areal for Bruktmarkedet, - men: For lite sperremateriell utlevert, og upresis arealplan. Bruktmarkedet ble tildelt et utvidet areal, etter vårt ønske, for å øke økt tilstrømming av selgere, slik vi hadde registrert i Arealet ble forlenget, slik at det ble 20 meter ifra trappa hen i mot Petrikirken, med grense langs midten av gatepartiet der, slik vi ellers har hatt det. Men også for 2014, allerede fra første lørdag, fikk vi utlevert mangelfullt sperremateriell, men ekstra sperremateriell ble hurtig supplert, slik at vi hadde nok materiell til fullgod sperring på vårt utvidede areal; 18 planker og 14 krakker. Med et utvidet areal for året har vi drøye 50 meters sperrelinje. Arealplanen med avsperring og skilting var feil, også i år. Også klokkeslettet for avsperring, (dvs. kl. 15:00), om fredager var feil. På arealplanen var oppført kl. 19:00. Denne arealplanen er ofte en blåkopi fra et tidligere år, hvor man ivaretar avsperring og ekstra skilting mer tilpasset den ene lørdagen det er Musikkfest (tidl. Musikkens dag, - første lørdag i juni), hvor man da også sperrer av i Pedersgata og rigger til en scene der.

2 2 Egen nettside, Facebook, twitter, instagram I begynnelsen av mai måned, fikk vi etablert vår egen nettside, en Facebook-side, samt twitter og instagram. Dette har vært et ønske gjennom mange, mange år, og hvor vi nå kan informere og oppdatere hva som skjer gjennom sesongen. På vegne av oss alle på Bruktmarkedet, selgere som besøkende, takker vi Kjetil Enoksen, som blir vår webmaster, og som på selvstendig grunnlag har utarbeidet alt dette for oss. Kjetil Enoksen har ellers, fra før, etablert nettstedet LOPPIS. Nytt banner Det nye banneret kom opp på plass i juni måned, da fjorårets banner ble hengende helt fram til desember måned, sterkt skadet av flere sterke vindkast gjennom høsten. Da Lyse ikke ønsket et nytt banner festet fra stolpe til stolpe, ble banneret festet direkte på husveggen, på et kommunalteid hus, Nytorget 9. Det ble bra. Gjennomsnitt over 35 selgere på fine dager Med økt tilstrømming av selgere, hvor enkelte stadig tar flere varer med seg, (og det er jo publikum glad for), så kan det bli trangt om plassen, noe vi har merket på ekstra fine lørdager, hvor vi flere ganger har vært over selgere. For øvrig er det ikke antall selgere i seg selv, som avgjør om arealet blir sprengt, for det er den totale varemengden som de frammøtte selgerne har tatt med seg, som avgjør dette. Teller man én salgsplass, selv om kanskje to personer deler plassen sammen, så har vi eksempelvis hatt: a) 32 selgere / 80% areal i bruk, 7. juni b) 28 selgere / 80% areal i bruk, 12. juli c) 50 selgere / 100% areal i bruk, 31. mai d) 42 selgere / 100% areal i bruk, 16. august Registrering for 12 lørdager, gir 36 selgere i snitt pr. gang. Bordoppstilling i parallelle rekker Oppstilling av bordene har gått meget bra, med rettlinjede oppstillinger med typisk to meters avstand mellom bordene/selgerne. Flere selgere, som forlater området tidligere enn andre, har vært flinke med å redusere avsperringen av området når de drar, slik at de siste selgerne som forlater området, slipper å fjerne absolutt alt sperremateriell, som har vært i bruk fra morgenen av. Bra. Ved området mot Petrikirken, ved trappa ned til Pedersgata, er det vanskeligere å holde parallelle rettlinjede oppstillinger, delvis p.g.a. varierende og tverrsgående høydeforskjeller med kantsteiner. Men stort sett har selgere her kunnet fordele varene og bordoppstillingen på en god måte med god passasje for publikum. Her har vi også fått en større gruppering av sittegrupper for publikum, som i seg selv er positivt, men dette førte også til behov for å få utvide arealet, og da mot Petrikirken. Disse sittegruppene trenger et grundig vask. Endring fra tre til to rader på midtpartiet I tidligere år har det vært noe vanskelig å praktisere tre smale rekker på midtpartiet. Selgere med mange bord, får sånt sett også svært lange bordoppstillinger. På Vårmøtet 2014 år ble vi enige om bare ha oppstilling med to rekker, således at man stiller opp bordene to og to tettere inntil hverandre i bredden, hvor vi så greier to brede rekker på midtpartiet i stedet tre smale. Men oppstilling med bare to rekker nå i år, fungerer noe dårlig, og har vist seg å gi noe unødig mye dødplass inne på området, så det er framkommet et ønske om å gå tilbake til tre (smalere) rekker på midtpartiet. I alle fall: Tilgjengelig areal på midtpartiet er avhengig hvor langt fram selgere langs fortauet, og spesielt selgerne langs trærne, plasserer seg. Bedre utnyttelse av arealet er ønskelig De første selgere som ankommer, må være bevisst på ikke å bruke mer plass fram mot midtpartiet enn nødvendig. Arealet kan neppe utnyttes bedre, uten oppmerking og begrenset areal for hver og en. At noen kommer med et rikt vareutvalg, er på den ene side ønskelig, men når noen legger beslag på 15/20/25 m 2 kan bli vel mye og skaper ubalanse. Enkelte av selvstendig næringsdrivende beslaglegger stort areal Enkelt selvstendig næringsdrivende kan bli for dominerende med sitt vareutvalg. Disse bør nok kanskje redusere deres arealkrevende oppstilling? Enkelte ordinære selgere reagerer ellers på, at de selvstendig næringsdrivende, som med større plass, større vareutvalg og vesentlig større omsetning, likestilles med de ordinære selgerne og således bare betaler 15 kr. for adgang på Bruktmarkedet for å drive egen handel der.

3 3 For få nære parkeringsplasser for Bruktmarkedet Først til mølla jager fortsatt flere selgere unødig tidlig opp, ut ifra behovet for å finne en nær P-plass til egen bil. Ikke alle selgere kommer med egen sjåfør, som kan bruke ekstra tid på parkering lenger unna. Vi har jo ellers mistet 23 nære P-plasser i løpet av de seks siste årene. - Og, siden kommunen aldri kommer til å starte opp med kollektive henteruter for varer, telt og bord for oss selgere på Bruktmarkedet, så blir det våre egne privatbiler som må besørge det. Vi savner forståelse, vilje og handlekraft for å imøtekomme vårt réelle behov for nære parkeringsplasser, uten lengre hentetid, samt køkjøring fra nærmeste parkerings-plass, når regnværet setter inn. Vi har fått våtere og villere vær, med kraftig vind. Hva med et innendørs marked? Kommunens ønsker at Bruktmarkedet registreres som forening i Brønnøysund Etter at Grønn Hverdag opphørte , har vi altså hatt direkte kontakt med kommunen; med så vel fagetater som politikere, - noe vi selv har ønsket gjennom mange år, da vi erfarte at daværende Grønn Hverdag hadde andre prioriterte oppgaver, og således hadde begrenset kapasitet til å tale Bruktmarkedets sak i ulike sammenhenger. Etablert kontakt med kommunen direkte har således vært meget positivt for oss. Vi er blitt møtt med forståelse, praktisk imøtekommenhet og handlekraft, f.eks. vedrørende behov for økt areal, strømskap, banner, kopiering av A4-plakater og flyers, utfylling av store, dype hull i gatelegemet, osv. Imidlertid, nå når Grønn Hverdager borte, er det fra kommunens side ytret sterkt ønske, at Bruktmarkedet etablerer seg som en forening, - i Brønnøysundregisteret. Styrets medlemmer må oppgi navn / personnummer. Ingen av medlemmene i det nåværende Styret ønsker å etablere en slik registrering, hvor også et hvert styremedlem i all ettertid blir nødt til tilsvarende registrering i Brønnøysund. Kommenen har, forståelig nok, såkalte begrensede ressurser til å administrere Bruktmarkedet neste år, men dette året var nok spesielt, siden Grønn Hverdag opphørte å eksistere. Men vi har da, nå i år, på ulik måte kunnet administrere oss selv; versus Parkeringsselskapet med infolapp på automat / versus Lyse med å bestille strømskap / og måltaking og bestilling av banner. Vi har også hatt direkte kontakt med rette kommunale etat vedrørende behov for supplerende sperremateriell. Arrangementsøknaden skrev vi også selv. Politiet har vi også vært i direkte kontakt med. Og, vi har ellers en etablert kontakt med STAS. Neste år vil vi riktignok ha behov for flerre A4-pakater, flyers, o.l., så Bruktmarkedet behøver jo litt medhjelp i så henseende. I disse dager tar vi en ekstra forespørsel til STAS, i håp om at denne foreningen for næringsdrivende i sentrum, kan ihendeha det formelle bindeleddet versus kommunen; - eventuelt at Norsk Natur og Ungdom, Stavanger kan ha denne funksjon. Vi avventer det hele fram til Vårmøtet Politiets ønsker om registering av selgere på Bruktmarkedet Via kommunen fikk vi en formell henvendelse fra politiet om full registrering av selgere på Bruktmarkedet. Et slikt navneregister skremmer alminnelige (og også ærlige) selgere. Enkelte da gav høylytt utrykk for at de ikke ville komme på Bruktmarkedet lenger. Noen følte seg overvåket, - at Skattetaten fikk disse listene oversendt osv. Mange følte ubehag, tiltross for orientering slik som dette: Det er de som driver med handel i næring med salg og oppkjøp for videresalg av brukte ting som omfattes av bevillingsplikten. Skatteetaten har nærmere definisjon på hva som omfattes av "handel i næring", vil da være omsetningsgrensen i merverdiavgiftsloven for registreringsplikt i merverdiregisteret som vil være utgangspunkt ved vurderingen av om det er handel i næring. Beløpsgrensen er kr 50000,- over et år, for veldedige organisasjoner er beløpsgrensen kr ,- Det er vel da helt unntaksvis at utstillere på bruktmarkedet omfattes av bevillingsplikten. I tillegg har Bruktmarkedet plikt til å sende inn liste over påmeldte deltagere til politiet, jf forskriftens 16, om markedet er organisert med forhåndsinnmeldte aktører. Styret for Bruktmarkedet ser det ikke som vår plikt å kontrollere hvem som - skal / bør / må ha - Brukthandelbevilling, ei heller ser vi det som vår plikt å registrere de ulike selgere som ankommer. Imidlertid skrev enkelte selgere seg frivillig på en liste over: Faste deltakere (flere ganger pr. sesong). Denne liste med i underkant av 30 navn ble levert kommunen, som igjen overleverte den til Politiet. Miljøkalenderen i Omtaler i avisene Info om Bruktmarkedet kom med på årets Miljøkalender, og Aftenbladet har ukentlig, og med noen spredte bilder, omtalt Bruktmarkedet, bl.a. under: God Helg / Det Skjer. Rogalands Avis hadde en sides reportasje om Bruktmarkedet ved sesongstart. Bydelsavisen for Storhaug hadde omtale av vår BP-dag; Bart og Poesi, som fant sted i august. Bra.

4 4 BYHELGER - arrangert av Stavanger Sentrum Stavanger Sentrumsforening AS (STAS), ved daglig leder Cecilie Christ, har også i år, gjennom deres kampanje: BYHELG, med annonse i avisene, samt egen trykksak, markedsført Stavanger sentrum med alle fasiliteter, som inngår under begrepet "handleopplevelse". Og, hvor man flere ganger har tatt med omtale av Bruktmarkedet. Flott. A-4 plakater og flyers Plakater / små flyers ble velvillig kopiert opp hos kommunen og fordelt ut til selgere. Også separat info, med kartangivelse, ble lagt ut i Turistinformasjonen. Kanskje vi kunne få flere sentrumsbutikker til å ha hengende en plakat, m/kart vedrørende Bruktmarkedet. Her vil vi kontakte STAS, gjeldende for neste år. Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Vi har begynt å ta i bruk ovenfornevnte slogan, - dvs. slagord / motto / begrep for å skape en bevissthet omkring Bruktmarkedet, - og hva det står for. Bruktmarkedet er stedet for opplevelse, nostalgi og gjenbruk. Bruktmarkedet er mer enn brukte ting og tang liggende på noen bord, - noe for gjenbruk og gjensynsglede. Det er også atmosfæren, - det er også opplevelse. Og, vi selgere har innbyrdes tidligere prøvd oss med ulike idéer vedrørende dette. Bruktmarkedkor Servitørkurs Melkespannkasting Brynjekurs Fransk språk- og matkurs I 2013 ble (Kles)KlemmeDag etablert, med mye lått og løye, - egentlig etablert innbyrdes for oss selgere, men som også publikum reagerte positivt på. På den bakgrunn, med tanke på opplevelse, hadde vi en tilsvarende (Kles)KlemmeDag nå i år, i juni måned. Men ikke alle selgere fulgte opp om dette, av ulik grunn. Vi prøvde på Kle-Deg-Ut-Dag, i august, hvor vi ville gi en ekstra opplevelse for oss selv, og for våre besøkende kunder. Noen få selgere sluttet opp om dette, og hadde kledd seg ut, - andre hadde glemt det. Vi prøvde med Bart-Og-Poesi, hvor igjen typisk ¼-del sluttet opp om opplegget, - andre lot være. Siste lørdag i år, 11. oktober Som en del av opplegget for sentrumsbutikkene, - i markensdagene, hadde vi nok en (Kles)KlemmeDag. Opplegget ble forhåndsomtalt i både RA og Stavanger Aftenblad. På grunn av uttrygt vær, med regn allerede i 11-tiden, hadde svært få selgere møtt fram, - og enda færre ble værende, så opplegget regnet nok bort, skjønt, kanskje ikke alle er begeistret for de ulike gimmicks, som er satt ut i live for at også publikum skal få oppleve noe ekstra. For å tiltrekke oppmerksomhet, - og (økt) publikumsbesøk. Vitalisering av Nytorget Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for vår ide med å Vitalisere Nytorget, hvor der hvor det i sin tid ble anlagt en plen, hen i mot Langgaten på Nytorget. F.eks. opprette en (permanent) matstasjon. Plass til en liten dansegruppe? Vi så ellers for oss et gjestebesøk, for foreninger, lag, speidergrupper, o.l. I kroken kunne så vi for oss et Speaker s corner, hvor enkeltpersoner, - eller to i følge, kunne få fritt ord noen minutter, - og ellers at man kunne få framføre et selvskrevet dikt, - eller ta med en kassegitar for litt visesang, o.l. Men vi fikk i den anledning vite, at intet skulle endres vedrørende dette området, det hele lå fast i et tidligere politisk vedtak: Det foreligger et vedtak fra Kommunalstyret for Miljø og Utbygging fra juni 2011 om at parken får være der inntil helhetlig plan for Nytorget foreligger. (Sak 98/11). Vi trodde jo ikke at det vedtaket var hogget ut i stein. For så vidt vi fikk vite, på Politikertorget, at et vedtak bare gjelder til et nytt er vedtatt. Men, men, - ikke mulig for oss på Bruktmarkedet.

5 Grønn Kasse Imidlertid kan tenke oss, til neste år, å etablere: Oppå-Grønn- Kasse -dag. Hvor vi får en light-versjon av Speaker s Corner, slik vi gjerne ville ha inkludert i vår vitaliserting av Nytorget / Bruktmarkedet. Vi på Bruktmarkedet åpner for vår tidligere ide med Speaker s Corner, og kan tenke oss, til neste år (?), å etablere Oppå-Grønn-Kasse -dag. Vi får se hva det blir til. Foreløpig lar vi kassen være gul, - inntil videre -, men, neste år er det Kommunevalg, så ordet er fritt. 5 Spørsmålet for de kommende årene, er om vi på Bruktmarkedet skal fortsette med slike ulike gimmicks for å skape litt ekstra opplevelse, litt lått og løye, for oss selv og for vårt besøkende publikum. Eller skal vi bare stå der, rettrygget og i stram posisjon bak våre bord? Vi ønsker meninger og innspill fra den enkelte. En trivelig sesong, - og vi ønsker fortsatt et innendørs helårs marked Dette ble en noe regnfull høst for oss på Bruktmarkedet. 4-5 lørdag ble totalt spolert p.g.a. regn og kraftig vind.ved 2-3 andre lørdager i sesongen, kom regnet utpå foremiddagen. Typisk har kun én av ti selgere eget telt. Og blir det regn (gjerne med sidevind) nytter det ikke med telt heller, fordi publikum raskt forsvinner fra området. Eksempelvis ble også de to siste lørdagene, henholdsvis 4. og 11. oktober svært regnfylte. Og, det er framkommet (fra flere) et ønske om at vi dropper de to første lørdagene inn i oktober. Det er mye av/påregn, og typisk tømmes området i 12-tiden om ikke før. Ønsket om et (helårs) innendørs marked bærer vi ennå på. For tiden blir ca. 110 selgere underrettet pr. mail, og i tillegg er det stk., som ikke har registrert egen mailadresse. Men via mobil vil de fleste bli invitert til vårt Høstmøtet om kort tid. Vi er en godt sammensveiset gjeng, og flere nye selgere har kommet til også i år, - og funnet seg vel til rette, - og mange har møtt opp flere ganger gjennom sesongen, hvor vi i år startet opp allerede i slutten av april. Det er oss selgere, - hver og en -, og samlet sett, som med vår tilstedeværende har utviklet og opprettholder det trivelige miljøet på Nytorget, - og det da sammen med vårt trofast besøkende publikum på Bruktmarkedet. - Nytorget er vår tids nye Vannpost, - et uformelt møtested hvor mennesker av forskjellig karakter og alder, ulikt etnisk opphav, sosialt bakgrunn, m.v. kan møtes. Bruktmarkedet er OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Stavanger, 14. oktober 2014 Odd-Jan Jonassen (kontaktperson, , Invitasjon til Høstmøtet 2014, på SMS og mail, blir sendt ut om kort tid.

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 27.02.13 Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 06. april

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 18.10.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Kommunikasjon mellom styret og beboerne. 2. Andelseiers vedlikeholdsplikt utskifting av varmtvannsberedere. 3. Bruk av terrassen.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer