Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK"

Transkript

1 ÅRSMELDING BRUKTMARKEDET 2014 Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Vår 16. sesong, 26. april 11. oktober, Et lite tilbakeblikk På Høstmøtet, 5. nov. 2013, ledet av Eline Vigre, midlertidig nyansatt i Grønn Hverdag, fikk vi vite at denne organisasjonen ville opphøre å eksistere etter Deres kontor var stengt i flere måneder i 2013, og det ble derav en litt turbulent oppstart for Bruktmarkedet i fjor, og følgelig en total uvisshet for Bruktmarkedet for året Grønn Hverdag, har gjennom alle år vært vårt bindeledd versus Stavanger Kommune. I februar sendte vi mail til kommunen, hvor vi etterlyste referat fra Høstmøtet 2013, som skulle bli sendt til Stavanger Kommune fra Grønn Hverdag. Noe referat fant man ikke i de kommunale arkiver, men vi fikk etablert direkte kontakt med ulike fagpersoner / nøkkelpersoner i kommunen: Olav Stav, Miljøvernsjef, og Gabriele Brennhaugen, Rådgiver/prosjektleder Økologisk mat. I tillegg fikk vi etablert kontakt med en del politikere. Sesongen 2014 I tråd med Høstmøtet, 5. nov. 2013, ble tre personer valgt inn til å være Ansvarshavende for Bruktmarkedet. Dette ble: Marit Pogue, Kjell Johnsen og Odd-Jan Jonassen (sistnevnte som kontaktperson). Imidlertid, i ettertid, flyttet Marit Pogue til Flekkefjord, så i en tid fungerte kun to personer i Styret. På et seinere tidspunkt, i april, gled Gunvor Flotten inn som en god erstatning. Avsperring på Nytorget De tre personene i Styret, utstyrt med gule vester og reserverte plasser, har hatt tilsyn med selve avviklingen på Bruktmarkedet, med bl.a. rettleiing av (nye) selgere som har kommet til, samt generell tilvisning av plass. Ellers har andre rutinerte selgere på en fin måte støttet opp om våre retningslinjer, slik at vi i fellesskap bidrar til en god tone oss i mellom, kombinert med best mulig bordplassering for publikum. Kjell E. Thorsen sammen med Judith Aarsteinsen har i år, hver fredag kl. 15:00, sørget for korrekt avsperringen på Nytorget. Selve parkeringsautomaten er da også blitt tildekket om fredagene, for å unngå ulovlig parkering på området. Dessverre er de to spesialproduserte lerretshettene, for å tildekke automaten, blitt borte i løpet av sesongen. Ukjente kjekkaser, nattestid, har fjernet disse, og nå og da gjennom sesongen forflyttet deler av den oppsatte sperringen. En del av sperremateriell er også blitt borte. Kommunen har supplert med sperremateriell. På selve parkeringsautomaten har det ellers vært separat info om Bruktmarkedet, oppsatt av Stavanger Parkering. En slik info på automaten har vi også i tidligere år hatt god erfaring med. Slik en info på automaten har i de øvrige ukedagene informert publikum om, at hele området ellers er avsperret fra fredag ettermiddag og utover lørdagene i sommerhalvåret. Gjennom årets sesong har det samlet sett, kun forekommet noen få ulovlige parkeringer inne på vårt område om lørdagene. Dette fungerer bra. Utvidet areal for Bruktmarkedet, - men: For lite sperremateriell utlevert, og upresis arealplan. Bruktmarkedet ble tildelt et utvidet areal, etter vårt ønske, for å øke økt tilstrømming av selgere, slik vi hadde registrert i Arealet ble forlenget, slik at det ble 20 meter ifra trappa hen i mot Petrikirken, med grense langs midten av gatepartiet der, slik vi ellers har hatt det. Men også for 2014, allerede fra første lørdag, fikk vi utlevert mangelfullt sperremateriell, men ekstra sperremateriell ble hurtig supplert, slik at vi hadde nok materiell til fullgod sperring på vårt utvidede areal; 18 planker og 14 krakker. Med et utvidet areal for året har vi drøye 50 meters sperrelinje. Arealplanen med avsperring og skilting var feil, også i år. Også klokkeslettet for avsperring, (dvs. kl. 15:00), om fredager var feil. På arealplanen var oppført kl. 19:00. Denne arealplanen er ofte en blåkopi fra et tidligere år, hvor man ivaretar avsperring og ekstra skilting mer tilpasset den ene lørdagen det er Musikkfest (tidl. Musikkens dag, - første lørdag i juni), hvor man da også sperrer av i Pedersgata og rigger til en scene der.

2 2 Egen nettside, Facebook, twitter, instagram I begynnelsen av mai måned, fikk vi etablert vår egen nettside, en Facebook-side, samt twitter og instagram. Dette har vært et ønske gjennom mange, mange år, og hvor vi nå kan informere og oppdatere hva som skjer gjennom sesongen. På vegne av oss alle på Bruktmarkedet, selgere som besøkende, takker vi Kjetil Enoksen, som blir vår webmaster, og som på selvstendig grunnlag har utarbeidet alt dette for oss. Kjetil Enoksen har ellers, fra før, etablert nettstedet LOPPIS. Nytt banner Det nye banneret kom opp på plass i juni måned, da fjorårets banner ble hengende helt fram til desember måned, sterkt skadet av flere sterke vindkast gjennom høsten. Da Lyse ikke ønsket et nytt banner festet fra stolpe til stolpe, ble banneret festet direkte på husveggen, på et kommunalteid hus, Nytorget 9. Det ble bra. Gjennomsnitt over 35 selgere på fine dager Med økt tilstrømming av selgere, hvor enkelte stadig tar flere varer med seg, (og det er jo publikum glad for), så kan det bli trangt om plassen, noe vi har merket på ekstra fine lørdager, hvor vi flere ganger har vært over selgere. For øvrig er det ikke antall selgere i seg selv, som avgjør om arealet blir sprengt, for det er den totale varemengden som de frammøtte selgerne har tatt med seg, som avgjør dette. Teller man én salgsplass, selv om kanskje to personer deler plassen sammen, så har vi eksempelvis hatt: a) 32 selgere / 80% areal i bruk, 7. juni b) 28 selgere / 80% areal i bruk, 12. juli c) 50 selgere / 100% areal i bruk, 31. mai d) 42 selgere / 100% areal i bruk, 16. august Registrering for 12 lørdager, gir 36 selgere i snitt pr. gang. Bordoppstilling i parallelle rekker Oppstilling av bordene har gått meget bra, med rettlinjede oppstillinger med typisk to meters avstand mellom bordene/selgerne. Flere selgere, som forlater området tidligere enn andre, har vært flinke med å redusere avsperringen av området når de drar, slik at de siste selgerne som forlater området, slipper å fjerne absolutt alt sperremateriell, som har vært i bruk fra morgenen av. Bra. Ved området mot Petrikirken, ved trappa ned til Pedersgata, er det vanskeligere å holde parallelle rettlinjede oppstillinger, delvis p.g.a. varierende og tverrsgående høydeforskjeller med kantsteiner. Men stort sett har selgere her kunnet fordele varene og bordoppstillingen på en god måte med god passasje for publikum. Her har vi også fått en større gruppering av sittegrupper for publikum, som i seg selv er positivt, men dette førte også til behov for å få utvide arealet, og da mot Petrikirken. Disse sittegruppene trenger et grundig vask. Endring fra tre til to rader på midtpartiet I tidligere år har det vært noe vanskelig å praktisere tre smale rekker på midtpartiet. Selgere med mange bord, får sånt sett også svært lange bordoppstillinger. På Vårmøtet 2014 år ble vi enige om bare ha oppstilling med to rekker, således at man stiller opp bordene to og to tettere inntil hverandre i bredden, hvor vi så greier to brede rekker på midtpartiet i stedet tre smale. Men oppstilling med bare to rekker nå i år, fungerer noe dårlig, og har vist seg å gi noe unødig mye dødplass inne på området, så det er framkommet et ønske om å gå tilbake til tre (smalere) rekker på midtpartiet. I alle fall: Tilgjengelig areal på midtpartiet er avhengig hvor langt fram selgere langs fortauet, og spesielt selgerne langs trærne, plasserer seg. Bedre utnyttelse av arealet er ønskelig De første selgere som ankommer, må være bevisst på ikke å bruke mer plass fram mot midtpartiet enn nødvendig. Arealet kan neppe utnyttes bedre, uten oppmerking og begrenset areal for hver og en. At noen kommer med et rikt vareutvalg, er på den ene side ønskelig, men når noen legger beslag på 15/20/25 m 2 kan bli vel mye og skaper ubalanse. Enkelte av selvstendig næringsdrivende beslaglegger stort areal Enkelt selvstendig næringsdrivende kan bli for dominerende med sitt vareutvalg. Disse bør nok kanskje redusere deres arealkrevende oppstilling? Enkelte ordinære selgere reagerer ellers på, at de selvstendig næringsdrivende, som med større plass, større vareutvalg og vesentlig større omsetning, likestilles med de ordinære selgerne og således bare betaler 15 kr. for adgang på Bruktmarkedet for å drive egen handel der.

3 3 For få nære parkeringsplasser for Bruktmarkedet Først til mølla jager fortsatt flere selgere unødig tidlig opp, ut ifra behovet for å finne en nær P-plass til egen bil. Ikke alle selgere kommer med egen sjåfør, som kan bruke ekstra tid på parkering lenger unna. Vi har jo ellers mistet 23 nære P-plasser i løpet av de seks siste årene. - Og, siden kommunen aldri kommer til å starte opp med kollektive henteruter for varer, telt og bord for oss selgere på Bruktmarkedet, så blir det våre egne privatbiler som må besørge det. Vi savner forståelse, vilje og handlekraft for å imøtekomme vårt réelle behov for nære parkeringsplasser, uten lengre hentetid, samt køkjøring fra nærmeste parkerings-plass, når regnværet setter inn. Vi har fått våtere og villere vær, med kraftig vind. Hva med et innendørs marked? Kommunens ønsker at Bruktmarkedet registreres som forening i Brønnøysund Etter at Grønn Hverdag opphørte , har vi altså hatt direkte kontakt med kommunen; med så vel fagetater som politikere, - noe vi selv har ønsket gjennom mange år, da vi erfarte at daværende Grønn Hverdag hadde andre prioriterte oppgaver, og således hadde begrenset kapasitet til å tale Bruktmarkedets sak i ulike sammenhenger. Etablert kontakt med kommunen direkte har således vært meget positivt for oss. Vi er blitt møtt med forståelse, praktisk imøtekommenhet og handlekraft, f.eks. vedrørende behov for økt areal, strømskap, banner, kopiering av A4-plakater og flyers, utfylling av store, dype hull i gatelegemet, osv. Imidlertid, nå når Grønn Hverdager borte, er det fra kommunens side ytret sterkt ønske, at Bruktmarkedet etablerer seg som en forening, - i Brønnøysundregisteret. Styrets medlemmer må oppgi navn / personnummer. Ingen av medlemmene i det nåværende Styret ønsker å etablere en slik registrering, hvor også et hvert styremedlem i all ettertid blir nødt til tilsvarende registrering i Brønnøysund. Kommenen har, forståelig nok, såkalte begrensede ressurser til å administrere Bruktmarkedet neste år, men dette året var nok spesielt, siden Grønn Hverdag opphørte å eksistere. Men vi har da, nå i år, på ulik måte kunnet administrere oss selv; versus Parkeringsselskapet med infolapp på automat / versus Lyse med å bestille strømskap / og måltaking og bestilling av banner. Vi har også hatt direkte kontakt med rette kommunale etat vedrørende behov for supplerende sperremateriell. Arrangementsøknaden skrev vi også selv. Politiet har vi også vært i direkte kontakt med. Og, vi har ellers en etablert kontakt med STAS. Neste år vil vi riktignok ha behov for flerre A4-pakater, flyers, o.l., så Bruktmarkedet behøver jo litt medhjelp i så henseende. I disse dager tar vi en ekstra forespørsel til STAS, i håp om at denne foreningen for næringsdrivende i sentrum, kan ihendeha det formelle bindeleddet versus kommunen; - eventuelt at Norsk Natur og Ungdom, Stavanger kan ha denne funksjon. Vi avventer det hele fram til Vårmøtet Politiets ønsker om registering av selgere på Bruktmarkedet Via kommunen fikk vi en formell henvendelse fra politiet om full registrering av selgere på Bruktmarkedet. Et slikt navneregister skremmer alminnelige (og også ærlige) selgere. Enkelte da gav høylytt utrykk for at de ikke ville komme på Bruktmarkedet lenger. Noen følte seg overvåket, - at Skattetaten fikk disse listene oversendt osv. Mange følte ubehag, tiltross for orientering slik som dette: Det er de som driver med handel i næring med salg og oppkjøp for videresalg av brukte ting som omfattes av bevillingsplikten. Skatteetaten har nærmere definisjon på hva som omfattes av "handel i næring", vil da være omsetningsgrensen i merverdiavgiftsloven for registreringsplikt i merverdiregisteret som vil være utgangspunkt ved vurderingen av om det er handel i næring. Beløpsgrensen er kr 50000,- over et år, for veldedige organisasjoner er beløpsgrensen kr ,- Det er vel da helt unntaksvis at utstillere på bruktmarkedet omfattes av bevillingsplikten. I tillegg har Bruktmarkedet plikt til å sende inn liste over påmeldte deltagere til politiet, jf forskriftens 16, om markedet er organisert med forhåndsinnmeldte aktører. Styret for Bruktmarkedet ser det ikke som vår plikt å kontrollere hvem som - skal / bør / må ha - Brukthandelbevilling, ei heller ser vi det som vår plikt å registrere de ulike selgere som ankommer. Imidlertid skrev enkelte selgere seg frivillig på en liste over: Faste deltakere (flere ganger pr. sesong). Denne liste med i underkant av 30 navn ble levert kommunen, som igjen overleverte den til Politiet. Miljøkalenderen i Omtaler i avisene Info om Bruktmarkedet kom med på årets Miljøkalender, og Aftenbladet har ukentlig, og med noen spredte bilder, omtalt Bruktmarkedet, bl.a. under: God Helg / Det Skjer. Rogalands Avis hadde en sides reportasje om Bruktmarkedet ved sesongstart. Bydelsavisen for Storhaug hadde omtale av vår BP-dag; Bart og Poesi, som fant sted i august. Bra.

4 4 BYHELGER - arrangert av Stavanger Sentrum Stavanger Sentrumsforening AS (STAS), ved daglig leder Cecilie Christ, har også i år, gjennom deres kampanje: BYHELG, med annonse i avisene, samt egen trykksak, markedsført Stavanger sentrum med alle fasiliteter, som inngår under begrepet "handleopplevelse". Og, hvor man flere ganger har tatt med omtale av Bruktmarkedet. Flott. A-4 plakater og flyers Plakater / små flyers ble velvillig kopiert opp hos kommunen og fordelt ut til selgere. Også separat info, med kartangivelse, ble lagt ut i Turistinformasjonen. Kanskje vi kunne få flere sentrumsbutikker til å ha hengende en plakat, m/kart vedrørende Bruktmarkedet. Her vil vi kontakte STAS, gjeldende for neste år. Bruktmarkedet OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Vi har begynt å ta i bruk ovenfornevnte slogan, - dvs. slagord / motto / begrep for å skape en bevissthet omkring Bruktmarkedet, - og hva det står for. Bruktmarkedet er stedet for opplevelse, nostalgi og gjenbruk. Bruktmarkedet er mer enn brukte ting og tang liggende på noen bord, - noe for gjenbruk og gjensynsglede. Det er også atmosfæren, - det er også opplevelse. Og, vi selgere har innbyrdes tidligere prøvd oss med ulike idéer vedrørende dette. Bruktmarkedkor Servitørkurs Melkespannkasting Brynjekurs Fransk språk- og matkurs I 2013 ble (Kles)KlemmeDag etablert, med mye lått og løye, - egentlig etablert innbyrdes for oss selgere, men som også publikum reagerte positivt på. På den bakgrunn, med tanke på opplevelse, hadde vi en tilsvarende (Kles)KlemmeDag nå i år, i juni måned. Men ikke alle selgere fulgte opp om dette, av ulik grunn. Vi prøvde på Kle-Deg-Ut-Dag, i august, hvor vi ville gi en ekstra opplevelse for oss selv, og for våre besøkende kunder. Noen få selgere sluttet opp om dette, og hadde kledd seg ut, - andre hadde glemt det. Vi prøvde med Bart-Og-Poesi, hvor igjen typisk ¼-del sluttet opp om opplegget, - andre lot være. Siste lørdag i år, 11. oktober Som en del av opplegget for sentrumsbutikkene, - i markensdagene, hadde vi nok en (Kles)KlemmeDag. Opplegget ble forhåndsomtalt i både RA og Stavanger Aftenblad. På grunn av uttrygt vær, med regn allerede i 11-tiden, hadde svært få selgere møtt fram, - og enda færre ble værende, så opplegget regnet nok bort, skjønt, kanskje ikke alle er begeistret for de ulike gimmicks, som er satt ut i live for at også publikum skal få oppleve noe ekstra. For å tiltrekke oppmerksomhet, - og (økt) publikumsbesøk. Vitalisering av Nytorget Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for vår ide med å Vitalisere Nytorget, hvor der hvor det i sin tid ble anlagt en plen, hen i mot Langgaten på Nytorget. F.eks. opprette en (permanent) matstasjon. Plass til en liten dansegruppe? Vi så ellers for oss et gjestebesøk, for foreninger, lag, speidergrupper, o.l. I kroken kunne så vi for oss et Speaker s corner, hvor enkeltpersoner, - eller to i følge, kunne få fritt ord noen minutter, - og ellers at man kunne få framføre et selvskrevet dikt, - eller ta med en kassegitar for litt visesang, o.l. Men vi fikk i den anledning vite, at intet skulle endres vedrørende dette området, det hele lå fast i et tidligere politisk vedtak: Det foreligger et vedtak fra Kommunalstyret for Miljø og Utbygging fra juni 2011 om at parken får være der inntil helhetlig plan for Nytorget foreligger. (Sak 98/11). Vi trodde jo ikke at det vedtaket var hogget ut i stein. For så vidt vi fikk vite, på Politikertorget, at et vedtak bare gjelder til et nytt er vedtatt. Men, men, - ikke mulig for oss på Bruktmarkedet.

5 Grønn Kasse Imidlertid kan tenke oss, til neste år, å etablere: Oppå-Grønn- Kasse -dag. Hvor vi får en light-versjon av Speaker s Corner, slik vi gjerne ville ha inkludert i vår vitaliserting av Nytorget / Bruktmarkedet. Vi på Bruktmarkedet åpner for vår tidligere ide med Speaker s Corner, og kan tenke oss, til neste år (?), å etablere Oppå-Grønn-Kasse -dag. Vi får se hva det blir til. Foreløpig lar vi kassen være gul, - inntil videre -, men, neste år er det Kommunevalg, så ordet er fritt. 5 Spørsmålet for de kommende årene, er om vi på Bruktmarkedet skal fortsette med slike ulike gimmicks for å skape litt ekstra opplevelse, litt lått og løye, for oss selv og for vårt besøkende publikum. Eller skal vi bare stå der, rettrygget og i stram posisjon bak våre bord? Vi ønsker meninger og innspill fra den enkelte. En trivelig sesong, - og vi ønsker fortsatt et innendørs helårs marked Dette ble en noe regnfull høst for oss på Bruktmarkedet. 4-5 lørdag ble totalt spolert p.g.a. regn og kraftig vind.ved 2-3 andre lørdager i sesongen, kom regnet utpå foremiddagen. Typisk har kun én av ti selgere eget telt. Og blir det regn (gjerne med sidevind) nytter det ikke med telt heller, fordi publikum raskt forsvinner fra området. Eksempelvis ble også de to siste lørdagene, henholdsvis 4. og 11. oktober svært regnfylte. Og, det er framkommet (fra flere) et ønske om at vi dropper de to første lørdagene inn i oktober. Det er mye av/påregn, og typisk tømmes området i 12-tiden om ikke før. Ønsket om et (helårs) innendørs marked bærer vi ennå på. For tiden blir ca. 110 selgere underrettet pr. mail, og i tillegg er det stk., som ikke har registrert egen mailadresse. Men via mobil vil de fleste bli invitert til vårt Høstmøtet om kort tid. Vi er en godt sammensveiset gjeng, og flere nye selgere har kommet til også i år, - og funnet seg vel til rette, - og mange har møtt opp flere ganger gjennom sesongen, hvor vi i år startet opp allerede i slutten av april. Det er oss selgere, - hver og en -, og samlet sett, som med vår tilstedeværende har utviklet og opprettholder det trivelige miljøet på Nytorget, - og det da sammen med vårt trofast besøkende publikum på Bruktmarkedet. - Nytorget er vår tids nye Vannpost, - et uformelt møtested hvor mennesker av forskjellig karakter og alder, ulikt etnisk opphav, sosialt bakgrunn, m.v. kan møtes. Bruktmarkedet er OPPLEVELSE - NOSTALGI - GJENBRUK Stavanger, 14. oktober 2014 Odd-Jan Jonassen (kontaktperson, , Invitasjon til Høstmøtet 2014, på SMS og mail, blir sendt ut om kort tid.

Kafédialog 29. april 2015

Kafédialog 29. april 2015 Gjennomføring og oppsummering Kafédialog 29. april 2015 Møtet var åpent for alle interesserte Kafé-dialog Gjennomføring kafé-dialog I forkant av kafé-dialogen fikk deltakere en orientering om hovedpunktene

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT

Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Charles Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Møte: 27. mai 2015 Deltakere: Johannessen, Tor Kristian Kristiansen, Robin Jakobsen, Pål Fondevik Sted: Møterom HNIKT Det er laget en kjøreplan som ligger under. Vi gikk gjennom denne og la inn navn på

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte

Velkommen til Kardiologisk Høstmøte Utstillerinvitasjon 2015 Velkommen til Kardiologisk Høstmøte 22.-24. OKTOBER Utstilling 2 dager, torsdag og fredag Velkommen til Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte på Scandic Fornebu 22.-24. OKTOBER

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Infomøte for utstillere 22. mai 2012. Forskningstorget 2012 21. 22. september

Infomøte for utstillere 22. mai 2012. Forskningstorget 2012 21. 22. september Infomøte for utstillere 22. mai 2012 Forskningstorget 2012 21. 22. september Agenda 1. Velkommen 2. Innsalg til presse v/ Yngve Vogt, Apollon, UiO 3. Praktisk informasjon 4. Spørsmål og innspill Forskningstorget

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Arbeidsutvalgets Årsmelding

Arbeidsutvalgets Årsmelding 2009 Arbeidsutvalgets Årsmelding WarpCrew post@warpcrew.com 1/1/2009 Leder Årsmeldingen er satt sammen av arbeidsutvalget i WarpCrew. Rapporten bygger på tilbakemeldinger fra medlemmer, ledere og sjef

Detaljer

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER.

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. Følgende tidsplan og gjennomføring er tenkt: TORSDAG 27. NOVEMBER Kl. 08.00-8.30 Klasseansvarlig møter på lærerværelset hvor nøkler og klasselister

Detaljer

Utleie, kurs og konferanse

Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Nordisk Film Kino tilbyr utleie av saler som passer for enhver bedrift. Velg mellom 27 saler med plass fra 41 til 978 personer i syv ulike kinohus;

Detaljer

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser

Politivedtekter. y3ci. /(f/ s 4t. Forslag til nye. for. Flesberg kommune, Buskerud fylke. Kapittel I Alminnelige bestemmelser /(f/ s 4t y3ci P4O 1/j0t Forslag til nye Politivedtekter for Flesberg kommune, Buskerud fylke Kapittel I Alminnelige bestemmelser I Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunderfortau,

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Utkast til nye politivedtekter, Skjervøy kommune Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Fastsatt av Skjervøy kommunestyre DAG, MÅNED ÅR med hjemmel i lov av 4. august

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Nordens beste seriestriper!

Nordens beste seriestriper! Nordens beste seriestriper! Endelig kan vi tilby Rutetid for daglig publisering! Nå har din avis muligheten til å være blant de første som publiserer Rutetid daglig og du har muligheten til å være med

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1 ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK Side 1 INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2008 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011 Facebook i kundeservice TINE Nina Furu 3. November 2011 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Marianne Holmli Vidar Huse Leder

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder:

Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: Nummer 3 8.6.9 Denne lokallagsutsendingen inneholder først og fremst to viktige beskjeder: 1) Partiloven og innrapportering av lokallagenes inntekter for 2008. 2) 12-2 kampanjen, informasjon, frister og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening.

Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Leirsund: 20.02.2014 Styrets beretning for 2013 i Leirsund Velforening. Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Finn Eirik Eilertsen Erik Kjus Ole Johnny Transeth Bård Hauglid Karin Høieggen Håkan

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Fra: Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Til: Dokumentsenter Emne: 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Sendt: 30. oktober 2012 15:49 Takk skal du ha, da avventer vi kommunens tilbakemelding.

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015

Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015 Velkommen til informasjonsmøte 25 mars 2015 Agenda Målgruppe og målsetting Tilbakeblikk og erfaringer fra tidligere sesonger 2015 sesongen Påmeldinger Målgruppe Målgruppe: Jenter og gutter i alderen 7-16

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014

GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 GRØNNPOSTEN NOVEMBER 2014 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I oktober hadde vi ekstra fokus på lek og vennskap. Vi hadde fine turer i nærmiljøet i både oppholdsvær og regn. Vi hadde også besøk av «trommemannen» Bacaré

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE 2014 KJØRING MONTE REKRUTT KJØRING PONNILANDSLEIR 2014 Klosterskogen Travbane, Telemark Travforbund og ponniutvalget inviterer til Ponnilandsleir 1.-3. august 2014.

Detaljer

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser. Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.! Jobbeskrivelser for Stavanger Open 2011. Stavanger Open komiteen består i år av: Kjell Anders Pettersen, Mobil 90763740 Kathrine Moller. Mobil 98827359 Eldar Larsen.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord:

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord: Møteprotokoll Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 18:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Elin Irgens leder Arne Hammer nestleder Lena Jørgensen

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

Commercial. Norwegian Pavilion! Poster. Stand

Commercial. Norwegian Pavilion! Poster. Stand Poster Stand Poster stand Deltakelse på Commercial på Offshore Europe 2015 Suksessen med paviljongene i vårt velkjente konsept fortsetter i Aberdeen 2015. vil for 6. gang organisere en fellespaviljong

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer