Vedlegg 4, til prospekt av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4, til prospekt av 17.10.13"

Transkript

1 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3347 Matri kkel uts krift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 5, Bruksnr 339 Kommune: 2003 Vadsø Adresse: Matrikkeladresse: Gnr: 5 Bnr: Vestre Jakobselv Oppdatert: Grunnkrets: Valgkrets: Kirkesogn: Tettsted: 401 Vestre Jakobselv 2 Vestre Jakobselv Vadsø 8522 Vestre Jakobselv Grunnarealer mv. Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Areal: ,2 kvm Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Tinglyst: Matrikkelført: Har festegrunn: Skyld: Ja Ja Nei Landbruk: Nei Antall teiger: 1 Seksjonert: Nei Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkeienheten. Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Kart- og delingsforretning Dato Forretning: Matrikkelført: Rolle Avgiver Berørt Berørt Berørt Mottaker IVlatrikkel Arealendring 2003/5/ ,1 2003/5/2 0, /5/140 0,0 2003/5/309 0, /5/ , 2 Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter Bygning 't av 3: Kontor- og adm.bygning rådhus Opplysninger om boligerlbruksenheter: Adresse Type 2003/5/339 Unummerert bruksenhet \ØØ BRA KjØkkenkode Antall rom Bad WC Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bygningsstatus: Energikilde: Oppvarming: Avløp: Vannforsyning: Bygningsnr: Helse- og sosialtjenester Tatt i bruk Bebygd areal: BRA bolig: BRA annet: BRA totalt: Har heis: Rammetillatelse: Igangset.till.: Ferdigattest: Midl. brukstil.: Nei Tatt ibruk (GAB): Antall boliger: Antall etasjer: t,..! Y r': {'^y i _,.,, :,^ r,,,,a y_s r, 3,,?. (- {;-[. y.,, i's r i,f 'i"; 3 i;.,i,.l?...,...',.;y?;,,. i..i <1?,,.,.,...3 i.._;,.ftdf'tfs?,._,,; }....,..#,., i,..,7 l':. a,, r, t..: rf..i A., L"'1L :.>r >- as r i;n r, ' s^; r6 i'g f 1{ t ;.: s...y *' drrt i rj :i'is, s *Y: i.., t. S s'^i.,µs,,,.. r.,.,.. i's Ti ms's{:^s i f: fkl^.3"..,,.. ^-1 tai :..i?y:; ;,.rix L., s i s L +e ti,.x rii: S.c -s-s! i'r.,,`j,`..,si.. : :: C,._!E.. [,; t%k4 i..i?: '%^','i..h. l?". J4.'.,., '!y s i n.i y,,:ii :; ;,;,;,. {.1 i S tixq:7 ':... it.s. a.?i.s?.a :6Å '^t'!,. Fw ^}'tom gni Cg ;...<..F: E; t,:4..<,.e...,?;, '"t :..s.)i<.;r s rs y :'"s f- i'q. 4 _ 3"... u' r?.r;r.:^tr»..' s.,...,i..'.. :. rii ry n.: ',:, t3.,yiy" Y. ;Fr,!^f t;:..:iå :.2.::iC,::, r'=x.i:,:..r:: r,x ;.a( R " r Y,, i r1.,... f',.,u L"r.;Y; lc.,,,,, «c 1.,: r..3 Y'i' iy`wa"`;' '^qf' i':..x q 7.;.Y 'fi' r.,;.%,a»i t, r't ^ti- c:,>.n: :C!sx f'}'"", "' 'C... `z!'y:;'?f.'3 4..:<.. I :r..::;4ie;,..,,,,.m,i.<.. :cd r'`j :...:,-,.I :r t'; f,z -.x 3; c`"x,,+;zsc. s` :: L`y.. q ri,pn gq.;e 4f +i+ ; i,:...: C':.,s..: K.' f,.: c.,,ty,...ui4i' s i,.. >. i{ {j i, f' y y.y rs 3ru +y C s {x Y'' 3 54f...i K. i ',.sk Es i :Z: if y.l:s.rry: c r^.r^:, ;A: :.:Y.:t.,ij s....r... Y. <...s.: Se sc iss... r,r.: :Vi/:.:3!C - r.r,.,rr, _ s ;^-r ra s.,..i4i:..f,f:s s: s./s c..: S",,.t...s,..i.1...i. +..t: s.. ';.f....3 i [.: s..: 3.Fi.F t: 1. ii..i 'i,.yp, 7!: ;..;}... r,.( f ::s K t^rs' i.! :::, g.y. 3! r.r?,.<,;i; t [ s n..4:3 Y4C.,ear? iry {.K,;.F 't: { :. :/ y^..y..[,i ( :.., h.s:'4yy': '}< 3;' :s.ci:1 s: 4., a c.:: "!Y"t.rt",r"( 1 Y±,,.(a. ice. i,': 37iF %';i, <a:s..,...ls..,.. Lii7s^ "4;'yf Y'Y "S't!'j:A '..,..;..., } Y l C?...,.,.s:,.,.<; x ;.s:.,. `'I.i...:,,'^pif $:li.. C.X ri\.g Y't t..s?e'".1.'. at; 11,.,,i1, i' _"i` $C,i' t..., 1i."'s 4,.1K r.r' ':1 ', : "' i:;,?(''?:'t""'sit"? %'å. ''.34 ti.a.4 t;. s'i,r, ;,r.`'".,"".. 1 -'Z Ø f X11 Side 1 av 9

2 Etasjeopplysninger: Ingen etasjepplysnirger registrrt å bvninen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på byynngen. bygning 2 av 3; nnen bygning for overnattirg (Kilde: Masivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter: u'a 1 yc 1'[/ FOKKe(1KVUe X003/5/339 Unummerert bruksenhet.., a ntaio rrn Bjå iiv Bygningsopplysninger: iæringsgruppe: Helse- og ssialtjeneter Bebygd areal: bygningsstatus: Tatt i bruk ARA bolig: Energikilde: ARA annet: Oppvarming: BRA totalt: Avløp: filar heis: Vannforsyning: Byningsnr: Rammetillatelse; Igangset.till.: Ferdigattest: Midl. brakstil.: Nei datt ibruk (G/aB): Antall boliger: Antall etasjer: Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen. Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen Bygning 3 av 3: Annen bygning for overnatting (Kilde: IVlassivregistrering) Opplysninger om boliger/bruksenheter;.adresse Type BRA Kjøkkenkode 2003/5/339 Unummerert bruksenhet Antall rorx Bad WC Bygningsopplysninger: Naeringsgruppe: Bygningsstatus: Energikilde: ppvarmirg: Avlp: Vannforsyning: Bygningsnr: Helse- og sosialtjenester Tatt i bru k Olje/parafin/fl. brensel Annen oppvarming offentlig kloakk Tilkn. off. vannverk Bebygd areal: BRA bolig: ARA annet: BRA tote It: Har heis: lammetillatelse: Igangset.till. ; 503,0 Ferdigattest: 503,0 Midl. brakstil.: Nei Tatt ibruk (GAB): Antall boliger: Antall etasjer: 2 Etasjeopplysnirnger: lr.ant. boliger BRA: K01 H01 Bolig Annet 164, 0 339, 0 Totalt 164, 0 339, 0 BTAs Bolig Annet Totalt Culturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen.,::!i'"..,.i t,,, t,." ;;... s i......,. r $ ice-...i" :_..w._i, L'',,.".,,.. :.s :...;.ii Ti,'1. rt., :13a...it'i?.:,:..:d %'" '; 'i ':.i:._,t'i.,cm..,..%x.,... i'" >"i:..: y,.. 's ;"., f i 3. >7,. 3'r.. ` r.f.j vi.,. _',,,.s ,7, r; i N. -,e't:f. 'gyt?'?.t, K: t" ii" ra %if. e. 3sra 1S ra tl.rre.,.. ic1..:.,w,:1 i,t.csr x :l:.s..:(;,.,,..,..µ 5:, >, sir.,. n r;.-t :......:4'.iwJi..,...,3;....F: i...+'7:,.,.e,._,....s:' " :Ci,S.,.,.L':i'.... [... i cam:., %'.., s,:.}4..,. (..r F '....t,.,,,['"",.` y,.; i-. ;., f ' r.3 r =?--i jr,...,,. - : ;..._ymi -i... l i.^w r-; /. rw r+ ' v2 gt..y{,. t / Xnr r f t{ i. y{/` H:'3 r; [ }ai y e:r ;^f G.,,; yck i,e'y tj : r sv+:»roy r 3 iy'*,'.y plj fy ry 'q tl (.:)Y' T7 ':af Y'G'wf't ^TY '}'.:):" 3!?'?'!'7:, k.! iyy '7Y" Y'' ' i+". f c, '?f,y1.'j: /f i I s '{C.I.. '.:3"!'i i"`;..?...3%%, F e.i Y? i5 L.S:.1k5..E.f::s?lE.s ivs iews F i: +..fim T/.z[::w...i+..l,, is s. '4 w w. S;., iai?c7.i\sti C,,..i..:3 si it C.x, y.,.y.fis. j s{%i ir.j.ry./ r x!^ s { 3"i.Y ;"7 Y. L:Y "e Y'' 'fit f. Mi..s 3.T t: s.s,ut....,i i i»iy :i. w/; :+Ys;.it?K s..: '.i. i.. ;s.l: '%L:W.,,, a9 %,. u".. [. 3, W::.. +..i...: %..I v 4i...n3? } R 3.%.Fr. 3 :ijt 3. :a. %. i.:3 lj', ; m = Y ri r lr.r 4^zY'i i"4. i'>y? "s/^ti"::^:yy ' i". _,:;,tt? r 1: ":.., :z t.sr!rs r'+ ^.ri m:i^r ^r7, x>.....< i %"s +r;-;. 5 +,.sr ;, j.rz: *x.e..! isi`iis:;: 'r;t' - G; :r fti ^: "3,'....:;t;. i...,...,. w..:.>s'.t= t t...r,: "t '?;,..:?'?'<=z,,.: xs.., s.,, :<':..,:tf:.., ': <:; ' w, t.ci..s[.r..,..,.,.ci 1% :4r. r x,;r-,. v C:;.- x.b -,r... lt.....t" te;,.,i i `,..,.}.>,7,.';Y'! ` x 3'..2 Ns! ^ii'...,,, 3,a=.,.: r. '. :"dit s i7c..s f^ i 'C' K.::;4.._r;:..i;7,1"?IC' :T?å:?.:' [,skn: r.f :,lnr rrr i;r}, t,? ;?.:. lø. :,n.. 9 Ø "7?.; Side 2 av 9

3 Norsk Eiendomsinformasjon as Kommune: 2003 Vadsø Eiendom: 2003/5/339 N Målestokk 1:1000 Dato: ' _.,\ i \ _,_ 5/1 O \ ø 5/87 \ \ \ \ _ SS -- \\ \ \\.. \. \.. I 6S I _ + l \, 6 \ \ \ `\ l -- \, / \ \\ _ \ 19i \ 5/2 \ / `,\\ 7 9 5/19\ / 0 5/202' n 5%199_ 5/1 / // i \ \\ 5/98\ 5/190 \ \\ ` \ 5/246 5/'I \, i \lv 1\ 5i 5 L \' S/ tro rnuner - Geodata ÅS6 KBRgUflfllØg: Ci20V2KSi, Norge i tsnaer - ts y. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling. Side 3 av 9

4 Norsk Eendomsinformason as Kommune: 2003 Vadsø Målestokk 1:1000 Eiendom: 2003/5/339 Dato: `. N.. sig.` >o...`. Ø 5/87 5/303 5ros 5/339 SS ss 1 5 so 5/1.34- p i \ \ : / ;19 a\, 5/140 5/8 _,,. \, : 5/ ; i 5l2 I 5/197 ' `` 9 / 5/202 5/22 5/'' 5/'I 5/9 5/190 5/1'98 / 5/199 / 3 5/215 1 \ _, a 5/196-9:5 5l2Ø 5 \13A 3 \ \ _' S ' S0 m Kartgrunnlag: Geovekst Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Kartet kan ikke benyttes i byggesaksøhandling. Side 4 av 9

5 \ \ - i i i 1 4 r.. -_. :3 '`""' d 4 ` ', i f _,: :3,"-- _ -`'`4-, m _ Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon au valgt Fulldyrka jord 0,0 t Yp e 9 årdskart for val 9t eiendom. Målestokk 1:1000 ved A4 utskrift ' Overflatedyrka jord 0,0 I fiillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. ljtskriftsdato: Innmarksbeite _..._...,._,wa._._.e.,,..,.,_...a..,..._wm...ø._..._..,_w...._.... Skog av særs høg bonitet 0,0 Arealstatistikken viser arealer i dekar GRUNNEIENDOM /339 H Skog ay høg bonitet 0,0 av de ulike arealklassene for eiendommen. M Skog av middels bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller Skok av lav bonitet 0,0 i arealtallene. i Uproduktiv skog Myr 0,0 Åpen jorddekt fastmark 4,4 / \ (O Åpen grunnlendt festmark Ajourføringsbehov meldes til kommunen. ( Beb yg d samf vann bre 0 9 j Arealressursgrenser på flyfoto., 1 C'' Ikke klassifisert 0.0 0,9 J.L C1 Sum : Eiendoms g renser Side 5 av 9

6 ...,. _ r y :.. r J. zsa, " ^ '''. s,...;4s.. 1 ;,fie i..9" A 6 G. C` m Målestokk 1:1000 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GRUNNEIENDOM /339 \ _ 1 end p Markslag AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 0,0 type gårdskart for valgt eiendom. ' Overflatedyrka jord 0,0 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse Innmarksbeite _ Skog av særs høg bonitet 0,0 Arealstatistikken viser arealer i dekar N Skog av høg bonitet 0,0 av de ulike arealklassene for eiendommen. M Skog av middels bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller Skog av lav bonitet 0,0 i arealtallene. Uproduktiv skog Myr 0,0 Åpen jorddekt fastmark 4,4 Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Åpen grunnlendt fastmark 0.0 4,4._,, _,..._._,...,.._.,_.._..._...m... Bebygd, samf, vann, bre 0,9 Arealressursgrenser på flyfoto Ikke klassifisert 0,0 0,9 Sum: 11,7,7 Eiendomsgrenser Side 6 av 9

7 favn: Sentrum edvokater /-S Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3347 Gårdsnummer 5, ruksnurnrner 339 i 2003 V4D kornrnun Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteri Kilde: Tinglysningsmyndigheten Skatens Kartverk Utskriftsdato Registrert til og med Fi 1'C'i tl"1 S '1 V 1 s.,' _ 't t t''t 1 1 PENGEHEFI EL.SER _ r- - - a:- _-.., ingen servitutter registrert. r : Side 7 av 9

8 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefon-nummer osv. bør et bud inneholde: Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, smsmelding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger 3. eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Side 8 av 9

9 På eiendommen Seksjonsnr. Gnr. Bnr. I kommune: Advokat/Megler: Advokat p.b Vadsø Telefon/ Telefax / Adresse Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum Kr. + vanlige omkostninger Dok. avgift 2,5% Tingl.gebyr (p.obl., skjøte a kr. Gebyr til forretningsfører Finansieringsplan Egenkapital Disp. kontantbeløp Annet Kr: Låneinstans/referanse Kr: Til sammen Det tas finansieringsforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Kr. Andre betingelser Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Dato Budgiver Sted/dato Underskrift Adresse, tlf (Gjentas med maskin/blokkbokstaver) Selgers aksept Sted, dato Underskrift Side 9 av 9

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt og fiske Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt- og fiskemuligheter NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof Hof kommune Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold 3090 Hof Flotte skogteiger i Hof kommune NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33 39 53

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser nær Gardermoen flyplass. Kort vei til flyplass, E 6 og Oslo. Våningshus, stall

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer