BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A"

Transkript

1 BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: ,- Eier (Selveier) tomannsbolig BRA: 128 m² / P-ROM: 112 m²

2 NØKKELINFORMASJON BELIGGENHET Eiendommen ligger i populært boligfelt mellom Andselv og Andslimoen. ADKOMST Fra Andselv følger en gammelveien ut mot Andslimoen fram til kryss opp mot Krokbekken. Ta av opp til venstre i første kryss. Eiendommen ligger i andre tomannsbolig på høyre side. På fellesvinsing vil veien bli merket med visningsskilt fra DNB Eiendom fra avkjøring ved hovedvei og fram til boligen. ADRESSE Krokbekkveien 11B POSTNUMMER/POSTSTED 9325 BARDUFOSS GNR/BNR/SEKSJONSNR 54/871/1 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep. forvaltes av Forsvarsbygg PRISANTYDNING kr VERDITAKST kr ,- LÅNEVERDI: kr ,- OMKOSTNINGER* Dokumentavgift: kr ,- Tgl.avg. for akjøte: kr 525,- Tgl.avg. forpantedokument: kr 525,- Panteattest: kr 172,- Totale omkostninger*: kr ,- *ved kjøp til prisantydning LIGNINGSVERDI Ifølge opplysninger fra Skatt Nord er det ikke fastsatt ligningsverdi på denne eiendom. FELLESKOSTNADER Rentekostnader fellesgjeld kr 1.000,-. Felleskostnader er stipulert av megler ut fra kunnskap om lignende sameier. Felleskosnaden bør dekke bygningsforsikring og utvendig vedlikehold av fellesareal. Det er opp til sameiet selv å justere felleskostnaden til det nivå som er relatert til faktiske utgifter. INGRESS Smart bolig beliggende i boligfelt i Krokbekken, mellom Andselv og Andslimoen. Kort vei til skole og turområder. KOMMUNALE AVGIFTER Ifølge opplysninger fra Målselv kommune betaler Staten samlefaktura for alle sine eiendommer og kommunen kan derfor ikke opplyse hva kommunale avgifter for eiendommen utgjør. Megler oppfordrer derfor interessenter til selv å ta kontakt med Målselv kommune for å få opplyst hva kommunale avgifter til Krokbekkveien 11B. BRA/P-ROM 128/112 kvm ANTALL SOVEROM 3 EIERFORM Eier (Selveier) EIENDOMSTYPE Delt tomannsbolig, selveiet BYGGEÅR Antatt 1970 PARKERING Parkering for 1-2 biler på sameiets felles tomt. FERDIGATTEST Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne bolig. VEI, VANN, AVLØP Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp ifølge Målselv kommune.

3 FAKTA OM EIENDOMMEN INNHOLD Underetasje: Vidnfang, gang/trapp, 2 soverom, bad, toalettrom, 3 boder samt utebod. 1. etasje: Gang/trapp, soverom, stue og kjøkken. STANDARD På gulv er det belegg. Vegger med malt glassfiberstrie og malte flater. Himling bestående av malte himlingsplater. I vindfang er det panelovn. Gang i underetasjen har trapp opp til 1. etasje samt ildsted. Boder med reoler og hyller. 1 av bodene har montert varmtvannsbereder på ca 200 liter. Badet er utstyrt med håndvask, badekar, skyllekar og opplegg for vaskemaskin. WC-rom er utstyrt med toalett og håndvask. Alle soverom har skapplass. Gang 2. etasje har dør ut til terreng og luke til kvistloft. Stue har ildsted for fast og flytende brensel. På kjøkken finner vi 2 kums vask i benk og opplegg for oppvaskmaskin. Panelovn på kjøkken. Kjøkkenvindu var knust på befaring. Automatsikringer. Se også vedlagte boligsalgsrapport fra Kvadrat Total v/yngve Andreassen datert for utfyllende opplysning om byggemåte. TINGLYSTE BESTEMMELSER : Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om radio/tvanlegg. Med flere bestemmelser. Rettighetshaver: 1924/54/870. Gjelder denne eiendom med flere : Bestemmelse om vann og kloakkledning. Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Bestemmelse om radio/tvanlegg. Med flere bestemmelser. Rettighetshaver:1924/54/871. Gjelder denne eindom med flere : Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: 1924/54/870. OPPDRAGSNUMMER OPPRETTET BESKRIVELSE Regulering: Se vedlagte reguleringskart bak i salgsoppgaven. Skolekrets: Ta kontakt med skolekontoret i Målselv kommune for nærmere opplysninger. UTLEIE For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis. OPPGJØR/OVERTAKELSE Eiendommen selges med forbehold om endelig godkjenning fra overordnet mydnighet. Overtagelse kan først skje når slik godkjenning er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Når slik godkjenning har funnet sted, forplikter kjøper seg å overta innen 14 dager. MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd Sverre Holte (a:) (m:) (fax:) Postboks Harstad PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Randi Gotliebsen (m:) MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 2,5 % provisjon av salgssum. Tilretteleggingsgebyr kr 4.000,- ENERGIMERKING Energimerking: G, oppvarningskarakter ORANSJE. OPPVARMING Ildsted for fast og flytende brensel i stue. I tillegg ildsted i gang underetasje. Stråleovn på bad. Forøvrig elektrisk. BYGGEMÅTE: Bygnigen er fundamentert med betong på fylling av grov pukkstein og stabile masser. Grunnmur er ført opp i lettklinkebetong (Leca) som er pusset og malt. Yttervegger over grunnmur erkonstruert i bindingsverk som er utvendig kledd med stående bordkledning. Ytterdører og vinduer er av 2 lags glass og antatt fra byggeår. Taket er konstruert som saltak med W-takstoler, isolert undergurt. Taket er tekket med stålplater som er antatt lagt i Etasjeskille i tre, Se også vedlagte boligsalgsrapport fra Kvadreat Total v/yngve Andreassen, datert for utfyllende opplysninger om byggemåte. VEDLEGG Boligsalgsrapport, egenerklæring, kartskisse, matrikkelbrev, tegninger, seksjoneringsbegjæring, vedtekter, energiattest og budskjema. DIVERSE Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Eiendommen har vært benyttet som tjenestebolig/utleiebolig for Forsvarets personell i området. Selger har selv ikke bebodd eiendommen og har av den grunn begrenset med kunnskap om eiendommen ut over det som fremkommer av salgsoppgave, boligsalgsrapport og vedleggene til disse. Megler oppfordrer alle interessenter til selv å besiktige eiendommen særskilt nøye, gjerne sammen med en fagkyndig. Løsøre: Ingen hvitevarer medfølger på salget. BEBYGGELSE Byggeår: Antatt 1970 Antall rom: 4 Antall soverom: 3 P-rom/S-rom/BTA/BRA: 112/ 3 / 139 / 128 m²

4 FAKTA OM EIENDOMMEN VEDLIKEHOLD/TILSTAND Ifølge takstmann er boligen ført opp av normalt solide materialer. Boligen må påregnes oppusset. I takstrapporten fremkommer det punkter som takstmann regner som strakstiltak. I tillegg må det påregnes skifte av drenering og videre oppussing. Kjøkkenvindu var knust på befaringsdag. Se også vedlagte boligsalgsrapport fra KvadratTotal v/ Yngve Andreassen, datert for ytterligere informasjon om vedlikehold/tilstand. TOMT Tomt eieform: Selveiet tomt Tomteareal (m2): 846 kvm Beskaffenhet: Tomten er felles for sameiet og hver av sameierne vil eie en ideell halvpart. Tomten er skrå og har naturtomt mot øversiden. Normale sol- og utsiktsforhold som for området forøvrig. FORMIDLING DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank for formidling av lånekunder til banken. Kun personer som har samtykket til dette vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i selskapet og vil ikke gi økte kostnader for kunden. FINANSIERING Dersom en ønsker seg et uforpliktende tilbud på finansiering fra DNB kan en ta kontakt med megler for hurtig formidling.

5

6 VIKTIG INFORMASJON DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. KONTRAKTSFORHOLD Kjøpesum og omkostninger må være overført meglers klientkonto før overtagelse kan skje. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

7 ABBBBB ABCDEADFA AEEDA AFACAE DD A CAA FFDA AAA ADA DC DDCD CBB DAB FD FDD DD FDCD ADADCD ABCDD EFDDD FDD AEBDDD DDD CDDD ABCDEFCA

8 ACB ABCDADDA D CEECACAFAEA BBDADBFDACCBFDADDFDDDDFFDBFCFAD DBDAB BBDADADDAACDDBDDCDFDDDBBDDFAFDD BDDCADCDDDFDDADDFDDAFFDDDDBDAABFDDFDADFDDFDA BDFDADDAFDBBDDADDDD BBDADDADFDDAACDFAADADCDBDDAFAA DAABCDDDFD DADFDCDABDABADFFDFAAADFDDFDBABDDDDAAADFFDDD AABCFAFADFDDDFBAADAABDADFFDFAADAACD ADAADBBDFCFADDDDABDAADAFFDCFDF DDBBCDFDDDBDAADABBFDDABDCDADDDABDDAF DDBDDDCBADBDDADDADDADBD EECA FDCDDDACDDAFAADACDFBBDAFDCDADDBDBBDA BAABDBDAFDDACFAADDADDBFDDDDDA FBFDDDACDDABDAADFDDDADD ADCDDADDAFBAFDCDBAABABFBDAAB FAADABFDADABDABAADACDABCBBABDBFAFAD A ECFA DDDDDADDDABFBDADAFADABDBBDADDADDBBD BDADDADDACDAAAAFDABDDDDAADFDDDADADDAB ADBAADADDAADDFDFBDADDDBBDABDADDBBADFDD FADDDAADFBDADDADAABDADAFFABDAAADADFBDFDAD DADAFDDADDADAABDACDADDFDFBDDFADDCDDAB DCDADDDDDBBADFDD ECAA DAFDFFBDABDABDDABBBDADAFA ADABBBAABDD DDFCDDBDFCDDCDACDFFDDDDCDDAABBDAD DAADBDABBBDFAFDACDFFDDABBDDDAADADABDADD ABABDAD ABCFDD ABDFBDD ABBDDBDABAFACF EA ADFDDACDDAADDADDADFDDACDCDDDDABAC FDDDBDAAABDACDABDADBDADBD A A A DDFACDDDCADBDABDBDDDAFDAABDDFCAB ADFAFADBDABDBDDDCFAFADDFDDFFDDDDDF CFDFADBDDBDAADBBADADDDADDADBAADFDD AADAABDDDBCDDBBCDDDAABDBADABDDDAFAFADBDAABC AFFDDDA DDFCADDFAADADFFDFADDADDACDADFFDD FAD DDFFDDAFACABCBAABDDADCDAADADBBC DFADDAAADABCDABFFDADDBDDDAADDFBBD DABDA AADDDFDDDBFFDDDBFADDDAADFFDDADCA FCFFFAABDFFFAABDDCBDBCDAAFAAFDFD BADDFCAADDDDDFBDDDAD ADDDDABDACDFDDDAFDDADAFDDAA FDFFCDBDA AAA

9 ACB ABCDADDA D FDFFCDBDA AAA A FEA DDDDDDADCDDDDBAABCBBFDDABBCAABDADCD CDFDBFABCBAABDDDDCADDDCDDADFDDADCBCBD BAABDDDCDDABBDADDBDADCDBCCDADDFAFDCDCDABBCCFD FDDDDCDBDBBDDADDFDDDBACADAAABBFDCDDAFACDD ADDADFDDDAADFAFDCDDFDDDDFFFAFFDDAFADDFDAFDDB BAADCDDFAABDADBDADDBABBDAAABADCD FA DBDDFAADACDBDDACDFFDDDDADFBDDDADFDACDABDDACFADD DABDBFDAAABABDDDDBABDADFDDCFDFDCD DFFDAADADDFFDDDFCDADDAFAFDADDDDAFDCDABFDDD ADDFADDDAFAADBABDDADFDDDAFDB DABDDDBBBDDFCDADADD DFDDADBBDADDFADCDDDDFCDADADD FAACAFBCA AB FFDADADFDDBABAFDDADDDADAC DDADAC CDADADABAABDAAADCDDBAF CF ADBCCCFDDCDABDDADACD FFFAABD AFDFAADCDDACDDFCDDCFFDDABDAA DCD DAAABDFAFDCDDBBDDDABAABDCDDADCFAABDBD DDDFDDC DBADADDACDDFDADADCDDFCDDCADBCDCCFCF A FFDFDBDADDDBDDDADACDBDCCF DDADACDDABDADAFDDAF D DFADDBDAADDADABADDDADBDAAABDABDDAFDABCD DCADDDDDAAADFFDAAB FD DFAFDDDDDDFDDDFBDFAFAD ADADFCDADAFDDBDAADAFBBFDDABFABDADACDAADDABD DDCDADDDDAAADDFAADAFAFDADABBDAB DDBDADFABFD BDADFABFDFFADDCFABDADACDADDCCFBDAABDDBDADFABFDDB FABDADADBDFFDADDDADDDADDBDADFABFDFFDDBBD FDDFDADD AA DDDAFFDCDB DDFFDDDDDBDAADBDDDABAFD DBAABDDDADCDCDADABBCDADDCDDDBADDCDDFAABD ABDDDFADCDFCDDFDDBDABDDADDAFDDDDDAD BBAABDDFFDABCDFFDDDADADCDDBADDFFD DDCD

10 ACB ABCDADDA D FDFFCDBDA AAA BCD DFCDA ADA FAA ABCDADDA ACB ABCDADDA DAB DD ABCDADDA EFFF BDADFAB AA DFFDDCFAD DDDBDADFABFDDFFDBDAAB FADD DDCDD CBB DD D D FFD AAA DD FDFFCDBDA FA FADDAB DD BFD AD FDDD FAF BDADCADDD BDADBADAB DDDABBDADBDDCFFCDACDFD DAFD DDAFDBADABCDADABBCDDAB DDDDFCDDFDDBCBADDDCBAADDADCDFFDDDADABB DADDADDABDADDDDABBC DDCDDDCDADFFBAAFDADDBAA CDDDDADDDDFCDAFDDA

11 ACB ABCDADDA D BF B DD AAB D BA DABDADDAADDADDDADADAFADADAABADCDDABCBDDAABADAD BABAFDAAADDDDABDDDBDDBDAADADDDDABCDDAABBDD CDDABCDADDDDBFADADAABADDABCBDDDAADAFAABCD DDDDDBDADDABCBDFADADAABADBBAA FADADAABADDABCBDBCAADFDD DCFBDDDABDADD DBDDFCDDDABBDDDAFABDAAD DDCDFDABDADDDDBDADCDADDCDBBBCDBDDFDCDBBDAAADA FDADBDDDDD FDDDDADDCDCDBBD DCDBD DAABDDAAACDABDAABDDDFDDDFDBBADADDBADFFDDDDADCAAB AABDADBADDAADFADDDADFFBBABBCDADFFACDD BBDFDADDCDDDCDBD DFDABCBDFBB DAADDACDCFDAABFDBDADBDABDADDDAABADADBFAADADBDFAA AFDAABCDFADAABCFDAFDBDD DDBAABCBAABDDADDDDADDBDDDBADDDBD BB DD D D FD FFD DB BAAB BB DAB D D DFAD FFD ABCDEBBFCEC ACEBEAC DB BEECEC DADDDDBAABDA DABDADDDABDDDABBDA DAAAABDA AAABADBBBBD FDFFCDBDA AAA

12 ACB ABCDADDA D ADABCDEA ABCDC EF ABCDEFA FEA CF AABCDEFFBCAFAAB EADDCDDCAC FDFFCDBDA AAA B EF EFABECBAEEE CF BBCCBAFABACAFBFCBABAABA AFAEAFAAAAAAFBBEBBE FA EADDCDDCAC CC EF FABEABAB CBAEB CF BAABAABAFAAFBCA BBCFAFABFAFCCA AFAACDAFFABAFABEAABABBFFF BAABACCDABA ADABBBAABBAABAAABAABABFBAFFAA AFABCFAF EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABFBBAABA FAACDDB

13 ACB ABCDADDA D CDDCCAAC EF BEEABEEEFAAFBAAB EEABABFAAFEAFACAB CF AFABCCBAABABAFFAB ABABCCBAB FAAADAAFAABCAF FAABCBAFAAAFAFAAFACBAAB EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABF BBAFAAFAACDDBABFAAFAF CC EF EEBAADAFEAEE FBAEAAFEAACEAEB BFFE CF ABBABBABBEADBFEABBAB FBAFAAFACDABCABAFDAA AFFAAFBEADBFAACDAAB EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABF BFBAAFAACDDBABFAAFAF EAD EF BBADFEEAF AFEAFDAAE CF AABAFFABFABABBAABBCFAB FFABFABABAAFABBAAB EADDCDDCAC EADC EF EFABBABAAAEEABE CF AAABAFFCFABBCCFEAAB AAABCABBA EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABF BDFCFABACFAFACDDBABFAAFAF FDFFCDBDA AAA

14 ACB ABCDADDA D CCCCA EF EFABBEAA CF AFCBAABDFAFAAFCABABAB AABAFCBAAA AAFABA ECDDCCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABF BCFAFDFBAABAFAACDDBABFAAFAF ECACACDCCDAC EF EFABBDABAF A BEE CF BCCFABBAAFABABAABCBAFAAAFAF AABAFFABDBAACC ABAAAABABAAABCDAFABFABBA ECDDCCDDCAC CDCC EF BDAFEEBFEFEEE EBABACCAAA CF AFAAAACBAABBABFAAEB FBABABFAABFBAAF ABAAAABBEBB EADDCDDCAC DACC EF ECBAEEEFAFEEABBEAA EEABABB CF AFFAABABAAFAFAFAABABBFABAFAAA AFAAAAABAAFFABAAFABABDA BAAAA EADDCDDCAC FDFFCDBDA AAA

15 ACB ABCDADDA D FDEBECBAEEAFEB BAFEAEEBEB EEEACAEECBEACE AEEE CEE AEB FDED AC EF CF DDFDDDDDDDFDDDDDDFDD DFDDDDFBB EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABFB ABAFABCDFAFAACDDB FAAAABBAFFABFABFB FFAAFAACDDB EACDDC EF CF DDFDDDDDDDFDDDDDDFDED DFDDFDFDDDFB FDFFCDBDA AAA EADDCDDCAC C EF ECBAEABCABFDFAFA EEFEEBACEBAAEA FDED C CDEFFBBBABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DDFDDDDFDDDDDDFDADD DDDDDFDDDDDFFDFDD D EADDCDDCAC

16 ACB ABCDADDA D CCCADC EF AEECB EEEAAEEACAEEAB BFAEBFAECE CF FFB ACDFDDDDDFDDDDDDDFD CDDDFDDDDDFDDDDDDFD CDDDFDDDDDDDFDDDDDDFD DDD BCDFDDDFDDDDDDFDDDDDDDD DD BCDDDFDDDFDDDDDDDFDDDDDD DDDFDDD BCDDDFDDDFDDDDDFDDDDDD DDDDDDDD BCDDDFDDDDFDDDDDDFDD D BCDDDFDDDDFDDDDDDBD BADB ACDDDFDDDDFDDDDDDEDFFDD FD CDDDFDDDDDDDFDDDDDD BDDFD CDDDFDDDDFDDDDDDDDD DDDD EADDCDDCAC CCDAC EF ECBAEFEEDAB BDEB C BCCAAABBEADB FDFFCDBDA AAA

17 ACB ABCDADDA D AABCCABBABCCABDFFABCDAAAFABCCAFCA EADDCDDCAC EF BBAABBABACABAAECA AEAABAFABECBAEEDEFABFA CDCBAEE C FDDDDEDDDFDDDDD FDDFDFDFDDDDDDFDFDFD DDFDDDD DDDDDDFDD FDDDFDDDDDFDDDD B EADDCDDCAC CCD FAABFFABBAFAFEAFABF FAABBFFABFDB BFCBBAFAACDDB FAABFFABBAFAFEAFABF BABBBAFAACDDB CDAC EF C DDDD DDDDDDDFDFDDD DDDDDDDDD DDDFDD EADDCDDCAC ECC EF ABFAFEEB BEBEFECCD CABECBAE C ABBAABFFBEBCCA ABBAAABBDAA EADDCDDC CCDD EF FDFFCDBDA AAA

18 ACB ABCDADDA D DBBBDAFB DDFDDDDDDDDDDDDDDD DDFDDD B D BAABB D B D AB AABB D D DD DDDDDD D DD ABFABBBBFFFBBB D EDFDFDDDD D BB D D DD D D BBB B B BBBB BB BBB DDFDDD DD D FBBB EDD EDEDD D DD B B FFBB BB BFBB CABABFABBB CDD CDADDD FCDD DFDDDDFCDBCDDFDD D FB EDFCDD FAFAB D D DFDFFCDBDA D AAA

19 ACB ABCDADDA D FFBBB B B B DDFDDD D D DDDDDD DD FDD DD DDDDDD DDDDD D D DDDDDDDDDDD DDDDD D D DDDDDDDDDD FDDDD D D DDDDDDDDDDDD DDDFDD D D DDDDDDDDDDD FB DDDDDDDDD DDDDDDFDDDDDD FFDBB FDDDDDDFDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDFDDDDDCDD D DDFCDDDDDDD D DFCDDDDDDDDDDDDDDDDDDD FABB DDDD D D D D D DD DDD D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D D D D D FDD FDFFCDBDA AAA

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

47 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Adresse: Krokbekkveien 11B Oppdrag nr: Gnr. 54 Bnr. 871 Snr. 1 i kommune Undertegnede 1: Personnr.: Undertegnede 2: Personnr.: Adresse: Postnr./sted: E-post privat: E-post arbeid: Telefon: Mobil: Oppdragsansvarlig: Odd Sverre Holte Telefon: Mobil: Fax: E-post: gir herved bindende bud stort kr. på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Kroner: Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller pr. e-post til eiendomsmegleren. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift: Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

48 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS 3-roms selveierleilighet i 4.etg. med 2 terrasser. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 1 650 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 96 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO 5-roms selveierleilighet i 4. etg. over 3 plan med terrasse. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 3 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 123 m² / P-rom: 114 m² FAKTA

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje.

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Selveier Prisantydning: kr 2.600.000,- BRA: 110 m 2 / P-rom: 104 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG Steinhaug P-rom/Bra: 59/77 Oppdrag: 80413216 Prisantydning: 630.000,- Flott beliggenhet med vei og parkering noen skritt unna DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten

Sentrum. Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Sentrum Nydelig 3-roms i 2 etg Høyt under taket i deler av leiligheten Prisantydning: Kr. 690 000,- + omk. Adresse: Baldersgate 3, 1723 Sarpsborg Omkostninger: kr. 1062,- Andel fellesgjeld: kr. 1 583 438,-

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLAVEIEN 30 G 3 INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 34. 37. 38. 40. 53. 54. Fakta om eiendommen Nabolaget Entrè Stue Kjøkken Soverom/Bad Øvrige bilder

Detaljer

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Oppdragsnr: 1814050 VIKERSUND Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Prisant. kr 2 250 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 257 530 P-rom/bra ca. 84/109 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med

Detaljer

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon

Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon Nyoppført del av tomannsbolig! Velkommen til Industrivegen 15 B, 4353 Klepp stasjon INDUSTRIVEGEN 15 B / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Stian Løge Telefon: 51 77 80 12 Mobil: 40 47 64 04 E-post:

Detaljer

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST.

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VELLEDALEN Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VALLAVEGEN 24 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 30. 36. 38. 39. 41. 72. 73. 74. Fakta om eiendommen

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55

IVELAND SOLRIKT IVELAND. Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 SOLRIKT IVELAND IVELAND Prisantydning: Iveland - Koselig hytte beliggende i naturskjønne omgivelser. Liveien 55 Kr. 350 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Hytten ligger i naturskjønne omgivelser med friluftsområder

Detaljer