FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4"

Transkript

1 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli kjent-tur side 9

2 ANDAKT ILLUstrasjon: UTSNITT AV maleri av carl bloch Mitt bibelord Av Kenneth Ellefsen «Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror.» Romerne 4,4-5 Ofte ønsker vi mennesker at vi kunne prestert mer og bedre. Slik er det i vårt forhold til Gud også. Men Paulus fremfører et annet budskap! Et menneske blir rettferdiggjort ved troen på Kristus, ikke etter gjerninger han selv har gjort. Vi har ingen gjerninger som kan frelse oss, men vi tar vår tilflukt til Kristus Jesus. Det er Gud selv som har ordnet frelsen, og det er Han alene som rettferdiggjør et menneske. Hvordan gjør han det? Jesus har levd det liv som jeg skulle levd! Og når vi gjennom forkynnelsen hører ordet om frelsen i Kristus og tror Guds løfter om tilgivelse, da rettferdiggjør Gud oss. Gud tilregner oss en rettferdighet som vi selv ikke har, og Gud anser oss som skyldfrie. Jesu rettferdighet blir min rettferdighet. Det er nåde! Det er evangeliet! Kenneth startet opp som studieveileder i Misjonshøgskolen i 50% stilling fra august i år. Han har både oversikt og innsikt på dette området og vi er glade for å ha han som medarbeider! FJELLHAUG Utgis av: Fjellhaug Skoler og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Kay Granli Redaksjonsmedarbeider: Anita Ma Utkommer: 4 ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nummer kommer i desember 2006 Opplag: Grafisk utforming: Trykk: Allservice AS Fjellhaug skoler: Bibelskole, Misjonshøgskole, Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett: Giro:

3 LEDER Lærerens forberedelse Av Egil Sjaastad Å være godt forberedt! Uten tvil. Der ligger hemmeligheten. Omtrent sånn svarte en pedagog. Spørsmålet gjaldt hva som i det lange løp er viktigst for en lærer. Lærere er forskjellige. Også her på Fjellhaug. Noen kan faktisk nesten uforberedt riste ut av ermet en inspirerende og lærerik undervisningstime. Men da gjelder det stoff som en mestrer godt i utgangspunktet. Og i det lange løp er det umulig å drive sånn. Av to grunner: For det første er engasjement for faget viktig. Og engasjement for faget kommer ved at en selv engasjerer seg i faget, fordyper seg i ny litteratur, grunner over tekster og temaer, orienterer seg i fagmiljøer osv. Slikt er avgjørende om en vil møte studentene med nødvendig trygghet og friskhet. Å «snu bunken» av notater og transparenter osv, blir i det lange løp kjedelig for en selv. Og det som kjeder en selv, kjeder elevene/studentene. For det andre: I klassene sitter unge mennesker som kanskje har hatt undervisningstimer tidligere i livet sitt. Og de har vokst opp i en kultur Egil Sjaastad med en hel «verden» i sin hule hånd! Foto: Kay Granli med et bombardement av inntrykk. Jeg er som lærer nødt til å tenke over og gjøre erfaringer med hvordan deres oppmerksomhet kan skjerpes, deres engasjement vekkes, deres arbeidsvaner inspireres og deres trivsel i undervisningstiden fremmes. Jeg er nødt til å tenke over hvordan skape framdrift og variasjon. Dessuten er enda en sak inne i bildet her på Fjellhaug: Vi skal hjelpe studentene til å gjøre personlige oppdagelser i Bibelen, til å få smaken på en evangelisk luthersk kristendomsforståelse, til å «høre» kallet om å sende eller selv bli sendt. God forberedelse er viktig? Ja, uten tvil. Be for oss! Om helse, overskudd, glede i tjenesten, kontakt med studentene og om selv å få være åndelig friske. Den gamle resepsjonen på vei ut! Av Kay Granli Det går en historie om en hvitmalt benk i hagen, om den kunne fortelle sin historie! Den gamle resepsjonen i Studentheimen kunne det blitt flere bøker om!! Men nå er det satt punktum. Den har stått tom siden 2002 og gir nå plass til «vrimleområde» i en tenkt utvidet hall ved at vi også tenker å flytte inngangsdørene nærmere kanten på platået. Dette fordi platået lekker vann inn i kjelleravdelingen. Einar Bondevik puster ut og tenker på «gamle dager»! Foto: Øystein Strømme

4 GLIMT Høstens valg! Av Ernst Jan Halsne Torsdag 24. august fikk jeg sitte i ringen av ca 85 studenter ved FMH som presenterte seg for sine medelever og lærere. I korte ordelag fikk vi høre noen glimt fra deres tanker om studieår på FMH. Sentralt i mange «vitnesbyrd» var hvorfor de hadde valgt FMH. Som rimelig er i en slik flokk var noen veldig klare på hva de ville med dette og evt. påfølgende år ved misjonshøyskolen. Andre var litt mer søkende og usikre. Slik er det. Heldigvis er vi ikke like. Vi kopierer ikke andres liv. Det er takhøyde for forskjell i planer og mangel på planer for den som er FMH-student. Da jeg forlot «åstedet» utpå kvelden kom et kjent ord fra bibelen til meg. Det satte denne runden med presentasjon i et spesielt lys. Siste kveld Jesus hadde med sine disipler sa han: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utrvalgt dere! Jeg vet ikke om disiplene hadde noen presentasjonsrunde den kvelden. Men de kunne gjerne hatt det. Spørsmålet kunne vært: Hvorfor har du valgt å være med på denne siste kvelden med Jesus? Det kunne blitt en spennende samtale. Noen ville blitt usikre og hatt behov for å tenke seg om. Kanskje var det noen som angret på at de hadde kastet bort tre år på noe så meningsløst som å følge en leder som nå skulle dø. At jeg ble med på dette? Men så kommer Jesus dem i forkjøpet. Dere har ikke utvalgt meg. Men jeg har utvalgt dere. En sangforfatter har engang sagt: Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud! Det hender også at vi som tror, som «valgte» å følge Jesus, går oss fast. Vi ser verken plan eller mening. Hvor godt det da er å høre hans stemme som har alle ting i sine hender, og som elsker oss si disse ord: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» Nye prosjekter med god forankring Vi har levd med en midlertidig dispensasjon på heis i Misjonsskolebygget fra Men nå er heisen på vei inn! Som det synes av bildet, er det viktig med god forankring også her. Dette vil gjøre det lettere for bevegelseshemmede å komme opp og ned i dette bygget.

5 Forkyndelsen af evangeliet ind i en moderne tid Av professor, dr. theol. Kurt Christensen TEMA Det er viktig for oss som prædikanter og lærere å reflektere over de aktuelle vilkår for forkyndelsen af evangeliet: Hvad er det for en tid, vi lever i? Hvordan er de mennesker, som vi skal forkynde for? Hvilke hindringer og hvilke muligheder er der for forkyndelsen af det kristne budskab? Det har sikkert aldrig været helt enkelt at gøre sig den slags overvejelser. Vi mennesker er nu engang ikke ens, og enhver tidsepoke har rummet forskellige strømninger. Men der er, så vidt jeg ved, bred I tillegg har vi satt opp trapp med rampe inn i kjelleren i Studentheimen slik at det også der lar seg gjøre å komme inn med rullestol. enighed om, at det ikke er blevet lettere at give en præcis og dækkende karakteristik af den tid, som netop vi lever i. Det skyldes blandt andet og dermed kommer jeg jo på en måde alligevel til at karakterisere samtiden at der på alle kulturens felter gøres en dyd af forskelligheden. Kravet om enshed er undertrykkende og diskriminerende overfor dem, der er anderledes, hævdes det. Forskelligheden er derimod en styrke. Denne forskellighed kommer også til udtryk i relation til kristendommen. Nogle mennesker søger forpligtende kristne fællesskaber, andre er individualister eller søger blot uforpligtende fællesskaber. Nogle tiltales af en autoritativ forkyndelse, andre af en mere debatterende forkyndelse. Nogle har sans for ritualer og symboler, andre ikke osv. Nu er vi kristne selvfølgelig ikke forpligtede til at imødekomme ethvert tænkeligt ønske og behov. Og kristendommen er heller ikke et buffet-bord, hvor man kan udvælge sig de retter, der smager bedst. Men vi må på den anden side med Paulus som forbillede (jf 1 Kor 9,19-23), så langt som det kan forenes med kristendommens grundindhold, bestræbe os på at møde mennesker der, hvor de er. Det betyder for forkyndelsen af evangeliet ind i vor tid, at vi ikke kan tillade os at satse på én strategi. Vi må tværtimod benytte os af en bred vifte af tilgange og redskaber. Dermed har vi mulighed for at møde alle de forskellige typer af mennesker der, hvor de befinder sig. Faren ved dette projekt er blandt andet, at det kan blive vanskeligt at give alle disse arbejdsgrene og mennesker en bevidsthed om, at de er en del af den ene kirke, som Gud har sat her på jorden. På den anden side må vi regne med, at på samme vis som Den hellige Ånd indtil i dag har formået at tømre alle vi forskellige mennesker, som har taget imod evangeliet, sammen til Guds folk, vil han også være i stand til dette i fremtiden.

6 KLASSELISTER Studenter 2006 / 2007 Fjellhaug Bibelskole Bibel og Teamtjeneaste (BTT): Arvnes Guro Gjettum Georgsson Sigridur Arjepolog, Sverige Kolnes Tora Marie Randaberg Måge Gry Malin Ølensvåg Paulsen Solveig Sæther Surnadal Solem Ingrid Aukra Teigen Else Oslo Ølstørn Ruth Fannrem Bibel, Studie og Samfunn (BSS): Bekkevold Sonja Vestfossen Figved Johanne Hafrsfjord Helland Ann Helen Sandnes Odeh Randa Stavanger Steinshamn Karoline Ålesund Svensen Martine Sandefjord Urdal Lene Hauge i Dalane Bibel, Idrett og Friluftsliv (BIF): Alsvik Ingjerd Jørpeland Berland Kristian Vigrestad Bondevik Katrine Søfteland Bø Espen Lødemel Randaberg Bø thomas Rennesøy Carnerö Axel Bengt Ljungskile, Sverige Danielsen Karina Tau Giselsson Carl Filip Markaryd, Sverige Hove Håkon Bull Bergen Kjerstad Hans Christian Ålesund Kjølleberg Jon Torstein Sandnes Lodden Andreas Stavanger Lunde Yngvild Ølensvåg Martinsson David Svenshögen, Sverige Misje Ingrid Ågotnes Monsen Hanne Nerlandsøy Nærø Kirsti Antonett Leinøy Ranøien Svein Mikal Solli Haltdalen Risnes Karen Fjell Steinskog Ove Soknedal Stenberg Frode Moi Tonstad Dagny Irene Tonstad Tuntland Tove tau Ulland Møyfrid Hidrasund Urkedal Øystein Valderøya Vatnedalen Tonje Paradis Vik Kine Rong Bibel og Musikk (BM): Asp Johanne Larvik Fagerland Ingrid Åkrehamn Korsvik Anne Levanger Knarvik Nina Vedavågen Krogh Gro Renate Oslo Løsnesløkken Kathrine Grimstad Sirevåg Anne Torunn Sirevåg Tolo Arnhild Kleppestø Trodahl Marta Hafrsfjord Wikse Iren Oslo Fjellhaug Misjonshøgskole Bachelor i teologi og misjon, 1 år (M1): Andersen Jakob Skovgaard Silkeborg, Danmark Barlaup trygve Aure Belck-Olsen (deltid) Einar Oslo Berge Fredrik Jørpeland Bognøy Jarle Ulset Breivik Inger Litlehei Knarrevik Buarøy Mariann Grimstad Bø Ole Kjetil Rennesøy Eikeland Monika Vikeså Eikli Øystein Fannrem Espeland Erlend Gamle Fredrikstad Evensen Andreas Strusshamn Furnes (deltid) Halvard Bygstad Gebretatiyos (deltid) Tsega Mogos Oslo Halvorsen (deltid) Marit Varhaug Hananger Jan Kristian Lyngdal Haugen Marianne Molde Jakobsen Astrid Louise Eng Skudeneshavn Kiserud (deltid) Einar Molde Myrene (våren 07) Ragnhild Mjåvatn Norbye (deltid) Andreas Tennevoll Nystøyl Narve Kragset Ålesund Odeh Paul Reidar Stavanger Otterlei christel Longva Reime Jan Egil Varhaug Sandal Martin Davidsen Florø Skorpen Maren Stokmarknes Skårland (deltid) Marita Sandnes Stenersen (deltid) Ragnhild Hurdal Steinsland Elisabeth Talgje Stokka Anita Hommersåk Sve Ranveig Elise Stranda Thorsen Irene Stavanger Tveitnes Sylvia Hagavik Vikra Helene Skudeneshavn Vrålstad Jørn Åsulf Drangedal Ydstebø Bjarne Kvitsøy Øygard Kjartan Fjerdingby Årikstad-Nielsen Johan Samuel Farsund Bachelor i teologi og misjon, 2. år (M2): Aardal (deltid) Audhild Oslo Bakken Kenneth Oskar Vennesla Fidjeland (deltid) Jørgen Tingvatn Gillebo Magnus Oslo Gravem (deltid) Ingunn Kristine Hamar Kolberg (deltid) Maria Kvelde Kårbø Ingvald Andre Tjeldstø Leine yngve Litleskare Alversund Lilleheim Christian Rennesøy Lundeby Sven Arne Råde Lundeby (deltid) Ingrid Kristine Råde Myksvoll Ronny Mjølkeråen Nordhus Gjermund Rennesøy Ruud Andreas Nesttun Smetana-Nilsson Lars Inge Fredrik Vännäs, Sverige Tøkje (deltid) Jeanette Straume

7 KLASSELISTER Bachelor i teologi og misjon, 3. år (M3): Aanensen Anders Artmark Oslo Bjerga Odd Fridtjov Skartveit Borkamo Vebjørn Flå Bø Eirik Nyfeldt Oslo Bøe Nils Kåre ytre Enebakk Frafjord Lars Olav Rennesøy Gjøsund (deltid) Alf Mjøndalen Ingolfsson Sakarias Oslo Mjølhus Petter Sandve Sve Peter Stranda Viksund David Strusshamn Master i teologi og misjon (M4): Andersson Hans Albin Bertil Tostared, Sverige Asdahl Dag Erik Oslo Kirkholm Knut Kåre Jørpeland Ohma Kurt Arild Oslo Thingbø Kjetil Oslo Teltmakerkurs i Stavanger: Dyngeland Martin Haga Venke Karlsen Grete Karlsen Tone Kiplesund Anbjørg Nordbø Randi Nordpoll Asbjørn Norland Liv Kirsten Salte Anders Sæle Maria Thingbø Kjellaug Thorsen Synnøve Master i teologi og misjon (M5): Bergene Holm Paul Andre Oslo Dagsland Helge Stavanger Olsen Even Andre Øyestranda Pedersen Anders Martin Drangedal Stensland Georg Vedavågen Årsstudium i Bibel og Misjon (Kombi): Aukan Inge Molde Aukan Marie Annette Stenberg Molde Bergstrøm Audun Salhus Bergstrøm Elin Jeppesen Salhus Gundersen Anne Oslo Rønning Eli Jøndal Hagan Vea (våren 07) Marian Vedavågen Årsstudium i musikk (MU): Abrahamsen Silje Grimstad Bøe Kari Anne ytre Enebakk Erlandsen Elisabeth Sandefjord Fosse Øyvind André Straumsgrend Hauge Ingar Ask Helland Møyfrid Oslo Knutson Helle Synnøve Oslo Kvamme Espen Voss Lindtjørn Anna Birgitte Mjølkeråen Nordstrand Magnus Andreas Valderøy Nøkland Silje Os Strand Haakon Marius Eidsvoll verk Sørbø Dag Henning Egersund Søvik Marita Lyngdal Tråsdahl Ole Bjarne Silsand Utgård Bjørn-Olav Hundeidvik Wollbakk Rakel Fauske

8 GLIMT Besøk fra Taiwan Av Frode Steen I sommer fikk China Instituttet på Fjellhaug spørsmål om vi ville ha besøk fra Taiwan. En dame i 50-års alderen som underviser i historie ved universitet i Hualien ønsket å studere kristenlivet i Kina i området Henan/Hubei, og undret om vi hadde stoff om dette. Etter noe korrespondanse ble følgende klart: Hun reiste sammen med sin mann og sin mor. Moren (rundt 75) var prestedatter fra NLMs gamle misjonsfelt i Kina. Presten het Han Xiujing og var blant de fire første uteksaminert fra Laohekou i Pastor Han virket ved stasjonene Xichuan og Dengzhou, men ble skutt av røvere i 1945, før dette barnebarnet, som nå besøkte Norge, ble født. Under sitt virke i Xichuan arbeidet pastor Han nært med misjonærfamilien Hovda, som våre venner fra Taiwan besøkte før de kom til Fjellhaug. Erik Kjebekk og undertegnede hadde gleden av å finne stoff, både i form av skriftlig arkivmateriale, fotos og film, som familien hadde nytte og glede av. De fikk også møte et Kinamisjonærbarn som moren hadde bodd like ved i Dengzhou, nemlig Johannes Olavsson. Det ble et minnerikt samvær. Våre venner fra Taiwan dro hjem samme dag som skolen startet her på Fjellhaug, lørdag 19. august. De ga uttrykk for glede og takk til Gud for at de hadde lykkes å finne fram til mer av sine røtter. Link-konferanse på Fjellhaug Skoler Tekst og foto: Øystein Strømme Nær 70 deltakarar var samla til LINKkonferanse på Fjellhaug 5. og 6. september. Kåre Rune Hauge frå Laget og Rolf Kjøde frå Normisjon var til stades på konferansen. LINK-konferansen er ei årleg nettverksamling for misjonsleiarar i regi av NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering). Dei siste åra har konferansen vore lagt til Fjellhaug. I år var hovudtema for konferansen «Se, jeg er med deg!» Lederen som medvandrer. Tor Martin Synnes, Anne May Abrahamsen og Arve Kråkenes var sentrale bidragsytarar. Målet for konferansen var å inspirere til å bruke medvandring som eit hovudverktøy i leiartrening og misjon. Med mange misjonsleiarar frå ulike misjonsorganisasjonar tilstades, vart det felles mål om å nå ut til alle folkeslag med ordet om frelsa lyfta fram. Ein fekk oppleve at ein ikkje står åleine i arbeidet, men at det er mange ulike arbeidslag i aksjon.

9 Omskiftninger i staben Noen har sluttet, dere har sett bilde av dem før: Svein Gunnar Sakseid (student og vaktmester), Birgitte Ravnholt (renhold), Even Wennerberg (sivilarbeider) og Roger Os (lærer). Mebrate Meseret Tegegn GLIMT Andre har gått i permisjon i første omgang: Gunnar Heier (driftsleder), Jan Ove Eggebø (gartner) og Ingrid Bøylestad (lærer). Nye som har kommet til, er: Mebrate Meseret Tegegn, 50% renhold og div. oppgaver på vedlikehold. Arne Horrigmo, 60% lærer i BIF. Toralf Veum Ladstein, 100% driftsleder. Dette betyr at vi har redusert totale årsverk både i Bibelskolen og på servicepersonalet. Vi takker gode medarbeidere som nå er i annen tjeneste og ønsker nye velkommen inn i staben! Ta med deg alle når du minner Herren om Fjellhaug! Arne Horrigmo Toralf Veum Ladstein Bli kjent-tur Fra venstre: Øystein Urkedal, BIF, Gry Malin Måge, BTT, Martine Svensen, BSS. Allerede første uka reiste Bibelskolen til Fangekasa for å bli kjent med hverandre på tvers av klassene. Dette gjorde noe med oss, sier Øystein, BIF. Alle var der for alle og vi fikk delta i lek og alvor, matlaging på omgang, bli kjent med de forskjellige med ulik bakgrunn. Så har det virket slik at vi nå etterpå i klassene har blitt mer personlige. En flott oppstart på en skolevinter på Fjellhaug!

10 ØKONOMI Spørsmål til økonomileder Av Jan Ove Selstø Irene Tulluan Aarseth fører regnskapene både for Fjellhaug Bibelskole og Fjellhaug Misjonshøgskole. Hvor stor del av inntektene til disse skolene kommer fra henholdsvis frivillige gaver, statsstøtte og studentinnbetalinger? For Bibelskolen består 73% av alle inntektene av statsstøtte, gaver utgjør ca 11%, mens studentene står for 16% av inntektene. Når det gjelder Misjonshøgskolen er tallene litt annerledes, mest sannsynlig fordi vi har mulighet til å tilby skattefradrag for gavene. Også her utgjør statsstøtten ca 72% av inntekten, mens studentinnbetalinger og gaver gir henholdsvis 9% og 18%. Det jeg erfarer når jeg fører regnskapet her, er at statsstøtten er utrolig viktig for skolen. Da størrelsen på statsstøtten bestemmes ut ifra elevantallet, er det hvert år veldig spennende å se hvor mange som vil komme til oss. Gaveinntektene er også avgjørende for at regnskapet går i balanse, og det er gøy å se hvor stor giverglede det er blant Fjellhaug vennene! Hvordan er den økonomiske situasjonen pr. utgangen av august? Nå midt på året ligger vi greit an med økonomien, inntektene er pr dags dato høyere enn utgiftene. Likevel vet vi at det kommer mange store kostnader mot slutten av året som kommer til å snu på denne situasjonen før året er over. Er det ikke slik at det meste av gaveinntektene kommer i siste kvartal. Hva ønsker du å si til Fjellhaug-venner i den forbindelse? Selv om jeg i forrige spørsmål svarte at inntektene er høyere enn utgiftene pr dags dato, så viser det seg at om sommeren kommer det mindre penger inn på bankkontoen enn ellers på året. Dette gjør at saldoen ofte nærmer seg null i juli august, før det tar seg opp igjen på høsten. I den forbindelse ville det vært fint for skolen om flere ville gi sine gaver allerede på midten av året, i stedet for å vente til desember. En annen mulighet for de som vet hvor mye de ønsker å gi i løpet av året, er å dele summen opp slik at Fjellhaug får litt penger hver måned i løpet av hele året. På den måten får vi en jevn kontantstrøm hele året. 10

11 Gaveoversikt pr S k at t e f r i e g a v e r g av e r Årets julehefte Også i år vil «Ved juletid» kunne presentere en allsidig stoffmengde. Interessante portrettintervjuer og artikler som går i dybden. Av innholdet nevnes: Bachs juleoratorium Intervju med ung sangartist Henrik Ibsens blekkhus Matspalte Intervju med en retts- medisiner Forfatter av Blix-biografi Hjernetrim for familien og mye annet, f.eks. premiekryssord ØKONOMI Skattefrie gaver til Fjellhaug misjonshøgskole Av Jan Ove Selstø Denne ordningen innebærer at en gave til misjonshøgskolen på inntil 10% av din skattepliktige inntekt i det året som gaven gis er skattefri. Mange av dere som mottar Fjellhaugbladet gjør dere bruk av denne måten å gi en gave til skolen på. Misjonshøgskolen har fått denne ordningen fordi vi er en høgskole som også driver med forskning. Dette er en annen ordning enn den muligheten du har til å gi inntil kr. årlig skattefritt til en frivillig organisasjon. De skattefrie gavene er viktig for å få misjonshøgskolens regnskap i balanse. Fjellhaug Misjonshøgskole er nå utvidet til et 5-årig studieløp i teologi og misjon. Det krever ekstra økonomiske ressurser. NLM s hovedstyre har vedtatt denne utvidelsen. Det handler om å gi en god og solid utdanning primært til våre kommende misjonærer, men også til ungdom som ønsker å gå inn i en fulltidstjeneste i Norge. Vi vil bare med dette minne deg om denne muligheten til å gi en skattefri gave til Fjellhaug. Du vil få et takkebrev fra skolen og en årsoppgave i januar som du kan legge ved selvangivelsen. Du kan sende gaven til kontonummer: Husk å oppgi personnummer (11 siffer). Redaktør: Aage Myksvoll Grafisk design: Hvarings as Utgitt av Elevlaget ved Fjellhaug Skoler Pris pr. hefte kr. 40, Lotteribilen til Stord! Den heldige vinner av bilen i 2006 ble Liv Kirsten Kvammen, født Elde, fra Stord. Hun gikk misjonsskolen året 1972/73. Da er det mange som kjenner henne igjen! Vi gratulerer og ønsker lykke til! 11

12 Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse. Retur: Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo REKTORS HJØRNE Håp for livet og evigheten Håp for livet og evigheten er tema for en internasjonal misjonskonferanse som arrangeres på Fjellhaug oktober. Foranledningen er Norea Mediemisjons 50 års jubileum. I forkant av jubileumsfesten lørdag 21. okt. har Norea valgt å sette fokus på de utfordringer som kristen misjon står overfor i dag. Misjonsledere fra flere kontinenter er invitert til å formidle de oppgaver og muligheter som møter den verdensvide kristne kirke. Hvordan kan vi som kristne være med å formidle håp for livet og evigheten til en verden i nød? Studentene våre skal få være med på denne konferansen. Dette ønsker vi at de skal få del i. Kristen misjon har gjennom tidene formidlet et budskap som gir håp både for livet og evigheten. Evangeliet har den kraft i seg at det skaper et nytt liv og et nytt håp hvor det tas imot i tro. «Gjenfødt til et levende håp ved Jesu oppstandelse fra de døde.» Slik uttrykkes det i 1. Pet. 1,3. Dette håpet er både nærværende og framtidig. For en kristen rommer det kristne håpet forventning, fortrøstning og tålmodighet. Det gir livet innhold og perspektiv. Derfor ønsker vi også å formidle det videre til alle som ikke har fått del i dette håpet. Ledige plasser på halvårig bibelskole jan. - juni 2007 Tilbudet gjelder på følgende linjer: * Bibel, Idrett og Friluftsliv * Bibel, Studie og Samfunn * Bibel og Musikk Temaet for denne konferansen treffer absolutt det som er målsettingen også for virksomheten ved Fjellhaug. Vi ønsker at våre studenter selv både skal eie og gle seg i dette håpet. Samtidig vil vi både utruste og utfordre dem til å formidle håpet videre til en verden i nød. Derfor er vi i gang med enda et studieår både ved bibelskolen og misjonshøgskolen. Jan Ove Selstø Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf: , eller 12

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

FJELLHAUG. Ikke ferdig... Wisløffbiblioteket side 4 Flotte møbler side 3. side 8

FJELLHAUG. Ikke ferdig... Wisløffbiblioteket side 4 Flotte møbler side 3. side 8 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2007 78. årg. Ikke ferdig... side 8 Wisløffbiblioteket side 4 Flotte møbler side 3 BIBELSKOLE Bibelskolen er samtaletema på Fjellhaug om

Detaljer

FJELLHAUG. Elfenbenskysten! Familien Sæth. på vei inn i. En grasrotbevegelse side 3 Oversikt over årets studenter side 6-7 Besøk fra Tanzania side 8

FJELLHAUG. Elfenbenskysten! Familien Sæth. på vei inn i. En grasrotbevegelse side 3 Oversikt over årets studenter side 6-7 Besøk fra Tanzania side 8 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2008 79. årg. Familien Sæth på vei inn i Elfenbenskysten! side 4 En grasrotbevegelse side 3 Oversikt over årets studenter side 6-7 Besøk

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2004 75 ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Dato Type GT Tema Lede Tale Lovs ang Lyd/ Bilde 10.1 Dåp Jesus deler med Helge Geir 3 Kjell h oss /jørgen 17.1 Fam-GT Jesus er

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 2 2004 75 ÅRG. DE GAMLE TRÆRNE Side 7 LEDER: OVERGANGSTID........... Side 3 NY LÆRER........................ Side 4 TEMA: GLAD, BLID OG FORNØYD...

Detaljer

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium Studieprogram: Musikk Årsstudium Ansvar: Høgskolelektor Aage Myksvoll 13.40-14.25: Omvisning: Samspillrom, øvingsrom Ansvar: Høgskolelektor Astri 14.25-15.05: Omvisning på biblioteket Sted: Biblioteket

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det.

Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. 2013-01-16 OPPROPET MED UNDERSKRIFTER Vi lærer det samme som på Kvitsund Gymnas - og tenker å fortsette med det. Eskil Pedersen med flere har tatt til orde for at Kvitsund Gymnas bør miste statsstøtte

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

FJELLHAUG. Bibelskoleåret fokus på Jesus og meg side 3 Rektorskifte side 7-8 Til Tyskland for å lære kirkehistorie side 9

FJELLHAUG. Bibelskoleåret fokus på Jesus og meg side 3 Rektorskifte side 7-8 Til Tyskland for å lære kirkehistorie side 9 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2008 79. årg.... jeg utsatte meg for et sterkt fokus på misjon. Sonja Bekkevold (side 5) Bibelskoleåret fokus på Jesus og meg side 3 Rektorskifte

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Musikk Årsstudium side 2

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Musikk Årsstudium side 2 Musikk Årsstudium side 2 Bachelor i teologi og misjon, 1. studieår side 4 Årsstudium i kristendom side 4 Årsstudium i bibel og misjon side 4 Årsstudium i religion, livssyn og etikk side 4 Bachelor i religion,

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG.

FJELLHAUG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 3 2004 75 ÅRG. NYE STUDENTER Side 6 og 7 TEMA............................ Side 3 MEDARBEIDERE.................. Side 4 LEDER...........................

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6 Prosent tirsdag 05. mai 2015 Alf Andersen - Stian Andersen 61,2 Olav Bergum - Bjørn Austdal 56,4 Olav Olstad Gunnar Nyhus 55,8 Helge Leonhardsen - Johan Berg Leonhardsen 54,5 Jarle Mikkelsen Anita Rønningen

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008

Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008 Værnes / Skjelstadmark RESULTATER NM SKOGSLØP 20.SEPTEMBER 2008 1 Lise Sundli Soknedal ASP 1941 00:19:41 6 6 12 0 00:19:41 1 Eskil Leinebø Lund R 1828 00:18:28 5 6 11 1 00:19:28 2 Anders Løvland Lund R

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Regionsrekorder for Styrkeløftregion Østafjell

Regionsrekorder for Styrkeløftregion Østafjell Regionsrekorder for Styrkeløftregion Østafjell 15.07.2014 Side M4 - Åpen Herrer 1 K4 - Åpen Damer 2 M3 - Junior Herrer 3 K3 - Junior Damer 4 M2 - Ungdom Herrer 5 K2 - Ungdom Damer 6 M5 - Yngre veteran

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2

NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 NEDRE HJARTÅSEN VEILAG - GNR. 2 Bnr.: Navn: Adresse: Telefon: Mobil: E-mail: 142 Naustdal, Eli Karin Vilh. Bjerknesvn. 86, 5081 BERGEN 55286289 97755211 72 Thomsen, Gro Øvrehagen 9, 5580 Ølen 41317545

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium ***

Program for Oppstartsuke Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Studieprogram: Musikk Årsstudium *** Studieprogram: Musikk Årsstudium Sted: Klasserom 102 Ansvar: Høgskolelektor Aage Myksvoll 13.40-14.25: Omvisning: Samspillrom, øvingsrom Ansvar: Høgskolelektor Astri 14.25-15.05: «Student med forventninger»

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 50 50 95 244 Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 49 50 48 93 240 3 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 49 47 97 240 4 Espen Stubstad

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Malene Lade Lie Sykkylven 41 47 45 93 226 0,- Gave 1. Rikard Eide Ljøen Sunnylven 48 47 48 93 236 0,- Gave 1. Brede Ringdal Sunnylven 47 43 45 94 229 0,- Gave 1. Mats Vangen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer