FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4"

Transkript

1 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli kjent-tur side 9

2 ANDAKT ILLUstrasjon: UTSNITT AV maleri av carl bloch Mitt bibelord Av Kenneth Ellefsen «Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror.» Romerne 4,4-5 Ofte ønsker vi mennesker at vi kunne prestert mer og bedre. Slik er det i vårt forhold til Gud også. Men Paulus fremfører et annet budskap! Et menneske blir rettferdiggjort ved troen på Kristus, ikke etter gjerninger han selv har gjort. Vi har ingen gjerninger som kan frelse oss, men vi tar vår tilflukt til Kristus Jesus. Det er Gud selv som har ordnet frelsen, og det er Han alene som rettferdiggjør et menneske. Hvordan gjør han det? Jesus har levd det liv som jeg skulle levd! Og når vi gjennom forkynnelsen hører ordet om frelsen i Kristus og tror Guds løfter om tilgivelse, da rettferdiggjør Gud oss. Gud tilregner oss en rettferdighet som vi selv ikke har, og Gud anser oss som skyldfrie. Jesu rettferdighet blir min rettferdighet. Det er nåde! Det er evangeliet! Kenneth startet opp som studieveileder i Misjonshøgskolen i 50% stilling fra august i år. Han har både oversikt og innsikt på dette området og vi er glade for å ha han som medarbeider! FJELLHAUG Utgis av: Fjellhaug Skoler og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Kay Granli Redaksjonsmedarbeider: Anita Ma Utkommer: 4 ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nummer kommer i desember 2006 Opplag: Grafisk utforming: Trykk: Allservice AS Fjellhaug skoler: Bibelskole, Misjonshøgskole, Studentheim Rektor: Jan Ove Selstø Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett: Giro:

3 LEDER Lærerens forberedelse Av Egil Sjaastad Å være godt forberedt! Uten tvil. Der ligger hemmeligheten. Omtrent sånn svarte en pedagog. Spørsmålet gjaldt hva som i det lange løp er viktigst for en lærer. Lærere er forskjellige. Også her på Fjellhaug. Noen kan faktisk nesten uforberedt riste ut av ermet en inspirerende og lærerik undervisningstime. Men da gjelder det stoff som en mestrer godt i utgangspunktet. Og i det lange løp er det umulig å drive sånn. Av to grunner: For det første er engasjement for faget viktig. Og engasjement for faget kommer ved at en selv engasjerer seg i faget, fordyper seg i ny litteratur, grunner over tekster og temaer, orienterer seg i fagmiljøer osv. Slikt er avgjørende om en vil møte studentene med nødvendig trygghet og friskhet. Å «snu bunken» av notater og transparenter osv, blir i det lange løp kjedelig for en selv. Og det som kjeder en selv, kjeder elevene/studentene. For det andre: I klassene sitter unge mennesker som kanskje har hatt undervisningstimer tidligere i livet sitt. Og de har vokst opp i en kultur Egil Sjaastad med en hel «verden» i sin hule hånd! Foto: Kay Granli med et bombardement av inntrykk. Jeg er som lærer nødt til å tenke over og gjøre erfaringer med hvordan deres oppmerksomhet kan skjerpes, deres engasjement vekkes, deres arbeidsvaner inspireres og deres trivsel i undervisningstiden fremmes. Jeg er nødt til å tenke over hvordan skape framdrift og variasjon. Dessuten er enda en sak inne i bildet her på Fjellhaug: Vi skal hjelpe studentene til å gjøre personlige oppdagelser i Bibelen, til å få smaken på en evangelisk luthersk kristendomsforståelse, til å «høre» kallet om å sende eller selv bli sendt. God forberedelse er viktig? Ja, uten tvil. Be for oss! Om helse, overskudd, glede i tjenesten, kontakt med studentene og om selv å få være åndelig friske. Den gamle resepsjonen på vei ut! Av Kay Granli Det går en historie om en hvitmalt benk i hagen, om den kunne fortelle sin historie! Den gamle resepsjonen i Studentheimen kunne det blitt flere bøker om!! Men nå er det satt punktum. Den har stått tom siden 2002 og gir nå plass til «vrimleområde» i en tenkt utvidet hall ved at vi også tenker å flytte inngangsdørene nærmere kanten på platået. Dette fordi platået lekker vann inn i kjelleravdelingen. Einar Bondevik puster ut og tenker på «gamle dager»! Foto: Øystein Strømme

4 GLIMT Høstens valg! Av Ernst Jan Halsne Torsdag 24. august fikk jeg sitte i ringen av ca 85 studenter ved FMH som presenterte seg for sine medelever og lærere. I korte ordelag fikk vi høre noen glimt fra deres tanker om studieår på FMH. Sentralt i mange «vitnesbyrd» var hvorfor de hadde valgt FMH. Som rimelig er i en slik flokk var noen veldig klare på hva de ville med dette og evt. påfølgende år ved misjonshøyskolen. Andre var litt mer søkende og usikre. Slik er det. Heldigvis er vi ikke like. Vi kopierer ikke andres liv. Det er takhøyde for forskjell i planer og mangel på planer for den som er FMH-student. Da jeg forlot «åstedet» utpå kvelden kom et kjent ord fra bibelen til meg. Det satte denne runden med presentasjon i et spesielt lys. Siste kveld Jesus hadde med sine disipler sa han: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utrvalgt dere! Jeg vet ikke om disiplene hadde noen presentasjonsrunde den kvelden. Men de kunne gjerne hatt det. Spørsmålet kunne vært: Hvorfor har du valgt å være med på denne siste kvelden med Jesus? Det kunne blitt en spennende samtale. Noen ville blitt usikre og hatt behov for å tenke seg om. Kanskje var det noen som angret på at de hadde kastet bort tre år på noe så meningsløst som å følge en leder som nå skulle dø. At jeg ble med på dette? Men så kommer Jesus dem i forkjøpet. Dere har ikke utvalgt meg. Men jeg har utvalgt dere. En sangforfatter har engang sagt: Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud! Det hender også at vi som tror, som «valgte» å følge Jesus, går oss fast. Vi ser verken plan eller mening. Hvor godt det da er å høre hans stemme som har alle ting i sine hender, og som elsker oss si disse ord: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» Nye prosjekter med god forankring Vi har levd med en midlertidig dispensasjon på heis i Misjonsskolebygget fra Men nå er heisen på vei inn! Som det synes av bildet, er det viktig med god forankring også her. Dette vil gjøre det lettere for bevegelseshemmede å komme opp og ned i dette bygget.

5 Forkyndelsen af evangeliet ind i en moderne tid Av professor, dr. theol. Kurt Christensen TEMA Det er viktig for oss som prædikanter og lærere å reflektere over de aktuelle vilkår for forkyndelsen af evangeliet: Hvad er det for en tid, vi lever i? Hvordan er de mennesker, som vi skal forkynde for? Hvilke hindringer og hvilke muligheder er der for forkyndelsen af det kristne budskab? Det har sikkert aldrig været helt enkelt at gøre sig den slags overvejelser. Vi mennesker er nu engang ikke ens, og enhver tidsepoke har rummet forskellige strømninger. Men der er, så vidt jeg ved, bred I tillegg har vi satt opp trapp med rampe inn i kjelleren i Studentheimen slik at det også der lar seg gjøre å komme inn med rullestol. enighed om, at det ikke er blevet lettere at give en præcis og dækkende karakteristik af den tid, som netop vi lever i. Det skyldes blandt andet og dermed kommer jeg jo på en måde alligevel til at karakterisere samtiden at der på alle kulturens felter gøres en dyd af forskelligheden. Kravet om enshed er undertrykkende og diskriminerende overfor dem, der er anderledes, hævdes det. Forskelligheden er derimod en styrke. Denne forskellighed kommer også til udtryk i relation til kristendommen. Nogle mennesker søger forpligtende kristne fællesskaber, andre er individualister eller søger blot uforpligtende fællesskaber. Nogle tiltales af en autoritativ forkyndelse, andre af en mere debatterende forkyndelse. Nogle har sans for ritualer og symboler, andre ikke osv. Nu er vi kristne selvfølgelig ikke forpligtede til at imødekomme ethvert tænkeligt ønske og behov. Og kristendommen er heller ikke et buffet-bord, hvor man kan udvælge sig de retter, der smager bedst. Men vi må på den anden side med Paulus som forbillede (jf 1 Kor 9,19-23), så langt som det kan forenes med kristendommens grundindhold, bestræbe os på at møde mennesker der, hvor de er. Det betyder for forkyndelsen af evangeliet ind i vor tid, at vi ikke kan tillade os at satse på én strategi. Vi må tværtimod benytte os af en bred vifte af tilgange og redskaber. Dermed har vi mulighed for at møde alle de forskellige typer af mennesker der, hvor de befinder sig. Faren ved dette projekt er blandt andet, at det kan blive vanskeligt at give alle disse arbejdsgrene og mennesker en bevidsthed om, at de er en del af den ene kirke, som Gud har sat her på jorden. På den anden side må vi regne med, at på samme vis som Den hellige Ånd indtil i dag har formået at tømre alle vi forskellige mennesker, som har taget imod evangeliet, sammen til Guds folk, vil han også være i stand til dette i fremtiden.

6 KLASSELISTER Studenter 2006 / 2007 Fjellhaug Bibelskole Bibel og Teamtjeneaste (BTT): Arvnes Guro Gjettum Georgsson Sigridur Arjepolog, Sverige Kolnes Tora Marie Randaberg Måge Gry Malin Ølensvåg Paulsen Solveig Sæther Surnadal Solem Ingrid Aukra Teigen Else Oslo Ølstørn Ruth Fannrem Bibel, Studie og Samfunn (BSS): Bekkevold Sonja Vestfossen Figved Johanne Hafrsfjord Helland Ann Helen Sandnes Odeh Randa Stavanger Steinshamn Karoline Ålesund Svensen Martine Sandefjord Urdal Lene Hauge i Dalane Bibel, Idrett og Friluftsliv (BIF): Alsvik Ingjerd Jørpeland Berland Kristian Vigrestad Bondevik Katrine Søfteland Bø Espen Lødemel Randaberg Bø thomas Rennesøy Carnerö Axel Bengt Ljungskile, Sverige Danielsen Karina Tau Giselsson Carl Filip Markaryd, Sverige Hove Håkon Bull Bergen Kjerstad Hans Christian Ålesund Kjølleberg Jon Torstein Sandnes Lodden Andreas Stavanger Lunde Yngvild Ølensvåg Martinsson David Svenshögen, Sverige Misje Ingrid Ågotnes Monsen Hanne Nerlandsøy Nærø Kirsti Antonett Leinøy Ranøien Svein Mikal Solli Haltdalen Risnes Karen Fjell Steinskog Ove Soknedal Stenberg Frode Moi Tonstad Dagny Irene Tonstad Tuntland Tove tau Ulland Møyfrid Hidrasund Urkedal Øystein Valderøya Vatnedalen Tonje Paradis Vik Kine Rong Bibel og Musikk (BM): Asp Johanne Larvik Fagerland Ingrid Åkrehamn Korsvik Anne Levanger Knarvik Nina Vedavågen Krogh Gro Renate Oslo Løsnesløkken Kathrine Grimstad Sirevåg Anne Torunn Sirevåg Tolo Arnhild Kleppestø Trodahl Marta Hafrsfjord Wikse Iren Oslo Fjellhaug Misjonshøgskole Bachelor i teologi og misjon, 1 år (M1): Andersen Jakob Skovgaard Silkeborg, Danmark Barlaup trygve Aure Belck-Olsen (deltid) Einar Oslo Berge Fredrik Jørpeland Bognøy Jarle Ulset Breivik Inger Litlehei Knarrevik Buarøy Mariann Grimstad Bø Ole Kjetil Rennesøy Eikeland Monika Vikeså Eikli Øystein Fannrem Espeland Erlend Gamle Fredrikstad Evensen Andreas Strusshamn Furnes (deltid) Halvard Bygstad Gebretatiyos (deltid) Tsega Mogos Oslo Halvorsen (deltid) Marit Varhaug Hananger Jan Kristian Lyngdal Haugen Marianne Molde Jakobsen Astrid Louise Eng Skudeneshavn Kiserud (deltid) Einar Molde Myrene (våren 07) Ragnhild Mjåvatn Norbye (deltid) Andreas Tennevoll Nystøyl Narve Kragset Ålesund Odeh Paul Reidar Stavanger Otterlei christel Longva Reime Jan Egil Varhaug Sandal Martin Davidsen Florø Skorpen Maren Stokmarknes Skårland (deltid) Marita Sandnes Stenersen (deltid) Ragnhild Hurdal Steinsland Elisabeth Talgje Stokka Anita Hommersåk Sve Ranveig Elise Stranda Thorsen Irene Stavanger Tveitnes Sylvia Hagavik Vikra Helene Skudeneshavn Vrålstad Jørn Åsulf Drangedal Ydstebø Bjarne Kvitsøy Øygard Kjartan Fjerdingby Årikstad-Nielsen Johan Samuel Farsund Bachelor i teologi og misjon, 2. år (M2): Aardal (deltid) Audhild Oslo Bakken Kenneth Oskar Vennesla Fidjeland (deltid) Jørgen Tingvatn Gillebo Magnus Oslo Gravem (deltid) Ingunn Kristine Hamar Kolberg (deltid) Maria Kvelde Kårbø Ingvald Andre Tjeldstø Leine yngve Litleskare Alversund Lilleheim Christian Rennesøy Lundeby Sven Arne Råde Lundeby (deltid) Ingrid Kristine Råde Myksvoll Ronny Mjølkeråen Nordhus Gjermund Rennesøy Ruud Andreas Nesttun Smetana-Nilsson Lars Inge Fredrik Vännäs, Sverige Tøkje (deltid) Jeanette Straume

7 KLASSELISTER Bachelor i teologi og misjon, 3. år (M3): Aanensen Anders Artmark Oslo Bjerga Odd Fridtjov Skartveit Borkamo Vebjørn Flå Bø Eirik Nyfeldt Oslo Bøe Nils Kåre ytre Enebakk Frafjord Lars Olav Rennesøy Gjøsund (deltid) Alf Mjøndalen Ingolfsson Sakarias Oslo Mjølhus Petter Sandve Sve Peter Stranda Viksund David Strusshamn Master i teologi og misjon (M4): Andersson Hans Albin Bertil Tostared, Sverige Asdahl Dag Erik Oslo Kirkholm Knut Kåre Jørpeland Ohma Kurt Arild Oslo Thingbø Kjetil Oslo Teltmakerkurs i Stavanger: Dyngeland Martin Haga Venke Karlsen Grete Karlsen Tone Kiplesund Anbjørg Nordbø Randi Nordpoll Asbjørn Norland Liv Kirsten Salte Anders Sæle Maria Thingbø Kjellaug Thorsen Synnøve Master i teologi og misjon (M5): Bergene Holm Paul Andre Oslo Dagsland Helge Stavanger Olsen Even Andre Øyestranda Pedersen Anders Martin Drangedal Stensland Georg Vedavågen Årsstudium i Bibel og Misjon (Kombi): Aukan Inge Molde Aukan Marie Annette Stenberg Molde Bergstrøm Audun Salhus Bergstrøm Elin Jeppesen Salhus Gundersen Anne Oslo Rønning Eli Jøndal Hagan Vea (våren 07) Marian Vedavågen Årsstudium i musikk (MU): Abrahamsen Silje Grimstad Bøe Kari Anne ytre Enebakk Erlandsen Elisabeth Sandefjord Fosse Øyvind André Straumsgrend Hauge Ingar Ask Helland Møyfrid Oslo Knutson Helle Synnøve Oslo Kvamme Espen Voss Lindtjørn Anna Birgitte Mjølkeråen Nordstrand Magnus Andreas Valderøy Nøkland Silje Os Strand Haakon Marius Eidsvoll verk Sørbø Dag Henning Egersund Søvik Marita Lyngdal Tråsdahl Ole Bjarne Silsand Utgård Bjørn-Olav Hundeidvik Wollbakk Rakel Fauske

8 GLIMT Besøk fra Taiwan Av Frode Steen I sommer fikk China Instituttet på Fjellhaug spørsmål om vi ville ha besøk fra Taiwan. En dame i 50-års alderen som underviser i historie ved universitet i Hualien ønsket å studere kristenlivet i Kina i området Henan/Hubei, og undret om vi hadde stoff om dette. Etter noe korrespondanse ble følgende klart: Hun reiste sammen med sin mann og sin mor. Moren (rundt 75) var prestedatter fra NLMs gamle misjonsfelt i Kina. Presten het Han Xiujing og var blant de fire første uteksaminert fra Laohekou i Pastor Han virket ved stasjonene Xichuan og Dengzhou, men ble skutt av røvere i 1945, før dette barnebarnet, som nå besøkte Norge, ble født. Under sitt virke i Xichuan arbeidet pastor Han nært med misjonærfamilien Hovda, som våre venner fra Taiwan besøkte før de kom til Fjellhaug. Erik Kjebekk og undertegnede hadde gleden av å finne stoff, både i form av skriftlig arkivmateriale, fotos og film, som familien hadde nytte og glede av. De fikk også møte et Kinamisjonærbarn som moren hadde bodd like ved i Dengzhou, nemlig Johannes Olavsson. Det ble et minnerikt samvær. Våre venner fra Taiwan dro hjem samme dag som skolen startet her på Fjellhaug, lørdag 19. august. De ga uttrykk for glede og takk til Gud for at de hadde lykkes å finne fram til mer av sine røtter. Link-konferanse på Fjellhaug Skoler Tekst og foto: Øystein Strømme Nær 70 deltakarar var samla til LINKkonferanse på Fjellhaug 5. og 6. september. Kåre Rune Hauge frå Laget og Rolf Kjøde frå Normisjon var til stades på konferansen. LINK-konferansen er ei årleg nettverksamling for misjonsleiarar i regi av NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering). Dei siste åra har konferansen vore lagt til Fjellhaug. I år var hovudtema for konferansen «Se, jeg er med deg!» Lederen som medvandrer. Tor Martin Synnes, Anne May Abrahamsen og Arve Kråkenes var sentrale bidragsytarar. Målet for konferansen var å inspirere til å bruke medvandring som eit hovudverktøy i leiartrening og misjon. Med mange misjonsleiarar frå ulike misjonsorganisasjonar tilstades, vart det felles mål om å nå ut til alle folkeslag med ordet om frelsa lyfta fram. Ein fekk oppleve at ein ikkje står åleine i arbeidet, men at det er mange ulike arbeidslag i aksjon.

9 Omskiftninger i staben Noen har sluttet, dere har sett bilde av dem før: Svein Gunnar Sakseid (student og vaktmester), Birgitte Ravnholt (renhold), Even Wennerberg (sivilarbeider) og Roger Os (lærer). Mebrate Meseret Tegegn GLIMT Andre har gått i permisjon i første omgang: Gunnar Heier (driftsleder), Jan Ove Eggebø (gartner) og Ingrid Bøylestad (lærer). Nye som har kommet til, er: Mebrate Meseret Tegegn, 50% renhold og div. oppgaver på vedlikehold. Arne Horrigmo, 60% lærer i BIF. Toralf Veum Ladstein, 100% driftsleder. Dette betyr at vi har redusert totale årsverk både i Bibelskolen og på servicepersonalet. Vi takker gode medarbeidere som nå er i annen tjeneste og ønsker nye velkommen inn i staben! Ta med deg alle når du minner Herren om Fjellhaug! Arne Horrigmo Toralf Veum Ladstein Bli kjent-tur Fra venstre: Øystein Urkedal, BIF, Gry Malin Måge, BTT, Martine Svensen, BSS. Allerede første uka reiste Bibelskolen til Fangekasa for å bli kjent med hverandre på tvers av klassene. Dette gjorde noe med oss, sier Øystein, BIF. Alle var der for alle og vi fikk delta i lek og alvor, matlaging på omgang, bli kjent med de forskjellige med ulik bakgrunn. Så har det virket slik at vi nå etterpå i klassene har blitt mer personlige. En flott oppstart på en skolevinter på Fjellhaug!

10 ØKONOMI Spørsmål til økonomileder Av Jan Ove Selstø Irene Tulluan Aarseth fører regnskapene både for Fjellhaug Bibelskole og Fjellhaug Misjonshøgskole. Hvor stor del av inntektene til disse skolene kommer fra henholdsvis frivillige gaver, statsstøtte og studentinnbetalinger? For Bibelskolen består 73% av alle inntektene av statsstøtte, gaver utgjør ca 11%, mens studentene står for 16% av inntektene. Når det gjelder Misjonshøgskolen er tallene litt annerledes, mest sannsynlig fordi vi har mulighet til å tilby skattefradrag for gavene. Også her utgjør statsstøtten ca 72% av inntekten, mens studentinnbetalinger og gaver gir henholdsvis 9% og 18%. Det jeg erfarer når jeg fører regnskapet her, er at statsstøtten er utrolig viktig for skolen. Da størrelsen på statsstøtten bestemmes ut ifra elevantallet, er det hvert år veldig spennende å se hvor mange som vil komme til oss. Gaveinntektene er også avgjørende for at regnskapet går i balanse, og det er gøy å se hvor stor giverglede det er blant Fjellhaug vennene! Hvordan er den økonomiske situasjonen pr. utgangen av august? Nå midt på året ligger vi greit an med økonomien, inntektene er pr dags dato høyere enn utgiftene. Likevel vet vi at det kommer mange store kostnader mot slutten av året som kommer til å snu på denne situasjonen før året er over. Er det ikke slik at det meste av gaveinntektene kommer i siste kvartal. Hva ønsker du å si til Fjellhaug-venner i den forbindelse? Selv om jeg i forrige spørsmål svarte at inntektene er høyere enn utgiftene pr dags dato, så viser det seg at om sommeren kommer det mindre penger inn på bankkontoen enn ellers på året. Dette gjør at saldoen ofte nærmer seg null i juli august, før det tar seg opp igjen på høsten. I den forbindelse ville det vært fint for skolen om flere ville gi sine gaver allerede på midten av året, i stedet for å vente til desember. En annen mulighet for de som vet hvor mye de ønsker å gi i løpet av året, er å dele summen opp slik at Fjellhaug får litt penger hver måned i løpet av hele året. På den måten får vi en jevn kontantstrøm hele året. 10

11 Gaveoversikt pr S k at t e f r i e g a v e r g av e r Årets julehefte Også i år vil «Ved juletid» kunne presentere en allsidig stoffmengde. Interessante portrettintervjuer og artikler som går i dybden. Av innholdet nevnes: Bachs juleoratorium Intervju med ung sangartist Henrik Ibsens blekkhus Matspalte Intervju med en retts- medisiner Forfatter av Blix-biografi Hjernetrim for familien og mye annet, f.eks. premiekryssord ØKONOMI Skattefrie gaver til Fjellhaug misjonshøgskole Av Jan Ove Selstø Denne ordningen innebærer at en gave til misjonshøgskolen på inntil 10% av din skattepliktige inntekt i det året som gaven gis er skattefri. Mange av dere som mottar Fjellhaugbladet gjør dere bruk av denne måten å gi en gave til skolen på. Misjonshøgskolen har fått denne ordningen fordi vi er en høgskole som også driver med forskning. Dette er en annen ordning enn den muligheten du har til å gi inntil kr. årlig skattefritt til en frivillig organisasjon. De skattefrie gavene er viktig for å få misjonshøgskolens regnskap i balanse. Fjellhaug Misjonshøgskole er nå utvidet til et 5-årig studieløp i teologi og misjon. Det krever ekstra økonomiske ressurser. NLM s hovedstyre har vedtatt denne utvidelsen. Det handler om å gi en god og solid utdanning primært til våre kommende misjonærer, men også til ungdom som ønsker å gå inn i en fulltidstjeneste i Norge. Vi vil bare med dette minne deg om denne muligheten til å gi en skattefri gave til Fjellhaug. Du vil få et takkebrev fra skolen og en årsoppgave i januar som du kan legge ved selvangivelsen. Du kan sende gaven til kontonummer: Husk å oppgi personnummer (11 siffer). Redaktør: Aage Myksvoll Grafisk design: Hvarings as Utgitt av Elevlaget ved Fjellhaug Skoler Pris pr. hefte kr. 40, Lotteribilen til Stord! Den heldige vinner av bilen i 2006 ble Liv Kirsten Kvammen, født Elde, fra Stord. Hun gikk misjonsskolen året 1972/73. Da er det mange som kjenner henne igjen! Vi gratulerer og ønsker lykke til! 11

12 Ved varig adresseforandring vennligst returner bladet med påført ny adresse. Retur: Fjellhaug skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo REKTORS HJØRNE Håp for livet og evigheten Håp for livet og evigheten er tema for en internasjonal misjonskonferanse som arrangeres på Fjellhaug oktober. Foranledningen er Norea Mediemisjons 50 års jubileum. I forkant av jubileumsfesten lørdag 21. okt. har Norea valgt å sette fokus på de utfordringer som kristen misjon står overfor i dag. Misjonsledere fra flere kontinenter er invitert til å formidle de oppgaver og muligheter som møter den verdensvide kristne kirke. Hvordan kan vi som kristne være med å formidle håp for livet og evigheten til en verden i nød? Studentene våre skal få være med på denne konferansen. Dette ønsker vi at de skal få del i. Kristen misjon har gjennom tidene formidlet et budskap som gir håp både for livet og evigheten. Evangeliet har den kraft i seg at det skaper et nytt liv og et nytt håp hvor det tas imot i tro. «Gjenfødt til et levende håp ved Jesu oppstandelse fra de døde.» Slik uttrykkes det i 1. Pet. 1,3. Dette håpet er både nærværende og framtidig. For en kristen rommer det kristne håpet forventning, fortrøstning og tålmodighet. Det gir livet innhold og perspektiv. Derfor ønsker vi også å formidle det videre til alle som ikke har fått del i dette håpet. Ledige plasser på halvårig bibelskole jan. - juni 2007 Tilbudet gjelder på følgende linjer: * Bibel, Idrett og Friluftsliv * Bibel, Studie og Samfunn * Bibel og Musikk Temaet for denne konferansen treffer absolutt det som er målsettingen også for virksomheten ved Fjellhaug. Vi ønsker at våre studenter selv både skal eie og gle seg i dette håpet. Samtidig vil vi både utruste og utfordre dem til å formidle håpet videre til en verden i nød. Derfor er vi i gang med enda et studieår både ved bibelskolen og misjonshøgskolen. Jan Ove Selstø Hjelp oss med å holde orden på adresseforandring ved å melde den til oss på tlf: , eller 12

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR 4 BIBELENS BERIKENDE MANGFOLD - 8 VÆR TIL STEDE I TEKSTENE 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR NR.3/14. 80. ÅRG. TEMA Hvordan lese Bibelen? REKTOR VIDAR L. HAANES

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com

Velkommen GF-GUIDEN. Foto Kzenon / fotolia.com Velkommen GF-GUIDEN Foto Kzenon / fotolia.com 1 Velkommen VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER Lillehammer ligger i naturskjønne omgivelser ved nordenden av Mjøsa og inngangen til Gudbrandsdalen. Her er ikke langt

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Rock mot rus Blogget og vant tur Fredspris-entusiasten Solborgs Karate Kid

Rock mot rus Blogget og vant tur Fredspris-entusiasten Solborgs Karate Kid Rock mot rus Blogget og vant tur Fredspris-entusiasten Solborgs Karate Kid Det var noen gjetere der på marken... Foto: Linn Cathrin Skår, Global Foto, (fra turen til Etiopia). Nr. 2 > 2010 > Årgang 81

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kontaktorgan for Normisjons bibelskole BIBELSKOLEN I GRIMSTAD NR. 1/2014. BiG på 5 kontinenter. www.bibelskolen.no SISTE NYTT 1

Kontaktorgan for Normisjons bibelskole BIBELSKOLEN I GRIMSTAD NR. 1/2014. BiG på 5 kontinenter. www.bibelskolen.no SISTE NYTT 1 siste nytt Kontaktorgan for Normisjons bibelskole BIBELSKOLEN I GRIMSTAD NR. 1/2014 BiG på 5 kontinenter www.bibelskolen.no SISTE NYTT 1 LEDER: VÅRT VIKTIGSTE FOKUS Rektor ved Bibelskolen, Kjetil Vestel

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer