Reglene for sammenlignende reklame. NIR Waterhole 6. desember 2011 v/ advokatfullmektig Pål Hurlen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglene for sammenlignende reklame. NIR Waterhole 6. desember 2011 v/ advokatfullmektig Pål Hurlen"

Transkript

1 Reglene for sammenlignende reklame NIR Waterhole 6. desember 2011 v/ advokatfullmektig Pål Hurlen

2 I) Innledning Direktiv 2006/114 om villedende og sammenlignende reklame, art. 2(c) og 4. Totalharmonisering, jf. artikkel 8 og C- 44/01 Pippig Augenoptik Forskrift om sammenlignende reklame (2000 nr. 1653), 2 og 3 2

3 I) Innledning Tolkningsprinsipp i Domstolens avgjørelser (C-112/99 Toshiba mv) vilkårene for sammenlignende reklame skal tolkes i favør av det resultat som er mest gunstig for sammenlignende reklame Disposisjon videre: II) 2: Anvendelsesområde III) 3(a)-(c) Sammenligningens innhold og gjennomføring Kort om REMA-saken (FO 2009) 3(a) Villedningskriteriet 3(b) Produktene må være ombyttelige 3(c) Hvilke egenskaper kan man sammenligne, objektivitetskravet IV) 3(d)-(h) Bruk av konkurrenters kjennetegn V) Avsluttende betraktninger 3

4 II) Vidt anvendelsesområde 2: Som sammenlignende reklame anses enhver reklame som direkte eller indirekte viser til en konkurrent eller til varer og tjenester som tilbys av en konkurrent. Direkte: Eks 1888 v 1881 Indirekte: Eks «Elkjøp har de laveste prisene», «Lefdal har prisgaranti», «RyanAir er det mest punktlige flyselskapet» 4

5 II) Vidt anvendelsesområde Indirekte sammenlignende reklame: TVI-OBYF/1 ( ) (Superbra Krill-saken) Det må ikke smake vondt for å virke. Mange opplever ettersmak ved tradisjonelle Omega 3 produkter fra fisk 5

6 II) Vidt anvendelsesområde C-112/99 Toshiba, C-59/05 Siemens: Bestillingslister uoriginalt ekstrautstyr C-381/05 De Landtsheer mot CIVC og Veuve Clicquot:? 6

7 III) 7

8 III) 8

9 III) 3(a)-(c): Kort om REMA-saken for Forbrukerombudet Forbrukerombudets konklusjoner: Brev av 10. mars 2009 Punkt 4 i ombudets veiledning om prismarkedsføring av juni 2009 Bransjenorm for sammenlignende reklame i dagligvarebransjen (jan. 2010) De store dagligvarekjedene i samarbeid med HSH, Forbrukerombudet og Næringslivets Servicekontor 9

10 III) 3(a): Sammenligningen kan ikke være villedende - Viktige prinsipper Definisjonen i direktivet art. 2(b): uriktig inntrykk hos gjennomsnittsforbrukeren + egnet til å påvirke dennes økonomiske beslutninger, eller av disse grunner skade en konkurrent C-356/04 Lidl Belgium (80) og C-159/09 Lidl/Verizon (49): alle opplysninger og deler av den aktuelle reklamen skal tas i betraktning utelatelser av informasjon er villedende dersom reklamen har til formål (eller virkning) å skjule en omstendighet som ville fått et betydelig antall forbrukere til å la være å kjøpe annonsørens produkt, om det var kjent 10

11 III) 3(a): Sammenligningen kan ikke være villedende - Viktige prinsipper II Lidl/Vierzon: Villedende dersom: sammenligningen ikke opplyser om objektive forskjeller som har merkbar innflytelse på kjøpernes valg, eks: 1. Varemerker som er vesentlig forskjellige mht. anseelse 2. Produktenes sammensetning eller fremstillingsmåte etc reklamen skaper et kjøpsmotiverende inntrykk av at annonsøren generelt er billigere enn konkurrenten, om dette ikke stemmer 11

12 III) 3(a) villedning Eksempler fra norsk praksis ift utelatelser REMA-saken: 1. NorgesGruppen og Coop: REMAs sammenligningskampanje underkjente fordelene ved supermarkeder fremfor lavprisbutikker. Forbrukerombudet ikke enig 2. NorgesGruppen og Coop: Klaget over sammenligning av kjøttvarer av velkjent merke med EMV-produkter. REMA hadde opplyst om varemerke 3. Forbrukerombudets innledende vurdering (januar 2009): Villedende at ikke priser fra samtlige lavpriskjeder er med, dersom disse har like lav eller lavere pris. Konklusjon (mai 2009): Forbrukerombudet snudde: Kan fortsette som før, men må avhjelpes med presisering i disclaimer. REMA aksepterte å ta inn presisering i disclaimer (men ikke FOs rettsoppfatning) Superba Krill-saken: Axellus anførte forgjeves at det ikke var tilstrekkelig at Aker Biomarine bare sammenlignet smak 12

13 III) 3(a) villedning - Annonsøren sammenligner ikke det mest sammenlignbare produktet Annonsøren og konkurrenten fører flere produkter som isolert sett er ombyttelige for forbrukerne, jf. vilkåret i bokstav b TVA-FOLL (Follo tingrett ), Mills mot Stabburet På Stabbur-Kaviar Mix-tuber: 50 % mindre fett enn Mills Kaviarmix, men var innholdsmessig likere Mills Stripete kaviar & ost 13

14 III) 3(a) villedning - Annonsøren sammenligner ikke det mest sammenlignbare produktet Asker og Bærum tingrett, Reckitt Benkiser og Lilleborg rettsforlik 2011: «Bedre enn Sun!» Villedende bruk av test, og Suns nyeste produkt ikke med REMA-saken: Prissammenligning av butikkenes billigste alternativ, REMA førte også Gilde, informerte ikke om det. Akseptert av Forbrukerombudet 14

15 III) 3(b): varene eller tjenestene må dekke samme behov eller er beregnet på samme formål Lidl Belgium og Die Landtsheer: varene må ha en tilstrekkelig grad av innbyrdes ombyttelighet eller substituerbarhet Lidl/Vierzon: konkurrerende varer (29) Kan mat- og drikkevarer som ikke er identiske anses ombyttelige? 1. Konkret sammenligning, ikke et krav til at produktene er identiske. Gjelder også for næringsmidler (29 38) REMA-saken: Forbrukerombudet aksepterte sammenligning mellom industripakket og butikkpakket biff 15

16 III) 3(c): Hvilke egenskaper kan man sammenligne? Objektivitetskravet sammenligner objektivt én eller flere egenskaper ved disse varene og tjenestene som er konkrete, relevante, dokumenterbare og representative, herunder prisen. Eks: pris, vaskemidlers effekt (SUN/FINISH), fettinnhold (Kaviarsaken) og transmak (Superbra Krill-saken) Lidl Belgium: Egenskapskriteriene bidrar til objektivitet Egenskapene må sammenlignes objektivt 1. Unngå sammenligninger som er resultat av subjektive vurderinger fra annonsøren (46) 2. Superbra Krill: Oslo byfogdembete: «Det er en kjensgjerning at tran for mange smaker så vondt at de istedenfor bruker et alternativt produkt i kapselform» Ikke krav til at priser og produkter skal fremgå uttrykkelig (51 og 52) «Dokumenterbare»: plikt til å opplyse hvor og hvordan adressatene kan undersøke detaljene i sammenligningen (71). 16

17 IV) 3(d) (h): Bruk av konkurrenters kjennetegn 17

18 IV) 3(d) (h): Bruk av konkurrenters kjennetegn C-533/02 O2 Holdings: forholdet til varemerkeretten Omfattes av eneretten, er bruk med hensyn til annonsørens egne varer og tjenester i.h.t. artikkel 5 (1) og (2) i varemerkedirektivet (p 36) Varemerkedir. art. 5(1) og (2), og art. 4 i direktivet om sammenlignende reklame skal fortolkes slik at varemerkehaver ikke kan forby bruk i sammenlignende reklame som oppfyller lovlighetsbetingelsene i direktivet om sammenlignende reklame (p 45). 18

19 IV) 3(d) (h): Bruk av konkurrenters kjennetegn Fortolkning i harmoni med varemerkedirektivet: Forvekselbarhetskriteriet (O2 Holdings, p 49) «urimelig fordel» (f) som «urimelig utnyttelse» i art. 5(2) (C-487/07 L oréal (p 77)) «bringe i vanry eller taler nedsettende» (d) som «skade på særpreg eller anseelse» i vml. 4(2)/dir. art 5(2) (antas i Lassen og Stenvik 2011 s. 236) For øvrig (samme kjennetegn og varer): Varemerkehaver kan forby bruk i sammenlignende reklame som ikke oppfyller vilkårene i forskriften, dersom bruken gjør inngrep i varemerkets funksjoner (som art. 5(1)(a)) (L oréal p 65). 19

20 IV) 3(d) (h): Bruk av konkurrenters kjennetegn C-44/01 Pippig Augenoptik: Sammenstilling av konkurrerende tilbud er et ledd i selve begrepet sammenlignende reklame. Kan ikke i seg selv bringe en konkurrent i vanry (bokstav d) (p 80). Annonsøren kan velge hvor mange sammenligninger han vil ta med, må ikke velge varer som viser representativt gjennomsnittlig prisnivå (p 81) 20

21 IV) 3 (d) (h): Bruk av konkurrenters kjennetegn - Bruk av logo/figurativt merke Tidligere oppfatning i norsk (og svensk) rett: logo/figurative merker kan bare benevnes i vanlige satstyper, figurative merker kan bare benevnes Pippig Augenoptik: Tolkningsspm: Må annonsøren begrense seg til det som er nødvendig for å indentifisere konkurrenten, eller kan bla. logo gjengis? Angivelse av en konkurrents varemerke er en mulighet som står åpen for annonsøren Må avgjøres etter en konkret vurdering etter bokstav d (forveksling), e (vanry) og g (urimelig fordel) Kjennetegnsrett (2011): Det kan være nødvendig å begrense seg til å benevne merkene, for å unngå urimelig fordel (f) (s. 294). C-59/05 Siemens: Fordelen som følger naturlig sammenlignende av reklame er ikke avgjørende for lovligheten (p 25) Fordelen som konsumentene oppnår på grunn av reklamen, skal tas i betraktning ved bedømmelsen av urimelig fordel (p 24). 21

22 V) Avsluttende betraktninger Risiko for uriktige opplysninger og nedsettende eller villedende inntrykk; Strenge krav til opplysningene om konkurrerende produkt Krever grundig forarbeid; innsamling av informasjon og utforming av reklamen Korrekt og oppdatert; konkurrenten kan endre sammenligningsgrunnlaget Kaviarsaken: Stabburets utsagn «40 % mer omega 3» riktig i 10 dager Valg av markedsføringsform og merking av varer. Fleksibilitet. Påpasselighet i bruken av konkurrenters kjennetegn 22

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Prisopplysninger markedsføringsloven

Prisopplysninger markedsføringsloven 4. november 1977 Revidert juni 1983, januar 1991 og mars 1999 Orientering om praksis Prisopplysninger markedsføringsloven Forbrukerombudet (FO) behandler et stort antall saker om prisopplysninger i markedsføringen.

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder

Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder Oppdragsrapport nr. 14-2004 Arne Dulsrud, Randi Lavik og Anne Marie Øybø Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 14-2005 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Markedsføring av biler

Markedsføring av biler Forbrukerombudets retningslinjer ved Markedsføring av biler Forbrukerombudets (FOs) retningslinjer har et dobbelt formål. De skal sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos FO og samtidig være et

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 52

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 52 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 52 SAKER INNKOMMET I 2011 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks: 23 08 80 01 Effektiv løsning

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 SAKER INNKOMMET I 2010 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks: 23 08 80 01 Effektiv løsning

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Sammendrag og uttalelse

Sammendrag og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/685 16.05.2013 Sammendrag og uttalelse Saken gjaldt en kvinnelig arbeidstaker som mente seg diskriminert i strid med diskrimineringsloven da hun og de andre utenlandske lærerne ved en

Detaljer

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår Offentlig versjon Unntatt offentlighet jfr offl 13, fvl 13.1.2 Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-417 Saksbehandler: Saksansvarlig: Astrid Boge Magnus Gabrielsen Dato: 04.03.2015 Vedtak V2015-24

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer