Erfaring med simulering i utdanning og praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaring med simulering i utdanning og praksis"

Transkript

1 Erfaring med simulering i utdanning og praksis Terje Ødegården, leder av simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik Nasjonalt nettverksseminar i medisinsk simulering Høgskolen Betanien juni 2015

2 HØGSKOLEN I GJØVIK 3400 studenter 370 ansatte 40 nasjoner

3 AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE Seksjon for sykepleie Seksjon for helse, teknologi og samfunn Senter for omsorgsforskning, Østlandet

4 SEKSJON FOR SYKEPLEIE BA sykepleie Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere Videreutdanning i anestesi- intensiv og operasjonssykepleie (AIO) Nasjonal paramedic MA i klinisk sykepleie PhD i samarbeid med Universitetet i Karlstad og Universitetet i Stavanger Simulering som pedagogisk metode

5 SEKSJON FOR HELSE, TEKNOLOGI OG SAMFUNN BA radiografi BA ergoterapi Videreutdanninger i: - Palliativ omsorg - Tverrfaglig veiledning - Nettverksmøter og relasjonskompetanse - Oppmerksomt nærvær (mindfulnes) MA helsefremmende lokalsamfunnsarbeid MA gerontologi

6 Oppdrag: Kunnskapsutvikling Kunnskapsforvaltning Kunnskapsformidling SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, ØSTLANDET med kommunenes pleie- og omsorgstjenester som målgruppe Forskningsprofil: a) Omsorgstjenesteforskning; innhold, fordeling og kvalitet b) Tjenesteutvikling/innovasjon c) Velferdsteknologi og innovasjon PhD i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer

7 7 NTNU 2016 Fra 1. januar 2016 skal Høgskolen i Gjøvik være fusjonert med NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ). Ca studenter Ca ansatte

8 UTVIKLING AV ØVINGSAVDELINGEN Endret navn til «klinikklaboratorium» Innhold Innkjøp av AV utstyr (monitorer, kamera, PC), oksygen Innkjøp av to SimMan Ansettelse av «øvingslærer» prosjektleder Et «simuleringssenter» MÅLET: Forberede studentene til praksisstudier. Øke forståelsen av teoretisk kunnskap ved hjelp av pasientsimulator. Øke studentenes motivasjon ved bruk av nye metoder.

9 FAKTORER FOR AT VI HAR «LYKKES» Arbeidsgruppe som tok initiativ Ansatt prosjektleder (100%) AV-utstyr Fasilitatorkurs for ansatte Studieplaner og emnebeskrivelser Forankring i ledelsen Satsningsområde i seksjonen, avdelingen og Høgskolen To heltidsansatte i simuleringssenteret Leder 100% Teknisk kompetanse 100% Fokus på simulering som en pedagogisk metode Media (nettside og facebook) Nettverk

10 Simulering av god kvalitet kan erstatte praksis. Utfordring med endret struktur i sykehusene. Mange studenter få praksisplasser. Relevante praksisplasser.

11 BACHELOR SYKEPLEIE ÅR 1 Ferdighetstrening: Arbeids- og forflytningsteknikk Sengeredning Observasjon av vitale parametere (BT, puls, resp, temp) Assistanse ved personlig hygiene/sengebad Spisehjelp/spesielt munnstell Injeksjoner (s.c og i.m) blodsukkermåling Kateterisering Basal hjerte-lungeredning (Mini Anne) Simulering: Scenario 0 (introduksjon til simulering) Scenario 1 Datainnsamling ABCDE Passeringstest (OSCE)

12 BACHELOR SYKEPLEIE ÅR 2 Ferdighetstrening: Basal hjerte-lungeredning (SkillStation) Førstehjelp (øvelser) O2-behandling og sug Perifert venekateter Infusjoner og infusjonspumper Medikamenthåndtering Forflytningsteknikk Sentralt venekateter BT og puls Enteral- og parenteral ernæring Epiduralkateter Sårbehandling, suturer og dren Gruppedynamikk Selvmordsproblematikk Kommunikasjon og samhandling med psykisk syke pasienter

13 BACHELOR SYKEPLEIE ÅR 2 Simulering: Scenario 1 A og B Respirasjon (KOLS) Scenario 2 A og B Sirkulasjon (brystsmerter og dehydrering) Scenario 3 A og B Respirasjon (overdose og anafylaksi) Scenario 4 A og B Sirkualsjon (blødning og hjertestans) Scenario 5 A og B Hjertesvikt Scenario 6 A og B Sirkulasjon Scenario 7 Psykiatri (alvorlig depresjon) Passeringstest (OSCE)

14 BACHELOR SYKEPLEIE ÅR 3 Ferdighetstrening: Blodprøvetaking (NOKLUS) Simulering: Scenario 1 Hjerneslag (hjemmeboende)

15

16

17

18

19

20

21

22 GJENNOMFØRING AV SIMULERING I UTDANNINGEN Forberedelse/førveieldning/prebrifing: Scenarioet legges ut i «Fronter» på forhånd (kunnskaper, rollefordeling) Simuleringsdagen: Gjennomgang av scenarioet i fellesskap Brifing av simulator, rom og tilgjengelig utstyr Roller for observasjon Gjennomføring av scenarioet (2-3 studenter) Felles debrifing (beskrivelse, analyse og anvendelse)

23 BACHELOR RADIOGRAFI FRA ÅR 1-3 Røntgen lab: Røntgen undersøkelser med «fantom» Hente opp bilder Simuleringssenteret: Simulering (BT, puls og respirasjon) Simulering med pasientsimulator (SimMan) Ivareta pasientsikkerhet på radiologisk avdeling Ivareta pasientsikkerhet ved undersøkelse på CT og gjennomlysning Ivareta pasientsikkerhet ved akutte- og livstruende situasjoner - Håndtere utfordrende pasientsituasjoner på radiologisk avdeling med pårørende og kollegaer Ferdighetstrening i prosedyrer År 1 Grunnleggende kommunikasjon og pasientobservasjoner År 2 HLR, Sirkulasjon (blødning), hypoglycemi, anafylaksi År 3 Syncope, sirkulasjon (traume CT), hodeskade, brystsmerter m/hjertestans HLR, DHLR, førstehjelp (øvelser)

24 VIDEREUTDANNING I AIO Anestesi Grunnleggende anestesi (forberedelse, innledning og avslutning) Komplikasjoner under anestesi Intensiv: Respirasjon og sirkulasjon Respiratorbehandling Sepsis KOLS Intubering/re-intubering Operasjon: Påkledning, oppdekking, instrumenter Samarbeid operasjon og anestesi

25 TVERRFAGLIG SIMULERING Studenter AIO Radiografstudenter Legestudenter Turnusleger LIS leger anestesi Traumesimulering Brystskade Abdominalskade

26 KURS Kurs i akuttmedisin for turnusleger (Fylkesmannen i Oppland) Kurs i akuttmedisin for allmennleger (Oppland legeforening) Kurs for allmennleger (legemiddelfirma) Kurs HLR/DHLR for røntgeninstitutter Kurs for kommunehelsetjenesten (ferdighetstrening) Kurs for rehabiliteringssentra Brann og redning Simulering ved sykehjem Simulering for sykehus i og utenfor SI Simulering og ferdighetstrening avdelinger i Sykehuset Innlandet ALERT i samarbeid med kommuner, sykehjem og SI Gjøvik Fagdager og fagprøver for ambulansetjenesten i SI

27 UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2012 Begrunnelsen fra kunnskapsdepartementet: Styrke utdanningskvaliteten Etablert et avansert og omfattende simuleringssenter med behov for pedagogisk og fagdidaktisk innhold i utdanningene. Fagfellesskap - bruke teori, hente klinisk kunnskap og oppøve praktiske ferdigheter. Mulighet for relevante og krevende pasientsituasjonar som en ikke nødvendigvis treffer på i praksis. En utfordrande læremetode ved at den enkelte blir eksponert både når det gjelder kunnskap, ferdigheter, holdningar, personlighet og kroppslig framferd. Tverrprofesjonell samarbeidslæring.

28 PASIENTSIMULERING I HELSEFAG EN PRAKTISK INNFØRING

29 FASILITATORKURS (TTT-KURS, INSTRUKTØRKURS) RETTET MOT HELSEFAGUTDANNING Deltatt på kurs ved DIMS og SAFER Fasilitatorkurs på HiG med instruktører fra DIMS Har holdt syv kurs med til sammen 100 deltakere (Norge, Sverige, Danmark) Skal arrangere to kurs i året (30 deltakere)

30 DOKTORGRADER INNEN SIMULERING Randi Tosterud 2015 Randi Ballangrud 2013

31 SAMARBEID MED UNIVERSITET I STAVANGER Forskning på pasientsikkerhet. To stipendiater tverrfaglig teamarbeid Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten (Lyser ut en ny stipendiatstilling radiografi og pasientsikkerhet). TeamSTEPPS (Agency for Healthcare Research and Quality) programmet skal oversettes og tilpasses norske forhold. Benyttes i forskning og undervisning. Instruktørkurs i USA.

32 «NYTT SIMULERINGSSENTER» Nytt simuleringssenter skal være ferdig til høstsemesteret Fire nye simuleringsrom Operasjonsstue/akuttmottak To pasientrom Ett rom med «hjemmemiljø» To kontrollrom med utstyr for streaming og opptak Lager for forbruksmateriell og simuleringsutstyr SkillStation To rom til undervisning og debrifing Ombygging i øvingsavdelingen et rom med velferdsteknologi og nytt kjøkken for funksjonshemmede (ergoterapi) Kostnadsramme: 6,5 mill

33

34 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Takk for oppmerksomheten!

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning

Casestudie. Simulering i sykepleierutdanning Casestudie Simulering i sykepleierutdanning Foto av Espen Dalmo Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, Norge Av: Ellen Thomseth, Laerdal Medical Denne casestudien er én, av en serie på syv, som beskriver forskjellige

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Mer simulering i hverdagen. SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research

Mer simulering i hverdagen. SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research Casestudie Mer simulering i hverdagen SAFER - Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research Stavanger, Norge Av: Ellen Thomseth, Laerdal Medical Denne casestudien er én, av en serie på

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring?

Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? OPPDRAGSRAPPORT NR. 3 2013 ANNE GRETHE KYDLAND Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? Anne Grethe Kydland Samspill mellom øvingsavdeling og praksis i sykepleie mer læring? Et

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69.

Totalt antall deltakere: 214. Totalt antall deltakere: 187. Totalt antall deltakere: 30. Gynekologer: 27. Barnepleiere: 69. Casestudie Tverrfaglig simuleringstrening i team for bedre håndtering av obstetriske akuttsituasjoner Stavanger Universitetssykehus Stavanger, Norge Ellen Thomseth a, Signe Egenberg b a Laerdal Medical

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN. haraldsplass.no betanien.no

SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN. haraldsplass.no betanien.no SYKEPLEIER // SYKEPLEIEHØGSKOLER I BERGEN haraldsplass.no betanien.no videre gående til elever som har allerede vært i arbeidslivet i over 20 år. Det er også en fin balanse mellom undervisning og studiedager,

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ØF-rapport nr 09/2005 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet Av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020

KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020 KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020 Utarbeidet, juni 2008. Revisjon, november 200 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk

Detaljer

FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK

FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK FASILITATORKURS I SIMULERINGSMETODIKK BERGEN Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Helse Bergen. 16 plasser pr. kurs Finansiert med samarbeidsmidler

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer