Forord. Drammen, 8. februar Elin Haugland Prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder"

Transkript

1 1

2 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi har gjennom årene opparbeidet oss erfaring på hvordan undervisningen av et visuelt språk, tegnkommunikasjon, kan tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselshemming. Tegnene må tilpasses og forklares, og mange døvblinde må føle håndformer og bevegelser gjennom egne hender. I samarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) fikk Eikholt innvilget prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til et 2-årig prosjekt. Prosjektet startet opp Prosjektets mål var å utvikle nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for voksne døvblindblitte. Eikholt har bred kompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon og IT. I samarbeid med Møller kompetansesenter og en referansegruppe bestående av både brukere og fagfolk, har vi utviklet en kursbok, med tilhørende CD-ROM, for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon. Selv om undervisningsmateriellet er utviklet spesielt for døvblindblitte, håper vi at også andre kan bruke materiellet. Sluttrapporten vil beskrive bakgrunnen for prosjektet, prosjektgjennomføringen, det nye kursmateriellet og våre videre planer for bruken av materiellet. Takk til LSHDB, referansegruppen, kursdeltakere og ansatte ved Eikholt for nyttige innspill. Takk til Møller kompetansesenter, Statped, som har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Drammen, 8. februar 2010 Elin Haugland Prosjektleder 2

3 Rehabilitering 2007/3/0387 Tegnmateriale for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde Sammendrag Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har gjennom et 2-årig prosjektsamarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) og Helse og Rehabilitering utviklet nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Kursmateriellet, en kursbok med tilhørende CD-ROM, er kalt Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde. Materiellet inneholder foruten informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, beskrivelse og tegninger/film av 16 håndformer, 2 håndalfabet, tall og 224 temategn. CD-ROM gir mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Kursmateriellet er for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon og er tenkt brukt sammen med lærer, på Eikholt eller ved voksenopplæringen lokalt. Materiellet blir tilgjengelig for bestilling via Eikholt sin hjemmeside 3

4 Innholdsfortegnelse Forord 2 Sammendrag 3 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting 5 Bakgrunn 5 Bakgrunn for prosjektet 5 Eikholt 5 LSHDB 6 Målsetting 6 Mål 6 Delmål 6 Målgruppe 6 Tegnkommunikasjon 7 Prosjektplan/aktivitetsplan 7 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode 8 Styringsgruppe 8 Referansegruppe 8 Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere 8 Eksterne samarbeidspartnere 9 Prosjektavvik og praktisk gjennomføring 9 Kursbok 9 CD-ROM 10 Informasjonsspredning 11 Kap 3 Resultater og resultatvurdering 13 Kursmateriellet 13 Nytteverdi 13 Overføringsverdi for andre 14 Kap 4 Oppsummering/Videre planer 15 Vedlegg 4

5 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet Å få et kombinert syns- og hørselstap medfører praktiske og følelsesmessige omstillinger. Behov for å lære seg nye kommunikasjonsformer er gjerne en av konsekvensene. Synshemmede som mister hørselen kan ikke lenger bruke hørselen til å orientere seg på samme måte som før. Hørselshemmede som mister synet opplever at synet ikke gir samme mulighet for munnavlesing som før. Døve med progredierende synstap kan kanskje ikke lenger avlese tegnspråk visuelt. Når kursdeltakere i tegnkommunikasjon har en så stor synshemming at de ikke lenger kan se læreren, må tegnene tilpasses og forklares. Mange må gjerne føle håndformene og bevegelsene gjennom egne hender. Det finnes mye tegnspråkmateriell på markedet utviklet for personer med normalt syn. Kursmateriell i tegnkommunikasjon som er tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblindblitte fantes det imidlertid lite av i Norge. Materiellet var preget av å være lite oppdatert. Tegnene ble laget på svellepapir sammen med tegnforklaringer i punktskrift og levert ut i A4- permer. Kursmateriellet måtte lages fra gang til gang, tilpasset den enkeltes syn. I Danmark, ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikasjon, hadde man laget en grunnbok og en CD om taktilt tegnstøttet kommunikasjon. Dette materiellet ble idègrunnlag for prosjektet. Eikholt Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som administreres av Helse Sør-Øst RHF, men senteret eies av Stiftelsen Eikholt. Målgruppen er kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, fagpersonell og pårørende. Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har rett til tilpasningskurs etter lov om folketrygd Tilpasningskursene kan gis både på Eikholt og lokalt, i hjemmet, eller på arbeidsplass. Kurs i tegnkommunikasjon er et av kurstilbudene. 5

6 LSHDB Norges Ushers forening (NUF) ble stiftet i Etter hvert som foreningen fikk forespørsel om medlemskap fra personer med kombinert syns- og hørselshemming som ikke hadde Usher Syndrom ble det enighet om å utvide målgruppen og endre organisasjonsnavn. Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble stiftet 22. februar Aktiviteten i organisasjonen er høy. Hvert år arrangeres sommertreff, julebord og 2-3 likemannskurs. Hvert annet år arrangeres en nasjonal konferanse. Forbundet deltar i offentlige utvalg, på konferanser og foreleser ved høyskoler og universitet. Målsetting Mål Følgende målsetting var definert i prosjektsøknaden: Utvikle kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon tilpasset døvblindblitte. Delmål Ved prosjektoppstart ble følgende delmål definert: 1. Kursbøker med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. Utdypende om delmål 1: Vi ønsket at startpakken foruten generell informasjon, gjennomgang av håndformer og håndalfabet skulle inneholde tegn innen følgende tema: Tallsystem, ukedager/måneder/årstider, dagligdagse tegn, familien, mat, helse, klær og farger. 2. CD-ROM med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. CD-ROM skal inneholde tekst, lyd og video. 3. Spre informasjon om materiellet. Målgruppe Målgruppen var i prosjektsøknaden definert som Norskspråklige døvblindblitte fra hele Norge som har behov for tegnkommunikasjon. Døvblindhet er en betegnelse på en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. 6

7 Personer betegnes som døvblindblitte når det kombinerte sansetapet oppstår etter at språket er etablert. I Norge er det ca. 450 personer som er identifisert som døvblindblitte. Tegnkommunikasjon Vi valgte begrepet tegnkommunikasjon fordi vi mener dette er mer dekkende og nøyaktig enn tegnspråk i forhold til norsktalende døvblindblitte. Valg av kommunikasjonsform er veldig individuelt og situasjonsavhengig, men oftest velges en kommunikasjonsform som bygger på det norske språk hvor man bruker taktile tegn og andre elementer fra døves tegnspråk. Taktile tegn betyr at den som produserer tegn (avsender) holder hendene sine under den som avleser tegnene (lytter) og at den som avleser holder hendene sine over samtalepartnerens hender. Prosjektplan/aktivitetsplan Opprinnelig prosjektplan ble godkjent i styringsmøte 15. mai Prosjektplan med foreløpige resultat ble beskrevet i fremdriftsrapport år 1 (2008) til Helse og Rehabilitering. Denne vedlegges derfor ikke her. 7

8 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Styringsgruppe Styringsgruppen har vært felles for prosjektene Samliv og døvblinde og Tegnmateriale for døvblinde. Styringsgruppen bestod av: Leder: Direktør på Eikholt, Roar Meland Sekretær: Kontorfullmektig LSHDB, Karin Andvik Medlemmer: Forbundsleder LSHDB, Åshild Johansen Styremedlem LSHDB, Kari Kristine Engan Prosjektleder for Samliv og døvblinde, Eikholt, Bente Enggrav. Prosjektleder for Tegnmateriale for døvblinde, Eikholt, Elin Haugland. Kontakt: Det ble avholdt styringsgruppemøte 15. mai 2008 i LSHDBs lokaler i Oslo. Øvrig kontakt har skjedd ved brev, e-post og personlig møte. Referansegruppe Referansegruppen bestod av: 3 brukerrepresentanter som har deltatt/deltar på kommunikasjonskurs på Eikholt Førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Trøndelag Døvblindetolk og mangeårig foreleser ved Eikholt/UiO Døvblindekonsulent Andebu Døvblindesenter Prosjektleder, Eikholt Prosjektmedarbeider, Eikholt Kontakt: Det ble avholdt referansegruppemøter 20. mai 2008 og 24. februar Øvrig kontakt ved e-post og personlig møte. Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere Hovedarbeidsgruppen har bestått av prosjektleder og prosjektmedarbeider, begge Eikholt. Øvrig personale på Eikholt har deltatt i prosjektets forskjellige faser. 8

9 Eksterne samarbeidspartnere Kursiv Media as har bidratt med formgiving og trykk av kursbøker. Utviklingsavdelingen ved Møller kompetansesenter, Statped, har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Møller kompetansesenter har hatt noe samarbeid med Tambartun kompetansesenter, Statped. Kontakt: Møte på Møller kompetansesenter, Trondheim; Videokonferansemøte med Møller og Tambartun; Møte med Kursiv Media as, på Eikholt; Filmopptak og fotografering på Møller kompetansesenter; Øvrig kontakt har stort sett skjedd per e-post. Prosjektavvik og praktisk gjennomføring Kursbok og CD-ROM er produsert. Informasjonsspredning om det nye kursmateriellet skjer fortløpende og denne oversikten utvides stadig. Prosjektet har i store trekk gjennomført de planlagte aktivitetene i prosjektplanen, men har hatt avvik fra tidsplanen. Forsinkelsene skyldes først og fremst stor arbeidsmengde hos både ekstern samarbeidspartner og på Eikholt. Store deler av kursmateriellet har vært prøvd ut underveis i prosessen. Kurs i regi av Eikholt hvor tekst og noen bilder har vært brukt; 2008 Gruppekurs (2-4 uker): 7 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 1 bruker med pårørende, 2 uker. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: 1 bruker m/pårørende, 24 timer Gruppekurs (2-4 uker): 3 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 2 brukere, 1 uke hver. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: I bruker m/pårørende, 22 timer. Kursbok Arbeidsgruppen har hatt størst fokus på kursboken da CD-ROM skulle være en digital utgave av boken, med film. I utarbeidelsen av boken måtte vi ta hensyn til blant annet følgende; Innholdet skulle være tilpasset nybegynnere, men for bruk sammen med lærer. Valg av tegn innen hvert tema. Et betydelig arbeid er lagt ned på å lage gode, men korte og funksjonelle tegnbeskrivelser. Beskrivelsene ble prøvd ut på 9

10 kollegaer (nyansatte som ikke kunne tegn kontra ansatte som hadde utdanning i tegnspråk), diskutert i referansegruppen, og prøvd ut i undervisningssammenheng. Teksten er derfor revidert mange ganger. Boken skulle kunne brukes under lese-tv; Spiralhefte. Papirtype (ikke glanset) og tykkelse. Papirfarge (ikke helt hvit). Skriftstype og størrelse (Verdana 12), konsekvent bruk. Tegninger; Valg av retning/vinkel og størrelse, tydelige streker. En og tohåndsalfabetet er spesialutgaver av Møller kompetansesenter sine illustrasjoner sammenstilt av oss. Øvrige tegninger er laget av Møller på bakgrunn av våre tilsendte foto. Fotografi med god kontrast (modell + bakgrunn). Farge og tegning på kursbokfremside: Lilla er kunnskapens farge, mens gul er den fargen som er lettest for mange synshemmede å oppfatte. Tegningen viser håndformen C-hånd. En fengende og informativ tittel. Forslag ble innhentet fra referansegruppen, kursdeltakere, ansatte og døvetolker. Lesing av utkast fra trykkeriet: Rekkefølge, skrivefeil og riktig illustrasjon (tegning og foto) til riktig beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med sidehenvisninger. Ved å lage et spiralhefte med dobbeltsidig trykk fikk vi plass til ønsket innhold i èn kursbok. CD-ROM Produksjon av CD-ROM i tegnkommunikasjon tilpasset personer med kombinert syns- og hørselshemming er nybrottsarbeid i Norge. Den digitale utgaven av kursboken skulle inneholde tekst, tegninger, foto og film. Mange hensyn måtte tas: Mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Tegnmodell må ha best mulig kontraster i ansiktet. Bakgrunnen må gi god kontrast til modellen. Etter avtale hadde modellen på seg langermet, ensfarget mørk genser. Tegninger og foto må ha skjult bildetekst. Test av programmet i nettlesere; o Internett Explorer 8.0 o Mozilla Firefox o Opera o Google Chrome Test med hjelpemiddelprogrammer (skjermlesere, leselist, forstørrelsesprogram og syntetisk tale); o Jaws 9.02 (skjermleser) o Alva 570 Satelite o Supernova (skjermleser og forstørrelsesprogram) o Sapi 5, Nora (talesyntese). 10

11 Test av navigasjoner. Test av innhold: Rekkefølge, skrivefeil, og riktig illustrasjon (tegning, foto, film) til riktig tekst/beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med lenker. Prosjektleder var selv i studio under filmopptak og fotografering for å sikre korrekt tegnutførelse j.fr. tegnbeskrivelsene, tydelige bevegelser og gode kontraster. Samtlige tegnbeskrivelser ble også sjekket mot filmopptakene en siste gang før kursboken gikk i trykken. Møller kompetansesenter opprettet en egen nettside (http://gordon.acm.no/eikholtprosjektet/status.html) med oversikt over prosjektstatus i utviklingsprosessen. Både Tambartun og Eikholt hadde tilgang til nettstedet og kunne dermed følge med og gi tilbakemeldinger fortløpende. Siden ble oppdatert ofte. Grunnet forsinkelsene i tidsplanen har ikke prøveversjon til CD-ROM vært testet ut hos kursdeltakere. Fordi Møller, Tambartun og IT-avdelingen på Eikholt har vært involvert i prosessen føler vi oss likevel trygge på at funksjonaliteten skal være god. Det er utarbeidet egne testdokumenter internt på Eikholt. Dokumentene testdata.xls og testinnhold.xls kan fås på forespørsel til prosjektleder. Informasjonsspredning Prosjektplanen er fulgt for delmål 3, informasjonsspredning, og planen utvides stadig. Til hvem Hvordan Hva Når Status Helse og rehab Rapport Rapporter Tidsfrister ok LSHDB Via styringsgruppa Mailkontakt Jevnlig / annen ok hver måned Styringsgruppemøte 1-2 møter per år 15. mai 2008 Søknad og rapport HR Frister satt av HR ok Sommerstevne Via medlemmer i referansegruppa Informasjonsfolder Møter Sommer ganger i prosjektperioden ok 20. mai febr Syn og Hør Bladet Mailkontakt Utsending av kursmateriell Presentasjon av prosjektet + ferdig materiell Etter behov Februar 2010 Sommer 2008 Vinter 2010 ok ok 11

12 Til hvem Hvordan Hva Når Status FNDB Kontoret / Døvblindes Ukeblad Informasjon om prosjektet Presentasjon av ferdig materiell Sommer 2008 Vinter 2010 Informasjon sendt 5. juni 2008 til kontoret. Ikke trykt i medlemsbladet. Tolkeutdanningene Informasjon Vinter 2010 Tolkeforbundet Tolkeavisa Informasjon om prosjektet Helsedirektoratet Informasjon Vinter 2010 Helse sør/øst Via ledere Eikholt ok Støttesystemet for Via ledersamlinger Sommer 2008 ok døvblinde Informasjon om prosjektet. Eikholtnytt/ Eikholts hjemmeside Presentasjon av prosjektet/ resultatet. Utsending av Konsulentsamling kursmateriell Døvblindeforum Innlegg Muntlig presentasjon Rehab 2010 Trondheim AdbN Aalborg, Danmark NVC Nordens Velfærdscenter (for døvblindepersonale) 2008 Tolkeavisa nr 2/2008 Høst 2009 Vinter 2010 Februar 2010 Januar 2008 Januar 2009 Foredrag Parallellsesjon januar 2010 Europeisk konferanse om døvblindblitte Via avdelingsleder Foredrag Informasjon om prosjektet. Utsending av kursmateriell. 29. september- 3.oktober 2010 Februar 2010 ok Abstract ble godkjent. Sykdomsforfall. Frist for papers; ok Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC Statped Signo Blindeforbundet Døveforbundet Kurs/seminar på NVC Informasjon Informasjon til Huseby og Tambartun. Informasjon til hovedkontoret Informasjon til forbundskontoret. Presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon På forespørsel Vinter 2010 Februar Vinter 2010 Vinter 2010 Vinter

13 Kap 3 Resultater og resultatvurdering Kursmateriellet Prosjektet har utviklet undervisningsmateriellet Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde en kursbok og 1 CD-ROM. Materiellet er bygget opp med utgangspunkt i håndformer. Vår erfaring er at innlæring av tegn går lettere når kursdeltakere, som i mange tilfeller ikke kan se tegnene, har en felles referanseramme. Foruten generell informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, samtaleteknikker, beskrivelse og tegninger av 16 håndformer, 2 håndalfabet og tallene, inneholder materiellet beskrivelser/film av 224 temategn. Materiellet skal brukes sammen med lærer på kurs i regi av Eikholt og i voksenopplæringen. Nytteverdi For døvblinde/kursdeltakerne Kursmateriell for hele grunnpakken i tegnkommunikasjon ved Eikholt, 4 uker, har fått plass i èn og samme bok. Boken er lett å ta med seg og kan legges under lese-tv. Hjemme, med eget datautstyr, kan man selv velge om og hvordan CD-ROM skal brukes. Et pent kursmateriell er litt mer motiverende å ta frem enn 4 ringpermer. For læreren Som ansvarlige for tegnkommunikasjonsopplæringen på Eikholt, er vi stolte av resultatet. Vi ser at vi fremover vil spare mye arbeid på kursforberedelsene. Det er slutt på den tiden da vi måtte lage kurspermer fra gang til gang til grunnkursene. Selvsagt må undervisningen fremdeles tilpasses den enkelte kursdeltaker, men kursmateriellet gjør dette langt lettere. Vi registrerer stor interesse for materiellet i fagmiljøet og vi håper at kursmateriellet gjør det lettere for potensielle lærere å påta seg oppdrag for voksenopplæringen lokalt. Pårørende og nettverk Familie, slekt eller venner vil forhåpentligvis lettere bli nysgjerrig på et kurs hvor kursmateriellet er pent og lett å ta i bruk. Kanskje kan kursdeltakerne få noen å øve sammen med hjemme mellom kursene. Filmatiseringen av tegnene gjør det lettere for dem som ser å forstå tegnbeskrivelsene. Eikholt/LSHDB For både Eikholt og LSHDB var prosjektstøtten fra Helse og Rehabilitering helt avgjørende for produksjon av dette undervisningsmateriellet. 13

14 Overføringsverdi for andre Bruk av tegnbeskrivelser i undervisningen tror vi døvblindekonsulenter også i andre land kan benytte. Vi vil derfor spre informasjon om kursmateriellet internasjonalt. Ellers ligger det som tidligere nevnt mye ny kunnskap i utviklingen av CD- ROM tilpasset kombinert syns - og hørselshemmede. Et felles nettsted for å lette oversikten anbefaler vi gjerne til alle større prosjekter med flere involverte parter. 14

15 Kap 4 Oppsummering/Videre planer Prosjektet Tegnmateriale for døvblinde har utviklet nytt kursmateriell i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Materiellet består av en kursbok med tilhørende CD-ROM for nybegynnere. Materiellet vil bli brukt på kurs i tegnkommunikasjon på Eikholt. Kurs på Eikholt vil imidlertid ikke alene kunne føre frem til ny kommunikasjonskompetanse. Å lære taktil tegnkommunikasjon krever stor egeninnsats med repetisjon og øvelse mellom kursene. Vi anbefaler derfor jevnlig voksenopplæring i taktil tegnkommunikasjon. Vårt håp er at kursmateriellet blir et godt utgangspunkt for tilrettelegging av slik opplæring. Vi vil intensivere arbeidet med å søke voksenopplæring for dem av våre kursdeltakere som ønsker det, og bistå kommunene med å skaffe kvalifiserte lærere. Vi har alt fått spørsmål om når neste kursbok i tegnkommunikasjon kommer. Flere av våre kursdeltakere behersker grunnpakken og er i gang med tema for videregående. Vi trenger flere kursbøker. Inntil videre gleder vi oss over forbundsleder i LSHDB sin skriftlige tilbakemelding på det nye materiellet for nybegynnere: Et kjempebra hefte og jeg tror at dette blir en suksess. 15

16 Vedlegg Si det med hendene Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde - Kursbok - CD 16

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Samlivskurs for døvblinde

Samlivskurs for døvblinde Sluttrapport Forebygging 2007/1/0441 Samlivskurs for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde 2 Forord Gjennom det 2 årige forebyggende prosjektet: Samlivskurs for døvblinde

Detaljer

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as SLUTTRAPPORT Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2007/3/0015 Prosjektets varighet: Prosjekt: 2 årig Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Prosjektleder: Marit

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

IKT-mestring i dagliglivet

IKT-mestring i dagliglivet IKT-mestring i dagliglivet NONITE-konferansen i Bodø 8.2.2011 Prosjektleder Gro Marit Rødevand Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse 1 Roller i prosjektet Prosjektmidler: Fra ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Innhold. Presentasjon av senteret /Bilde av staben. Individuell tilpasning. Usher syndrom. Ekspert på egen syns- og hørselshemming.

Innhold. Presentasjon av senteret /Bilde av staben. Individuell tilpasning. Usher syndrom. Ekspert på egen syns- og hørselshemming. Årsrapport 2007 Innhold Presentasjon av senteret /Bilde av staben Individuell tilpasning Usher syndrom Ekspert på egen syns- og hørselshemming Diverse kurs Prosjekter Årsberetning Regnskap Revisjonsberetning

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker»

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» Karin Torgerstuen og Elin Austlid Spesialpedagog og rådgiver i Statped SPOT 2014 Lillestrøm

Detaljer

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 5 Ulike kategorier av døvblindhet 5 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Sluttrapport 2013 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Prosjektnummer: 2010/3/0106 Statped Prosjektleder: Berit Fulsaas Forord Sluttrapporten

Detaljer

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet?

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En bekymring Helene Myklebustad Kompetanseenhet sør Bergen kommune Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En noe kortere versjon av innlegget

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering Prosjektnr.: 2004/3/0152 Respira-Hvem er vi? Prosjektleder: Fred H. Bergmann Søkerorg: LHL

Sluttrapport. Rehabilitering Prosjektnr.: 2004/3/0152 Respira-Hvem er vi? Prosjektleder: Fred H. Bergmann Søkerorg: LHL Sluttrapport Rehabilitering Prosjektnr.: 2004/3/0152 Respira-Hvem er vi? Prosjektleder: Fred H. Bergmann Søkerorg: LHL Forord: Interessegruppen Respira som ble etablert i 1995,representerer en gruppe funksjonshemmede

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Søknad Helse og Rehabilitering 2011-12 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 10. juni 2010 Prosjektleder:

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 4 Ulike kategorier av døvblindhet 4 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Kurskatalog 2014 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs / for for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger

Detaljer

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Gynge lille venn, Sparke med veslebenet Mange fler og mye mer. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Syng for barnet ditt selv om du er en brummer. For

Detaljer

Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542. Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte

Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542. Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542 Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte Forord Dette prosjektet er gjennomført ved Briskeby skole og kompetansesenter as med hjelp av Exstra-midler

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

NMT-eventyrboka Signe Torp, illustratør

NMT-eventyrboka Signe Torp, illustratør NMT-eventyrboka Signe Torp, illustratør Bakgrunn Signe Torp har i perioden 2008-2009 vært prosjektleder for prosjektet Sangkort - norsk med tegnstøtte(nmt), som har vært finansiert med midler fra Helse

Detaljer

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter Søknad Helse og Rehabilitering 2010 11 LEK, LYTT & LÆR En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 13. juni 2009 Prosjektleder: Tone Elisabeth Morsund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

Livet rundt døvblind forelder

Livet rundt døvblind forelder Livet rundt døvblind forelder Lov om sosiale tjenester 4-2 og 4-3 Transport Helhetsperspektivet Arbeid Kommunikasjon Familien Barna Sluttrapport, prosjektnummer: 0442, prosjektår: 2008, virksomhetsområde:

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 Signo døvblindesenter. Tabell 1 a personer med medfødt døvblindhet Totalt antall registrerte brukere/pasienter.

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 Signo døvblindesenter. Tabell 1 a personer med medfødt døvblindhet Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Vedlegg til RAPPORTERING 2011 Signo døvblindesenter Tabell 1 a personer med medfødt døvblindhet antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2010 2011 nye med diagnose

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge

Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge Vedlegg til RAPPORTERING 2009 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord- Norge Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10koder

Detaljer

Vestfold Døveforening

Vestfold Døveforening Vestfold Døveforening Fremtiden til Vestfold Døveforening Vet du hvordan foreningen vil se ut i fremtiden? Hva ønsker du foreningen skal gjøre? Hva vil du gjøre med foreningen? Vil du foreningen skal fortsette?

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant.

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Prosjektperioden I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Tenk at det er drift dere skal komme frem til i prosjektperioden.

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Se mitt språk Tegnspråkopplæring for foreldre

Se mitt språk Tegnspråkopplæring for foreldre Se mitt språk Tegnspråkopplæring for foreldre Et tilbud for foreldre til hørselshemmede barn Fylkesmannen i A u s t - A g d e r Forord Dette informasjonsheftet om Se mitt språk er utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester Kurskatalog 2013 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende

Detaljer

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere:

Om TegnStart-serien. Målet med TegnStart-serien er å gi nybegynnere: Om TegnStart-serien TegnStart 1 er den første utgivelsen av en planlagt språkprogramserie i tegnspråk på i alt 4 CD- ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for en

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Brukerstyrt tankeidrett for å øke hørselshemmede ungdommers sosiale tilhørighet. HLF Briskeby Skole og Kompetansesenter AS Prosjektleder: Øystein

Detaljer

TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte.

TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte. TegnBrum1 er et program for barn på førskolenivå med språk- og kommunikasjonsvansker som bruker Tegnspråk eller tegn til tale/norsk med tegnstøtte. TegnBrum1 inneholder to moduler fra den populære TegnRom-serien

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Simulering av hørselstap

Simulering av hørselstap Simulering av hørselstap En CD med ulike varianter av hørselstap 1 Prosjektleder: Aslaug Lunde Vi ønsker å lage en CD med norske lydfiler som simulerer hørselstap i forskjellige situasjoner. CDen ønsker

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND PROSJEKTBESKRIVELSE. Innhold:

HELSE OG REHABILITERING HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND PROSJEKTBESKRIVELSE. Innhold: HELSE OG REHABILITERING HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND InformasjonsDVD for foreldre til hørselshemmede barn med etnisk minoritetsbakgrunn og hørselshemmede foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M

Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Signo Conrad Svendsen senter Beskrivelse av delytelse M Delytelse M1.8: Alvorlig grad av sanseforstyrrelser, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenter for døvblinde, Statped Vest

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenter for døvblinde, Statped Vest Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenter for døvblinde, Statped Vest Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter med ervervet Diagnoser 2010 2011 Usher Syndrom 4 13 Usher

Detaljer

* * * umulig å si hvor mange som var initiert av oss og hvor mange som var initiert av andre. Vi oppfordrer alltid alle til IP.

* * * umulig å si hvor mange som var initiert av oss og hvor mange som var initiert av andre. Vi oppfordrer alltid alle til IP. Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER REGIONSENTERET FOR DØVBLINDE, UNN HF Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Ervervet døvblindhet: Diagnoser 2010 2011 Antall nye med diagnose

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonshefte for utøvere 2013/14 Utøverhefte 2013/14 inneholder informasjon om: Side 2 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon

Detaljer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegneseriefigurer Bondegård og dyrepark Aktualitetsstoff

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling

Levanger kommune Levanger vo Metodesamling Levanger kommune Levanger vo Metodesamling for praktisk bruk av ipad Fagkursopplæring Alle deltakerne på fagkursene disponerer en ipad på skolen, i praksis og hjemme, i hele perioden de er deltakere på

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Tabell 1 a antall registrerte brukere med ervervet døvblindhet. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER

UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER UTVIKLINGSPROSJEKT MUNTLIGE FERDIGHETER NYSKAPING FOR ET FRAMTIDIG SAMFUNN! Side 2 Hapro Senter for yrkeskvalifisering 29 medarbeidere med bred fagkompetanse: Pedagogikk Spesialpedagogikk Kommunikasjon

Detaljer

#13751 God lyd i barnehagen

#13751 God lyd i barnehagen #13751 God lyd i barnehagen SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 13751 Utlysning Forebygging (2015) PROSJEKTETS VARIGHET Prosjektlengde (antall år) Forventet startdato (dd.mm.åååå) Forventet sluttdato (dd.mm.åååå)

Detaljer

Råd om lappbehandling. Virre virre vapp du fikk lapp

Råd om lappbehandling. Virre virre vapp du fikk lapp Råd om lappbehandling Virre virre vapp du fikk lapp Huseby kompetansesenter 2011 Revidert av Statped, oktober 2014 Merkur-Trykk AS Forfattere: Hilde Tvedt Ryen og Kari Gomnæs Foto: Kari Gomnæs ISBN Takk

Detaljer

Kunnskapsspredning av metodeverktøy til Lærings- og mestringssentrene

Kunnskapsspredning av metodeverktøy til Lærings- og mestringssentrene Prosjektbeskrivelse Kunnskapsspredning av metodeverktøy til Lærings- og mestringssentrene 1. Bakgrunn I perioden 2003-2005 ble prosjektet "Hørselshemmede og pårørende" gjennomført ved Program for audiografutdanning

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE!

TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE! TIL REKTOR 2017 BLI MED I ÅRETS TRAFIKK-KONKURRANSE! HVORFOR #ER DU SIKKER? Alle elever er trafikanter hver dag. Trafikkulykker er den største helserisikoen for ungdom. Elevene får kunnskap om trafikk.

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv A B C D E F Organisasjoner, institusjoner og foreninger Klipparkiv (NB! Underklasse B2: Digitalt arkivmateriale) Personarkiv (organisert alfabetisk etter

Detaljer

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET Døvblindhet medfører en sårbarhet i forhold til å utvikle og opprettholde sammenheng og betydning i kontakten med andre mennesker og i forhold til de fysiske

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Fra baby til barnehagebarn til elev

Fra baby til barnehagebarn til elev Fra baby til barnehagebarn til elev Filmer til foreldre med hørselshemmede barn som skal gå integrert Bakgrunn Vi er stolte og spente foreldre når ungene våre begynner i barnehagen eller på skolen. For

Detaljer

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag?

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? 21.03.2017 Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? Arnfinn Muruvik Vonen, arnfinn.vonen@hioa.no Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Vedrørende organisering av kompetansetjenester til døvblinde.

Vedrørende organisering av kompetansetjenester til døvblinde. Helse- og omsorgsdepartementet Spesialisthelsetjenesteavdelingen v/ Underdirektør Ingunn Aalvik 10.12.2010 Vedrørende organisering av kompetansetjenester til døvblinde. Foreldreforeningen for døvblinde

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer