Forord. Drammen, 8. februar Elin Haugland Prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder"

Transkript

1 1

2 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi har gjennom årene opparbeidet oss erfaring på hvordan undervisningen av et visuelt språk, tegnkommunikasjon, kan tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselshemming. Tegnene må tilpasses og forklares, og mange døvblinde må føle håndformer og bevegelser gjennom egne hender. I samarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) fikk Eikholt innvilget prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til et 2-årig prosjekt. Prosjektet startet opp Prosjektets mål var å utvikle nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for voksne døvblindblitte. Eikholt har bred kompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon og IT. I samarbeid med Møller kompetansesenter og en referansegruppe bestående av både brukere og fagfolk, har vi utviklet en kursbok, med tilhørende CD-ROM, for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon. Selv om undervisningsmateriellet er utviklet spesielt for døvblindblitte, håper vi at også andre kan bruke materiellet. Sluttrapporten vil beskrive bakgrunnen for prosjektet, prosjektgjennomføringen, det nye kursmateriellet og våre videre planer for bruken av materiellet. Takk til LSHDB, referansegruppen, kursdeltakere og ansatte ved Eikholt for nyttige innspill. Takk til Møller kompetansesenter, Statped, som har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Drammen, 8. februar 2010 Elin Haugland Prosjektleder 2

3 Rehabilitering 2007/3/0387 Tegnmateriale for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde Sammendrag Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har gjennom et 2-årig prosjektsamarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) og Helse og Rehabilitering utviklet nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Kursmateriellet, en kursbok med tilhørende CD-ROM, er kalt Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde. Materiellet inneholder foruten informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, beskrivelse og tegninger/film av 16 håndformer, 2 håndalfabet, tall og 224 temategn. CD-ROM gir mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Kursmateriellet er for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon og er tenkt brukt sammen med lærer, på Eikholt eller ved voksenopplæringen lokalt. Materiellet blir tilgjengelig for bestilling via Eikholt sin hjemmeside 3

4 Innholdsfortegnelse Forord 2 Sammendrag 3 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting 5 Bakgrunn 5 Bakgrunn for prosjektet 5 Eikholt 5 LSHDB 6 Målsetting 6 Mål 6 Delmål 6 Målgruppe 6 Tegnkommunikasjon 7 Prosjektplan/aktivitetsplan 7 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode 8 Styringsgruppe 8 Referansegruppe 8 Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere 8 Eksterne samarbeidspartnere 9 Prosjektavvik og praktisk gjennomføring 9 Kursbok 9 CD-ROM 10 Informasjonsspredning 11 Kap 3 Resultater og resultatvurdering 13 Kursmateriellet 13 Nytteverdi 13 Overføringsverdi for andre 14 Kap 4 Oppsummering/Videre planer 15 Vedlegg 4

5 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet Å få et kombinert syns- og hørselstap medfører praktiske og følelsesmessige omstillinger. Behov for å lære seg nye kommunikasjonsformer er gjerne en av konsekvensene. Synshemmede som mister hørselen kan ikke lenger bruke hørselen til å orientere seg på samme måte som før. Hørselshemmede som mister synet opplever at synet ikke gir samme mulighet for munnavlesing som før. Døve med progredierende synstap kan kanskje ikke lenger avlese tegnspråk visuelt. Når kursdeltakere i tegnkommunikasjon har en så stor synshemming at de ikke lenger kan se læreren, må tegnene tilpasses og forklares. Mange må gjerne føle håndformene og bevegelsene gjennom egne hender. Det finnes mye tegnspråkmateriell på markedet utviklet for personer med normalt syn. Kursmateriell i tegnkommunikasjon som er tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblindblitte fantes det imidlertid lite av i Norge. Materiellet var preget av å være lite oppdatert. Tegnene ble laget på svellepapir sammen med tegnforklaringer i punktskrift og levert ut i A4- permer. Kursmateriellet måtte lages fra gang til gang, tilpasset den enkeltes syn. I Danmark, ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikasjon, hadde man laget en grunnbok og en CD om taktilt tegnstøttet kommunikasjon. Dette materiellet ble idègrunnlag for prosjektet. Eikholt Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som administreres av Helse Sør-Øst RHF, men senteret eies av Stiftelsen Eikholt. Målgruppen er kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, fagpersonell og pårørende. Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har rett til tilpasningskurs etter lov om folketrygd Tilpasningskursene kan gis både på Eikholt og lokalt, i hjemmet, eller på arbeidsplass. Kurs i tegnkommunikasjon er et av kurstilbudene. 5

6 LSHDB Norges Ushers forening (NUF) ble stiftet i Etter hvert som foreningen fikk forespørsel om medlemskap fra personer med kombinert syns- og hørselshemming som ikke hadde Usher Syndrom ble det enighet om å utvide målgruppen og endre organisasjonsnavn. Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble stiftet 22. februar Aktiviteten i organisasjonen er høy. Hvert år arrangeres sommertreff, julebord og 2-3 likemannskurs. Hvert annet år arrangeres en nasjonal konferanse. Forbundet deltar i offentlige utvalg, på konferanser og foreleser ved høyskoler og universitet. Målsetting Mål Følgende målsetting var definert i prosjektsøknaden: Utvikle kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon tilpasset døvblindblitte. Delmål Ved prosjektoppstart ble følgende delmål definert: 1. Kursbøker med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. Utdypende om delmål 1: Vi ønsket at startpakken foruten generell informasjon, gjennomgang av håndformer og håndalfabet skulle inneholde tegn innen følgende tema: Tallsystem, ukedager/måneder/årstider, dagligdagse tegn, familien, mat, helse, klær og farger. 2. CD-ROM med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. CD-ROM skal inneholde tekst, lyd og video. 3. Spre informasjon om materiellet. Målgruppe Målgruppen var i prosjektsøknaden definert som Norskspråklige døvblindblitte fra hele Norge som har behov for tegnkommunikasjon. Døvblindhet er en betegnelse på en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. 6

7 Personer betegnes som døvblindblitte når det kombinerte sansetapet oppstår etter at språket er etablert. I Norge er det ca. 450 personer som er identifisert som døvblindblitte. Tegnkommunikasjon Vi valgte begrepet tegnkommunikasjon fordi vi mener dette er mer dekkende og nøyaktig enn tegnspråk i forhold til norsktalende døvblindblitte. Valg av kommunikasjonsform er veldig individuelt og situasjonsavhengig, men oftest velges en kommunikasjonsform som bygger på det norske språk hvor man bruker taktile tegn og andre elementer fra døves tegnspråk. Taktile tegn betyr at den som produserer tegn (avsender) holder hendene sine under den som avleser tegnene (lytter) og at den som avleser holder hendene sine over samtalepartnerens hender. Prosjektplan/aktivitetsplan Opprinnelig prosjektplan ble godkjent i styringsmøte 15. mai Prosjektplan med foreløpige resultat ble beskrevet i fremdriftsrapport år 1 (2008) til Helse og Rehabilitering. Denne vedlegges derfor ikke her. 7

8 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Styringsgruppe Styringsgruppen har vært felles for prosjektene Samliv og døvblinde og Tegnmateriale for døvblinde. Styringsgruppen bestod av: Leder: Direktør på Eikholt, Roar Meland Sekretær: Kontorfullmektig LSHDB, Karin Andvik Medlemmer: Forbundsleder LSHDB, Åshild Johansen Styremedlem LSHDB, Kari Kristine Engan Prosjektleder for Samliv og døvblinde, Eikholt, Bente Enggrav. Prosjektleder for Tegnmateriale for døvblinde, Eikholt, Elin Haugland. Kontakt: Det ble avholdt styringsgruppemøte 15. mai 2008 i LSHDBs lokaler i Oslo. Øvrig kontakt har skjedd ved brev, e-post og personlig møte. Referansegruppe Referansegruppen bestod av: 3 brukerrepresentanter som har deltatt/deltar på kommunikasjonskurs på Eikholt Førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Trøndelag Døvblindetolk og mangeårig foreleser ved Eikholt/UiO Døvblindekonsulent Andebu Døvblindesenter Prosjektleder, Eikholt Prosjektmedarbeider, Eikholt Kontakt: Det ble avholdt referansegruppemøter 20. mai 2008 og 24. februar Øvrig kontakt ved e-post og personlig møte. Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere Hovedarbeidsgruppen har bestått av prosjektleder og prosjektmedarbeider, begge Eikholt. Øvrig personale på Eikholt har deltatt i prosjektets forskjellige faser. 8

9 Eksterne samarbeidspartnere Kursiv Media as har bidratt med formgiving og trykk av kursbøker. Utviklingsavdelingen ved Møller kompetansesenter, Statped, har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Møller kompetansesenter har hatt noe samarbeid med Tambartun kompetansesenter, Statped. Kontakt: Møte på Møller kompetansesenter, Trondheim; Videokonferansemøte med Møller og Tambartun; Møte med Kursiv Media as, på Eikholt; Filmopptak og fotografering på Møller kompetansesenter; Øvrig kontakt har stort sett skjedd per e-post. Prosjektavvik og praktisk gjennomføring Kursbok og CD-ROM er produsert. Informasjonsspredning om det nye kursmateriellet skjer fortløpende og denne oversikten utvides stadig. Prosjektet har i store trekk gjennomført de planlagte aktivitetene i prosjektplanen, men har hatt avvik fra tidsplanen. Forsinkelsene skyldes først og fremst stor arbeidsmengde hos både ekstern samarbeidspartner og på Eikholt. Store deler av kursmateriellet har vært prøvd ut underveis i prosessen. Kurs i regi av Eikholt hvor tekst og noen bilder har vært brukt; 2008 Gruppekurs (2-4 uker): 7 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 1 bruker med pårørende, 2 uker. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: 1 bruker m/pårørende, 24 timer Gruppekurs (2-4 uker): 3 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 2 brukere, 1 uke hver. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: I bruker m/pårørende, 22 timer. Kursbok Arbeidsgruppen har hatt størst fokus på kursboken da CD-ROM skulle være en digital utgave av boken, med film. I utarbeidelsen av boken måtte vi ta hensyn til blant annet følgende; Innholdet skulle være tilpasset nybegynnere, men for bruk sammen med lærer. Valg av tegn innen hvert tema. Et betydelig arbeid er lagt ned på å lage gode, men korte og funksjonelle tegnbeskrivelser. Beskrivelsene ble prøvd ut på 9

10 kollegaer (nyansatte som ikke kunne tegn kontra ansatte som hadde utdanning i tegnspråk), diskutert i referansegruppen, og prøvd ut i undervisningssammenheng. Teksten er derfor revidert mange ganger. Boken skulle kunne brukes under lese-tv; Spiralhefte. Papirtype (ikke glanset) og tykkelse. Papirfarge (ikke helt hvit). Skriftstype og størrelse (Verdana 12), konsekvent bruk. Tegninger; Valg av retning/vinkel og størrelse, tydelige streker. En og tohåndsalfabetet er spesialutgaver av Møller kompetansesenter sine illustrasjoner sammenstilt av oss. Øvrige tegninger er laget av Møller på bakgrunn av våre tilsendte foto. Fotografi med god kontrast (modell + bakgrunn). Farge og tegning på kursbokfremside: Lilla er kunnskapens farge, mens gul er den fargen som er lettest for mange synshemmede å oppfatte. Tegningen viser håndformen C-hånd. En fengende og informativ tittel. Forslag ble innhentet fra referansegruppen, kursdeltakere, ansatte og døvetolker. Lesing av utkast fra trykkeriet: Rekkefølge, skrivefeil og riktig illustrasjon (tegning og foto) til riktig beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med sidehenvisninger. Ved å lage et spiralhefte med dobbeltsidig trykk fikk vi plass til ønsket innhold i èn kursbok. CD-ROM Produksjon av CD-ROM i tegnkommunikasjon tilpasset personer med kombinert syns- og hørselshemming er nybrottsarbeid i Norge. Den digitale utgaven av kursboken skulle inneholde tekst, tegninger, foto og film. Mange hensyn måtte tas: Mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Tegnmodell må ha best mulig kontraster i ansiktet. Bakgrunnen må gi god kontrast til modellen. Etter avtale hadde modellen på seg langermet, ensfarget mørk genser. Tegninger og foto må ha skjult bildetekst. Test av programmet i nettlesere; o Internett Explorer 8.0 o Mozilla Firefox o Opera o Google Chrome Test med hjelpemiddelprogrammer (skjermlesere, leselist, forstørrelsesprogram og syntetisk tale); o Jaws 9.02 (skjermleser) o Alva 570 Satelite o Supernova (skjermleser og forstørrelsesprogram) o Sapi 5, Nora (talesyntese). 10

11 Test av navigasjoner. Test av innhold: Rekkefølge, skrivefeil, og riktig illustrasjon (tegning, foto, film) til riktig tekst/beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med lenker. Prosjektleder var selv i studio under filmopptak og fotografering for å sikre korrekt tegnutførelse j.fr. tegnbeskrivelsene, tydelige bevegelser og gode kontraster. Samtlige tegnbeskrivelser ble også sjekket mot filmopptakene en siste gang før kursboken gikk i trykken. Møller kompetansesenter opprettet en egen nettside (http://gordon.acm.no/eikholtprosjektet/status.html) med oversikt over prosjektstatus i utviklingsprosessen. Både Tambartun og Eikholt hadde tilgang til nettstedet og kunne dermed følge med og gi tilbakemeldinger fortløpende. Siden ble oppdatert ofte. Grunnet forsinkelsene i tidsplanen har ikke prøveversjon til CD-ROM vært testet ut hos kursdeltakere. Fordi Møller, Tambartun og IT-avdelingen på Eikholt har vært involvert i prosessen føler vi oss likevel trygge på at funksjonaliteten skal være god. Det er utarbeidet egne testdokumenter internt på Eikholt. Dokumentene testdata.xls og testinnhold.xls kan fås på forespørsel til prosjektleder. Informasjonsspredning Prosjektplanen er fulgt for delmål 3, informasjonsspredning, og planen utvides stadig. Til hvem Hvordan Hva Når Status Helse og rehab Rapport Rapporter Tidsfrister ok LSHDB Via styringsgruppa Mailkontakt Jevnlig / annen ok hver måned Styringsgruppemøte 1-2 møter per år 15. mai 2008 Søknad og rapport HR Frister satt av HR ok Sommerstevne Via medlemmer i referansegruppa Informasjonsfolder Møter Sommer ganger i prosjektperioden ok 20. mai febr Syn og Hør Bladet Mailkontakt Utsending av kursmateriell Presentasjon av prosjektet + ferdig materiell Etter behov Februar 2010 Sommer 2008 Vinter 2010 ok ok 11

12 Til hvem Hvordan Hva Når Status FNDB Kontoret / Døvblindes Ukeblad Informasjon om prosjektet Presentasjon av ferdig materiell Sommer 2008 Vinter 2010 Informasjon sendt 5. juni 2008 til kontoret. Ikke trykt i medlemsbladet. Tolkeutdanningene Informasjon Vinter 2010 Tolkeforbundet Tolkeavisa Informasjon om prosjektet Helsedirektoratet Informasjon Vinter 2010 Helse sør/øst Via ledere Eikholt ok Støttesystemet for Via ledersamlinger Sommer 2008 ok døvblinde Informasjon om prosjektet. Eikholtnytt/ Eikholts hjemmeside Presentasjon av prosjektet/ resultatet. Utsending av Konsulentsamling kursmateriell Døvblindeforum Innlegg Muntlig presentasjon Rehab 2010 Trondheim AdbN Aalborg, Danmark NVC Nordens Velfærdscenter (for døvblindepersonale) 2008 Tolkeavisa nr 2/2008 Høst 2009 Vinter 2010 Februar 2010 Januar 2008 Januar 2009 Foredrag Parallellsesjon januar 2010 Europeisk konferanse om døvblindblitte Via avdelingsleder Foredrag Informasjon om prosjektet. Utsending av kursmateriell. 29. september- 3.oktober 2010 Februar 2010 ok Abstract ble godkjent. Sykdomsforfall. Frist for papers; ok Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC Statped Signo Blindeforbundet Døveforbundet Kurs/seminar på NVC Informasjon Informasjon til Huseby og Tambartun. Informasjon til hovedkontoret Informasjon til forbundskontoret. Presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon På forespørsel Vinter 2010 Februar Vinter 2010 Vinter 2010 Vinter

13 Kap 3 Resultater og resultatvurdering Kursmateriellet Prosjektet har utviklet undervisningsmateriellet Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde en kursbok og 1 CD-ROM. Materiellet er bygget opp med utgangspunkt i håndformer. Vår erfaring er at innlæring av tegn går lettere når kursdeltakere, som i mange tilfeller ikke kan se tegnene, har en felles referanseramme. Foruten generell informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, samtaleteknikker, beskrivelse og tegninger av 16 håndformer, 2 håndalfabet og tallene, inneholder materiellet beskrivelser/film av 224 temategn. Materiellet skal brukes sammen med lærer på kurs i regi av Eikholt og i voksenopplæringen. Nytteverdi For døvblinde/kursdeltakerne Kursmateriell for hele grunnpakken i tegnkommunikasjon ved Eikholt, 4 uker, har fått plass i èn og samme bok. Boken er lett å ta med seg og kan legges under lese-tv. Hjemme, med eget datautstyr, kan man selv velge om og hvordan CD-ROM skal brukes. Et pent kursmateriell er litt mer motiverende å ta frem enn 4 ringpermer. For læreren Som ansvarlige for tegnkommunikasjonsopplæringen på Eikholt, er vi stolte av resultatet. Vi ser at vi fremover vil spare mye arbeid på kursforberedelsene. Det er slutt på den tiden da vi måtte lage kurspermer fra gang til gang til grunnkursene. Selvsagt må undervisningen fremdeles tilpasses den enkelte kursdeltaker, men kursmateriellet gjør dette langt lettere. Vi registrerer stor interesse for materiellet i fagmiljøet og vi håper at kursmateriellet gjør det lettere for potensielle lærere å påta seg oppdrag for voksenopplæringen lokalt. Pårørende og nettverk Familie, slekt eller venner vil forhåpentligvis lettere bli nysgjerrig på et kurs hvor kursmateriellet er pent og lett å ta i bruk. Kanskje kan kursdeltakerne få noen å øve sammen med hjemme mellom kursene. Filmatiseringen av tegnene gjør det lettere for dem som ser å forstå tegnbeskrivelsene. Eikholt/LSHDB For både Eikholt og LSHDB var prosjektstøtten fra Helse og Rehabilitering helt avgjørende for produksjon av dette undervisningsmateriellet. 13

14 Overføringsverdi for andre Bruk av tegnbeskrivelser i undervisningen tror vi døvblindekonsulenter også i andre land kan benytte. Vi vil derfor spre informasjon om kursmateriellet internasjonalt. Ellers ligger det som tidligere nevnt mye ny kunnskap i utviklingen av CD- ROM tilpasset kombinert syns - og hørselshemmede. Et felles nettsted for å lette oversikten anbefaler vi gjerne til alle større prosjekter med flere involverte parter. 14

15 Kap 4 Oppsummering/Videre planer Prosjektet Tegnmateriale for døvblinde har utviklet nytt kursmateriell i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Materiellet består av en kursbok med tilhørende CD-ROM for nybegynnere. Materiellet vil bli brukt på kurs i tegnkommunikasjon på Eikholt. Kurs på Eikholt vil imidlertid ikke alene kunne føre frem til ny kommunikasjonskompetanse. Å lære taktil tegnkommunikasjon krever stor egeninnsats med repetisjon og øvelse mellom kursene. Vi anbefaler derfor jevnlig voksenopplæring i taktil tegnkommunikasjon. Vårt håp er at kursmateriellet blir et godt utgangspunkt for tilrettelegging av slik opplæring. Vi vil intensivere arbeidet med å søke voksenopplæring for dem av våre kursdeltakere som ønsker det, og bistå kommunene med å skaffe kvalifiserte lærere. Vi har alt fått spørsmål om når neste kursbok i tegnkommunikasjon kommer. Flere av våre kursdeltakere behersker grunnpakken og er i gang med tema for videregående. Vi trenger flere kursbøker. Inntil videre gleder vi oss over forbundsleder i LSHDB sin skriftlige tilbakemelding på det nye materiellet for nybegynnere: Et kjempebra hefte og jeg tror at dette blir en suksess. 15

16 Vedlegg Si det med hendene Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde - Kursbok - CD 16

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Forord

Detaljer

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av BUA-MI Kari Schjøll Brede Del 1:2 2013 Eikholt nasjonalt ressurssenter

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 I et inkluderende fellesskap Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 1 Forord Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap er et resultat av lang erfaring med å inkludere

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

SynHør-bladet. 19. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 19. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 19. årgang Nr 6-2010 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Julehilsner 4 Extra - midler 2010 5 Holmenkollstafetten 2011 6 Mine erfaringer

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester Kurskatalog 2013 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Sluttrapport Kom og se så godt

Sluttrapport Kom og se så godt Sluttrapport Kom og se så godt Prosjektets nummer: 2011/ forebygging/0204 Prosjektets navn: Kom og se så godt! Sunn og god mat via filmstøtte til svake lesere Søkerorganisasjon: NFU (Norsk Forbund for

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede

Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Sluttrapport fra prosjektet Overgang barnehage-skole for hørselshemmede Fauske kommune, Spesialpedagogisk senter i Nordland, Møller kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR. 27 Sluttrapport fra prosjektet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer