Forord. Drammen, 8. februar Elin Haugland Prosjektleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder"

Transkript

1 1

2 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi har gjennom årene opparbeidet oss erfaring på hvordan undervisningen av et visuelt språk, tegnkommunikasjon, kan tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselshemming. Tegnene må tilpasses og forklares, og mange døvblinde må føle håndformer og bevegelser gjennom egne hender. I samarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) fikk Eikholt innvilget prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til et 2-årig prosjekt. Prosjektet startet opp Prosjektets mål var å utvikle nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for voksne døvblindblitte. Eikholt har bred kompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon og IT. I samarbeid med Møller kompetansesenter og en referansegruppe bestående av både brukere og fagfolk, har vi utviklet en kursbok, med tilhørende CD-ROM, for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon. Selv om undervisningsmateriellet er utviklet spesielt for døvblindblitte, håper vi at også andre kan bruke materiellet. Sluttrapporten vil beskrive bakgrunnen for prosjektet, prosjektgjennomføringen, det nye kursmateriellet og våre videre planer for bruken av materiellet. Takk til LSHDB, referansegruppen, kursdeltakere og ansatte ved Eikholt for nyttige innspill. Takk til Møller kompetansesenter, Statped, som har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Drammen, 8. februar 2010 Elin Haugland Prosjektleder 2

3 Rehabilitering 2007/3/0387 Tegnmateriale for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde Sammendrag Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har gjennom et 2-årig prosjektsamarbeid med Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) og Helse og Rehabilitering utviklet nytt kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Kursmateriellet, en kursbok med tilhørende CD-ROM, er kalt Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde. Materiellet inneholder foruten informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, beskrivelse og tegninger/film av 16 håndformer, 2 håndalfabet, tall og 224 temategn. CD-ROM gir mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Kursmateriellet er for nybegynnere i taktil tegnkommunikasjon og er tenkt brukt sammen med lærer, på Eikholt eller ved voksenopplæringen lokalt. Materiellet blir tilgjengelig for bestilling via Eikholt sin hjemmeside 3

4 Innholdsfortegnelse Forord 2 Sammendrag 3 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting 5 Bakgrunn 5 Bakgrunn for prosjektet 5 Eikholt 5 LSHDB 6 Målsetting 6 Mål 6 Delmål 6 Målgruppe 6 Tegnkommunikasjon 7 Prosjektplan/aktivitetsplan 7 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode 8 Styringsgruppe 8 Referansegruppe 8 Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere 8 Eksterne samarbeidspartnere 9 Prosjektavvik og praktisk gjennomføring 9 Kursbok 9 CD-ROM 10 Informasjonsspredning 11 Kap 3 Resultater og resultatvurdering 13 Kursmateriellet 13 Nytteverdi 13 Overføringsverdi for andre 14 Kap 4 Oppsummering/Videre planer 15 Vedlegg 4

5 Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet Å få et kombinert syns- og hørselstap medfører praktiske og følelsesmessige omstillinger. Behov for å lære seg nye kommunikasjonsformer er gjerne en av konsekvensene. Synshemmede som mister hørselen kan ikke lenger bruke hørselen til å orientere seg på samme måte som før. Hørselshemmede som mister synet opplever at synet ikke gir samme mulighet for munnavlesing som før. Døve med progredierende synstap kan kanskje ikke lenger avlese tegnspråk visuelt. Når kursdeltakere i tegnkommunikasjon har en så stor synshemming at de ikke lenger kan se læreren, må tegnene tilpasses og forklares. Mange må gjerne føle håndformene og bevegelsene gjennom egne hender. Det finnes mye tegnspråkmateriell på markedet utviklet for personer med normalt syn. Kursmateriell i tegnkommunikasjon som er tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblindblitte fantes det imidlertid lite av i Norge. Materiellet var preget av å være lite oppdatert. Tegnene ble laget på svellepapir sammen med tegnforklaringer i punktskrift og levert ut i A4- permer. Kursmateriellet måtte lages fra gang til gang, tilpasset den enkeltes syn. I Danmark, ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikasjon, hadde man laget en grunnbok og en CD om taktilt tegnstøttet kommunikasjon. Dette materiellet ble idègrunnlag for prosjektet. Eikholt Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som administreres av Helse Sør-Øst RHF, men senteret eies av Stiftelsen Eikholt. Målgruppen er kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, fagpersonell og pårørende. Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har rett til tilpasningskurs etter lov om folketrygd Tilpasningskursene kan gis både på Eikholt og lokalt, i hjemmet, eller på arbeidsplass. Kurs i tegnkommunikasjon er et av kurstilbudene. 5

6 LSHDB Norges Ushers forening (NUF) ble stiftet i Etter hvert som foreningen fikk forespørsel om medlemskap fra personer med kombinert syns- og hørselshemming som ikke hadde Usher Syndrom ble det enighet om å utvide målgruppen og endre organisasjonsnavn. Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble stiftet 22. februar Aktiviteten i organisasjonen er høy. Hvert år arrangeres sommertreff, julebord og 2-3 likemannskurs. Hvert annet år arrangeres en nasjonal konferanse. Forbundet deltar i offentlige utvalg, på konferanser og foreleser ved høyskoler og universitet. Målsetting Mål Følgende målsetting var definert i prosjektsøknaden: Utvikle kursmateriell i grunnleggende tegnkommunikasjon tilpasset døvblindblitte. Delmål Ved prosjektoppstart ble følgende delmål definert: 1. Kursbøker med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. Utdypende om delmål 1: Vi ønsket at startpakken foruten generell informasjon, gjennomgang av håndformer og håndalfabet skulle inneholde tegn innen følgende tema: Tallsystem, ukedager/måneder/årstider, dagligdagse tegn, familien, mat, helse, klær og farger. 2. CD-ROM med informasjon om og innføring i håndalfabetene, tegn som støtte for tale, tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, samt gjennomgang av håndformer og tegn innen utvalgte tema. CD-ROM skal inneholde tekst, lyd og video. 3. Spre informasjon om materiellet. Målgruppe Målgruppen var i prosjektsøknaden definert som Norskspråklige døvblindblitte fra hele Norge som har behov for tegnkommunikasjon. Døvblindhet er en betegnelse på en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. 6

7 Personer betegnes som døvblindblitte når det kombinerte sansetapet oppstår etter at språket er etablert. I Norge er det ca. 450 personer som er identifisert som døvblindblitte. Tegnkommunikasjon Vi valgte begrepet tegnkommunikasjon fordi vi mener dette er mer dekkende og nøyaktig enn tegnspråk i forhold til norsktalende døvblindblitte. Valg av kommunikasjonsform er veldig individuelt og situasjonsavhengig, men oftest velges en kommunikasjonsform som bygger på det norske språk hvor man bruker taktile tegn og andre elementer fra døves tegnspråk. Taktile tegn betyr at den som produserer tegn (avsender) holder hendene sine under den som avleser tegnene (lytter) og at den som avleser holder hendene sine over samtalepartnerens hender. Prosjektplan/aktivitetsplan Opprinnelig prosjektplan ble godkjent i styringsmøte 15. mai Prosjektplan med foreløpige resultat ble beskrevet i fremdriftsrapport år 1 (2008) til Helse og Rehabilitering. Denne vedlegges derfor ikke her. 7

8 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Styringsgruppe Styringsgruppen har vært felles for prosjektene Samliv og døvblinde og Tegnmateriale for døvblinde. Styringsgruppen bestod av: Leder: Direktør på Eikholt, Roar Meland Sekretær: Kontorfullmektig LSHDB, Karin Andvik Medlemmer: Forbundsleder LSHDB, Åshild Johansen Styremedlem LSHDB, Kari Kristine Engan Prosjektleder for Samliv og døvblinde, Eikholt, Bente Enggrav. Prosjektleder for Tegnmateriale for døvblinde, Eikholt, Elin Haugland. Kontakt: Det ble avholdt styringsgruppemøte 15. mai 2008 i LSHDBs lokaler i Oslo. Øvrig kontakt har skjedd ved brev, e-post og personlig møte. Referansegruppe Referansegruppen bestod av: 3 brukerrepresentanter som har deltatt/deltar på kommunikasjonskurs på Eikholt Førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Trøndelag Døvblindetolk og mangeårig foreleser ved Eikholt/UiO Døvblindekonsulent Andebu Døvblindesenter Prosjektleder, Eikholt Prosjektmedarbeider, Eikholt Kontakt: Det ble avholdt referansegruppemøter 20. mai 2008 og 24. februar Øvrig kontakt ved e-post og personlig møte. Arbeidsgruppe og interne samarbeidspartnere Hovedarbeidsgruppen har bestått av prosjektleder og prosjektmedarbeider, begge Eikholt. Øvrig personale på Eikholt har deltatt i prosjektets forskjellige faser. 8

9 Eksterne samarbeidspartnere Kursiv Media as har bidratt med formgiving og trykk av kursbøker. Utviklingsavdelingen ved Møller kompetansesenter, Statped, har bidratt med tegninger, foto og produksjon av CD-ROM. Møller kompetansesenter har hatt noe samarbeid med Tambartun kompetansesenter, Statped. Kontakt: Møte på Møller kompetansesenter, Trondheim; Videokonferansemøte med Møller og Tambartun; Møte med Kursiv Media as, på Eikholt; Filmopptak og fotografering på Møller kompetansesenter; Øvrig kontakt har stort sett skjedd per e-post. Prosjektavvik og praktisk gjennomføring Kursbok og CD-ROM er produsert. Informasjonsspredning om det nye kursmateriellet skjer fortløpende og denne oversikten utvides stadig. Prosjektet har i store trekk gjennomført de planlagte aktivitetene i prosjektplanen, men har hatt avvik fra tidsplanen. Forsinkelsene skyldes først og fremst stor arbeidsmengde hos både ekstern samarbeidspartner og på Eikholt. Store deler av kursmateriellet har vært prøvd ut underveis i prosessen. Kurs i regi av Eikholt hvor tekst og noen bilder har vært brukt; 2008 Gruppekurs (2-4 uker): 7 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 1 bruker med pårørende, 2 uker. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: 1 bruker m/pårørende, 24 timer Gruppekurs (2-4 uker): 3 brukere og 1 pårørende. Individuelt kurs: 2 brukere, 1 uke hver. Oppdrag for voksenopplæringen i en kommune: I bruker m/pårørende, 22 timer. Kursbok Arbeidsgruppen har hatt størst fokus på kursboken da CD-ROM skulle være en digital utgave av boken, med film. I utarbeidelsen av boken måtte vi ta hensyn til blant annet følgende; Innholdet skulle være tilpasset nybegynnere, men for bruk sammen med lærer. Valg av tegn innen hvert tema. Et betydelig arbeid er lagt ned på å lage gode, men korte og funksjonelle tegnbeskrivelser. Beskrivelsene ble prøvd ut på 9

10 kollegaer (nyansatte som ikke kunne tegn kontra ansatte som hadde utdanning i tegnspråk), diskutert i referansegruppen, og prøvd ut i undervisningssammenheng. Teksten er derfor revidert mange ganger. Boken skulle kunne brukes under lese-tv; Spiralhefte. Papirtype (ikke glanset) og tykkelse. Papirfarge (ikke helt hvit). Skriftstype og størrelse (Verdana 12), konsekvent bruk. Tegninger; Valg av retning/vinkel og størrelse, tydelige streker. En og tohåndsalfabetet er spesialutgaver av Møller kompetansesenter sine illustrasjoner sammenstilt av oss. Øvrige tegninger er laget av Møller på bakgrunn av våre tilsendte foto. Fotografi med god kontrast (modell + bakgrunn). Farge og tegning på kursbokfremside: Lilla er kunnskapens farge, mens gul er den fargen som er lettest for mange synshemmede å oppfatte. Tegningen viser håndformen C-hånd. En fengende og informativ tittel. Forslag ble innhentet fra referansegruppen, kursdeltakere, ansatte og døvetolker. Lesing av utkast fra trykkeriet: Rekkefølge, skrivefeil og riktig illustrasjon (tegning og foto) til riktig beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med sidehenvisninger. Ved å lage et spiralhefte med dobbeltsidig trykk fikk vi plass til ønsket innhold i èn kursbok. CD-ROM Produksjon av CD-ROM i tegnkommunikasjon tilpasset personer med kombinert syns- og hørselshemming er nybrottsarbeid i Norge. Den digitale utgaven av kursboken skulle inneholde tekst, tegninger, foto og film. Mange hensyn måtte tas: Mulighet for forstørrelse, talesyntese og punkt. Tegnmodell må ha best mulig kontraster i ansiktet. Bakgrunnen må gi god kontrast til modellen. Etter avtale hadde modellen på seg langermet, ensfarget mørk genser. Tegninger og foto må ha skjult bildetekst. Test av programmet i nettlesere; o Internett Explorer 8.0 o Mozilla Firefox o Opera o Google Chrome Test med hjelpemiddelprogrammer (skjermlesere, leselist, forstørrelsesprogram og syntetisk tale); o Jaws 9.02 (skjermleser) o Alva 570 Satelite o Supernova (skjermleser og forstørrelsesprogram) o Sapi 5, Nora (talesyntese). 10

11 Test av navigasjoner. Test av innhold: Rekkefølge, skrivefeil, og riktig illustrasjon (tegning, foto, film) til riktig tekst/beskrivelse. Alfabetisk oversikt over tegnbeskrivelser med lenker. Prosjektleder var selv i studio under filmopptak og fotografering for å sikre korrekt tegnutførelse j.fr. tegnbeskrivelsene, tydelige bevegelser og gode kontraster. Samtlige tegnbeskrivelser ble også sjekket mot filmopptakene en siste gang før kursboken gikk i trykken. Møller kompetansesenter opprettet en egen nettside (http://gordon.acm.no/eikholtprosjektet/status.html) med oversikt over prosjektstatus i utviklingsprosessen. Både Tambartun og Eikholt hadde tilgang til nettstedet og kunne dermed følge med og gi tilbakemeldinger fortløpende. Siden ble oppdatert ofte. Grunnet forsinkelsene i tidsplanen har ikke prøveversjon til CD-ROM vært testet ut hos kursdeltakere. Fordi Møller, Tambartun og IT-avdelingen på Eikholt har vært involvert i prosessen føler vi oss likevel trygge på at funksjonaliteten skal være god. Det er utarbeidet egne testdokumenter internt på Eikholt. Dokumentene testdata.xls og testinnhold.xls kan fås på forespørsel til prosjektleder. Informasjonsspredning Prosjektplanen er fulgt for delmål 3, informasjonsspredning, og planen utvides stadig. Til hvem Hvordan Hva Når Status Helse og rehab Rapport Rapporter Tidsfrister ok LSHDB Via styringsgruppa Mailkontakt Jevnlig / annen ok hver måned Styringsgruppemøte 1-2 møter per år 15. mai 2008 Søknad og rapport HR Frister satt av HR ok Sommerstevne Via medlemmer i referansegruppa Informasjonsfolder Møter Sommer ganger i prosjektperioden ok 20. mai febr Syn og Hør Bladet Mailkontakt Utsending av kursmateriell Presentasjon av prosjektet + ferdig materiell Etter behov Februar 2010 Sommer 2008 Vinter 2010 ok ok 11

12 Til hvem Hvordan Hva Når Status FNDB Kontoret / Døvblindes Ukeblad Informasjon om prosjektet Presentasjon av ferdig materiell Sommer 2008 Vinter 2010 Informasjon sendt 5. juni 2008 til kontoret. Ikke trykt i medlemsbladet. Tolkeutdanningene Informasjon Vinter 2010 Tolkeforbundet Tolkeavisa Informasjon om prosjektet Helsedirektoratet Informasjon Vinter 2010 Helse sør/øst Via ledere Eikholt ok Støttesystemet for Via ledersamlinger Sommer 2008 ok døvblinde Informasjon om prosjektet. Eikholtnytt/ Eikholts hjemmeside Presentasjon av prosjektet/ resultatet. Utsending av Konsulentsamling kursmateriell Døvblindeforum Innlegg Muntlig presentasjon Rehab 2010 Trondheim AdbN Aalborg, Danmark NVC Nordens Velfærdscenter (for døvblindepersonale) 2008 Tolkeavisa nr 2/2008 Høst 2009 Vinter 2010 Februar 2010 Januar 2008 Januar 2009 Foredrag Parallellsesjon januar 2010 Europeisk konferanse om døvblindblitte Via avdelingsleder Foredrag Informasjon om prosjektet. Utsending av kursmateriell. 29. september- 3.oktober 2010 Februar 2010 ok Abstract ble godkjent. Sykdomsforfall. Frist for papers; ok Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation KC Statped Signo Blindeforbundet Døveforbundet Kurs/seminar på NVC Informasjon Informasjon til Huseby og Tambartun. Informasjon til hovedkontoret Informasjon til forbundskontoret. Presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Utsending av kursmateriell. Skriftlig presentasjon av resultatet. Skriftlig presentasjon På forespørsel Vinter 2010 Februar Vinter 2010 Vinter 2010 Vinter

13 Kap 3 Resultater og resultatvurdering Kursmateriellet Prosjektet har utviklet undervisningsmateriellet Si det med hendene. Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde en kursbok og 1 CD-ROM. Materiellet er bygget opp med utgangspunkt i håndformer. Vår erfaring er at innlæring av tegn går lettere når kursdeltakere, som i mange tilfeller ikke kan se tegnene, har en felles referanseramme. Foruten generell informasjon om kommunikasjonsformer for døvblinde, samtaleteknikker, beskrivelse og tegninger av 16 håndformer, 2 håndalfabet og tallene, inneholder materiellet beskrivelser/film av 224 temategn. Materiellet skal brukes sammen med lærer på kurs i regi av Eikholt og i voksenopplæringen. Nytteverdi For døvblinde/kursdeltakerne Kursmateriell for hele grunnpakken i tegnkommunikasjon ved Eikholt, 4 uker, har fått plass i èn og samme bok. Boken er lett å ta med seg og kan legges under lese-tv. Hjemme, med eget datautstyr, kan man selv velge om og hvordan CD-ROM skal brukes. Et pent kursmateriell er litt mer motiverende å ta frem enn 4 ringpermer. For læreren Som ansvarlige for tegnkommunikasjonsopplæringen på Eikholt, er vi stolte av resultatet. Vi ser at vi fremover vil spare mye arbeid på kursforberedelsene. Det er slutt på den tiden da vi måtte lage kurspermer fra gang til gang til grunnkursene. Selvsagt må undervisningen fremdeles tilpasses den enkelte kursdeltaker, men kursmateriellet gjør dette langt lettere. Vi registrerer stor interesse for materiellet i fagmiljøet og vi håper at kursmateriellet gjør det lettere for potensielle lærere å påta seg oppdrag for voksenopplæringen lokalt. Pårørende og nettverk Familie, slekt eller venner vil forhåpentligvis lettere bli nysgjerrig på et kurs hvor kursmateriellet er pent og lett å ta i bruk. Kanskje kan kursdeltakerne få noen å øve sammen med hjemme mellom kursene. Filmatiseringen av tegnene gjør det lettere for dem som ser å forstå tegnbeskrivelsene. Eikholt/LSHDB For både Eikholt og LSHDB var prosjektstøtten fra Helse og Rehabilitering helt avgjørende for produksjon av dette undervisningsmateriellet. 13

14 Overføringsverdi for andre Bruk av tegnbeskrivelser i undervisningen tror vi døvblindekonsulenter også i andre land kan benytte. Vi vil derfor spre informasjon om kursmateriellet internasjonalt. Ellers ligger det som tidligere nevnt mye ny kunnskap i utviklingen av CD- ROM tilpasset kombinert syns - og hørselshemmede. Et felles nettsted for å lette oversikten anbefaler vi gjerne til alle større prosjekter med flere involverte parter. 14

15 Kap 4 Oppsummering/Videre planer Prosjektet Tegnmateriale for døvblinde har utviklet nytt kursmateriell i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Materiellet består av en kursbok med tilhørende CD-ROM for nybegynnere. Materiellet vil bli brukt på kurs i tegnkommunikasjon på Eikholt. Kurs på Eikholt vil imidlertid ikke alene kunne føre frem til ny kommunikasjonskompetanse. Å lære taktil tegnkommunikasjon krever stor egeninnsats med repetisjon og øvelse mellom kursene. Vi anbefaler derfor jevnlig voksenopplæring i taktil tegnkommunikasjon. Vårt håp er at kursmateriellet blir et godt utgangspunkt for tilrettelegging av slik opplæring. Vi vil intensivere arbeidet med å søke voksenopplæring for dem av våre kursdeltakere som ønsker det, og bistå kommunene med å skaffe kvalifiserte lærere. Vi har alt fått spørsmål om når neste kursbok i tegnkommunikasjon kommer. Flere av våre kursdeltakere behersker grunnpakken og er i gang med tema for videregående. Vi trenger flere kursbøker. Inntil videre gleder vi oss over forbundsleder i LSHDB sin skriftlige tilbakemelding på det nye materiellet for nybegynnere: Et kjempebra hefte og jeg tror at dette blir en suksess. 15

16 Vedlegg Si det med hendene Innføring i tegnkommunikasjon for døvblinde - Kursbok - CD 16

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

KORT OG GODT PUNKTSKRIFT SLUTTRAPPORT

KORT OG GODT PUNKTSKRIFT SLUTTRAPPORT Forebygging prosjekt 2007/1/0053 SLUTTRAPPORT KORT OG GODT PUNKTSKRIFT Forord Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet Kort og godt - punktskrift som ble gjennomført av Norges Blindeforbund

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Samlivskurs for døvblinde

Samlivskurs for døvblinde Sluttrapport Forebygging 2007/1/0441 Samlivskurs for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde 2 Forord Gjennom det 2 årige forebyggende prosjektet: Samlivskurs for døvblinde

Detaljer

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266)

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266) Sluttrapport for prosjekt Mine tegn prosjektnummer (2008/0266) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Prosjektnummer: 2008/3/0255 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Forord Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as SLUTTRAPPORT Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2007/3/0015 Prosjektets varighet: Prosjekt: 2 årig Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Prosjektleder: Marit

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen Hvordan koke egg uten å koke hånda. 1000 tips fra synshemmedes hverdag Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt 2013-3-201 Mia Jacobsen Forord Rapporten om rehabiliteringsprosjektet «Hvordan

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER.

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. Prosjektets mål: Prosjektets mål var å styrke punktskriftens posisjon som skriftspråk for blinde og sterkt svaksynte og å modernisere

Detaljer

Ta en titt innom, da vel! Sluttrapport Extrastiftelsen, prosjekt , rehabilitering. Mia Jacobsen

Ta en titt innom, da vel! Sluttrapport Extrastiftelsen, prosjekt , rehabilitering. Mia Jacobsen Ta en titt innom, da vel! Sluttrapport Extrastiftelsen, prosjekt 2013-3-197, rehabilitering Mia Jacobsen Forord Takket være midler fra Extrastiftelsen til rehabiliteringsprosjektet «Ta en titt innom, da

Detaljer

Mamma Mia, hvor er jeg nå?

Mamma Mia, hvor er jeg nå? Sluttrapport for prosjekt 2011/1/0345 Forebygging Mamma Mia, hvor er jeg nå? Norges Blindeforbund Buskerud Forord Denne rapporten forteller om arbeidet med å fremstille følbare, talende kart til bruk for

Detaljer

Extrafilm på tegnspråk

Extrafilm på tegnspråk Extrafilm på tegnspråk Sluttrapport Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Forord Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Det er Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet

SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet SLUTTRAPPORT Forebygging 2011/1/0337 Haptisk erstatter noe av det tapte synet Prosjektleder: Hildebjørg Karlsen Bjørge, Hapti-Co Forord Haptisk kommunikasjon for kombinert syns- og hørselhemmede har en

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever Sluttrapport Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / 0370 Grunnskole for tegnspråklige elever Utrede muligheter for etablering av en landsdekkende non profit privat grunnskole for tegnspråklige i Oslo regionen

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0207 Prosjektnavn: Et riktig stikk kan redde liv Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: "Hjelp, jeg har fått prostatakreft" Prosjektnummer: 2016/RB85255 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Nett er lett Prosjektleder: Kåre Eriksen Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet

Detaljer

IKT-mestring i dagliglivet

IKT-mestring i dagliglivet IKT-mestring i dagliglivet NONITE-konferansen i Bodø 8.2.2011 Prosjektleder Gro Marit Rødevand Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse 1 Roller i prosjektet Prosjektmidler: Fra ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim

Sluttrapport Prosjekt: Små-rim Sluttrapport Prosjekt: Små-rim 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 Målsetting 4 Bakgrunnen 4 Prosjektgjennomføring og metode 4 Resultater og resultatvurdering 4 Oppsummering/konklusjon/videre planer 4 Kapittel

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Innhold. Presentasjon av senteret /Bilde av staben. Individuell tilpasning. Usher syndrom. Ekspert på egen syns- og hørselshemming.

Innhold. Presentasjon av senteret /Bilde av staben. Individuell tilpasning. Usher syndrom. Ekspert på egen syns- og hørselshemming. Årsrapport 2007 Innhold Presentasjon av senteret /Bilde av staben Individuell tilpasning Usher syndrom Ekspert på egen syns- og hørselshemming Diverse kurs Prosjekter Årsberetning Regnskap Revisjonsberetning

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: 2016/RB77154 Sunn og god mat uten melk og egg Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt

Sluttrapport fra prosjekt Sluttrapport fra prosjekt Med tale og tips, forstørrelse og triks. Rehabiliteringsprosjekt 2011/3/018 Prosjektleder: Kåre Eriksen FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet «Med

Detaljer

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker»

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» Karin Torgerstuen og Elin Austlid Spesialpedagog og rådgiver i Statped SPOT 2014 Lillestrøm

Detaljer

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

Familienettverk Vest

Familienettverk Vest Familienettverk Vest Rehabilitering Familienettverk for synshemmede og seende foreldre og barn i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 2012/3/0263 Prosjektet er støttet av Extra-Stiftelsen helse og

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT Sanselig mobilitet Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Prosjektleder Unn Ljøner Hagen Støttet av Forord Prosjektet

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

H V O R D A N G J Ø R E E N P O W E R P O I N T P R E S E N T A S J O N M E R T I L G J E N G E L I G F O R B L I N D E O G S V A K S Y N T E

H V O R D A N G J Ø R E E N P O W E R P O I N T P R E S E N T A S J O N M E R T I L G J E N G E L I G F O R B L I N D E O G S V A K S Y N T E H V O R D A N G J Ø R E E N P O W E R P O I N T P R E S E N T A S J O N M E R T I L G J E N G E L I G F O R B L I N D E O G S V A K S Y N T E Et forprosjekt i rehabilitering gjennomført av Norges Blindeforbund,

Detaljer

UT Å GÅ MED FØRERHUND OG TAKTILT KART

UT Å GÅ MED FØRERHUND OG TAKTILT KART Sluttrapport for prosjekt UT Å GÅ MED FØRERHUND OG TAKTILT KART Rehabiliteringsprosjekt 2009/3/0210 Prosjektleder Britt Nonås Norges Blindeforbund FORORD I denne rapporten skal prosjekte "Ut å gå med førerhund

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 5 Ulike kategorier av døvblindhet 5 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0263 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET VI VIL VÆRE MED Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra Prosjekttype: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0044 Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektleder: Astrid K. Natvig Organisasjon: Norges Blindeforbund,

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer 2012/3/0266 Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Forord: Lihkosduvva buohkháide Mestringslykke for

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

ifinger med tegnspråk Sluttrapport

ifinger med tegnspråk Sluttrapport ifinger med tegnspråk Sluttrapport 1 Forord Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund. Det er Statped læringsressurser og teknologiutvikling som har hatt hovedansvaret for

Detaljer

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt 2011-2013 «Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353 Forebyggingsprosjekt Prosjektleder Aina Kaupang Norges Blindeforbund Oslo 2011-2013 Forord Norges Blindeforbund Oslo vil takke ExtraStiftelsen

Detaljer

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!»

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!» Sluttrapport for prosjektet «Jeg vil også være med!» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0162 Norsk Thyreoideaforbund 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Sluttrapport 2013 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Prosjektnummer: 2010/3/0106 Statped Prosjektleder: Berit Fulsaas Forord Sluttrapporten

Detaljer

Sluttrapport Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni

Sluttrapport Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni Norsk Dystoniforening Sluttrapport 2010/3/0348 Ny NDF Informasjonsfilm om Dystoni Prosjektet Ny Informasjonsfilm om Dystoni er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler. ExtraStiftelsen

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

«I Norge» en tegnspråklig læringsressurs i 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere

«I Norge» en tegnspråklig læringsressurs i 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere Sluttrapport for «I Norge» en tegnspråklig læringsressurs i 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere Arbeidstittel: Tegnspråklig ressurs for voksne døve innvandrere Prosjektansvarlige: Mette

Detaljer

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet?

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En bekymring Helene Myklebustad Kompetanseenhet sør Bergen kommune Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En noe kortere versjon av innlegget

Detaljer

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside 2013 SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside Arne Falck 01.02.2013 Side 2 Forord Aller først vil vi takke Extrastiftelsen som i perioden 2010 til og med 2012 har gitt prosjekttilskudd til vår nettsider.

Detaljer

Grenseløs undervisning

Grenseløs undervisning Grenseløs undervisning 2010/1/0478 Forebygging NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Prosjektet Grenseløs undervisning ble gjennomført i 2011 og har bidratt til å utvikle en opplæringsfilm basert på våre foredrag

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0362. Parkinsons sykdom og ernæring

Sluttrapport 2008/1/0362. Parkinsons sykdom og ernæring Sluttrapport 2008/1/0362 Forord startet i begynnelsen av 2009 og ble avsluttet ved utgangen av 2010. Norges Parkinsonforbund har hatt ulike samarbeidspartnere i dette prosjektet. Vi vil gjerne rette en

Detaljer

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Prosjektnummer: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET Kom ut, kom fram, kom i gang. Norges Blindeforbund Telemark INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 2 Sammendrag side 2 Kap

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Kykkeliky gul påske uten egg SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Prosjekt nr: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9589 Kykkeliky gul påske uten egg Norges Astma- og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2013/3/0217 Prosjektnavn: Møt veggen! Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges

Detaljer

Dine rettigheter på video. Sluttrapport

Dine rettigheter på video. Sluttrapport Dine rettigheter på video Sluttrapport Forord Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering utviklet Unge funksjonshemmede i 2009 en rettighetsportal for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Midt i Blinken Prosjektleder: Jon Kroken Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering 1 FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 Sluttrapport Forebygging Pappas hjerte for alle, på nett. Prosjektnummer 2012/1/0616 1 Forord Med dette prosjektet har vi digitalisert barneboken som Pappa må ha nytt hjerte. Det er en barnebok med to

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Sluttrapport. "En arm å holde i. Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund

Sluttrapport. En arm å holde i. Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund Sluttrapport "En arm å holde i Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund Forord Denne rapporten har til hensikt å fungere som et grunnlagsdokument i det videre

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer