Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11"

Transkript

1 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11

2 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet Ansvarlig utgiver: KS - Kommunsektorens organisasjon Postboks 1378 Vika N-0114 Oslo 6 Redaktør Sissel Ambjør Telefon: Skole: På samme lag Redaksjon Ida Grøttvik Slettevoll Telefon: Hege K. Fosser Pedersen Telefon: Monica Wegling, KS FoU Telefon: Grete Tjønneland, Kommuneforlaget Telefon: Opplag: Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Layout/ombrekking: Ståle Hevrøy, Bly AS Telefon: Forsidebilde: Siv Dolmen Med på bildet: Nathalie Trælnes, Oda Amalie Benjaminsen og Maria Sølvberg Ønsker du å abonnere på Kommunespeilet? Kontakt: Kommuneforlaget Postboks 1263 Vika, 0111 Oslo Tlf Adresseendring for abonnenter meldes til: ISSN: Leder Aktuelt Skole: På samme lag Først i Førde Foreldre i front 10 Hva kjennetegner gode skoler Hva kjennetegner gode skoler Skolen er en viktig samfunnsbygger Intervjuet: Pedagogikkens popstjerne KS Aktuelt Landet rundt Ordførerintervjuet Kommentar Utdanning for fremtiden Ny metode involverer medlemmene Kommuneforlaget: Forventningsavklaring Kommune-Norge mellom to permer Kommune-safari 18 Ordførerintervjuet Mellom to permer Kommunespeilet No2. Juni 2015

3 Kommunesektoren er ingen utgiftspost Gjennom medier og den alminnelige politiske diskusjon kan en lett får inntrykk av at kommuner og fylkeskommuner er utgiftssluk som alltid krever mer penger fra staten, på bekostning av gode formål. Lenger fra virkelighetens verden er det vanskelig å komme. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2015 går regjeringen inn for å kompensere kommunene og fylkeskommunene med 1,1 milliarder kroner av det inntektstapet sektoren ventes å få i år. Selv om slike beregninger alltid vil være usikre, viser også regjeringens egne beregninger at dette vil ligge klart under den reelle inntektssvikten. FRA KS SIDE er vi glad for at regjeringen tar inntektstapet på alvor, samtidig håper vi at Stortinget, som behandler forslaget i disse dager, bidrar til å sikre at innbyggerne i Norge skal få de velferdstjenestene Stortinget selv har bestemt, til en kvalitet vi kan være bekjent av. FOR ULIKT DET INNTRYKK vi kan få gjennom mediedebatten, handler ikke dette om «penger til kommunene». Det handler om velferdstjenester til innbyggerne og lite annet. Det er ingen motsetning mellom penger til kommunesektoren og penger til skoler, barnehager, helse, pleie og omsorg, veier, kollektivtransport og alle andre gode formål det offentlige skal levere. Penger til kommuner og fylkeskommuner er nettopp penger til disse tjenestene. VI BØR SI TYDELIG I FRA til dem som ønsker å diskutere kommunenes økonomi løsrevet fra hva kommunene og fylkeskommunene faktisk er pålagt å levere. I stort er det ganske entydig slik at dårlig kommuneøkonomi betyr dårligere tjenester til innbyggerne og bedre kommuneøkonomi betyr bedre tjenester. Dette betyr imidlertid ikke at ikke kommunene og fylkeskommunene selv kan påvirke hvor langt pengene rekker, både med hensyn til innhold og kvalitet på tjenestene. Det er nettopp dette sektoren er god på: Å finne de beste løsningene, å lære av hverandre, å få mest mulig kvalitet og effektivitet ut av offentlige penger. I DETTE NUMMERET av Kommunespeilet handler hovedreportasjen om en av de viktigste kommunale velferdstjenestene, og en av de aller største «utgiftspostene» i kommuner og fylkeskommuner; skolen. I Førde viser de hvor viktig det er at skoleeieren kommunen er opptatt av kvalitet og kompetanse i skolen. De som lurer på hva som menes med å utvikle en kollektiv kultur i skolen, finner svaret i reportasjen fra Førde. God lesning! GUNN MARIT HELGESEN Styreleder Kommunespeilet No2. Juni

4 TALL OG FAKTA AKTUELT 72 % Ordfører i natten Over syv av ti av Norges boliger befinner seg nå i hus med fire eller færre boliger. (SSB) Foto: Kirsti Hovde personer flyttet på seg i Norge i 2014 Hver tredje jente og 22 prosent av guttene som fødes nå vil bli over 90 år gamle. Dersom dødeligheten i fremtiden holder seg på samme nivå som i 2014 (SSB). Lillehammers ordfører, Espen Granberg Johnsen, oppfordrer alle til å stille opp som natteravn. 10 % Fra november 2013 til november 2014 hadde seks av landets fylker en økning på mer enn 10 prosent i antall registrerte arbeidsledige. Veksten var sterkest i Rogaland med 18 prosent (SSB). 19 MIN 49 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2014, mot 51 prosent i Vi brukte i 2014 gjennomsnittlig 19 minutter per dag til avislesing. (SSB) Lillehammer-ordfører, Espen Granberg Johnsen, var ikke vanskelig å be da han ble invitert med ut på Natteravn-vakt i sin egen kommune. Det ga meg en anledning til å se hvordan Natteravnene jobber, til å se hvordan unge har det i byen nattestid og ikke minst til å være med på å promotere det arbeidet de gjør, sier Johnsen. Sammen med politikerkollega Hilde Ekeberg gikk byens ordfører natteravn i byens gater. Det var en fin kveld. Vi snakket med folk, opplevde mange hyggelige kommentarer på det viktige arbeidet Natteravnene gjør og erfarte at Lillehammer er en trygg og fin by, også om natten. Johnsen berømmer Natteravnene og jobben de gjør for byen. De gjør en uvurderlig innsats. Både foreldre og ungdom er glade for at det finnes voksenpersoner i gata, at det er noen som bryr seg og stiller opp ved behov. Det gjør at flere har det bedre og tryggere! På spørsmål om han kunne tenke seg å gå Natteravn igjen, er ikke ordføreren i tvil. Ja, absolutt. Det handler rett og slett om å bruke et par, tre lørdagskvelder i året. Det er mange av oss som har anledning til det, så oppfordringen er klar og enkel: Still opp! VILDE ÅRVOLD CROWO 4 Kommunespeilet No2. Juni 2015

5 Elever kan b.stemme Illustrasjon: Expology Lærere på utkikk etter nye måter å lære elevene om medbestemmelse og lokaldemokrati kan nå spille b.stem i klasserommet. Læringsmiddelet er tilrettelagt etter læreplanen i samfunnsfag for 10. trinn og videregående skole. b.stem er et supplement til KS Besøkssenter. Hensikten er å skape forståelse og interesse for hvordan lokaldemokratiet fungerer og hvordan de unge selv kan påvirke politiske prosesser som angår dem, sier Siri Hansen, leder for KS Besøkssenter. Vi ønsker at elevene skal reflektere rundt rettigheter og plikter som innbyggere i et demokrati, gjøre dem bevisste på at politiske spørsmål krever prioriteringer samt bidra til forståelse for at man selv kan påvirke gjennom ulike kanaler. Hansen tipser om at b.stem vil være særlig aktuelt i forbindelse med kommunevalget til høsten. b.stem er lagt opp som et digitalt rollespill der klassen får rollen som ungdomsrådet i Snasen en fiktiv, mellomstor norsk kommune. Ungdomsrådet skal gi kommunestyret en anbefaling til et viktig vedtak som angår alle ungdommene i kommunen. Forslaget som får flest stemmer av «ungdomsrådet» sendes til kommunestyret. Du kan lese mer om b.stem på kommunespillet.no eller kontakte HEGE K. FOSSER PEDERSEN LEKSEFRI SKOLE GIR RESULTATER Etter at Digermulen skole i Lofoten droppet å gi elevene lekser føk karakterene opp. Lekser produserer skoletapere, mener rektor Gunnar Aarstein. Digermulen skole i Lofoten innførte leksefri skole allerede i 2000 og kan vise til imponerende resultater på eksamener og internasjonale prøver. Det viser seg at våre elever gjør det betydelig bedre enn gjennomsnittet i Vågan kommune, Nordland fylke og Norge for øvrig. Jeg er overrasket over at resultatene er såpass tydelige, sier Aarstein. Også i Elevundersøkelsen, en spørreundersøkelse blant ungdomsskoleelever og sjuendeklasser om læring og trivsel, scorer Digermulen skole høyt. DIGITAL VERDEN I KLASSEROMMET Fem skoler i Bærum har gitt ipad til alle elever. På Bekkestua, Gjettum, Grav, Jong og Vøyenenga skal ipaden være elevenes viktigste arbeidsverktøy. Det har gitt umiddelbare effekter. Et stort flertall av førsteklasseelevene som hadde fått ipad, lærte å lese allerede i oktober. Det er flere måneder tidligere enn vanlig. Pilotprosjektet har vist at overgangen fra papir til et digitalt læremedium har vært til stor hjelp for de yngste. Forsøket med ipad til elevene har vært politisk behandlet, og det er begrunnet i ønsket om å tenke nytt om en digital skolehverdag. Det er med forbauselse rektorene har fulgt forsøket. Elevene ligger flere måneder foran skjemaet - og teknologien har vist seg å fungere hele tiden. Fungerende kommunalsjef for skole i Bærum, Siv Herikstad, ønsker ikke å forskuttere resultatene, men sier at hun liker godt det hun ser. I september skal prosjektet evalueres og legges frem for Bærums politikere. HEGE K. FOSSER PEDERSEN KLART KOMMUNESPRÅK Det er store gevinster å hente på å skrive så folk forstår. Det opplagte er mer fornøyde innbyggere, men også færre henvendelser til kommunen og stolte ansatte. I løpet av det siste året har ti kommuner og fylkeskommuner vært med i et pilotprosjekt for et klarere kommunespråk i regi av KS. Erfaringene er at det er mye å hente på å samkjøre klarspråkarbeidet i kommunesektoren i en nasjonal satsning, spesielt fordi de ansatte skriver om de samme tjenestene og kan dele tekstene med hverandre. Målet er å komme i gang med en større satsning til høsten. Kommunespeilet No2. Juni

6 På samme lag Trygghet er en forutsetning for læring. Det gjelder både for lærere og elever, sier rektor Anne Midtbø. På Sunde skule snakker rektor og lærere samme språk. Det er det de kaller en «kollektiv kultur». TEKST: IDA G. SLETTEVOLL FOTO: SIV DOLMEN Det er friminutt og barna vrimler rundt. Himmelen henger grå og tung mellom fjellene. Raske ben løper over grusen. Latter og lek. Noen gutter spiller fotball. «Skyt hit da», roper en forgjeves. Sunde skule har hatt en kolossal tilvekst av elever. Til tross for at skolen er bygget ut fem ganger det siste året, har det blitt satt opp brakker som fungerer som midlertidige klasserom for de 190 elevene som går her. Ved inngangen til skolen står det en gjeng og hopper tau. Nå er det rektor Anne Finsveen Midtbøe som skal i aksjon til ære for fotografen. Elevene kniser litt av rektorens forsøk. «Alle skal med», er skolens visjon. Vårt mål er at alle elever som går ut av skolen skal ha tro på seg selv og oppleve at skolen er et godt sted å være. Alle skal bli sett, sier Midtbøe. Hun har jobbet med å etablere felles verdier og en kollektiv kultur siden hun begynte som rektor for åtte år siden. Det har gitt resultater. Nå er Sunde skule én av ni skoler i kommunen Førde i Sogn og Fjordane som seiler til topps på Kommunebarometeret for Kommunal Rapport har kåret Førde-skolene til de beste i landet etter å ha sett på elevenes karakterer, resultater på nasjonale prøver og trivsel. Flink formidler Det ringer inn til andre time. På syvende trinn har de gruppearbeid i dag. I løpet av to klokketimer skal elevene innom ulike «stasjoner» der de får oppgaver i ulike fag som norsk, engelsk og matematikk. På biblioteket i andre etasje sitter Stine Marie Hjortseth Rundereim (12) og Maria Tråseth Heggheim (13) i en rød sofa og blar i billedbøker. De syns det er gøy å gå på skolen! Det er kjekt å være sammen med vennene sine, og det er fint å lære nye ting, sier Rundereim. De er enig i at det er viktig med gode lærere for å trives på skolen. En god lærer er en som er lett å snakke med og som er flink til å formidle. Det er Nathalie, sier Heggheim. Lesing, læring og lyst Nathalie Trælnes (29) er kontaktlærer for syvende trinn og tillitsvalgt. Nå går hun rundt fra den ene gruppen til den andre. Det var litt tilfeldig at hun ble lærer. Hun tok studiet ved Høgskulen i Sogndal mens hun jobbet i barnehage. Nå har hun jobbet fem år som lærer, skal ta videreutdanning og blir beskrevet av rektor som en av de sentrale ressurspersonene på skolen. Min viktigste oppgave som lærer er å gjøre elevene til gode samfunnsborgere. Jeg skal sørge for at de vet de skal ta vare på miljøet, at de føler seg betydningsfulle og at de kan oppføre seg. Trælnes er brennende opptatt av lesing. Første året som lærer jobbet hun på en ungdomsskole i kommunen og fikk en aha-opplevelse: Jeg oppdaget at de som slet med lesing, de slet med alt. Å kunne lese er så grunnleggende! Da tenkte jeg at dette er man nødt til å gjøre noe med allerede på barneskolen. Hun jobber mye med studieteknikk. Noen liker å tegne for å huske det de har lest, noen liker å bruke stikkord. Trælnes er opptatt av at en lærer må ha på plass strategier for å lære bort og gode huskeregler. Men hva skal til for at elevene både trives og gjør det godt på skolen? LÆRERROLLEN: Min viktigste jobb er å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, mener Nathalie Trælnes, som har jobbet på Sunde skule i fem år. 6 Kommunespeilet No2. Juni 2015

7 Kommunespeilet No2. Juni

8 TEMA SKOLE SE OPP: Rektor Anne Midtbø og elevene på Sunde skule har mye å smile over. De scorer best i landet på trivsel og skoleresultater. LESESTUND: Assisterende rektor Vanja Solheim Espeseth, Maria Sølvberg og Oda Amalie Benjaminsen. Trygghet er det viktigste, at elevene føler seg hjemme på skolen. De må tørre å spørre og ha en god relasjon til læreren, sier hun. vendt. Vi jobber mer rasjonelt, sier hun. Mork har mer enn tjue års fartstid på Sunde skule og har vært med på arbeidet med å etablere en felles praksis. Jeg opplever at vi ikke bare har en kollektiv kultur her på skolen, men at det gjelder hele kommunen. Vi merker det i kontakt med andre skoler på felles planleggingsdager for eksempel. Da ser vi at vi jobber og tenker på samme måte, sier Mork. Det blir forventet at vi skal klare å samarbeide. Alle har et ansvar. Det er ikke dine eller mine elever, det er våre elever, stemmer Laila Bosdal-Thorsen (37) i. På rektors kontor Min oppfatning er at lærerne selv ønsker å ha faste fellesmøter. Og behovet for samarbeid bare øker. Lærerne ønsker å hente gode erfaringer fra andre, sier Anne Finsveen Midtbøe. Det er tidlig torsdag morgen. På rektors kontor er det mange permer i hyllene. På pulten står en rykende varm kaffekopp og en bunke Sparer tid med samarbeid På lærerværelset står kaffemaskinen og surkler. En fillerye henger til pynt på veggen over en skinnsofa. Elevene har for lengst dratt hjem, men lærerne sitter rundt hvert sitt bord. De sitter konsentrert med papir og penn og diskuterer lavt med hverandre. Hver onsdag jobber de på denne måten. De får oppgaver av rektor som de må løse i fellesskap og de blir plassert i grupper på tvers av klassetrinn og fagtilhørighet. Jeg tror alle liker disse timene godt, fordi da jobber vi sammen og lærer av hverandre, sier Reidun Mork (60). På spørsmål om det kan være problematisk at det er satt av tid til samarbeid når rettebunkene venter, rister hun på hodet. Vi kunne sikkert tenkt at det var bortkastet tid hvis vi følte at vi ikke fikk noe igjen for det. Lærerne samarbeider mye mer nå enn tidligere og det fører faktisk til at vi sparer tid, ikke ommed papirer. Blant dem ligger skjemaene som lærerne har fylt ut i fellesskap om resultatene fra Elevundersøkelsen. Telefonen ringer i ett sett. For å etablere en felles kultur så er du nødt til å jobbe systematisk og langsiktig. Å snu en organisasjon tar minst fem år. En kultur må utvikles med kontinuerlig refleksjon. Har vi fokus på hvem vi er til for? Til å begynne med var det mye skepsis og bortforklaringer, forteller Anne Midtbøe. «Det gjelder noen andre», eller «elevene vet ikke hva de svarer på», var gjengangere. Nå er lærerne mye mer interessert i å tolke svar og resultater. Det har blitt en naturlig del av lærerrollen på Sunde skule. Som rektor er hun opptatt av å ha tydelige forventninger og mål. Hennes viktigste rolle er å skape gode diskusjoner og refleksjoner. Jeg kan ikke bare bable i vei på fellesmøtene om hva som ikke fungerer. Min oppgave er å stille flere spørsmål enn å gi svar. Bare slik kan jeg få bevisste og ansvarsfulle lærere, sier hun. 8 Kommunespeilet No2. Juni 2015

9 TEMA SKOLE Foto: Siv Dolmen Foto: Siv Dolmen Først i Førde TREKLØVER I HJERTER: Kommunalsjef Helge Sæterdal, ordfører Olve Grotle og rådmann Ole John Østenstad. Fellesskap er fellesnevneren for skoler med gode resultater og elever som trives, viser ny forskning. I Førde kommune har de jobbet med en kollektiv kultur i årevis. Det har gitt resultater. At vi scorer høyt på Kommunebarometeret er et resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Vi har bygget en felles kultur og det har gitt resultater, sier rådmann Ole John Østenstad. På Kommunebarometeret for 2014 seilte Førde kommune helt til topps på grunnskole. Det er en kjent sak at elever fra Sogn og Fjordane år etter år ligger i Norgestoppen på nasjonale prøver, men de fleste kommunene i fylket har også hatt fremgang på Kommunebarometeret. Tallene her er basert på en rekke faktorer som elevenes karakterer, resultat på nasjonale prøver, trivsel, frafall på videregående skole og lærernes utdanningsnivå. Kommunalsjef Helge Sæterdal tror at den positive utviklingen har sammenheng med etableringen av en kollektiv kultur. Han har jobbet i Førde kommune med skoleutvikling i en årrekke. Førde-skolen var tidlig ute med å kartlegge trivsel og faglig nivå. Vi har holdt fast på retnin- gen og hva som er målet. Det tror jeg har vært avgjørende for å lykkes, sier Sæterdal. Satser på skole Utenfor det nye rådhuset i Førde henger et teppe av rosa hjerter. «Eg har det godt når eg går på skulen og får lære», står det på et av hjertene. På plassen foran rådhuset står tre menn i sin beste alder i lyseblå skjorte og litt gråskjær i håret. Det er kommunalsjefen, ordføreren og rådmannen i kommunen. De er i godt humør. De spøker og ler. Det er et utmerket og avklart forhold mellom administrasjon og politikk, får vi vite. Det politiske miljøet i Førde har vært opptatt av skolen og og har vært villig til å la administrasjonen styre. Vi har ikke lagt oss opp i detaljer, og det har nok vært lurt, sier ordfører Olve Grotle. Tydelige forventninger Etableringen av en kollektiv kultur startet med at byrået «Ringer i vann» ble engasjert for å utvikle Førde-skolen og implementere Kunnskapsløftet i Det ble gjennomført SWOT-analyser ved alle skoler og to år senere begynte kommunalsjef Helge Sæterdal med sine faste skolebesøk. Jeg var opptatt av at skolene drev med egenvurdering. Det hendte noen skoler fikk stryk og at jeg sa jeg kom tilbake om tre måneder. Det fungerte. Å ha tydelige forventinger er viktig for å få til utvikling, sier Sæterdal. Sæterdal har i tillegg fått til et tett samarbeid med Høgskolen i Sogndal. Han har jobbet hardt for å få et skreddersydd og godt tilbud med de beste foreleserne i landet. Jeg kan ikke tilby hva som helst til lærere. Til det har jeg altfor stor respekt for dem. Han har selv jobbet ti år som lærer og er ikke i tvil om hva som må til for at kommuner skal bli gode skoleeiere: Det er klart det betyr mye at jeg selv har stått i et klasserom og vet hva det innebærer. Det er helt avgjørende at administrasjonen i kommunen har kapasitet og kompetanse på skole. Dessuten må politikerne være interessert, orientert, sette mål og gi rammer, avslutter Sæterdal. IDA G. SLETTEVOLL Kommunespeilet No2. Juni

10 TEMA SKOLE Foto: Siv Dolmen Foreldre i front LEKSEHJELP: Elin Botnen Viken er FAU-leder ved Sunde skule og er opptatt av å få til et godt skole-hjem-samarbeid. Her hjelper hun eldste barna Tuva (12) og Anders (10) med lekser. Yngstejenta Mia (6) begynner på skolen først neste år. FAU-leder ved Sunde skule, Elin Botnen Viken, har tatt initiativ til et felles foreldreutvalg i Førde kommune. Et godt hjem-skole-samarbeid er helt vesentlig for at elever skal gjøre det godt og trives på skolen, viser ny forskning. Utdanningsnivået til foreldrene sies å kunne forklare cirka to tredeler av elevenes skoleresultater. Oslo og Akershus ligger helt på topp på nasjonale prøver, men det kan hovedsakelig forklares med en høyt utdannet befolkning. Sogn og Fjordane har på sin side en lavt utdannet befolkning, men scorer like bra på nasjonale prøver. I årevis har forskerne undret seg over dette paradokset. Forskningsprosjektet «Lærande regionar» har sammenliknet Sogn og Fjordane med andre regioner for å finne svar på de gode skoleresultatene. Et av funnene fra det store forskningsprosjektet er at foreldra ser ut til å støtte mer opp om skolegangen til barna sine enn i andre fylker. Det finnes ingen enkel oppskrift, men foreldrestøtte er helt klart viktig. En bevisst satsing på å engasjere flere foreldre i skolen, sier Söderstrøm som er ansvarlig for «Lærande regionar». Tett samarbeid Hvis foreldrene er flinke til å engasjere seg, så presterer elevene bedre. Det er viktig å spille på lag, sier Elin Botnen Viken. FAU ved Sunde skule arrangerer minst to aktiviteter i løpet av skoleåret med foreldre og søsken. Lærer Nathalie Trælnes har også erfart at det er utrolig viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Det skal være lav terskel for foreldrene å ta kontakt, synes jeg. Noe av det første jeg gjør når jeg kommer på jobb er å sjekke e-posten. Det er viktig å ha tett og god kontakt med foreldrene, sier hun. Forventninger til foreldre Rektor på Sunde skule, Anne Midtbøe, stiller ikke bare krav til sine ansatte. Hun har også forventninger til foreldrene. Foreldrene må oppleve at de blir tatt på alvor hvis de er bekymret. Det er utrolig viktig. Samtidig må vi være tydelige på våre forventninger også. Når foreldre synes skolen er viktig, så gir det en positiv drive. IDA G. SLETTEVOLL Foto: Siv Dolmen 10 Kommunespeilet No2. Juni 2015

11 TEMA SKOLE Foto: Siv Dolmen Skolen er en viktig samfunnsbygger En god skole er nødvendig for å skape det gode liv i kommunen, mener avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug. Hva kjennetegner gode skoler? Førde kommune kan vise til de beste resultatene i landet på læring og trivsel i grunnskolen. Med kommunens arbeid for en kollektiv kultur har de også forskning og nasjonale myndigheter i ryggen. Vi bruker veldig mye ressurser på å bygge opp individuell kompetanse, men det vi trenger mest, er en kollektiv kultur, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet. Da forskningsprosjektet «Lærande regionar» ble avsluttet med en sluttkonferanse i mars, uttalte skoletoppen at han ønsket mer satsing på kollektiv skoleutvikling. «Lærande regionar» består av tolv forskningsgrupper som har sammenliknet skoler i Sogn og Fjodane med skoler i Aust-Agder, Oppland og Nord-Trøndelag. Et av forskningsprosjektene er ledet av dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Nordland, Kitt Lyngsnes. Her er noen av kjennetegnene hun fant ved skolene der elevene hadde gode resultater på nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk: Samarbeid og fellesskap. Ordet «vi» brukes ofte, ikke så mye ordet «jeg». Tydelige lærere og skoleledere. Mange lærere bruker nasjonale prøver til selvevaluering. Det har bidratt til økt forståelse blant en del lærere for hva som bør være grunnleggende ferdigheter hos elevene. De har fastere strukturer enn andre skoler. Ved disse skolene vet de ansatte når de skal møtes og hva målet med samtalen er. Denne strukturen finner forskerne også i klasserommene. Lærerne er tett på elevenes læring og er flinke til «å se» alle elevene. Tiltak blir satt inn tidlig, og det er mye oppfølging av hver enkelt elev. Han mener at et lokalt engasjement fra alle skolens parter; foreldre, elever, ledelse og politikere, må til for å lykkes med å gjøre skolen enda bedre. Funn fra skolefylket Sogn og Fjordane underbygger nettopp betydningen av det brede, lokale engasjementet. Skolen handler ikke bare om utdannelse, men også om dannelse. Derfor har jeg tro på at hele lokalsamfunnet må trå til for å løfte skolen som en dannelsesinstitusjon. Det er mye riktig i ordtaket: Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. KS på sin side kan bidra til å stimulere et lokalt engasjement for skole og oppvekst og sørge for at dette engasjementet er kunnskapsbasert, sier han. Hva kan kommunene gjøre for å skape en god skole? Jeg vil snu på det: Hvordan kan skolen bidra til at kommunen blir en bra kommune å leve i? En kommune med en dårlig skole er ingen god kommune å bo i. Skolen er et samfunnsutviklingsprosjekt. Skolen er en viktig del den lokale samfunnsutviklingen. Ved å gjøre skolen god, blir også kommunen god de to er avhengige av hverandre, mener Barlindhaug. Alt kvalitetsarbeid er læringsprosesser. De som lærer best er de som har noen som bryr seg om deg. Sånn er det med skolen også; har du lokalpolitikere som skaffer seg kunnskap om og gir skolen handlingsrom får du også de beste skolene. Lokalsamfunnet og politikerne må bry seg om skolen, samtidig som skolen må få handlingsrom til å utvikle seg. Til sammen blir det skoler med god kvalitet, sier han. KS skal være med å styrke skoleeieerskapet. Vi må sørge for en kunnskapsbasert debatt og styring av skolen. Skoleeierprogrammet til KS er et godt eksempel på at vi har skapt en arena der fag og politikk møtes for å skape en felles forståelse og en bedre skole. En av KS` viktigste oppgaver er å jobbe systematisk inn mot Stortinget og regjeringen slik at kommunene får gode rammer og blir best mulig i rustet. En OECD-rapport/Skolemonitoren viser at økt lokalt handlingsrom og mindre statlig styring er to ting som skal til for Erling Lien Barlindhaug å heve kvaliteten i skolen. Det er jo akkurat det KS ønsker. Vi må huske at kommunene er relativt ferske som skoleeiere. De trenger også tid til å trene og bli gode. Det er ikke mer enn 20 år siden de fikk eieransvaret for skolene. Historisk sett er dette kort tid. Vi må tenke langsiktig og ha tillit til at dette kommer vi til å få til sammen, sier Barlindhaug. Hva er den norske skolen gode til i dag? Vi er gode til å øve elevene til samarbeid og samhandling. Skolen er flink til å bygge et godt selvbilde og selvtillit hos skolebarna. Den norske skolen er alt i alt veldig god. De aller fleste barna i Norge har det bra på skolen og de får undervisning av veldig kompetente og engasjerte lærere. Nå må vi jobbe videre med å skape en kollektiv kultur, bygge videre på nettverk internt i skolene og eksternt mellom skoler, kommuner og fylkeskommuner. Flere lærere og skoler må se nytten av å jobbe sammen som lag for å bli bedre. Det er jo sant at en pluss en blir tre når man deler kunnskap og erfaring. Arbeidstidsavtalen er bare ett av mange virkemidler for å få dette til. Skolen er en del av samfunnet. Skole, utdanning og oppvekst er viktig for KS fordi sektoren representerer en av de største tjenesteområdene i kommunene. For å utvikle det gode livet i kommunen står gode skoler sentralt, også hos KS. HEGE K. FOSSER PEDERSEN Foto: KS Kommunespeilet No2. Juni

12 12 Kommunespeilet No2. Juni 2015

13 INTERVJUET Pedagogikkens popstjerne Jeg er ikke dum selv om jeg snakker slik at folk forstår, sier professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, på bred hedmarksdialekt. Å formidle et klart budskap om skole og utdanning ved hjelp av et enkelt språk er blitt hans varemerke. TEKST: HEGE K. FOSSER PEDERSEN ILLUSTRASJON: HALLVARD SKAUGE Alle vil mene noe om den gode skolen i media. Forskere, politikere, elever og foreldre kaster seg ut i debatten. Er det innføring av heldagsskole, gratis skolefritidsordning og skolemat som skal redde Norges skoleframtid, eller er det økt satsing på bedre lærere og det som skjer i klasserommet? Verken leksefri, baseskoler eller lengre lærerutdanning virker alene, sier den innflytelsesrike skoleforskeren Thomas Nordahl fra sitt kontor på Hamar. Forslag i valgår Slike «fasadetiltak», altså enkle politiske tiltak som ifølge ham ikke betyr noe for om skolen blir bedre, venter Nordahl seg flere av i årets valgkamp. Det finnes ikke tilstrekkelig forskning som viser at dette er avgjørende for hva elevene lærer. Norske politikere må basere sine avgjørelser på forskning på hvilke tiltak som virker, ikke lansere stadig nye forslag for å bli populære i valgår. På den annen side: Hvis vi har så mye penger at vi kan ta oss råd til slik luksus, så la skolene få det. Men hvis jeg virkelig ville gjort en forskjell, ville jeg ikke satset pengene mine på dette. Han kikker utover Mjøsa og sprer gjerne det glade budskap om hva som skal til for å løfte skolen. Et rundt 40 kvadratmeter stort tidligere klasserom er med enkle grep gjort om til kontor med panoramautsikt over innsjøen. Et treningsapparat, en gymball og mange hyllemeter med skolebøker vitner om at det tilbringes mange timer i rommet der det har pågått læring i over 130 år. Når professor i pedagogikk Thomas Nordahl entrer scenen land, strand og utland rundt lytter forsamlingen. Han har den gode skolen under huden og avslører raskt at han mener at dyktige og kompetente lærere er alfa omega. Det som gir best læring handler i stor grad om lærerne. Altså faktorer som tilbakemeldinger, lærernes forhold til elevene og lærerens ledelse og klarhet i klasserommet. Vekkelsespredikant I det siste vil «alle» ha en bit av professoren som mange mener sitter på nøkkelen til det gode skoleliv. Han snakker med glød og hans taler er blitt sammenliknet med en vekkelsespredikants når det gjelder engasjement. Jeg tror folk lytter til meg fordi jeg snakker klart og tydelig. Jeg snakker klart fordi jeg vil bli hørt. Og hørt blir han. Etter flere tiår som talsmann for den gode skolen inviteres senterlederen for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark stadig til nye utvalg. Og til å delta med sin kunnskap i utredninger. Det var ingen selvfølge at Thomas Nordahl skulle tre inn i lærernes rekker. Han kommer fra en arbeiderfamilie fra Stange i Hedmark. Han var den første i familien som tok gymnaset. Da han kom så langt som til universitetet, ble han innkalt til bestefaren som sa følgende: «Universitetet er itte for øss». Det var et klassesvik å gå der. Arbeider- THOMAS NORDAHL (56) Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han er utdannet lærer. Han har tidligere arbeidet i som forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring). Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder. Han har vært prosjektleder for to delprosjekter i evalueringen av Kunnskapsløftet. Han er senterleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og prosjektleder for flere større forskningsprosjekter. Kommunespeilet No2. Juni

14 INTERVJUET Skole er egentlig for viktig til at kommunene kan drive med det klassen skulle jobbe, ikke sitte på kontor, minnes han. Han trosset bestefaren og dro til hovedstaden. Selv har han fått tre barn, og to av dem er lærere. Den gode skolen Gode skoler har også gode ledere, konstaterer han. Og med gode skoler tenker Thomas Nordahl på nasjonale prøver, lite mobbing, god gjennomføringsevne og lite frafall blant annet. Det er de kollektivt orienterte skolene som klarer seg best. Her jobber lærerne sammen og lærer av hverandre. De bruker mye av arbeidstiden sin på skolen. For å realisere potensialet hos elevene mener han at lærerne ikke fritt kan velge undervisningsmetoder. En lærer som har en klasse med dårlige resultater på nasjonale prøver trenger kunnskap om hva som er effektiv undervisning. På dette punktet er han i strid med lærerorganisasjonene som tror på lærerens frihet til å velge metoder i undervisningen som læreren selv tror på. Forskning viser at det må gis føringer for hvordan læreren skal undervise, det er ikke slik at all undervisning virker like godt. Det er vel rimelig at de som styrer norsk skole kan stille krav om at læreren skal være forskningsbasert og ikke basere undervisningen på hva de selv tror på? Læring gjennom livet Lærerens rolle har aldri vært viktigere enn i dag, konkluderer han. Barn og unge tilbringer alle hverdager fra de er omkring 1 til 19 år i en institusjon der de møter lærerutdannede. I dag betyr utdanning mer for hva slags liv du får enn for tidligere generasjoner. Barna som vokser opp i dag må leve av skolegangen sin. Jeg synes at vi skal være litt mer forsiktige med å kritisere lærere. De gjør en viktig jobb, men får mye pepper. Selv arbeidstakerorganisasjonene prater ned yrket ved å fortelle hvor slitsomt og vanskelig det er for lærerne. Det er de store variasjonene mellom skoler og kommuner som bekymrer skoleforskeren. I hans eget fylke, Hedmark, spriker resultatene fra landstopp til landsbunn. Satt på spissen mener professoren at skole egentlig er for viktig til at kommunene kan drive med det. Han utdyper gjerne: Hvis norsk skole skal blir bedre, må vi ta skole på alvor. Det kan ikke overlates til hver enkelt rektor, skole og kommune. Mange rektorer går rundt og håper at resultatene skal bedre seg til neste år. Håp er ingen strategi. De kommunene som er gode på skole, er gode til å samarbeide. Er det egentlig så vanskelig å lage en god skole? Thomas Nordal har lista klar: Vi må satse på lesing, skriving og regning i barneskolen, jobbe kollektivt, opprette nettverk med skoleledere og sette dette i system. Lærer og skoleledere må tenke større enn seg sjøl. Punktum. Stram opp foreldrene Samarbeidet hjem skole er viktig, samtidig ber Nordahl rektorer stramme opp foreldrene. Foreldre i dag er gode på rettigheter, svakere på plikter. Mange tar ut barna av skolen flere uker i året for å reise til Syden fordi «det er mye billigere enn i ferien». Det er dårlige signaler å gi videre til barna at ferie er viktigere enn skole. Det svekker også læringsutbyttet og det skaper store utfordringer for lærerne. Samfunnet satser tross alt mye på barna våre: En gjennomsnittlig utdanning, fra barnehage til videregående skole, koster samfunnet rundt halvannen million kroner. Da må vi forvente at foreldrene prioriterer skolen. Skoleprofessoren snakker seg varm om viktigheten av skole. Å få ungdommene gjennom videregående skole er en oppgave som kan endre liv, bokstavelig talt. Av dem som ikke klarer videregående skole, havner 20 prosent nesten direkte hos NAV. Det er dyrt for samfunnet å mislykkes med å få barn og unge gjennom utdanningssystemet. Valuta for pengene Thomas Nordahl mener de «dyre», norske elevene bør prestere bedre. -Tross mange tiltak, klarer ikke norske elever å klatre på PISA-stigen. Ikke alle tiltak som er satt i gang har truffet. Få elever i verden er dyrere enn de norske. Vi får ikke helt valuta for alle pengene vi investerer i elevene. Norge har høy lærertetthet sammenliknet med andre land. Størstedelen av ressursene på skolebudsjettene går til lærerlønninger, men en god del går til assistenter og ufaglærte. Er det hensiktsmessig å bruke ressurser på voksne i skolen som ikke har pedagogisk utdanning? spør han retorisk. Vi bruker to milliarder kroner årlig på assistenter. For denne summen kunne vi betalt kvalifiserte lærere. Bygg kultur, ikke skolebygg Det brukes enormt med ressurser på skolebarn i en kommune. Og vi bruker stadig mer. I Danmark bruker de kroner per elev i året. I Norge er tallet kroner. Vi er kanskje ikke klar over at vi er så heldige. Skole har høy status hos myndighetene. Men det er ikke avgjørende med fine bygg og varm mat. Vi kan ikke bygge en god skole ved hjelp av ett nytt bygg. En god skole bygges ved hjelp av god skolekultur. Og en slik investering kan være gratis bare man griper fatt og gjør noe med de riktige tingene. 14 Kommunespeilet No2. Juni 2015

15 KS AKTUELT Foto: Scanstock Photo Det er nyttig å utvikle en felles forståelse for de utfordringene vi står overfor. Det øker sjansen for å lære mer av hverandre. Svein Heggheim utdanningsdirektør i Hordaland Med et pennestrøk kan dagens kommunegrenser snart tilhøre fortiden. Martin Ohren samler spørsmål for at vi ikke skal glemme det som har vært KS satser på videregående skole Norge har høye ambisjoner om å få flere elever til å gjennomføre videregående skole. For å få det til, jobber alle fylkesutdanningssjefene i et nettverk for å utvikle kvaliteten på opplæringstilbudet. Det er ingen tvil om at utfordringene er både komplekse og forskjellige rundt om i de ulike regionene i Norge, men det er likevel mye fylkene kan lære av hverandre. Dette var utgangspunktet da fylkesutdanningssjefene i 2013 begynte å diskutere behovet for å bli mer koordinert etter at den statlige satsningen Ny Giv skulle avsluttes. Oppmerksomheten på skole og opplæring har aldri vært større enn nå, og vi har mye forskning og statistikk på dette området. Alle fylkene vet hvor utfordringene er størst. Nå handler det om å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge, sier Tone Vangen, utdanningsdirektør i Nordland. Utvikler nettverket Kunnskapsdepartementet har finansiert nettverket med to stillinger i KS, som også driver dette kvalitetsnettverket. KS bruker to rådgivere med henholdsvis skolefaglig og forvaltningsmessig bakgrunn til å drifte nettverket. Kvalitetsnettverket har til nå jobbet spesielt med temaer relatert til fag- og yrkesopplæring, ledelse og skoleeierskap. Neste tema er profesjonell undervisning. Det er nyttig å utvikle en felles forståelse for de utfordringene vi står overfor. Det øker sjansen for å lære mer av hverandre. Vi håper også at dette kan danne grunnlag for å utvikle nye løsninger i fellesskap, og hvor vi kan veilede hverandre. Et felleskap som gir støtte og kunnskap, men som samtidig ivaretar at vi er forskjellige, er viktig for oss, uttaler utdanningsdirektør i Hordaland, Svein Heggheim. Viktig for KS Deling av gode eksempler, faglig påfyll og grundige faglige drøftinger er hovedsøylene i dette nettverket. Men nettverket har større ambisjoner: Vi ønsker også at dette kan være et nettverk hvor man også deler dårlige erfaringer og veileder hverandre til et godt resultat, sier rådgiver Lars R. Zahl-Jensen i KS. Avdelingsdirektør for utdanningsavdelingen i KS, Erling Barlindhaug, sier at dette er en viktig satsing for KS. KS har god erfaring med kvalitetsarbeid i nettverk for kommuner, og denne gangen er det fylkeskommunene som får oppmerksomheten. Men vi ønsker å være en tydelig utviklingspartner også for fylkeskommunene. Videre sier han at slike nettverk er en utrolig viktig informasjonskilde for KS interessepolitisk. Vi lærer mye som vi kan bruke i påvirkningsarbeidet vi gjør på vegne av fylkeskommunene. Vi gjør allerede en bedre jobb knyttet til spørsmålene rundt flytting av oppgaver ut av fylkeskommunene, avslutter Barlindhaug. Til nå er det gjennomført seks samlinger og det er foreløpig budsjett til seks til. HEGE K. FOSSER PEDERSEN Kommunespeilet No2. Juni

16 LANDET RUNDT Foto: Kongsberg kommune Pendlingen til byen har økt påfallende mye. Med å gjøre «byklyngen» attraktiv har den lykkes med å lokke til seg nye bedrifter. Antall arbeidsplasser har også økt mer enn i andre bykommuner utenfor Oslo, opp 27 prosent. Byen har et utdanningsnivå som øker mer enn landsgjennomsnittet. Boligprisene går opp, nok et tegn på at byen er mer attraktiv. Kongsberg er en vinner KONGSBERG KOMMUNE Kongsberg peker seg ut som byen som ser ut til å få til det meste, ifølge forskerne som har studert 77 kommuner i Osloregionen. Høyres vararordfører Arvid Lyngås forteller hvorfor Kongsberg har fått det til: Vi har skaffet tomter for næringsliv inne i byen. Vi har nå ansatte i Teknologiparken, inkludert forsvarsindustrien (tidligere Kongsberg Våpenfabrikk). I fjor ble vi kåret til Norges mest attraktive sted av Regjeringen. Vi har tatt noen riktige valg. Kongsberg har også satset mye på infrastruktur. Før sommeren påbegynnes en ny motorvei gjennom byen som skal gå i tunnel og via broer, med egen avkjøring til Teknologiparken. Reising med tog har økt med 25 prosent, og det jobbes politisk med å få halvtimesavganger til Oslo. I sommer åpner to nye barneskoler, det bygges kultur- og landskapspark, byen får musikkteater, kino og et helt nytt bibliotek. I 2008 bestemte Osloregionens styre seg for at befolkningsveksten skulle styres mest mulig til byer og tettsteder. Nå har en gruppe forskere fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Transportøkonomisk institutt (TØI) sjekket om man har lykkes, i rapporten «Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag». HEGE K. FOSSER PEDERSEN Fylke: Buskerud Ordfører: Vidar Lande (Ap) Folkemengde: Kart- og analysesamarbeid under Øvelse Oslofjord Fredrikstad kommune er vertskap for et bredt samarbeid om kart og analyse i forbindelse med beredskapsøvelsen «Øvelse Oslofjord 2015» i begynnelsen av juni. FREDRIKSTAD KOMMUNE Fylke: Østfold Ordfører: Jon-Ivar Nygård (Ap) Folkemengde: Hensikten med øvelsen er blant annet å øve på samarbeid mellom distrikter, forsvarsgrener, etater, -verk og -vesen i en nasjonal krisesituasjon. Et av samarbeidene det skal øves på, er deling av kompetanse og kunnskap om geografiske forhold i området, også kalt «geocellenettverk». I nettverket deltar kart- og analyseeksperter fra kommuner, Heimevernet, Politiet og fylkesmannsembetet. Ressurser og kompetanse fra Fredrikstad kommune skal bidra til at man kan øve på et likt situasjonsbilde mellom de ulike aktørene. Thor-Aage Solberg er virksomhetsleder for geomatikk i Fredrikstad kommune, og vil under øvelsen være ansvarlig for deres døgnbemanning i geocellenettverket. Ved å jobbe med et felles kartgrunnlag og -verktøy, kan vi lettere samarbeide om å levere et godt beslutningsgrunnlag for kriseledelsen. I stedet for et vanlig papirkart med et minimum av informasjon, kan vi produsere spesialtilpassede kart og analyser med relevante bilder og temadata for den aktuelle situasjonen, sier Solberg. Målet er selvsagt en mer effektiv krisehåndtering. Øvelse Oslofjord vil pågå i tidsrommet 4. til 11. juni og foregår i og rundt Oslofjorden. HALLVARD HOEN 16 Kommunespeilet No2. Juni 2015

17 LANDET RUNDT Tar fravær på alvor Eid kommune i Sogn og Fjordane er blant kommunene med lavest frafall på Kommunebarometeret. Tilhørighet er den viktigste medisinen mot frafall, mener kommunalsjef Harald Sivertsen. EID KOMMUNE Fylke: Sogn og Fjordane- Ordfører: Alfred Bjørlo (V) Folkemengde: 2771 Frafall i videregående skole må forebygges tidlig. I Eid kommune jobbes det mye med overgangen fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående. Vi hjelper så tidlig vi kan når unger sliter, sier kommunalsjef Harald Sivertsen. Det er god dialog mellom kommunalsjef Harald Sivertsen og alle rektorene i kommunen. Sivertsen er opptatt av at alle skal høre til en gruppe. Selv om du ikke får gode karakterer eller ikke er flink i idrett, skal du høre til, sier han. Kommunalsjefen er opptatt av at det skal være kjekt å gå på skole. Det skal være kjekkere å gå på skolen enn ikke å være der. På skolen skal du ha venner og aktiviteter, og hvis du dropper ut, mister du nettverket ditt, sier Sivertsen. Eid kommune har et tett samarbeid med operahuset og kulturskolen i kommunen. Alle elever på ungdomsskolen får være med på en musikal. Det at alle får lov til å stå på scenen skaper et solid fellesskap, sier kommunalsjefen. Det viktigste er voksne som bryr seg. Vi har flinke ansatte som er brennende opptatt av ungdommen, sier Sivertsen. IDA G. SLETTEVOLL Flere helsefagarbeidere Nannestad kommune satser på egne ansatte når de tilbyr flere av medarbeiderne i kommunen muligheten til å ta fagbrev som helsefagarbeider. I samarbeid med KS og Nannestad videregående skole deltar Nannestad kommune i et pilotprosjekt. Målet er å utdanne omtrent 20 helsefagarbeidere i løpet av Kommunen legger, som første kommune i Akershus fylke, til rette for at ansatte som har arbeidserfaring innen pleie- og omsorgsyrkene får tilbud om å gå opp til fagprøve i helsefagarbeid. Grunnlaget er at deltakerne først fullfører den teoretiske delen av utdanningen ved Nannestad videregående skole. Skolens lærere er selv ansvarlige for denne delen av undervisningen. De nyutdannede helsefagarbeiderne har kommet med en rekke positive tilbakemeldinger, som økt mestringsfølelse og gode tilrettelegginger fra arbeidsgivere. Arbeidsgiverne på sin side, opplever at den faglige bevisstheten har økt blant medarbeiderne. Enkelte enheter i kommunen har nå ingen ufaglærte ansatte. Kommunalsjef for stab- og støtte i Nannestad kommune, Kjetil Kokkim, forteller at prosjektet har blitt en suksess. Kommunen har fått økt kompetanse og mer fornøyde arbeidstakere. Det gir utslag på mange områder, som blant annet bedre tilbud til brukerne, fornøyde arbeidstakere og et godt tiltak innenfor arbeidsmiljøet. Kokkim sier at suksessfaktoren har vært et tett samarbeid mellom den videregående skolen og kommunen underveis i utdanningsløpet. Prosjektet fortsetter frem til august VILDE ÅRVOLD CROWO NANNESTAD KOMMUNE Fylke: Akershus Ordfører: Anne-Ragni K. Amundsen (Ap) Folkemengde: Kommunespeilet No2. Juni

18 LANDET RUNDT ORDFØRER OSLO KOMMUNE Nok en gang imponerer Oslo-elevene med landsledende resultater på nasjonale prøver. Ordfører Fabian Stang vil fortsette og realisere innbyggernes drømmer gjennom gode skoler. Han synes det morsomste med ordførerjobben er å være med på skoleåpninger. Hva er det beste med din kommune? Uten tvil de som bor her. Vi kan ha det travelt og være opptatt med vårt, men gang på gang viser Oslofolk at vi stiller opp for hverandre når det virkelig trengs. Hva er den største utfordringen din kommune står overfor? Utfordringen er først og fremst å sikre at innbyggerne får leve gode liv og får mulighet til å realisere drømmene sine. Derfor er en god skole så viktig, både for dem som har bodd her i generasjoner og for dem som ennå ikke har lært seg norsk. Hvis du hadde penger til et godt formål i kommunen, hva ville det vært? Hadde jeg hatt en stor slump penger, ville jeg bygget ut t-banen med ny tunnel gjennom sentrum. Hadde jeg hatt litt penger, ville jeg gitt det til Natteravnene, som hver kveld og natt bidrar til å gjøre byen trygg. Hva vil du anbefale turister som besøker kommunen? At de forsøker å tilbringe nok tid her til å oppleve noen av byens mest kjente turistattraksjoner, men også til å møte Oslofolk der de bor og oppholder seg, for eksempel på Grünerløkka og Majorstuen. Hva er det morsomste med å være ordfører? Jeg kan vanskelig forestille meg noe mer meningsfylt enn å være byens fremste folkevalgte. Det er alltid lærerikt å møte byens innbyggere, men det morsomste er å være med på skoleåpninger og se hvor stolte barna er og hvor mye både store og små gleder seg til å ta skolen i bruk. Hva er din viktigste arbeidsoppgave i kommunen og hvorfor? Det viktigste jeg kan gjøre er å bidra til å synliggjøre alt det positive som skjer i Oslo. Da tenker jeg på forhold knyttet til integrering og inkludering, på alt arbeidet som legges ned av frivillige i ulike lag og foreninger og på den fantastiske jobben som kommunens ansatte daglig legger ned til det beste for byens innbyggere. Hva er du mest stolt av å ha fått til som ordfører? Om jeg skal driste meg til å si noe på egne vegne, må det være at jeg oppfatter at terskelen for å ta kontakt med meg er lav. Det er noe jeg tar som en tillitserklæring. Hvordan ser din kommune ut i 2020? Da vil det som vanlig være mange byggekraner i sving over hele byen, utbyggingen av Bjørvika vil være inne i sin siste fase og Munchmuseet reiser seg. Det vil også skje spennende byutviklingsgrep på Tøyen og andre steder i byen. T-bane kapasiteten er også bedre. Hvis du ikke lenger skulle være ordfører, hvilket yrke ville du velge? Da ville jeg trolig valgt det samme som sist. Jeg studerte hardt for å bli jurist, og har hatt stor glede av det yrkesvalget. VILDE ÅRVOLD CROWO FABIAN STANG ORDFØRER I OSLO KOMMUNE Alder: 59 Kommune: Oslo Folkemengde: Yrke før ordfører: Advokat Ordfører siden: 2007 Partitilhørighet: Høyre Sivilstatus: Gift 18 Kommunespeilet No2. Juni 2015

19 KOMMENTAR KS stadig viktigere for medlemmene LASSE HANSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I KS 95 prosent av ordførere, rådmenn, byråds- og fylkesrådsledere fortsatt har et meget godt eller ganske godt inntrykk av KS. ÅRETS MEDLEMSUNDER- SØKELSE viser at kommuner og fylkeskommuner har sterk tillit til KS. Andelen som er meget godt fornøyd med medlemskapet i KS øker, også etter streikeåret Dette er gledelig og et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid med å sikre en selvstendig og nyskapende kommunesektor. Solid medlemsstøtte er avgjørende for å bli lyttet til når vi fremmer våre synspunkter overfor Storting og regjering. I tilsvarende undersøkelse for to år siden oppnådde KS utrolige resultater, sammenliknet med andre medlemsorganisasjoner. Det er gledelig å se at 95 prosent av ordførere, rådmenn, byrådsog fylkesrådsledere fortsatt har et meget godt eller ganske godt inntrykk av KS. Andelen som er meget fornøyd med medlemskapet i KS har økt fra 25 til 29 prosent. Dette er svært motiverende. Medlemmenes tilfredshet med KS sentralt har likevel gått noe tilbake siden 2013, mens andelen som er meget fornøyde eller ganske fornøyde med KS i fylkene har gått fram fra 88 til 92 prosent. Dette siste er spesielt gledelig. Andelen «meget fornøyde med fylkenes arbeid» har økt med 6 prosent. Strategikonferansene i fylkene blir sett på som meget viktige møteplasser, hvor flere medlemmer enn tidligere opplever at de har reell innflytelse på tarifforhandlingene og på KS arbeid med sektorens rammebetingelser. Det ville vært oppsiktsvekkende om fjorårets konflikt ikke også hadde gitt negative utslag i undersøkelsen. Misnøyen dreier seg hovedsakelig om det endelige resultatet for arbeidstids- bestemmelsene og forankringen av mandatet for forhandlingene. Men medlemmene var i stor grad enige med KS i sak. Dette har vi lært av. Selv om konflikten med lærerne førte til flere kritiske røster mot KS, synes det også som om støyen har gjort medlemmene mer bevisste på forholdet til KS. Flere mener det KS arbeider med er viktigere for dem enn før. På spørsmål om hvor viktig KS arbeid er på ulike områder, er rammebetingelser og påvirkning overfor staten, sammen med tarifforhandlingene, utpekt som klart viktigst. Medlemsinformasjon er fortsatt ett av de viktigste områdene og er også den tjenesten flest er fornøyde med. Den høyeste andelen misfornøyde medlemmer finner vi for påvirkning overfor offentligheten. Her er det klart behov for å styrke KS posisjon. Det er verdt å merke seg at hele 86 prosent er fornøyde eller ganske fornøyde med KS uttalelser på vegne av kommunesektoren, men vi kan dra enda større nytte av ekspertisen våre medlemmer sitter på. Dialogen rundt ulike typer oppgaver må stadig legges til rette slik at medlemmene kommer fram med sine synspunkter. Samtidig ønsker KS konkrete innspill som kan legges til grunn for en godt forankret politikk. Fylkesapparatet i KS, med alle sine utvalg og nettverk, vil ha en sentral rolle her. Medlemsundersøkelsen peker altså ut konkrete forbedringspunkter som KS skal jobbe videre med, både sentralt og i fylkene. Medlemmene ønsker stadig mer fra KS, og vi skal gjøre vårt for å bli enda dyktigere, enda viktigere og til enda større nytte for våre medlemmer. Kommunespeilet No2. Juni

20 Forskning og utredning Utdanning for fremtiden 20 Kommunespeilet No2. Juni 2015

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Psykologisk førstehjelp til ungdom Elever lærer om sikkerhet Ungdomsrådet på Ahus Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2014 landsgruppen av helsesøstre nsf Effektive tiltak for å nå flere

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer