1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19."

Transkript

1 STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april 2012: Styreleder: Olav Lærum NVF Styremedlem: Kjartan Berland NP Styremedlem: Ottar Skarstein RIF Styremedlem: Halvor Braathen NB Styremedlem: Karianne Mæhlum FLF Styremedlem: Ole Larmerud NRL Styremedlem: Tom Larsen EO-godkjente fyringsteknikere Styremedlem: Erling Weydahl Multiconsult AS På seminaret på Color Fantasy 6. juni 2012 ble Tom Larsen, Energiservice Sør AS, valgt som EO-fyringsteknikernes representant i EO-Ordningens styre. EO-Ordningen har avtale med Norsk Varmeteknisk Forening om kjøp av sekretariatstjenester fra NVF, betjent av Rolf Munk Blaker i hele 2012 (1. januar 31. desember 2012). 2. Foreningens virksomhet Totalt har det vært avholdt 6 styremøter i 2012 (9. februar, 19. april, 28. august, 30. august, 18. september og 16. oktober). Sekretariatets oppgaver har i 2012 i hovedsak bestått av følgende oppgaver: - Fakturere og innkreving av medlemskontingenter. - Planlegging og gjennomføring av faglige møter og seminarer. - Organisere og bidra til gjennomføring av EO-kurs med utstedelse av sertifikater. - Organisere og gjennomføre kurs for Brannskolen med opplæring av feiere til å kunne gjennomføre tilstandskontroll av kjeleanlegg, med utstedelse av sertifikater. - Produsere nye EO-sertifikater som erstatning for gamle, som er gått ut på dato. - Distribuere materiell til de EO-godkjente fyringsteknikerne (service-mapper, serviceskjemaer og klistremerker). - Utarbeide informasjon til fyringsteknikere. - Markedsføre EO-ordningen overfor oljeselskapene og myndighetene. - Utarbeide et Databaseverktøy for energivurdering av kjelanlegg sammen med Mentor Energi AS, ved Arne Palm. - Vedlikehold og oppdatering av medlemsarkiv. Den eksisterende rammeavtale mellom EO-Ordningen (oppdragsgiver) og NVF (oppdragstaker) om drift av sekretariatet for EO-Ordningen, som ble inngått 17. november 2009, har vært grunnlaget for samarbeidet mellom NVF og EO også i Styret har utarbeidet og vedtatt planer for EO-Ordningen for året Klimaforliket Regjeringens Klimamelding ble vedtatt i Stortinget gjennom Klimaforliket i juni Klimaforliket vil få store konsekvenser for alle, som er engasjert i varmesentraler. Klimaforliket er et politisk kompromiss, som ikke er konsekvensutredet, og forslaget skal følgelig utredes og fremmes i en proposisjon/forskrift før det vedtas.

2 Klimaforliket er ganske konkret med betydelige konsekvenser for oppvarmingsmarkedene. Politikerne er blitt enig om følgende: - Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen I teksten til Klimaforliket står det statlige bygg, men i samtaler med politikere nevnes alle offentlige bygg. - Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende villaer/småhus fra Fossil fyringsparafin nevnes ikke i Klimaforliket, men fossil fyringsparafin skal behandles på lik linje som fossil fyringsolje. - Forbud mot fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra Det forutsettes gode støtteordninger for husholdningene fra Klimaforliket nevner ikke et nivå på støtteordningene, men våre kontakter nevner spesielt at de minst bør tilsvare de som gjelder i Oslo. - Støtteordningene skal utarbeides og administreres av Enova. - Fossil gass, naturgass og propan, skal fortsatt være tillatt både som hovedlast og spisslast. - Det skal utarbeides en egen strategi for biogass. I alle eksisterende villaer/småhus og yrkesbygg, som etter 2018/2020 ikke skal benytte fossil fyringsolje i sine oljekjeler, har man følgende muligheter: - Gå over til biofyringsolje. Dette kan innebære noen endringer: o Ny innendørs tank er å foretrekke. o Ny brenner på oljekjel trengs muligens. - Installere pelletsbrenner på eksisterende oljekjel. Dette gjelder mange kjeler inntil 30 kw, men ikke alle. Man trenger også pelletssilo og overføringsutstyr fra silo til brenner. - Gå over til fossil gass. Flere oljekjeler med oljebrenner kan også benytte gass uten ombygging. Man trenger gasstank og overføringsutstyr fra gasstank til brenner. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere varmepumpe/biokjel/solfangere. - Fjerne oljekjel med alt utstyr. Installere gasskjel. Styret skal følge opp den videre utviklingen for å holde medlemmene våre løpende orientert. Det er nå viktigere enn noen sinne å satse på kompetanseoppbygging om fornybare energiressurser for å stå best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer med forventede markedsendringer. Fremtiden er ikke hva den har vært, men den er utfordrende og meget spennende. 4. Faglige møter (samarbeidsmøter EO-Ordningen/NVF) Vi har arrangert følgende 11 faglige møter i løpet av 2012: januar Hva skjer? Når kommer neste TEK? Hva inneholder den? Hvilke konsekvenser blir det for oppvarmingsmarkedene?. Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). 23 deltakere mars Fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Foredragsholdere: Jesper Østrøm, Eco-1 Bioenergi AS, og Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS. 36 deltakere.

3 - 19. april Varmeløsninger i Veidekkes fremtidige byggeprosjekter. Foredragsholder: Petter Nøstdal, Veidekke AS. 23 deltakere mai Interessante satsingsområder hos Fremo AS. Utbygging av fjernvarme i Vestfold og Telemark. Termiske radiatorløsninger og tekniske skap for rørleggere, som koples opp mot fjernvarme. Alternative energiløsninger for eksisterende boliger. Foredragsholdere: Sverre Nyegaard, Fremo AS, David Raudberget, Norsk Enøk og Energi AS, Kjell Jensen, Variant VVS AS og Håvard Bettum, Mere Varme AS. 22 deltakere juni Hva skjer i fremtiden? Hva sier konklusjonene fra Klimameldingen? Hva var det store på Milano-messen i mars? hvilke konsekvenser forventes for oppvarmingsmarkedene?. Foredragsholdere: Svein Marienborg, Ivar Lærum AS, Ivar Lærum, EO-Ordningen og Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening. 22 deltakere august Biofyringsolje som et alternativ til fossil fyringsolje. Foredragsholdere: Geir Ingeborgrud, Eco-1 Bioenergi AS, Sverre Haider, Ingeniørfirma Paul Schwartz AS og Svein Marienborg, Norsk Varmeteknisk Forening. 33 deltakere september Det siste nye innen sirkulasjonspumper. Foredragsholder: Svein Magnus Grønbeck, Wilo Norge AS. 12 deltakere september Varmepumper fra Ochsner og Parat Varme. Varmepumpeanlegg i nybygget til Parat Varme AS i Flekkefjord. Supervisjon i fjernvarmekontroll. Innregulering av varmeanlegg. Foredragsholdere: Matthias Ader, Parat varme AS, Martin Løvland, Parat Halvorsen AS, Finn Tore Andreassen, Parat Halvorsen AS og Ove Haugen Frese AS. 18 deltakere oktober Varmeløsninger i Østfold basert på varmepumpe luft/vann, pellets- og vedkjeler og solfangere. Foredragsholdere: Terje Jordfald, VV Parts AS, Trond Schau, VV Parts AS og Magnus Johansson, Effecta AB. 22 deltakere oktober Kan du nok om alle viktige finesser i et vannbårent anlegg? Hvordan unngå uheldige løsninger i varmeinstallasjoner! Hvordan oppnå et optimalt varmeanlegg, som du kan være stolt av!. foredragsholdere: Jan Einar Graneng, Graneng Rørleggerservice, Svein Marienborg, Norsk Varmeteknisk Forening og Olav Lærum, Ivar Lærum AS. 28 deltakere november Når kommer ny TEK og hva vil den inneholde? Endringer i oppvarmingsmarkedene som følge av Klimaforliket fra juni Foredragsholder: Knut Helge Sandli, Direktoratet for Byggkvalitet. 27 deltakere. 5. Seminar på Color Fantasy i juni 2012 om Fremtidens oppvarmingssystemer juni 2012 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, et seminar på Color Fantasy med vekt på følgende temaer: - Direktoratet for Byggkvalitet, ved Knut Helge Sandli, presenterte Det siste nye innen de nye byggeforskriftene, når kommer den neste TEK. - GK Norge AS, ved Per-Eivind Larsen, presenterte Rene flater, riktig mengde vann og god vannkvalitet er en forutsetning for å redusere energibruken. - ABK Klima AS, ved Gunnar Solem og Christian Arnesen, presenterte Morgendagens varmepumper. Hvorledes fungerer neste generasjon varmepumper?. - Siemens Building Technologies AS, ved Tom Gunnar Bratsberg, presenterte Optimal styring av varmeanlegg. Sparepotensiale ved automatikk. - TA Hydronics AS, ved Lars Jacob Maurtvedt, presenterte Vanlige problemer i.f.m. ekspansjon/luft/slam i varmeanlegg med vekt på praktiske løsninger. Innregulering av varmeanlegg basert på praktiske eksempler.

4 - Mentor Energi AS, ved Arne Palm, presenterte Energimerking Energivurdering av kjelanlegg. - Hitech Energi AS, ved Magnus Vegheim og Ingvar Johansson, presenterte Kostnadseffektive og gunstige kombinasjonsløsninger basert på bl. a. varmepumper, solfangere og vannmantlede ovner, samt en akkumulatortank, som ble tildelt VVS-prisen i Grundfos Pumper AS, ved Paal Moen, presenterte Morgendagens sirkulasjonspumper i et vannbårent system. Besparelser ved å bytte pumpe. EO-Ordningen gjennomførte et møte for EO-godkjente fyringsteknikere. Det var 25 EOgodkjente fyringsteknikere til stede, som valgte Tom Larsen, Energiservice Sør AS, som deres styremedlem i EO-Ordningens styre. Vi gjennomførte dessuten en utstilling, der følgende 8 virksomheter viste frem sine produkter: - Danfoss AS, Heating Solutions. - Grundfos Pumper. - Hitech Energy AS. - Q Energy AS. - Roth Nordic AS. - SGP Varmeteknikk AS - Siemens Building Technologies AS. - TA Hydronics AS. Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Arrangementet var så vellykket at deltakerne ønsket dette som et fast og årlig arrangement, enten i mai eller i august. Seminaret ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom EO-Ordningen og Norsk Varmeteknisk Forening, der det økonomiske resultatet skulle deles mellom foreningene med 70 % til NVF og 30 % til EO. 6. Fyrtøyet Det er i 2012 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til alle EO-medlemmene: - Nr. 1 i mars Nr. 2 i juli Nr. 3 i oktober Nr. 4 i desember Alle utgivelsene har vært på 8 12 sider. De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2012 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og vi har fått mye ros for Fyrtøyet. Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer, energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter. I alle utgavene av Fyrtøyet har vi egen side, av og til 2 sider, om Nytt fra EO-Ordningen, der vi forsøker å vinkle stoffet direkte til EO-fyringsteknikerne.

5 Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på møter og seminarer. 7. Kurs for EO-fyringsteknikere Vi har i 2012 avholdt 1 kurs for nye EO-godkjente fyringsteknikere, på KEM-senteret i Oslo i uke 25 ( juni 2012). Det var 12 deltakere på kurset, som alle besto den teoretiske og praktiske eksamen. Kursleder på begge kursene var Arne Palm i Mentor Energi AS. I tillegg holdt Halvor Braathen og Rolf Munk Blaker noen innlegg på begge kursene. Det er planlagt nye EO-kurs i juni og august Kurs på Norges Brannskole for feiere I 2012 har vi arrangert 2 kurs for feiere på Norges Brannskole (NBSK) i Fjelldal i Nordland, 1 kurs i mai med 20 deltakere og et kurs i november med 15 deltakere. Halvor Braathen er vår faste instruktør på disse kursene. 9. Medlemsutvikling I løpet av 2012 har sekretariatet brukt betydelige ressurser til å kommunisere med EOmedlemmene. Vi har funnet frem til flere EO-godkjente fyringsteknikere, som hadde falt ut av systemet, men vi har dessverre også registrert flere fyringsteknikere, som har eller er i ferd med å gi seg, de fleste p.g.a. sviktende markedsforhold, i kombinasjon med høy alder, sykdom, dødsfall og/eller firmaopphør. Medlemsmassen pr. 31. desember 2012 utgjøres av 163 EO-godkjente fyringsteknikere mot 170 et år tidligere og 165 for 2 år siden. Det arbeides aktivt med å verve nye medlemmer, og en utvidelse av EO-ordningen til å omfatte alle typer varmesentraler vil kunne bidra til økt interesse og oppslutning om EO-ordningen. Alle våre EO-godkjente fyringsteknikerne står opplistet på 10. Interessentmøter i 2012 Det ble avviklet et møte for interessentene til EO-Ordningen i 2012, 19. april Interessentene består nå av: - Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL). - Norsk Petroleumsinstitutt (NP). - Norsk Varmeteknisk Forening (NVF). - Feiermestrenes Landsforbund (FLF). - Norges Brannskole (NBSK). - Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). - Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). På Interessentmøtene 19. april ble følgende dokumenter godkjent: - Årsberetning for Regnskap og revisjonsberetning for Planer og budsjett for Valg av nytt styre. 11. Kurs om Lovpålagt energivurdering av kjelanlegg

6 Styret i EO-Ordningen har sammen med Mentor Energi AS utviklet et kurs om praktisering av forskriftene om Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg. Disse nye forskriftene vil medføre et stort antall kontroller av varmesentraler, spesielt gamle oljekjeler, med en betydelig utfylling av nye skjemaer. De 167 fyringsteknikerne, som er godkjent i EO-Ordningen med egne sertifikater, er de som ligger desidert best an til å utføre slike kontroller, noe NVE er helt enig i. Derfor har Mentor Energi AS utviklet et kurs for de EO-godkjente fyringsteknikerne for spesielt å behandle sentrale temaer innen Energimerkeforskriften og Energivurdering av tekniske anlegg. Følgende temaer er tatt med i kurset: - Gjennomgang av lover og forskrifter, med spesiell vekt på Energimerkeforskriften. - Arbeidsverktøy. - Krav til gjennomføring av målinger. - Innsamling av data i varmesentralen. - Identifisering av tiltak. - Utfylling av skjema. - Presentasjon til kunde (byggherre). - Rapportering til myndighetene. Det er Arne Palm i Mentor Energi AS (han er kursansvarlig for EO-kursene) og Olav Lærum i Ivar Lærum AS, som skal holde kursene. Vi har gjennomført 5 kurs med totalt 66 deltakere: januar 2012 i Oslo med 16 deltakere februar 2012 i Oslo med 14 deltakere mars 2012 i Oslo med 16 deltakere mars 2012 i Bergen med 10 deltakere mai 2012 i Oslo med 10 deltakere. I tillegg måtte vi avlyse et kurs i Trondheim 30. mai p.g.a. for lav påmelding. 12. Serviceportal for EO-godkjente fyringsteknikere - Databaseverktøy for energivurdering av kjelanlegg (ENVUK) Mentor Energi AS, ved Arne Palm, har høsten 2012 startet med å utarbeide et nytt databaseverktøy for energivurdering av kjelanlegg (ENVUK). Det nye databaseverktøyet tenkes å bli en serviceportal for EO-godkjente fyringsteknikere. EO-Ordningen har inngått en intensjonsavtale med Mentor Energi AS, som skal danne grunnlag for en endelig avtale om databaseverktøyet. I avtalen skal det avtales nærmere om innhold, forpliktelser og eierskap for oppfølging og utvikling av databaseverktøyet. Driftingen av denne serviceportalen vil bli fastsatt i løpet av 1. kvartal Monstra Convegno Expo Comfort i Milano i mars 2012 Olav Lærum og Rolf Munk Blaker besøkte en av Europas største VVS-messer mars 2012 i Milano. Vi fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2 dager på Monstra Convegno Expo Comfort i Milano. Det var spesielt interessant å se at hele varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på solfangere i

7 kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Totalt sett var det derimot lite nytt fra ISH-messen i Frankfurt i mars 2011, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går. 14. VVS-Dagene 2012 EO-Ordningen og Norsk Varmeteknisk Forening hadde fellesstand på VVS-Dagene 2012 på Lillestrøm oktober Totalt var det 204 utstillere på VVS-Dagene og antall besøkende var besøkende på de 3 dagene i oktober. Vår stand hadde et meget godt besøk. 15. Henvendelser om service på oljekjeler Sekretariatet mottar daglig henvendelser fra personer, som ønsker service på sine oljekjeler. Disse henvendelsene blir kanalisert til der alle de EO-godkjente fyringsteknikerne står opplistet. 16. Økonomi Resultatet for EO-Ordningen i 2012 ble et driftsoverskudd på kr ,69 mot et driftsoverskudd på kr ,51 i Sum egenkapital for regnskapsenheten utgjorde pr. 31. desember 2012 kr ,79 mot kr ,10 pr. 31. desember Oslo, 11. februar For styret i EO-Ordningen Rolf Munk Blaker, leder av sekretariatet for EO-Ordningen. I styret for EO-Ordningen:

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger

Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger Notater Documents 67/2012 Sandra Wessman, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Statlige og kommunale tilskuddsordninger for elektrisitetssparing i husholdninger Dokumentasjon 1970-2012 Notater 67/2012 Sandra

Detaljer

nr. 2 2013 Antarctic X fra AIA Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! www.smk.as www.kulde.biz

nr. 2 2013 Antarctic X fra AIA Tlf: 23 37 93 00 Vi gjør jobben lettere! www.smk.as www.kulde.biz nr. 2 2013 www.kulde.biz Antarctic X fra AIA Etter mange år på markedet og mange fornøyde kunder er det nå tid for en fornyelse av AIA sin Antarctic serie. Den nye serien tar vare på mange av de gode sidene

Detaljer