Pedagogisk ledelse. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogisk ledelse. Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon"

Transkript

1 Pedagogisk ledelse Vilkår for lek-og læringsutbytte gjennom dokumentasjon

2 Bakgrunn Pedagogisk ledelse øker lek-og læringsutbytte Barnehage og skole har en del sammenfallende utfordringer Kontekstene er ulike Man kan bli matt Man kan la seg motivere av alle som «får det til» FoU «veiledet lek om barns muligheter til å stare, verne og videreutvikle lekende relasjoner» PS! De store linjer

3 Det spiller en rolle! Ledelse som øker pedagogens egen læring gir positive resultater på barns lek-og læringsutbytte! (Postholm, 2012) «Drømmerektor» har stor betydning! «Drømmerektor» har stor betydning! (Halvorsen, 2012)

4 Felles utfordringer Det ene påvirker Utydelig profesjon Mangel på språk Ustemt symfoniorkester Medvirkning og danning kan oppfattes utydelig verken et fag eller noe man helt konkret gjør hva da? Det andre påvirker osv Fokus på høyt læringstrykk fra politikere og administrasjon Mistillit til pedagoger???

5 Utfordringer -barnehage Maksimalt 50 % pedagoger Pedagogisk ledelse mangler oppgavefokusert perspektiv Det skoleliknende Tilfeldighetsprinsippet Pragmatikk Avbrytningskompetanse Vil for mye for tidlig

6 Ikke rart overgangen blir klabbete Generell didaktikk utfordrer Klasseledelse utfordrer Tilpassa opplæring utfordrer Mangel på elevkunnskap Atferdsproblematikk utfordrer (lærer men også barn knyttet til medvirkning) Tradisjonelt mye fokus på innholdet i faga

7 Mulig konklusjon Det er bare «samlingsstund» og «faga» som opptrer konkret «Det andre» blir utydelig Selvforsterkende problem Hva skal vi observere? Hvilke ord skal vi bruke til å reflektere? Hvordan skal vi reflektere over alt som er utydelig? Hvordan skal en leder lede noe som er så utydelig at det bare blir «rot?»

8 Utydelighet -FoU Bare lek bare medvirkning? Den hemmende utydeligheten Hvordan kan vi faglig forklare pedagogens rolle? Hvordan møter vi dette i relasjon til nasjonale prøver og Pisa?

9 Hva vil samfunnet ha? Folk flest: Landskapsmaleriet Barnehagefolk: Abstrakt kunst

10 Det utydelige VIKTIGE! Sarah løper bort til Trym og sier jeg flyr. Når hun er fremme rekker hun ut tungen, tar frem hånden og berører Tryms fingertupper. Trym smiler og sier voff, voff, og Sarah roper mat nå, Dogg kom til storesøsterhund! Tisssss, fortsetter Trym og løfter opp benet. Deretter krabber de etter hverandre, som de alltid gjør, frem til lekehuset. Her finner de tepper, stoler, kopper, komfyr, ved og murstein som står klart fra tidligere lek.

11 Et språk til å forstå: Lekerutine GJENTAKELSE Sarah krabber inn Sarah tar ut tunga Trym sier voff, voff Venterom uten diskusjon Venterommet gir drahjelp til videreutvikling GJENKJENNELSE Det kjente lekestedet er tilgjengelig NYSKAPELSE OG FREMVISNING Nye initiativ Være litt på «utstilling» Eks. Sarah blir politi! NB! Høyt engasjement og konsentrasjon over tid

12 Lekerutiner talespråk og leseferdighet Språk er viktig! Talespråk, godt vokabular, kan avgjøre om barna blir gode eller dårlige lesere i 4. og 5. trinn Vokabular som bredde (antall) og dybde (betydning) av ord Ikke enkle opplæringstiltak som fremmer men: Bred og mangefasettet støtte over tid

13 Lekerutiner og fortolkningsstøtte Samtaleferdigheter handler om Å starte fortellinger Å utvikle forklaringer Å definere forståelser av begreper Dette skjer spesielt når barnet gis fortolkningsstøtte over Flere samtaleturer Å viser tema ut over det umiddelbare i fortid og fremtid --- LEKERUTINER!

14 Lekerutiner og begrepsutvikling Piaget Figurativ tilegnelse Operativ tilegnelse Vygotskij Vitenskapelige begreper Hverdagsbegreper Å bruke av erfaring Å låne erfaring fra fantasi ERFARING OG KREATIVITET UTFYLLER HVERANDRE

15 Vennskap TID FELLES OPPLEVELSER KONTINUITET

16 Lekerutiner har vært utydelig! For lite fokus i barnehagen Lite fokus i overgang til 1. klasse og SFO Lite fokus på skole tenk på begrepet inspeksjon Til tross for at medvirkning, læring og trivsel går hånd i hånd Tilknytning og ungdom

17 Hvordan kan ledelse hjelpe oss? Organisasjon Individ Rektor og styrer FoU Utvalg fra ulik forskning pragmatisk utgangspunkt

18 Et pragmatisk utgangspunkt Retning Transformasjonsledelse Hovedvekt? Lederatferd og leder: Mindre fokus på organisasjon, kultur og relasjoner? Distribuert ledelse Vekt på organisasjon, kultur og relasjoner sosiokulturelt perspektiv Situasjonsbetinget ledelse Delegering og ulike lederatferd ut fra kompetanse

19 Organisasjon Rammer Tid Oppmuntring Fristillelse fra det vanlige (Wadel, 2008) Nettverk Ekstern støtte utenfra Klar visjon NB! Nogen lunde LIK LÆRINGSKULTUR (Wadel, 2008) Kultur for refleksjon (*)

20 Kultur for refleksjon Vi må sammen forstå ord Vi må sammen forstå hva hverandre mener Pedagogen lærer gjennom selv å anvende Pedagogen lærer gjennom selv å anvende HVERDAGSBEGREPER VITENSKAPELIGE BEGREPER Forutsetning for «det flerstemte» eller felles reflekterte (Bakhtin)

21 Individ For eksempel ATFERD Vi reproduserer de samme problemene Barn hindres medvirkning og læring NB!Pedagogisk dokumentasjon Metaperspektivpå egne følelser og handlingsalternativ spesielt i lek, klasseledelse og der det lett kan skje noe «utenfor plan» Indre arbeidsmodeller (Broberg, mfl; Killen, 2009) Makt og Foucault Noen utvikler forståelse ikke handling Noen utvikler handling ikke forståelse

22 Individ, relasjoner og kultur Indre motivasjon Inspirasjon fra aksjonsforskning Reflektere sammen om konkrete problemstillinger og mål: Dok! Observere og gi tilbakemelding sammen: Dok! Endre sammen: Dok! Forutsetter TILBAKEMELDINGS- KULTUR (satt i system)

23 4 perspektiver på god rektor og styrer Individuelle hensyn Intellektuell stimulering Støtte Oppfordre Suksess-historier Utfordre Delegering Kritikk

24 4 perspektiver på god rektor og styrer Inspirerende motivasjon Visjon Optimisme Forstå felles mål Prioritering Idealisert innflytelse Skifte fokus fra den enkelte medarbeider til hele gruppa (Nesten som ledelse av store barnegrupper eller klasseledelse) NB! Halvtårskneika

25 Hallo? Nasjonale prøver Pisa Læringstrykk fra politikere «Det er vel ille nok som det er. Vi vil ha arbeidsro!»

26 5 metaforer for ledelse fra FoU Metafor Sammenheng Kaptein Innhold Hvordan bruke andre arenaer enn lek til å støtte lekerutiner, eks. måltid, samling, prosjekt overføringsverdier Fokus på prioritering, nettverk viktig (fellesskap), noen utenfra som «kikker i kortene»

27 5 metaforer for ledelse fra FoU Metafor Fortelling Innhold Fokus på hvordan leken/læringen var for barnet FØR kontra NÅ ut fra pedagogens nye måte å undervise/praktisere på Disse fortellingene må spres i kulturen!

28 5 metaforer for ledelse fra FoU Metafor Modell og tilbakemeldingskultur Innhold Hva har vi blitt enige om Hva gjør at det ikke skjer? Hvordan kan vi støtte? Grundige analyser i forkant om hva som fremmer og hemmer arbeid med visjon og mål Individuelle analyser Kollektive analyser Til bruk i veiledning-og utviklingssamtaler (*)

29 Tilbake til fortelling! Synliggjør framgang Dette hemmet tidligere nå går det bedre Dette hemmer fortsatt vi arbeider videre for å marginalisere det som hemmer og forsterke det som fremmer: Individuelt og gruppe

30 Individuelt og gruppe Hva gjorde jeg/vi tidligere som vi likte å gjøre? Hva må jeg/vi slutte å gjøre selv om vi liker det? Hva må jeg/vi trene på selv om det er vanskelig? Hvor henter jeg/vi inspirasjon til praksis fra (eget liv eller forskning) Hvilke erfaringer fra eget liv passer å bruke i profesjonell sammenheng? Hvilke erfaringer fra eget liv vanskeliggjør samspill med barn i barnehage- og skole?

31 Dokumentasjon Pedagogisk ledelse av lekestøtte

32 Praksisfortelling -foto Utstilling eks. hyggelige øyeblikk Bekreftelse eks. fag Utvikling

33 Utvikling Vedlikeholde Bekrefte det gode Få opp øyne for det gode man ikke ser selv Justere og endre Svak justering Radikal endring Begynne med Slutte med

34 Metakognisjon Michel Foucault Tradisjon Ord Fysisk miljø Loris Malaguzzi Aldri mer fascisme!!! 100 språk og fargerikt Frykt for kategoriseringer Skjult makt Disiplinering Normalitetsforståelser Undertrykkelse Fokus på muligheter ikke stadier Fokus på pedagogens rolle og forsiktig med kartlegging

35 Praksisfortellinger og lek Før - nå Dokumentasjon av den voksnes rolle. Endring Dokumentasjon av hva voksne må slutte med. Eks. Hva gjorde den voksne for å støtte barna fra lekerabling til lekerutine Eks. Endre samlinger og prosjekter slik at det skaper gjenkalling og magi til lek

36 Praksisfortellinger og lek Hvem er leken gøy for? Dokumentasjon av hvem som har det gøy i leken. Hvordan kan vi si at leken er gøy? Har noen det gøyere enn andre? Hva kan vi gjøre for å støtte det gøyale enda mer? Overføringsverdi Dokumentasjon av hvordan andre situasjoner i lek også har lek-fokus. Kritisk blikk på hvordan måltider og prosjekter blir brukt til å gjenkalle og planlegge lek.

37 Praksisfortellinger og lek Normalitet Dokumentasjon av normalitet og yndlingsaktivitet. Har personalets vaner åpnet tilstrekkelig for barns muligheter til å leke? Eks. morgenrutinen og perling?

38 HVA HEMMER ELLER FREMMER Hem mer Mangel på felles forståelse Mangel på handling få modeller Regel-kultur «De andre» må endres Diagnostisk fortolkning Aktiviteter som «stykkevis og delt» Passiv ledelse av fag Mangel på tilbakemelding Passiv administrasjon Fremmer Fells forståelse gjennom konkret analyse (dok) Handling modeller Refleksjonskultur «Jeg skaper endring» Velvillig fortolkning Aktiviteter med overføringsverdi det ene henger sammen med det andre Aktiv ledelse av fag Tilbakemelde følge opp Aktiv administrasjon

39 Når ansatte ikke gjør eller vil Leder må vurdere egen støtte Dokumentasjonen som del av selve utviklingsarbeidet! Oppfølging Tidsfrister Kan alle ledes ut fra at de er indre motivert?

40 Etisk og faglig dilemma Hun hadde jobba i 20 år Mangel på tilbakemelding etisk og faglig Mangel på tilbakemelding etisk og faglig problematisk!

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett.

En lærende skole. Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. En lærende skole Skoler i utvikling mange tilnærminger til organisasjonslæring Gallerivandring skoler lærer av hverandre Artikkelstafett. Artikkel 2 Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet

Detaljer