Kompetanseplan for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan for 2015"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum

2 Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete barnehagelærere 6 Veiledning med pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang 6 KURS 7 3-dagers kurs: Pedagogisk ledelse 7 Voksnes relasjonskompetanse og barn med sosiale og emosjonelle vansker i barnehagen 9 Grunnleggende kompetanse for nye assistenter 10 Barn i risiko 11 VIDEREUTDANNING 12 Barn i risiko styrket kompetanse hos pedagogisk personale 12 KURS FRA SPRÅKSENTERET 13 Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 13 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen 14 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen 15 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen 17 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen 18 Åpne kurs fra Språksenteret 20 KURS FRA HAUG RESSURSSENTER 21 Tegn til tale 21 Tegn til tale for viderekomne dagers kurs : Barn med samspills- og kommunikasjonsvansker og autismerelaterte vansker 23 Godt fungerende barn innen autismespekteret 24 Åpne kurs fra Haug ressurssenter, avd. barnehage 24 PÅMELDING TIL KURSENE 25 KURSLOKALER 25 EVALUERING AV KURS 25 2

3 ÅRSOVERSIKT Dato Kurs 20. januar Oppstart Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen 21. januar Oppstart Nettverksgruppe Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen 23. februar Pedagogisk ledelse 26. februar 5. mars Styrermøte Voksnes relasjonskompetanse og barn med sosiale og emosjonelle vansker i barnehagen. 10. mars Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 10. mars 25.mars Tegn til tale Barn i risiko 26. mars Styrermøte 8. april Forts. Pedagogisk ledelse 9. april Forts. Tegn til tale 21. april 23. april Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn Tegn til tale for viderekomne 22. mai Forts. Pedagogisk ledelse 4.juni 24.august Styrermøte Oppstart Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen 26. august Oppstart Nettverksgruppe Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen September Barn i risiko styrket kompetanse hos pedagogisk personale 3

4 3. september Informasjonsmøte nye styrere 10. september Tegn til tale 10.september Oppstart veiledning nyutdannete ped.ledere 15. september Oppstart veiledning ped.ledere med dispensasjon fra utdanningskravet 16. september Barn med samspills- og kommunikasjonsvansker og autismerelaterte vansker 22. september Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 23. september Grunnleggende kompetanse for nye assistenter (samling for pedagogiske ledere) 24. september Styrermøte 7. oktober Grunnleggende kompetanse for nye assistenter 8.oktober Forts. Tegn til tale 14. oktober Forts. Barn med samspills- og kommunaksjonsvansker 28. oktober Voksnes relasjonskompetanse og barn med sosiale og emosjonelle vansker i barnehagen 29.oktober 3.november Tegn til tale for viderekomne Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 5. november Styrermøte 10.november Barn i risiko 11. november Forts. Grunnleggende kompetanse for nye assistenter 11. november Godt fungerende barn innen autismespekteret 3. desember Styrermøte 4

5 STYRERMØTER Møtene er informasjons- og dialogmøter mellom Barnehagekontoret og styrerne i kommunale og ikke kommunale barnehager/familiebarnehager. Utfyllende program med aktuelle faglige temaer for det enkelte styrermøte vil bli sendt ut i forkant av møtene. Møtenes innhold er blant annet: Informasjon om statlige og kommunale føringer Aktuelle problemstillinger for barnehagene i Bærum Foredrag / kurs Dato Klokken Sted Målgruppe 26. februar Thon Hotell Oslofjord 26. mars Thon Hotell Oslofjord 4. juni Thon Hotell Oslofjord Styrere og faglige veiledere i alle 24. september Kunnskapssenteret, barnehagene og Auditorium 102 familiebarnehagene Kunnskapssenteret, 5. november Auditorium 102 Kunnskapssenteret, 3. desember Auditorium 102 Det er vanligvis ikke påmelding til styrermøtene, men til enkelte møter blir det bedt om påmelding. INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE Dette er et informasjonsmøte om barnehagevirksomheten i Bærum og om forventninger til styrerne. Det gis også informasjon om opptak av barn og en presentasjon av Dexter. 3. september Brambanigården, 3. etg, Nyansatte styrere Stort møterom Påmelding innen 31. august til 5

6 VEILEDNING Veiledning med nyutdannete barnehagelærere Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for alle nyutdannete barnehagelærere i private og kommunale barnehager i kommunen. Nye grupper starter opp høsten 2015, med et oppstartsmøte 10. september. Datoer for resten av året kommer når vi vet antall deltakere. 10. september Kunnskapssenteret, Nyutdannete kl Rom 459 barnehagelærere Påmeldingsfrist: 1. september til: Veiledning med pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang i private og kommunale barnehager i kommunen. Nye grupper starter opp høsten 2015, med et oppstartsmøte 15. september. Datoer for resten av året kommer når vi vet antall deltakere. 15. september kl Kunnskapssenteret, Rom 310 Nye pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet Påmeldingsfrist: 1. september til: 6

7 KURS 3-dagers kurs: Pedagogisk ledelse Kursholder er Vibeke Mostad er høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidou-senteret i Paris. Arbeider i IMTEC med kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler. Kursrekken tar utgangspunkt i barnehagen som lærende organisasjon. For å være en lærende organisasjon kreves et profesjonelt lærende fellesskap. Et profesjonelt lærende fellesskap kjennetegnes blant annet av gode møteplasser for refleksjon, oppfølging og underveisevaluering av tiltak god ledelsesoppfølging av den enkelte ansattes kompetanseutvikling Samling 1: «Bærekraftig kultur» I en lærende organisasjon, er det viktig og kunne dele kunnskap og å utvikle ny kunnskap sammen. Det fordrer gode møteplasser. På denne kurskvelden skal vi se på strukturer for «lærende møter» og for «refleksjonsarenaer» i barnehagen Samling 2: Evaluering av kvalitetsarbeid i barnehagen I en lærende organisasjon, er vi avhengig av hverandre for å få til gode prosesser sammen med barna. Det er i samspillet med barna kvaliteten på vår barnehage kommer til syne, og det er der den også har muligheter til videreutvikling. På denne kurskvelden skal vi se på observasjonsmetoder, og på arbeidsmåter i pedagogisk dokumentasjon. Samling 3: Pedagogisk ledelse I en lærende organisasjon er utviklingen av den enkelte medarbeider sentral. For å få dette til, trenger de ansatte å bli sett og ikke minst få konkret støtte i sitt eget utviklingsarbeid. På denne samlingen ser vi på hvordan pedagogens veiledningsarbeid kan styrke assistentene til å bli «forskere i sin egen praksis» 7

8 Arbeidsmåter på samlingene: Forelesning, refleksjon individuelt og i grupper. Den enkelte leder formulerer egne utfordringer og egne tiltak i egne aksjonsforskende prosjekter. Alle metoder for refleksjon som blir brukt i programmet vil være modulerende og deltagerne blir oppfordret til å bruke disse i eget personalet. Kursholder er åpen for å endre innholdet i samling 2 og 3 i henhold til ønsker og nye momenter som vil dukke opp i samling februar kl og Kunnskapssenteret Styrere, faglige 8. april kl og 22. mai kl (nytt tidspkt) i Sandvika, Auditorium 102 veiledere og pedagogiske ledere 8

9 Voksnes relasjonskompetanse og barn med sosiale og emosjonelle vansker i barnehagen Kursholdere Mona Rønning Winsnes og Kristin Lund er rådgivere i Pedagogiske Psykologisk rådgivningstjeneste i Bærum kommune. Kurset vil inneholde: Det vil omhandle barn med sosiale og emosjonelle vansker, hvordan vi kan forstå hva de strever med i et relasjonelt perspektiv, voksnes relasjonskompetanse og hvordan vi kan arbeide med barna i barnehagen. 5. mars kl Kunnskapssenteret, rom 225 Alle 28.oktober Kunnskapssenteret, Alle Rom 459 Påmeldingsfrist: 21. september til 9

10 Grunnleggende kompetanse for nye assistenter På bakgrunn av den nasjonale kompetansestrategien og føringer i barnehagemeldingen (for Bærum) vil vi å gjennomføre et pilotprosjekt. Vi vil prøve ut et kompetanseutviklingstiltak for assistenter som har lite erfaring med barnehagearbeid. Pilotprosjektet vil foregå i samarbeid med HiOA og skal ta for seg barnehagens samfunnsansvar og assistentens rolle, oppgaver og ansvar. Prosjektet støtters av Fylkesmann i Oslo og Akershus. Kompetansetiltaket rettes både mot assistentene og deres pedagogiske ledere. Tiltaket skal hovedsakelig foregå i barnehagen. Det blir en kombinasjon av eksterne samlinger og oppgaver i barnehagen mellom samlingene. 23. september- Kompetanseheving for pedagogiske ledere Metoder og verktøy i utviklings og endringsarbeid Å lede prosesser i personalet 7. oktober - Fagdag for assistentene Barnehagens innhold og oppgaver Barnehagens samfunnsmandat Å arbeide i barnehagen Hverdagsliv, lek og samspill i barnehagen 11. november - Fagdag for assistentene Relasjonskompetanse og lek Barns samspill og lek Personalets betydning Omgivelsenes betydning Kursholdere er Kristin Danielsen Wolf og Randi Evenstad fra Høgskolene i Oslo og Akershus 23. september kl Kunnskapssenteret Pedagogiske ledere 7. oktober kl og 11. november kl (det gamle), Malmskriverveien 4 Assistenter Påmeldingsfrist 1.september til Oppgi navn på både pedagogisk leder og assistent 10

11 Barn i risiko Kursholder Charlotte Johannesen er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune. Hun arbeider for tiden med å lede en toårig videreutdanning som heter: «Små barn i risiko, styrket kompetanse hos pedagogisk personale» for barnehagene i kommunen. Kurset vil inneholde: Hva omsorgssvikt er og hvordan dette påvirker barnas sosiale, emosjonelle, atferdsmessige og kognitive utvikling. Det tar for seg hva man skal være observant på i barnehagen i forhold til de signaler barna sender ut, samt mål og metoder i arbeidet med barna, og hvordan man kan jobbe med barn og foreldre i forebyggende perspektiv. 25. mars kl Kunnskapssenteret, rom 225 Alle 10.november Kunnskapssenteret, Alle Rom 459 Påmeldingsfrist: 1. oktober til 11

12 VIDEREUTDANNING Barn i risiko styrket kompetanse hos pedagogisk personale Videreutdannings kursdager og veildningssamlinger ledes av Charlotte U. Johannessen som er ansatt som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum. Ansatte ved barnevernet i Bærum deltar også som kursholdere i opplæringen. Dette er en videreutdanning for barnehagelærere i barnehagene i Bærum kommune. Det er laget en avtale med HiOA som gir studentene 10 studiepoeng. Videreutdanningen går over 1 år og består av 4 kursdager og 7 veiledningssamlinger. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen. I kurset vektlegges kunnskap om tilknytningsteori og det tidlige samspillet mellom barn og foreldre, ulike former for omsorgssvikt og årsaksforhold knyttet til dette, overlevelsesstrategier hos voksne og barn, barns signaler på at de befinner seg i en risikosituasjon, barn og foreldre i kjente risikogrupper, mål og metoder i arbeid med barna i barnehagen og arbeid med foreldre. Det er et krav at styrer og/eller faglig veileder deltar på de 4 kursdagene for forankring i barnehagens ledelse. Det er ønskelig at 2 pedagoger fra hver barnehage deltar sammen, som vil utgjøre en kompetansegruppe i barnehagen sammen med ledelsen. Det legges opp til oppfølging med 3 nettverks grupper i ett år etter endt videreutdanning. Vi gjør oppmerksom på at styrer/faglig veileder kan være med på hele videreutdanningen som student. Kunnskapssenteret (det gamle), Malmskriverveien 4 September 2015 Mai 2016 Oppstart : 2 hele dager i september Datoer sendes deltagerne før sommeren Øvrige datoer sendes ut senere Påmeldingsfrist: 22.mai 2015 til Styrere / faglige veiledere og pedagoger 12

13 KURS FRA SPRÅKSENTERET Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn Kursholdere: Ingvild Aas Grove og Helle Ibsen ved Språksenteret for barnehager i Bærum. Kursbeskrivelse: På kurset går vi igjennom barns språklydsutvikling. Hva er typisk lydutvikling og når skal man bekymre seg for barns uttale og vurdere logopedhjelp? Det presenteres ulike typer tiltak. F.eks. lytteleker, lydleker, munnmotoriske leker, lek med språklyder og å snakke med barn om deres uttalevansker. Tiltakene vil være gjennomførbare i hel eller mindre barnegruppe. Språksenteret tilbyr to gruppeveiledninger for de kursdeltagerne som ønsker det. Avtaler om veiledning gjøres på selve kursdagen. 10. mars kl Kommunegården,. M4 Pedagoger og 21. april kl Kunnskapssenteret, rom 309 pedagogiske ledere Kurset settes opp to ganger høsten 2015: 22. september kl Kommunegården, Rom M4 Pedagoger, 3.november kl Kommunegården, Rom M4 pedagogiske ledere, erfarne assistenter Påmeldingsfrist: Løpende påmelding til Maks 40 deltagere 13

14 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter som jobber med 1-3 åringene i barnehagen. Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de yngste barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker Møte 1, tirsdag 20. jan. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Presentasjon av nettverket Informasjon om innhold og gjennomføring Teoretisk forankring til tema Møte 2, tirsdag 10. feb. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de yngste barna Møte 3, uke 11/12, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk. Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne Tirsdag 14. april kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene Møte 5, uke 18/19: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen Møte 6, tirsdag 12. mai. kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg i forhold til de yngste barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. 14

15 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen Kursholdere: Tone Fleischer og Ingvild Aas Grove ved Språksenteret for barnehager i Bærum. Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter som jobber med 1-3 åringene i barnehagen. Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de yngste barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker Møte 1, mandag 24. aug. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Presentasjon av nettverket Informasjon om innhold og gjennomføring Teoretisk forankring til tema Møte 2, mandag 14. sept. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de yngste barna Møte 3, uke 41/42, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk. Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne Møte 4, mandag 26. okt. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene Møte 5, uke 46/47: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen 15

16 Møte 6, mandag 7. des. kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg for de yngste barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. Forutsetninger: For å få fullt utbytte av dette nettverket er det viktig at språklig arbeid med de yngste barna er et prioritert arbeidsområde, og at det settes av tid til å arbeide med dette i hverdagen. Påmelding: Til Frist for påmelding er fredag 14. august, 2015 Maks 12 deltagere For spørsmål, ta kontakt med Ingvild Aas Grove ( ) eller Tone Fleischer ( ) 16

17 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter. Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de flerspråklige barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker Møte 1, onsdag 21. jan. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Presentasjon av nettverket Informasjon om innhold og gjennomføring Teoretisk forankring til tema Møte 2, onsdag 11. feb. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de flerspråklige barna Møte 3, uke 11/12, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk. Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne Møte 4, onsdag 15. april. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene Møte 5, uke 18/19: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen Møte 6, onsdag 20. mai kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg i forhold til de yngste barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. 17

18 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de flerspråklige barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker Møte 1, onsdag 26. aug. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Presentasjon av nettverket Informasjon om innhold og gjennomføring Teoretisk forankring til tema Møte 2, onsdag 16 sept. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de flerspråklige barna Møte 3, uke 41/42, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne Møte 4, onsdag 28. okt. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Kommunegården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene Møte 5, uke 46/47: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen 18

19 Møte 6, onsdag 9. des. kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg for de flerspråklige barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. Forutsetninger: For å få fullt utbytte av dette nettverket er det viktig at språklig arbeid med de flerspråklige barna er et prioritert arbeidsområde, og at det settes av tid til å arbeide med dette i hverdagen. Påmelding: Til Frist for påmelding er fredag 14. august, 2015 Maks 12 deltagere For spørsmål, ta kontakt med Tone Fleischer ( ) eller Ingvild Aas Grove ( ) 19

20 Åpne kurs fra Språksenteret Har dere ønske om et spesielt kurstema som omhandler barn og språk? Da er det fullt mulig å kontakte Språksenteret, så prøver vi å lage et kurs som passer akkurat for deres barnehage. Vi kan samarbeide om et avgrenset kurs som kan holdes i deres barnehage, eller evt. sammen med flere andre barnehager i et større lokale. Vi kan bidra på planleggingsdager, personalmøter, pedagogmøter, assistentmøter eller avdelings-/basemøter. Det er også mulig å planlegge et kursløp over tid med oppfølgingsdager eller «workshops». Aktuelle fagområder kan være Barns språkutvikling, Språkkartlegging eller Språkstimulering. Eksempler på temaer er: Språktilegnelse 0-6 år Språkvansker Språklydutvikling/uttalevansker Flerspråklig utvikling. Ulike systematiske kartleggingsverktøy Kartlegging av flerspråklige barn Kartlegging av språkmiljø. Hvordan skape gode språkmiljøer for flerspråklige barn Hvordan skape gode språkmiljøer for de yngste barna Begrepslæring Bruk av bok Bruk av dagtavle ipad og apper i språkarbeidet I tillegg kan vi selvfølgelig kontaktes dersom det er ønskelig med anonym konsultasjon/veiledning knyttet til enkeltbarn eller grupper av barn. Vi kommer gjerne flere ganger! Kontakt Språksenter for barnehagene: 20

21 KURS FRA HAUG RESSURSSENTER Tegn til tale Kursholder: Sidsel Haugen er spesialpedagog, Marthe Meo terapeut og familieterapeut. Hun har mange års erfaring fra Gartnerveien barnehage i Bærum. De siste 15 årene har hun arbeidet i barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus, med bl.a. alternativ kommunikasjon Innføring i teori rundt metoden «Tegn til tale» og praktiske øvelser. Kurset holdes over to kvelder. 10. mars kl og Haug ressurssenter Ansatte i barnehagen, 9. april kl foreldre, søsken og andre nærpersoner Påmeldingsfrist: 1. februar til Maks 25 deltakere. 10. sept.kl og Kunnskapssenteret, Ansatte i barnehagen, 8. oktober kl Rom 459 foreldre, søsken og andre nærpersoner Påmeldingsfrist: 21. august til 21

22 Tegn til tale for viderekomne Kursholder: Sidsel Haugen. «Tegn til tale for viderekomne» er beregnet for de som har gjennomgått et grunnkurs. Kurset vil bl.a. inneholde alfabetet og tall med tegn, tegn til sanger og oppbygging av setninger. 23.april kl Haug ressurssenter Ansatte i barnehagen, foreldre, søsken og andre nærpersoner Påmeldingsfrist: 19.mars til 29.oktober kl Kunnskapssenteret, Rom 459 Ansatte i barnehagen, foreldre, søsken og andre nærpersoner Påmeldingsfrist: 1.oktober til 22

23 2- dagers kurs : Barn med samspills- og kommunikasjonsvansker og autismerelaterte vansker Kursholdere: Hanne Abildgaard er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret. Hun er Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring. Har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme». Tine Bøe Joheim er utdannet førskolelær og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Hun er ansatt ved Haug ressurssenter avdeling barnehage, og har lang erfaring som pedagogisk leder og spesialpedagog i Bærum kommune. Har gjennom mange år vært foredragsholder ved Østlandske lærerstevne, og har holdt ulike kurs i kommunen. Kursdagene tar utgangspunkt i hvilke behov barna med ASF (autisme eller autismespekterforstyrrelse ) har for et spesielt tilrettelagt pedagogisk tilbud. Gjennom kursdagene belyser vi hvordan de voksne i barnehagen kan legge forholdene til rette for å gi disse barna en god hverdag i barnehagen. Kurset tar sikte på å skape trygge voksne som innehar en økt forståelse for og kunnskap om hvilke utfordringer barn med ASF står overfor. 16. september kl Nordhaug skole v/haug Alle og skole 14. oktober kl Påmeldingsfrist: 11.september. til 23

24 Godt fungerende barn innen autismespekteret Kursholder: Hanne Abilgaard og Tine Bøe Joheim Dette kurset tar utgangspunkt i barn som har ASF (autisme eller autismespekterforstyrrelse) og som er godt fungerende. Oppfølging av disse barna byr på litt andre utfordringer. Ikke minst er det viktig å fokusere på barnets opplevelse av seg selv og egen mestring, samt mulighet for å forbygge stress hos barna. 11. november kl Nordhaug skole v/haug skole Alle Påmeldingsfrist: 6.november til Åpne kurs fra Haug ressurssenter, avd. barnehage Lekoteket tilbyr utlån av leker, spill og annet relevant materiell som utvikler hovedområdene språk og begrep, sosialt samspill og kreativitet. Vi som arbeider på Lekoteket er spesialpedagoger og veiledere med lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Vi gir veiledning i bruk av leker og materiell med tanke på stimulering og samspill utfra barnets behov. Vi tilbyr veiledning og kurs for barnehagene. Vi kan skreddersy akkurat det kurset dere har behov for. Når det gjelder tematikk, form, tidspunkter og lengde på kurset er vi fleksible. Aktuelle temaer kan være Sosial kompetanse Lek Den tilstedeværende voksne Kontakt Hilde Teisbo og Anne Cathrine Bøe Joheim på Lekoteket. Telefon

25 PÅMELDING TIL KURSENE Se det enkelte kurs for påmelding. Påmeldingen må inneholde navn og stilling for hver enkelt deltaker. Av hensyn til vår rapportering til Fylkesmannen, må dette oppgis ved påmelding. Vi bekrefter påmeldingen med svar på e-posten. Det er vanligvis ikke påmelding til styrermøtene, men til enkelte møter blir det bedt om påmelding. KURSLOKALER Kunnskapssenteret, Otto Sverdrupsplass 4, inngang A, Sandvika. (Ved stasjonen) Kunnskapssenteret (det gamle), Malmskriverveien 4, Sandvika. (Tinghuset, inngang mot sjøen). Kommunegården ligger i Sandvika mellom Bærum kulturhus og Rådhuset. Adresse: Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika. Brambanigården, møterom. Rådhustorget 5, 3. etasje. (Vis á vis Rådhuset) Haug ressurssenter, Haug skole, Haugtunveien 3, (Avkjøring fra Griniveien) Nordhaug skole, gammel skolebygning ved Haug skole. EVALUERING AV KURS Vi setter stor pris på tilbakemelding fra barnehagene når det gjelder utbytte av det enkelte kurset. Send oss gjerne en mail med deres synspunkter til 25

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer