PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs"

Transkript

1 PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs Psykologspesialist Svein Folmo

2 Oversikt Hjerterehabilitering Historie Hjerterehabiliteringskurs LHL klinikk - Krokeidesenteret Prosjekter utvikling av metoder - forskning Psykososiale faktorer hjertelidelser Kognitiv terapimodell Kognitiv atferdsterapi (CBT) Kartlegging Individuelle konsultasjoner og gruppeorienterte tiltak Stress- mestring «mindfullness basert» MBCT Integrering av psykososiale tiltak i tradisjonelt hjerterehabiliteringskurs Kognitiv terapimodell som «driftsfilosofi» «mer pedagogikk enn terapi» psykoedukasjon Workshop i dag: hvordan bruker vi - og deler vi - våre kunnskaper med «hjertepasientene»/kursdeltakerne.

3 «Hjertepasienten» - kursdeltakeren - brukeren Opplevelse av hjertesykdom Diagnose - behandling Alder - livsfase Kjønn Sos.øk.status Kulturell tilhørighet «Frisk» - ferdigbehandlet Leve med hjertesykdom

4 HJERTE- REHABILTERING (Meland, J.G.: «Helhetlig hjerterehabilitering») Tiltak for pasienter med ulike typer hjertelidelser («infarkt, angina, hjertesvikt, klaffeopererte, transplanterte», ) De fleste har koronar eller ischemisk hjertesykdom (sykdom forårsaket av for liten blodtilførsel til hjertemusklene pga innsnevring eller tilstopping av kransårene) Hjerte- rehabilitering skal handle om pasienten ikke sykdommen, - ikke bare «hjertetrening» Målsettingen «å bedre pasientens kroppslige, mentale og sosiale funksjon og øke deres følelse av kontroll, velvære og tilfredshet med livet»

5 Tradisjonell hjerte- rehabilitering Informasjon - aktiviteter Hjerte- sykdom - medisiner Fysisk aktivitet / opptrening Kosthold Røyke- avvenning Arbeid trygd Stress- mestring Organiserte grupper for fysisk aktivitet Informasjon til familie/pårørende, arbeidsplassen «Hjertepasienten skal i størst mulig grad rehabilitere seg selv»

6

7 Hjerterehabilitering historie «Ut av sengen» «forsiktig gjenopptrening» «gjenvinne arbeidskapasitet» «jo mer trening jo bedre??» «fra treningsfysiologi til motivasjonspsykologi og pedagogikk» «systematisk pasientinformasjon» «livsstilsendring» «kursprogram for atferdsmodifikasjon» «forebyggende medisiner» «bedre samordning av behandling og rehabilitering» «helhetlig hjerterehabilitering tverrfaglige team» (sykepleier, lege, fysioterapeut, sosionom, psykolog) Individualisering (Mæland J.G. 2006, Helhetlig Hjerterehabilitering)

8 Fra «opptrening» til sekundærpreventive tiltak 1) «FOREBYGGE TILBAKEFALL» Dokumentasjon om effekt av hjerterehabiliterings- tiltak kurs. Se referanser. Kriterier for «god nok» rehabilitering «core components of cardiac Rehabiltation/Secondary Prevention Programs»

9 2000;102:

10 Guidelines - referanse European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): European Heart Journal (2012) 33,

11 Hjerterehabilitering psykososiale tiltak Referanser: Orth-Gomer K, Schneiderman N, Wang HX, Walldin C, Blom M, Jernberg T. Stress reduction prolongs life in women with coronary disease: the Stockholm Women Intervention Trial for coronary Heart Disease (SWITCH). Circulation 2003:108: Crosette S, Frasure-Smith N, Lesperance F. Clincial implication of a reduction in psychological distress on cardiac prognosis in patients participating in a psychosocial intervetion program. Psychosomatic Med 2001;63:

12 Hjerterehabilitering psykososiale tiltak Referanser: Linden W,Phillips MJ, Lecler J. Psychological treatment of cardiac patients: a meta- analysis. Eur Heart J 2007:28: Rees K,Bennet P, West R, Davey SG, Ebrahim S. Psychological intervention for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2004:2CD Whalley B, Rees K, Davies P, Bennet P, Ebrahim S, Liu Z, West R, Moxham T, Thompson DR, Taylor RS. Psychological intervention for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;8CD002902

13 Fra «opptrening» til sekundærpreventive tiltak 1) «FOREBYGGE TILBAKEFALL» Samordning tiltakskjede Sykehus behandling «Tidlig» rehabilitering Rehabilitering Videre oppfølging fastlege eventuelt hjertespesialist andre spesiaister (psykolog?) Repetisjonskurs

14 Hva er en psykososial faktor Defineres som: «en måling som potensielt kan relatere et psykologisk fenomen til et sosialt miljø og til sykdomsutvikling eller sykdomsprosesser (patogenese eller patofysiologiske endringer)». Vedr. hjertesykdom Inflammasjon Endokrine endringer og autonom dysfunksjon Endoteldysfunksjon og protrombotiske faktorer

15 Psykososiale risikofaktorer - hjertesykdom (European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012.: European Heart Journal (2012)33, ) Lav sos.øk. status Sosial isolasjon lav sosial støtte Stress i arbeid og familie Depresjon Angst Fiendtlighet og irritabilitet (hostility and anger) Type D - personlighet

16 Angst- og depresjon- lidelser assosiert med hjertesykdom Underdiagnostisert Dårlig medisinsk prognose Økt dødelighet Ref: Rozanski,A.,et al.: Impact of Psychosocial Factors on the Pathogenesis of Cardiovascular Disease and Implications for Therapy. Circulation,1999;99: Rozanski, A.,et.al: State of the art paper. The epidemiology,pathophysiology,and management of psychososcial risk factors in cardiac practice. J Am Coll Cardiol,2005;45: Skala,J.A., Freedland,K.E.,Carney,R.M., Heart Disease. Advances in Psychotherapy. Evidence- Based Practice.2005 Hogrefe&Huber Publishers. ISBN Bjerkeset,O., et al.: Anxiety and depression following myocardial infarction: gender differences in a 5-year prospective study. Journal of Psychosomatic Research 58 (2005)

17 Depresjon - hjertesykdom Ca 20 % vil ha en alvorlig depresjonslidelse første året etter akuttfasen av hjertesykdom Ca 30 % av hjertepasienter som ikke var depressive rundt akuttfasen vil utvikle en lettere eller alvorlig depresjon i løpet av det første året. Pasienter som ikke var depressive når de fikk diagnostisert hjertelidelse og som ikke tidligere i livet hadde vært depressive hadde liten risiko for å utvikle depresjon i løpet av det neste året. Ca 50 % av de som var alvorlig depressive når de fikk diagnostisert hjertelidelse var fortsatt depressive eller fikk tilbakefall det neste året. Ca 40 % av de som var lettere eller moderat depressive når de fikk diagnostisert hjertelidelsen utviklet en alvorlig depresjon i løpet av det neste året.

18 HAD- spørreskjema MULIGE TILFELLER AV ANGST, DEPR. (subklinisk angst- depr. hos 95 kursdeltakere) Angst- symptomer = 9,5 % Depresjons- symptomer = 7,3 % Summert angst og depresjons og mulige tilfeller : Angst problemer = 21 % ( 20 av 95) Depressive problemer = 10,5 % ( 10 av 95)

19 Rangering av HAD angstsymptomer (max sum skåre = 380) 1. Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv (97) 2. Jeg har hodet fullt av bekymringer (74) 3. Jeg føler meg nervøs og urolig (69) 4. Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje (68) 5. Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet (65) 6. Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler i magen (56) 7. Jeg kan plutselig få en følelse av panikk (38)

20 Rangering av HAD depresjons- symptomer (max sum skåre = 380) 1. Jeg føler meg som om alt går langsommere (76) 2. Jeg er i godt humør (52) 3. Jeg gleder meg fortsatt over tingene slik jeg pleide før (44) 4. Jeg ser med glede frem til hendelser og ting (38) 5. Jeg kan glede meg over gode bøker, radio og TV (32) 6. Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner (31) 4. Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut (19)

21 Type A - atferd Utålmodig, pågående, rastløs, aggressiv Prøver å oppnå mer og mer på mindre og mindre tid Kamp- innstilling, ivrig etter å konkurrere, ønsker anerkjennelse Har ofte uklare mål Involverer seg i prosjekter med stramme tidsfrister Til stadighet travel - i en slags alarmberedskap Aggressiv om blir begrenset eller stoppet

22 Kjernen i Type A atferd IRRITABILITET/AGGRESSIVITET en kontinuerlig følelse av frustrasjon, irritabilitet, sinne ( kamp- konkurranse holdning ) (Hostility fiendtlighet) TIDS - EFFEKTIVITET en nærmest konstant følelse av å være under tidspress (Time urgency)

23 Type D - atferd Ofte bekymret, pessimistisk lett irritabel, men lite selvhevdende Er usikker, reservert og hemmer følelser i sosiale situasjoner Opplever lite sosial støtte M.a.o. bekymret, irritabel, men viser det ikke, gjør ikke noe med det, opplever lite støtte fra andre.

24

25

26 «Guidelines» psykososiale faktorer (European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012.: European Heart Journal (2012)33, ) Etabler kognitiv- atferds- strategier for endring av livsstil «hjertesunne levevaner». Bruk spesialisert helsepersonell ved behov. For personer med høy risiko: Multimodale intervensjoner: Integrer medisinske ressurser, undervisning om sunn livsstil, fysisk aktivitet, stress- mestring, rådgivning om mestring v psykososiale problemer.

27

28 Integrering av KT modell - systemnivå Eiere styringsgrupper - organisering Personalet sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagog, sosionom, lege og psykolog % stilling. «Psykososiale tiltak: 15 % stilling prest/psykolog» Bevisstgjøring på rolle betydning - og for psykologiske aspektene ved hjerterehabilitering Opplæring, videreutdanning, veiledning, vedlikehold («kognitivt forum») Kursprogram - timeplan Kartlegging Utstyr/materiale «skjema» rutiner for registrering Møtene Agenda «regresjon til somatikk» «med legen på laget» «det vi driver med her er først og fremst atferdsendring» «en av mine viktigste oppgaver er å skape mest mulig trygghet»

29 Krokeidesenteret Prosjekter: : Hjerterehabiliteringsprosjektet : Vedlikehold av livsstilsendring og mestring av psykososiale problemer Fremtidens hjerterehabilitering Rapporter, hovedoppgave, dr. grad.: Folmo,Svein: Vedlikehold av livsstilsendring Wenneberg, A., Kolflåth O. B.: Hjerterehabilitering og emosjonell tilpasning, UiB Dr.grad: Mildestvedt T.: Motivating cardiac rehabilitation patients to maintain lifestyle changes, UiB 2008.

30

31 Oppsummering vedlikehold av livsstilsendring resultater etter 2 år De fleste ( over 90 %) oppnådde eller delvis oppnådde å vedlikeholde endringer mht fysisk aktivitet og kosthold. 55 % oppnådde å slutte å røyke Ca halvparten hadde en signifikant reduksjon av stress, emosjonelle vansker og jobb- relaterte problemer. Men % hadde fortsatt slike psykososiale problemer. Emosjonell tilstand ved kursstart predikete livsstilsendring 6 mnd og 2 år etter kurset.

32 Wenneberg, A., Kolflåth O. B.: Hjerterehabilitering og emosjonell tilpasning, UiB 2002.

33 Kognitiv terapi - modellen Menneskers følelser, kroppslige reaksjoner og atferd er påvirket av deres oppfattelse av hendelser. Det er ikke situasjonen som bestemmer hva en person føler eller gjør, men hvordan vedkommende konstruer den (Beck, 1964) Hendelse Tanke Reaksjon (følelser, atferd)

34 Kognitiv terapi- modell Tre typer kognisjon Bevisste viljestyrte tanker: eks problemløsning Automatiske («ubevisste») Grunnantagelser «jeg er andre er verden er» Leveregler «hvis så, hvis ikke så» Tenkning preget av «skulle, burde, må» Automatiske tanker Oppstår spontant, ikkeviljestyrt, kortvarig. Metakognisjoner Tanker om egne tanker, tankeprosesser og reaksjoner.

35 Hvorfor anvende kognitiv terapi- modell i hjerterehabiliteringskurs Tradisjonell hjerterehabilitering Informasjon, undervisning, rådgivning Strukturerte, fokuserte «kortidstiltak» Etablerte terapi- strategier for behandling av angstog depresjons- lidelser Kan læres og anvendes i «tverrfaglige» helse- sosialmiljø «Trening er og eksponering»

36 Sykdomskognisjoner Personlige/subjektive oppfatninger av sykdom og ledsagende forventninger videre behandling, forløp og funksjonsevne: Identitet - subjektiv diagnose og tilhørende symptomer Årsak - oppfatninger om årsaksforhold Tidslinje ideer om varighet ( akutt vs kronisk) Konsekvenser funksjon i arbeid, sosialt, emosjonelt Kur eller kontroll tanker om behandling (egen vs behandleres påvirkning, det å bli frisk vs fortsatt syk, eventuelt få tilbakefall. (Leventhal, 1985)

37 INDIVIDUELL PLAN FOR REHABILITERING,LIVSSTIL, MESTRING, M.M. UT FRA KOGNITIV MODELL Strukturert kartlegging Få frem og list opp klientens sentrale utfordringer/problemområder Bidra til refleksjon om prioritering blant disse, styrk egen motivasjon Sett spesifikke, konkrete mål (delmål) Utforsk - kontroll og betydning, mestrings- og resultat- forventninger

38

39 Fig. 1 - metoden U t v e k s l e i n f o r m a s j o n Flere tema Utforsk betydning Etabler kontakt Sett opp agenda Prioritert tema Vurder betydning og mestringsforventning og readiness Bygg mestringstillit R e d u s e r m o t s t a n d 39

40 Readiness for endring BETYDNING 0% Hvorfor skal jeg endre? Personlige verdier og forventinger til betydning av endring 50% 100% 100% KLAR FOR ENDRING? MESTRINGS- FORVENTNING OG TILLIT ( self- efficacy ) 0% Hvordan skal jeg gjøre det? I hvilken grad tror jeg at jeg kan greie det 50% 40

41 Anvendte kognitive strategier Strukturert dynamisk kartlegging og målformuleringer. Egen formulering av forventninger, målsettinger utfordringer (problemformulering) Aktiv dialog mellom personalet og kursdeltaker (intervju samtale i grupper) Oppfølging reformuleringer av mål underveis i kurset (individuelle samtaler) Evalueringer ukentlig i fagteamet. Oppsummering i grupper og individuelt ved kursavslutning.

42 Individuelle konsultasjoner : Hjerterehabiliteringsprosjektet : Vedlikehold av livsstilsendring og mestring av psykososiale problemer

43 Skjema D for kartlegging og prioritering av sentrale problemområder og utfordringer hos deltakere ved hjerterehabiliteringskurs. 1. SYMPTOM MESTRING 2. MEDISINSK OPPFØLGING 3. LEVEVANER: Kosthold Mosjon Røyking 4. STRESS: 4a. Registrere stress- symptomer 4b. Registrere stress- situasjoner 4c. Endre problemskapende reaksjonsmåter 5. Emosjonelle problemer: Engstelse/angst Nedstemt/depressiv Irritabilitet 6. Sosiale relasjoner og nettverk 6a Endre sentrale relasjoner 6b Sosial støtte 6c Praktisk hjelp 7. ARBEIDSFORHOLD: 7a Tilrettelegging av arbeid 7b Skifte jobb 7c Sykemelding 7d Uføretrygd 8. ANDRE PROBLEMER:

44 VIDEO - KASUS Mann 47 år Brannmann og ambulansesjåfør Ingen familiærpredisposisjon Ikke røyker Ikke overvekt Har trent mye Diagnose: H angina pectoris Behandling: ACB-operasjon (mislykket PTCA)

45 Kognitiv modell SITUA SJON UMIDDELBAR REAKSJON Overflate kognisjoner Typisk problemsituasjon Tanker Følelser Atferd Uenighet med kolleger Ikke lag problemer eller bråk anspent uvel irritert tilpasser seg, holder ut Underliggende kognisjoner (fundamentale grunnholdninger til seg selv, andre og omverdenen) jeg må være diplomatisk Jeg som person er ikke så viktig Jeg er svært utholdende en stayer Jeg forventer at andre er voksne/rasjonelle

46 INNSIKT Eg ser det klart nå, at med en jobb som det skulle eg vært mer tydelig, satt grenser for meg selv.. Eg trodde eg skulle greie det, var vant til å leve sånn, men eg ser det i dag at nok er nok, - og eg må uttrykke det

47 Stress - videokasus YTRE STRESS Typisk stress situasjon på arbeid: Uenighet konflikt Rolle mellomleder hvordan en har det Relasjoner til kolleger? OPPLEVD STRESS Ikke kontroll, uforutsigbarhet, hjelpeløshet: mestrer ikke. Individuell symptomutforming: Tanke-,følelses-,atferds- messig, og kroppslige reaksjoner hvordan en tar det Grunnleggende oppfatninger og holdninger til seg selv, andre og omgivelsene (personlighetsfaktorer)

48 Individuelle motivasjonssamtaler som tillegg til trad. Gruppebasert hjerterehab.kurs Gr 1 Trad. Hjerterehab.kurs Gr 2 Trad. Hjerterehab.kurs + 2 Kogn. Motiv.samtaler Ingen forskjell mellom gruppene m.h.t. vedlikehold av hjertesunne Levevaner 6 mnd og 2 år etter kurset

49

50 Fra individuelle konsultasjoner til grupper

51 Hvem er deltakerne ved hjerterehabiliteringskurs Data fra Krokeidesenteret

52 Deltakere ved hjerterehabiliteringskurs - demografisk data (Krokeidesenteret) Alder: gjennomsnitt 55 år Kjønn: menn: 80 %, kvinner 20 % Gift samboer: 80 % Skilt: 10 % Ugift: 2 % Enke- mann kvinne 8 %

53 Deltakere ved hjerterehabiliteringskurs - arbeid - trygd (Krokeidesenteret) Primærnæring: 3 % Sekundærnæring: 35 % Tertiærnæring: 46 % Uføretrygdet: 2 % Pensjonist: 14 %

54 Aldersfordeling Under 40 år: 4 % år: 19 % år: 43 % år: 29 % år: 5 %

55 Deltakere ved hjerterehabiliteringskurs - diagnoser behandling (Krokeidesenteret) Hjerteopererte: 38 % Infarkt 38 % Angina: 3 % Hjerteklaff opererte: 5 % PCI/ «kateterisering»: 11 % Andre hjerte-/kar- lidelser 5 %

56 Kursprogram timeplan 3 uker ( 105 timer) Trening 25 % (26 timer) Kosthold 6 % (7 timer) Røykeavvenning 3 % (3 timer) Arbeid og trygd 6 % (7 timer) Undervisning hjertesykdom og medikamenter - 3 % (3 timer) Undervisning om trening 5 % (5 timer) Psykososiale forhold og stressmestring 9 % (9 timer) Individuelle samtaler 38 % (40 timer) Annen informasjon aktiviteter - undervisning 5 % (5 timer)

57 PSYKOLOGEN «TIDLIG PÅ BANEN» 2. KURSDAG «PRESENTASJONSMØTE» PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTEREHABILITERING

58 Gruppeintervensjon introduksjon til kursprogrammet, presentasjon og utspørring om egne opplevelser, oppfatninger, ideer om sin hjertesykdom og rehabilitering. Hjertesykdom «Lyn» «Forberedt» Sykehus Behandling «Tomrom» Gjenvinne fysisk helse Psykososial funksjon Hjertesunn livsstil Forebygge/ sekundær prevensjon Livskvalitet (helserelatert) KURSPROGRAM Utgangspunkt i risikofaktorer - kunnskap om hjerte- sykdom, - sunnhet - mosjon/trening - Kosthold - Røyking - Psykososiale faktorer - «STRESS» og psykiske reaksjoner - engstelse angst - nedfor deprimert - irritabilitet - «Arv» «Trivselsfaktorer»

59 Gruppeintervensjon utspørring om egne opplevelser, oppfatninger, ideer om sin hjertesykdom, rehabilitering, målsettinger og forventninger, dvs deltakernes kognisjoner TIDEN FØR: «lyn» «forvarsel» «forberedt» SYKEHUSOPPHOLDET: «informasjon» HJEMKOMSTEN: Gjenoppta fysisk aktivitet Psykiske reaksjoner: «bedring» engstelig, nedfor, irritabel MÅLSETTINGER FORVENTNINGER: Mosjon/trening - kost røyking stress, psykiske reaksjoner

60

61

62

63

64

65

66

67

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Master of Public Health MPH 2013:2. Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering

Master of Public Health MPH 2013:2. Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering Carina Häggman Master of Public Health MPH 2013:2 Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

HOLD DEG FRISK! Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv.

HOLD DEG FRISK! Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv. 1 HOLD DEG FRISK! Foto: M. Stähli Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv. Av Psykolog Wenche Ilmork. Levert som

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer