Det er ikke alderen, men diagnosen som avgjør hvor trygg man er som trafikant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er ikke alderen, men diagnosen som avgjør hvor trygg man er som trafikant"

Transkript

1 Det er ikke alderen, men diagnosen som avgjør hvor trygg man er som trafikant Alena Høye (TØI) 12. mars 2014 Trygg Trafikk: Førerkort en menneskerett?

2 Eldre bilførere Tiltak «Høy» risiko? Dårligere bilførere? Sykere? Mobile? Alder eller diagnose - Hva sier forskningen? Legesjekk Kjørerestriksjoner Selvseleksjon Andre tiltak (vegtiltak, egentester,.) Heikkinen, S., Dukic, T., Henriksson, P., Høye, A., Peters, B., & Sagberg, F. (2010). Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. VTI-rapport 682. Linkøping, Sweden: Statens väg- Side och 2 transportforskningsinstitut.

3 Eldre bilførere Tiltak «Høy» risiko? Dårligere bilførere? Sykere? Mobile? Alder eller diagnose - Hva sier forskningen? Legesjekk Kjørerestriksjoner Selvseleksjon Andre tiltak (vegtiltak, egentester,.) Heikkinen, S., Dukic, T., Henriksson, P., Høye, A., Peters, B., & Sagberg, F. (2010). Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. VTI-rapport 682. Linkøping, Sweden: Statens väg- Side och 3 transportforskningsinstitut.

4 Har eldre høyere risiko? Ja, men Kjører mindre Får lettere skader Ofte sykdom som ulykkesfaktor Typisk ulykke: kryss, vikeplikt, dagtid, god vær, lav fart Er blitt bedre over tid: Mer kjøreerfaring Bjørnskau, T. (2011). Risiko i vegtrafikken TØI-Rapport 1164/2011. Ulleberg, P. & Sagberg, F. (2003). Syn og kognitiv funksjon blant bilførere over 70 år. TØI-Rapport 668/2003) Hakamies-Blomqvist, L., Raitanen, T., & O Neill, D. (2002). Driver ageing does not cause higher accident rates per km. Transportation Research Bedre helse (og høyere alder) Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 5(4), Cheung, I., & McCartt, A. T. (2011). Declines in fatal crashes of older drivers: Changes in crash risk and survivability. Accident Analysis & Prevention, 43, Sikrere Side biler 4

5 Er eldre dårligere bilførere? Ja, litt, men syn, oppmerksomhet, reaksjonstider og sykdom sier mer om kjøreprestasjon enn alderen Kjøreprøve med førere vs. 75+ De eldste kjører litt dårligere Testresultater sier mer om kjøreprestasjon enn alder Nedsatt synsskarphet under blending (Brightness acuity) Defekt i det sentrale synsfelt på minst ett øye (Amsler rutenett) Sen oppfattelse av elementer, problem med å være oppmerksom på flere elementer (Useful field of view) Kognitiv svikt / demens (Trail making test) Kjøreferdighet og ulykkesinnblanding? Kilde: Ulleberg, P. & Sagberg, F. (2003). Syn og kognitiv funksjon blant bilførere over Side 706 år. TØI-Rapport 668/2003)

6 Er eldre sykere enn yngre? Ja, men mye kan kompenseres "Nervøs lidelse" Nedsatt hørsel Risiko Nedsatt syn Nedsatt bevegelsesevne Hjerte-karsykdom Kilde: SSB 1996 Side 7

7 Føler eldre seg sykere? Dårlig egenvurdert helse og alder i Norge: Ja, men det er blitt bedre Kilde: SSB 2014 Side 8

8 Gir helseproblemer dårlig mobilitet? Dårlig egenvurdert helse og alder i Norge: Ja, mest for fotgjengere Hjorthol, R., Nordbakke, S., Vågane, L. et al. (2011). Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Side 9

9 Hvilke diagnoser medfører høy ulykkesrisiko? Progressive øyesykdommer 0.86 Synsfelt 0.90 Abnormal artieliell blodtrykk 1.03 Hjerteinfarkt 1.09 Redusert synsskarphet 1.13 Artritt / bevegelseshemming 1.17 Hørselssvekkelser 1.19 Alvorlig arytmi 1.27 Div. (hjeneslag, hjerneskade mv.) 1.35 Alzheimer, demens 1.45 Angina pectoris 1.52 Diabetes mellitus 1.56 Medikamente / psykoaktive stoffer (div.) 1.58 Epilepsi, andre anfall 1.84 Alkoholisme 2.00 Alvorlige mentale forstyrrelser 2.01 Rel. risiko (frisk fører = 1) Vaa, T. (2011). Kapittel 6.2 Helsekrav til førere. In: Trafikksikkerhetshåndboken. tsh.toi.no Side 10

10 Medfører medikamenter økt ulykkesrisiko? Smertestillende midler Penicillin Ja, noen mer enn alkohol, kokain og opiater Cannabis Astmamedisin Zopiklon (sovemiddel) Personskadeulykker Benzodiazepiner Kokain Dødsulykker Opiater Alkohol promille Relativ risiko (upåvirket = 1) Side 11 Elvik, T. (2012). Kapittel 8.15 Regulering og kontroll av kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika. Trafikksikkerhetshåndboken. tsh.toi.no

11 Eldre bilførere Tiltak «Høy» risiko? Dårligere bilførere? Sykere? Mobile? Alder eller diagnose - Hva sier forskningen? Legesjekk Kjørerestriksjoner Selvseleksjon Andre tiltak (vegtiltak, egentester,.) Heikkinen, S., Dukic, T., Henriksson, P., Høye, A., Peters, B., & Sagberg, F. (2010). Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. VTI-rapport 682. Linkøping, Sweden: Statens väg- Side och 12 transportforskningsinstitut.

12 Andel med for høy risiko Hva er en god test? Målgruppe Selvseleksjon Kriterium (alder / diagnose) Side

13 Andel med for høy risiko Hva er en god test? En som finner de med for høy risiko som ikke uansett slutter å kjøre, uten å ta førerkortet fra for mange med akseptabel risiko Hva er for høy risiko? Målgruppe Selvseleksjon Kriterium (alder / diagnose) Side

14 Virker legesjekk for eldre? Ikke som planlagt Studier i bl.a. Sverige, Finland, Danmark For bilister: Nei Ingen virkning Ikke lykkes å finne de «farligste» For fotgjengere: Virker mot sin hensikt Flere skadde / drepte fotgjengere Flere går uten førerkort Flere kvinner enn menn slutter å kjøre bil Mitchell, C.G.B. (2008). The licensing of older drivers in Europe A case study. Traffic Injury Prevention, 9, Hakamies-Blomqvist, L., Johansson, K. & Lundberg, C. (1996). Medical screening of older drivers as a traffic safety measure - a comparative Finnish-Swedish evaluation study. Journal of American Geriatrics Society, 45, Hakamies-Blomqvist, L. & Wahlström, B. (1998). Why do older drivers give up driving? Accident Analysis & Prevention, 30, s Side 15 Dobbs, B. M. (2008). Aging baby boomers-a blessing or challenge for driver licensing authorities. Traffic Injury Prevention, 9,

15 Virker kjørerestriksjoner?? Begrenset førerkort i Canada / Utah / Victoria Svært få med begrenset fk. Mange under 65 år Flere ulykker? Færre ulykker? Mulige forklaringer Mange tilpasser seg uansett Restriksjonene overholdes ikke Restriksjonene treffer ikke «høy-risiko» kjøring Marshall, S., Spasoff, R., Nair, R. & van Walraven, C. (2002). Restricted driver licensing for medical impairments: Does it work? Canadian Medical Association Journal, 167, s Vernon, D., Diller, E., Cook, L., Reading, J., Suruda, A. & Dean, M. (2002). Evaluating crash and citation rates of Utah drivers licensed with medical conditions, Accident Analysis and Prevention, 34, s Langford, J., & Koppel, S. (2011). Licence restrictions as an under-used strategy in managing older driver safety. Accident Analysis & Prevention, 43, Side 17

16 Virker selvseleksjon? Mange eldre kjører mindre Ved problemer i trafikken Ved alvorlige diagnoser I «farlige» situasjoner (mørke, dårlig vær, høy fart) Kvinner Noen overestimerer egne ferdigheter Høyest risiko Minst mottagelig for frivillige tiltak Hvor mange?? Ja for de fleste De andre er målgruppe for tiltak Rimmö, P.-A., & Hakamies-Blomqvist, L. (2002). Older drivers' aberrant driving behaviour, impaired activity, and health as reasons for self-imposed driving limitations. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 5(1), Naumann, R. B., Dellinger, A. M., & Kresnow, M.-j. (2011). Driving self-restriction in high-risk conditions: How do older drivers compare to others? Journal of Safety Research, 42, Langford, J., & Koppel, S. (2011). Licence restrictions as an under-used strategy in managing older driver safety. Accident Analysis & Prevention, 43, Wood, J. M., Lacherez, P. F., & Anstey, K. J. (2013). Not all older adults have insight into their driving abilities: Evidence from an on-road assessment and Side 18 implications for policy. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 68(5),

17 Virker andre tiltak? Opplæring Bilfører reduserer ulykkesinnblanding Kjøretrening kjøre mer eller sikrere? Egentester Opprettholde mobiliteten Målgruppe: Med selvinnsikt men for lite tilpasning Vegtiltak Kryss: Lysregulering, venstresvingfelt, rundkjøringer, sikt Vegbelysning Tilfartskontroll Sikre biler: Checkliste Heikkinen, S., Dukic, T., Henriksson, P., Høye, A., Peters, B., & Sagberg, F. (2010). Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. VTI-rapport 682. Linkøping, Sweden: Statens väg- och transportforskningsinstitut. Side 19

18 Alder eller diagnose? Alder Eldre har litt høyere risiko men ikke bare pga. alderen Risikoen er blitt lavere over tid Diagnose & ev. restriktive tiltak Ingen / usikker virkning på bilulykker Finner ikke de «farligste»? Samme effekt som selvseleksjon? Flere skadde fotgjengere Dårligere mobilitet Hvem har for høy risiko? Unge (18-24), innvandrere, MC-førere, Side

19 Side 21

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A15711 Åpen RAPPORT Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? Marianne Elvsaas Nordtømme, Dagfinn Moe, Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år

Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år Overskrift Virkninger av et evt. påbud om sykkelhjelm tofor barn og unge under 16 linje år Forklarende tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen t r a f i k

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken?

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? SINTEF A11940 Åpen RAPPORT Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? Dagfinn Moe, Marianne E Nordtømme, Liv Øvstedal, Isabelle Roche-Cerasi og Kristian Sakshaug SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger), P.O.Box 8046,

Detaljer

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O.Box 846, 468 Stavanger Tlf. 51875 E-mail: cb@iris.no,

Detaljer

Agathe Backer-Grøndahl Pål Ulleberg TØI rapport 943/2008. Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Agathe Backer-Grøndahl Pål Ulleberg TØI rapport 943/2008. Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko Agathe Backer-Grøndahl Pål Ulleberg TØI rapport 943/2008 Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko TØI rapport 943/2008 Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Detaljer

HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005

HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005 HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005 Utrykningspolitiets temahefte nr. 2/ 2009 Forord Politiets fokus i trafikksikkerhetsarbeidet må særlig rettes

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012 Mengdetrening Et kort blikk på dagens situasjon Og et lengre blikk på foreldres motivasjon Tommy Sørensen og Jim Aas Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikklærerutdanningen,

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z- hypnotika? Mona Solheim Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Detaljer

Trafikksikkerhet blant mc-førere

Trafikksikkerhet blant mc-førere Sammendrag: TØI-rapport 1075/2010 Forfatter(e): Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad og Juned Akhtar Oslo 2010, 104 sider Trafikksikkerhet blant mc-førere En studie av risikoutsatte undergrupper og mulige

Detaljer

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Anne-Kristine Schanke Sjefpsykolog, dr.philos. ved Sunnaas sykehus og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Per-Ola Rike

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle

Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Susanne Nordbakke TØI rapport 855/2006 TØI rapport 855/200 Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede bilens rolle Susanne Nordbakke

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Tirsdag den 23. august 2011 (Norsk præsentation)

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Overskrift Alkolås som alternativ til tap av førerett linje ved kjøring to med promille

Overskrift Alkolås som alternativ til tap av førerett linje ved kjøring to med promille Overskrift Alkolås som alternativ til tap av førerett linje ved kjøring to med promille Forklarende Rapport etter tittel arbeidsgruppens eller undertittel arbeid linje to R A P P O R T Trafikksikkerhet,

Detaljer

Temarapport om "Sikkerhet i bil"

Temarapport om Sikkerhet i bil Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Mer alkohol og medisiner blant eldre

Mer alkohol og medisiner blant eldre Mer alkohol og medisiner blant eldre Eldre drikker mer enn før og de bruker mer medisiner enn yngre mennesker, viser nordisk forskning. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter av rusmidler vil

Detaljer