Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser"

Transkript

1 Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser Eli Heggen Avdeling for preventiv kardiologi Ullevål l universitetssykehus 21. mars 2007

2 Vektklasser BMI (KMI) Vekt / høydeh 2 BMI Mager 18,5 Normal 18,5 24,9 Overvekt 25 29,9 Fedme grad 1 30 grad 2 35 grad 3 40

3 Liv og hoftevidde

4

5 Obesity Trends Among U.S. Adults BMI No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

6 Ikke bare i USA

7 Overvekt 1,7 milliarder overvektige mennesker i verden

8 Ifølge Verdens Helseorganisasjon (2006) er totalt 300 millioner av verdens voksne befolkning fete.

9 Global epidemi WHO antar at forekomsten av overvekt siden 1980 har tredoblet seg i visse områder av: Nord-Amerika, Midt-Østen, Australasia og Kina. Overvektsproblemet og dets følgesykdommer f øker raskere i mange utviklingsland enn i industrialiserte land.

10 Overvekt og fedme I USA er to tredeler (66 prosent) av befolkningen overvektig. I EU er tallet 45 prosent. Selv i Kina har 20 prosent av befolkningen høyere h yere BMI enn 25. Også når r det gjelder fedme er USA verst rammet. 30 prosent av den voksne befolkningen lider av fedme. I Europa topper Storbritannia listen med 23 prosent. i Tyskland er tallet 12 prosent i Italia er 8 prosent fedme.

11 Europa Andel i % med BMI>30 England Norge Tyskland Frankrike Italia %

12 Presseklipp

13 Fedmeutvikling i Norge

14 Andel fedme i % Norge 16% 18,5% Hos alle, bortsett fra 30-årige kvinner fra Oslo, var gjennomsnittlig BMI over 25 Kirsti Malterud, Tidsskrift DNLF, 2007

15 Oslo I Oslo er den voksne befolkningen tyngre i østlige enn i vestlige bydeler, særlig s gjelder dette kvinner. 40-årsunders rsundersøkelsene viser at andelen av befolkning med fedme er 2,6 ganger høyere h påp østkanten enn påp vestkanten. (Anne Karen Jenum) Blant innvandrere i Oslo varierer forekomsten av overvekt og fedme med etnisk bakgrunn. Andelen med BMI over 30 er størst blant kvinner fra Tyrkia og lavest blant menn fra Vietnam. Kvinner fra Sri Lanka og Pakistan har høyest h liv-hofte hofte- ratio. (Ref. Ref. Kumar BN m fl 2005)

16 Barn Også blant barn blir overvekts-problemet større og større. WHO beregner at 17,6 millioner barn under fem år r er overvektige. I EU er det 14 millioner overvektige barn under 13 år. 3 millioner av dem lider av fedme. Hvert år r vokser denne gruppen med barn (International Task Force on Obesity.)

17 Overvekt og fedme blant barn

18 Prevalence of overweight children aged between 4-11 years by country, latest available year, Europe % overwieght Russia Scotland Poland Germany Czech Republic Yugoslavia France Sweden England Portugal Greece Italy International Obesity Task Force (WHO 2004)

19 Barn og unge i Norge prosent er overvektige? Spørreunders rreundersøkelser blant norske åringer i seks fylker viser at i gjennomsnitt er 17 prosent av guttene 11 prosent av jentene overvektige. Veiing og måling m av barn i Oslo viser imidlertid høyere h tall; i 2004 var 21 prosent av 8-8 og 12-åringene overvektige. Andelen varierte fra 15 til 29 prosent i ulike bydeler. I andre fylker er det ikke gjort slike veie- og måleundersm leundersøkelser. Ref. Vilimas 2005.

20 Skolebarn i Oslo Bydel Overvekt % Indre øst 29 Indre vest 19 Ytre vest 15 Eldre drabantby 22 Ny drabantby 26 Totalt 21 Kostas Vilimas Kari Glavin Monica Larsen Donovan Tidsskr Nor Lægeforen 2005

21 Oslo åringer av begge kjønn er tyngre i østlige enn i vestlige bydeler. Blant innvandrerungdom i årsalderen i Oslo er fire til 12 prosent overvektige. Innvandrerungdom fra andre vestlige land, Øst-Europa og Midtøsten/Nord sten/nord-afrika hadde høyest h forekomst av overvekt (UNGHUBRO)

22 Syndromer med overvekt Prader-Willis syndrom - insidens en pr Spielmeyer-Vogts syndrom Bardet-Biedls Biedls syndrom Wilson-Turners syndrom X Tenk på det hvis andre anomalier eller utviklingsforstyrrelser Over 40 syndromer har eller kan ha overvekt som en del av det kliniske bildet For mange av overvektssyndromene er sykdomsgenet foreløpig ikke sikkert fastslått, men ett eller flere kandidatgener er funnet for de fleste.

23 Monogen arv Utvikling av fedme tidlig i barneårene rene Inngifte (recessiv arvegang for flere av de monogene fedmeformene) Spesiell fenotype, som økt lengdevekst og hyperinsulinemi hos barn (MC4R) hypogonadotrop hypogonadisme (leptin/leptinreseptor) blek hud, rødt r hår, h lavt nivå av ACTH og kortisol (POMC) hypoglykemi, med høyt h yt proinsulinnivå og lavt insulinnivå (PC1)

24 Monogen fedme 5 gener involvert i appetittkontroll Leptin Leptin-R PC1 POMC αmsh AGRP NPY NPY-R MC4-R Matinntak

25 Leptin -mangel Før og etter behandling med leptin

26 POMC Severe early-onset obesity, adrenal insufficiency and red hair pigmentation POMC mutations List & Habener N Engl J Med 2003; 348: 12

27 Arvelighet og fedme Genetic 67% Non-genetic 33% Hyperphagia Low activity 40% «Gluttony & sloth» 33% Low fidgeting 10%? High RQ 5% Low MR 12% (Ravussin & Bogardus Brit J Nutr 2000; 83: S17-20)

28 Samspill gener og miljø Genetisk fedme BMI Sterk predisposisjon Moderat predisposisjon Genetisk resistent Disponerende faktorer i miljøet

29 Miljøet Vi lever i et samfunn som frembringer fedme De som er genetisk disponerte blir overvektige Vi fristes døgnet d gnet rundt til sedat livsførsel fråtsing i mat Dette er et samfunnsproblem

30 Nøkler for å forstå overvekt Energi inn = energi ut + / - energi som lagres Vi har ubegrenset kapasitet til lagring av energi Alle er mer eller mindre utsatt: personer som lever i dag har hatt forfedre som måtte m overleve sult og lagre fett

31 The big two

32 Det gode liv?? Europeere er storspisere. En nordamerikaner i snitt inntar 143 gram fett og olje hver dag, en europeer 148 gram fett og olje. Vi spiser i snitt 100 kg kjøtt i året og inntar over 100 kg melkeprodukter. Verdensgjennomsnittet er henholdsvis 36 og 78 kg 41 prosent sa at de ikke hadde trent moderat de siste syv dagene, 17 prosent svarte at de ikke engang hadde gått g i ti minutter. 22 prosent satt stille mer enn seks timer hver dag. (Eurobarometer)

33 Mer stillesittende arbeidsliv Fra 1970 til 1990årene økte andel med stillesittende arbeid fra 20 til 30-40% hos menn fra 10 til 30% hos kvinner Graff Iversen 2001

34 Mindre fysisk aktive?

35 Fritidsaktive, men

36 Trening Tallene for 2005 tyder påp økt fysisk aktivitet i befolkningen. Det gjelder særlig s i grupper over 24 år. Det er en tendens til at tallene viser en kunstig høy h økning fra 2002 og fram til i dag. Rapporteringen kan i noen grad være v påvirket av medienes økte fokus påp inaktivitet. Generelt blir det vanskeligere og vanskeligere å fortelle om vaner og levemønstre som ikke er sosialt akseptert.

37 Sukker Undersøkelser viser at norske tenåringer spiser nesten dobbelt sås mye sukker som Verdens Helseorganisasjon og norske helsemyndigheter anbefaler. er.

38 På brustoppen Liter pr person (Bryggeriforeningen)

39 Alternative forklaringer Færre røykere r Søvnmangel Medikamenter Befolkningens alder og etnisitet Eldre mødre m Genetisk påvirkning p kan skje under svangerskapet, eller det kan stamme helt fra to generasjoner tilbake. Dermed er det mulig at dagens fedmeepidemi henger sammen med miljømessige messige endringer som påvirket p tidligere generasjoner. Feit velger feit Naturlig utvalg: Lubne mennesker får f r flere barn enn tynne mennesker. Stoffer som skaper endokrine forstyrrelser Innetemperatur Epidemi av adenovirus-36 Mer depresjon hos barn Mindre inntak av kalsium S W Keith, D T Redden,, P ; Putative contributors to the secular increase in obesity: exploring the roads less traveled; International Journal of Obesity,, 2006

40 Individet og livsfaser Slutter å spille håndball h eller ishockey Slutter å gå på byen og koser seg hjemme Svangerskap Tidsklemmen Røykeslutt Sykdom eller skade i belastningsapparatet Psykisk sykdom Sykemelding Medikamenter Energiforbruket går ned ca. 20% fra man er 30 til man er 50 år (men det gjør ikke appetitten.)

41 Psykososiale forhold Problemer i hjemmet - lite struktur Sykdom Rus Karriere Misbruk Mobbing Psykisk sykdom Lav utdanning Arbeidsledighet Dårlig økonomi

42 Medikamenter som øker kroppsvekten Antipsykotika Noen antidepressiva Litium Insulin og noen medikamenter for diabetes Noen antiepileptika Kortison (i høye h doser) P-piller?

43 Økonomiske årsaker Bedre økonomi jul hele året Maten relativt sett billigere usunn mat særligs Porsjonsstørrelser rrelser Åpningstider ikke bare Seven-eleven Reklame også til barn Salgsfremmende tiltak egen bransje

44 Flere kvinner har sykelig overvekt Det har vært v spekulert i flere mulige "kvinnespesifikke" årsaker til fedme Vektøkningen kningen i forbindelse med svangerskap Flere kvinner enn menn lider av spiseforstyrrelser Kvinner oftere er utsatt for seksuelt misbruk Arvelige faktorer Dårligere økonomi kan også ha en viss betydning Jøran Hjelmesæth

45 Fettvevet = endokrint organ utskiller en rekke signalstoffer adipokiner : leptin, resistin, adiponektin cytokiner med mange viktige funksjoner : regulering av energimetabolisme appetitt reproduksjon cellevekst.

46 Vekttap Vekttap Vekt Vektøkning kning Fettvev Fettvev Leptin Leptin Leptin Leptin Hypothalamus Hypothalamus Hypothalamus Hypothalamus Reaksjon Reaksjon på sult sult Reaksjon Reaksjon på fedme fedme Reproduksjons Reproduksjonsfunksjoner funksjoner Energi Energiomsetning omsetning Energi Energi-omsetning omsetning Temperatur Temperatur Matinntak Matinntak Matinntak Matinntak Parasympatisk Parasympatisk aktivitet aktivitet Sympatisk Sympatisk aktivitet aktivitet Leptin Leptin

47 Nye hormoner Hormoner er med påp å styre hvor mye vi putter i munnen. Hormonet PeptidYY (PYY) Produseres i maven når n r vi spiser Fiberrik mat som grønnsaker, som beveger seg lengre ned i tarmsystemet før f r de er fordøyd, stimulerer cellene til å produsere mer av hormonet PYY enn såkalt s "fast food", som hovedsakelig blir fordøyd i magen. Det forteller hjernen at vi er mette Overvektige mennesker har et lavere nivå av dette hormonet

48 Appetittregulering mer en leptin og insulin Paraventricular nucleus Y1R MC4R Thyrotropin-releasing, corticotropin-releasing, and melanin-concentrating hormones produced in different neurons of the paraventricular nucleus and lateral hypothalamic area. To forebrain and pituitary and adrenal glands. Ingestive and autonomic responses. PYY GHsR Ghrelin Y2R NPY AgRP POMC (α-msh) INSR + Y1R Arcuate nucleus LEPR Lateral hypothalamic area Insulin Leptin Nucleus of the solitary tract Pancreas Large intestine Stomach Adipose tissue Small intestine PYY

49 Fettet er godt beskyttet En rekke fysiologiske baner forsvarer kroppsvekten Hvis en svekkes, tar andre over Selv ved knock-out out gener, kompenserer andre baner Eksperimentelle knockouts av AgRP,, NPY, ghrelin har liten effekt påp kroppsvekten hos mus Vår biologi er innstilt på å sikre oss opplagsnæring som reserve til dårligere tider

50 Stor og sterk Over 50 prosent av barna som er med i Stor og Sterk - prosjektet har flerkulturell bakgrunn Et fellestrekk mange av barna har, uavhengig av kulturell bakgrunn, er at de bruker mye tid påp TV og PC. Mange oppgir at de sitter foran TV-en eller holder påp med PC- eller TV-spill fem til seks timer om dagen Det er enkelt, du skal bare forandre en ting, og det er hele livet ditt (Vibeke Fossum, Magnhild Pollestad)

51 Helsemessige konsekvenser

52 Metabolsk syndrom 5 risikofaktorer Abd fedme Blodtrykk Insulin resistens Dyslipidemi 1. Glukose =/>6,0 2. Livvidde >102 (94) menn eller > 88 (80) kvinner 3. BT > 130/85 4. Lav HDL kolesterol <1,0 menn <1,2 kvinner 5. Triglyserider > 1,7

53 Svært øket risiko Relativ risiko > 3 Diabetes Hypertensjon Dyslipidemi Tungpust Søvnapnoe Galleblæresykdom Haslam et al, BMJ 23. Sept., 2006

54 Diabetes - globalt

55 Diabetes - vekt

56 BMI og relativ risiko for type 2 diabetes i Nurses' health study Wild, S. H et al. BMJ 2006;333:

57 BMI hos de som har fått type 2 diabetes de siste 2 år Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: Copyright 2006 BMJ Publishing Group Ltd. population based diabetes register in Lothian, Scotland

58 Økning i blodtrykk sammenlignet med normalvektige. Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: Data from Health Survey for England, 2003

59 Hypertensjon Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: NHANES III study (Must et al).

60 Moderat økt risiko Relativ risiko 2-32 Koronar hjertesykdom og hjertesvikt Artrose (knær) Høy y urinsyre og urinsyregikt Svangerskapskomplikasjoner (bl. a preeclampsi) Haslam et al, BMJ 23. Sept., 2006

61 Risikofaktorer for hjertekar- sykdom 20 % 15 % Obesity High blood pressure High cholesterol 10 % 5 % 0 % Folkehelseinstituttet

62 Forekomst av nedsatt glukosetoleranse og diabetes hos 101 fortløpende pasienter behandlet for akutt hjerteinfarkt påp Ullevål

63 Forekomst av hjerteinfarkt i forhold til alder hos menn og kvinner med diabetes (n=379000) versus uten diabetes (n= ). (Tall fra Ontario (Canada) med oppfølging fra 1994 til 2000) Diabetes confers an equivalent risk to ageing 15 years (Booth GI et al, Lancet 2006; 368:29-36)

64 Noe økt risiko Relativ risiko 1-21 Mange krefttyper (mage-tarm, bryst, uterus, ovarier, prostata) Nedsatt fertilitet / PCO Korsryggplager Økt risiko under narkose Problemer hos foster/nyfødte

65 Andre helsekonsekvenser av en stadig tyngre befolkning % økt demensrisiko (Whitmer et al, BMJ April 2005) Økt impotens og prostatahyperplasi Mer enn doblet risiko for nyresvikt (HSU et al, 2006) Økte muskel/skjelett plager og sykemelding Mer reflux-plager

66 Psykiske problemer Fedme gir økt risiko for depresjon Helseundersøkelsen i Nord-Tr Trøndelag (HUNT), personer er inkludert, to helseundersøkelser med ti års mellomrom. Fedme gir ca 25% økt risiko for depresjon og angstlidelser Simon, Arch Gen Psychiatry. 2006; Lav selvfølelse, lelse, adferdsproblemer Nedsatt livskvalitet

67 Magefedme øker risiko uavhengig av BMI Aldersjustert CHD insidens/ person-år Høy ( 25.2) Middels ( ) Lav ( 22.1) Middels ( ) Lav ( 73.6) Livomkrets, tertiler (cm) Høy ( 81.8) BMI tertiler (kg/m 2 ) Rexrode KM et al. JAMA, 1998; 280:

68 Sykelig fedme kan mer enn doble risikoen for tidlig dødd kan forkorte livet med opptil 20 år. omtrent hver fjerde pasient har type 2 diabetes.

69 Dødelighet Lavest dødelighet d delighet : Kvinner med BMI påp Menn med BMI påp Personer som utvikler overvekt og fedme allerede i ungdomsårene ( år) har statistisk sett økt dødsrisikodsrisiko etter 30 års alder, sammenlignet med personer som ikke var overvektige i ungdomsårene ). (ref : Engeland A 2003).

70 Dødelighet og BMI hvor farlig er det å være tung?? personer fulgt i 10 år, Adams KF et al, NEJM 2006, Aug.. 24

71 Vektøkning kning Vekt som risikofaktor har størst betydning hvis vekten øker over tid. WHO anbefaler at man høyst h går g r opp 5 kilo i løpet l av voksen alder. Flere andre faktorer enn vekt og vektutvikling vil ha betydning for helsen: fysisk aktivitet forebygger røyking utgjør r en tilleggsrisiko.

72 Barn Spebarn som ligger høyest h i vekt/bmi eller små som legger påp seg raskt har økt risiko for senere fedme. (Acta( Paediatr. 2006) Blant barn med fedme i førskolealder, f vil 20-30% bli fete som voksne. Blant barn som ved års alder har en kroppsmasseindeks > 23 vil ca.75% bli fete i voksen alder.

73 Fødselsvekt I Norge

74 BMI ved 33 års alder etter kvartiler for kroppsmasseindeks ved 15 års alder, kjønnene samlet (n = 482). 18 års oppfølging Kjenn din kropp-undersøkelsen, Kvaavik

75 Foreldrenes vekt Barn under 10 år r med foreldre som er overvektige har betydelig økt risiko for å utvikle overvekt/fedme. Overvekt hos foreldrene synes å ha liten betydning for framtidig utvikling av fedme hos barn etter 10- årsalderen.

76 Nedsatt glukosetoleranse I en studie i USA påp barn (4-10 år) og ungdommer ( år) ble det funnet: nedsatt glukosetoleranse hos 25 % av barna 21 % av ungdommene Sinha,, N Engl J Med

77 Barnefedme og senere sykdom studier tyder påp økt: totaldødelighet delighet hos menn. diabetes hjerte-karsykdom tykktarmskreft og urinsyregikt hos menn artrose hos kvinner. senere psykososiale problemer, spesielt blant kvinner.

78 Epler og pærer de henger på trærne rne

Myter og realiteter om fedme og overvekt. Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14

Myter og realiteter om fedme og overvekt. Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14 Myter og realiteter om fedme og overvekt Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14 Specialists Media The public Primary and Preventive care Obesity Nutrition Economics Physical

Detaljer

Overvekt, kost & mosjon. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog Ullevål universitetssykehus mette.svendsen@uus.no

Overvekt, kost & mosjon. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog Ullevål universitetssykehus mette.svendsen@uus.no Overvekt, kost & mosjon Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog Ullevål universitetssykehus mette.svendsen@uus.no Regulering av kroppsvekt Kroppsvekten er nøye regulert (jfr BT) Endringer i vekten motvirkes

Detaljer

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie

Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Hvordan forebygge hjerte-karsykdom Hva er fakta, hva er myte? Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling Franklin BA et al. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2014 Hvilke hjerte- og karsykdommer

Detaljer

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF

Årsaker til overvekt. Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt. Nordlandssykehuset Bodø HF Årsaker til overvekt Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege ved Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF SYKELIG OVERVEKT VÅR TIDS SVØPE? - Energi inntaket oversiger

Detaljer

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)?

180 cm = 97 kg. 190 cm = 108 kg 200 cm = 120 kg. Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse. Hva vil det si å være fet (KMI=30)? Broen mellom fysisk aktivitet og folkehelse 1985 Professor dr. med. Roald Bahr Norges idrettshøgskole Ukjent

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet:

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Den vestlige verden opplever en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Hva gjør vi for å forebygge og behandle overvekt hos barn og unge? 1. juni 2011 Henriette Øien,

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013 Oslo 2.november 2013. Knut Weisser Lind. Primærforebygging av. hjertekarsykdom - eller kort om noen av vår tids livsstilsproblemer

LUNGEDAGENE 2013 Oslo 2.november 2013. Knut Weisser Lind. Primærforebygging av. hjertekarsykdom - eller kort om noen av vår tids livsstilsproblemer LUNGEDAGENE 2013 Oslo 2.november 2013 Primærforebygging av Knut Weisser Lind hjertekarsykdom - eller Lunger i praksis kort om noen av vår tids Kanebogen legesenter, livsstilsproblemer Har vi livsstilsproblemer

Detaljer

Ve rrdarl n 1. Diabetes og det metabolske syndrom - belyst med eksempler fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag

Ve rrdarl n 1. Diabetes og det metabolske syndrom - belyst med eksempler fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag Diabetes og det metabolske syndrom - belyst med eksempler fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag Åpent forum og faglig seminar, NSFLIS, Rica Hell fredag 23/9 2005 Kristian Midthjell Førsteamanuensis,

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Årsmøte Helsesøstre Oslo 14. januar 2014 Ragnhild Hovengen WHO Europa Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 17% 8-14% Lobstein et al, Obes

Detaljer

Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Status i Norge. Bjørn Guldvog

Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Status i Norge. Bjørn Guldvog Hvordan lager vi et sunnere samfunn? Status i Norge Bjørn Guldvog Diabetesforum 10.juni 2011 Utviklingen i norsk kosthold Forbruk og mål Forbruksundersøkelser 1977/79, 1989/91, 2007/09 1978 1990 2008 Mål

Detaljer

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Eva Gerdts professor dr. med. Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen Medisinsk leder Noninvasiv billeddiagnostikk Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down e, Prader-Willi e and Williams e Marianne Nordstrøm, Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnsoer Redusert helse og levealder

Detaljer

Overvekt, fedme og type 2 diabetes

Overvekt, fedme og type 2 diabetes Overvekt, fedme og type 2 diabetes Obesity is a disorder of the biological regulatory system that controls food intake and is not a weakness of character FRM3020 Arild Chr. Rustan Fedme Voksende helseproblem

Detaljer

Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge?

Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge? Overvekt og fedme- et økende problem i Innlandet og i Norge? Haakon E. Meyer Professor Avdeling for samfunnsmedisin Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt Andel (%) med fedme 40-42 år gamle

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Fedme i klinikken Møtet med folk. Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14

Fedme i klinikken Møtet med folk. Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14 Fedme i klinikken Møtet med folk Serena Tonstad Oslo universitetssykehus SERTON@ous-hf.no 21.10.14 Forventet levealder ved 40 år: Effekt av overvekt og fedme Framingham Heart Study Normal 18.5 24.9 kg/m

Detaljer

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011 Overvekt og mat Utsikten hotell Kvinesdal Mandag 12. desember 2011 Det må være balanse mellom energiinntak og energiforbruk Energiforbruk = Forbrenning Forbrenning Brennbart materiale Oksygen Forbrenning

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital NTNU / UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport 2016 www.hjerteinfarktregisteret.no Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår?

Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Støy og søvnforstyrrelser Hvilken betydning har dette for helsen vår? Konferansen «Må miljøvennlig energi støye?» MESH 12.03.2014 Gunn Marit Aasvang, Phd Avdeling for luftforurensing og støy Nasjonalt

Detaljer

Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen?

Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen? Diabetesepidemiologi Er det fortsatt en økning av type 2-diabetes? Hvordan går det med dem som får diagnosen? Diabeteskurs PMU 24. oktober 2016 Anne Karen Jenum, Professor UiO Institutt for helse og samfunn,

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Frisklivssentralen Bydel Grorud A- hus, 21. januar 2014 Ragnhild Hovengen WHO Europa Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 17% 8-14% Lobstein

Detaljer

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg

Type 2-diabetes og fedmekirurgi. Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Type 2-diabetes og fedmekirurgi Dag Hofsø Lege i spesialisering, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Tønsberg Bør pasienter med type 2-diabetes opereres? Disposisjon Forekomst av fedme og

Detaljer

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS introduksjon Polycystisk ovarial syndrom Antas foreligge hos 5-6% av befolkningen (opptil

Detaljer

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Førsteamanuensis Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole NIH Fitness Fagdag 11.3.2016 Disposisjon Fysisk aktivitet

Detaljer

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med Kan demens forebygges Knut Engedal, prof. em. dr.med Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Forebygging av koronar hjertesykdom ved barnefedme

Forebygging av koronar hjertesykdom ved barnefedme 1 Forebygging av koronar hjertesykdom ved barnefedme Arnt Erik Tjønna PhD, Forsker Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Regionalt senter for sykelig overvekt, St. Olavs hospital 2 3 (Ebbeling

Detaljer

Fettavleiring på feil sted ved diabetes årsaker og konsekvenser

Fettavleiring på feil sted ved diabetes årsaker og konsekvenser Nasjonalt Diabetesforum 2015 - Nytt fra forskningen Fettavleiring på feil sted ved diabetes årsaker og konsekvenser Kåre I. Birkeland Professor, Avdelingsleder Instittt for klinisk medisin, UiO Avdeling

Detaljer

Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt.

Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt. Pétur Benedikt Júlíusson, Jøran Hjelmesæth, Robert Bjerknes, Mathieu Roelants. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen. doi:10.45/tidsskr..0570. Dette appendikset er

Detaljer

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Nofima driver forskning og teknologioverføring i verdikjeden fra råvare til konsum

Detaljer

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Dr. Med.Grethe Støa a Birketvedt Aker Universitetssykehus Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Koronarsykdommens epidemiologi

Koronarsykdommens epidemiologi Koronarsykdommens epidemiologi Kaare Harald Bønaa Hjertemedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Avdeling for klinisk forskning, NTNU Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norsk hjerteinfarktregister. Årsrapport

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD.

Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD. Hvordan motivere til endring av levevaner? Erfaringsbasert kunnskap fra 22 års praksis. Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, PhD. Hvem er jeg? Utdannelse 2009 Universitet i Oslo, Philosophicum doctor

Detaljer

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt 14.12.2006 1 Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse i spørreskjema-undersøkelsen UNGHUBRO.

Detaljer

Kost - fysisk aktivitet og helse. Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo

Kost - fysisk aktivitet og helse. Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Kost - fysisk aktivitet og helse Sigmund A Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, Oslo Disposisjon Kost og helse Fysisk aktivitet og helse Kombinert kost og fysisk aktivitet

Detaljer

Hva viser resultater fra Barnevekststudien 2008 2012? Prosjektkurs for Barnevekststudien 2015

Hva viser resultater fra Barnevekststudien 2008 2012? Prosjektkurs for Barnevekststudien 2015 Hva viser resultater fra Barnevekststudien 2008 2012? Prosjektkurs for Barnevekststudien 2015 1 2 3 (kg) Bakgrunn Metode Resultater Oppsummering 33 Utviklingen av vekt hos 8-årige jenter, 1920-2012 31

Detaljer

Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i

Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i Livsstilsbehandling: bedre enn insulin i behandling av type 2 diabetes Grete Roede-kongressen 24.okotber 2009 Anne Marie Aas PhD/ klinisk ernæringsfysiolog Type 2 diabetes Høyt blodsukkernivå pga at insulin

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

FRILUFTSLIV OG HELSE. Friluftsliv og helse. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet FORSKNING I FRILUFT - 2002

FRILUFTSLIV OG HELSE. Friluftsliv og helse. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet FORSKNING I FRILUFT - 2002 FRILUFTSLIV OG HELSE Anita A. Aadland Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet Friluftsliv og helse Utfordringer - samfunnsutvikling Anita A. Aadland Sosial- og helsedirektoratet Livsstil: Dramatisk

Detaljer

Klinisk ernæring 07 Overvekt

Klinisk ernæring 07 Overvekt Definisjoner Overvekt Fedme: - en tilstand der mengden fettmasse er økt i en grad som gir økt risiko for sykdomstilstander Overvekt: BMI over 25 Fedme: BMI over 30 Prevalens av overvekt USA: 1 av 4 barn,

Detaljer

Sjømat og helse hos eldre

Sjømat og helse hos eldre Sjømat og helse hos eldre SJØMATKONFERANSEN 2012 Alfred Halstensen professor, overlege Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Randi J Tangvik klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Universitetet

Detaljer

Jakten på det gode liv. og de som ikke får det til? Om overvekt og fedme hos barn og unge

Jakten på det gode liv. og de som ikke får det til? Om overvekt og fedme hos barn og unge Jakten på det gode liv og de som ikke får det til? Om overvekt og fedme hos barn og unge 1 Hva er overvekt og fedme? Undervekt, normalvekt, overvekt og fedme er ulike kategorier på fordelingskurve for

Detaljer

Prosjekt Friskliv 2-12

Prosjekt Friskliv 2-12 Overvekt blant barn. Resultater fra kartlegging i tre kommuner 2012 Prosjekt Friskliv 2-12 Overvekt blant barn Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i prosjekt Friskliv 2-12 Gry Hübenthal, prosjektleder,

Detaljer

Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom

Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom et historisk, genetisk og fysiologisk perspektiv 19-Okt-2017 Trond Methi Medisinsk direktør Novo Nordisk 1990 (BMI 30) No data

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 = 29.10.2012 2 GL = 56 820 kcal 1,9 gr fiber 29.10.2012 3 En God Start 4 29.10.2012 4 De viktigeste utfordringene Redusere saltinntaket Fettkvalitet

Detaljer

Fettstoffer og kolesterol

Fettstoffer og kolesterol Fettstoffer og kolesterol Seminar kostkontakter Utsikten 12.12.11 Anne S. Amdal Fett I ernæringssammenheng snakker vi om tre typer fett. 1. Enkle lipider * triglyserider * Fettet vi spiser fra kosten er

Detaljer

Overvekt Utfordringer knyttet til individ og samfunn Lena Klasson

Overvekt Utfordringer knyttet til individ og samfunn Lena Klasson Overvekt Utfordringer knyttet til individ og samfunn Lena Klasson Regjeringens mål er å styrke befolkningens helse og redusere sosiale helseforskjeller. Dette innebærer at vi i tillegg til å arbeide for

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien»

Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» Barns vekst i Norge «Barnevekststudien» WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative Ragnhild Hovengen Folkehelseinstituttet Skolehelsetjenesten Helsedirektoratet Barnevekststudien i Norge Mål:

Detaljer

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg

Treadmill.mpeg. Samfunnet har endret seg Treadmill.mpeg Samfunnet har endret seg Utviklingstrekk Store endringer i livsstilen og mosjonsvaner i alderen 15-25 år. Mest kritisk mellom 17-20 år (Brevik & Vaagbø 1999) Ungdom trener like ofte i 2002

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander?

Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Hvilken dokumentasjon finnes på fisk som kan brukes til helsepåstander? Foto: NIFES Ingvild Eide Graff, Fungerende forskningssjef Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Livsstilssykdommer

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus

Spiseforstyrrelser ved diabetes. Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Spiseforstyrrelser ved diabetes Hans-Jacob Bangstad Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Min bakgrunn ungdom unge voksne utarbeidelse av veileder for helsepersonell Bodø 2006 2 Bodø 2006

Detaljer

Overvekts- og helseproblematikk blant barn og unge hvordan stoppe den negative utviklingen?

Overvekts- og helseproblematikk blant barn og unge hvordan stoppe den negative utviklingen? Overvekts- og helseproblematikk blant barn og unge hvordan stoppe den negative utviklingen? v/bård Kulseng, overlege og forsker på St. Olavs v/bård Kulseng, overlege og forsker på St. Olavs Trondheim 2.

Detaljer

Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima

Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima Nok mat til alle i 2050? Einar Risvik Forskningsdirektør Nofima En verden i forandring Miljøproblemer Ikke nok mat til alle Høye råvarepriser Store helsekostnader knyttet til mat Regionalisering Et åpnere

Detaljer

Hvordan vurdere overvekt hos barn? Prosjektseminar Barnevekststudien 2015 Ane Kokkvoll Overlege PhD Finnmarkssykehuset, Hammerfest

Hvordan vurdere overvekt hos barn? Prosjektseminar Barnevekststudien 2015 Ane Kokkvoll Overlege PhD Finnmarkssykehuset, Hammerfest Hvordan vurdere overvekt hos barn? Prosjektseminar Barnevekststudien 2015 Ane Kokkvoll Overlege PhD Finnmarkssykehuset, Hammerfest Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn Definisjon av overvekt og fedme

Detaljer

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv

Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv 1 Folkehelse i nordtrøndersk arbeidsliv Med vekt på rus og alkohol Forebyggende og helsefremmende arbeidsliv Levanger 3.6.2014 Professor dr. med. HUNT forskningssenter Overlege i psykiatri Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Livsstilsendring en endring for livet

Livsstilsendring en endring for livet Livsstilsendring en endring for livet Klinisk ernæringsfysiolog Randi Vassbotn Norheim www.matfordeg.no Livsstilsendring en endring for livet For faktisk å leve Mer overskudd Mindre sykdom Lengere levetid

Detaljer

Barn og unges helse i Norge

Barn og unges helse i Norge Barn og unges helse i Norge Else-Karin Grøholt Avdeling for helsestatistikk Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk sykehus og helsetjenesteforening Konferanse om barn og unges helse 8. februar 2010 Generell

Detaljer

Fysisk ak(vitet og dødelighet. Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Fysisk ak(vitet og dødelighet. Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål Fysisk ak(vitet og dødelighet Elisabeth Forfang, januar 2015 Seksjon for Hjerneslag Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hva vet vi? Jevnt fall i fysisk kapasitet, utholdenhet og muskelstyrke gjennom livet

Detaljer

Adferdsforstyrrelser med fokus på MAT

Adferdsforstyrrelser med fokus på MAT Adferdsforstyrrelser med fokus på MAT Ernæring og helse Mandag 27. november 2006 Auditorium 4, UiB Mone Sæland Spiseforstyrrelser Forekomst og symptomer Konsekvenser Behandling Hvordan presentere tema

Detaljer

Minoritetshelse Type 2 Diabetes

Minoritetshelse Type 2 Diabetes Minoritetshelse Type 2 Diabetes Minoritetshelse - Lik rett til god helse og helsetjenester 6.- 7. mai 2010 Diabetes prevalens i verden 2000, ca 171 millioner (2,8%) av verdens befolkning. 2030, ca 366

Detaljer

Hvorfor og hvordan vi skal forebygge?

Hvorfor og hvordan vi skal forebygge? 1 Hvorfor og hvordan vi skal forebygge? Skal vi primært screene på risiko eller skal vi rette våre tiltak mot hele befolkningen? HUNT forskningssenter 29.10.2010 Førsteamanuensis dr. med. HUNT forskningssenter,

Detaljer

Overvekt hos barn og unge AV NORA FRIIS LEGE I SPEIALISERING VED BARNEAVDELIGEN HFS BASERT PÅ FORELESNING AV POSTDOKTOR OG BARNELEGE ANE S KOKKVOLL

Overvekt hos barn og unge AV NORA FRIIS LEGE I SPEIALISERING VED BARNEAVDELIGEN HFS BASERT PÅ FORELESNING AV POSTDOKTOR OG BARNELEGE ANE S KOKKVOLL 1 Overvekt hos barn og unge AV NORA FRIIS LEGE I SPEIALISERING VED BARNEAVDELIGEN HFS BASERT PÅ FORELESNING AV POSTDOKTOR OG BARNELEGE ANE S KOKKVOLL 2 Målsetting Aktivitetskolen doktorgrad 2014 managing

Detaljer

Er det farlig å være tynn når man er gammel?

Er det farlig å være tynn når man er gammel? Er det farlig å være tynn når man er gammel? Ole Martin Steihaug Lege i spesialisering i geriatri ved Haraldsplass diakonale sykehus phd student universitetet i Bergen osteihaug@gmail.com @OleSteihaug

Detaljer

Hjerte og smerte ikke alltid menn

Hjerte og smerte ikke alltid menn Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Hjerte og smerte ikke alltid menn Kjønn og karsykdom Ingrid Os Professor dr.med. Varsellys for kvinnehjerter. Naudsynt med meir forsking og kunnskap om hjerte- og

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Helsepotensial - WHO Et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet kan redusere risikoen for: hjerte- og karsykdommer med 80%

Detaljer

Et sunt kosthold for god helse

Et sunt kosthold for god helse Et sunt kosthold for god helse Haakon E. Meyer Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt Nestleder, Nasjonalt råd for ernæring www.fhi.no www.fhi.no Mettede, trans og flerumettede

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Diabetes og fysisk aktivitet

Diabetes og fysisk aktivitet Kan vi gjøre noe for å forebygge diabetes og tidlig død? Diabetes og fysisk aktivitet Hvordan forebygge diabetes med fysisk aktivitet? Hvordan behandle diabetes med fysisk aktivitet? Mikkel Høiberg Endokrinolog

Detaljer

NORDISK TOPPMØTE om. psykisk helse. Oslo - Mandag 27. februar Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet

NORDISK TOPPMØTE om. psykisk helse. Oslo - Mandag 27. februar Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet NORDISK TOPPMØTE om psykisk helse Oslo - Mandag 27. februar 2017 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Hvorfor sliter unge psykisk? Hvordan kan vi forebygge psykiske plager og fremme god

Detaljer

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Stork Groruddalen Studien Kjersti Mørkrid Department of Endocrinology, Oslo University Hospital Institute of Clinical Medicine,

Detaljer

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag

Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013. Kostholdsforedrag Fagsamling for kontrahert personell 28.05.2013 Kostholdsforedrag Det finnes få eksempler på udiskutabel dokumentasjon innen ernæring, få forsøk som ikke kan kritiseres, gjendrives eller nytolkes. Mye arbeid

Detaljer

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp John-Bjarne Hansen, Professor K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning UiT Norges Arktiske Universitet Venøs trombose blodig alvor Lungeemboli kan medføre

Detaljer

Innvandrernes helse for alvor på dagsorden - Den store helseundersøkelsen i Oslo. Bernadette Kumar,, MD

Innvandrernes helse for alvor på dagsorden - Den store helseundersøkelsen i Oslo. Bernadette Kumar,, MD Innvandrernes helse for alvor på dagsorden - Den store helseundersøkelsen i Oslo Bernadette Kumar,, MD Et Flerekulturelt samfunn.? Hvem er innvandrere? Når kom de til Norge? Årsak til innvandring INNVANDRER

Detaljer

Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring Motivasjon og mestring Motivasjon: fra ønske til handling Hvordan stimulere til adferdsendring? Klargjøre forventninger og målsetninger Planlegging av konkrete endringer Styrke troen på egen mestring gjennom

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Mental helse Diabetes 2 Hjerte- og karsykdommer BMI kg (høyde x høyde) BMI 74 kg ( 1,73x 1,73) BMI = 24,72 6 Nye kostanbefalinger 2011

Detaljer

Hvordan forbedre det norske kostholdet? Statens, produsentenes og dagligvarebransjens rolle

Hvordan forbedre det norske kostholdet? Statens, produsentenes og dagligvarebransjens rolle Hvordan forbedre det norske kostholdet? Statens, produsentenes og dagligvarebransjens rolle LIV ELIN TORHEIM PROFESSOR I SAMFUNNSERNÆRING, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS LEDER AV NASJONALT RÅD FOR ERNÆRING

Detaljer

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER -

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - MEDISINSK KUR ELLER KIRURGI Jan Aaseth, Professor / forskningsrådgiver, dr med HiH/SI-HF DISPOSISJON DEFINISJON FØLGESYKDOMMER UTBREDELSE LIVSSTILSBEHANDLING: EN EGEN STUDIE

Detaljer

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013

Eldre, underernæring, beinhelse og fall. Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Eldre, underernæring, beinhelse og fall Hild Mari H. Kristoffersen klinisk ernæringsfysiolog 2013 Ernæringsrelaterte risikofaktorer for fall Ufrivillig vekttap Diabetes Undervekt /overvekt ØKT FALLRISIKO

Detaljer

Helsekompetanse stykkevis og delt eller gjennomgående og helt?

Helsekompetanse stykkevis og delt eller gjennomgående og helt? Helsekompetanse stykkevis og delt eller gjennomgående og helt? Helse- og omsorgskonferansen 2016 Thon Hotel Prinsen, Trondheim 27. og 28. september Professor/overlege Bård Kulseng Leder for Regionalt senter

Detaljer

Familiær hyperkolesterolemi (FH)

Familiær hyperkolesterolemi (FH) Familiær hyperkolesterolemi (FH) Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi (NKT for FH) FAMILIÆR HYPERKOLESTEROLEMI Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes en arvelig genfeil som gir

Detaljer

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen

Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012. Siri Carlsen Er kolesterol- og blodtrykkssenkende behandling det viktigste ved type 2 diabetes? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Rolf, f. -57 Gift, 2 voksne barn. Stillesittende arbeid. Type 2 DM fra 2010 BMI 30 Ingen

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

FOREDRAG 25.10.2014 Overvekt, gener og tarmflora. Stig Bruset Fastlege og spesialist i allmennmedisin Regnbuen Helsesenter

FOREDRAG 25.10.2014 Overvekt, gener og tarmflora. Stig Bruset Fastlege og spesialist i allmennmedisin Regnbuen Helsesenter FOREDRAG 25.10.2014 Overvekt, gener og tarmflora Stig Bruset Fastlege og spesialist i allmennmedisin Regnbuen Helsesenter TRENDER SISTE 15 ÅR HVA BLIR FASTLEGENS ROLLE? DEN IDEELLE SLANKEKUR 1. DU KAN

Detaljer

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus.

For mye mettet fett. kg/år (+26 kg fra -90) Altfor lite rå grønnsaker, frukt. 20% av matbudsjettet til godteri. i og brus. Blir vi syke av maten vi spiser eller ikke spiser? Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt Spesialist i Klinisk Farmakologi 07.09.10 Helsedirektoratet : Utviklingen i norsk kosthold 2009 For mye mettet fett

Detaljer