Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser"

Transkript

1 Overvekt hos barn og voksne - årsaker og helsemessige konsekvenser Eli Heggen Avdeling for preventiv kardiologi Ullevål l universitetssykehus 21. mars 2007

2 Vektklasser BMI (KMI) Vekt / høydeh 2 BMI Mager 18,5 Normal 18,5 24,9 Overvekt 25 29,9 Fedme grad 1 30 grad 2 35 grad 3 40

3 Liv og hoftevidde

4

5 Obesity Trends Among U.S. Adults BMI No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30%

6 Ikke bare i USA

7 Overvekt 1,7 milliarder overvektige mennesker i verden

8 Ifølge Verdens Helseorganisasjon (2006) er totalt 300 millioner av verdens voksne befolkning fete.

9 Global epidemi WHO antar at forekomsten av overvekt siden 1980 har tredoblet seg i visse områder av: Nord-Amerika, Midt-Østen, Australasia og Kina. Overvektsproblemet og dets følgesykdommer f øker raskere i mange utviklingsland enn i industrialiserte land.

10 Overvekt og fedme I USA er to tredeler (66 prosent) av befolkningen overvektig. I EU er tallet 45 prosent. Selv i Kina har 20 prosent av befolkningen høyere h yere BMI enn 25. Også når r det gjelder fedme er USA verst rammet. 30 prosent av den voksne befolkningen lider av fedme. I Europa topper Storbritannia listen med 23 prosent. i Tyskland er tallet 12 prosent i Italia er 8 prosent fedme.

11 Europa Andel i % med BMI>30 England Norge Tyskland Frankrike Italia %

12 Presseklipp

13 Fedmeutvikling i Norge

14 Andel fedme i % Norge 16% 18,5% Hos alle, bortsett fra 30-årige kvinner fra Oslo, var gjennomsnittlig BMI over 25 Kirsti Malterud, Tidsskrift DNLF, 2007

15 Oslo I Oslo er den voksne befolkningen tyngre i østlige enn i vestlige bydeler, særlig s gjelder dette kvinner. 40-årsunders rsundersøkelsene viser at andelen av befolkning med fedme er 2,6 ganger høyere h påp østkanten enn påp vestkanten. (Anne Karen Jenum) Blant innvandrere i Oslo varierer forekomsten av overvekt og fedme med etnisk bakgrunn. Andelen med BMI over 30 er størst blant kvinner fra Tyrkia og lavest blant menn fra Vietnam. Kvinner fra Sri Lanka og Pakistan har høyest h liv-hofte hofte- ratio. (Ref. Ref. Kumar BN m fl 2005)

16 Barn Også blant barn blir overvekts-problemet større og større. WHO beregner at 17,6 millioner barn under fem år r er overvektige. I EU er det 14 millioner overvektige barn under 13 år. 3 millioner av dem lider av fedme. Hvert år r vokser denne gruppen med barn (International Task Force on Obesity.)

17 Overvekt og fedme blant barn

18 Prevalence of overweight children aged between 4-11 years by country, latest available year, Europe % overwieght Russia Scotland Poland Germany Czech Republic Yugoslavia France Sweden England Portugal Greece Italy International Obesity Task Force (WHO 2004)

19 Barn og unge i Norge prosent er overvektige? Spørreunders rreundersøkelser blant norske åringer i seks fylker viser at i gjennomsnitt er 17 prosent av guttene 11 prosent av jentene overvektige. Veiing og måling m av barn i Oslo viser imidlertid høyere h tall; i 2004 var 21 prosent av 8-8 og 12-åringene overvektige. Andelen varierte fra 15 til 29 prosent i ulike bydeler. I andre fylker er det ikke gjort slike veie- og måleundersm leundersøkelser. Ref. Vilimas 2005.

20 Skolebarn i Oslo Bydel Overvekt % Indre øst 29 Indre vest 19 Ytre vest 15 Eldre drabantby 22 Ny drabantby 26 Totalt 21 Kostas Vilimas Kari Glavin Monica Larsen Donovan Tidsskr Nor Lægeforen 2005

21 Oslo åringer av begge kjønn er tyngre i østlige enn i vestlige bydeler. Blant innvandrerungdom i årsalderen i Oslo er fire til 12 prosent overvektige. Innvandrerungdom fra andre vestlige land, Øst-Europa og Midtøsten/Nord sten/nord-afrika hadde høyest h forekomst av overvekt (UNGHUBRO)

22 Syndromer med overvekt Prader-Willis syndrom - insidens en pr Spielmeyer-Vogts syndrom Bardet-Biedls Biedls syndrom Wilson-Turners syndrom X Tenk på det hvis andre anomalier eller utviklingsforstyrrelser Over 40 syndromer har eller kan ha overvekt som en del av det kliniske bildet For mange av overvektssyndromene er sykdomsgenet foreløpig ikke sikkert fastslått, men ett eller flere kandidatgener er funnet for de fleste.

23 Monogen arv Utvikling av fedme tidlig i barneårene rene Inngifte (recessiv arvegang for flere av de monogene fedmeformene) Spesiell fenotype, som økt lengdevekst og hyperinsulinemi hos barn (MC4R) hypogonadotrop hypogonadisme (leptin/leptinreseptor) blek hud, rødt r hår, h lavt nivå av ACTH og kortisol (POMC) hypoglykemi, med høyt h yt proinsulinnivå og lavt insulinnivå (PC1)

24 Monogen fedme 5 gener involvert i appetittkontroll Leptin Leptin-R PC1 POMC αmsh AGRP NPY NPY-R MC4-R Matinntak

25 Leptin -mangel Før og etter behandling med leptin

26 POMC Severe early-onset obesity, adrenal insufficiency and red hair pigmentation POMC mutations List & Habener N Engl J Med 2003; 348: 12

27 Arvelighet og fedme Genetic 67% Non-genetic 33% Hyperphagia Low activity 40% «Gluttony & sloth» 33% Low fidgeting 10%? High RQ 5% Low MR 12% (Ravussin & Bogardus Brit J Nutr 2000; 83: S17-20)

28 Samspill gener og miljø Genetisk fedme BMI Sterk predisposisjon Moderat predisposisjon Genetisk resistent Disponerende faktorer i miljøet

29 Miljøet Vi lever i et samfunn som frembringer fedme De som er genetisk disponerte blir overvektige Vi fristes døgnet d gnet rundt til sedat livsførsel fråtsing i mat Dette er et samfunnsproblem

30 Nøkler for å forstå overvekt Energi inn = energi ut + / - energi som lagres Vi har ubegrenset kapasitet til lagring av energi Alle er mer eller mindre utsatt: personer som lever i dag har hatt forfedre som måtte m overleve sult og lagre fett

31 The big two

32 Det gode liv?? Europeere er storspisere. En nordamerikaner i snitt inntar 143 gram fett og olje hver dag, en europeer 148 gram fett og olje. Vi spiser i snitt 100 kg kjøtt i året og inntar over 100 kg melkeprodukter. Verdensgjennomsnittet er henholdsvis 36 og 78 kg 41 prosent sa at de ikke hadde trent moderat de siste syv dagene, 17 prosent svarte at de ikke engang hadde gått g i ti minutter. 22 prosent satt stille mer enn seks timer hver dag. (Eurobarometer)

33 Mer stillesittende arbeidsliv Fra 1970 til 1990årene økte andel med stillesittende arbeid fra 20 til 30-40% hos menn fra 10 til 30% hos kvinner Graff Iversen 2001

34 Mindre fysisk aktive?

35 Fritidsaktive, men

36 Trening Tallene for 2005 tyder påp økt fysisk aktivitet i befolkningen. Det gjelder særlig s i grupper over 24 år. Det er en tendens til at tallene viser en kunstig høy h økning fra 2002 og fram til i dag. Rapporteringen kan i noen grad være v påvirket av medienes økte fokus påp inaktivitet. Generelt blir det vanskeligere og vanskeligere å fortelle om vaner og levemønstre som ikke er sosialt akseptert.

37 Sukker Undersøkelser viser at norske tenåringer spiser nesten dobbelt sås mye sukker som Verdens Helseorganisasjon og norske helsemyndigheter anbefaler. er.

38 På brustoppen Liter pr person (Bryggeriforeningen)

39 Alternative forklaringer Færre røykere r Søvnmangel Medikamenter Befolkningens alder og etnisitet Eldre mødre m Genetisk påvirkning p kan skje under svangerskapet, eller det kan stamme helt fra to generasjoner tilbake. Dermed er det mulig at dagens fedmeepidemi henger sammen med miljømessige messige endringer som påvirket p tidligere generasjoner. Feit velger feit Naturlig utvalg: Lubne mennesker får f r flere barn enn tynne mennesker. Stoffer som skaper endokrine forstyrrelser Innetemperatur Epidemi av adenovirus-36 Mer depresjon hos barn Mindre inntak av kalsium S W Keith, D T Redden,, P ; Putative contributors to the secular increase in obesity: exploring the roads less traveled; International Journal of Obesity,, 2006

40 Individet og livsfaser Slutter å spille håndball h eller ishockey Slutter å gå på byen og koser seg hjemme Svangerskap Tidsklemmen Røykeslutt Sykdom eller skade i belastningsapparatet Psykisk sykdom Sykemelding Medikamenter Energiforbruket går ned ca. 20% fra man er 30 til man er 50 år (men det gjør ikke appetitten.)

41 Psykososiale forhold Problemer i hjemmet - lite struktur Sykdom Rus Karriere Misbruk Mobbing Psykisk sykdom Lav utdanning Arbeidsledighet Dårlig økonomi

42 Medikamenter som øker kroppsvekten Antipsykotika Noen antidepressiva Litium Insulin og noen medikamenter for diabetes Noen antiepileptika Kortison (i høye h doser) P-piller?

43 Økonomiske årsaker Bedre økonomi jul hele året Maten relativt sett billigere usunn mat særligs Porsjonsstørrelser rrelser Åpningstider ikke bare Seven-eleven Reklame også til barn Salgsfremmende tiltak egen bransje

44 Flere kvinner har sykelig overvekt Det har vært v spekulert i flere mulige "kvinnespesifikke" årsaker til fedme Vektøkningen kningen i forbindelse med svangerskap Flere kvinner enn menn lider av spiseforstyrrelser Kvinner oftere er utsatt for seksuelt misbruk Arvelige faktorer Dårligere økonomi kan også ha en viss betydning Jøran Hjelmesæth

45 Fettvevet = endokrint organ utskiller en rekke signalstoffer adipokiner : leptin, resistin, adiponektin cytokiner med mange viktige funksjoner : regulering av energimetabolisme appetitt reproduksjon cellevekst.

46 Vekttap Vekttap Vekt Vektøkning kning Fettvev Fettvev Leptin Leptin Leptin Leptin Hypothalamus Hypothalamus Hypothalamus Hypothalamus Reaksjon Reaksjon på sult sult Reaksjon Reaksjon på fedme fedme Reproduksjons Reproduksjonsfunksjoner funksjoner Energi Energiomsetning omsetning Energi Energi-omsetning omsetning Temperatur Temperatur Matinntak Matinntak Matinntak Matinntak Parasympatisk Parasympatisk aktivitet aktivitet Sympatisk Sympatisk aktivitet aktivitet Leptin Leptin

47 Nye hormoner Hormoner er med påp å styre hvor mye vi putter i munnen. Hormonet PeptidYY (PYY) Produseres i maven når n r vi spiser Fiberrik mat som grønnsaker, som beveger seg lengre ned i tarmsystemet før f r de er fordøyd, stimulerer cellene til å produsere mer av hormonet PYY enn såkalt s "fast food", som hovedsakelig blir fordøyd i magen. Det forteller hjernen at vi er mette Overvektige mennesker har et lavere nivå av dette hormonet

48 Appetittregulering mer en leptin og insulin Paraventricular nucleus Y1R MC4R Thyrotropin-releasing, corticotropin-releasing, and melanin-concentrating hormones produced in different neurons of the paraventricular nucleus and lateral hypothalamic area. To forebrain and pituitary and adrenal glands. Ingestive and autonomic responses. PYY GHsR Ghrelin Y2R NPY AgRP POMC (α-msh) INSR + Y1R Arcuate nucleus LEPR Lateral hypothalamic area Insulin Leptin Nucleus of the solitary tract Pancreas Large intestine Stomach Adipose tissue Small intestine PYY

49 Fettet er godt beskyttet En rekke fysiologiske baner forsvarer kroppsvekten Hvis en svekkes, tar andre over Selv ved knock-out out gener, kompenserer andre baner Eksperimentelle knockouts av AgRP,, NPY, ghrelin har liten effekt påp kroppsvekten hos mus Vår biologi er innstilt på å sikre oss opplagsnæring som reserve til dårligere tider

50 Stor og sterk Over 50 prosent av barna som er med i Stor og Sterk - prosjektet har flerkulturell bakgrunn Et fellestrekk mange av barna har, uavhengig av kulturell bakgrunn, er at de bruker mye tid påp TV og PC. Mange oppgir at de sitter foran TV-en eller holder påp med PC- eller TV-spill fem til seks timer om dagen Det er enkelt, du skal bare forandre en ting, og det er hele livet ditt (Vibeke Fossum, Magnhild Pollestad)

51 Helsemessige konsekvenser

52 Metabolsk syndrom 5 risikofaktorer Abd fedme Blodtrykk Insulin resistens Dyslipidemi 1. Glukose =/>6,0 2. Livvidde >102 (94) menn eller > 88 (80) kvinner 3. BT > 130/85 4. Lav HDL kolesterol <1,0 menn <1,2 kvinner 5. Triglyserider > 1,7

53 Svært øket risiko Relativ risiko > 3 Diabetes Hypertensjon Dyslipidemi Tungpust Søvnapnoe Galleblæresykdom Haslam et al, BMJ 23. Sept., 2006

54 Diabetes - globalt

55 Diabetes - vekt

56 BMI og relativ risiko for type 2 diabetes i Nurses' health study Wild, S. H et al. BMJ 2006;333:

57 BMI hos de som har fått type 2 diabetes de siste 2 år Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: Copyright 2006 BMJ Publishing Group Ltd. population based diabetes register in Lothian, Scotland

58 Økning i blodtrykk sammenlignet med normalvektige. Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: Data from Health Survey for England, 2003

59 Hypertensjon Wild, S. H et al. BMJ 2006;333: NHANES III study (Must et al).

60 Moderat økt risiko Relativ risiko 2-32 Koronar hjertesykdom og hjertesvikt Artrose (knær) Høy y urinsyre og urinsyregikt Svangerskapskomplikasjoner (bl. a preeclampsi) Haslam et al, BMJ 23. Sept., 2006

61 Risikofaktorer for hjertekar- sykdom 20 % 15 % Obesity High blood pressure High cholesterol 10 % 5 % 0 % Folkehelseinstituttet

62 Forekomst av nedsatt glukosetoleranse og diabetes hos 101 fortløpende pasienter behandlet for akutt hjerteinfarkt påp Ullevål

63 Forekomst av hjerteinfarkt i forhold til alder hos menn og kvinner med diabetes (n=379000) versus uten diabetes (n= ). (Tall fra Ontario (Canada) med oppfølging fra 1994 til 2000) Diabetes confers an equivalent risk to ageing 15 years (Booth GI et al, Lancet 2006; 368:29-36)

64 Noe økt risiko Relativ risiko 1-21 Mange krefttyper (mage-tarm, bryst, uterus, ovarier, prostata) Nedsatt fertilitet / PCO Korsryggplager Økt risiko under narkose Problemer hos foster/nyfødte

65 Andre helsekonsekvenser av en stadig tyngre befolkning % økt demensrisiko (Whitmer et al, BMJ April 2005) Økt impotens og prostatahyperplasi Mer enn doblet risiko for nyresvikt (HSU et al, 2006) Økte muskel/skjelett plager og sykemelding Mer reflux-plager

66 Psykiske problemer Fedme gir økt risiko for depresjon Helseundersøkelsen i Nord-Tr Trøndelag (HUNT), personer er inkludert, to helseundersøkelser med ti års mellomrom. Fedme gir ca 25% økt risiko for depresjon og angstlidelser Simon, Arch Gen Psychiatry. 2006; Lav selvfølelse, lelse, adferdsproblemer Nedsatt livskvalitet

67 Magefedme øker risiko uavhengig av BMI Aldersjustert CHD insidens/ person-år Høy ( 25.2) Middels ( ) Lav ( 22.1) Middels ( ) Lav ( 73.6) Livomkrets, tertiler (cm) Høy ( 81.8) BMI tertiler (kg/m 2 ) Rexrode KM et al. JAMA, 1998; 280:

68 Sykelig fedme kan mer enn doble risikoen for tidlig dødd kan forkorte livet med opptil 20 år. omtrent hver fjerde pasient har type 2 diabetes.

69 Dødelighet Lavest dødelighet d delighet : Kvinner med BMI påp Menn med BMI påp Personer som utvikler overvekt og fedme allerede i ungdomsårene ( år) har statistisk sett økt dødsrisikodsrisiko etter 30 års alder, sammenlignet med personer som ikke var overvektige i ungdomsårene ). (ref : Engeland A 2003).

70 Dødelighet og BMI hvor farlig er det å være tung?? personer fulgt i 10 år, Adams KF et al, NEJM 2006, Aug.. 24

71 Vektøkning kning Vekt som risikofaktor har størst betydning hvis vekten øker over tid. WHO anbefaler at man høyst h går g r opp 5 kilo i løpet l av voksen alder. Flere andre faktorer enn vekt og vektutvikling vil ha betydning for helsen: fysisk aktivitet forebygger røyking utgjør r en tilleggsrisiko.

72 Barn Spebarn som ligger høyest h i vekt/bmi eller små som legger påp seg raskt har økt risiko for senere fedme. (Acta( Paediatr. 2006) Blant barn med fedme i førskolealder, f vil 20-30% bli fete som voksne. Blant barn som ved års alder har en kroppsmasseindeks > 23 vil ca.75% bli fete i voksen alder.

73 Fødselsvekt I Norge

74 BMI ved 33 års alder etter kvartiler for kroppsmasseindeks ved 15 års alder, kjønnene samlet (n = 482). 18 års oppfølging Kjenn din kropp-undersøkelsen, Kvaavik

75 Foreldrenes vekt Barn under 10 år r med foreldre som er overvektige har betydelig økt risiko for å utvikle overvekt/fedme. Overvekt hos foreldrene synes å ha liten betydning for framtidig utvikling av fedme hos barn etter 10- årsalderen.

76 Nedsatt glukosetoleranse I en studie i USA påp barn (4-10 år) og ungdommer ( år) ble det funnet: nedsatt glukosetoleranse hos 25 % av barna 21 % av ungdommene Sinha,, N Engl J Med

77 Barnefedme og senere sykdom studier tyder påp økt: totaldødelighet delighet hos menn. diabetes hjerte-karsykdom tykktarmskreft og urinsyregikt hos menn artrose hos kvinner. senere psykososiale problemer, spesielt blant kvinner.

78 Epler og pærer de henger på trærne rne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge

Overvekt og fedme hos barn og unge pedendony.qxp 01.06.2004 16:15 Side 4 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 6-23 Overvekt og fedme hos barn og unge Dagfinn Aarskog 1, Robert Bjerknes Seksjon for endokrinologi og metabolisme, Barneklinikken,

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

SAMMENDRAG AV NASJONALE RAPPORTER

SAMMENDRAG AV NASJONALE RAPPORTER SAMMENDRAG AV NASJONALE RAPPORTER! Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU- kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer bare synet til forfatteren, og EU- Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge rapport 21:2 Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Rapport 21:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks

Detaljer

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen

Sunne ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE. farlig? Er melkefett. mellommåltider. Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen Nr 1 2007 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Er melkefett farlig? Sunne mellommåltider Astrid Grydeland Ersvik: Gjeninnfør veiing i skolen ØKENDE OVERVEKT BLANT BARN I NORGE 4 innhold 1.07 4 Barn

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET

ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET GravidITET: Studie gir nye svar Les mer side 4 5 K2 undervurdert vitamin Les mer side 18 19 Kvinnens helse 7. utgave juni 2008 Susanne Wigene: Glad av å trene Les

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo

Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt 14.12.2006 1 Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse i spørreskjema-undersøkelsen UNGHUBRO.

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og Ingebjørg

Detaljer