Personentydig NPR og forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personentydig NPR og forskning"

Transkript

1 Personentydig NPR og forskning Camilla Stoltenberg Divisjon for epidemiologi Folkehelseinstituttet NPR-dagen

2 Personentydige NPR-data som nasjonal forskningsressurs Beskrive helsetilstanden i befolkningen Årsaker til sykdom Oppfølging av pasienter etter behandling

3 Forskning som plikt og rettighet Økende krav til kvalitet i helsetjenesten Økende profesjonalisering Pasientvern og personvern Utnytte fortrinn i Norge til å bidra internasjonalt

4 Forskning som plikt og rettighet Diskrimineres pasienter som ikke har kreftdiagnose? Janusbanken, Kreftregisteret: infeksjon og kreft Kan ikke gjøre tilsvarende for MS eller Alzheimer Hva gjør Norge ulikt Sverige, Danmark og Finland? Disse landene har personidentifiserbare pasientregistre, inkludert psykiske lidelser

5 Helseovervåking og forskning Folkehelseinstituttet kan ikke utføre oppgavene sine uten et personentydig NPR Beskrive helsetilstanden i befolkningen Finne årsaker til sykdom og død Utnytte ressursene i befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker

6 Personentydige NPR-data som nasjonal forskningsressurs Eksempler på hva vi IKKE kan gjøre i Norge

7 SverigeogDanmark Kilder Publiserte artikler Helseregistre redder liv og forbedrer livskvalitet Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Sverige 2002

8 Svenske studier som ikke kan gjøres i Norge 33 eksempler på viktige studier Hvorav 20 ikke kan gjennomføres i Norge Hva er det vi ikke får vite i Norge?

9 Svenske studier som ikke kan gjøres i Norge Gir arbeid ved billedskjerm fosterskader? Medisinsk fødselsregister, misdannelsesregister, pasientregister Ingen avgjørende holdepunkter for negative effekter Øker prøverørsbefruktning risikoen for fosteret og det nyfødte barnet? Medisinsk fødselsregister, misdannelsesregister, pasientregister, kreftregisteret Større risiko for skader, dels pga flere tvillinger Hva hendte med barn som ble født etter Tjernobyl Medisinsk fødselsregister, misdannelsesregister, pasientregister, kreftregisteret, spontanabortregister, med mer Færre graviditeter, flere legale aborter, ingen påviselige skader (misdannelser, kreft med mer)

10 Ikke i Norge Hvordan påvirker østrogenbehandling risikoen for brystkreft, hoftebrudd og hjerte- og karsykdom? Kreftregister, pasientregister, legemiddelregister Usikre funn. Høyere risk for brystkreft, men lavere for hoftebrudd, hjerteinfarkt og slag Har kvinner dårligere prognose enn menn etter hjerteinfarkt? Pasient- og dødsårsaksregisteret Kvinner under 50 år hadde høyere dødelighet enn menn, mens eldre menn hadde høyere dødelighet enn kvinner. Sannsynligvis fordi de yngre kvinnene oftere hadde diabetes.

11 Ikke i Norge Har kvinner høyere dødelighet enn menn etter koronarkar-kirurgi? Pasientregister, dødsårsaksregister 80% høyere dødelighet etter <30 dager, ingen forskjell etter korreksjon for alder og størrelse, ubetydelig forskjell etter 5 år Øker brystimplantat risikoen for senere bindevevsykdom? Pasientregister Ingen observerbar sammenheng

12 Ikke i Norge Øker eller minsker sosiale ulikheter i helse? Registre om utdanning, yrke, inntekt, bosted osv koblet med pasientregister, kreftregister og dødsårsaksregister Sosial ulikhet videreføres, øker i noen, reduseres i andre perioder Blir man syk av å være enslig mor? Folke- og boligtellinger, pasientregister, dødsårsaksregister Betydelig høyere risiko for sykdom og død

13 Ikke i Norge Minsker sykeligheten av hjerteinfarkt og har helsetjenestene bidratt til bedre overlevelse? Ved hjelp av pasientregister og dødsårsaksregister er verdens første nasjonale hjerteinfarktregister etablert. Tilsvarende i Danmark. Sykeligheten er redusert Dødeligheten etter infarkt har sunket, tyder på bedre behandling. Redder 3000 hvert år pga bedre behandling.

14 Ikke i Norge Er overlevelsen for pasienter som er innlagt for slag bedre? Pasientregister og dødsårsaksregister Klar reduksjon fra 1989 til 1997 tyder på effekt av slagenheter

15 Ikke i Norge Hvor stor er risikoen for selvmord hos pasienter som har vært innlagt for angst og depresjon? Pasientregister og dødsårsaksregister Betydelig høyere risiko for selvmord. 5X for angst og 11x for depresjon Får personer med psykiske lidelser adekvat behandling for sine øvrige helseproblemer? Pasientregister og dødsårsaksregister Høyere risiko for død, også forebyggbare og sykdommer som kan behandles

16 Ikke i Norge Kan vaksiner føre til autisme? Flere pasientregistre i Danmark, bl a psykiatrisk register, vaksinasjonsregister Barn som ble vaksinert fikk ikke hyppigere diagnosen autisme (Madsen et al, NEJM 2002) Hvordan kan vi forebygge selvmord? Dansk psykiatriregister og dødsårsak Barn som tar selvmord har ofte psykiatrisk diagnose, foreldre som selv har tatt livet av seg, mødre som er døde av andre årsaker

17 Ikke i Norge Er alle svenske landsting like gode til å behandle pasienter med hjerteinfarkt? Pasient- og dødsårsaksregister Stor variasjon i 28 dagers dødelighet. Resultatene er brukt til å redusere dødeligheten og utjevne forskjellene mellomlandsting

18 6 spørsmål om hjerteinfarkt Hvor mange fikk hjerteinfarkt i 2002? Hvor mange fikk sitt første eller sitt andre infarkt? Hva er effekten av ulike behandlingstiltak? Hvordan er overlevelsen etter hjerteinfarkt? Er overlevelsen bedre for menn enn for kvinner? Er det forskjeller mellom store og små sykehus? Norge har ingen av svarene!

19 Sverige har data, men ikke Norge! Sykelighet og dødelighet av hjerteinfarkt - menn i Sverige Antall per innbyggere Insidens Mortalitet Kilde: Hjärtinfarkter , Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum, juni 2003

20 5 spørsmål om abort Hvilken betydning har familieforhold/sivilstand? Hvilken betydning har kvinnens utdanning? Hvor mange innvandrerkvinner tok abort i 2002? Er det forskjeller mellom kvinner fra ulike land? Har det vært en økning i aborter de siste 5 årene?

21 Eksempel på registerstudie i Danmark Fødselsregisteret Abortregisteret (legalt provoserte aborter) Landspatientregisteret (tilsvarer NPR) Registeret over indvandrere og efterkommere (fødelandsregister) Familieforhold, utdanning og yrke Kilde: Rasch V et al. Når der ikke er noget tredje valg. Sundhedsstyrelsen, august 2004

22 Danmark har data, men ikke Norge Andel med abort i to perioder kvinner år Antall per 1000 kvinner Eks- Joguslavia Pakistan Somalia Vestlige innvandrere Danmark Kilde: Rasch V et al. Når der ikke er noget tredje valg. Sundhedsstyrelsen, august 2004

23 Personentydige NPR-data er avgjørende for at NPR skal være en nasjonal forskningsressurs Pseudonymt register vil være en klar forbedring Personidentifiserbart og kryptert gir samme grad av personvern, men høyere pasientvern og sikkerhet for at det vi finner er gyldig

24 Takk

25

26 Norge Eksempler på hva vi kan gjøre Kan bli bedre

27 5 spørsmål om perinatal helse Hvilken betydning har mors utdanning og økonomi for spedbarnsdød? fødselsvekt? keisersnitt? Hvilken betydning har etnisk bakgrunn? Hvilken betydning har fars utdanning og etniske bakgrunn?

28 Eksempel på registerstudier i Norge Følgende registre har vært sammenstilt: Medisinsk fødselsregister Dødsårsaksregisteret Fødelandsfilen Utdanningsfilen Folke- og boligtellinger

29 Sosial ulikhet og spedbarnsdødelighet Postneonatal dødelighet per levende fødte i forhold til mors utdanning < 10 år år > 12 år Klar sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og spedbarnsdød Kilde: Arntzen A et al. Int J Epidemiol 2004; 33:

30 Andel fødsler med keisersnitt i Norge Kvinner innvandret fra ulike land Norway Pakistan Turkey/Morocco Vietnam Horn of Africa Sri Lanka/India Chile/Brazil Philippines % Kilde:Vangen S et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79(7):553-8.

31 5 spørsmål om legemidler Hvor mange kvinner og menn bruker antidepressiva? Forebygger disse medikamentene selvmord? Hvor mange bruker hormonpreparater (HRT eller P-piller)? Øker disse risikoen for hjerte- og karsykdommer eller kreft? Får alle som trenger det kolesterolsenkende medikamenter? Langtidseffekter av cellegift (cytostatika)?

32 Kan et pseudonymt reseptbasert legemiddelregister gi svar? Datainnsamling startet i Folkehelseinstituttet Forventet antall resepter per år: ca 26 millioner Legemiddelbruker/pasient vil være entydig (alder, kjønn, bostedskommune) Rekvirent/lege vil være entydig (alder, kjønn, spesialitet) Offentlig statistikk vil være tilgjengelig i 2005 (fordeling av legemiddelbruk på kjønn, alder, geografi) Kunnskap om langtidseffekter av legemiddelforbruk vil ta mange år (men bruk av legemidler i sykehus mangler) Registeret vil kunne kobles mot øvrige sentrale helseregistre (forutsatt at disse også pseudonymiseres)

Gode helseregistre - Bedre helse

Gode helseregistre - Bedre helse Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt LMI 2010-05-25 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Geir Godager og Tor Iversen Institutt for Helse og samfunn,

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg Rapport 2007:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Inngifte i Norge Omfang og medisinske

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Anne Eskild, professor Universitetet i Oslo Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus Jordmordagene Oslo, 2009 Viktige samfunnshelsespørsmål siste 100 år

Detaljer

Bedre helse - større forskjeller

Bedre helse - større forskjeller rapport 2003:1 Bedre helse - større forskjeller En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97 Rapport

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011

Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011 Nøkkeldata til kommunene Byglandsfjord 16. september 2011 Implementering av ny folkehelselov : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter:

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer