Helse og sikkerhet ved komprimert arbeidstid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og sikkerhet ved komprimert arbeidstid"

Transkript

1 Helse og sikkerhet ved komprimert arbeidstid Petroleumstilsynet Tirsdag 5 desember 2006 Overlege Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt,

2 Disposisjon og begreper Enkelt historisk tilbakeblikk Lang arbeidsdag (komprimert arbeidstid - gjennomsnittlig normaltid over en periode, overtid gjelder utover normaltid) Helse Sikkerhet Akutteffekter Ulykker og feil i arbeidet Noe om skift- og nattarbeid Konklusjon 2

3 Arbeidsforhold og arbeidstid tidlig 1800-tall Den industrielle Kapitalisme havde saaledes ganske forrykket Arbejdernes Tilværelse. Den havde bragt Usikkerhed over den. Usikkerhed for Liv og Lemmer under den stadig truende Maskinfare og det usunde Fabrikliv. Usikkerhed for Livets Ophold, da Konjunktursvingninger og Kriser tvang Fabrikkene til Skiftevis Udvidelse og Indskrænkning af Virksomhed og derfor krævede Tilstedeværelsen av en industriell Reservehær. Og tvungen ind i Arbejdsdelingens Spændetrøie, under sjælløs Syslen med ét og det samme, gled arbejdsdagen, der kunde strække sig over timer, glædesløst hen. Axel Holck; i Gyldendals antologi om 1800-tallet fra 1920 skriver han om forholdene i arbeidslivet ved århundrets start. 3

4 Lang (komprimert) arbeidsdag/uke Helse 4

5 Helse og komprimert arbeidstid Økt forekomst av ryggplager ble funnet hos totalt ca sykepleiere som jobbet 12 timers skift sammenliknet med 8 timers skift (Lipscomb 2002) Generell helse ble redusert og smerte i nakke/skuldre samt tretthet økte i løpet et skift, en arbeidsuke og i løpet av et år med 15,5 timers skift for 48 tunnelarbeidere (Kecklund 2001) Arbeidsuke på 84 timer i bygg/anlegg (Øresundsbroen) viste ikke økt kortisol/kortison produksjon (Persson 2003) 12 timers hurtig roterende skift var assosiert med bedre subjektiv generell helse og mindre magetarm problem sammenliknet med 8 timers skift (Johnson & Sharit 2001 og Mitchell & Williamson 2000) 5

6 Lange arbeidsdager/uker Liu 2002 (Occup Environ Med): Kasus-kontroll studie med 260 menn alder med første gangs hjerteinfarkt, matchet i forhold til alder og bosted med 445 menn uten hjerteinfarkt Strukturert intervju om bakgrunnsfaktorer, arbeidstid per uke gjennomsnitt siste år og siste måned før infarkt Kontrollert for sigarettår, alkoholkonsum, vekt, forhøyet blodtrykk, diabetes, blodfetter, hjertekarsykdom hos foreldre, yrke og stillesittende arbeid 6

7 Liu

8 Lang arbeidsdag Sokejima 1998 (BMJ): Case-control studie med 195 menn alder med første gangs hjerteinfarkt, matchet ift alder og yrke med 331 menn uten iskæmisk hjertesykdom Spørreskjema baserte opplysninger om arbeidstid året før infarktet, samt en rekke psykososiale variabler og spørsmål om utbrenthet. Confounders ble kontrollert i pasientens journal eller i kontrollens bedriftshelsetjeneste (hypertension, diabetes, BMI, kolesterol, stillesittende arbeidstimer og røykevaner) Økt risiko ble funnet for arbeidsdager <7 t og arbeidsdager over 11 timer 8

9 Sokejima

10 Arbeidsrelatert sykdom/skade relatert til ukentlig arbeidstid Ca amerikanere ble fulgt fra års alder hvert annet år i 20 år Forekomst av selv-rapportert arbeidsrelatert sykdom eller skade relatert til varighet av total arbeidsuke (Dembe AE et al. The impact of overtime and long work hours on occupational injuries and illnesses.. Occup Environ Med, 2005, 62,588-) 10

11 Lange dager og overtid Risiko for arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer (Dembe, 2005) Arbeidsuke over 60 timer Økt risiko (hazard ratio) 1,23 Konfidensinter -vall (95% CI) 1,05-1,45 Arbeidsdag over 12 timer 1,37 1,16-1,59 Overtid 1,61 1,43-1,79 11

12 Lang (komprimert) arbeidsdag/uke Sikkerhet 12

13 Akutteffekter av komprimert arbeidstid Økt tretthet i nakke/skuldrer ved 12 timers skift sammenliknet med 8 timers skift og spesielt ved nattskift (Rosa 1998) Redusert oppmerksomhet og kognitive funksjoner i løpet av 12 timers skift sammenliknet med 7-8 timers skift (Macdonald & Bendak 2000) Økt søvnighet og mental tretthet i løpet av 15,5 timers skift og i løpet av uken hos 48 tunnelarbeidere. Redusert søvn mellom skift (Kecklund 2001) Ingen forskjell i reaksjonstid og oppmerksomhet ved 8 og 12 timers skift hos 28 elverksansatte (Axelsson 1998) Ingen endring i oppmerksomhet eller kognitive funksjoner ved 12 timers skift sammenliknet med 8 timers skift hos 22 kjernereaktoransatte (Smith 1995) 13

14 Relativ risiko for ulykker ved skiftarbeid 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 Dag Kveld Natt 0,4 0,2 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Folkard & Tucker

15 Ulykker og komprimert arbeidstid Ca amerikanere ble fulgt fra års alder hvert annet år i ca 20 år Ca 4100 arbeidet i produksjon, hvorav ca 600 i bygg og anlegg Multippel logistisk regresjon (Odds Ratio = OR) for selvrapporterte alvorlige skader relatert til arbeidsforhold (Dong X. Long working hours, work scheduling and work-related injuries among construction workers in the United States. Scand J Work Environ Health, 2005, 31, 329-) 15

16 Meget lang arbeidsdag/uke (her > 16 timer/80 timer) Lockley mfl. 2004: Intervensjonsstudie av 20 turnuskandidater på intensiv avdeling som fikk nytt vaktskjema fra 85 timer ukentlig (74-92, enkelte skift på >30 t) til 65 timer ukentlig (58-76, maks skift på 16 t) 3 uker på hvert skjema Dagbok, kollegaobservasjon og minst 3 døgn/uke kontinuerlig polysomnografi (registrerer våkensøvn ) Sov ca 6 timer mer per uke etter intervensjon Fra 0.75 til 0.33 episode med våkensøvn /time nattarbeid etter intervensjon Landrigan mfl. 2004: Fulgte 3 turnuskandidater under 1300 pasientdager før og 4 under 900 pasientdager etter intervensjon Reduksjon av alvorlige medisinske feil (136 vs 100) og alvorlige diagnostiske feil (19 vs 3) per 1000 pasientdager Lockley S.W. Mfl. Effect of reducing interns work hours on sleep and attentional failures. N Engl J Med, 351; 18: , October 28,

17 17 Landrigan C.P. mfl. Effect of reducing interns work hours on serious medical errors in intentensive care units. N Engl J Med, 351; 18: , October 28, 2004.

18 Lockley

19 Lockley

20 Moderat forlenget arbeidsdag (her 9-16 timer) Macias mfl. 1996: Gjennomgang av rapporterte nålestikk, spill av blod o.likn. i en 30-måneders periode hos helsepersonell på en intensiv avdeling. 411 tilfelle ble rapportert, spesielt av sykepleiere. Økt risiko den første time for alle vaktlengder og for de to siste timer av 12-timers vakt (ikke tilsvarende for 8-timers vakt ) 10-4 Macias D.J. Mfl. Effect of time of day and duration into shift on hazardous exposures to biological fluids. Acad Emerg Med, 1996; 3:

21 Rogers mfl. 2004: Prospektiv spørreskjemaundersøkelse av 393 heltids sykepleiere dekkende 5300 skift. To 14-dagers perioder brukte deltakerne logbok for anonym registrering av arbeidstid, overtid samt feil og nesten feil i arbeidet 40 % av skiftene var over 12 timer Økt risiko for feil med stigende arbeidstid, to ganger for timer og tre ganger større over 12.5 timer Moderat forlænget arbeidsdag (her 9-16 timer) - og overtid Rogers AE. Mfl. The working hours of hospital staff nurses and patient safety. Health affairs, 2004, 23,

22 Andel av tyske befolkning ift stigende arbeidstid, forekomst av ulykker og relativ risiko relatert til arbeidstid per dag (Hänecke K et al. Accident risk as a function of hour at work and time of day as determined from accident data and exposure models for the German working population. Scand J Work Environ Health, 1998, 24 suppl ) (Bygger på 1,2 miljoner anmeldte arbeidsulykker) 22

23 Konklusjon: Lang arbeidstid og overtid (relatert til normal arbeidsdag/uke): Økt tretthet, forekomst av subjektive plager, søvnvansker/nedsatt søvn og immunitet samt negative livsstilsfaktorer Økt dødelighet, spesielt hjerteinfarkt, spesielt over 11 timer per dag og over 60 timers arbeidsuke, ev bare ca 45 timer ukentlig for kvinner Økt risiko for muskelskjelettplager, spesielt ved fysisk og psykososialt belastende arbeid Økt risiko for ulykker, og andre feil i arbeidet, spesielt over 10 timers varighet Litt økt risiko for for tidlig fødsel Sannsynligvis også økt risiko for forhøyet blodtrykk og diabetes Arbeidsforhold av betydning for helse, STAMI-rapport, sept

24 24

25 Skift- og nattarbeid 25

26 26

27 Klokken 24 Klokken 24 Melatonin Reaksjonstid Triglyserider (fedt) Kroppstemperatur Årvåkenhet

28 28

29 Lange arbeidsdager - bra og dårlig! -Bra sosialt -Helsemessig + / - -Bortsett fra kombinasjon med overtid - Økt risiko for ulykker! 29

Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse

Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse Rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Arbeidsforhold av betydning for helse Rapport om internasjonal forskning på området arbeid og helse utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie

ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie ER HELSEMESSIGE OG SOSIALE KONSEKVENSER AV HELKONTINUERLIG SKIFTARBEID OG TURNUSARBEID FORSKJELLIGE? En litteraturstudie Forfattere: Kristin Bondevik, Inger Haukenes og Bente E. Moen Seksjon for arbeidsmedisin

Detaljer

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren

Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Sosiale

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Helse, mestring og skiftarbeid

Helse, mestring og skiftarbeid Helse, mestring og skiftarbeid Forfattere: Bjørn Lau og Cathrine Haugene Ljoså Dato: 26. 02. 2007 Serie: STAMI-rapport Årg. 8, nr. 1 (2007) ISSN:1502-0932 Utgitt av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Detaljer

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport)

Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Sykefravær i ulike bransjer: Utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport) Forfattere: Line Foss, Knut Skyberg Prosjektleder: Knut Skyberg,

Detaljer

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv faglig Skiftarbeid og søvn Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv Abstrakt: Introduksjon: Skiftarbeid kan ha flere helserelaterte konsekvenser. Vi undersøker hvordan skiftarbeid i helsesektoren

Detaljer

Helseeffekter av turnus og skift

Helseeffekter av turnus og skift Helseeffekter av turnus og skift Arbeidsmiljøkongressen Bergen 23. oktober 2014 Magnar Kleiven, Vivilja AS SKIFTARBEID Hva skjer med oss? SKIFTARBEID er en fordel for samfunnet er det en fordel for skiftarbeideren?

Detaljer

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Bente E. Moen, professor Arbeids- og miljømedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen 1 Hva jeg vil snakke om 1. Bakgrunn mest om kreft

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-11. Arbeidstid og helse. - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-11 Arbeidstid og helse - hva vet vi og hva kan vi gjøre? Til tillitsvalgte og verneombud Formålet med heftet er å bidra til at tillitsvalgte og verneombud får kunnskap om lov -og avtaleverk

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS

Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS NFFs Fagdager aktivitet og arbeidsliv Nakke- og skuldersmerter mest om risikofaktorer og noe om tiltak. Samt noe om MÅMS Domus Athletica 7. juni 2011, kl 10-11 Bo Veiersted, overlege, dr.med. Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel?

Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? Tom Sterud Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? I denne landsomfattende undersøkelsen blant nærmere 10 000 yrkesaktive

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Sammendrag Bakgrunn. I Norge har man ingen god oversikt over omfanget og alvorlighetsgraden av arbeidsskader. Materiale og metode.

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere Elisabeth Fevang Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført Artikel SVERRE NESVÅG TERJE LIE Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk privat arbeidsliv Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke studier om alkoholbruk blant ansatte i ulike deler av arbeidslivet.

Detaljer

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Projects at the National Institute of Occupational Health (NIOH) 2004 Innholdsfortegnelse Prosjekt Side Arbeidsfysiologisk seksjon Den nye arbeidsplassen

Detaljer