EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE"

Transkript

1 EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE Nordnorsk Opplevelseskonferanse Harald Furre, 13. november 2012

2 Vi gjør en forskjell! Visjon «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé «Gjennom skreddersydde, flerfaglige analyser og evalueringer utvikler vi viten og innsikt som gir våre kunder grunnlag for å ta bedre beslutninger.»

3 Kjernekompetanse Akademisk grundighet samt teoretisk og metodisk dybde som kreves i samfunnsvitenskapelig forskning. Forskning Kommunikasjon Kommunikasjon basert på de høyeste journalistiske standarder. Strategi Strategisk forståelse på nivå med toppledere.

4 Geografisk fokus Nasjonalt, nordisk og europeisk fokus I Norge, Danmark og Sverige er vi ledende innen våre områder. Nylig etablert i Finland. Vi samarbeider tett på tvers av de nordiske land. Del av sterke og veletablerte europeisk nettverk Gjør oss i stand til å utføre studier basert på etablerte vitenskapelige standarder og hente informasjon fra alle europeiske land. ENSR (European Network for Social and Economic Research) EES (European Evaluation Society)

5 Næringsklynger er et kjerneområde Programutvikling Evalueringer Analyser Kurs Prosesser Veiledning

6 Vi er på den globale konkurranse-arenaen We re in a race with other regions around the world to see who can be the most productive place to do business. We re in a race to see who can be the most innovative place to do business, where it s easiest to do new things, where it s easiest to come up with new products. Prof. Michael Porter Harvard Business School That s the competition we re in.

7 Hva er klynger? En geografisk konsentrasjon av: spesialiserte firma, relaterte virksomheter, fokuserte forsknings- og utdanningsinstitusjoner, finansieringsmiljøer, innovasjonsselskaper og offentlige aktører som har relasjoner og som samarbeider.

8 Oppgraderingsmekanismer i klynger Kritisk masse Felles base av kvalifisert arbeidskraft, lokale leverandører, nettverk, møtesteder, utdanningstilbud Innovasjonspress Konkurranse mellom bedriftene, sterke lokale kunder. Kunnskapsutvikling og -spredning Local buzz, spinn-offs, flyt av arbeidskraft, samarbeid og nettverk Kollektiv læring Samarbeid om krevende innovasjonsprosjekter, felles utdannings- og forskningsaktiviteter. Innovasjon og konkurranseevne Globale forbindelser Strategiske partnere utenfor klyngen, samarbeid med internasjonale innovasjons- og produksjonsnettverk, internasjonalt eierskap

9 Viktige elementer i innovative klynger Kjernebedrifter

10 Et klyngeinitiativ er.. et organisert samarbeid mellom bedrifter, myndigheter og akademia innenfor et avgrenset geografisk områder som Samarbeider for å nå felles mål, Utvikler nære forbindelser og arbeidsfellesskap for å styrke klyngens konkurransedyktighet

11 Fra klump til klynge Bedrifter FoU, utdanning og andre inst. Ofte et klyngesekretariat Individer Relasjoner

12 Evaluering av klyngeprosjekter - fokus Internt og ekstern formål Internt; redskap for videreutvikling Eksternt; dokumentere hva innsatsen har bidratt til. Ulike evalueringer på ulikt tidspunkt Nullpunkt; status ved oppstart Underveis; Er vi på vei mot å nå målene? Slutt; Har vi nådd målene og hva kan vi lære? Evalueringer kan gjøres intern eller ved hjelp av eksterne krefter Internt; nullpunkt, selvevaluering i styringsgruppen, spørreundersøkelse til medlemmer. Avhengig av graden av sensitiv informasjon. Eksterne krefter; uavhengig, ekstern vurdering, evalueringsfaglig riktig.

13 Evaluering av klynger - metoder Klynger arbeider med komplekse utviklingsprosesser. Ulike metoder nødvendig metodetriangulering Dokumenter Historier (intervjuer, case etc) Tall Faktabasert evaluering nødvendig. Et solid teorifundament kreves.

14 Klyngeutvikling tar tid Aktivitet resultat effekt Kilde: Oxford Research AS

15 CORE Oxfords konsept for evaluering av klynger Kilde: Oxford Research AS

16 Klyngeteori og programteori kobles Klyngeteori Programteori C O R E Konsept Metode Kilde: Oxford Research AS

17 CORE Governance Fasilitering og organisasjon Samarbeid og tillit Strategi og forankring Kritisk masse Synliggjøring og attraktivitet Etc. Kilde: Oxford Research AS

18 CORE - impacts Innovasjonsevne og -aktivitet Kompetanseheving Internasjonalisering Kommersialisering Etc. Kilde: Oxford Research AS

19 CORE - Effects Verdiskaping Konkurransekraft Lønnsomhet Produktivitet Kilde: Oxford Research AS

20

21 EVALUERING AV ARENA INNOVATIVE OPPLEVELSER Narvik,

22 Hovedpunkter Opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter i Nordland (og Svalbard) Leveransen i sentrum (Gåsehud) 2008: Små, sesongbaserte bedrifter kun inkrementell innovasjon. Minimal forskning på reiseliv i regionen. 2012: Mer profesjonaliserte, kompetente bedrifter med høy selvtillit og refleksjon om eget produkt, forskningsbasert innovasjon. Nasjonalt tyngdepunkt i forskning på reiseliv. Bedriftene argumenterer for at Arenadeltakelsen gjenspeiles på bunnlinjen. Tett samarbeid med FoU-sektoren. Arena-prosjektet som gravitasjonspunkt har utløst storsatsing på reiselivsforskning. Synligheten gjennom Arena utløste satsing på design (IN og Norges Designråd). Avleggere i form av mindre bedriftsnettverk (Arctic Delight og Opplevelsesnettverk Nordland).

23 Metode Dokumentstudier Intervjuer Individuelle Gruppe-intervju Spørreundersøkelse til alle bedriftene Veldig god svarprosent Tall fra nullpunktsanalyse og midtveisevaluering gjennomført av Nordlandsforskning

24 Prosjektets målsettinger Hovedmål Prosjektet skal bidra til at bedriftene dobler egen omsetning i løpet av 5 år. Delmål Større verdiskaping per gjest Økt attraksjonskraft (opplevelsesverdi) herunder mer fornøyde gjester og økt grad av gjenkjøp på produktene hele året Etablere en ledende næringsklynge på fremmøtebasert opplevelsesproduksjon i Norge som motor i utviklingen av næringen i landsdelen Utvide klyngen til 35 bedrifter Strategiske innsatsområder Fornye og videreforedle opplevelsesproduksjonen (innovasjon) Økt internasjonalisering og styrket markedsutvikling Stimulere kompetanse- og nettverksutvikling (kompetanseheving, nettverksbygging, triple helix, utdanningstilbud) Rammebetingelser

25 Måloppnåelse medlemmenes vurdering

26 Måloppnåelse programmets mål

27 Utvikling av relasjoner

28 Utvikling av kunnskap

29 Viktighet av prosjektet for egen bedrift

30 Innfrielse av forventninger

31 Nytten av prosjektet

32 Tilfredshet med prosjektledelsen

33 Innovasjon i bedriftene

34 Oxfords vurdering prosjektets måloppnåelse Dobling av omsetning i løpet av fem år Større verdiskaping per gjest Økt attraksjonskraft Bli en ledende næringsklynge innen fremmøtebasert opplevelsesproduksjon Utvide klyngen til 35 bedrifter

35 Vår vurdering programmets mål 1. Økt internt og eksternt samspill Faste, organiserte samarbeidsfora og møteplasser. Økt tillit og reduserte barrierer for samarbeid mellom deltakerne. Nye eller forsterkede relasjoner med eksterne aktører, nasjonalt og internasjonalt. 2. Mer innovative og samarbeidsorienterte bedrifter Samarbeidsgrupperinger med innovasjon som formål. Konkrete innovasjonsprosjekter basert på samarbeid mellom flere aktører. Deltakerbedrifter med høyere innovasjonsevne og - aktivitet. 3. Mer næringslivsorienterte FoU- og utdanningsmiljøer Økt engasjement fra FoU-miljøene i utviklingsprosesser og -prosjekter. Økt engasjement fra utdanningsinstitusjoner for å bidra til langsiktig tilgang på kvalifisert personell.

36 Hovedkonklusjon et svært vellykket prosjekt Suksesskriterier Solid arbeid i forprosjektfasen God seleksjon av bedrifter Bedriftene i førersetet Bruken av LEO-konseptet Kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap Koblingen mot forskning og andre forskningsprogrammer VRI Nordland Opplevelser i Nord En god prosjektledelse

37 Evaluators tankekors God nok kjede fra utvikling av kunnskap til implementering i hver enkelt bedrift? Bare ett nivå i verdikjeden representert Samme typen bedrifter Krevende kunder, underleverandører etc ikke representert i særlig grad Internasjonale impulser, men ikke gjennom direkte eierskap eller deltakelse Kobling mot kapitalkilder ikke gjort

38 Takk for oppmerksomheten!

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik

Av Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary G. Billington, Geir Bye, Helge Svare og Marina Solesvik Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med? Jeg har sett og studert hundrevis av klynger rundt om i verden. Jeg har sett veldig gamle klynger med lange tradisjoner og unge klynger

Detaljer

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra 1.10.2014 Tromsø 29.4.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Klyngens utgangspunkt i 2010...

Detaljer

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER Annika Honggard KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER på indre Helgeland Masteroppgave i Entreprenørskap, innovasjon & samfunn Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt 12 9296 Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?»

Forprosjektrapport. «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Forprosjektrapport «Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT- Nettverk i Vestfold?» Juni 2012 Oppsummering Finnes det et grunnlag for å etablere et IKT-Nettverk i Vestfold? Denne forstudien har besvart

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Business to Business relasjoner ved innovasjon og produksjon i opplevelsesbasert reiseliv: Case Widerøe Fly & Bike og Hurtigrutens landbaserte opplevelser Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen 20.mai

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG STEP RAPPORT 02-2003 TITTEL STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem?

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? ARTIKLER Henrik D. Finsrud Regionale trender 1 2007 Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? I denne artikkelen diskuterer forfatteren utviklingen av bedriftsnettverket Electronic Coast fra

Detaljer