Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda"

Transkript

1 0 Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda Vår dato: Arkivkode: _;DOO Vår referanse: 06/ /JOTO I Deres referanse: Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen tlf tom.johansenciffik.no Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien TANA-DEATNU MOTTATT- 22 MAR 2010 Utbetaling av fylkeskommunalt tilskudd til Tana flerbrukshall Fylkestinget i Finnmark har gjort vedtak for årsbudsjett 2010 som innebærer at Tana kommune etter søknad har blitt innvilget kr ,- i fylkeskommunalt tilskudd til flerbrukshallen i Tana. Beløpet på kr ,- overføres til deres kontonr og belastes post Med hilsen \ Marianne Pedersen kultur- og idrettssjef r 3 Tom Johanen fylkesidrettskonsulent Postadresse Besoksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto 9815 Vadso Henry Karlsens plass

2 Gåiså næringshage as Ringveien Deatnu/Tana orgnr kont nr tlf TMOTTATT 7.9 MAR 2010 Tana kommune Næringsavdelingen 9845 Tana Søknad om kr , driftsstøtte til Gåiså Næringshage as for Vi søker hermed om driftsstøtte for Gåiså næringshage as for Vedlagt er rapport for 2009 (1) og budsjett Korrigert strategiplan ettersendes samt handlingspaln for Gåiså er nå igang med EU Leader prosjekt for reiseliv, 1.året i hovedprosjektet. Det omhandler Tanadalen med kommunene Tana og Karasjok og Utsjok på finsk side. Siden Norge er et EØS land må det være med minst st EU land til og det er nå avklart at Estland blir med. Det jobbes fortsatt med å få med Nord Lappland region i Sverige. I tillegg jobber vi mye med i "Syv kaffekok" som nettverksbygger og tilrettelegger. Pr dags dato har vi 30 medlemmer og jobber kontinuerlig med rekruttereing. Vi ber om en snarlig behandling av søknaden. Tana den Med vennlig hilsen ")et,./. G Elin m Sab asen Daglig leder

3 Gåiså Næringshage as, Ringveien 41, 9845 TANA www. Gaisa.no Rapport for 2009

4 1 Oppstart Gåiså Næringshage (GN) kom med i Næringshageprogrammet i Etablering av Næringshage var og det hadde tegnet seg 17 eiere Aksjekapitalen er på Daglig leder startet arbeidet 15. oktober GN har pr i dag 31 medlemmer, en økning på 4 medlemmer i år. Reiselivsbedriftene som er med i prosjektene melder seg inn i Nyskapingsaktivitet/prosjekter Kvinnovasjon Nord I samarbeid med Kirkenes Næringshage er GN kommet med i Kvinnovasjons programmet til SIVA høsten Vi sendte søknad på prosjektet til Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sametinget. Næringshagene la inn egenandel. Det var bare Sametinget som innvilget penger sammen med SIVA. Avslagene resulterte i at Kvinnovasjon Nord har vært i en fase hvor vi har brukt tid og ressurser på møter og kontakt med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge i håp om at de skal omgjøre vedtaket. Vi har jobbet aktivt for å informere om SIVA og Næringshagenes satsing på kvinner i alle mulige miljøer. Interessen og tilbakemeldingene fra kvinnene var at en slik satsing med fokus på kompetanseheving, utdanning og nettverkbygging var meget interessant og viktig for at kvinner skal bli mer synlig og tørre å ta steget til å satse. Både i Tana og Sør-Varanger kvinner som venter på å kunne delta i prosjektet, de er ivrige og har mange forslag og ideer til egne prosjekter og til hovedprosjektet. For oss er det viktig at de er med og former prosjektet. Særlig har de kvinnene som driver med "Alternative behandlingsformer" ønske om å lage et sterkere nettverk. I 2009 har vi hatt fokus på dem, både med informasjon, coaching og veiledning. Det er veldig mye som skjer i Øst Finnmark for tiden innen bl.a olje og gass, bergverk, fiskeri, vegbygging - og innen disse næringer er det dessverre meget f eller ingen kvinner. Det betyr at det er et meget stort behov for å være bevist på at det også er kvinner som ønsker og skal være deltagende i samfunnsdebatten. For at dette skal være mulig, er det helt nødvendig med Kvinnovasjon Nord. På bakgrunn av problemer med finansiering har vi valgt å ikke søke om videre deltakelse i Kvinnovasjons prosjektet til SIVA. Gåiså har brukt mye av egne midler og kan ikke lenger prioritere dette Kvinnovasjon Nord og Kvinnovasjon Barents i Murmansk regionen Våren 2008 gjorde vi en kartlegging i Murmansk av mulig interesse for et tilsvarende opplegg som Kvinnovasjon Nord blant kvinnelige entreprenører/grundere. Vi laget derfor en workshop i Murmansk i mai-08. Det var stor interesse og suksess for prosjektinnholdet, og mange hadde møtt opp på første samling. Flere av disse signaliserte at de ville delta i prosjektet når det ble en realitet. De har mange av de samme utfordringer som norske kvinner har, også gjerne flere. Finansieringen til denne første kartleggingen og workshop ble gjort av GN. 2

5 Høsten 2009 deltok vi på Innovasjon Norge sin "Høstjakt-tur" til Murmansk. Flere av de som er med i Kvinnovasjonsprosjektet deltok. I etterkant har de vist en stor interesse for bedriftssamarbeid/nettverk mot Murmansk-regionen I prosjektplanen for Kvinnovasjon Nord var det lagt inn at Russlandssatsingen skulle komme som en videreføring av Kvinnovasjon Nord etter oppstart og erfaringer fra Finnmark. Gåiså er sammen med Sivatech as i gang med utredning av en næringshage for kvinner i Terriberka. Til dette har Gåiså søkt om midler til en forstudie for å kartlegge ressurser og knytte kontakter i Terriberka Ressurssenter for utmarksnæring Gåiså Næringhage avventer resultat av Sametingets utredning om behovet for et utmarksressurssenter, og vi er i dialog med både de ulike reinbeitedistriktene i Tana og Tana Laksebreveierforening om dette. Styret i Tana Laksebreveierforening har vedtatt at Lokalforvaltning av Tanavassdraget skal legges til Tana. Det avgjøres når forskriften vedtas. Dette vil utgjøre et par arbeidsplasser. Nå har et rovviltprosjekt for Troms og Finnmark blitt samlokalisert med GN, slik at en ser at en bygger opp et fagm iljø Ressurssenter for reindrift Reinbeitedistriktene i Tana (Reinbeitedistrikt 9 og 7/8) og Polmak flyttsamelag er samlokalisert med GN. De tok initiativ til å søke om midler til å opprette et ressurssenter for reindrift i Tana sammen med Gåiså. Søknadene ble avslått, men det jobbes fremdeles med å se på muligheten til en slik etablering kanskje som et utmarks ressurssenter (se 2.1.2) Tana Laks og sjøfarm (TLS) TLS er et det eneste fiskemottak i Tana. Det har mottak for krabbe og fisk. Dette er et viktig bidrag til utviklingen av fiskerinæringen i Tana. Det har vært 3 nye unge utøvere (+1-40 år) som har satset på fiske det siste året. Vi er i nær kontakt med TLS og de båtene som leverer hos dem for å videreutvikle sjøfiske som et tilbud til turister - da det er etterspørsel om fiske på f.jord og sjø EU-Leader program for reiseliv (se vedlegg) Gåiså Næringshage (GN) -ble kontaktet av Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) om vi ønsket å være nasjonal prosjektleder i et EU leader- program i reiseliv. FMLA hadde i nesten et år jobbet sammen med Finland for å lage skisse til et program hvor de kunne samarbeide om prosjekt i Tanadalen. Dette forprosjektet var et samarbeid mellom FMLA og Innovasjon Norge. GN påtok seg dette da reiseliv er et av satsningsområdene, og forprosjektet er finansiert av FMLA og IN og Gåiså har en egenandel. GN hadde møte Tana og Karasjok kommune sendt invitasjon til 28 bedrifter i Tana og 29 bedrifter i Karasjok. Det ble holdt informasjonsmøter for bedriftene i begge kommuner i desember-08.. På den første prosess samlingen deltok 6 bedrifter fra Tana og 9 bedrifter fra Karasjok. Det var en meget vellykket og positiv samling hvor SAMARBEID ble som en parole for alle deltakerne. Særlig deltakerne fra Karasjok var ivrige etter å få laget et nettverk internt i kommunen, da reiselivsbedriftene aldri før hadde møttes. 3

6 Det har tatt tid for Finland å få på plass en prosjektleder og dette har resultert i at prosjektet har dratt ut i tid. Vi har ment at det var viktig å holde deltakerne i ånde og har holdt kontakten. Den andre prosess samlingen ble avholdt hvor deltakere fra Finland deltok den første dagen. Den andre dagen jobbet vi videre med våre prioriteringer. Her deltok 6 bedrifter fra Karasjok og 9 fra Tana. I etterkant har bedriftene fra Karasjok dannet et nettverk, søkt og fått innvilget støtte fra kommunen til deltakelse på reiselivsmessa i Lillestrøm og Helsinki. Vi har nå søkt om midler til 1 året i hovedprosjektet som skal vare i 3 år. Da Norge ikke er medlem av EU, må de ha med et annet EU land og det jobbes med å få det på plass mest sannsynlig blir det nord Italia Prosjekt innlandsfiske nettverk Nordlys opplevelser as har sammen med NINA satt igang et prosjekt som går ut på å lage et nettverk av bedrifter som jobber med innlandsfiske. Det er mange prosjekter som går på nettverk av sjøbasert turisme, så dette prosjektet har Innovasjon Norge fattet interesse for. Gåiså er prosjektleder for prosjektet kaffekok Dette er et reiselivsprosjekt som drives av Pomakmoen gjestegård ved Ester Utsi. GN er med i prosjektledelsen sammen med Høgskolen i Finnmark. Dette er et reiselivsprosjekt som involverer ulike aktører etter hvert som en vandrer langs kaffekokene. Det starter i Polmak og ender opp på Kjølnes fyr ved Berlevåg, som er flytteveien som Ester Utsis familie brukte da de drev med reindrift. 3.0 KURS/seminarer 3.1 Skattefunn Gåisa har arrangert flere møter om Skattefunn i samarbeid med Polarconsult as i Vadsø. Dette har resultert i at en av medlemsbedriftene har søkt og kommet i gang med ordningen. 3.2 HMS kurs Sammen med Byggeebistand as arrangerte vi et HMS kurs for medlemsbedriftene. 3.3 Mikrokreditt i nordvest i Russland Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) har gjennomført forprosjektet "Næringsbasert kulturprosjekt i Lovozero, Russland" støttet av Utenriksdepartementet i Norge. Dette er et forprosjekt til et flerårig Mikrokredittprosjekt. Prosjektideen er presentert og diskutert med russiske duodjiutøvere, og de har vært svært positiv til prosjektet. Prosjektets gjennomføring har hatt utgangspunkt i Lovozero, men det har vært et mål for prosjektet å få med deltakere fra flere samiske samfunn på Kola. Det er viktig for oss å ha et fokus utover Lovozero, og benytte derfor våre kontakter i de andre samiske bygdene på Kola i forsøk på å rekruttere deltakere fra Revda, Laparskaja, Onega, Olenegorsk og Umba (for tiden stengt for innreise for utlendinger). Målgruppe 4

7 Målgruppen er i hovedsak kvinner som driver med duodji. Også kvinner og menn som driver med andre kunstformer og kunsthåndtverk er innenfor målgruppen. Disse har uttrykt ønske om hjelp til videreutvikling av sine prosjektideer, produktutvikling og markedsføring for salg i Russland, samt vestlige land. Resultat Det var skissert følgende resultatmål forut for prosjektgjennomføringen: - Danne et nettverk for kvinner, som jobber med duodji, på Kolahalvøya. - Presentere og danne nettverksgrupper for deltakerne. - Starte produktutvikling med tanke på salg i vestlige land. - Bidra til økonomisk vekst for deltakerne. DL i Gåiså er innleid som rådgiver/prosessleder i prosjektet. Prosjektet har i 2009 kommet over i en opplæringsfase. Det har vært jobbet mye med å tilpasse ordningen til russisk lovgivning. Det er nå klart at det blir 3 grupper som starter opp i 2010, og vi har midler til lånekapital til disse. 3.4 FRAM program Bedriftene Bertil Johnsen as og Byggmakker as har fullført programmet. Tilbakemeldingene fra bedriftene er veldig positive. 4.0 Bedrifter nye og knoppskyting Den jevne strømmen med personer som ønsker veiledning på ulikt nivå i bedriftsetablering og utvikling har fortsatt med økt styrke. Dette tar veldig stor del av arbeidstiden til DL, da de fleste trenger tett oppfølging og mye hjelp. Bedriftene de ønsker å starte er ikke direkte innovative, men alle er viktige for Tanasamfunnet. Det er mye fokus på reiseliv. Andelen etablerte bedrifter har økt noe, og DL har benyttet sitt nettverk for å videreformidle disse. De har også kunnet bruke FRAM-konsulenten til å diskutere sine planer. GN vil ha en avtale med Tana kommune på at vi skal være et tilbud i førstelinjetjenesten, til oppfølging, knoppskyting og coaching av bedrifter/ledere. 4.1 Thai pub og Spisested Denne etableringen jobbes det fremdeles med. Det gis ikke tilskudd til etablering av spisested så begge to jobber, legger av penger og smått om senn vokser bedriften fram. De leverer nå mat som catering og de får gode tilbakemeldinger. 4.2 Oppstart av salgssted for brukte snøscooterdeler og verksted Han har jobbet mye med sine planer som han vil realisere i den tomme og forholdsvis nye driftsbygningen på gården. Det har vært glere slike bedrifter men pr i dag finnes det ikke en slik bedrift i Nord Norge. Han forhandler med de som har lagt ned om overtakelse av lager. Han søkte flere steder, men fikk ikke midler til en slik etablering med begrunnelse at det er flere bedrifter i Tana som selger nye snøscootere... Han har lånt penger til oppstart og jobber videre med etableringen. 4.3 Oversettelse og skriving 5

8 En dame har fått veiledning til sin etablering av egen bedrift med samiske oversettelser, skriving av teaterstykker og sangundervisning på sikt. 4.4 Innspilling av demo CD En ungdom ønsket å satse på sangkarriere ved siden av at han tok fagbrev som murer. Han jobbet mye med å finne studio og kontakter. Han ga opp å søke om midler, og reiste fra Tana på grunn av at han ikke fikk lærlingplass. 4.5 Kjøp av båt og oppstart av sjøfisketurisme Han har drevet litt som turistguide, spesielt på innlandsfiske og jaktturer. Nå ønsker han også å utvide til å ta i bruk en innkjøpt sjark til sjøfiske for turister. Dette er det stor etterspørsel etter, særlig fra Finland. Han vil satse på fiskeyrket ved siden av turismen. 4.6 Oppstart av overnattingssted på nedlagt militærleir + sjøørretfiske/jakt Tana Musikk og Maskin as har kjøpt kaserna på det nedlagte Tanahus. Her ønsker han å lage et overnattingstilbud som mangler helt på vestsiden av elven i nedre Tana. Han har brukt en god del egne midler og har søkt midler fra IN, Sametinget og Tana kommune. I tillegg til overnatting satser han på å ta turister med på sjøørretfiske i Tanaelv- munningen samt fiske i sjøen. Han har hatt noen prøveturer med bra tilbakemelding og jobber med å få til en avtale med Utsjok hotell (Finland). Dette prosjektet har krevd mye ressurser da det er et stort prosjekt med mange grener. 4.7 Overnatting på gården Han har et gammelt hus på gården som har vil lage overnattingsplasser i. Huset ønsker han å dele på langs og lage 2 leiligheter. Gården ligger flott til ved en av sideelvene til Tana og han har flotte fiskeplasser i nærheten av gården. I tillegg er det flotte multemyrer og fint jaktterreng rundt gården og oppover elva. 4.8 Oppstart av rørleggerbedrift Med innskrenkninger på en mekanikerbedrift ble han arbeidsledig. Han har fagbrev som bilmekaniker og rørlegger og velger å starte opp som rørlegger. Han er i forhandlinger om å overta lager etter en som slutter på grunn av sykdom og en som slutter på grunn av alder. 4.9 Hyttebygging med et samisk snitt Han har utviklet et hyttekonsept med utgangspunkt i lavvoen. Han har fått laget en katalog med 32 ulike "lavvo-hytter" av ulik størrelse. Han har presentert prosjektet for flere og er nå i kontakt med flere hytteprodusenter. Likeså er han i kontakt med personer og bedrifter som kan tenke seg å bygge hytter med samisk profil %Databedrift og 50% reiseliv Etter mange år hvor ferien har vært brukt til å jobbe med roing av lakseturister, guiding på fjellvannsfiske og rypejaktturer med turister ønsker han nå å satse mer helhetlig. Han søker permisjon fra jobben og satser på data og turisme. Han er meget datakyndig og det er stor etterspørsel etter slike tjenester både opplæring i bedrifter og vedlikehold etc Grønn frisør Etter å ha jobbet som frisør i mange år hvor hun ble mer og mer allergisk mot alle kjemikaliene som brukes valgte hun å satse på å starte som økologisk frisør. Hun har fullt opp å gjøre og ser positivt på å være egen arbeidsgiver og kunne ha arbeidsplassen hjemme da hun er eneforsørger til 2 barn. 6

9 5 Fusjon Gåiså Næringshage- Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) Det jobbes fremdeles med å utrede og se på fusjon mellom IFU og Gåiså. Styret i Gåiså er positiv til dette og har engasjert en advokat til å se på fusjonsplanene fra Gåisås synsvinkel, og styret var fornøyd med tilbakemeldingen. Det jobbes nu med felles styremøte og å få en avklaring på hvordan dette skal jobbes med videre. 6 Fellesprosjekt 6.1 Innovasjonsteam Finnmark/Næringshagenettverk i Finnmark Gåiså NH er med her kaffekok Se under Næringsforeninga i Tana GN og Næringsforeninga har et nært samarbeid. 6.4 Videregående skoletilbud ved Tanabru GN og Næringsforeninga har jobbet mye med å få etablert videregående skole ved Tanabru i samarbeid med Tanavideregående skole(tidligere Finnmark landbruksskole). Det ble imidlertid Honningsvåg videregående skole som satte i gang LOSA tilbudet som startet opp i høst med 18 elever, Næringslivet har fiere av disse elevene på praksis og sammen arrangerte vi en julelunsj for disse. 6.5 Advokattjeneste GN har inngått avtale med advokatfirma Hegg as om å bruke våre lokaler gratis. De har nå kontordag her hver fredag og det er Anne Marit Pedersen (samisktalende) som for det meste betjener kontoret. Dette er et tilbud til hele Tanas befolkning. 6.6 Bedriftsrådgivning Selv om FRAM prosjektet er over, så har vi et tilbud om at våre medlemmer kan benytte konsulenten til rådgivning. Vi har og avtaler med Tana Regnskapskontor as og SEG as om bedriftsrådgivning. 6.7 økonomirådgivning GN sender alle sine medlemmer og potensielle etablerere til Tana regnskapskontor as som er samlokalisert med oss. Tana kommune har en fadderordning som gir hver etablerer inntil 10 t gratis økonomirådgivning. Det kreves ikke at etablerne senere benytter Tana regnskapskontor as sine tjenester. 7. Annet GN deltar på ulike arenaer og prøver hele tiden å utvikle sitt nettverk for senere å dele det med medlemmene. 7

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

HUT HASVIK I UTVIKLING KF

HUT HASVIK I UTVIKLING KF HUT HASVIK I UTVIKLING KF ÅRSMELDING 25 1 1. FORORD Hasvik I Utvikling KF (HUT)ble formelt dannet i kommunestyremøtet den 28.oktober 22. Det har vært rimelig høy aktivitet rundt HUT i tiden etter oppstart.

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1012/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 21 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Oppdragsgiver:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer