Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda"

Transkript

1 0 Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda Vår dato: Arkivkode: _;DOO Vår referanse: 06/ /JOTO I Deres referanse: Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen tlf tom.johansenciffik.no Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien TANA-DEATNU MOTTATT- 22 MAR 2010 Utbetaling av fylkeskommunalt tilskudd til Tana flerbrukshall Fylkestinget i Finnmark har gjort vedtak for årsbudsjett 2010 som innebærer at Tana kommune etter søknad har blitt innvilget kr ,- i fylkeskommunalt tilskudd til flerbrukshallen i Tana. Beløpet på kr ,- overføres til deres kontonr og belastes post Med hilsen \ Marianne Pedersen kultur- og idrettssjef r 3 Tom Johanen fylkesidrettskonsulent Postadresse Besoksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto 9815 Vadso Henry Karlsens plass

2 Gåiså næringshage as Ringveien Deatnu/Tana orgnr kont nr tlf TMOTTATT 7.9 MAR 2010 Tana kommune Næringsavdelingen 9845 Tana Søknad om kr , driftsstøtte til Gåiså Næringshage as for Vi søker hermed om driftsstøtte for Gåiså næringshage as for Vedlagt er rapport for 2009 (1) og budsjett Korrigert strategiplan ettersendes samt handlingspaln for Gåiså er nå igang med EU Leader prosjekt for reiseliv, 1.året i hovedprosjektet. Det omhandler Tanadalen med kommunene Tana og Karasjok og Utsjok på finsk side. Siden Norge er et EØS land må det være med minst st EU land til og det er nå avklart at Estland blir med. Det jobbes fortsatt med å få med Nord Lappland region i Sverige. I tillegg jobber vi mye med i "Syv kaffekok" som nettverksbygger og tilrettelegger. Pr dags dato har vi 30 medlemmer og jobber kontinuerlig med rekruttereing. Vi ber om en snarlig behandling av søknaden. Tana den Med vennlig hilsen ")et,./. G Elin m Sab asen Daglig leder

3 Gåiså Næringshage as, Ringveien 41, 9845 TANA www. Gaisa.no Rapport for 2009

4 1 Oppstart Gåiså Næringshage (GN) kom med i Næringshageprogrammet i Etablering av Næringshage var og det hadde tegnet seg 17 eiere Aksjekapitalen er på Daglig leder startet arbeidet 15. oktober GN har pr i dag 31 medlemmer, en økning på 4 medlemmer i år. Reiselivsbedriftene som er med i prosjektene melder seg inn i Nyskapingsaktivitet/prosjekter Kvinnovasjon Nord I samarbeid med Kirkenes Næringshage er GN kommet med i Kvinnovasjons programmet til SIVA høsten Vi sendte søknad på prosjektet til Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sametinget. Næringshagene la inn egenandel. Det var bare Sametinget som innvilget penger sammen med SIVA. Avslagene resulterte i at Kvinnovasjon Nord har vært i en fase hvor vi har brukt tid og ressurser på møter og kontakt med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge i håp om at de skal omgjøre vedtaket. Vi har jobbet aktivt for å informere om SIVA og Næringshagenes satsing på kvinner i alle mulige miljøer. Interessen og tilbakemeldingene fra kvinnene var at en slik satsing med fokus på kompetanseheving, utdanning og nettverkbygging var meget interessant og viktig for at kvinner skal bli mer synlig og tørre å ta steget til å satse. Både i Tana og Sør-Varanger kvinner som venter på å kunne delta i prosjektet, de er ivrige og har mange forslag og ideer til egne prosjekter og til hovedprosjektet. For oss er det viktig at de er med og former prosjektet. Særlig har de kvinnene som driver med "Alternative behandlingsformer" ønske om å lage et sterkere nettverk. I 2009 har vi hatt fokus på dem, både med informasjon, coaching og veiledning. Det er veldig mye som skjer i Øst Finnmark for tiden innen bl.a olje og gass, bergverk, fiskeri, vegbygging - og innen disse næringer er det dessverre meget f eller ingen kvinner. Det betyr at det er et meget stort behov for å være bevist på at det også er kvinner som ønsker og skal være deltagende i samfunnsdebatten. For at dette skal være mulig, er det helt nødvendig med Kvinnovasjon Nord. På bakgrunn av problemer med finansiering har vi valgt å ikke søke om videre deltakelse i Kvinnovasjons prosjektet til SIVA. Gåiså har brukt mye av egne midler og kan ikke lenger prioritere dette Kvinnovasjon Nord og Kvinnovasjon Barents i Murmansk regionen Våren 2008 gjorde vi en kartlegging i Murmansk av mulig interesse for et tilsvarende opplegg som Kvinnovasjon Nord blant kvinnelige entreprenører/grundere. Vi laget derfor en workshop i Murmansk i mai-08. Det var stor interesse og suksess for prosjektinnholdet, og mange hadde møtt opp på første samling. Flere av disse signaliserte at de ville delta i prosjektet når det ble en realitet. De har mange av de samme utfordringer som norske kvinner har, også gjerne flere. Finansieringen til denne første kartleggingen og workshop ble gjort av GN. 2

5 Høsten 2009 deltok vi på Innovasjon Norge sin "Høstjakt-tur" til Murmansk. Flere av de som er med i Kvinnovasjonsprosjektet deltok. I etterkant har de vist en stor interesse for bedriftssamarbeid/nettverk mot Murmansk-regionen I prosjektplanen for Kvinnovasjon Nord var det lagt inn at Russlandssatsingen skulle komme som en videreføring av Kvinnovasjon Nord etter oppstart og erfaringer fra Finnmark. Gåiså er sammen med Sivatech as i gang med utredning av en næringshage for kvinner i Terriberka. Til dette har Gåiså søkt om midler til en forstudie for å kartlegge ressurser og knytte kontakter i Terriberka Ressurssenter for utmarksnæring Gåiså Næringhage avventer resultat av Sametingets utredning om behovet for et utmarksressurssenter, og vi er i dialog med både de ulike reinbeitedistriktene i Tana og Tana Laksebreveierforening om dette. Styret i Tana Laksebreveierforening har vedtatt at Lokalforvaltning av Tanavassdraget skal legges til Tana. Det avgjøres når forskriften vedtas. Dette vil utgjøre et par arbeidsplasser. Nå har et rovviltprosjekt for Troms og Finnmark blitt samlokalisert med GN, slik at en ser at en bygger opp et fagm iljø Ressurssenter for reindrift Reinbeitedistriktene i Tana (Reinbeitedistrikt 9 og 7/8) og Polmak flyttsamelag er samlokalisert med GN. De tok initiativ til å søke om midler til å opprette et ressurssenter for reindrift i Tana sammen med Gåiså. Søknadene ble avslått, men det jobbes fremdeles med å se på muligheten til en slik etablering kanskje som et utmarks ressurssenter (se 2.1.2) Tana Laks og sjøfarm (TLS) TLS er et det eneste fiskemottak i Tana. Det har mottak for krabbe og fisk. Dette er et viktig bidrag til utviklingen av fiskerinæringen i Tana. Det har vært 3 nye unge utøvere (+1-40 år) som har satset på fiske det siste året. Vi er i nær kontakt med TLS og de båtene som leverer hos dem for å videreutvikle sjøfiske som et tilbud til turister - da det er etterspørsel om fiske på f.jord og sjø EU-Leader program for reiseliv (se vedlegg) Gåiså Næringshage (GN) -ble kontaktet av Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) om vi ønsket å være nasjonal prosjektleder i et EU leader- program i reiseliv. FMLA hadde i nesten et år jobbet sammen med Finland for å lage skisse til et program hvor de kunne samarbeide om prosjekt i Tanadalen. Dette forprosjektet var et samarbeid mellom FMLA og Innovasjon Norge. GN påtok seg dette da reiseliv er et av satsningsområdene, og forprosjektet er finansiert av FMLA og IN og Gåiså har en egenandel. GN hadde møte Tana og Karasjok kommune sendt invitasjon til 28 bedrifter i Tana og 29 bedrifter i Karasjok. Det ble holdt informasjonsmøter for bedriftene i begge kommuner i desember-08.. På den første prosess samlingen deltok 6 bedrifter fra Tana og 9 bedrifter fra Karasjok. Det var en meget vellykket og positiv samling hvor SAMARBEID ble som en parole for alle deltakerne. Særlig deltakerne fra Karasjok var ivrige etter å få laget et nettverk internt i kommunen, da reiselivsbedriftene aldri før hadde møttes. 3

6 Det har tatt tid for Finland å få på plass en prosjektleder og dette har resultert i at prosjektet har dratt ut i tid. Vi har ment at det var viktig å holde deltakerne i ånde og har holdt kontakten. Den andre prosess samlingen ble avholdt hvor deltakere fra Finland deltok den første dagen. Den andre dagen jobbet vi videre med våre prioriteringer. Her deltok 6 bedrifter fra Karasjok og 9 fra Tana. I etterkant har bedriftene fra Karasjok dannet et nettverk, søkt og fått innvilget støtte fra kommunen til deltakelse på reiselivsmessa i Lillestrøm og Helsinki. Vi har nå søkt om midler til 1 året i hovedprosjektet som skal vare i 3 år. Da Norge ikke er medlem av EU, må de ha med et annet EU land og det jobbes med å få det på plass mest sannsynlig blir det nord Italia Prosjekt innlandsfiske nettverk Nordlys opplevelser as har sammen med NINA satt igang et prosjekt som går ut på å lage et nettverk av bedrifter som jobber med innlandsfiske. Det er mange prosjekter som går på nettverk av sjøbasert turisme, så dette prosjektet har Innovasjon Norge fattet interesse for. Gåiså er prosjektleder for prosjektet kaffekok Dette er et reiselivsprosjekt som drives av Pomakmoen gjestegård ved Ester Utsi. GN er med i prosjektledelsen sammen med Høgskolen i Finnmark. Dette er et reiselivsprosjekt som involverer ulike aktører etter hvert som en vandrer langs kaffekokene. Det starter i Polmak og ender opp på Kjølnes fyr ved Berlevåg, som er flytteveien som Ester Utsis familie brukte da de drev med reindrift. 3.0 KURS/seminarer 3.1 Skattefunn Gåisa har arrangert flere møter om Skattefunn i samarbeid med Polarconsult as i Vadsø. Dette har resultert i at en av medlemsbedriftene har søkt og kommet i gang med ordningen. 3.2 HMS kurs Sammen med Byggeebistand as arrangerte vi et HMS kurs for medlemsbedriftene. 3.3 Mikrokreditt i nordvest i Russland Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) har gjennomført forprosjektet "Næringsbasert kulturprosjekt i Lovozero, Russland" støttet av Utenriksdepartementet i Norge. Dette er et forprosjekt til et flerårig Mikrokredittprosjekt. Prosjektideen er presentert og diskutert med russiske duodjiutøvere, og de har vært svært positiv til prosjektet. Prosjektets gjennomføring har hatt utgangspunkt i Lovozero, men det har vært et mål for prosjektet å få med deltakere fra flere samiske samfunn på Kola. Det er viktig for oss å ha et fokus utover Lovozero, og benytte derfor våre kontakter i de andre samiske bygdene på Kola i forsøk på å rekruttere deltakere fra Revda, Laparskaja, Onega, Olenegorsk og Umba (for tiden stengt for innreise for utlendinger). Målgruppe 4

7 Målgruppen er i hovedsak kvinner som driver med duodji. Også kvinner og menn som driver med andre kunstformer og kunsthåndtverk er innenfor målgruppen. Disse har uttrykt ønske om hjelp til videreutvikling av sine prosjektideer, produktutvikling og markedsføring for salg i Russland, samt vestlige land. Resultat Det var skissert følgende resultatmål forut for prosjektgjennomføringen: - Danne et nettverk for kvinner, som jobber med duodji, på Kolahalvøya. - Presentere og danne nettverksgrupper for deltakerne. - Starte produktutvikling med tanke på salg i vestlige land. - Bidra til økonomisk vekst for deltakerne. DL i Gåiså er innleid som rådgiver/prosessleder i prosjektet. Prosjektet har i 2009 kommet over i en opplæringsfase. Det har vært jobbet mye med å tilpasse ordningen til russisk lovgivning. Det er nå klart at det blir 3 grupper som starter opp i 2010, og vi har midler til lånekapital til disse. 3.4 FRAM program Bedriftene Bertil Johnsen as og Byggmakker as har fullført programmet. Tilbakemeldingene fra bedriftene er veldig positive. 4.0 Bedrifter nye og knoppskyting Den jevne strømmen med personer som ønsker veiledning på ulikt nivå i bedriftsetablering og utvikling har fortsatt med økt styrke. Dette tar veldig stor del av arbeidstiden til DL, da de fleste trenger tett oppfølging og mye hjelp. Bedriftene de ønsker å starte er ikke direkte innovative, men alle er viktige for Tanasamfunnet. Det er mye fokus på reiseliv. Andelen etablerte bedrifter har økt noe, og DL har benyttet sitt nettverk for å videreformidle disse. De har også kunnet bruke FRAM-konsulenten til å diskutere sine planer. GN vil ha en avtale med Tana kommune på at vi skal være et tilbud i førstelinjetjenesten, til oppfølging, knoppskyting og coaching av bedrifter/ledere. 4.1 Thai pub og Spisested Denne etableringen jobbes det fremdeles med. Det gis ikke tilskudd til etablering av spisested så begge to jobber, legger av penger og smått om senn vokser bedriften fram. De leverer nå mat som catering og de får gode tilbakemeldinger. 4.2 Oppstart av salgssted for brukte snøscooterdeler og verksted Han har jobbet mye med sine planer som han vil realisere i den tomme og forholdsvis nye driftsbygningen på gården. Det har vært glere slike bedrifter men pr i dag finnes det ikke en slik bedrift i Nord Norge. Han forhandler med de som har lagt ned om overtakelse av lager. Han søkte flere steder, men fikk ikke midler til en slik etablering med begrunnelse at det er flere bedrifter i Tana som selger nye snøscootere... Han har lånt penger til oppstart og jobber videre med etableringen. 4.3 Oversettelse og skriving 5

8 En dame har fått veiledning til sin etablering av egen bedrift med samiske oversettelser, skriving av teaterstykker og sangundervisning på sikt. 4.4 Innspilling av demo CD En ungdom ønsket å satse på sangkarriere ved siden av at han tok fagbrev som murer. Han jobbet mye med å finne studio og kontakter. Han ga opp å søke om midler, og reiste fra Tana på grunn av at han ikke fikk lærlingplass. 4.5 Kjøp av båt og oppstart av sjøfisketurisme Han har drevet litt som turistguide, spesielt på innlandsfiske og jaktturer. Nå ønsker han også å utvide til å ta i bruk en innkjøpt sjark til sjøfiske for turister. Dette er det stor etterspørsel etter, særlig fra Finland. Han vil satse på fiskeyrket ved siden av turismen. 4.6 Oppstart av overnattingssted på nedlagt militærleir + sjøørretfiske/jakt Tana Musikk og Maskin as har kjøpt kaserna på det nedlagte Tanahus. Her ønsker han å lage et overnattingstilbud som mangler helt på vestsiden av elven i nedre Tana. Han har brukt en god del egne midler og har søkt midler fra IN, Sametinget og Tana kommune. I tillegg til overnatting satser han på å ta turister med på sjøørretfiske i Tanaelv- munningen samt fiske i sjøen. Han har hatt noen prøveturer med bra tilbakemelding og jobber med å få til en avtale med Utsjok hotell (Finland). Dette prosjektet har krevd mye ressurser da det er et stort prosjekt med mange grener. 4.7 Overnatting på gården Han har et gammelt hus på gården som har vil lage overnattingsplasser i. Huset ønsker han å dele på langs og lage 2 leiligheter. Gården ligger flott til ved en av sideelvene til Tana og han har flotte fiskeplasser i nærheten av gården. I tillegg er det flotte multemyrer og fint jaktterreng rundt gården og oppover elva. 4.8 Oppstart av rørleggerbedrift Med innskrenkninger på en mekanikerbedrift ble han arbeidsledig. Han har fagbrev som bilmekaniker og rørlegger og velger å starte opp som rørlegger. Han er i forhandlinger om å overta lager etter en som slutter på grunn av sykdom og en som slutter på grunn av alder. 4.9 Hyttebygging med et samisk snitt Han har utviklet et hyttekonsept med utgangspunkt i lavvoen. Han har fått laget en katalog med 32 ulike "lavvo-hytter" av ulik størrelse. Han har presentert prosjektet for flere og er nå i kontakt med flere hytteprodusenter. Likeså er han i kontakt med personer og bedrifter som kan tenke seg å bygge hytter med samisk profil %Databedrift og 50% reiseliv Etter mange år hvor ferien har vært brukt til å jobbe med roing av lakseturister, guiding på fjellvannsfiske og rypejaktturer med turister ønsker han nå å satse mer helhetlig. Han søker permisjon fra jobben og satser på data og turisme. Han er meget datakyndig og det er stor etterspørsel etter slike tjenester både opplæring i bedrifter og vedlikehold etc Grønn frisør Etter å ha jobbet som frisør i mange år hvor hun ble mer og mer allergisk mot alle kjemikaliene som brukes valgte hun å satse på å starte som økologisk frisør. Hun har fullt opp å gjøre og ser positivt på å være egen arbeidsgiver og kunne ha arbeidsplassen hjemme da hun er eneforsørger til 2 barn. 6

9 5 Fusjon Gåiså Næringshage- Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) Det jobbes fremdeles med å utrede og se på fusjon mellom IFU og Gåiså. Styret i Gåiså er positiv til dette og har engasjert en advokat til å se på fusjonsplanene fra Gåisås synsvinkel, og styret var fornøyd med tilbakemeldingen. Det jobbes nu med felles styremøte og å få en avklaring på hvordan dette skal jobbes med videre. 6 Fellesprosjekt 6.1 Innovasjonsteam Finnmark/Næringshagenettverk i Finnmark Gåiså NH er med her kaffekok Se under Næringsforeninga i Tana GN og Næringsforeninga har et nært samarbeid. 6.4 Videregående skoletilbud ved Tanabru GN og Næringsforeninga har jobbet mye med å få etablert videregående skole ved Tanabru i samarbeid med Tanavideregående skole(tidligere Finnmark landbruksskole). Det ble imidlertid Honningsvåg videregående skole som satte i gang LOSA tilbudet som startet opp i høst med 18 elever, Næringslivet har fiere av disse elevene på praksis og sammen arrangerte vi en julelunsj for disse. 6.5 Advokattjeneste GN har inngått avtale med advokatfirma Hegg as om å bruke våre lokaler gratis. De har nå kontordag her hver fredag og det er Anne Marit Pedersen (samisktalende) som for det meste betjener kontoret. Dette er et tilbud til hele Tanas befolkning. 6.6 Bedriftsrådgivning Selv om FRAM prosjektet er over, så har vi et tilbud om at våre medlemmer kan benytte konsulenten til rådgivning. Vi har og avtaler med Tana Regnskapskontor as og SEG as om bedriftsrådgivning. 6.7 økonomirådgivning GN sender alle sine medlemmer og potensielle etablerere til Tana regnskapskontor as som er samlokalisert med oss. Tana kommune har en fadderordning som gir hver etablerer inntil 10 t gratis økonomirådgivning. Det kreves ikke at etablerne senere benytter Tana regnskapskontor as sine tjenester. 7. Annet GN deltar på ulike arenaer og prøver hele tiden å utvikle sitt nettverk for senere å dele det med medlemmene. 7

Referatsaker. Kommunestyret 07.04.2011

Referatsaker. Kommunestyret 07.04.2011 Referatsaker Kommunestyret 07.04.2011 Kontrollutvalgan IS Vår dato: 25.03.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyre Postboks 25 9845 TANA

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

Referatsaker MLU 04.09.2012

Referatsaker MLU 04.09.2012 Referatsaker MLU 04.09.2012 CZ6veMeiti ktiv&ktm LcQU Kultur- og næringsavdeling Deanu gielda/tana kommune Rådhusveien 3 9845 TANA Vår ref 2012/320-2/K40 Deres ref: Saksbehandler Dato Nils Aslak Boine 23.05.2012

Detaljer

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer.

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer. Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Vår dato: 27.3.2008 Arkivkode: _;G10 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01771-128/WIAN Deres referanse: Vår saksbehandler: Annie Abrahamsen Wik tlf.

Detaljer

Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011)

Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011) Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011) Litt historikk LINKEN ble først etablert som Linken Kompetanse AS (med 2 ansatte) i 2004 med Båtsfjord

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte:

Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles og organiseres på følgende måte: Saknr. 3585/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad ETABLEREROPPLÆRING I HEDMARK FRA 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fra 2011 går Fylkesrådet inn for at etablereropplæringa i Hedmark videreutvikles

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Referatsaker. Formannskapet 31.03.2011

Referatsaker. Formannskapet 31.03.2011 Referatsaker Formannskapet 31.03.2011 Tana kommune Lars Smeland RÅdhusveien 3 9845 TANA Statens vegvesen mottatt 1 5 1! 7911 Behandlende enhet: Region nord Saksbehandlertinnvalgsnr: Marit Slungård - 78941664

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Bosetning og kultur -sørsamer -lulesamer -nordsamer -østsamer Sørsamene fra Saltfjellet i nord til Femunden

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Ressursskole for samisk

Ressursskole for samisk SAMISK SPRÅK Ressursskole for samisk Videregående sørsamiske ressursskoler BAKGRUNN Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet har pekt på Grong og Røros videregående skoler som sørsamiske ressursskoler.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Behandling AP v/ulf Ballo fremmet følgende forslag: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan

Detaljer

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014 Kjersti Lunde Din Tur as Din Tur as stiftet nov. 1995 Datterselskap i Allskog DT er eid av skogeierne i Norge gjennom Allskog

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Møtetid: 17. september 09.30 17.05, 18. september 09.00 17.10 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer: Ulf T.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst i nord

Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst i nord Deanu gielda/tana kommune Ohcejot gielda/utsjoen kunta Sirpmá skuvla /Sirma skole Ohcejotnjálmmi skuvla /Utsjokisuun koulu Utsjoen kunta 1293 Tana kommune 2912 Samarbeid på tvers av landegrensene Grenseløst

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune SØKNADSSKJEMA Primærnæringsfond landbruk Deanu gielda Tana kommune År Etternavn Fornavn Adresse Poststed Tel. Nr. Bruksopplysninger: Gnr: Bnr: Areal dyrket eget leid I alt daa Dyretall Antall Melkekvote

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Møtetid: 10.00-17.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Bjarne Rikardsen, Elin

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer