Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda"

Transkript

1 0 Finnmark fylkeskommune Finnmårkku fylkkagielda Vår dato: Arkivkode: _;DOO Vår referanse: 06/ /JOTO I Deres referanse: Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Tom Johansen tlf tom.johansenciffik.no Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien TANA-DEATNU MOTTATT- 22 MAR 2010 Utbetaling av fylkeskommunalt tilskudd til Tana flerbrukshall Fylkestinget i Finnmark har gjort vedtak for årsbudsjett 2010 som innebærer at Tana kommune etter søknad har blitt innvilget kr ,- i fylkeskommunalt tilskudd til flerbrukshallen i Tana. Beløpet på kr ,- overføres til deres kontonr og belastes post Med hilsen \ Marianne Pedersen kultur- og idrettssjef r 3 Tom Johanen fylkesidrettskonsulent Postadresse Besoksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto 9815 Vadso Henry Karlsens plass

2 Gåiså næringshage as Ringveien Deatnu/Tana orgnr kont nr tlf TMOTTATT 7.9 MAR 2010 Tana kommune Næringsavdelingen 9845 Tana Søknad om kr , driftsstøtte til Gåiså Næringshage as for Vi søker hermed om driftsstøtte for Gåiså næringshage as for Vedlagt er rapport for 2009 (1) og budsjett Korrigert strategiplan ettersendes samt handlingspaln for Gåiså er nå igang med EU Leader prosjekt for reiseliv, 1.året i hovedprosjektet. Det omhandler Tanadalen med kommunene Tana og Karasjok og Utsjok på finsk side. Siden Norge er et EØS land må det være med minst st EU land til og det er nå avklart at Estland blir med. Det jobbes fortsatt med å få med Nord Lappland region i Sverige. I tillegg jobber vi mye med i "Syv kaffekok" som nettverksbygger og tilrettelegger. Pr dags dato har vi 30 medlemmer og jobber kontinuerlig med rekruttereing. Vi ber om en snarlig behandling av søknaden. Tana den Med vennlig hilsen ")et,./. G Elin m Sab asen Daglig leder

3 Gåiså Næringshage as, Ringveien 41, 9845 TANA www. Gaisa.no Rapport for 2009

4 1 Oppstart Gåiså Næringshage (GN) kom med i Næringshageprogrammet i Etablering av Næringshage var og det hadde tegnet seg 17 eiere Aksjekapitalen er på Daglig leder startet arbeidet 15. oktober GN har pr i dag 31 medlemmer, en økning på 4 medlemmer i år. Reiselivsbedriftene som er med i prosjektene melder seg inn i Nyskapingsaktivitet/prosjekter Kvinnovasjon Nord I samarbeid med Kirkenes Næringshage er GN kommet med i Kvinnovasjons programmet til SIVA høsten Vi sendte søknad på prosjektet til Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sametinget. Næringshagene la inn egenandel. Det var bare Sametinget som innvilget penger sammen med SIVA. Avslagene resulterte i at Kvinnovasjon Nord har vært i en fase hvor vi har brukt tid og ressurser på møter og kontakt med Fylkeskommunen og Innovasjon Norge i håp om at de skal omgjøre vedtaket. Vi har jobbet aktivt for å informere om SIVA og Næringshagenes satsing på kvinner i alle mulige miljøer. Interessen og tilbakemeldingene fra kvinnene var at en slik satsing med fokus på kompetanseheving, utdanning og nettverkbygging var meget interessant og viktig for at kvinner skal bli mer synlig og tørre å ta steget til å satse. Både i Tana og Sør-Varanger kvinner som venter på å kunne delta i prosjektet, de er ivrige og har mange forslag og ideer til egne prosjekter og til hovedprosjektet. For oss er det viktig at de er med og former prosjektet. Særlig har de kvinnene som driver med "Alternative behandlingsformer" ønske om å lage et sterkere nettverk. I 2009 har vi hatt fokus på dem, både med informasjon, coaching og veiledning. Det er veldig mye som skjer i Øst Finnmark for tiden innen bl.a olje og gass, bergverk, fiskeri, vegbygging - og innen disse næringer er det dessverre meget f eller ingen kvinner. Det betyr at det er et meget stort behov for å være bevist på at det også er kvinner som ønsker og skal være deltagende i samfunnsdebatten. For at dette skal være mulig, er det helt nødvendig med Kvinnovasjon Nord. På bakgrunn av problemer med finansiering har vi valgt å ikke søke om videre deltakelse i Kvinnovasjons prosjektet til SIVA. Gåiså har brukt mye av egne midler og kan ikke lenger prioritere dette Kvinnovasjon Nord og Kvinnovasjon Barents i Murmansk regionen Våren 2008 gjorde vi en kartlegging i Murmansk av mulig interesse for et tilsvarende opplegg som Kvinnovasjon Nord blant kvinnelige entreprenører/grundere. Vi laget derfor en workshop i Murmansk i mai-08. Det var stor interesse og suksess for prosjektinnholdet, og mange hadde møtt opp på første samling. Flere av disse signaliserte at de ville delta i prosjektet når det ble en realitet. De har mange av de samme utfordringer som norske kvinner har, også gjerne flere. Finansieringen til denne første kartleggingen og workshop ble gjort av GN. 2

5 Høsten 2009 deltok vi på Innovasjon Norge sin "Høstjakt-tur" til Murmansk. Flere av de som er med i Kvinnovasjonsprosjektet deltok. I etterkant har de vist en stor interesse for bedriftssamarbeid/nettverk mot Murmansk-regionen I prosjektplanen for Kvinnovasjon Nord var det lagt inn at Russlandssatsingen skulle komme som en videreføring av Kvinnovasjon Nord etter oppstart og erfaringer fra Finnmark. Gåiså er sammen med Sivatech as i gang med utredning av en næringshage for kvinner i Terriberka. Til dette har Gåiså søkt om midler til en forstudie for å kartlegge ressurser og knytte kontakter i Terriberka Ressurssenter for utmarksnæring Gåiså Næringhage avventer resultat av Sametingets utredning om behovet for et utmarksressurssenter, og vi er i dialog med både de ulike reinbeitedistriktene i Tana og Tana Laksebreveierforening om dette. Styret i Tana Laksebreveierforening har vedtatt at Lokalforvaltning av Tanavassdraget skal legges til Tana. Det avgjøres når forskriften vedtas. Dette vil utgjøre et par arbeidsplasser. Nå har et rovviltprosjekt for Troms og Finnmark blitt samlokalisert med GN, slik at en ser at en bygger opp et fagm iljø Ressurssenter for reindrift Reinbeitedistriktene i Tana (Reinbeitedistrikt 9 og 7/8) og Polmak flyttsamelag er samlokalisert med GN. De tok initiativ til å søke om midler til å opprette et ressurssenter for reindrift i Tana sammen med Gåiså. Søknadene ble avslått, men det jobbes fremdeles med å se på muligheten til en slik etablering kanskje som et utmarks ressurssenter (se 2.1.2) Tana Laks og sjøfarm (TLS) TLS er et det eneste fiskemottak i Tana. Det har mottak for krabbe og fisk. Dette er et viktig bidrag til utviklingen av fiskerinæringen i Tana. Det har vært 3 nye unge utøvere (+1-40 år) som har satset på fiske det siste året. Vi er i nær kontakt med TLS og de båtene som leverer hos dem for å videreutvikle sjøfiske som et tilbud til turister - da det er etterspørsel om fiske på f.jord og sjø EU-Leader program for reiseliv (se vedlegg) Gåiså Næringshage (GN) -ble kontaktet av Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) om vi ønsket å være nasjonal prosjektleder i et EU leader- program i reiseliv. FMLA hadde i nesten et år jobbet sammen med Finland for å lage skisse til et program hvor de kunne samarbeide om prosjekt i Tanadalen. Dette forprosjektet var et samarbeid mellom FMLA og Innovasjon Norge. GN påtok seg dette da reiseliv er et av satsningsområdene, og forprosjektet er finansiert av FMLA og IN og Gåiså har en egenandel. GN hadde møte Tana og Karasjok kommune sendt invitasjon til 28 bedrifter i Tana og 29 bedrifter i Karasjok. Det ble holdt informasjonsmøter for bedriftene i begge kommuner i desember-08.. På den første prosess samlingen deltok 6 bedrifter fra Tana og 9 bedrifter fra Karasjok. Det var en meget vellykket og positiv samling hvor SAMARBEID ble som en parole for alle deltakerne. Særlig deltakerne fra Karasjok var ivrige etter å få laget et nettverk internt i kommunen, da reiselivsbedriftene aldri før hadde møttes. 3

6 Det har tatt tid for Finland å få på plass en prosjektleder og dette har resultert i at prosjektet har dratt ut i tid. Vi har ment at det var viktig å holde deltakerne i ånde og har holdt kontakten. Den andre prosess samlingen ble avholdt hvor deltakere fra Finland deltok den første dagen. Den andre dagen jobbet vi videre med våre prioriteringer. Her deltok 6 bedrifter fra Karasjok og 9 fra Tana. I etterkant har bedriftene fra Karasjok dannet et nettverk, søkt og fått innvilget støtte fra kommunen til deltakelse på reiselivsmessa i Lillestrøm og Helsinki. Vi har nå søkt om midler til 1 året i hovedprosjektet som skal vare i 3 år. Da Norge ikke er medlem av EU, må de ha med et annet EU land og det jobbes med å få det på plass mest sannsynlig blir det nord Italia Prosjekt innlandsfiske nettverk Nordlys opplevelser as har sammen med NINA satt igang et prosjekt som går ut på å lage et nettverk av bedrifter som jobber med innlandsfiske. Det er mange prosjekter som går på nettverk av sjøbasert turisme, så dette prosjektet har Innovasjon Norge fattet interesse for. Gåiså er prosjektleder for prosjektet kaffekok Dette er et reiselivsprosjekt som drives av Pomakmoen gjestegård ved Ester Utsi. GN er med i prosjektledelsen sammen med Høgskolen i Finnmark. Dette er et reiselivsprosjekt som involverer ulike aktører etter hvert som en vandrer langs kaffekokene. Det starter i Polmak og ender opp på Kjølnes fyr ved Berlevåg, som er flytteveien som Ester Utsis familie brukte da de drev med reindrift. 3.0 KURS/seminarer 3.1 Skattefunn Gåisa har arrangert flere møter om Skattefunn i samarbeid med Polarconsult as i Vadsø. Dette har resultert i at en av medlemsbedriftene har søkt og kommet i gang med ordningen. 3.2 HMS kurs Sammen med Byggeebistand as arrangerte vi et HMS kurs for medlemsbedriftene. 3.3 Mikrokreditt i nordvest i Russland Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) har gjennomført forprosjektet "Næringsbasert kulturprosjekt i Lovozero, Russland" støttet av Utenriksdepartementet i Norge. Dette er et forprosjekt til et flerårig Mikrokredittprosjekt. Prosjektideen er presentert og diskutert med russiske duodjiutøvere, og de har vært svært positiv til prosjektet. Prosjektets gjennomføring har hatt utgangspunkt i Lovozero, men det har vært et mål for prosjektet å få med deltakere fra flere samiske samfunn på Kola. Det er viktig for oss å ha et fokus utover Lovozero, og benytte derfor våre kontakter i de andre samiske bygdene på Kola i forsøk på å rekruttere deltakere fra Revda, Laparskaja, Onega, Olenegorsk og Umba (for tiden stengt for innreise for utlendinger). Målgruppe 4

7 Målgruppen er i hovedsak kvinner som driver med duodji. Også kvinner og menn som driver med andre kunstformer og kunsthåndtverk er innenfor målgruppen. Disse har uttrykt ønske om hjelp til videreutvikling av sine prosjektideer, produktutvikling og markedsføring for salg i Russland, samt vestlige land. Resultat Det var skissert følgende resultatmål forut for prosjektgjennomføringen: - Danne et nettverk for kvinner, som jobber med duodji, på Kolahalvøya. - Presentere og danne nettverksgrupper for deltakerne. - Starte produktutvikling med tanke på salg i vestlige land. - Bidra til økonomisk vekst for deltakerne. DL i Gåiså er innleid som rådgiver/prosessleder i prosjektet. Prosjektet har i 2009 kommet over i en opplæringsfase. Det har vært jobbet mye med å tilpasse ordningen til russisk lovgivning. Det er nå klart at det blir 3 grupper som starter opp i 2010, og vi har midler til lånekapital til disse. 3.4 FRAM program Bedriftene Bertil Johnsen as og Byggmakker as har fullført programmet. Tilbakemeldingene fra bedriftene er veldig positive. 4.0 Bedrifter nye og knoppskyting Den jevne strømmen med personer som ønsker veiledning på ulikt nivå i bedriftsetablering og utvikling har fortsatt med økt styrke. Dette tar veldig stor del av arbeidstiden til DL, da de fleste trenger tett oppfølging og mye hjelp. Bedriftene de ønsker å starte er ikke direkte innovative, men alle er viktige for Tanasamfunnet. Det er mye fokus på reiseliv. Andelen etablerte bedrifter har økt noe, og DL har benyttet sitt nettverk for å videreformidle disse. De har også kunnet bruke FRAM-konsulenten til å diskutere sine planer. GN vil ha en avtale med Tana kommune på at vi skal være et tilbud i førstelinjetjenesten, til oppfølging, knoppskyting og coaching av bedrifter/ledere. 4.1 Thai pub og Spisested Denne etableringen jobbes det fremdeles med. Det gis ikke tilskudd til etablering av spisested så begge to jobber, legger av penger og smått om senn vokser bedriften fram. De leverer nå mat som catering og de får gode tilbakemeldinger. 4.2 Oppstart av salgssted for brukte snøscooterdeler og verksted Han har jobbet mye med sine planer som han vil realisere i den tomme og forholdsvis nye driftsbygningen på gården. Det har vært glere slike bedrifter men pr i dag finnes det ikke en slik bedrift i Nord Norge. Han forhandler med de som har lagt ned om overtakelse av lager. Han søkte flere steder, men fikk ikke midler til en slik etablering med begrunnelse at det er flere bedrifter i Tana som selger nye snøscootere... Han har lånt penger til oppstart og jobber videre med etableringen. 4.3 Oversettelse og skriving 5

8 En dame har fått veiledning til sin etablering av egen bedrift med samiske oversettelser, skriving av teaterstykker og sangundervisning på sikt. 4.4 Innspilling av demo CD En ungdom ønsket å satse på sangkarriere ved siden av at han tok fagbrev som murer. Han jobbet mye med å finne studio og kontakter. Han ga opp å søke om midler, og reiste fra Tana på grunn av at han ikke fikk lærlingplass. 4.5 Kjøp av båt og oppstart av sjøfisketurisme Han har drevet litt som turistguide, spesielt på innlandsfiske og jaktturer. Nå ønsker han også å utvide til å ta i bruk en innkjøpt sjark til sjøfiske for turister. Dette er det stor etterspørsel etter, særlig fra Finland. Han vil satse på fiskeyrket ved siden av turismen. 4.6 Oppstart av overnattingssted på nedlagt militærleir + sjøørretfiske/jakt Tana Musikk og Maskin as har kjøpt kaserna på det nedlagte Tanahus. Her ønsker han å lage et overnattingstilbud som mangler helt på vestsiden av elven i nedre Tana. Han har brukt en god del egne midler og har søkt midler fra IN, Sametinget og Tana kommune. I tillegg til overnatting satser han på å ta turister med på sjøørretfiske i Tanaelv- munningen samt fiske i sjøen. Han har hatt noen prøveturer med bra tilbakemelding og jobber med å få til en avtale med Utsjok hotell (Finland). Dette prosjektet har krevd mye ressurser da det er et stort prosjekt med mange grener. 4.7 Overnatting på gården Han har et gammelt hus på gården som har vil lage overnattingsplasser i. Huset ønsker han å dele på langs og lage 2 leiligheter. Gården ligger flott til ved en av sideelvene til Tana og han har flotte fiskeplasser i nærheten av gården. I tillegg er det flotte multemyrer og fint jaktterreng rundt gården og oppover elva. 4.8 Oppstart av rørleggerbedrift Med innskrenkninger på en mekanikerbedrift ble han arbeidsledig. Han har fagbrev som bilmekaniker og rørlegger og velger å starte opp som rørlegger. Han er i forhandlinger om å overta lager etter en som slutter på grunn av sykdom og en som slutter på grunn av alder. 4.9 Hyttebygging med et samisk snitt Han har utviklet et hyttekonsept med utgangspunkt i lavvoen. Han har fått laget en katalog med 32 ulike "lavvo-hytter" av ulik størrelse. Han har presentert prosjektet for flere og er nå i kontakt med flere hytteprodusenter. Likeså er han i kontakt med personer og bedrifter som kan tenke seg å bygge hytter med samisk profil %Databedrift og 50% reiseliv Etter mange år hvor ferien har vært brukt til å jobbe med roing av lakseturister, guiding på fjellvannsfiske og rypejaktturer med turister ønsker han nå å satse mer helhetlig. Han søker permisjon fra jobben og satser på data og turisme. Han er meget datakyndig og det er stor etterspørsel etter slike tjenester både opplæring i bedrifter og vedlikehold etc Grønn frisør Etter å ha jobbet som frisør i mange år hvor hun ble mer og mer allergisk mot alle kjemikaliene som brukes valgte hun å satse på å starte som økologisk frisør. Hun har fullt opp å gjøre og ser positivt på å være egen arbeidsgiver og kunne ha arbeidsplassen hjemme da hun er eneforsørger til 2 barn. 6

9 5 Fusjon Gåiså Næringshage- Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) Det jobbes fremdeles med å utrede og se på fusjon mellom IFU og Gåiså. Styret i Gåiså er positiv til dette og har engasjert en advokat til å se på fusjonsplanene fra Gåisås synsvinkel, og styret var fornøyd med tilbakemeldingen. Det jobbes nu med felles styremøte og å få en avklaring på hvordan dette skal jobbes med videre. 6 Fellesprosjekt 6.1 Innovasjonsteam Finnmark/Næringshagenettverk i Finnmark Gåiså NH er med her kaffekok Se under Næringsforeninga i Tana GN og Næringsforeninga har et nært samarbeid. 6.4 Videregående skoletilbud ved Tanabru GN og Næringsforeninga har jobbet mye med å få etablert videregående skole ved Tanabru i samarbeid med Tanavideregående skole(tidligere Finnmark landbruksskole). Det ble imidlertid Honningsvåg videregående skole som satte i gang LOSA tilbudet som startet opp i høst med 18 elever, Næringslivet har fiere av disse elevene på praksis og sammen arrangerte vi en julelunsj for disse. 6.5 Advokattjeneste GN har inngått avtale med advokatfirma Hegg as om å bruke våre lokaler gratis. De har nå kontordag her hver fredag og det er Anne Marit Pedersen (samisktalende) som for det meste betjener kontoret. Dette er et tilbud til hele Tanas befolkning. 6.6 Bedriftsrådgivning Selv om FRAM prosjektet er over, så har vi et tilbud om at våre medlemmer kan benytte konsulenten til rådgivning. Vi har og avtaler med Tana Regnskapskontor as og SEG as om bedriftsrådgivning. 6.7 økonomirådgivning GN sender alle sine medlemmer og potensielle etablerere til Tana regnskapskontor as som er samlokalisert med oss. Tana kommune har en fadderordning som gir hver etablerer inntil 10 t gratis økonomirådgivning. Det kreves ikke at etablerne senere benytter Tana regnskapskontor as sine tjenester. 7. Annet GN deltar på ulike arenaer og prøver hele tiden å utvikle sitt nettverk for senere å dele det med medlemmene. 7

Referatsaker. Kommunestyret 07.04.2011

Referatsaker. Kommunestyret 07.04.2011 Referatsaker Kommunestyret 07.04.2011 Kontrollutvalgan IS Vår dato: 25.03.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyre Postboks 25 9845 TANA

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN

OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN OMSTILLING I BERLEVÅG: HANDLINGSPLAN MODELL FOR RAMMEBUDSJETT for omstillingsmidlene årlig ramme 3,5 mill STRATEGI FELLES PROSJEKTER BEDRIFTSPROSJEKTER FORSTUDIER OG FOR- PROSJEKTER 350.000 350.000 700.000

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Møte om næringsutvikling, Kåfjord v/jørn Gunnar Olsen, Sametinget.

Møte om næringsutvikling, Kåfjord v/jørn Gunnar Olsen, Sametinget. Møte om næringsutvikling, Kåfjord 13.05.2017. v/jørn Gunnar Olsen, Sametinget. Hovedmål for næringsutvikling: Å skape: Et sterkt og allsidig næringsliv. Et næringsliv som bygger på og tar hensyn til samisk

Detaljer

Referatsaker MLU 04.09.2012

Referatsaker MLU 04.09.2012 Referatsaker MLU 04.09.2012 CZ6veMeiti ktiv&ktm LcQU Kultur- og næringsavdeling Deanu gielda/tana kommune Rådhusveien 3 9845 TANA Vår ref 2012/320-2/K40 Deres ref: Saksbehandler Dato Nils Aslak Boine 23.05.2012

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

Høring - Regionale flyruter

Høring - Regionale flyruter Vår dato: 16.11.2016 Vår ref: 201501864-21 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Henrik Seppola Larsen Telefon: +4778963139 Henrik.Seppola.Larsen@ffk.no Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Vår dato: 21.10.2015 Vår ref: 201502910-1 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby Telefon: +4778963056 Britt.Hjordis.Somby@ffk.no Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer.

Treningskontakt kan brukes for å tilrettelegge for deltakelse i aktivitet hos lag og foreninger, i treningsstudio og andre sosiale arenaer. Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Vår dato: 27.3.2008 Arkivkode: _;G10 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01771-128/WIAN Deres referanse: Vår saksbehandler: Annie Abrahamsen Wik tlf.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011)

Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011) Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Halvårsrapport næringsarbeid (vår 2011) Litt historikk LINKEN ble først etablert som Linken Kompetanse AS (med 2 ansatte) i 2004 med Båtsfjord

Detaljer

-Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet.

-Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet. Landskonferanse om stedsutvikling 1.-3.sept.2008 -Hvilke forventninger har kommunene til det regionale nivå? - Erfaringer rundt samarbeidet fra Tettstedsprogrammet. Walter Pedersen. Ordfører Gildeskål

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ

Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Sápmi Samisk bosetning fra Engerdal i sørvest til Kola i nordøst Presentasjon J Kl Kalstad, SÁ Bosetning og kultur -sørsamer -lulesamer -nordsamer -østsamer Sørsamene fra Saltfjellet i nord til Femunden

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Sweco Norge AS v/ Øystein Willersrud Postboks 037 9503 ALTA Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 206/ Lars Smeland, tlf.: 464008 04.0.206 Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015

Innkalling og sakspapirer til Vannregionutvalget Finnmark mars 2015 Vår dato: 02.03.2015 Vår ref: 201501215-9 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Se mottakertabell Innkalling og sakspapirer

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forventninger til kommunene om oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner og det fremtidige vannforvaltningsarbeidet

Forventninger til kommunene om oppfølging av vedtatte vannforvaltningsplaner og det fremtidige vannforvaltningsarbeidet Vår dato: 11.05.2017 Vår ref: 201503187-17 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Mikkel Slaaen Kvernstuen Telefon: +4778963206 Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no Tana kommune Rådhusveien 3 9845

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Referatsaker. Formannskapet 31.03.2011

Referatsaker. Formannskapet 31.03.2011 Referatsaker Formannskapet 31.03.2011 Tana kommune Lars Smeland RÅdhusveien 3 9845 TANA Statens vegvesen mottatt 1 5 1! 7911 Behandlende enhet: Region nord Saksbehandlertinnvalgsnr: Marit Slungård - 78941664

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for utmark og næring Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Møtetid: 10.00-17.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Bjarne Rikardsen, Elin

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører

MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører MOBILISERING AV AKTØRER FOR Å STYRKE REISELIV OG OPPLEVELSESPRODUKSJON ROLLER OG RESSURSER.» Aust-Lofoten, organisasjon og den/de som framfører Samarbeidsregionen Prosjektmål Hovedmål: Utvikle samarbeidsrelasjoner,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

AHTTUKulturnæring. Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program

AHTTUKulturnæring. Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program AHTTUKulturnæring Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program INNLEDNING Som sin hovedsatsing i handlingsplan om kulturnæring, lyste Sametinget høsten 2013 ut en konkurranse om ekstern bistand til

Detaljer

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Dato: 26.01.17 Deanu gielda 9845 TANA SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSTILSKUDD Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Vi vil med dette søke om kr 25 000,- tilskudd til markedsføring

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Saknr. 09/4195-18 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN - SØKAND OM STØTTE TIL DEL 2, 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010

Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Saksprotokoll saksnr. 29/2010 i Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget - 15.11.2010 Behandling AP v/ulf Ballo fremmet følgende forslag: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til bolystprosjektet Tana som vekstkommune - Bolyst 2013 Deanu gielda/tana kommune Britt Somby-Solaas Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-7 4.7.2013 Statsbudsjettet 2013, Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 450 000 kroner til

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer