Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9"

Transkript

1 Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr årgang Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9 Foto: Geir Gabrielsen

2 Kirkebladet Andakt - LIVETS HØST Utgitt av Harstad Kirkelige Fellesråd, for menighetene i Grytøy, Harstad, Kanebogen, Trondenes og Sandtorg av at de har familie. Og de opplever at det er få som har bruk for dem. Vi må ta vare på de viktige relasjonene særlig til de som er gamle og de som begynner å bli mett av dage. Redaksjon: Geir Gabrielsen E-post: Carl - Ove Fæster Tlf: E-post: Erik Vold Tlf: E-post: Henvendelser vedrørende distribusjon og utgivelse rettes til kirkevergen i Harstad. Tlf: Stoff til bladet sendes til: Kirkevergen i Harstad, E-post adr: Tekst og bilder til bladet må være redaksjonen i hende tre uker før utgivelsesdato, som er ca. 20. mars, 20. juni, 20. sept. og 1. desember. Bladet distribueres til alle husstander i Harstad kommune i et opplag på eksemplarer. Harstad menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Kanebogen menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Trondenes menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Sandtorg menighet 9419 Harstad Tlf: Kirkevergen i Harstad Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Grafisk bearbeidelse: Geir Gabrielsen Trykk: Øystese Trykkeri A/S Sogneprest Carl-Ove Fæster LIVETS HØST (sogneprest Carl-Ove Fæster) Å bli eldre handler om å leve med flere og flere savn. Jo eldre vi blir, dess mer mister og savner vi. Det dreier seg om å leve med flere og flere tap. Livets høst er god for noen, men ikke alle får oppleve høstens klare luft og nydelige farger. Alderdommen medfører for de fleste å miste flere og flere faste holdepunkter i livet. Noen mister ektefelle, andre mister venner og andre viktige relasjoner. Noen mister med årene vitale kroppsfunksjoner, og de kroppslige prosessene er umulig å snu. Livsbegrensningene øker for mange med alderen. Det å måtte forlate jobben på grunn av alderdom kan også føre med seg tap av relasjoner, innflytelse og posisjon for mange. En god alderdom er å klare å leve godt på tross av savn og tap, som kommer ubønnhørlig. Det var i 1967 at den da 25-årige Beatlesstjernen, Paul McCartney, skrev denne sangen som er en av dette bandets mest kjente sanger; «When I m Sixty-Four». I teksten funderer han over hvordan livet vil bli når han om lenge fyller 64. Han lurte på om han kom til å visne bort, om håret vil være der, om han vil strikke genser foran peisen, om han vil ha mat nok og om han vil ha råd til å reise til Isle of Man. «Will you still feed me, when I m sixty-four»? Og nå har Paul McCartney blitt over 70, og han har mer enn det han drømte om. Men den viktigste setningen i denne sangen er ordene; «Will you still need me». Er det bruk for meg selv om jeg er eldre? «Will you still need me». Det er det viktigste uansett alder; om det fortsatt er bruk for oss. Det verste vi kan oppleve er at ingen trenger oss, at ingen har behov for oss. Altfor mange eldre er i dag ensomme på tross I Salme 71 i Bibelens salmebok ber forfatteren til Gud og sier; Støt meg ikke bort i min alderdom, forlat meg ikke når kraften svinner (v.9) og Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt (v.18). Alt har sin tid, står det i Bibelen. En tid til å fødes og en til å dø. Like naturlig som at vi fødes inn i denne verden er at vi en dag skal vandre ut av den. Da er det godt å søke trøst i Salme 31, 15-16a: Men jeg setter min lit til deg, HERRE, jeg sier: Du er min Gud Mine tider er i din hånd. I leve og dø i Herren handler å leve med en Himmel over livet. At døden ikke har det siste ordet. Jesus har ved sin seier over døden gitt oss ett levende håp. Uten Jesus blir det ikke noe ordentlig Himmel over livet, har Rolv Wesenlund en gang sagt. Det er sant. Einar Skjæråsen har i sin salme Himlen blåner for vårt øye gitt oss en salme som viser at vi har en Gud som gir oss nettopp en Himmel over livet. Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot. Fugler spiller sine vinger, barnet pludrer med sin mor. Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord. Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå, Vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå, Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn. Lovet være Han som åpnet første le og siste grind. Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell. Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld. Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings fred. Lovet være Han som er og ånder over tid og sted. Einar Skjæråsen Ha en god og velsignet høst! Vennlig hilsen Carl-Ove Fæster Sogneprest i Harstad 2

3 På flyttefot: Carl-Ove reiser sørover Sogneprest Carl-Ove Fæster På flyttefot - Carl Ove reiser sørover Undertegnede har sammen med Carl Ove på fire Roser i Harstad og spiser lunsj sammen. Folk kommer og går og Carl Ove hilser på flere. Det er vel det han huskes for å være; en folkekjær prest. Med 7 års tjeneste Harstad, noen år i Sjømannskirka, og før det i Evenes, i tillegg til å komme fra Sandtorg har han blitt kjent med mange mennesker. Hvordan har det vært å være prest her? Jeg har trivdes veldig godt. Harstad kirke er en ung kirke, sammenlignet med Trondenes. Å være i en ung kirke har gitt mulighet å møte en levende historie. Kirken var 50 år i 2008 og da møtte det opp folk som var med i byggeperioden og kjente til historie omkring byggingen. Det er en av Norges første arbeidskirke. Den har gitt et godt grunnlag for arbeidet med Sjømannskirken her i Harstad, et arrangement som særlig er tilknyttet Festspillene, men som blir utvidet. I tillegg har jeg fått være med på markeringen av Hans Egede, 250 år sidne han døde. Hans Egede har fått kallenavnet grønnlands apostel og er verdens mest kjente harstadværing. Han var en sentral person i musikkstykket I himmelens navn, skrevet av Ola Bremnes. En åpen og tilgengelig kirke Det har vært en sentral tanke i Carl Oves prestetjeneste å gjøre kirken åpen og tilgjengelig for folk. Jeg har tatt i bruk Sjømannskirkens motto- Gi folk frimodighet til å tilhøre kirken. Det er en et viktig fokus som Sjømannskirken hadde og har, og som jeg jobbet for da jeg var prest. Jeg ser det på verdifull lærdom å ta med seg i prestetjenesten i hjemlandets menigheter. Terskelen blir lavere. Kirken skal være et hjem, i både hverdag og fest. Kirken skal være et rom som skal tørre å ta i bruk. Med dette utgangspunktet reiser nå Carl Ove, nærmere bestemt til Borre i vestfold, Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme. Det er familiære årsaker som ligger til grunn for det. Borre er en ny plass, et spennende prestegjeld, tre sokn fordelt på to prester. De skal tjenestegjøre i dem begge, men jeg skal jobbe mest i Borre kirke, en middelalderkirke på linje med Trondenes. I dette prestegjeldet ligger også en ny arbeidskirke, så det blir nesten som Trondenes og Kanebogen kirke. menigheten er veldig varierte i sammensetning, men det gir en god mulighet for å jobbe bredt. Men, det er rart å flytte fra Harstad. Det har vært og er et godt sted å være. Vi som blir tilbake, takker for tjenesten som Carl Ove har gjort her i Harstad og ønsker ham lykke til og Guds velsignelse over arbeidet i Borre. Hans Jørgen Nilsen Møt Lisa Kristin Nielsen VIKAR I TROSOPPLÆRINGEN Navn: Lisa Kristin Nielsen Alder: 28 år Sivil status: Singel med katt Oppvekst: Hønefoss Interesser/hobby: Musikk. Kvinner og menn. Si litt kort om deg selv. Hvem er Lisa? Jeg kommer fra Hønefoss hvor jeg har hatt min oppvekst. Har vært mest aktiv i Metodistkirken, men har også vært engasjert andre kirkesamfunn. Jeg er ganske økumenisk av meg. Er glad i sang og musikk Har bodd ulike steder og det har jeg opplevd som verdifullt. Jeg har studert i Trondheim, København og Sydney. Tok i Sydney i 2004 utdannelse ved Hillsong International Leadership College. Fra 2006 og til 2009 tok jeg barnevernspedagogutdannelsen i Trondheim. og fra 2009 jobbet jeg i Ringerike kommune som barnevernspedagog. I 2011 ble jeg utfordret til å søke stilling i Nord-Norge.. Hvorfor valgte du å søke stillingen nord på? Jeg syntes det var spennende på bli utfordret til å søke på en Ungdomsdiakonstilling som er ett samarbeid mellom Metodistkirken og Den norske kirke i Skånland. Der har jeg jobbet 50 % og den andre halvdelen på Skånland sentralskole. Jeg liker nye utfordringer og det å oppleve nye steder og nytt miljø. I tillegg liker jeg å jobbe med ungdommer. Jeg har blitt tatt godt imot og opplever å fått god kontakt med ungdommene. Nå har jeg sluttet i stillingen på Skånland sentralskole og har begynt i en 50 % stilling i Trosopplæringen i Trondenes prosti og er 20 % vikar som konfirmantlærer i Skånland. Så nå går det i 120 (J) og jeg trives med det. Skal jobbe med ungdommer fra hele prostiet og det ser jeg frem til! Vi ønsker Lisa lykke til i arbeidet og Guds velsignelse over liv og tjeneste! COF 3

4 Minnetale til Johannes Sellæg Johannes ble født i Harstad den 25.juni i Han var sønn av Helma og Mathias Sellæg - og Johannes var eldst av 2 brødre. Bror Ivar var født i 1928 og dermed to år yngre. De beholdt gjennom hele livet en god og nær kontakt. Johannes hadde en god barndom og oppvekst her i Harstad. Mor Helma var fra Kanebogen, og for Johannes var det nok en del barndomsminner fra besøk i Kanebogen. Johannes og Edna valgte etter hvert å bygge hytte/landsted på det stedet hvor mor Helma sitt barndomshjem hadde stått. I 1941 ble Johannes konfirmert. I 1945 tok han artium her i byen. 6 år senere tok Johannes juridisk embeds eksamen ved Universitetet i Oslo med meget gode resultater. Etter fullført eksamen gikk turen tilbake til Harstad. Her hadde han først en kort konstitusjon som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett før han begynte som advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Sigurd Saue. Han fikk advokatbevilling i 1954 og arbeidet hos Sigurd Saue fram til Deretter var han dommerfullmektig ved Salten Sorenskriverembete, Bodø i perioden 1955 til 1956 Etter tiden i Bodø var det naturlig for Sellæg å vende tilbake til hjembyen og starte egen praksis som advokat først i eget firma. I 1971 fikk Johannes Sellæg tittelen Høyesterettsadvokat etter å ha fullført sin tredje prøvesak ved Høyesterett. Fra 1979 startet Johannes i kompaniskap med Ottar Nilsen Advokatfirmaet Sellæg og Nilsen. Dagens Advokatfirma Eurojuris Harstad AS er en videreføring av dette kompaniskap. Som en del av sin private advokatpraksis var Johannes Sellæg i en lang periode engasjert som Krigsadvokat for landstridskreftene i Nord-Norge. Dette engasjement varte fra 1965 og frem til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder. På slutten av 50 tallet traff Johannes gjennom kretsarbeidet ikfuk/kfum sin kjære Edna. Edna bodde i Tromsø - og var medlem av kretsstyret. Du møtte Johannes som var delegat fra Harstad Ungdomsforening. Gjennom dette arbeidet og iskolelaget ble Edna og Johannes godt kjent: Det ble kjærlighet - og en sommerdag i 1960 stod bryllupet i Tromsø Domkirke. På begynnelsen av 70 tallet flyttet Johannes og Edna inn i boligen på Gullhaugen - hvor de de første årene bodde sammen med mor Helma. Ho gikk bort i Hjemmet på Gullhaugen ble deres hjem inntil for ett par år siden. Edna og Johannes fikk oppleve mye sammen. Dere fikk en del reiser sammen. Om sommeren hadde dere ofte fast base ute på sommerstedet i Kanebogen. Han Johannes var en ivrig bader - og meldte inn badetempreturer fra Kanebogen camping både til HT og NRK. Dere likte å lytte til musikk sammen - spesielt klassisk musikk. Johannes vant noen ganger «Klar en klassiker», et radioprogram i NRK P1. Johannes var veldig stolt av det. Johannes og du Edna var sammen om det meste. Og for Johannes vet jeg at du i de ulike engasjement han hadde, var til stor støtte og hjelp. Alltid interessert og engasjert ved hans side Den dagen hadde dere snakket om. Johannes og du hadde snakket om de salmer og musikk skulle preget denne dagen. Så gjennom salmene og tekstene og musikken - tar Johannes farvel med det preget han har satt på denne sermonien. Til og med fått en prekentekst - som han ønsket presten skulle preken over. Edna tar i dag ett tungt farvel med sin kjære og gode ektemann gjennom 52 år. Du Edna, satte ved hans side da Johannes sovnet stille og rolig inn på Slottet sykehjem Johannes var ett engasjert menneske. Han hadde ett stort nettverk rundt seg: Johannes var et samfunnsengasjert menneske. Han satte i flere perioder i Harstad kommunestyre for Høyre. Johannes hadde også ett stort hjerte for Kirke og organisasjonslivet. Han var engasjert i Mannsmøtene som begynte på slutten av 50 tallet og som etter hvert ble Harstad kirkeforum. Her var Johannes primusmotor i nesten 50 år helt frem til for ett par-tre år siden. Han har vært med å engasjere uttalige spennende temakvelder i regi av Harstad kirkeforum. Johannes var engasjert og med stadig nye ideer. Han hadde evnen til å tenke nytt og kreativt. Han var også med på internasjonale konferanser. Trivdes godt i de sammenhenger - og spesielt når han fikk snakkes fransk. Da var han i sitt ess. Han satte også en periode i Harstad menighetsråd - han har vært engasjert i Harstad KFUK/KFUM og Soldathjemmet i over en mannsalder. Engasjert i Harstad Y Men Club. Satte i redaksjonskomiteen for Kirkebladet i en årrekke. Historie interesert. Med Harstad historielag. Var interessert og kunnskapsrik. Et levende leksikon. Han Johannes var en ekte Harstadpatriot. Glad og stolt over sin fødeby. Johannes hadde ett godt humør - og elsket den gode historien. I mange år hadde han ansvar for Det muntre hjørne i Kirkebladet. Fortalte historien med stor innlevelse. Det fikk vi merke vi som satte iredaksjon sammen med Johannes. Han solgte annonser til Kirkebladet - og det gjorde han med stor suksess. Ingen som så nei til Johannes. Da måtte du ha meget gode argumenter Johannes etterlater seg mange gode minner som jeg vet vil leve videre. Han er ett menneske som på mange felt satt dype spor etter seg og i dag tar vi farvel med Johannes i dyptakknemlig het for det han har betydd. I dyp takknemlighet lyser vi fred over Johannes sitt gode minne. 4

5 Min salme Min salme: O-bli hos meg.. Tekst: H.F Lyte 1847 Oversatt: Gustav Jensen 1913 Melodi: Willim Henry Monk 1861 Helge O. Aune Avdelingsdirektør Skatt Nord Jeg vet ikke hvorfor denne salmen er blitt min salme, men trolig er dette den av salmene jeg oftest kommer i befatning med ved kirkebesøk Salmen mener jeg har en god, om enn noe tung tekst, og har en lett og optimistisk melodi. Tar meg ofte i at jeg nynner eller plystrer denne når jeg er for meg selv i båten, opptatt med diverse arbeidsoppgaver osv. O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! 2 Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg! 3 Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! 4 Når du velsigner, ei av frykt jeg vet, sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei. Du som har seiret, Herre, bli hos meg! 5 O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys! Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg Søndag 16.september ble det delt ut 6 årsbok til disse 6 åringene. Foto: Tore Skadal 5

6 TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS av vikarprest Jostein Skutlaberg Vekstperioder i kirkens historie har vært tider med vekt på trosundervisning. Oldkirken, reformasjonen og pietismen er 3 eksempler. Pietismens kristendoms-opplæring har formet kristenlivet i Norge i over 250 år. Den har fostret en kirke med stor misjonsvirksomhet over hele verden. Den har gitt levende bedehus-miljø, foreningsvirksomhet, skolevirksomhet, diakonal innsats og levende gudstjenesteliv i vårt land. Nå har vi hatt flere tiår der bibelhistorie, salmer og katekismeundervisning er fjernet fra skolen. RLE-faget er kommet i stedet. Resultatet ser vi: Kristendomskunnskapen er på kort tid blitt dårligere. Også i aktive kristne miljø merker vi dette. Den norske kirke satser for tiden stort når det gjelder trosundervisning. Planer er utarbeidet sentralt og regionalt. Hver menighet skal ha sin trosopplæringsplan. Og dette arbeidet skal nå settes ut i livet i hver krok i vårt land. Det er et viktig og spennende prosjekt. Dåp og trosopplæring hører sammen. Dåpsbefalingen/ misjonsbefalingen kobler dåp og opplæring. Jesus sier: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18-20 Kirkens kontinuerlige kall er å gjøre til disipler. Det skjer ved at mennesker møter Jesus Kristus. Her er Bibelen, dåp og kirkens hele liv middelet. Mennesker kalles og hjelpes til tro på Jesus som Guds Sønn og vår Frelser. Dåpen er helt sentral. Troslivet gis i dåpen. Men troen må få næring og fostres. De døpte skal læres opp i kristent liv. Denne prosess fram mot dåp, og ikke minst etter dåp er i kirkens historie kalt katekese. Ordet betyr undervisning. Hele kirkens indre vokster er avhengig av denne fostring i troen. Trosopplæring er ikke pugg! At dette inntrykket er blitt sittende fast er uheldig og ikke tilsiktet. Jeg tenker at trosundervisning er praktisering. Luthers lille katekisme ble først benyttet som plakater til å henge opp i hjemmene og i kirkene. Og katekismen var utstyrt med billeder fra bibelhistorien. Illustrasjoner hørte med. Budene skulle ses og leses. Trosbekjennelsen skulle ses hver dag og sies høyt sammen. Fader Vår skulle bes i hjem, kirke og skole. Praktisering gjør at disse bibelske kjernetekster kommer under huden. Så kommer forklaringer i neste omgang. Det er denne aktive praktisering vi må legge hovedvekten på. Det enkle er hovedfokus. Her kommer illustrasjoner inn. Her kommer praktisering og lek inn. Det er stor hjelp i å praktisere sammen. Bordbønn og kveldsbønn er eksempel. Menigheter av kristne som ber sammen, tror sammen, hører sammen, synger sammen, gleder seg i troen sammen og bærer det tunge sammen vil bære trosopplæringen sammen. Hele menigheten trenges. La oss praktisere og leve ut troen. Kirken vil vokse i indre styrke om vi lykkes i å oppmuntre og hjelpe hverandre til å leve troen i hverdagen. Trondenes motettkor ønsker nye og gamle sangere velkommen til nytt sangerår! Trondenes motettkor ønsker nye og gamle sangere velkommen til nytt sangerår! Trondenes motettkor har hatt en velfortjent sommerferie etter en hektisk vår med gudstjenester, konserter, radiogudstjeneste og tvsending i pinsen. Koret, som teller 20 medlemmer, har nå startet opp igjen og har tatt fatt på øvinger til høstens prosjekt. Tidligere år har motettkoret samarbeidet med Narvik kirkes kammerkor om større kirkemusikalske prosjekter og det skal vi gjøre også nå i høst. Også denne gangen er det barokkmusikk som står på repertoaret, denne gangen musikk av Johann Sebastian Bach og Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier var en av de store franske komponistene i barokken. Om navnet ikke umiddelbart lyder kjent er det imidlertid en komponist som alle har hørt musikk av på et eller annet tidspunkt. Hans Te Deum ( Til Guds ære ) som starter med en flott trompetsolo er nemlig kjenningsmelodien til Eurovisjonen, og har man sett nyttårshopprenn, Melodi Grand Prix eller andre europeiske sammesendinger på tv, har man garantert hørt musikken til Charpentier. Johann Sebastian Bach skrev en lang rekke med kantater, som ble brukt under søndagens gudstjeneste. Alle kantatene er tilpasset hver sin søndag og kirkeårstid og Bach skrev så vidt man vet en kantate hver uke gjennom en lang periode av sitt liv. De mest kjente av hans kantater er samlet til det vi kjenner som juleoratoriet, som egentlig er en samling av kantater for jul og nyttår. På konserten i Narvik kirke og Trondenens kirke, henholdsvis 8 og 9 desember skal korene, med solister og orkester, fremføre en av Bach s adventskantate Nun komm der heiden Heiland som er bygget opp omkring salmen Folkefrelsar til oss kom og Charpentiers messe for julenatt Messe de Menuit pour Noel Trondenens motettkor har stadig behov for sangere og dersom man har lyst til å synge kirkemusikk og har kor eller sangerfaring fra før, kan man ta kontakt med koret enten via våre nettsider eller på Facebook for å avtale prøvesang. Herrestemmer og sopraner er særlig velkommen. Koret ledes av Kantor Harald Lind-Hanssen og sangpedagog Dominique Guyot. 6

7 Trondenesdagene 2012 Møter langs veien Søndag 28. oktober til søndag 4. november Tema for Trondenesdagene 2012 er Møter langs veien der vi tar utgangspunkt i de historiske handelsrutene som hanseatene benyttet i middelalderen og som Trondenes hadde tilknytning til gjennom bergenshandelen. Ensembelet Heinavanker kommer fra hansabyen Tallin i Estland og vil fungere som festivalprofil gjennom hele festivalen. Heinavanker vil gjennom fire konserter få vist seg fram både alene og i samarbeid med elever fra musikklinja på Heggen videregående skole, og også sammen med et sammensatt festivalorkester. Onsdagens konsert med Heinavanker, blir viet koret alene. Der får vi stifte bekjentskap med sangerne, og noe av deres repertoar. Es reisset euch ein schrecklich Ende, er tittelen på konserten torsdag 1. november. Vi har laget en musikalsk dramaturgi som viser jordens elendighet, og håpet som er lovprist i kantater og andre verk. Det blir ingen fullstendige kantater, men en rekke satser med både kor, sangsolister, og instrumentalsolister fra Heinavanker og festivalorkesteret. Et dramatisk og vakkert repertoar er tema for denne konserten. Fredag 2. november vil elevene ved Heggen vg. skole, med sin lærer Arne Dagsvik, forberede et repertoar som de vil øve og framføre med koret Heinavanker. På programmet er blant annet Heinrich Schütz verk Meine Seele erhebt den Herren. Vi har i år to dager på Trondenes Historiske Senter, hvor vi ønsker at publikum skal bruke dagen til en sammensatt kulturopplevelse. Søndag 28. oktober vil det tradisjonen tro bli Høstmarked for store og små, med salg av høstens grøde, brukskunst, smykker, kjoler, og demonstrasjon av smykkekunst, gamle håndverkstradisjoner og flatbrødsteking. Utstillingen i år er ved 3.klassinger fra Bergseng Skole, og temaet er møter. Denne utstillingen vil henge i Svalgangen utenfor inngangen til Trondenes Historiske Senter. Vi har også en konsert på THS iløpet av dagen. Denne konserten er med folkemusiker Sigrid Randers Persson, og orkesteret Margfolk. Denne konserten blir oppe i utstillingssalen og koster kr. 50,- Lørdag 3. november begynner med et foredrag, så er det muligheter for å få seg litt varm mat i kaféen, før konsert med koret Heinavanker og festivalorkesteret. Denne konserten blir av en verdslig karakter, og vi vil her vise en annen side av korets repertoar. Foredraget er ved Harald Olsen som underviser og forsker ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Harald Olsen tar for seg pilegrimstradisjoner knyttet til kysten og til de østlige pilegrimsrutene. Søndag 4. november blir det høymesse i Trondenes kirke Gruppen HEINAVANKER begynte å spille i Tallinn i 1988, i studiet Linnamuusikud. Gruppen har interessert seg for liturgien bak de historiske musikkspill og har prøvd å finne en vei i datidens hellige ånd. De fleste konserter inneholder gregorianske sanger, tidlige polyfonier, og estiske religiøse folkeviser. Årets sammensatte festivalorkester består av: Sabine Cassola Viola da Gamba Turid Hofsø Viola da Gamba Elina Virtanen Barokkbratsj Anna Starr Barokkobo Ole Thomas Gjærum Barokktrompet Eric Cassola Sackbut Harald Lind-Hansen - orgelpositiv Et verdig farvel Vi hjelper til med praktisk støtte, og alt som trenges for å gjøre gravferden til et verdig farvel. Solstad Begravelsesbyrå AS, Storgata 33, 9406 Harstad Tlf Når det er bruk for begravelsesbyrået kan du ringe oss og vi vil være behjelpelig med informasjon, råd og tilrettelegging med alt det praktiske ved begravelse og kremasjon. Vi ordner også med: Sorgbinderi, minnesamvær og gravminner. Seljestadv. 16 A - Tlf Vi hjelper til med å gjøre avskjeden til et verdig farvel. 7

8 Fra X-klubbens 20 års Jubileum Harstad kirke, søndag 3.juni 2012 Fra X-klubbens 20 års Jubileum Harstad kirke, søndag 3.juni 2012 Ved Oddvar Larsen Etter den forferdelige hendelsen 22.juli i fjor opplevde vi at det norske folket i store mengder oppsøkte kirkene, la ned blomster og sørget sammen. Alle snakket om mer kjærlighet. I kristendommen lærer vi at kjærlighet er en grensesprengende kraft. Kjærlighet kan kun måles gjennom våre medmennesker. Det er hva vi som enkeltindivider gjør i forhold til hverandre, til samfunnet, ja til hele verden. Det diakonale oppdraget er derfor uten grenser. I X-klubben er det mye kjærlighet. X-klubben ble dannet som et prosjekt i regi av de 2 Y`s M`s klubbene i Harstad, Harstad KFUK/KFUM og menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen. Prosjektet fikk en flying start og ble faktisk presentert på en Verdenskonferanse for Y`s Men`s klubber i Oslo Målsettingen med prosjektet var å organisere og integrere alle de nye medlemmene som kom til menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen pga. HVPU-reformen, da bla. Trastad Gård ble lagt ned. Prosjektet ble levedyktig og i år kan vi feire 20 årsjubileum. I dag er X-klubben en handlekraftig klubb som har funnet sin plass. Her er åpent for alle som vil være der. Aktivitetene er basert på åpenhet, på trygghet, på gjenkjennelighet, på omsorg og omtanke. Programmet er enkelt med mye sang, bordfellesskap, samtaler, utlodning og ord til ettertanke. En lang og god pause med deilige, nystekte vafler hører også med. Alt arbeid er basert på frivillige hender og motivasjonen hentes fra gleden over å være der. Klubbkveldene holdes en gang pr. måned i Bergseng menighetshus hvor det kan være samlet opptil personer. På det meste har vi faktisk vært over 60, men da er det trangt. Til aktivitetene hører også med deltakelse i forskjellige arrangement i menighetene, leir på Grøtavær hver høst og deltakelse ved mandagsklubben, en tilsvarende klubb i Kvæfjord. Uten kjærlighet og omtanke for hverandre ville dette arbeidet ikke fungere. Mange av medlemmene i X-klubben er også med i Rockefår, Harstad Tigers og Torsdagklubben. Dette forteller at Harstad er en kommune med mye omsorg for sine beboere. Ja, Harstad er i virkeligheten en foregangskommune i dette arbeidet - en kommune med mye kjærlighet som vi kan være meget stolte av. I dagens Norge er vi svært opptatt av intelligens og kompetanse, og dyrking av enerne. Oppe i dette blir det fort å glemme at vi også skal være mennesker og ha ansvar for hverandre. X-klubbens definisjon på intelligens er evnen til å gjøre andre glade! Prosesjon i en fullsatt kirke. Dagens preken var en dramatisering av Sakkeus, som klatret opp i et tre for å møte jesus. Rockefår spiller flott musikk i kirka. 8

9 X-klubben historikk Ved Oddvar Larsen X-klubben startet i 1992 som et lavterskeltilbud for de nye beboerne som kom til Harstad som en følge av nedleggelsen av de store sentralinstitusjonene, bla. Trastad gård i Kvæfjord. HVPU-reformen medførte at nå skulle alle flyttes tilbake til sine hjemmekommuner. For mange ble dette en stor overgang, fra det trygge og oversiktlige til det ukjente. Botilbudene ble bedre, men hva med fritidstilbudsog aktiviseringstilbudene? Dette dannet grunnlaget for X-klubben som startet opp i Soldathjemmet i regi av de 2 Y`s Men`s klubbene i Harstad og Harstad KFUK/KFUM. Menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen var også aktivt med fra starten. De første årene ble det gitt støtte fra Harstad kommune og den første klubblederen var Heidi Gabrielsen som virket i ett år til høsten 1993 hvor Tone Drøsshaug ble engasjert i et timebasert opplegg som klubbleder. Dette varte fram til høsten Fra 1999 har klubben i hovedsak vært ledet av diakonene Tori Aas og Lars Martin Skipevåg. Støtten fra Harstad kommune var opphørt og X-klubben drives nå på frivillig basis med støtte fra Nord-Norges Diakonistiftelse og fra menighetsrådene i Trondenes, Harstad og Kanebogen. Viktige bidragsytere er også Vekst Harstad, Johnsen Bil og Harstad Sparebank. Sang og musikk har vært en viktig faktor i arbeidet. Arvid Strand kom tidlig med i arbeidet og var klubbens første musiker. Med sitt trekkspill og gode humør var han en stor inspirator i dette miljøet. Leif Davidsen kom også med og ledsaget med gitar og jodlende sang. I dag er det Odd Hansen, Bjørn Erik Kråkenes og Karl Johan Ellefsen som står for det musikale. Morten Norwich og Vegard Andersen har hele tiden vært klubbens trofaste sjåfører og Oddvar Larsen har vært styreleder fra begynnelsen. Harstad Y`s Men`s Club SIGRID har stått for serveringen til samtlige møter. Gjennom 20 år er det blitt en stor mengde av verdens beste vafler. Fra våren 2006 har X-klubben vært drevet fra Bergseng Menighetshus. X-klubbens musikere i dag er Odd Hansen og Bjørn Erik Kråkenes. Tori Aas og Odd Hansen blir enige om sangene. Arvid Strand - klubbens første trubadur. Nå er det bare oppvasken igjen. Jenny Larsen, Gerd Mai Jenssen og Anne-Lise Olsen. Fra en av de mange turene. Fra en klubbkveld i Bergseng menighetshus. Aktivitetskalender SØNDAG GRØTAVÆR KIRKE. SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN kl. 17:00 FAMILIEGUDSTJENESTE 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN kl. 11:00 FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG SANDSØY KIRKE. SØNDAG GRØTAVÆR KIRKE. BJARKØY KIRKE. BOTS OG BØNNEDAG kl. 11:00 SKRIFTE OG NATTVERD ALLEHELGENSDAG kl. 18:00 HØYMESSE 9

10 Aktivitetskalender forts. SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SØNDAG LUNDENES KIRKE. KILBOTN BEDEHUS. SØNDAG BJARKØY KIRKE. 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET kl. 18:00 FAMILIEMESSE kl. 18:00 HØYMESSE 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 18:00 HØYMESSE kl. 18:00 LYSMESSE SØNDAG HARSTAD SYKEHJEM. STANGNES SYKEHJEM. MANDAG BJARKØY KIRKE. GAUSVIK KAPELL. LUNDENES KIRKE. TIRSDAG GRØTAVÆR KIRKE. 4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 11:00 FORENKLET HØYMESSE JULAFTEN kl. 13:00 HØYMESSE kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 14:00 HØYMESSE kl. 15:00 HØYMESSE kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 16:00 HØYMESSE kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 16:00 HØYMESSE JULEDAG SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SANDSØY KIRKE. 2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 17:00 HØYMESSE kl. 18:00 FAMILIEGUDSTJENESTE 3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 11:00 DØVEGUDSTJENESTE kl. 18:00 VI SYNGER JULA INN ONSDAG JULEDAG SØNDAG SØNDAG ETTER JUL SØRVIK BO OG SERVICESENTER. kl. 18:00 HØYMESSE TIRSDAG NYTTÅRSDAG Slekters gang Døpte Harstad kirke Elise Vik Hagerupsen Iljen Brodtkorb Mille Helene Andersen Markus Arvid Gullholm Christensen Sanna Gullholm Holte Sigrid Alise Bergheim Pedersen Sigrid Berg Ellingsen Fredrik Aasvik Kolby Alexander Aasvik Kolby Elias Sletten Lindahl Marie Schjelderup André Ruthenbeck Adrian Isak Arden Axel Orlando Veliz Tennbakk Emil Vittrup Bowitz Peter Arntsen Victoria Sophie Ingebrigtsen Casper Thingstad Lagesen Amalie Dybvik Tjønsø Noah Lennardsønn Ekra Nils Fjellstad Kaarby Karina Karlsen Kanebogen kirke Emilie Steen Pedersen Nanna Aalmen Aronsen Elise Isaksen Hay Milla Frønning Nygård Vibe Noel Andreas Mikalsen Yttervoll Inger Pauline Ørjansdatter Nilsen Falk Rogn Magnus Hellefossmo Isabell Mari Solheim Milian Risholt Rostadmo 10 Trondenes kirke Alexandra Pettersdatter Strande Strømberg Leo Alexander Antonsen Wogtor Adrian Skretteberg Støle Benjamin Skretteberg Støle Kristoffer Mikkelsen Ida Bækkevoll Hagen Nora Bækkevoll Hagen Live Annie Andersen Lieng Mathea Abelsen Drøsshaug Agny Amalie Kind Aarberg Stella Dale Akselsen Emil Nielsen Svaleng Mathilde Killengreen Selja Solvang Knudsen Sigrid Sagberg Henriksen Sander Sørensen Ailo Kulseng Hansen Christoffer Berntsen Signe Antonie Johnsen

11 Slekters gang William Olai Berg Dahl Amalie Rørdam Simen Gabrielsen Sander Gabrielsen Sarah Gabrielsen Sivert Emil Leier Amund Almå Nathalie Granbakk Kanstad Sivert Haukebø Ellingsen Julie Bornø Lovise Nilsen Solheim Samuel Nielsen Helmersen Sandtorg kirke Maylen Andreassen Ida Nordmo Trondsen Anna Dyrhaug Wikevand Lucah Matheo Grønning Storhaug Viljar August Haukebøe Eikeland Kristine Nordahl Hartviksen Tuva Lovise Wiken Stine Hall Johnsen Vigde Trondenes kirke Tone Nilsen og Bengt Hyllestad Susanne Helland og Lars Ivar Nilsen Gjørol Nyland og Bernt Olav Dullum Nina Olsen og Steve Andre Eriksen Oddrun Gerd Markussen og Stian Strømmesen Lisa Skarsem Grønås og Knut Skarsem Granås Catherine Barnes Hellings og Reiner Josef Barnes Hellings Marita Markussen og Paul Erik Markussen Tora Kaarbø og Ole Kristian Skjegstad Senga Louise Halvorsen og Rune Kristian Halvorsen Kristine Bøe Albrigtsen og Ronny Mikkel Holm Bente Norhild Larsen og Terje Andreas Larsen Siv Kristin Jensen Svaleng og Even Østrem Nielsen Mia Jung Holm og Vidar Storli Olsen Gunn Hilmarsen og Simen Grøtting Husmoen Christelle Muco og Vegard Jensvold (kirkelig velsignelse) Henriette Misje Nilsen og Bjørn Harald Hansen Gro Elin Sareussen og Pål Steinar Størseth Merethe Aune Jensen og Stein Ove Gjelberg Jeanette Schultz Johansen og Terje Nilsen Lise Marie Bakke Nesheim og Sindre Jusnes Nesheim Anita Dominiques og Noe Dominiques Linares (kirkelig velsignelse) Brita Lill Jacobsen og Jørn Robert Heggelund Jacobsen Helene Bornø Skeie og Kristian Wilhelmsen Bjaaland Ellen Stokkan Lunde og Einar Helge Lunde Iljen Helen Paulsen og Hugo Nygård Pettersen Jane Louise Savage og Roderick Hugh Brilliant Sandtorg kirke Mona Helen Kampen og Nils Agnar Både Cecilie Therese Olesdatter Hansen og Stig Andrè Madsen Anita Bless og Vidar Tobiassen Harstad kirke Schalini Pedersen og Kristian Hoyer Andreassen Anja Merete Storvoll Stenhaug og Jonny Mikal Storvoll Stenhaug Eileen Mari Mikkelsen og Bjørge Daniel Eilertsen Maria Serafia Fjellstad og Martin Kaarby Døde Harstad menighet Per Arne Nesslund Magnhild Alise Klausen Mina Gjerde Snefrid Gunhilde Heitmann Svein Åke Olsson Rolf Jarl Vilhelm Kleiving Pauline Charlotte Kristoffersen Heldor Karolius Jensen Lilly Indine Pedersen Astrid Bolette Holm Unni Helene Bruun Trond Inge Fosshaug Loke Skoglund Johannes Sellæg Knut Øvreberg Johanna Karoline Davidsen Anette Oline Jacobsen Ann-Harrieth Soløy Rushfeldt Anne Margrethe Moe Bodil Langaas Larsen Leif Gjermund Pettersen Edgar Johan Jørgensen Leif Edmund Johan Bjørklund Arild Gunnar Brekken Asbjørg Eline Brodtkorb Ragna Kaspara Hansen Kanebogen menighet Are Kildal Arnhild Sigfrisa Hansen Friedrich Alois Utz Birgith Hansine Lunde Jacobsen Esther Jensine Kildal Per Kornelius Eklund Harald Johan Moe Marit Pettersen Knut Martin Berg Elsa Mary Bitte Strømmesen Alise Ignora Nilsen Trondenes menighet Sigfrid Oliva Portvik Olsen Mary Annie Stenhaug Judith Kaspara Enoksen Kristine Fredrikke Steiro Dagny Andrea Stensen Gunvald Helge Jacobsen Gerd Granstrøm Sørensen Kirsten Josefine Kristiansen Helene Petrine Enoksen Liv Aud Thorbergsen Olaf Andreas Fagerås Per Bjørn Johannessen Arne Herman Nilsen Bjørg Paulsen Sigrid Bertelsen Bjørg Berg Jacobsen Jens Nilsen Per Helge Hansen Aud Helga Sundseth Kulseng Sandtorg menighet Olaug Hanna Valberg Myhren Åse Hansen Kåre Valter Magnussen Karin Janny Einvold Borghild Gjevestad Irene Emilie Thomassen Mari Augusta Karlsen Aslaug Torbergsen Ruth Annie Mathisen Judith Marie Mikkelborg

12 Det muntre hjørne... B Returadresse: Postboks Harstad En eldre dame hadde en hund som betydde mye for henne. En dag døde hunden, og damen ville gjerne gi den en skikkelig begravelse med gravsten. Men hva skulle hun skrive på gravsten til en hund? Damen visste ingen annen råd enn å spørre presten om råd, og denne svarte meget alvorlig; «Jeg vil foreslå at det skal stå: «Her ligger det en hund begravet.» Menighetskoret var på besøk på sykehjemmet for å holde andakt og synge for pasientene. Da de var ferdige, sa dirigenten: «og nå håper jeg dere alle sammen er blitt bedre til neste gang vi kommer på besøk» «Takk i like måte,» svarte en av pasientene.. Lise satt og så på oldemor. «Hvor gammel er du, oldemor?» «92 år, barnet mitt» «Å, er du født i Det gamle testamentet, da?» Lille Knut Erling kom hjem fra søndagsskolen. De hadde lært en ny sang, fortalte han: ingen er som far til Trygve Menigheten hadde en distre sogneprest, som ofte holdt svært lange taler. En søndag, da han igjen hadde talt svært lenge, mistet han tråden og sa: Hm, hva var det nå jeg skulle si? Amen, kom det fra bakerste benk. Sognepresten har nå reist fra Harstad. En rørlegger fra Harstad kom til himmelen, og St.Peter spurte: Hvor gammel er du? 59 år, var svaret. St.Peter så i en protokoll og sa : Det kan ikke stemme! Bare ifølge timelistene dine skulle du ha vært 85 Den nye presten på Trondenes syntes det var lite folk i kirken, og han uttrykte sin frustrasjon overfor klokkeren.: Her sitter det bare noen ganske få uinteresserte mennesker, og organisten har heller ikke kommet. Hvem er det som skal spille i dag? Norge-England, svarte klokker Torill. Barns forklaringer på ord og uttrykk Måke: En fugl som skiter i hodene våre. Depresjon Når man er lei seg. Tristhet. Pluss noe som skjedde i Ego Når man bare bryr seg om seg selv. I fotball er det når man aldri sentrer. 11-åring Gutt eller jente som snart blir tenåring. Vanligvis i godt humør. Jeg Meg selv. Bare meg. Kjedsomhet Når man ikke har noe å gjøre. Når alle vennene er på ferie og pc en er på reparasjon. Kvise Noe rødt og ganske stygt som man får i fjeset som tenåring. Lek Noe alle egentlig trenger, men som har en tendens til å forsvinne når man blir eldre. Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor. Hos oss blir teori og praksis forent. Ingenting stemmer, og ingen vet hvorfor! 12

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer