Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9"

Transkript

1 Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr årgang Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9 Foto: Geir Gabrielsen

2 Kirkebladet Andakt - LIVETS HØST Utgitt av Harstad Kirkelige Fellesråd, for menighetene i Grytøy, Harstad, Kanebogen, Trondenes og Sandtorg av at de har familie. Og de opplever at det er få som har bruk for dem. Vi må ta vare på de viktige relasjonene særlig til de som er gamle og de som begynner å bli mett av dage. Redaksjon: Geir Gabrielsen E-post: Carl - Ove Fæster Tlf: E-post: Erik Vold Tlf: E-post: Henvendelser vedrørende distribusjon og utgivelse rettes til kirkevergen i Harstad. Tlf: Stoff til bladet sendes til: Kirkevergen i Harstad, E-post adr: Tekst og bilder til bladet må være redaksjonen i hende tre uker før utgivelsesdato, som er ca. 20. mars, 20. juni, 20. sept. og 1. desember. Bladet distribueres til alle husstander i Harstad kommune i et opplag på eksemplarer. Harstad menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Kanebogen menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Trondenes menighet Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Sandtorg menighet 9419 Harstad Tlf: Kirkevergen i Harstad Postboks 863, 9488 Harstad Tlf: Grafisk bearbeidelse: Geir Gabrielsen Trykk: Øystese Trykkeri A/S Sogneprest Carl-Ove Fæster LIVETS HØST (sogneprest Carl-Ove Fæster) Å bli eldre handler om å leve med flere og flere savn. Jo eldre vi blir, dess mer mister og savner vi. Det dreier seg om å leve med flere og flere tap. Livets høst er god for noen, men ikke alle får oppleve høstens klare luft og nydelige farger. Alderdommen medfører for de fleste å miste flere og flere faste holdepunkter i livet. Noen mister ektefelle, andre mister venner og andre viktige relasjoner. Noen mister med årene vitale kroppsfunksjoner, og de kroppslige prosessene er umulig å snu. Livsbegrensningene øker for mange med alderen. Det å måtte forlate jobben på grunn av alderdom kan også føre med seg tap av relasjoner, innflytelse og posisjon for mange. En god alderdom er å klare å leve godt på tross av savn og tap, som kommer ubønnhørlig. Det var i 1967 at den da 25-årige Beatlesstjernen, Paul McCartney, skrev denne sangen som er en av dette bandets mest kjente sanger; «When I m Sixty-Four». I teksten funderer han over hvordan livet vil bli når han om lenge fyller 64. Han lurte på om han kom til å visne bort, om håret vil være der, om han vil strikke genser foran peisen, om han vil ha mat nok og om han vil ha råd til å reise til Isle of Man. «Will you still feed me, when I m sixty-four»? Og nå har Paul McCartney blitt over 70, og han har mer enn det han drømte om. Men den viktigste setningen i denne sangen er ordene; «Will you still need me». Er det bruk for meg selv om jeg er eldre? «Will you still need me». Det er det viktigste uansett alder; om det fortsatt er bruk for oss. Det verste vi kan oppleve er at ingen trenger oss, at ingen har behov for oss. Altfor mange eldre er i dag ensomme på tross I Salme 71 i Bibelens salmebok ber forfatteren til Gud og sier; Støt meg ikke bort i min alderdom, forlat meg ikke når kraften svinner (v.9) og Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt (v.18). Alt har sin tid, står det i Bibelen. En tid til å fødes og en til å dø. Like naturlig som at vi fødes inn i denne verden er at vi en dag skal vandre ut av den. Da er det godt å søke trøst i Salme 31, 15-16a: Men jeg setter min lit til deg, HERRE, jeg sier: Du er min Gud Mine tider er i din hånd. I leve og dø i Herren handler å leve med en Himmel over livet. At døden ikke har det siste ordet. Jesus har ved sin seier over døden gitt oss ett levende håp. Uten Jesus blir det ikke noe ordentlig Himmel over livet, har Rolv Wesenlund en gang sagt. Det er sant. Einar Skjæråsen har i sin salme Himlen blåner for vårt øye gitt oss en salme som viser at vi har en Gud som gir oss nettopp en Himmel over livet. Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og tre slår rot. Fugler spiller sine vinger, barnet pludrer med sin mor. Lovet være Han som skapte drømmen og det første ord. Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå, Vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste strå, Gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert sinn. Lovet være Han som åpnet første le og siste grind. Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell. Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler kveld. Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin gjernings fred. Lovet være Han som er og ånder over tid og sted. Einar Skjæråsen Ha en god og velsignet høst! Vennlig hilsen Carl-Ove Fæster Sogneprest i Harstad 2

3 På flyttefot: Carl-Ove reiser sørover Sogneprest Carl-Ove Fæster På flyttefot - Carl Ove reiser sørover Undertegnede har sammen med Carl Ove på fire Roser i Harstad og spiser lunsj sammen. Folk kommer og går og Carl Ove hilser på flere. Det er vel det han huskes for å være; en folkekjær prest. Med 7 års tjeneste Harstad, noen år i Sjømannskirka, og før det i Evenes, i tillegg til å komme fra Sandtorg har han blitt kjent med mange mennesker. Hvordan har det vært å være prest her? Jeg har trivdes veldig godt. Harstad kirke er en ung kirke, sammenlignet med Trondenes. Å være i en ung kirke har gitt mulighet å møte en levende historie. Kirken var 50 år i 2008 og da møtte det opp folk som var med i byggeperioden og kjente til historie omkring byggingen. Det er en av Norges første arbeidskirke. Den har gitt et godt grunnlag for arbeidet med Sjømannskirken her i Harstad, et arrangement som særlig er tilknyttet Festspillene, men som blir utvidet. I tillegg har jeg fått være med på markeringen av Hans Egede, 250 år sidne han døde. Hans Egede har fått kallenavnet grønnlands apostel og er verdens mest kjente harstadværing. Han var en sentral person i musikkstykket I himmelens navn, skrevet av Ola Bremnes. En åpen og tilgengelig kirke Det har vært en sentral tanke i Carl Oves prestetjeneste å gjøre kirken åpen og tilgjengelig for folk. Jeg har tatt i bruk Sjømannskirkens motto- Gi folk frimodighet til å tilhøre kirken. Det er en et viktig fokus som Sjømannskirken hadde og har, og som jeg jobbet for da jeg var prest. Jeg ser det på verdifull lærdom å ta med seg i prestetjenesten i hjemlandets menigheter. Terskelen blir lavere. Kirken skal være et hjem, i både hverdag og fest. Kirken skal være et rom som skal tørre å ta i bruk. Med dette utgangspunktet reiser nå Carl Ove, nærmere bestemt til Borre i vestfold, Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme. Det er familiære årsaker som ligger til grunn for det. Borre er en ny plass, et spennende prestegjeld, tre sokn fordelt på to prester. De skal tjenestegjøre i dem begge, men jeg skal jobbe mest i Borre kirke, en middelalderkirke på linje med Trondenes. I dette prestegjeldet ligger også en ny arbeidskirke, så det blir nesten som Trondenes og Kanebogen kirke. menigheten er veldig varierte i sammensetning, men det gir en god mulighet for å jobbe bredt. Men, det er rart å flytte fra Harstad. Det har vært og er et godt sted å være. Vi som blir tilbake, takker for tjenesten som Carl Ove har gjort her i Harstad og ønsker ham lykke til og Guds velsignelse over arbeidet i Borre. Hans Jørgen Nilsen Møt Lisa Kristin Nielsen VIKAR I TROSOPPLÆRINGEN Navn: Lisa Kristin Nielsen Alder: 28 år Sivil status: Singel med katt Oppvekst: Hønefoss Interesser/hobby: Musikk. Kvinner og menn. Si litt kort om deg selv. Hvem er Lisa? Jeg kommer fra Hønefoss hvor jeg har hatt min oppvekst. Har vært mest aktiv i Metodistkirken, men har også vært engasjert andre kirkesamfunn. Jeg er ganske økumenisk av meg. Er glad i sang og musikk Har bodd ulike steder og det har jeg opplevd som verdifullt. Jeg har studert i Trondheim, København og Sydney. Tok i Sydney i 2004 utdannelse ved Hillsong International Leadership College. Fra 2006 og til 2009 tok jeg barnevernspedagogutdannelsen i Trondheim. og fra 2009 jobbet jeg i Ringerike kommune som barnevernspedagog. I 2011 ble jeg utfordret til å søke stilling i Nord-Norge.. Hvorfor valgte du å søke stillingen nord på? Jeg syntes det var spennende på bli utfordret til å søke på en Ungdomsdiakonstilling som er ett samarbeid mellom Metodistkirken og Den norske kirke i Skånland. Der har jeg jobbet 50 % og den andre halvdelen på Skånland sentralskole. Jeg liker nye utfordringer og det å oppleve nye steder og nytt miljø. I tillegg liker jeg å jobbe med ungdommer. Jeg har blitt tatt godt imot og opplever å fått god kontakt med ungdommene. Nå har jeg sluttet i stillingen på Skånland sentralskole og har begynt i en 50 % stilling i Trosopplæringen i Trondenes prosti og er 20 % vikar som konfirmantlærer i Skånland. Så nå går det i 120 (J) og jeg trives med det. Skal jobbe med ungdommer fra hele prostiet og det ser jeg frem til! Vi ønsker Lisa lykke til i arbeidet og Guds velsignelse over liv og tjeneste! COF 3

4 Minnetale til Johannes Sellæg Johannes ble født i Harstad den 25.juni i Han var sønn av Helma og Mathias Sellæg - og Johannes var eldst av 2 brødre. Bror Ivar var født i 1928 og dermed to år yngre. De beholdt gjennom hele livet en god og nær kontakt. Johannes hadde en god barndom og oppvekst her i Harstad. Mor Helma var fra Kanebogen, og for Johannes var det nok en del barndomsminner fra besøk i Kanebogen. Johannes og Edna valgte etter hvert å bygge hytte/landsted på det stedet hvor mor Helma sitt barndomshjem hadde stått. I 1941 ble Johannes konfirmert. I 1945 tok han artium her i byen. 6 år senere tok Johannes juridisk embeds eksamen ved Universitetet i Oslo med meget gode resultater. Etter fullført eksamen gikk turen tilbake til Harstad. Her hadde han først en kort konstitusjon som dommerfullmektig ved Trondenes tingrett før han begynte som advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Sigurd Saue. Han fikk advokatbevilling i 1954 og arbeidet hos Sigurd Saue fram til Deretter var han dommerfullmektig ved Salten Sorenskriverembete, Bodø i perioden 1955 til 1956 Etter tiden i Bodø var det naturlig for Sellæg å vende tilbake til hjembyen og starte egen praksis som advokat først i eget firma. I 1971 fikk Johannes Sellæg tittelen Høyesterettsadvokat etter å ha fullført sin tredje prøvesak ved Høyesterett. Fra 1979 startet Johannes i kompaniskap med Ottar Nilsen Advokatfirmaet Sellæg og Nilsen. Dagens Advokatfirma Eurojuris Harstad AS er en videreføring av dette kompaniskap. Som en del av sin private advokatpraksis var Johannes Sellæg i en lang periode engasjert som Krigsadvokat for landstridskreftene i Nord-Norge. Dette engasjement varte fra 1965 og frem til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder. På slutten av 50 tallet traff Johannes gjennom kretsarbeidet ikfuk/kfum sin kjære Edna. Edna bodde i Tromsø - og var medlem av kretsstyret. Du møtte Johannes som var delegat fra Harstad Ungdomsforening. Gjennom dette arbeidet og iskolelaget ble Edna og Johannes godt kjent: Det ble kjærlighet - og en sommerdag i 1960 stod bryllupet i Tromsø Domkirke. På begynnelsen av 70 tallet flyttet Johannes og Edna inn i boligen på Gullhaugen - hvor de de første årene bodde sammen med mor Helma. Ho gikk bort i Hjemmet på Gullhaugen ble deres hjem inntil for ett par år siden. Edna og Johannes fikk oppleve mye sammen. Dere fikk en del reiser sammen. Om sommeren hadde dere ofte fast base ute på sommerstedet i Kanebogen. Han Johannes var en ivrig bader - og meldte inn badetempreturer fra Kanebogen camping både til HT og NRK. Dere likte å lytte til musikk sammen - spesielt klassisk musikk. Johannes vant noen ganger «Klar en klassiker», et radioprogram i NRK P1. Johannes var veldig stolt av det. Johannes og du Edna var sammen om det meste. Og for Johannes vet jeg at du i de ulike engasjement han hadde, var til stor støtte og hjelp. Alltid interessert og engasjert ved hans side Den dagen hadde dere snakket om. Johannes og du hadde snakket om de salmer og musikk skulle preget denne dagen. Så gjennom salmene og tekstene og musikken - tar Johannes farvel med det preget han har satt på denne sermonien. Til og med fått en prekentekst - som han ønsket presten skulle preken over. Edna tar i dag ett tungt farvel med sin kjære og gode ektemann gjennom 52 år. Du Edna, satte ved hans side da Johannes sovnet stille og rolig inn på Slottet sykehjem Johannes var ett engasjert menneske. Han hadde ett stort nettverk rundt seg: Johannes var et samfunnsengasjert menneske. Han satte i flere perioder i Harstad kommunestyre for Høyre. Johannes hadde også ett stort hjerte for Kirke og organisasjonslivet. Han var engasjert i Mannsmøtene som begynte på slutten av 50 tallet og som etter hvert ble Harstad kirkeforum. Her var Johannes primusmotor i nesten 50 år helt frem til for ett par-tre år siden. Han har vært med å engasjere uttalige spennende temakvelder i regi av Harstad kirkeforum. Johannes var engasjert og med stadig nye ideer. Han hadde evnen til å tenke nytt og kreativt. Han var også med på internasjonale konferanser. Trivdes godt i de sammenhenger - og spesielt når han fikk snakkes fransk. Da var han i sitt ess. Han satte også en periode i Harstad menighetsråd - han har vært engasjert i Harstad KFUK/KFUM og Soldathjemmet i over en mannsalder. Engasjert i Harstad Y Men Club. Satte i redaksjonskomiteen for Kirkebladet i en årrekke. Historie interesert. Med Harstad historielag. Var interessert og kunnskapsrik. Et levende leksikon. Han Johannes var en ekte Harstadpatriot. Glad og stolt over sin fødeby. Johannes hadde ett godt humør - og elsket den gode historien. I mange år hadde han ansvar for Det muntre hjørne i Kirkebladet. Fortalte historien med stor innlevelse. Det fikk vi merke vi som satte iredaksjon sammen med Johannes. Han solgte annonser til Kirkebladet - og det gjorde han med stor suksess. Ingen som så nei til Johannes. Da måtte du ha meget gode argumenter Johannes etterlater seg mange gode minner som jeg vet vil leve videre. Han er ett menneske som på mange felt satt dype spor etter seg og i dag tar vi farvel med Johannes i dyptakknemlig het for det han har betydd. I dyp takknemlighet lyser vi fred over Johannes sitt gode minne. 4

5 Min salme Min salme: O-bli hos meg.. Tekst: H.F Lyte 1847 Oversatt: Gustav Jensen 1913 Melodi: Willim Henry Monk 1861 Helge O. Aune Avdelingsdirektør Skatt Nord Jeg vet ikke hvorfor denne salmen er blitt min salme, men trolig er dette den av salmene jeg oftest kommer i befatning med ved kirkebesøk Salmen mener jeg har en god, om enn noe tung tekst, og har en lett og optimistisk melodi. Tar meg ofte i at jeg nynner eller plystrer denne når jeg er for meg selv i båten, opptatt med diverse arbeidsoppgaver osv. O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! 2 Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg! 3 Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! 4 Når du velsigner, ei av frykt jeg vet, sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei. Du som har seiret, Herre, bli hos meg! 5 O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys! Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg Søndag 16.september ble det delt ut 6 årsbok til disse 6 åringene. Foto: Tore Skadal 5

6 TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS TROSUNDERVISNING OG TROSPRAKSIS av vikarprest Jostein Skutlaberg Vekstperioder i kirkens historie har vært tider med vekt på trosundervisning. Oldkirken, reformasjonen og pietismen er 3 eksempler. Pietismens kristendoms-opplæring har formet kristenlivet i Norge i over 250 år. Den har fostret en kirke med stor misjonsvirksomhet over hele verden. Den har gitt levende bedehus-miljø, foreningsvirksomhet, skolevirksomhet, diakonal innsats og levende gudstjenesteliv i vårt land. Nå har vi hatt flere tiår der bibelhistorie, salmer og katekismeundervisning er fjernet fra skolen. RLE-faget er kommet i stedet. Resultatet ser vi: Kristendomskunnskapen er på kort tid blitt dårligere. Også i aktive kristne miljø merker vi dette. Den norske kirke satser for tiden stort når det gjelder trosundervisning. Planer er utarbeidet sentralt og regionalt. Hver menighet skal ha sin trosopplæringsplan. Og dette arbeidet skal nå settes ut i livet i hver krok i vårt land. Det er et viktig og spennende prosjekt. Dåp og trosopplæring hører sammen. Dåpsbefalingen/ misjonsbefalingen kobler dåp og opplæring. Jesus sier: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18-20 Kirkens kontinuerlige kall er å gjøre til disipler. Det skjer ved at mennesker møter Jesus Kristus. Her er Bibelen, dåp og kirkens hele liv middelet. Mennesker kalles og hjelpes til tro på Jesus som Guds Sønn og vår Frelser. Dåpen er helt sentral. Troslivet gis i dåpen. Men troen må få næring og fostres. De døpte skal læres opp i kristent liv. Denne prosess fram mot dåp, og ikke minst etter dåp er i kirkens historie kalt katekese. Ordet betyr undervisning. Hele kirkens indre vokster er avhengig av denne fostring i troen. Trosopplæring er ikke pugg! At dette inntrykket er blitt sittende fast er uheldig og ikke tilsiktet. Jeg tenker at trosundervisning er praktisering. Luthers lille katekisme ble først benyttet som plakater til å henge opp i hjemmene og i kirkene. Og katekismen var utstyrt med billeder fra bibelhistorien. Illustrasjoner hørte med. Budene skulle ses og leses. Trosbekjennelsen skulle ses hver dag og sies høyt sammen. Fader Vår skulle bes i hjem, kirke og skole. Praktisering gjør at disse bibelske kjernetekster kommer under huden. Så kommer forklaringer i neste omgang. Det er denne aktive praktisering vi må legge hovedvekten på. Det enkle er hovedfokus. Her kommer illustrasjoner inn. Her kommer praktisering og lek inn. Det er stor hjelp i å praktisere sammen. Bordbønn og kveldsbønn er eksempel. Menigheter av kristne som ber sammen, tror sammen, hører sammen, synger sammen, gleder seg i troen sammen og bærer det tunge sammen vil bære trosopplæringen sammen. Hele menigheten trenges. La oss praktisere og leve ut troen. Kirken vil vokse i indre styrke om vi lykkes i å oppmuntre og hjelpe hverandre til å leve troen i hverdagen. Trondenes motettkor ønsker nye og gamle sangere velkommen til nytt sangerår! Trondenes motettkor ønsker nye og gamle sangere velkommen til nytt sangerår! Trondenes motettkor har hatt en velfortjent sommerferie etter en hektisk vår med gudstjenester, konserter, radiogudstjeneste og tvsending i pinsen. Koret, som teller 20 medlemmer, har nå startet opp igjen og har tatt fatt på øvinger til høstens prosjekt. Tidligere år har motettkoret samarbeidet med Narvik kirkes kammerkor om større kirkemusikalske prosjekter og det skal vi gjøre også nå i høst. Også denne gangen er det barokkmusikk som står på repertoaret, denne gangen musikk av Johann Sebastian Bach og Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier var en av de store franske komponistene i barokken. Om navnet ikke umiddelbart lyder kjent er det imidlertid en komponist som alle har hørt musikk av på et eller annet tidspunkt. Hans Te Deum ( Til Guds ære ) som starter med en flott trompetsolo er nemlig kjenningsmelodien til Eurovisjonen, og har man sett nyttårshopprenn, Melodi Grand Prix eller andre europeiske sammesendinger på tv, har man garantert hørt musikken til Charpentier. Johann Sebastian Bach skrev en lang rekke med kantater, som ble brukt under søndagens gudstjeneste. Alle kantatene er tilpasset hver sin søndag og kirkeårstid og Bach skrev så vidt man vet en kantate hver uke gjennom en lang periode av sitt liv. De mest kjente av hans kantater er samlet til det vi kjenner som juleoratoriet, som egentlig er en samling av kantater for jul og nyttår. På konserten i Narvik kirke og Trondenens kirke, henholdsvis 8 og 9 desember skal korene, med solister og orkester, fremføre en av Bach s adventskantate Nun komm der heiden Heiland som er bygget opp omkring salmen Folkefrelsar til oss kom og Charpentiers messe for julenatt Messe de Menuit pour Noel Trondenens motettkor har stadig behov for sangere og dersom man har lyst til å synge kirkemusikk og har kor eller sangerfaring fra før, kan man ta kontakt med koret enten via våre nettsider eller på Facebook for å avtale prøvesang. Herrestemmer og sopraner er særlig velkommen. Koret ledes av Kantor Harald Lind-Hanssen og sangpedagog Dominique Guyot. 6

7 Trondenesdagene 2012 Møter langs veien Søndag 28. oktober til søndag 4. november Tema for Trondenesdagene 2012 er Møter langs veien der vi tar utgangspunkt i de historiske handelsrutene som hanseatene benyttet i middelalderen og som Trondenes hadde tilknytning til gjennom bergenshandelen. Ensembelet Heinavanker kommer fra hansabyen Tallin i Estland og vil fungere som festivalprofil gjennom hele festivalen. Heinavanker vil gjennom fire konserter få vist seg fram både alene og i samarbeid med elever fra musikklinja på Heggen videregående skole, og også sammen med et sammensatt festivalorkester. Onsdagens konsert med Heinavanker, blir viet koret alene. Der får vi stifte bekjentskap med sangerne, og noe av deres repertoar. Es reisset euch ein schrecklich Ende, er tittelen på konserten torsdag 1. november. Vi har laget en musikalsk dramaturgi som viser jordens elendighet, og håpet som er lovprist i kantater og andre verk. Det blir ingen fullstendige kantater, men en rekke satser med både kor, sangsolister, og instrumentalsolister fra Heinavanker og festivalorkesteret. Et dramatisk og vakkert repertoar er tema for denne konserten. Fredag 2. november vil elevene ved Heggen vg. skole, med sin lærer Arne Dagsvik, forberede et repertoar som de vil øve og framføre med koret Heinavanker. På programmet er blant annet Heinrich Schütz verk Meine Seele erhebt den Herren. Vi har i år to dager på Trondenes Historiske Senter, hvor vi ønsker at publikum skal bruke dagen til en sammensatt kulturopplevelse. Søndag 28. oktober vil det tradisjonen tro bli Høstmarked for store og små, med salg av høstens grøde, brukskunst, smykker, kjoler, og demonstrasjon av smykkekunst, gamle håndverkstradisjoner og flatbrødsteking. Utstillingen i år er ved 3.klassinger fra Bergseng Skole, og temaet er møter. Denne utstillingen vil henge i Svalgangen utenfor inngangen til Trondenes Historiske Senter. Vi har også en konsert på THS iløpet av dagen. Denne konserten er med folkemusiker Sigrid Randers Persson, og orkesteret Margfolk. Denne konserten blir oppe i utstillingssalen og koster kr. 50,- Lørdag 3. november begynner med et foredrag, så er det muligheter for å få seg litt varm mat i kaféen, før konsert med koret Heinavanker og festivalorkesteret. Denne konserten blir av en verdslig karakter, og vi vil her vise en annen side av korets repertoar. Foredraget er ved Harald Olsen som underviser og forsker ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Harald Olsen tar for seg pilegrimstradisjoner knyttet til kysten og til de østlige pilegrimsrutene. Søndag 4. november blir det høymesse i Trondenes kirke Gruppen HEINAVANKER begynte å spille i Tallinn i 1988, i studiet Linnamuusikud. Gruppen har interessert seg for liturgien bak de historiske musikkspill og har prøvd å finne en vei i datidens hellige ånd. De fleste konserter inneholder gregorianske sanger, tidlige polyfonier, og estiske religiøse folkeviser. Årets sammensatte festivalorkester består av: Sabine Cassola Viola da Gamba Turid Hofsø Viola da Gamba Elina Virtanen Barokkbratsj Anna Starr Barokkobo Ole Thomas Gjærum Barokktrompet Eric Cassola Sackbut Harald Lind-Hansen - orgelpositiv Et verdig farvel Vi hjelper til med praktisk støtte, og alt som trenges for å gjøre gravferden til et verdig farvel. Solstad Begravelsesbyrå AS, Storgata 33, 9406 Harstad Tlf Når det er bruk for begravelsesbyrået kan du ringe oss og vi vil være behjelpelig med informasjon, råd og tilrettelegging med alt det praktiske ved begravelse og kremasjon. Vi ordner også med: Sorgbinderi, minnesamvær og gravminner. Seljestadv. 16 A - Tlf Vi hjelper til med å gjøre avskjeden til et verdig farvel. 7

8 Fra X-klubbens 20 års Jubileum Harstad kirke, søndag 3.juni 2012 Fra X-klubbens 20 års Jubileum Harstad kirke, søndag 3.juni 2012 Ved Oddvar Larsen Etter den forferdelige hendelsen 22.juli i fjor opplevde vi at det norske folket i store mengder oppsøkte kirkene, la ned blomster og sørget sammen. Alle snakket om mer kjærlighet. I kristendommen lærer vi at kjærlighet er en grensesprengende kraft. Kjærlighet kan kun måles gjennom våre medmennesker. Det er hva vi som enkeltindivider gjør i forhold til hverandre, til samfunnet, ja til hele verden. Det diakonale oppdraget er derfor uten grenser. I X-klubben er det mye kjærlighet. X-klubben ble dannet som et prosjekt i regi av de 2 Y`s M`s klubbene i Harstad, Harstad KFUK/KFUM og menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen. Prosjektet fikk en flying start og ble faktisk presentert på en Verdenskonferanse for Y`s Men`s klubber i Oslo Målsettingen med prosjektet var å organisere og integrere alle de nye medlemmene som kom til menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen pga. HVPU-reformen, da bla. Trastad Gård ble lagt ned. Prosjektet ble levedyktig og i år kan vi feire 20 årsjubileum. I dag er X-klubben en handlekraftig klubb som har funnet sin plass. Her er åpent for alle som vil være der. Aktivitetene er basert på åpenhet, på trygghet, på gjenkjennelighet, på omsorg og omtanke. Programmet er enkelt med mye sang, bordfellesskap, samtaler, utlodning og ord til ettertanke. En lang og god pause med deilige, nystekte vafler hører også med. Alt arbeid er basert på frivillige hender og motivasjonen hentes fra gleden over å være der. Klubbkveldene holdes en gang pr. måned i Bergseng menighetshus hvor det kan være samlet opptil personer. På det meste har vi faktisk vært over 60, men da er det trangt. Til aktivitetene hører også med deltakelse i forskjellige arrangement i menighetene, leir på Grøtavær hver høst og deltakelse ved mandagsklubben, en tilsvarende klubb i Kvæfjord. Uten kjærlighet og omtanke for hverandre ville dette arbeidet ikke fungere. Mange av medlemmene i X-klubben er også med i Rockefår, Harstad Tigers og Torsdagklubben. Dette forteller at Harstad er en kommune med mye omsorg for sine beboere. Ja, Harstad er i virkeligheten en foregangskommune i dette arbeidet - en kommune med mye kjærlighet som vi kan være meget stolte av. I dagens Norge er vi svært opptatt av intelligens og kompetanse, og dyrking av enerne. Oppe i dette blir det fort å glemme at vi også skal være mennesker og ha ansvar for hverandre. X-klubbens definisjon på intelligens er evnen til å gjøre andre glade! Prosesjon i en fullsatt kirke. Dagens preken var en dramatisering av Sakkeus, som klatret opp i et tre for å møte jesus. Rockefår spiller flott musikk i kirka. 8

9 X-klubben historikk Ved Oddvar Larsen X-klubben startet i 1992 som et lavterskeltilbud for de nye beboerne som kom til Harstad som en følge av nedleggelsen av de store sentralinstitusjonene, bla. Trastad gård i Kvæfjord. HVPU-reformen medførte at nå skulle alle flyttes tilbake til sine hjemmekommuner. For mange ble dette en stor overgang, fra det trygge og oversiktlige til det ukjente. Botilbudene ble bedre, men hva med fritidstilbudsog aktiviseringstilbudene? Dette dannet grunnlaget for X-klubben som startet opp i Soldathjemmet i regi av de 2 Y`s Men`s klubbene i Harstad og Harstad KFUK/KFUM. Menighetene i Trondenes, Harstad og Kanebogen var også aktivt med fra starten. De første årene ble det gitt støtte fra Harstad kommune og den første klubblederen var Heidi Gabrielsen som virket i ett år til høsten 1993 hvor Tone Drøsshaug ble engasjert i et timebasert opplegg som klubbleder. Dette varte fram til høsten Fra 1999 har klubben i hovedsak vært ledet av diakonene Tori Aas og Lars Martin Skipevåg. Støtten fra Harstad kommune var opphørt og X-klubben drives nå på frivillig basis med støtte fra Nord-Norges Diakonistiftelse og fra menighetsrådene i Trondenes, Harstad og Kanebogen. Viktige bidragsytere er også Vekst Harstad, Johnsen Bil og Harstad Sparebank. Sang og musikk har vært en viktig faktor i arbeidet. Arvid Strand kom tidlig med i arbeidet og var klubbens første musiker. Med sitt trekkspill og gode humør var han en stor inspirator i dette miljøet. Leif Davidsen kom også med og ledsaget med gitar og jodlende sang. I dag er det Odd Hansen, Bjørn Erik Kråkenes og Karl Johan Ellefsen som står for det musikale. Morten Norwich og Vegard Andersen har hele tiden vært klubbens trofaste sjåfører og Oddvar Larsen har vært styreleder fra begynnelsen. Harstad Y`s Men`s Club SIGRID har stått for serveringen til samtlige møter. Gjennom 20 år er det blitt en stor mengde av verdens beste vafler. Fra våren 2006 har X-klubben vært drevet fra Bergseng Menighetshus. X-klubbens musikere i dag er Odd Hansen og Bjørn Erik Kråkenes. Tori Aas og Odd Hansen blir enige om sangene. Arvid Strand - klubbens første trubadur. Nå er det bare oppvasken igjen. Jenny Larsen, Gerd Mai Jenssen og Anne-Lise Olsen. Fra en av de mange turene. Fra en klubbkveld i Bergseng menighetshus. Aktivitetskalender SØNDAG GRØTAVÆR KIRKE. SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN kl. 17:00 FAMILIEGUDSTJENESTE 20. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 21. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN kl. 11:00 FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG SANDSØY KIRKE. SØNDAG GRØTAVÆR KIRKE. BJARKØY KIRKE. BOTS OG BØNNEDAG kl. 11:00 SKRIFTE OG NATTVERD ALLEHELGENSDAG kl. 18:00 HØYMESSE 9

10 Aktivitetskalender forts. SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SØNDAG LUNDENES KIRKE. KILBOTN BEDEHUS. SØNDAG BJARKØY KIRKE. 24. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 25. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN SISTE SØNDAG I KIRKEÅRET kl. 18:00 FAMILIEMESSE kl. 18:00 HØYMESSE 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 18:00 HØYMESSE kl. 18:00 LYSMESSE SØNDAG HARSTAD SYKEHJEM. STANGNES SYKEHJEM. MANDAG BJARKØY KIRKE. GAUSVIK KAPELL. LUNDENES KIRKE. TIRSDAG GRØTAVÆR KIRKE. 4. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 11:00 FORENKLET HØYMESSE JULAFTEN kl. 13:00 HØYMESSE kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 14:00 HØYMESSE kl. 15:00 HØYMESSE kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 16:00 HØYMESSE kl. 16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE kl. 16:00 HØYMESSE JULEDAG SØNDAG LUNDENES KIRKE. SØNDAG SANDSØY KIRKE. 2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 17:00 HØYMESSE kl. 18:00 FAMILIEGUDSTJENESTE 3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN kl. 11:00 DØVEGUDSTJENESTE kl. 18:00 VI SYNGER JULA INN ONSDAG JULEDAG SØNDAG SØNDAG ETTER JUL SØRVIK BO OG SERVICESENTER. kl. 18:00 HØYMESSE TIRSDAG NYTTÅRSDAG Slekters gang Døpte Harstad kirke Elise Vik Hagerupsen Iljen Brodtkorb Mille Helene Andersen Markus Arvid Gullholm Christensen Sanna Gullholm Holte Sigrid Alise Bergheim Pedersen Sigrid Berg Ellingsen Fredrik Aasvik Kolby Alexander Aasvik Kolby Elias Sletten Lindahl Marie Schjelderup André Ruthenbeck Adrian Isak Arden Axel Orlando Veliz Tennbakk Emil Vittrup Bowitz Peter Arntsen Victoria Sophie Ingebrigtsen Casper Thingstad Lagesen Amalie Dybvik Tjønsø Noah Lennardsønn Ekra Nils Fjellstad Kaarby Karina Karlsen Kanebogen kirke Emilie Steen Pedersen Nanna Aalmen Aronsen Elise Isaksen Hay Milla Frønning Nygård Vibe Noel Andreas Mikalsen Yttervoll Inger Pauline Ørjansdatter Nilsen Falk Rogn Magnus Hellefossmo Isabell Mari Solheim Milian Risholt Rostadmo 10 Trondenes kirke Alexandra Pettersdatter Strande Strømberg Leo Alexander Antonsen Wogtor Adrian Skretteberg Støle Benjamin Skretteberg Støle Kristoffer Mikkelsen Ida Bækkevoll Hagen Nora Bækkevoll Hagen Live Annie Andersen Lieng Mathea Abelsen Drøsshaug Agny Amalie Kind Aarberg Stella Dale Akselsen Emil Nielsen Svaleng Mathilde Killengreen Selja Solvang Knudsen Sigrid Sagberg Henriksen Sander Sørensen Ailo Kulseng Hansen Christoffer Berntsen Signe Antonie Johnsen

11 Slekters gang William Olai Berg Dahl Amalie Rørdam Simen Gabrielsen Sander Gabrielsen Sarah Gabrielsen Sivert Emil Leier Amund Almå Nathalie Granbakk Kanstad Sivert Haukebø Ellingsen Julie Bornø Lovise Nilsen Solheim Samuel Nielsen Helmersen Sandtorg kirke Maylen Andreassen Ida Nordmo Trondsen Anna Dyrhaug Wikevand Lucah Matheo Grønning Storhaug Viljar August Haukebøe Eikeland Kristine Nordahl Hartviksen Tuva Lovise Wiken Stine Hall Johnsen Vigde Trondenes kirke Tone Nilsen og Bengt Hyllestad Susanne Helland og Lars Ivar Nilsen Gjørol Nyland og Bernt Olav Dullum Nina Olsen og Steve Andre Eriksen Oddrun Gerd Markussen og Stian Strømmesen Lisa Skarsem Grønås og Knut Skarsem Granås Catherine Barnes Hellings og Reiner Josef Barnes Hellings Marita Markussen og Paul Erik Markussen Tora Kaarbø og Ole Kristian Skjegstad Senga Louise Halvorsen og Rune Kristian Halvorsen Kristine Bøe Albrigtsen og Ronny Mikkel Holm Bente Norhild Larsen og Terje Andreas Larsen Siv Kristin Jensen Svaleng og Even Østrem Nielsen Mia Jung Holm og Vidar Storli Olsen Gunn Hilmarsen og Simen Grøtting Husmoen Christelle Muco og Vegard Jensvold (kirkelig velsignelse) Henriette Misje Nilsen og Bjørn Harald Hansen Gro Elin Sareussen og Pål Steinar Størseth Merethe Aune Jensen og Stein Ove Gjelberg Jeanette Schultz Johansen og Terje Nilsen Lise Marie Bakke Nesheim og Sindre Jusnes Nesheim Anita Dominiques og Noe Dominiques Linares (kirkelig velsignelse) Brita Lill Jacobsen og Jørn Robert Heggelund Jacobsen Helene Bornø Skeie og Kristian Wilhelmsen Bjaaland Ellen Stokkan Lunde og Einar Helge Lunde Iljen Helen Paulsen og Hugo Nygård Pettersen Jane Louise Savage og Roderick Hugh Brilliant Sandtorg kirke Mona Helen Kampen og Nils Agnar Både Cecilie Therese Olesdatter Hansen og Stig Andrè Madsen Anita Bless og Vidar Tobiassen Harstad kirke Schalini Pedersen og Kristian Hoyer Andreassen Anja Merete Storvoll Stenhaug og Jonny Mikal Storvoll Stenhaug Eileen Mari Mikkelsen og Bjørge Daniel Eilertsen Maria Serafia Fjellstad og Martin Kaarby Døde Harstad menighet Per Arne Nesslund Magnhild Alise Klausen Mina Gjerde Snefrid Gunhilde Heitmann Svein Åke Olsson Rolf Jarl Vilhelm Kleiving Pauline Charlotte Kristoffersen Heldor Karolius Jensen Lilly Indine Pedersen Astrid Bolette Holm Unni Helene Bruun Trond Inge Fosshaug Loke Skoglund Johannes Sellæg Knut Øvreberg Johanna Karoline Davidsen Anette Oline Jacobsen Ann-Harrieth Soløy Rushfeldt Anne Margrethe Moe Bodil Langaas Larsen Leif Gjermund Pettersen Edgar Johan Jørgensen Leif Edmund Johan Bjørklund Arild Gunnar Brekken Asbjørg Eline Brodtkorb Ragna Kaspara Hansen Kanebogen menighet Are Kildal Arnhild Sigfrisa Hansen Friedrich Alois Utz Birgith Hansine Lunde Jacobsen Esther Jensine Kildal Per Kornelius Eklund Harald Johan Moe Marit Pettersen Knut Martin Berg Elsa Mary Bitte Strømmesen Alise Ignora Nilsen Trondenes menighet Sigfrid Oliva Portvik Olsen Mary Annie Stenhaug Judith Kaspara Enoksen Kristine Fredrikke Steiro Dagny Andrea Stensen Gunvald Helge Jacobsen Gerd Granstrøm Sørensen Kirsten Josefine Kristiansen Helene Petrine Enoksen Liv Aud Thorbergsen Olaf Andreas Fagerås Per Bjørn Johannessen Arne Herman Nilsen Bjørg Paulsen Sigrid Bertelsen Bjørg Berg Jacobsen Jens Nilsen Per Helge Hansen Aud Helga Sundseth Kulseng Sandtorg menighet Olaug Hanna Valberg Myhren Åse Hansen Kåre Valter Magnussen Karin Janny Einvold Borghild Gjevestad Irene Emilie Thomassen Mari Augusta Karlsen Aslaug Torbergsen Ruth Annie Mathisen Judith Marie Mikkelborg

12 Det muntre hjørne... B Returadresse: Postboks Harstad En eldre dame hadde en hund som betydde mye for henne. En dag døde hunden, og damen ville gjerne gi den en skikkelig begravelse med gravsten. Men hva skulle hun skrive på gravsten til en hund? Damen visste ingen annen råd enn å spørre presten om råd, og denne svarte meget alvorlig; «Jeg vil foreslå at det skal stå: «Her ligger det en hund begravet.» Menighetskoret var på besøk på sykehjemmet for å holde andakt og synge for pasientene. Da de var ferdige, sa dirigenten: «og nå håper jeg dere alle sammen er blitt bedre til neste gang vi kommer på besøk» «Takk i like måte,» svarte en av pasientene.. Lise satt og så på oldemor. «Hvor gammel er du, oldemor?» «92 år, barnet mitt» «Å, er du født i Det gamle testamentet, da?» Lille Knut Erling kom hjem fra søndagsskolen. De hadde lært en ny sang, fortalte han: ingen er som far til Trygve Menigheten hadde en distre sogneprest, som ofte holdt svært lange taler. En søndag, da han igjen hadde talt svært lenge, mistet han tråden og sa: Hm, hva var det nå jeg skulle si? Amen, kom det fra bakerste benk. Sognepresten har nå reist fra Harstad. En rørlegger fra Harstad kom til himmelen, og St.Peter spurte: Hvor gammel er du? 59 år, var svaret. St.Peter så i en protokoll og sa : Det kan ikke stemme! Bare ifølge timelistene dine skulle du ha vært 85 Den nye presten på Trondenes syntes det var lite folk i kirken, og han uttrykte sin frustrasjon overfor klokkeren.: Her sitter det bare noen ganske få uinteresserte mennesker, og organisten har heller ikke kommet. Hvem er det som skal spille i dag? Norge-England, svarte klokker Torill. Barns forklaringer på ord og uttrykk Måke: En fugl som skiter i hodene våre. Depresjon Når man er lei seg. Tristhet. Pluss noe som skjedde i Ego Når man bare bryr seg om seg selv. I fotball er det når man aldri sentrer. 11-åring Gutt eller jente som snart blir tenåring. Vanligvis i godt humør. Jeg Meg selv. Bare meg. Kjedsomhet Når man ikke har noe å gjøre. Når alle vennene er på ferie og pc en er på reparasjon. Kvise Noe rødt og ganske stygt som man får i fjeset som tenåring. Lek Noe alle egentlig trenger, men som har en tendens til å forsvinne når man blir eldre. Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor. Hos oss blir teori og praksis forent. Ingenting stemmer, og ingen vet hvorfor! 12

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a:

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a: Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr. 2 2014-15. årgang Innhold bl.a: Den flotteste arbeidsplassen side 3 Barnesang i Harstad kirke side 4 Min salme side 5 Glimt fra Finnmarksskolen side 7-9 Ny organist

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg.

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 1 2010 Den store gleden Jeg har skrevet ei bok som heter Den doble sorgen. Det er noen år siden nå, og enda flere år siden jeg opplevde det

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer