P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / November 2011 P. Meidell AS Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold Serviceinformasjon... 1 Forord... 5 Samsvarserklæring Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Faremomenter ved maskinen som det ikke er mulig å eliminere Informasjon om helse, miljø og sikkerhet i forhold til hydraulikk olje på maskinen Oversikt over hydraulikk olje Brannfare data Lagrings og reaksjons data Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende transport av maskin med hydraulikk olje Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende lagring av maskin med hydraulikk olje Beskrivelser av faremomenter med hensyn til hydraulikk oljer Førstehjelp med hensyn til kontakt med hydraulikk olje Bruk og personlig verneutstyr Toksikologisk informasjon Avfallshåndtering av hydraulikk olje Generell beskrivelse av maskinen Beskrivelse av maskinen Beskrivelse av advarsel og sikkerhetsskilt montert på maskinen Forbud Sikkerhetsdeksler og sikkerhetsbrytere på maskinen Sikkerhetsutstyr ved fremsiden av maskinen Sikkerhetsutstyr på baksiden av maskinen Fareområder på maskinen Front sikkerhetsskjerm monteringsmål Tekniske data Standard og tilleggsutstyr Standardutstyr Tilleggsutstyr Støynivå Maskin støynivå målinger Standarder som er benyttet ved konstruksjon av maskinen Mottak og transport av maskinen Mottakskontroll av maskinen Transport av maskinen Fjerning av transportemballasje Side : 2

4 4. Lagring av maskinen Montering av maskinen Generell informasjon Maskin arbeidsområde Forberedelser før oppstart av maskinen Elektrisk tilkobling av maskinen Kontroll av motor rotasjonsretning Informasjon om strømverdier for motoren Smøring og påfylling av hydraulikk olje Oversikt over hydraulikk oljetyper Oversikt over smørefett typer Montering av sikkerhetsutstyr Igangkjøring av maskin Justering av knivgap (klaring) Automatisk motorisert regulering av knivgapet Drift og betjening av maskinen Betjening av maskinen Styringer ENC100M og ERD100M Oversikt over ulike driftsmodus med styringene DNC60 og AD Beskrivelse av avbrudd og stopp av maskinen Tabell for knivgap (klaring) Tabell for klippevinkel Justering av knivene Justering av bakanslaget Justering av bakanslag vinkel Justering av parallelliteten til bakanslaget Tilbakekjøring av bakanslaget Justering av strammingen til bakanslag beltet Vatringspunkt ved maskinen Oppmerksom ved utførelse av klipping Service og vedlikehold av maskinen Regelmessig kontroll og vedlikehold av maskinen Smørediagram Hydraulikk oljetank nivåmåler Gir / overføringer oljetyper Periodisk vedlikehold av maskinen Periodisk vedlikehold av hydraulikk systemet Kontroll og vedlikehold av lysgitter på baksiden av maskinen Beskrivelse av ledlamper ved lysgitteret Beskrivelse av ledlampe mønster Regelmessig kontroll og vedlikehold av lysgitter Side : 3

5 9. Feilsøking Avfallshåndtering av maskinen Reservedeler Bestilling av reservedeler Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema Hydraulikk skjema Side : 4

6 Forord Vi ved DURMAZLAR MAKINA har tilrettelagt denne bruksanvisningen for å gi våre kunder informasjon om vedlikehold, reparasjon og tekniske data for den respektive maskinen. Vårt hovedmål er å sørge for at maskinen vil prosessere med maksimal ytelse, og for å oppnå dette benytter vi materiale av beste kvalitet, den nyeste teknologien og ingeniører til å sammenfatte materiale og teknologien i vår produksjon av maskiner. Driftskostnader kan reduseres betraktelig ved at en er svært nøye med å utføre periodisk vedlikehold (i henhold til informasjon gitt i denne bruksanvisningen) av maskinen, som dersom dette utføres korrekt vil føre til at maskinen vil kunne prosessere i lang tid fremover. Kantpresser som brukes for å bøye/presse ulike plate størrelser, platesakser som brukes for å klippe passende tykkelser (plater, Al, Cu, plastikk, papir, etc.) er en del av produktspekteret vårt. Likesom det er maskineierens ansvar å lese bruksanvisningen, må den også leses av maskin operatørene ved maskinen. Denne bruksanvisningen bør alltid være plassert i nærheten av maskinen, slik at du er forbredt med hensyn til å rette eventuelle feil som kan oppstå med maskinen. Vårt firma forbeholder oss alle rettigheter med hensyn til tekniske endringer uten forvarsel. Vi har solgt maskiner til andre land siden 1956 og i de siste 30 årene har vi også eksportert maskiner til andre verdensdeler, noe som har gjort oss til en dyktigere maskinprodusent. Disse markedserfaringene reflekterer vi tilbake til våre kunder igjennom maskinenes konstruksjon og teknologi. Vi håper denne maskinen vil være til stor nytte for deg og ditt arbeid. DURMAZLAR MAKINA SAN. Ve TIC. A.S. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yil Caddesi BURSA Tel : pbx. Fax : Internet : E mail : Side : 5

7 Samsvarserklæring Samsvarserklæring utstedes for den spesifikke maskinen og leveres i lag med maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 6

8 1. Sikkerhet 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner Maskinoperatøren og annet personell som skal arbeide med eller ved maskinen skal grundig ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss for assistanse og oppklaring av eventuelle uklarheter. Maskinen skal bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Maskin operatører skal ha lest bruksanvisningen grundig. Ved montering av maskinen, vær oppmerksom på de tekniske data som er angitt på merkeskiltet til maskinen. Plasser ALDRI fingrer, hender eller andre kroppsdeler i maskinen sitt bearbeidingsområde eller i nærheten av bevegelige maskindeler når maskinen er i drift. Kontroller ALLTID at maskinen er korrekt avslått og sikret før du starter å utføre service og vedlikeholdsarbeid på maskinen. Service og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og opplæring. Bruk tettsittende arbeidsklær når du arbeider med maskinen slik at ikke dine klær kan hekte seg fast i bevegelige maskindeler. Ikke bruk smykker eller lignende når du betjener maskinen, og dersom du har langt hår skal det benyttes hårnett slik at en unngår å hekte seg fast i bevegelige maskindeler. Sørg for at maskinen er korrekt elektrisk jordet ved hjelp av kobberkabler. Maskinen skal bare betjenes av 1 maskinoperatør av gangen. Det skal ikke arbeide 2 personer med maskinen samtidig når den er i drift. Ikke åpne sikkerhetsdeksler / gjerder som er plassert på siden og bak maskinen når den er i drift. Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke utfør justering og endring ved de hydrauliske ventilene på maskinen. Ikke utfør endring eller justering av posisjonene til endebrytere montert på maskinen. Ikke overstig maskinen sine angitte kapasitetsverdier, spesielt gjelder dette maksimal klippekapasitet som er angitt på merkeskilt på maskinen. Nødstopp bryter er plassert ved den flyttbare fotpedalen og en nødstopp bryter ved betjeningspanelet. Trykk øyeblikkelig nødstopp bryteren dersom det oppstår fare eller et nødstilfelle ved maskinen. Maskinen vil da bli satt i øyeblikkelig stillstans. Maskinen er utstyrt med arbeidsbelysning ved sentrale bearbeidings og betjeningsområder. I tillegg må hele maskinområdet være tilstrekkelig belyst, samt at det ikke må inneholde eventuelle hinder eller annet som kan føre til at det lett kan oppstå en ulykke. Ingen uvedkommende skal oppholde seg innenfor arbeidsområdet til maskinen når den er i drift. Platesaksknivene blir produsert ved bruk av spesielle produksjonsteknikker. Vi anbefaler at det alltid benyttes originale platesakskniver. Andre platesakskniver kan føre til skade på maskinen. Hold alltid arbeidsområdet ryddig og i orden. Uorden fører ofte til farlige situasjoner, og vil også kunne hemme deg i ditt arbeide. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet før oppstart av maskinen. Ikke åpne elektroskapet når maskinen er i drift. Bare autorisert elektropersonell skal arbeide med det elektriske anlegget på maskinen. Slå alltid av hovedstrømbryter før elektroskapet åpnes. Maskinoperatør skal benytte nødvendig personlig verneutstyr som vernesko, vernehansker og vernebriller. vernehansker skal ikke benyttes ved betjening av betjeningspanel og brytere. Side : 7

9 1.2 Faremomenter ved maskinen som det ikke er mulig å eliminere Ikke fall når du plasserer materiale i maskinen. Når du arbeider med maskinen og plassering av materiale, bruk nødvendig personlig verneutstyr som vernehansker og vernesko med sklisikker såle. Ikke beveg deg inn i området bak maskinen når den er i drift. Maskinen inneholder bevegelige maskindeler, og det er strengt forbudt å gå inn i området på baksiden av maskinen når den er i drift. Slå alltid av maskinen før du beveger deg inn i området bak maskinen med hensyn til transportering av materiale til og fra maskinen. Ved bytte av kniver ved platesaksen, sikre alltid maskinen slik at ikke overbjelken ved maskinen kan falle ned ved demontering av kniver. Plasser aldri hendene dine eller andre kroppsdeler mellom knivene, under holdesylindrene eller andre åpenbare farelige områder ved maskinen. Hydraulikk systemet inneholder høyt trykk, og hydraulikk systemblokken er plassert i toppen av maskinen. Ikke gå opp på maskinen eller hydraulikk blokken når maskinen er i drift. Side : 8

10 1.3 Informasjon om helse, miljø og sikkerhet i forhold til hydraulikk olje på maskinen Oversikt over hydraulikk olje Den nødvendige hydraulikk oljen må påfylles maskinen som beskrevet i bruksanvisningen, og dette må utføres før maskinen blir installert. Se tekniske data med hensyn til nødvendig olje mengde. HYDRAULIKK OLJE Dersom omgivelses temperatur er lavere enn 20 C Dersom omgivelses temperatur er høyere enn 20 C STANDARD TYPE ISO VG 32 ISO VG 46 ARAL VITAN GF 32 VITAN GF 46 B.P. HLP HM 32 HLP HM 46 CALTEX TEXACO RANDO OIL 32 RANDO OIL 46 ESSO NUTO H 32 NUTO H 46 PURFINA FRANCE HYDRAN 32 HYDRAN 46 HUILE RENAULT ELF OLNA 32 OLNA 46 SHELL TELLUS 32 TELLUS 46 VALVOLINE ULTRAMAX 32 ULTRAMAX 46 VEEDOL ANDRAIN 32 ANDRAIN 46 YACCO TRANSHYD 32 TRANSHYD 46 GULF HARMONY 32 AW HARMONY 46 AW CASTROL AWS 32 AWS Brannfare data Flammepunkt ( C) og metode : 193 lukket beholder. Selvantennelse temperatur ( C) : > 200 Antennelse grenser : Brennbare produkter : Hovedsaklig karbon oksider, vann løsninger med uidentifiserte organiske komponenter. Spesielle brann / eksplosjons fare : Store overflater tilført luft / oksygen ( f.eks oljesøl på kluter, papir eller grunnflater) kan være lett antennelig, og derfor må eventuelle oljesøl rengjøres umiddelbart. Spesielle brannslukkings rutiner : Brannmenn må alltid benytte oksygen apparat når de beveger seg inn i et maskin område som er i brann. Sprut ikke vann direkte inn i beholdere, dette på grunn av fare for spredning av den tennbare væsken. Brannslukkingsutstyr : Skum, tørr kjemisk pulver, karbon dioksid, halogen. Side : 9

11 1.3.3 Lagrings og reaksjons data Passende materiale / overflate behandling : De mest vanlige metaller. Upassende materiale / overflate behandling : Myke gummi materialer. Stabilitet : Stabil. Reaksjon med vann : Ingen. Farlige reaksjoner : Ingen kjente. Farlige polymerisasjoner : Vil ikke oppstå. Materialer som skal unngås : Sterke oksiderende komponenter. Omgivelser som skal unngås : Ekstreme temperatur forhold. Nedbrytnings temperatur ( C) : >100 Farlige nedbrytbare produkter : Signifikante konsentrasjoner av farlige nedbrytnings materialer er ikke forventet. Lagrings temperatur ( C) : 0 40 Lagrings betingelser : Ingen spesielle krav. Unngå store temperatur variasjoner Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende transport av maskin med hydraulikk olje Overhold tekniske instruksjoner. Beskyttelse i forhold til personell: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon slik at en hinder at produktet forårsaker damp eller røyk. Unngå kontakt med brukt eller forurensede produkter. Sørg for at maskinen ikke transporteres i lag med brennbare materialer. Maskinen skal ikke transporteres i lag med næringsmiddel. Sikring mot brann og eksplosjon: Tomme tanker kan inneholde ekplosjonsfarlige gasser og damp. Etter rengjøring av maskinen, kan filler, papir, kluter og annet rengjøringsmateriale inneholde brennbare produkter. Sørg for at disse blir avfallshåndtert på en sikker og miljømessige måte. Sørg for at maskinen ikke utsettes for statisk elektrisitet, sørg for at maskinen er korrekt jordet. Utfør påfylling av hydraulikk olje og andre smøreoljer slik at ikke søl fra disse kommer i kontakt med varmt elektrisk utstyr. Unngå at det oppstår lekkasjer fra system som er under trykk. Lekkasjer fra system som er under trykk er spray og kan være brennbar. Ved slike tilfeller, så oppnår smøreolje damp det nedre flammepunktet ved en konsentrasjon på 45 g/m 3. Ved behandling av hydraulikk og smøreoljer, skal en ikke spise, drikke eller røyke. Transport anbefalinger: Bare beholdere, pakninger, rør, etc som er resistent mot hydrokarboner skal benyttes. Side : 10

12 1.3.5 Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende lagring av maskin med hydraulikk olje Overhold tekniske instruksjoner. Sørg for nødvendige lagringsforhold slik at ikke oljeprodukter kan renne ut via avløp. Lagringsforhold: Lagre ved romtemperatur, sørg for at produktet ikke utsettes for vann og fuktighet, sørg for at produktet holdes unna flammekilder. Sørg for at beholdere er korrekt lukket når de lagres. Produkter som har blitt tilsølt med olje, skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Feil blanding og bruk av oljeprodukter kan føre til farlige reaksjoner og oksidasjoner. Oljeprodukter skal bare pakkes i godkjente beholdere, pakninger, rør, etc som er resistent i forhold til hydrokarbon. Bruk alltid original beholder ved lagring av oljer. Dersom du må anvende annen beholder enn original, plasser alle merking og informasjon om produktet på den nye beholderen Beskrivelser av faremomenter med hensyn til hydraulikk oljer For mennesker: Ved normal bruk, har den ingen påvirkning eller fare. Miljø: Ikke la dette produktet komme ut i naturen, skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Fysiske og kjemiske: Ved normal bruk, den har ingen spesielle brann eller eksplosjon risiko Førstehjelp med hensyn til kontakt med hydraulikk olje Øye kontakt : Skyll med store mengder vann i minst 15 minutter. Dersom irritasjonen vedvarer, ta kontakt med medisinsk personell. Hud kontakt : Vask med såpe, eller godkjent hud renser, og vann. Fjern klær som er Sterkt tilsølt med olje. Dersom det oppstår hud utslett eller andre unormaliteter på grunn av mye kontakt med hydraulikk olje, bør du ta kontakt med medisinsk personell. Innhalasjon : Dersom det oppstår tilfeller uvelhet på grunn av over eksponering, Oppsøk område med frisk luft. Dersom uvelheten vedvarer, ta kontakt med medisinsk personell. Svelging : Melk eller vann kan være gunstig, IKKE FREM PROVOSER BREKNING. Hoved faren er luftveis overføring til lungene ved svelgning, barn er mer påvirkelige enn voksne. Dersom et slikt tilfelle oppstår (f.eks ved brekning), oppsøk øyeblikkelig sykehus. Merknad for helse personell : Behandle i forhold til symptomene. Innånding kan føre til lungebetennelse, som krever antibiotika og kortikosteroid behandling. Side : 11

13 1.3.8 Bruk og personlig verneutstyr Produktet skal bare benyttes i omgivelser som er godt ventilerte. Dersom produktet benyttes i lukkede områder, kontroller at det ikke oppstår noe damptåke effekt i luften eller sørg for nødvendige vernetiltak. Grenseverdier: Smøreolje damptåke: 10 mg/m 3 i 15 minutter. Smøreolje damptåke: 5 mg/m 3 i 8 timer Personlig verneutstyr: Bruk fuktsikre vernehansker som er resistent mot hydrokarbon (anbefalt type er gummihansker). Bruk vernebriller for vern mot oljesprut. Ved behov, beskytt ansikt med maske, klær som er resistent mot hydrokarbon, vernesko for beskyttelse når du transporterer beholdere Toksikologisk informasjon STERK TOKSISK / LOKAL PÅVIKNINGER Åndedrett: Har ingen risiko ved normal bruk. Ved innånding, avhengig av konsentrasjonen av damptåken, kan den føre til lett irritasjon i øvre deler av åndedrettssystemet. Kontakt med hud: Har ingen risiko ved normal bruk. Dersom hud utsettes for spraying med produktet ved bruk av høyt trykk, kan produktet komme inn under huden. En person som utsettes for slike tilfeller, skal umiddelbart bringes til lege eller sykehus selv om en ikke kan se synelige sår eller skader på huden. Svelging: Dersom det svelges i små mengder, er det ingen risiko. Dersom større mengder svelges kan det føre til smerter i underliv og diarre. Allergi: I lys av kjent informasjon, fører ikke produktet til noe allergi. Kronisk og langtids toksisk effekt: Kontakt med hus: Dersom langvarig eller kontinuerlig berøring av klær hvor produktet har blitt påført, kan det oppstå karakteristiske hud sår (olje kviser) Avfallshåndtering av hydraulikk olje Hydraulikk oljer skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Produktet er angitt med hensyn til industrielt avfallshåndtering i henhold til kode (hydraulikk oljer som bare inneholder mineraloljer). Det er utført kontroll av produktet 27/ og er tildelt nummer av Official Gazette, Direktorat for kontroll av farlig avfall. Side : 12

14 2. Generell beskrivelse av maskinen 2.1 Beskrivelse av maskinen Maskinens stål sveisede konstruksjon er produsert av kvalitets materiale levert av Eregli Demir Celik 44 A1, og maskin rammen er produsert som en enkelt blokk. Alle belastnings punkter er konstruert med store radiuser for å forhindre sveise sprekker/brudd. Knivene er produsert av BOHLER høy kvalitets stål og montert på passende stempelsylindere for å kunne utføre alle typer med hensyn til klipping av stål. Maskinen har 3 forskjellige prosesserings fordeler, klippe prosess, retur av bord og plateholdere med hydrauliske trykk sylindere. Også sikkerhetssystem med tilhørende nødstopp brytere for økt sikkerhet. De hydrauliske system komponentene er importert fra Tyskland og er av merket Rexroth. De hydrauliske sylindrene er produsert av materialet SAE 1040 og overflatene er honet. De hydrauliske stemplene er krom behandlet med 100 mikron og deretter svært forsiktig slipt igjen inntil de er perfekt tilpasset. De hydrauliske pakningene er produsert av KASTAS. DURMAZLAR, hydrauliske rør er konstruert med stor størrelse slik at de skal virke varme reduserende. Det er benyttet så lite som mulig med hensyn til hydrauliske rør og koblinger. Det hydrauliske systemet er dermed kraftig og tilpasset for maksimal anvendelse. Når DURMAZLAR utvikler hydrauliske systemer; er tilgjengelighet med hensyn til ventiler, materiale av høy kvalitet, sikkerhet og ytelse viktige faktorer. Det er montert et filter ved oljetilførselen til hydraulikk systemet. De hydrauliske rørene er konstruert som sømløse ved bruk av ST 35.4 stål kvalitets rør i henhold til standard DIN 2391 / CY. De hydrauliske koblingene er i henhold til standard DIN Holdesylinder trykket er justerbart i henhold til platetykkelsen og strekkfasthet ved hjelp av en ventil som er plassert på reguleringsblokken. Justering av maskin klippe gapet utføres automatisk eller manuelt fra et justeringspunkt ved total klippe lengde lik eller sammenhengende. Motorisert bakanslag med justeringsområde opptil 1000 mm kan justeres og lengde målet kan avleses på den digitale måleinstrumentet med en oppløsning på 0.1 mm. Bakanslaget kan også foldes 180 til uendelig. Bakanslaget er produsert i henhold til bruks forholdene. Bakanslag fingre med doble bærere er konstruert for å tåle røff behandling. Bakanslaget er produsert av Star Hivin. Side : 13

15 De elektriske komponentene er produsert av Siemens, Telemecanique eller Merlin Gerin. De elektriske styresystemet benytter 24 Volt DC spenning som styrespenning. Maskinen har 2 hovedmotorer : o Hydraulikk system motor. o Bakanslagmotor. Bakanslagmotor er utstyrt med hastighetsstyring. Maskinen kan prosessere i 3 forskjellige prosesserings måter. Klipping av L type eller store plate radius klipp kan utføres ved disse posisjonene utenom rett klipp. Også ved serie klipping blir kniv lengden automatisk regulert. Det er en skravert linje og belysning ved klippe området slik at betjning av maskinen blir sikrere. Plateholdere og 90 innstillbare kvadratiske materialbærerne har et T spor. Materialbærerne i front inneholder også et målesystem. For å bevege platene enklere er det plassert spesielle forflytningskuler ved frontbordet til maskinen. Maskinens overflate er lakkert i to lag med min. 60 mikro tykkelse lakk med hensyn til hovedlakken, noe som beskytter maskinen mot røffe omgivelsesforhold. Det gis 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinen, men vær oppmerksom på at garantien ikke dekker feil eller ukorrekt bruk av maskinen. Side : 14

16 2.2 Beskrivelse av advarsel og sikkerhetsskilt montert på maskinen Merkeskilt 1 : Merkeskilt 2 : Maskin typeskilt som inneholder informasjon om kapasitet, volum etc. Informasjon om elektriske verdier for maskinen. Side : 15

17 Merkeskilt 3 : Merkeskilt 4 : Merkeskilt 5 : Fareskilt vedrørende elektrisk strøm Informasjon om maksimalt prosesserings trykk ved maskinen. Advarselskilt som gir informasjon om at du aldri skal plassere hender eller andre kroppsdeler mellom over og underkniven når maskinen er i drift. Side : 16

18 Merkeskilt 6 : Merkeskilt som inneholder informasjon om klippe gap og klippe vinkel. Merkeskilt 7: Merkeskilt 8: Informasjon om jordingspunkt. Informasjon om bevegelsesretning og rotasjonsretning ved motorer og andre bevegelige maskindeler. Merkeskilt 9: Merkeskilt som angir smørepunkt. MERKESKILT 9 Side : 17

19 Merkeskilt 10: MERKESKILT 10 Advarselskilt vedrørende det hydrauliske systemet. Ikke utfør justering av de innstilte hydraulikk ventilene. Før oppstart av maskinen, kontroller at nivået ved hydraulikk oljetanken er korrekt. Kontroller at pumpemotoren roterer med korrekt rotasjonsretning. Vi anbefaler at du benytter hydraulikk olje av typen ISO VG32 VG46. Merkeskilt 11: MERKESKILT 11 Det er ikke noe olje i tanken. Ikke start opp maskinen før du har fylt på korrekt oljenivå. Merkeskilt 12: MERKESKILT 12 Sikkerhetsskilt med informasjon om at du ikke skal bevege deg inn i bakområdet til maskinen når den er i drift. Dette kan føre til alvorlige kroppsskader på grunn av bevegelige maskindeler. Maskinoperatør er ansvarlig for at ingen oppholder seg på baksiden av maskinen. Side : 18

20 Merkeskilt 13: MERKESKILT 13 Sikkerhetsskilt som angir sikkerhetsinstruksjoner for arbeid med maskinen. Merkeskilt 14: MERKESKILT 14 Advarselskilt med hensyn til om det skulle oppstå lekkasjer ved det hydrauliske systemet. Det hydrauliske systemet innholder svært høyt trykk, ikke gå nær dersom det skulle oppstå lekkasje. Dette kan føre til alvorlige kroppsskader. Gjør det hydrauliske systemet trykkfritt før det utføres reparasjon av det hydrauliske systemet. Merkeskilt 15: MERKESKILT 15 Advarselskilt med informasjon om at hydraulikk systemet skal være påfylt olje slik at nivået skal være mellom angitte nivålinjer. Ikke fyll på mer olje en det angitte maksimal nivået. Side : 19

21 Merkeskilt 16: MERKESKILT 16 Informasjonsskilt som angir smøresystem dersom maskinen er utstyrt med manuelt smøreutstyr. Merkeskilt 17: MERKESKILT 17 Informasjonsskilt som angir løftepunkt på maskinen i forbindelse med transport av maskinen. Løftepunktet er plassert rett ved siden av informasjonsskiltet. Merkeskilt 18: MERKESKILT 18 Advarselskilt med informasjon om at det hydrauliske systemet alltid skal gjøres trykkfritt før det utføres reparasjon av det hydrauliske systemet. Side : 20

22 Merkeskilt 19: MERKESKILT 19 Sikkerhetsskilt med informasjon om at alle sikkerhets og beskyttelsesdeksler alltid skal være korrekt montert før oppstart av maskinen. 2.3 Forbud Det er ikke tillatt å utføre noen andre elektriske tilkoblinger enn de som er angitt i de elektriske skjema. Maskinen skal ikke bearbeide andre materialer enn hva som er angitt som bruksområde for maskinen. Hovedstrømbryter skal være i AV posisjon og sikret når beskyttelsesdeksler er åpnet. Beskyttelsesdeksler er også sikret med sikkerhetsbrytere som sørger for å stoppe maskinen dersom dekslene åpnes. Det er ikke tillatt å utføre noen form for modifisering eller forbikobling av disse sikkerhetsbryterene. Side : 21

23 2.4 Sikkerhetsdeksler og sikkerhetsbrytere på maskinen BAKANSLAG MIN. ENDEBRYTER: Den kontrollerer minimums avstanden i forhold til avstanden til fremsiden av bakanslaget. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16, BNS R 10 BAKANSLAG MAKS. ENDEBRYTER: Den kontrollerer maksimums avstanden i forhold til avstanden til fremsiden av bakanslaget. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16, BNS R 10 ØVRE ENDEBRYTER: Denne sørger for å stoppe overkniven (bjelken) ved det øver punktet, når klippe operasjonen er utført. Endebryter typer som er benyttet: BES M18 MI PSC8OB BV02 NØDSTOPP BRYTER: Denne bryteren setter maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår et nødstilfelle. Bryter typer som er benyttet: XB4 BS 542 NEDRE ENDEBRYTER: Denne bestemmer det laveste punktet overkniven vil posisjonere seg til når klippeoperasjonen utføres. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 BAKANSLAG SIKKERHETSBRYTER: Denne bryteren hindrer at det utføres klippeoperasjon når bakanslaget er i løftet posisjon. Bryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 KLIPPEVINKEL MAKS. ENDEBRYTER: Denne endebryteren angir maksimal klippevinkel. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 KLIPPEVINKEL MIN. ENDEBRYTER: Denne endebryteren angir minimal klippevinkel. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 FRONTDEKSEL SIKKERHETSBRYTER: Dersom frontdekslet på maskinen blir fjernet, vil denne bryteren bli aktivert og sette maskinen i stillstands. Sikkerhetsbryter som er benyttet: XCS (Telemecanique) BESKYTTELSEDEKSLER: Dette er beskyttelse deksler som er montert på høyre og venstre siden av maskin rammen ved hjelp av bolter, for at en skal oppnå full sikkerhet for de som arbeider ved maskinen. Side : 22

24 2.5 Sikkerhetsutstyr ved fremsiden av maskinen Tilgang til fareområde ved front av maskinen er beskyttet ved hjelp av en fast sikkerhetsskjerm som er konstruert med dimensjoner i henhold til standard EN for platesakser. Sikkerhetsskjermen er montert på maskinen ved hjelp av bolter. DET ER STRENGT FORBUDT Å FJERNE FRONT SIKKERHETSSKJERMEN NÅR MASKINEN ER I DRIFT! Ikke utfør oppstart av maskinen dersom front sikkerhetsskjermen ikke er korrekt montert. Den første meteren av front sikkerhetsskjermen er konstruert slik at den lett kan åpnes og lukkes for å gjøre drift med maskinen enklere. Når denne delen av sikkerhetsskjermen er åpen, vil maskinen automatisk bli satt i stillstands. DET ER STRENGT FORBUDT å utføre forbikobling av sikkerhetsbryter som styrer denne funksjonen. Side : 23

25 2.6 Sikkerhetsutstyr på baksiden av maskinen Tilgang til fareområde på baksiden av maskinen er hindret ved hjelp av et lysgitter med 2 lysstråler som er montert på de faste sidedekslene bak på maskinen som figur 5 viser. Ikke beveg deg innenfor fareområde på baksiden av maskinen når maskinen er i drift. Dersom lysgitteret blir brutt, vil maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. For å utføre oppstart av maskinen igjen, må en trykker bryter for nullstilling av lysgitteret. Kontroller ALLTID før oppstart av maskinen at ingen uvedkommende oppholder i maskinområdet og på baksiden av maskinen. Sikkerhet ved maskinområdet er maskinoperatøren sitt ansvar. Lysgitteret skal testes med hensyn til at det innehar korrekt funksjonalitet ved begynnelsen av hvert arbeidsskift. Bruk gjerne en pen eller annen lignende gjenstand for å utløse lysgitteret når du kontrollerer at det innehar korrekt funksjonalitet. Maskinen skal da øyeblikkelig settes i stillstands. Dersom dette ikke er tilfelle, sette øyeblikkelig maskinen i stillstands og sikre den mot at uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. Heng opp skilt om at maskinen trenger reparasjon, og varsle overordnet personell om feilen på det aktuelle sikkerhetsutstyret. Side : 24

26 2.7 Fareområder på maskinen Figur 6 Figur 7 Side : 25

27 2.7.1 Front sikkerhetsskjerm monteringsmål A: Distansen mellom front sikkerhetsskjerm og maskinbordet (mm) B: Distansen mellom front sikkerhetsskjerm og plateholdesylindre (mm) TS EN 13985: Sikkerhetsavstanden som er tillatt ved front sikkerhetsskjermen med hensyn til å sikre fareområdet ved platesakser er i henhold til standard angitt i tabell 1. Dersom du ved utførelse av service og vedlikeholdsarbeid demonterer front sikkerhetsskjermen, kontroller ved montering at den angitte åpningsavstanden ikke overstiger distansene angitt i tabell 1. Side : 26

28 2.8 Tekniske data TYPE Klippekapasitet Klippelengde Klippevinkel Slag/minutt Anatll holdesylindere Holdesylinder kraft Motor effekt Olje kapasitet Slaglengde Gap dybde Høyde Lengde Total bredde Bredde Maskin vekt mm mm < 1/min Antall Min. tonn Maks. tonn kw lt mm mm Stand ard mm Opsjo n mm mm mm mm ~ kg A D H L W W1 VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS SB SB Side : 27

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Teknisk beskrivelse av maskinen... 6 1.3 Standard og tilleggsutstyr... 8 1.3.1 Standard utstyr... 8 1.3.2 Tilleggsutstyr...

Detaljer

Platesaks SB 3006 / 3010 / 3013 / 4006. Samsvarserklæring... 3

Platesaks SB 3006 / 3010 / 3013 / 4006. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Teknisk beskrivelse av maskinen... 6 1.3 Standard og tilleggsutstyr... 8 1.3.1 Standard utstyr... 8 1.3.2 Tilleggsutstyr...

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Teknisk beskrivelse av maskinen.... 7 1.4 Standard og tilleggs utstyr....

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Teknisk beskrivelse av maskinen.... 7 1.4 Standard og tilleggs utstyr....

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Oppgi alltid maskinmodell og serienummer når du tar kontakt med vår serviceavdeling. Dette vil bidra til at vi kan gi deg hurtig service og rask levering av reservedeler. Ved tekniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Teknisk beskrivelse av maskinen.... 7 1.4 Standard og tilleggs utstyr....

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4 Innhold Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Beskrivelse av maskinen... 6 1.2.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper... 6 1.2.2 Beskrivelse av maskinfunksjoner... 7 1.3 Standard

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer