P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.00 / November 2011 P. Meidell AS Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold Serviceinformasjon... 1 Forord... 5 Samsvarserklæring Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Faremomenter ved maskinen som det ikke er mulig å eliminere Informasjon om helse, miljø og sikkerhet i forhold til hydraulikk olje på maskinen Oversikt over hydraulikk olje Brannfare data Lagrings og reaksjons data Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende transport av maskin med hydraulikk olje Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende lagring av maskin med hydraulikk olje Beskrivelser av faremomenter med hensyn til hydraulikk oljer Førstehjelp med hensyn til kontakt med hydraulikk olje Bruk og personlig verneutstyr Toksikologisk informasjon Avfallshåndtering av hydraulikk olje Generell beskrivelse av maskinen Beskrivelse av maskinen Beskrivelse av advarsel og sikkerhetsskilt montert på maskinen Forbud Sikkerhetsdeksler og sikkerhetsbrytere på maskinen Sikkerhetsutstyr ved fremsiden av maskinen Sikkerhetsutstyr på baksiden av maskinen Fareområder på maskinen Front sikkerhetsskjerm monteringsmål Tekniske data Standard og tilleggsutstyr Standardutstyr Tilleggsutstyr Støynivå Maskin støynivå målinger Standarder som er benyttet ved konstruksjon av maskinen Mottak og transport av maskinen Mottakskontroll av maskinen Transport av maskinen Fjerning av transportemballasje Side : 2

4 4. Lagring av maskinen Montering av maskinen Generell informasjon Maskin arbeidsområde Forberedelser før oppstart av maskinen Elektrisk tilkobling av maskinen Kontroll av motor rotasjonsretning Informasjon om strømverdier for motoren Smøring og påfylling av hydraulikk olje Oversikt over hydraulikk oljetyper Oversikt over smørefett typer Montering av sikkerhetsutstyr Igangkjøring av maskin Justering av knivgap (klaring) Automatisk motorisert regulering av knivgapet Drift og betjening av maskinen Betjening av maskinen Styringer ENC100M og ERD100M Oversikt over ulike driftsmodus med styringene DNC60 og AD Beskrivelse av avbrudd og stopp av maskinen Tabell for knivgap (klaring) Tabell for klippevinkel Justering av knivene Justering av bakanslaget Justering av bakanslag vinkel Justering av parallelliteten til bakanslaget Tilbakekjøring av bakanslaget Justering av strammingen til bakanslag beltet Vatringspunkt ved maskinen Oppmerksom ved utførelse av klipping Service og vedlikehold av maskinen Regelmessig kontroll og vedlikehold av maskinen Smørediagram Hydraulikk oljetank nivåmåler Gir / overføringer oljetyper Periodisk vedlikehold av maskinen Periodisk vedlikehold av hydraulikk systemet Kontroll og vedlikehold av lysgitter på baksiden av maskinen Beskrivelse av ledlamper ved lysgitteret Beskrivelse av ledlampe mønster Regelmessig kontroll og vedlikehold av lysgitter Side : 3

5 9. Feilsøking Avfallshåndtering av maskinen Reservedeler Bestilling av reservedeler Mekaniske konstruksjonstegninger og reservedelslister Elektriske skjema Hydraulikk skjema Side : 4

6 Forord Vi ved DURMAZLAR MAKINA har tilrettelagt denne bruksanvisningen for å gi våre kunder informasjon om vedlikehold, reparasjon og tekniske data for den respektive maskinen. Vårt hovedmål er å sørge for at maskinen vil prosessere med maksimal ytelse, og for å oppnå dette benytter vi materiale av beste kvalitet, den nyeste teknologien og ingeniører til å sammenfatte materiale og teknologien i vår produksjon av maskiner. Driftskostnader kan reduseres betraktelig ved at en er svært nøye med å utføre periodisk vedlikehold (i henhold til informasjon gitt i denne bruksanvisningen) av maskinen, som dersom dette utføres korrekt vil føre til at maskinen vil kunne prosessere i lang tid fremover. Kantpresser som brukes for å bøye/presse ulike plate størrelser, platesakser som brukes for å klippe passende tykkelser (plater, Al, Cu, plastikk, papir, etc.) er en del av produktspekteret vårt. Likesom det er maskineierens ansvar å lese bruksanvisningen, må den også leses av maskin operatørene ved maskinen. Denne bruksanvisningen bør alltid være plassert i nærheten av maskinen, slik at du er forbredt med hensyn til å rette eventuelle feil som kan oppstå med maskinen. Vårt firma forbeholder oss alle rettigheter med hensyn til tekniske endringer uten forvarsel. Vi har solgt maskiner til andre land siden 1956 og i de siste 30 årene har vi også eksportert maskiner til andre verdensdeler, noe som har gjort oss til en dyktigere maskinprodusent. Disse markedserfaringene reflekterer vi tilbake til våre kunder igjennom maskinenes konstruksjon og teknologi. Vi håper denne maskinen vil være til stor nytte for deg og ditt arbeid. DURMAZLAR MAKINA SAN. Ve TIC. A.S. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yil Caddesi BURSA Tel : pbx. Fax : Internet : E mail : Side : 5

7 Samsvarserklæring Samsvarserklæring utstedes for den spesifikke maskinen og leveres i lag med maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvarserklæring: Side : 6

8 1. Sikkerhet 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner Maskinoperatøren og annet personell som skal arbeide med eller ved maskinen skal grundig ha lest og forstått denne bruksanvisningen. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss for assistanse og oppklaring av eventuelle uklarheter. Maskinen skal bare betjenes av kvalifisert personell som innehar nødvendig opplæring. Maskin operatører skal ha lest bruksanvisningen grundig. Ved montering av maskinen, vær oppmerksom på de tekniske data som er angitt på merkeskiltet til maskinen. Plasser ALDRI fingrer, hender eller andre kroppsdeler i maskinen sitt bearbeidingsområde eller i nærheten av bevegelige maskindeler når maskinen er i drift. Kontroller ALLTID at maskinen er korrekt avslått og sikret før du starter å utføre service og vedlikeholdsarbeid på maskinen. Service og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av personell som innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og opplæring. Bruk tettsittende arbeidsklær når du arbeider med maskinen slik at ikke dine klær kan hekte seg fast i bevegelige maskindeler. Ikke bruk smykker eller lignende når du betjener maskinen, og dersom du har langt hår skal det benyttes hårnett slik at en unngår å hekte seg fast i bevegelige maskindeler. Sørg for at maskinen er korrekt elektrisk jordet ved hjelp av kobberkabler. Maskinen skal bare betjenes av 1 maskinoperatør av gangen. Det skal ikke arbeide 2 personer med maskinen samtidig når den er i drift. Ikke åpne sikkerhetsdeksler / gjerder som er plassert på siden og bak maskinen når den er i drift. Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke utfør justering og endring ved de hydrauliske ventilene på maskinen. Ikke utfør endring eller justering av posisjonene til endebrytere montert på maskinen. Ikke overstig maskinen sine angitte kapasitetsverdier, spesielt gjelder dette maksimal klippekapasitet som er angitt på merkeskilt på maskinen. Nødstopp bryter er plassert ved den flyttbare fotpedalen og en nødstopp bryter ved betjeningspanelet. Trykk øyeblikkelig nødstopp bryteren dersom det oppstår fare eller et nødstilfelle ved maskinen. Maskinen vil da bli satt i øyeblikkelig stillstans. Maskinen er utstyrt med arbeidsbelysning ved sentrale bearbeidings og betjeningsområder. I tillegg må hele maskinområdet være tilstrekkelig belyst, samt at det ikke må inneholde eventuelle hinder eller annet som kan føre til at det lett kan oppstå en ulykke. Ingen uvedkommende skal oppholde seg innenfor arbeidsområdet til maskinen når den er i drift. Platesaksknivene blir produsert ved bruk av spesielle produksjonsteknikker. Vi anbefaler at det alltid benyttes originale platesakskniver. Andre platesakskniver kan føre til skade på maskinen. Hold alltid arbeidsområdet ryddig og i orden. Uorden fører ofte til farlige situasjoner, og vil også kunne hemme deg i ditt arbeide. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr er korrekt montert og innehar korrekt funksjonalitet før oppstart av maskinen. Ikke åpne elektroskapet når maskinen er i drift. Bare autorisert elektropersonell skal arbeide med det elektriske anlegget på maskinen. Slå alltid av hovedstrømbryter før elektroskapet åpnes. Maskinoperatør skal benytte nødvendig personlig verneutstyr som vernesko, vernehansker og vernebriller. vernehansker skal ikke benyttes ved betjening av betjeningspanel og brytere. Side : 7

9 1.2 Faremomenter ved maskinen som det ikke er mulig å eliminere Ikke fall når du plasserer materiale i maskinen. Når du arbeider med maskinen og plassering av materiale, bruk nødvendig personlig verneutstyr som vernehansker og vernesko med sklisikker såle. Ikke beveg deg inn i området bak maskinen når den er i drift. Maskinen inneholder bevegelige maskindeler, og det er strengt forbudt å gå inn i området på baksiden av maskinen når den er i drift. Slå alltid av maskinen før du beveger deg inn i området bak maskinen med hensyn til transportering av materiale til og fra maskinen. Ved bytte av kniver ved platesaksen, sikre alltid maskinen slik at ikke overbjelken ved maskinen kan falle ned ved demontering av kniver. Plasser aldri hendene dine eller andre kroppsdeler mellom knivene, under holdesylindrene eller andre åpenbare farelige områder ved maskinen. Hydraulikk systemet inneholder høyt trykk, og hydraulikk systemblokken er plassert i toppen av maskinen. Ikke gå opp på maskinen eller hydraulikk blokken når maskinen er i drift. Side : 8

10 1.3 Informasjon om helse, miljø og sikkerhet i forhold til hydraulikk olje på maskinen Oversikt over hydraulikk olje Den nødvendige hydraulikk oljen må påfylles maskinen som beskrevet i bruksanvisningen, og dette må utføres før maskinen blir installert. Se tekniske data med hensyn til nødvendig olje mengde. HYDRAULIKK OLJE Dersom omgivelses temperatur er lavere enn 20 C Dersom omgivelses temperatur er høyere enn 20 C STANDARD TYPE ISO VG 32 ISO VG 46 ARAL VITAN GF 32 VITAN GF 46 B.P. HLP HM 32 HLP HM 46 CALTEX TEXACO RANDO OIL 32 RANDO OIL 46 ESSO NUTO H 32 NUTO H 46 PURFINA FRANCE HYDRAN 32 HYDRAN 46 HUILE RENAULT ELF OLNA 32 OLNA 46 SHELL TELLUS 32 TELLUS 46 VALVOLINE ULTRAMAX 32 ULTRAMAX 46 VEEDOL ANDRAIN 32 ANDRAIN 46 YACCO TRANSHYD 32 TRANSHYD 46 GULF HARMONY 32 AW HARMONY 46 AW CASTROL AWS 32 AWS Brannfare data Flammepunkt ( C) og metode : 193 lukket beholder. Selvantennelse temperatur ( C) : > 200 Antennelse grenser : Brennbare produkter : Hovedsaklig karbon oksider, vann løsninger med uidentifiserte organiske komponenter. Spesielle brann / eksplosjons fare : Store overflater tilført luft / oksygen ( f.eks oljesøl på kluter, papir eller grunnflater) kan være lett antennelig, og derfor må eventuelle oljesøl rengjøres umiddelbart. Spesielle brannslukkings rutiner : Brannmenn må alltid benytte oksygen apparat når de beveger seg inn i et maskin område som er i brann. Sprut ikke vann direkte inn i beholdere, dette på grunn av fare for spredning av den tennbare væsken. Brannslukkingsutstyr : Skum, tørr kjemisk pulver, karbon dioksid, halogen. Side : 9

11 1.3.3 Lagrings og reaksjons data Passende materiale / overflate behandling : De mest vanlige metaller. Upassende materiale / overflate behandling : Myke gummi materialer. Stabilitet : Stabil. Reaksjon med vann : Ingen. Farlige reaksjoner : Ingen kjente. Farlige polymerisasjoner : Vil ikke oppstå. Materialer som skal unngås : Sterke oksiderende komponenter. Omgivelser som skal unngås : Ekstreme temperatur forhold. Nedbrytnings temperatur ( C) : >100 Farlige nedbrytbare produkter : Signifikante konsentrasjoner av farlige nedbrytnings materialer er ikke forventet. Lagrings temperatur ( C) : 0 40 Lagrings betingelser : Ingen spesielle krav. Unngå store temperatur variasjoner Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende transport av maskin med hydraulikk olje Overhold tekniske instruksjoner. Beskyttelse i forhold til personell: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon slik at en hinder at produktet forårsaker damp eller røyk. Unngå kontakt med brukt eller forurensede produkter. Sørg for at maskinen ikke transporteres i lag med brennbare materialer. Maskinen skal ikke transporteres i lag med næringsmiddel. Sikring mot brann og eksplosjon: Tomme tanker kan inneholde ekplosjonsfarlige gasser og damp. Etter rengjøring av maskinen, kan filler, papir, kluter og annet rengjøringsmateriale inneholde brennbare produkter. Sørg for at disse blir avfallshåndtert på en sikker og miljømessige måte. Sørg for at maskinen ikke utsettes for statisk elektrisitet, sørg for at maskinen er korrekt jordet. Utfør påfylling av hydraulikk olje og andre smøreoljer slik at ikke søl fra disse kommer i kontakt med varmt elektrisk utstyr. Unngå at det oppstår lekkasjer fra system som er under trykk. Lekkasjer fra system som er under trykk er spray og kan være brennbar. Ved slike tilfeller, så oppnår smøreolje damp det nedre flammepunktet ved en konsentrasjon på 45 g/m 3. Ved behandling av hydraulikk og smøreoljer, skal en ikke spise, drikke eller røyke. Transport anbefalinger: Bare beholdere, pakninger, rør, etc som er resistent mot hydrokarboner skal benyttes. Side : 10

12 1.3.5 Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende lagring av maskin med hydraulikk olje Overhold tekniske instruksjoner. Sørg for nødvendige lagringsforhold slik at ikke oljeprodukter kan renne ut via avløp. Lagringsforhold: Lagre ved romtemperatur, sørg for at produktet ikke utsettes for vann og fuktighet, sørg for at produktet holdes unna flammekilder. Sørg for at beholdere er korrekt lukket når de lagres. Produkter som har blitt tilsølt med olje, skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Feil blanding og bruk av oljeprodukter kan føre til farlige reaksjoner og oksidasjoner. Oljeprodukter skal bare pakkes i godkjente beholdere, pakninger, rør, etc som er resistent i forhold til hydrokarbon. Bruk alltid original beholder ved lagring av oljer. Dersom du må anvende annen beholder enn original, plasser alle merking og informasjon om produktet på den nye beholderen Beskrivelser av faremomenter med hensyn til hydraulikk oljer For mennesker: Ved normal bruk, har den ingen påvirkning eller fare. Miljø: Ikke la dette produktet komme ut i naturen, skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Fysiske og kjemiske: Ved normal bruk, den har ingen spesielle brann eller eksplosjon risiko Førstehjelp med hensyn til kontakt med hydraulikk olje Øye kontakt : Skyll med store mengder vann i minst 15 minutter. Dersom irritasjonen vedvarer, ta kontakt med medisinsk personell. Hud kontakt : Vask med såpe, eller godkjent hud renser, og vann. Fjern klær som er Sterkt tilsølt med olje. Dersom det oppstår hud utslett eller andre unormaliteter på grunn av mye kontakt med hydraulikk olje, bør du ta kontakt med medisinsk personell. Innhalasjon : Dersom det oppstår tilfeller uvelhet på grunn av over eksponering, Oppsøk område med frisk luft. Dersom uvelheten vedvarer, ta kontakt med medisinsk personell. Svelging : Melk eller vann kan være gunstig, IKKE FREM PROVOSER BREKNING. Hoved faren er luftveis overføring til lungene ved svelgning, barn er mer påvirkelige enn voksne. Dersom et slikt tilfelle oppstår (f.eks ved brekning), oppsøk øyeblikkelig sykehus. Merknad for helse personell : Behandle i forhold til symptomene. Innånding kan føre til lungebetennelse, som krever antibiotika og kortikosteroid behandling. Side : 11

13 1.3.8 Bruk og personlig verneutstyr Produktet skal bare benyttes i omgivelser som er godt ventilerte. Dersom produktet benyttes i lukkede områder, kontroller at det ikke oppstår noe damptåke effekt i luften eller sørg for nødvendige vernetiltak. Grenseverdier: Smøreolje damptåke: 10 mg/m 3 i 15 minutter. Smøreolje damptåke: 5 mg/m 3 i 8 timer Personlig verneutstyr: Bruk fuktsikre vernehansker som er resistent mot hydrokarbon (anbefalt type er gummihansker). Bruk vernebriller for vern mot oljesprut. Ved behov, beskytt ansikt med maske, klær som er resistent mot hydrokarbon, vernesko for beskyttelse når du transporterer beholdere Toksikologisk informasjon STERK TOKSISK / LOKAL PÅVIKNINGER Åndedrett: Har ingen risiko ved normal bruk. Ved innånding, avhengig av konsentrasjonen av damptåken, kan den føre til lett irritasjon i øvre deler av åndedrettssystemet. Kontakt med hud: Har ingen risiko ved normal bruk. Dersom hud utsettes for spraying med produktet ved bruk av høyt trykk, kan produktet komme inn under huden. En person som utsettes for slike tilfeller, skal umiddelbart bringes til lege eller sykehus selv om en ikke kan se synelige sår eller skader på huden. Svelging: Dersom det svelges i små mengder, er det ingen risiko. Dersom større mengder svelges kan det føre til smerter i underliv og diarre. Allergi: I lys av kjent informasjon, fører ikke produktet til noe allergi. Kronisk og langtids toksisk effekt: Kontakt med hus: Dersom langvarig eller kontinuerlig berøring av klær hvor produktet har blitt påført, kan det oppstå karakteristiske hud sår (olje kviser) Avfallshåndtering av hydraulikk olje Hydraulikk oljer skal avfallshåndteres i henhold til lokale miljøforskrifter. Produktet er angitt med hensyn til industrielt avfallshåndtering i henhold til kode (hydraulikk oljer som bare inneholder mineraloljer). Det er utført kontroll av produktet 27/ og er tildelt nummer av Official Gazette, Direktorat for kontroll av farlig avfall. Side : 12

14 2. Generell beskrivelse av maskinen 2.1 Beskrivelse av maskinen Maskinens stål sveisede konstruksjon er produsert av kvalitets materiale levert av Eregli Demir Celik 44 A1, og maskin rammen er produsert som en enkelt blokk. Alle belastnings punkter er konstruert med store radiuser for å forhindre sveise sprekker/brudd. Knivene er produsert av BOHLER høy kvalitets stål og montert på passende stempelsylindere for å kunne utføre alle typer med hensyn til klipping av stål. Maskinen har 3 forskjellige prosesserings fordeler, klippe prosess, retur av bord og plateholdere med hydrauliske trykk sylindere. Også sikkerhetssystem med tilhørende nødstopp brytere for økt sikkerhet. De hydrauliske system komponentene er importert fra Tyskland og er av merket Rexroth. De hydrauliske sylindrene er produsert av materialet SAE 1040 og overflatene er honet. De hydrauliske stemplene er krom behandlet med 100 mikron og deretter svært forsiktig slipt igjen inntil de er perfekt tilpasset. De hydrauliske pakningene er produsert av KASTAS. DURMAZLAR, hydrauliske rør er konstruert med stor størrelse slik at de skal virke varme reduserende. Det er benyttet så lite som mulig med hensyn til hydrauliske rør og koblinger. Det hydrauliske systemet er dermed kraftig og tilpasset for maksimal anvendelse. Når DURMAZLAR utvikler hydrauliske systemer; er tilgjengelighet med hensyn til ventiler, materiale av høy kvalitet, sikkerhet og ytelse viktige faktorer. Det er montert et filter ved oljetilførselen til hydraulikk systemet. De hydrauliske rørene er konstruert som sømløse ved bruk av ST 35.4 stål kvalitets rør i henhold til standard DIN 2391 / CY. De hydrauliske koblingene er i henhold til standard DIN Holdesylinder trykket er justerbart i henhold til platetykkelsen og strekkfasthet ved hjelp av en ventil som er plassert på reguleringsblokken. Justering av maskin klippe gapet utføres automatisk eller manuelt fra et justeringspunkt ved total klippe lengde lik eller sammenhengende. Motorisert bakanslag med justeringsområde opptil 1000 mm kan justeres og lengde målet kan avleses på den digitale måleinstrumentet med en oppløsning på 0.1 mm. Bakanslaget kan også foldes 180 til uendelig. Bakanslaget er produsert i henhold til bruks forholdene. Bakanslag fingre med doble bærere er konstruert for å tåle røff behandling. Bakanslaget er produsert av Star Hivin. Side : 13

15 De elektriske komponentene er produsert av Siemens, Telemecanique eller Merlin Gerin. De elektriske styresystemet benytter 24 Volt DC spenning som styrespenning. Maskinen har 2 hovedmotorer : o Hydraulikk system motor. o Bakanslagmotor. Bakanslagmotor er utstyrt med hastighetsstyring. Maskinen kan prosessere i 3 forskjellige prosesserings måter. Klipping av L type eller store plate radius klipp kan utføres ved disse posisjonene utenom rett klipp. Også ved serie klipping blir kniv lengden automatisk regulert. Det er en skravert linje og belysning ved klippe området slik at betjning av maskinen blir sikrere. Plateholdere og 90 innstillbare kvadratiske materialbærerne har et T spor. Materialbærerne i front inneholder også et målesystem. For å bevege platene enklere er det plassert spesielle forflytningskuler ved frontbordet til maskinen. Maskinens overflate er lakkert i to lag med min. 60 mikro tykkelse lakk med hensyn til hovedlakken, noe som beskytter maskinen mot røffe omgivelsesforhold. Det gis 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinen, men vær oppmerksom på at garantien ikke dekker feil eller ukorrekt bruk av maskinen. Side : 14

16 2.2 Beskrivelse av advarsel og sikkerhetsskilt montert på maskinen Merkeskilt 1 : Merkeskilt 2 : Maskin typeskilt som inneholder informasjon om kapasitet, volum etc. Informasjon om elektriske verdier for maskinen. Side : 15

17 Merkeskilt 3 : Merkeskilt 4 : Merkeskilt 5 : Fareskilt vedrørende elektrisk strøm Informasjon om maksimalt prosesserings trykk ved maskinen. Advarselskilt som gir informasjon om at du aldri skal plassere hender eller andre kroppsdeler mellom over og underkniven når maskinen er i drift. Side : 16

18 Merkeskilt 6 : Merkeskilt som inneholder informasjon om klippe gap og klippe vinkel. Merkeskilt 7: Merkeskilt 8: Informasjon om jordingspunkt. Informasjon om bevegelsesretning og rotasjonsretning ved motorer og andre bevegelige maskindeler. Merkeskilt 9: Merkeskilt som angir smørepunkt. MERKESKILT 9 Side : 17

19 Merkeskilt 10: MERKESKILT 10 Advarselskilt vedrørende det hydrauliske systemet. Ikke utfør justering av de innstilte hydraulikk ventilene. Før oppstart av maskinen, kontroller at nivået ved hydraulikk oljetanken er korrekt. Kontroller at pumpemotoren roterer med korrekt rotasjonsretning. Vi anbefaler at du benytter hydraulikk olje av typen ISO VG32 VG46. Merkeskilt 11: MERKESKILT 11 Det er ikke noe olje i tanken. Ikke start opp maskinen før du har fylt på korrekt oljenivå. Merkeskilt 12: MERKESKILT 12 Sikkerhetsskilt med informasjon om at du ikke skal bevege deg inn i bakområdet til maskinen når den er i drift. Dette kan føre til alvorlige kroppsskader på grunn av bevegelige maskindeler. Maskinoperatør er ansvarlig for at ingen oppholder seg på baksiden av maskinen. Side : 18

20 Merkeskilt 13: MERKESKILT 13 Sikkerhetsskilt som angir sikkerhetsinstruksjoner for arbeid med maskinen. Merkeskilt 14: MERKESKILT 14 Advarselskilt med hensyn til om det skulle oppstå lekkasjer ved det hydrauliske systemet. Det hydrauliske systemet innholder svært høyt trykk, ikke gå nær dersom det skulle oppstå lekkasje. Dette kan føre til alvorlige kroppsskader. Gjør det hydrauliske systemet trykkfritt før det utføres reparasjon av det hydrauliske systemet. Merkeskilt 15: MERKESKILT 15 Advarselskilt med informasjon om at hydraulikk systemet skal være påfylt olje slik at nivået skal være mellom angitte nivålinjer. Ikke fyll på mer olje en det angitte maksimal nivået. Side : 19

21 Merkeskilt 16: MERKESKILT 16 Informasjonsskilt som angir smøresystem dersom maskinen er utstyrt med manuelt smøreutstyr. Merkeskilt 17: MERKESKILT 17 Informasjonsskilt som angir løftepunkt på maskinen i forbindelse med transport av maskinen. Løftepunktet er plassert rett ved siden av informasjonsskiltet. Merkeskilt 18: MERKESKILT 18 Advarselskilt med informasjon om at det hydrauliske systemet alltid skal gjøres trykkfritt før det utføres reparasjon av det hydrauliske systemet. Side : 20

22 Merkeskilt 19: MERKESKILT 19 Sikkerhetsskilt med informasjon om at alle sikkerhets og beskyttelsesdeksler alltid skal være korrekt montert før oppstart av maskinen. 2.3 Forbud Det er ikke tillatt å utføre noen andre elektriske tilkoblinger enn de som er angitt i de elektriske skjema. Maskinen skal ikke bearbeide andre materialer enn hva som er angitt som bruksområde for maskinen. Hovedstrømbryter skal være i AV posisjon og sikret når beskyttelsesdeksler er åpnet. Beskyttelsesdeksler er også sikret med sikkerhetsbrytere som sørger for å stoppe maskinen dersom dekslene åpnes. Det er ikke tillatt å utføre noen form for modifisering eller forbikobling av disse sikkerhetsbryterene. Side : 21

23 2.4 Sikkerhetsdeksler og sikkerhetsbrytere på maskinen BAKANSLAG MIN. ENDEBRYTER: Den kontrollerer minimums avstanden i forhold til avstanden til fremsiden av bakanslaget. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16, BNS R 10 BAKANSLAG MAKS. ENDEBRYTER: Den kontrollerer maksimums avstanden i forhold til avstanden til fremsiden av bakanslaget. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16, BNS R 10 ØVRE ENDEBRYTER: Denne sørger for å stoppe overkniven (bjelken) ved det øver punktet, når klippe operasjonen er utført. Endebryter typer som er benyttet: BES M18 MI PSC8OB BV02 NØDSTOPP BRYTER: Denne bryteren setter maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår et nødstilfelle. Bryter typer som er benyttet: XB4 BS 542 NEDRE ENDEBRYTER: Denne bestemmer det laveste punktet overkniven vil posisjonere seg til når klippeoperasjonen utføres. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 BAKANSLAG SIKKERHETSBRYTER: Denne bryteren hindrer at det utføres klippeoperasjon når bakanslaget er i løftet posisjon. Bryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 KLIPPEVINKEL MAKS. ENDEBRYTER: Denne endebryteren angir maksimal klippevinkel. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 KLIPPEVINKEL MIN. ENDEBRYTER: Denne endebryteren angir minimal klippevinkel. Endebryter typer som er benyttet: XCK P2118P16 FRONTDEKSEL SIKKERHETSBRYTER: Dersom frontdekslet på maskinen blir fjernet, vil denne bryteren bli aktivert og sette maskinen i stillstands. Sikkerhetsbryter som er benyttet: XCS (Telemecanique) BESKYTTELSEDEKSLER: Dette er beskyttelse deksler som er montert på høyre og venstre siden av maskin rammen ved hjelp av bolter, for at en skal oppnå full sikkerhet for de som arbeider ved maskinen. Side : 22

24 2.5 Sikkerhetsutstyr ved fremsiden av maskinen Tilgang til fareområde ved front av maskinen er beskyttet ved hjelp av en fast sikkerhetsskjerm som er konstruert med dimensjoner i henhold til standard EN for platesakser. Sikkerhetsskjermen er montert på maskinen ved hjelp av bolter. DET ER STRENGT FORBUDT Å FJERNE FRONT SIKKERHETSSKJERMEN NÅR MASKINEN ER I DRIFT! Ikke utfør oppstart av maskinen dersom front sikkerhetsskjermen ikke er korrekt montert. Den første meteren av front sikkerhetsskjermen er konstruert slik at den lett kan åpnes og lukkes for å gjøre drift med maskinen enklere. Når denne delen av sikkerhetsskjermen er åpen, vil maskinen automatisk bli satt i stillstands. DET ER STRENGT FORBUDT å utføre forbikobling av sikkerhetsbryter som styrer denne funksjonen. Side : 23

25 2.6 Sikkerhetsutstyr på baksiden av maskinen Tilgang til fareområde på baksiden av maskinen er hindret ved hjelp av et lysgitter med 2 lysstråler som er montert på de faste sidedekslene bak på maskinen som figur 5 viser. Ikke beveg deg innenfor fareområde på baksiden av maskinen når maskinen er i drift. Dersom lysgitteret blir brutt, vil maskinen øyeblikkelig settes i stillstands. For å utføre oppstart av maskinen igjen, må en trykker bryter for nullstilling av lysgitteret. Kontroller ALLTID før oppstart av maskinen at ingen uvedkommende oppholder i maskinområdet og på baksiden av maskinen. Sikkerhet ved maskinområdet er maskinoperatøren sitt ansvar. Lysgitteret skal testes med hensyn til at det innehar korrekt funksjonalitet ved begynnelsen av hvert arbeidsskift. Bruk gjerne en pen eller annen lignende gjenstand for å utløse lysgitteret når du kontrollerer at det innehar korrekt funksjonalitet. Maskinen skal da øyeblikkelig settes i stillstands. Dersom dette ikke er tilfelle, sette øyeblikkelig maskinen i stillstands og sikre den mot at uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. Heng opp skilt om at maskinen trenger reparasjon, og varsle overordnet personell om feilen på det aktuelle sikkerhetsutstyret. Side : 24

26 2.7 Fareområder på maskinen Figur 6 Figur 7 Side : 25

27 2.7.1 Front sikkerhetsskjerm monteringsmål A: Distansen mellom front sikkerhetsskjerm og maskinbordet (mm) B: Distansen mellom front sikkerhetsskjerm og plateholdesylindre (mm) TS EN 13985: Sikkerhetsavstanden som er tillatt ved front sikkerhetsskjermen med hensyn til å sikre fareområdet ved platesakser er i henhold til standard angitt i tabell 1. Dersom du ved utførelse av service og vedlikeholdsarbeid demonterer front sikkerhetsskjermen, kontroller ved montering at den angitte åpningsavstanden ikke overstiger distansene angitt i tabell 1. Side : 26

28 2.8 Tekniske data TYPE Klippekapasitet Klippelengde Klippevinkel Slag/minutt Anatll holdesylindere Holdesylinder kraft Motor effekt Olje kapasitet Slaglengde Gap dybde Høyde Lengde Total bredde Bredde Maskin vekt mm mm < 1/min Antall Min. tonn Maks. tonn kw lt mm mm Stand ard mm Opsjo n mm mm mm mm ~ kg A D H L W W1 VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS SB SB Side : 27

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7

ALFA 25-MT & 35-MT. Generell beskrivelse... 3. Transport og installasjon av maskinen... 5. Generelle maskinstørrelser... 7 Innhold Generell beskrivelse... 3 Transport og installasjon av maskinen... 5 Generelle maskinstørrelser... 7 Beskrivelse av akser på maskinen... 9 Beskrivelse av betjeningspanel... 10 Start og stopp av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer