Grunnskole. KAtalog 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskole. KAtalog 2014/15"

Transkript

1 Grunnskole KAtalog 2014/15

2 Ny generasjon læremidler CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Læring for framtiden Dagens elever er vokst opp med digitale teknologier. De kjenner ikke en tilværelse uten Internett, nettbrett og dataspill. De bruker Internett som sosial arena og for å lære. Våre nettbaserte læremidler treffer elevene der de er. Svar og resultat lagres Alle oppgaver i læremidlene er selvrettende og gir umiddelbar tilbakemelding på flere måter avhengig av nivå. Svarene lagres, slik at både elev og lærer kan se på disse etterpå. Støtter interaktive tavler Fang elevenes oppmerksomhet ved å vise innholdet på interaktive tavler. Det omfattende medieinnholdet med lyd, bilder, animasjoner og interaktive oppgaver er svært godt egnet for faglige gjennomganger. Integrert med FEIDE, itslearning og Fronter Det er flere måter å få tilgang til CyberBooks nettbaserte læremidler på: Kunnskap.no Fronter itslearning FEIDE Kartlegging Læremidlene på Kunnskap.no kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering

3 9 INNHOLD INNHOLD trinn trinn trinn 22 IKT-opplæring 42 Bestilling 44 3

4 9 Norsk trinn g Språkstien Språkstien Språkstien er et nettbasert læremiddel med språkstimulerende og morsomme oppgaver basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder. Arbeid med fonologisk bevissthet Fra lyd til bokstav Selvrettende oppgaver Fire nivå I Språkstien leker, improviserer og eksperienterer elvene med rim, rytme, språklyder og ord. Samtidig får de trening i å bruke tastatur og i å benytte datamaskinen til tekstskaping. Bokmåls- og nynorskversjon. EKSEMPLER Språkstien gir systematisk trening i: Rimord Setninger Stavelser Sammensatte ord Korte og lange ord Bokstavlyder Oppgavene er på fire nivå: Stjerne (lettest), Sol, Måne og Planet (mest krevende). Prøv selv: I Stjerne kombinerer elevene bilder ved hjelp av lyd. I Sol bilde,tekst og lyd. I Måne bilde,tekst og lyd. Og i Planet tekst ved hjelp av lyd. 4

5 9 Norsk trinn g Språkstien I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Finn rimord. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Finn ordet som begynner med en annen bokstavlyd enn de andre. Ugla er gjennomgangsfigur i Språkstien. Hun gir elevene direkte tilbakemeldinger på oppgavene. Grønn planet betyr riktig. Hvor mange grønne planeter fikk du?. 5

6 9 Engelsk trinn g Nicole and Tommy Nicole and Tommy Nicole og Tommy er stadig på reisefot. Ferden byr på morsomme språkleker og arbeid med ord og uttrykk fra hverdagen. 100 leksjoner basert på tydelige læringsmål Nivådifferensierte oppgaver 650 ord fra hverdagslivet Systematisk trening i de språklige ferdighetene Elevene lærer engelsk av engelske skoleelever Nicole and Tommy kan brukes av læreren under felles gjennomganger på interaktiv tavle eller lerret, i grupper av ulik størrelse, av elevene enkeltvis og i stasjonsundervisning. EKSEMPLER Nicole and Tommy dekker temaene: Leker, adjektiv, på skolen, farger, dyr, kroppsdeler, familie, klær, i huset, mat og drikke, i byen, transport, yrker, tidsuttrykk, klokka, hobby, sport, verb, vær og natur. Hvert tema er delt inn i Basic, Advanced, Test, Speech recognition og Games. Prøv selv: Engelske barn står for innlesningene, aktiviserer elevene gjennom oppmuntrende tilbakemeldinger og kommer med tips hvis de står fast. 6

7 9 Engelsk trinn g Nicole and Tommy Match the words to the pictures. I Basic Colours jobber eleven med ordene: red, black, green, white, pink, blue, brown, yellow, orange, purple, black, desk, board, pen og notebook. Group the pictures. Test fra kapitlene Food and drink og In the house. I Games leker elevene inn ordene i memospill, stavespill, kryssord og bokstavsalater. Record the words. Sister. Fra memospillet om dyr. Elevene får nye oppgaver hver gang de spiller. Put the pictures in the right order: cook, stand, kick, clap. 7

8 9 Engelsk trinn g Wow! Wow! Wow! består av flere hundre oppgaver, dataspill, puslespill, sanger, personlige brev, dialoger og fortellinger i engelsk for elever på 3. og 4. trinn. Morsomme oppgaver og audiovisuelle virkemidler gjør at elevene fester seg ved nye ord, strukturer og uttale. 20 omfattende leksjoner varierte interaktive oppgaver mer enn 80 timers intensiv språklæring systematisk trening i de språklige ferdighetene Innholdet dekker viktige kompetansemål i engelsk språklæring og kommunikasjon for 3. og 4. trinn. EKSEMPLER Wow! er inndelt i 20 oversiktlige kapitler med tema som: A new kid in town, Laura s pets, At the pool, On the farm, Let s play hockey! m.m. Læremidlet omfatter 200 varierte interaktive oppgaver. Her fra et krysord. Prøv selv: Jevnlige kapittelprøver sørger for å holde læringstrykket oppe. 8

9 9 Engelsk trinn g Wow! Nye ord og uttrykk forklares i en bildeordbok. Mr Cool hjelper til med grammatikken i morsomme animasjoner. Grammatikken lekes inn. Her fra et spill om preposisjoner med Mr Cool fra kapitlet On the farm. Senere i samme kapittel spiller elevene nok et preposisjonsspill. Listen and put the words in the correct order. Listen. Mark the correct picture and match the words. I spy with my little eye Read the text. Complete the answers. 9

10 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne Jeg kan regne Velg deg en avatar som veileder og oppmuntrer - og bli en regnemester! Jeg kan regne er et komplett læremiddel i matematikk for 1. til 4. trinn som henter eksempler fra elevenes hverdag. 849 kapitler 137 animasjoner og bildeserier 4515 oppgavesider 220 arbeidsark Hvert tema er tredelt: 1. Basis: Basisstoff som alle må løse 2. Trene: Gir mengdetrening 3. Ekstra: For faglig sterke elever EKSEMPLER 1A Bli kjent med tallene - basis Bli kjent med tallene ved å telle kjente figurer. 1A Bli kjent med tallene - trene Øve mere på å telle og finne antallet. Jeg kan regne basis, trene og ekstra følger hverandre kapittel for kapittel. Læremidlet utvikler elevene kognitive og problemløsende kunnskaper. Jeg kan regne kommer for trinn våren 2014 og for 3.-4.trinn til skolestart. Læremidlet tilpasses for spesialundervisning, utviklingen støttes av Utdanningdirektoratet. Prøv selv: 1A Bli kjent med tallene - ekstra Elevene skal her telle flere enn fem figurer. For hver figur skal eleven fargelegge like mange ruter som antall figurer. 10

11 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Addisjon basis Bildeserie som illustrerer hva addisjon av tall mellom 0 og 5 er. Elevene skriver opp selve regneuttrykket og hvor mange det er til sammen. Deretter kommer elleve oppgaver med halvkonkreter og deretter talloppgaver. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, basis Addisjon av tre ledd. Hvert ledd er illustrert med ulike frukter og bær. Regneuttrykket skal settes opp. Fra halvkonkreter til oppgaver med tall. 1A Addisjon trene Elevene setter selv opp regnestykket. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, trene Øve mere på å addere og subtrahere tre ledd av tall mellom 0 og 6. 1A Addisjon ekstra Elevene skal sette opp regnestykket og regne ut. Regnestykkene er både talloppgaver og oppgaver med figurer. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, ekstra Lag regneuttrykk med både tall og regnetegn. 11

12 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Penger, basis Å regne med mynter. 1A Tallrekkefølge, basis Trekk strek mellom tall som kommer etter hverandre i rekkefølgen 1,2,3 osv. 1A Penger, trene Å regne mere med mynter og da med færre av hver mynt. 1A Tallrekkefølge, trene Flere oppgaver med tallrekkefølge. 1A Penger, ekstra Å finne ut hva man kan og ikke kan kjøpe for pengene. 1A Tallrekkefølge, ekstra Ekstra nøtt. 12

13 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Praktisk bruk - basis Elevene skal sette opp regneuttrykket. Fra oppgaver med halvkonkreter og til talloppgaver. 1B Partall og oddetall, basis Lær om partall og oddetall. Skriv oddetall og partall i riktig rekkefølge. 1A Praktisk bruk - trene Finne like figurer og fargelegge dem. 1B Partall og oddetall, trene Ekstra nøtt. 1A Praktisk bruk - ekstra Bruke symboler til å finne ut hva gutten heter. 1B Partall og oddetall, ekstra Regne og fargelegge. 13

14 9 Engelsk trinn g Gilbert Gilbert I Gilbert lærer elevene engelsk i et tegneserieunivers. De møter Gilbert, hans familie, venner og katten Helicopter hjemme, på skolen, på månen, på safari i Afrika m.m. Samtidig får de systematisk opplæring i engelsk språklæring og kommunikasjon. 80 tema Elevene lærer inntil 3000 nye ord Videoklipp Morsomme og lærerike spill Tegnefilmer Språklab Gilbert dekker områdene språklæring og kommunikasjon i engelsk etter 7.trinn. EKSEMPLER Fortellingen om Gilbert og vennene hans danner utgangspunkt for arbeidet med temaer som: sport, ferie, TV, tegneserier, dyr m.m. Gilbert passer for felles gjennomganger på interaktive tavler, selvstendig arbeid og stasjonsundervisning. Prøv selv: Jevnlige kapittelprøver sørger for å holde læringstrykket oppe. 14

15 9 Engelsk trinn g Gilbert Gilbert gir repetisjon, variasjon og overlæring. Grammatikk, ordforråd og språklige ferdigheter øves inn systematisk. Put the words into the proper columns. Sorter a, an og some. Oppgaven kan godt løses flere ganger. Fra videoleksjonen Australian Animals. Gilberts onkel, Charlie, er skipbrudden, og redder seg i land i Australia. På ferden viser han elevene eksotiske dyr til lands og til vanns. Språklaben trener uttale av enkeltord og setninger. Elevene lytter, leser inn sin egen versjon av setningen eller ordet og får tilbakemelding. Jo mer grønn farge i søylen, jo bedre. En dag finner ikke Gilbert en av skolebøkene. Søstera Tracy hjelper han å lete, samtidig som elevene må finne fram til riktig preposisjon. Nye ord forklares i flotte animasjoner. 15

16 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk 5-7 Universell Matematikk 5-7 Med 49 skreddersydde opplegg for interaktive tavler og egen elevdel som veileder, kartlegger og retter, er Universell Matematikk 5-7 den komplette digitale ressurs i matematikk for trinn. Universell Matematikk 5-7 omfatter: Personlige arbeidsbøker på Internett med forklarende animasjoner og interaktive oppgaver 49 skreddersydde opplegg for interaktive tavler Elevrapporter kartlegger og gir underveisvurdering Tilpasset kompetansemålene etter 7. årstrinn innen: Tall Algebra Måling Geometri Statistikk EKSEMPLER Tall Om plassverdisystemet, brøk, desimaltall og brøk, negative tall, primtall, faktorisering og primtall, avrunding, sammenligne desimaltall og prosent. Måling og enhet Måleenheter for lengde og areal, bruk av måleenheter, å løse tekstoppgaver, hvor mye mer og hvor mye mindre, fart Få elevene til å snakke matematikk Med Universell Matematikk Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Bruk en av de 49 ferdiglagde presentasjonene, eller sett enkelt sammen dine egne. Velg blant hundrevis av morsomme og aktiv engasjerende animasjoner, spill og oppgaver. Prøv selv: Regnemåter Hoderegning, skriftlige metoder, bruk av kalkulator, å regne med positive og negative tall, addisjon og subtraksjon med brøk, multiplikasjon og divisjon med brøk, å regne i hodet 16

17 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Geometri Figurer du ser, vinkler, parallelle linjer, egenskaper plane figurer, speiling, rotasjon, parallellforskyving, vinkler i plane figurer, romfigurer, sideflater, sidekanter, koordinatsystemet Spill geometri Vinkelspillet, båtspillet, sirkelspillet, vinkler på rett linje, symmetrispillet, romfigurspillet, finn den parallelle siden, finn parallelle og vinkelrette kanter og koordinatspillet Behandling av data Å samle inn og ordne, tabeller og diagrammer, typetall, gjennomsnitt og median, praktiske oppgaver, spill og sannsynlighet, å behandle data, grafisk fremstilling. Tavle gjennomgang nytt fagstoff Bruk tavledelen enten med prosjektor eller på interaktiv tavle. Forstørr animasjonen slik at alle elevene ser filmen. Start og stopp den og still spørsmål til klassen. Spill tall Plassverdispillet, nevner lik 100, matematiske skytespill, addisjonsspillet, roterende tallhjul, labyrinten Tavle gruppearbeid La en gruppe elever jobbe på den interaktive tavla og løse oppgaver sammen. 17

18 9 Naturfag trinn g Syklus Syklus Syklus inviterer elevene til å utforske naturen gjennom interaktive oppgaver, film, spill og animasjoner. Unni fra Newton og Trond Viggo fra Kroppen assisterer og veileder dem underveis. Til grunn for alt lærestoffet i Syklus ligger forskerspiren. Elevene skal formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på, de skal foreslå mulige forklaringer, stille hypoteser og teste disse. Målet med Syklus er at elevene skal synes at naturfag er gøy. Syklus skal også være en hjelp for læreren. Syklus dekker utvalgte mål fra læreplanen mål som kan visualiseres med digitale ressurser og som skal bidra til at elevene ser sammenhenger. Syklus har over 150 klipp fra Newton, Kroppen, Roteloftet og andre TV program som er satt i en pedagogisk sammenheng. Syklus er utviklet i samarbeid med NRK og med støtte fra Utdanningsdirektoratet. EKSEMPLER Lyder rundt oss Gjett på lyder, lyder du liker og lyder du ikke liker, samarbeidsoppgave, lydlogg, lag en lydhistorie Hva er lyd? Lyd fra gitar, lydforsøk, lydbølger, stille som i verdensrommet, frekvens, resonans, lyset er raskere enn lyden, lyn og torden, lydfarten i metall og vann, Hva vet vi nå om lyd? Prøv selv: Praktiske forsøk innen lyd Spill på flasker, lag en telefon, spill på gitar, lag en ropert, ekko 18

19 9 Naturfag trinn g Syklus Lyskilder rundt oss Hva er en lyskilde?, lyskilder, lyskilder før og nå, uten sollys dør plantene, månen, ulike lyspærer, Nordlys, lag skyggebilder, finner du lyskildene nå? Kroppen (matveien) Kostsirkelen, fordøyelsen, munnen, tennene, tenner hos dyr, magen og magesekken, tarmene, galleblæra, hva har vi lært om fordøyelsen? Farger Farger og årstider, kamuflasje hos dyr, hva er egentlig farger? Hvordan kan øyet se fargene? Fargeblindhet, to måter å blande farger på, fargestoffer i naturen Du store verden for en natur! Om regnskogen, temperert skog, gressletter, taiga, tundra, ørken Praktiske forsøk - mekaniske leker Fargestoffer i pennen din, lag Benhams skive, lag et periskop, lysbryting Solsystemet Om solsystemet vårt, Sola, planetene og andre himmellegemer, gravitasjon og kretsløp, utenfor solsystemet 19

20 9 Grunnleggende og særskilt norsk trinn g NorskPluss NorskPluss Barn I NorskPluss Barn kombineres det beste fra moderne språkpedagogikk med mulighetene digital teknologi gir for tilpasset opplæring og visualisering. EKSEMPLER Nivå 1 Fortelle om seg selv, alfabetet, tall 1-10, skole, farger, følelser Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2 Temaer fra skolehverdag og dagligliv Språklig produksjon i fokus Varierte interaktive oppgaver, tegnefilmer, sanger og spill m.m. Sjarmerende tegneseriefigurer barn, voksne og fantasifulle skapninger skaper en ramme rundt det hele og fungerer som gode språklige modeller. Elevene møter dem i alt fra karaokesanger til filmsnutter og lese- og skriveoppgaver. NorskPluss Barn gir elevene tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. Komponenter Nettressurs for nettbrett og pc Lærerveiledning Prøv selv: Nivå 1 Alder, klær, kropp, utseende, familie, rom, møbler, dyr Nivå 1 Hobby, idrett, transport, tallene 11-24, klokka, daglige rutiner, frukt, mat, bursdag, dyr i varme land 20

21 9 Grunnleggende og særskilt norsk trinn g NorskPluss Barn Nivå 1 Handle mat, gå på kafé, ha kjæledyr, været, bygninger i byen Nivå 2 Ferie, skole og hverdag, sport og fritid, e-post, helse, rollespill Nivå 1 Mer om familien, mer om livet til dyr, mer om været i andre land, fortelle om hendelser i fortid, eventyr (Askepott, Gullhår, Sjørøvere) Nivå 2 Invitasjoner, brev, dagbok, bursdag, uttrykke mening, tall fra , bondegård Nivå 2 Nivå 2 kommer i januar Skoler som bestiller NorskPluss Barn tidligere, får automatisk tilgang til nivå 2 i Nivå 2 Vær, beskrive folk og bilder, arbeidsliv, transport, hus og hjem, fortelling 21

22 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Universell Matematikk Ungdom Universell Matematikk Ungdom gir deg bedre tid til å veilede elevene: Tid til individuell oppfølging Tid til å hjelpe de som trenger det spesielt Verktøy til å tilpasse lærestoffet individuelt Ferdige undervisningsopplegg for tavle/ prosjektor til å skape dialog i klassen En digital ekstralærer som gir individuelle tilbakemeldinger og retter Universell Matematikk Ungdom er et komplett digitalt læremiddel i matematikk for 8. til 10. trinn. Med Universell Matematikk Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv. Over 150 opplegg for gjennomgang av fagstoff Flere tusen animasjoner og illustrasjoner Spill og varierte oppgaver Lærere kan sette sammen oppgaver og tester til elevene individuelt eller i grupper Universell Matematikk Ungdom kartlegger og retter Prøv selv: EKSEMPLER Tall og tallsystemer Plassverdisystemet, desimaltall og brøk, negative tall, primtall, trekanttall og kvadrattall, avrunding av tall, tallforhold, hoderegning, skriftlige metoder, kalkulator. Algebra Å regne med bokstaver, enkle algebrauttrykk, enkle likninger, å bruke formler, tallfølger, om funksjoner, grafen til en lineær funksjon. Rom, form og målinger (1) Plane figurer, vinkler, parallelle linjer, speiling, rotasjon, parallellforskyving, romfigurer, sideflater og sidekanter, koordinatsystemet, lengde og areal, omkrets og areal av firkanter. 22

23 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Statistikk og sannsynlighet Å samle inn og ordne data, tabeller og diagrammer, gjennomsnitt, typetall og median, å sammenligne data, sannsynlighet, spill. Algebra Å regne med variabler, å forenkle uttrykk, lineære likninger, likninger med to ukjente, formler, tallfølger, grafen til en lineær funksjon, lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Praktisk bruk av matematikk Å løse tekstoppgaver, hvor mye mer og hvor mye mindre, hvor mye fortere. Rom, form og målinger (1) Vinkler i mangekanter, likebeinte trekanter, kongruens, klossebygg, avbildninger, målestokk, å tegne med IKT, måleenheter, overflate og volum prismer. Tall og tallsystemer Multiplikasjon og divisjon med 0,1 og 0,01, sammenligne desimaltall, potenser, regneregler positive og negative tall, faktorisering, regneregler brøk, prosent, forhold, parenteser. Statistikk og sannsynlighet Samle inn data, behandle data, grafisk fremstilling, sammenligne datasett, sannsynlighet i spill og eksperimenter. 23

24 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Ungdom Praktisk bruk av matematikk Tekstoppgaver, hvor lang tid, forklare og bevise. Rom, form og målinger (3) Innvendige og utvendige vinkler, prismer og mønstre, sammensatte avbildninger, forstørringer, konstruksjon, Pytagoras, overflate og volum av romfigurer. Tall og tallsystemer (3) Tierpotenser, standardform, å regne med potenser, endelige og uendelige desimaltall, å regne med desimaltall, mer om prosent, forhold og andeler, flere regnemetoder. Statistikk og sannsynlighet (3) Samlinger av data, den best tilpassede linjen, tolke statistiske undersøkelser, relativ frekvens og sannsynlighet. Algebra (3) Likninger, formler og funksjoner, å regne med potenser, multiplisere algebrauttrykk, lineære likningssett, grafiske løsninger, innsettings-metoden, addisjonsmetoden, ulikheter. Praktisk bruk av matematikk (3) Å løse tekstoppgaver, geometri i praksis, hvor mye endres omkretsen og arealet? 24

25 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Algebra 1T Algebraiske uttrykk, å multiplisere ut parentesene, kvadratsetningene, faktorisering ved gruppering og ved andre metoder, likninger med bokstavbrøker, omforming av formler. Spill i tall og tallsystemer Plassverdi, nevner lik 100, matematisk skytespill, addisjonsspillet, roterende tallhjul, labyrinten, resultat. Trigonometri 1T Trigonometriske forhold i trekanter, å løse praktiske oppgaver arealet av en trekant, sinussetningen, cosinussetningen. Spill i algebra Algebraspillet, helikopterspillet, ballongspillet, fotballkamp, memory, på den bratte veien, kulespillet, å gjette fødselsdato, revespillet, funksjonsmaskinen. Funksjoner 1T Likningen til en rett linje, lineære modeller og funksjoner, andregradsfunksjoner, parabelen, praktisk bruk av grafer, eksponentialfunksjoner, logaritmer. Spill i rom, form og målinger Vinkelspillet, symmetrispillet, romfigurspillet, polyederspillet, finne koordinatene, finne parallelle linjer, finne vinkelrette kanter, skattejakten. 25

26 9 Naturfag trinn g Universell Naturfag Universell Naturfag Ungdom Universell Naturfag Ungdom gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer. Læremidlet består av et tavleverktøy med innhold for interaktive tavler i tillegg til en omfattende elevressurs. Personlige læremidler på Internett Alt fagstoff presenteres i animasjoner Læring gjennom interaktive simuleringer og spill Varierte interaktive oppgaver Veiledende tilbakemeldinger 80 opplegg for interaktive tavler Med Universell Naturfag Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv. De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige eller umulige å gjennomføre på skolen. Universell Naturfag Ungdom er tilpasset læreplanmålene for ungdomstrinnet. Prøv selv: EKSEMPLER Dyre- og planteceller Celler som byggesteiner, encellete organismer og flercellede, levende organismer, dyreceller, planteceller sammenlignet med dyreceller, funksjoner til dyre- og planteceller Fotosyntesen Fotosyntesen, klorofyll, bladenes betydning for fotosyntesen, likningen for fotosyntesen, fire viktige faktorer, eksperiment med lys, vann og temperatur, varierende tilgang av karbondioksid Bærekraftig utvikling Om bærekraftig utvikling, eksempler, om å beskytte miljøet, truede arter, tap av habitat, intensivt jordbruk, skoghogst, utbygging, simuleringsspill hegrer, om regnskogen 26

27 9 Naturfag trinn g Universell Naturfag Habitat abiotiske faktorer Ulike habitater, parasitter, kjennetegn på habitat. Habitater på polområder, i vann, i tørre og varme områder, i skogområder, under jorda, undersøk og finn ut selv. Grunnstoffer Om grunnstoffer og blandinger, om atomer, protoner, nøytroner og elektroner, periodesystemet, metaller og ikke-metaller og deres egenskaper, grupper i periodesystemet. Puberteten Puberteten og hormoner, fysiske forandringer, puberteten hos gutter, puberteten hos jenter, endinger i huden, akner, kviser, endringer i adferden. Elektrisk strøm Animasjon seriekopling og en parallellkopling, forsøk: sett inn ulike antall batterier og les av amperemeteret, hvordan antall lyspærer i en krets påvirker strømmen, komponenter med forskjellig resistans Utvikling av fosteret Celledeling, fra egg til embryo, utviklingen av embryoet, tvillinger, morkaken, utveksling av mat, oksygen og avfall, stadier i fosterutviklingen, om fødselen Energi Energiformer: varme, lys, lyd, elektrisk energi. Energikilder: naturgass, kjemisk energi, oljeenergi. Ikke-fornybare: olje, naturgass og kull. Fornybare: tidevann, vannkraft, jordvarme, solenergi, vindkraft, biomasse 27

28 9 Norsk trinn g Ordimellom Ordimellom Ordimellom åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser nivådifferensierte interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene. Interaktive sjangermoduler Skjønnlitteratur før og nå Grammatikktrening med selvrettende oppgaver Litteraturhistorie med filmklipp og ordforklaringer Elevene lærer å skrive tekster trinn for trinn Veiledet lesing Oppgaver, enkeltord, læreregler og tekster er lest inn Lett å kombinere med enhver lærebok Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Det egner seg godt for elever med og uten IOP. Prøv selv: EKSEMPLER Ordimellom er delt inn i tekstforståelse, litteraturhistorie, sjangerlære, grammatikk og Ordimellom ekstra med mer krevende oppgaver. Samtidstekstene er basert på emnene løgn og sannhet, helt og antihelt, kjærlighet og kjønnsroller, makt og motmakt, virkelighet og fantasi og oppbrudd og ansvar. Elevene blir kjent med samtidslitteraturen, og trekker sammenligninger med klassiske verk fra norsk litteraturarv. 28

29 9 Norsk trinn g Ordimellom I litteraturhistorien møter elevene norske forfattere som Wergeland, Welhaven, Collett, Ibsen, Skram, Hamsun og Undset. Elevene lærere å bygge opp tekster trinn for trinn ved å løse bundne interaktive oppgaver i kombinasjon med frie. Ordimellom passer for elever med og uten lese- og skrivevansker. Alle tekstene er lest inn og vanskelige ord forklart. Fra en av grammatikkoppgavene. Sett inn korrekt og eller å. Sjangerlæren dekker alle sjangre som er nevnt i læreplanen i norsk for ungdomstrinnet. Tekstforståelse: Velg riktig svar. 29

30 9 Tysk trinn g Na klar! Na klar! Na klar! er et tyskkurs for tenåringer fra begynnertil middels nivå. Kurset består av varierte interaktive oppgaver med fokus på de språklige ferdighetene. Tekstene er hentet fra tenåringers verden og inviterer til diskusjon og engasjement. Na klar! gir solid og grundig grammatikk- og vokabulartrening. Nettbasert tyskkurs Dekker nivåene A1, A2 og B1 300 ord på hver nivå i verktøyet for glosetrening Uttaletrening Verktøy for grammatikktrening med 47 forklarende animasjoner Kapittelprøver underveis Språkspill EKSEMPLER Neu in der Clique. Eksempel på oppgave i aktiv lytting. Fra vektøyet for grammatikktrening. Na klar! kan stå på egne ben, eller fungere som et supplement til et annet læreverk. Prøv selv: Regelmessige tester sørger for å holde læringstrykket oppe. 30

31 9 Tysk trinn g Na klar! Det er en rekke spill på hvert nivå. Her fra et tallspill. Hvilket tall hører du? Fra verktøyet for glosetrening. Na klar! gir uttaletrening både av enkeltord og setninger. Lücken im Fahrplan Neueste Nachrichten. Hva får du med deg fra nyhetssendingen? Pronomen i akkusativ. 31

32 9 Fransk trinn/vgs g D accord! D accord! D accord! er et franskkurs for tenåringer fra begynner- til middels nivå. Kurset består av varierte interaktive oppgaver med fokus på de språklige ferdighetene. Tekstene er hentet fra tenåringers verden og inviterer til diskusjon og engasjement. D accord! gir solid og grundig grammatikk- og vokabulartrening. Nettbasert franskkurs Dekker nivåene A1, A2 og B1 26 interaktive leksjoner og 26 tester 300 ord på hvert nivå i verktøyet for glosetrening Uttaletrening Verktøy for grammatikktrening med 100 forklarende animasjoner Språkspill EKSEMPLER Grammatikkgjennomgang før oppgaveløsning: Je, tu, il, elle. Diktat D accord! kan stå på egne ben, eller fungere som et supplement til andre læreverk. Prøv selv: Lisez et choisissez. Hva chatter Cécile og Asim om? 32

33 9 Fransk trinn/vgs g D accord! Ubestemt artikkel. Animasjon og interaktive oppgaver. Aktiv lytting. Hvilke tall hører du? Teste-toi toi-même! Fra en oppgave i tekstforståelse. D accord inneholder morsomme og lærerike spill. Hvilke ord hører du i dialogene? 33

34 9 Engelsk trinn g Skills Skills Skills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever. Dekker 120 tema i grammatikk 60 kapitler med fokus på ordforråd Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema Engelsk-engelsk ordbok med uttale og elevvennlige forklaringer Skills består av: Skills English Grammar Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 Skills English Listening Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 Skills English Vocabulary Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 EKSEMPLER Grammatikken dekker tema som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m. Til hvert grammatikktema er det en video som forklarer grammatikken. Etter gjennomgangen, løser elevene interaktive oppgaver. mskills Skills kan leveres i en egen mobile utgave spesielt tilpasset nettbrett. Kontakt CyberBook for mer informasjon og priser for mskills. Prøv selv: Hvert grammatikktema er forklart i pdf-filer, som kan legges ut på læringsplattformen og eventuelt redigeres. 34

35 9 Engelsk trinn g Skills Oppgavene er selvrettende, og svar og resultat lagres. Er elevene usikre på et ord, for eksempel check-out, slår de det opp i den engelsk-engelske ordboken og finner en enkel ordforklaring. Grammatikk B1-B2. Indefinite article. Vokabularet blir gradvis mer avansert. Oppgavene på C1-C2 er utfordrende for de fleste. Elevene jobber med ordforråd innen tema som tid og kalender, været, arbeidsliv, turisme m.m. Vokabular fra A1-A2. Weather. 35

36 9 Engelsk trinn g All Right! All Right! All Right! består av interaktive oppgaver, animasjoner og tekster i engelsk språklæring og kommunikasjon med fokus på tenåringenes verden. Læremidlet gir mulighet til å utforske tekster fra ulike emneområder og inspirerer til praktisk og kreativ språkbruk. 250 timers intensiv språkopplæring Temabasert innhold 600 nye ord per nivå 90 grammatiske emner Systematisk trening i de språklige ferdighetene Regelmessig repetisjon EKSEMPLER Elevene besøker Camden Market, lærer om helse og trening, medier, musikk, film, teater, skriver e-post m.m. Hver tema er delt inn i Lesson, Revision og Grammar Practice. Her fra en leksjonen The Media. Det er lett å lage differensierte opplegg. Leksjonene gir elevene et godt språklig grunnlag for å fordype seg i ulike tema, og presentere dem muntlig og skriftlig. Prøv selv: All Right! inneholder nivådifferensierte kapitler på tre nivåer. 36

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Norsk IKT. Læremidler på nett Grunnskole 1-10

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Norsk IKT. Læremidler på nett Grunnskole 1-10 Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Norsk IKT Læremidler på nett Grunnskole 1-10 Ny generasjon læremidler Læremidlene på Kunnskap.no gir store muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig arbeid.

Detaljer

VGS. KAtalog 2014/15

VGS. KAtalog 2014/15 VGS KAtalog 2014/15 Ny generasjon læremidler CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Læring for framtiden

Detaljer

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap 1.-4. trinn Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten Internett, nettbrett og dataspill. De bruker digitale medier for å lære. BrettKunnskap-serien

Detaljer

Katalog 1.-4. trinn Læremidler. Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2

Katalog 1.-4. trinn Læremidler. Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2 Katalog 1.-4. trinn Læremidler Matematikk Engelsk Norsk Norsk 2 Ny generasjon læremidler Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten Internett, spillgrafikk og levende animasjoner. De bruker digitale

Detaljer

Uke Tema: Kunnskapsløftet

Uke Tema: Kunnskapsløftet Uke Tema: Kunnskapsløftet Matematisk innhold Kompetansemål: Læringsmål: Metoder/Vurdering 34-39 Kap. 1: Tall Titallssystemet o Store tall Addisjon og subtr. o Store tall Negative tall Multiplikasjon og

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2017-2018 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Eleven skal: Eleven skal: Brøk Uke 34-35 - Kunne regne med brøk og plassere

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet)

Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård og Hans Dillekås Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i (fra Kunnskapsløftet) Å uttrykke seg

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Tema/kapittel Tidsrom Læreplanmål Arbeidsmåter Vurdering 1. Tall 34 Regne med de 4 regneartene i hele - regneartene 35 tall, desimaltall og

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Måns Bodemar, Jan Abild, Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i matematikk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i matematikk Trinn 9 Skoleåret 2016-2017 Tids rom 3 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) sammenligne og regne tall på standardform og uttrykke slike tall på

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Matematikk 5., 6. og 7. klasse.

Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Kompetansemål 5. 6. 7. Tall og algebra (regnemåter) Beskrive og bruke plassverdisystemet for, regne med positive og negative hele tall,, brøker og prosent, og plassere de

Detaljer

ÅRSPLAN Matematikk og Naturfag 7. trinn Lærer: Kristin

ÅRSPLAN Matematikk og Naturfag 7. trinn Lærer: Kristin ÅRSPLAN Matematikk og Naturfag 7. trinn 2011-2012 Lærer: Kristin Uke MATEMATIKK NATURFAG 34 Bli kjent med læreverk, arbeidsmåter, faglig samtaler, repetere. 35 36 37 TALL : Prosent Primtall, sammensatte

Detaljer

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk. Læremidler på nett Vgs

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk. Læremidler på nett Vgs Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk Læremidler på nett Vgs Ny generasjon læremidler Læremidlene på Kunnskap.no gir store muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig arbeid. Svar og resultat

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 7. TRINN Mål: Planen skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk ståsted til elevene. Tilpasning i forhold til mengde vanskegrad har alle krav på! Hovedtema Tall

Detaljer

Årsplan i matematikk for 8. trinn

Årsplan i matematikk for 8. trinn Årsplan i matematikk for 8. trinn Emne KAP A GEOMETRI Før høstferien analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng med konstruksjoner og beregninger

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Multi Lærer: Kaia Bøen Jæger og Carl Petter Tresselt UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i Koordinatsystemet

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst)

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) Læreverk: Multi Lærer: Mona Haukås Olsen og Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes 34-36 37-40 MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole:

Lokal læreplan Sokndal skole: Lokal læreplan Sokndal skole: Fag: Matematikk Trinn:7. Uk er 1/2 time pr uke halv e året 1/2 time pr uke halv e året 34-37 Tema Tid og fart Ligninger Kap. 1: Tall Plassverdisystemet Naturlige Digitale

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2015 Faglærere:

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn Årsplan i matematikk 2017/2018 5. Trinn Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Juni Hausken Læreverk:, Multi 5b,, Smart øving Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Period e Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i matte for 7. trinn 2014/2015

Halvårsplan/årsplan i matte for 7. trinn 2014/2015 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-36 Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall. Regne med positive og negative hele tall og desimaltall. Plassere tallene på tallinja. Utforske og beskrive

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 8. trinn Marit L. Ramstad, Steffen Håkonsen, Åsmund og Jan Abild

Årsplan Matematikk Årstrinn: 8. trinn Marit L. Ramstad, Steffen Håkonsen, Åsmund og Jan Abild Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 8. trinn Lærer(e): Marit L. Ramstad, Steffen Håkonsen, Åsmund og Jan Abild Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK

ÅRSPLAN I MATEMATIKK ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2017/2018 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matikk

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 7. trinn 2017/18 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN matematikk 7.klasse 2017-2018 Fag: Matematikk Trinn: 7.kl Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

Årsplan i matematikk 2016/2017

Årsplan i matematikk 2016/2017 Årsplan i matematikk 2016/2017 Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk:, Multi 5b,, Smart Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Periode Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse

ÅRSPLAN matematikk 7.klasse Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN matematikk 7.klasse 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 7.kl Lærer: Sigmund Tveiten Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2017/ 2018

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2017/ 2018 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Faglærere: Heidi Kvamvold, Bodil

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Matematikk Trinn: 9. klasse Lærere: Trond Ivar Unsgaard og Rune Johansen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-39 Tall og Algebra Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere faste

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: 34-37 38-43 Tall og tallforståelse utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Grunntall 7a og 7b Uker 34 35 36 37 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Tall og algebra Beskrive

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: Matematikk Trinn: 8. trinn Skole: Lindesnes ungdomsskole År: 2015/2016 Lærestoff: Nye Mega 8 a og 8b Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære

Detaljer

Fag: Matematikk Skoleåret:

Fag: Matematikk Skoleåret: Fag: Matematikk Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lærer: Brita L. Sørensen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende Ferdigheter Metoder Vurder for lær 34-35 God start - Beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: MATEMATIKK Trinn: 9 KLASSE Skole: LINDESNES UNGDOMSSKOLE År: 2015-2016 Lærestoff: MEGA 9A OG 9B Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære og

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017. Høst 2016

ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017. Høst 2016 ÅRSPLAN MATEMATIKK 6.TRINN 2016/2017 Dette er en tenkt plan. Den vil bli blir fortløpende revidert gjennom året. Høst 2016 Ekstra fokusområde for høsten: Regnestrategier Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2016-2017 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tall og tallforståelse Uke 34-35/36 Brøk Uke 36-39 Kunne beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Måned Ingen utenfor Zero Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Norsk Agora språkbok Agora øvebok Matematikk Abakus grunnbok A og B Abakus oppg. A og B Engelsk Stairs 5 Samfunnsfag Midgard

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tall og Algebra Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål

Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Universell Matematikk Ungdom etter læreplanmål Læreplanmål Kapittel Innhold Tall og algebra Sammenligne og regne med hele tall, desimaltall, brøk, prosent, promille, tall på standardform og uttrykke slike

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk. Wilds Minne Skole. Grunnleggende ferdigheter. Vurdering for læring. - mål

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk. Wilds Minne Skole. Grunnleggende ferdigheter. Vurdering for læring. - mål ÅRSPLAN Skoleåret: 2017/18 Trinn: 7. Fag: Matematikk Uke Periode med tema nr: 33 Skolestart Titallsystemet 34 Addisjon og subtraksjon med hele tall 35 36 Kompetanse mål Ma 31, MA 33, MA 35 Læringsmål Kunne

Detaljer

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven.

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Hva måler nasjonal prøve i regning?

Hva måler nasjonal prøve i regning? Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/18

Årsplan i matematikk 2017/18 Årsplan i matematikk 2017/18 Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster.

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 17/18 Tall KOMPETANSEMÅL PERIODE ARBEIDSMETODE DIGITALT VERKTØY Forstå plassverdisystemet for hele tall og, alt fra tusendeler til millioner og så med brøker og prosent. De skal også forstå utvidelsen til negative

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 8.TRINN Fagets mål: kompetansemålene er beskrevet i KL og ligger innenfor emnene: - Forskerspiren - Mangfold i naturen - Kropp og helse - Verdensrommet - Fenomener og stoffer - Teknologi

Detaljer

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk. Læremidler på nett Vgs

Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk. Læremidler på nett Vgs Matematikk Norsk 2 Engelsk Naturfag Tysk Fransk Læremidler på nett Vgs Ny generasjon læremidler Læremidlene på Kunnskap.no gir store muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig arbeid. Svar og resultat

Detaljer

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Måns Bodemar, Anlaug Laugerud, Karianne Flagstad Moen Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 25.08. 14 Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk

Årsplan Matematikk Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk Årsplan Matematikk 2016 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Kjetil Kolvik, Michael Solem og Birgitte Kvebæk Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21

Innhold DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21 Innhold Velkommen til studiet... 13 Oppbygning... 15 Sammenheng og helhet... 16 Pedagogisk struktur... 17 Lykke til med et spennende kurs... 19 DEL I MATEMATIKK SKOLEFAG OG KULTURARV 21 Kapittel 1 Tall...

Detaljer

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder)

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder) Årsplan Trinn: 7 Fag: Matematikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier Vurdering (i alle perioder) 34(1. -Titallsystemet -Add og sub med hele tall beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Matematikk TRINN: 5. Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Matematikk TRINN: 5 Timefordeling på trinnet: 4 timer i uka Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

Ny GIV 12. april 2012

Ny GIV 12. april 2012 Ny GIV 12. april 2012 1 «NY GIV I HEL KLASSE.» Den matematiske samtalen God matematikkundervisning skjer i møtet mellom læreren, elevene og det matematiske fagstoffet. 2 Aktivt språkbruk Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder)

Årsplan. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier. Vurdering (i alle perioder) Årsplan Trinn: 7 Fag: Matematikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, strategier Vurdering (i alle perioder) 34(1. -Titallsystemet -Add og sub med hele tall beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål i Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og Tall og regning Jeg kan plassere tallene på Innføring bruke

Detaljer

Lokal læreplan 9 trinn matematikk

Lokal læreplan 9 trinn matematikk Lokal læreplan 9 trinn matematikk Lærebok: Gruntal Antall uker Geometri i planet Gruntall 9 153-198 11 utføre, beskrive og grunngi geometriske konstruksjoner med passer og linjal (og dynamiske geometriprogram)

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) - Felles tavleundervisning Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 9. klasse Lærer: Tove Mørkesdal og Siri Trygsland Solås Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s,

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering

Årsplan i matematikk 6.trinn Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i matematikk 6.trinn 2016-17 Læreverk: MULTI Uke Kompetansemål Tema Delmål Arbeidsmåte Vurdering i kunnskapsløftet. 33-38 beskrive og plassverdisystem et for regne med positive og brøker og prosent,

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer