Grunnskole. KAtalog 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnskole. KAtalog 2014/15"

Transkript

1 Grunnskole KAtalog 2014/15

2 Ny generasjon læremidler CyberBooks nettbaserte læremidler er fleksible og anvendelige. Jobb med dem på læringsplattformen, tilpass innholdet Mulighetene er mange. Læring for framtiden Dagens elever er vokst opp med digitale teknologier. De kjenner ikke en tilværelse uten Internett, nettbrett og dataspill. De bruker Internett som sosial arena og for å lære. Våre nettbaserte læremidler treffer elevene der de er. Svar og resultat lagres Alle oppgaver i læremidlene er selvrettende og gir umiddelbar tilbakemelding på flere måter avhengig av nivå. Svarene lagres, slik at både elev og lærer kan se på disse etterpå. Støtter interaktive tavler Fang elevenes oppmerksomhet ved å vise innholdet på interaktive tavler. Det omfattende medieinnholdet med lyd, bilder, animasjoner og interaktive oppgaver er svært godt egnet for faglige gjennomganger. Integrert med FEIDE, itslearning og Fronter Det er flere måter å få tilgang til CyberBooks nettbaserte læremidler på: Kunnskap.no Fronter itslearning FEIDE Kartlegging Læremidlene på Kunnskap.no kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering

3 9 INNHOLD INNHOLD trinn trinn trinn 22 IKT-opplæring 42 Bestilling 44 3

4 9 Norsk trinn g Språkstien Språkstien Språkstien er et nettbasert læremiddel med språkstimulerende og morsomme oppgaver basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder. Arbeid med fonologisk bevissthet Fra lyd til bokstav Selvrettende oppgaver Fire nivå I Språkstien leker, improviserer og eksperienterer elvene med rim, rytme, språklyder og ord. Samtidig får de trening i å bruke tastatur og i å benytte datamaskinen til tekstskaping. Bokmåls- og nynorskversjon. EKSEMPLER Språkstien gir systematisk trening i: Rimord Setninger Stavelser Sammensatte ord Korte og lange ord Bokstavlyder Oppgavene er på fire nivå: Stjerne (lettest), Sol, Måne og Planet (mest krevende). Prøv selv: I Stjerne kombinerer elevene bilder ved hjelp av lyd. I Sol bilde,tekst og lyd. I Måne bilde,tekst og lyd. Og i Planet tekst ved hjelp av lyd. 4

5 9 Norsk trinn g Språkstien I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Finn rimord. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Finn ordet som begynner med en annen bokstavlyd enn de andre. Ugla er gjennomgangsfigur i Språkstien. Hun gir elevene direkte tilbakemeldinger på oppgavene. Grønn planet betyr riktig. Hvor mange grønne planeter fikk du?. 5

6 9 Engelsk trinn g Nicole and Tommy Nicole and Tommy Nicole og Tommy er stadig på reisefot. Ferden byr på morsomme språkleker og arbeid med ord og uttrykk fra hverdagen. 100 leksjoner basert på tydelige læringsmål Nivådifferensierte oppgaver 650 ord fra hverdagslivet Systematisk trening i de språklige ferdighetene Elevene lærer engelsk av engelske skoleelever Nicole and Tommy kan brukes av læreren under felles gjennomganger på interaktiv tavle eller lerret, i grupper av ulik størrelse, av elevene enkeltvis og i stasjonsundervisning. EKSEMPLER Nicole and Tommy dekker temaene: Leker, adjektiv, på skolen, farger, dyr, kroppsdeler, familie, klær, i huset, mat og drikke, i byen, transport, yrker, tidsuttrykk, klokka, hobby, sport, verb, vær og natur. Hvert tema er delt inn i Basic, Advanced, Test, Speech recognition og Games. Prøv selv: Engelske barn står for innlesningene, aktiviserer elevene gjennom oppmuntrende tilbakemeldinger og kommer med tips hvis de står fast. 6

7 9 Engelsk trinn g Nicole and Tommy Match the words to the pictures. I Basic Colours jobber eleven med ordene: red, black, green, white, pink, blue, brown, yellow, orange, purple, black, desk, board, pen og notebook. Group the pictures. Test fra kapitlene Food and drink og In the house. I Games leker elevene inn ordene i memospill, stavespill, kryssord og bokstavsalater. Record the words. Sister. Fra memospillet om dyr. Elevene får nye oppgaver hver gang de spiller. Put the pictures in the right order: cook, stand, kick, clap. 7

8 9 Engelsk trinn g Wow! Wow! Wow! består av flere hundre oppgaver, dataspill, puslespill, sanger, personlige brev, dialoger og fortellinger i engelsk for elever på 3. og 4. trinn. Morsomme oppgaver og audiovisuelle virkemidler gjør at elevene fester seg ved nye ord, strukturer og uttale. 20 omfattende leksjoner varierte interaktive oppgaver mer enn 80 timers intensiv språklæring systematisk trening i de språklige ferdighetene Innholdet dekker viktige kompetansemål i engelsk språklæring og kommunikasjon for 3. og 4. trinn. EKSEMPLER Wow! er inndelt i 20 oversiktlige kapitler med tema som: A new kid in town, Laura s pets, At the pool, On the farm, Let s play hockey! m.m. Læremidlet omfatter 200 varierte interaktive oppgaver. Her fra et krysord. Prøv selv: Jevnlige kapittelprøver sørger for å holde læringstrykket oppe. 8

9 9 Engelsk trinn g Wow! Nye ord og uttrykk forklares i en bildeordbok. Mr Cool hjelper til med grammatikken i morsomme animasjoner. Grammatikken lekes inn. Her fra et spill om preposisjoner med Mr Cool fra kapitlet On the farm. Senere i samme kapittel spiller elevene nok et preposisjonsspill. Listen and put the words in the correct order. Listen. Mark the correct picture and match the words. I spy with my little eye Read the text. Complete the answers. 9

10 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne Jeg kan regne Velg deg en avatar som veileder og oppmuntrer - og bli en regnemester! Jeg kan regne er et komplett læremiddel i matematikk for 1. til 4. trinn som henter eksempler fra elevenes hverdag. 849 kapitler 137 animasjoner og bildeserier 4515 oppgavesider 220 arbeidsark Hvert tema er tredelt: 1. Basis: Basisstoff som alle må løse 2. Trene: Gir mengdetrening 3. Ekstra: For faglig sterke elever EKSEMPLER 1A Bli kjent med tallene - basis Bli kjent med tallene ved å telle kjente figurer. 1A Bli kjent med tallene - trene Øve mere på å telle og finne antallet. Jeg kan regne basis, trene og ekstra følger hverandre kapittel for kapittel. Læremidlet utvikler elevene kognitive og problemløsende kunnskaper. Jeg kan regne kommer for trinn våren 2014 og for 3.-4.trinn til skolestart. Læremidlet tilpasses for spesialundervisning, utviklingen støttes av Utdanningdirektoratet. Prøv selv: 1A Bli kjent med tallene - ekstra Elevene skal her telle flere enn fem figurer. For hver figur skal eleven fargelegge like mange ruter som antall figurer. 10

11 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Addisjon basis Bildeserie som illustrerer hva addisjon av tall mellom 0 og 5 er. Elevene skriver opp selve regneuttrykket og hvor mange det er til sammen. Deretter kommer elleve oppgaver med halvkonkreter og deretter talloppgaver. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, basis Addisjon av tre ledd. Hvert ledd er illustrert med ulike frukter og bær. Regneuttrykket skal settes opp. Fra halvkonkreter til oppgaver med tall. 1A Addisjon trene Elevene setter selv opp regnestykket. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, trene Øve mere på å addere og subtrahere tre ledd av tall mellom 0 og 6. 1A Addisjon ekstra Elevene skal sette opp regnestykket og regne ut. Regnestykkene er både talloppgaver og oppgaver med figurer. 1A Addisjon og subtraksjon med tre ledd, ekstra Lag regneuttrykk med både tall og regnetegn. 11

12 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Penger, basis Å regne med mynter. 1A Tallrekkefølge, basis Trekk strek mellom tall som kommer etter hverandre i rekkefølgen 1,2,3 osv. 1A Penger, trene Å regne mere med mynter og da med færre av hver mynt. 1A Tallrekkefølge, trene Flere oppgaver med tallrekkefølge. 1A Penger, ekstra Å finne ut hva man kan og ikke kan kjøpe for pengene. 1A Tallrekkefølge, ekstra Ekstra nøtt. 12

13 9 Matematikk trinn g Jeg kan regne 1A Praktisk bruk - basis Elevene skal sette opp regneuttrykket. Fra oppgaver med halvkonkreter og til talloppgaver. 1B Partall og oddetall, basis Lær om partall og oddetall. Skriv oddetall og partall i riktig rekkefølge. 1A Praktisk bruk - trene Finne like figurer og fargelegge dem. 1B Partall og oddetall, trene Ekstra nøtt. 1A Praktisk bruk - ekstra Bruke symboler til å finne ut hva gutten heter. 1B Partall og oddetall, ekstra Regne og fargelegge. 13

14 9 Engelsk trinn g Gilbert Gilbert I Gilbert lærer elevene engelsk i et tegneserieunivers. De møter Gilbert, hans familie, venner og katten Helicopter hjemme, på skolen, på månen, på safari i Afrika m.m. Samtidig får de systematisk opplæring i engelsk språklæring og kommunikasjon. 80 tema Elevene lærer inntil 3000 nye ord Videoklipp Morsomme og lærerike spill Tegnefilmer Språklab Gilbert dekker områdene språklæring og kommunikasjon i engelsk etter 7.trinn. EKSEMPLER Fortellingen om Gilbert og vennene hans danner utgangspunkt for arbeidet med temaer som: sport, ferie, TV, tegneserier, dyr m.m. Gilbert passer for felles gjennomganger på interaktive tavler, selvstendig arbeid og stasjonsundervisning. Prøv selv: Jevnlige kapittelprøver sørger for å holde læringstrykket oppe. 14

15 9 Engelsk trinn g Gilbert Gilbert gir repetisjon, variasjon og overlæring. Grammatikk, ordforråd og språklige ferdigheter øves inn systematisk. Put the words into the proper columns. Sorter a, an og some. Oppgaven kan godt løses flere ganger. Fra videoleksjonen Australian Animals. Gilberts onkel, Charlie, er skipbrudden, og redder seg i land i Australia. På ferden viser han elevene eksotiske dyr til lands og til vanns. Språklaben trener uttale av enkeltord og setninger. Elevene lytter, leser inn sin egen versjon av setningen eller ordet og får tilbakemelding. Jo mer grønn farge i søylen, jo bedre. En dag finner ikke Gilbert en av skolebøkene. Søstera Tracy hjelper han å lete, samtidig som elevene må finne fram til riktig preposisjon. Nye ord forklares i flotte animasjoner. 15

16 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk 5-7 Universell Matematikk 5-7 Med 49 skreddersydde opplegg for interaktive tavler og egen elevdel som veileder, kartlegger og retter, er Universell Matematikk 5-7 den komplette digitale ressurs i matematikk for trinn. Universell Matematikk 5-7 omfatter: Personlige arbeidsbøker på Internett med forklarende animasjoner og interaktive oppgaver 49 skreddersydde opplegg for interaktive tavler Elevrapporter kartlegger og gir underveisvurdering Tilpasset kompetansemålene etter 7. årstrinn innen: Tall Algebra Måling Geometri Statistikk EKSEMPLER Tall Om plassverdisystemet, brøk, desimaltall og brøk, negative tall, primtall, faktorisering og primtall, avrunding, sammenligne desimaltall og prosent. Måling og enhet Måleenheter for lengde og areal, bruk av måleenheter, å løse tekstoppgaver, hvor mye mer og hvor mye mindre, fart Få elevene til å snakke matematikk Med Universell Matematikk Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Bruk en av de 49 ferdiglagde presentasjonene, eller sett enkelt sammen dine egne. Velg blant hundrevis av morsomme og aktiv engasjerende animasjoner, spill og oppgaver. Prøv selv: Regnemåter Hoderegning, skriftlige metoder, bruk av kalkulator, å regne med positive og negative tall, addisjon og subtraksjon med brøk, multiplikasjon og divisjon med brøk, å regne i hodet 16

17 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Geometri Figurer du ser, vinkler, parallelle linjer, egenskaper plane figurer, speiling, rotasjon, parallellforskyving, vinkler i plane figurer, romfigurer, sideflater, sidekanter, koordinatsystemet Spill geometri Vinkelspillet, båtspillet, sirkelspillet, vinkler på rett linje, symmetrispillet, romfigurspillet, finn den parallelle siden, finn parallelle og vinkelrette kanter og koordinatspillet Behandling av data Å samle inn og ordne, tabeller og diagrammer, typetall, gjennomsnitt og median, praktiske oppgaver, spill og sannsynlighet, å behandle data, grafisk fremstilling. Tavle gjennomgang nytt fagstoff Bruk tavledelen enten med prosjektor eller på interaktiv tavle. Forstørr animasjonen slik at alle elevene ser filmen. Start og stopp den og still spørsmål til klassen. Spill tall Plassverdispillet, nevner lik 100, matematiske skytespill, addisjonsspillet, roterende tallhjul, labyrinten Tavle gruppearbeid La en gruppe elever jobbe på den interaktive tavla og løse oppgaver sammen. 17

18 9 Naturfag trinn g Syklus Syklus Syklus inviterer elevene til å utforske naturen gjennom interaktive oppgaver, film, spill og animasjoner. Unni fra Newton og Trond Viggo fra Kroppen assisterer og veileder dem underveis. Til grunn for alt lærestoffet i Syklus ligger forskerspiren. Elevene skal formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på, de skal foreslå mulige forklaringer, stille hypoteser og teste disse. Målet med Syklus er at elevene skal synes at naturfag er gøy. Syklus skal også være en hjelp for læreren. Syklus dekker utvalgte mål fra læreplanen mål som kan visualiseres med digitale ressurser og som skal bidra til at elevene ser sammenhenger. Syklus har over 150 klipp fra Newton, Kroppen, Roteloftet og andre TV program som er satt i en pedagogisk sammenheng. Syklus er utviklet i samarbeid med NRK og med støtte fra Utdanningsdirektoratet. EKSEMPLER Lyder rundt oss Gjett på lyder, lyder du liker og lyder du ikke liker, samarbeidsoppgave, lydlogg, lag en lydhistorie Hva er lyd? Lyd fra gitar, lydforsøk, lydbølger, stille som i verdensrommet, frekvens, resonans, lyset er raskere enn lyden, lyn og torden, lydfarten i metall og vann, Hva vet vi nå om lyd? Prøv selv: Praktiske forsøk innen lyd Spill på flasker, lag en telefon, spill på gitar, lag en ropert, ekko 18

19 9 Naturfag trinn g Syklus Lyskilder rundt oss Hva er en lyskilde?, lyskilder, lyskilder før og nå, uten sollys dør plantene, månen, ulike lyspærer, Nordlys, lag skyggebilder, finner du lyskildene nå? Kroppen (matveien) Kostsirkelen, fordøyelsen, munnen, tennene, tenner hos dyr, magen og magesekken, tarmene, galleblæra, hva har vi lært om fordøyelsen? Farger Farger og årstider, kamuflasje hos dyr, hva er egentlig farger? Hvordan kan øyet se fargene? Fargeblindhet, to måter å blande farger på, fargestoffer i naturen Du store verden for en natur! Om regnskogen, temperert skog, gressletter, taiga, tundra, ørken Praktiske forsøk - mekaniske leker Fargestoffer i pennen din, lag Benhams skive, lag et periskop, lysbryting Solsystemet Om solsystemet vårt, Sola, planetene og andre himmellegemer, gravitasjon og kretsløp, utenfor solsystemet 19

20 9 Grunnleggende og særskilt norsk trinn g NorskPluss NorskPluss Barn I NorskPluss Barn kombineres det beste fra moderne språkpedagogikk med mulighetene digital teknologi gir for tilpasset opplæring og visualisering. EKSEMPLER Nivå 1 Fortelle om seg selv, alfabetet, tall 1-10, skole, farger, følelser Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2 Temaer fra skolehverdag og dagligliv Språklig produksjon i fokus Varierte interaktive oppgaver, tegnefilmer, sanger og spill m.m. Sjarmerende tegneseriefigurer barn, voksne og fantasifulle skapninger skaper en ramme rundt det hele og fungerer som gode språklige modeller. Elevene møter dem i alt fra karaokesanger til filmsnutter og lese- og skriveoppgaver. NorskPluss Barn gir elevene tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. Komponenter Nettressurs for nettbrett og pc Lærerveiledning Prøv selv: Nivå 1 Alder, klær, kropp, utseende, familie, rom, møbler, dyr Nivå 1 Hobby, idrett, transport, tallene 11-24, klokka, daglige rutiner, frukt, mat, bursdag, dyr i varme land 20

21 9 Grunnleggende og særskilt norsk trinn g NorskPluss Barn Nivå 1 Handle mat, gå på kafé, ha kjæledyr, været, bygninger i byen Nivå 2 Ferie, skole og hverdag, sport og fritid, e-post, helse, rollespill Nivå 1 Mer om familien, mer om livet til dyr, mer om været i andre land, fortelle om hendelser i fortid, eventyr (Askepott, Gullhår, Sjørøvere) Nivå 2 Invitasjoner, brev, dagbok, bursdag, uttrykke mening, tall fra , bondegård Nivå 2 Nivå 2 kommer i januar Skoler som bestiller NorskPluss Barn tidligere, får automatisk tilgang til nivå 2 i Nivå 2 Vær, beskrive folk og bilder, arbeidsliv, transport, hus og hjem, fortelling 21

22 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Universell Matematikk Ungdom Universell Matematikk Ungdom gir deg bedre tid til å veilede elevene: Tid til individuell oppfølging Tid til å hjelpe de som trenger det spesielt Verktøy til å tilpasse lærestoffet individuelt Ferdige undervisningsopplegg for tavle/ prosjektor til å skape dialog i klassen En digital ekstralærer som gir individuelle tilbakemeldinger og retter Universell Matematikk Ungdom er et komplett digitalt læremiddel i matematikk for 8. til 10. trinn. Med Universell Matematikk Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv. Over 150 opplegg for gjennomgang av fagstoff Flere tusen animasjoner og illustrasjoner Spill og varierte oppgaver Lærere kan sette sammen oppgaver og tester til elevene individuelt eller i grupper Universell Matematikk Ungdom kartlegger og retter Prøv selv: EKSEMPLER Tall og tallsystemer Plassverdisystemet, desimaltall og brøk, negative tall, primtall, trekanttall og kvadrattall, avrunding av tall, tallforhold, hoderegning, skriftlige metoder, kalkulator. Algebra Å regne med bokstaver, enkle algebrauttrykk, enkle likninger, å bruke formler, tallfølger, om funksjoner, grafen til en lineær funksjon. Rom, form og målinger (1) Plane figurer, vinkler, parallelle linjer, speiling, rotasjon, parallellforskyving, romfigurer, sideflater og sidekanter, koordinatsystemet, lengde og areal, omkrets og areal av firkanter. 22

23 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Statistikk og sannsynlighet Å samle inn og ordne data, tabeller og diagrammer, gjennomsnitt, typetall og median, å sammenligne data, sannsynlighet, spill. Algebra Å regne med variabler, å forenkle uttrykk, lineære likninger, likninger med to ukjente, formler, tallfølger, grafen til en lineær funksjon, lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Praktisk bruk av matematikk Å løse tekstoppgaver, hvor mye mer og hvor mye mindre, hvor mye fortere. Rom, form og målinger (1) Vinkler i mangekanter, likebeinte trekanter, kongruens, klossebygg, avbildninger, målestokk, å tegne med IKT, måleenheter, overflate og volum prismer. Tall og tallsystemer Multiplikasjon og divisjon med 0,1 og 0,01, sammenligne desimaltall, potenser, regneregler positive og negative tall, faktorisering, regneregler brøk, prosent, forhold, parenteser. Statistikk og sannsynlighet Samle inn data, behandle data, grafisk fremstilling, sammenligne datasett, sannsynlighet i spill og eksperimenter. 23

24 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Ungdom Praktisk bruk av matematikk Tekstoppgaver, hvor lang tid, forklare og bevise. Rom, form og målinger (3) Innvendige og utvendige vinkler, prismer og mønstre, sammensatte avbildninger, forstørringer, konstruksjon, Pytagoras, overflate og volum av romfigurer. Tall og tallsystemer (3) Tierpotenser, standardform, å regne med potenser, endelige og uendelige desimaltall, å regne med desimaltall, mer om prosent, forhold og andeler, flere regnemetoder. Statistikk og sannsynlighet (3) Samlinger av data, den best tilpassede linjen, tolke statistiske undersøkelser, relativ frekvens og sannsynlighet. Algebra (3) Likninger, formler og funksjoner, å regne med potenser, multiplisere algebrauttrykk, lineære likningssett, grafiske løsninger, innsettings-metoden, addisjonsmetoden, ulikheter. Praktisk bruk av matematikk (3) Å løse tekstoppgaver, geometri i praksis, hvor mye endres omkretsen og arealet? 24

25 9 Matematikk trinn g Universell Matematikk Algebra 1T Algebraiske uttrykk, å multiplisere ut parentesene, kvadratsetningene, faktorisering ved gruppering og ved andre metoder, likninger med bokstavbrøker, omforming av formler. Spill i tall og tallsystemer Plassverdi, nevner lik 100, matematisk skytespill, addisjonsspillet, roterende tallhjul, labyrinten, resultat. Trigonometri 1T Trigonometriske forhold i trekanter, å løse praktiske oppgaver arealet av en trekant, sinussetningen, cosinussetningen. Spill i algebra Algebraspillet, helikopterspillet, ballongspillet, fotballkamp, memory, på den bratte veien, kulespillet, å gjette fødselsdato, revespillet, funksjonsmaskinen. Funksjoner 1T Likningen til en rett linje, lineære modeller og funksjoner, andregradsfunksjoner, parabelen, praktisk bruk av grafer, eksponentialfunksjoner, logaritmer. Spill i rom, form og målinger Vinkelspillet, symmetrispillet, romfigurspillet, polyederspillet, finne koordinatene, finne parallelle linjer, finne vinkelrette kanter, skattejakten. 25

26 9 Naturfag trinn g Universell Naturfag Universell Naturfag Ungdom Universell Naturfag Ungdom gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer. Læremidlet består av et tavleverktøy med innhold for interaktive tavler i tillegg til en omfattende elevressurs. Personlige læremidler på Internett Alt fagstoff presenteres i animasjoner Læring gjennom interaktive simuleringer og spill Varierte interaktive oppgaver Veiledende tilbakemeldinger 80 opplegg for interaktive tavler Med Universell Naturfag Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv. De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige eller umulige å gjennomføre på skolen. Universell Naturfag Ungdom er tilpasset læreplanmålene for ungdomstrinnet. Prøv selv: EKSEMPLER Dyre- og planteceller Celler som byggesteiner, encellete organismer og flercellede, levende organismer, dyreceller, planteceller sammenlignet med dyreceller, funksjoner til dyre- og planteceller Fotosyntesen Fotosyntesen, klorofyll, bladenes betydning for fotosyntesen, likningen for fotosyntesen, fire viktige faktorer, eksperiment med lys, vann og temperatur, varierende tilgang av karbondioksid Bærekraftig utvikling Om bærekraftig utvikling, eksempler, om å beskytte miljøet, truede arter, tap av habitat, intensivt jordbruk, skoghogst, utbygging, simuleringsspill hegrer, om regnskogen 26

27 9 Naturfag trinn g Universell Naturfag Habitat abiotiske faktorer Ulike habitater, parasitter, kjennetegn på habitat. Habitater på polområder, i vann, i tørre og varme områder, i skogområder, under jorda, undersøk og finn ut selv. Grunnstoffer Om grunnstoffer og blandinger, om atomer, protoner, nøytroner og elektroner, periodesystemet, metaller og ikke-metaller og deres egenskaper, grupper i periodesystemet. Puberteten Puberteten og hormoner, fysiske forandringer, puberteten hos gutter, puberteten hos jenter, endinger i huden, akner, kviser, endringer i adferden. Elektrisk strøm Animasjon seriekopling og en parallellkopling, forsøk: sett inn ulike antall batterier og les av amperemeteret, hvordan antall lyspærer i en krets påvirker strømmen, komponenter med forskjellig resistans Utvikling av fosteret Celledeling, fra egg til embryo, utviklingen av embryoet, tvillinger, morkaken, utveksling av mat, oksygen og avfall, stadier i fosterutviklingen, om fødselen Energi Energiformer: varme, lys, lyd, elektrisk energi. Energikilder: naturgass, kjemisk energi, oljeenergi. Ikke-fornybare: olje, naturgass og kull. Fornybare: tidevann, vannkraft, jordvarme, solenergi, vindkraft, biomasse 27

28 9 Norsk trinn g Ordimellom Ordimellom Ordimellom åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser nivådifferensierte interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene. Interaktive sjangermoduler Skjønnlitteratur før og nå Grammatikktrening med selvrettende oppgaver Litteraturhistorie med filmklipp og ordforklaringer Elevene lærer å skrive tekster trinn for trinn Veiledet lesing Oppgaver, enkeltord, læreregler og tekster er lest inn Lett å kombinere med enhver lærebok Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Det egner seg godt for elever med og uten IOP. Prøv selv: EKSEMPLER Ordimellom er delt inn i tekstforståelse, litteraturhistorie, sjangerlære, grammatikk og Ordimellom ekstra med mer krevende oppgaver. Samtidstekstene er basert på emnene løgn og sannhet, helt og antihelt, kjærlighet og kjønnsroller, makt og motmakt, virkelighet og fantasi og oppbrudd og ansvar. Elevene blir kjent med samtidslitteraturen, og trekker sammenligninger med klassiske verk fra norsk litteraturarv. 28

29 9 Norsk trinn g Ordimellom I litteraturhistorien møter elevene norske forfattere som Wergeland, Welhaven, Collett, Ibsen, Skram, Hamsun og Undset. Elevene lærere å bygge opp tekster trinn for trinn ved å løse bundne interaktive oppgaver i kombinasjon med frie. Ordimellom passer for elever med og uten lese- og skrivevansker. Alle tekstene er lest inn og vanskelige ord forklart. Fra en av grammatikkoppgavene. Sett inn korrekt og eller å. Sjangerlæren dekker alle sjangre som er nevnt i læreplanen i norsk for ungdomstrinnet. Tekstforståelse: Velg riktig svar. 29

30 9 Tysk trinn g Na klar! Na klar! Na klar! er et tyskkurs for tenåringer fra begynnertil middels nivå. Kurset består av varierte interaktive oppgaver med fokus på de språklige ferdighetene. Tekstene er hentet fra tenåringers verden og inviterer til diskusjon og engasjement. Na klar! gir solid og grundig grammatikk- og vokabulartrening. Nettbasert tyskkurs Dekker nivåene A1, A2 og B1 300 ord på hver nivå i verktøyet for glosetrening Uttaletrening Verktøy for grammatikktrening med 47 forklarende animasjoner Kapittelprøver underveis Språkspill EKSEMPLER Neu in der Clique. Eksempel på oppgave i aktiv lytting. Fra vektøyet for grammatikktrening. Na klar! kan stå på egne ben, eller fungere som et supplement til et annet læreverk. Prøv selv: Regelmessige tester sørger for å holde læringstrykket oppe. 30

31 9 Tysk trinn g Na klar! Det er en rekke spill på hvert nivå. Her fra et tallspill. Hvilket tall hører du? Fra verktøyet for glosetrening. Na klar! gir uttaletrening både av enkeltord og setninger. Lücken im Fahrplan Neueste Nachrichten. Hva får du med deg fra nyhetssendingen? Pronomen i akkusativ. 31

32 9 Fransk trinn/vgs g D accord! D accord! D accord! er et franskkurs for tenåringer fra begynner- til middels nivå. Kurset består av varierte interaktive oppgaver med fokus på de språklige ferdighetene. Tekstene er hentet fra tenåringers verden og inviterer til diskusjon og engasjement. D accord! gir solid og grundig grammatikk- og vokabulartrening. Nettbasert franskkurs Dekker nivåene A1, A2 og B1 26 interaktive leksjoner og 26 tester 300 ord på hvert nivå i verktøyet for glosetrening Uttaletrening Verktøy for grammatikktrening med 100 forklarende animasjoner Språkspill EKSEMPLER Grammatikkgjennomgang før oppgaveløsning: Je, tu, il, elle. Diktat D accord! kan stå på egne ben, eller fungere som et supplement til andre læreverk. Prøv selv: Lisez et choisissez. Hva chatter Cécile og Asim om? 32

33 9 Fransk trinn/vgs g D accord! Ubestemt artikkel. Animasjon og interaktive oppgaver. Aktiv lytting. Hvilke tall hører du? Teste-toi toi-même! Fra en oppgave i tekstforståelse. D accord inneholder morsomme og lærerike spill. Hvilke ord hører du i dialogene? 33

34 9 Engelsk trinn g Skills Skills Skills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever. Dekker 120 tema i grammatikk 60 kapitler med fokus på ordforråd Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema Engelsk-engelsk ordbok med uttale og elevvennlige forklaringer Skills består av: Skills English Grammar Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 Skills English Listening Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 Skills English Vocabulary Lessons Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2 EKSEMPLER Grammatikken dekker tema som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m. Til hvert grammatikktema er det en video som forklarer grammatikken. Etter gjennomgangen, løser elevene interaktive oppgaver. mskills Skills kan leveres i en egen mobile utgave spesielt tilpasset nettbrett. Kontakt CyberBook for mer informasjon og priser for mskills. Prøv selv: Hvert grammatikktema er forklart i pdf-filer, som kan legges ut på læringsplattformen og eventuelt redigeres. 34

35 9 Engelsk trinn g Skills Oppgavene er selvrettende, og svar og resultat lagres. Er elevene usikre på et ord, for eksempel check-out, slår de det opp i den engelsk-engelske ordboken og finner en enkel ordforklaring. Grammatikk B1-B2. Indefinite article. Vokabularet blir gradvis mer avansert. Oppgavene på C1-C2 er utfordrende for de fleste. Elevene jobber med ordforråd innen tema som tid og kalender, været, arbeidsliv, turisme m.m. Vokabular fra A1-A2. Weather. 35

36 9 Engelsk trinn g All Right! All Right! All Right! består av interaktive oppgaver, animasjoner og tekster i engelsk språklæring og kommunikasjon med fokus på tenåringenes verden. Læremidlet gir mulighet til å utforske tekster fra ulike emneområder og inspirerer til praktisk og kreativ språkbruk. 250 timers intensiv språkopplæring Temabasert innhold 600 nye ord per nivå 90 grammatiske emner Systematisk trening i de språklige ferdighetene Regelmessig repetisjon EKSEMPLER Elevene besøker Camden Market, lærer om helse og trening, medier, musikk, film, teater, skriver e-post m.m. Hver tema er delt inn i Lesson, Revision og Grammar Practice. Her fra en leksjonen The Media. Det er lett å lage differensierte opplegg. Leksjonene gir elevene et godt språklig grunnlag for å fordype seg i ulike tema, og presentere dem muntlig og skriftlig. Prøv selv: All Right! inneholder nivådifferensierte kapitler på tre nivåer. 36

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2

BrettKunnskap 1.-4. trinn. Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap 1.-4. trinn Matematikk Engelsk Norsk 2 BrettKunnskap Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten Internett, nettbrett og dataspill. De bruker digitale medier for å lære. BrettKunnskap-serien

Detaljer

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk

Grunnskole Videregående Voksenopplæring. NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Grunnskole Videregående Voksenopplæring NorskPluss-serien Norsk som andrespråk Forsidefoto: Atle Møller NorskPluss-serien Nettbaserte læremidler i norsk som andrespråk NorskPluss-serien gir store muligheter

Detaljer

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET

Tetra 9. Lærarrettleiing. Fellesutgåve. May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg NORSKE SAMLAGET etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 14:59 Side 1 May Britt Hagen Synnöve Carlsson Karl-Bertil Hake Birgitta Öberg Lærarrettleiing Fellesutgåve etra 9 DE NORSKE SAMLAGE etra 9. Innled. + Kap 1. 1-61

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM. Detaljert oversikt over innhold UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM Detaljert oversikt over innhold 1 Tall og tallsystemer (1) Innhold (stikkord) Spill og verktøy Læreplanmål 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Plassverdisystemet Brøk Desimaltall og prosent

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Læremidler Ungdomstrinnet 2014

Læremidler Ungdomstrinnet 2014 Læremidler Ungdomstrinnet 2014 cdu.no alt på ett sted Registrer deg i dag og få tilgang til: vurderingseksemplarer digitale ressurser enkel administrering av brukere 2 innhold side 6 Norsk Faktor side

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014 Læremidler Voksenopplæring spor nivåer norskprøver ALFABETISERING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING ORD 1 og 2 Ganske enkelt norsk Her bor vi 1 og 2 På vei

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY

Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY Karmøy kommune REGNING FOR LIVET UTVIKLINGSPLAN FOR REGNING OG MATEMATIKKOPPLÆRING I KARMØY INNHOLD 1. INNLEDNING s. 4 2. REGNEKOMPETANSE s. 6 3. HOVEDMÅL.s. 7 4. KARTLEGGING OG OPPFØLGING.s. 7 4.1 Kartlegging

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

Ny plan nye lærebøker

Ny plan nye lærebøker Et løfte om kunnskap Nye læreverk er løfter om kunnskap. Et moderne læreverk er ikke lenger en bok mellom to permer. Et læreverk er en egen verden du kan velge å gå inni eller ei. I tillegg til grunnboka

Detaljer