Sarkoidose. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarkoidose. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke"

Transkript

1 Sarkoidose Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

2 2 Teksten er basert på en brosjyre utarbeidet av overlege dr. med. Frode K. Rømer, Silkeborg Centralsykehus, Danmark og utgitt av Danmarks Lungeforening. Hanna Hånes har i samarbeid med Landsforeningen for hjerte- og lunge syke oversatt og tilrettelagt teksten for norske forhold. Fagperson for den norske utgaven er overlege Helge Bjørnstad Pettersen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Brosjyren er utgitt av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Illustrasjon på førsteside: Arild Lekanger Illustrasjonsfoto: Samfoto Postboks 4375 Nydalen 0402 Oslo Telefon Telefaks e-post Du kan lese mer om sarkoidose på våre nettsider:

3 3 Vil gi noen svar Siden sarkoidose første gang ble beskrevet for cirka 100 år siden, har sykdommen engasjert leger på flere ulike medisinske områder. Sykdommens årsak er ennå ukjent. Sarkoidose er også kjent som Boecks sykdom. Mange pasienter med sarkoidose har forgjeves søkt svar på en rekke spørsmål, både hos leger og i populærvitenskapelig litteratur. Ofte har slik litteratur bare gitt grobunn for unødig engstelse. For leger kan det være vanskelig å redegjøre for sarkoidose når pasienter ønsker mer informasjon. Det gjelder både for allmennpraktiserende leger og spesialister. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke håper at denne brosjyren kan gi svar på noen av de vanligste spørsmålene og være til nytte for både helsepersonell og pasienter. Teksten er basert på en veiledning som først ble skrevet av D. Geraint James i London. Han har i en årrekke spilt en fremtredende vitenskapelig og organisatorisk rolle innenfor forskningen på sarkoidose. Med hans tillatelse ble teksten oversatt og bearbeidet for danske, og nå også for norske forhold. Den opprinnelige teksten ble utgitt med støtte fra «Amy Verrent Sarcoidosis Fund». Amy Verrent var en sarkoidosepasient som D.G. James fulgte fra 1956 til 1986, da hun døde 85 år gammel etter et «langt og rikt liv».

4 4 Hvordan vite om jeg har sarkoidose? Diagnosen sarkoidose stilles gjennom grundige undersøkelser som utelukker andre sykdommer med liknende symptomer. Sarkoidose likner flere andre sykdommer. Samtidig kan sarkoidose forekomme hos personer som føler seg ganske friske. Likevel er det visse symptomer som kan gi mistanke om sarkoidose, for eksempel: Tørr hoste og kort pust over lengre tid Knuterosen: røde og smertefulle hevelser på armer og bein, ofte ledsaget av leddsmerter og hovne ledd Vedvarende hudutslett av forskjellig art Betennelse i øyets regnbuehinne: smertefull rødme i øynene og synsforstyrrelser Tendens til nyresten Vedvarende trøtthet, eventuelt med lett temperaturøkning Knuterosen hos unge mennesker, særlig hvis de forekommer samtidig med øyesymptomer, ses nesten bare ved sarkoidose Hva er sarkoidose? Sarkoidose er en spesiell type betennelse som rammer lunger, øyne, hud, lymfe knuter og andre organer, særlig hos yngre voksne personer. Sykdommen er sjelden hos barn og eldre. Den opptrer hyppigere hos søsken og eneggede tvillinger av sarkoidosepasienter, det innebærer at det må det være en viss genetisk disposisjon. Årsaken til sarkoidose er bare delvis kjent. Sykdommen er utbredt i Skandinavia, men er sjelden hos kinesere og grekere. Den er velkjent i Japan. Tidligere har den vært meget sjelden i India, men blir nå oftere påvist der. Forklaringen kan være at landet har fått et mer velutviklet helsevesen og bedre tilgang på røntgenundersøkelser. Trolig blir sarkoidose i utviklingsland ofte tolket som tuberkulose eller lepra (spedalskhet). Diagnosen blir først tydelig når mistanken om mer alvorlige lidelser forsvinner. Røntgenforandringene ved lungetuberkulose likner ofte på dem man ser ved sarkoidose. For eksempel i India har det vært vanlig å gi medisiner mot tuberkulose ved den minste mistanke om sykdommen. Det finnes imidlertid tilfeller der medisiner ikke virker, og i økende grad er indiske leger blitt klar over at en del av disse til fellene er sarkoidose. For å kartlegge sykdommens utbredelse er det derfor verdifullt å samle opplysninger om og fra pasienter med sarkoidose.

5 5 Symptomer i lungene Lungene og tilstøtende lymfekjertler er de organer der man oftest ser sarkoidoseforandringer. Det kan tyde på at pasientene reagerer mot stoffer som inhaleres gjennom lufta. Flere gode undersøkelser viser at en del av sarkoidosetilfellene i den vestlige verden skyldes mykobakterier (soppbakterier). Dette er den samme typen bakterier som gir tuberkulose. Forskere har aldri klart å dyrke fram levende bakterier fra prøver fra sarkoidosepasienter. 27 av Dette viser at symptomene nordmenn lever sannsynligvis ikke skyldes til enhver tid med levende bakterier, men kan sarkoidose. være en immunreaksjon mot deler av bakterier eller døde bakterier. I Japan gir flere undersøkelser holdepunkter for at bakterier i akne (kviser) kan være årsaken til sarkoidose hos en del japanere. Selv om mange pasienter ikke har symptomer fra lungene, kan noen likevel ha tendenser til åndenød, særlig ved kraftige anstrengelser. Noen få har tørr hoste, muskelsvekkelse, tendenser til trøtthet eller alminnelig slapphetsfølelse. Disse symptomene kan være uavhengige av graden av lungeforandringer. Omvendt kan man se klare lungeforandringer hos personer som er helt uten symptomer. Hva betyr ordet sarkoid? Navnet sarkoidose kommer fra det greske ordet sarx som betyr kjøtt. Oid betyr «liknende» på gresk. Ordet sarkoid eller sarkoidose betyr dermed «kjøttliknende». Det hentyder trolig til den konsistens og det utseende som de berørte organer kan ha. Sykdommen kalles også for «Boecks sykdom» etter den norske hudlegen Cecar Boeck. Han var en av de første som beskrev sykdommen på slutten av 1800-tallet. Danske undersøkelser fra og 70-tallet viser at rundt 500 personer årlig fikk diagnosen sarkoidose. Mange tilfeller ble oppdaget tilfeldig ved rutine messige røntgenundersøkelser for tuberkulose hos personer som ellers var i god form. Siden mange til feller forløper uten symptomer, er det trolig en del tilfeller som aldri oppdages. Anslagsvis opptrer det ti nye tilfeller per innbyggere per år, tilsvarende vel 400 nye tilfeller per år i Norge.

6 6 De forandringene man ser på røntgenbilder av lungene kan ha mange årsaker. Derfor er det nødvendig å sikre diagnosen sarkoidose på annen måte enn med røntgenfotografering. Blodprøver kan være nyttige. Men hos de fleste pasienter er det sikrest å skylle luftveiene og i tillegg ta ut vevsprøver fra lungene, lymfekjertler og andre organer. Lungeskyllinger gjøres ved hjelp av et bøyelig rør med fiberoptikk; et bronkofiberskop. Man undersøker også lungefunksjonen. Røntgenbilder tas med visse mellomrom, ofte inntil forholdene er blitt stabile eller normale. Symptomer i øynene Hos noen er det symptomer i øynene som er dominerende, som oftest i form av regnbuehinnebetennelse (uveitis). Øynene blir røde og irriterte, og synet kan bli uklart (tåkesyn). I slike tilfeller undersøkes øynene. Ofte bruker man et spesielt apparat; en spalte lampe. Noen ganger er det nødvendig med fluorescens-angiografi som gir bilder av blodårenettet bakerst i øyet. Fargestoffet fluorescin sprøytes inn i en blodåre og stoffet konsentreres i øynene. Med et spesielt kamera tas det bilder av fargestoffet når det passerer gjennom øynenes blodårer. Undersøkelsen er uskadelig og kan være nyttig, fordi den klart viser eventuell forekomst av sarkoidose i øyene. Da kan du få rask behandling og kan unngå varige øyeskader. Hvis du har symptomer fra øynene, blir de som oftest behandlet med steroider (binyrebarkhormoner) i form av øyedråper eller tabletter. Øyesymptomene er som regel forbigående, selv om du i en periode kan få tilbakefall. Det finnes også mer kroniske former for øyebetennelse ved sarkoidose, men de er sjeldne. I verste fall kan de føre til grønn stær (glaukom) med varig svekkelse av synet.

7 7 Symptomer i huden Knuterosen (erythema nodosum) er smertefulle røde knuter som vanligvis kommer på bein og armer, hyppigst hos yngre kvinner. Du kan få feber, og ofte kommer feberen en til to uker før sykdommen bryter ut. Den fører til smertefull hevelse av store ledd, særlig ankler, kne, håndledd og albuer. Knuterosen kan også forekomme ved andre tilstander enn sarkoidose. Men hvis det samtidig er forstørrede lymfekjertler ved lungeroten, er det mye som tyder på at det dreier seg om sarkoidose. Selv om tilstanden kan være ubehagelig og foruroligende med sitt dramatiske forløp, forsvinner knuterosen alltid. Det er sjelden nødvendig med annen behandling enn avlastning og smertestillende tabletter. Noen kan ha nytte av betennelsesdempende medisiner av typen ikke-steroide betennelsesdempende medisiner (NSAID). Har du knuterosen kan du av og til få brennende og sviende øyne, synsforstyrrelser og tåreflod, som tegn på øyebetennelse. Når sarkoidose begynner med knuterosen, er det meget stor sjanse for at sykdommen helbredes spontant. Den akutte fasen varer noen uker. Men de forandringene som man ser på røntgen forsvinner oftest i løpet av et halvt til to år. Sykdomsbildet ses sjelden under graviditet eller amming, men kan bryte ut etter avsluttet amming. Årsaken er at hormonproduksjonen under graviditet og amming demper betennelsestilstander i kroppen. Lupus pernio er en sjenerende hudsykdom som utvikles langsomt og viser seg på nese, ører og kinn. Du kan få tett nese på grunn av hevelse i vev av sarkoid type. Som regel er plagene mest av kosmetisk art. Behandlingen er vanskelig, fordi det dreier seg om en kronisk tilstand. Men legemiddelbehandling, f.eks. metotrexat, kan kontrollere denne spesielle formen for hudsarkoidose. Lupus pernio er ytterst sjelden i de nordiske land. Andre hudutslett kan likne psoriasis eller kviser. De kan ofte vare i årevis. Derfor er det nødvendig å ta en vevsprøve fra huden og undersøke den under mikroskop for å finne ut om det dreier seg om sarkoidose.

8 8 Symptomer i andre organer Sarkoidose kan betegnes som en «systemsykdom» eller «multisystemsykdom», fordi den kan ramme mange «systemer» eller organer. Ofte dominerer leddsymptomene, og sarkoidose betegnes derfor også som en rev matisk sykdom. Sykdommen kan altså ramme mange organer, men mønsteret er svært forskjellig fra den ene pasienten til den andre. Noen pasienter har bare beskjedne hudforandringer, mens andre har akutte og selvhelbredende forløp. Atter andre påvirkes i flere organer. De mest vanlige formene er allerede omtalt. Men noen ganger og langt sjeldnere kan det være sarkoidose i muskler, lever, nyrer (inkludert nyrestein), hjerte- og nervesystem, kroppens lymfeknuter, knokler eller spyttekjertler. Derfor må man bruke ulike undersøkelsesmetoder; røntgenundersøkelser, elektrokardiogram (EKG), radioaktive sporstoffer, skanninger og vevsprøver (biopsi). Slike undersøkelser trengs for å påvise eventuelle forandringer og for å vurdere behandlingsmuligheter. Hudprøver Tuberkulinprøve er kjent for de fleste. Her sprøytes tuberkulin i huden, og etter tre dager avleses størrelsen av hudreaksjonen. Hos to av tre sarkoidosepasienter er prøven negativ, selv om de tidligere har reagert positivt som følge av at de er vaksinert (Calmette) eller har hatt en tuberkuløs infeksjon. Hvis du får en kraftig positiv reaksjon, taler dette mot sarkoidose. Kveim-test er oppkalt etter en norsk hudlege og nevnes her, fordi navnet forekommer i utenlandsk litteratur. I USA kalles den ofte Kveim-Siltzbach test. Testen er vanskelig tilgjengelig i Norge. Blodprøver Mengden av angiotensin-konverterende enzym (Angiotensin Converting Enzyme, ACE) er ofte forhøyet i blodet til sarkoidosepasienter. ACE dannes blant annet i lunger og sarkoidosevev. Som mange andre undersøkelser, er ACE ikke «spesifikk». Det innebærer at du kan ha forhøyet ACE uten å ha sarkoidose, og du kan ha sarkoidose med normalt ACE-nivå. Undersøkelsen av ACE i blodet kan likevel brukes for å vurdere sykdomsforløpet og om behandlingen virker. Testen kan også være til hjelp for å stille diagnosen. Noen pasienter kan få økt konsentrasjon av kalsium (kalk) på grunn av økt dannelse av D-vitamin. Derfor skal blodets kalsiuminnhold kontrolleres. Det er viktig å forhindre forhøyet blodkalsium over lengre tid, fordi det kan føre til nyrestein og nyreskade med nedsatt nyrefunksjon. Av samme grunn vil man enkelte ganger undersøke utskillelsen av kalsium i urinen.

9 9 Andre undersøkelser Noen ganger kan spesielle undersøkelser være aktuelle, som for eksempel bronkie skylling, hjerteskanning og lungebiopsi. Diagnose og behandling Det er pasientens symptomer og legens undersøkelse som fører til mistanke om sarkoidose. Når det er en slik mistanke går man gjennom noen hovedpunkter for å stille diagnosen. 1. I første omgang blir det tatt røntgenundersøkelse av lunger, eventuelt undersøkelse av lungefunksjonen. 2. Neste skritt kan være å ta en mikroskopisk undersøkelse av vev, fordi sarkoidose kan ligne en del andre sykdommer. Hvis det er hudforandringer, tar man en prøve fra huden. Er spyttkjertlene forstørret, kan man ta prøve fra dem. Lymfeknutene på halsen, i armhulen og lysken kan være forstørret, og de er lett å få tak i for å ta vevsprøver. Noen ganger kan en vevsprøve fra leveren ha betydning. Små vevsprøver fra lungene kan tas gjennom et fiberbronkoskop. Det er en bøyelig kikkert med fiber- Røntgenfotografering av lungene er er en viktig undersøkelse for å finne ut om du har sarkoidose.

10 10 optikk som under lokalbedøvelse føres ned gjennom luftrøret og ut i bronkiene. Fiber bronkoskopi er i dag den vanligste måten å skaffe lungevev for undersøk else. I sjeldne tilfeller kan diagnosen først være sikker ved en «åpen lungebiopsi» som krever full narkose og foregår på spesialavdeling. Det kan også være nødvendig å ta en prøve fra lymfeknutene ved lungeroten. De er som regel forstørret ved sarkoidose. Undersøkelsen (mediastinoskopi) foregår i full narkose gjennom en kikkert som føres ned bak brystbeinet gjennom et lite snitt på halsen like over brystbeinet. Men denne undersøkelsen gjøres sjelden i dag. De aller fleste tilfeller av sarkoidose krever biopsi (vevsprøve) og/eller lungeskylling. Noen ganger kan det være riktig å ikke ta vevsprøver, men observere pasienten over en viss tid. Hvis det er aktuelt med behandling, vil man helst være sikker på diagnosen. Da tar man som regel en biopsi før behandlingen begynner. 3. Når diagnosen er bekreftet og andre sykdommer er utelukket, skal man avgjøre om sykdommen er i en aktiv fase, om den er «brent ut» av seg selv, eller om den er helt uten aktivitet. Man vil også forsøke å få oversikt over hvor mange organer som er berørt av sykdommen. Det krever spesielle undersøkelser. 4. Hvis det er tegn på aktiv sarkoidose og nydannelse av sarkoidosevev, blir det kanskje nødvendig å behandle sykdommen med steroider; binyrebarkhormon i form av tabletter, som f.eks. prednison eller prednisolon. De fleste pasienter blir friske eller får en stabil og inaktiv sarkoidose uten noen form for behandling. Bare et fåtall pasienter trenger steroider. Det kan særlig være nødvendig hvis det er symptomer fra øyne, hjerte, nervesystem og kalsiumstoffskiftet. Symptomene vil ofte være forbigående, fordi sykdommen ofte går i stå av seg selv. Bare hos et mindretall kan det være nødvendig med behandling i lange perioder. Kronisk sarkoidose Selv om forløpet av sarkoidose i de aller fleste tilfeller er godartet og selvbegrensende, kan det forekomme mer alvorlige tilfeller. De kan vare mer enn ett år og noen ganger hele livet. Det er som regel umulig å si på forhånd hvem som får en slik utvikling. Tilstanden er som oftest preget av kronisk lungesykdom, men det kan også være symptomer i ledd, muskler, hud og nyrer. I meget sjeldne tilfeller kan hjertet og nervesystemet rammes. I slike tilfeller vil det som regel være nødvendig med behandling av steroider hele livet. Enkelte pasienter har fått transplantert nye lunger.

11 11 Har du sarkoidose kan du som regel leve et helt normalt liv, både arbeidsmessig og sosialt. Spørsmål og svar Påvirkes graviditet? Nei. I virkeligheten blir mange pasienter bedre når de er gravide, fordi kroppen da produserer steroidhormoner som har en gunstig virkning på sarkoidose. Men du må være oppmerksom på at det kan komme tilbakefall når kroppens hormonproduksjon igjen er blitt normal, dette skjer cirka tre måneder etter fødselen. Forts.

12 12 Påvirkes livsstil? Som regel ikke. Har du sarkoidose kan du som regel leve et helt normalt liv, både arbeidsmessig og sosialt. Sarkoidosepasienter har vunnet olympiske medaljer, og sykdommen er registrert hos en del toppidrettsfolk. Men i enkelte tilfeller kan sykdommen ha et invalidiserende forløp. Er sykdommen arvelig? Det er en viss genetisk disposisjon, man ser økt forekomst hos søsken og eneggede tvillinger. Men man har ikke sett noe fast mønster. Smitter sarkoidose? Verken lunge- eller hudsarkoidose smitter. Det har aldri vært påvist at venner og familie kan få sarkoidose som følge av tett fysisk eller seksuell kontakt. Er sarkoidose en slags hud- eller lungekreft? På ingen måte. Vi vet med sikkerhet at det ikke er en kreftform. Min lege har sagt noe om Hodgkins sykdom. Er sarkoidose en form for kreft eller Hodgkins lymfom? Nei. Sarkoidose har ingenting med lymfom (lymfekreft) å gjøre, heller ikke med leukemi (blodkreft) eller andre kreftsykdommer. Men sarkoidose kan noen ganger likne og forveksles med enkelte kreftsykdommer. Det er en av grunnene til at det er viktig å være sikker på diagnosen, for eksempel ved å undersøke vev under mikroskop. Men dette utelukker selvsagt ikke at pasienter med sarkoidose kan få kreft. Bør katten fjernes? Nei. Det er ikke nødvendig å avskaffe hund, katt, marsvin eller andre husdyr. Sarkoidose er ikke en allergisk sykdom. Bør jeg passe på kostholdet? Være forsiktig med soling? Enkelte ganger kan kalsium- og D-vitaminholdige matvarer, som f.eks. ost, melk og andre meieriprodukter, samt vitamin- og kalsiumtabletter, forårsake høyere innhold av kalsium i blodet hos personer med sarkoidose. Det kan føre til kvalme, tørst, dårligere allmenntilstand og på lengre sikt nyrestein og nedsatt nyrefunksjon. Derfor kontrolleres blodets innhold av kalsium (kalk). Hvis blodets kalsiuminnhold øker, bør man unngå D-vitamintilskudd, tran og fiskelever, kalsiumrik kost og soling (inkludert solarier). Hvis blodets kalsiuminnhold er høyt kan det i en periode være nødvendig med behandling med steroidtabletter.

13 13 Skal jeg innskrenke min fysiske aktivitet? Nei. Du skal leve et normalt, aktivt liv i den grad det er mulig. Hvis lungene ikke kan følge med, blir du lett andpusten. I så fall stopper du bare opp og hviler litt. Fysisk aktivitet gjør ingen skade. Et unntak er hvis du bruker høye doser kortison (steroider). Da bør du unngå ekstreme fysiske anstrengelser som for eksempel maratonløp. Hvor lang tid tar det før jeg blir bedre? Hvis du plutselig blir syk, for eksempel med knuterosen, kan du regne med å bli fullstendig frisk i løpet av ett til to år. De akutte symptomene forsvinner allerede etter noen uker. Hvis sykdommen kommer mer snikende, kan den vare mye lengre. I disse tilfellene kan sykdommens videre forløp først bedømmes etter lang tids observasjon. Men et kronisk og alvorlig forløp er heldigvis sjelden. Er det ikke bivirkninger ved bruk av steroider? Jo, hos enkelte mennesker er det slik, særlig ved høye doser og langvarig behandling. Derfor vil den behandlende lege alltid vurdere gevinsten ved bedring i forhold til mulige bivirkninger. Hos enkelte pasienter er steroidbehandling en forutsetning for å kunne leve et normalt liv. Du bør alltid ha en samtale med legen om mulige bivirkninger, som for eksempel vektøkning, mageproblemer, økt blodtrykk, økt tendens til sukkersyke og kalsiumtap. I samtalen bør også forholdsregler mot disse problemene tas opp. Hva med flyreiser vil de ha betydning for lungene? De fleste pasienter har ingen problemer med dette. Svært få pasienter har framskreden arrdannelse og innskrumpning av lungene som forhindrer flyreiser. I slike tilfeller er det alltid snakk om en så sjenerende åndenød at det er opplagt for pasienten at en lengre flyreise ikke er mulig. Hvordan kan jeg få best mulig behandling for smerter som av og til følger med sarkoidosen? For leddsmerter kan du bruke betennelsesdempende medisiner av typer NSAID (betennelsesdempende medisiner som ikke er steroider). Hvis du har sarkoidose i nervesystemet, er dette et signal om at du bør starte behandling med steroider. Når skal jeg bruke kortison for sarkoidose? Hvis du har symptomer fra hjerte, øyne, nervesystemet og huden skal steroider (kortison) vurderes. I noen tilfeller kan det være nødvendig med behandling over lengre tid. Forts.

14 14 Blir forsikringsvilkårene endret? Personer med sarkoidose blir vanligvis vurdert på grunnlag av opplysninger i en legeattest. Ukompliserte tilfeller kan forsikres til normal premie når det er snakk om lette eller stabile forhold. Hvis man får steroidbehandling, kan det bli et lite tillegg i premien. Hvis man har nedsatt lungefunksjon og andre forandringer, er vurderingen individuell og premien vil avhenge av sykdommens alvorlighetsgrad og forløp. Hos enkelte pasienter må tegning av livsforsikring eller uføreforsikring utsettes inntil videre. Forsikringsbransjen gjennomgår reglene for helsebedømmelse med jevne mellomrom, retningslinjene kan derfor bli endret. Adresser og videre lesning Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sarkoidoseutvalget, Postboks 4375 Nydalen, 0402 Oslo. Tel: Faks: E-post: Internett: Danmarks Lungeforening, Herlufsholmvej 37, DK-2720 Vanløse. Internett: WASOG (World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders) er en internasjonal forening som fremmer forskning og opplysning om sarkoidose. WASOG har medlemmer fra 30 land og arrangerer regelmessige konferanser. Foreningen utgir også tidsskriftet «Sarcoidosis». Internett: Artikkel av Ole Fyrand: Caesar Boeck og Boecks sarkoid. Tidsskrift for den norske lægeforening 2001; 121: Internett: Artikkel av FK Rømer: Sarkoidose en klinisk oversigt. Månedsskrift for praktisk lægegjerning 1996: 74 (nr 6): Artikkel av Helge Bjørnstad Pettersen, Egil Johnsson: Tidsskrift for den norske lægeforening 12, 1992; 112:

15 15 Noen å snakke med? Ønsker du å komme i kontakt med andre som har sarkoidose? Noen som er i samme situasjon som deg selv og som vet hva dette handler om? Ta kontakt med LHL så formidler vi informasjonen videre. Eller du kan besøke oss på LHLs nettsider Der finner du kontaktpersoner fra flere deler av landet. Se side 2 i brosjyra for adresser og telefonnummer. Hjertelig velkommen!

16 Velkommen til LHL! idé trykk as, Hamar. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende og for deg som ønsker å ta del i vår kunnskap om forebyggende helsearbeid. Vi er over medlemmer, har over 300 lokallag, fylkeslag og tilbyr ulike møteplasser gjennom kursvirksomhet, lags- og likemannsarbeid. Du treffer oss også på 40 LHLsenter over hele landet. Du er alltid velkommen i LHL! LHL kjemper for at du skal få helsehjelp når du trenger det. Vi har gang på gang vist at det nytter å stå sammen for å påvirke myndigheter og samfunnet i kampen for pasienters rettigheter. Et av våre viktigste mål er å påvirke samfunnet til full like stilling og deltakelse, og til å ta ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering. LHL eier Feiringklinikken, Glittreklinikken, Røros Rehabiliterings senter, Krokeidesenteret, Skibotnsenteret, Nærlandsparken, Bæreiasenteret, Elisabethsenteret og LHL Bygg. Organisasjonen har eget pasientombud, driver tuberkulosebekjempelse i ni land, informasjonsvirksomhet og inntekstbringende tiltak via givere og samarbeid med næringslivet. Bli medlem i LHL! Se side 2 for adresser og telefonnummer.

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35):

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2010 Les hele historien på side 3. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Fokuserer på det gode livet. LES OGSÅ OM: Øyesykepleier

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer