Hjemmesykepleieres erfaringer med bruk av tetre og aloe vera i behandling av sår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmesykepleieres erfaringer med bruk av tetre og aloe vera i behandling av sår"

Transkript

1 Hjemmesykepleieres erfaringer med bruk av tetre og aloe vera i behandling av sår Berit Johannessen Dr.art., førsteamanuensis Universitetet i Agder Community health nurses experiences with tea tree and aloe vera in wound healing The purpose of this study was to gain experience with the use of Tea tree and Aloe Vera in wound healing. It was an action research study, involving 10 community health nurses and 12 patients with different wounds. The action part of the project was to implement an intervention: Clean the wound with 2 5 drops of Tea tree oil in ml water, add Aloe Vera gel to the wound, cover with appropriate dressing. The research component consisted of three focus group interviews with the responsible nurses, as well as an analysis of the wound journals/reports. The nurses experienced that the best results were obtained in superficial wounds, but also smaller pressure ulcers were healed. Further, they found it stimulating to use natural remedies and experienced that it was a simple procedure to implement. The nurses revealed a positive attitude towards alternative wound treatment, but they lack knowledge. They want to include these herbal remedies into their nursing practice. Key words Aloe vera, CAM, community health nursing, tea tree, woundhealing 228 NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL. 5 SIDE ISSN UNIVERSITETSFORLAGET

2 HJEMMESYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV TETRE OG ALOE VERA I BEHANDLING AV SÅR I2010 ble det gjennomført et prosjekt med bruk av aromaterapi (lavendel i aromavifte) for pasienter i kommunehelsetjenesten som var plaget med uro og forstyrret søvnmønster (1). Deltagerne i dette prosjektet ble inspirert av de eteriske oljenes virkning og hadde lyst til å prøve aromaterapi for andre plager også. Valget falt på tetre og aloe vera i behandling av sår. Behandling av ulike former for sår er en viktig del av sykepleiernes ansvarsområde både i sykehjem og i hjemmesykepleien. For at sår skal gro er det viktig både med god næringstilførsel (2), god behandling av såret og gode sårskiftrutiner. På tross av ulike tiltak kan mange sår, spesielt hos eldre, være vanskelige å få til å gro, noe også internasjonal forskning bekrefter (3). Det er mange planter og andre naturprodukt (f.eks. honning og gurkemeie) som har positiv virkning på sår (4), men bruk av planter, enten det er som plantemedisin eller som aromaterapi, blir lite brukt i Norge. Det regnes som komplementær eller alternativ medisin (KAM). Selv om undersøkelser viser at det er økende bruk av KAM i norske sykehus (først og fremst akupunktur), og flertallet av sykepleierne er positive til KAM (5) er det fremdeles marginal bruk av slike tiltak i den offentlige helsetjenesten. Ut fra tidligere erfaring og forskning ble det laget en prosjektplan med denne problemstillingen: Hvilke erfaringer gjør sykepleiere ved bruk av tetre og aloe vera i behandling av sår? Hovedhensikten var å få erfaringer med tetre og aloe vera som kunne gi grunnlag for å vurdere disse som alternative eller supplerende tiltak i sårbehandling. Tetre og aloe vera Tetre olje kommer fra planten Melaleuca alternifolia og har vært brukt i den australske folkemedisinen i over 100 år. Oljen brukes først og fremst på huden, og det er de anti-inflammatoriske egenskapene som er av størst interesse. Tetre brukes i behandling av bakterie og soppinfeksjoner på hud og negler (6). Studier viser at sårtilheling fremmes ved bruk av tetre (7,8). Tetre olje er klassifisert som legemiddel i Norge. Det er imidlertid gjort unntak for inntil 2 % i hudpleiemiddel. Aloe vera vokser naturlig i tropisk klima og det er saften og fruktkjøttet fra bladene som brukes. Det klare, geleaktige fruktkjøttet i aloe vera-bladene virker rensende, betennelsesdempende, lokalbedøvende og kløestillende. Den friske geleen kan derfor brukes utvortes mot psoriasis eksem solbrenthet insektstikk kviser byller brann og stråleskader, sår og brenning fra brennmaneter og brennesle Geleen kan også drikkes som juice og inneholder en mengde vitaminer, mineraler, aminosyrer og enzymer (9) Flere studier viser til positiv effekt på sårtilheling (10 12). Med utgangspunkt i problemstillingen og hensikten og fordi det er lite er- NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL

3 BERIT JOHANNESSEN faring på dette feltet ble prosjektet gjennomført etter prinsipper fra aksjonsforskning. Prosjektets aksjonsdel var å gjennomføre en intervensjon og forskingsdelen var å undersøke erfaringene knyttet til gjennomføringen. Prosjektets aksjonsdel fulgte Malteruds (13) 7 trinns modell: Problemidentifisering: Ansatte forteller at flere pasienter har sår som har vanskelig for å gro. Oppsummering av tidligere erfaringer: Tidligere forskning fra andre land viser mulig god virkning av aloe vera og tea tree. Formulere en målsetting: Utvikle og gjennomføre ny prosedyre med bruk av tea tree og aloe vera i sårbehandling. Dokumentere erfaringene. Planlegge og utvikle tiltaket: En invitasjon ble sendt til hjemmesykepleietjenesten i tre kommuner. Fire soner fra tre ulike kommuner meldte sin interesse, og en sykepleier fra hver sone ble valgt til å delta i en arbeidsgruppe hvor prosedyren og videre planer for gjennomføringen ble diskutert. Det ble så holdt informasjonsmøter om aloe vera og tetre på arbeidsstedene. Deretter ble det utviklet utvalgskriterier og et kartleggingsskjema for aktuelle pasienter, informasjonsskriv til ansatte, pasient, pårørende og tilsynsleger, samt rapporteringsskjema og mapper til hver enkelt deltager. Det ble tatt bilder av sårene før behandlingen startet. Sårene skulle behandles i inntil tre måneder. Beskrive tiltaket: Arbeidsgruppen utformet noen prinsipper for sårbehandlingen, denne kunne tilpasses den enkelte brukers behov: rense såret med 2 5 dråper tea tree blandet i ca ml lunkent vann (dvs.ca. 0,5 % tetre), legge aloe vera gelé i såret og dekke med egnet bandasje. Drikke 30 ml. aloe vera juice x 1. Implementere tiltaket: Prosjektmedarbeiderne laget en sårjoural til hver pasientdeltager og sykepleier på dagvakt hadde ansvar for at prosedyren ble gjennomført og for rapportering. Redefinere problemet: Det kom flere forslag til endringer og variasjoner av prosedyren underveis. For eksempel droppes tetre hos noen og aloe vera gele erstattes med spray hos en av brukerne. Noen ville prøve aloe vera på rødhet under hudfolder (f.eks bryster og mage) og noen ville prøve tetre på soppinfeksjoner på negler. Derfor ble nye pasienter inkludert underveis og vi endte opp med totalt 12 pasienter. Data ble samlet inn i form av feltnotater og sårjournaler, og etter prosjektslutt ble prosjektmedarbeiderne intervjuet i 3 fokusgrupper. Analysen av sårjouralene ble gjort i prosjektgruppen, det var enighet om alle hovedkonklusjonene. Analysen av intervjuene ble gjort av prosjektleder med bruk av systematisk tekstkondensering (13). Etiske overveielser Deltagere med samtykkekompetanse skrev under informert samtykke selv, for de andre var det ansatte sammen med pårørende som samtykket på deres vegne. 230 NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL. 5

4 HJEMMESYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV TETRE OG ALOE VERA I BEHANDLING AV SÅR Resultat Virkning av tetre og aloe vera analyse av sårjournalene Pasientene som ble valgt ut hadde sår som varierte fra overfladiske skrubbsår, til venøse og arterielle leggsår og trykksår. Noen var infiserte. Det som var felles var at de hadde hatt sårene over tid, dvs. mer enn 2 måneder (trykksåret hadde vært i mer enn 5 år) og at de hadde prøvd flere ulike behandlingsmetoder uten særlig effekt. Begrunnelsen for at pasientene ble med i prosjektet kan illustreres ved denne uttalelsen: «Pasienten har hatt sår svært lenge, uten særlig tilheling på tross av at vi har prøvd nesten alt». Pasientene hadde en gjennomsnittsalder på 85 år), de hadde flere ulike diagnoser og brukte mange medikamenter. Flere hadde nedsatt almenntilstand og en var i terminal fase. Alle disse forhold har betydning for sårtilheling, men vil ikke vurderes her. Resultatene er kun knyttet til behandlingen av selve såret. Sår som ble helet Pasient A hadde to små sår på høyre legg, etter fire dagers behandling ble det rapportert: «begge sår har trukket seg sammen, er rene og hun har ingen smerter». Begge sår ble rapportert tørre og helet etter 4 uker. Pasient B hadde to sår på høyre legg og to mindre sår på venstre legg. Etter to ukers behandling ble begge sår rene, mindre dype og grodde fra kantene. Etter 6 uker var sårene på venstre ben helet. Pasienten kom på korttidsopphold, der de fortsatte behandlingen av høyre legg. Alle sår var helet etter 10 uker. Pasient C hadde et 1 cm dypt sår i setesprekken, og etter 3 uker rapporteres det: «Såret er allerede lukket helt fantastisk». Hun fikk også behandling på 3 små leggsår, det ene heles etter en uke, og de to andre etter 3 uker. Pasient D er rødflammete og sår i begge armhuler, lysker og under begge brystene. Sykepleier smører henne med aloe vera gelè. Etter 2 dager er det klar bedring, etter 4 dager avsluttes behandlingen under armene og brystene fordi huden er hel og sunn, og etter 6 dager er lysken fin. Pasient E er plaget med sopp under brystene og i lysken. Hun sprayes med aloe vera tilsatt dråper med tetre. Soppinfeksjonen forsvant nesten med en gang, men de kan se symptomer hvis sprayen ikke brukes. Hun behandles også med tetre for neglerotbetennelse på en tå, og etter en uke er tåen fin og uten smerter. Pasient F er plaget med rød og sår hud under en magefold, dette behandles med aloe vera gelè, og etter 5 dager er huden hel og sunn. Pasient G er plaget med neglerotbetennelse på venstre stortå. Det dryppes med tetre olje daglig, og etter 1 uke er neglen og huden tørr og fin. Sår som ble delvis helet Pasient H har flere små og store sår på høyre legg samt et mindre sår på venstre legg som har vart i over 1 år. Begge er infisert. Etter 5 uker er såret på venstre legg rent og mindre, men høyre legg har blitt ødematøs og sårene er ikke bedre. Etter 6 uker er sår på venstre legg helet, men ved avslutning etter 12 uker har høyre legg fremdeles små NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL

5 BERIT JOHANNESSEN sår, mens huden rundt er finere. Pasient I hadde flere arterielle sår på begge leggene fra 1 til 6 cm store. Etter en uke skriver sykepleier: «Jeg er overrasket over sårenes bedring og avbestiller time på sårpoliklinikken». Men så ble leggene hovne og sårene verre igjen og to uker senere ble prosjektet avsluttet fordi pasienten fikk noen røde prikker på innsiden av leggene. Pasient J har flere sår på tærne og hælene. Noen av dem er infisert. 4 uker senere er sårene på venstre fot blitt tørre, men sårene på høyre fot fortsetter å væske. Pasienten får stadig dårligere almenntilstand, bena hovner og væsker og det kommer nye sår. Pasienten dør 3 uker senere. Sår som ikke ble helet Pasient K er plaget med sopp på alle fingerneglene og blir dryppet med tetre olje daglig, men etter 1 uke sees det ingen forandring og behandlingen avsluttes. Pasient L har hatt trykksår på setet i over 5 år. Første uken var det en liten bedring, men det ble tilbakefall og behandlingen ble avsluttet etter 8 uker fordi det ikke kunne observeres noen bedring. I prosjektperioden fikk bruker en stor hudavskrapning ved siden av sårhulen som ble behandlet med aloe vera, denne fikk en rask heling (få dager). Å være med i sårprosjektanalyse av intervjuene Tema for fokusgruppeintervjuene var informantenes erfaringer med bruk av tetre og aloe vera. Erfaringene var hovedsakelig positive og presenteres i 3 hovedtema. «Gøy at et naturpreparat hadde så god virkning» Informantene forteller at det var spennende med noe nytt. Det som ble trukket frem som mest motiverende var det faktum at det var naturprodukter. En gruppe sa: «Det er spennende med nye ting, men enda gøyere når det er et naturprodukt.» En av dem sa: «Det betyr mye for meg at det er naturlig.». En av deltagerne skilte seg ut, hun var ikke så opptatt av om det var naturprodukt eller ikke, hun sa: «Samme for meg bare det virker.» Flere hadde positive erfaringer med aloe vera fra privat bruk, men opplevde at det var skepsis på arbeidsplassen til det som kunne defineres som alternativ behandling. Som en av dem sa: «Aloe vera har vært fy fy og alternativ behandling, men vi bruker det jo selv hjemme. Nå får vi en anledning til å bruke det i jobbsammenheng, det synes jeg er gøy». Flere trakk frem problemene med at mange sår har vanskelig for å gro og det frustrerende med å ikke ha virksom behandling. De ble derfor glade for å få en anledning til å prøve noe nytt som kanskje kunne hjelpe. Når de så positiv virkning ble de motivert. En av dem sier: Pasienten hadde det hulrommet på setet, vi hadde prøvd alt. Og så hadde dette så god virkning, det grodde så fort. Det var helt fantastisk og vi ble fort overbevist. Det gikk vanvittig fort, bare 2 ½ uke. En annen sier: «veldig moro at det var sår det faktisk virket på», mens en tredje sier: «Det mest stimulerende var 232 NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL. 5

6 HJEMMESYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV TETRE OG ALOE VERA I BEHANDLING AV SÅR at sår grodde så fort, rødheten under brystene ble fine på bare et par dager.» Noen forteller at økonomi ofte er et tema når de skal velge behandling og fremhever at disse naturpreparatene var billige. Det var en enkel prosedyre som gav rom for justeringer Informantene fremhevet at det var viktig for dem at prosedyren ikke tok mye ekstra tid, da de ikke hadde fått ekstra ressurser for å gjennomføre prosjektet. Det viste seg allikevel at denne prosedyren tok noe mer tid på noen av brukerne, men dette skapte ingen problemer. På det ene stedet sier de: «På 2 av brukerne i prosjektet ble det mer arbeid enn før da vi måtte gå dit oftere, men dette var det ingen som klaget på». På et annet sted sier de: «Ingen var negative til å følge opp prosedyren, det var enkelt og lett». Prosedyren ble opplevd som enkel og det var ingen strenge krav til dosering eller måter å bruke midlene på. Deltagerne forteller at de tilpasset prosedyren til den enkelte bruker. En gruppe sier: «Det var ingen som var negative til å følge opp prosedyrene, men vi skulle gjerne hatt enda mer tid.» En gruppe mente at det burde vært strammere forutsetninger og klarere føringer på hva slags prosedyrer som skulle brukes, bl.a. type bandasjer osv. Andre var komfortable med å velge ut dette selv. Gode forberedelser, oppfølging og støtte er viktig De ansatte i hjemmesykepleien hadde aldri vært med i prosjekter før, men ble glade for å bli invitert: «Endelig skjer det noe hos oss også, vi må hive oss på når noe skjer». De fremhevet informasjonsskrivene som korte, gode og tilstrekkelige for å vite hva prosjektet innebar. Videre ble det fremhevet som positivt at prosjektleder var til stede på arbeidsplassen før oppstart og hver 14. dag underveis i prosjektet, og at hun var lett tilgjengelig. De opplevde at skjemaene som ble utviklet fungerte godt. Videre erfarte deltagerne egne kollegaer som positive og lojale. En gruppe sier: «Det har ikke vært en eneste skeptisk kommentar, alle har vist interesse og vi har nå inkludert aloe vera og tetre i våre prosedyrer. Vi vil prøve å kjøpe det inn og fortsette etter prosjektet er slutt». En gruppe sier: «Vi har stått sammen og alle er en del av prosjektet. Det er positivt å bli involvert.» Videre opplevde alle gruppene at de hadde god støtte hos ledelsen. En gruppe sier: «Ledelsen hos oss har vært åpen og positiv, vi har fått god støtte, ting har ble tilrettelagt og vi har fått fri ved behov.» En annen gruppe som opplevde støtte, fremhever allikevel at de ikke ble frikjøpt, og at det av til gikk ut over kollegaer når de måtte bruke tid på å dokumentere i sårjournalen. Diskusjon Mange forhold spiller inn når det gjelder utvikling og tilheling av sår. Alder er en av disse, da huden blir skjør og mindre motstandsdyktig med alderen. Videre er almenntilstanden, spesielt ernæringstilstanden, og hygiene sentrale aspekt i tilheling av sår. Mange eldre har også dårlig blodsirkulasjon og lider NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL

7 BERIT JOHANNESSEN av ulike sykdommer som kan påvirke tilhelingen. I dette prosjektet var det bare sårprosedyren som ble endret i. Andre forhold var ikke i fokus. Resultatene diskuteres i lys av disse begrensingene. Sykepleierne stod fritt til å utvikle en prosedyre som passet den enkelte pasient, det betyr at det også var ulik styrke på tetre blandingen. Det norske lovverket satte en begrensning på styrken, men også tidligere studier har svært ulik styrke på tetre, noe som kan gjøre det vanskelig å vurdere virkningen. Flertallet av deltagerne fremhevet som positivt at midlene som ble brukt var naturmidler, og de var positive til å prøve en alternativ behandling. Både norske og internasjonale studier bekrefter at sykepleiere er positive til KAM (4,14,15). Studier viser også at sykepleiere og hjelpepleiere er hyppige brukere av KAM (5). Dette kan forklare noe av den positive holdningen til å delta. I Danmark er andelen sykepleiere som har brukt alternativ behandling 77 %, noe som er vesentlig høyere enn blant dansker i alminnelighet (16). Hvis sykepleiere øker sin kunnskap, kan de ved sin sentrale rolle i helsevesenet og sin åpne holdning være brobyggere mellom skolemedisin og KAM (17). En kan spørre seg om hvorfor det er slik at naturmidler ikke brukes i den offentlige helsetjenesten. Kan det ha sammenheng med at naturmidler blir oppfattet som KAM med dårlig dokumentert effekt? Evidensbasert praksis etterspørres i økende grad og deltagerne var interessert i å vite om effekten av tetre og aloe vera kunne dokumenteres. Interessant var det derfor at ingen av deltagerne kunne dokumentere effekten av den sårbehandlingen de utførte før prosjektstart, mens de etterspurte slik dokumentasjon for naturmidlene. Dette kan tolkes som en skepsis mot KAM, en skepsis som kan henge sammen med manglende kunnskap, noe som også bekreftes av forskning (5,14,15). Informantene ønsket mer kunnskap om naturmidler, derfor ble det arrangert en fagdag i avslutningen av prosjektet. Aloe vera er lett tilgjengelig i Norge, det brukes mot solbrenthet og i hudpleiemidler. Tetre er ikke godt kjent som i Norge, slik som det er i Australia der dette selges i dagligvareforretninger osv. over hele landet, først og fremst som kvisemiddel. Videre er det slik at tetre ble klassifisert som legemiddel i Norge fra 2002, noe som kompliserer bruken av det. Det selges dog fritt i Danmark og fra flere norske nettfirma. Noen god begrunnelse for å klassifisere tetre som legemiddel er vanskelig å finne, og aromaterapeuter med kunnskap om eteriske oljer støtter ikke denne avgjørelsen. I vårt prosjekt brukte vi en fortynning som ikke inkluderes av legemiddelloven, men å anbefale sykepleiere å bruke tetre uten i samarbeid med leger kan være problematisk. Vår erfaring er at leger ikke kjenner til tetre, så et samarbeid om dette vil bli utfordrende. Deltagerne ble motivert av de positive virkningene og det at prosedyren var enkel, og de hevder at de vil fortsette med disse naturmidlene også etter prosjektslutt. Deres kompetanse på dette 234 NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL. 5

8 HJEMMESYKEPLEIERES ERFARINGER MED BRUK AV TETRE OG ALOE VERA I BEHANDLING AV SÅR området har økt gjennom å delta i prosjektet, og den støtte de har fått av ledelse og kollegaer styrker muligheten for at endringen skal vedvare, selv om studier viser at bruk av KAM ofte er avhengig av en «ildsjel» (18). Det er mangel på kunnskap om KAM (5,19), og det er derfor behov for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling er det sykepleieren gjør for å holde seg oppdatert til å møte pasientens behov, og det inkluderer kontinuerlig tilegning av ny kunnskap og nye ferdigheter. Mulighetene for dette må legges til rette av lederne, og kan bl.a. gjøres gjennom det å delta i faglige prosjekt (20). Konklusjon Deltagerne erfarte at aloe vera og tetre hadde god virkning på flere typer sår og hudproblemer, og de ønsket å fortsette å bruke dem. Bruk av naturmidler anses som KAM og møtes med ulike holdninger og oppfatninger, men sykepleierne i denne studien var positive. Kunnskap om naturmidler kan med fordel inkluderes i utdanningen av sykepleiere og som etterutdanningstilbud. For å kunne si noe mer konkret om den effekten disse naturmidlene har på sår, må man gjennomføre randomiserte, kontrollerte studier. Det er da aktuelt å skille mellom aloe vera og tetre for å få et klarere bilde av hva som faktisk virker. Referanser 1. Johannessen B. How do nurses experience the use of lavender in the care of residents with dementia suffering from disturbed sleep patterns? An action research study. Complement Ther Clin Pract. 2013;19(4): McKay DJ, Miller AL. Nutritional support for wound healing. Altern Med Rev. 2003;8(4): Thomason HA, Hardman MJ. Delayed wound healing in elderly people. Rev Clin Gerontol ;19(3): Reddy KK, Grossman L, Rogers GS. Common complementary and alternative therapies with potential use in dermatologic surgery: Risks and benefits. J Am Acad Dermatol. 2013; 68 (4): Risberg T, Kolstad A. Alternativ medisinholdninger og bruk blant sykehusansatte leger, sykepleiere og kontorpersonell i Nord- Norge. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003;123 (6): Pazyar N, Yaghoobi R, Bagherani N, Kazerouni, A. A review of applications of tea tree oil in dermatology. Int J Dermatol. 2013;52: Chin KB, Cordell B. The effect of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) on wound healing using a dressing model. J Altern Complement Med. 2013;12: Edmondson M, Newall N, Carville K, Smith J, Riley TV, Carson CF. Uncontrolled, open-label, pilot study of tea tree (Melaleuca alternifolia) oil solution in the decolonisation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus positive wounds and its influence on wound healing. Int Wound J. 2011;8(4): Myskja A. Aloe vera. Nora ark. Oslo; Abdullah KM, Abdullah A, Johnson ML. Bilski B.,Petry K. Redmer,DA, et al. Effects of aloe vera on gap junctional intercellular communication and proliferation of human diabetic and nondiabetic skin fibroblasts. J Altern Complement Med. 2003;9(5): Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N, Niruntraporn S, Kongkaew WC. The efficacy of aloe vera used for burn wound healing: A systematic review. Burns. 2007;33(6): NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL

9 BERIT JOHANNESSEN 12. Eshghi F, Hosseinimehr SJ, Rahmani N, Khademloo M, Norozi MS, Hojati O. Effects of aloe vera cream on posthemorrhoidectomy pain and wound healing: Results of a randomized, blind, placebo-control study. J Altern Complement Med. 2010;16 (6): Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. Universitetsforlaget; Shorofi SA, Arbon P. Nurses knowledge, attitudes, and professional use of complementary and alternative medicine (CAM): A survey at five metropolitan hospitals in Adelaide. Complement Ther Clin Pract. 2010; (16): Buchan S, Muhammad S, Trinidade A, Buchan D, Ah-See, K. The use of complementary and alternative medicine by nurses. Br J Nurs. 2012;21(11): Lunde A. (2010): Knowledge and training needs among Danish nurses about CAM, Eur J Integr Med, 2010; 2(4): Johannessen B. Why do Norwegian nurses leave the public health service to practice CAM? Complement Ther Clin Pract. 2009;15: Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L,Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals. BMC Complementary & Alternative Medicine. 2011;11: Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz OO, Eyigor, C., Fadiloglu, C, et al. An analysis of nursing and medical students attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19(7 8): Engelund C. Kompetenceudvikling, I: Bydam J. red. Organisering og ledelse af sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København ; NORDISK SYGEPLEJEFORSKNING NR VOL. 5

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Eksplorerende fokusgruppeintervjuer: Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere Birte Barsnes, fysioterapeut, MSc, høyskolektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn Bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Sykepleiere i alternativ behandling.

Sykepleiere i alternativ behandling. Sykepleiere i alternativ behandling. Hvorfor velger offentlig godkjente sykepleiere å tilby alternativ behandling? Berit Johannessen Avhandling til fremstilling for dr.art. graden, 2006 Universitetet i

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper

Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Empowerment gjennom læring En studie om utvikling av empowerment hos helsepersonell som lærer forbedringsarbeid i grupper Anette Hannestad Master of Public Health MPH 2007:19 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

ST EN. utposten. Blad for allmenn- og samfunnsmedisin. Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1. Nr.

ST EN. utposten. Blad for allmenn- og samfunnsmedisin. Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1. Nr. UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1 ST EN Nr. 2 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Theis Huldt-Nystrøm

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen

Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen Evaluering av fastlegeordningen O LE F RITHJOF N ORHEIM B ENEDICTE C ARLSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

Fordypningsoppgave. VAE705 Aldring og eldreomsorg. Eldre og ernæring. Hildegunn Flaten Frøseth. Totalt antall sider inkludert forsiden: 60

Fordypningsoppgave. VAE705 Aldring og eldreomsorg. Eldre og ernæring. Hildegunn Flaten Frøseth. Totalt antall sider inkludert forsiden: 60 Fordypningsoppgave VAE705 Aldring og eldreomsorg Eldre og ernæring Hildegunn Flaten Frøseth Totalt antall sider inkludert forsiden: 60 Molde, 19.05.2012 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring Den enkelte

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson.

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Sigbjørg Eriksson. Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg Erfaringer hos ressurssykepleiere og sykepleiere i små kommuner i Helseregion Vest Sigbjørg Eriksson Masteroppgave

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Autonomi blant sykehjemsbeboere

Autonomi blant sykehjemsbeboere Institutt for helse- og omsorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet Autonomi blant sykehjemsbeboere I utgangspunktet så skal jo alle, mene jo æ da, få lov til å bestemme over sitt eget liv, så langt det

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen?

Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? Er det ønskelig med et tettere samarbeid mellom de to plangruppene i Reinertsen? -Hvilke utfordringer må i så fall overvinnes for å få til dette? Cristina Krogh Tonje Refstie Magdalena Ågren SLU, Institutionen

Detaljer