1. Introduksjon Windows server 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Introduksjon Windows server 2008"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2008 Jostein Lund Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1. Introduksjon Windows server 2008 Resymé: Hensikten med denne leksjonen er å gi en oversikt over nyheter i Windows server 2008 og over hva en har behov for å vite før en kan starte med å installere Windows server 2008 på en datamaskin. Innhold 1.1. INNLEDNING GRUNNLAG FOR FAGET GENERELL DRIFT INSTALLERE HARDDISKER IDE enheter SCSI kort og enheter KRAV TIL KAPASITET PÅ UTSTYR Krav til CPU, RAM og harddisk som Microsoft selv har satt Skjerm / skjermkort Andre enheter HVA ER WINDOWS SERVER 2008? HISTORIKK OVERSIKT OVER DE FORSKJELLIGE VERSJONENE AV WINDOWS WINDOWS SERVER Installasjon Active Directory OPPSUMMERING... 9

2 Introduksjon Windows server 2008 side 2 av Innledning I denne leksjonen skal vi få en oversikt over hva er og hvilke krav den har til datautstyret den skal installeres på. Faget Windows for systemansvarlig er beskrevet relativt grundig i et eget notat som tar for seg fagets innhold, laboratorieopplegg og det obligatoriske praktiske seminaret. Se oppstartssiden for faget for en link til denne fagpresentasjonen. Dette er et utpreget praktisk fag og det er det praktiske som står i sentrum. Med teorien i leksjonene og i læreboka vil en få et godt teoretisk grunnlag, men en vil oppdage at det er ved å egen prøving og feiling ved løsning av de praktiske oppgave at en virkelig føler at en lærer noe Grunnlag for faget generell drift Det vil være en fordel om en har tilsvarende grunnlag som en får ved å ta kurset LV460D Drift av lokalnettverk. For de som ikke har gjennomført dette faget finnes det en beskrivelse av på fagsiden for faget: Vi kan trekke frem følgende punkter som er spesielt sentrale i forhold dette faget: Ethernet Ethernet er verdens desidert viktigste og mest utbredte nettverksstandard % av lokalnettverkene i verden bruker Ethernet-standarden. Når vi sier at Ethernet er en nettverksstandard, mener vi at den danner grunnlaget for kommunikasjon i nettverket. Vi bruker gjerne å si at den ligger under nettverksoperativsystemet. Dette betyr at det må være både en nettverksstandard og et nettverksoperativsystem. Tradisjonelt kjører Ethernet på et delt nettverk. Det vil si at alt som sendes ut på en del av nettverket (segment) blir sendt til alle nodene. I det siste har det blitt mer vanlig å kjøre med svitsjede nettverk. Da vil kun de involverte partene i kommunikasjonen være i befatning med det som sendes. Det er mange artikler på Internett som tar for seg Ethernet. Det finnes en Quick reference guide til Ethernet på URL (10 avsnitt på hver sin html-side). Gaskin tar for seg forskjellige nettverksstandarder på side Kabling Praktisk oppsett av nettverk medfører nødvendigvis kabling, og for å kunne kable (eller spesifisere kabling) riktig må en ha kunnskaper om de forskjellige kabeltypene og standardene. Dette ble gjennomgått i faget Drift av lokalnettverk, og læreboka med samme navn har en oppdatert gjennomgang av dette. Gaskin presenterer strukturering av kabling på side

3 Introduksjon Windows server 2008 side 3 av 9 TCP/IP (og SPX/IPX) TCP/IP er en nettverksmodell som en som systemansvarlige er nødt til å ha kjennskap til. Hele Internett baserer seg på denne standarden, og Windows NT kjører utelukkende på TCP/IP. Når det gjelder Novell innfører de TCP/IP som standard for NetWare 5. Tidligere kjørte NetWare (til og med versjon 4) på Novells egen kommunikasjonsmodell SPX/IPX (Sequencec Packet Echange/Internetwork Packet Exchange). I NetWare 5 er TCP/IP standard. Det er imidlertid fremdeles mulig å kjøre IPX dersom det er ønskelig. I dette faget kommer vi ikke til å gå i detaljer på verken TCP/IP eller SPX/IPX. Dette er ikke et datakommunikasjonsfag. De som vil ha mer kunnskaper om dette bør ta faget Internetteknologi. Planlegging og administrasjon En viktig del av systemansvarliges jobb er planlegging og administrasjon av nettverket. Dette er hovedtema for Drift av lokalnettverk, og vi ser derfor ikke på drift og administrasjon overordnet i noen særlig grad her. Det forutsettes at deltakerne har generelle kunnskaper om brukere og filer, samt at disse koples sammen med et sett av rettigheter. Det å sette disse rettighetene er definitivt innenfor dette fagets oppgaver. Gaskin ser for en stor del på slike tekniske emner her, og presenterer også en del generelle teorier rundt brukeradministrasjon Installere harddisker IDE enheter En standard for harddisk og CD-rom som kan benyttes i de fleste PC'er da hovedkortet i de fleste tilfelle er utstyrt med 2 IDE-kontakter som hver kan ha 2 harddisker/cd-rom'er tilkoblet. Hvis det kobles til 2 enheter på en IDE-kontakt må den ene harddisken/cd-rom'en være master og den andre slave. Dette settes med "jumpere" på enhetene. IDE-hardisker bør vanligvis ikke benyttes i servere på grunn av hastighet og driftssikkerhet, men de fungerer meget bra på en arbeidsstasjon SCSI kort og enheter SCSI er en forkortelse for Small Computer Standard Interface. En standard som kun krever et "host-adapter" i datamaskinen og som det kan kobles til opptil 15 enheter alt etter hvor ny SCSI-standarden er. Egner seg meget godt for harddisker i en server og da pga høy ytelse/stabilitet og fleksibilitet.

4 Introduksjon Windows server 2008 side 4 av Krav til kapasitet på utstyr Krav til CPU, RAM og harddisk som Microsoft selv har satt Skjerm / skjermkort 15 " med VGA eller bedre. Ikke bruk for mye penger på skjermen, da en som oftest vil sitte på sitt kontor å drifte serveren. Hvis en har flere servere på samme serverrom vil det være lurt å kjøpe en skjerm- og tastatur-switch. En trenger da kun en skjerm og tastatur da en kan velge mellom de forskjellige serverene med switchen Andre enheter CD-ROM, diskettstasjon: For installasjon av ny programvare Tape-enhet: For sikkerhetskopi (backup) Ikke installer CD-ROM-brenner på serveren, da den vil ta for mye ressurser.

5 Introduksjon Windows server 2008 side 5 av Hva er? har en del nye roller og funksjoner som tidligere windows-server versjoner ikke har hatt og disse vi vil se nærmere på i andre leksjoner.la oss nå få ett lite innblikk i hvilke funksjoner og roller dette er og hva som er hovedfunksjonen til disse: Nye funksjoner/roller : ServerCore Remote App. Hyper-V Virtualisering. BitLocker Drive Encryption. Internet Information Server (IIS7) Read-Only Domain Controller (RODC). PowerShell-verktøy for scripting av administrasjonsoppgaver. Forbedret funksjonalitet : Forbedret Server Manager. Forbedret SharePoint-løsning. Forbedret Brannmur-funksjonalitet. Forbedret Sikkerhetsstruktur-løsning (NAP). Nærmere beskrivelse av disse forbedringen kommer i neste leksjon Historikk For vanlige PC er har Microsoft hatt denne utviklingen for sitt operativsystem: MS-DOS: 1981 for IBM (PC-DOS) Windows 1.0: 1985 Første med grafisk grensesnitt Windows 2.0: 1987 Windows 3.0: 1990 Windows 3.11: Nettverksstøtte Windows 95: bits Windows 98: 1998 Active Desktop Windows XP: 2001 Windows Vista: 2007

6 Introduksjon Windows server 2008 side 6 av 9 Operativsystem for arbeidsstasjoner og tjenere har hatt denne utviklingen: Windows NT 3.5: Grensesnitt som Windows 3.1 Windows NT 4.0: Grensesnitt som Windows 95. En suksess Windows 2000 Professional (arbeidsstasjon) Windows 2000 Standard Server Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Datacenter Server Windows 2000 Consumer Windows XP professional (arbeidsstasjon): 2001 Windows Server 2003: 2003 Windows Vista: 2007 : Oversikt over de forskjellige versjonene av Windows 2008 Versjon Standard u. Hyper V Standard m. Hyper V Enterprise u. Hyper V Enterprise m. Hyper V Datacenter Pris (kr) x-bit. Ant. CPU støtte Ram- støtte 1200 $ 32 / GB(x32) 32GB(x64) 999 $ GB(x32) 32GB(x64) 3900 $ 32 / GB(x32) 2TB(x64) 4000 $ GB(x32) 2TB(x64) 3000 $ 64 32(x32) 64(x64) 64GB(x32) 2TB(x64) Windows Webserver $ 32 / GB(x32) 32GB(x64) Itanium-Based Nærmere beskrivelse kommer i neste leksjon $ GB

7 Introduksjon Windows server 2008 side 7 av 9 Vi skal i denne delen ta for oss en del begreper: Installasjon Her er noen punkter om hva en må ta beslutning om ved installasjon av en server: Lisensiering Per Device or Per User: Passer best når en bruker benytter flere servere, da det er brukeren eller enheten som har lisensen. Per Server: Antall samtidige brukere på en server Filsystem FAT: Dårlig sikkerhet, lett tilgjengelig NTFS (NT File System): God sikkerhet Gjennomgås mer detaljert i senere leksjoner. Protokoller NetBEUI: For små nettverk. Ikke rutbar TCP/IP: Mest vanlig. Må settes opp med IP-nummer, gateway og DNS NWLink: IPX/SPX-kompatible for kommunikasjon med NetWare-tjenere Roller Bruk av roller for en server var en av de store nyhetene i Windows Server Windows Server 2008 flere roller og her er en liste over noen av rollene: File server Print server Application server Mail server Terminal server Remote access/vpn server Domain controller DNS server DHCP server ServerCore Hyper-V Virtualisering. Internet Information Server (IIS7) Read-Only Domain Controller (RODC).

8 Introduksjon Windows server 2008 side 8 av 9 Servertype Domain controller: Inneholder brukerdatabasen og tar seg av innloggingen av brukere til nettverket (domenet) Member server: Tilhører et domene. Kan benyttes til roller som filserver, applikasjonserver, databaseserver, webserver, brannvegg og terminalserver. Men den kan ikke benyttes som en domenekontroller. Standalone server: Hører ikke til et domene, men en arbeidsgruppe. Må ha egen sikkerhet og kan ikke benytte fordelene fra Active Directory Active Directory Active Directory er en katalogtjeneste/ressursdatabase som også Windows 2000 server har. Den har den samme hierarkiske prinsippet som NDS i NetWare. Windows NT hadde en såkalt flat domenestruktur og dermed var det vanskelig å få en god sikkerhet i et Windows NT nettverk. Med Active Directory sin trestruktur er det mye enklere å få oversikt over alle ressursene og å administrere nettverket. Active Directory blir gjennomgått mer detaljert i et senere leksjon, men her gjennomgår vi en del begreper når det gjelder oppbyggingen av Active Directory. Active Directory må installeres som en egen tjeneste (service) på serveren som skal være domenekontroleren og den grunnleggende oppbyggingen av den bør planlegges nøye da den kan være vanskelig å endre. Begreper i Active Directory Objekt: En bruker, skriver, datamaskin eller en annen ressurs Egenskap (Attributt) Brukernavn, etternavn etc. (Del-beskrivelser som forteller noe om objektet) Klasse Beskrivelse hva objektet skal inneholde. Når for eksempel en bruker opprettes får den satt av plass til de egenskapene den skal ha. Objektklasse Brukere og grupper er eksempler Domene Navn på en samling av arbeidsstasjoner og tjenermaskiner. Kan kun inneholde W2K arbeidsstasjoner og tjenermaskiner Trust Hvilke domener som skal stole på hverandre

9 Introduksjon Windows server 2008 side 9 av 9 Container: Et hjelpeobjekt fot å holde struktur på Active Directory. Benyttes for å gruppere ressurser. Kan innholde en annen container og danne en trestruktur. Sammenligning: Mappe: Organiserer filer og andre mapper. Container: Organiserer AD-objekter og andre containere OU:Organisational Unit. Er en objekttype som igjen kan inneholde disse objekter: Brukere, Grupper, Datamaskiner, Skrivere, Applikasjoner, Sikkerhets-policies, Fil- share, andre OU-objekter Trær En samling av objekter med flere containerobjekter. Flere OU-objekter danner grener som det igjen henger andre objekter på. Et objekt som ikke kan inneholde andre objekter kalles bladobjekter. Et tre kan også være et tre av flere domener (domenetre) Skog Vi utvider altså videre fra rot, gren og tre til skog. Kan være vanskelig å se forskjell på et tre og en skog En skog er en samling av to eller flere trær med felles oppsett men med forskjellige røtter Oppsummering Hensikten med denne leksjonen er å gi en oversikt over nyheter i og over en del ting som en har behov for når en skal installere på en datamaskin. Dette gjelder: o Krav til maskinvare o Hvilke versjoner som finnes av o Roller o Servertyper (domenekontroller, memberserver..) o Grunnleggene forståelse av Active Directory I tillegg skal en også ha fått en oversikt over fagets innhold ved å lese fagpresentasjonen som det er en link til på hovedsiden for faget. I neste leksjon vil vi gjennomgå en installasjon av en, men her blir det også en del grunnleggende teori før vi starter med selve installasjonen.

1. Installasjon av Windows server 2003

1. Installasjon av Windows server 2003 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av Windows server 2003 Jostein Lund 10.09.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige

Detaljer

1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet

1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet 1. Tilkoblingskabel for TP-Ethernet Figur 1: Kabling 1 2. Prinsippskisse over et lite lokalnett Figur 2: Prinsippskisse over et lokalnett Arbeidsstasjoner 3.Hva menes med standardoppsett og originaloppsett?

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: Onsdag 11. mai 2005 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av lokalnettverk IT-kurs

Detaljer

Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev

Takk... Grimstad, 23. juni 2012 Sigurd M. Assev Forord Da Drift av lokalnettverk kom ut i første utgave i 1997, var lokale nettverk noe nytt og uprøvd for mange bedrifter og organisasjoner. Det var et stort behov for en norsk lærebok som tok for seg

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory

Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory IMT4161 Information Security and Security Architecture Autumn Term 2004 MSc in Information Security Aksesskontroll og sikkerhet i Active Directory Håvard Hasli, haa_hasl@hig.no Vidar Grønland, vid_groe@hig.no

Detaljer

Virtuelle Tjenere (VMware) Introduksjon

Virtuelle Tjenere (VMware) Introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Virtuelle tjenere (VMware vsphere) - introduksjon Tor Ivar Melling 10.01.2015 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1034 Virtuelle tjenere

Detaljer

1. Installasjon av ISA 2004

1. Installasjon av ISA 2004 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av ISA 2004 Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Installasjon av ISA 2004

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Torsdag 15. mai 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av

Detaljer

Innhold. 1 Operativsystemet Linux. Operativsystemet Linux. 1.1 Hva er Linux?

Innhold. 1 Operativsystemet Linux. Operativsystemet Linux. 1.1 Hva er Linux? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Geir Maribu 2.9.2014 Lærestoffet er utviklet for faget «IINI2008 Operativsystemer med Linux» Resymé: I denne leksjonen gis det en kort omtale

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows

1. Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Innføring i overvåkning og sikkerhet i Windows Stein Meisingseth 12.7.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO477D Overvåkning og sikkerheti

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon."

for organisasjonens medlemmer eller andre med spesiell autorisasjon. Innledning "Intranett er et bedriftsinternt nettverk basert på TCP/IP-protokollen. Nettverket tar i bruk åpne Internett-standarder og -applikasjoner. Nettverket er normalt bare åpent for organisasjonens

Detaljer

Innhold. Virtualisering

Innhold. Virtualisering Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Helge Hafting 23.1.2015 Lærestoffet er utviklet for faget «IINI3008 Linux systemdrift» Resymé: I denne leksjonen ser vi på virtualisering

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer