MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Haraldsen, Guro Fosse (A) Stenseide, Roald (FRP) Fosse, Rosalind (FRP) Aakvaag, Bjørn Arne (FRP) Schjelderup, Cathrine E (H) Nilssen, Jan Arthur (H) Hellesøy, Aslaug (KRF) Sørland, Even Oleson (R) Sylta, Lene Fløysand (SP) Oen, Aud Karin (SV) Beckham, Christopher Ray (A) Lien, Åshild Eikefet (A) Andersen, Johan Alv (H) FORFALL Robberstad, Hans Otto (A) Johnson, Jan (A) Femoen, Dan Stian (H) DESSUTAN MØTTE Opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder Inntaksleiar Nils Skavhellen Utviklingssjef/stedfortredar Regional utvikling Matti Torgersen Utvalssekretær Øydis Rydland Ziem MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjend utan merknader GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend med følgjande merknader: 1

2 Melding 35/11 vert lagt fram i sin heilheit på neste møte (manglar ei side). Melding 38/11 vert teke opp som sak. GODKJENNING AV MØTEBOKA Møteboka vart godkjent utan merknader. YMSE Rektor v/manger Folkehøgskule Geir Rydland orienterte Opplærings- og helseutvalet om verksemda ved skulen og viste rundt på skuleområet. Rektor v/nordahl Grieg videregående skole Lin Holvik og assisterande rektor Lise Holsen orienterte om verksemda ved Nordahl Grieg videregående skole. Inntaksleiar Nils Skavhellen informerte om bakgrunnen for forslag til innstilling vedk. Prognoseinntaket 2011/2012 endring av tilbodsstruktur (sak 22/11). Yrkesopplæringsnemnda tok del i møtet under orienteringa. OPEN TIME Cathrine E. Schjelderup sette fram følgjande oversendingsforslag: Mindreårige asylsøkjarar som har fått endeleg avslag på asylsøknaden blir ofte sendt ut av landet først når dei er fylt 18 år. Korleis kan Hordaland Fylkeskommune følgja opp desse ungdomane? Kva moglegheiter føreligg til å gi kompetansebevis for den kompetansen ungdomane faktisk oppnår? Ønskjer skriftleg svar. Forslaget vart oversend administrasjonen. Christopher Beckham sette fram følgjande oversendingsforslag: Administrasjonen utreder korleis Vg3 kan bli eit reelt alternativ til ordinær læretid Forslaget vart oversend administrasjonen. Aslaug Hellesøy sette fram følgjande oversendingsforslag: Opplærings- og helseutvalet bed om felles retningsliner og praksis for vidaregåande opplæring når det gjeld korleis ein stiller seg til frivillege lag, organisasjoner og ungdomsparti som ønskjer/bed å om å få koma til skulen og informere. Forslaget vart oversend administrasjonen. 2

3 MELDINGAR Periode: 06. april mai 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 33/ Korleis auka talet på lærlingar i offentleg sektor? 34/ Vedtak - Hop videregående skole AS - Godkjenning etter privatskoleloven 35/ Navn på videregående skole på Nygårdstangen, oversendelse av initiativ i Bergen bystyret ifm interpellasjon - videreføring av navnet Tanks videregående skole 36/ Om ny ordning til privatisteksamen for elevar med anna morsmål 37/ Kartlegging av internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland i / Deloitte-rapport om skulehelsetenesta drøfting Vedtak: Melding 38/11 vert lagt fram som sak til neste møte i OPHE. 3

4 SAKNR. 22/11 PROGNOSEINNTAKET 2011/2012 JUSTERING AV TILBODSSTRUKTUR Rosalind Fosse sette fram følgjande forslag til nytt pkt. 3 på vegner av FRP/H/KRF: Viser til saksframstillinga som seier at elevauken for 2012 vil koste omlag 19. mill. Opplærings- og helseutvalet ber om at elevauken blir fullfinansiert. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling til pkt. 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Fosse sitt forslag til nytt pkt. 3 vart samrøystes vedteke. 1 Fylkesutvalet tek til orientering at prognoseinntaket justert for normalt fråfall og avgang til private skolar syner at det vil verte om lag 200 fleire elevar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland. 2 Fylkesutvalet vedtek at tilbodsstrukturen ved dei vidaregåande skolane vert endra i tråd med søkjarmønsteret til dei ulike tilboda slik tabellene syner. 3 Viser til saksframstillinga som seier at elevauken for 2012 vil koste omlag 19. mill. Opplærings- og helseutvalet ber om at elevauken blir fullfinansiert. Oppretting hausten 2011 Års- Elevar Program steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn 12 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 660 Etne vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 652 Fitjar vgs 15 HS Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 652 Fitjar vgs 4 RM Vg1 RMRMF1HT- 1 Arbeidstrening 653 Rogne vgs 27 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 632 Voss vgs 27 ST Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering 615 Øystese gym 4 Vg1 Arbeidstrening 646 Os vgs 27 ST Vg1 STUSP1---- Studiespesialisering 626 Sandsli vgs 13 ID Vg1 IDRET1---- Idrettsfag 658 Stend vgs 4 Vg1 Arbeidstrening 658 Stend vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 663 Nordahl Grieg vgs 4 Vg1 Kvardagslivtrening 638 Åsane vgs 12 DH Vg3 DHKJD3F--- Kjole- og drakt 639 Årstad vgs 8 DH Vg1 Tilrettelagt DH 639 Årstad vgs 4 Vg1 Arbeidstrening 639 Årstad vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 643 Askøy vgs 15 BA Vg1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 643 Askøy vgs 15 MK Vg1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 636 Laksevåg videregående skole 4 Vg1 Arbeidstrening 636 Laksevåg videregående skole 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 645 Sotra vgs 15 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 656 Lønborg vgs 8 HS Vg1 HSHSF1HT-1 Tilrettelagt HS 656 Lønborg vgs 15 SS Vg1 SSSSA1---- Service og samferdsel 617 Tertnes vgs 293 Oppretting hausten

5 Nedlegging hausten 2011 Års- Elevar Program Steg Kode Kurs Org.sted Skolenamn -12 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 660 Etne vgs -15 ID Vg1 IDRET1---- Idrettsfag 660 Etne vgs -15 DH Vg1 DHDHV1---- Design og Håndverk 652 Fitjar vgs -12 DH Vg2 DHIUD2---- Interiør- og utstillingsdesign 652 Fitjar vgs -12 RM Vg1 RMRMF1---- Restaurant- og matfag 652 Fitjar vgs -14 TP Vg1 TPTIP1---- Teknikk og industriell produksjon 631 Rubbestadnes vgs -12 BA Vg2 BAKEM2---- Klima-/enegi/miljøtekn 665 Stord vgs -12 MK Vg3 MKMED3---- Medier og kommunikasjon 665 Stord vgs -8 TP Vg1 TPTIP1HTH1 Tilrettelagt TIP 665 Stord vgs -14 RM Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 630 Kvinnherad v.g. skule -27 ST Vg3 PBPBY3---- Allmenne fag Påbygg 630 Kvinnherad v.g. skule -15 HS Vg2 HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfaget 630 Kvinnherad v.g. skule -12 HS Vg1 HSHSF1---- Helse- og sosialfag 648 Austevoll vgs -12 AO Vg1 AOLOV0J--- Forbr. Kurs for min. språkl. 628 Odda vgs -12 HS Vg2 HSHEA2---- Helsefagarbeidar 628 Odda vgs -6 NA Vg2 NALGA2---- Landbruk og gartnerinæring 657 Hjeltnes vgs -12 BA Vg1 BATAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 635 Norheimsund vgs -15 EL Vg1 ELEL1---- Elektrofag 635 Norheimsund vgs -12 MK Vg1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 650 Voss Husflidskule -15 SS Vg2 SSISF2---- IKT-servicefag 632 Voss vgs -15 HS Vg2 HSHES2---- Helseservicefaget 663 Nordahl Grieg vgs -12 BA Vg1 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 639 Årstad vgs -24 BA Vg2 BAOFT2---- Overflateteknikk 639 Årstad vgs -30 DH Vg1 DHDHV1---- Design og Håndverk 639 Årstad vgs -15 EL Vg1 ELELE1---- Elektrofag 639 Årstad vgs -12 RM Vg2 RMKOS2---- Kokk- og servitørfag 639 Årstad vgs -8 DH Vg1 RMRMF1HT- 1 Tilrettelagt RM 639 Årstad vgs -15 DH Vg1 DHDHV1---- Design og Håndverk 661 Olsvikåsen vgs -15 DH Vg2 DHIUD2---- Interiør- og utstillingsdesign 617 Tertnes vgs -12 BA Vg2 BABYG2---- Byggteknikk 641 Austrheim vgs -422 Nedlegging hausten Endring hausten /11 FORSØK MED TOPPKLASSAR I REALFAG Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart vedteke mot 2 røyster (SV, R) Det vert oppretta forsøk med auka realfagssatsing skuleåret 2011/ 2012 på 3 skular Sotra vidaregåande skule, Laksevåg videregåaende skole og Knarvik vidaregåande skule. Tilbodet er finansiert av ekstraløyving til opplæringssektoren som fylkestinget vedtok i desember Protokollmerknad frå Aud Karin Oen: 5

6 SV viser til krav om legalitetskontroll som no er til vurdering i Kunnskapsdepartementet, og det er ikkje aktuelt å støtte slike toppklassar før legaliteten er avklåra. Dette sjølv om det i innstillinga ikkje er brukt ordet toppklasse, og det ser ut som dette forsøket i all hovudsak er vidareføring av eksisterande tilbod innan opplæringslova. 24/11 REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSEARBEIDET I HORDALAND - ENDELEG PLANPROGRAM Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. Fylkesutvalet i Hordaland vedtar planprogram for regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland. 25/11 FORDELING AV MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEIDET I 2011 Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøsytes vedteke. Fylkesutvalet tilrår fordeling av midlane slik det går fram av saka Inger Øvsthus Tønder Roald Stenseide Øydis Rydland Ziem opplæringsdirektør utvalsleiar utvalssekretær 6

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget

SAKSDOKUMENTER. Fylkesutvalget SAKSDOKUMENTER Fylkesutvalget Dato: 07.05.2013 kl. 12:00 Sted: Arkivsak: 201300052 Saksliste 136/13 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 30.04.2013 137/13 Fylkesrådmannens orientering 138/13

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer