Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!"

Transkript

1 AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de involve yngre spille ved å sette dem sammen med eldre. 1. Den første store forskjellen mellom CLUEDO for to spille / lag og klassisk CLUEDO klargjøringen. (Se side 2 for klargjøring for klassisk spill.) Gjennomfør trinn 1 og 2 av klargjøringen som vanlig. I trinn 3 bland du resten av de svarte CLUEDO-kortene som vanlig. Men dett, før du del dem ut til spillne/lagene, tar du de øvste fire svarte CLUEDO-kortene fra bunken og legg dem med forsiden ned i en rad ved siden av brettet. Gjennomfør trinn 4 av klargjøringen som vanlig. Men hopp ov trinn 5: Du kan aldri bruke de røde bonuskortene i et spill for to spille eelll l lag. le laag. g ell SL SP DE 2. Den andre store forskjellen i CLUEDO for to spille / lag hva du gjør når ingen svar på spørsmålet ditt. (Se side 4 for spørsmål i klassisk spill.) Still spørsmål som normalt. Den andre spillen / det andre laget må alltid prøve å svare. Men hvis den andre spillen / det andre laget ikke kan svare, må du se på ett av de fire kortene ved siden av brettet uten at andre kikk. Når du har krysset av kortet på SPORARKET, må du legge det tilbake på nøyaktig samme sted ved siden av brettet. Hv gang det andre laget / den andre spillen ikke kan svare på spørsmålet ditt, s du på et annet av de fire kortene ved side side si denn av av bbrettet rett re etttttet eett uuten at andre kikk. (Du må siden huusk ske ke pl pplassingen las la asse s huske til dem du allede har sett!) ha seetttt!!)) har Hasbro. Med enett. Produst av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH. Representes av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. Hasbro Nordic Consum Svices: Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup Allt an Alt anne n t r n nøy øyyak a ti t g so om i kl k asssi sisk sk CLUED LU UED DO O!!

2 ALDER 2 6 SPILLERE Spillveiledning SLIK SPILLER DERE LARS LAVENDEL VIGDIS HVITVEIS RAGNHILD ROSE Det klassiske mystiespillet BIRGER BREGNE MONS MULTE BARBRO BLÅKLOKKE Innhold hskapshus

3 Les hele denne saksmappen høyt for alle spillne før de start. SAKSMAPPE I kveld ble Magne Mørk funnet myrdet i hskapshuset sitt. Politiet fant seks mistenkte og seks våpen i de ni rommene i hskapshuset, men greide ikke å løse saken. Så, nå det opp til deg å løse mordgåten! For å vinne spillet må du finne ut tre ting om mordet: 1. Hvem gjorde det? 2. Med hvilket våpen? 3. Og hvor? HVEM? H de mistenkte. Én av disse seks mistenkte morden. Du må finne ut hvem. Lars Lavendel Vigdis Hvitveis Ragnhild Rose Birg Bregne Mons Multe Barbro Blåklokke HVA? Undsøk våpnene. Ett av disse mordvåpenet. Du må finne ut hvilket. Tau Dolk Skiftenøkkel Pistol Lysestake Blyrør HVOR? Ta en titt på rommene. Ett av disse rommene åstedet for mordet. Du må finne ut hvilket. Gårdsplassen Spillommet Arbeidsværelset Spisestuen Garasjen Dagligstuen Kjøkkenet Soveværelset Badet De har nå lest saksmappen og skal velge én spill som klargjør spillet ved å følge trinnene på motstående side.

4 KLARGJØRING Hv spill får noen kort. Hold kortene dine hemmelig! De har ikke noe med mordet å gjøre. 1 Plass alle de seks eks ks våpenbrikkene og de sse seks rett re t eett psonbrikkene midt ppåå bbrettet ks (selv om det færre enn seks spille). Hv spill velg en pson ffr fra ra listen ov mistenkte og spill denne psonen. Du bruk brikken med samme farge som psonen til å flytte p rundt i hskapshuset. Disse tre kortene har noe med mordet å gjøre. For å vinne må du finne ut hvilke kort det! Gi hv spill et SPORARK og en penn (ikke inkludt) Hysj! Hold alltid SPORARKET ditt hemmelig! Hv spill må, uten å la andre se, krysse av de svarte CLUEDO-kortene de har fått, og eventuelle ovflødige kort som ligg med forsiden opp på bordet. Kortene dine ikke i konvolutten, så de ikke involvt i mordet! I løpet av spillet får du se andre spilles kort ett om gangen. Hv gang du får se et kort, kryss du det av på SPORARKET. Det ikke i konvolutten, så det ikke involvt i mordet. 4 2 Sort alle de svarte CLUEDO-kortene i bunk med våpen, mistenkte og rom. Bland hv bunke for seg, og legg dem med forsiden ned på bordet. Uten å kikke tar du det øvste kortet fra hv bunke og skyv kortene inn i den gule mordkonvolutten. Dette den mistenkte, våpenet og rommet som involvt i mordet! Legg mordkonvolutten ved siden av brettet. 3 Samle resten av de svarte CLUEDOkortene, og bland dem. Del dem ut med forsiden ned til spillne slik at alle har samme antall kort. Hysj! Alle må holde kortene sine hemmelig. Hvis kortene ikke kan fordeles helt likt mellom spillne, legg du de to ell tre kortene som til ovs, med forsiden opp ved siden av brettet. Bland de røde bonuskortene, og legg dem ved siden av brettet. De gir bonustrekk mens de spill. Ell, hvis de vil spille det opprinnelige CLUEDO, legg du dem tilbake i esken. 5 Nå de nesten klare til å starte. Bare se på neste side for å finne ut hvordan de skal spille.

5 Ta det rolig! CLUEDO faktisk enkelt å spille! Men, hvis de ikke har spilt det på en stund, bør du lese punktet om spillets grunntrekk nedenfor høyt for alle spillne. SPILLETS GRUNNTREKK Løs mordgåten! For å vinne må du være den første spillen som finn ut hvilken mistenkt, hvilket våpen og hvilket rom som på kortene i mordkonvolutten. 1.. Beste 1 esteem hv es hvem em m som o sska kaal begy begy be g nn nnee Alle spillne kast tningene. Den som får høyest tall, begynn, og spillet fortsett dett mot venstre. 2.. Nårr det di 2 d n tu ur,r flytttt du og o gåårr inn nn i et rro om Kast tningene, og flytt psonbrikken dette antallet felt rundt på brettet. (Ell, hvis en annen spill har flyttet brikken din siden siste tur, kan du velge å være d du, og stille et spørsmål uten å flytte.) Du kan flytte loddrett og vannrett og fremov og bakov i korridoren, men du kan ikke flytte på skrå. Prøv alltid å komme deg inn i et rom (i begynnelsen alle rom ok). Du treng ikke et nøyaktig tningkast for å gå inn i et rom. Hvis tningkastet ville brakt deg forbi rommet, avslutt du trekket ditt for tidlig og stopp i rommet. Duu Moons D n Muullte te. Duu fåårr t ni nniiing n kkaastt ti oogg fly tt ng tt e fra ra sppilille spil lo le romm mmett ti till so s veevæ være rels re l et soom m vist. isst. For la Fo avt vt t ni ningka ng gka kast st til il å gå in inn i e ett rom om? Sa Satss på et et rød ødt bo bonu nusk ko orrt! t! Hvis tningkastet for lavt, må du være i korridoren und denne turen. Målet å lande på et rødt bonusfelt i stedet! Du treng ikke et nøyaktig tningkast for å stoppe på et bonusfelt. Når du land d, trekk du det øvste røde bonuskortet og følg instruksjonene. Når du har brukt kortet, legg du det i kastebunken. Hvis du ikke bruk det røde bonuskortet (ell ikke vil ha et), flytt du bare brikken mot det neste rommet du vil gå inn i.

6 3 Sti 3. tilllll derette ett et te eett CLUED LUED LU EDOO ssp Opør ø sm smååll, og g få et et sva varr Hvis du har gått inn i et rom, må du stoppe og stille et CLUEDO-spørsmål om én mistenkt, ett våpen og rommet du nettopp har gått inn i. Hvis du for eksempel nettopp har gått inn i garasjen, kan du stille dette spørsmålet: "Var det Ragnhild Rose med tauet i garasjen?" Tips! Prøv å stille spørsmål om mistenkte, våpen og rom du ikke har krysset av på SPORARKET. Ta med deg den mistenktes psonbrikke og våpenbrikken som du spør om, inn i rommet. Spillen til venstre for deg forsøk å besvare spørsmålet ditt først. Hvis spillen har ett ell fle av kortene du spurte om, må hun ell han vise ett av dem til deg. Spillen skal aldri vise deg m enn ett kort! Hvis spillen ikke har noen av kortene du spurte om, må hun ell han si: "Jeg kan ikke svare," og spørsmålet går vide til neste spill og så vide til du blitt vist ett kort. Duu Ba D Barb rrbbro ro Blåkl lååkl klok okke ok ke. D ke Duu tar ar med ed deg eg Ra Raggnnhhiild Ragn ld Rossee og ta Ro t ue uett in inn nn i gaara rasjjen en og sttilllleer spør spør sp ø sm smål ålet et : et "VVaarr det Ragn Raggnnhhiild Ra ildd Roosse med e taauet ueet i gara gara ga rasjen rasj sjjenn?" Hv H va om om ing ngen n kan n visse m me eg et korrt?? Først må du ta på deg pokfjeset! Hvis du ikke bløffet og spurte om et av dine egne kort, har du funnet ut hvilke kort som i konvolutten! 4. Avslutt turen din med å krysse av på SPORARKET Kryss av kortet du blitt vist, på SPORARKET. Det ikke i konvolutten, så det ikke involvt i mordet! La pson- og våpenbrikkene som du flyttet, være d de. Hvis psonbrikken du flyttet, tilhør en annen spill, kan hun ell han stille et spørsmål und sin neste tur uten å flytte. Så turen ov. Uansett hvem som svarte på spørsmålet, fortsett spillen til venstre for deg. En annen spill vis deg et kort. Det Ragnhild Rose. Du kryss av Ragnhild Rose på SPORARKET. Når du har krysset av alles kort på sporarket ditt, ER DU KLAR TIL Å LØSE MORDGÅTEN. Bla om for å se hvordan du vinn.

7 SLIK VINNER DU Kom me Ko m d een n ank nkla laag gee Når du har stilt nok spørsmål til å utelukke alle unntatt tre av kortene på SPORARKET (én mistenkt, ett våpen og ett rom), du klar til å løse mordgåten! Jeg Bregne, ag ankl Birg øret som brukte blyr tuen! i spises Du må komme deg til midten av brettet før du kan komme med en anklage. Når du kommet dit, fremfør du anklagen din høyt: Jeg anklag Birg Bregne, som brukte blyrøret i spisestuen!". Så kontroll du kortene i konvolutten uten at andre s. Haadd H d ed du u reettt?? JA, ALLE DE TRE KORTENE VAR RIKTIGE! D vinne Du innne!r! Gra ratu atu tule lee re! Du haar lløøsstt mor ordg rdggååtten en. VViis is fr frem em koorrte rte tenee i kkon onvvooluutt on tten e til aallllllee.. NEI, NOE VAR FEIL! Ups! Up ss!! Du hhaaarr ggjjjoor ort eenn fei fei eil oogg ut utee av av spi pillllleett. Leegg gg kor o te t ne ne tililba lba bake ke i koonnvvoolu lutttten en uten teen å vi vise ssee dem fr de frem em.. Ikkke em k for orteellll ddee an andr ndr dre sppilillene rnne hv h illkkee kkoort rt du bboommet mm meett på!! Hold kortene dine skjult, og fortsett å svare på spørsmål fra andre spille. Ikke still fle spørsmål, og ikke fremsett fle anklag. Hvva om o allllee gj g ettte feeilil?? Hvis alle fremsett en feil anklage, forblir mordgåten uløst. Ta kortene ut av konvolutten, og se hvilken mistenkt som slapp unna!

8 LURE TREKK Flytte gjennom forbindelsesdør og hemmelige gang. Hvis du i et rom med en forbindelsesdør ell en hemmelig gang til et annet rom, kan du flytte inn i det andre rommet ved starten av turen uten å kaste tningene. Du kan ikke gå gjennom et rom ogg inn i et annet ell ut i korridoren und én enkelt tur. et spørsmål sppøørs rsmå måål når m nnåår du du går gåårr inn inn nn i et et rom. room. m. Du må alltid stoppe og stillee et Duu fly tttt fraa sp spis ises e tu es tuen en en og inn og nn i kjjøk ø keeneet og stop st top oppper.. Und nd neesste tur u kan du fly tttte ka te gj gjen ennom en noom de d n hemm he mm mel elige igge ga gang ngen ng gen en tiil ga gara rasj ra sjen enn. Heemm H m el elig ligg gan an g Å Spørre om egne kort Hvis Hvi vis du vil forvirre motstandne, kan du bblløff bløff ffe og spørre om noen av dine egne kort.

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på?

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på? Hva trenger du for å kunne delta? Du og motspilleren trenger begge en bunke hver bestående av 60 kort, en mynt til mynt og kron samt noen markører som vil merke av mengden skade som blir gjort på din Pokémon.

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren»

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. Trinn

Detaljer

Først ser vi på navnene på kubens sider

Først ser vi på navnene på kubens sider Først ser vi på navnene på kubens sider R står for Right - høyre side L står for left - venstre side U står for Up - øveste side D tår for Down - underste side F står for Front - fremste side B står for

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer