Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson Behandlingsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525"

Transkript

1 Clinical success in Endodontics Wilhelm J. Pertot Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson CBCT skiktröntgen i tre plan och dess använding inom tandvård Christina Lindh Oral Medicine Symposium Stephen Challacombe Morten Schiødt Instrumentation and root canal shaping Wilhelm J. Pertot «Erosive tooth wear from Diagnosis to Therapy» Adrian Lussi 1200 Lunsj og dentalutstilling «Conservative Approaches to Esthetic Dilemmas» Harald O. Heymann Behandlingsplanlegging Kjetil Reppen Hans R. Preus Hans Jacob Rønold Tor Egil Westberg Dag Ørstavik Nytt fra NIOM Hvorfor holder noen fyllinger lengre enn andre? Hilde Molvig Kopperud Simen E. Kopperud Frode Staxrud Work Smarter not harder Sven Simonson Relasjon mellom mennesker Marco Elsafadi! Registrering til landsmøtet vil i år kun være mulig online på Ta kontakt på tlf hvis PC/internett ikke er tilgjengelig. 26 Etterutdanning høst 2014

2 TOO-prosjektet hva er det? Ann Catrin Høyvik Maren Gry Lillehaug Agdal Jan-Are Kolset Johnsen Workshop I Kirurgisk oppdekking May-Helen Forsberg Else Harder «Hvor kommer helse fra om helsefremmende forskning» Geir Aril Espnes Posterpresentasjon Workshop II Kirurgisk oppdekking reprise Tandkrãmer på marknaden en expose Claes Goran Emilson Oral B / Proctor & Gamble Lunsjforedrag for studenter og årskandidater Marco Elsafadi Store kompositt fyllinger: Ekstremsport eller forsvarleg behandling? Torgils Lægreid Snus Liv Grøtvedt Karl Erik Lund Gunilla Andersson Tandvårdens möten med våldsutsatta patienter skyldigheter och möjligheter Anna G. Jinghede 1530 Utdeling av beste poster Utdeling av prist for beste stand Tannhelse og barnevern, samhandling til det beste for barnet Ragnhild Bjørknes Ingfrid Vaksdal Brattabø Morgenkaffe! Start dagen under landsmøtet med en hyggelig kaffekopp i utstillingen den første halvtimen hver dag før forelesningene starter. Kaffen er gratis og serveres inne i messeområdet. Etterutdanning høst

3 Foredrag fredag 17. oktober Clinical success in Endodontics This lecture will adress the different fundamental and clinical aspect that have an impact on the success of endodontic treatment (rubber dam, vision, knowledge of anatomy, access, role of bacteria and biofilm, irrigation, shaping, one visit vs multiple visit, apical shaping technique, filling techniques) Wilhelm J. Pertot (DCD, DEA, PhD) Privatpraktiserende tannlege innen endodonti, Paris og Beirut Fredag kl Søvnforstyrrelser Kort innføring i søvn og søvnregulering, og en oversikt over ulike søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Professor, dr.med, UiB Søvnapné hyppig sykdom med alvorlige konsekvenser: Tannlege i det tverrdisiplinære behandlingsteamet Obstruktiv søvnapné (OSA) rammer hver 6. voksne person i Norge og forårsaker helseplager hos både pasient og pårørende. OSA er også vist å medføre betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Foredraget beskriver definisjoner, diagnostikk, konsekvenser og behandlingsopsjoner av OSA. Tannlegens rolle i det tverrdisiplinære behandlingsteamet betones. Spesiell fokus legges på vitenskapelig evidens og kliniske aspekter ved behandling med apnéskinner. Sverre Lehmann Seksjonsoverlege,spesialist i indre- og lungemedisin, Haukeland universitetssykehus, Førsteamanuensis, UiB Anders Johansson Overtannlege, Haukeland universitetssykehus Professor, spesialist i oral protetikk og bittfysiologi, UiB Fredag kl Etterutdanning høst 2014

4 Instrumentation and root canal shaping This lecture will adress the strategy of root canal shaping and will then focus on new techniques using nickel titanium rotary instruments and the latest reciprocation techniques. Wilhelm J. Pertot (DCD, DEA, PhD) Privatpraktiserende tannlege innen endodonti, Paris og Beirut Fredag kl CBCT - skiktröntgen i tre plan och dess användning inom tandvård Föredraget kommer belysa avbildning av tänder och käkar med Cone Beam Computed Tomography (CBCT), hur apparaturen fungerar och dess användningsområde. Vilka diagnostiska vinster som finns att göra för olika kliniska tillstånd vid jämförelse med konventionella röntgenologiska metoder inom tandvården. Hur förhåller det sig med stråldoser vid jämförelse med annan radiologisk metod. Christina Lindh Professor, Malmø Høgskola Fredag kl Oral Medicine Symposium Common conditions of the mouth may include oral ulcers, white lesions and swellings, as well as symptoms of dry mouth. All these conditions may represent a number of different diseases and conditions which the dentist should be familiar with. The most important lesions and conditions which may be seen in private dental practice will be presented. Tools for easy diagnosis and handling of the cases will be presented, and signs of malignancy will be demonstrated. We will also provide a number of clinical cases for discussion. Stephen Challacombe Professor of Oral Medicine, Kings College London at Guys Hotel Morten Schiødt Senior Maxillofacial Consultant, DDS, Dr. odont, Department of Oral & Maxillofacial Surgery Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Fredag kl Etterutdanning høst

5 TOO prosjektet hva er det? Tannhelse hos torturofre Som tannhelsepersonell har mange uten å være klar over det, hatt pasienter i tannlegestolen som har opplevd tortur. Hvilket omfang er det snakk om, og hvordan kan vi identifisere dem? Hva vet vi om oral status hos denne gruppen? Hvilke erfaringer har de med tannbehandling? Er de redde, og evt. hvorfor? Hvilke utfordringer kan vi støte på, og hvordan møter vi best disse pasientene? Rettigheter og økonomi vil også bli belyst. Ann Catrin Høyvik Tannlege, PhD stipendiat, UiO Hvordan er TOO tilbudet bygget opp? Helsedirektoratet ga i 2009/2010 ut en rapport om hvordan personer utsatt for overgrep, tortur og/eller har odontofobi har problemer med å nyttiggjøre seg av det eksisterende tannhelsetilbudet på grunn av sosiale, økonomiske og/eller helsemessige årsaker. I etterkant av rapporten ble IS-1855 «TOO et til rettelagt tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi.» gitt ut som en bestilling om å bygge opp tannhelsetilbudet for denne gruppen. Foredraget tar sikte på å gi en oversikt over hvordan TOO-tilbudet er bygget opp, hva tannleger som overtar pasienter som er behandlet i TOO prosjektet må være oppmerksomme på, og hvordan lokale TOO-team kan bistå tannleger når de behandler pasienter definert innunder TOO-prosjektet. Maren Gry Lillehaug Agdal Tannlege, spesialisering i pedodonti, PhD, UiB «Odontofobi hos personer utsatt for overgrep» I lys av Helsedirektoratets satsning på tilrettelagt tannhelsetilbud til pasienter utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO) er det viktig med økt forståelse blant tannhelsepersonale hvordan erfaringer med overgrep henger sammen med angst for tannbehandling. Foredraget vil se på hvordan overgrepserfaringer kan påvirke pasienters angst og reaksjoner i behandlingssituasjonen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for behandlingstiltak. Jan-Are Kolset Johnsen Psykolog, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, Tromsø Fredag kl Etterutdanning høst 2014

6 Workshop i kirurgisk oppdekking En teoretisk presentasjon av de hygieniske prinsipper rundt kirurgisk oppdekking, samt praktisk gjennomgang av disse prinsippene med sterilt materiell og utstyr. May-Helen Forsberg Operasjonssykepleier, Klinikk for spesialbehandling, UiO Workshopen er rettet mot tannhelsepersonell med interesse for kirurgi, og går i reprise 2 ganger. Det vil være plass til 14 personer på hver workshop. Du kan reservere din plass når du melder deg på landsmøtet. Unngå å krysse for begge workshop. Plassreservasjonen gjelder frem til 10 minutter før workshopen starter. Etter dette vil det være mulig for andre som ikke har reservert plass til å delta. Else Harder Spesialsykepleier, kirurgisk avdeling, UiO Fredag kl workshop I kl workshop II «Hvor kommer helse fra om helsefremmende forskning» Foredraget tar for seg de store helseutfordringene globalt og hvorfor økt forskning på helsefremmende arbeid er nødvendig for å kunne hanskes med disse utfordringene. Foredraget gir innsyn i forskjellene på tenkning i sykdomsforebygging og helsefremming, og de teoretiske overbygninger. Hvordan dette omsettes i praktisk arbeid blir analysert. Geir Aril Espnes Professor, senterleder NTNU, Trondheim Fredag kl Posterdemonstrasjon Det vil være posterdemonstrasjon av masteroppgaver på NTFs Torg Fredag kl Etterutdanning høst

7 «Erosive tooth wear- from Diagnosis to Therapy» Dental ersion is the dissolution of the tooth by acids without involvment of mircroorganisms. Erosive tooth wear is becoming an increasingly important factor when considering the long term health of the dentition and there is some evidence that this condition is growing steadily. Adequate and timely preventive measures can only be initiated when diagnosis is made early and the risk factors are known and interactions between them are present. Recommendations for patients at risk for dental erosion will be discussed and cases reconstructed with composites and ceramics will be presented. Adrian Lussi Professor, dr.med dent, Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, Uniiversity of Bern Fredag kl Lunsjforedrag for studenter og årskandidater Foredragsholderen er opptatt av kraften som oppstår i relasjon mellom mennesker på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker? Lær deg å bli et bedre medmenneske, både på jobb og hjemme! Hvorfor er det så viktig «å ta vare på seg selv»? Marco Elsafadi Høvding/foredragsholder, Bergen Fredag kl Det er lett å tenke at ansvar ligger hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb og elever på skolen. Vi har det godt dersom vi føler oss nyttige og viktige i et felleskap. 32 Etterutdanning høst 2014

8 «Conservative Approaches to Esthetic Dilemmas» Esthetic success is defined by patient satisfaction. But how can you achieve optimal esthetics with minimal intervention? Are no-prep veneers the way to go? What tooth whitening procedures are best? How can you conservatively prevent and treat white spots? What about all-porcelain bonded bridges? This presentation will provide sensible answers to these and many other questions regarding the rapidly changing area of conservative esthetic dentistry. Hear a review of the latest whitening materials and techniques. Learn step-by-step clinical procedures for esthetic porcelain veneers that will last. Numerous products will be reviewed in the context of their clinical applications and in light of the latest clinical research. Harald O. Heymann Professor, University of North Carolina school of Dentistry, NC, USA Fredag kl Nytt fra NIOM Hvorfor holder noen fyllinger lenger enn andre? Materialvalg og -håndtering, adhesjon og prepareringsteknikk er faktorer som har betydning for fyllingenes levetid. Dette er forhold som vil bli belyst i denne sesjonen. Tannlegen har en rekke bondingprodukter å velge mellom, og det kommer stadig nye produkter. Det gis en oversikt over virkningsmekanismer, bruk av silanisering og nyheter på markedet. En viktig parameter for lang holdbarhet er god herding av fyllingsmaterialet. Hva skal til for å oppnå optimal herding og hvilke utslag vil for dårlig herding ha på materialegenskapene? Posteriore klasse II-fyllinger utsettes for høyt bitetrykk og mer krevende forhold enn andre fyllinger på grunn av vanskelig tilgjengelighet til de restaurerte flatene både for pasienten og tannlegen. Effekten av blant annet prepareringsteknikk på varigheten til klasse II-fyllinger vil diskuteres i tillegg til risikoen for at også nabotannen på sikt vil få behov for fyllingsterapi når en approksimal fylling har blitt lagt. Kan indirekte fyllinger være en løsning, og i så fall hvordan sementeres de best? Hilde Molvig Kopperud Laboratorieleder, NIOM Simen E. Kopperud Forsker, NIOM Frode Staxrud Gjesteforsker, universitetslektor, NIOM, UiO Fredag kl Etterutdanning høst

9 Behandlingsplanlegging Det vil bli presentert en rekke varierte kasus hvor deltakerne i et tverrfaglig panel vil diskutere ulike funn, diagnoser og behandlingsopplegg ut fra sitt faglige ståsted. I noen kasus vil det også bli vist hva som ble gjort og sluttresultatet. Det vil bli fokusert på: Hva er faglig forsvarlig? Muligheter og umuligheter Hans R. Preus Professor, UiO Hans Jacob Rønold Førsteamanuensis, UiO I denne sekvensen blir kursdeltakerne invitert inn i diskusjonen ved å stille spørsmål ved hjelp av SMS og også til å delta aktivt ved valg av alternativer med mentometer. Moderator Kjetil Reppen Universitetslektor, UiO Tor Egil Westberg Universitetslektor, UiO Dag Ørstavik Professor, UiO Fredag kl Tandvårdens möten med våldsutsatta patienter skyldigheter och möjligheter Tandvården kommer dagligen i kontakt med människor, såväl barn som vuxna som lever under missförhållanden i avseende på våld eller försummelse. Tandvården har därmed en unik möjlighet, och i vissa fall även en skyldighet, att agera för att dessa människor ska få leva under trygga förhållanden. Under föredraget kommer beskrivas hur man kan upptäcka barn/vuxna som far illa genom olika kliniska och icke-kliniska tecken på våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt samt hur man bör agera vid dessa möten. Anna G. Jinghede Tannlege, rettsodontolog og politi med funksjon som kriminaltekniker, Ørebro, Sverige Fredag kl Etterutdanning høst 2014

10 Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet Studien er eit forskningssamarbeid mellom Hemil-senteret, Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen, Tannhelsetenestens kompetansesenter vest og Den offentlege tannhelsetenesta. Studien som er initiert av den offentlige tannhelsetenesta, har som mål å fremskaffe kunnskap om dei opplevingar og utfordringar som ofte er knytt til helsepersonell si meldeplikt til barnevernet. Tannhelsetenesta er den einaste helsetenesta som ser barn og unge jevnleg gjennom heile oppveksten. Tannhelsepersonell er i kontakt med mange barn og unge og kan oppleve å bli bekymra for mindreårige pasientar. Kvart barn er unikt og kvar bekymring er kompleks og gjenstand for vurderingar, usikkerhet og dilemma. Det er ingen enkel fasit for når meldeplikta til barnevernet inntrer. I studien er vi derfor særlig interessert i tannhelsepersonell sine erfaringar og oppfatningar rundt desse problemstillingane og deira opplevingar frå ei eventuell samhandling med barnevernet. Ragnhild Bjørknes Førsteamanuensis, HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB Ingfrid Vaksdal Brattabø PhD kandidat, Tannhelsetenesta kompetansesenter vest, Hordaland fylkeskommune Fredag kl I løpet av hausten 2014 skal det sendast ut ei spørreundersøking til eit landsrepresentativt utval av tannlegar og tannpleiarar tilsett i den offentlege tannhelsetenesta. Studien er særs praksisnær og gjennom forskning ynskjer vi å auke kunnskapen på dette området slik at det i framtida kan bli enklare for tannhelsepersonell å utøve meldeplikta. Saman kan me bidra til at fleire barn og unge som lever under vanskelege forhold blir fanga opp. Work Smarter, not harder Tänk till ordentligt en gång, i stället för att ständigt vara offer för vad som händer. Arbetsdagen ska inte vara ett maratonlopp. Vi kan slippa jäkten och förseningarna. Det är rutinmässig planering som ger kontroll, bra arbetsmiljö, och lönsamhet. Målet - Idealdagen - som du vill att din arbetsdag ska se ut, för att du ska kunna ge den kvalitet som motsvarar det pris du tar. Sven Simonson Tannlege, Sverige Fredag kl Etterutdanning høst

11 Store komposittfyllinger: Ekstremsport eller forsvarleg behandling? Kompositt blir i stadig større grad brukt som direkte fyllingsmateriale blant norske tannlegar, og vi strekk indikasjonane langt og lenger enn langt. Er dette god praksis? Kvar går grensa mellom direkte og indirekte teknikk? Foredraget vil ta for seg indikasjonsområder, holdbarhet, samt ein diskusjon rundt kliniske prosedyrer (t.d. materialval, adhesiv-teknikk, matriseteknikk, etterbehandling, etc.). (foto Rune Haakonsen) Torgils Lægreid PhD, Seksjonstannlege UiB, privatpraktiserende, Bergen Fredag kl Snus Hvem bruker snus og hva er risikoen? Hvem er det som bruker tobakk? Snus og avhengighet Snus og kreft Snus og hjerte-kar Snusbruk i svangerskapet Snus blant unge en risikofaktor for senere røyking? En liten risiko for mange hva betyr det? (med henvisning til Geoffrey Rose) Liv Grøtvedt Forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Risiko ved snusbruk - et folkehelseperspektiv Snus er ikke et risikofritt alternativ til sigarettene, men skadeforskjell mellom røyking og snusbruk er likevel meget stor. Fordi flertallet av snusbrukerne består av forhenværende røykere, røykere som forsøker å slutte eller trappe ned sigarettkonsumet og ungdom som ellers ville ha blir røykere, kan det likevel tenkes at tilgjengeligheten til snus har en positiv nettoeffekt på folkehelsenivå. Hvordan vi betrakter snus som et gode eller onde avhenger av hvilket risikoperspektiv vi velger; et biokjemisk (reduksjonistisk), et sammenlignende (med sigaretter) eller et folkehelseperspektiv. Karl Erik Lund Forskningsleder, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 36 Etterutdanning høst 2014

12 Munslemhinneförändringar associerade med svenskt snus Snusning ger upphov till förändringar i munslemhinnan på den plats där snuset placeras. Snusare som använder löst snus har mer uttalade förändringar än portions-snusare. Skador på gingivan är vanligare hos lössnusare. Om snuset alltid placeras på samma ställe blir förändringarna mer uttalade än om snusaren byter plats. Den konsumtionsfaktor som betyder mest för hur uttalad skadan blir är den tid (timmar/dag) som snus är i kontakt med munslemhinnan. Därefter kommer mängden (gram/dag) konsumerat snus och sist antalet år med regelbunden vana. Skadan i munslemhinnan är också beroende av nikotinkoncentrationen i snuset. Snusskadan är reversibel vilket innebär att om snusvanan upphör återtar slemhinnan sitt normala utseende. Tre svenska fall-kontroll studier avseende riskfaktorer för skivepitelcancer har inte visat ökad risk i munhålan för snusare. Gunilla Andersson Docent, associate professor, Malmø Høgskola Fredag kl Relasjon mellom mennesker Foredragsholderen er opptatt av kraften som oppstår i relasjon mellom mennesker på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker? Lær deg å bli et bedre medmenneske, både på jobb og hjemme! Hvorfor er det så viktig «å ta vare på seg selv»? og elever på skolen. Vi har det godt dersom vi føler oss nyttige og viktige i et felleskap. Marco Elsafadi Høvding/foredragsholder, Bergen Fredag kl Det er lett å tenke at ansvar ligger hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb Tandkrämer på marknaden en expose Foredraget er sponset av Oral B / Procter & Gamble Claes Göran Emilson Professor Fredag kl Etterutdanning høst

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Returadresse: NTF, Pb. 2073 Vika, 0125 Oslo Etterutdanning Landsmøteprogram og kurstilbud fra Den norske tannlegeforening Høst 2014 2014 HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Forhåndspåmelding

Detaljer

Foredrag fredag 15. oktober

Foredrag fredag 15. oktober Foredrag fredag 15. oktober Aktualitetsforedrag Tannhelse og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) I senere år er det kommet flere studier som tyder på en sammenheng mellom KOLS og dårlig tannhelse. Vi

Detaljer

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 320 6 Veronicha Pedersen, Nina Strand, Tiril Willumsen og Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Tannhelsepersonell har

Detaljer

Foredrag fredag 10. oktober

Foredrag fredag 10. oktober Foredrag fredag 10. oktober INFORMASJONSMØTE NTFs informasjonsmøte Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/03 Fredag kl. 0900-1015 SEKVENS 5 Smitte og smitteforebygging Sekvensleder: Nina Wiencke

Detaljer

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon J ANUARKURSENE 2008 Heldags arbeidskurs i maskinell endo Effektivt og trygt og så enkelt at det blir moro, men hvilket system skal jeg velge? Arbeidskurs med Bio RaCe og ProTaper e Universitetslektor,

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner

Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer. Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner Retningslinjer for bruk av tannrestaureringsmaterialer Informasjon til tannhelsepersonell om bruk av materialer til restaurering av enkelttenner H E A D I N G 2 1 G R A D E R I N G A V K U N N S K A P

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen?

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen? raadal vetenskap al & klinik raadal et al magne raadal, professor, dr.odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge gerd kvale, førsteamanuensis, dr.psychol. Det psykologiske fakultet,

Detaljer

Barns deltakelse i lek

Barns deltakelse i lek Toril Heglum Barns deltakelse i lek En kvalitativ studie om hvordan barn med funksjonsnedsettelse uten verbalt talespråk deltar i lek sammen med funksjonsfriske barn i barnehagen. Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave

Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder. Masteroppgave Trude Hegle Trude Hegle Jeg har tatt en time-out på mitt eget liv Unge på vei inn i voksenlivet med alvorlig kreftsyk forelder Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Livet etter trafikkulykken

Livet etter trafikkulykken 16 Gjertrud Husøy Høgskolelektor/Ass. Professor LIFE AFTER A TRAFFIC-ACCI- DENT. A PHENOMENOLOGI- CAL STUDY OF STRESS AND COPING OF PERSONS WITH WHIPLASH AFTER A TRAFFIC- ACCIDENT ABSTRACT: Traffic-accidents

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Tidstyvene Barn som pårørende

Tidstyvene Barn som pårørende Tidstyvene Barn som pårørende En kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende. Lisbeth Rynning Myrvoll Master i helse-

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L 1 2 4. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 4 Alle bør stole på tannlab en sin! Vårt ønske er å bidra til å finne rett

Detaljer

Motivasjon til endring

Motivasjon til endring Campus Elverum Avdeling for helse- og idrettsfag 4TABA10 Kamilla Amelia Syrtveit og Tonje Bakken Veileder: Kari Elisabeth Dahl Motivasjon til endring Motivation to change 11 500 ord Bachelor i tannpleie,

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer

Foredrag fredag 14. oktober

Foredrag fredag 14. oktober Foredrag fredag 14. oktober Erosion og slid af tænder hvad sker der og hvilke non-invasive behandlingsmuligheder er der? Erosion og slid af tænder er i dag et voksende problem for både unge og ældre. Selv

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer