fra forskning til klinikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra forskning til klinikk"

Transkript

1 fra forskning til klinikk ENDELIG PROGRAM Påmeldingsfrist: 30. mars Arrangert av RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING, REGION MIDT og NASJONALT SENTER FOR SELVMORDSFORSKNING OG -FOREBYGGING, UIO UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging UNIVERSITETET I OSLO

2 Kjære konferansedeltaker! Den 6. nasjonale konferansen om selvmordsforebygging arrangeres i Trondheim 7. og 8. mai Vi har valgt å kalle konferansen Fra forskning til klinikk. Årsakene til suicidal atferd er alltid sammensatte, og involverer forhold som spenner fra kultur og samfunnsutvikling til psykopatologi og biologiske prosesser. Det er allikevel en kjensgjerning at mennesker som har behov for hjelp fra helsevesenet, utgjør en særlig stor og viktig risikogruppe. Likeledes er det i stor grad mennesker som på en eller annen måte jobber i ulike hjelpetiltak eller innen forskning, som utgjør majoriteten av deltakerne på de nasjonale konferansene. Vi ønsker med valg av tema for Den 6. nasjonale konferansen å rette fokus mot hva vi kan gjøre på ulike nivåer for å forebygge selvmord både i og utenfor helsevesenet. Årets program byr på spennende plenarforelesninger om aktuelle temaer som spenner fra kulturelle aspekter, via pasientgrupper som før har vært lite omtalt, til kompliserte kliniske fenomener. Vi er meget takknemlige for å ha fått professor Joel Paris fra Canada som internasjonal hovedforeleser. Han er en velkjent internasjonal ekspert på det meget vanskelige og mye etterspurte temaet kronisk suicidalitet. Paris vil også holde en klinisk orientert workshop om samme tema. I forhold til tidligere års konferanser byr denne konferansen på en viktig nyskapning. For første gang inviteres deltakerne til å melde inn frie innlegg eller postere i egne sesjoner. Det norske selvmordsforskningsog -forebyggingsmiljøet er nå så stort at vi håper mange personer og aktører innenfor feltet vil benytte sjansen til å sende inn et abstract. Konferansen er støttet av Helsedirektoratet og arrangeres som et samarbeid mellom Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt. Vel møtt i Trondheim i mai! Fredrik A. Walby Leder, programkomitéen Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo Ingrid Olavsdotter Nesland Leder, arrangementskomitéen Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt

3 fra forskning til klinikk PROGRAM Torsdag 7. mai Registrering og kaffe Møteledere: Ingrid Olavsdotter Nesland og Fredrik A. Walby Åpning PLENARSESJONER Half in love with death: Managing the chronically suicidal patient Professor Joel Paris, Mc Gill University, Canada Paris er en internasjonalt anerkjent ekspert på forløpsstudier av pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse og på behandling av denne pasientgruppa. Han har skrevet en rekke sentrale artikler og bøker på feltet Lunsj Møteledere: Berit Grøholt og Bente Espeland Suicidalitet hos mennesker med psykisk utviklingshemming Professor i psykiatri/overlege NTNU/St. Olav, Olav Linaker Selvmordsforebygging i et flerkulturelt Norge Professor i helsevitenskap, NTNU, Heidi Hjelmeland Parallellsesjoner og workshops Konferansemiddag Fredag 8. mai 2009 PLENARSESJONER Møteledere: Lars Mehlum og Roald Iversen HUSK POSTER- UTSTILLINGEN Kan vi forebygge flere selvmord i psykisk helsevern? Forsker Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, sjefpsykolog Diakonhjemmet sykehus, Fredrik A. Walby Depresjon, selvmord og selvmordsforebygging Professor i psykiatri, UiO, SERAF, Jørgen G. Bramness Pause Møteledere: Anita J. Tørmoen og Ingrid Olavsdotter Nesland Ungdom og selvmordsatferd Professor i barnepsykiatri, UiO, Berit Grøholt Selvmordsforebygging fra kunnskap til handling Lunsj Professor dr.med., Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, Lars Mehlum PARALLELLSESJONER OG WORKSHOPS

4 PARALLELLSESJONER Torsdag WORKSHOP T1: KRONISK SUICIDALITET Møteledere: Fredrik A. Walby og Ingrid Olavsdotter Nesland Management of chronically suicidal patients in the light of long-term outcome. Joel Paris Torsdag WORKSHOP T2: ETTERLATTE Møteledere: Venke Aarethun og Roald Iversen Aktivitet og tilbud til medlemmer i LEVE Sør-Trøndelag. Laila Berg Nesset Hjelp til hjelperen. Ingebrigt Røen Nasjonal veileder om tiltak for etterlatte etter selvmord. Gudrun Dieserud Torsdag SYMPOSIUM T3A: REGIONALE FORSKJELLER OG ETNISITET Møteledere: Bente Espeland og Ingeborg Rossow Regional statistikk over selvmord Forskjeller i forekomst. Finn Gjertsen, Ingrid Nesje, Bente Espeland, Nils Petter Reinholdt, Else Helen Stokkvik, Anne Lill Haddland Suicide among indigenous Sami in Artic Norway, Anne Silviken Torsdag SYMPOSIUM T3B: PSYKOLOGISKA OLYCKSFALL Møteledere: Bente Espeland og Ingeborg Rossow Psykologiska olycksfall ett nytt sätt att förstå suicid? Jan Beskow Fredag FRIE FOREDRAG F1: KVALITATIVE STUDIER OG ETTERLATTE Møteledere: Henning Herrestad og Stian Biong Metaforer som perspektiv i arbeidet med å forebygge selvmordsadferd hos yngre menn med heroinavhengighet. Stian Biong Erfaringer knyttet til akuttpsykiatrisk behandling etter selvmordsforsøk eller alvorlige selvmordstanker en kvalitativ studie. Julia Hagen, Heidi Hjelmeland & Birthe Loa Knizek Hva kan være meningsbærende oppfølging for helsepersonell som har opplevd at en pasient tar sitt eget liv? Gry Bruland Vråle Mangler personer med selvmordsatferd håp? Henning Herrestad Bereaved after suicide: How are needs evaluated, and who takes responsibility? Målfrid Litlere, Dag Ø. Nordanger, Kari Dyregrov, Vibeke Jakobsen, Else Helen Stokkvik Kurs for etterlatte etter selvmord Skei i Jølster, september Anne Marie Wikander

5 PARALLELLSESJONER Fredag FRIE FOREDRAG F2A: BARN OG UNGDOM Møteledere: Latha Nrugham og Anita J. Tørmoen Hjelpsøkeratferd blant norske ungdommer som har rapportert ulike typer av villet egenskade. Anita J. Tørmoen, Lars Mehlum, Bo Larsson, John Eriksen, Ingeborg Rossow Cognitive depressive symptoms and suicide attempts among youth. Latha Nrugham, Bo Larsson, Anne Mari Sund Patterns of DSH among emergency ward patients admitted immediately after a suicide attempt. Latha Nrugham, Lars Mehlum Mulige eksempler på tredjepartsskader: - Er depresjon og suicidal atferd hos ungdom knyttet til foreldres alkoholbruk? Ingeborg Rossow Fredag FRIE FOREDRAG F3A: VOKSNE Møteledere: Lars Mehlum og Bente Espeland Karakteristika ved pasienter med schizofreni spektrum lidelse med og uten en historie med villet egenskade. Erlend Mork, Lars Mehlum, Fredrik A. Walby Villet egenskade etter utskrivning fra psykiatrisk sykehusinnleggelse. Liv Mellesdal, Lars Mehlum, Tore Wentzel-Larsen, Hugo A. Jørgensen Risikofaktorer for selvmord blant unge voksne i Norge i et livstidsperspektiv. Lars Mehlum, Hans Magne Gravseth, Tor Bjerkedal, Petter Kristensen Psykiske symptomer og tilbud om oppfølging tre måneder etter selvpåført forgiftning. Tine K. Grimholt, Marit A. Bjørnaas, Gudrun Dieserud, Fridhjof Heyerdahl, Knut Erik Hovda, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg Fredag FRIE FOREDRAG F2B: BEHANDLING Møteledere: Erlend Mork og Fredrik A. Walby Adherence: Hvordan vet vi om vi bedriver DBT? Stine Laberg En pilotstudie av dialektisk atferdsterapi gitt til ungdom med selvskading. Anita Tørmoen, Fredrik A. Walby, Bo Larsson, Berit Grøholt, Egil Haga, Lars Mehlum Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt. Fredrik A.Walby og Ewa Ness Fredag FRIE FOREDRAG F3B: VURDERING, SERTIFISERING OG HJELPEREN Møteledere: Venke Aarethun og Knut Hermstad Kompetansehevingsprogram i Sørlandet sykehus. Hilde Thomassen og Anne Freuchen Klinisk erfaring med selvmordsnære hjelperens perspektiv. Nicolas Carr Helsesøstre, rådgivere og klassestyrer/kontaktlærer i videregående som "portnere" for ungdom med selvmordsproblemer. Annie Norevik

6 6. NASJONALE KONFERANSE OM SELVMORDSFOREBYGGING Målgruppa for konferansen er ansatte i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste, samt øvrige deler av tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som omfattes av konferansens temaer. Kurset er godkjent for leger, spykologer, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Kursavgift for begge dager: kr. 2500,Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og konferansemiddag. Overnatting med frokost: Enkeltrom m/frokost pr. døgn på Britannia kr. 1495,- Enkeltrom på P-Hotels kr. 845,- De som bor her, kan spise frokost kostnadsfritt på Britannia. Enkeltrom m/frokost på Comfort Hotel kr. 925,- Dobbeltrom m/frokost på Comfort Hotel kr. 1125,- Påmelding til konferansen: Britannia Hotell, Trondheim Her vil du også finne fullstendig program og praktiske opplysninger om konferansen. Programmet finnes også på Påmeldingsfrist til konferansen: 30. mars 2009 Grafisk utforming/illustrasjon: Ellen Jepson Foto: Jørn Adde Trondheim kommune

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Fagkonferansen 2009 om nevromuskulære sykdommer Pompes-sykdom, EM-bilde forstørrelse 3000X Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Planleggingen...

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer