Årsrapport Frankrike 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Frankrike 2012"

Transkript

1 Årsrapport Frankrike 2012

2 Markedet For det franske markedet er det Insentive turer og seminarer som i hovedsak legges til utlandet. Kurs, konferanser og kongresser legges mye nasjonalt. Standard reisen har vært 4 dager /3 netter, tendensen er kortere reiser, 3 dager /2 netter. Kundene ser etter noe atypisk og gjerne noe som ligger i tråd med tendensene, som bærekraftighet og design. Nord Europa har økning grunnet omveltningene i de nordafrikanske landene. De aller fleste event-byråene jobber med incoming operatører. Vi oppfordrer derfor først og fremst destinasjoner som har gode og originale incentiv produkter samt DMC er å satse i Frankrike. De mest etterspurte sesongene er januar april og september oktober. Tilgjengeligheten er viktig for valg av destinasjon, direkte flyrute, helst ikke mye mer enn 2 timers flyvning. Det er stor konkurranse i markedet, raske tilbakemeldinger og konkurransedyktige tilbud har meget stor betydning for å vinne frem på det franske markedet. Tendensen i markedet er: Færre langdistansereiser, flere reiser til Europa, prisen blir et viktigere kriterium enn tidligere for valg av destinasjon. Dette er følger av finanskrisen Norge som incentive-destinasjon er igjen godt synlig på markedet via målrettet annonsering, fortløpende redaksjonell omtale i flere fagtidsskrifter samt oppsøkende virksomhet og deltakelse på messen Meedex.

3 Målsettinger 2012 Kvalitative mål: Styrke Norges omdømme i de prioriterte markedene for å nå vår visjon om at Norge skal være den foretrukne destinasjon innenfor møter i kombinasjon med opplevelser og aktiviteter i naturen. Kvantitative mål FR: kvalifiserte leads på de operative tiltakene. Antall forespørsler (RFP er):

4 Gjennomførte aktiviteter ANNONSERING I FAGPRESSEN: To hele annonsesider i magasinet Voyages & Stratégie i desember/januar og mai. Utgis 10 ganger i året. Opplag : Målgrupper: Event byråer først og fremst, deretter corporate. Norgesbilag på 12 sider distribuert sammen med Voyages & Stratégie mars Et flott bilag som vakte oppsikt hos våre nordiske konkurrenter og som vi har fått positive tilbakemeldinger på. Vi har ekstraopplag for distribusjon på messer og bilaget ble distribuert på Meedex Paris og Lyon. Opplag :

5 En hel annonseside (publireportasje) i magasinet Voyages d Affaires februar (10 utgaver pr år, fokus på corporate hovedsakelig). Opplag En side i Meedex Monitor lesere. Fordelt på alle Mice-byråer i Frankrike, Belgia og Luxembourg (2.200 kontakter). Franske bedrifter som organiserer internasjonale events (4.000 kontakter). Internasjonale organisasjoner (800 kontakter). I tillegg distribueres den ved alle arrangementer hvor Meedex er involvert. En side i Meedex Pro. Den eneste katalogen (på fransk) med oversikt over alle kongressbyråer, turistkontor, DMC, hotell, kongressenter og flyselskaper. Lektorat : Fransktalende kjøpere som organiserer events i utlandet. En side i FlyON Business. Airport magasin. Opplag Distribueres til de største bedriftene i Lyon/Rhone Alpes og PACA som er den viktigste regionen etter Paris Ile de France. Denne regionen ble satsningsområde fra høsten av i vårt meetingsprosjekt.

6 Annonse i Voyage&Strategie, Publireportasje i Voyages d Affaires og side i Meedex Pro:

7 4 Siders artikkel i Businessevent nr 10 november utgaven. Opplag ex inkl. kiosksalg og abonnenter ex. distribueres på MICE messer, denne utgaven ble distribuert på EIBTM i Barcelona. Artikkelen er i tillegg synlig på magasinets internettside i et år.

8 NEWSLETTER I samarbeid med Voyages d Affaires. Sendt til deres database (2.500 mottakere) i forkant av Meedex med en spesiell invitasjon til vår stand. WORKSHOPS MEEDEX PARIS 28 og 29 mars. Fagmesse. Fjerde utgave. Norske deltakere: Scan One, Scandinavian Incentive og Holmenkollen Park Hotel Rica. Meedex hadde iår en økning på 15% besøkende, i alt buyers og av disse 1020 buyers fra Paris og regionen rundt Paris (ile de France) og i tillegg 134 hosted buyers fra hele Frankrike og Belgia. Vi deltok på en felles skandinavisk stand/område.13 bord. Det ble trangt om plassen og synligheten var ikke den man hadde forventet. Innovasjon Norge var representert av Siri Tallaksen. Hun hadde 25 møter på de to dagene, 22 kvalifiserte leads. Alle leads er fulgt opp og sendt til deltakerne. Oppsummering: God kvalitet på de besøkende, men færre besøkende på vår stand enn forventet. Mht. språk mener en av våre deltakere at engelsk ikke er tilstrekkelig ettersom byråene helt klart foretrakk fransk. Videre må man i fremtiden vurdere hvorvidt en felles skandinavisk stand er den beste løsningen for Norge.

9 MEEDEX LYON 4 Oktober 2012 Det var første gang at Meedex organiserte workshop i Lyon for MICE segmentet. IN deltok ved Anne Lisbet Tollånes på vegne av partnerne. Dette var en pilot for å evaluere kvaliteten på workshopen for å avgjøre om vi bør tilby aktiv deltakelse fra partnerne neste år. Workshopen gikk over en ettermiddag og kveld. Workshopen ble organisert på I-Way en moderne bygning som rommer en racerbil simulator og et beauty senter. Kvelden begynte med workshop etterfulgt av cocktail og mingling. Deltakerne fikk muligheten til å prøve racerbil simulatoren eller få ansiktsbehandling eller massasje. Det var 32 utstillere og ca 70 kjøpere tilstede. Veldig lite no-show. Det var god kvalitet på kjøperne og det var kø ved IN s stand. Resultatet: 13 kvalifiserte kontakter av 13 møter og 4 RFP er som ble videresendt til partnerne. Konklusjon: Vi bør delta på MEEDEX Lyon i 2013 og aktiv deltakelse fra partnerne anbefales.

10 MEEDEX Lyon:

11 Club Nordique på det Svenske Instituttet, Paris 20 Juni Club Nordique var denne gangen rettet mot MICE markedet, i samarbeid men Sverige, Danmark, Finland og Island og ble organisert i sammenheng med den årlige midsommerfesten på det svenske instituttet. IN deltok med en stand hvor vi viste PPT presentasjon av Norge som MICE destinasjon og distribuerte brosjyrer. Kvelden ble avsluttet med mingling med representantene fra markedet. Vi valgte å ikke invitere partnere til dette arrangementet ettersom det var vanskelig å evaluere kvaliteten på arrangementet mht. til kjøperne. Det viste seg å være en riktig avgjørelse da partnerne til noen av de andre landene klaget etter arrangementet på at de ikke fikk nok synlighet.

12 MICE event 13 Nov Paris Atelier des chefs I samarbeid med MEEDEX inviterte vi 44 agenter spesialisert på MICE segmentet til kjøkken kurs på Atelier des Chefs i Paris. 44 var max. antall og vi fylte alle plassene, ingen no-show. 5 partnere var representert i tillegg til IN: SAS med Anne Biard og Hallvard Bratberg Manager France Oslo Convention Center med Kristin Kvitberg VisitOslo ved Runa Dahl Convention consultant Norway Convention Bureau representert ved Anne Lisbet Tollånes, Birgitte Nestande måtte melde avbud pga. sykdom, men sendte presentasjoner som ble oversatt til fransk. Salma ved Laïla Thortveit

13 Kveldens program: 18h : Mottagelse av de inviterte 18h30-19h30: Hver av partnerne gjorde en PPT presentasjon på skjerm i et lokale ved siden av kjøkkenet som var gjort om til møtesal. 19h30-20h00: Aperitiff og mingling med kjøperne. 20h00 : Gruppen ble delt i to hvor et parti laget hovedretten med Salma laks og det andre hadde cocktail kurs hvor en av ingrediensene var akevitt. Etter 45 minutter byttet lagene, det ene laget forrett og det andre fikk cocktail kurs. 21h30 : Middag og trekking av vinnere av gaver fra partnerne, hovedpremien var en weekend i Oslo for 2 personer. Alle fikk med seg et flott kjøkkenforkle med vår pay off brodert på brystet. Evaluering av arrangementet: Svarene fra Questback viser at eventet ble meget positivt oppfattet av kjøperne på alle punkter, noen eksempler :

14 Kjøperne var meget fornøyde med partnerne som var tilstede. Formen på eventet ble godt mottatt som måte å presentere Norge som MICE destinasjon på. 80% har svart at arrangementet vil inspirerte dem til å organisere event i Norge i fremtiden. 74% har forandret mening om Norge som MICE destinasjon, spesielt når det gjelder prisnivået, at Norge ikke er langt borte, og det varierte tilbudet av insentivaktiviteter som er mulige i Norge. Mange har svart at de ønsker å ta kontakt med partnerne etter eventet. Konkrete resultater: Vi mottok 6 RFPer som direkte følge av kvelden som ble videresendt til NCB og til incomings byråene. 18 nye kontakter som ikke tidligere var oppført i vår database. Listen av kjøpere ble sendt til partnerne. Alle de inviterte ble fulgt opp i etterkant, de fikk også tilsendt oppskriftene. En artikkel ble publisert i Tourmag.

15 Partnerne: Kjøkkenforkle: Kjøkkenkurset:

16 Oppsøkende virksomhet: 2012 Paris/Boulogne og Lyon Målsettingen for 2012 var oppsøkende virksomhet til byråer. Disse besøkene ble foretatt i to omganger. Første del ble gjort 21 og 22 November. IN & partner SAS ved Anne Biard besøkte 10 bedrifter for MICE markedet i Paris og i Boulogne, rett utenfor Paris, hvor det er en stor konsentrasjon av byråer som jobber på dette markedet. Rapport sendes partnerne. Den andre delen blir gjort i begynnelsen av Februar 2013 i Lyon, også denne gangen med SAS. Møtene ble utsatt fra Juni grunnet personalskifte og en travel kalender. Møtene avtales i samarbeid med MEEDEX, og blir fulgt opp av IN og SAS. Møtene legges opp etter nivået av kjennskapen om Norge. Noen hadde ingen eller veldig liten kunnskap om Norge og andre boket Norge med jevne mellomrom. Det var god kvalitet på møtene. Generell presentasjon av Norge som MICE destinasjon og visning av programeksempler vi har mottatt fra de Norske incomingsbyråene som er med i prosjektet i FR. Resultat første del av besøkene: 10 nye kontakter ( Vi møtte 9 nye av de 10 avtalte, men et av disse representerte 2).

17 Presseverdi MICE FR 2012 Voyages et Stratégies November eksemplar til MICE agenter og bedrifter 3 sider Oslo, l exotisme version nordique Journalist : Céline Baussay Presseverdi : euros / NOK Univers des Voyages Oktober November eks. 3 sider: Stavanger,le diamant révèle tout son éclat Journalist: Viktoria Variez Presseverdi : euros / NOK Commerce International September ex. / lesere Journalist : Alexandre Analis 3 sider - Ålesund, capitale des fjords - Ålesund, fjordenes hovedstad Presseverdi : euros / NOK Voyages et Stratégies Juli ex. til MICE agenter og bedrifter 3 sider Norvège, la nature inspirée Journalist : Pascale Mougenot Presseverdi : euros / NOK

18 Voyages et Stratégies Februar 2012 Norgesbilag 12 sider Journalist : Dominique Pourrias Presse verdi : euros / NOK Total presse verdi : euros / NOK Resultater 2012 Mål Resultater Kommentarer Antall kvalifiserte kundekontakter: 69 9 fler enn målet for FR 2012 Antall registrerte forespørsler (RFP): 11 Markedets bidrag til å nå det overordnede målet Resultat pressetur: 3 Antall presseturer

19 Oppsummering/evaluering Hva har fungert godt? Hva vil vi evt. vurdere å gjøre annerledes neste år? God synlighet i spesial pressen, med artikler og annonser. Samarbeidet med MEEDEX fungerer godt Vurdere egen Norgesstand på MEEDEX PARIS med partnere for bedre synlighet. MEEDEX Lyon bør gjentas, denne gangen med partnere tilstede. Mice eventet med kjøkken kurs ga gode resultater det samme gjelder den oppsøkende virksomheten. Vi vurderer å få til en visningstur i Ønske om flere statistikker og tilbakemeldinger fra det norske markedet. Har det vært spesielle utfordringer i markedet? Finanskrisen. Skifte av personell har vært en utfordring internt for å klare tidsskjema etc, vi fikk allikevel året 2012 godt i havn mht. resultatene.

20 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien. ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer 6 4.01: Etterspørselstrend

Detaljer

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål

Markedsføring av. Trøndelag. som reisemål 1 Markedsføring av Trøndelag som reisemål 2014 Perioden 1.juli 2013 30. juni 2014 RAPPORT VEDRØRENDE GJENNOMFØRTE PROSJEKTER OG MARKEDSFØRING AV TRØNDELAG SOM REISEMÅL Gjennomførte aktiviteter er gjennomgått

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

NYHETSBREV, desember 2013

NYHETSBREV, desember 2013 NYHETSBREV, desember 2013 Visit Trondheim AS, 04. desember 2013 Kjære medlemmer, eiere og andre gode samarbeidspartnere! Reiselivsåret 2013 er snart over og kort oppsummert kan vi si at året har vært ok:

Detaljer

Driftsrapport juni-aug. 2014

Driftsrapport juni-aug. 2014 Driftsrapport juni-aug. 2014 Salg og markedsføring Norgeskampanje Vår Norgeskampanje har vært 3-delt i år, med følgende elementer 1. Nasjonalt fokus lokke nordmenn til å legge ferien sin til Trøndelag,

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim,

Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15. Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Nyhetsbrev påske 2015 Visit Trondheim AS, 27.3.15 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim, Det er ingen hemmelighet at året har begynt litt tøft for bransjen. Det er stor

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013. Foto: Martin Bril

Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013. Foto: Martin Bril 13.03.14 1 / 18 Evaluering Reiselivsmessen Telenor Arena 2013 Foto: Martin Bril Avdeling Alta Markedsgata 3 Pb 1163, 9504 ALTA alta@nordnorge.com Avdeling Tromsø Storgata 69 Pb 23, 9251 TROMSØ tromso@nordnorge.com

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2008 INNHOLD 1 > INNLEDNING / side 3 2 > ORGANISERING / side 4 3 > INFORMASJONSVIRKSOMHET OG FAGLIGE AKTIVITETER / side 5 - mediebildet

Detaljer