GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2"

Transkript

1 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen i porteføljen. Sid 4 Fusjonsbølge sveiper over gruveindustrien. Sid 8 Prospekteringsboomen fortsetter. Sid 10 Optimisme i norske fjell. Sid 11

2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Nye muligheter for Norden Gruveindustrien i verden går på høygir. Jernmalm, kobber og zink, som er de viktigste metallene i nordisk gruveindustri, spås fortsatt gode fremtidsutsikter. Prospekteringen i verden, liksom i Norden, øker kraftig. Samtidig øker etterspørselen etter metaller, ikke bara i Kina og India, men også i Russland, Øst-Europa, Sørøst-Asia og i Latin- Amerika. Bransjen er riktignok fortsatt syklisk, og tilførselen av metaller fra nye gruver vil før eller siden også balansere den kraftig økende etterspørselen men spørsmålet er når? Akkurat nå er det ikke mange tegn til at etterspørselen fra vekstlandene vil avta dramatisk børsuroen til tross. I Europa har dette medført at forsyningen av metaller raskt har blitt et politisk spørsmål av høyeste betydning. Denne nye situasjonen åpner muligheter for de mineralrike landene i Norden. Hele Østersjøregionen, inkludert Polen med rike kobber- og kullforekomster, gir viktige bidrag til å trygge forsyningen i Europa. Regionen vil med en samlet innsats fra alle landene kunne utvikle seg til et sterkt Østersjøsentrum der samarbeid mellom gruveindustrien og dens leverandører av varer og tjenester samt med myndigheter, universiteter og forskningsinstitusjoner forsterkes og utvikler seg. Utfordringen for den offentlige sektoren i Norden blir å skape et bedriftsklima som gjør det mulig for et slikt sentrum å blomstre også når dagens høykonjunktur avtar. Noen forslag: Harmonisere mineral- og miljølovgivning. Verken geologien eller miljøet kjenner noen nasjonale grenser. Samle informasjon om geologi og prospektering i hele regionen og utvikle den systematisk. Bruke en felles markedsføring. Samordne forskningen om miljø- og verneproblematikken i gruver og smelteverker. Utdanne flere geologer, gruveingeniører og andre spesialister i fellesskap. I Gruver & Metaller medvirker flere av bedriftene som har funnet potensialet i Norden, og så får dere naturligvis siste nytt om prospektering, metallpriser og refleksjoner fra gruve- og metallverdenen. God lesing! Magnus Ericsson Raw Materials Group Foto Claes Göran Flinck The Nordic countries form the powerhouse of European mining. The Baltic mining cluster needs further political support to become a global force. GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Å investere i råvarer reduserer risikoen i porteføljen. Sid 4 Fusjonsbølge sveiper over gruveindustrien. Sid 8 Prospekteringsboomen fortsetter. Sid 8 Mining & Minerals Optimisme i norske fjell. Sid 11 English summeries Produsert av Provisa Information AB i samarbeid med Raw Materials Group. Redaksjonsråd: Representanter fra Raw Materials Group, SveMin, Råvarujournalen og Provisa. Prosjektleder: Patrik Mood Redaksjonell prosjektleder: Heidi Stenström Layout: Annelie Lagerkvist Traffic: Mei-Hsia Wang Forsidebilde: Lappland Goldminers Repro: Provisa Information AB Trykk: Mediatrykk Har du tips eller kommentarer? Skriv til: Strandvägen 19, Stockholm Tel Annonsørene i detta bilaget står selv ansvarlig for innholdet i sin annonsetekst. Alle henvendelser vedrørende innhold og produkt rettes direkte mot annonsøren. The most active Nordic investment bank in the mining industry Pareto Securities ASA Dronning Mauds gate 3 Pb 1411 Vika, 0115 Oslo Tel: Fax:

3 The most active mining bank in the Nordic region. Inspired. Motivated. Involved. May 2007 Project Financing US $320,000,000 for the development of Talvivaara s nickel project in Finland Structuring Bank Standard Bank Plc Assets of $139bn Operations in 40 countries worldwide 145 years of history Standard Bank Plc is a member of the London Stock Exchange, the London Bullion Market Association and an Associate Broker Clearing Member of the London Metal Exchange. Standard Bank Plc, which is authorised and regulated by the Financial Services Authority, has approved this notice for distribution in accordance with UK regulatory and legislative requirements. 07/07 SB6819 Mining Minerals Tombstone1 1 20/8/07 16:11:28

4 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Ordliste for metallhandel Backwardation: Når terminprisen er lavere enn spot. Illustration André Prah...olje og gull påvirkes ikke av børsens opp- og nedganger i det hele tatt... Basis: Med basis menes som regel forskjellen i kursutviklingen for spot (av en viss kvalitet og leveringssted) og futureskontrakter (med leverings-, kvalitets- og leveringstidspunktvilkår). Den som hedger, vil ha en så liten bevegelse i basis som mulig, det vil si at basisrisikoen skal være så lav som mulig. Borrow: Selge en cash-posisjon og for eksempel kjøpe en tom-posisjon (LME-sjargong). Det motsatte er lend. Råvarer balanserer porteføljen din Contango: Contango innebærer at terminprisen er høyere enn spotprisen. Futureskontrakt: Avtale om pris, men for fremtidig betaling og levering. Daglig gevinst og tap reguleres hver dag ( variasjonsmargin ). For at børsen skal være sikker på at alle kan klare dette, kreves en marginalsikkerhet ( initial margin ). Futureskontrakter er alltid børshandlet og er standardisert når det gjelder råvare, kvalitet, leveringssted og leveringstid. Bare prisen er en flytende variabel. Hedging: Det å beskytte en tilgang med en posisjon i en annen tilgang som beveger seg snarlikt, slik at et tap på den ene kompenseres av gevinst på den andre når risikokilden beveger seg. risiko. Ifølge Torbjørn Iwarsson bør råvarer som olje, gull, kobber og korn utgjøre prosent av en portefølje. Noen råvarer har en høyere grad av samvariasjon med børsen enn andre, men for eksempel olje og gull påvirkes ikke av børsens oppog nedganger i det hele tatt. Gull er en spesiell råvare som ses som en sikker og trygg plassering og er særlig etterspurt i urolige tider. Det seneste startskuddet for private investeringer i gull kom i forbindelse med terrorangrepene 11. september Initial margin: Marginsikkerheten som børsen/ clearinghuset krever for at du skal få inngå en futureskontrakt. Initial margin tilbakebetales når kontrakten stenges. Lend: Se borrow. Prompt: Den dagen da en råvare må leveres for å oppfylle kontrakten. Risiko: Risiko måles og kvantifiseres ofte i termer av standardavvik. En tilgang med høy risiko har høyt standardavvik i kursendringene, og en tilgang med lav risiko har lavt standardavvik i kursendringene. Roll return: Avkastningen en råvareinvestor kan få ved å kjøpe til backwardation og holde den til kontrakten kan selges til den høyere spotprisen. Price return (spotprisforandring), roll return og rente på kapitalen (collateral return) utgjør til sammen totalavkastningen på en råvareinvestering. Spot: Prisen på en vare med umiddelbar levering, on the spot. Standardavvik: Standardavvik er et mål på kursbevegelighet og kan i prinsippet sammenlignes med den gjennomsnittlige kursbevegelsen per tidsenhet. Ofte angis kursbevegelighet på årsbasis, og den kalles da noen ganger for volatilitet. Standardavvik er et mål på risiko. Terminkontrakt: En avtale om fremtidig levering og betaling. Terminkontrakt har ikke daglig avregning av Gull, kobber eller mais det er lønnsomt å investere i råvarer, og det reduserer risikoen i porteføljen. Men det er fremdeles relativt få som har fått øynene opp for plasseringer i råvarer. Tekst: Henrik Norberg En person som stifter en første bekjentskap med investering i råvarer, ser kanskje på et fat råolje og stiller seg spørsmålet hvor kommer avkastningen på det der fra? Nå er det slik at man investerer ikke i råvarer ved å kjøpe den fysiske råvaren. I stedet kjøper man terminer, opsjoner eller et annet derivatinstrument på råvaren. Som investering er råvarer helt misforstått i Norge. De fleste tror at avkastningen kommer av prisendringen på den fysiske råvaren, når den egentlig kommer fra handel med finansielle instrumenter med fremtidige leveringer og betalinger, sier Torbjørn Iwarsson, råvaresjef i Handelsbanken og forfatter til bøkene Investering i råvaror og Guld som investering. aksjenes og obligasjonenes glanstid. Siden noen år tilbake har vi en ny råvarehausse. Hvis den ser ut som tidligere, vil den vare i noen år til. Foruten at råvarer i prinsippet har samme avkastning som aksjer, er avkastningen på dem uavhengig av aksjemarkedet. Dessuten viser historien at når aksjer og obligasjoner gir dårlig utdeling, pleier avkastningen på råvarer å utvikle seg positivt, sier Torbjørn Iwarsson. Svak samvariasjon med aksjer Nettopp mangelen på samvariasjon med aksjemarkedet er en viktig egenskap for råvarer. Ved også å investere i råvarer reduserer man risikoen i porteføljen samtidig som det blir mulig å få høyere avkastning til uforandret Summary Raw materials historically have given a return on investment that equals that of stocks and shares. Raw may fall in price, but most of the trade in raw materials is carried out in financial instruments. Further, raw materials do not follow the share market, and the prices follow their own curves. This makes investment in raw materials a good method of spreading the risks in a portfolio. It is recommended is to have at least 30 percent of one s investment in raw materials. Slik kjøper du gull Fysisk gull kan kjøpes på i skrivende stund koster 10 gram 1294 NOK. Men veksten i råvarehandelen finnes blant børshandlede fond (ETF), sertifikater og futures. Børshandlede fond krever imidlertid større investeringer, rundt NOK, og egner seg ikke for småsparere. Den som vil lære seg mer om handel med futures på råvaremarkedet, kan laste ned gratisdemoen TraderOn- Line fra gevinst og tap, men alt avregnes i kontanter eller ved levering av en underliggende tilgang til avtalt terminspris på forfallsdatoen. LMEs metallkontrakt er terminkontrakt. Tom: Tomorrow er levering, det vil si dagen før levering. Troy ounce: En troy ounce veier 31,1035 gram og brukes som måleenhet for gull og sølv. Variation margin: Den daglige overføringen av gevinst eller tap på en futureskontrakt. Kilde: Boken guld som investering Positiv avkastning En annen vanlig misforståelse er at råvarer ganske enkelt er en dårlig investering med negativ realavkastning. Og det er klart at også råvarer faller i pris, men ifølge Torbjørn Iwarssons beregninger har avkastningen på råvareinvesteringer økt med 15,1 prosent per år siden I samme tidsperiode har aksjer (AFGX) økt med 17,3 prosent og obligasjoner med 9,9 prosent. Råvarer hadde en hausse på hele 70-tallet. De to tiårene som fulgte, 80- og 90-årene, var

5 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB En godt utbygget infrastruktur og en sterk gruvetradisjon, er noen av grunnene til Northland Resources satsinger i Norden. Utvikler Europas nye jernmalmskilde Northland Resources har store ambisjoner i Sverige og Finland. Etter flere års prospektering er man snart klar til å åpne to jernmalmsgruver i Sverige og én i Finland. Northland har både kompetansen og de finansielle musklene til å drive en slik satsing til fremgang. Tekst: Björn Raunio Administrerende direktør i Northland, Buck Morrow, har flere tiårs erfaring med å starte og drive gruver. Hans entusiasme er ikke til å ta feil av: Jeg har arbeidet på mange steder verden over, så jeg vet at dette er en bra region å investere i. Så bra at jeg betrakter det som en hemmelighet jeg vil holde for meg selv en stund fremover. Northland er en canadisk bedrift som er børsnotert i Toronto, Oslo og Frankfurt. Rundt 80 prosent av aksjekapitalen hører hjemme i Europa. Man har samlet en svært erfaren og kompetent ledelse, som gjennom oppkjøp av høyinteressante prosjekter har økt selskapets børsverdi fra 45 millioner SEK i 2003 til 3,4 milliarder i skrivende stund (aug. 2007). Ideelt for gruveprosjekter Northlands satsing i Norden startet med at Buck Morrow ble leid inn som konsulent i 2004 for å undersøke en gullforekomst i Storuman og se hvilke muligheter det var for å utvikle den. Jeg kontrollerte forutsetninger og tekniske data. Utover at forekomsten var interessant, oppdaget jeg at Sverige var et ideelt land for gruveprosjekter. Her har man en sterk gruvetradisjon og en utmerket infrastruktur, og den svenske staten har gjennomført omfattende geologiske undersøkelser som man enkelt kan få tilgang til. Buck Morrow innså snart at det samme gjelder for Finland. Og så vel kostnadene for eksploateringsretten som skattenivået er fullt akseptabelt. Dessuten råder politisk stabilitet, og det finnes ikke korrupsjon, så fremtidige inntekter er forutsigbare. Det at vi er på plass her, øker ganske enkelt selskapets verdi! Etter å ha overbevist styret om å satse på underutviklede forekomster i Sverige og Finland, fant Buck Morrow at han var utnevnt til administrerende direktør. Utfordringen i Norden er høye kostnader for energi og arbeidskraft. Men samtidig er man svært langt fremme i produktivitets- og teknologibruken, så det kan overvinnes, sier han. Men ellers er det mange fordeler for oss, og da ikke minst at infrastrukturen er så godt utbygd. Ikke bare når det gjelder veier og jernbaner, men hele samfunnsstrukturen. Man har for eksempel tilgang til bredbånd også langt ute i distriktene! Svært ettertraktet jernmalm Selv om det var gull som lokket Northland til Sverige, er hoveddelen av bedriftens satsing rettet mot jernmalm. Utviklingen i India og Kina har ført til økt etterspørsel og kraftig økte priser på jernmalm. Samtidig har transportkostnadene skutt i været. Fra Nordkalotten blir transportveiene til det europeiske kontinentet betydelig kortere enn for de store produsentene i Brasilia og Australia. Europa forbruker 190 millioner tonn jern hvert år, men produserer bare 26 millioner tonn, hvorav LKAB står for 25. Med våre tre jernmalmsgruver i samme region regner vi med å kunne produsere omtrent halvparten så mye som LKAB og være et konkurransedyktig alternativ til import fra andre kontinenter, sier Buck Morrow. Foto Andreas Eklund Buck Morrow, adm.dir. i Northland Resources. Bruker lokale leverandører støtte fra kommuner og fylkeskommuner. De innser at investeringene våre er viktige for å stabilisere både økonomi og befolkning i regionen. Summary After years of prospecting, junior Canadian mining company Northland Resources are on the verge of opening two iron ore mines in Sweden and one in Finland. Northland is publicly held and traded on the Toronto, Oslo and Frankfurt exchanges. It has both the competence and the financial muscles to carry this venture through to success. Time is ripe for a new source of iron ore in Europe. The fast development in Asia has led to surging iron prices and transportation costs are on the increase. Our three mines, estimated to produce million tons yearly, will provide a competitive alternative to the import from other continents, says Northland CEO Buck Morrow. Also, the Nordic region is an excellent place to be. On top of political stability and the absence of corruption, costs for exploitation rights and tax levels are reasonable, and there is a strong mining tradition and excellent infrastructure. Northland arbeider nå med å få ferdig en økonomisk plan for de tre gruvene Tapuli og Stora Sahavaara i Sverige og Hannukainen i Finland, som vil produsere kobber og gull som biprodukt. Planen skal være ferdig rundt årsskiftet, og deretter blir den endelige beslutningen om å starte opp gruvene tatt. Men vi har allerede startet arbeidet med å søke om miljømessige og andre tillatelser. Vi vet at forekomstene er der nå handler det bare om å utvikle dem, og det har vi kapasitet og kompetanse til å gjøre. Når alle tillatelser vel er på plass, vil det ta opptil 18 måneder å bygge opp virksomheten. For at den nordiske etableringen skal lykkes, har Northland sørget for å forankre satsingen godt lokalt. Man har i høy grad ansatt lokalt og leid inn lokale underleverandører. Takket være de eksisterende gruvene finnes jo kompetansen på plass. Vi har fått en god mottakelse og fantastisk

6 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Prospekteringen begynner å gi Pahtavaara avkastning Kirunavaara Mo i Rana Malmberget Aitik Kemi Natursteinsforekomst i drift Gruver i NORGE 2007 Blaiken Storliden Kristineberg Svartliden Maurliden Björkdal Renström Petiknäs Hitura Pyhäsalmi METALLGruver i Sverige og finland 2007 Industrimineral forekomst i drift Garpenberg Norra Jernmalm Lovisagruvan Garpenberg Sulfidmalm Zinkgruvan Gullmalm Ferrolegeringsmalm Tellnes Källa: Bergvesenet Den uavhengige stockholmsbaserte konsulentgruppen Raw Materials Group (RMG) har gjennomført sin årlige sammenlignende analyse av prospekteringsselskapene i Norden og deres fremtidsutsikter. Tekst: Magnus Ericsson Analysen omfatter et utvalg børsnoterte selskaper som ennå ikke har kommet i gang med noen gruveproduksjon. Prospekteringsboomen i Norden begynner å bære frukt. Men det tar tid å åpne en gruve. Hittil er bare to nye gruver startet i Sverige som et resultat av prospekteringsselskapenes arbeid. Lundin Mining startet opp den første, Storliden, og australske Dragon Mining den andre, Svartliden. Scanminings problemer med å få sitt anlegg i Blaiken til å fungere viser at det er vanskelig både å lokalisere en forekomst og deretter kunne drive en gruve og et anrikingsverk effektivt. Lappland Goldminers gullforekomst i Fäboliden på den såkalte Guldlinjen i Västerbotten er kanskje det prosjektet som ligger nærmest å komme i gang med gruvedrift. Nordic Mines som også er spesialisert på gullprospektering, hovedsakelig i Finland ligger tett etter. Northland Resources er det selskapet som har gått best på børsen i år. Selskapet har noen spennende jernmalmsforekomster på begge sider av Torneälven i Sverige og Finland. Én av forekomstene er tidligere brutt av det finske Rukki. Dannemora Mineral er et annet nytt jernmalmselskap. Dannemoragruvan i Uppland, som har vært stengt siden 1992, er selskapets viktigste prosjekt. Gexco har kommet langt med sin gullforekomst i Bindalen og har den siste tiden også interessert seg for basismetallene. International Gold Exploration (IGE) har en bredere, nesten sprikende portefølje med blant annet gull i Kenya, sjeldne jordartsmetaller i Småland og basismetaller i den gamle Stekenjokk-gruven i Västerbottenfjellene. IGEs diamantprosjekt i Angola er ikke tatt med i vurderingen ettersom informasjonen foreløpig er altfor knapp. Aktivitetene i Wiking Mineral er rettet mot gull og bly/zink/kobber både i Bergslagen og i Skellefte-feltet. Metode Studien omfatter et utvalg prospekteringsselskaper med virksomhet i Norden. Alle opplysninger er innhentet fra selskapenes hjemmesider og annen offentlig tilgjengelig informasjon. Det er ikke tatt noen spesielle direkte kontakter med noen av selskapene. Opplysningene gjelder i første rekke situasjonen i første halvår I tilfeller der selskapene også har virksomhet utenfor Sverige, inngår også den i vurderingen. Vi søker svaret på følgende spørsmål: Hvor stor er sjansen for at et juniorselskap kan finne og utvikle mineralforekomster og dermed øke selskapets verdi? SELSKAP Blackstone Ventures Dannemora Mineral Gexco 1) International Gold Exploration Lappland Goldminers Nordic Mines Northland Resources Wiking Mineral Prospekteringsselskap og prosjekt som studien omfatter Rankingen er gjennomført i tre trinn. Først er hvert selskaps personelle og finansielle kapasitet samt kompetanse og bakgrunn vurdert, i likhet med selskapets børshistorie. Et tall mellom 0 og 1 oppsummerer denne delen. I trinn to er de fem viktigste prosjektene som drives av de ulike selskapene, gransket etter blant annet potensial, størrelse, fase, risikonivå og land. I dette trinnet kan tre prosjekter få maksimalt 20 poeng hver, og to mindre fremskredne prosjekter kan få ti poeng hver. Bare fem prosjekter vurderes, idet man ikke mener at ytterligere prosjekter kan håndteres effektivt av så små selskaper som det dreier seg om her. Til slutt er disse to aspektene sammenveid i trinn tre, og et helhetstall er oppnådd ved at man multipliserer kapasitet og kompetansefaktor med hvert prosjekt og summerer prosjektene. Skalaens teoretiske maksimum er altså 80. (1x(20x3+10x2)). De to siste prosjektene på listen nedenfor er de som bare får 10 poeng i vurderingen. The independent Stockholm based mineral economics consultancy Raw Materials Group has completed its annual comparative analysis of likelihood of future successes for a selection of exploration juniors active in Sweden, Finland and Norway. PROSJEKT Lappvattnet, Lainijaur, Rörmyrberget,Espedalen, Vakkerlien. Dannemora, Ytterängarna/Forsmark, Stynsbo/Vigelsbo, Sandby, Rödjan. Bindal, Mofjellet, Sölvberget, Finnlifjellet. Solvik, Fäboliden, Stekenjokk, Lolgorien (Kenya), Storfallsberget. Fäboliden, Stortjärnhobben, Haveri, Gubbträsk, Knaften. Laiva, Tormua, Kumiseva, Fjälltuna, Tjärgetvara. Stora Sahavaara, Hannukainen, Barsele, Tapuli, Saarijärvi. Bjurvattnet, Storstrecksfältet, Sågmur nr2,gladhammar, Nordmark. 1) Gexco presenterer kun fire prosjekt som kan verderes. Copyright Raw Materials Group All rights reserved. SELSKAP BØRS BØRSVERDI 1) RESURSER PROSJEKT TOTAL 1. Northland Resources Toronto Vent/Oslo Lappland Goldminers First North 2) Nordic Mines First North Dannemora Mineral First North Blackstone Ventures Toronto Gexco NGM Equity Int. Gold Exploration NGM Equity/Oslo Wiking Mineral Aktietorget ) Børsverdi i MSEK 30 juni, ) Lappland Goldminers vil bli notert på Oslobørsen tidlig i Copyright Raw Materials Group All rights reserved.

7 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Svensk gull på Oslo børs Det svenske gruveselskapet Lappland Goldminers har søkt om notering på Oslo Børs. Noteringsprosessen er innledet og målsetningen er å være på børs i begynnelsen av Tekst: Kristoffer Gregersen Styreleder, Tomas Bjørklund, forteller at selskapet har tatt beslutningen om å gå på børs i Oslo istedenfor Stockholm fordi kunnskapen om gruvedrift er større i Norge enn i Sverige. Han mener dette blant annet er på grunn av Norges oljehistorie. Klart på nyåret Siden 2000 har Oslo Børs hatt som mål å bli råvarebørs nummer én i Europa. Samtidig har norske investorer vist stor interesse for selskapet, sier Tomas Bjørklund. For å børsnotere oss i Oslo må vi selge en del aksjer for å få flere eiere i Norge. Den prosessen settes i gang når vi har fått den svenske miljødomstolens godkjennelse i Sverige. Det skal forhandles 17. oktober, og vi venter en dom innen årsskiftet. Vi bør derfor være klare for børsnotering i begynnelsen av Europas største Selskapet skal utvinne gull og sølv, og kapasiteten vil bli på fem millioner tonn malm i året. Gullforekomsten vår i Lappland er en av Europas største. Vi tror vi kan utvinne ounces per år, noe som er det høyeste tallet fra en enkeltprodusent i Europa, forteller Tomas Bjørklund. Tro på gull Lappland Goldminers driftsdirektør, Karl-Åke Johansson, ser lyst på selskapets fremtid. Guldlinjen er et helt nytt gruvefelt der vi i fremtiden kommer til å se se mange gullgruver i drift. Lappland Goldminers har som mål å kontrollere flertallet av disse og samtidig bli Europas ledende gullprodusent. Man bruker jo ordet gullgruve om alt som er bra, og vi har faktisk en gullgruve, avslutter Karl-Åke Johansson. Lappland Goldminers has applied for listing on the Oslo Stock Exchange, and hopes to be listed at the start of The goldfield in Lappland is one of Europe s biggest and the CEO of Lappland Goldminers, Karl-Åke Johansson, is optimistic about the company s future. Guldlinjen is a completely new mining field where we will be operating many gold mines in the future. om lappland goldminers ab: Prospektering i Knaften. Birger Voigt & Jan-Åke Uneé. Lappland Goldminers AB er et prospekteringsselskap med målsetning om å bli et produserende gruveselskap. Selskapet er listet på handelsplassen First North med benevningen GOLD, og på Oslo Børs OTC-liste. Selskapet har sikret et antall gullfunn langs Guldlinjen i Västerbotten. Strategien er å utvikle et lønnsomt, produserende gullselskap med sentralt lokaliserte prosessanlegg i Fäboliden i Sverige og Haveri i Finland, som forsynes med malm fra en eller flere gruver gjennom egen prospektering eller akkvisisjon. Lappland Goldminers er medlem av SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, og følger rapporteringsregler for offentlige gruve- og prospekteringsselskaper. Det sprenges i berget Gexcos fokusområde sør i Nordland. Gexco er en svensk bedrift med et sterkt norsk eierskap som utvikler mineralforekomster av gull, sølv, sink, bly og kobber i Norge. Ved full drift planlegger man å bryte cirka 1,5 millioner tonn malm i året. Gexco har prospektert i Norge siden 2004 og vært notert på NGM i Stockholm siden da. Tekst: Lena Rainer I Bindal fokuserer Gexco på prospektering av gull. Gexco gjennomførte tidlig i høst en første sprengning under jord for året, som en del av den prøvedriften som nå pågår. Materiellet anrikes og prøvetas i anrikingsverket som Gexco har bygd på stedet. Dette er i tråd med strategien for Bindal: Drill for structure drift for grade. Til nå er et boreprogram på vel 900 meter gjennomført, og ytterligere 1700 meter er planlagt. En kompleks Jon Fangel, adm.dir og stor eier i Gexco. gullforekomst som vi har i Bindal, kan ikke kartlegges bare med tradisjonell prøveboring, men må kompletteres med uttak av større volum, sier Jon Fangel, adm.dir. og stor eier i Gexco. Det at vi nå har komplett utstyr og et kompetent team på plass, gjør oss godt rustet til også å gi oss i kast med andre forekomster innenfor vårt fokusområde sør i Nordland. Unik erfaring med norsk gruvenæring I forhold til Sverige og Finland er Norge klart undereksploatert, til tross for at de geologiske forutsetningene for metall- og mineralforekomster er sammenlignbare. Gexco anser at kunnskapen, historien og erfaringen man har med norsk gruvenæring, gir bedriften en unik posisjon for å realisere dette potensialet. Vi så mulighetene allerede i 2004, da den svenske prospekteringen tok av, og vi skal bli en lønnsom og utholdende metallprodusent i Nord Norge, sier Jon Fangel. Erverv av sinkgruve I vår ervervet Gexco MoMin AS med mineralforekomster i Mo i Rana. Distriktet har en lang historie med tungindustri og gruvedrift. Bergrettighetene består av fem utmål for det nedlagde Mofjellet Gruver og vel 800 mutinger. I høst gjennomførte man et større boreprogram og geofysiske målinger med helikopter for å kartlegge anomalier og strukturer. Fremtidig gruvedrift er planlagt under jord. Malmen fra Bindal fraktes med båt til Mo i Rana, der et felles anrikingsverk bygges med en årlig kapasitet på cirka tonn. Gexco har søkt om utmål for Kolsvik, og i 2006 ble søknadsprosessen for miljøtillatelsen innledet. Gexco, which owns mineral resources containing gold and zinc in Norway, has carried out its first underground blasting this year in the Bindal goldfield. Material from this and forthcoming blastings will be processed and tested in the processing plant that Gexco has built at Bindal. This fits in with Gexco s strategy for Bindal: Drill for structure drift for grade. In full operation Gexco plans to mine approximately 1.5 million tons of ore per year. Gexco has been involved in exploration in Norway since 2004 and has been listed on NGM in Stockholm since then.

8 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Fusjonsbølge sveiper over gruveindustrien Nye spennende aktører tar plass En bølge av fusjoner og oppkjøp sveiper over gruveindustrien i hele verden. I 2006 ble det brukt rundt 140 milliarder dollar på forretninger i gruveindustrien. Oppgangen er på over 500 prosent sammenlignet med Dette er det høyeste tallet noensinne, og for 2007 vil bølgen fortsette med uforminsket styrke ganske enkelt fordi metallprisene og selskapenes overskudd ligger på et fortsatt høyt nivå. Tekst: Magnus Ericsson Til tross for konsolideringsbølgen er bransjen fortsatt fragmentert med cirka 1000 gruveselskaper (utenfor Kina) som produserer med industrielle metoder, og ytterligere mange tusen småskalaprodusenter. Dessuten finnes det i dag kanskje mer enn 5000 prospekterende såkalte juniorselskaper, hvorav oppimot 1000 MUSD FUSJONER OG OPPKJØP INNEN GRUVESEKTOREN GLOBALT FUSJONER OG OPPKJØP (MUSD) stykker er børsnotert. Bransjen trenger færre og sterkere selskaper for på en effektiv og kostnadsøkonomisk å kunne både forsyne samfunnet med metaller og møte de økende kravene til miljøvennlig og sikker produksjon med en rimelig økonomisk avkastning for samfunnet rundt gruven. INDEKS METALLPRISER Kilde: Raw Materials Group 2007 Nye evner i markedet Noen av de gamle kjempene vil falle fra hverandre og erstattes av nye evner. Noen av de små prospekteringsselskapene, de såkalte juniorene, vil finne store, rike forekomster og etter hvert starte egen produksjon. Men de fleste vil bli kjøpt opp av de små eller mellomstore bedriftene som har bedre muligheter for å bringe en forekomst fra prospekteringsstadiet til produksjonsfasen. U-landenes makt øker Noen av de mest aktive nye selskapene blant de aller største kommer fra u-land. CVRD, Vedanta og Mittal-gruppen er noen eksempler. Det første kinesiske eller indiske selskapet vil med største sannsynlighet kvalifisere seg blant verdens ti største selskaper i løpet av de neste fem årene. U-landene har i mange år vært den viktigste kilden til økende metallproduksjon, men det er bare de seneste årene at gruveselskaper basert i disse landene gradvis har tatt plass blant verdens største selskaper. Makten og innflytelsen som disse selskapene har over verdens metallforsyning, vil med all sikkerhet øke de nærmeste årene. Det kan åpne svært interessante muligheter for mange mindre selskaper, forutsatt at de har forekomster av god kvalitet. Hvem blir neste oppkjøpskandidat blant de nordiske selskapene? Mining M&As reach record levels. In 2006 more than 140 billion USD was spent on M&A in the global mining industry. This year the pace will be as high. In spite of all this activity the industry is not consolidating at the expected rate but newcomers enter the industry. New companies from emerging economies such as Vedanta or Mittal or existing giants take the step to become international such as CVRD from Brazil. The first global Chinese mining company will soon enter into the top league of companies. In the Nordic countries the most successful of the juniors will be taken over who is next in line? Klart for norsk mineralrush Børsnoterte Nordic Mining ASA er et nytt initiativ i norsk gruveindustri. Administrerende direktør Ivar S. Fossum mener potensialet er stort. til produksjon av steinull for isolasjon, men det kan også egne seg til å absorbere CO2. Mulighetene er mange, sier Fossum. Distriktsnæring og utvikling Nordic Mining ASA: Ble stiftet i mai 2006 etter at ressursselskapet Rocksource ASA skilte ut sin virksomhet innen utvinning av metaller og mineraler. Selskapet utvinner strategiske mineralressurser med formål å ta frem høyverdige mineraler og metaller. Har rettigheter til Rocksources teknologi innen elektromagnetisk (EM) prospekteringsteknologi. Regimeskifte: Administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining ASA mener vi kan forvente oss gode priser på norske mineraler fremover. Steinen til venstre er anortositt. Den andre er titanholdig eklogitt. Har rettigheter for utvinning av en rutilforekomst på Engebøfjellet i Naustdal kommune. Forekomstens størrelse er estimert til 380 millioner tonn rutilholdig malm som inneholder 3-5 % titandioksid. Tekst & foto: Kristoffer Gregersen Bergverksindustrien i Norge har i mange år vært i skyggen av olje- og gassindustrien. Fossum mener at timingen nå er god for å øke aktiviteten innen utvinning og foredling av mineralressurser. Økt behov Norge har noen av verdens største forekomster av titanråstoff i tillegg til betydelige forekomster med anortositt og andre industrimineraler. Fossum mener at økonomisk vekst i land som Kina og India vil bidra til økt etterspørsel og høye priser. Det er, og vil i mange år fremover være et økende behov for byggeråstoff, metaller og mineraler sier Fossum. Han mener det er mye som tyder på at vi er inne i et regimeskifte der prisene vil etablere seg på et høyere nivå på grunn av høy etterspørsel og permanent endring av levestandard. Bergverksindustrien er både lokal og global påpeker Fossum. Man kan ikke flytte på forekomstene, de må utvinnes der de finnes. Samtidig er de en viktig plattform for å utvikle kunnskapsmiljøene gjennom forskning og utvikling av nye produksjonsprosesser, sluttprodukter og anvendelser. En spennende mulighet ligger bl.a i utvikling av produksjon av titanmetall fra norsk mineralråstoff. Nordic Mining was incorporated 8 May 2006 through the de-merger of Rocksource s business within exploration of metals and minerals. Nordic Mining will be developed as a mining company with integrated activities within exploration, extraction and production of high-end industrial minerals and metals. Ivar Sund Fossum, chief executive officer at Nordic Mining, says that the potential is large and that the timing for exploration is very good. Kjøpte 85 % av Gudvangen Stein AS i juni Selskapet utvinner anortositt fra egen forekomst i Gudvangen. Skal utvikles som et gruveselskap med integrerte aktiviteter innen prospektering, utvinning og produksjon av høyverdige mineraler og metaller. Nye bruksområder Nordic Mining ASA jobber også aktivt for å utvikle eksisterende og nye produktområder. Anortositt, for eksempel, er miljøvennlig på flere måter. Mineralet brukes blant annet

9 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Her i Espedalen vil Blackstone se om det er mulig å gjennomføre et gruveprosjekt. Nikkel i sikte skaper forretninger Gjennom omfattende undersøkelser i Norge og Sverige håper canadiske Blackstone på mulighetene å finne nikkelforekomster i verdensklasse. Selv om det målet ikke nås, regner man med at det med dagens prisnivåer er mulig å utvikle mindre forekomster som man vet finnes. Tekst: Björn Raunio Blackstone Ventures er et mindre gruveselskap med sete i Vancouver. Bedriftens hovedfokus er å lete etter forekomster av nikkel, kobber og sink i Skandinavia. Man er særlig interessert i nikkelsulfid. Vi har ervervet prospekteringsrettighetene for store områder i Norge og Sverige. Områder Dean MacEachern, adm.dir. i Blackstone. der det historisk har vært mer enn 50 gruver, og der tidligere geologiske undersøkelser har gitt interessante resultater, forteller administrerende direktør i Blackstone, Dean MacEachern. Imidlertid var i mange tilfeller de gamle statlige undersøkelsene overfladiske, og før 1990-årene hadde utenlandske bedrifter svært begrensede muligheter til å bedrive prospektering i Skandinavia. Dette har nå endret seg, og det eksisterer muligheter for flere og utvidete undersøkelser. Det vi gjør nå, er å bruke de seneste geofysiske teknikkene og verktøyene for å undersøke forekomstene grundigere. Vi bruker rundt 50 millioner på prospektering i Vi gjennomfører luftbårne geofysiske undersøkelser og bruker diamantbor til å gjøre cirka 300 prøveborehull i år, og like mange til neste år. Forekomster i verdensklasse Noen av prosjektene som Blackstone driver i Norge og Sverige, er i en svært tidlig fase av ren prospektering. Andre, som i Espedalen, har nådd et punkt der man har startet studier for å utrede om et gruveprosjekt er gjennomførbart. Når man ser på resultatene våre, fremgår det at det finnes en god del nikkel i bakken. Hvis satsingen vår går virkelig godt, kan vi finne en nikkelforekomst i verdensklasse. En slik ville kunne tiltrekke noen av de virkelig store gruveaktørene som en interessant partner til oss. Men selv om det stopper ved mindre forekomster, ville det i dag være økonomi i å utvikle dem, sier Dean MacEachern. For selv om nikkelprisen har falt en del de seneste månedene, er prisene likevel på et historisk høyt nivå, og den pågående utviklingen i de såkalte BRIC-landene borger for at det nivået vil vare. Nikkel er dessuten enklere å bryte av nikkelsulfid enn på andre måter. Det er dessuten til god hjelp for prosjektene våre at vi befinner oss i en sikker og utviklet del av verden, der både kulturen og politikken er velvillig innstilt til gruvedrift. Regler, lover og skattelovgivning er gode i Norge og Sverige og ikke minst er en svært god infrastruktur på plass, i form av både veier, energi og dyktige mennesker. Vi har også følt oss velkommen som utenlandsk bedrift, og ingen har hatt noe imot satsingen vår. Velfinansiert bedrift Ledelsen og styret i Blackstone har lang erfaring i bransjen og vet hva prospektering og gruvedrift handler om. Takket være dette har bedriften lykkes i å samle tilstrekkelige resurser til å drive en så omfattende prospekteringsvirksomhet. Vi er svært velfinansierte og har de pengene som kreves til undersøkelsene våre. Vi har flere team på plass, med så vel lokalt ansatte som innfløyne, kommenterer Dean MacEachern. Hittil er Blackstone notert på Toronto-børsen Venture Exchange, men en notering i Oslo eller Stockholm blir diskutert. Det ville være logisk for oss å ta det skrittet ettersom prosjektene vi driver, bør føles kjent for investorene i de lokale markedene, fortsetter Dean MacEachern. Et av Blackstones prosjekter i Västerbotten i Sverige ble mulig gjennom et samarbeid med Lundin Mining. Lundin eide prospekteringsrettighetene, men var fokusert på sink, ikke nikkel. Da Blackstone tok kontakt og uttrykte interesse, kom man til enighet. Begge bedriftene vinner på samarbeidet, og det understreker Blackstones troverdighet. Lundin Mining ville aldri ha inngått en slik avtale hvis de ikke visste hva vi står for, avslutter Dean MacEachern. Through extensive exploration in Norway and Sweden, the junior Vancouver mining company Blackstone hopes, in the best case scenario, to find a world class nickel deposit. But even if that objective is not reached, the company counts on being able to develop smaller deposits considering the present price levels. In the areas we are exploring there have been over 50 historical mines and earlier geological surveys have come up with interesting results, says Blackstone s CEO Dean MacEachern. Now we are applying state-ofthe-art geophysics techniques and tools, such as airborne geophysical surveys and diamond drilling, to closer explore the deposits. We are spending around CAD 9 million on prospecting in 2007 and will continue next year. Some of Blackstone s projects in Scandinavia are in a very early stage of pure prospecting. Others, such as Norwegian Espedalen have reached a point where feasibility studies for future mines have started.

10 10 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB Prospekteringsboomen fortsetter med uforminsket styrke I 2007 vil mellom 135 og 140 millioner EUR bli investert i prospektering etter metaller i Norge, Sverige og Finland. Det er med bred margin det høyeste tallet noen sinne, og en økning på cirka 55 prosent sammenlignet med Tekst: Magnus Ericsson Raw Materials Group (RMG) har gjennomført en studie som omfatter alle bedrifter som har tillatelse til å prospektere etter metaller i Norge og Sverige. Det dreier seg om alle slags selskaper, fra globale transnasjonale kjemper som BHP Billiton og Anglo American, via etablerte nasjonale gruveselskaper som Titania og Rana Gruber i Norge og Boliden og Lundin Mining i Sverige, til internasjonale juniorselskaper som canadiske Blackstone Ventures, amerikanske Northland Resources, engelske Beowulf og canadiske Continental Precious Minerals. Det er også et antall selskaper som er børsnotert i Oslo eller Stockholm, som prøver lykken blant annet Wega Mining, Gexco, Nordic Mining, International Gold Exploration, Endomines og Kopparberg Mineral. Tallene for Finland kommer fra offisiell statstikk med en beregning for 2007 som er gjort av RMG. Stadig flere arbeidsplasser i bygdene i alle de tre landene som er studert, er nå relatert til prospekteringen etter metaller. Den begynner å bli en faktor å regne med i den regionale økonomien. Gode metallpriser høyt prospekteringsnivå Oppsvinget kommer ikke som en overraskelse, for prospekteringsutgiftene ett år er proporsjonale med metallprisene foregående år. Høye metallpriser i 2006 gir store prospekteringsinnsatser i Vi kan altså forvente intensiv aktivitet også i 2008, ettersom metallprisene i år ligger på et fortsatt høyt nivå. Men det vil ikke bli en like massiv økning som den bransjen har fått oppleve i 2006 og Ifølge RMGs vurdering vil prospekteringsinvesteringene ligge rundt 160 millioner EUR i Nikkel og jernmalm høyaktuelle Det siste året er fokuset for prospekteringen gradvis forskjøvet. Jernmalm har blitt mer interessant, i likhet med nikkel og uran. For øvrig er det gull og basismetallene kobber og bly/zink som selskapene leter etter. Diamanter er ikke lenger like hete som for bare ett eller to år siden. Dobbelt opp i Norge Prospekteringen i Norge har ifølge RMGs studie om mulig økt enda mer dramatisk enn i både Sverige og Finland den er mer enn doblet. Det er riktignok fra et lavt nivå sammenlignet med begge disse landene, fra bare vel 40 millioner SEK i 2006 til knapt 95 millioner i Svenske Gexco, som har hoveddelen av sin virksomhet i Norge, og Wega Mining, som er notert på Oslo børs, er to av de største aktørene. Begge disse selskapene har siktet innstilt på gull. Nordic Mining som ikke må forveksles med svenske Nordic Mines, som har hoveddelen av sin virksomhet i Finland har en betydelig bredere portefølje, som inneholder rutil, torium, molybden og wolfram i Norge, kombinert med gull i Ecuador. Canadiske Blackstone Ventures leter systematisk med nye geologiske hypoteser etter nikkel i både Sverige og Norge. Boliden dominerer i Sverige I Sverige vil rundt 690 millioner SEK investeres i prospektering etter metaller i hele Det er med bred margin det høyeste tallet noen sinne, en økning på 70 prosent sammenlignet med De svenske selskapene dominerer, med 65 prosent av satsningene, mens aktører fra andre land står for 35 prosent. De etablerte svenske gruveselskapene Boliden, LKAB og Lundin Mining står for det meste av veksten i Blant de mindre såkalte juniorselskapene dominerer imidlertid de utenlandske selskapene, som står for totalt rundt 200 millioner SEK, mens deres svenske konkurrenter legger ned omtrent 140 millioner SEK. Bergslagen har tiltrukket seg betydelig større interesse enn tidligere. Norrbotten og Västerbotten dominerer dermed ikke lenger like stort. Boliden er den i særklasse største aktøren i Norden med et budsjett på rundt 250 millioner SEK, mens de hvert av de minste, nærmest enkeltmannsforetakene, bare satser noen hundre tusen i løpet av et år. Ny gruve i Finland I Finland har ikke prospekteringsaktiviteten økt like kraftig som i de øvrige nordiske landene, men RMG beregner at den vil lande på cirka 50 millioner EUR i år. Tallet for 2006 var 38 millioner EUR, ifølge Handels- og industriministeriet i Helsingfors. Blant de mest aktive selskapene finner vi Endomines, notert på First North-listen i Stockholm med blant annet et gullprosjekt i Pampalo, Vulcan Resources med et kobberprosjekt i Kylylahti, og Scandinavian Minerals, som har et kobber-/nikkelprosjekt i Keivitsa. Samtidig er Talvivaara Mining introdusert på den store London-børsen. Selskapet investerer 450 millioner EUR i en av verdens største nye nikkelgruver. Byggingen pågår for fullt i Sotkamo i midtre Finland. Produksjonen beregnes å komme i gang i Nå venter vi bare med spenning på noen store, nye funn i Norden det har vært tynt med slike de seneste årene, til tross for økte innsatser. Summary Foto Lundin Mining The exploration boom in the Nordic countries continues unabated. Raw Materials Group has conducted a survey of the more than 50 companies that are exploring for metals, uranium and diamonds in Sweden and Norway. Total expenditure in Sweden is projected to reach over EUR 75 million in 2007, an increase of more than 70% from The increase is even more impressive in Norway the expenditure in 2007 is predicted to reach EUR 13 million, more than double the 2006 level. Exploration activities in Finland have not increased as rapidly as they have in Sweden and Norway, but the value of these activities is expected to reach EUR 50 million in Gold and base metals are in focus. Increased interest in uranium, iron ore and nickel has been evident during Exploration spending will remain at a high level in 2008, but the increase is not expected to be as large as in N Longyearbyen

11 Hele denne avisen er en annonse fra Raw Materials Group og Provisa Information AB 11 Optimisme i norske fjell Norsk bergverksindustri går så det griner. Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) var omsetningen i bransjen i 2006 nesten 10 milliarder kroner. Tekst: Kristoffer Gregersen Selv om norsk bergverksindustri går godt er det mye som har endret seg de siste årene. For eksempel var malmindustrien stor i Norge, mens den nå nesten er borte. Verdensledende Den norske bergverksindustrien ligger likevel ikke nede. Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Bergindustriens fellessekretariat, forklarer at det er andre deler av bransjen som har tatt over. Det er industrielle mineraler, pukk, grus og naturstein som har dominert industrien de siste årene. Blant annet er Hustadmarmor i Møre og Romsdal verdensledende, forklarer hun. Elisabeth Gammelsæter sier at kategorien industrielle mineraler er i svært god vekst. Det er et bredt spekter mineraler som inngår i denne kategorien. Pukk og grus står likevel for en tredjedel av verdiene i bransjen, og bruk av naturstein har også økt betraktelig i takt med at folk har fått bedre økonomi. Store ressurser Gruvedrift i tradisjonell forstand har en mindre rolle nå enn før. Geologisk er deler av Norge svært interessant. Det er ikke usannsynlig at vi har betydelige drivbare ressurser, og fra 2003 til 2006 har prospekteringen etter mutbare mineraler økt fra 20 milliarder til 60 milliarder kroner. Asia trenger mye råvarer og metaller, noe som fører til økt leting her hjemme. Vi tror ikke etterspørselen vil gi seg med det første og tror dette kan være en langvarig strukturendring. Tregt i nord Norge ligger likevel etter sine naboland når det gjelder prospektering. Elisabeth Gammelsæter forklarer at årsaken blant annet er uavklarte rammebetingelser i forhold til urfolk. Finnmark er den mest interessante geologiske provinsen i Norge, men ILO-konvensjon 169 gjør at vi må ta urbefolkningen med i betraktningene. Sverige og Finland har ikke ratifisert denne konvensjonen. Vi fikk Finnmarksloven i 2005 som ga regler for forvaltning av statens grunn i Finnmark. Urbefolkningens interesser står sterkt. Savner minerallov Vi er utålmodige etter å få en minerallov, og første gang det offentlige så at vi trengte en felles minerallov var for 20 år siden. Også Sametinget ønsker en minerallov. Spørsmålet er om bergverksindustrien vil ha den samme. En slik lov vil blant annet gjøre bransjen mer seriøs, og vil føre til økt interesse, avslutter Elisabeth Gammelsæter. Nærings departementet sier at den kommer våren The Norwegian mining industry is really booming. According to the Geological Survey of Norway (NGU), sales in the mining sector were nearly NOK 10 billion in However, even if the mining industry in Norway is flourishing, the industry has seen a lot of changes in the past years. For example, the metal ore sector was big in Norway, but now it has almost completely disappeared. Elisabeth Gammelsæter, Secretary General of the Secretariat for the Norwegian Mining and Quarrying Industries explains that other sectors are now more important. It is industrial minerals, puck, gravel and rock that have come to dominate the industry in the last years. Nevertheless, Norway is lagging behind its neighbouring countries in terms of mineral exploration. Elisabeth Gammelsæter explains that the reasons for this include unclear regulations and treaties concerning the native population. Foto Anders Corneliussen Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Bergindustriens fellessekretariat.

12 Crew Minerals vision is to create a leading international metals and minerals company with a strong base in Norway. We will realize our vision through responsible development, innovative exploration, and proactive acquisitions. Our priority is the sustainable development of the Mindoro Nickel project in the Philippines. We have assembled a strong internal team which is supplemented by Golder Associates Pty, Australia (Golder). The consultancy has a major contract for environmental studies which will lead into the preparation of an Environmental Impact Statement (EIS) which will address all Philippine legal requirements, as well as a Social and Environmental Impact Assessment (SEIA) which will address the Equator Principles of the World Bank. Golder provides a team of highly qualified and experienced environmental and social scientists for the studies, which will be conducted in close co-operation with Philippine specialists, including Indigenous Peoples representatives and a broad range of local NGOs and political leaders. A pre-feasibility study will be completed by Aker Kvaerner Australia by the end of the year, and a bankable feasibility study, the EIS, and SEIA are expected at the end of Our projects in Norway include the Hurdal Molybdenum project, where a scoping study by Aker Kvaerner Engineering Services Ltd, UK, is expected shortly, as well as drilling programs for additional molybdenum, zinc and copper prospects. In Greenland, we have recently concluded an extended regional exploration program where three distinct kimberlite dyke swarms have emerged, the largest of which is almost 30 km long. Laboratory results are expected by the end of the year. For further information on our people and projects please refer to: Contacts Crew Minerals ASA Munkedamsveien 45F O250 Oslo, Norway Tel: Fax: Hans Christian Qvist, President & CEO Andrea Båsen, VP Corp Dev & IR Oslo Stock Exchange Ticker Symbol: CMI

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Beskyttelse mot derivatmisbruk DESEMBER 2011 pwyp.no Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt Verdien bak alle derivater

Detaljer

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner

Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner 2 FLERE TETTE BYSENTRA GIR MER EFFEKTIVE NORSKE BYREGIONER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Ta først, spørre etterpå

Ta først, spørre etterpå Ta først, spørre etterpå Hvordan Oljefondets investeringer i gull og kull bryter urfolk og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika. forfatter: eva maria fjellheim Foto: Eva Maria Fjellheim skrevet

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer