insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen sidsel@insam.no www.insam.no +47 91 68 79 61"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Sidsel Ahlmann Jensen Rådgiver insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen Personalia Sidsel Ahlmann Jensen Født 1972 Profil Sidsel er arkitektutdannet by- og stedsutvikler med 15 års erfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har spisskompetanse innen strategisk byutvikling, prosjekt- og prosessledelse og aktørinvolvering relatert til fysisk byutvikling. Som en av grunnleggerne av Nordic City Network har hun i flere år jobbet med utviklingen av innovative kunnskapsbyer og universitetsbyer i Norden. Arbeidserfaringen strekker seg fra prosessledelse- og design, rådgivning og foredrag til produksjon av byutviklingsstrategier, arealplaner, lokaliseringsutredninger og analyser Consulting, Master of Management program, Handelshøyskolen BI, Oslo Prosjektledelse, Niels Brock Copenhagen Business College 2000 Arkitekt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 1995 Bachelor of Arts in Achitecture with Honours, University of Nottingham Sertifisering Project Management Professional (PMP) Praksis -dd insam as Utdannelse Rådgiver Urbanizta, København Innehaver og rådgiver - Gehl Architects, København Prosjektleder og rådgiver Tromsø kommune, Byutviklingsenheten Prosjektleder Universitetet i Tromsø/ Troms fylkeskommune/ Tromsø kommune Prosjektleder SWECO/ Skaarup & Jespersen, København Prosjektleder og rådgiver

2 Tromsø kommune, Byutviklingsenheten Byplanlegger og overarkitekt Språk Norsk og dansk morsmål, engelsk flytende skriftlig og muntlig, spansk begrenset, tysk begrenset. Utvalgte prosjekter Byen Vår Drammen Vestaksen AS Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Vestregionen Vestregionen Bylivsprogrammet / Byen Vår Drammen Lier kommune Byen Vår Drammen KS (Kommunesektorens organisasjon) Grønn bymobilitet for alle Prosjektledelse for foregangsprosjekt for tilrettelegging for at alle opplever sentrum som inkluderende og universelt utformet. Prosjektet fokuserer på grønne transportformer og på å fjerne fysiske, mentale, kulturelle og sosiale barrierer. Byliv i Bragernes kvartal Prosess- og projektledelse for bylivsstrategi og -tiltak i tilknytning til boligutbygging i Drammen sentrum. Prosjektmål å bli et foregangsprosjekt for hvordan bylivsperspektivet kan integreres i større utbyggingsprosjekter. Kurs Ledelse, innovasjon og demokrati Programutvikling for samling i Malmø med fokus på gjennomføring av samfunnsinnovasjon i praksis. Samlingen inngår i det nyutviklede masterstudium i Ledelse, innovasjon og demokrati som er rettet mot ledelse av samfunnsrelateret innovasjonsarbeid. Innovasjonsarena Transport 2.0 Prosessledelse og prosjektutvikling for samarbeidsarena i regionen Oslo-Kongsberg. Samarbeidet er rettet mot å stimulere til gjennomføring av prosjekter for framtidsrettet og bærekraftig transport. Bylivsbarometer Prosjektledelse for utvikling av prosess- og styringsverktøy som skal ta pulsen på bylivet i Drammen sentrum. Bytransformasjon Lierstranda/Brakerøya Rådgivning og prosjektsekretær for byutvikling på sentralt vekstområde i Osloregionen. Lier og Drammen kommuner samarbeider om planlegging, utvikling og gjennomføring av området. Bylivsprogram for Drammen sentrum Deltar i utvikling, ledelse og gjennomføring av flere prosjekter som bidrar til å styrke byliv og handel i sentrum. Utredning klimatilpasning og fortetting Utarbeidet rapport om forholdet mellom klimatilpasning og fortetting i byutvikling. Arbeidet omfattet kunnskapsinnhenting fra forskning, by-caser og intervjuer, og faglige vurderinger og sammenstillinger av tilgjengelig kunnskap.

3 Drammen kommune Trondheim kommune 2013 Drammen kommune 2013 Husbanken, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Drammen kommune (samarbeidsparter) - Studentsamskipnaden i Buskerud Studentsamskipnaden i Buskerud Vestregionen Skedsmo kommune/ Aalborg kommune Architectopia - Gehl Architects 8 kommuner i Danmark Boligmelding for Drammen Utarbeiding av boligpolitikk for Drammen med fokus på kommunens rolle og virkemiddelbruk ifht boligmarkedet. Masterplan for campus- og byutvikling i Trondheim. Prossesrådgivning og bidrag til utarbeiding av utviklingsstrategi for campus- og bymiljøer sentralt i Trondheim. Samarbeid mellom universitet, høgskole, sykehus, studentorganisasjoner og kommune. Utredning cricketanlegg i Drammen. Prosjektledelse for utredning og lokaliseringsstudie for nasjonalt/lokalt cricketanlegg i Drammen. Drammenskonferansen Prosessledlese, faglig programutvikling, utvikling av konferansestrategi og konsept og bidrag prosjektledelse. Studentboliger ved Øvre Sund, Drammen. Prosessledelse og rådgiving i fbm eiendomsutvikling, regulering og utbygging av studentboliger og barnehage. Eiendomsutvikling på Hønefoss. Prosjektledelse og rådgivning ang. vurdering av eiendomsverdi og utvikling av studentboliger på Hønefoss. Faglig innhold - studietur til Marseille. Ansvarlig for faglig innhold og utarbeiding av rapport. Studietur med hovedvekt på byutvikling, kultur og urban governance (organisering og ledelse) i regionalt perspektiv. Deltakere var ordførere og rådmenn fra Vestregionens 16 kommuner. Konferanse om kunnskapsbyutvikling i nordiske byer. Tilrettelegging og gjennomføring av konferanse i Aalborg. Konferansen var del av avslutting og evaluering av et 3-årig forsøks- og samarbeidsprosjekt i Lillestrøm og Aalborg, med fokus på hvordan byutvikling kan styrke kunnskapsintensiv næringsutvikling. TimeSpaceShare sambruk av lokaler. Sparringspartner og bidragsyter til utvikling av konsept for sambruk og merbruk av eksisterende lokaler, på tvers av organisasjoner. Campusutvikling. Sparringspartner og bidragsyter til utvikling av nytt konsept for campusutvikling hos Gehl Architects, København. Masterclass i regional utvikling. Seminarrekke om sammenhengene mellom regional utvikling og fysisk planlegging. Konseptutvikling og prosessledelse.

4 Trondheim kommune 13 nordiske byer Norrköping kommune Odense kommune Tromsø kommune Universitetet i Tromsø/ Troms fylkeskommune/ Tromsø kommune Guldborgssund kommune Aalborg kommune 2006 Nordisk Råd/ Malmö Stad nordiske byer Nykøbing Falster kommune Masterplan for campus- og byutvikling i Trondheim. Prosessledelse og strategiutvikling for etablering av felles grunnlag for samarbeid mellom universitet, høgskole, sykehus, studentorganisasjoner og kommune om campus- og byutvikling. Utarbeiding av skisse til masterplan. Nordic City Network. Strategisk utvikling av nettverk som arbeider for å styrke kunnskapsbyutvikling i Norden gjennom kunnskapsutvikling og pilotprosjekter. Sidsel var sentral i den faglige, strategiske og organisatoriske utvikling av nettverket. Medlemsbyer er mellomstore nordiske byer, se Industrilandskapet i Norrköping. Utredning av potensial for å styrke utviklingen av tidligere industriområde til en innovativ bydel, inkl kartlegging av urbane ressurser. Strategi for campusutvikling. Felles utviklingsstrategi for campusområdet i Odense, med universitet, kunnskapspark og sykehus som sentrale aktører. Områdeprogram for Sentrum Sør. Utarbeiding av områdeprogram og samarbeidsavtale for utvikling av sentral bydel. Prosessledelse for dialog og samarbeid mellom grunneiere, eiendomsinvestorer, kultur- og kunnskapsinstitusjoner og kommunen. Kunnskapssenter for Nordområdene. Prosjektledelse for utredning av planlagt senter for kunnskap om Nordområdene i Tromsø. Inkl utredning av lokalisering. Bydelsutvikling i Slotsgadekvarteret i Nykøbing Falster. Program for 5-årig bydelsprosjekt basert på borgerdreven byutvikling. Fokus på utvikling av samarbeidsformer mellom kommune, sivilsamfunn og næringsliv. Prosessledelse og utarbeiding av program og søknad om statlig finansiering. Samspill mellom by og universitet i Aalborg. Utredning av potensial for styrket samspill og integrasjon mellom universitet og by. Konferanse om nordiske kunnskapsbyer i Malmö. Prosessledelse av planlegging og gjennomføring av internasjonal konferanse. Nordic City Network. Etablering av nettverk for å styrke kunnskapsbyutvikling i Norden. Sidsel var en av grunnleggerne og sentral i den faglige, strategiske og organisatoriske utvikling av nettverket. Helhetsorientert bydelsutvikling på Østerbro. Prosessledelse for 5-årig bydelsprosjekt basert på borgerdreven utvikling.

5 Vordingborg næringsråd Næstved næringsråd Trondheim kommune Tårnby kommune Slagelse kommune kommuner i Danmark Stavanger kommune Tromsø kommune Tenketank og strategi for utvikling av Vordingborgregionen. Prosessledelse for etablering og utvikling av en tenketank for regional utvikling. Utarbeiding av regional utviklingsstrategi. Næstved Byforum. Strategisk og faglig rådgiving for borgerforum etablert for å styrke Næstveds byutvikling. Samhandling mellom by og universitet i Trondheim. Utreding av potensial i styrket samspill og integrasjon mellom NTNU og by. Verdibasert kommuneplan i Tårnby. Prosessledelse og rådgiving i utvikling av kommuneplan basert på sentrale, politisk vedtatte verdier for kommunen. Planstrategi for Slagelse. Utarbeiding av strategi for utvikling av Slagelse. Felles planstrategi for Sønderborg-området. Tverrkommunal regional utviklingsstrategi for Sønderborg og 6 nabokommuner. Prosessledelse. Kommunedelplan for Jåttåvågen. Rådgiving i utarbeiding av kommunedelplan for utvikling av tidligere industriområde til ny bydel. Med utgangspunkt i vinnerforslag i idekonkurranse for området. Diverse bebyggelses-, regulerings- og kommunedelplaner. Utarbeiding og saksbehandling av planer i hht Plan- og Bygningsloven.

insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen lars@insam.no www.insam.no +47 90 52 30 21

insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen lars@insam.no www.insam.no +47 90 52 30 21 CURRICULUM VITAE Lars Wang Rådgiver/part n er insam as rådgivere - innovasjon og samfunn Grønland 58 N 3045 Drammen lars@insam.no www.insam.no +47 90 52 30 21 Personalia Lars Wang Født 1958 Gift, 3 barn

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Studietur Danmark REISERAPPORT

Studietur Danmark REISERAPPORT Prosjekt: Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Sentrum 15. mars 2011 Studietur Danmark REISERAPPORT Illustrasjon: Planlagt musikkens hus i Aalborg Fra 13. til 15. februar 2011 arrangerte prosjektet Kunnskaps-

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS

Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS Curriculum Vitae Vivian A. Dyb Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Mob/Tlf: 41 20 98 71 Epostadresse: vivian.dyb@vista- analyse.no Født: 26.08.1979 PROFIL Vivian A. Dyb er samfunnsøkonom

Detaljer

Papirbredden Drammen kunnskapspark

Papirbredden Drammen kunnskapspark Papirbredden Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Denne rapporten forteller historien om hvordan elleve samarbeidspartnere bidro til å realisere drømmen om en kunnskapspark midt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs

SANDEFJORD BYFORUM. Ressurs SANDEFJORD BYFORUM Ressurs RAPPORT 2012 SANDEFJORD BYFORUM Ressurs SBR NUDA Sandefjord Byforum Ressurs 2012 Rapport: Slutten på Begynnelsen Innhold og prosess levert av: Sandefjord Byforum Ressurs Nordic

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

Hanne M. Toftdahl Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Født: 1953 Mob/Tlf: 92 28 80 92 Epost:ht@vista-analyse.

Hanne M. Toftdahl Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Født: 1953 Mob/Tlf: 92 28 80 92 Epost:ht@vista-analyse. Curriculum Vitae Hanne M. Toftdahl Kontoradresse: Vista Analyse AS Meltzersgate 4, 0257 Oslo Født: 1953 Mob/Tlf: 92 28 80 92 Epost:ht@vista-analyse.no PROFIL Hanne M. Toftdahl er cand. philol. (økonomisk

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fornying av fylkeskommunal forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES493685 Prosjektnummer: -1 Søker Prosjektansvarlig

Detaljer

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2 DAG 1 BYPLANLEGGING MED TANKE PÅ BOLIGKVALITET Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en byutvikling som ivaretar hensynet til god boligkvalitet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge.

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM. Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen. www.krem-norge. Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra KREM Fra: KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv, ved Hilde Dalen www.krem-norge.no Oslo 5. mai 2015 Innledningsvis vil vi benytte anledning til å

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

RÅDMANN. Årsrapport 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Årsrapport 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Årsrapport Foto: Rita Galteland 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING... 5 2.1 Politisk organisering... 5 2.2 Administrativ organisering... 5 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015

Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2010 2 Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer