Mangfold, inkludering og kalkulativ ledelse. Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangfold, inkludering og kalkulativ ledelse. Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole"

Transkript

1 Mangfold, inkludering og kalkulativ ledelse Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Innlegg på konferansen Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet. Norges Forskningsråd, Oslo 9. november 2005

2 Problembakgrunn En stor andel av befolkningen er over 60 år, ingen av disse er representert i landets nye regjering Kun en ikke-vestlig innvandrer er representert i regjeringssystemet Innvandrere er nærmest ikke-eksisterende i ledersjiktet i staten Kvinner er meget svakt representert i toppstillinger i næringslivet og i styreverv Tidvis manglete leger og sykepleiere, mens det har vært ledig helsepersonell med en annen etnisk bakgrunn enn den norske Seniorsaken må agitere for å få virksomheter til å ta bedre vare på eldre i arbeidslivet Arbeidsløsheten blant flyktninger og innvandrere er mye høyere enn i resten av folket Mange funksjonshemmede faller ut av arbeidslivet hvert år

3 OECDs pekefinger Kraftig advarsel til medlemslandene Eldrebølge og færre yrkestakere Bedriftene må ta et krafttak for å rekruttere og holde på eldre, lavt kvalifiserte, kvinner og personer med nedsatt funksjonsevne Hvis ikke kan arbeidskraftsituasjonen bli prekær og true den økonomiske utvikling Årlig vekst i arbeidsstyrken i de 30 medlemsland årsnitt på 1.3 prosent siste 30 år til 0.3 prosent de kommende 30 år I land som Italia og Japan, vil arbeidsstyrken bli redusert Andelen over 65 år av arbeidsstyrken fra 27 prosent i 2000 til 47 prosent i 2030 i OECD-landene Voldsomt press på pensjonsordninger, levestandard kan bli truet Reformer spesielt rettet mot arbeidsløse, både de som søker jobb og de som ikke gjør det. Skattefordeler, barnepassordninger, økt fleksibilitet for personer med omsorgsforpliktelser, økte muligheter for deltidsjobb for folk med nedsatt funksjonsevne, bedre tilrettelegging av arbeidet for eldre arbeidstakere.

4 Inkluderingsledelse: Aktiv innsats for å: - skape - frigjøre - mobilisere - anvende menneskelig ressursmangfold gjennom en tolerant, kommunikativ og inkluderende form for ledelse og lederskap (Kilde: Søren Brandi, Steen Hildebrandt, Ingerid W. Nordhaug og Odd Nordhaug (2004). Inkluderingsledelse: Utnyttelse av mangfold i arbeidslivet. Oslo: Universitetsforlaget.

5 Samfunnsargumentet Moralske og ideologiske begrunnelser for mangfold Likestilling i arbeidslivet Inkludering av minoritetsgrupper Utnyttelse av nasjonal hjernekraft Inkluderende arbeidsliv. Markedsargumentet Fra homogen til heterogen befolkning Fra homogen til heterogen kundemasse Kundenes behov mer og mer spesielle og sammensatte Økte krav til å lese, tolke, imøtekomme krav og forventninger La multikulturell pluralisme gjenspeiles i økt mangfold i egen stab IKEA på Furuset i Oslo et eksempel på dette.

6 Fordel å likne kundene: IKEA, Rema1000 og McDonald s. Kan bilprodusentene i Japan se gjennom fingrene med at nesten halvparten av alle bilkjøpere i USA er kvinner, mens det i Japan nesten bare er menn? Butikk-kjeden Netto åpnet i 1998 en butikk i Danmark der alle medarbeidere var over 45 år. Formålet var blant annet å skaffe seg erfaringer med et litt eldre personale. På lengre sikt er målet at det skal være en god blanding av unge og eldre i alle butikker. Argumentet fra Nettos side er at man tror det er best at butikkens personale likner kundene, og man ser derfor gjerne at det blir ansatt flere eldre medarbeidere i butikkene.

7 Lærings- og innovasjonsargumentet Innovasjon og nyskaping avhengig av kreative læringsprosesser Sammensatte team langs flere dimensjoner kan gi økt læring og økt kreativitet Hewlett-Packard eksponent for en org basert på mangfold i alt den gjør Setter sammen personer med ulik utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, alder, religion, kultur og forskjellige livserfaringer Innovasjon krever avvik, meningsbrytning, gjensidig kritikk, ulike virkelighetsoppfatninger og ulik bakgrunn hos de som skal nyskape For stort mangfold kan hindre læring og samskaping (U-kurve?) Egen empiri : Master-kurs i International Management ved NHH med studenter fra rundt 20 forskjellige land

8 Etikk- og omdømmeargumentet Sosialt ansvar stadig sterkere fokusert (jf Union-saken) Corporate Social Responsibility en vekstnæring Bevisst rekruttering og inkludering av bestemte typer mennesker og grupper er en variant Rent etiske intensjoner og økonomiske motiver kan være vanskelig å skille En rekke bedrifter kan profittere på å skape et renommé som samfunnsansvarlig arbeidsgiver og samfunnsaktør Mulige gevinster i markedene for salg av produkter, som for eksempel i dagligvarehandelen og konsumindustrien Org som Coca-Cola Norge, Utlendingdirektoratet og Oslo Sporveier ses av mange som mangfoldige og fargerike bedrifter Skapt sin egen merkevare i arbeidsmarkedet i Oslo-området.

9 Kultur- og omsorgsargumentet IKL kan synliggjøre og styrke organisasjonens kjerneverdier Generere sosial, økonomisk, intellektuell og emosjonell utvikling i organisasjonen Bidra til å skape en organisasjonskultur der medarbeidere føler seg verdsatt på grunn av sine særegne individuelle kvaliteter Det å håndtere mangfold kan gjøre org mer sensitiv når det gjelder de ulike livssituasjonene og kontekstene den enkelt medarbeider befinner seg i Bidra til å bedre balansen mellom arbeid og privatliv for noen Kan også virke til å bremse utbredelsen av utbrenthet, i den grad den økte sensitiviteten overfor uensartethet fører til at den enkelte medarbeider blir mer synlig for lederne

10 Kalkulativ og kommunikativ ledelse Systematiske økonomiske analyser av anskaffelse, bruk og utvikling av menneskelig kapital Belønninger på basis av individuelle prestasjoner Kommunikativ ledelse: kommunikasjon av visjoner, strategier og verdier til ulike nivåer i org Skandinaviske bedrifter skårer lavt på kalkulativ høyt på kommunikativ ledelse Britiske virksomheter ligger høyt på begge dimensjonene Skandinaviske: ledelsen kommuniserer i større grad visjoner, strategier og verdier til samtlige sjikt i org I andre europeiske land kun info til lederne om dette Indikasjoner på at innslaget av kalkulativ ledelse er stigende i skandinavisk arbeidsliv Personalkostnadenes høye andel av totalkostnadene Økt bruk av individuelle prestasjonsbelønninger

11 Hva betyr så dette? Tese: negativ sammenheng mellom kalkulativ ledelse og inkludering i arbeidslivet Støttes av synkende gjensidig lojalitet mellom kompetansetaker (bedrift) og kompetansegiver (ansatt) Holder tesen, kan vi regne med mer ekskludering, og ikke inkludering, i neste tiår Høy skår på kommunikativ ledelse vil trolig trekke i motsatt retning; bremse ekskluderingen av arbeidskraft Reflekterer respekt for ansatte på alle nivåer - et solid aktivum for inkluderingsarbeid Indikerer partnerskapstenkning som kan trigge kreativiteten i organisasjonen.

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Etnisk mangfold i arbeidslivet. Argumenter og tiltak

Etnisk mangfold i arbeidslivet. Argumenter og tiltak Etnisk mangfold i arbeidslivet Argumenter og tiltak Etnisk mangfold i arbeidslivet Argumenter og tiltak Utgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Integreringsavdelingen 2000 Postboks 8108 Dep 0032 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv*

Et inkluderende arbeidsliv* Et inkluderende NFT 3/2003 arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv* av Kjersti Davidsen, Kristine Iren Kjølstad, Christin Norløff og Esben K. Ulsletten * Artikkelen er en forkortet utgave av en prosjektoppgave

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mangfoldsledelse på norsk: bare prat eller også praksis? En studie av adoptering

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer