Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010"

Transkript

1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2010 DG Ulf Torkelsen Dette nr. inneholder bl.a. Guvernørens julehilsen Sognepresten ble æresmedlem 2 3 RYLA Roteract i d Flerkulturell familiefest Vann og sanitærprosjekt 6 8 På Askøy bor det folk fra mer enn 40 forskjellige land. Hva er da mer naturlig enn at Rotary engasjerer seg i en flerkulturell familiefest. Les mer side 6. Phf i Kopervik 9 Månedens sitat: Fantasi er viktigere enn kunnskap. Albert Einstein Rammet av husbrann! Optimistisk tross husbrann en måned før Jul. De mistet mye - men ser fremover. Les distriktsguvernør Ulf Torkelsen sin julehilsen Følg med på Distrikt 2250 sine flotte hjemmesider.

2 2 Guvernøren har ordet Gode venner i Rotary! Fredag 26 november 2010 endret livet seg for Hilde-Marie og meg. Vi fikk en betydelig husbrann. Heldigvis skjedde det ikke noe med oss, men huset fikk store skader innvendig. Vi har de siste ukene arbeidet sammen med skadeselskap for å skille ut hva som kan være med oss videre og hva som må kastes (saneres). Et betydelig arbeid etter et langt liv, men heldigvis: vi har en god forsikring. Det som imidlertid har gjort stort inntrykk på oss er; når vi sto alene igjen etter at brannvesen, politi og ambulanse hadde kjørt sin vei, vi hadde kun de klærne vi sto og gikk i, brannlukten var sterk og vi var delvis dekket av sot. Våre tanker gikk da til de menneskene som hadde mistet alt, som ikke har anledning slik som oss, til å skaffe seg noe nytt. Det er i slike sammenhenger vi i Rotary har muligheter til å vise medmenneskelighet og gi av vårt overskudd. For oss vil det ta ca. 6-7 måneder før vi er tilbake igjen i huset vårt. Jeg må beklage at jeg ikke til å begynne med klarte å gjennomføre de planlagte klubb-besøkene, jeg kom først i gang med Lund. Et hyggelig møte hvor de stilte opp med julebuffet og gjorde det beste de kunne for at jeg og AG Marit skulle ha det så godt som mulig. Neste dag var vi i Egersund. Først fikk vi en omvisning i julebyen og deretter var det møte i klubbens eget hus. Etter mitt innlegg om mål, skjedde det utrolige. De samlet inn kr ,- på sparket til 3 shelterbokser. Jeg tror det er få som kan slå Egersund i denne sammenheng. Julen står nå for døren, med våre kjente sanger og ikke minst vårt juleevangelium. I Stavanger har vi vår lokale forfatter Andreas Jacobsen, kalt Ajax, som har skrevet mange små stykker om julens innhold. Et av de som betyr mye for meg er fortellingen jesusbarnet er midt i blant oss. Det handler om han Kjell som tror Jesusbarnet er på torget i byen, for det er jo midt i blant oss. Han er 4 år og tar turen til byen. Det ender med at han ser Jesusbarnet i krybben utenfor domkirken. Budskapet var og er at Jesusbarnet er midt i blant oss, det gjelder bare å kunne se han og legge det på sinnet. Jeg og Hilde-Marie vil ønske dere alle en riktig god jul, med den stillhet og fred som følger med julens budskap. Vi møtes igjen til et nytt år med blanke ark og nye muligheter.

3 3 Klipp fra klubber Sognepresten æresmedlem av Askøy Rotary Klubb På det siste klubbmøtet før jul har de fleste klubbene en julemiddag eller en førjulsavslutning med innhold som preges av julen. Så også i Askøy Rotary Klubb. I over 25 år har klubben hatt full julemiddag, sunget julens sanger, hatt besøk av julenisse med gaver og sist men ikke minst har klubben hatt med sognepresten. Julens budskap har blitt formidlet med innlevelse og varme og historier og opplevelser knyttet til julebudskapet har satt rotarianerne i god julestemning. Det er ingen overdrivelse å si at den nå pensjonerte sognepresten Tor Harald Nielsen har betyd og fortsatt betyr mye for medlemmene i Askøy Rotary Klubb. I år ble han utnevnt til æresmedlem av klubben 20 meters sang sang på melodien til Fader Jakob. Og sannelig sier jeg dere...det låt flott. Julemøtet torsdag den 16. desember fulgte tradisjonen i Askøy Rotary Klubb. Det synges julesanger og det serveres pinnekjøtt med tilbehør. Eli Lexander, som hadde dagens treminutter, hadde valgt en ny vri. Klubbens medlemmer ble utfordret til å synge en 20 meter lang Siden fulgte sogneprestens lille andakt. Nissen lå på sykehus denne dagen men en hilsen fra Terjenissen ble lest opp.

4 4 RYLA RYLA Årets RYLA-seminar ble gjennomført på Montana Vandrerhjem, Bergen, oktober. Torgalmenning Rotary Klubb (TRK) sto for arrangementet for 13. år på rad. Psykologspesialist Bente Austbø hadde det faglige ansvaret og til sammen 9 erfarne ledere, de fleste TRK-medlemmer, deltok i ulike roller. Seminaret er spisset mot Egenutvikling for ledelse og fokuserer på emner som selvinnsikt, kommunikasjon/samtaleteknikk, motivasjon, samarbeid, lederfilosofi og lederstil, gjennom en blanding av forelesninger, gruppearbeid, paneldebatt og individuell refleksjon / tilbakemelding. 22 deltakere er en god økning i forhold til 2009, men fortsatt noe under målsettingen på 30. Aldersgruppe år. Geografisk fordeling : Rogaland 9, Hordaland 12 og Sogn og Fjordane 1. Noen flere studenter/ skoleelever enn yrkesaktive. Deltakernes evaluering var gjennomgående meget positiv og også de eksterne ressurspersonene som deltok på enkelte sekvenser, ga entydig meget gode tilbakemeldinger. Dette styrker oss i troen på at utviklingen av vårt RYLA-konsept er på riktig spor og motiverer oss til ny satsing i 2011, - forhåpentligvis med noen flere deltakere. RYLA gir nyttig og nødvendig egenutvikling for fremtidens ledere! Haktor Øvrevik Torgalmenning Rotary Klubb Redaktøren anbefaler klubbene å bruke noe mer tid på kartlegging av unge potensielle kandidater til neste års Ryla. Legg gjerne dette arbeidet til en av komiteene f. eks. Service- eller kommunikasjonskomiteen, og følg opp utover våren. Prøv å ha klar gode kandidater i god tid.

5 5 Guvernøren har ordet Rotaract i Distrikt 2250 Av Turid A. Reksten Rotaract Distriktspresident 2250 Etter ein flott charterfest i Stavanger laurdag 11. september, har vi no to Rotaractklubbar i distriktet. Med god hjelp frå Tove Ragna Reksten, fungerande DP førre periode, og Stavanger og Øyane RK er Stavanger RTC godt i gang. Dette er ein internasjonal klubb, den første av sitt slag i Noreg. Det vert spanande å følgje denne klubben framover. Bergensklubben er inne i eit interessant RTC-år. Denne hausten har vi hatt føredrag om menneskehandel, to av medlemmene har delt erfaringar frå utanlandsteneste for Forsvaret, vi har hørt om pilegrimsvandring i regi av kriminalomsorga, innvandring og integrasjon i lokalmiljøet m.m.. Den årvisse julebingoen til inntekt for sosialprosjektet "Phoenix Children" og "Shelterbox" gjekk av stabelen 7. desember. Oppdatert program er å finne på og Rotaryanarar er sjølvsagt velkomen på alle våre møte. Elles har vi vore godt representert på internasjonale treff som Nordact i Oslo og REM i Amsterdam, der vi treff Rotaract-vener frå heile verda. I januar står REM i Beograd for tur. Årets største hending vil likevel vere FORUM i Bergen april FORUM er Rotaract Noreg sin årskonferanse og Bergensklubben har teke på seg å arrangere denne. Tema vil vere "under havoverflaten". Torgallmenning Rotary inviterte oss på besøk for å snakke om rekruttering til Rotary. Det var eit hyggeleg møte der vi snakka om korleis RTC og RI kan samarbeide og spele på kvarandre, og kva vi kan få ut av tettare band. Vi stiller gjerne som føredragshaldarar eller arbeidskraft om nokre av klubbane dykkar skulle trenge nokre blide, unge vaksne i samband med arrangement og liknande. Vi set stor pris på samarbeidet med Rotary, og har også møtt på nokre klubbmøte i Bergens-klubbar, og city- og intercitymøte. Ein fellestrend i Rotaract i Noreg er at klubbane slit med medlemstal. Vi kunne ønske vi var fleire. Medlemsskap i Rotaract gir nye vener, god erfaring med organisasjonsliv og mange gode opplevingar. I Rotaract lærer vi om leiarskap og organisasjonsarbeid, aukar samfunnskunnskapen ved å lære om organisasjonar og verksemder i nærmiljøet, og medverker sjølv til samfunnet gjennom sosialaksjonar og lokale prosjekt. Har de nokre unge vaksne i dykkar omgangskrins som kunne vore aktuelle medlemmer i Rotaract, så ta gjerne kontakt! Med ønske om ei riktig god jul og godt nytt år når den tid kjem. Venleg helsing Turid A. Reksten Rotaract Distriktspresident 2250 Rotaract Klubb for unge voksne» i alder for å utvikle ledere og tjenestevillige samfunnsborgere. (Igangsatt av en Rotaryklubb).

6 6 Klipp fra klubber Flerkulturell familiefest på Askøy Et eksempel på et lokalt samarbeidsprosjekt med internasjonalt vinkling. Av John Ivar Solvik Askøy Rotary Klubb Det bor folk fra mer enn 40 land på Askøy og det er forståelig at hverdagsbildet av folkelivet er variert, både med hensyn til klestradisjon og hudfarge. «Flerkulturell familiefest» er et viktig bidrag i lokalsamfunnet for å skape noe positivt rundt møtet med andre kulturer og innvandring og er med på å bygge ned fordommer. Flerkulturell familiefest er et godt eksempel på et lokalt samarbeidsprosjekt med internasjonal vinkling. Med andre ord et Kindereggprosjekt som går rett inn i Rotarys målsetting og virke, og en god ide for andre rotaryklubber som sliter med å finne gode prosjekter i lokalsamfunnet. Askøy Rotary Klubb har i dette prosjektet vært partner sammen med Askøy kommune, Askøy Røde Kors, Voksenopplæringen og Folkeakademiet. Askøy RK var med i styringsgruppen, støttet prosjektet økonomisk og hadde ansvaret for en del av den praktiske gjennomføringen.

7 7 Klipp fra klubber Selve familiefesten er åpen for alle og byr på underholdning av ulik art; sang, musikk og dans med både norske og utenlandske tradisjoner. På den måten får innvandrere lære mer om norsk kultur og etniske nordmenn mer om andre kulturer i trygge omgivelser og i hyggelig samvær. For mange besøkende på arrangementet er nok festens høydepunkt likevel å smake på de utallige matrettene som fremvises. Det lages til en stor buffet hvor man kan få smaksprøver fra 30 kokker fra ulike land. Dette er svært populært, og en fin måte å oppleve nye kulturer på og fin mulighet for mange til å oppleve noe positivt sammen. Flerkulturell familiefest 2010 samlet rundt 330 festdeltakere og av klubbens medlemmer deltok aktivt i selve gjennomføringen. Et meget vellykket arrangement og et prosjekt i beste Rotaryånd.

8 8 Klipp fra klubber Vann og sanitære prosjekter et satsningsområde for klubber i Distrikt 2250? Jo, det er et vakker bilde, ikke sant. Men bildet avspeiler det faktum at millioner av kvinner og jenter i utviklingsland er dømt til å bruke mange timer hver dag på å gå lange avstander for å hente vann. Disse timene kunne de ha brukt til å skaffe seg en utdannelse eller et nyttig arbeid for å brødfø sin familie. Dette har Rotary, i samarbeid med US Agency for International Development (USAID) tenkt å gjøre noe med. Med fokus i første omgang på Ghana, den Dominikanske Republikk og Filippinene, skal det etableres langsiktige, bærekraftige prosjekter innen vann, sanitær, og hygiene. Initiativet går under betegnelse WASH for Water, Sanitary and Hygiene - prosjekter. De av oss som har besøkt land i Asia eller Afrika vet at behovet er stort. Et estimat fra FN tilsier at 900 millioner mennesker ikke har adgang til rent drikkevann. I tillegg regner man med at 2,6 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende sanitære forhold. Mange millioner må gjøre fra seg bak et tre. Resultatet sier seg selv. Mange sykdommer, for eksempel polio, smittes via ekskrementer - mens det hvert år dør ca 1,8 millioner barn av diare, forårsaket primært av dårlig vann. Som distrikts-koordinator for vann- og sanitare prosjekter vil jeg oppfordre klubbene til okte satsing innen denne sektor, enten ved etablering av nye prosjekter, eller helst ved å gå sammen med kubber som e allerede i gang. Jeg har informasjon om fire WASH prosjekter innen D men det finnes kanskje flere?). Disse er:- Sogndal RK, med klubber i Canada, USA og lokale klubb - rent drikkevann samt tilfredsstillende sanitare forhold for umlalazi barneskole, Sor Afrika. Budsjett $ Sokndal RK, med Phnom Penh RK,Cambodia - rent drikkevann i Phom Being landsby. Budsjett $11 700, avsluttet. Stavanger Vest RK, med Shillong RK, India - rent drikkevann til 25 skoler. Budsjett $30 000

9 9 Stavanger International RK, med Poona RK, India rent drikkevann til skolene i Pune. Budsjett $ i forste omgang. Lykke til! Men huske at kunnskap om de lokale forhold, og et godt samarbeid med vertsklubb, er avgjorende for et vellykket resultat. Ta kontakt for mer informasjon. Hilsen Donald Provan, Stavanger Vest RK Phf til to i Kopervik Under distriktsguvernørens besøk i Kopervik Rotary klubb kunne klubbens president Helge Thorheim utnevne to nye Paul Harris Fellows. Torstein Flatebø ble hedret av Kopervik Rotary klubb for sitt store arbeid for hjembyen. President Helge Thorheim gratulerer Lasse Pedersen som Paul Harris Fel- Torstein Flatebø ble hedret for sin store innsats gjennom mange år for byen Kopervik. Flatebø har gjennom et stort og omfattende frivillig arbeid bidratt sterkt til at Kopervik er et godt sted å bo, sa Thorheim. Også ett av klubbens egne medlemmer, Lasse Pedersen, ble tildelt Paul Harris medaljen, ikke minst for sin innsats med Rotary-revyen i Kopervik som ga kroner til arbeidet med å utrydde polio i verden. Vi gratulerer begge to med hederen! Red. Lutefisktradisjon på Askøy..og opptak av et nytt medlem Sang til lutefiskens pris Under høstens tradisjonelle lutefiskmiddag hadde klubben opptak av et nytt medlem. Bente Fengestad følger i sin fars fotspor og vil nok gjøre en innsats for Rotary og for klubben. Bildet ovenfor: President Ragnar Jakobsen overrekker Bente Fengestad Rotary Nålen

10 10 SMÅPLUKK Ta en tur til Convention i New Orleans i mai 2011, se under Vår RI president Ray Klinginsmith har vært i Norge. Han var tilstede under utdelingen av NOBELS fredpris, på audiens hos vår konge den 9.des. og spiste middag med NORFO, DGer og DGE er om kvelden. Det er DG Inger Britt Zeiner som har klart dette kunststykke. Vi gratulerer Inger Britt med jobben. Carl Lewin fra Kopervik RK er vår deltager på COL i 2013, med Einar Hope, Åsane RK som varamann. IPDG Ove Sembsmoen har sagt ja til å arbeide i TRF komiteen. Vi takker Ove for en positiv innstlling. Vi vil be alle klubb-sekretærer om å sjekke den enkelte medlems hjemme adresse. Vi får alt for mange Rotary Norden i retur, med påskrift UKJENT. Dette koster, men ikke minst, medlemmene kan ikke følge med i den infoen som blir gitt. Nominering av DG Den oppgitte forslagstiden er nå ute og vi har fått inn et forslag. Forslaget vil bli behandlet og utsendt til klubbene i løpet av desember Polio Plus Rotary har samlet inn ca US dollar og forventer å nå målet US dol lar til convention Utviklingen har vært : 2009 mot 2010(foreløpige tall) Pakistan: Afganistan: Nigeria: India: Men det er dukket opp over 450 nye tilfeller i Tadikistan og 12 nye i Russland, så det er bare å brette opp armene for å greie: END OF POLIO. Møtetider Vi er kanskje noe for konservative når det gjelder møtetider. En skal derfor være klar over at dette kan endre iht hva klubben mener. En kan gjerne ha et frokostmøte, et l unchmøte og to kveldsmøter eller omvendt. Det hele må bare tilpasses klubben og i kke minst klubbens trivsel. Ta gjerne en diskusjon på dette. Rotaryquiz Jeg anbefaler rotaryquiz minst en gang i måneden. Premie: En flaske eplemost for de 5 beste. Når en har vunnet 3 ganger (3 flasker) kan disse byttes inn i en flaske vin. Sett i gang. Redaktøren ønsker med dette alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR Distriktets håndbok for finner du på Distriktets hjemmeside. Der finner du og opplysninger om organisering, støttepersonell m.m.

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013

Rotary i Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013 Rotary i Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Nr 2. oktober 2013 DG Tove Kayser Dette nr inneholder bl.a. Fra guvernørens side oktober Distriktskonferansen 2013 Bergens Tidendes Gard Steiro på programmet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Guvernørens kvartalsbrev

Guvernørens kvartalsbrev Guvernørens kvartalsbrev DG Svein Aanestad Distrikt 2290 19. juni 2007 Sommeren har bredt sin varme utover landet, og som faste programinnslag blir det i disse dager arrangert sommeravslutninger i distriktets

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5 Narkotikahunden Tara og hundefører Hege Fra redaktør Liv Elin Broberg Lewin Kjære Inner Wheel venninner Tenk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin-

månedsbrev Guvernørens IJulehilsen til En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Guvernørens månedsbrev DESEMBER 2000 En engel i Larvik Internett-hjelp til klubbene 50 år på Notodden og i Tvedestrand Prosjektarbeid bin- Les om Agnes på side 5 Innvandrere inn Sandefjord Rk satser nytt.side

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5 N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5 Fra Internasjonal Inner Wheels president Mrs. Abha Gupta sitt besøk i Norge. Her sammen med Inner Wheel Norges

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb

NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb NR. 6/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Hilsen fra statsministeren Ålesund Soroptimistklubb UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Så er vinteren her, fortsatt grønn og mild i

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 2 O K T O B E R 2 0 1 4

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 2 O K T O B E R 2 0 1 4 N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 2 O K T O B E R 2 0 1 4 Narkotikahund nummer 14 til Tollvesenet. Rådspresident Helene Torkildsen overleverer sjekken til avdelingssjef

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer