Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott / / AHO/AAS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Telemark AHO/AAS Søknad om tilskott til etablering av frivilligsentral 2016 Tilskott til etablering av frivilligsentral / / AHO/OKA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det kongelige kulturdepartement AHO/OKA Arbeidsavtale - teamleiar/stadfortredar for barnevernsleiar 100% fast stilling ved Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stillingar ved Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 692 og D / / BVS/SBR A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BVS/SBR Side: 1 av 77

2 Tenesteattest - eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2015/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Derick Gjessing L/NO Svar på søknad om barnehageplass f.o.m Barnehageplass / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KB/L Møtereferat teknisk Drift Kontormøte teknisk drift 2016/ / STD/KJS 062 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Mottaker Anna Vesterdal STD/AV Mottaker Roger Brenne STD/RBR Kjetil Sundsdal STD/KJS K - Førebels svar på søknad om endring av abonnement - kommunale gebyr - 53/2 - Smylemoen K - Kommunale gebyr - endring av abonnement - 53/2 - Smylemoen 2016/ / STD/RBR 053/002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sigrid Bjørgum Stoa STD/RBR Side: 2 av 77

3 Oversikt over antall fritidsbustadar i pga. feiing Oversikt over antall fritidsbustadar / / STD/RBR M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vest-Telemark Brannvesen STD/RBR Lønstilvising - leiar 50% fast stilling ved tenestekontoret for helse og omsorg ersonalmappe - - løn 2009/ / KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og AHO/OKA Lønstilvising - fagsjukepleiar 100% fast stilling ved tenestekontoret for helse og omsorg ersonalmappe - - løn 2008/ / AHO/OKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og AHO/OKA Side: 3 av 77

4 Lønstilvising - konsulent 60% fast stilling ved tenestekontoret for helse og omsorg ersonalmappe - - løn 2008/ / AHO/OKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og AHO/OKA K - Svar på etterlysing av tiltak for drenering av vatn i kum - 14/139 - Kviteseidvegen 1654 K - Drenering av vatn i kum - 14/139 - Kviteseidvegen Grunneigedom, tomt / / STD/KJS 014/139 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker TLMARK BLRTR AS STD/KJS Lønstilvising - tilleggsløn - sjukepleiar 80% fast ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2008/ / KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KH/BH Side: 4 av 77

5 Lønstilvising - assistent 13,6% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2014/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH Lønstilvising - ass. einingsleiar 82% fast stilling ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - løn 2008/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN L/NO Arbeidsavtale - adjunkt 50% fast stilling og 25,1% mellombels stilling ved Straumsnes oppvekstsenter ersonalmappe - - diverse 2009/ / SO/SK A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SO/SK Svar på søknad om permisjon for perioden ersonalmappe - - diverse 2013/ / KH/HNO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KH/HNO Side: 5 av 77

6 Sakkunning vurdering Spesialundervisning / / KS/RL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Stadfesting på tilsetjing ved Brunkeberg Oppvekstsenter ersonalmappe - - søknadar/attestar 2014/ / BO/HB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Annbjørg Barstad BO/HB Arbeidsavtale - fagarbeider 60% fast stilling og 1,5% mellombels stilling ved Straumsnes oppvekstsenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2011/ / SO/SK A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SO/SK Lønsendring - lærar ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN Side: 6 av 77

7 Lønstilvising - assistent vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2013/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH K - åminning om kommunale gebyr - 78/23 - Dølehalli Sa (Morgedal grendehus) K - Kommunale gebyr - vassmålar - 78/23 - Dølehalli Sa (Morgedal grendehus) 2016/ / STD/RBR 078/023 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dølehalli Sa STD/RBR Svar på søknad om permisjon for skuleåret ersonalmappe - - diverse 2012/ / ASB/SKV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASB/SKV N - Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket - endring av vilkår for tilskottet - 37/8 - Heimdal søre N - Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket - rydding og gjerding av gamal beitemark - 37/8 - Heimdal søre 2016/ / LK/R 037/008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kjell A Sønderland LK/R Side: 7 av 77

8 N - Særutskrift: Konsesjon på erverv av fast eigedom - 32/7, 8 og 35 - Vik N - Konsesjon på erverv av fast eigedom - 32/7, 8 og 35 - Vik 2016/ / LK/R 032/007 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vivilja AS LK/R Svar på søknad om barnehageplass f.o.m Barnehageplass / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KB/L Lønsstopp - adjunkt 30% fast stilling ved Krodokk skule ersonalmappe - - løn 2008/ / ASB/SKV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN ASB/SKV K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 103/5/1 - Heggtveit K - Kommunale gebyr - fritak - 103/5/1 - Heggtveit 2016/ / STD/RBR 103/005/001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Dorthea H Henriksen STD/RBR Side: 8 av 77

9 Svar på søknad om stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar/vernepleiar/miljøterapeut ved eining for funksjonshemma - D 713 Ledige vikariat og faste stillingar som vernepleiar/hjelpepleiar/helsefagarbeidar/miljøterapeut - eining for funksjonshemma - søknadsfrist D 710, D711, D 712, D 713, D 714 og D / / L/NO A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker L/NO Lønstilvising - assistent 13,39% mellombels stilling ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - løn 2016/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN FLLSTNSTR L/NO K - Svar på spørsmål om eigedomen skal reknast som bygd (konsesjonsloven 5) - 52/1 - Vesterdal nedre K - Konsesjon på erverv av fast eigedom - 52/1 - Vesterdal nedre 2016/ / LK/R 052/001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngvild Vesterdal LK/R Side: 9 av 77

10 Lønsendring - assistent ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN Svar å søknad om stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar/vernepleiar/miljøterapeut ved eining for funksjonshemma - D 713 Ledige vikariat og faste stillingar som vernepleiar/hjelpepleiar/helsefagarbeidar/miljøterapeut - eining for funksjonshemma - søknadsfrist D 710, D711, D 712, D 713, D 714 og D / / L/NO A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker L/NO Tilleggsløn - hjelpepleiar 50% fast og 40% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2008/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN KOS/BH Tilleggsløn - hjelpepleiar 74,2% fast og 15,8% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2008/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN KOS/BH Side: 10 av 77

11 Tilleggsløn - hjelpepleiar 42,96% fast + 37,1 % vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2012/ / KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN KOS/BH Svar på søknad om stilling som vernepleiar/miljøterapeut/helsefagarbeidar ved eining for funksjonshemma - D 715 Ledige vikariat og faste stillingar som vernepleiar/hjelpepleiar/helsefagarbeidar/miljøterapeut - eining for funksjonshemma - søknadsfrist D 710, D711, D 712, D 713, D 714 og D / / L/NO A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker L/NO Arbeidsavtale - hjelpepleiar 74,2 % fast og 15,8% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2008/ / KOS/TA A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KOS/BH Arbeidsavtale - assistent 13,6% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KOS/BH Side: 11 av 77

12 nnkalling til ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ / KH/VBA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KH/VBA nnkalling til avklaringsmøte - klager ersonalmappe - - diverse 2011/ / STD/AV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/KLA Val av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden Val av lagrettemedlemmar og meddommarar samt skjønnsmedlemmar / / ORD/BL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker TLMARK FYLKSKOMMN ORD/BL Lønstilvising - helsefagarbeider 17% stilling mellombels stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2016/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH Side: 12 av 77

13 Lønsendring - lokale lønsforhandlingar rådmann ersonalmappe - - løn 2013/ / RÅD/KLA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN FLLSTNSTR RÅD/KLA Lønstilvising - hjelpepleiar 12,68 % stilling vikar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2016/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH Arbeidsavtale- hjelpepleiar 12,68 % stilling vikar ved Kviteseid omsorgssenter for perioden ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ / KOS/TA A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KOS/BH Side: 13 av 77

14 Lønstilvising - sjukepleiar 80% stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2016/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 53/2 - Smylemoen K - Kommunale gebyr - endring av abonnement - 53/2 - Smylemoen 2016/ / STD/RBR 053/002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sigrid Stoa STD/RBR Lønstivising - tilleggsløn - sjukepleiar 80% fast stilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2016/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH tbetaling til startpakke - klær og utstyr Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY Side: 14 av 77

15 nnkalling til samarbeidsmøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/ / KH/VBA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker tbetaling av ventestønad Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY tbetaling av startpakke- klede og utstyr Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY tbetaling av startpakke - klede og utstyr Busetting av flyktningar / / RÅD/TSY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/TSY Side: 15 av 77

16 nformasjon om nye reglar i samband med spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASB/SKV nformasjon om nye reglar i samband med spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASB/SKV nformasjon om nye reglar i samband med spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker ASB/SKV nformasjon om nye reglar i samband med spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogiske tiltak / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker ASB/SKV Side: 16 av 77

17 nformasjon om nye reglar i samband med spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogiske tiltak / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker ASB/SKV K - Kommunale gebyr - endring av abonnement - 81/15 - Høgetveit K - Kommunale gebyr - nytt abonnement - 81/15 - Høgetveit 2016/ / STD/RBR 081/015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frode ilefsen STD/RBR Klage på avslag om fri skuleskyss - tilleggsdokument Skuleskyss / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FYLKSMANNN TLMARK ASB/SKV inskildvedtak etter opplæringslova barnehageåret Barnehageplass / / KB/L BA Off.l. 13, jfr.fvl 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker KB/L Side: 17 av 77

18 Tenesteattest - eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2015/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker unike Nylund L/NO Tenesteattest - eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2015/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Åsta Tveit L/NO Tenesteattest - eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2015/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker irik Tørre Særsland L/NO Tenesteattest - eining for funksjonshemma ersonalmappe - - diverse 2014/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker line Aurlien L/NO Side: 18 av 77

19 Svar på søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Svar på søknad om kommunepins Søknad om kommunepins Ole Willy Fredriksen 2016/ / FT/GD 005 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ole Willy Fredriksen FT/GD nnkalling til dialogmøte ersonalmappe - - diverse 2011/ / STD/AV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/KLA Lønstilvising - assistent vikarstilling Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - løn 2016/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH Side: 19 av 77

20 K - Tilskott til avløysing ved sjukdom - sakshandsaming - K - Tilskott til avløysing ved sjukdom / / LK/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkesmanneni Telemark Mottaker LK/R Lønstilvising - assistent vikar heimetenestene ersonalmappe - - løn 2015/ / KJ/KV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KJ/BH Svar på innsynskrav i postliste nnsynskrav i postliste Telemarkavisa (TA) 2016/ / FT/GD 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker TLMARKSAVSA AS FT/GD Tilbod om stilling som barnevernkonsulent 100% vikarstilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / BVS/SBR A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BVS/SBR Side: 20 av 77

21 N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark - Frantz Siggestrøm N - Løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag Frantz Siggestrøm 2016/ / LK/MSK K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frantz-Carl Siggestrøm LK/MSK Signert protokoll får tilsettingsutval - barnevernkonsulent 100% og 30% fast stilling og 100% vikarstilling ved Barnvernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / BVS/SBR A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Synnøve Bratland BVS/SBR Arbeidsavtale - kulturskulelærar 29,13% fast stilling ved Kviteseid kulturskule Ledig stilling som lærar ved Kviteseid kulturskule - søknadsfrist D / / BO/SKV A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker K/TA N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - Morten og Wenche Lillegårdsetre N - Løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag Morten og Wenche Lillegårdsetre 2016/ / LK/MSK K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Morten Lillegårdsetre LK/MSK Side: 21 av 77

22 Lønstilvising - assistent vikar dagsenter for demente ersonalmappe - - løn 2008/ / KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KOS/BH Arbeidsavtale - barnevernkonsulent 100% fast stilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist D 2016/ / BVS/SBR A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BVS/SBR Lønstilvising - assistent 13,15% fast stilling ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - løn 2008/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN L/NO Lønstilvising - assistent 13,15% vikarstilling ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - løn 2016/ / L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSSDAL KOMMN L/NO Side: 22 av 77

23 Svar på søknad om fri frå undervisninga for perioden ermisjonssøknader - - skule 2013/ / BO/HB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BO/HB nnkalling til drøftingsmøte ersonalmappe - - diverse 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker inskildvedtak etter opplæringslova barnehageåret Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Off.l. 13, jfr.fvl 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker KB/L Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Side: 23 av 77

24 Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Side: 24 av 77

25 Referat samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2016 KS/RL Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KS/RL Lønstilvising - assistent vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - løn 2016/ /2016 KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nterkommunalt lønningskontor for Nissedal og KH/BH Sakunndig vurdering frå -tenesta - skuleåret datert Spesialundervisning / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 55/2 - Knatten K - Kommunale gebyr - fritak - 55/2 - Knatten 2016/ /2016 STD/RBR 055/002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR B 2 Morten ivind Haugan Side: 25 av 77

26 Søknad om stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar/vernepleiar/miljøterapeut ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ /2016 L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: auline Gundersen Nordbø L/NO Søknad om stilling som hjelpepleiar/sjukepleiar/assistent ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ /2016 KOS/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ne Marit Tangen KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar/helsefagarbeidar/vernepleiar/miljøterapeut ved eining for funksjonshemma ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ /2016 L/NO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: auline Gundersen Nordbø L/NO Signert arbeidsavtale - hjelpepleiar 37,1% vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2013/ / KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Silje Blomstadli Side: 26 av 77

27 Fråsegn om teieplikt ersonalmappe - - diverse 2015/ /2016 KJ/KV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KJ/KV Gladys Barba Schmid Søknad om 25% omsorgspermisjon for perioden ersonalmappe - - diverse 2012/ / KH/R Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/R B 16 Referat/notat etter 1. møte i arbeidsgruppa Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - barnehage 2013/ /2016 KH/BV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/BV T VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS ndra framdriftsplan for rettleiing - 2. halvår 2016 Spesialpedagogiske tiltak / /2016 BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BO/AB Side: 27 av 77

28 nformasjon om digital post frå Lotteri- og stiftelsestilsynet nformasjon om post frå Lotteri- og stiftelsestilsynet 2016/ /2016 RÅD/ØTV N61 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/ØTV T LOTTR- OG STFTLSSTLSYNT Referat frå ansvarsgruppemøte Samarbeids-/ansvarsgruppemøter / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Signert arbeidsavtale - barnevernkonsulent 100% fast stilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2015/ / BVS/SBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BVS/SBR Kathrine ollestad Oppseiing av stilling ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark ersonalmappe - - diverse 2009/ / BVS/SBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BVS/SBR T Gerd Marie Sørum Side: 28 av 77

29 Sakkunnig vurdering/justering ved gjentatt tilmelding etter opplæringslova 5-1 Spesialundervisning - - vaksenopplæring 2013/ / ASB/SKV V Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV T Karakterutskrift, matematikk 2 - Høgskolen i Søraust-Noreg ersonalmappe - - søknadar/attestar 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 29 av 77

30 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 30 av 77

31 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 31 av 77

32 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 32 av 77

33 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 33 av 77

34 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 34 av 77

35 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 35 av 77

36 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Side: 36 av 77

37 Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Vitnemål - 10-årig grunnskule - Kviteseid ungdomsskule - vår 2016 Testresultat / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Odd-Arne Thorbjørnsen Søknad om leksehjep f.o.m Søknad/enddring/oppseiing av SFO-plass / /2016 BO/HB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BO/HB B 2 Melding om personskade ersonalmappe - - diverse 2016/ / SO/SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker rotector Forsikring ASA BO/HB Side: 37 av 77

38 Søknad om stilling som barnevernkonsulent ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/ /2016 BVS/SBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Synnøve Bratland BVS/SBR Søknad om stilling som hjelpepleiar/sjukepleiar/assistent ved Kviteseid omsorgssenter - D 719 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Oppseiing av stilling ved Kviteseid kulturskule ersonalmappe - - diverse 2013/ / K/TA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/TA B 5 Olga Alexandra Holter Husleigegaranti - Leigeavtale - kommunal bustad / / STD/RBR 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR T Side: 38 av 77

39 Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass Barnehageplass / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB/L Signert leigeavtale - kommunal bustad - Høgvollvegen 37 Leigeavtale - kommunal bustad - Høgvollvegen 37 - Yehya Zakaria Shamia 2016/ / STD/RBR 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR T Yehya Zakaria Shamia Oppfølgingsplan ved sjukmelding ersonalmappe - - diverse 2012/ / STD/AV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV STD/AV Søknad om tilskott til tv-aksjonen Røde Kors Referatsak - formannskapet/kommunestyret søknad om tilskott til tv-aksjonen Røde Kors 2016/ / ORD/BL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/BL NORGS RØD KORS Side: 39 av 77

40 Flyttmelding med dokument frå Overføring av opplysningar frå tidlegare skule i annan kommune / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Om olentur hausten 2016 Notat lærar/rektor / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Side: 40 av 77

41 Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Side: 41 av 77

42 Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar /sjukepleiar/assistent ved Kviteseid omsorgssenter - D 719 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Søknad om stilling som hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - D 717 Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter - søknadsfrist D 717, D 718 og D / / KOS/TA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KOS/TA Side: 42 av 77

43 N - Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tommy Christiansen og Hanne Høgeli N - Løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag Tommy Christiansen og Hanne Høgeli 2016/ / LK/MSK K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/MSK B 2 Tommy Christiansen Tilsagn om O-midlar - leiarutvikling og endringsleiing Tilskott - O-midlar - leiarutvikling og endringsleiing / / RÅD/KLA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/KLA KS N - Legeerklæring i forbindelse med søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag N - Løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag / / LK/MSK K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/MSK B 4 Side: 43 av 77

44 Tilsagn om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre - økt livskvalitet hos eldre - inspirasjon til yrkesval ho unge Tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott / /2016 AHO/AAS 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AHO/AAS ORSGRNN KOMMN St. Hansåsen sykehjem K - Ferdig matrikkelbrev - 40/176 - Kyrkjebø K - Ferdig matrikkelbrev - 40/176 - Kyrkjebø 2016/ /2016 STD/RBR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR T NSSDAL KOMMN Ber om informasjon kring serveringsløye Vrådal skisenter nnsynskrav - serveringsløye Vrådal skisenter 2016/ / FT/L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/L T Knut Olsen Side: 44 av 77

45 K - tgreiing av prosjekt Midtsuntunet omsorgsbustader - 38/104 - Solvang K - rosjekt Midtsuntunet omsorgsbustader - 38/104 - Solvang 2016/ / RÅD/ØTV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/ØTV SØNDRGAARD RCKFLT AS ARKTKTR MNAL Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Kartlegging / / BO/AB BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA ndersøking kring markering av den internasjonale RLS-dagen (Restless Legs- Syndrome) ndersøking kring markering av den internasjonale RLS-dagen (Restless Legs- Syndrome) 2016/ /2016 KH/HNO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO T Foreningen Rastløsebein K - Nabovarsel - ombygging av næringsbygg - 33/1/40 - Vest-Telemark Blad K - Nabovarsel - ombygging av næringsbygg - 33/1/40 - Vest-Telemark Blad 2016/ / STD/OGR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/OGR B&W NDOM AS Side: 45 av 77

46 Lysark frå kontaktmøte mellom Fylkesmannen i Telemark, barnehage- og skule i Kviteseid Kontaktmøte mellom Fylkesmannen i Telemark, barnehage- og skule i Kviteseid 2016/ /2016 ASB/SKV A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV FYLKSMANNN TLMARK Søknad om skuleskyss - skuleåret Skuleskyss / /2016 BO/HB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV B 4 nformasjon om endring kring samhandling mellom kirurgi Notodden Sykehuset Telemark HF og kommunene Samhandling mellom kirurgi Notodden Sykehuset Telemark HF og kommunene 2016/ / KH/HNO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KH/HNO T SYKHST TLMARK HF Opptak frå strøyming kring innspillsmøte utvikling av den statlege idrettsanleggspolitikken tvikling av idrettsanleggspolitikken 2016/ / LK/MSK D11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LK/MSK KLTRDARTMNTT Side: 46 av 77

47 nvitasjon til møte om nærpolitireformen Vest-Telemarkrådet Møte om nærpolitireformen Vest-Telemarkrådet 2016/ / ORD/TGJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/TGJ VST-TLMARKRÅDT nnkalling til møte Vest-Telemark T KS Møte Vest-Telemark T KS 2016/ / ASB/SKV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV T VST-TLMARK DAGOGSK SYKOLOGSK TNST T KS K - Søknad om endring av abonnement - kommunale gebyr - 105/41 - Åsgrendvegen 310 K - Kommunale gebyr - endring av abonnement - 105/41 - Åsgrendvegen / /2016 STD/RBR 105/041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR B 2 Anne Dauvi Hansen nformasjon om nasjonale prøver i lesing på 8. og 9. trinn - husk skåring av opne oppgåver nformasjon om nasjonale prøver / / ASB/SKV B60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TDANNNGSDRKTORATT Side: 47 av 77

48 nvitasjon til Arena Samferdsel Telemark om høyringa konseptvalgutredning (KV) 134 Gvammen-Vågslid Samarbeidsmøte/verkstad - konseptvalgutredning (KV) 134 Gvammen-Vågslid / / STD/OGR Q12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/OGR TLMARK FYLKSKOMMN Oppnemning av nye dyrevernnemnder i region øst for perioden Oppnemning av nye dyrevernnemnder / /2016 ORD/BL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORD/BL MATTLSYNT - seksjon planter, dyr og mat Oppfylging av kontrollrapport FMT - Vrådal reinseanlegg - frist for tilbakemelding Kontroll Vrådal reinseanlegg 2014/ /2016 STD/KJS M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS FYLKSMANNN TLMARK Søknad om SFO-plass f.o.m Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / /2016 KS/MHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/MHO Side: 48 av 77

49 Søknad om endring av SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / / KS/MHO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KS/MHO Spørjeundersøking - slamdeponi i LNF-område - Litveit slamdeponi Spørjeundersøking - slamdeponi i LNF-område - Litveit slamdeponi 2016/ / STD/KJS M42 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS FYLKSMANNN TLMARK Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage Barnehageplass / /2016 KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KB/L nformasjon til alle som viser film utanfor den private sfære Avtale om bruk av filmverk i offentleg rom / / ASB/R C30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV MOTON CTR LCNSNG COMANY NORG AS Side: 49 av 77

50 Frister for den årlege rapporteringa til grunnskulens informasjonssystem (GS) GS - rapportering skular/vaksenopplæring / /2016 ASB/SKV A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/SKV TDANNNGSDRKTORATT K - nformasjon kring tøming av slamanlegg - Kirkevolden K - nformasjon kring tøming av slamanlegg - 82/27 - Kirkevolden 2016/ /2016 STD/RBR 082/027 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR T RNOVST KS Spørsmål kring oppfylging av hjertestartar i Oppfylging av hjertestartar i 2016/ /2016 AHO/OKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AHO/OKA NORSK HJRTSTARTRRGSTR AS Referat frå møte Arkivforum i Vest-Telemark Møte Arkivforum i Vest-Telemark 2016/ /2016 FT/GD C66 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/GD NSSDAL KOMMN Side: 50 av 77

51 Søknad om skjenkeløyve Kulturhuset Sundvang Skjenkeløyve Kulturhuset Sundvang 2016/ /2016 FT/L 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FT/L KLTRHST SNDVANG BA Om refusjonskrav til førebygging- og tilretteleggingstilskott (BHT-honorar) ersonalmappe - - diverse 2011/ /2016 STD/AV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/KLA Om innsynskrav - anbodprosessen - nytt barnehageområde i Kviteseid barnehage nnsynskrav - anbodprosessen - nytt barnehageområde i Kviteseid barnehage 2016/ /2016 STD/KJS 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS T FYLKSMANNN TLMARK Dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehald på maling av Koslia (FDV-dokumentasjon) Dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehald på maling av Koslia (FDV-dokumentasjon) 2016/ /2016 STD/KJS Off.l. 23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS TLMARK TAT & MALNG AS Side: 51 av 77

52 K - Ber om naboliste og situasjonskart i samband med riving og sanering av eigedom - 14/275 - Kvennhusvegen 4, tomt 28 K - Riving og sanering av eigedom - 14/275 - Kvennhusvegen 4, tomt / /2016 STD/OGR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/RBR T ØST-RV AS Om innsynskrav - anbodprosessen - nytt barnehageområde i Kviteseid barnehage nnsynskrav - anbodprosessen - nytt barnehageområde i Kviteseid barnehage 2016/ /2016 STD/KJS 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STD/KJS T FYLKSMANNN TLMARK ensjonsmelding - start utbetaling av pensjon ersonalmappe - - pensjon/forsikring 2016/ /2016 FT/BL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker STATNS NSJONSKASS FT/BL Tilbakemelding om deltaking i oppfølging av barns språkutvikling - kartlegging ved hjelp av KoS Spesialpedagogiske tiltak / / KB/L BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASB/BAA Side: 52 av 77

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17-23.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.06.2017 Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.17-04.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.10.2017 ndividuell opplæringsplan - skuleåret 2017-2018 Spesialundervisning - 2017/772-9 6040/2017 31.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17-14.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.02.2017 nnhold: rbeidsavtale - ferievikar 2017 - inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.17-14.05.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.05.2017 Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Ledig stilling som frivilligkoordinator

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11.

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2011 Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.17-12.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 13.06.2017 Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK

Offentlig journal. Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn 2015/ /2017 KULT/SK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.02.2017 Søknad om utvidelse av frist for innvilget tilsagn Newtonrom 2015/148-70 789/2017 KLT/SK 412 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS

Offentlig journal. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn. ***** ***** ***** ***** for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 STAB/TAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2013, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.12.2013 for mykje utbetalt løn for mykje utbetalt løn 2013/1640-1 5984/2013 28.11.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / /

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 07.03.2017 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2015-2018 Bjørn Haugen

Detaljer

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016

Offentlig journal. Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 09.05.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2016 Vedlegg til søknad sendt TAKO senteret. Logopedmappe - 2013/520-4 4818/2014 17.09.2014 LO Offl 13 fvl 13 nr. 1 Svar

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.16-04.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.08.2016 Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/637-3 6514/2015 13.10.2015

Detaljer

K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning. Dok.dato: 21.12.2015

K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning. Dok.dato: 21.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.1.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.01.2016 K - 1/12 - Vrådal skisenter B10 tomt 135 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Hyttetomt - Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Redusert stilling på grunn av utdanning - ***** ***** ***** 2016/56-5 8017/2016 BOV/LAL 11.07.2016 12.07.

Offentlig journal. Redusert stilling på grunn av utdanning - ***** ***** ***** 2016/56-5 8017/2016 BOV/LAL 11.07.2016 12.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Redusert stilling på grunn av utdanning - ersonalmappe U 2016/56-5 8017/2016 11.07.2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Journaldato: 19.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.2015.

Journaldato: 19.10.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2015 nnhold: Kartlegging innkvarteringsmuligheter flyktninger Diverse

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.01.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.01.2017 Refusjon jordmorvakt 2. halvår 2016 Refusjon jordmorvakt 2016 2016/1536-2 39/2017 03.01.2017

Detaljer

Offentlig journal. 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning. 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust 2009/ /

Offentlig journal. 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning. 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust 2009/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2009 124/32 - Melding om tiltak, godkjenning 124/32 - Melding om tiltak - Endring av naust

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2013 - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2009/1702-30 10029/2013 LYSOLBO/MO

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2013 - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2009/1702-30 10029/2013 LYSOLBO/MO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2013 Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar 2013 - ersonalmappe - 2009/1702-30 10029/2013

Detaljer

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2016 Kroppsøving Notat - 2015/168-3 6270/2014 29.10.2014 Off.l. 5a, jf. FVL 13 nr 1 Flyttemelding Flyttemelding

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 15.09.2016 Svar - søknad om midlar til teleslyngeanlegg Søknad om midlar til teleslynge anlegg 2015/1216-3 1008/2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT

Offentlig journal. Svar - søknad om redusert foreldrebetaling 2015/ / STO/HMT STO/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Svar - søknad om redusert foreldrebetaling Rimeligere barnehage / foreldrebetaling 2015/1034-2 10486/2015 23.11.2015

Detaljer

Dok.dato: 03.02.2012. Klassering: ***** LYSOLBO/MO. Dok.dato: 06.02.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE. Dok.dato: 06.02.2012.

Dok.dato: 03.02.2012. Klassering: ***** LYSOLBO/MO. Dok.dato: 06.02.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Arbeidsbekreftelse ersonalmappe - 2009/3255-15 4817/2012 03.02.2012 LYSOLBO/MO Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 31.01.2018 nnhold: 071217 - referat frå basisgruppe enkeltsaker Ansvarsgruppemøte - 2017/221-8 9104/2017 07.12.2017

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2016 nnhold: N - 13/4 og 12/6 - Stemtjønn tomt 121 - Ny eigarbrøk N - 12/6 - Stemtjønn - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Dok.dato: 11.03.2016. Klassering: ***** MILJ/GESK. Dok.dato: 14.03.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 14.03.2016.

Dok.dato: 11.03.2016. Klassering: ***** MILJ/GESK. Dok.dato: 14.03.2016. Klassering: ***** PLMI/CHJO. Dok.dato: 14.03.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.03.2016 nnhold: Svar vedrørende tilsynssak Tilsynssak - U 2015/1992-6 3373/2016 11.03.2016 MLJ/GESK Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 07.01.2013. Klassering: AMB-S/JOEL4436

Dok.dato: 07.01.2013. Klassering: AMB-S/JOEL4436 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2013 nnhold: Oppseiing av leigeavtale Ambulansestasjon Hauge Leigeavtale/intensjonsavtale - ambulansestasjon

Detaljer

Dok.dato: TE. Klassering: ***** BOV/LAL LVBH/SKR. Dok.dato: Klassering: ***** BOV/LAL. Dok.dato:

Dok.dato: TE. Klassering: ***** BOV/LAL LVBH/SKR. Dok.dato: Klassering: ***** BOV/LAL. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.09.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2017 Søknad om permisjon uten lønn ermisjoner 2010/750-27 10797/2017 19.09.2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. SMIL-midlar til rydding i beitemark.

Offentlig journal. Vedr. SMIL-midlar til rydding i beitemark. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2013, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.03.2013 Vedr. SMIL-midlar til rydding i beitemark. Gnr. 66 bnr 5 Petter Magne Sande Søknad om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015.

Journaldato: 16.11.2015-22.11.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 23.11.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.11.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 23.11.2015 Vedr. din oppsigelse av 50 % stilling som jordmor - personalmappe 2005/121-38

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.08.2016 nnhold: Anmodning om uttalelse - vandel meddommere Styrer, råd

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av undervisning 2015/ / VOK/TMI VOK/TMI

Offentlig journal. Oppstart av undervisning 2015/ / VOK/TMI VOK/TMI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2016 Oppstart av undervisning Elevmappe vo - 2015/1447-4 8727/2016 26.08.2016 VOK/TM E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Ang. Utskifting av ildsted 2016/ /

Offentlig journal. Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Ang. Utskifting av ildsted 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2016 Ang. tskifting av ildsted Sektor for plan og teknikk 2016 - diverse 2016/181-12 4152/2016 Anne Karin Jakobsen Ang.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud/arbeidsavtale 75% vikariat ved FOVA Notodden 010914-150815. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1391-10 3570/2014

Offentlig journal. Tilbud/arbeidsavtale 75% vikariat ved FOVA Notodden 010914-150815. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1391-10 3570/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2014 Tilbud/arbeidsavtale 75% vikariat ved FOVA Notodden 010914-150815 ersonalmappe 2012/1391-10 3570/2014 KNR/HATH

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2010-7.6.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2010 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale aktivitetsleder - ersonalmappe - 2009/1700-26

Detaljer

Dok.dato: Svar på søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting. Dok.dato:

Dok.dato: Svar på søknad om utviding av plass i Fyresdal barnehage - Barnehage - Ny plass, endring og overflytting. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2016 Førebels svar på søknad om salsløyve og skjenkeløyve, samt serveringsløyve Søknad om salsløyve for alkohol 2016/977-2

Detaljer

Journaldato: 2.12.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 26.11.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 2.12.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 26.11.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.14, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 09.12.2014 Høringsuttale - organisering og drift av tverrfaglege smerteklinikkar Høring

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat / /

Offentlig journal. Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsettingskontrakt assistent Vevang barnehage vikariat 01.09.16-16.12.16 ersonalmappe 2013/1151-11 8521/2016 09.08.2016 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.01.2017 nnhold: Oppfordring om etablering av kommunekomite - samt oppfordring

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Journaldato: 29.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2009. Klassering: ***** LYLYN/AKE

Journaldato: 29.12.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.12.2009. Klassering: ***** LYLYN/AKE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.12.2009 O Barnehagemappe 2009/3997-18 42608/2009 14.12.2009 LYLYN/AKE BA Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9 17096/2013 19.02.2014 12.02.2014 SEN/TODEG SEN/TODEG

Offentlig journal. Avrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9 17096/2013 19.02.2014 12.02.2014 SEN/TODEG SEN/TODEG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, vrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. vrekning vedr. eigenbetaling for institusjonsopphald 2012. 2013/1429-9

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad. Syketransport - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/754-2 4019/2014 11.04.2014 PRE/PEOD 15.04.2014.

Offentlig journal. Svar - Søknad. Syketransport - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/754-2 4019/2014 11.04.2014 PRE/PEOD 15.04.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2014 nnhold: Svar - Søknad Syketransport - 2014/754-2 4019/2014 RE/EOD 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 14.1.2011-16.1.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.2011.

Journaldato: 14.1.2011-16.1.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2011-16.1.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2011 Manglende underskrift på arbeidsavtale - ersonalmappe 2009/3568-17 1117/2011

Detaljer

Journaldato: 7.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 13.07.2015. Klassering: MS-DOK

Journaldato: 7.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 13.07.2015. Klassering: MS-DOK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 13.07.2015 Anmodning om journalkopi - ***** Anmodning om pasientopplysninger -

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010 22.02.2010. Klassering: 84/109. (enhet/initialer): LYADM/RUK. Journaldato: 17.02.2010. Dok.dato: Klassering: 613 LYADM/EMH

Dok.dato: 12.02.2010 22.02.2010. Klassering: 84/109. (enhet/initialer): LYADM/RUK. Journaldato: 17.02.2010. Dok.dato: Klassering: 613 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02.10, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2010 nnhold: Klage på byggetillatelse 84/109 - Søknad om tillatelse til tiltak

Detaljer

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016.

Journaldato: 20.06.2016-26.06.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 20.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 29.06.2016 nnhold: Tjenesteattest - Lenika Mari Løvås Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015.

Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 22.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015-31.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv 01.06.2015 Tjenesteattest - Ann Evy Aasnes - personalmappe 2014/1094-3

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ferielister for AD / beredskapsleder RHF sommeren Beredskapsliste sommer / /2017 FOU

Offentlig journal. Oversendelse av ferielister for AD / beredskapsleder RHF sommeren Beredskapsliste sommer / /2017 FOU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.07.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2017 nnhold: Oversendelse av ferielister for AD / beredskapsleder RHF sommeren 2017 Beredskapsliste sommer

Detaljer

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011.

Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYEID/LIF. Dok.dato: 24.02.2011. Klassering: ***** LYLYNG/KG. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2011 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - 2009/1700-38 7046/2011 LYSOLBO/MO

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetjing i vikariatstilling som overlege i Helse Førde kirurgisk klinikk kirurgisk avdeling ***** *****

Offentlig journal. Tilsetjing i vikariatstilling som overlege i Helse Førde kirurgisk klinikk kirurgisk avdeling ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 29.07.2014 Tilsetjing i vikariatstilling som overlege i kirurgisk klinikk kirurgisk avdeling *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2013 Rapportering tildelte midler i 2012 - Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 2012/647-12

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 24.10.2016 ermisjon i forbindelse med kurs - avslag - ersonalmappe 2004/1413-28

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte / / RÅD/SH. Mottaker Utdanningsforbundet v/åse S.

Offentlig journal. Referat fra møte / / RÅD/SH. Mottaker Utdanningsforbundet v/åse S. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Referat fra møte 20.1.2017 ersonalhåndbok for - 5. revidering 2016 2016/139-31 868/2017 25.01.2017 RÅD/SH 400 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/CJ Skjervøy kommune HO/CJ. Vedrørende sykepenger

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/CJ Skjervøy kommune HO/CJ. Vedrørende sykepenger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsbekreftelse Bekreftelser - 2015/201-79 1554/2016 22.03.2016 400 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2017 ang.overføring av bedrift Skjenkebevillinger faste 2016-2020 2015/1373-70

Detaljer