REFERAT FRA MØTE Tirsdag 20. oktober 2015 i Oslo Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE Tirsdag 20. oktober 2015 i Oslo Rådhus"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE Tirsdag 20. oktober 2015 i Oslo Rådhus Tilstede: Fawzi Warsame(Sagene), Rami Chumber(St.hanshaugen), Katarina Frostmann Eisenstein(Frogner), Nicolas Wong(Ullern), Fredrick Falck Skogstad(Vestre Aker), Hennie Enger og Ole Jakob Nae Næss(Nordre Aker), Emma Kalnæs og Albert Neziri(Bjerke), Ragni Flagstad og Aref Barakzahi(Stovner), Olaf Alexander Styrmoe og Henny Skarpholt(Nordstrand), Sebastian Barth Sahl og Ziwer Farhan(Søndre Nordstrand), Maika Marie Godal Dam(leder), Maria Skage El-Yousef(nestleder), Sigrid Ryeng Alnes (Sek), Truls Aarseth Von Essen(sek). SAKER TIL BEHANDLING Dato: Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Sak 00/15 Åpning Møtet ledes av leder Maika Marie Godal Dam og refereres av sekretær Sigrid Ryeng Alnes Forslag til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes Referat fra godkjennes Eventueltsaker - Ungdomshøring Sak 01/15 Orienteringer Sakstype: orientering Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker det oppfordres til det også! a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist Har vært på høring på stortinget å snakket om lovfesting av ungdomsmedvirkningsorgan. Gikk veldig bra, mange som er enige med oss. Har hatt medarbeidersamtale. Har vært arrangert arbeidskveld om pressearbeid for to uker siden, det har resultert i sak på trykk i aftenposten. b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker: Stovner: Skal velge nye representanter. Ragni er ikke lenger i rådet. Har hatt dialog og informasjonsmøte med elevråd. Skal legge opp til diskusjoner mellom elevene. Elevrådene skal velge nye LUR representanter. Skal snart til Bergen på barne- og ungdomskonferansen. Delte ut penger. St. Hanshaugen: Har ikke hatt møte siden sist. Har vært en del styr etter sommeren som må ryddes opp i. Bjerke: Har valgt ny SUR representant, Emma. Alle skal byttes ut i løpet av høsten. Har planlagt litt rundt et dialogmøte med elevråd og fortsetter det arbeidet fremover. Nordre Aker: Jobber med arrangeringen av UBUM. Sagene: Skal ha møte i neste uke. Har besøkt fritidsklubbene i byen i forbindelse med den lokale ungdomshøringen. Skal ha et møte med bydelsadministrasjon for å snakke om hvilke tiltak som bør gjøres i bydelen. Søndre Nordstrand. Har vært arrangert en lysvandring i bydelen hvor de har holdt foredrag. Ullern: Siste møte for to uker siden. Skal til Bergen på Barne- og Ungdomskonferansen. Drar noen dager for å treffe bergensere. Fett. Har planer om en studietur til Brüssel. Har hatt møt med kultur og oppvekst avdelingen i bydelen for å snakke om utfordringer i bydelen. Hatt en gjennomgang av Ung i Oslo undersøkelsen. Vestre Aker: Hadde møte for to uker siden. Skolering for nye medlemmer. Har fokus på hvordan de skal markedsføre ungdomsrådet, det er en viktig prioritet fremover. Har hatt gjennomgang av Ung I Oslo undersøkelsen. Vil ha litt tips til gode sosiale tiltak for å bli bedre kjent. Frogner: Har ikke gjort så mye siden sist. Satt ned gruppe for å jobbe med UBUM. Nordstrand: Hatt nytt valg av SUR representanter.

2 c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist Alle sakene med unntak av bilfritt sentrum og seksualundervisning er behandlet i bystyret. Seksualtundervisning vil komme opp i nytt bystyre, vet ikke når ennå. Bilfritt sentrum vil behandles i nytt bystyre, men saken er vedtatt i den nye byregjeringserklæringen og skal gjennomføres innen 2019 så saken er i praksis vunnet. Hurra! d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist: Har sett på oslo budsjettet og fulgt forhandlingene for ny byregjering nøye. Skal lese gjennom erklæringen for å se hvilke punkter SUR evt har vunnet gjennom på, men følgende saker kan vi si allerede nå: Bilfritt Sentrum, politisk fravær i ungdomsskolen, åpen skolehelsetjeneste på skolene hver dag, enklere språk i kommunale dokumenter, reforhandling av oslopakke 3 med økt prioritering av ny sentrumstunell. Har jobbet en del med høringen om lovfesting for medvirkningsorgan for ungdom. Jobber med mye med ungdomshøring og YUPP. Andre orienteringer: Sak 30/15 Supplering av valgkomité Sakstype: Diskusjon/vedtak Bakgrunn: Valgkomiteen skal i disse dager starte sitt arbeid med intervjuer for innstilling til neste års ledelse. Alle i SUR og LUR har mulighet til å stille til valg. UBM 2015 satte ned en valgkomite som skal gjøre denne jobben, men ved en feil ble det ikke valgt noe representant fra SUR inn i komiteen. Derfor ønsker AU å supplere komiteen. Dersom SUR ønsker dette ønsker vi å supplere komiteen allerede på dette møtet. Du bør derfor tenke over om du kunne tenke deg å stille. Det blir skriftlig valg. Forslag til vedtak: - SUR supplerer valgkomiteen med en representant fra SUR Følgende stilte til valg: - Sebastian Barth Sahl - Albert Neziri - Ziwer Farhan Albert Neziri ble valgt gjennom skriftlig valg. Sak 31/15 Folkehelseplan Sakstype: innspill Bakgrunn: Helseetaten i Oslo kommune jobber fortiden med å lage et forslag til en ny folkehelseplan. I den forbindelse ønsker de innspill fra sentralt ungdomsråd. Oslo kommunes overordnede strategi for folkehelse. Nåværende plan gjelder ut Skal lages ny utgave av planen som vil gjelde fra Dette er en samordnet innsats på tvers av etater i kommunen og har flere ulike målgrupper. Oslo kommune skal tilrettelegge for god helse og trivsel uavhengig av hvem du er og i hvilken bydel du er i. Hva er folkehelsearbeid? Skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Barn og unge er en satsningsgruppe. Hva er utfordringene i Oslo? Hvordan har ungdommene det? Hva tenker ungdommene som gode løsninger? Mange ting som påvirker helse, ikke bare det fysiske og kroppslige, men ting som bosted, skole, venner, aktivitet. Det ble delt opp i grupper å diskuterer rundt følgende spørsmål: 1. Mestring av hverdagen Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av byens tenåringer. Likevel viser undersøkelser at mange opplever hverdagsbekymringer og søvnproblemer. a) Hva er positivt med å være ungdom i Oslo i dag? b) Hva er den største utfordringen ved å være ungdom i Oslo i dag? c) Hva kan Oslo kommune gjøre for at byens ungdommer skal få det bedre? 2. Levevaner Å være fysisk aktiv, spise sunn mat og være røykfri er eksempler på helsevennlige levevaner som kan gi mer overskudd i hverdagen, økt trivsel, bedre konsentrasjon og mindre opplevelse av stress. Helsevennlige levevaner kan også forebygge sykdommer og plager senere i livet. Hvordan kan Oslo kommune gjøre det enklere for ungdommer å velge helsevennlig? a) Når du er på skolen eller på vei til/fra skolen b) I nærmiljøet der du bor

3 Innspillene fra SUR: c) I aktiviteter organisert av lag/foreninger 1. Mestring av hverdagen A) Hva er positivt med å være ungdom i Oslo i dag? - Bredt kulturtilbud med tilpassede ungdomspriser på en del steder. Gode lavterskeltilbud, for eksempel fritidklubber som arrangerer lokale aktiviteter og kurs. Enkelt å komme seg rundt i sentrum med kollektivtrafikk. Bra med et godt bysykkeltilbud(men dette får egentlig ikke ungdom lov å bruke). Fint tilbud i oslofjorden. Veldig fornøyd med Sex og Samfunn. Elsker Oslomarka. God ungdomsmedvirkning, vi blir hørt. Ungdom har mange muligheter. Stort organisasjonsliv, mange ulike fritidaktiviteter både innenfor idrett og kultur. Mange støtteordninger som tilrettelegger for det. Mange flotte parker og uteområder. Veldig bra med så mange lokale ungdomsråd, det er viktig. Det er en by med mye mangfold både kulturelt, etnisk og interesserebasert. Stort kulturtilbud. Fritt skolevalg. Attraktivt bymiljø. B) Hva er den største utfordringen ved å være ungdom i Oslo i dag? - En splittet by. Store forskjeller mellom Øst/Vest både økonomisk og kulturelt. Litt kontakt på tvers av byen. Stor ruskultur i noen bydeler. Forventningskultur. Luftforurensing. For dårlig svømmeundervisning, 50% av landets tiåringer kan ikke svømme, mange av disser finner du i Oslo. Det trengs flere gratis fritidsaktiviteter, enkelte ungdommer faller utenfor fordi de ikke har råa til å være med. Trengs mer belysning i parkene for å gjøre dem mer tilgjengelig for alle. Altfor stort kroppspress. Altfor stort skolepress. Oslo altfor høyt oppe på statistikk over ungdom med psykiske problemer. For dårlig nattransport. Mange opplever det som uttrykt på natten. Mye fordommer mellom bydeler. For dårlig skolehelsetjeneste som ikke er tilgjengelig nok. For mye biler i sentrum, og dårlig luft. C) Hva kan Oslo kommune gjøre for at byens ungdommer skal få det bedre? - Det trengs en lovfesting av ungdomsmedvirkning. Billettprisene for kollektivtransport må bli billigere. Skille mellom Øst og Vest må bli mindre. Det må skapes flere møteplasser for ungdommer på tvers av bydelene. Kreve merking av retusjert reklame og fjerne reklamer med usunt kroppsideal fra kollektiv transport og bysykkelstativ. Høyrere fokus på psykisk helse. Trengs flere helsesøstre og psykologer i skolehelsetjenesten. Flere søppelkasser. Mer og bedre svømmeundervisning. Bedre tilrettelegging og hjelp for uteliggere. Styrke BUP. Bilfritt Sentrum. 2. Levevaner A) Når du er på skolen eller på vei til/fra skolen - Trengs bedre utvalg av sunn mat i kantiner. Spark ut de kommersielle aktørene fra kantinene på vgs slik at skolen selv kan ta over driften å ha gode, sunne tilbud. Fjern brus fra kantinene. Det må være billigere å velge de sunne alternativene. Bedre svømmeundervisning og mer variert gymundervisning. Mer sykkelparkering på skoler. Billigere med El-sykkel. Mer fokus på sunn mat og godt kosthold i mat og helse timene. God sykkelvei overalt slik at man kan sykle til skolen. Bedre belysning slik at man kan velge å gå eller sykle også på ettermiddag og kveldstid. Flere gode aktivitetsparker. Bilfritt sentrum tilrettelegger for mer sykling. Bysykkeltilbudet utvides både i alder og utstrekning. B) I nærmiljøet der du bor - Mer tilgang til parker. Billigere fritidsaktiviteter. Bedre nattbusstilbud. Bedre belysning og flere gode gangveier. Flere gode sykkelveier overalt. Det må satses mer på Ung og Rus og opplegget må blir bedre(var bedre før, nå er det kleint). Kan gjerne også omfatte flere områder. Flere gode løpeveier. Flere treningsstativ i parker. Flere skatehaller. Det trengs gode flerbrukshaller i alle bydeler. Strø tidligere på vinteren slik at man kan jogge/sykle. C) I aktiviteter organisert av lag/foreninger - Trenere bør å mer fokus på det og ikke skape et unaturlig press, men bidra til sunne idealer. Flere anlegg som flere kan bruke. En del av den organiserte idretten er for dyrt. Både medlemskontigent og utstyr koster mye. Bedre promotering, kan være vanskelig å finne ut av hvilke tilbud som finnes, spesielt de som er litt smale. For mange elitelag, trengs flere lag hvor man kan trene for moro, i dag blir det fort for seriøst for mange når man blir litt eldre og noen føler de må slutte dersom de ikke skal satse. Supplement: Forebyggende arbeid er veldig viktig, man må starte tidlig. Utvidet SFO og AKS tilbud(flere faller inn under ordningen), Jevnere tilbud på aktivitetwsskolen uavhengig av bydel. Noen har veldig mange tilbud andre veldig få. Sak 32/15 Innledninger Sakstype: innspill Bakgrunn:

4 Saken utgitt grunnet tidspress Sak 33/15 Budsjett 2016 Sakstype: diskusjon / vedtak Bakgrunn: Byrådets forslag til budsjett blir i disse dager behandlet av bystyrekomiteene til Oslo bystyre. SUR skal komme med sine innspill til budsjettet. Forrige møte vedtok vi foreløpige prioriteringer for budsjett. Au presenterte endelige forslag til deputasjonsnotat, Vedlegg 1. KULTUR OG UTDANNINGSKOMITEEN Det gjøres en generell språkvask i notatet Forslag til endringer under Bedre seksualundervisning Legge til et avsnitt om Sex og Samfunn Legg til i setning: Det fører til at en del av elevmassen utelukkes fra undervisningen og ikke får lære om seg selv, i tillegg til at elevmassen som helhet går glipp av å lære om hverandre. Forslag til endringer under Fritidsklubber Legge til setning: Litt mer argumentasjon rundt positive effekter av fritidsklubber. Psykisk velvære, sosialt på tvers av alder, et sted å være sosial, et sted man kan å lære å ta ansvar. Legge til setning: Vi krever at Oslo kommune tar ansvar for at ingen flere fritidsklubber legges ned og setter av øremerkede midler til dette. Helheten vedtatt med endringer MILJØ- OG SAMFERDSELSKOMITEEN Det gjøres en generell språkvask i notatet og notatet omformuleres slik at det retter seg mot politikerne Forslag til endringer under Bilfritt Sentrum innenfor Ring 1 Legge til setning: Nylig ble Norge dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha innfridd forpliktelsene sine når det kommer til å bedre luftkvaliteten i landet. Domstolen påpekte at det ikke ble satt i gang noen tiltak for å bedre luftkvaliteten. Bilfritt sentrum er det minste vi kan gjøre Saken slås sammen med saken «Flere sykkelveier, gågater og kollektivtgater» Forslag til endringer under Økte bevilgninger til utvidelse av nattbusstilbudet

5 Endre setning: Økte bevilgninger til utvidelse av nattbusstilbudet kollektivtilbudet på natten. Stryke delsetning. For at det skal gjennomføres en utvidelse av nattbusstilbudet må det sikres bevilgninger i det kommunale budsjettet, og det må derfor lobbes opp mot politikerne på bystyret for å få gjennom en økt bevilgning i kommunalbudsjettet i Forslag til endringer under Starte opp arbeidet med ny sentrumstunell Omformulere avsnittet slik at det blir en tekst til politikerne og ikke til SUR Helheten vedtatt med endringer HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Forslag til endringer under Helsetilbud til ungdom Avsnittet kortes noe ned Forslag til endringer under Spredning av sosiale boliger Endre avsnitt: I Oslo er det i dag rundt kommunale boliger( )blande seg med resten av samfunnet. Gjøre avsnittet litt mindre stigmatiserende Sak 34/15 Flashmob Sakstype: orientering/innspill Bakgrunn: Vi skal gjennomføre en Flashmob i forbindelse med nytt bystyre. Maika orienterer og tar i mot eventuelle innspill på gjennomføring. Maika informerer om flashmob 11.nov vi skal jobbe med dette på arbeidskvelden 3. november Sak 08/15 Eventuelt Sakstype: eventuelt Ungdomshøringen 28. oktober er det ungdomshøring om ungdommers medvirkning i byplanlegging. Alle oppfordres til å spre ordet. Møtekritikk

6 VEDLEGG 1 Budsjett for Oslo kommune 2016 SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO BUDSJETTPRIORITERINGER 2016 A) Budsjettet samlet sett: Forslag til saker: Vedtas på neste møte B) For budsjettområdene: - Kultur og Utdanning: - Økte bevilgninger til svømmeopplæring i osloskolen og økt satsning på svømmehaller - Seksualundervisning - Fritidsklubber - Miljø og Samferdsel: - Økte bevilgninger til utvidelse av nattbusstilbudet - Flere sykkelveier, gågater og kollektivgater innenfor ring 1 - Starte opp arbeidet med ny sentrumstunnel - bilfritt sentrum - Ungdomspris for ungdom Hvilke tre som prioriteres vedtas endelig neste møte - Helse og sosiale tjenester: - Skolehelsetjenesten, helsestasjoner, psykisk helse, sex og samfunn - Bosetting av flere flyktninger - spredning av sosiale boliger Deputasjonsnotat Byrådets budsjettforslag Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) har tre ting å ta opp når det gjelder årets budsjettforslag: Bedre helsetilbud for ungdom (skolehelsetjenesten, helsestasjoner, psykisk helse i skolen og Sex og Samfunn) Bosetting av flere flyktninger Spredning av sosiale boliger Helsetilbud til ungdom For at Oslo kommune skal kunne tilfredsstille helsebehovet til Oslo-ungdommen er man nødt til å prioritere helsetilbud for ungdommene. Dette handler først og fremst om å prioritere tilbudene rettet mot ungdom og som ungdom bruker. Dette må man gjøre gjennom å prioritere skolehelsetjenesten, psykisk helse i skolen, helsestasjoner for ungdom og lavterskeltilbudet og ressurssenteret Sex og Samfunn. Skolehelsetjenesten er i utgangspunktet et lavterskeltilbud, og det skal den også være. For at et lavterskeltilbud skal fungere må det være lav terskel for å ta i bruk tilbudet. Slik er det ikke med skolehelsetjenesten i dag. Per dags dator er det alt for få elever som vet hvem helsesøster eller -bror er, eller har oversikt over hvor og når han eller hun er tilgjengelig. Det er altfor mange som møter lukket dør fordi helsesøster eller -bror ikke er på skolen når man trenger ham eller henne. Dette er alt for dårlig, og Oslo kommune er nødt å slutte med ansvarsfraskrivelsen av Oslo-ungdommens helse. Derfor er Oslo kommune nødt til å overta ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene for å sikre den kvaliteten det er behov for.

7 Mange unge sliter i dag med dårlig psykisk helse, og Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2012 konkluderer med at ungdom i Oslo har mye større psykiske utfordringer enn i resten av landet. Det er viktig at psykiske plager tas tak i før de får utviklet seg. Det er derfor essensielt at alle skoler i Oslo har en psykologtjeneste tilgjengelig. Dersom ungdommer henvender seg til helsetjenesten tidlig, kan dette spare bydelene og samfunnet for store kostnader i spesialisthelsetjeneste, barnevern og annen oppfølging. Oslo kommune er også nødt til å ta ansvar for den seksuelle helsen til Osloungdommen. Sex og Samfunn er en av de mest brukte tjenestene for ungdom om seksualitet, men pågangen og behovet for tjenesten er større enn det er kapasitet til. I forslaget til budsjett er det foreslått å igjen kutte i midlene til Sex og Samfunn. Vi håper det nye byrådet forstår at dette kuttet vil medføre at langt færre ungdommer får benyttet seg av det populære ressurssenteret. Sentralt Ungdomsråd i Oslo ber derfor dere om å se bort ifra forslaget om å kutte i midlene til Sex og Samfunn. Vi ber derimot det nye bystyret om å prioritere Sex og Samfunn tilfredsstillende og bevilge mer midler for å kunne oppfylle behovet for seksuell helsehjelp blant unge i Oslo, noe som ikke har vært gjort tidligere år. Bosetting av flere flyktninger Det siste halvåret har Norge blitt bedre kjent med flyktningkrisen som herjer i verden og vi har følt den tettere på oss. Hundrevis av flyktninger kommer til Norge fra krigsrammede områder i Midtøsten. Millioner av mennesker er på flukt, men likevel har Oslo kun vedtatt å bosette 811 av disse. Norge er et land som er godt rustet til å ta imot enda flere flyktninger enn det vi gjør i dag. Regjeringen begrunner det lave antallet med at det er vanskelig å få kommuner til å bosette flyktninger, men vi har et svært velutviklet helsevesen og en langt mindre befolkningstetthet enn land som Libanon og Sverige, som hittil har gjort langt mer enn Norge. Det kan heller ikke forventes at resten av landets kommuner er åpne for å bosette flere flyktninger dersom landets hovedstad ikke står fram som et forbilde. Oslo må bosette enda flere flyktninger enn det som er tenkt til nå. Oslo kommune må prioritere å doble antallet flyktninger vi bosetter i budsjettet for Spredning av sosiale boliger I Oslo er det rundt kommunale boliger (per 2011). Disse er samlet i små «ghettoer» oftest i de østlige bydelene i Oslo. Når det ikke er en skikkelig oppfølging av de kommunale boligene forfaller disse boenhetene. Siden de kommunale boligene er beregnet for de som sliter eller trenger å integrere seg i samfunnet er det viktig å spre disse boenhetene sånn at de vanskeligstilte får blande seg med resten av samfunnet. Flertallet av de kommunale boligene er små boenheter som ikke er beregnet for barnefamilier. Allikevel blir familier plassert i boenheter som er uegnet behovet til en familie. Ikke bare familier blir plassert i små boenheter, men også store grupper med innvandrere blir plassert uten hensyn til behov. Dette har i flere tilfeller ført til at boenhetene som blir gitt til innvandrere forfaller fordi de ikke har fått opplæring eller ikke vet hvordan man bruker en ovn, vask og m.m. Det er nødvendig at Oslo kommune kjøper opp boliger rundt i hele byen og dessuten ikke selger flere enn de kjøper. I fjor solgte byrådet 20 boliger mer enn de kjøpte opp, samtidig som folketallet i Oslo økte med over bare i første kvartal. Oslo kommune bør derfor benytte seg av 10% regelen som lar kommunen kjøpe 10% av alle boliger som er til salgs. For at familier og større grupper skal få et humant og rettferdig tilbud må kommunen også kjøpe opp større boenheter som disse kan bo i. Kommunen må også kjøpe opp flere kommunale boliger enn de selger for å følge folkeveksten. Kommunen må hjelpe innvandrere med å integrere seg i de kommunale boligene i stedet for å plassere dem der uten oppfølging. Dette vil ikke bare gjøre det lettere å ta vare på de kommunale boligene, men også bidra til bedre integrering av innvandrere.

8 Til: Kultur- og utdanningskomiteen Fra: Sentralt Ungdomsråd i Oslo Bedre seksual- og LHBT+-undervisning i Osloskolen Seksualundervisningen i Osloskolen i dag oppleves av elever som manglende. Kompetansemålene er svært lite dekkende, slik at lærerne har stor frihet til å velge hva de vil fokusere på. Dette har ført til at undervisningen varierer i stor grad mellom de ulike skolene. Derfor er det viktig at de lokale fagplanene revideres, slik at alle elevene er sikret god og dekkende undervisning. Da er det også essensielt at LHBT+-tematikk tas inn i læreplanen, ettersom det ikke er det i dag. Det fører til at en del av elevmassen utelukkes fra undervisningen og får ikke lære om seg selv. Dette mener Ungdommens Bystyremøte er utrolig feil. Elevene trenger lærere som har skolering i temaene som tas opp, i tillegg til å ha tatt et pedagogisk kurs i hvordan formidle det på best mulig måte. Bør jeg skrive mer om sex og samfunn og slikt? Er usikker på hva som blir for mye. Ser at sex og samfunn tas opp under «Helse og sosiale tjenester». Er det da nødvendig å ha det her? Fritidsklubber Fritidsklubber er et utrolig viktig tilbud og benyttes i svært stor grad av unge rundt om i hele Oslo. Det er et sted for unge å være etter skoletid og fungerer som et forebyggende tiltak mot negative gjengmiljøer. Det tilbyd i tillegg trygge voksenfigurer å fortro seg til, hjelp til skolearbeid og mer. Derfor syntes Sentralt Ungdomsråd i Oslo at det er utrolig synd at dette er et tiltak som ofte blir nedprioritert i budsjettet, ettersom det ikke er et lovfestet tilbud. Mener vi noe mer enn dette? Har vi noe foreslåtte «krav» til Oslo kommune eller slikt. Økte bevilgninger til svømmeopplæring i Osloskolen og økt satsning på svømmehaller (annen tittel kanskje?) I dag er det kun èn av fire oslobarn som kan svømme 25 meter eller mer. Dette mener Ungdommens Bystyremøte er altfor lite. Bademeldingen har kommet og SUR mener det er utrolig viktig at denne oppfølges slik at elevene skal få 20 timers svømmeundervisning i grunnskolen, og at nye bad skal bygges i Oslo. Dette er essensielt for å forhindre framtidige badeulykker. For at dette skal kunne gjennomføres må det bevilges midler til flere timers svømmeundervisning, i tillegg til midler til bygging av nye svømmehaller. SUR håper derfor at det nye byrådet ser dette som en viktig prioritering de kommende årene og i det første budsjettet deres. Til: Miljø- og samferdselskomiteen Fra: Sentralt Ungdomsråd i Oslo Flere sykkelveier, gågater og kollektivgater innenfor ring 1 For at Oslo skal nå sine miljømål, må det legges til rette for å ferdes kollektivt. Sentralt Ungdomsråd mener at Oslo må bli bedre på både sykkelveier, gågater og gater bedre egnet kollektivtrafikk. For å få til dette må Oslo kommune ha økt fokus på bilfrie gater, å få til et sammenhengende sykkelvei nett i byen, og å klare å prioritere flere trasèer og kollektivgater for buss og trikk. Bilfritt sentrum innenfor Ring 1 Veitrafikk står for over 50 % av de totale klimagassutslippene i Oslo, og er også hovedårsaken til den dårlige luftkvaliteten i byen. Å velge kollektivtransport er en miljøvennlig og effektiv reisemåte, men likevel skjer det ofte at buss og trikk ikke kommer seg frem i Oslos trange gater, på grunn av mye trafikk eller feilparkering. Oslo Kommunes bylivsundersøkelse viser at kun halvparten av byrommene legger til rette for sosiale aktiviteter og kun halvparten er beskyttet mot ubehagelige opplevelser fra bl.a. trafikk. Hvis vi får bilfritt sentrum vil det bli enklere å være syklist og miljøvennelig I Oslo by.

9 Økte bevilgninger til utvidelse av nattbusstilbudet I Oslo i dag er det ikke trygt å gå i byen om natta om helgene. For å sikre en trygg by må nattbusstilbudet utvides; ikke bare med tanke på frekvens (altså antall avganger), men rutenettet må også utvides. For at det skal gjennomføres en utvidelse av nattbusstilbudet må det sikres bevilgninger i det kommunale budsjettet, og det må derfor lobbes opp mot politikerne på bystyret for å få gjennom en økt bevilgning i kommunalbudsjettet i Starte opp arbeidet med ny sentrumstunell UBM-saken som omhandler utbyggingen av en ny sentrumstunell er vedtatt i bystyret. Dette er likevel et symbolsk vedtak uten særlig vekt; bystyret har vedtatt å reforhandle Oslopakke 3: en stor pengepott som skal bevilges til transporttiltak i Osloområdet. Dette betyr imidlertid ikke at vi med det første kommer til å få en ny sentrumstunell, og det gjelder å presse politikerne til å holde det de har lovet, når de i begynnelsen av 2016 skal reforhandle Oslopakke 3. Her må det jobbes slik at det blir satt av penger til en ny t-banetunell gjennom sentrum, fremfor et annet prosjekt som for eksempel å bygge ut E18 vestover. Det må ikke bare lobbes opp mot Oslopakke 3, man må også ha kommunalbudsjettet for 2016 i bakhodet, og lobbe opp mot dette. Ungdomspris for ungdom I dag koster en 30-dagersbillett fra Ruter 340 kroner for barn og ungdom. For ungdom uten fast inntekt og med svak økonomi er dette en langt fra overkommelig sum. For å sikre at ungdom utvikler gode reisevaner (også i framtiden) er det viktig at kollektivtilbudet i Oslo framstår som attraktivt ovenfor byens ungdom, og nettopp på grunn av dette er det dumt at prisen for mange blir uoverkommelig. Derfor vil SUR at 30-dagersbilletten fra Ruter skal koste 200 kroner 140 kroner mindre enn i dag (det skal også kreves at private aktører skal senke prisen tilsvarende). Vi vil også at ungdomsprisen skal gjelde til man er 18 år, og at det skal opprettes en 365-dagersbillett for ungdom, som skal prises i henhold til 30-dagersbilletten, slik at det lønner seg for kunden å kjøpe 365-dagersbilletten.

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 28.10.2014 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 3. mars 2015 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 3. mars 2015 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Tirsdag 3. mars 2015 i Oslo Rådhus Møtedato: 03.03.2015 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Tilstede:

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 13. februar 2013 1 Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo I mai 2013 vedtok bystyret at det skulle være forbudt å sove ute på gatene eller i parkene i tettbygde strøk. Da bystyret

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 13. februar 2013 1 Verdige løsninger for bostedsløse i Oslo I mai 2013 vedtok bystyret at det skulle være forbudt å sove ute på gatene eller i parkene i tettbygde strøk. Da bystyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 11. mars 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 11. mars 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 11. mars 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 11.03.2014 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Til:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. april 2016 i UngInfo-senteret

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. april 2016 i UngInfo-senteret INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. april 2016 i UngInfo-senteret Møtedato: 16.2.2016 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: NB! Møtet finner sted i UngInfo-senteret i Møllergata 3 Servering:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 22. september 2015 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 22. september 2015 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 22. september 2015 i Oslo Rådhus Møtedato: 22.09.2015 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 14.10.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom B Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka Dyrnes

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 14. januar 2014 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 14. januar 2014 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Tirsdag 14. januar 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 14.01.2014 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Til:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 23. september 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 23. september 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 23. september 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 23.09.2014 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. januar 2016 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. januar 2016 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 19. januar 2016 i Oslo Rådhus Møtedato: 19.1.2016 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: UngInfo senteret, Møllergata 3 Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 13. mai 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 13. mai 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 13. mai 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 13.05.2014 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Til:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 8. mars 2014 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 8. mars 2014 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Tirsdag 8. mars 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 08.04.2014 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Til:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. september 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 16.09.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom A Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 10.mai 2016 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 10.mai 2016 i Oslo Rådhus Møtedato: 10.5.2016 REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 10.mai 2016 i Oslo Rådhus Tid: Møtestart kl. 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Servering: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg.,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. desember 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. desember 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 16. desember 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 16.12.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom B Servering: Pizza Til: For innkalling/referat:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 14. juni 2016 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 14. juni 2016 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE I SENTRALT UNGDOMSRÅD Tirsdag 14. juni 2016 i Oslo Rådhus Møtedato: 14.6.2016 Tid: Møtestart kl 17:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn Servering: Frukt og kjeks.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Mandag 14. oktober 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 14.10.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom B Servering: Pizza Til: 01 Gamle Oslo v/ Luka Dyrnes

Detaljer

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter)

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 19. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 2. desember 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 2. desember 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 2. desember 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 02.12.2014 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza

Detaljer

Andreas Øverlie Svela

Andreas Øverlie Svela Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mars 2009 kl. 09.00 Sekretariat: 23475338 Møteleder: Tilstede: Forfall: Andreas Øverlie

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE. 12. februar 2015

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE. 12. februar 2015 UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 12. februar 2015 Valg av ordstyrere protokollførere og protokollunderskrivere Theodor Bruu og Elise Schultz ble valgt til ordstyrere Gabrielle Legrand Gjerdset ble valgt som bisitter

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede: Sindre

Detaljer

Referat fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2015 Oslo Rådhus 03.02.2015 og 12.02.2015

Referat fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2015 Oslo Rådhus 03.02.2015 og 12.02.2015 Referat fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2015 Oslo Rådhus 03.02.2015 og 12.02.2015 Sak 1: Praktiske formaliteter (vedlegg 1) 1.1 Åpning av møtet Møtet åpnes med innledninger fra varaordfører i Oslo kommune Libe

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 04.03.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, 11. etg, Gerhardsen-rommet Servering: Pizza Til: 01 Gamle

Detaljer

Protokoll 4/13. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455.

Protokoll 4/13. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455. Protokoll 4/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 Møteleder: Tilstede: Forfall: Sverre Starheim Veronica Romina Sollie

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE Redaksjonskomiteens innstilling til sakene som behandles på dag 2 UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 12. februar 2015 1 Redaksjonskomiteens arbeid Redaksjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer: Sigurd Log Røren

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 19. mars 2013 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 28.10.2014 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza Invitert

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Dato: 28.02.2013 kl. 16-18 Sted: Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje

Dato: 28.02.2013 kl. 16-18 Sted: Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon: 02180, fax: 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus

REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus REFERAT FRA MØTE Mandag 04. mars 2013 i Oslo Rådhus Møtedato: 04.03.2013 Tid: Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, 11. etg, Gerhardsen rommet Servering: Pizza Til: 01 Gamle

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: Tidspunkt: 18:30 Møtested: UngMedia

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: Tidspunkt: 18:30 Møtested: UngMedia Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 01.02.2016 Tidspunkt: 18:30 Møtested: UngMedia Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Fawzi A. Warsame Leder Hanna

Detaljer

Ea Augusta Lykke Syse. Andreas Øverlie Svela Magnus Torfoss Skåre Jakob Schram Silje Rubin Olav Bye, politisk vararepresentant

Ea Augusta Lykke Syse. Andreas Øverlie Svela Magnus Torfoss Skåre Jakob Schram Silje Rubin Olav Bye, politisk vararepresentant Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Ungdomsrådet Protokoll 9/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. november 2009 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Protokoll 7/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16.

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16. Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen 16. mars 2016 2 Ny kommune i ringeriksregionen? Innledning Hole, Ringerike og

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Storfjord kommune Kulturkontoret

Storfjord kommune Kulturkontoret Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Sigmund Steinnes, Ellen Beate Jensen Lundberg, Maria Figenschau Maria Figenschau Referanse 2012/3723-16 14.12.2012 Dato Møteprotokoll - Ungdomsrådet 14.

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker til Ungdommens Bystyremøte.

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201105759-18

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med.

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med. Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 22.10.2016 Sak: 32/16 Resultat: Arkivsak: 16/15742 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Prinsipprogram 2016-2017 Behandling: Anne Maren Østberg Mogen presiserte

Detaljer

Velkommen til klassedebatt!

Velkommen til klassedebatt! Velkommen til klassedebatt! UngMed varer fra januar til april Klassedebatter Skolekonferanser Grorud ungdomskonferanse Elevrådskurs Fritidskonferansen Eksempel på saker Mangfold: Kulturdag/uke Nærmiljø:

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Sofie Widdal, 22 27 30 38

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritisklubb Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Henrik Hortemo

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN WWW.UNGDOMSRADET.CO.CC HANDLINGSPLAN 2009-2010 Ungdomsrådet bydel St. Hanshaugen 26.06.2009 Ungdomsrådet i bydel St. Hanshaugen ble opprettet våren 1997 og består av representanter fra bydelens ungdomsskoler,

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2014 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Ina Rosenberg Stavrum

Ina Rosenberg Stavrum Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Ungdomsrådet Protokoll 2/08 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 11.mars 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Informasjon :UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole.

Informasjon :UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/10 Møte: Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 01. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Sindre Berge Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/06. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl Sekretariat:

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/06. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl Sekretariat: Oslo kommune Møteinnkalling 4/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. mai 2006 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A)(leder)

Marit Johanne Bjerke (A)(leder) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 17. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen Barne- og ungdomsforvaltningen Protokoll 2/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. mars 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 26.01.2015 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Referent: Pia M Fossum, tlf E- post:

Referent: Pia M Fossum, tlf E- post: Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.05.14 Tidspunkt: 17.30 20.00 Møtested: Bydelsadministrasjonen Referent: Pia M Fossum, tlf. 92402390

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til sakene som behandles på dag 2 av UNGDOMMENS BYSTYREMØTE

Redaksjonskomiteens innstilling til sakene som behandles på dag 2 av UNGDOMMENS BYSTYREMØTE til sakene som behandles på dag 2 av UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 13. februar 2013 1 Redaksjonskomiteens arbeid Redaksjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer: Balder Bryn Morsund Sigurd Log Røren Katarina

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 27.01.2014 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 27.01.2014 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 27.01.2014 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Sindre Berge, NIF, Henrik Hortemo, NMUF, Oda Sundal, Bekkelaget menighet, Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole.

Sindre Berge, NIF, Henrik Hortemo, NMUF, Oda Sundal, Bekkelaget menighet, Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Sindre

Detaljer

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013

Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Frem en sak! Forberedelser til Ungdommens Bystyremøte 2013 Opplegget er laget spesielt for skoler, men kan godt brukes av ungdomsråd, organisasjoner og klubbstyrer for å finne gode saker fra ditt lokalsamfunn.

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2009 PROTOKOLL

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2009 PROTOKOLL UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2009 PROTOKOLL 5. februar 2009 De 5 prioriterte sakene fra : Sak 13: Øke bevilgningene til skolene UBM mener skolene bør styrkes, dette gjelder alt fra oppussing til flere vikarer

Detaljer

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse Barn og unges psykiske helse Arendal, 16.08.2016 Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet Oversikt 1. Dagens ungdomsgenerasjon 2. Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

UNGDOMSKONFERANSEN I BYDEL GRORUD

UNGDOMSKONFERANSEN I BYDEL GRORUD PROGRAM FOR DAGEN 09:00-09:30 Velkommen! 09:30-09:45 Pause 09:45-10:30 Votering 10:30-10:45 Pause 10:45-11:50 Arbeid i komiteer 11:50-12:00 Samling i salen 12:00-12:50 Lunsj 12:50-13:45 Arbeid i komiteer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Hvorfor? Gjennom Regional plan for folkehelse 2012 2016 ønsket vi å få mer kunnskap om «helsekildene»

Hvorfor? Gjennom Regional plan for folkehelse 2012 2016 ønsket vi å få mer kunnskap om «helsekildene» Beste kommune Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten

Detaljer