Humanitære tiltak i Bergen Røde Kors 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Humanitære tiltak i Bergen Røde Kors 2009"

Transkript

1 + Røde Kors Humanitære tiltak i Bergen Røde Kors 2009 Bergen Røde Kors har lokaler i Strandgaten 10, telefon og Vetrlidsallmenning 9, telefon l 40/41 no/bergen Sosiale nettverk Kontaktperson omsorgsrädet Al ice Wa lqermo hotma i l. co m Ansatt tilrettelegger Karianne Frønsdal Besøkstjenesten: Leder Greta Langseth; eller Gunvor Skeie (evt. Prosjektleder trallesalg Tove Hedlund tlf Slettebakken Menighets Eldresenter, Aase M.Saggau tlf Bergen Røde Kors Sykehjem, Bjørg Tvedte Haukeland Sykehus, Anna Doyle tlf Fantoft Omsorgssenter, Anne Lise Byberg tlf Hospitalet Betanien, Oddny Lilletvedt tlf Kolstihagen Sykehjem, Greta Langseth Haukeland Sykehus-boktralle. Berly Hopsdal tlf Domkirkehjemmet (fra høsten) Randi B. Blom og Ragnhild Hag tlf Døråpner: Dørâpner er et tilbud til mennesker med psykiske lidelser og til dem som er pâ vei ut av et tiv med rusavhengighet eller kriminalitet. Mâlet er â b stâ mennesker med behov for â etablere nye sosiale nettverk. Aktiviteter og samvær med bâde frivillige fra Røde Kors og andre brukerer skal heve brukernes sosiale kompetanse, og pâ sikt gjøre dem bedre rustet tilâ hândtere hverdagen. Min, 25 âr, Frivillig leder Rune Skaar. Mail: mob Visitortjenesten i fengsel : Røde Kors-visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen â snakke med. Mín 25 âr. Kontakt leder Elin Hamre: Tlf: Prosjekt Athena: Prosjekt Athena er det eneste av sitt slag i Norge, og retter seg mot utenlandske kvinner i prostitusjon i Bergen. Gjennom prosjektet får kvinnene informasjon om det norske samfunnet, og om rettigheter og muligheter som de måtte ha her. I tillegg tilbyr prosjektet gratis norskundervisning en gang i uken. Athena er et samarbeid med Utekontakten i Bergen Kommune, og blant frivillige vektlegges personlig egnethet og motivasjon til å arbeide med målgruppen. Kontakt prosjektkoordinator Lene Steimler for mer informasjon: Tlf: Omsorg eldre Kontaktperson omsorqsrãdet Suez Aasen Ansatt tilretteleqqer Karianne Frønsdal tel Kvila - Kvilaturer Kjell Anders Søraas 55t32768/ e-post Bussturer for eldre Bussturene er et tilbud til eldre som bor på eldresentre/aldershjem i Bergen. Bergenspakken Bergenspakken er et tilbud til eldre som bor på eldresentre/aldershjem i Bergen. Julebussen Julebussen er et tilbud til eldre som bor på eldresentre/aldershjem i Bergen. Kontaktperson - turer: Greta Langseth; Julekveld

2 Julekvelden er et tilbud til eldre og ensomme som ønsker å være sammen med andre på utaften. Arrangementet skjer på røde kors aktivitetshus isentrum kl Roald Jønsson tlf: Barn og unge Barn og unge trenger støtte fra voksne som bryr seg om dem. Røde Kors' aktiviteter skal være tilpasset de behov som er i lokalmiljøet til en hver tid. Du finner aktiviteter i ulike omrâder av Bergen. NB. FremvÍsning av politîattest kreves. Kontaktperson omsorgsrädet Reqy Dranqe 95L7426O Ansatt tilretteleqqer Una Aaqesen /41 Aktiv Høst Arrangere^s mandag til fredag ca. k i skolens høstferie. Tilbudet er for barn (30 per dag) i klasse, Ârstad bydel. Villmarkshelger Overnattingsturfra lørdag (ca. k.09.00) til søndag (ca. kl ) på eergen Røde Kors hytte Føykely på Kvamskogen. Arrangeres 2 helger i september. Tilbudet er forbarn i 4.-6.klasse på skoler i Ârstad bydel. Aktiv Vinter Arrangeres mandag til fredag ca. k i skolens vinterferie. Tilbudet er for barn i 4.-6.klasse (25 per dag) på skoler i Ârstad bydel. Ferieklubben Arrangeres mandag til fredag ca. k en uke av skolens sommerferie Tilbudet er for barn i 4.-6.klasse på skoler i Ârstad bydel (25 per dag). Sommerleir på Hauglandssenteret 7 dagers (mandag til søndag) opphold på Hauglandsenteret v/ Flekke i Fjaler Kommune i Sogn og Fjordane (40 barn). Roald Jønssson eller Kari E. Hjortås ( ) Busstur for barn til Sommarland og dyreparken Karina Linde Vintertur til Kvamskogen I februar/mars arrangeres dagstur til Kvamskogen ved hytta Føykely for brukere av Christiegården dagsenter for psykisk utviklingshemmet ungdom. Aktivitetsansvarlig: Idar Sunde tlf: Båttur I juni arrangeres båttur for brukere av Christiegården dagsenter for psykisk utviklingshemmet ungdom. Jorunn Didriksen ( / ) BARK (Barnas Røde Kors) Aktivitetsgruppe knyttet til barn på Fridalen Skole. Prosjektleder: Ingrid Marie Leikvoll ByBARK Barnas Røde Kors, for barn i Bergen sentrum (Regy Drange regyd ra hotma il.com) Fargespill Kjersti Berge kjersti. kom mu ne. no O Eventyrklubben Et tilbud til barn som er innlagt på Haukeland sykehus. Ønsker du å b dra til å lyse opp hverdagen til barn som er syke? Liker du å fortelle eventyr? Bli med som frivillig i eventyrklubben.. Kontakt: Ann Elter eller:iuile zapolskyte com Leksehjel p videregående Røde Kors tilbyr leksehjelp til elever i VGS eller alder 15+. Litt ekstra hjelp og inspirasjon kan bety svært mye for den enkelte elevs fremskritt, selvtillit og fremtid. Mandag, tirsdag og onsdag etter skolen. Jacob Hoffmann ( prosjektleder ma ndag ) ian. hoffman n(ôstudent. ui b. no Anna Korlyuk (prosjektleder tirsdag) Petter Hansen (prosjektleder onsdag) nhh. no

3 Flerkultur Konta ktperson omsorgsrãdet Ansatt tilretteleooer Biørna r Ystad Biorna r.ystad (ô rocksou rce. com Melaku Dessaleon Tlf t 40/4L Norsktrening Et tilbud om opplæring til voksne innvandrere. Hver ukedag undervises det i norsk o9 samfunnsfag fra kl til kl på RøOe Kors huset. Pensjonerte lærere underviser i alle gruppene. Karin Sandberg mob (mandag) Dhafer Al-Khafaji mob (tirsdag) Annbjørn Myren tel (onsdag) Berit Kloster (torsdag) Louise Velure mob (fredag) En av dagene er der også norsktrening i Sambrukshuset i Løvstakkveien 32 - onsdag kl. t2-t4 Aud Handal tel Ny Sjanse Et tilbud til deltakerne ved Ny Sjanse programmet (MOKS) - leksehjelp torsdag og fredag formiddag. Kontakt: Aase Beate Hagen /41 (prosjektleder fredag) eller uib. no (torsdag) Lørdagstreff (og sommertur) Âpent hus. Vi inviterer til internasjonal lunsj den andre lørdagen i hver måned i Røde Kors huset på Vetrlidsallmenningen 9 fra kl Her møtes gode venner, familier og nykommere til sosialt samvær. Tran van Duc tel. (arbeid) Gregorio Mandonado mob Gunnar Larsen (sommertur) Prosjekt Athena Høsten 2OO8 etablerte Bergen Røde Kors åpne et ettermiddagstilbud for utenlandske kvinner i prostitusjon. Her skal vi tilby norskundervisning, informasjon om kvinnenes rettigheter og muligheter i Norge og praktisk kunnskap om det norske samfunnet. I tillegg skal vi være en sosial og trygg arena for kvinnene. Prosjektet trenger dyktige og engasjerte frivillige som ønsker å jooue med denne målgruppen og som har relevant bakgrunn/erfaring og personlig egnethet. Kontakt Lene Steimler: lene eller på tlf Flyktningeguiden: Oppgaven til en flyktningeguide er å orientere en flyktning om samfunnet han eller hun har bosatt seg i, Du fungerer som et bindeledd til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigere. Kontakt Flyktningeguidekoordinator: Melaku Dessalegn Tlf Røde Kors Ungdom (alder år) Røde Kors ljngdom er engasjert i humanitære spørsmâl som berører ungdom. Vâr filosofi er at ungdom snakker best med ungdom, derfor utføres vâre aktiviteter av unge mellom 13 og 30 âr. Vi er ogsâ en del av et internasjonalt ungdomsnettverk og samarbeider med Røde Kors-foreninger over hele verden. Leder: Maria Glenna mob rodekorsungdombergenggmail. com Aktivt Valg: Gjennom Aktivt valg oppfordrer vi hver enkelt til å ta et aktivt valg i forhold til seksuell helse. Vi mener ungdom snakker best med ungdom, derfor bruker vi rollespill, leker, kondomdemonstrasjoner og åpne diskusjoner for å formidle kunnskap om hiv/aids og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Kontaktperson: Susanne Aas, Tlf: epost På Flukt: Rollespillet På flukt handler om å være på nult. Røde Kors Ungdom holder rollespillet som varer i 24 timer. På flukt gir en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være flyktning. Rollespillet foregår hovedsakelig utendørs. Røde Kors Ungdoms instruktører spiller byråkrater, grensevakter og andre roller i spillet, mens vanlige ungdom er deltakere. Konta ktperson : Ma rry-an ne Ka rlsen marry-a nn. ka redcross. no Regler i Krig: Kvinner voldtas av soldater, Klasebomber dreper uskyldige barn. Dette er ikke lov! Det finnes faktisk regler i krig. Røde Kors sier i fra hvís reglene brytes. Bli med og si fra du ogsåt Kontaktperson : Maria Glenna ihr. mail.com Multimix: Unge fra alle kulturer møtes tíl sosialt samvær hver tirsdag kl 18 på Røde Kors Huset i Bergen Sentrum. Kontakt: Aina Tillung og Studentene i Røde Kors Ungdom: Vi er av og for studenter, og har fokus på integrering av internasjonale studenter (Buddy Bergen), rekruttering av nye blodgivere og Når Katastrofen Rammer. Er du student er det bare å kontakte for å melde deg på infomail-listen eller om du lurer på noe eller les mer på vår nettside her vi legger ut nyheter og kommende aktiviteter Kontakt Merete Benestacll. 46 9l A2 21. merete benestad(ôvahoo.no

4 Aktivitet på mottak: Aktivitetmottak. mail.com Leder: Ingvild Onstad ene er i kontinuerlig beredskap, og kan på t<ort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. Alle som ønsker å bt att vt medlem i hjelpekorpset må gjennomføre en grunnleggende opplæring innen førstehjelp (ca. 30 timer), organisasjon og grunnleggende bruk av radiosamband. Bergen Røde Kors: Ellerhusensvei (Bergen Røde Kors sykehjem). Leder: Monica Sæle Tlf: Alvøen og Laksevåg Røde Kors (dekker osså olsvik os Loddefjord)! BARK (Barnas Røde Kors) Barneaktiviteter annenhver mandag kl Røde Kors huset, Damsgårdsv. 22t (Fergehallen Laksevåg). Kontaktperson: Merethe Nyland. Tlf (evt. Maria Nyland eller Frida Ulleber ) Besøkstjenesten: Kontakt: Ole Tollefsen Damsgårdsveien 221 (Laksevåg). Kontakt: T: Fana Røde Kors: BARK (Barnas RØde Kors) Fritidsaktiviteterfor barn: mandagerfra Røde Korshuset ijacob Kjødesvei 9 på Paradis. Kontakt. Else MarieJansen og prosjektleder Annsofie Kristiansen Tlf: t 06L Aktivitetsklubb For psykisk utviklingshemmede i bofellesskap en søndag i mnd. fra Røde Korshuset Jacob Kjødesvei 9 på Paradis. Kontakt: Else Marie Jansen Tlf: Starter Røde Kors Ungdom 2009! Besøkstjenesten: Kontakt: Sølvi Eltvik Fana Røde Kors : Jacob Kjødesvei 9 Tlf: Arna og Âsane Røde Kors: Røde Kors Unodom ( klasse) Vi har møter i Røde Kors huset i Liamyrane 148 Torsdager fra klokken Kontaktperson: Ellen Raknes Kontakt oss gjerne på: Barnas Røde Kors (2.-7. klasse) Vi er delt i to grupper og har møter tirsdager fra klokken t Den ene er på Holmen ilndre Arna, og den andre på nøoe Kors huset i Liamyrane 148. Kontaktperson: Sven Erik Mjelde tlf / Liamyrane 14 B. Tlf Besøkstjenesten Ranveig Botnen e post

5 Ny aktivitet i Røde Kors - Gå tur grupper i Bergen RØde Kors Besøkstjeneste 20O9 1) Alle nye aktiviteter Røde Kors må vere forankra i lokalforeninga. Dei må også vere dekka under punktene i den nye Omsorsgstrategien til Røde Kors: a. Det må vere behov i lokalsamfunnet b. Aktiviteten må vere bærekraftig c. Det må vere ei oppgåve som frivillige i Røde Kors kan utføre Zl Det må velgast en prosjektansvarlig for aktiviteten, og det må lagast handlingsplan og budsjett. 3) Man må gå forsiktig fram og ikkje ta på seg for sort ansvar i prøveperioden, så må aktiviteten evaluerast etter første periode, slik at ein veit kva ein skal rette på til neste gong. Dersom det blir probtem med å få tak i nok frivillige denne første sommaren, så kan ein gå kvar 14. dag, då treng ein berre to team dvs 7 personar til kvar institusjon. 4) Beskrivelse av prosiektet: Tre frivillige frå RØde Kors møter opp på institusjonen ein fast dag tit eit fast tidspunkt for eksempel tysdag kl t l Der møter dei 3-4 av bebuarane for å gå tur ute i nærmiljøet for å få mosjon og frisk luft. Det er avdelingane som velje ut kven av bebuarane som har behov for en tur og passer på at desse har på seg passande kle etter værforholdene og er klare for en tur når dei frivillige frå Røde Kors kjem. Det må vere en tett og god dialog mellom institusjonen og RØde Kors. Spaserturane bør finne stad i mai, juni, juli og august. Til kvar institusjon bør det vere 3 grupper med 3 frivellige + reservar, slik at behovet for frivillige personar. Dersom ein er 3 grupper og går tur mai- august vil kvar gruppe få 6 vakter kvar gjennom dei fire månadane. Det må settast opp turnusliste med dato, tid, tetefonnr tit frivillige, og tlf.nr til institusjonen. Dersom nokon ikkje kan møte t l oppsett dato, så må ein bytte innbyrdes på lista. Klarer ein ikkje å finne ein innbytar, må ein gje beskjed til institusjonen og dei andre som ein går ilag med. Dersom dette fungerer så får kvar institusjon gjennom Røde Kors: t7 dagar x 3 personer x 1,5 time = ca 70 timer med frisk luft kvar sommar. 5),,Gå tur" er forankra i BRK, og har et budsjett på kr ,- for 2OO9lSz}AJulebussen), pluss at det er søkt støtte frå Fylkeskommunen til prosjektet' 6) prosjektleder for oppstart i 2009 er Greta Langseth. Det er sendt ut brev til alle institusjonane som besøkstjenesten har hatt kontakt med ang bussturane. Fleire har svart og sakt at dei har lyst til å vere med på prosjektet med gå tur grupper. 3 institusjonar er valgt ut: a. KolstihagenSYkehjem b. Domkirkehjemmet c. SolheimAldersPensjonat 7l Utfordringa er å få tak i nok frivillige til aktiviteten då det er i sommarmånadane, og mange frivillige er på ferie. Her må ein sende ut mail/brev til medlemmer (Bindeleddet) og orientere om aktiviteten, bruke heimesidene våre aktivt, gå ut i media for fortelje om aktiviteten og at

6 ein har bruk for frivillige. Lene Steimler, infoansvarlig i Bergen Røde Kors, kan hjelpe til her. Det er fult mulig å ha med andre frivillige enn folk frå bespkstjenesta, men det bør atltid vere en besøksvenn eller ein frå RØde Kors med på kvart team. Alle frivillige må reistrerast med namn, adr, telf.nr og mail og hvilke institusjon dei går på. 8) Når ein har fått nok frivillige, må ein samle alle til eit felles informasjonsmøte. Her går ein gjennom taushetsløftet det å vere frivillþ i Røde Kors og formålet med aktiviteten. Dette møte bør vere på institusjonen og folk frå avdelinga må vere med på dette møtet. Det bør også vere omvisning slik at dei frivillþe veit kvar dei skal møte og rutiner ved,,henting og tilbake levering" av bebuarane må gjennomgås. Turnuslistene bør fyllast ut på dette møtet slik at alle kan få vere med å bestemme når dei har høve til å gå. Kvar institusjon bør ha ein kontaktperson blant deifrivillige som har kontakt med leder i besøkstjenesten og som ínstitusjonen kan ha som kontaktperson. s) Etter at siste tur er gått for sommaren, må ein samle alle frivillige ígen for evaluering for å sjå om det er noko eín bør endre til neste år. Ansatte ved institusjonen bør også vere med på dette møte. 10) Det som kan bli av utgifter for 2009 er eventuell annonsering og bevertning på info- og evalueringsmøtene. 11) God tur!! Bergen I9.4.2OO9 Gunhíld Kjøsnes

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

Utgivelsesdato 20. februar 2012

Utgivelsesdato 20. februar 2012 Utgivelsesdato 20. februar 2012 Månedens meny: Fagsamling for frivillige i Nordland Skredkurs i Svolvær Forberedelse til påsken Narvikværingene er supre på panting Barn i Norge 5000 givere registrert Midler

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: 61 21 77 50 Telefaksnr: 61 21 77

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

En møteplass for alle

En møteplass for alle avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 En møteplass for alle BARK: På tur til Bjørnebo BARK Arendal dro på overnattingstur til Bjørnebo. Les mer side 4 Artistgalla Røde Kors i Aust-Agder har som

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Utgitt 30.september 2013, nr.10

Utgitt 30.september 2013, nr.10 Utgitt 30.september 2013, nr.10 Månedens lokalforening er Salangen Røde Kors som har besøkstjeneste, aktiviteter for beboerne på Sjøvegan mottak og aktiviteter i samarbeid med Salangen Frivilligsentral.

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen

DistriktsiNFO. En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800. En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen Februar/mars 2006 DistriktsiNFO En informasjonsavis for Oslo Røde Kors Opplag: ca. 1.800 En fabelaktig og historisk dag på Finnerudplassen På ski for aller første gang Frivilligheten blomstrer med gruppelederne

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal

Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2012 Juni Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal Les mer side 5 Fattigdom og elendighet, men også mye glede Les mer side 6 Marianne Hammer, Lyngdal Røde Kors i

Detaljer

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 2-2014 desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de

Detaljer