Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Oppmøte på Havmannen, Rådhuset kl Befaring/omvisning på kinoen fra ca. kl Møtestart m/behandling av sakslista ca. kl Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr DS Innhold Lukket Arkivsaksnr Økonomisk støtte - avslutningsfest - eritreiskortodokse kirken i Rana, delegert vedtak 2014/1975 PS 20/14 Kulturmidler sang og musikk /1502 PS 21/14 Strategisk kulturplan /1656 PS 22/14 Hovedfordeling av tilskuddmidler kultur 2014, ny behandling 2014/303 PS 23/14 Kulturstipend /1706 PS 24/14 PS 25/14 Tilskudd - danseforestillingen "Heim" - Kraft dansekompani Norsk-russisk samspill og nyskaping i Rana - søknad om støtte 2014/ /1776 PS 26/14 Kulturmidler - Nordland Lydavis 2014/2075 PS 27/14 Tilskudd til prosjekt "Vårres Africa" 2014/2115 PS 28/14 Søknad om kulturelle støttemidler, Familiekirka 2014/1996 PS 29/14 Kulturelle støttemidler Winter Weekend - Familiekirka 2014/1994 PS 30/14 Støtte til konsert - Gruben musikkorps 2014/1969 PS 31/14 Støtte til 17.mai-konsert 2014/2077 PS 32/14 Søknad om kommunal støtte - sommermusikkskolen 2014/1768 Side2

3 DSØkonomiskstøtte-avslutningsfest-eritreisk-ortodoksekirkeniRana, delegertvedtak Side3

4 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Øyvind Lunde Kulturmidler sang og musikk 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 20/ Rådmannens innstilling Frie tilskuddsmidler til musikk og kunstformidling 2014 fordeles som angitt i tabell. I 2014 er det kr. til fordeling. Saksopplysninger Rana har et rikt sang- og musikkliv der frivillige lag og foreninger bidrar på en imponerende måte. Enkelte felt sliter noe med rekruttering, mens andre er stabile eller opplever vekst. I korsektoren er tilstanden noe blandet men overveiende positiv, blant korpsene er det mye slitasje selv om det også her er noen som har stor medvind. I forslaget til fordeling har jeg med unntak av noen få justeringer stort sett fulgt opplegget fra tidligere år. Tilskuddsrammene pga. anstrengt kommuneøkonomi har på ingen måte holdt tritt verken med kostnadsøkningene eller de behovene mange har for ekstra tiltak. Ant. Kommentar Søknad Tildelt Søknad Tildelt m Rana Kunstforening 194 kunstformidling /4 Forum for takt og tone 278 konsertarrangør Båsmokoret 60 voksne - høy satsing Rana Kormakeri 70 voksne - høy satsing Gruben mannskor 29 voksne Haukneskoret 35 voksne Korisma 18 voksne ikke søkt Nord-Rana Familiekor 45 familie Mosing 29 ungdom Operakoret i Mo i Rana 18 voksne Mo Mannskor 20 voksne Selfors Mannskor sang og musikkgruppe 16 ordinær aktivitet Dalamix 41 barne/voksne Kor-Artig damekor 20 Voksne Baby- og småbarnssang, Mo 38 barn Gruben barnekor/musikk i Gruben 32 barn Jubelkoret 34 barn ikke søkt Mo Hornmusikk 56 voksne - høy satsing Hauknes skolekorps 37 barn-ungdom Side4

5 Båsmo & Ytteren skolekorps 38 barn-ungdom Mo skolekorps 20? barn-ungdom ikke spesifisert Skonseng sk.- og ungd.korps 21 barn-ungdomvoksne Utskarpen Skolekorps stor aktivitet/dyr drift Dalselvkorpset 16 barn-ungdom ikke søkt Gruben Musikkorps 23 Voksne DIOC Big band 19 Voksne Norsia Storband 16 Voksne Vikabandet 43 Voksne Arctic Circle Parade Company 24 Voksne Trommekompaniet 23 Voksne Strykekameratene 25 ungdom Mo Trekkspillklubb 20 Voksne Rana Toraderklubb 15 Voksne Art Factory by tip toe 20 Ungdom Uglene 12 Voksne lavkostnad/lav Folkeakademiet aktivitet Grønnfjelldal UL 109 alle aldre Roard Johansen 3 voksne Polarsirkelen Trekkspillorkester 15 voksne Familiekirka 21 barn/ungdom ikke beløp ikke søkt Exultate - Mo menighets pensjonistkor SUM: Midler til fordeling 2014: Merknader til de enkelte søknader: 1. Rana kunstforening Rana Kunstforening er en forening som viser og formidler kunst til Ranas befolkning. Alt som foreningen gjør skjer på frivillig basis. Kunstforeningen har 194 medlemmer, og fungerer som en egen kulturinstitusjon. Foreningen sørger for at det foregår kunstformidling i Mo i Rana av høy kvalitet. Dette har stor betydning for kommunens kulturliv. 2. 4/4 Forum for takt og tone 4/4 gjør en viktig jobb som konsertarrangør i Rana, primært innen jazz og andre rytmiske musikksjangere. Foreningen arrangerer også Smeltedigelen musikkfestival. Alt foreningen gjør skjer med frivillig innsats, og de leverer musikkformidling til kommunens innbyggere på et høyt nivå. 3. Båsmokoret Dette koret har utviklet seg til en viktig kultur- og musikkformidler i Rana innenfor klassisk og norsk musikk. Slik satsing er kostbart, og har noe begrenset inntjeningspotensiale. 4. Rana Kormakeri Kormakeriet er et prosjektorientert kor med to store prosjekter pr. år der de satser på kjente artister og høy showfaktor. Konsertene er svært populære og gir bra inntjening, men har tilsvarende utgiftsnivå. 5. Gruben Mannskor Side 2 av 5 Side5

6 Gruben mannskor har jevn og god aktivitet, og leverer fine og publikumsvennlige konserter. Koret planlegger i år et gjenbesøk av et kor fra Latvia. 6. Haukneskoret Haukneskoret har år for år økt sitt ambisjonsnivå, med nyttårskonserter som sitt nye varemerke. De markerer seg etter hvert som et kvalitetsbevisst kor som arbeider godt for å oppnå musikalske framskritt. 7. Nord-Rana familiekor Koret samler medlemmer av alle aldre til sangglede i Ytteren kirke, og opptrer på ulike steder. Dette er en fin måte å skape samhold mellom generasjoner på, sammen rundt felles glede over sang og musikk. 8. Mosing Mosing er en allsidig ten-sing gruppe for ungdom tilknyttet KFUK/KFUM. Hovedaktivitet er kor og lys/lyd gruppe. Organisasjonen drives etter prinsippet «ungt ansvar voksent nærvær. De sosiale aspektene er viktige. 9. Operakoret i Mo i Rana Operakoret i Mo i Rana ble i sin tid opprettet som prosjektkor til oppføringen av Czardasfyrstinnen, og fortsatte deretter som basiskor for operaarbeidet i kommunen. Etter at samarbeidet med Den norske Opera opphørte, har koret fortsatt som et viktig nisjekor innen opera og klassisk musikk. Koret sliter noe med rekruttering, men er optimister. Operapub er et av årets hovedmål. 10. Mo mannskor Helgelands eldste mannskor, stiftet i 2004 og fortsatt aktivt, bl.a. med tradisjonell medvirkning ved jule- og 17.mai-arrangementer, sang på institusjoner med mer. 11. Selfors mannskor sang og musikkgruppe Laget har forandret opplegg og tilpasset seg et lavere medlemstall. De synger unisont med musikkgruppe og opptrer på eldre- og sykehjem. Budsjetterer med lavt kostnadsnivå. 12. Dalamix Dalamix er et blandakor med tilhørighet til Storforshei og har medlemmer i alle aldre. Koret har variert aktivitet, og med stor betydning i lokalsamfunnet. 13. Kor Arti Et rent damekor med øvelser i Gruben kirke, men deltagere fra hele kommunen. Koret er knyttet til virksomheten ved Gruben kirke. Konserter på sykehjem og egne arrangement i kirken. 14. Baby- og småbarnssang Baby-og småbarnsang er en viktig del av det å bringe videre den kristne kulturarven vi har. Gjennom rim og regler, sanger, lek og sosialt samvær får barna og foreldre være med og ta vare på sangskatten og oppleve gleden ved sang og musikk. 38 barn på 3 grupper i grupper i Gruben barnekor Side 3 av 5 Side6

7 Barnekoret har medlemmer i alderen 7 13 år og er tilsluttet Rana kirkelige fellesråd med tilhørighet i Gruben menighet. Aktiviteten til koret har tatt seg opp med flere store oppsetninger og samarbeid med kor i Petrozavodsk. 16. Mo Hornmusikk Dette er et flaggskip for Ranas musikkliv, med stiftelsesdato helt tilbake til Korpset har 56 medlemmer i alderen 15 til 77 år. Korpset er det eneste i Nord-Norge som holder et høyt nasjonalt nivå, og i har i mange år på rad plassert seg i førstedivisjon i NM i janitsjar. Korpset er en verdifull og flott ambassadør for Mo i Rana. 17. Hauknes skolekorps Med sine 37 medlemmer har Hauknes skolekorps utviklet et høyt musikalsk nivå, og de satser gjennom systematisk samarbeid med kulturskolen på å beholde og videreutvikle dette. Rekrutteringsarbeid framover blir viktig. Korpset mister sitt faste øvingslokale grunnet byggearbeid på skolen og dette vil medføre økte utgifter. 18. Båsmo & Ytteren skolekorps Dette er korpset for hele Nordsida, med 38 medlemmer. Korpset organiserer og driver selv sin aspirantopplæring, men planlegger samarbeid med Rana kulturskole fra høsten. Rekruttering har blitt en voksende utfordring også for dette korpset. 19. Mo skolekorps Mo skolekorps holder til i gymsalen på Lyngheim skole, og har i underkant av tjue medlemmer. Øvingsforholdene er vanskelige, men korpset satser videre med viktig rekrutteringsarbeid. 20. Skonseng skole- og ungdomskorps Korpset har 21 medlemmer, hvorav 13 er over 26. I tillegg har de 10 unge aspiranter. 21. Gruben Musikkorps Voksenkorps som feiret 50 år i fjor, og med aktivitet knyttet til lokalsamfunnet. I tillegg har de konsert på Nordland teater og i Mosjøen på «Sjøgata live». 22. DIOC Big Band Sentralt storband i Rana med stor aktivitet og høyt nivå. Planer om flere større oppsetninger. 23. Vikabandet Dette fire år gamle bandet er tilknyttet Norges Musikkorps Forbund, men satser på en musikalsk profil som skiller seg fra flertallet blant korps. Bandet har gledet Ranas publikum med showpregede forestillinger, og teller nå over 45 voksne medlemmer. 24. Arctic Circle Parade Company Dyktig trommekorps som består av 24 hardtslående damer! De har fokus på show og underholdning i sine opptredener. 25. Strykekameratene Dette er strykeforening for barn og ungdom over 12 år. Drives av foreldre på frivillig basis. Målet er å skape en samspillarena for stryk i Rana og omegn. De arrangerer seminarer og Side 4 av 5 Side7

8 orkesterprosjekter og er en uvurderlig bidragsyter til orkestermiljøet i kommunen. Strykekameratene arbeider hardt og systematisk for å bygge opp et strykemiljø i samarbeid med Rana kulturskole. 26. Mo trekkspillklub Klubben har en rekke instrumenter som trenger reparasjon. Klubbens toraderorkester, «Polarrævan», er i full drift. 27. Rana Toraderklubb Toraderklubben ble stiftet i 2007, har 15 medlemmer og aktiv drift. I år arrangerer de distriktsmesterskapet i trekkspill i samarbeid med Polarsirkelen Trekkspillorkester. 28. Polarsirkelen Trekkspillorkester En nystiftet forening (oktober 2012) med 15 medlemmer som i år er medarrangør av distriktsmesterskapet i trekkspill. De har planer om å rekruttere yngre medlemmer. 29. Pensjonistkoret Exultate Exultate er tilknyttet Mo menighet og har 31 kormedlemmer. Koret er aktivt i lokalmiljøet og har konserter på eldresenter. Budsjetterer med et lavt kostnadsnivå. Alle søknadene er tilgjengelige ved henvendelse til sak og arkiv eller rektor ved kulturskolen. Vurdering Den relativt høye støtten til Mo Hornmusikk, Forum for takt og tone og Rana Kunstforening opprettholdes for det flotte arbeidet de gjør for Rana. Haukneskoret løftes til samme nivå som Kormakeriet og Båsmokoret som oppmuntring for den musikalske framgangen dette koret har hatt, og jeg foreslår at operakoret, som et viktig nisjekor i byen, beholder det samme nivået inntil videre. Barnekoret på Gruben har økt sitt aktivitetsnivå og får et løft, og legges på samme nivå som musikkarbeidet blant barn i Mo og Nord-Rana menighet og familiekoret Dalamix. Skolekorpsene og enkelte andre lag får en symbolsk økning. Side 5 av 5 Side8

9 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Michalsen Strategisk kulturplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 21/ Formannskapet Kommunestyret Eldrerådet Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling Saksopplysninger Bakgrunn: Den første strategiplanen for kultur ble vedtatt i kommunestyret 19. juni I november 2011 vedtok formannskapet å sette i gang rulleringen av planen. Vedtaket var forankret i det overordnede strategiplanvedtaket i kommunen. Planen skulle sluttbehandles i løpet av På grunn av kapasitetsforhold ble arbeidet forsinket. Det ble besluttet å samordne arbeidet med den nye strategiplanen for kultur med sluttføringen av planarbeidet med Rana kommunes nærmiljøsatsning og arbeidet med planleggingen av Ranas vertskommunerolle for elever i videregående skole. I samråd med rådmannen besluttet kultursjefen å stille reserverte fondsmidler til nærmiljøutvikling og utvikling av vertskommunerollen til disposisjon for et halvt årsverk for å arbeide med kulturplanen. Prosjektperioden ble startet 14. oktober Høringsutkastet til den strategiske kulturplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn 10. mars 2014, med frist for høringsinnspill 31. mars Formål med planen: I juni 2007 ble det innført en egen kulturlov i Norge. Denne loven pålegger både staten, fylkeskommunene og kommunen å jobbe aktivt for et godt kulturtilbud til alle i befolkningen. I lovens 1.føremål, står det: Side9

10 Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Denne loven ligger til grunn for Rana kommunes strategiske kulturplan, og gir retning for planens innhold. Dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Planen skal ikke inneholde konkrete budsjett og bevilgninger til kulturformål, dette skal framgå i kommunens budsjetter, økonomiplaner og kulturavdelingens årlige virksomhetsplaner. Planen er retningsgivende for hvilke tiltak og oppgaver som skal prioriteres de neste 10 årene, og presenterer hva som skal satses på og hvilke behov som foreligger i det kommunale, private og frivillige kulturlivet. Planen inneholder formål med kulturvirksomhetene i kommunen, strategiske målsetninger og utfordringer som må jobbes med fremover. Idrett og friluftsliv er ikke en del av denne planen. Siden forrige plan er idrett og friluftsliv som ansvarsområde flyttet til teknisk avdeling. Ansvarsområdet har en egen kommunal plan, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Planens visjon: Den strategiske kulturplanen har den samme visjon som forrige kulturplan: Kultur for alle. Dette betyr at Rana kommune ønsker at alle innbyggerne skal kunne få oppleve, delta på, utøve og lære om kultur. Dette betyr at det må tilrettelegges for at alle samfunnsgrupper får mulighet til dette, slik at ingen demografiske grupper faller utenfor. Slik er visjonen beskrevet i planen: Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal, i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Side 2 av 7 Side10

11 Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. Planens innhold: Kultur har en mangeartet betydning, og i denne sammenheng har vi operert med et utvidet kulturbegrep. Begrepet rommer det som oppleves, utføres, produseres og tilbys av kulturelle utrykk både innenfor og utenfor bykjernen, for store og små. Kulturplanen er delt inn i 3 deler. Del 1 er bakgrunn og historikk og introduserer planens formål, visjon, bakgrunn og kulturavdelingens historikk, del 2 tar for seg kultur i Rana kommune og del 3 ser på kultur på tvers av samfunnsområder. I del 2 blir kommunens kommunale, private og frivillige kulturvirksomheter identifisert og målsetninger for å styrke disser fremstilles. I denne delen blir det også satt fokus på kommunens kultursamarbeid over landegrensene gjennom vennskapskommunene til Rana og på kommunens ansvar for å fremme samisk kultur. Kommunens har en rolle som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland, og i planen blir det fremstilt hvilken betydning kultur har for at Rana skal fremstå som en god kommune å bo i for denne unge gruppen med innbyggere. Denne delen ser også på hvordan både byen og naturen har stor kulturell verdi og må både vernes om og benyttes til kulturelle formål. Kulturarenaene i kommunen blir omtalt og realiseringen av et kulturhus er et viktig strategisk mål i tiden fremover. Del 3 ser nærmere på kultur i et samfunnsperspektiv og knytter kulturavdelingens arbeid opp mot andre deler av kommunens fokusområder, som næringslivet, folkehelse og nærmiljøet. Til slutt i del 3 er målene knyttet opp mot hvordan kultur for alle kan oppnås ved å tilrettelegge for et flerkulturelt samfunn, kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede, kultur for eldre og kultur for barn og unge. Alle temaene i planen blir fremstilt med forklaring på virksomheten, deretter punktvis fremstilling av formål med virksomheten og strategiske mål. Hensikten er først å få en informerende tekst om innholdet i virksomhetene, deretter kommunes mål for den enkelte virksomheten, slik at det blir lett å finne frem i planen. Formålet er at dette blir en bruksplan og et verktøy i arbeidet med fremtidige budsjett-, økonomi- og virksomhetsplaner. Prosess: Kristin Michalsen har vært prosjektleder for arbeidet med ny kulturplan og har jobbet med prosjektet fra oktober 2013 til april Følgende grupper og personer har deltatt i denne planprosessen: Prosjektleder: Kristin Michalsen Prosjekteier: Vigleik Haga Side 3 av 7 Side11

12 Styringsgruppe: Ledergruppen for kultur For kino/samfunnshus: Kristin Kildal For bibliotek: Hilde Rokkan For kulturskolen: Øyvind Lunde For fritidsavdelingen: Bente Bogen Referansegruppe: Utvalg for oppvekst og kultur Ledergruppen for kultur har blitt oppdatert på arbeidet med kulturplanen i ukentlige møter og har kommet med innspill underveis. Alle i ledergruppen for kultur har hatt omvisning med prosjektansvarlig på de respektive arbeidsstedene og hatt individuelle møter om planens innhold på hvert sitt fagområde. Utvalg for oppvekst og kultur har fått orientering om planarbeidet i alle møtene frem til ferdig plan og har kommet med innspill underveis. Gjennom hele planperioden har prosjektleder og kultursjef hatt jevnlige møter om kulturplanen. Det har vært viktig å involvere både frivillige og profesjonelle aktører innenfor kultur i planarbeidet. Prosjektleder har vært på omvisning på kino, bibliotek, kulturskolen, Ungdommen hus, kultur for funksjonshemmede, fritidsklubbene på Båsmo, Gruben og Storforshei, Ranenget aktivitetssenter, Nordland Teater, Rana museum og Prima musikkskole. I tillegg har det blitt holdt fire åpne møter hvor lag og foreninger har blitt invitert til å komme med meninger og innspill på planarbeidet. Fra disse innspillene har det blitt utviklet strategiske mål som belyser de frivillige sine egne behov for at det skal bli tilrettelagt for deres virksomhet i kommunen. Møtene ble delt inn tematisk hvor det ble sendt ut invitasjoner til lag og foreninger som er registrert i foreningsregisteret til kommunen. I tillegg er møtene gjort kjent gjennom kommunens informasjonsannonser. Alle møtene ble holdt i kommunestyresalen og ble delt inn på følgende måten: Møte 1: 7. januar 2014 Humanitære organisasjoner Møte 2: 14. januar 2014 Musikk, kor, korps, dans og teater Møte 3: 21. januar 2014 Kultur, hobby, kirkelige foreninger, pensjonistforeninger og speideren Møte 4: 28. januar 2014 Nærmiljøutvalgene, velforeningene, ungdomsklubb/lag, samarbeidsutvalget, forsamlingshusene og lekestuer/barnelag På det siste møte ble også rektorene for alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole, foreldreutvalgene og elevrådene invitert. Det ble også styret i Ungdommens hus, ungdomsrådet og studentforeningen. Prosjektleder har hatt møter med eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Det har vært varierende oppmøte på de åpne møtene, med størst oppmøte på 14. januar, hvor musikk-, kor-, korps-, dans- og teaterforeninger ble invitert. Det har likevel vært veldig nyttig å arrangere slike møter, og innspillene har vært verdifulle og gitt innsikt i behov og aktivitet i foreningene. Side 4 av 7 Side12

13 Høringsuttalelser: I løpet av tiden planen lå ute for offentlig ettersyn, kom det inn 6 høringsinnspill og noen muntlige bemerkninger. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet, som vedlegg til dette saksfremlegget. Innsendte høringsuttalelser: 1. Snorre Petersen 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 3. Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater 4. Elena J. Beck 5. Ung kultur (brukergruppe i Ungdommens hus) 6. Ungdomsrådet i Rana Kommune Kommentarer til innspillene: Flere av innspillene pekte på at denne planen ikke inneholder konkrete handlingsplaner med tidsperspektiver på når målene skal gjennomføres. Den generelle tilbakemeldingen på disse innspillene er at dette er en strategisk plan som fokuserer på hvilke mål kommunen har for kulturområdet de neste 10 årene, og de konkrete handlingsplanene vil komme i de årlige budsjett og økonomiplanene. 1. Snorre Petersen: Innspillet inneholder 4 punkter. I. Det kommenteres at tidsfristen for å komme med innspill på planen er for kort. Dette tas til etterretning og det kan vurderes lengre høringsfrist i neste rullering av planen. II. I dette punktet blir det kommentert at det ikke bare er behov for øvingslokaler i nærmiljøene, men også at disse lokalene må være egnet til sitt formål. Dette er et godt poeng og det blir tatt med i planen at kulturformål må sidestilles med idretten når skoler og gymsaler skal renoveres eller bygges, slik at akustikken blir tilpasset for musikk og annen kulturbruk. III. I det tredje punktet blir det påpekt at det er et stort behov for et kulturhus og at Mo samfunnshus ikke er egnet som konsertlokaler. Vi noter denne kommentaren og erkjenner at Mo samfunnshus har sine begrensinger, men at dette er viktige lokaler for det frivillige kulturlivet så lenge det ikke finnes et eget kulturhus i sentrum. IV. Det siste punktet peker på at denne planen ikke inneholder tidsperspektiver for når målene skal gjennomføres. Til dette vil jeg henvise til den generelle kommentaren til innspillene om at dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Side 5 av 7 Side13

14 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen: I. Innspillet påpeker at planen ikke er konkret i når og hvordan målene skal oppnås og at det ikke er lett å vite hva som kan forventes av tiltak de neste 10 årene. Til dette innspillet vil jeg referere til den generelle tilbakemeldingen om hvilken type plan dette er. II. Planen oppleves for lang, og foreslås å kortes ned. Dette er notert og kan vurderes i neste rullering. III. Til slutt bes det om at Bakeribyggfestivalen og brukerne av bakeribygget nevnes i planen. Vi er enige i at denne festivalen bør være nevnt i planen og har tatt det med i delen om profesjonelle aktører. 3. Åarjelhsaemien Teatere/ Sydsamisk teater: Cecilia Person har sendt inn et forslag til tekst om ÅST som de ønsker skal stå i delen om profesjonelle aktører. Forslaget er bearbeidet og tatt med i planen. 4. Elena J. Beck: Dette innspillet går ut på konkrete tiltak på kulturområdet. Dette mener vi passer bedre i handlingsplaner og virksomhetsplaner, derfor tas ikke forslagene med. 5. Ung kultur: Denne brukergruppen i Ungdommens hus har sendt inn forslag til endring i avsnittet om fritidsavdelingen. Innspillet er skrevet direkte inn i plandokumentet, og er forandringer av setninger og tilføyelser av informasjon. Gruppen ønsker å sette større fokus på hva Ungdommens hus brukes til og de andre tilbudene fritidsavdelingen har for barn og unge, som det forebyggende arbeidet som foregår på tvers av avdelingen med utekontaktarbeidet. Andre endringer er blant annet å presisere tydeligere hvilke tilbud Ranenget motorsenter har for barn og ungdom. Innspillet fra U-kultur har vist at det er viktig for denne brukergruppen å få frem hva fritidsavdelingen arbeider med, men vi mener denne informasjonen kommer fram i avsnittet slik det allerede er skrevet. 6. Ungdomsrådet i Rana kommune: Ungdomsrådet mener de forskjellige brukerne burde få si hva de mener om sine fritidstilbud og hva som er konsekvensene for kuttene i kulturbudsjettet. De mener det blir vanskelig å gjennomføre målene med kuttene som det nå er budsjettert med. Rådet mener også at det øvrige innholdet i planen er bra. Planen blir ikke endret etter dette innspillet, men innspillet viser at det er økonomiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av planen. Side 6 av 7 Side14

15 Vurdering 1 Strategisk kulturplan til politisk behandling 2 Strategiplan kultur - uttalelse 3 Høringsinnspill på strategisk kulturplan 4 Høringsinnspill fra Ungdomsrådet i Rana kommune på den strategiske kulturplanen Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 6 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra Åarjelhsaemien Teatere 7 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra ung kultur Side 7 av 7 Side15

16 Side16

17 Strategisk kulturplan Innholdsfortegnelse Del 1. Bakgrunn og historikk... 4 Formål og visjon... 4 Visjon: Kultur for alle... 4 Bakgrunn... 5 Organisering og arbeidsprosess... 5 Kommunale, statlige og fylkeskommunale føringer... 6 Idrett og folkehelse... 7 Kommuneplan for Rana , Strategisk del... 7 Kulturloven... 7 Historikk for kulturavdelingen... 8 Strategisk kulturplan 2007 Vurderinger fra forrige planperiode... 9 Del 2. Kultur i Rana kommune Kommunale avdelinger Kino/Mo samfunnshus Mo samfunnshus Kinoen Bibliotek Sosial møteplass og arena for kultur, litteratur, kunnskap og debatt Bokbussen Digitale tjenester Sømløs og samlet bibliotektjeneste med universitetsbiblioteket Kulturskolen KammeRana Fritidsavdelingen Fritidsklubber og oppsøkende virksomhet Aktivitetssenter Ungdommens hus Kulturtiltak funksjonshemmede Fritidsavdelingens felles visjon Profesjonelle aktører Statlige og fylkeskommunale virksomheter Private aktører Festivaler Nordland Teater Forestillinger, arrangement og samarbeidspartnere Side17

18 Strategisk kulturplan Vinterlysfestivalen Teaterets visjon er: Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater Rana Museum Museumsgården Stenneset friluftsmuseum og Bredek fjellgård Samlinger og magasiner Frivillige Samisk kultur Språk, en kulturindikator Kultur Samiske kulturminner Vennskapskommuner Kultur i by og mark Det offentlige rom en kulturell møteplass Kultur- og naturminnevern Kulturarenaer i Rana Rana som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland Hybelhus Kulturtilbud i sentrum Del 3. Kultur i hele samfunnet Kultur og næringsliv Kultur og folkehelse Kultur og nærmiljøet Nærmiljøutvalgene Erfaringer fra satsing på nærmiljøutvalg Veien videre Kultur for alle Et flerkulturelt samfunn Kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede Kultur for eldre Kultur for barn og unge Oppsummering Del 2. Kultur i Rana kommune: Kommunale avdelinger: Profesjonelle aktører: Side18

19 Strategisk kulturplan Kultur i Rana kommune: Del 3. Kultur i hele samfunnet: Kildeliste: Side19

20 Strategisk kulturplan Del 1. Bakgrunn og historikk Formål og visjon Innhold i livet, hele livet, kultur er for alle. Slik lyder Rana kommunes visjon på hva kultur skal være i vår kommune. Dette var visjonen for den forrige strategiplanen, og videreføres i denne. Visjonen skal fremme målsetninger hvor kommunen arbeider for at alle innbyggerne skal kunne utøve, delta på, tilegne seg kunnskap om og oppleve kultur. For å oppnå dette er planen delt inn i avsnitt som forteller noe om de kommunale, private, profesjonelle og frivillige aktørene på kultur, hvilke virksomheter dette er og hvilke målsetninger kommunen har for at tilbudene skal være tilgjengelige og nå ut til befolkningen. I tillegg belyser planen kulturbegrepet i sammenheng med andre samfunnsfunksjoner, som folkehelse og næring. Planen viser hvordan kommunen må tilrettelegge for at alle skal kunne få et godt kulturtilbud, gjennom å sette fokus på forskjellige grupper og deres behov. I denne sammenheng er det satt fokus på barn og unge, eldre, flerspråklige og funksjonshemmede. Det er også satt fokus på nærmiljøene i denne planen, fordi kultur må finnes der folk bor og ikke bare i bykjernen. Arbeidet nærmiljøutvalgene, lag, foreninger og enkeltpersoner gjør, er viktig for å sikre et godt og bredt tilbud for kommunen. Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. 4 Side20

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl. 10.00) Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldres råd. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldres råd Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer