Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Oppmøte på Havmannen, Rådhuset kl Befaring/omvisning på kinoen fra ca. kl Møtestart m/behandling av sakslista ca. kl Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr DS Innhold Lukket Arkivsaksnr Økonomisk støtte - avslutningsfest - eritreiskortodokse kirken i Rana, delegert vedtak 2014/1975 PS 20/14 Kulturmidler sang og musikk /1502 PS 21/14 Strategisk kulturplan /1656 PS 22/14 Hovedfordeling av tilskuddmidler kultur 2014, ny behandling 2014/303 PS 23/14 Kulturstipend /1706 PS 24/14 PS 25/14 Tilskudd - danseforestillingen "Heim" - Kraft dansekompani Norsk-russisk samspill og nyskaping i Rana - søknad om støtte 2014/ /1776 PS 26/14 Kulturmidler - Nordland Lydavis 2014/2075 PS 27/14 Tilskudd til prosjekt "Vårres Africa" 2014/2115 PS 28/14 Søknad om kulturelle støttemidler, Familiekirka 2014/1996 PS 29/14 Kulturelle støttemidler Winter Weekend - Familiekirka 2014/1994 PS 30/14 Støtte til konsert - Gruben musikkorps 2014/1969 PS 31/14 Støtte til 17.mai-konsert 2014/2077 PS 32/14 Søknad om kommunal støtte - sommermusikkskolen 2014/1768 Side2

3 DSØkonomiskstøtte-avslutningsfest-eritreisk-ortodoksekirkeniRana, delegertvedtak Side3

4 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Øyvind Lunde Kulturmidler sang og musikk 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 20/ Rådmannens innstilling Frie tilskuddsmidler til musikk og kunstformidling 2014 fordeles som angitt i tabell. I 2014 er det kr. til fordeling. Saksopplysninger Rana har et rikt sang- og musikkliv der frivillige lag og foreninger bidrar på en imponerende måte. Enkelte felt sliter noe med rekruttering, mens andre er stabile eller opplever vekst. I korsektoren er tilstanden noe blandet men overveiende positiv, blant korpsene er det mye slitasje selv om det også her er noen som har stor medvind. I forslaget til fordeling har jeg med unntak av noen få justeringer stort sett fulgt opplegget fra tidligere år. Tilskuddsrammene pga. anstrengt kommuneøkonomi har på ingen måte holdt tritt verken med kostnadsøkningene eller de behovene mange har for ekstra tiltak. Ant. Kommentar Søknad Tildelt Søknad Tildelt m Rana Kunstforening 194 kunstformidling /4 Forum for takt og tone 278 konsertarrangør Båsmokoret 60 voksne - høy satsing Rana Kormakeri 70 voksne - høy satsing Gruben mannskor 29 voksne Haukneskoret 35 voksne Korisma 18 voksne ikke søkt Nord-Rana Familiekor 45 familie Mosing 29 ungdom Operakoret i Mo i Rana 18 voksne Mo Mannskor 20 voksne Selfors Mannskor sang og musikkgruppe 16 ordinær aktivitet Dalamix 41 barne/voksne Kor-Artig damekor 20 Voksne Baby- og småbarnssang, Mo 38 barn Gruben barnekor/musikk i Gruben 32 barn Jubelkoret 34 barn ikke søkt Mo Hornmusikk 56 voksne - høy satsing Hauknes skolekorps 37 barn-ungdom Side4

5 Båsmo & Ytteren skolekorps 38 barn-ungdom Mo skolekorps 20? barn-ungdom ikke spesifisert Skonseng sk.- og ungd.korps 21 barn-ungdomvoksne Utskarpen Skolekorps stor aktivitet/dyr drift Dalselvkorpset 16 barn-ungdom ikke søkt Gruben Musikkorps 23 Voksne DIOC Big band 19 Voksne Norsia Storband 16 Voksne Vikabandet 43 Voksne Arctic Circle Parade Company 24 Voksne Trommekompaniet 23 Voksne Strykekameratene 25 ungdom Mo Trekkspillklubb 20 Voksne Rana Toraderklubb 15 Voksne Art Factory by tip toe 20 Ungdom Uglene 12 Voksne lavkostnad/lav Folkeakademiet aktivitet Grønnfjelldal UL 109 alle aldre Roard Johansen 3 voksne Polarsirkelen Trekkspillorkester 15 voksne Familiekirka 21 barn/ungdom ikke beløp ikke søkt Exultate - Mo menighets pensjonistkor SUM: Midler til fordeling 2014: Merknader til de enkelte søknader: 1. Rana kunstforening Rana Kunstforening er en forening som viser og formidler kunst til Ranas befolkning. Alt som foreningen gjør skjer på frivillig basis. Kunstforeningen har 194 medlemmer, og fungerer som en egen kulturinstitusjon. Foreningen sørger for at det foregår kunstformidling i Mo i Rana av høy kvalitet. Dette har stor betydning for kommunens kulturliv. 2. 4/4 Forum for takt og tone 4/4 gjør en viktig jobb som konsertarrangør i Rana, primært innen jazz og andre rytmiske musikksjangere. Foreningen arrangerer også Smeltedigelen musikkfestival. Alt foreningen gjør skjer med frivillig innsats, og de leverer musikkformidling til kommunens innbyggere på et høyt nivå. 3. Båsmokoret Dette koret har utviklet seg til en viktig kultur- og musikkformidler i Rana innenfor klassisk og norsk musikk. Slik satsing er kostbart, og har noe begrenset inntjeningspotensiale. 4. Rana Kormakeri Kormakeriet er et prosjektorientert kor med to store prosjekter pr. år der de satser på kjente artister og høy showfaktor. Konsertene er svært populære og gir bra inntjening, men har tilsvarende utgiftsnivå. 5. Gruben Mannskor Side 2 av 5 Side5

6 Gruben mannskor har jevn og god aktivitet, og leverer fine og publikumsvennlige konserter. Koret planlegger i år et gjenbesøk av et kor fra Latvia. 6. Haukneskoret Haukneskoret har år for år økt sitt ambisjonsnivå, med nyttårskonserter som sitt nye varemerke. De markerer seg etter hvert som et kvalitetsbevisst kor som arbeider godt for å oppnå musikalske framskritt. 7. Nord-Rana familiekor Koret samler medlemmer av alle aldre til sangglede i Ytteren kirke, og opptrer på ulike steder. Dette er en fin måte å skape samhold mellom generasjoner på, sammen rundt felles glede over sang og musikk. 8. Mosing Mosing er en allsidig ten-sing gruppe for ungdom tilknyttet KFUK/KFUM. Hovedaktivitet er kor og lys/lyd gruppe. Organisasjonen drives etter prinsippet «ungt ansvar voksent nærvær. De sosiale aspektene er viktige. 9. Operakoret i Mo i Rana Operakoret i Mo i Rana ble i sin tid opprettet som prosjektkor til oppføringen av Czardasfyrstinnen, og fortsatte deretter som basiskor for operaarbeidet i kommunen. Etter at samarbeidet med Den norske Opera opphørte, har koret fortsatt som et viktig nisjekor innen opera og klassisk musikk. Koret sliter noe med rekruttering, men er optimister. Operapub er et av årets hovedmål. 10. Mo mannskor Helgelands eldste mannskor, stiftet i 2004 og fortsatt aktivt, bl.a. med tradisjonell medvirkning ved jule- og 17.mai-arrangementer, sang på institusjoner med mer. 11. Selfors mannskor sang og musikkgruppe Laget har forandret opplegg og tilpasset seg et lavere medlemstall. De synger unisont med musikkgruppe og opptrer på eldre- og sykehjem. Budsjetterer med lavt kostnadsnivå. 12. Dalamix Dalamix er et blandakor med tilhørighet til Storforshei og har medlemmer i alle aldre. Koret har variert aktivitet, og med stor betydning i lokalsamfunnet. 13. Kor Arti Et rent damekor med øvelser i Gruben kirke, men deltagere fra hele kommunen. Koret er knyttet til virksomheten ved Gruben kirke. Konserter på sykehjem og egne arrangement i kirken. 14. Baby- og småbarnssang Baby-og småbarnsang er en viktig del av det å bringe videre den kristne kulturarven vi har. Gjennom rim og regler, sanger, lek og sosialt samvær får barna og foreldre være med og ta vare på sangskatten og oppleve gleden ved sang og musikk. 38 barn på 3 grupper i grupper i Gruben barnekor Side 3 av 5 Side6

7 Barnekoret har medlemmer i alderen 7 13 år og er tilsluttet Rana kirkelige fellesråd med tilhørighet i Gruben menighet. Aktiviteten til koret har tatt seg opp med flere store oppsetninger og samarbeid med kor i Petrozavodsk. 16. Mo Hornmusikk Dette er et flaggskip for Ranas musikkliv, med stiftelsesdato helt tilbake til Korpset har 56 medlemmer i alderen 15 til 77 år. Korpset er det eneste i Nord-Norge som holder et høyt nasjonalt nivå, og i har i mange år på rad plassert seg i førstedivisjon i NM i janitsjar. Korpset er en verdifull og flott ambassadør for Mo i Rana. 17. Hauknes skolekorps Med sine 37 medlemmer har Hauknes skolekorps utviklet et høyt musikalsk nivå, og de satser gjennom systematisk samarbeid med kulturskolen på å beholde og videreutvikle dette. Rekrutteringsarbeid framover blir viktig. Korpset mister sitt faste øvingslokale grunnet byggearbeid på skolen og dette vil medføre økte utgifter. 18. Båsmo & Ytteren skolekorps Dette er korpset for hele Nordsida, med 38 medlemmer. Korpset organiserer og driver selv sin aspirantopplæring, men planlegger samarbeid med Rana kulturskole fra høsten. Rekruttering har blitt en voksende utfordring også for dette korpset. 19. Mo skolekorps Mo skolekorps holder til i gymsalen på Lyngheim skole, og har i underkant av tjue medlemmer. Øvingsforholdene er vanskelige, men korpset satser videre med viktig rekrutteringsarbeid. 20. Skonseng skole- og ungdomskorps Korpset har 21 medlemmer, hvorav 13 er over 26. I tillegg har de 10 unge aspiranter. 21. Gruben Musikkorps Voksenkorps som feiret 50 år i fjor, og med aktivitet knyttet til lokalsamfunnet. I tillegg har de konsert på Nordland teater og i Mosjøen på «Sjøgata live». 22. DIOC Big Band Sentralt storband i Rana med stor aktivitet og høyt nivå. Planer om flere større oppsetninger. 23. Vikabandet Dette fire år gamle bandet er tilknyttet Norges Musikkorps Forbund, men satser på en musikalsk profil som skiller seg fra flertallet blant korps. Bandet har gledet Ranas publikum med showpregede forestillinger, og teller nå over 45 voksne medlemmer. 24. Arctic Circle Parade Company Dyktig trommekorps som består av 24 hardtslående damer! De har fokus på show og underholdning i sine opptredener. 25. Strykekameratene Dette er strykeforening for barn og ungdom over 12 år. Drives av foreldre på frivillig basis. Målet er å skape en samspillarena for stryk i Rana og omegn. De arrangerer seminarer og Side 4 av 5 Side7

8 orkesterprosjekter og er en uvurderlig bidragsyter til orkestermiljøet i kommunen. Strykekameratene arbeider hardt og systematisk for å bygge opp et strykemiljø i samarbeid med Rana kulturskole. 26. Mo trekkspillklub Klubben har en rekke instrumenter som trenger reparasjon. Klubbens toraderorkester, «Polarrævan», er i full drift. 27. Rana Toraderklubb Toraderklubben ble stiftet i 2007, har 15 medlemmer og aktiv drift. I år arrangerer de distriktsmesterskapet i trekkspill i samarbeid med Polarsirkelen Trekkspillorkester. 28. Polarsirkelen Trekkspillorkester En nystiftet forening (oktober 2012) med 15 medlemmer som i år er medarrangør av distriktsmesterskapet i trekkspill. De har planer om å rekruttere yngre medlemmer. 29. Pensjonistkoret Exultate Exultate er tilknyttet Mo menighet og har 31 kormedlemmer. Koret er aktivt i lokalmiljøet og har konserter på eldresenter. Budsjetterer med et lavt kostnadsnivå. Alle søknadene er tilgjengelige ved henvendelse til sak og arkiv eller rektor ved kulturskolen. Vurdering Den relativt høye støtten til Mo Hornmusikk, Forum for takt og tone og Rana Kunstforening opprettholdes for det flotte arbeidet de gjør for Rana. Haukneskoret løftes til samme nivå som Kormakeriet og Båsmokoret som oppmuntring for den musikalske framgangen dette koret har hatt, og jeg foreslår at operakoret, som et viktig nisjekor i byen, beholder det samme nivået inntil videre. Barnekoret på Gruben har økt sitt aktivitetsnivå og får et løft, og legges på samme nivå som musikkarbeidet blant barn i Mo og Nord-Rana menighet og familiekoret Dalamix. Skolekorpsene og enkelte andre lag får en symbolsk økning. Side 5 av 5 Side8

9 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Michalsen Strategisk kulturplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 21/ Formannskapet Kommunestyret Eldrerådet Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling Saksopplysninger Bakgrunn: Den første strategiplanen for kultur ble vedtatt i kommunestyret 19. juni I november 2011 vedtok formannskapet å sette i gang rulleringen av planen. Vedtaket var forankret i det overordnede strategiplanvedtaket i kommunen. Planen skulle sluttbehandles i løpet av På grunn av kapasitetsforhold ble arbeidet forsinket. Det ble besluttet å samordne arbeidet med den nye strategiplanen for kultur med sluttføringen av planarbeidet med Rana kommunes nærmiljøsatsning og arbeidet med planleggingen av Ranas vertskommunerolle for elever i videregående skole. I samråd med rådmannen besluttet kultursjefen å stille reserverte fondsmidler til nærmiljøutvikling og utvikling av vertskommunerollen til disposisjon for et halvt årsverk for å arbeide med kulturplanen. Prosjektperioden ble startet 14. oktober Høringsutkastet til den strategiske kulturplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn 10. mars 2014, med frist for høringsinnspill 31. mars Formål med planen: I juni 2007 ble det innført en egen kulturlov i Norge. Denne loven pålegger både staten, fylkeskommunene og kommunen å jobbe aktivt for et godt kulturtilbud til alle i befolkningen. I lovens 1.føremål, står det: Side9

10 Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Denne loven ligger til grunn for Rana kommunes strategiske kulturplan, og gir retning for planens innhold. Dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Planen skal ikke inneholde konkrete budsjett og bevilgninger til kulturformål, dette skal framgå i kommunens budsjetter, økonomiplaner og kulturavdelingens årlige virksomhetsplaner. Planen er retningsgivende for hvilke tiltak og oppgaver som skal prioriteres de neste 10 årene, og presenterer hva som skal satses på og hvilke behov som foreligger i det kommunale, private og frivillige kulturlivet. Planen inneholder formål med kulturvirksomhetene i kommunen, strategiske målsetninger og utfordringer som må jobbes med fremover. Idrett og friluftsliv er ikke en del av denne planen. Siden forrige plan er idrett og friluftsliv som ansvarsområde flyttet til teknisk avdeling. Ansvarsområdet har en egen kommunal plan, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Planens visjon: Den strategiske kulturplanen har den samme visjon som forrige kulturplan: Kultur for alle. Dette betyr at Rana kommune ønsker at alle innbyggerne skal kunne få oppleve, delta på, utøve og lære om kultur. Dette betyr at det må tilrettelegges for at alle samfunnsgrupper får mulighet til dette, slik at ingen demografiske grupper faller utenfor. Slik er visjonen beskrevet i planen: Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal, i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Side 2 av 7 Side10

11 Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. Planens innhold: Kultur har en mangeartet betydning, og i denne sammenheng har vi operert med et utvidet kulturbegrep. Begrepet rommer det som oppleves, utføres, produseres og tilbys av kulturelle utrykk både innenfor og utenfor bykjernen, for store og små. Kulturplanen er delt inn i 3 deler. Del 1 er bakgrunn og historikk og introduserer planens formål, visjon, bakgrunn og kulturavdelingens historikk, del 2 tar for seg kultur i Rana kommune og del 3 ser på kultur på tvers av samfunnsområder. I del 2 blir kommunens kommunale, private og frivillige kulturvirksomheter identifisert og målsetninger for å styrke disser fremstilles. I denne delen blir det også satt fokus på kommunens kultursamarbeid over landegrensene gjennom vennskapskommunene til Rana og på kommunens ansvar for å fremme samisk kultur. Kommunens har en rolle som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland, og i planen blir det fremstilt hvilken betydning kultur har for at Rana skal fremstå som en god kommune å bo i for denne unge gruppen med innbyggere. Denne delen ser også på hvordan både byen og naturen har stor kulturell verdi og må både vernes om og benyttes til kulturelle formål. Kulturarenaene i kommunen blir omtalt og realiseringen av et kulturhus er et viktig strategisk mål i tiden fremover. Del 3 ser nærmere på kultur i et samfunnsperspektiv og knytter kulturavdelingens arbeid opp mot andre deler av kommunens fokusområder, som næringslivet, folkehelse og nærmiljøet. Til slutt i del 3 er målene knyttet opp mot hvordan kultur for alle kan oppnås ved å tilrettelegge for et flerkulturelt samfunn, kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede, kultur for eldre og kultur for barn og unge. Alle temaene i planen blir fremstilt med forklaring på virksomheten, deretter punktvis fremstilling av formål med virksomheten og strategiske mål. Hensikten er først å få en informerende tekst om innholdet i virksomhetene, deretter kommunes mål for den enkelte virksomheten, slik at det blir lett å finne frem i planen. Formålet er at dette blir en bruksplan og et verktøy i arbeidet med fremtidige budsjett-, økonomi- og virksomhetsplaner. Prosess: Kristin Michalsen har vært prosjektleder for arbeidet med ny kulturplan og har jobbet med prosjektet fra oktober 2013 til april Følgende grupper og personer har deltatt i denne planprosessen: Prosjektleder: Kristin Michalsen Prosjekteier: Vigleik Haga Side 3 av 7 Side11

12 Styringsgruppe: Ledergruppen for kultur For kino/samfunnshus: Kristin Kildal For bibliotek: Hilde Rokkan For kulturskolen: Øyvind Lunde For fritidsavdelingen: Bente Bogen Referansegruppe: Utvalg for oppvekst og kultur Ledergruppen for kultur har blitt oppdatert på arbeidet med kulturplanen i ukentlige møter og har kommet med innspill underveis. Alle i ledergruppen for kultur har hatt omvisning med prosjektansvarlig på de respektive arbeidsstedene og hatt individuelle møter om planens innhold på hvert sitt fagområde. Utvalg for oppvekst og kultur har fått orientering om planarbeidet i alle møtene frem til ferdig plan og har kommet med innspill underveis. Gjennom hele planperioden har prosjektleder og kultursjef hatt jevnlige møter om kulturplanen. Det har vært viktig å involvere både frivillige og profesjonelle aktører innenfor kultur i planarbeidet. Prosjektleder har vært på omvisning på kino, bibliotek, kulturskolen, Ungdommen hus, kultur for funksjonshemmede, fritidsklubbene på Båsmo, Gruben og Storforshei, Ranenget aktivitetssenter, Nordland Teater, Rana museum og Prima musikkskole. I tillegg har det blitt holdt fire åpne møter hvor lag og foreninger har blitt invitert til å komme med meninger og innspill på planarbeidet. Fra disse innspillene har det blitt utviklet strategiske mål som belyser de frivillige sine egne behov for at det skal bli tilrettelagt for deres virksomhet i kommunen. Møtene ble delt inn tematisk hvor det ble sendt ut invitasjoner til lag og foreninger som er registrert i foreningsregisteret til kommunen. I tillegg er møtene gjort kjent gjennom kommunens informasjonsannonser. Alle møtene ble holdt i kommunestyresalen og ble delt inn på følgende måten: Møte 1: 7. januar 2014 Humanitære organisasjoner Møte 2: 14. januar 2014 Musikk, kor, korps, dans og teater Møte 3: 21. januar 2014 Kultur, hobby, kirkelige foreninger, pensjonistforeninger og speideren Møte 4: 28. januar 2014 Nærmiljøutvalgene, velforeningene, ungdomsklubb/lag, samarbeidsutvalget, forsamlingshusene og lekestuer/barnelag På det siste møte ble også rektorene for alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole, foreldreutvalgene og elevrådene invitert. Det ble også styret i Ungdommens hus, ungdomsrådet og studentforeningen. Prosjektleder har hatt møter med eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Det har vært varierende oppmøte på de åpne møtene, med størst oppmøte på 14. januar, hvor musikk-, kor-, korps-, dans- og teaterforeninger ble invitert. Det har likevel vært veldig nyttig å arrangere slike møter, og innspillene har vært verdifulle og gitt innsikt i behov og aktivitet i foreningene. Side 4 av 7 Side12

13 Høringsuttalelser: I løpet av tiden planen lå ute for offentlig ettersyn, kom det inn 6 høringsinnspill og noen muntlige bemerkninger. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet, som vedlegg til dette saksfremlegget. Innsendte høringsuttalelser: 1. Snorre Petersen 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 3. Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater 4. Elena J. Beck 5. Ung kultur (brukergruppe i Ungdommens hus) 6. Ungdomsrådet i Rana Kommune Kommentarer til innspillene: Flere av innspillene pekte på at denne planen ikke inneholder konkrete handlingsplaner med tidsperspektiver på når målene skal gjennomføres. Den generelle tilbakemeldingen på disse innspillene er at dette er en strategisk plan som fokuserer på hvilke mål kommunen har for kulturområdet de neste 10 årene, og de konkrete handlingsplanene vil komme i de årlige budsjett og økonomiplanene. 1. Snorre Petersen: Innspillet inneholder 4 punkter. I. Det kommenteres at tidsfristen for å komme med innspill på planen er for kort. Dette tas til etterretning og det kan vurderes lengre høringsfrist i neste rullering av planen. II. I dette punktet blir det kommentert at det ikke bare er behov for øvingslokaler i nærmiljøene, men også at disse lokalene må være egnet til sitt formål. Dette er et godt poeng og det blir tatt med i planen at kulturformål må sidestilles med idretten når skoler og gymsaler skal renoveres eller bygges, slik at akustikken blir tilpasset for musikk og annen kulturbruk. III. I det tredje punktet blir det påpekt at det er et stort behov for et kulturhus og at Mo samfunnshus ikke er egnet som konsertlokaler. Vi noter denne kommentaren og erkjenner at Mo samfunnshus har sine begrensinger, men at dette er viktige lokaler for det frivillige kulturlivet så lenge det ikke finnes et eget kulturhus i sentrum. IV. Det siste punktet peker på at denne planen ikke inneholder tidsperspektiver for når målene skal gjennomføres. Til dette vil jeg henvise til den generelle kommentaren til innspillene om at dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Side 5 av 7 Side13

14 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen: I. Innspillet påpeker at planen ikke er konkret i når og hvordan målene skal oppnås og at det ikke er lett å vite hva som kan forventes av tiltak de neste 10 årene. Til dette innspillet vil jeg referere til den generelle tilbakemeldingen om hvilken type plan dette er. II. Planen oppleves for lang, og foreslås å kortes ned. Dette er notert og kan vurderes i neste rullering. III. Til slutt bes det om at Bakeribyggfestivalen og brukerne av bakeribygget nevnes i planen. Vi er enige i at denne festivalen bør være nevnt i planen og har tatt det med i delen om profesjonelle aktører. 3. Åarjelhsaemien Teatere/ Sydsamisk teater: Cecilia Person har sendt inn et forslag til tekst om ÅST som de ønsker skal stå i delen om profesjonelle aktører. Forslaget er bearbeidet og tatt med i planen. 4. Elena J. Beck: Dette innspillet går ut på konkrete tiltak på kulturområdet. Dette mener vi passer bedre i handlingsplaner og virksomhetsplaner, derfor tas ikke forslagene med. 5. Ung kultur: Denne brukergruppen i Ungdommens hus har sendt inn forslag til endring i avsnittet om fritidsavdelingen. Innspillet er skrevet direkte inn i plandokumentet, og er forandringer av setninger og tilføyelser av informasjon. Gruppen ønsker å sette større fokus på hva Ungdommens hus brukes til og de andre tilbudene fritidsavdelingen har for barn og unge, som det forebyggende arbeidet som foregår på tvers av avdelingen med utekontaktarbeidet. Andre endringer er blant annet å presisere tydeligere hvilke tilbud Ranenget motorsenter har for barn og ungdom. Innspillet fra U-kultur har vist at det er viktig for denne brukergruppen å få frem hva fritidsavdelingen arbeider med, men vi mener denne informasjonen kommer fram i avsnittet slik det allerede er skrevet. 6. Ungdomsrådet i Rana kommune: Ungdomsrådet mener de forskjellige brukerne burde få si hva de mener om sine fritidstilbud og hva som er konsekvensene for kuttene i kulturbudsjettet. De mener det blir vanskelig å gjennomføre målene med kuttene som det nå er budsjettert med. Rådet mener også at det øvrige innholdet i planen er bra. Planen blir ikke endret etter dette innspillet, men innspillet viser at det er økonomiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av planen. Side 6 av 7 Side14

15 Vurdering 1 Strategisk kulturplan til politisk behandling 2 Strategiplan kultur - uttalelse 3 Høringsinnspill på strategisk kulturplan 4 Høringsinnspill fra Ungdomsrådet i Rana kommune på den strategiske kulturplanen Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 6 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra Åarjelhsaemien Teatere 7 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra ung kultur Side 7 av 7 Side15

16 Side16

17 Strategisk kulturplan Innholdsfortegnelse Del 1. Bakgrunn og historikk... 4 Formål og visjon... 4 Visjon: Kultur for alle... 4 Bakgrunn... 5 Organisering og arbeidsprosess... 5 Kommunale, statlige og fylkeskommunale føringer... 6 Idrett og folkehelse... 7 Kommuneplan for Rana , Strategisk del... 7 Kulturloven... 7 Historikk for kulturavdelingen... 8 Strategisk kulturplan 2007 Vurderinger fra forrige planperiode... 9 Del 2. Kultur i Rana kommune Kommunale avdelinger Kino/Mo samfunnshus Mo samfunnshus Kinoen Bibliotek Sosial møteplass og arena for kultur, litteratur, kunnskap og debatt Bokbussen Digitale tjenester Sømløs og samlet bibliotektjeneste med universitetsbiblioteket Kulturskolen KammeRana Fritidsavdelingen Fritidsklubber og oppsøkende virksomhet Aktivitetssenter Ungdommens hus Kulturtiltak funksjonshemmede Fritidsavdelingens felles visjon Profesjonelle aktører Statlige og fylkeskommunale virksomheter Private aktører Festivaler Nordland Teater Forestillinger, arrangement og samarbeidspartnere Side17

18 Strategisk kulturplan Vinterlysfestivalen Teaterets visjon er: Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater Rana Museum Museumsgården Stenneset friluftsmuseum og Bredek fjellgård Samlinger og magasiner Frivillige Samisk kultur Språk, en kulturindikator Kultur Samiske kulturminner Vennskapskommuner Kultur i by og mark Det offentlige rom en kulturell møteplass Kultur- og naturminnevern Kulturarenaer i Rana Rana som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland Hybelhus Kulturtilbud i sentrum Del 3. Kultur i hele samfunnet Kultur og næringsliv Kultur og folkehelse Kultur og nærmiljøet Nærmiljøutvalgene Erfaringer fra satsing på nærmiljøutvalg Veien videre Kultur for alle Et flerkulturelt samfunn Kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede Kultur for eldre Kultur for barn og unge Oppsummering Del 2. Kultur i Rana kommune: Kommunale avdelinger: Profesjonelle aktører: Side18

19 Strategisk kulturplan Kultur i Rana kommune: Del 3. Kultur i hele samfunnet: Kildeliste: Side19

20 Strategisk kulturplan Del 1. Bakgrunn og historikk Formål og visjon Innhold i livet, hele livet, kultur er for alle. Slik lyder Rana kommunes visjon på hva kultur skal være i vår kommune. Dette var visjonen for den forrige strategiplanen, og videreføres i denne. Visjonen skal fremme målsetninger hvor kommunen arbeider for at alle innbyggerne skal kunne utøve, delta på, tilegne seg kunnskap om og oppleve kultur. For å oppnå dette er planen delt inn i avsnitt som forteller noe om de kommunale, private, profesjonelle og frivillige aktørene på kultur, hvilke virksomheter dette er og hvilke målsetninger kommunen har for at tilbudene skal være tilgjengelige og nå ut til befolkningen. I tillegg belyser planen kulturbegrepet i sammenheng med andre samfunnsfunksjoner, som folkehelse og næring. Planen viser hvordan kommunen må tilrettelegge for at alle skal kunne få et godt kulturtilbud, gjennom å sette fokus på forskjellige grupper og deres behov. I denne sammenheng er det satt fokus på barn og unge, eldre, flerspråklige og funksjonshemmede. Det er også satt fokus på nærmiljøene i denne planen, fordi kultur må finnes der folk bor og ikke bare i bykjernen. Arbeidet nærmiljøutvalgene, lag, foreninger og enkeltpersoner gjør, er viktig for å sikre et godt og bredt tilbud for kommunen. Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. 4 Side20

Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024

Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024 Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024 Innholdsfortegnelse Formål og visjon... 3 Visjon: Kultur for alle... 3 Bakgrunn... 3 Organisering og arbeidsprosess... 4 Kommunale, statlige og fylkeskommunale

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE

22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE 22. 5. 2013 PLANAVDELINGEN TEMAPLAN KULTUR BERLEVÅG KOMMUNE Målsetning Temaplanen for kultur inngår i kommuneplanens samfunnsdel, planverket for kulturfeltet i Berlevåg, og vil gjelde i en fireårsperiode

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Søgne kommune Arkiv: C00 Saksmappe: 2013/2859-13577/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Kulturstrategi for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Tjenesteutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2013 Tid: 10.00 13.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2013 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Medlem Jarl Stian

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Siljan kommune Avdeling for samfunn

Siljan kommune Avdeling for samfunn Siljan kommune Avdeling for samfunn Deres ref. Vår ref. Dato 13/00254-6 19.08.2013 Oppstart kulturplanarbeid Vi er i gang med arbeid med kulturplan for Siljan kommune. Vi oppfordrer derfor de som opplever,

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Temaplan kultur 2010-2013

Temaplan kultur 2010-2013 Temaplan kultur 2010-2013 Vedtatt i Eidsberg kommunestyre 10.12.2009, sak 77/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 VISJON: EIDSBERG RIK PÅ MULIGHETER... 5 3 MÅL OG MÅLSETTINGER... 5 4 SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02. Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 15.02.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600-1830. Pensjonister og leder avholdt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15:15 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Ås kommune Revidering av korpsavtalen i Ås Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: De foreslåtte

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer