Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Oppmøte på Havmannen, Rådhuset kl Befaring/omvisning på kinoen fra ca. kl Møtestart m/behandling av sakslista ca. kl Christine Schybaj Antonsen Leder Britt Oddvang Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr DS Innhold Lukket Arkivsaksnr Økonomisk støtte - avslutningsfest - eritreiskortodokse kirken i Rana, delegert vedtak 2014/1975 PS 20/14 Kulturmidler sang og musikk /1502 PS 21/14 Strategisk kulturplan /1656 PS 22/14 Hovedfordeling av tilskuddmidler kultur 2014, ny behandling 2014/303 PS 23/14 Kulturstipend /1706 PS 24/14 PS 25/14 Tilskudd - danseforestillingen "Heim" - Kraft dansekompani Norsk-russisk samspill og nyskaping i Rana - søknad om støtte 2014/ /1776 PS 26/14 Kulturmidler - Nordland Lydavis 2014/2075 PS 27/14 Tilskudd til prosjekt "Vårres Africa" 2014/2115 PS 28/14 Søknad om kulturelle støttemidler, Familiekirka 2014/1996 PS 29/14 Kulturelle støttemidler Winter Weekend - Familiekirka 2014/1994 PS 30/14 Støtte til konsert - Gruben musikkorps 2014/1969 PS 31/14 Støtte til 17.mai-konsert 2014/2077 PS 32/14 Søknad om kommunal støtte - sommermusikkskolen 2014/1768 Side2

3 DSØkonomiskstøtte-avslutningsfest-eritreisk-ortodoksekirkeniRana, delegertvedtak Side3

4 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Øyvind Lunde Kulturmidler sang og musikk 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 20/ Rådmannens innstilling Frie tilskuddsmidler til musikk og kunstformidling 2014 fordeles som angitt i tabell. I 2014 er det kr. til fordeling. Saksopplysninger Rana har et rikt sang- og musikkliv der frivillige lag og foreninger bidrar på en imponerende måte. Enkelte felt sliter noe med rekruttering, mens andre er stabile eller opplever vekst. I korsektoren er tilstanden noe blandet men overveiende positiv, blant korpsene er det mye slitasje selv om det også her er noen som har stor medvind. I forslaget til fordeling har jeg med unntak av noen få justeringer stort sett fulgt opplegget fra tidligere år. Tilskuddsrammene pga. anstrengt kommuneøkonomi har på ingen måte holdt tritt verken med kostnadsøkningene eller de behovene mange har for ekstra tiltak. Ant. Kommentar Søknad Tildelt Søknad Tildelt m Rana Kunstforening 194 kunstformidling /4 Forum for takt og tone 278 konsertarrangør Båsmokoret 60 voksne - høy satsing Rana Kormakeri 70 voksne - høy satsing Gruben mannskor 29 voksne Haukneskoret 35 voksne Korisma 18 voksne ikke søkt Nord-Rana Familiekor 45 familie Mosing 29 ungdom Operakoret i Mo i Rana 18 voksne Mo Mannskor 20 voksne Selfors Mannskor sang og musikkgruppe 16 ordinær aktivitet Dalamix 41 barne/voksne Kor-Artig damekor 20 Voksne Baby- og småbarnssang, Mo 38 barn Gruben barnekor/musikk i Gruben 32 barn Jubelkoret 34 barn ikke søkt Mo Hornmusikk 56 voksne - høy satsing Hauknes skolekorps 37 barn-ungdom Side4

5 Båsmo & Ytteren skolekorps 38 barn-ungdom Mo skolekorps 20? barn-ungdom ikke spesifisert Skonseng sk.- og ungd.korps 21 barn-ungdomvoksne Utskarpen Skolekorps stor aktivitet/dyr drift Dalselvkorpset 16 barn-ungdom ikke søkt Gruben Musikkorps 23 Voksne DIOC Big band 19 Voksne Norsia Storband 16 Voksne Vikabandet 43 Voksne Arctic Circle Parade Company 24 Voksne Trommekompaniet 23 Voksne Strykekameratene 25 ungdom Mo Trekkspillklubb 20 Voksne Rana Toraderklubb 15 Voksne Art Factory by tip toe 20 Ungdom Uglene 12 Voksne lavkostnad/lav Folkeakademiet aktivitet Grønnfjelldal UL 109 alle aldre Roard Johansen 3 voksne Polarsirkelen Trekkspillorkester 15 voksne Familiekirka 21 barn/ungdom ikke beløp ikke søkt Exultate - Mo menighets pensjonistkor SUM: Midler til fordeling 2014: Merknader til de enkelte søknader: 1. Rana kunstforening Rana Kunstforening er en forening som viser og formidler kunst til Ranas befolkning. Alt som foreningen gjør skjer på frivillig basis. Kunstforeningen har 194 medlemmer, og fungerer som en egen kulturinstitusjon. Foreningen sørger for at det foregår kunstformidling i Mo i Rana av høy kvalitet. Dette har stor betydning for kommunens kulturliv. 2. 4/4 Forum for takt og tone 4/4 gjør en viktig jobb som konsertarrangør i Rana, primært innen jazz og andre rytmiske musikksjangere. Foreningen arrangerer også Smeltedigelen musikkfestival. Alt foreningen gjør skjer med frivillig innsats, og de leverer musikkformidling til kommunens innbyggere på et høyt nivå. 3. Båsmokoret Dette koret har utviklet seg til en viktig kultur- og musikkformidler i Rana innenfor klassisk og norsk musikk. Slik satsing er kostbart, og har noe begrenset inntjeningspotensiale. 4. Rana Kormakeri Kormakeriet er et prosjektorientert kor med to store prosjekter pr. år der de satser på kjente artister og høy showfaktor. Konsertene er svært populære og gir bra inntjening, men har tilsvarende utgiftsnivå. 5. Gruben Mannskor Side 2 av 5 Side5

6 Gruben mannskor har jevn og god aktivitet, og leverer fine og publikumsvennlige konserter. Koret planlegger i år et gjenbesøk av et kor fra Latvia. 6. Haukneskoret Haukneskoret har år for år økt sitt ambisjonsnivå, med nyttårskonserter som sitt nye varemerke. De markerer seg etter hvert som et kvalitetsbevisst kor som arbeider godt for å oppnå musikalske framskritt. 7. Nord-Rana familiekor Koret samler medlemmer av alle aldre til sangglede i Ytteren kirke, og opptrer på ulike steder. Dette er en fin måte å skape samhold mellom generasjoner på, sammen rundt felles glede over sang og musikk. 8. Mosing Mosing er en allsidig ten-sing gruppe for ungdom tilknyttet KFUK/KFUM. Hovedaktivitet er kor og lys/lyd gruppe. Organisasjonen drives etter prinsippet «ungt ansvar voksent nærvær. De sosiale aspektene er viktige. 9. Operakoret i Mo i Rana Operakoret i Mo i Rana ble i sin tid opprettet som prosjektkor til oppføringen av Czardasfyrstinnen, og fortsatte deretter som basiskor for operaarbeidet i kommunen. Etter at samarbeidet med Den norske Opera opphørte, har koret fortsatt som et viktig nisjekor innen opera og klassisk musikk. Koret sliter noe med rekruttering, men er optimister. Operapub er et av årets hovedmål. 10. Mo mannskor Helgelands eldste mannskor, stiftet i 2004 og fortsatt aktivt, bl.a. med tradisjonell medvirkning ved jule- og 17.mai-arrangementer, sang på institusjoner med mer. 11. Selfors mannskor sang og musikkgruppe Laget har forandret opplegg og tilpasset seg et lavere medlemstall. De synger unisont med musikkgruppe og opptrer på eldre- og sykehjem. Budsjetterer med lavt kostnadsnivå. 12. Dalamix Dalamix er et blandakor med tilhørighet til Storforshei og har medlemmer i alle aldre. Koret har variert aktivitet, og med stor betydning i lokalsamfunnet. 13. Kor Arti Et rent damekor med øvelser i Gruben kirke, men deltagere fra hele kommunen. Koret er knyttet til virksomheten ved Gruben kirke. Konserter på sykehjem og egne arrangement i kirken. 14. Baby- og småbarnssang Baby-og småbarnsang er en viktig del av det å bringe videre den kristne kulturarven vi har. Gjennom rim og regler, sanger, lek og sosialt samvær får barna og foreldre være med og ta vare på sangskatten og oppleve gleden ved sang og musikk. 38 barn på 3 grupper i grupper i Gruben barnekor Side 3 av 5 Side6

7 Barnekoret har medlemmer i alderen 7 13 år og er tilsluttet Rana kirkelige fellesråd med tilhørighet i Gruben menighet. Aktiviteten til koret har tatt seg opp med flere store oppsetninger og samarbeid med kor i Petrozavodsk. 16. Mo Hornmusikk Dette er et flaggskip for Ranas musikkliv, med stiftelsesdato helt tilbake til Korpset har 56 medlemmer i alderen 15 til 77 år. Korpset er det eneste i Nord-Norge som holder et høyt nasjonalt nivå, og i har i mange år på rad plassert seg i førstedivisjon i NM i janitsjar. Korpset er en verdifull og flott ambassadør for Mo i Rana. 17. Hauknes skolekorps Med sine 37 medlemmer har Hauknes skolekorps utviklet et høyt musikalsk nivå, og de satser gjennom systematisk samarbeid med kulturskolen på å beholde og videreutvikle dette. Rekrutteringsarbeid framover blir viktig. Korpset mister sitt faste øvingslokale grunnet byggearbeid på skolen og dette vil medføre økte utgifter. 18. Båsmo & Ytteren skolekorps Dette er korpset for hele Nordsida, med 38 medlemmer. Korpset organiserer og driver selv sin aspirantopplæring, men planlegger samarbeid med Rana kulturskole fra høsten. Rekruttering har blitt en voksende utfordring også for dette korpset. 19. Mo skolekorps Mo skolekorps holder til i gymsalen på Lyngheim skole, og har i underkant av tjue medlemmer. Øvingsforholdene er vanskelige, men korpset satser videre med viktig rekrutteringsarbeid. 20. Skonseng skole- og ungdomskorps Korpset har 21 medlemmer, hvorav 13 er over 26. I tillegg har de 10 unge aspiranter. 21. Gruben Musikkorps Voksenkorps som feiret 50 år i fjor, og med aktivitet knyttet til lokalsamfunnet. I tillegg har de konsert på Nordland teater og i Mosjøen på «Sjøgata live». 22. DIOC Big Band Sentralt storband i Rana med stor aktivitet og høyt nivå. Planer om flere større oppsetninger. 23. Vikabandet Dette fire år gamle bandet er tilknyttet Norges Musikkorps Forbund, men satser på en musikalsk profil som skiller seg fra flertallet blant korps. Bandet har gledet Ranas publikum med showpregede forestillinger, og teller nå over 45 voksne medlemmer. 24. Arctic Circle Parade Company Dyktig trommekorps som består av 24 hardtslående damer! De har fokus på show og underholdning i sine opptredener. 25. Strykekameratene Dette er strykeforening for barn og ungdom over 12 år. Drives av foreldre på frivillig basis. Målet er å skape en samspillarena for stryk i Rana og omegn. De arrangerer seminarer og Side 4 av 5 Side7

8 orkesterprosjekter og er en uvurderlig bidragsyter til orkestermiljøet i kommunen. Strykekameratene arbeider hardt og systematisk for å bygge opp et strykemiljø i samarbeid med Rana kulturskole. 26. Mo trekkspillklub Klubben har en rekke instrumenter som trenger reparasjon. Klubbens toraderorkester, «Polarrævan», er i full drift. 27. Rana Toraderklubb Toraderklubben ble stiftet i 2007, har 15 medlemmer og aktiv drift. I år arrangerer de distriktsmesterskapet i trekkspill i samarbeid med Polarsirkelen Trekkspillorkester. 28. Polarsirkelen Trekkspillorkester En nystiftet forening (oktober 2012) med 15 medlemmer som i år er medarrangør av distriktsmesterskapet i trekkspill. De har planer om å rekruttere yngre medlemmer. 29. Pensjonistkoret Exultate Exultate er tilknyttet Mo menighet og har 31 kormedlemmer. Koret er aktivt i lokalmiljøet og har konserter på eldresenter. Budsjetterer med et lavt kostnadsnivå. Alle søknadene er tilgjengelige ved henvendelse til sak og arkiv eller rektor ved kulturskolen. Vurdering Den relativt høye støtten til Mo Hornmusikk, Forum for takt og tone og Rana Kunstforening opprettholdes for det flotte arbeidet de gjør for Rana. Haukneskoret løftes til samme nivå som Kormakeriet og Båsmokoret som oppmuntring for den musikalske framgangen dette koret har hatt, og jeg foreslår at operakoret, som et viktig nisjekor i byen, beholder det samme nivået inntil videre. Barnekoret på Gruben har økt sitt aktivitetsnivå og får et løft, og legges på samme nivå som musikkarbeidet blant barn i Mo og Nord-Rana menighet og familiekoret Dalamix. Skolekorpsene og enkelte andre lag får en symbolsk økning. Side 5 av 5 Side8

9 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kristin Michalsen Strategisk kulturplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 21/ Formannskapet Kommunestyret Eldrerådet Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling Saksopplysninger Bakgrunn: Den første strategiplanen for kultur ble vedtatt i kommunestyret 19. juni I november 2011 vedtok formannskapet å sette i gang rulleringen av planen. Vedtaket var forankret i det overordnede strategiplanvedtaket i kommunen. Planen skulle sluttbehandles i løpet av På grunn av kapasitetsforhold ble arbeidet forsinket. Det ble besluttet å samordne arbeidet med den nye strategiplanen for kultur med sluttføringen av planarbeidet med Rana kommunes nærmiljøsatsning og arbeidet med planleggingen av Ranas vertskommunerolle for elever i videregående skole. I samråd med rådmannen besluttet kultursjefen å stille reserverte fondsmidler til nærmiljøutvikling og utvikling av vertskommunerollen til disposisjon for et halvt årsverk for å arbeide med kulturplanen. Prosjektperioden ble startet 14. oktober Høringsutkastet til den strategiske kulturplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn 10. mars 2014, med frist for høringsinnspill 31. mars Formål med planen: I juni 2007 ble det innført en egen kulturlov i Norge. Denne loven pålegger både staten, fylkeskommunene og kommunen å jobbe aktivt for et godt kulturtilbud til alle i befolkningen. I lovens 1.føremål, står det: Side9

10 Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Denne loven ligger til grunn for Rana kommunes strategiske kulturplan, og gir retning for planens innhold. Dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Planen skal ikke inneholde konkrete budsjett og bevilgninger til kulturformål, dette skal framgå i kommunens budsjetter, økonomiplaner og kulturavdelingens årlige virksomhetsplaner. Planen er retningsgivende for hvilke tiltak og oppgaver som skal prioriteres de neste 10 årene, og presenterer hva som skal satses på og hvilke behov som foreligger i det kommunale, private og frivillige kulturlivet. Planen inneholder formål med kulturvirksomhetene i kommunen, strategiske målsetninger og utfordringer som må jobbes med fremover. Idrett og friluftsliv er ikke en del av denne planen. Siden forrige plan er idrett og friluftsliv som ansvarsområde flyttet til teknisk avdeling. Ansvarsområdet har en egen kommunal plan, Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Planens visjon: Den strategiske kulturplanen har den samme visjon som forrige kulturplan: Kultur for alle. Dette betyr at Rana kommune ønsker at alle innbyggerne skal kunne få oppleve, delta på, utøve og lære om kultur. Dette betyr at det må tilrettelegges for at alle samfunnsgrupper får mulighet til dette, slik at ingen demografiske grupper faller utenfor. Slik er visjonen beskrevet i planen: Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal, i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Side 2 av 7 Side10

11 Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. Planens innhold: Kultur har en mangeartet betydning, og i denne sammenheng har vi operert med et utvidet kulturbegrep. Begrepet rommer det som oppleves, utføres, produseres og tilbys av kulturelle utrykk både innenfor og utenfor bykjernen, for store og små. Kulturplanen er delt inn i 3 deler. Del 1 er bakgrunn og historikk og introduserer planens formål, visjon, bakgrunn og kulturavdelingens historikk, del 2 tar for seg kultur i Rana kommune og del 3 ser på kultur på tvers av samfunnsområder. I del 2 blir kommunens kommunale, private og frivillige kulturvirksomheter identifisert og målsetninger for å styrke disser fremstilles. I denne delen blir det også satt fokus på kommunens kultursamarbeid over landegrensene gjennom vennskapskommunene til Rana og på kommunens ansvar for å fremme samisk kultur. Kommunens har en rolle som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland, og i planen blir det fremstilt hvilken betydning kultur har for at Rana skal fremstå som en god kommune å bo i for denne unge gruppen med innbyggere. Denne delen ser også på hvordan både byen og naturen har stor kulturell verdi og må både vernes om og benyttes til kulturelle formål. Kulturarenaene i kommunen blir omtalt og realiseringen av et kulturhus er et viktig strategisk mål i tiden fremover. Del 3 ser nærmere på kultur i et samfunnsperspektiv og knytter kulturavdelingens arbeid opp mot andre deler av kommunens fokusområder, som næringslivet, folkehelse og nærmiljøet. Til slutt i del 3 er målene knyttet opp mot hvordan kultur for alle kan oppnås ved å tilrettelegge for et flerkulturelt samfunn, kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede, kultur for eldre og kultur for barn og unge. Alle temaene i planen blir fremstilt med forklaring på virksomheten, deretter punktvis fremstilling av formål med virksomheten og strategiske mål. Hensikten er først å få en informerende tekst om innholdet i virksomhetene, deretter kommunes mål for den enkelte virksomheten, slik at det blir lett å finne frem i planen. Formålet er at dette blir en bruksplan og et verktøy i arbeidet med fremtidige budsjett-, økonomi- og virksomhetsplaner. Prosess: Kristin Michalsen har vært prosjektleder for arbeidet med ny kulturplan og har jobbet med prosjektet fra oktober 2013 til april Følgende grupper og personer har deltatt i denne planprosessen: Prosjektleder: Kristin Michalsen Prosjekteier: Vigleik Haga Side 3 av 7 Side11

12 Styringsgruppe: Ledergruppen for kultur For kino/samfunnshus: Kristin Kildal For bibliotek: Hilde Rokkan For kulturskolen: Øyvind Lunde For fritidsavdelingen: Bente Bogen Referansegruppe: Utvalg for oppvekst og kultur Ledergruppen for kultur har blitt oppdatert på arbeidet med kulturplanen i ukentlige møter og har kommet med innspill underveis. Alle i ledergruppen for kultur har hatt omvisning med prosjektansvarlig på de respektive arbeidsstedene og hatt individuelle møter om planens innhold på hvert sitt fagområde. Utvalg for oppvekst og kultur har fått orientering om planarbeidet i alle møtene frem til ferdig plan og har kommet med innspill underveis. Gjennom hele planperioden har prosjektleder og kultursjef hatt jevnlige møter om kulturplanen. Det har vært viktig å involvere både frivillige og profesjonelle aktører innenfor kultur i planarbeidet. Prosjektleder har vært på omvisning på kino, bibliotek, kulturskolen, Ungdommen hus, kultur for funksjonshemmede, fritidsklubbene på Båsmo, Gruben og Storforshei, Ranenget aktivitetssenter, Nordland Teater, Rana museum og Prima musikkskole. I tillegg har det blitt holdt fire åpne møter hvor lag og foreninger har blitt invitert til å komme med meninger og innspill på planarbeidet. Fra disse innspillene har det blitt utviklet strategiske mål som belyser de frivillige sine egne behov for at det skal bli tilrettelagt for deres virksomhet i kommunen. Møtene ble delt inn tematisk hvor det ble sendt ut invitasjoner til lag og foreninger som er registrert i foreningsregisteret til kommunen. I tillegg er møtene gjort kjent gjennom kommunens informasjonsannonser. Alle møtene ble holdt i kommunestyresalen og ble delt inn på følgende måten: Møte 1: 7. januar 2014 Humanitære organisasjoner Møte 2: 14. januar 2014 Musikk, kor, korps, dans og teater Møte 3: 21. januar 2014 Kultur, hobby, kirkelige foreninger, pensjonistforeninger og speideren Møte 4: 28. januar 2014 Nærmiljøutvalgene, velforeningene, ungdomsklubb/lag, samarbeidsutvalget, forsamlingshusene og lekestuer/barnelag På det siste møte ble også rektorene for alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole, foreldreutvalgene og elevrådene invitert. Det ble også styret i Ungdommens hus, ungdomsrådet og studentforeningen. Prosjektleder har hatt møter med eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Det har vært varierende oppmøte på de åpne møtene, med størst oppmøte på 14. januar, hvor musikk-, kor-, korps-, dans- og teaterforeninger ble invitert. Det har likevel vært veldig nyttig å arrangere slike møter, og innspillene har vært verdifulle og gitt innsikt i behov og aktivitet i foreningene. Side 4 av 7 Side12

13 Høringsuttalelser: I løpet av tiden planen lå ute for offentlig ettersyn, kom det inn 6 høringsinnspill og noen muntlige bemerkninger. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet, som vedlegg til dette saksfremlegget. Innsendte høringsuttalelser: 1. Snorre Petersen 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 3. Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater 4. Elena J. Beck 5. Ung kultur (brukergruppe i Ungdommens hus) 6. Ungdomsrådet i Rana Kommune Kommentarer til innspillene: Flere av innspillene pekte på at denne planen ikke inneholder konkrete handlingsplaner med tidsperspektiver på når målene skal gjennomføres. Den generelle tilbakemeldingen på disse innspillene er at dette er en strategisk plan som fokuserer på hvilke mål kommunen har for kulturområdet de neste 10 årene, og de konkrete handlingsplanene vil komme i de årlige budsjett og økonomiplanene. 1. Snorre Petersen: Innspillet inneholder 4 punkter. I. Det kommenteres at tidsfristen for å komme med innspill på planen er for kort. Dette tas til etterretning og det kan vurderes lengre høringsfrist i neste rullering av planen. II. I dette punktet blir det kommentert at det ikke bare er behov for øvingslokaler i nærmiljøene, men også at disse lokalene må være egnet til sitt formål. Dette er et godt poeng og det blir tatt med i planen at kulturformål må sidestilles med idretten når skoler og gymsaler skal renoveres eller bygges, slik at akustikken blir tilpasset for musikk og annen kulturbruk. III. I det tredje punktet blir det påpekt at det er et stort behov for et kulturhus og at Mo samfunnshus ikke er egnet som konsertlokaler. Vi noter denne kommentaren og erkjenner at Mo samfunnshus har sine begrensinger, men at dette er viktige lokaler for det frivillige kulturlivet så lenge det ikke finnes et eget kulturhus i sentrum. IV. Det siste punktet peker på at denne planen ikke inneholder tidsperspektiver for når målene skal gjennomføres. Til dette vil jeg henvise til den generelle kommentaren til innspillene om at dette er en strategisk plan og ikke en handlingsplan. Side 5 av 7 Side13

14 2. 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen: I. Innspillet påpeker at planen ikke er konkret i når og hvordan målene skal oppnås og at det ikke er lett å vite hva som kan forventes av tiltak de neste 10 årene. Til dette innspillet vil jeg referere til den generelle tilbakemeldingen om hvilken type plan dette er. II. Planen oppleves for lang, og foreslås å kortes ned. Dette er notert og kan vurderes i neste rullering. III. Til slutt bes det om at Bakeribyggfestivalen og brukerne av bakeribygget nevnes i planen. Vi er enige i at denne festivalen bør være nevnt i planen og har tatt det med i delen om profesjonelle aktører. 3. Åarjelhsaemien Teatere/ Sydsamisk teater: Cecilia Person har sendt inn et forslag til tekst om ÅST som de ønsker skal stå i delen om profesjonelle aktører. Forslaget er bearbeidet og tatt med i planen. 4. Elena J. Beck: Dette innspillet går ut på konkrete tiltak på kulturområdet. Dette mener vi passer bedre i handlingsplaner og virksomhetsplaner, derfor tas ikke forslagene med. 5. Ung kultur: Denne brukergruppen i Ungdommens hus har sendt inn forslag til endring i avsnittet om fritidsavdelingen. Innspillet er skrevet direkte inn i plandokumentet, og er forandringer av setninger og tilføyelser av informasjon. Gruppen ønsker å sette større fokus på hva Ungdommens hus brukes til og de andre tilbudene fritidsavdelingen har for barn og unge, som det forebyggende arbeidet som foregår på tvers av avdelingen med utekontaktarbeidet. Andre endringer er blant annet å presisere tydeligere hvilke tilbud Ranenget motorsenter har for barn og ungdom. Innspillet fra U-kultur har vist at det er viktig for denne brukergruppen å få frem hva fritidsavdelingen arbeider med, men vi mener denne informasjonen kommer fram i avsnittet slik det allerede er skrevet. 6. Ungdomsrådet i Rana kommune: Ungdomsrådet mener de forskjellige brukerne burde få si hva de mener om sine fritidstilbud og hva som er konsekvensene for kuttene i kulturbudsjettet. De mener det blir vanskelig å gjennomføre målene med kuttene som det nå er budsjettert med. Rådet mener også at det øvrige innholdet i planen er bra. Planen blir ikke endret etter dette innspillet, men innspillet viser at det er økonomiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av planen. Side 6 av 7 Side14

15 Vurdering 1 Strategisk kulturplan til politisk behandling 2 Strategiplan kultur - uttalelse 3 Høringsinnspill på strategisk kulturplan 4 Høringsinnspill fra Ungdomsrådet i Rana kommune på den strategiske kulturplanen Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra 4/4 Forum for takt og tone og Smeltedigelen 6 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra Åarjelhsaemien Teatere 7 Høringsinnspill på strategisk kulturplan fra ung kultur Side 7 av 7 Side15

16 Side16

17 Strategisk kulturplan Innholdsfortegnelse Del 1. Bakgrunn og historikk... 4 Formål og visjon... 4 Visjon: Kultur for alle... 4 Bakgrunn... 5 Organisering og arbeidsprosess... 5 Kommunale, statlige og fylkeskommunale føringer... 6 Idrett og folkehelse... 7 Kommuneplan for Rana , Strategisk del... 7 Kulturloven... 7 Historikk for kulturavdelingen... 8 Strategisk kulturplan 2007 Vurderinger fra forrige planperiode... 9 Del 2. Kultur i Rana kommune Kommunale avdelinger Kino/Mo samfunnshus Mo samfunnshus Kinoen Bibliotek Sosial møteplass og arena for kultur, litteratur, kunnskap og debatt Bokbussen Digitale tjenester Sømløs og samlet bibliotektjeneste med universitetsbiblioteket Kulturskolen KammeRana Fritidsavdelingen Fritidsklubber og oppsøkende virksomhet Aktivitetssenter Ungdommens hus Kulturtiltak funksjonshemmede Fritidsavdelingens felles visjon Profesjonelle aktører Statlige og fylkeskommunale virksomheter Private aktører Festivaler Nordland Teater Forestillinger, arrangement og samarbeidspartnere Side17

18 Strategisk kulturplan Vinterlysfestivalen Teaterets visjon er: Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater Rana Museum Museumsgården Stenneset friluftsmuseum og Bredek fjellgård Samlinger og magasiner Frivillige Samisk kultur Språk, en kulturindikator Kultur Samiske kulturminner Vennskapskommuner Kultur i by og mark Det offentlige rom en kulturell møteplass Kultur- og naturminnevern Kulturarenaer i Rana Rana som vertskommune for elever i videregående skole og studenter ved Campus Helgeland Hybelhus Kulturtilbud i sentrum Del 3. Kultur i hele samfunnet Kultur og næringsliv Kultur og folkehelse Kultur og nærmiljøet Nærmiljøutvalgene Erfaringer fra satsing på nærmiljøutvalg Veien videre Kultur for alle Et flerkulturelt samfunn Kulturtilbud for funksjons- og utviklingshemmede Kultur for eldre Kultur for barn og unge Oppsummering Del 2. Kultur i Rana kommune: Kommunale avdelinger: Profesjonelle aktører: Side18

19 Strategisk kulturplan Kultur i Rana kommune: Del 3. Kultur i hele samfunnet: Kildeliste: Side19

20 Strategisk kulturplan Del 1. Bakgrunn og historikk Formål og visjon Innhold i livet, hele livet, kultur er for alle. Slik lyder Rana kommunes visjon på hva kultur skal være i vår kommune. Dette var visjonen for den forrige strategiplanen, og videreføres i denne. Visjonen skal fremme målsetninger hvor kommunen arbeider for at alle innbyggerne skal kunne utøve, delta på, tilegne seg kunnskap om og oppleve kultur. For å oppnå dette er planen delt inn i avsnitt som forteller noe om de kommunale, private, profesjonelle og frivillige aktørene på kultur, hvilke virksomheter dette er og hvilke målsetninger kommunen har for at tilbudene skal være tilgjengelige og nå ut til befolkningen. I tillegg belyser planen kulturbegrepet i sammenheng med andre samfunnsfunksjoner, som folkehelse og næring. Planen viser hvordan kommunen må tilrettelegge for at alle skal kunne få et godt kulturtilbud, gjennom å sette fokus på forskjellige grupper og deres behov. I denne sammenheng er det satt fokus på barn og unge, eldre, flerspråklige og funksjonshemmede. Det er også satt fokus på nærmiljøene i denne planen, fordi kultur må finnes der folk bor og ikke bare i bykjernen. Arbeidet nærmiljøutvalgene, lag, foreninger og enkeltpersoner gjør, er viktig for å sikre et godt og bredt tilbud for kommunen. Visjon: Kultur for alle Kulturavdelingen skal i tråd med føringene i kommuneplanen og kulturloven, arbeide for å gi alle Ranas innbyggere et mangfoldig tilbud om kulturelle opplevelser, selvutvikling, kulturaktivitet og fritidstilbud. Kommunen skal støtte og oppmuntre fritidsvirksomheten som skjer i lag og foreninger, også kalt tredje sektor. Det må bygges ut nødvendige arenaer for kulturell utfoldelse. Rana kommune skal legge til rette for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, kulturelle institusjoner og formidling av kunst og kultur. Kommunen skal arbeide for kulturell deltagelse og forståelse i befolkningen, bl.a. gjennom å prioritere den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og videreutvikle kulturskolen. Rana kommune skal verne viktige kulturminner og legge vekt på kunnskap om lokal og regional kulturarv. Som kommune i et område med gammel samisk tilstedeværelse, har Rana et særlig ansvar for å støtte samisk kultur. Verden befinner seg i en ny folkevandringstid, og det er viktig for lokalsamfunnets bærekraft inn i framtida å legge til rette for kulturell integrering av innvandrere som slår seg ned her. Kulturavdelingen i Rana skal samarbeide med andre offentlige avdelinger, private og tredje sektor for å nå sine mål. Kommunen skal støtte kulturbasert næringsutvikling. Kommunen skal sette fokus på å bedre folkehelsen gjennom kulturtiltak. 4 Side20

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024

Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024 Høringsutkast: Strategiplan kultur 2014-2024 Innholdsfortegnelse Formål og visjon... 3 Visjon: Kultur for alle... 3 Bakgrunn... 3 Organisering og arbeidsprosess... 4 Kommunale, statlige og fylkeskommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 13:15 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 15.

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 15. Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: 11:00 15.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 10.00 15.20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55

MØTEPROTOKOLL. Oppvekst- og Kultur. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og Kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 13.55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Christine Schybaj Antonsen Nestleder Peter

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Susanne Høybach I Innhold Kommunedelplan for kultur, idrett

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Kommunedelplan kultur Tvedestrand

Kommunedelplan kultur Tvedestrand Kom Kommunedelplan kultur Tvedestrand 2015-2018 Forslag til planprogram Dette dokumentet er et planprogram og varsler oppstarten på arbeidet med kommunedelplan kultur. Planprogrammet inviterer til innspill

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger Bakgrunn Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 5.september 2013. Sammen om Porsgrunn videreføres som visjon og understreker betydningen av at Porsgrunnsamfunnet i felleskap forvalter de ressurser,

Detaljer

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte

Saken utsettes. Rådmannen bes utrede nærmere hvordan modell 3 kan implementeres til Formannskapets møte VEDLEGG 4 NOTAT Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Oppvekst- og kultursjef Implementering av modell 3, jf. F-sak 35/16, 11.05.2016. Organisering av kulturområdet: Formannskapet vedtok 11.05.2016

Detaljer

Temaplan kulturskole

Temaplan kulturskole 2017-20 Verdal kommune Temaplan kulturskole 2017-2020 Fra Verdalsmartnan 2014. Foto: Sven-Øyvind Bern 1 Innhold 1. FORMÅLET MED PLANEN... 3 2. KULTURSKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 4 3. HANDLINGSPLAN

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2016 Eldrerådet 31.05.2016 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 01.06.2016 Hovedutvalg

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2016 Tidspunkt: 11:00-14.15 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Notler

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?

1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan? Innhold 1. Planprogram Kulturplan...1 1.1. Hvorfor skal Modum kommune ha en kulturplan?...1 Kommuneplanens samfunnsdel sier dette om kultur:...2 Kulturliv og opplevelser...2 1.2. Avgrensing og kommunens

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-15.

Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00-15. Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 11:00-15.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett

Møteinnkalling. Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 13:00 15:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Olsen Medlem ML Lars Midtstraum

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer