Økonomistyring i virksomheten Effektivisering generelt og i økonomifunksjonen spesielt Juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring i virksomheten Effektivisering generelt og i økonomifunksjonen spesielt Juni 2008"

Transkript

1 Økonomistyring i virksomheten Effektivisering generelt og i økonomifunksjonen spesielt Juni 2008 Deloitte AS Hans Lysheim

2 Agenda Litt teori rundt effektivisering Hvor starter vi med effektiviseringstiltak -2-

3 Effektivisering ladet ord med en negativ betydning? Men effektiviseringsprosjekter bør også fokusere på Effektivisering er ofte synonymet med bedre utnyttelse av ressurser for å skape kostnadsbesparelser Mindre bruk av fysiske innsatsfaktorer Redusert behov for ansatte En bedre hverdag for alle Økt kvalitet Bedre fokus på verdiskaping Utnyttelse av teknologi for å skape fleksibilitet Bedre utnyttelse av kompetanse Definisjon av faktiske behov -3-

4 Et teoretisk bakteppe -4-

5 To teoretiske tilnærminger i vinden; Lean og Six Sigma Six Sigma: Statistisk tilnærming og verktøy for prosessforbedring & ledelse Fokus på kundekrav, servicekvalitet og effektivitet Fokus på å redusere variasjon for å møte kundekrav Lean: <5% Waste >95% Fokus på prosesser og verdiskapning Eliminering av waste /tidstyver Ofte internt fokus gjerne på kostnader = True Value-Added Lean og Six Sigma stammer fra ulike ledelsesfilosofier innen produksjon, men smeltes ofte sammen i praktisk bruk -5-

6 Tidstyvene er ikke bare et produksjonsbasert problem men gjelder like mye i støttefunksjonene De syv dødssyndene Other Searching for information Excessive Motion Waiting Time Chasing approvals Searching for information Waiting for approvals Meetings and conference calls Value- Added Project Work ~35% Approval Wait Time Over-Engineering of Product Unnecessary Processing Time Poorly defined or communicated customer requirements Excess resources lacking clear work activities Processing information from non-standard sources Rework Meetings & Conference Calls Defects Excessive Resources Unnecessary Handoff Rework Failing to meet customer requirements Poor resource leveling to meet demand Minimal understanding of bottlenecks Redundant activities Unnecessary approvals Verification loops Source: Deloitte Consulting client experiences -6-

7 En annen måte å tenke waste på forenklinger av alle prosesser Før Etter Pro Pro Interlink E CADS CADS CADS TSO CODS CADS CODS CODS CVS PADR CODS CADS CODS CODS CODS MAC PAC CADS MAC PAC MAC PAC PADR CADS PADR CODS TSO -7-

8 Lean i praksis - Effektivisering av bestillingsprosessen Dagens prosess Tradisjonelle bestillingsprosesser er er lagt lagt opp opp til til at at man man skal skal gjennom mange mange ledd ledd før før bestilling er er klar klar for for utsendelse. Rekvirent Kostnadsansv. Innkjøper Leverandør Ny prosess Den Den ideelle ideelle bestillingsprosess etablere en en direkte direkte kontakt mellom mellom rekvirent og og leverandør. Men Men hvor hvor kontroll kontroll og og kvalitetsikring støttes støttes av av systemene Rekvirent Elektonisk rekvisisjon Elektronisk bestilling Elektronisk ordrebekreftelse Automatisert kontroll / online godkjenning Leverandør -8-

9 Lean i praksis - Effektivisering av varemottak Dagens prosess Tradisjonell er er varemottak en en plass plass hvor hvor man man leter leter etter etter varer varer og og hvor hvor man man har har ofte ofte svært svært få få muligheter for for kontroll kontroll av av mottatt mottatt vare. vare. Leverandør Varemotak Rekvirent Ny prosess Fordele Fordele varemottak mellom mellom varemottak til til lager lager og og direkte direkte varemottak av av rekvirent. Varemottaks registrering og og kontroll kontroll understøttes av av effektive systemer Sporing via internet Elektronisk pakkseddel Strekkode merking og lesing Automatisert kontroll / online godkjenning Lager -9-

10 Lean i praksis - Effektivisering av fakturaprosessen Dagens prosess Tradisjonell fakturabehandling karakteriseres ved ved svært svært mye mye og og tidkrevende kontroll kontroll og og attestasjon av av faktura faktura (papirkopi) Leverandør Leverandør Posten, Faktura Postfordeling Regnskap Betaling Fakturakontrollør Ny prosess Ideell Ideell prosess kjennetegnes ved ved at at allerede ved ved faktura faktura ankomst registreres data data og og en en full full elektronisk kontroll, attestasjon og og utbetaling. Leverandør Betaling -10-

11 Noen praktiske startpunkter -11-

12 Effektivisering i økonomifunksjonen - kontinuerlig forbedringer i kjerneleveransene og bruken av tilgjengelige ressurser Strategiske mål for virksomheten Målsetninger for økonomifunksjonen Forankrede målsetninger setter prioriteringen mellom rollene Prestasjons måling Strategi og gjennomføring Risiko, Kontroll Kapital Transaksjons behandling Periodeavslutt Konsolidering Rapportering Lover Regler Styring Kjerneprosessene danner reiseverket for leveranser Mennesker og kompetanse Rutiner og prosesser Organisering Systemer og teknologi Resurssene og strukturen danner grunnmur -12-

13 Dersom du for eksempel ønsker endring, så må du gjøre endringer for en eller flere av ressursfaktorene Du må finne det optimale samspillet for Systemer og verktøy Prosesser Organisering Kompetanse -13-

14 Effektivisering er egentlig en god porsjon fornuft Pro Pro Interlink E MAC PAC AC PAC Effektivisering går i hovedsak ut på å kartlegge dagens prosesser, for deretter å søke å forenkle disse unngå unødvendige vekslinger (fra avdeling til avdeling/person til person) unngå unødvendige aktiviteter (kontroller eller annet) korte ned på tidsbruk effektivisere med bruk av IT-verktøy effektivisere med bruk av standard skjema/maler -14-

15 Styrk de svakeste leddene først en lenke er ikke sterkere enn det svakeste ledd Styrk de svake leddene! -15-

16 Utfordringen er å identifisere hvor det må settes inn tiltak men samtidig beholde fokuset på helheten Fire roller for å tilfredsstille kravene. til en optimal økonomifunksjon Driver Forvalter Strateg Katalysator Forvalterrollen må fylles først identifiser summetonen Identifiser hva som er summetonen i din virksomhet de essensielle tjenesten som alltid er på plass for å støtte virksomheten Før økonomifunksjonen kan levere en 24/7 ringetone betyr andre tjeneste ingen ting Dash Seks verdileveranser for å fylle rollene Strategi og gjennomføring Risiko, kontroll og kapital Lover, regler og styring Prestasjonsmåling og beslutning Avslutning, konsolidering og rapportering Transaksjonsbehandling Fire ressursfaktorer i prosessene Kompetanse og mennesker Policy og prosesser Organisering Systemer og Informasjonsbehandling -16- Et identifisert problem på et av nivåene vil som oftest ha mer enn en løsning Skap forståelse for de gjensidige påvirkningskreftene doser medisinen riktig for å skape balanse Problemene ligger ikke alltid i ressursfaktorene men løsningen vil ofte inkludere endringer her

17 Tre nøkkelord for å starte forbedringsprosesser i økonomifunksjonen; omfang, kompleksitet og organisering Kunder Kanal Produkt Hva økonomifunksjonen gjør Hvem er mottaker av leveransene og får de det de trenger og vil ha? Er økonomisk informasjon tilgjengelig på en standardisert og effektiv måte slik at det skaper tillit? Er aktiviteten strukturert slik at integrert kontroller og overvåkning er mulig? Er det fokus på verdiskapende analyser? Prosess Informasjon Teknologi Hvordan er oppgavene organisert Er aktivitetene organisert i en form som forenkler risikostyring og overholdelse av lover og regler? Er det balansert og tilstrekkelig informasjon til å gi beslutningsstøtte? Er potensialet for integrerte kontroller og effektiv behandling i IT systemene tatt ut? Organisasjon Mennesker Sted Hvor oppgavene utføres Hva er optimal organisering for å sikrer kvalitet og samtidig kostnadsfokus? Hvordan evaluere hvilken intern kompetanse som er nødvendig og når eksterne tjenester er løsningen? Hvordan ser balansen desentralisert vs sentralisert ut med tanke på kvalitet, kompleksitet og kontroll? -17-

18 Kvalitetssikre styringsinformasjon et naturlig startpunkt for forbedringer i økonomifunksjonen? I 2005 gjorde Deloitte og CFO Research en studie som fokuserte på kvalitetsforbedringer innen økonomiområdet. * Økonomifunksjonen bruker mye tid på å utarbeide spesialrapporter Det er mange forskjellige versjoner av sannheten Risikostyringsprosess som gir tilstrekkelige løpende kontroller Fullstendig informasjon om bl.a. skatt, avgift, lover og regler Styringsinformasjon som ikke har tilstrekkelig beslutningsstøtte Beslutningstakere begraves i for mye informasjon, umulig å skille viktig fra mindre viktig Kvalitetssikret styringsinformasjon Insentivordninger ikke tilpasset ønsket atferd Plan og budsjettinformasjon er ikke realistisk og mister fort sin relevans Prestasjonsmål er ikke relevante Optimal bruk av IT verktøy for å sikre transparent og kontrollert informasjon og distribusjon Tidsriktig og oppdatert informasjon til beslutningsstøtte 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Gjennomsnitt Leading practice * Source: Deloitte Consulting and CFO Research Services IQ Matters: Senior Finance and IT Executives Seek to Boost IQ,

19 Et forenklet effektiviseringsprosjekt i økonomifunksjonen vil kunne være starten på et varig forbedringsfokus Identifiser og forstå de overordnede målsetningene for virksomheten Snakk med kunden om leveransene Prosesser er en nøkkel for varige forbedringsarbeid Forbedre IKT støtten Standardiser Eliminer unødvendige aktiviteter Dokumenter aktivitetene og lag prosesser Prosessere er også svært nyttig i risikostyring Prosesser er nyttig i intern informasjon -19-

20 Det er flere måter å kartlegge en prosess på men uten et detaljeringsnivå er effekten liten Alternativ 1 1: Behov for innkjøp 2: Bestille varer og tjenester 3: Motta varer og tjenester 4: Behandle fakturaer 5: Betaling av leverandører Alternativ 2 Postmottak 3A: Motta varer Mottak og fordeling av fakturaer 3B: Motta tjenester Attestasjon Rekvirent Innkjøp Lagervare nei MA Ankomstregistrering nei Forenkl innkjøp m/konto ja MA Bokføring ja Lager MA Ankomstregistrering, kontroll Avvik ja nei MA Bokføring 4D: Håndtering av avvik Økonomiavdelingen FI Mottak, ankomstregistrering Att. (av rekvirent) Råv. sjekkes mot ELVIS FI Bokføring 5A: Betaling av leverandør Skal Skal du du først først gjøre gjøre det, det, gjør gjør det det skikkelig! skikkelig! -20-

21 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms and their respective subsidiaries and affiliates. Deloitte Touche Tohmatsu is an organization of member firms around the world devoted to excellence in providing professional services and advice, focused on client service through a global strategy executed locally in nearly 140 countries. With access to the deep intellectual capital of approximately 135,000 people worldwide, Deloitte delivers services in four professional areas, audit, tax, consulting and financial advisory services, and serves more than 80 percent of the world s largest companies, as well as large national enterprises, public institutions, locally important clients, and successful, fast-growing global growth companies. Services are not provided by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein and, for regulatory and other reasons, certain member firms do not provide services in all four professional areas. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu or other related names. In the Netherlands, Deloitte is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu, and services are provided by Deloitte and its subsidiaries. Deloitte is among the Netherlands' leading professional services firms, providing audit, tax, consulting, and financial advisory services through over 6000 people. Known as an employer of choice for innovative human resources programs, it is dedicated to helping its clients and its people excel. For more information, please visit the Netherlands member firm s website at Copyright 2008 Deloitte AS. All rights reserved. -21-

Økonomistyring i virksomheten Hovedutfordringer for økonomifunksjonen Juni 2008

Økonomistyring i virksomheten Hovedutfordringer for økonomifunksjonen Juni 2008 Økonomistyring i virksomheten Hovedutfordringer for økonomifunksjonen Juni 2008 Deloitte AS Hans Lysheim Agenda Rammeverk for økonomifunksjonen Noen praktiske problemstillinger -2- Ett rammeverk for å

Detaljer

Sosiale Medier og Boligbransjen

Sosiale Medier og Boligbransjen Sosiale Medier og Boligbransjen Martin Bryn Thomas Husvæg Deloitte AS. Oslo, 6. mai 2010 Deloitte er et ledende globalt konsulentselskap med bred internasjonal ekspertise på sosiale medier # Selskap Management

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?

Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter? Bakgrunn 2 Offentlige virksomheter kan samlet sett spare milliardbeløp ved å profesjonalisere anskaffelsene Offentlige virksomheter

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014. Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer