nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet.

2 Østfolds BESTE? Vi gjør det ENKLERE Å FÅ DET GJORT! Ferdig lagt tak Ferdig lagt gulv Gratis utlån av hengere Helikoptertransport Fakturaordning eller delbetaling Alt til hus og hytte Hjertelig velkommen til Byggmakker! Lammenes

3 LEDER N Så er det på n igjen. Ikke før er den urettferdige bomavgiften historie, før et nytt urettferdig forslag legges fram. Rådmann Gjellebæk i Hvaler kommune har reflektert over kommunens dårlige økonomi, og kommet fram til at det er hyttefolket som påfører kommunen betydelige utgifter. Særlig gjelder det pleietrengende. I sin klokskap mener han at eiendomsskatt spesielt for hytteeiere er løsningen på kommunens problemer. Hvaler Hytteforening har diskutert utspillet, og besluttet å sende brev til ordføreren for å be om en skriftlig forklaring på forholdet. Nedenfor gjengis brevet i sin helhet. Hvaler kommune Asmaløy, v/ ordfører Eivind Normann Borge 1680 Skjærhalden En Hvaler-vri på eiendomsskatten? Mandag, 8. november 2010 hadde Fredriksstad Blad følgende overskrift i både nettutgaven og papirutgaven: «Hvaler kan få «hytteskatt». I et intervju med journalist Tore Tindlund uttaler rådmann Thorleif Gjellebækk at han nå vil utrede mulighetene for eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skattøret. Rådmannen gir følgende begrunnelse for at en slik utredning bør gjennomføres: «... det er slett ikke er urimelig at hytteeierne betaler, fordi hyttefolkets rettigheter påfører kommunen betydelige utgifter. Ikke minst gjelder dette hjemmesykepleie, som eldre og syke hytteboere på ferie kan kreve av Hvaler kommune. Men skattepengene sine legger de igjen i en helt annen kommune hvor de bor resten av året. De har likevel krav på tjenester som hjemmesykepleie og legevakt i feriekommunen. Spesielt når hyttene ligger avsides til, og hjemmesykepleieren må bruke båt, blir dette veldig dyrt for kommunen, sier Gjellebæk.» HVALER-NYTT - NR. 4/2010 3

4 Hyttealarm kr. & Boligalarm Alarmoverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG godkjent alarmstasjon. Alarmpakken inneholder: - 1 st. FG godkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektor. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig monteret inkl. mva. 4 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

5 Dette er langt fra første gang rådmannen legger frem sine synspunkter om innføring av en hytteskatt, og han er nok en gang påpasselig med å understreke at det er hytteeierne som skal betale. Nok en gang forklarer han hvordan hytteeierne kan ilegges en hytteskatt uten at næringsdrivende og de fastboende skal lide samme skjebne, sitat: «Gjellebæk vil nå utrede mulighetene for eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skattøret. Det betyr i praksis at fastboende og bedrifter kan få kompensert eiendomsskatten med mindre inntektsskatt. Og dermed er det hytteeierne som blir sittende med regningen. Jeg vil ikke spekulere i sannsynligheten for at politikerne vil gå for denne løsningen, sier Gjellebæk til f-b.no.» Hvaler Hytteforening begynner nå å bli «dritt lei» rådmannens soloutspill i en sak som denne, og ber kommunens ordfører om å sørge for at rådmannen straks oppgir det kronebeløp som pleietrengende hytteeiere påfører Hvaler kommune. Vi ber om å få en skriftlig dokumentasjon på denne kostnad. Vi antar at beløpets størrelse ikke er større enn at rådmannens forslag i beste fall er som rent tøv å betrakte. Det er nok helt andre kostnader som skyldes en anstrengt kommuneøkonomi. Vi vil også anmode ordføreren om at han ber rådmannen dokumentere lovligheten/muligheten han mener er tilstede for å kunne innføre en slik hytteskatt. Vi ber også om å få svar på om Hvalers politiske ledelse deler rådmannens oppfatning? Vennlig hilsen HVALER HYTTEFORENING Hvaler Hytteforening v/ leder Gunnar Dahl-Johansen HVALER-NYTT - NR. 4/2010 5

6 Vi ønsker våre medlemmer, annonsører og øvrige forbindelser en God jul og et fremgangsrikt 2011 Hilsen Hvaler Hytteforening 6 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

7 MER OM Som det fremkom i forrige nr. av Hvaler-Nytt engasjerer styret seg sterkt i problemstillingen vedrørende mudringen av Røsvikrenna, og dumpingen av mudderet utenfor Belgen ved Kjøkøy. Styret har behandlet saken i flere møter, og i oktober ble det besluttet å skrive brev til de involverte parter for å fremme vårt syn. Brevet er adressert til Fredrikstad kommune, med kopi til; Fylkesmannen i Østfold, Fylkeskommunen, ordføreren i Hvaler kommune, saksansvarlig i Hvaler Arbeiderparti, varaordfører i Høyre Hvaler, samt til lokale medier. HVALER-NYTT - NR. 4/2010 7

8 VELKOMMEN TIL bademiljø PÅ HVaLER HVALER RØRLEGGERBEDRIFT A.S Tlf.: Fax: E-post: Åpningstider: Lør HVALER-NYTT - NR. 4/2010

9 Fredrikstad Kommune Regulering- og byggesak Postboks FREDRIKSTAD Oslo, 7. oktober 2010 Hvaler Hytteforenings innsigelse til Høringsuttalelse til Reguleringsplan for Røssviksrenna og konsekvensalaylse for den planlagte mudringen og dumpingen ved Belgen Hvaler Hytteforening kan ikke på noen måte akseptere dumping av masse tilbake til Glomma eller i sjøområdene utenfor Borg havn! Nylig har det blitt etablert landets første maritime nasjonalpark i ytre deler av Hvaler, hvor 80 % er under vann. Oppstart av denne parken var Det har vært stor blest og mange pompøse uttalelser fra politikere og næringsliv i den forbindelse om viktigheten av å bevare den fantastisk maritime faunaen, som forekommer her. Et område som er helt unikt i Norge og faktisk i Europa. Det forefinnes her arter som en kun finner i karibiske strøk! Vi vet at store områder brukes av hekkende sjøfugl, selen har egne områder og ikke minst det yrende liv under vann som vi ikke til daglig ser. Nå skal alt dette settes, ikke bare på prøve, men for kommende generasjoner skal det slettes og tilføres slam med og uten gift! Hvaler Hytteforening har deltatt på samtlige informasjonsmøter som har vært avholdt i denne prosessen, og til tross for dette, lar vi oss ikke overbevise om at slammet «blir liggende» i dette strie elveleiet. Under et av møtene var det en los som uttalte seg om elva og han fortalte at det var svært vanskelige forhold å navigere innerst i elva (der dumpingen skal foregå) fordi det er så strie strømmer. Snakker en med befolkningen på Hvaler som har levd en stund, så hører en historier om at det i flere generasjoner har blitt dumpet mudder ved Belgen! Vi kan ikke tillate slike hendelser lenger i Vi vet at Fylkesmannen i Østfold i årenes løp også har gitt tillatelse til dumping av betydelige masser ved Belgen. Fiskerne kan fortelle at til tross for denne dumpingen er dybdeforholdet uendret! Følgelig kan det bevises at massene ikke blir liggende ved Belgen, men føres videre med strømmen utover til bukter og viker i Hvaler-øyriket, og til slutt selvsagt havner i vår flotte Nasjonalpark. Det hører også med at fiskerne opplever at redskap brukt under fiske både av hummer, rødspette og kolje er nedslammet og har blitt ødelagt. I tillegg oppleves det fra de samme at sukkertare og ålegress forsvinner. Til tross for de justeringer som Kystverket har gjort i sine planer i denne saken, HVALER-NYTT - NR. 4/2010 9

10 Åpningstider Mandag-Lørdag KL Søndag KL KIWI Skjærhalden har bank i butikk KIWI Skjærhalden har også BANK i butikk 10 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

11 etter som prosessen har steget frem, kan Hvaler hytteforening ikke akseptere at noe masse slippes i sjøen vi forlanger alt skal på land. Fastlandsveien rundt Hvaler-øyene har gjort at tilsiget av friskt sjøvann har blitt svært begrenset. Vi ser at bukter og viker hvor en på 60-tallet kunne vasse nå er tilgrodd med mudder. Så om en prøver å vasse så synker en ned til livet. Vannkvaliteten har også blitt langt bedre enn tidligere. Vi kan ikke nå ta risikoen på at flotte badestrender, bukter og andre perler blir forurenset av gift og slam. Ingen kan gi noe fasitsvar på at en slik mudring og redumping forhindrer at alle de farlige giftklassene blir sikret på korrekt måte. Det vil dessverre kun være en eller to generasjoner etter oss som kan gi noe svar på dette. Alle opplever også at været har endret seg alt har blitt så enormt. Når det først er flom så stiger vannet noe enormt. Ingenting er som tidligere. Sikkert av ulike årsaker, men det medfører at vannstrømmen i Glomma øker og vannstanden stiger. Vannmassene som drar utover mot Hvaler-øyene tar meg seg langt mer slam fra jordbruk og forurensning enn tidligere. Hvaler-kommune sliter med økonomien og ønsker å tiltrekke seg både turisme, næringsliv og beboere. Ikke la slike planer som dette, som kun er snakk om penger, ødelegge både natur og muligheter! Det er noe som heter «Money talks» og det er det vi er vitne til her. Vi henstiller til Fredrikstad kommune og de besluttende myndigheter i denne saken om virkelig å tenke seg grundig om. Ingen er imot at det mudres i Borg havn. Alle forstår at dette er viktig både for næringslivet i Fredrikstad og Sarpsborg, men ikke la det gå prestisje i saken og at det skal mangle økonomiske midler i et så rikt land som Norge. Statsbudsjettet ble lagt frem i dag! Ingen kan si at Norge ikke har midler. Det som skal gjøres i Borg havn vil danne presidens for hva som skjer langs hele Norges kyst, da mudring skal foregå hele veien nordover i henhold til nasjonal transportplan. Noah på Langøya ønsker muddermasse legg den giftigste delen av muddermassen hos FREVAR i Fredrikstad og kjør bort resten til Langøya! Det går ikke an å slippe ut møkka igjen i havet slik det har blitt gjort i alle år. Det er kommende generasjoner som senere får svi for dette. Ikke la Kystverket få tilgrise øyrike Hvaler på denne måte! Det er opp til dere å bestemme og dere har et samfunnsansvar, som ingen er dere forunt. Med vennlig hilsen På vegne av styret til Hvaler hytteforening Mona Flemmen Sign. Torill Ottesen Sign. HVALER-NYTT - NR. 4/

12 VI HAR FLYTTET! Byggvare Jernvare Maling Kjøkken Garderobe Nøkkelsliping Vårt nybygg finner du på Skjelsbo Industriområde ved Riksvei 108. Nye og gamle kunder ønskes hjertelig velkommen! Medlemmer av Hvaler Hytteforening gis rabatter ved fremvising av medlemskort. (Ikke på kampanjetilbud.) VeSTeRøy ByGG SKJELSBO INDUSTRIOMRÅDE - Epost: Telefon: Åpningstider: Mandag-torsdag Fredag Lørdag HVALER-NYTT - NR. 4/2010

13 GANG- OG SYKKELVEI Forslaget fra Hvaler Hytteforening om å øremerke midler ved bompassering over ny og gammel Kråkerøybro er nå ført et skritt videre, idet brev med forslaget er sendt til nedenstående instanser: Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold Fylkeskommune. Foreløpig er det kun Østfold fylkeskommune som har besvart henvendelsen. Svaret er gjengitt i faksimile på side 19. Brevet er gjengitt i sin helhet på de etterførlgende sider. HVALER-NYTT - NR. 4/

14 Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert samme dag. Krever ikke brannmur! Østkilen Gressvik - Telefon: Fax: Mail: Avd. OslO: Brobekkveien Oslo - Telefon: Avd. Asker: smedsvingen Hvalstad - Telefon: HVALER-NYTT - NR. 4/ HVALER-NYTT - NR. 1/2009

15 Fredrikstad kommune Fredrikstad, 1. okt Postboks Fredrikstad På vegne av alle hytteeiere og også de fastboende på Hvaler, fremmer Hvaler Hytteforening følgende forslag om Gang- og sykkelvei langs Fv. 108 (tidl. Rv. 108) på strekningen fra Kjøkøybroa til Skjærhalden på Kirkeøy (med unntak av Hvalertunellen): I forbindelse med åpning av ny bro over til Kråkerøy, i løpet av våren 2011, vil det bli innført bomavgift ved passering over både gammel og ny Kråkerøybro. I denne forbindelse foreslår Hvaler Hytteforening følgende: Ut i fra det siste konkrete (og kjente) forslaget som har fremkommet gjennom media, når det gjelder avgiftsbeløpet, er dette oppgitt til kr. 20,- pr. passering. Vi foreslår at minst 10 % fra hver bompassering blir avsatt og øremerket til utbygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108 (tidligere Rv. 108), på strekningen fra Kjøkøybroa til Skjærhalden på Kirkeøy (med unntak av Hvalertunellen). Det vil bety at nedbetalingstiden av den nye brua vil bli forlenget, men det er noe som vi alle kan leve med. Begrunnelse for forslaget: Aldri før kan vi huske at det har vært så mange myke trafikanter som har benyttet seg av Hvalerveien (Fv.108) i løpet av sommeren Spesielt har antall syklister hatt en voldsom økning. Du treffer dem på hele veistrekningen, og her er det alt i fra både familien på sykkeltur til svette åringer i Hushovdtrikot liggende over et bukkestyre med ei vannflaske med sportsdrikke mellom beina. På Asmalsundbrua kan du ofte møte Espen Borgen gående med sin gamle barnevogn på vei til Bunnprisbutikken, og han har til rådighet ca. 25 cm «fortau», som egentlig kun er en opphøyet betongkant. For de av oss som foretrekker å benytte bilen på Fv.108 er problemet det samme enten det er gående eller syklister man møter eller inn henter på vår vei. Når du skal du passere disse, så ender man i beste fall opp i et sykkeltempo over en lang strekning før det er mulig og forsvarlig å foreta en forbipassering. Det er ikke lenger spørsmål om, men når, den første alvorlige trafikkulykken inntreffer på denne veistrekningen. HVALER-NYTT - NR. 4/

16 Selge hytte: Din private eiendomsmegler står klar! Kontakt oss dersom du ønsker en uforbindtlig prisvurdering først! telefon er: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad 16 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

17 Med et vedtak om å øremerke midler fra bompasseringene over ny og gammel Kråkerøybro til gang og sykkelvei på ovennevnte veistrekning, kan planleggingen av gang- og sykkelvei starte allerede nå, slik at vi slipper å se at det startes opp et arbeid med å lage nytt rekkverk langs brua over Asmalsundet, slik det nå har blitt gjort på Skjelsbobrua. Planleggerne kan begynne å utarbeide et forslag om hvordan man kan få «hengt på» et 2 meter bredt fortau (gang- og sykkelvei) utenpå og langs med Kjøkøybrua, Puttesundbrua, Skjelsbobrua, og Asmalsundbrua. Resten av et slikt prosjekt burde være ren «plankekjøring»! Men det koster penger! og vi vet at staten (samferdselsdepartementet) ikke vil bevilge penger til et slikt prosjekt i overskuelig fremtid. Vårt forslag er sendt til Østfold Fylkeskommune (som eier veien), Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, og Statens vegvesen. Med vennlig hilsen Gunnar Dahl-Johansen Leder Hvaler Hytteforening Regnskap s Lønn s Økonomisk rådgivning visma.no/outsourcing Visma Services Norge, avd. Fredrikstad tlf: e-post: HVALER-NYTT - NR. 4/

18 Vi er kåret til ÅRETS I år, igjen for 3. år på rad! FORHANDLER Nordkapp kommer med flere 2011 nyheter! 3 forskjellige kampanjebåtpakker til svært gunstige priser kommer... FØLG MED PÅ FREMOVER ENDELIG! Vi er blitt forhanlder av Delta Powerboats 18 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

19 HVALER-NYTT - NR. 4/

20 Takrenner Takplater - Takstein Billigst i Østfold? Alle hverdager Fredrikstad Tlf.: HVALER-NYTT - NR. 4/2010

21 En hyllest til skipper Erik Bye I min tidligere jobb i Kirkens Nødhjelp, hadde jeg, i en periode på åtte år, gleden av å samarbeide med NRK-høvdingen Erik Bye om flere prosjekter, et samarbeid som bl.a. brakte oss til Botswana for produksjon av radioprogrammer om buskfolket i Kalahari. Besøket her ga inspirasjon til flere dikt, blant dem «Gjennom et hvitmalt gjerde» gjengitt i diktsamlingen Vinterlys Cappelen Erik Bye vil bli husket for sitt mangeårige arbeid som NRK-journalist, i tillegg til det store mangfold av poesi og viser han etterlot seg. I så måte har han gitt oss en kulturell arv lik den Carl Michael Bellmann, Evert Taube og Cornelis Vreeswijk har bidratt med på svensk side. I disse dager er det seks år siden Erik Bye døde ( ), en journalist og poet som hentet mye av sin inspirasjon nettopp fra folket langs Norges langstrakte kyst. I en hyllest til Erik Bye, hva er da mer naturlig enn å se for seg en siste tenkt seilas langs kysten der referansene knyttes til personer og poesi vi nettopp forbinder med den folkekjære kulturkjempen. «Når livet en gang har børstet meg av stakken» var uttrykket du brukte for å beskrive livet når det en gang tok slutt. Livet har børstet deg av stakken nå Erik. Ferden mot Honnørbrygga har tatt til. Mange venter på deg der for å si deg det siste farvel. HVALER-NYTT - NR. 4/

22 Godt er det å begynne ferden med redningskrysseren Ragna Ringdal, styrt av veteranskipper Tore Gustad her nord på vår sønderrevne kyst. «Langt nord i livet fødtes jeg» skrev du i visa Nordmenneske. Du satt stor pris på folket og naturen her nord. Vind fra nord gir «Vindrytteren» god bør for ferden forbi Skomvær fyr. Hører du skipsklokkens sang!? Og se der du er det ikke «Guttane fra crasy-huset borti Halifax» som har kommet hit for å hylle deg? Sing Sally Hå! Du ga stemme og ansikt til krigsseilernes heroiske kamp for vår frihet. Svært få av oss visste at «hver tiende mann måtte dø». Fiskeflåten følger deg over Trænahavet Erik. Mang en fisker hilser fra sitt rorhus i denne Hildringstimen. Rik er også denne seilas. Du ga trygghet til deres tøffe hverdag for å høste av et opprørt hav. Stille tar de den loslitte lua av og gir ærbødig sin hilsen til deg som bidro til deres trygghet. Fra Nasjonens helligdom Nidarosdomen kommer en kraftfull hilsen til deg Erik Josef Ankile, stenhoggeren gir deg sin honnør. «Hans hammer og meisel er fele og streng. Lytt til den syngende stein!» Redningskrysseren som bærer ditt stolte navn skal føre deg videre nå. Ser du losskøyter, redningskryssere, fiskebåter, marinefartøyer og fritidsbåter alle vil gi deg eskorte rundt kysten til «du går i land» for godt. Nå vil folket gi kurs for din siste ferd, slik du skapte spor for dem gjennom ditt mangfold av sang, lyrikk og møter med folk fra fjern og nær. Du var som en nasjonens veileder, gikk opp sporene liksom sammen med Olav Håkonson. Du vet tryggheta selv. Han som ville betale på trikken da bensinkrisa kom og som gikk med «stokk gjennom landet». Din egen skøyte «Prøven» skal ta deg de siste kvartmil til land. Oslofjorden åpner sine vide armer når vi nærmer oss Hvalerlandet og Torbjørnskjær. Du hadde gode venner der inne på Spjærøy. Samværet i Kalahari ga grobunn for varig vennskap. Rart å være de hvite menn 22 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

23 som skuet igjennom «et hvitmalt gjerde». Mon tro hva de tenkte om oss - buskmennene som varmet seg over ilden i bensinfatet? Men dine ord beskrev vår avmakt og respekt for Kalaharifolkets kultur og visdom der ute i ødemarka. Men jammen er vi ikke snart i ferd med å passere Langåa der familiehytta står. Der er jo sanerlig kone Tove, barn, barnebarn og bikkja. Alle gir deg sitt siste Erik Bye og forfatteren. farvel. Visst kunne du være sterk, ja en utfordring når engasjement og sinn fikk spille fritt og voldsomt. Men takknemmeligheten er stor i dag Erik for hva du ga dem av kjærlighet, omsorg og ekte livsglede. «I vinterlyset når jorden skjelver da er du inderlig mer min» skrev du til Tove. Jeg vet hun fortjente hvert eneste ord.»prøven» legger til ved Honnørbrygga nå Erik. «Alle» er her for å ta imot deg. «Narren» (Rolf Just Nilsen), Alf (Prøysen), Kjell (Aukrust), Hans (Børli), Otto (Nilsen) og Bob Haozous fra Mangas Colorados alle strekker de sine sterke never mot deg. Også flotte kvinner gir deg sin siste hilsen; Vigdis Finnbogardottir, Mari Boine, Josefine Baker og Berit Ruud Bekken din sekretær gjennom 19 år. «Som å sitte ved mesterens føtter» var Berits ord etter å ha jobbet med deg i glede, skaperkraft og strid for det gode. Og ser du kranene på Akers Mek. Erik. De hilser sammen med «Ole i bunker n under Akershus der «Drømmeren i tårnet» bøyer sin nakke i respekt. Tonene som strømmer ut på Honnørbrygga i dag kommer selvsagt fra Finn (Ludt) og Willy (Andresen), samspillere og gode kamerater gjennom mange år. Takk skipper Erik for det preg du satte på nasjonens historie, for din skaperglede, sjarm og medmenneskelighet. Du fikk oss som folk til å løfte hodet i arbeidet for nasjonal selvfølelse og stolthet. Jeg fikk anledning til å treffe deg i kraftfullt engasjement, lyrisk vidd og sinne over menneskers dårskap. Det beste jeg kan si nå når «livet har børstet deg av stakken» er takk kjære Erik Bye. Paul Henriksen BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mobil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg og reparasjoner. Ta kontakt, fornøyde kunder er vårt motto. HVALER-NYTT - NR. 4/

24 Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje 24 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

25 PAULS Hvalernøtter Her har Paul funnet fram nye spørsmål om Hvaler. Her er spørsmål om geografi, og historie, samt zoologi og om Hvalersamfunnet. Klarer du alle 15 uten å kikke på svarene er du god.vårt tips: Lag familekonkurranse. Svarene er på s Hvaler kirke, en av landets eldste, er hvor gammel? a. ca 1100 år b. ca 1000 år c. ca 900 år 2. I 1953 startet et spennende arbeid i Hvaler kirke. Hva slags arbeid? a. Veggmalerier over alteret ble avdekket b. Utgravinger under gulvet i kirken c. Restaurering av taket etter brann 3. Når sto Spjærøy kapell, senere Spjærøy kirke, ferdig? a b c Hva heter dalen sør for Spjærøy kirke? a. Linddalen b. Dypedalen c. Lerdalen 5. Stenkorset på Rødshodet ble reist av Hvaler menighet i 1995, men hvorfor? a. Til minne om 1000 år med kristendom i Norge b. Til minne om sjøfolk og fiskere som har blitt borte på havet c. For å markere start/avslutning på pi legrimstien 6. Drengestua ved Hvaler kirke er kjent for å være: a. En av Hvalers eldste trehus b. En gammel smie c. Bosted for en forvist fange tidlig på 1800-tallet 7. Ved Drengestua finner vi en nasjonal botanisk særegenhet, hvilken? a. Strandmalurt (Hvalers kommuneblomst) b. Honningblom c. Eseltistel 8. I 2005 kjøpte Hvaler menighet huset ( på Skjærhalden) som i dag benevnes som «Kirkens Hus». Hva var det i disse lokalene tidligere? a. Posthus b. Kontorer for Hvaler båt og fergeselskap c. Bank 9. Hvor på Hvaler finner vi Rognhavn? a. Nord på Asmaløy b. På Herføl c. På Søndre Sandøy 10. Hvor på Hvaler finner vi Ilemyr? a. Nord på Kirkeøy b. På Vesterøy c. På Nordre Sandøy 11. Til hvilken øy må du dra for å finne Café Oline? a. Herføl b. Søndre Sandøy c. Vesterøy (Papper) 12. Når ble Akerøy fort demolert (besluttet revet, ødelagt)? a b c Hvem var ordfører på Hvaler i perioden ? a. Tronn Bankerød b. Otto Reff c. Ole Kristian Kjølholdt 14. I september neste år skal det velges nytt kommunestyre på Hvaler. Hvor mange representanter er det i kommunestyret? a. 35 b. 27 c Fregatten Lossen havarerte i bukta Stolen julaften Hvor på Hvaler er dette? a. På sørvestsiden av Vesterøy b. På sørsiden av Herføl c. På Tisler HVALER-NYTT - NR. 4/

26 I Fredriksstad Blad for lørdag 27. november kunne man lese at Hvaler kommunes fikse variant vedrørende eiendomsskatt nå ser ut til å bli lagt på hylla for godt. Artikkelen nedenfor, som er skrevet av Tore Tindlund, er sin helhet sakset fra Fredriksstad Blad Hvaler kommune styrer unna en fiks variant på eiendomsskatten som gir hytteeierne størstedelen av regningen. Det var rådmann Torleif Gjellebæk som foreslo å utrede eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skattøret. Det vil si at de fastboende helt eller delvis skulle få kompensert eiendomsskatten med mindre inntektsskatt, mens hytteeierne får belastningen fullt ut. Men nå ligger det an til at Høyre og Fremskrittspartiet stopper innføring av eiendomsskatt i Hvaler kommune. Saken blir endelig vedtatt I kommunestyrets budsjettmøte neste uke. Satser på støtte fra Venstre I den politiske behandlingen til nå har Høyre og Fremskrittspartiet klart flagget hvor de står. Jeg regner med at også Venstre slutter seg til det vi har fremlagt. Det gjorde de også i fjor da spørsmålet om eiendomsskatt var oppe, sier gruppeleder for Frp, Wiggo Sørlien. Dermed ligger det altså an til klart flertall for at det heller ikke neste år innføres eiendomsskatt på Hvaler, verken for hytteeiere eller fastboende. Rådmann Gjellebæk har tidigere fortalt om hvor mye kommunen bruker på hjemmesykepleietjenester til fordel for hytteeiere på ferie og som kan kreve hjelp av den kommunen de oppholder seg i. Han mente det var rimelig at hytteeiere derfor la igjen litt eiendomsskatti kommunen. Sørlien: Det er riktig at hjemmesykepleie på hyttene er et problem. Feilen er at ikke pengene følger pasienten. Det er heller ikke riktig at vi skal innføre en slags hytteskatt fordi 15 eller 20 hytteboere må ha hjemmesykepleie. Tomme sykehjemsplasser Sørlien mener det er viktig å se positivt på hyttene, som tilfører kommunens håndverkere mye jobb. Men uten eiendomsskatt kan vi glemme de fire siste plassene på Dypedalåsen som kommunen ikke har råd til å ta i bruk? Det er ikke sikkert. Det er et spørsmål omn hvordan vi snur på pengene, og det er et spørsmål om behovet for plassene. Tross alt har vi økt til 28 plasser, mot 24 sykehjemsplasser tidligere.. 26 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

27 HVALER-NYTT - NR. 4/

28 Fras vårt medlem Sæming M. Koppang har vi mottatt nedenstående innlegg. Innlegget dreier seg om ordfører Borges redegjørelse på hytteforeningens årsmøte 26. juni i år. BREV TIL BLADET Håper det kan gis plass til følgende kommentarer til ordførerens redegjørelse på årsmøtet i 2010 om å kunne utvide hytters grunnareal til 125 m 2 - utenom 100-meters beltet. «Vi som var tilstede på årsmøtet og fikk med oss Hvaler kommunes ordførers redegjørelse om aktuelle temaer for hytteeierne i kommunen, ble begeistrer over hans melding om at det nå, utenom 100-meters beltet, forelå forslag til behandling i kommunen om å kunne utvide en hyttes grunnareal til 125 m 2 fra i dag grensen på 100 m 2. Han nevnte ikke noe om reglene for strandsonene, og arealgrensen her. Personlig grep jeg fatt i dette omgående og tok kontakt med en stedlig tømmermester som jeg fornøyd har benyttet flere ganger. Jeg hadde ønske om å bygge på hytta, på Spjærøy, med et ekstra soverom på snaut 10 m 2. Oppdraget skulle starte med at han laget tegning av hytta med det påtenkte nye rommet. Forplanen skulle lages ferdig så tidlig at arbeidet kunne settes i gang så raskt som mulig etterat kommunen hadde vedtatt den nye arealgrensen. Så gikk det litt lengre tid enn jeg hadde tenkt meg, slik at jeg tok kontakt igjen med fagmannen. Stor var da min forbauselse da han fortalte, etter at han hadde fått orientert seg nærmere om kommunens planforslag og regelverket knyttet til dette, at det i strandsonene, dvs. store grunnarealer innenfor 100-meters beltet, fortsatt skulle være arealgrense for den enkelte hytte på 100 m 2. Dvs ingen adgang til å utvide til 125 m 2. Derfor fant han ingen grunn til å arbeide videre med min ønskede utvidelse. Min hytteeiendom ligger i strandsone på Spjærøy, som vel ca % av hyttene på øya. For alle disse blir arealgrensen som før på maksimalt 100 m 2. Utenom 100-meters beltet og strandsonen har det hittil ikke vært noen spesifikk arealgrense for hyttebygg. Det reelle innhold i den nye arealgrense-planen er imidlertid at her blir det en innskrekning i størrelsen på hyttene ned til 125 m 2. Neste gang bør ordføreren ha bedre greie på hva en slik ny byggeplan innebærer. Sæming M. Koppang.» 28 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

29 Til og med svanemor strakte hals og hveste sint: «Nei takk til eiendomsskatt på mitt rede.» HVALER-NYTT - NR. 4/

30 Oppdatering av medlemsinformasjon! Hvaler Hytteforening ønsker å gi sine medlemmer enda bedre service. Dette krever mest mulig effektiv kommunikasjon, og at vi vet litt om deg som medlem. Vi ber derfor alle medlemmer oppdatere sin medlemsinformasjon. Dersom du har tilgang til internett gjør du dette enkelt ved å klikke på Medlemskap på vår hjemmeside og fyller ut skjemaet for medlemsinformasjon og trykke «send». Hvis du ikke har tilgang til Internett så klipp ut, eller kopier nedenstående skjema, fyll ut rubrikkene og send skjemaet til: Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnr./sted:: Telefon: Mobil: E-post: (viktig hvis du har) Har hytte på: (Hvilken øy) Er tomtefester Er selveier Svar: 1 c, 2 b, 3 c, 4 a, 5 a, 6 a, 7 c, 8 c, 9 b, 10 b, 11 b, 12 c, 13 c, 14 c, 15 a. 30 HVALER-NYTT - NR. 4/2010

31 Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen varme og skjønnhet. Hvaler Fjellsplitting Fjerning av fjell uten sprengning Telefon: mobil: HVALERnytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad. I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen - Mona Flemmen - Frank Holstad. Redaksjonens adresse: Frank Holstad, Lunnestien 5 B Oslo Telefon: Mobil: E-post: Hvaler Hytteforening arbeider for alle hytteeiere i Hvaler kommune. Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon MAIL- og telefonliste Navn/mailadresse Mobil Hytte Styret: Gunnar Dahl-Johansen, leder Asmaløy MONA FLEMMEN, nestleder Spjærøy Holstad, Frank, sekretær Siljeholmen HALVARD ERIKSEN, kasserer Styremedlem: TORILL OTTESEN Spjærøy Varamedlem: HARALD ØRBECK HVALER-NYTT - NR. 4/

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis

Detaljer

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 Copyright: Hvaler.net Reiertangen, SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED Høsten er over oss. En skulle tro det er sommeren som fortsetter, det blåser og

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» N» Nr. 7 april 2014 FREDRIKSTAD Fotenkafeterian må rives! Foten badested - Tilbakeblikk Smaugshavna blir tilknyttet vann og avløp Har du festetomt bør du lese dette Ta kontakt idag med Byggmesterfirmaet

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis.

Gratulerer med dagen den 17. august. Håper du får en flott feiring av 2-årsdagen din i Singapore! Hilsen Tor (bestepappa) og Vigdis. 2 Tirsdag 17. august 2010 ANDRESIDEN BURSDAGSBARNA: Thor Børresen, ansvarlig redaktør Karl O. Tønnessen, journalist Merete Moen, journalist Carl Christian Engstad, journalist Theo Johnsen, faktor STANGEBY

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer