Støperienes bransjeforening. Årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støperienes bransjeforening. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Støperienes bransjeforening Årsberetning 2014

2 Innhold 1. Styret 3 2. Valgkomite Medlemskap 3 4. Møter og arrangementer CAEF Møter i Kontingent til CAEF FoU-aktiviteter Opplæring i støperiindustrien Spredning av kunnskap om støping som metode Professor II i støperiteknikk Fagutdannelse Støperiteknisk håndbok Helse, miljø og sikkerhet i støperibransjen Bransjens HMS aktiviteter Forebygging av helseplager fra arbeid med kvartsstøv 8 9. Bransjeprosjekt støperisand Bransjestrategi Antall årsverk Støperistatistikken

3 1. Styret Følgende styre ble valgt på årsmøtet i Støperienes bransjeforenings i mars 2014: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: adm. direktør Egil Stokken, Cappelen Holding AS daglig leder Øyvind Dalan, Mandal Castings AS adm. direktør Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall AS daglig leder Olav Inge Søreide, Bergen Engines AS Foundry-Bergen daglig leder Trond Gewelt, Elart Metall AS Varamedlemmer: daglig leder Frode Sagstad, Frekhaug Stål AS styreleder Harald Rune Øyhovden, Furnes Jernstøperi AS og Hamjern AS Bransjesjef Kari Rømcke har ansvaret for foreningens sekretariat. 2. Valgkomité Følgende valgkomite ble valgt i mars 2014 : teknisk sjef Trond Rykhus, Furnes Jernstøperi AS adm. direktør Ulf A. Aspaas, Skarpenord Corrosion AS 3. Medlemskap Foreningen hadde følgende medlemmer pr. 31. desember Støpegodsproduksjonen hos Global Castings Kristiansand ble nedlagt i Becotek ble utmeldt i 2014, men støperiproduksjonen på Modum ble lagt ned i Bergen Engines AS Foundry-Bergen BMS Steel AS Cappelen Holding AS Defa AS Elart Metall AS Farsund Aluminium Casting AS Frekhaug Stål AS Furnes Jernstøperi AS, Administrasjon Furnes Jernstøperi AS, avd. Furnes Global Castings Kristiansand AS Hamjern AS, avd. Støperi Hycast AS Jøtul AS Jøtul AS Avd. Tistedal Mandal Castings AS Metallco Aluminium AS Norse Metal Elverum AS Oshaug Metall AS Rolvsøy Metallindustri AS Scana Steel Stavanger AS Skarpenord Corrosion AS Skarpenord Corrosion AS Avd Sundløkka Ulefos Jernværk AS Ullandhaug Industrier AS Østlandske Lettmetall AS 3

4 4. Møter og arrangementer Det har vært avholdt 3 styremøter i Videre har det vært arrangert Årsmøte, Bransjesamling og møter i FoU-utvalget, HMS-utvalget og i Bransjeprosjekt sand. Årsmøtet 2014 Årsmøtet ble avholdt 13. mars med behandling av de lovbestemte sakene. 12 deltagere fra 9 medlemsbedrifter var til stede. Bransjesamling 2014 Bransjesamlingen, en felleskonferanse for Fellesforbundets, Norges Støperitekniske Forenings og Støperienes bransjeforenings medlemmer, ble arrangert for 20. gang. Den ble holdt på Quality Olavsgaard Hotel 20. og 21. november med 26 deltagere fra 9 bedrifter, Fellesforbundet og Norsk Industri. Temaene på samlingen var aktuelle politiske saker, produktivitet med foredraget Masseprodusert skreddersøm hos SB Seating og gjennomføring av et Leanspill, HMS i bransjen med presentasjon fra Ulefos Jernværk om hvordan jobbe skadefritt i støperier og foredrag av Mind AS om positiv psykologi. 5. CAEF 5.1 Møter i 2014 Årsmøtet i CAEF ble avholdt i juni i Guimaraes, Portugal. Til stede fra Norge: Anne og Egil Stokken og Kari Rømcke. I november var det Managing Directors meeting i København hvor Kari Rømcke deltok. Informasjon fra møtene ble sendt ut til støperiene. Det var CAEF Commission 2-møte for miljøsaker i mai og november i Düsseldorf hvor Kari Rømcke deltok. CAEF Com 2 gjør et viktig arbeid med å følger med på direktiver og regelverk i EU og arbeider for at utformingen av disse skal være håndterbare for støperiene. Norske støperier kan delta i de forskjellige gruppene i CAEF etter eget ønske. Denne deltakelsen fører ikke bransjeforeningen oversikt over. 5.2 Kontingent til CAEF Kontingenten dekkes av medlemsbedriftene. Styret har tidligere vedtatt at bransjeforeningens leder m/følge skal delta på årsmøtene og få utgiftene til dette dekket av bransjeforeningens medlemmer. 4

5 6. FoU-aktiviteter Det har vært to møter i FoU-utvalget i Hovedoppgaven har vært planlegging av FoU-dager i februar Rød tråd for denne samlingen er "Utstyr for støping". Farsund Aluminium Castings har også presentert en prosjektide som skal bli diskutert på FoU-dagene: Utvikling av treningsstudio for opplæring i vareproduserende industri, Stikkord: Rask og effektiv kompetanseanvendelse, interaktivt kursmateriell, prøvekjøring av produksjonsprosesser i simulator. Bransjens FoU-utvalg består av følgende personer: Geir Berg Oshaug, Oshaug Metall AS - leder Øystein Blom, Frekhaug Stål AS Per Erik Drønen, Farsund Aluminium Castings AS Nina Leskinen, Ulefos Jernværk AS Jens Erlend Pedersen, Sperre Metallstøperi AS Freddy Syvertsen, Sintef - observatør Kari Rømcke, Norsk Industri 7. Opplæring i støperiindustrien De fleste støpte produktene bransjens medlemmer produserer er teknologisk kompliserte og krever høy kompetanse på mange områder. Foruten høy kompetanse hos egne medarbeidere er det viktig at konstruktører og designere hos kundene har kunnskap om støping som fremstillingsmetode. Likeså at leverandørene har kunnskap om prosessen. 7.1 Spredning av kunnskap om støping som metode, Bransjen har utviklet et bedriftsnøytralt presentasjonsopplegg for støping som metode. Målet er at konstruktører, produktutviklere og metallurger skal lære mer om støping og også å skape interesse for faget og metoden. Støperiene som ønsker presentasjonsopplegget kan kontakte bransjeforeningen. Undervisningsopplegget har blitt benyttet av Morten Langøy i presentasjoner for 1. klassestudenter i Produktutvikling og produksjon ved NTNU (ca. 100 elever pr. år) i tillegg til undervisning av 25 masterstudenter på Universitetet i Stavanger. 5

6 7.2 Professor II i støperiteknikk Styret i Støperienes bransjeforening er opptatt av at bransjen har tilgang på kvalifiserte arbeidstagere på sivilingeniørnivå og at fremtidens designere og konstruktører gjøres kjent med støping som metode. Bransjen ønsker at sivilingeniører utdannet fra NTNU skal ha kompetanse innen støperiteknikk, derfor har 12 av bedriftene i bransjen gått sammen om å delfinansiere en professor II stilling i støperiteknikk i perioden fra 2012 og ut I denne perioden har Morten Langøy hatt dette professoratet og i 2014 har han undervist 25 studenter i faget Støping og forming av metaller og også gitt førsteårstudenter i Produktutvikling og produksjon (ca. 100 elever pr. år) en innføring i støping som metode. Støperiene har fått tilbud om å samarbeide med NTNU om masteroppgaver. I 2014 ble det gjort en masteroppgave i samarbeid med Ulefos Jernværk AS med tittelen Optimalisering av kumlokkdesign. 7.3 Fagutdannelse Støperifagutdannelsen skjer i bedriftenes regi eller ved Gjuteriskolen i Sverige. Det har ikke vært norske elever ved Gjuteriskolen de siste årene. Informasjon og en film om støperifaget ligger på utdanningsdirektoratets sider: Kjemi prosess-faget og CNC faget er også aktuelle fag og et støperi har meldt at de har utdannet fagarbeidere i disse fagene i Støperiteknisk Håndbok - Karlebos Gjuteriteknikk Norsk Industri har oversatt denne boken til norsk. Boken i heftet versjon blir solgt til medlemmer for kr.950,- pr stykk. Norsk Industri vil holde materialet oppdatert. 6

7 8. Helse, miljø og sikkerhet i støperibransjen 8.1 Bransjens HMS-aktiviteter Siden 2004 har det vært et høyt fokus på HMS i støperibransjen. Målet er bedre arbeidsmiljø og økt inntjening bl.a. gjennom færre skader og redusert sykefravær. Faste aktiviteter er innsamling av HMS-tall (personskade tall i januar/ februar og sykefravær hvert kvartal) og deling av erfaring etter hendelser i bransjen. Det har vært årlige HMS-innslag på bransjesamlingen. Det holdes også 3-4 møter årlig i HMS-utvalget. Resultater skader med fravær (H-verdi): HMS-utvalget i 2014 har bestått av: Representanter fra arbeidsgiversiden: Heidi Nyheim, HMS-leder Ulefos Jernværk AS, leder av utvalget Frode Amundsen, HMS-leder Furnes Jernstøperi AS Morten Næss, HMS-leder Scana Steel Stavanger AS Harry Danielsen, HMS-leder Farsund Aluminium Casting AS Anita Kruse Solbakken, HMS-koordinator, Jøtul AS Torgeir Hansen, HMS-rådgiver, Bergen Engines AS Representant fra arbeidstakersiden Tor Ivar Ruud, Klubbleder Global Castings Kristiansand AS Einar Bjaanes, hovedverneombud Jøtul AS Lasse Lilleødegaard, Fellesforbundet Tor Ivar Ruud og Einar Bjaanes gikk ut av utvalget i løpet av året. Sekretær for utvalget er HMS fagsjef Pernille Vogt fra Norsk Industri 7

8 8.2 Forebygging av helseplager fra arbeid med kvartsstøv De europeiske partene i flere industribransjer har sammen laget et beste praksis dokument for å forebygge helseplager fra arbeid med kvartsstøv, med støtte fra Kommisjonen. Norsk oversettelsen av Beste Praksis og en håndbok foreligger på hjemmesiden. Denne dekker opplæring av arbeidstaker, helseovervåking, helseundersøkelse og eksponeringsmålinger for arbeidsplasser der det kan forekomme kvartsstøv. Partene i arbeidslivet anbefaler alle bedrifter med respirabelt kvartsstøv i arbeidsmiljøet å forebygge helseplager av dette, og Beste Praksis og veiledningene er nyttige verktøy. Bransjen følger opp dette arbeidet med informasjon på HMS-samlingene og bransjesamlingene. Selve kvartsavtalen og øvrig informasjon til kvartsavtalen finnes hos NEPSI (The European Network on Silica). CAEF er aktiv i arbeidet med å følge opp avtalen. 9. Bransjeprosjekt støperisand I 2014 er det er etablert et fellesprosjekt knyttet til håndtering av sand og andre restprodukter. Å finne gode løsninger knyttet til bruk av sand/restprodukter og fortrinnsvis gjøre bruk av disse ressursene som innsatsfaktorer i andre produkter/prosesser vil styrke støperienes miljøprofil og økonomi. Følgende bedrifter deltar og eier prosjektet: Bergen Engines Foundry Bergen. Frekhaug Stål, Furnes Jernstøperi, Hamjern, Mandal Castings, Ulefos Jernværk og Norse Metal. Anders Bonden hos Bergfald Miljørådgivere er prosjektleder. 10. Bransjestrategi Bransjes strategi ligger på bransjens nettsider. 8

9 11. Antall årsverk Totalt antall ansatte (hele bedriften) i medlemsbedriftene i Støperi: År Arbeidere Funksjonærer Totalt Fra 2002 ble antall årsverk og ikke antall ansatte registrert. År Arbeidere Funksjonærer Totalt Støperistatistikken 2014 Støperistatistikken 2014 inneholder følgende tabeller: Tabell nr. 1 Produksjon, salg og eksport av støpegods Tabell nr. 2 Endringer i produksjon, salg og eksport av støpegods Tabell nr. 3 Jernstøpegods: Ordreproduksjon og handelsgods Tabell nr. 4 Solgt støpegods Tabell nr. 5 Eksportert støpegods Tabell nr. 6 Kommentarer til støperivirksomheten for 2014 sammenlignet med 2013 Tabell nr. 7 Kommentarer til utsiktene for støperivirksomheten for 2015 Tabell nr. 8 Støperivirksomheten Omsetning og eksport Tabell nr. 9 Forventninger til støperivirksomheten Omsetning og eksport Tabell nr. 10 Lønnsstatistikk Statistikken inneholder også grafer over støperiproduksjonen fra årene 2004 til 2014 og grafisk fremstilling av noen av tabellene. 9

10 10

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1

MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2014. Miljøringens årsberetning 2014 1 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER Årsberetning 2014 Miljøringens årsberetning 2014 1 Innhold Styrets medlemmer... 3 Sekretariat... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styremøter...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag 11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag11. mars 2014 kl. 17: 15, First Hotel, Drammen Årsmøte inngår

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2005 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Salgstall 152.600 nye kjøretøyer ble solgt i 2005. Dette er en nedgang på 13 prosent i forhold til året før. Noe av forklaringen til nedgangen

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 2013 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER. Årsberetning 2013 MILJØRINGEN MILJØRINGEN NETTVERK FOR FORURENSET GRUNN OG SEDIMENTER Årsberetning 2013 1 Innhold Styrets medlemmer... 3 Sekretariat... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styremøter... 3 Drift av Miljøringen...

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening

Årsberetning 2012. for. Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo grafiske fagforening Årsberetning 2012 for Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening OGFs bertening 2012.indd 1 Design: Kristin Mulleng

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer