Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet."

Transkript

1 Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag Styret har mottatt et forslag til sak for behandling på årsmøtet. Sak: Øke/endre/revidere reisestøtteandel Kristiansand-Bergen Bakgrunn: Klubben brukte kr på fly for å reise med et lag til Bergen og spille mot NHHI. I tillegg kom kostnader til flybuss, to busser til banen samt hotell. Dette er en en mye større kostnad enn å reise til Oslo. I følge NSBFs modell gir Kristiansand - Oslo 1196 kr i støtte men Krsand-Bergen gir kun 1724kr. Det er lite hensiktsmessig å kjøre til Bergen (8t) og det er mindre valg i forhold til flyselskap (kun SAS/Widerøe) Vi har forståelse at det er lettere å bruke en enkelt modell enn individuelle søknader, men vi synes 1724 kr er for lite for en slik tur. mvh Henrik Hanselmann -- Leder KRISTIANSAND BASEBALLKLUBB SUNS Styrets innstilling: Innkommet forslag oppfattes ikke som et eget forslag til årsmøtet, men foreslås behandlet under sak 8; budsjett. Sak 8: Behandling av styrets budsjettforslag for 2015 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016 For 2015 ønsker NSBF gjennom budsjettet å fokusere på å vokse sporten, både i bredde og i toppen. Budsjettet skal gjenspeile NSBF sine verdier og satsningsområder. Våre satsningsområder er barn, anlegg, media og kjennskap, og styrets arbeid og forbundets organisering. For 2015 presenterer styret et budsjett som viser et negativt resultat på kr , etter finansposter. Det er gjort konservative inntektsanslag, da forbundets inntekter i stor grad er avhengig av at tilskuddsordninger fra NIF og Kulturdepartementet videreføres som tidligere. I tillegg har forbundet inntekt fra lotteri og bingo som er lite forutsigbar og utbetales etterskuddsvis. Listen under er ikke komplett, men skal gjenspeile både gamle og nye prosjekter og satsingsområder som styret mener vil bidra til at forbundet i 2015 skal nå målsetningene. Beløpene er oppgitt som netto, etter fradrag for frie inntekter. Barn og ungdoms satsning kr til Little league camp kr til YBC kr til skolebesøk og annen barn og ungdoms rekruttering kr til Beeball

2 Anlegg kr til anleggsutvikling kr til batting cages Breddeidrett kr til softball utvikling kr til trener utvikling sjekk dette kr NBL og NM drift, teknisk direktører Toppidrett kr til landslaget kr til akademiet Kontingenter og avgifter, gjeldende fra 2016, foreslås uendret etter årsmøtevedtak i 2014: Klubbkontingent kr 2 500,- Grunnkontingent kr 500,- Serieavgift kr 2 000,- NM-avgift kr 1 500,- Basislisens kr 250,- Utvidet lisens kr 400,- Styrets innstilling: Styret viser til innkommet sak fra Kristiansand Suns, presentert under sak 7. Reisestøtte til klubbene opprinnelig var en administrativt opprettet støtteordning for å avlaste klubbene noe økonomisk pga. til tider lang reisevei for enkelte klubber. Støtten tilfaller i stor grad aktivitet som er tilrettelagt for voksne, som etter styrets synspunkt i størst mulig grad burde finansiere denne aktiviteten selv. Styret ser allikevel at satsene for støtte har stått stille i mange år og foreslår disse justert i henhold til dagens satser for kjøregodtgjørelse, som også opprinnelig var utgangspunktet for satsene. Styret vil også vurdere de enkelte strekningene og satsene konkret. Styret ber om at budsjettforslaget vedtas i fremlagt form til tross for at det budsjetteres med underskudd. Forbundet har mye fri egenkapital og underskuddet er på et forsvarlig nivå.

3 BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER Klubbkontigent Øvrevoll Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Moss Baseball Oslo Rangers Alna Baseball xx - Bergen xx - Drammen xx - Kongsberg xx - Ringerrike xx - Sola xx - BI 0 100xx - Drøbak 0 100xx - Lierbyen 0 100xx - International School in Stavanger 0 100xx - Notodden 0 100xx - Rubb xx - Trondheim baseballklubb xx - Ås Serieavgift Øvrevoll Hosle IL Royals NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders X - Øvrevoll Hosle IL Royals Oslo Rangers Fredrikstad Bears NHHI xx - Bergen xx - Rubb Stavanger Softball and Baseball Club Alna Baseball Kristiansand Suns

4 NM-Avgift Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns Oslo Alligators (Ballkam) xx - Ås Oslo Pretenders x - Oslo Rangers Stavanger Softball and Baseball Club Alna Baseball Spillerlisenser Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ås Alna Baseball xx - Bergen Rubb Oslo Rangers Spillerutstyr Spillerlisens - utvidet Øvre Hosle IL Royals Oslo Alligators (Ballkam) Salg utstyr Øvre Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ås Alna Baseball xx - Bergen Rubb Oslo Rangers Markedsføringstiltak Spillerutstyr Game balls Markedskampanje Netron/Delfin Design

5 Sponsorinntekter Markedsføringstiltak Landslag Baseball Baseball academy ESPN America Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt Andre tilskudd CEB NIF NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post-3 midler NIF - Spillemidler til utstyr VOX MVA-Kompensasjon Lotteri- og bingoinntekter Rammetilskudd NIF NIF NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Egenandeler Landslag Baseball Winter Baseball Cup Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Baseball academy Annen inntekt Little League Administrasjon MVA-kompensasjon Oppblåsbart batting cage - CEB Lotteri- og bingoinntekter Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnad Lønn til ansatte Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse , , Landslag Baseball , , Baseball Academy , , , , Norsk Serie NM , , , , , Honorarer, inkl feriepenger Norsk serie/nm , , , ,00

6 Feriepenger beregnet Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 3 400, , Landslag Baseball 3 333, , Baseball Academy 7 916, , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 1 937, , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 1 937, , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 1 937, , Post 3 - Aktivitetsledere 1 937, , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO 2 937, , , , , , Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger Administrasjon 3 824, , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 479,40 983, Landslag Baseball 470,00 975, Baseball Academy 1 116,25 975,96 983,61 954, Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 273,19 356, Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 273,19 356, Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 273,19 356, Post 3 - Aktivitetsledere 273,19 356, Post 3 - Dommere/Technical Comm. 273,19 356, Post 3 - Skole/SFO 414,19 356, , , , , Mobiltelefon (regnskap) Administrasjon 4 000, , , , IT 5 500, , , , , , Arbeidsgiveravgift Dommergodtgjørelser (<2.000,-) , , Landslag Baseball 5 170, , Norsk serie/nm 3 003, , , Administrasjon , , , , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 5 273, , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse 3 005, , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter 3 005, , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige 3 005, , Post 3 - Aktivitetsledere 3 005, , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO 4 697, , Baseball Academy , , , , , , Innberetningspliktig pensjonskostnad Administrasjon

7 Lønnsjusteringskonto (prosjektjustering overordn.) Administrasjon Landslag baseball , Baseball Academy , Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse , , Post 3 - Klubbutvikling/startmøter , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige , , Post 3 - Aktivitetsledere , , Post 3 - Dommere/Technical Comm , , Post 3 - Skole/SFO , , , ,67 0,00 0, Andre personalkostnader Administrasjon , ,25 Sum Lønnskostnad , , , ,73 Annen driftskostnad Toll og spedisjonskostnad Landslag baseball Administrasjon Markedsføringstiltak Spillerutstyr Baseball Academy Integrering Funksjonshemmede - NIF Leie lokaler Landslag baseball 7 500, Winter Baseball Cup , Administrasjon 8 000, NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm midler Baseball Academy , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Dommere/Technical Comm , , , , Felleskostnader Administrasjon Leie transportmidler Landslag baseball Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Driftsmateriale Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Rekvisita Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post 3 - Aktivitetsledere

8 Spillerutstyr Landslag baseball Winter Baseball Cup Administrasjon Baseball Academy Spillerutstyr Integrering Funksjonshemmede - NIF Revisjonshonorarer Administrasjon MVA-Kompensasjon Regnskapshonorarer / økonomisk bistand Administrasjon Juridisk bistand Administrasjon Dommerkostnader Dommergodtgjørelser (<2.000,-) Norsk serie/nm Trenerhonorarer midler Andre fremmedtjenester Oppblåsbart batting cage Kontorrekvisita Administrasjon NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Kopiering/trykking/trykksaker Administrasjon Markedsføringstiltak Aviser og tidsskrifter, bøker o l Administrasjon Møte, kurs, oppdatering o l Administrasjon Baseball Academy Post 3 - Klubbutvikling/coaching og ledelse Post 3 - Aktivitetsledere Andre kontorkostnader Administrasjon Telefon Administrasjon Internett/IT Administrasjon IT-basis GameChanger (scorekeeping) Web-hotell

9 Porto Administrasjon Generalforsamling, idrettsting mm Drivstoff Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Post 3 - Aktivitetsledere KM-godtgjørelse, oppgavepliktig Dommerreiser IBAF Administrasjon Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Post 3 - Aktivitetsledere Passasjertillegg, oppgavepliktig Dommerreiser Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Flyreiser Dommerreiser Landslag baseball CEB Markedsføringstiltak NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Integrering Funksjonshemmede - NIF Baseball Academy , , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Skole/SFO Hotell Dommerreiser Landslag baseball CEB Administrasjon Markedsføringstiltak Generalforsamling, idrettsting mm Baseball Academy , Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett 6 000

10 Post 3 - Skole/SFO Andre reisekostnader Dommerreiser Youth Baseball Cup CEB IBAF Administrasjon Markedsføringstiltak Generalforsamling, idrettsting mm Baseball Academy Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Trener-/lederutvikling - barneidrett Post 3 - Skole/SFO Bespisning Dommerreiser CEB IBAF Administrasjon NIF - Utviklingsorienter ungdomsidrett Generalforsamling, idrettsting mm Integrering Funksjonshemmede - NIF Baseball Academy Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Dommere/Technical Comm Post 3 - Trener-/lederutvikling - barneidrett Markedsføringskostnad Administrasjon Markedsføringstiltak Post 3 - Aktivitetsledere Post 3 - Skole/SFO Kontingenter CEB ESF IBAF ISF Deltakeravgift Landslag Baseball Administrasjon Baneutvikling Post 3 - Trener-/lederutvikling - trenerstige Post 3 - Dommere/Technical Comm

11 Tilskudd idrettslag Øvrevoll Hosle IL Royals Kristiansand Suns NTNUI Knickers Oslo Alligators (Ballkam) Oslo Pretenders Oslo Pretenders NHHI Fredrikstad Bears Stavanger Softball and Baseball Club Ringerike Baseball Club Alna Baseball Norsk serie/nm Little League Spillerutstyr NIF - Spillemidler til utstyr Baneutvikling XXXXX - Hodestøtte Softball og barn Post 3 - Skole/SFO Gaver/premier Norsk serie/nm Administrasjon Baneutviklingskostnader Baneutvikling (nasjonalanlegg) Forsikringspremie Administrasjon Øredifferanser* Administrasjon Bank og kortgebyrer Administrasjon Andre gebyrer Tap på fordringer Sum Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT

12 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Annen renteinntekt Renteinntekter, skattefrie Administrasjon Sum Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finansinntekt Sum Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum Annen finanskostnad ORDINÆRT RES. FØR SKATT Skatt på ordinært resultat Sum Skatt på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføringer Sum Overføringer

13 Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet Styret er fornøyd med arbeidet utført av revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS. Styrets innstilling: J. Bruserud & co AS fortsetter som forbundets revisor. Sak 10: Valg Valgkomiteen har vært i kontakt med de fleste klubber for å finne mulige kandidater til posisjoner i styre og komiteer i NSBF. Komiteen har mottatt to forslag på motkandidater til posisjoner som styremedlem. Medlem Pierre-Loïc Laizet Oslo Pretenders Medlem Charles Vezina Kristiansand Suns Komiteens innstilling: Komiteen innstiller sittende styre for gjenvalg for perioden : Styret President Sven Richard Tønnessen - tar gjenvalg (2 år) Oslo Alligators Visepresident Aleksander Nilsen - ikke på valg NTNUI Knickers Medlem Monica Meling - tar gjenvalg (1 år) Sola Soft- og Baseballklubb Medlem Mari Ellingsen - tar gjenvalg (1 år) Kristiansand Suns Medlem Torstein Sandaa-Johansen - tar gjenvalg (1 år) NHHI Varamedlem Bruce Nester - tar gjenvalg (1 år) Stavanger Soft & Baseball Det har vært liten interesse for å stille på valg i Valg- og Kontrollkomité. Styret har heller ikke funnet aktuelle kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at kandidater velges på selve møtet etter benkeforslag. Lederne for de to komiteene, Terje Hoaas og Henrik Hanselmann, tar gjenvalg av sine respektive komiteer dersom årsmøtet støtter dette. Kontrollkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Terje Hoaas Oslo Pretenders åpen åpen åpen åpen

14 Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Henrik Hanselmann Kristiansand Suns åpen åpen åpen Det gjøres oppmerksom på idrettens krav til representasjon for begge kjønn i styre og komiteer. Dette betyr at dersom det ikke stilles kvinnelige motkandidater til forbundets styre, så må kvinnelige kandidater som tar gjenvalg også velges. Klubber oppfordres også til å finne passende kvinnelige kandidater til forbundets komiteer for å oppfylle idrettens krav til kvotering. /sign/ Henrik Hanselmann Leder NSBF Valgkomité

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015

SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 SPORTSKLUBBEN TRÆFF ÅRSMØTE 25.03.2015 ÅRSMØTE 2015 I SPORTSKLUBBEN TRÆFF TRÆFFSALEN 25.03.2015 KL 19:00 AGENDA 2015/1 Godkjenning av de stemmeberettigede 2015/2 Godkjenning av innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Årsmøte i Bergen klatreklubb Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2009 4 Godkjenning av budsjett

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer