Fortett med vett Utemiljø, barn og fysisk aktivitet Gode steder, godt liv i Rogaland Lene Schmidt, NIBR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortett med vett Utemiljø, barn og fysisk aktivitet Gode steder, godt liv i Rogaland 14.11.2013 Lene Schmidt, NIBR"

Transkript

1 Fortett med vett Utemiljø, barn og fysisk aktivitet Gode steder, godt liv i Rogaland Lene Schmidt, NIBR

2 Uterom i nye byboligprosjekter Befaring til 27 boligområder i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim Tre gode prosjekter Bassengtomta, Nedre Elvehavn Georgernes verft, Bergen Spikerfabrikken, Stavanger

3 Bassengtomta, Trondheim Boliger og byliv, bilfrie gater og torg

4 Bassengtomta Høy materialkvalitet, frodig takhage

5 Barnehage mot Rosenborbassenget

6 Georgernes Verft, Bergen Urbant badeliv

7 Spikerfabrikken, Stavanger Frodig gårdsrom, tilgjengelig for alle, ivaretar barn og voksnes behov.

8

9 Muligheter og utfordringer Tilknytningen til byen. Manglende overordnet planlegging, gratispassasjer Arealknapphet og tetthetens problem Dårlig planlegging og utforming av uterom

10 Lite byliv: Boliger og kontor, lukkede fasader, Badedammen Problem: Bitvis byutvikling og dårlig tilknytningen til byen. Lukkede fasader, lite byliv og lite fristende for gående. Badedammen Stavanger

11 Gratispassasjer, Kuholmveien, Kristiansand. Tar mye plass og oppmerksonhet i bybildet Kuholmveien,Kristiansand.Dårlig tilpasning og høy tomteutnyttelse

12 Gratispassasjer, Kuholmveien gir lite til byen -Gratispassasjer: Minimalt uteareal, gir lite tilbake til byen. -Kuholmveien, Kristiansand

13 Muligheter: Nye boliger i strandsonen - bedre tilgang til sjøen. Sandviken, Bergen

14 Utfordring: Nye boliger i strandsonen privatiserer tilgangen til sjøen, Bergen

15 Tetthetens problem Mangler plass til det meste utendørs, Nedre Elvehavn Trondheim

16 Dårlige solforhold 27. Juni ca kl Ilsvika Trondheim

17 Manglende skille mellom offentlig og privat areal, Georgenes verft, Bergen

18 Tetthetens problem og dårlig planlegging. Uegnet for lek. Lahelle brygge, Kristiansand

19 Takterrassen er det eneste utearealet. Uegnet for lek, Folkebadet, Trondheim

20 Høy tetthet og dårlig planlegging

21 Garasjelokk med frodig vegetasjon. Grønlands torg, Oslo

22 Dårlig planlegging. Plangrafikk ødelegger lekemuligheter Bassengtomta, Trondheim

23 Konklusjon: Mange triste og trange uterom. Barns behov for fysisk aktivitet ikke ivaretatt

24 Uteaktiviteter for større barn Utearealer på bynivå må sikre plass for arealkrevende lek. Kommunens og utbyggers ansvar Kjelvene, Stavanger kommunens ansvar med bidrag fra utbyggere. Kjelvene, Stavanger

25 Sikre tilgang til friområder og til byen: Flere gang- og sykkelveier. Verftsbrua, Trondheim

26 Om å utnytte de små rommene i byen, Bergen Utfordring: å husholdere med knappe arealer Viktig å utnytte byens små uterom, Bergen

27 Funksjonsbestemte eller funksjonsåpne arealer? Nærmiljøanlegg, Kristiansand Utfordring: å husholdere med knappe arealer Monofunksjonelle anlegg for de få?

28 Eller flerfunksjonelle anlegg for folk flest? Kristiansand

29 Hvem har ansvaret? Tilknytning til byen: Kommunen gjennom overordnet planlegging Tetthetens problem: Kommune, utbygger, konsulenter Dårlig planlegging og utforming: Utbygger og konsulent Overordnet ansvar: Staten gjennom politiske føringer, lovverk osv.

30 Fysisk aktivitet og fysisk miljø Hva betyr det fysiske miljøet for barns muligheter for å være fysisk aktive? Eksempler fra skolegården

31

32

33

34

35 Høyt aktivitetsnivå, mange ulike aktiviteter. Skudeneshavn Anlegg som appellerer til barn p tvers av alder, kjønn og ferdighetsnivå

36 Høyt aktivitetsnivå på Skøyen skole på gode vinterdager. Husk vinteraktiviteter!

37 Vinderen: Gutter og fotball dominere

38 Jenter liker å være fysisk aktive og prate samtidig.

39 Funksjonsåpne steder: Natur gir flere muligheter for fysisk aktivitet, mindre knuffing. Hvem sikrer hundremeterskogen?

40 Steder for rolle- og fantasileker!

41 Aktiviteter for store og små

42 Statens mål for boligpolitikken Boligmeldingen: Byggje bu leve Meld.St.17 ( ) Bustader for alle i gode bumiljø Trygg etablering i eigd og leigd bustad Buforhold som fremjar velferd og deltaking Kvaliteter som omtales er tilgjengelighet og energiløsninger (kap.4)

43 Byggeforskriftene, TEK 10 Tilstrekkelig uteoppholdsareal, egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper 8-4 Veiledning til TEK 10: Alle boenheter og felles uteareal bør ha 5 timer sol ved jevndøgn Avstand til tilstøtende bebyggelse bør være 3 x gesimshøyden, 8-3

44 Mål for statens miljøpolitikk St.meld.26( ): Livskvalitet og helse God stedsforming og boligkvalitet Tilgjengelige uterom med høy kvalitet Sammenhengende grønnstruktur Reduserte klimautslipp, bedre bymiljø

45 Helsemyndighetene pionerer innen bolig- og byutvikling! Sunnhetsloven av 1860 Problemer: Epidemier, trangboddhet, urenslighet, fare for sosial uro Medisin : Krav til dagslys i boliger Bygningsloven 1924 Krav til sol i boliger Krav til byggelinjer, gatebredder og størrelser på gårdsrom

46 Statlige krav, eksempler fra Berlin: Fra luftegård til storgårdskvartal

47 Helseutfordringer i dag Fortett med vett. Behov for fornyet fokus på lys og luft i boliger og uterom og betydning for helse og trivsel Større fokus på fysisk miljø og helse/fysisk aktivitet i hverdagen Helseutfordringene ikke bare individuelt ansvar, strukturelle utfordringer i byplanleggingen

48

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09

Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Boliger i sentrum problem eller ressurs? Lene Schmidt, NIBR Stord 04.05.09 Formål og bakgrunn Eksempelsamling: Kvalitet i uterom i by : 2-3 gode eksempler fra fire byer, drøfte utfordringene MD Nettverk

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis?

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Boligplanlegging i by Drammen, 15.- 19. oktober 2012 Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år

foran uterom profitt VOKSNE FOR BARN MAGASINET voksnes premisser Verdensmestre i bruk av tvang firedobling fyller 50 år for barn og unges psykiske helse Nr. 2 // 2010 89. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Barns deltakelse i kommunene på voksnes premisser for barn og unges psykiske helse Verdensmestre i bruk av tvang Nær

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012 Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder INNHOLD: Folkehelsedefinisjon, nytt lovverk og forskrift. Fylkesmannens rolle.

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST MASTERPLAN FOR SANDNES ØST Langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging Vedtatt av Sandnes bystyre den 27.04.2010 Sak 44/10 Forord Under utarbeidelsen av gjeldende

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer