Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12

2 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert i fire divisjoner: Marine, offshore & Heavy Lift, Port & Logistics, Services Ambisiøs strategi for vekst ansatte Hovedkontor i Bergen, Norge Notert på Oslo Børs siden 1995 Innhold S Løsninger skreddersydd for kunden 2 I posisjon for fremtidig vekst 4 Et hav av muligheter 6 Evne til å gjennomføre 8 Året 2012 oppsummert 10 Nøkkeltall 12 Konsernledelsen 14 Styret 15 Perfeksjonering av virksomhetsområdene 16 Divisjonene 18 Fortellinger om TTS: Hemmeligheten 20 Forskjellen 24 Folkene 28 Partneren 32 Aksjonærinformasjon 37 Eierstyring og selskapsledelse 38 Vårt samfunnsansvar 43 Årsberetning 45 Regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 101 Revisors beretning 123 Erklæring 125 En fortelling om vekst Organisasjonen 128 TTS globalt 129

3 TTS GROUP ÅRSRAPPORT Vår kjernevirksomhet Løsninger skreddersydd for kunden Mål og strategi Kjernevirksomhet Internasjonal Marine TTS hovedmål er å utvikle og levere løsninger av høy kvalitet til kunder innen maritim-, olje- og gassindustri, som støtter deres produktivitet og verdiskapning. Konsernets ressurser er i hoved sak sentrert på ingeniør kompetanse og design, sammen stilling og testing av løsninger kombinert med et sterkt service- og etter marked. De fleste av våre ansatte er bosatt i Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Sør-Korea. TTS er også representert i Italia, Tsjekkia, Polen, Hellas, Singapore, Viet nam, Finland og USA. Marine-divisjonen leverer et bredt spekter av produkter til den maritime industrien. Hovedprodukter omfatter løsninger for bilskip (RoRo/ PCTC), lasteskip, cruise og spesialskip i tillegg til vinsjer, lukedeksler og sidedører. I alle konsernets selskap og divisjoner arbeides det for å etablere og opprettholde en felles bedriftskultur basert på kjerneverdiene integritet, åpenhet, lojalitet og initiativ. 2 Den maritime industrien har vært kjernen i TTS sine aktiviteter siden virksomheten ble grunnlagt. Offshore & Heavy Lift Offshore- og tungløft divisjonen leverer alle typer kraner, primært fokusert på tunge løft for off shore, inkludert kraner for bølgekompensasjon. Krav til kraner vil alltid være spesifikke for hver enkelt fartøy type. TTS standardiserte komponenter vil tilpasses behovene for det enkelte fartøy. Gjennom årene har TTS ut viklet bedre og tryggere løsninger for subsea last håndtering i røffe og dype farvann. Port & Logistics Services Port and Logistics divisjonen leverer produksjonslinjer og systemer for lasthåndtering på verft og i andre næringer, i tillegg til laste håndterings systemer og transportsystemer for havner. Services- divisjonen omfatter service og ettermarked for alle divisjoner innenfor TTS. Dette innebærer at TTS kan tilby service- og ettersalg over hele verden for hele spekteret av gruppens produkter. Produktporteføljen er alt fra innovative spesialramper mellom kai og skip (linkspans) til noen av verdens mest fremtidsrettede løsninger for å håndtere gods i havner, skipsverft og industriområder. Våre kunder kan velge faste vedlikeholdsavtaler eller kontakte oss ved behov. Kvalifiserte og erfarne serviceteknikere kan yte assistanse på kort varsel til alle verdenshjørner 3

4 Utgangspunktet I posisjon for fremtidig vekst Vekst styrker markedsposisjoner og konkurransekraft, samtidig som det gir økonomisk grunnlag for investeringer og innovasjon. De tre viktigste elementene for å gjøre TTS Group til et euromilliard selskap innen 2016 er strategiske oppkjøp, organisk vekst og økt servicevolum. 1 2 Strategiske oppkjøp Organisk vekst 3 Økt servicevolum TTS har kjøpt 25 selskaper siden Vi er en ledende leverandør av lukedeksler, kraner og RoRo utstyr, så ytterligere vekst i det marine segmentet vil hovedsakelig komme gjennom strategiske oppkjøp. TTS økonomiske situasjon er sunn og solid, og setter oss i posisjon til å planlegge og gjennomføre slike kjøp. Organisk vekst kan oppnås i markeder hvor et selskap har et konkurransefortrinn uten å ha utnyttet sitt fulle potensial. Innen offshore og tungløft er det et vekstpotensial ved å utvide produkttilbudet i riggmarkedet i tillegg til å styrke posisjonen i markedet for offshorefartøyer. Også innen Port er det segmenter hvor TTS ser potensial for vekst, inkludert å utvide virksomheten utenfor Europa gjennom vårt nettverk i Marine og Offshore og tungløftvirksomheten. Marginene innen service- og ettermarkedet er relativt høyere enn for nybyggingsaktiviteten. TTS servicestrategi innebærer etablering av fire omfattende servicestasjoner, som gir flere berøringspunkter for alle operative og øvrige behov over hele verden. 4 5

5 Markedet Et hav av muligheter Verdensmarkedet sett i fugleperspektiv viser lovende områder hvor TTS er posisjonert til å fortsette å utvide sin virksomhet. Offshore Marine Port & Logistics Services Positive markedsforhold, med fortsatt høy kontrahering av offshorefartøy og rigger, gir store forventninger om økt aktivitet i offshore-sektoren. TTS har oppnådd gode resultater i markedene for lasthåndteringsutstyr for bilskip og spesialskip. Det forventes økt etterspørsel etter nybygg og ombygginger i forbindelse med åpningen av den utvidede Panama-kanalen. Økt aktivitet på reparasjonsverftene styrker markedet for shiplifts. Et stort marked for utstyr til containerhavner gir muligheter for TTS kassettsystem, både for manuell og automatisert håndtering ved terminaler. En ny tjenestestrategi som inkluderer oppbygging av omfattende servicekontorer over hele verden vil sette TTS i stand til å betjene kundene mer effektivt. 6 7

6 Konsernsjefen har ordet klarte vi i stor utstrekning å innfri de kvalitative og kvantitative målene som ble satt. Minst like viktig var lærdommen vi kunne trekke ved at ambisiøse mål i seg selv bidro til å utløse en energi og skaperkraft i organisasjonen som ga resultater. Takket være mange dyktige medarbeidere, engasjement og gjennomføringsevne klarte vi å bygge konsernet på rekordtid. Nå er TTS i en annen situasjon enn for 13 år siden. Verden rundt oss har forandret seg og vi har modnet og utviklet oss som organisasjon. Det gjør det litt lettere å se inn i fremtiden. Hvis noen likevel mener det er urealistisk å tro på tredobling av omsetningen fra 2012 til 2016, har vi en viss forståelse for det. Når vi likevel mener det er mulig baserer vi oss på grundige analyser av utviklingstrekk i de markedene vi allerede jobber i, og muligheter vi ser i markeder som naturlig kan få en plass under TTS-paraplyen. Vår evne til å løfte nye investeringer og prosjekter ble i 2012 styrket gjennom salget av boreutstyrsvirksomheten til Cameron International. Vi lot oss overbevise av de industrielle argumentene for å gi denne delen av konsernet en bedre «havn» for fremtiden enn det vi i TTS selv kunne gi, samtidig som både selskapet og våre aksjonærer fikk igjen for den utholdenhet satsingen på dette området krevde under finanskrisen. Evne til å gjennomføre 2016 blir et begivenhetsrikt år for TTS. Da er det 50 år siden TTS Technology ble etablert. Selv om det i dag er virksomheter i TTS konsernet som har en historie som går lengre tilbake enn 1966, er det dette årstallet som markerer starten for selskapet. Når vi mennesker runder 50 år er det mange av oss som markerer dette med en fest. For et selskap som sysselsetter over personer, og som lykkes med å nå halvveis til de hundre, er det selvsagt at jubileet skal feires blir et viktig år også av en annen grunn. De som har fulgt TTS gjennom mange år vil huske at vi ved inngangen til 2000 laget et fremtidsbilde for hvordan selskapet skulle utvikles i årene som fulgte. Vi satte oss konkrete mål for hvilke kompetanseområder som skulle kjennetegne TTS, hvor selskapet skulle være representert geografisk, og mål for vekst og resultater. Nå har vi tegnet et nytt bilde som enkelt sier følgende om strategien frem mot jubileumsåret 2016; «Building a global 1 Billion shipping and offshore equipment- and service company». En vittig tunge har sagt at; «det er vanskelig å spå, i sær om fremtiden». Våre erfaringer fra forrige gang vi formulerte mål for hvordan vi ønsket oss TTS i fremtiden var imidlertid så gode at vi våger å gjenta eksperimentet. Ikke bare Fjoråret ga oss dermed også større mulighet til å forsterke vår strategiske satsing på utvikling og produksjon av utstyr til skip og offshorefartøy. Gjennom oppkjøpet av Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF) har vi komplettert vår produktportefølje for kraner og investeringen i Sigma Drilling bidrar til å underbygge vår posisjon i det spennende markedet for offshorekraner. Veien videre for TTS vil følge i det samme sporet. Vi skal utvikle den posisjonen vi har opparbeidet oss som leverandør av utstyr med høy kvalitet og fokusere enda sterkere på salg av servicetjenester. I tillegg skal vi våkent benytte de muligheter som følger av stadig økende konkurranse og global konsolidering i de markedsnisjene vi prioriterer. Vår «track record» knyttet til oppkjøp gjør at vi oppfattes som en attraktiv partner! TTS har ikke minst gjennom vårt langvarige og forpliktende engasjement i joint venture-selskapene i Kina skapt en unik plattform for videre vekst i det største skipsbyggingsmarkedet i verden. Også i Sør-Korea og i andre deler av Asia er utgangspunktet for vekst svært godt. I tillegg til utvikling av TTS sine egenskaper og ferdigheter som leverandør innenfor hele verdikjeden, forutsetter driftsinntekter i 2016 i størrelsesorden 1 milliard selvsagt også at markedet for produktene våre utvikler seg positivt. Våre analyser gir i så måte grunn til optimisme. Vi tror både eiere, ansatte og kunder i TTS har mye å se frem til. Følg oss på ferden til 2016! Johannes D. Neteland Konsernsjef Strategisk grunnlag 1. Utnytte vår sterke posisjon i Kina/Fjerne Østen 2. Foreta oppkjøp og fusjoner 3. Ha fokus på lønnsomhet i utfordrende segmenter 4. Tilby global service 5. Utvikle synergier og å være operasjonelt ledende 8 9

7 Året2012 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Borerigger til Brasil Kontrakt inngått av Energy-divisjonen på levering av to boreenheter for brønnhodeplattformer. Den totale verdien av borepakkene er 730 millioner kroner. Første shipliftkontrakt i Korea Det første shipliftkontrakten noensinne i Korea ble undertegnet. Kontrakten ble signert med Samho Ltd som er ansvarlig for å bygge deler av marinebasen i Donghae. Ny kredittavtale TTS inngikk en avtale om finansiering med et banksyndikat bestående av Nordea, SEB og Sparebanken Vest. Kontrakt for subsea kran Kontrakt med Kleven Verft AS om levering av en subsea-kran. Denne avtalen er en av mange lignende prosjekter for Kleven. Salg av boreutstyrsvirksomheten TTS inngikk avtale om å selge sin boreutstyrsvirksomhet, en del av TTS Energy divisjonen, og relevante datterselskaper, til Cameron International Corporation for USD 270 millioner, pluss en omsetningsbasert earn-out modell for en tre-års periode. Gevinsten var MNOK 420 før earnout. Salg av subsea-kran Avtale inngås med DeepOcean AS om salg av en subsea-kran. Det er den siste som er på lager. Leveringen skal finne sted i august Obligasjonslån tilbakebetalt TTS tilbakebetalte et obligasjonslån på MNOK 400. Høy aktivitet i offshoresegmentet Fire kontrakter inngått med STX OSV Brattvaag-prosjektet, STX OSV Søviknes og Kleven Maritime. Avtaler kjøp av NMF TTS inngikk avtale om å kjøpe Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF). Selskapet er lokalisert i Hamburg, Tyskland. NMF leverer marine kraner og løfteutstyr, fra små skipskraner til tungløftkraner (1 000 tonn) med 60 % markedsandel. Utbytte og tilbakebetaling av gjeld En ekstraordinær generalforsamling besluttet å betale ekstraordinært utbytte på NOK 1,56 per aksje. Det ble videre vedtatt å tilbakebetale aksjekapital på MNOK 365. Flere kontrakter i Korea To kontrakter signert i Sør-Korea - en med Hyundai Heavy Industries, den andre med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Sidelastersystemer To kontrakter om levering av sidelastersystemer og kraner til en verdi av ca. 100 MNOK signeres med Star Reefers i London og en norsk skipsreder. Inn i nytt vekstsegment TTS vant en kontrakt for levering av utstyr som skal installeres på et boreskip bestilt av Sigma Drilling med en verdi på 130 MNOK. Avtalen var et gjennom brudd for innpass i et nytt vekstsegment. Tilbakebetaling av kapital TTS tilbakebetalte kapital til aksjonærene på MNOK 365 (NOK 4,21 per aksje). Total utbetaling til aksjonærene i 2012 var MNOK 500 (NOK 5,77 per aksje). Refinansiering TTS Group ASA ferdigstiller refinansiering og inngår avtaler med DnB og Nordea

8 Nøkkeltall HOVEDTALL *) 2011 *) 2010 *) 2009 *) 2008 *) RESULTAT - KONSERN (NOK 1 000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat NOK Million KONSERN Omsetning totalt EBITDA Ordrereserve per MARINE Omsetning KONSOLIDERT OMSETNING NOK Million Sum driftsinntekter 2370 MNOK BALANSE - KONSERN (NOK 1 000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL SOLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 36,4 % 36,4 % 23,8 % 23,3 % 25,4 % 22,6 % LØNNSOMHET Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 6,5 % 5,4 % 5,6 % 0,1 % -2,2 % 3,5 % Driftsresultat (EBIT) 4,5 % 3,3 % 3,9 % -1,5 % -6,0 % 2,7 % EBITDA Ordrereserve per PORT & LOGISTICS Omsetning EBITDA Ordrereserve per OFFSHORE Omsetning EBITDA Ordrereserve per KONSOLIDERT EBITDA NOK Million EBITDA 153 MNOK Årsresultat inkl. salgsgevinst 450 MNOK Resultatmargin (før skatt) 1,7 % 15,3 % 1,8 % -4,8 % -8,2 % 0,9 % Resultatmargin (etter skatt) 1,4 % 15,4 % 0,6 % -6,1 % -6,5 % 0,9 % RENTABILITET EK-rentabilitet - N/A 54,10 % 7,6 % -18,0 % -33,3 % 3,7 % Totalkapital-rentabilitet N/A 3,30 % 4,0 % -4,4 % -6,3 % 2,6 % AKSJER Fortjeneste per aksje 0,39 5,42 11,10 10,75 13,78 38,18 Egenkapital per aksje 9,89 9,89 0,30-2,76-5,72 1,41 Antall aksjer per Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydene verdi per ,11 0,11 0,50 0,50 0,50 0,50 *) Tall inkluderer avhendet virksomhet. Definisjoner Fortjeneste per aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig samlet kapital. OMSETNING ORDRERESERVE KONSOLIDERT ORDRERESERVE NOK Million Utbetalt aksjeutbytte 500 MNOK Nedbetalt rentebærende gjeld 850 MNOK Marine Port & Logistics Offshore

9 Konsernledelsen Styret KOnsernledelsen Fra venstre Arild Apelthun, Nina Seter, Johannes D. Neteland, Miao Reinlund og Ivar K. Hanson. Styret i TTS Group ASA. Fra venstre Kjerstin Fyllingen, Jan Magne Galåen, Mona T. Halvorsen, Trym Skeie, Anne Breive, Bjarne Skeie og Ole Henrik Askvik. Arild Apelthun Finansdirektør Apelthun (41) har vært finansdirektør i TTS Group ASA siden Apelthun kom fra stillingen som finansdirektør i Aker Process i Nederland. De siste syv årene har Apelthun har hatt diverse stillinger i datterselskaper av Aker Solutions i USA og Europa. Han har tidligere vært ansatt hos ABB, Aker Maritime og Ementor i Norge. Arild Apelthun er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø. Nina Seter HR & HMS direktør Seter (43) er VP HR & HSE, med særlig ansvar for konsernets overordnede HR og HMS-strategi. Hun har tidligere vært VP HR i Bergen Energi AS, et internasjonalt energiselskap. Seter har en Bachelorgrad i Logistikk fra Høgskolen i Bergen og en grad i arbeid og organisasjonspsykologi samt personalpsykologi fra Universitetet i Bergen. Johannes D. Neteland Konsernsjef Neteland (55) er konsernsjef i TTS Group ASA. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Neteland jobbet for Statoil , var viseadministrerende direktør i Block Wathne Boliger og markedsdirektør i Ekorneskonsernet Han var divisjonsdirektør i Vital Forsikring før han overtok sin nåværende stilling. Han har vært I TTS i 15 år. Miao Reinlund Kommunikasjonsdirektør Reinlund (39) er kommunikasjonsdirektør i TTS Group ASA. Hun har bachelorgrad i journalistikk, i tillegg til psykologi- og økonomistudier. Reinlund har jobbet i sju år som leder i flere internasjonale selskaper og som journalist, produksjonsleder og direktør i ulike internasjonale medienettverk i ytterligere sju år. Reinlund er styremedlem ved Den Nationale Scene i Bergen og personlig vararepresentant for styrelederen for Festspillene i Bergen. Ivar K. Hanson Operasjonsdirektør Hanson (48) har tidligere vært direktør for Marinedivisjonen i TTS og administrerende direktør i TTS Marine AS. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er utdannet maskiningeniør. Han kom til TTS som verftskonsulent i 1994 og fikk stillingen som administrerende direktør i TTS Automation AS i 1999 og TTS Handling Systems AS i Fra 2003 til 2004 var Hanson direktør i Prosafe Drilling Services AS for teknologi og prosjekter i engineeringdivisjonen. Kjerstin Fyllingen Styremedlem Fyllingen (55) er administrerende direktør for Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Hun har en bachelor i Business Administration og en Master of management fra BI. Tidligere har Fyllingen hatt lederstillinger i Tryg og i Vital Forsikring samt i DnB, Infodoc International og i DnV. Fyllingen har vært styremedlem i TTS Group ASA siden Hun er norsk statsborger. Bjarne Skeie Styremedlem Jan Magne Galåen Styremedlem Galåen (41) er portefølje forvalter i Rasmussengruppen. Han er utdannet Sivilingeniør fra NTH og har videreutdanning innen økonomi fra BI. Han har jobbet i First Securities og som analytiker i Fearnley Fonds, og har erfaring fra industriselskapene Aker Maritime og Hydro Aluminium Maritime. Rasmussengruppen AS, hvor Galåen er ansatt, er en av TTS Groups hovedeiere. Han er norsk statsborger. Ole Henrik Askvik Ansattrepresentant Mona Lucille Tellnes Halvorsen Ansattrepresentant Halvorsen (43) er Sales Manager i Offshore Handling Equipment AS i Bergen. Hun har hatt flere stillinger i ulike TTS-selskaper, bl.a. som Vice President HR & HSE og Senior Salgsingeniør. Halvorsen er utdannet Høyskoleingeniør i produksjonsteknikk fra Høgskolen i Bergen med videreutdanning innen Kvalitetssikring og prosjektstyring. Halvorsen er norsk statsborger. Trym Skeie Styreleder Trym Skeie (44) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital AS (SVC) og er partner og styreleder i selskapet. Skeie har vært kapitalforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør og prosjektleder i Hydralift. Skeie er ut dannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole. Skeie har vært styreleder i TTS Group ASA siden november Skeie er norsk statsborger. Anne Breive Styremedlem Breive (47), er CFO i Trelleborg Offshore AS. Hun er siviløkonom fra BI og har en MBA grad fra Glasgow University. Hun har hatt ulike lederstillinger i Norske Skog og vært konserndirektør og CFO i Statnett, deretter CFO i Løvenskiold Vækerø AS. Breive har vært medlem av styret i TTS Group ASA siden Breive er norsk statsborger. Skeie (67) har med utgangspunkt som ingeniør en karriere som gründer, industri utvikler og -investor i offshore, utstyrsindustrien og rigg. Dette innbefatter etablering av Maritime Hydraulics AS (1970), samt kjøp og restrukturering av en rekke selskaper som ble fusjonert og notert på Oslo Børs som Skeie Group (1986/87). Skeie var styreleder i TTS Marine ASA i tids rommet og har vært styremedlem siden Skeie er norsk statsborger. Askvik (41) er Vice President Spare Parts ved TTS Marine AS i Kristiansand. Han var tidligere Vice president of Services og har arbeidet ved Hydralift and Ium Shipmanagement. Askvik har studier i Teknisk Eksport fra Høgskolen i Agder. Askvik er norsk statsborger

10 Divisjonene må først og fremst tenke på kundenes lønnsomhet. Da vil TTS også drive lønnsomt. Perfeksjonering av virksomhetsområdene TTS sine operasjoner i 2012 fordelte seg på tre virksomhetsområder: Marine, Offshore og Port & Logistics. Fra 2013 er service og ettersalg skilt ut som egen divisjon, Services. Leder for virksomhetsområdene, Ivar K. Hanson, jobber aktivt for å forbedre prosesser og kutte kostnader. TTS sine spesialløsninger for neste generasjon bilskip utvider tilgjengelig dekksareal med 5-10 %, samtidig som skipene bygges med mer effektiv utnyttelse av arealet som benyttes. Nybyggingskostnader blir lavere og de er mer effektive å drifte. De gode resultatene kommer etter tusenvis av timer med utviklingsarbeid. Vi får økt tillit hos kunden, som er det beste grunnlaget for å lykkes, mener Hanson. - Våre kunder skal tjene på oss, mener Chief Operating Officer (COO) i TTS Group, Ivar K. Hanson. Skal de lykkes i sin virksomhet, må også vi stille opp. Med lang fartstid i TTS kjenner Hanson (48) både markedet og sin egen virksomhet bedre enn de fleste. Det er ingen klisjé når han gang på gang understreker viktigheten av kundefokus. - Verft og rederier er utsatt for et ekstremt prispress. Gjennom å finne de beste løsningene for våre kunder, sikrer vi lønnsomhet for både dem og oss. I kraft av stillingen som COO skal Hanson også optimalisere produksjon, innkjøp, service og designprosesser. Innad i TTS kalles det operational excellence ; det betyr å tenke smartere, forbedre prosesser og kutte kostnader. - Virksomheten skal kort og godt perfeksjoneres, slår Hanson fast. Resultatforbedring Hanson kom til TTS i 1994 og har hatt ulike ledende oppgaver i organisasjonen. Siviløkonomen var leder for den største divisjonen, marine, før han ble COO i I sin nye stilling arbeider han på tvers av konsernet, og ser muligheten av å finne de beste løsningene gjennom å lære av best practice. Da Hanson var leder for marinedivisjonen ledet han et prosjekt som la stor vekt på å oppnå gevinst gjennom standardisering. Her er vi kommet langt. En tredjepart av resultatet innen vår marine virksomhet er i dag synergier av de tiltak vi fant og iverksatte for to år siden. Her har vi et stort potensial for hele konsernet, mener han. - Vi har mye god kompetanse i TTS, og vi ser at den i stor grad kan overføres mellom de ulike datterselskapene. Vi kan også bruke de ansatte ulike steder. En kraningeniør fra Hamburg kan for eksempel gå rett inn i et prosjekt i Bergen, konstaterer han. Egen produksjon Ett område som kan bidra til både kostnadskutt og lønnsomhetsforbedringer er innkjøp og produksjon av standardprodukter. - Vi har sett på innkjøpene til TTS under ett og hvilke totalbehov vi har. Gjennom dette arbeidet har vi identifisert områder hvor det er mulig å få ned kostnadene. Som konsekvens av dette har vi besluttet å egenprodusere alle standardprodukter med et visst volum. For eksempel har vi bestemt oss for at alle standardvinsjer skal lages internt, opplyser Hanson. Omleggingen til egenproduksjon er i designfasen, og vil bli iverksatt i løpet av Likeledes vil det bli gjort en rekke tiltak for å spesialisere virksomheten. Ett tiltak er å gjennomføre en større spesialisering i våre joint-venture virksomheter i Kina. I Bohai vil vi produsere marine kraner, mens offshorekraner skal produseres i Shanghai. Dette både gjør produksjonen mer rasjonell, og sikrer økt lønnsomhet. Nærhet til kunden Det ligger et stort økonomisk potensial innen servicemarkedet, og TTS skal etablere flere serviceavdelinger ulike steder i verden, såkalte service hubs. Disse skal øke evnen til å betjene kunden raskt og effektivt, og gjennom det skape økt lønnsomhet for alle parter. TTS har sett seg ut fire steder hvor slike hubs skal etableres. Den første, i Bremerhaven, er allerede i drift. For raskt å kunne løses kundens problemer, skal virksomheten ved hub ene være mest mulig selvstendig. Hanson ser for seg at det hvert sted må være mellom 20 og 50 ansatte, med en blanding av ingeniører og serviceteknikere. Virksomheten vil ha eget verksted med maskineringsutstyr og et lager med de mest kritiske delene tilgjengelig. Riktige prosjekter Hanson legger vekt på at TTS skal kvalifisere seg for de riktige prosjektene. - Det innebærer at vi må gi viktige kunder nok oppmerksomhet, vi må sikre oss at vi får forespørsler og at vi får anledning til å gi tilbud. - For å lykkes må vi være lett på foten, fleksible og konkurransedyktig. Da hjelper det godt å ha en organisasjon som både er motivert og endringsvillig. - Kundens møte med TTS skal være imøtekommende og løsningsorientert. TTS har ord på seg for å være en kvalitetsleverandør til å stole på. Det skal vi fortsette med. FELLES LØNNSOMHET 1. Utvikle bedre løsninger for kunden 2. Nærhet og rask respons 3. Økt kvalitet gjennom spesialisering 4. Kostnadskutt gjennom standardisering 5. Kompetanseutvikling og utveksling 16 17

11 Rapport fra divisjonene For regnskapsåret 2012 har TTS rapportert på tre divisjoner: Marine, Offshore og Port & Logistics. Ved overgangen til 2013 har det blitt etablert en fjerde divisjon, Services. Divisjonen tar opp i seg alle ressurser innen service og ettersalg og samler dem i én organisatorisk enhet. TTS gjør en rekke tiltak for å spesialisere virksomheten i Kina. Ved TTS Bohai skal det produseres marine kraner, mens offshore kraner skal produseres ved TTS Shanghai. Dette gjør produksjonen mer rasjonell og sikrer økt lønnsomhet. Bildet viser offshore kran under testing ved TTS Marine i Shanghai. Marinedivisjonen Port & Logistics divisjonen Offshore & Heavy Lift divisjonen Servicedivisjonen Marinedivisjonen designer, konstruerer, leverer og vedlike holder skips håndteringsutstyr og har et bredt spekter av løsninger til den maritime industrien. Hovedprodukter omfatter løsninger for RoRo, Pure Car and Truck Carriers (PCTC), spesialskip og Cruise i tillegg til vinsjer, lukedeksler og sidedører. Joint venture-selskapene i TTS er en del av Marine-divisjonen. Et blandet marked Markedet for Marinedivisjonen var blandet i Prisene var under press, men markedstrender representerer betydelige muligheter for divisjonen. Høy aktivitet i bilskip, kjøleskip og lignende spesialskip ventes å fortsette i Også en ny størrelsesbegrensning for skip som seiler gjennom Panama-kanalen forventes å påvirke markedet. Den nye Panamax -standarden blir operativ i Kontrahering av tank, bulk og container skip har ligget på et lavt nivå grunnet overkapasitet i markedet, noe som spesielt påvirker det mer standardiserte dekksutstyret TTS tilbyr. Det kan synes som bulkmarkedet er i ferd med å endre seg. Kort om 2012 Joint venture-bedrifter i Kina hadde bedre inntjening i 2012 enn i 2011 Inntektsreduksjon påvirket av endringen i joint venture-strukturen. Nytt selskap, NMF, inkludert i virksomheten fra 20. august. Reduksjonen i EBITDA skyldes lavere marginer i tjenester og i standardisert utstyr til handelsskip. Port & Logistics divisjonen leverer produksjonslinjer og systemer for lasthåndtering på verft og i andre næringer, i tillegg til lastehåndteringssystemer og transportsystemer for havner. Virksomheten er lokalisert i Sverige, Norge og Finland. Vellykket start for skipsheiser Port og Logistics-divisjonen har med suksess kommet inn på shiplift-markedet. Dette gir flere muligheter for divisjonen. Generelt har markedet for Port og Logistics vært svakt i Divisjonen har tradisjonelt hatt sitt viktigste marked i Europa. Her har investeringer i havneinfrastruktur vært lav. Markedet for infrastruktur til verft har også vært på et lavt nivå. Imidlertid ble det inngått kontrakter for leveranser til det lovende Fjerne Østen-markedet. Økt aktivitet på verkstedsverft ventes å styrke etterspørselen etter shiplifts. En annen positiv trend for divisjonen er den langsiktige veksten i containermarkedet. TTS vil fortsette å utvikle systemer for containerterminaler. Kort om 2012 Gjennombrudd i shiplift-markedet med tre kontrakter i Korea. Ordrereserven ved utgangen av 2012 på 213 millioner kroner er mer enn dobbelt så stor som ordrereserven ved utgangen av Er i hovedsak knyttet til shipliftkontrakter. Som en konsekvens av den lave aktiviteten i markedene for containerterminaler og havner, falt inntektene i 2012 og resulterte i et negativt EBITDA for året. Offshore og Heavylift-divisjonen leverer alle typer kraner primært fokusert på heavy lift- og offshorekraner, inkludert bølgekompenserte kraner. Hovedaktiviteten i 2012 var kraner med bølgekompensasjon for offshorefartøy. En gjennombruddskontrakt I november 2012 sikret TTS sin første ordre på kraner til bore skip. Denne drillship-pakken, på 130 mill. kroner, var et gjennombrudd i et marked med en antatt stor fremtidig verdi. Kranpakke-kontrakten til et boreskip eid av Sigma Drilling representerer et nytt marked for TTS. Potensialet for nye kontrakter til denne type fartøy eller på rigger representerer et vekstpotensial. Markedet for offshore og tungløft er generelt godt. I nærmeste frem tid forventer TTS at den positive markedsutviklingen vil fortsette. Tidligere har disse aktivitetene vært en del av Energy-divisjonen, sammen med den nå solgte boreutstyrsvirksomheten. Etter salget er virksomheten organisert som en egen divisjon og vil også inkludere NMF fra Kort om 2012 Avtale for komplett kranpakke til et boreskip signert. Omsetningen i tråd med tidligere år EBITDA økte som følge av bedrede marginer på igangværende prosjekter. Ordrereserven har økt i løpet av året og utgjorde MNOK 334 ved utgangen av året. Nærmere kunden Fra 2013 er Services en ny divisjon. Aktivitetene omfatter service- og ettermarkedet for alle øvrige seksjoner innen konsernet. Dette medfører at TTS vil tilby service og ettersalg over hele verden, for hele spekteret av sine produkter. En strategi for å opprette servicekontorer over hele verden ventes å gi TTS store muligheter. Selv om markedet for service og reservedeler i 2012 ble påvirket av overkapasiteten innen shipping, og resulterte i lavere volumer og marginer, synes dette segmentet å være lønnsomt. Nye hub er vil bringe TTS nærmere kundene, og gi dem et tilbud for service både for TTS produkter og andre. Den første hub en ble etablert i Bremerhaven. De øvrige plasseringene er under planlegging. For 2012 er resultatet for Services i hovedsak rapportert som en del av Marine-divisjonen. Kort om 2012 Utvide antall servicestasjoner. Skilles ut som egen divisjon. MNOK Omsetning EBITDA 167,6 172,6 EBITDA-margin (%) 8,6 8,1 Ordrereserve *) *) Ordrereserven omfatter 50 % av joint venture-selskapene og NMF fra 20. august MNOK Omsetning EBITDA -6,6 15,5 EBITDA margin (%) -4,6 8,1 Ordrereserve MNOK Omsetning EBITDA -12,2-0,5 EBITDA-margin (%) 4,3-0,2 Ordrereserve

12 Vi har en hemmelighet. Det er derfor kunden foretrekker TTS Hemmeligheten Kisoo Kwon er den mest erfarne av de ansatte ved TTS Korea. Det er han som har vært der lengst og som kjenner flest. Verftene liker TTS, sier han selv. Verftene liker mr. Kwon, sier hans kolleger

13 Hemmeligheten Fra sin arbeidsplass i Busan i Korea jobber 58-åringen tett med kolleger i TTS Marine AB i Gøteborg i Sverige. Halve livet har han vært en brobygger, en formidler av budskap og kompetanse mellom kunde og leverandør og mellom ulike kulturer. TTS oppnår gode resultater i skipsbyggingsmarked i Korea Vi må alltid være åpne for å lytte, er en av Kwons læresetninger. En annen er: Det er viktig å være til stede. Med det mener han at man må følge salgsprosessene, hele tiden, fra planleggingsstadiet til leveransen er installert og godkjent. Og gjerne etterpå også. Kwon, som har tittelen Technical Director, er tett på kundene og får høre om utfordringene de står overfor. Slik kommer TTS tidlig inn i beslutnings prosessen, før leverandører er bestemt og kontrakter skrevet. Det er viktig ikke bare for TTS, men betyr også bedre resultater for kunden. Nøkkelen til suksess Koreanere er kjent for å være hardt arbeidende. De er krevende kunder og tøffe forhandlere. Spør du Kwon om forskjellen i arbeidskultur svarer han at vi har et stort tempo her, og legger til at koreanere har sin egen spirit; quickly, quickly. Slikt kan det bli høy temperatur av. Avhengig av hvor viktig saken er, jo mer høylydt kan diskusjonene gå. Kontroll av installasjoner: Kwon (t.h.) sammen med Stefan Falk (t.v.) fra TTS Marine AB i Gøteborg. Gjennom tett oppfølging med kunden får Kwon høre om alle utfordringene de står overfor. Slik kommer TTS tidlig inn i beslutningsprosessen, før leverandører er bestemt og kontrakter skrevet.» For Kisoo Kwon er det en æressak at kunden skal være fornøyd. Hemmeligheten bak hans suksess er faktisk tilstedeværelse. Han følger opp verftene på daglig basis, med fem faste kontaktpunkter, en arbeidsmetodikk som innebærer at han kommer i nærkontakt med alle viktige beslutningstakere. Dukker det opp problemer løser ingeniøren Kwon dem selv, eller tar dem med videre til sine medspillere. Kontaktnettet styrkes, det utvikles forbindelser og det bygges tillit. I Korea er en slik posisjon gull verdt. Koreanerne føler seg mer komfortable med å forholde seg til lokale folk, som snakker deres eget språk. Til dem behøver man ikke fortelle at man helst skal unngå ordet nei. Derfor betyr et ja nødvendigvis ikke ja, men en invitasjon til å være kreativ og komme opp med gode løsninger for alle parter. Kisoo Kwon løser dette gjennom en kombinasjon av tett oppfølging, erfaring og know-how som sikrer kunden en umiddelbar tilbakemelding. - Umiddelbar tilbakemelding er noe vi koreanere setter stor pris på, faktisk krever vi det. Om vi ikke kan få svar med en gang, vil vi vite når vi får det, forteller han. Store muligheter Stadig flere tiltrekkes av forretningsmulighetene som finnes i Sør-Korea. Siden 1960 har landet utviklet seg fra å være en av verdens fattigste nasjoner til å komme på listen over verdens største økonomier. TTS sine leveranser både i Korea og i nærliggende markeder følges opp fra kontoret i landets nest største by, Busan, som ligger i det sørøstre hjørnet av Koreahalvøya. Havnen i Busan er verdens femte største og er med tilhørende næringer som transport og shipping en viktig del av millionbyens næringsliv. Skipsbyggingsindustrien er stor. Her oppnår TTS gode resultater, selv i et tregt skipsbyggingsmarked. Resultatene er spesielt gode innen forretningsområdet Cargo Access, altså utstyr for lastehåndtering. Arbeidsplassen først Den koreanske kulturen bygger på en stor grad av kollektiv gruppetilhørighet. Koreanerne er gode lagspillere med sterkt utviklet samhørighet til familie og øvrige fellesskap. Men når man i Europa som regel setter familien først, og jobben deretter, er det i Korea ofte motsatt. Arbeidsplassen betyr enormt mye, og lojaliteten er stor. TTS er viktig for Kwon, noe han viser han i praksis. Må han velge, får arbeidsplassen alltid høyeste prioritet. Derfor tror Kwon at om hans kone skulle beskrive sin mann ville det handle om jobben. Det kunne bli et svar i to setninger: Han er ingeniør. Han jobber for et skandinavisk selskap. Sammen har de to sønner, 30 og 32 år. Den eldste er gift og har flyttet hjemmefra, den yngste bor fortsatt med mor og far. Begge har utdannet seg til å bli ingeniører. Et råd de fikk fra meg, sier han. Men Kwon er ikke bare opptatt av å lære opp sine sønner, han er også opptatt av å legge til rette for sine etterfølgere. I Asia er det vanlig man holder denne type kunnskap og kompetanse for seg selv, i mr. Kwons verden er det annerledes. Tanken om kollektivt samarbeid står sterkt, og Kwon lærer aktivt opp unge mennesker som kan etterfølge ham selv. Hans mål er at TTS fortsatt skal gjøre det bedre enn sine konkurrenter. De som gir dårlig service på verftet taper på det. TTS er til stede, vi er mer fleksible og vi håndterer problemene direkte på verftet. Heri ligger vår hemmelighet

14 TTS består av 23 ulike selskap i 13 land. Det stimulerer til å tenke annerledes. Forskjellen Bedre enn mange andre vet tyskeren Günter Strehle hvor viktig det kan være å ha et åpent sinn, og å tenke nytt. Det er en innstilling som bokstavelig talt har ført ham dit han er i dag

15 Forskjellen Günter Strehle opplevde at livet ble snudd opp ned da den tyske muren falt, i Uventet og plutselig var sveiseren fra den gamle øst-tyske hansabyen Stralsund nødt til å forholde seg til en helt ny verden. Murens fall ga noen nye muligheter, men samtidig ble 37-åringen Strehle personlig berørt av ordretørken som rammet skipsverftet hvor han var ansatt. Jobben forsvant og spørsmålet var, hva skulle han gjøre nå? For ham var det et spørsmål med egentlig bare ett svar: Tenke nytt, og vende blikket vestover. Slik la Strehle ut på sin reise for å finne nytt arbeid. Og han lykkes raskt. Bare 250 kilometer unna, på den andre siden av den gamle grensen mellom øst og vest, fant han både sin nye fremtid og en helt annen verden. - Jeg var så heldig at Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF) i Hamburg så etter en person med mine egenskaper. Det var stort for meg. Min første tanke var at de hadde så mye mer moderne teknikk enn jeg var vant til. Dette måtte være det mest moderne og det høyest utviklede som fantes. Dette måtte være verdens beste! Arbeidsmiljøet er preget av godt teamwork, høy kompetanse og fokus på industrielle standarder. Fikk muligheten Det gikk imidlertid ikke lenge før Strehle skjønte at det rosenrøde bildet ikke stemte helt. Det han trodde var verdens beste, var i grunnen ganske middels. Raskt viste det seg også at han selv var den første sveiseren ved NMF med alle sertifikater. På det området var NMF den gang faktisk mer gammeldags enn hva jeg var vant med fra Øst-Tyskland, sier han med et smil. Strehles fagkunnskap gav ham til gjengjeld store muligheter. - Jeg ble møtt med tillit, og med muligheter for å utvikle meg, forteller han. Med bakgrunn i sin kompetanse foreslo han nye og bedre måter for å utvikle både produkter og produksjonen. Raskt gikk han gradene, til han i dag innehar stillingen som produksjonssjef. Gjennom sine 23 år på Neuenfelder Maschinenfabrik har Strehle samtidig sett hvordan NMF kontinuerlig har utviklet seg i retning av å bli nettopp verdens beste. I dag er NMF anerkjent som en verdensledende kvalitetsleverandør av tungløfts-kraner, med en markedsandel på hele 60 % innen dette segmentet. Muligheter offshore Neuenfelder Maschinenfabrik ligger i den sørvestre delen av Hamburg, en liten times kjøretur fra sentrum. I landlige omgivelser ved munningen av elven Este har det i over 40 år vært produsert kraner og hydraulisk utstyr. Selv om fabrikken ligger i et område omkranset av eple- og kirsebærtrær er det industriell virksomhet som står i fokus. Det er ikke uten grunn at NMF allerede i mange år har vært internasjonal markedsleder av tungvektskraner. I sine leveranser tilbyr NMF hele verdikjeden, fra idé til serviceoppfølging. Prosjektering, konstruksjon og produksjon i kombinasjon med en døgnkontinuerlig, verdensomfattende service er noe kunden setter pris på. Helt fra det innledende arbeidet og fram til ferdig produkt er alle mekaniske komponenter utviklet og tilpasset ønsket bruk, blant annet ved hjelp av dataanalyse og et designprogram basert på spesifikasjoner fra klassifikasjonsselskapene. Gjennom godt teamwork, høy kompetanse og fokus på industrielle standarder garanterer ca. 130 gode og høyt motiverte kolleger både kort produksjonstid og førsteklasses kvalitet på det som leveres. Kranene fra NMF har en løfteevne helt opp til 1500 tonn. Til nå har leveranser til det marine markedet vært hovedgeskjeft, men i fremtiden vil ventelig også offshoremarkedet spille en stadig viktigere rolle. NMF har blant annet utviklet spesialkraner for montering av vindmøller offshore, et bruksområde hvor det er ventet kraftig vekst. Arbeidet med de nye vindmølle-kranene ledes av Günter Strehle. når vi nå er blitt en del av TTS betyr det en positiv utfordring, mener Strehle. Han anser TTS oppkjøp som en tillitserklæring, vel vitende om hvor mye tillit og nye muligheter kan bety for en positiv utvikling. For ham selv var den store lykken at han en gang fikk jobben hos NMF. Det har han kunnet bygge fremtiden på. De første fem årene pendlet han mellom Hamburg og familien i øst, men til sist var tiden inne for å hente alle, kone, en sønn og en datter til Hamburg. Jeg ble møtt med tillit, og fikk muligheter til å utvikle meg. Nå er det her vi hører hjemme, og i dag er også min sønn Michael ansatt ved NMF. Her har han vært i syv år nå, forteller Strehle fornøyd. Strehles sønn arbeider med prosjekter knyttet til produksjonsforbedringer, og i prosjektgrupper med ansvar for nye produkter. Der har han et godt forbilde i sin far. Selv om mange år er gått siden Strehle senior kom til NMF, liker han utfordringer like godt som før. Vi må alltid være åpen for å tenke nytt. Det er alltid noe som kan forbedres. Tenker vi på den måten er vi også i stand til å få til alt. Det gjør hele forskjellen, mener han. Passer godt inn i TTS Etter et oppkjøp høsten 2012 er NMF blitt en del av TTS Group. En klar vinn-vinn situasjon, mener Ralf Ressel, direktør for NMF. Vi utfyller hverandre svært godt, uten særlig overlapp. TTS har fått utvidet sitt produktspekter med våre tungløftsprodukter, mens vi gjennom TTS posisjon har fått tilgang til et mye større marked. I tillegg kan vi samlet gi våre kunder tilbud om et utvidet serviceapparat, sier han. Historien om oppkjøpet av NMF er på mange måter også historien om TTS Group. TTS er gradvis bygget opp gjennom oppkjøp av ulike selskaper, hvert og ett dyktige innen sin nisje, men samtidig med en naturlig plass i et stadig mer helhetlig og komplett TTS. Totalt består TTS nå av 23 selskaper i 13 ulike land. For å få mest mulig ut av ressursene legger TTS vekt på å bevare det beste av den lokale bedriftskulturen, samtidig som hvert enkelt selskap skal bidra maksimalt for fellesskapet. - Tilliten vi møter hos TTS gir oss nye muligheter. Det gir oss anledning til å prøve ut enda flere idéer, å bli enda bedre for kunden. Det er en utfordring vi skal ta vare på og utnytte, sier Ralf Ressel

16 TTS Group har 1100 ansatte. Deres kompetanse er grunnlaget for virksomheten. Folkene Dyktige medarbeidere skal sikre at TTS befester sin posisjon i et stort og voksende marked for håndteringsutstyr offshore. Frank J. Heen (46), lederen av TTS Offshore Handling Equipment, er ikke i tvil: - Med disse folkene ligger alt til rette for vekst

17 Folkene Siden sommeren 2012 har Frank J. Heen stått i spissen for en omlegging av TTS sin offshoresatsing. Etter at TTS Group solgte sin boreutstyrsvirksomhet til amerikanske Cameron International Corporation, kom en åpning for å satse på nye markeder, nye markedsmuligheter og nye produkter. - Vi tilpasset vår strategi, og har nå fokus på et marked anslått til å være i størrelsesorden 4-5 milliarder norske kroner. Bare det å åpne for offshore leveranser til Korea og Brasil vil i seg selv gjøre vårt salgspotensial dobbelt så stort. I løpet av tre år håper vi å doble omsetningen, forteller han. Heen ser for eksempel mange muligheter for salg av TTS sine riggkraner. Han noterer også at kundene har et stadig større fokus på undervannsmarkedet. Offshoreaktiviteten flyttes til dypere og dypere farvann. Det innebærer økende etterspørsel etter spesialfartøy hvor kranene må ha såkalt hiv-kompensasjon (kompensering av bølgebevegelser), noe TTS leverer. Han kjenner bransjen godt og som ingeniør forstår han også produktene. Nå legger han vekt på å ha en mest mulig prosjektorientert organisasjon, med høyt kundefokus. Men han vet at han ikke kan gjøre jobben alene. Dyktige medarbeidere er selve grunnlaget for virksomheten, og de sikrer igjen arbeid til mange andre. For å få full uttelling er Frank Heen opptatt av at det må legges til rette for makismal kompetanseoverføring i organisasjonen. Ikke minst i offshoremarkedet, hvor kravene til kvalitet er mer omfattende, tror han samarbeid på tvers er avgjørende for å få de beste resultatene. Vi er syv på avdelingen, fra fire nasjoner. Det gjør oss bedre i stand til å håndtere kunder internasjonalt. Viktig gjennombrudd Kontrakter som ble inngått i 2012 viser noen av mulighetene for TTS Offshore Handling Equipment. Ett norsk verft, Kleven, bestilte hele fem kraner av en ny generasjon med såkalt bølgekompensasjon. På riggmarkedet kom et viktig gjennombrudd, da det ble inngått avtale om å levere en komplett kranpakke til et boreskip for STX til Sigma Drilling. Kranpakken til boreskip introduserer TTS i et, for oss, nytt markedsegment. Dette nye segmentet har et stort potensiale for TTS. Ordreverdien for én kranpakke ligger i størrelsesorden 130 millioner kroner, og det er ventet at mange boreskip skal bygges i de kommende årene. Sigma Drilling har inngått opsjonsavtale om bygging av ytterligere fire tilsvarende skip. Eric Andrén (31) kom til TTS fra Sverige og jobber med å utvikle systemer for bølgekompensasjon på avanserte offshore-kraner. Gode sammen Stilen er direkte og tydelig. På vegne av TTS mangler ikke Frank Heen ambisjoner. Han vet hva han vil. Siden han kom til TTS Offshore Handling Equipment for to år siden har han lagt vekt på å utvikle det som i TTS kalles operational excellence. - Enkelt sagt betyr det at alle og enhver skjønner prosessen fra salg til leveranse, og gjør aktive tiltak for å sikre fremdriften. Det er et mantra at vi skal gjøre det vi har sagt vi skal gjøre, når vi har sagt vi skal gjøre det. Det er forskjell på godt sagt og godt gjort! Sigmas boreskip skal stå ferdig i andre halvår 2015 og er designet for oppdrag i Mexicogolfen, Brasil, utenfor vest-afrika og i sydøst-asia. Det bygges ved sydkoreanske STX Offshore & Shipbuilding, verdens fjerde største skipsbygger. - Disse kontraktene viser også hvor viktig det er at vi har fått til et godt samspill mellom ulike TTS-selskaper. Noen av kranene vi leverer skal bygges hos NMF i Tyskland, en verdensledende kranleverandør som nylig er blitt en del av TTS. For å følge opp Sigma-leveransen har vi stor nytte av å ha en dyktig organisasjon i Korea. Vi er også meget fornøyd med at TTS sitt anlegg i Shanghai nå spesialiseres for offshore-produksjon. Asia seiler opp som et stort og viktig marked for oss, og en slik nærhet til markedet er en meget hensiktsmessig løsning, sier Heen. Internasjonal kompetanse Rundt regnet tre av fire ansatte i TTS er ingeniører. En av dem er svenskfødte Eric Andrén (31), som fra sin arbeidsplass i Bergen, Norge, utvikler løsninger som har betydning for arbeiderne på en fabrikk i Polen, montørene på et verft i Korea og mannskapet på et skip i Mexicogulfen. - Jeg har alltid vært interessert i hvordan og hvorfor ting virker. Da jeg var 15 skrudde jeg fra hverandre min første moped. Dessverre var det vanskeligere å sette delene sammen igjen enn jeg trodde, men jeg fikk det til likevel, smiler Andrén. Han tok sin ingeniørutdannelse med spesialisering innen hydraulikk og mekatronikk, et fagfelt som handler om det å få til et samspill i kompliserte system, som for eksempel i roboter. I utviklingen av offshorekraner er denne type kompetanse viktig. Nylig ledet han arbeidet med å utvikle et nytt og forbedret styresystem for fremtidens generasjon offshorekraner. En annen viktig jobb har vært å utvikle et forbedret system for bølge-kompensasjon, det vil si en måte å redusere eller oppheve virkningene av at skip beveger seg i bølgene (hiv). For kundene er det viktig at kreftene fra bølgebevegelsene blir minst mulig, slik at lasten står tilnærmet helt i ro og kan senkes i kontrollerte former, forklarer han. Etter endt ingeniørutdannelse i Linköping lette Eric Andrén etter arbeid hjemme i Sverige, men begynte snart å orientere seg internasjonalt. Til slutt fikk han muligheter hos TTS Her får jeg arbeide med det som interesserer meg. I andre jobber hadde jeg kanskje bare fått utvikle en ventil, her får jeg jobbe med et helt system, forteller Andrén. I løpet av tiden hos TTS Group har han vært med på mye, først i forbindelse med vinsjer, nå med å utvikle kraner

18 TTS ankom Kina i Tigerens år. Året kjennetegnes av suksess oppnådd gjennom tapperhet og pågangsmot. Og i 2013, Slangens år, skal TTS og CSSC markere 15 års samarbeid. 15 gode år for samarbeidsprosjekt i Kina Mange vil kanskje tro at et eierskap delt nøyaktig innebærer at man aldri blir enige, og at heller ingen ting blir gjort. I Kina har denne eiermodellen tvert om vært en nøkkel til suksess. Begge parter arbeider hardt for å finne vellykkede løsninger

19 Partneren - Vår felles suksess bunner i gjensidig tillit, mener Wu Qiang, Vice President i China State Shipbuilding Corporation ( CSSC ). Ved siden av TTS er CSSC den andre eieren av TTS Hua Hai Ships Equipment Co. Ltd, et joint venture-selskap som ble grunnlagt i Shanghai for 15 år siden. - Her skjer samarbeidet på like vilkår. TTS har brakt sin teknologi inn i selskapet og har på den måten vært med på å senke kostnadene for våre verft. Samtidig har støtte fra CSSC resultert i at joint venture-virksomheten har vokst betydelig, og blitt den største aktøren for lukedeksler i Kina. Markedsandelen har vært opp mot 70 %, forteller han. Passer sammen Mr. Wu er en av de mest innflytelsesrike lederne innen kinesisk skipsbyggingsindustri. CSSC er både i internasjonal og norsk målestokk en enorm, statlig virksomhet direkte underlagt den kinesiske sentralregjeringen. Som Vice President og medlem av toppledelsen i CSSC, er han en av dem som teller i denne bransjen. 56-åringen, med en doktorgrad i Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure, vil gjerne bidra til å utvikle samarbeidet med TTS videre. Han tror TTS kan være til hjelp når CSSC skal følge opp sine globale ambisjoner. - For å være ærlig, sett fra vår side er TTS fortsatt et relativ lite konsern. Men vi setter stor pris på TTS sin positive holdning til innovasjon. Med den kompetanse TTS har på oppkjøp og forretningsutvikling håper vi derfor dere kan være et brohode for oss, i vår internasjonaliseringsprosess. I de siste 15 årene, har vi utviklet en suksessfull samarbeidsmodell som gir fordeler for begge parter. For CSSC har denne Joint Venture-modellen blitt den foretrukne samarbeidsformen. Kinesisk i Kina Wu Qiang mener at en spesiell fordel med joint venturesamarbeidet er at TTS sin virksomhet fremstår som kinesisk. - En utenlandsk president i joint venture-selskapet ville gitt helt Mr. Wu Qiang, Vice President i CSSC, sammen med Madame He Pu, President of TTS Far East, og konsernsjef i TTS, Johannes D. Neteland. annet resultat. Å være kinesisk i Kina er like viktig i Kina som i andre markeder. Det betyr at hvis CSSC skal ha innpass i Europa, vil vi på samme måte ha behov for en europeisk president der, sier Wu. - Du trenger ledere som kjenner markedene og mennesker. Jeg antar den viktigste beslutningen du gjør når du kommer til et annet land er ditt valg av partnere og personer, understreker han. - Hva ser du som den største forskjellen mellom Kina og Norge? - Som selskap beundrer vi de norske prestasjonene i offshoresektoren. Dere har mange talentfulle mennesker og en svært avansert teknologi på dette området. Derfor ønsker CSSC å jobbe tettere med Norge om teknologi utvikling offshore, spesi elt innen dypvanns-teknologi. Vi finner også nordmenn å være veldig ærlig og direkte. - Du mener uhøflige? - Absolutt ikke. Åpne og lette å omgås. Muligheter offshore Skipsbyggingsmarkedet har alltid gått i bølger. For tiden synes Wu markedet er utfordrende. Han venter likevel en langsom friskmelding i løpet av 2014/15. I 2015 håper han på at det blir tilnærmet balanse for skipsverftene. - På den annen side er vi svært optimistiske når det gjelder offshore-aktiviteten. Dette er et område hvor Kina ønsker å øke sin markedsandel markant i årene som kommer, og jeg mener det her finnes svært interessante samarbeidsmuligheter mellom TTS og CSSC. Vi ser en stor økning i etterspørselen, spesielt innen dypvannssektoren, som krever betydelig mer avansert utstyr. CSSC har begrenset erfaring på dette området, så dette er en virksomhet vi ønsker å gå inn i sammen med TTS, sier Vice President Wu. Langsiktighet Wu ser for seg fortsatt mange, gode år for TTS i Kina. Kinesere, kanskje mer enn europeere fokuserer på langsiktighet og relasjonsbygging. Dette er ikke et land hvor man bør ankomme med fly mandag ettermiddag, signere kontrakten tirsdag og fly hjem igjen onsdag. Nøkkelen ligger i godt og likeverdig samarbeid, og hardt arbeid. Slik passer tidspunktet for TTS sin Kina-fødsel, i Tigerens år, godt. I kinesisk astrologi er tigeren kjennetegnet ved stort mot som viser seg i kampvilje og tapperhet. - Vi har samarbeidet i 15 år og bygget stor tillit til hverandre. Det er det beste grunnlaget for et fortsatt langvarig samarbeid, understreker Wu. Støtter hverandre «Så lenge det er vann i havet vil det være behov for skip, og da vil det også være behov for skipsbygging.» TTS sin representant i Kina, Madame He Pu, satt på den andre siden av bordet da TTS ankom i Hun deltok fra kinesisk side i forhandlingene om å starte et joint venture-selskap, og underskrev til sist avtalen om dette. Etter hvert ble hun direktør for det nystartede selskapet. Historien begynte med at TTS Ships Equipment i Gøteborg ønsket å gå inn i det det voksende kinesiske markedet. Prosessen med å etablere seg gikk forbausende raskt etter fem-seks forhandlingsmøter med CSSC. Det vanskeligste punktet var eiermodellen: begge parter ville eie 51 %, men til sist ble de enige om Det er det ingen som angrer på i dag. Løsningen var den beste for begge parter. Eierskapsmodellen bidrar til at begge sider må gjøre sitt beste for å skjønne Etter 15 års samarbeid har TTS og CSSC etablert et samarbeid basert på gjensidig tillit som gir fordeler for begge parter. Bildet viser Johannes D. Neteland i møter med CSSC i Kina våren TTS Hua Hai, Shanghai, Kina Produkter: RORO-utstyr, lukedeksler, vinsjer Ansatte: 1998: : 79 Omsetning: 1998: 2,21 MNOK 1999: 15,92 MNOK 2011: 1,36 BNOK 2012: 1,29 BNOK samarbeidspartneren, ut fra den andres perspektiv. Det har resultert i at vi hele tiden har kunnet støttet hverandre på en god måte, og at vi har utviklet bilateral respekt og gjensidig tillit, sier He Pu. TTS Hua Hai Ships Equipment Co. Ltd. driver med design, produksjon, installasjon, veiledning og service av et komplett spekter utstyr innen cargo access, som lukedeksler og RoRoutstyr. Siden starten har virksomheten utviklet seg svært positivt og er nå en ledende aktør i Kina. Madame He Pu har siden vært et sentralt kontaktpunkt for TTS for virksomheten i Kina, både i kontakt med kunder og for å sikre gode driftsvilkår. Hun har i dag en posisjon som President of TTS Far East og er en essensiell ressurs for å skape gode relasjoner og møte nye kontakter i Kina

20 Aksjonærinformasjon HANDEL I TTS AKSJEN Gj.snitt per handledag Antall handler Verdi (NOK 1000) Antall aksjer (1000) Gj.snitt kurs 12, UTVIKLING I MARKEDSVERDI KURSUTVIKLING TTS Group ASA gjennomførte i mars 1995 en offentlig emisjon og ble 3. mai 1995 notert på SMB-listen ved Oslo Børs. Pris Dato (i NOK) Tegningskurs ved emisjonen 23, Åpningskurs 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Aksjekursen er justert for aksjesplitt 1:2 i april FINANSKALENDER 1. kvartal mai 2. kvartal august 3. kvartal november Generalforsamling 10. juni Capital Market Day 19. november Market cap Dividende og tilbakebetaling av kapital 20 STØRSTE AKSJONÆRER PER 23. APRIL 2013 TOTALT ANTALL AKSJER: Aksjonær Aksjer % Land 1 RASMUSSENGRUPPEN AS NOR 2 SKEIE TECHNOLOGY AS NOR 3 LESK AS NOR 4 STISK AS NOR 5 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN FIN 6 BARRUS CAPITAL AS NOR 7 SKAGEN VEKST NOR 8 SKEIE CAPITAL INVESTMENT AS NOR 9 JPMCB RE SHB SWEDISH FUNDS LENDING SWE 10 TAMAFE HOLDING AS NOR 11 ODIN MARITIM NOR 12 MERTOUN CAPITAL AS NOR 13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET NOR 14 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET NOR 15 ITLUTION AS NOR 16 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB NOR 17 SKEIE CONSULTANTS AS NOR 18 EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ( BA ) BEL 19 PIMA AS NOR 20 GLASTAD INVEST AS NOR 36 37

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 14 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 02.01.14 01.02.14 01.03.14 02.04.14

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske 2014

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere 04/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Jul og nytt år: Tid for ønskeliste Ferd Side 4 Ferd Hedgefond: Et nytt forretningsområde

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se under

Detaljer

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen

03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt team på toppen 03/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt team på toppen Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Spille hverandre gode: Potensialet ligger i å utvikle Ferd til ett lag Ferd Side 4 Forandringer hos Ferd:

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer